Instrukcja obsługi urządzenia Mapy. Wydanie 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi urządzenia Mapy. Wydanie 1"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi urządzenia Mapy Wydanie 1

2 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest zarejestrowanym znakiem firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi ( The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB. ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST TAK JAK JEST AS IS. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. /Wydanie 1 PL

3 Spis treści Wprowadzenie...4 Wymagania systemowe...4 GPS informacje...4 Odbiornik GPS...5 Szybki start...6 Mapy informacje...6 Elementy mapy...7 Przeglądanie map...8 Poruszanie się po mapie...8 Dostosowanie widoku mapy...9 Wskaźniki na wyświetlaczu...9 Ustawienia internetowe...20 Ustawienia nawigacji...20 Ustawienia trasy...20 Ustawienia map...21 Pobieranie aktualizacji...22 Aktualizowanie map...22 Nokia Map Loader...22 Skróty...24 Znajdowanie miejsc...11 Znajdowanie lokalizacji...11 Wytycz trasę...12 Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji...12 Wyświetlanie zapisanych pozycji...14 Dodatkowe usługi aplikacji Mapy...16 Spacer do celu...16 Dojazd do celu...17 Informacje o ruchu drogowym...18 Przewodniki...18 Ustawienia...20

4 Wprowadzenie Aplikacja Mapy zapraszamy. Poniżej przedstawiono ważne informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Wymagania systemowe Do korzystania z aplikacji Mapy potrzebne są: Urządzenie mobilne z systemem S60 wydanie 3.1 lub 3.2. Co najmniej 5 MB wolnej go miejsca w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci. GPS informacje System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrajanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku. Odbiornik GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli że nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji. Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS. Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Odbiornik GPS Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone we wbudowany odbiornik GPS, można go użyć z aplikacją Mapy. Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii. Używanie aplikacji Mapy z kompatybilnym zewnętrznym odbiornikiem GPS 1. Naładuj odbiornik GPS w pełni i włącz go. 2. Skonfiguruj połączenie Bluetooth między swoim urządzeniem a odbiornikiem GPS. 3. Zamocuj odbiornik GPS na swoim miejscu, tak aby nic nie przesłaniało nieba. 4. Otwórz aplikację Mapy i wybierz zewnętrzny odbiornik GPS. Nawiązanie pierwszego połączenia GPS może potrwać kilka minut. Kolejne połączenia są nawiązywane szybciej, ale jeśli GPS nie był używany przez kilka dni lub jeśli znajdujesz się bardzo daleko od ostatniej lokalizacji, w której był używany, znalezienie silnego sygnału satelitarnego może trochę potrwać. Używanie sieci komórkowej do określania położenia Jeśli Twoje urządzenie obsługuje system A-GPS (Assisted GPS), do określenia swojego bieżącego położenia, nawet wewnątrz budynków, możesz użyć sieci telefonii komórkowej. To szybsza metoda, ale mniej dokładna niż GPS. Nie można też używać miejsca jako punktu początkowego nawigacji. Aby do ustalania położenia używać sieci telefonii komórkowej, wybierz tę metodę w ustawieniach urządzenia. Po uruchomieniu aplikacji Mapy i ustanowieniu połączenia GPS, GPS zastępuje sieć komórkową jako metodę ustalania położenia. Informacje na temat opłat za transmisję danych w sieci telefonii komórkowej można uzyskać u operatora Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 Szybki start Mapy informacje Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca oraz przesyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również zakupić licencje na dodatkowe usługi, takie jak przewodniki, informacje o ruchu drogowym i nawigacja z wskazówkami głosowymi. Usługi te nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy konieczne może być wybranie punktu dostępu w sieciach telefonii komórkowej lub WLAN w celu pobrania map. Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest oznaczony na mapach już zainstalowanych w urządzeniu, mapa tego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. Do pobrania map można też użyć programu komputerowego Nokia Map Loader. Aby zainstalować aplikację Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź do strony Pobieranie map i dodatkowych usług, takich jak pliki przewodników i wskazówek głosowych, może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową operatora. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby połączenie z internetem było nawiązywane automatycznie po uruchomieniu aplikacji Mapy, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Idź do trybu online po uruchomieniu > Zawsze włączone. Aby zapobiec automatycznemu pobieraniu map, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Idź do trybu online po uruchomieniu > Nigdy. Aby urządzenie wyświetlało zapytanie o możliwość połączenia z internetem, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Idź do trybu online po uruchomieniu > Zawsze pytaj Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Aby urządzenie wyświetlało powiadomienie o rejestrowaniu w sieci innej niż macierzysta, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Ostrzeż. dot. roamingu > Włączone (powiadomienie jest wyświetlane tylko w trybie online). Szczegóły oraz informacje o kosztach roamingu można uzyskać u operatora. Wskazówka: Aby unikać opłat za przesyłanie danych, można korzystać z aplikacji Mapy bez połączenia z internetem i przeglądać mapy zapisane w urządzeniu lun na karcie pamięci. 2 Ulica podrzędna (szary) 3 Wybrana lokalizacja 4 Pole wyszukiwania 5 Obszar wskaźnika 6 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum) Elementy mapy Przeglądanie map 1 Główna ulica (żółty) Nawigacja 1 Kierunek (duża strzałka) 2 Trasa (ciemnoszary) 3 Twoje położenie (strzałka podczas jazdy samochodem, punkt podczas poruszania się pieszo) 4 Kompas 5 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas) 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 Przeglądanie map Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu. Po otwarciu aplikacji Mapy wyświetlana jest stolica kraju, w którym się znajdujesz, lub lokalizacja, która została zapisana podczas ostatniej sesji. Jeśli to konieczne, pobierana jest także mapa lokalizacji. Poruszanie się po mapie Twoja lokalizacja Aby przybliżyć widok swojej pozycji GPS lub ostatniej znanej lokalizacji, wybierz Opcje > Moja poz.. Kiedy połączenie GPS jest aktywne, aktualna lokalizacja jest oznaczona na mapie symbolem. Przenoszenie i powiększanie Aby poruszać się po mapie, przeciągnij ją. Mapa jest domyślnie skierowana na północ. Podczas aktywnego połączenia i przeglądania mapy na wyświetlaczu przewinięcie do obszaru nieobejmowanego przez już pobrane mapy powoduje automatyczne pobranie nowej mapy. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona). Wskazówka: Aby unikać opłat za przesyłanie danych, do pobierania map używaj aplikacji Nokia Map Loader. Patrz Nokia Map Loader, str. 22. Aby przybliżyć lub oddalić mapę, wybierz znaki + lub Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Dostosowanie widoku mapy Widok mapy można dostosować na kilka sposobów, tak aby pasował do lokalizacji lub innych potrzeb w zakresie użytkowania. Tutaj podano tylko kilka przykładów. Patrz Ustawienia, str. 20. System miar Aby określić system miar używany na mapach, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > System miar > Metryczny lub Angielski. Ciekawe miejsca Aby określić, jakiego rodzaju ciekawe miejsca mają być widoczne na mapie, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Kategorie i żądane kategorie. Widok nocny i dzienny Aby dostosować mapę do nawigowania podczas jazdy samochodem w dzień lub w nocy, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Kolory > Tryb dzienny lub Tryb nocny. Zmiana typu mapy Aby zmienić typ mapy, wybierz Opcje > Widok mapy > Mapa, 3D, Satelitarne lub Hybrydowy. Mapy satelitarne i hybrydowe można przeglądać i używać do nawigacji pieszej. Nie można pobrać ich przy użyciu aplikacji Nokia Map Loader. Dane satelitarne nie są dostępne dla wszystkich regionów. Wskaźniki na wyświetlaczu Wskaźnik GPS w prawym dolnym rogu wyświetlacza pokazuje dostępność i moc sygnału satelitarnego. Jeden pasek odpowiada jednemu satelicie. Gdy urządzenie próbuje znaleźć satelitę, pasek jest żółty. Jeśli urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych, aby nawiązać połączenie GPS z danym satelitą, pasek zmienia kolor na zielony. Im więcej zielonych pasków, tym lepsze jest połączenie GPS. Aby móc wyznaczyć współrzędne aktualnego położenia, początkowo urządzenie musi odbierać 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 sygnał z co najmniej czterech satelitów. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń mogą wystarczyć sygnały z trzech satelitów. Wskaźnik transferu danych pokazuje używane połączenie internetowe i ilość danych przesłanych od ostatniego uruchomienia aplikacji Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Znajdowanie miejsc Potrzebujesz wskazówek? Szukasz restauracji? Aplikacja Mapy zawsze Ci pomoże. Znajdowanie lokalizacji Aby znaleźć określoną lokalizację w mieście lub na obszarze wyświetlanym na mapie, wprowadź pełny lub częściowy adres lokalizacji w polu wyszukiwania. Puknij zieloną strzałkę i wybierz Wyszukaj. Aby znaleźć lokalizację w innym mieście, wprowadź jego nazwę i pełny lub częściowy adres, np. London Oxford Street. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, wprowadź nazwę miasta w lokalnym języku. Wskazówka: Jeśli nie masz pewności, co do nazwy lokalizacji, wprowadź tylko pierwsze znaki wyszukiwanego słowa. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, wprowadź co najmniej trzy znaki. Aby znaleźć określony adres lub adres w innym kraju, wybierz Opcje > Wyszukaj > Adresy. Opcje Kraj/ region * i Miejscowość/kod pocztowy * są obowiązkowe. Wskazówka: Aby znaleźć lokalizacje w innym kraju przy użyciu pola wyszukiwania, wprowadź w nim także nazwę kraju: Rome Italy. Wprowadź nazwę kraju w języku angielskim albo użyć trójliterowego kodu ISO (ITA dla Włoszech, GBR dla Wielkiej Brytanii, CHN dla Chin). Aby zaimportować adres lokalizacji z aplikacji Kontakty, wybierz Opcje > Wyszukaj > Adresy > Opcje > Wybierz z Kontaktów. Jeśli wyszukujesz lokalizacje bez połączenia z internetem, wyniki wyszukiwania są ograniczone do obszaru o promieniu 50 km (31 mil), a samo wyszukiwanie może trwać dłużej. Wyszukiwanie wg kategorii Aby łatwiej było znaleźć żądane miejsce, wyniki wyszukiwania są grupowane według kategorii. Aby ograniczyć wyszukiwanie do jednej kategorii, wybierz Opcje > Wyszukaj > Miejsca. Aby znaleźć miejsca w kategoriach, możesz też użyć pola wyszukiwania Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11

12 Wprowadź w polu wyszukiwany tekst i wybierz Wyszukaj. Przykład: Aby znaleźć restauracje w pobliżu swojej lokalizacji, wybierz Opcje > Wyszukaj > Miejsca > Gastronomia > Restauracje. Przykład: Aby znaleźć określony hotel, wybierz Opcje > Wyszukaj > Miejsca > Zakwaterowanie. Wprowadź nazwę hotelu w polu wyszukiwania i wybierz Wyszukaj wszystkie. Wytycz trasę Aby zaplanować trasę, zaznacz punkt początkowy na mapie, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Dodaj do trasy. Aby określić cel podróży i dodać więcej lokalizacji do trasy, wyszukaj je i wybierz Opcje > Dodaj punkt trasy. Aby zmienić kolejność lokalizacji na trasie, puknij lokalizację i wybierz Przenieś. Przejdź do miejsca, w które chcesz przenieść lokalizację, i wybierz Wybierz. Aby edytować trasę, puknij lokalizację i wybierz Edytuj trasę. Aby określić ustawienie trasy, wybierz Opcje > Ustawienia. Aby wyświetlić trasę na mapie, wybierz Opcje > Pokaż trasę. Aby symulować trasę, wybierz Opcje > Pokaż trasę, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Symuluj. Aby nawigować do miejsca docelowego, przemieszczając się samochodem lub pieszo, jeśli została wcześniej zakupiona licencja na dodatkowe usługi, wybierz Opcje > Zacznij jechać lub Zacznij iść. Aby zapisać trasę, wybierz Opcje > Zapisz trasę. Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji Aby zapisać lokalizację w urządzeniu, puknij ją, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Dodaj do Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Moich miejsc. Lokalizacja zostanie zapisana w folderze Ulubione > Moje miejsca. Aby wysłać lokalizację do kompatybilnego urządzenia, puknij ją i wybierz Wyślij. Jeśli wyślesz te informacje w wiadomości SMS, zostaną one przekonwertowane na zwykły tekst Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 13

14 Wyświetlanie zapisanych pozycji Aby wyświetlić pozycje zapisane w urządzeniu, wybierz Opcje > Ulubione. Miejsca Aby wyświetlić lokalizacje zapisane w urządzeniu, wybierz Moje miejsca. Aby uporządkować zapisane lokalizacje, wybierz Opcje > Sortuj. Aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie, wybierz polecenie Pokaż na mapie. Aby dodać lokalizację do trasy, puknij ją i wybierz polecenia Dodaj > Dodaj do trasy. Historia Aby sprawdzić, jakie lokalizacje były wyszukiwane na mapie, wybierz opcję Historia. Aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie, wybierz polecenie Pokaż na mapie. Aby wysłać lokalizację do kompatybilnego urządzenia, puknij ją i wybierz polecenie Wyślij. Zbiory Aby utworzyć zbiór ulubionych miejsc, takich jak restauracje i muzea, wybierz Kolekcje > Opcje > Nowa kolekcja. Aby dodać lokalizacje do zbioru, otwórz Moje miejsca, puknij lokalizację i wybierz polecenia Dodaj > Dodaj do kolekcji. Aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie, wybierz polecenie Pokaż na mapie. Trasy Aby wyświetlić zapisane trasy, wybierz Trasy. Aby otworzyć wybraną trasę, wybierz Opcje > Otwórz Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

16 Dodatkowe usługi aplikacji Mapy Możesz zakupić licencję i pobrać przewodniki na urządzenie. Licencję można również zakupić na nawigację samochodową i pieszą oraz usługi informowania o ruchu drogowym. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Aby wyświetlić i zaktualizować licencje, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Moje licencje. Przeniesienie licencji Licencję można przenieść ze swojego urządzenia na inne, które jest z nim kompatybilne, ale licencja może być używana tylko na jednym urządzeniu naraz. Aby przenieść licencję, włóż kartę SIM do drugiego urządzenia. Po wyświetleniu monitu potwierdź przeniesienie licencji. Licencja zostanie wyłączona na poprzednim urządzeniu. Licencję można również przenieść, wybierając Opcje > Usługi dodatkowe > Moje licencje. Spacer do celu Podczas wytyczania trasy pieszej pomijane są ograniczenia występujące podczas jazdy samochodem, takie jak ulice jednokierunkowe i zakazy skrętu, a uwzględniane takie miejsca, jak strefy dla pieszych i parki. Użytkownik jest też informowany o chodnikach i mniejszych drogach, a informacje o szosach i autostradach są pomijane. Trasa jest wyświetlana na mapie, a kierunek wskazuje strzałka. Małe kropki wskazują kierunek, w którym zmierzasz. Długość trasy pieszej może wynosić maksymalnie 50 kilometrów (31 mil), a szybkość podróży maksymalnie 30 km/godz. (18 mil/godz.). W wypadku przekroczenia limitu prędkości nawigacja jest wstrzymywana, a jej Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 wznowienie następuje dopiero po ograniczeniu prędkości. W ramach pieszej nawigacji nie są dostępne wskazówki głosowe. Aby kupić licencję na pieszą nawigację, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Dojście. Licencja jest ważna tylko w danym regionie i może być używana tylko na wybranym obszarze. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Aby rozpocząć nawigację, wybierz lokalizację, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Idź do. Ta usługa jest dostępna po zakupie. Aby znaleźć alternatywną trasę, wybierz Opcje > Trasa alternatywna. Aby zatrzymać nawigację, wybierz polecenie Zatrzymaj nawigację. Aby rozpocząć nawigację samochodową, wybierz lokalizację, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz polecenie Jedź do. Podczas pierwszego korzystania z nawigacji samochodowej zostanie wyświetlony monit o podanie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików wskazówek głosowych. Wskazówka: Pliki wskazówek głosowych można też pobrać za pomocą aplikacji Nokia Map Loader. Aby podczas nawigowania przełączyć między różnymi widokami, puknij obszar informacji u góry mapy i Dojazd do celu Aby zakupić licencję na nawigację pieszą i samochodową ze wskazówkami głosowymi, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Dojazd i dojście. Licencja jest ważna tylko w danym regionie i może być używana tylko na wybranym obszarze Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

18 wybierz opcje Widok manewrów, Widok z lotu ptaka lub Widok strzałek. Aby znaleźć alternatywną trasę, wybierz Opcje > Inna trasa. Aby powtórzyć wskazówkę głosową, wybierz Opcje > Powtórz. Aby dostosować głośność wskazówek głosowych, wybierz Opcje > Głośność. Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach na drodze, które mogą mieć wpływ na przebieg Twojej podroży (usługa dodatkowa), wybierz Opcje > Inf. o ruchu. Aby zatrzymać nawigację, wybierz polecenie Zatrzymaj nawigację. Informacje o ruchu drogowym Usługa udostępniania informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym zapewnia dane o zdarzeniach ruchu drogowego, które mogą wpłynąć na przebieg podróży. Informowanie o ruchu drogowym to dodatkowa usługa, którą można zakupić i pobrać na urządzenie, jeśli jest dostępna w danym kraju lub regionie. Aby kupić licencję na korzystanie z usługi przekazywania informacji o ruchu drogowym, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Inform. o ruchu. Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym, wybierz Opcje > Inf. o ruchu. Zdarzenia są wyświetlane na mapie jako trójkąty i linie. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat zdarzenia, w tym opcje zmiany trasy, wybierz zdarzenie i Opcje > Otwórz. Aby zaktualizować informacje o ruchu drogowym, wybierz Aktualizuj inf. o ruchu. Przewodniki Przewodniki zawierają informacje o atrakcjach turystycznych, restauracjach, hotelach i innych ciekawych miejscach. Niektóre przewodniki zawierają materiały wideo i audio. Aby korzystać z przewodników, należy je zakupić i pobrać. Aby zakupić i pobrać przewodniki albo wyświetlić już pobrane, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Przewodniki Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 Aby przeglądać kategorie przewodników, wybierz jedną z nich. Wybierz podkategorię, jeśli jest ona dostępna. Aby pobrać nowy przewodnik na urządzenie, przewiń do żądanej pozycji i wybierz Tak. Za przewodniki można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Wskazówka: Dostępna jest 10-minutowa, bezpłatna wersja próbna przewodników. Aby bezpłatnie wypróbować przewodnik, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Przewodniki i żądaną pozycję Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 19

20 Ustawienia Ustawienia umożliwiają np. zmianę sposobu łączenia się aplikacji z internetem albo używanego trybu transportu. Ustawienia internetowe Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet. Aby określić, czy aplikacja Mapy może po uruchomieniu nawiązywać połączenie z Internetem, wybierz polecenie Idź do trybu online po uruchomieniu. Aby określić punkt dostępu na potrzeby połączeń z internetem, wybierz opcję Domyślny punkt dostępu. Aby określić, czy urządzenie ma wyświetlać monit o rejestrowaniu w sieci innej niż macierzysta, wybierz polecenie Ostrzeż. dot. roamingu. Ustawienia nawigacji Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja. Aby określić język wskazówek głosowych, wybierz Przewodnik głosowy. Zanim będzie można wybrać język, konieczne może się okazać pobranie odpowiednich plików wskazówek głosowych. Aby określić ustawienie podświetlenia, wybierz Podświetlenie. Aby określić, jak często informacje o zdarzeniach na drodze mają być aktualizowane, wybierz Aktualizacja informacji o ruchu. Aby skonfigurować urządzenie tak, aby panowało nową trasę w celu unikania problemów na drodze, wybierz Zm. trasy uwz. nat. ruchu. Ustawienia trasy Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Trasa Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21 Aby wybrać sposób przemieszczania się, wybierz Rodzaj transportu > Pieszo lub Samochodem. Jeśli wybierzesz opcję Pieszo, ulice kierunkowe są traktowane jak zwykłe i można korzystać z przejść. Aby obliczyć najszybszą trasę, wybierz Wybór trasy > Szybsza trasa. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Samochodem jako sposób przemieszczania się. Aby obliczyć najkrótszą trasę, wybierz Wybór trasy > Krótsza trasa. Aby zaplanować trasę łączącą zalety zarówno najkrótszej, jak i najszybszej drogi, wybierz Wybór trasy > Zoptymalizowana. może być używana do zapisywania danych map, wybierz Maks. wykorz. pamięci. Kiedy limit dostępnej pamięci zostanie osiągnięty, zostaną usunięte najstarsze dane. Aby określić, czy ma być używany system metryczny, czy angielski układ miar, wybierz System miar. Ustawienia map Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa. Aby określić kategorie ciekawych miejsc, które mają być wyświetlane na mapie, wybierz Kategorie. Aby na przykład wyświetlać restauracje, wybierz Restauracje. Aby zoptymalizować schemat kolorów do używania urządzenia w dzień lub w nocy, wybierz Kolory. Aby określić, jaka ilość pamięci urządzenia lub miejsca na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 21

22 Pobieranie aktualizacji Aplikację Mapy oraz mapy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci można zaktualizować przy użyciu aplikacji Nokia Map Loader, urządzenia lub w witrynie Mapy. Wskazówka: Aplikacji Nokia Map Loader można też użyć do pobrania nowych map, a nie tylko zaktualizowania już posiadanych. Aktualizowanie map Aby zaktualizować mapy w urządzeniu, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Opcje > Spr. dost. aktualiz. mapy lub użyj programu Nokia Map Loader. Aby zaktualizować program Mapy, użyj aplikacji Pobierz! w urządzeniu lub przejdź do strony Nokia Map Loader Aplikacja Nokia Map Loader umożliwia pobranie plików map i wskazówek głosowych z internetu do pamięci urządzenia lub na kompatybilną kartę 22 pamięci. Przed użyciem programu Nokia Map Loader musisz użyć aplikacji Mapy i przejrzeć mapy co najmniej raz, ponieważ program Nokia Map Loader używa danych aplikacji Mapy do sprawdzenia, którą wersję map pobrać. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze PC lub Mac, przejdź do strony i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pobieranie map przy użyciu programu Nokia Map Loader 1. Podłącz swoje urządzenie z komputer za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych lub połączenia Bluetooth. Jeśli używasz kabla do transmisji danych, wybierz PC Suite jako opcję połączenia USB z komputerami PC, a tryb Nokia w przypadku komputerów Mac. 2. Uruchom program Nokia Map Loader na komputerze. 3. Wybierz kontynent i kraj. Niektóre kraje mogą zostać wybrane w całości; w przypadku innych dostępnych jest kilka map cząstkowych do wyboru Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

23 4. Wybierz mapy lub usługi dodatkowe, a następnie pobierz je i zainstaluj w urządzeniu Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 23

24 Skróty Aby zmienić typ mapy, naciśnij klawisz 1. Aby powrócić do bieżącej lokalizacji, naciśnij klawisz 0. Aby dostosować mapę do nawigowania podczas jazdy samochodem w dzień lub w nocy, naciśnij klawisz 3. Aby znaleźć inną trasę podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 5. Aby dostosować głośność wskazówek głosowych podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 6. Aby dodać przerwę w podróży do trasy podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 7. Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach na drodze podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 8. Aby sprawdzić informacje o trasie podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 9. Skróty klawiaturowe Aby przybliżyć mapę, naciśnij klawisz *. Aby oddalić mapę, naciśnij klawisz #. Aby powtórzyć wskazówkę głosową podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz Aby zapisać bieżące miejsce podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 4. Skróty na pełnej klawiaturze Aby przybliżyć mapę, naciśnij lewy klawisz Shift. Aby oddalić mapę, naciśnij prawy klawisz Shift. Aby powtórzyć wskazówkę głosową podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 4. Aby zapisać bieżące miejsce podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

Nokia N9 Podręcznik użytkownika

Nokia N9 Podręcznik użytkownika Nokia N9 Podręcznik użytkownika Wydanie 1 2 Nokia Muzyka Nokia Muzyka Nokia Muzyka informacje Za pomocą usługi Nokia Muzyka można kupować i pobierać muzykę do telefonu i na komputer. Przeglądaj usługę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1

Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1 Podręcznik użytkownika Lumia z aktualizacją Windows Phone 8.1 Wydanie 1.0 PL Instrukcja obsługi informacje Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania. Ważne: Aby uzyskać ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows Phone 8.1 wersja 2

Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows Phone 8.1 wersja 2 Podręcznik użytkownika Lumia z systemem Windows Phone 8.1 wersja 2 Wydanie 1.0 PL Instrukcja obsługi informacje Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania. Ważne: Aby uzyskać ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo