Instrukcja obsługi urządzenia Mapy. Wydanie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi urządzenia Mapy. Wydanie 1"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi urządzenia Mapy Wydanie 1

2 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest zarejestrowanym znakiem firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli. Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi ( The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB. ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST TAK JAK JEST AS IS. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. /Wydanie 1 PL

3 Spis treści Wprowadzenie...4 Wymagania systemowe...4 GPS informacje...4 Odbiornik GPS...5 Szybki start...6 Mapy informacje...6 Elementy mapy...7 Przeglądanie map...8 Poruszanie się po mapie...8 Dostosowanie widoku mapy...9 Wskaźniki na wyświetlaczu...9 Ustawienia internetowe...20 Ustawienia nawigacji...20 Ustawienia trasy...20 Ustawienia map...21 Pobieranie aktualizacji...22 Aktualizowanie map...22 Nokia Map Loader...22 Skróty...24 Znajdowanie miejsc...11 Znajdowanie lokalizacji...11 Wytycz trasę...12 Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji...12 Wyświetlanie zapisanych pozycji...14 Dodatkowe usługi aplikacji Mapy...16 Spacer do celu...16 Dojazd do celu...17 Informacje o ruchu drogowym...18 Przewodniki...18 Ustawienia...20

4 Wprowadzenie Aplikacja Mapy zapraszamy. Poniżej przedstawiono ważne informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Wymagania systemowe Do korzystania z aplikacji Mapy potrzebne są: Urządzenie mobilne z systemem S60 wydanie 3.1 lub 3.2. Co najmniej 5 MB wolnej go miejsca w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci. GPS informacje System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrajanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku. Odbiornik GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli że nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji. Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS. Wspomagany GPS (A-GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać współrzędne aktualnej pozycji, w czasie gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Odbiornik GPS Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone we wbudowany odbiornik GPS, można go użyć z aplikacją Mapy. Korzystanie z wewnętrznego odbiornika GPS może spowodować szybsze rozładowanie baterii. Używanie aplikacji Mapy z kompatybilnym zewnętrznym odbiornikiem GPS 1. Naładuj odbiornik GPS w pełni i włącz go. 2. Skonfiguruj połączenie Bluetooth między swoim urządzeniem a odbiornikiem GPS. 3. Zamocuj odbiornik GPS na swoim miejscu, tak aby nic nie przesłaniało nieba. 4. Otwórz aplikację Mapy i wybierz zewnętrzny odbiornik GPS. Nawiązanie pierwszego połączenia GPS może potrwać kilka minut. Kolejne połączenia są nawiązywane szybciej, ale jeśli GPS nie był używany przez kilka dni lub jeśli znajdujesz się bardzo daleko od ostatniej lokalizacji, w której był używany, znalezienie silnego sygnału satelitarnego może trochę potrwać. Używanie sieci komórkowej do określania położenia Jeśli Twoje urządzenie obsługuje system A-GPS (Assisted GPS), do określenia swojego bieżącego położenia, nawet wewnątrz budynków, możesz użyć sieci telefonii komórkowej. To szybsza metoda, ale mniej dokładna niż GPS. Nie można też używać miejsca jako punktu początkowego nawigacji. Aby do ustalania położenia używać sieci telefonii komórkowej, wybierz tę metodę w ustawieniach urządzenia. Po uruchomieniu aplikacji Mapy i ustanowieniu połączenia GPS, GPS zastępuje sieć komórkową jako metodę ustalania położenia. Informacje na temat opłat za transmisję danych w sieci telefonii komórkowej można uzyskać u operatora Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

6 Szybki start Mapy informacje Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, zapisywać miejsca oraz przesyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również zakupić licencje na dodatkowe usługi, takie jak przewodniki, informacje o ruchu drogowym i nawigacja z wskazówkami głosowymi. Usługi te nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Podczas pierwszego korzystania z aplikacji Mapy konieczne może być wybranie punktu dostępu w sieciach telefonii komórkowej lub WLAN w celu pobrania map. Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest oznaczony na mapach już zainstalowanych w urządzeniu, mapa tego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Niektóre mapy mogą być dostępne w urządzeniu lub na karcie pamięci. Do pobrania map można też użyć programu komputerowego Nokia Map Loader. Aby zainstalować aplikację Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź do strony Pobieranie map i dodatkowych usług, takich jak pliki przewodników i wskazówek głosowych, może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową operatora. Więcej informacji na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Aby połączenie z internetem było nawiązywane automatycznie po uruchomieniu aplikacji Mapy, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Idź do trybu online po uruchomieniu > Zawsze włączone. Aby zapobiec automatycznemu pobieraniu map, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Idź do trybu online po uruchomieniu > Nigdy. Aby urządzenie wyświetlało zapytanie o możliwość połączenia z internetem, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Idź do trybu online po uruchomieniu > Zawsze pytaj Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Aby urządzenie wyświetlało powiadomienie o rejestrowaniu w sieci innej niż macierzysta, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet > Ostrzeż. dot. roamingu > Włączone (powiadomienie jest wyświetlane tylko w trybie online). Szczegóły oraz informacje o kosztach roamingu można uzyskać u operatora. Wskazówka: Aby unikać opłat za przesyłanie danych, można korzystać z aplikacji Mapy bez połączenia z internetem i przeglądać mapy zapisane w urządzeniu lun na karcie pamięci. 2 Ulica podrzędna (szary) 3 Wybrana lokalizacja 4 Pole wyszukiwania 5 Obszar wskaźnika 6 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum) Elementy mapy Przeglądanie map 1 Główna ulica (żółty) Nawigacja 1 Kierunek (duża strzałka) 2 Trasa (ciemnoszary) 3 Twoje położenie (strzałka podczas jazdy samochodem, punkt podczas poruszania się pieszo) 4 Kompas 5 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas) 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

8 Przeglądanie map Zasięg map różni się w zależności od kraju i regionu. Po otwarciu aplikacji Mapy wyświetlana jest stolica kraju, w którym się znajdujesz, lub lokalizacja, która została zapisana podczas ostatniej sesji. Jeśli to konieczne, pobierana jest także mapa lokalizacji. Poruszanie się po mapie Twoja lokalizacja Aby przybliżyć widok swojej pozycji GPS lub ostatniej znanej lokalizacji, wybierz Opcje > Moja poz.. Kiedy połączenie GPS jest aktywne, aktualna lokalizacja jest oznaczona na mapie symbolem. Przenoszenie i powiększanie Aby poruszać się po mapie, przeciągnij ją. Mapa jest domyślnie skierowana na północ. Podczas aktywnego połączenia i przeglądania mapy na wyświetlaczu przewinięcie do obszaru nieobejmowanego przez już pobrane mapy powoduje automatyczne pobranie nowej mapy. Mapy są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia lub na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona). Wskazówka: Aby unikać opłat za przesyłanie danych, do pobierania map używaj aplikacji Nokia Map Loader. Patrz Nokia Map Loader, str. 22. Aby przybliżyć lub oddalić mapę, wybierz znaki + lub Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Dostosowanie widoku mapy Widok mapy można dostosować na kilka sposobów, tak aby pasował do lokalizacji lub innych potrzeb w zakresie użytkowania. Tutaj podano tylko kilka przykładów. Patrz Ustawienia, str. 20. System miar Aby określić system miar używany na mapach, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > System miar > Metryczny lub Angielski. Ciekawe miejsca Aby określić, jakiego rodzaju ciekawe miejsca mają być widoczne na mapie, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Kategorie i żądane kategorie. Widok nocny i dzienny Aby dostosować mapę do nawigowania podczas jazdy samochodem w dzień lub w nocy, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Kolory > Tryb dzienny lub Tryb nocny. Zmiana typu mapy Aby zmienić typ mapy, wybierz Opcje > Widok mapy > Mapa, 3D, Satelitarne lub Hybrydowy. Mapy satelitarne i hybrydowe można przeglądać i używać do nawigacji pieszej. Nie można pobrać ich przy użyciu aplikacji Nokia Map Loader. Dane satelitarne nie są dostępne dla wszystkich regionów. Wskaźniki na wyświetlaczu Wskaźnik GPS w prawym dolnym rogu wyświetlacza pokazuje dostępność i moc sygnału satelitarnego. Jeden pasek odpowiada jednemu satelicie. Gdy urządzenie próbuje znaleźć satelitę, pasek jest żółty. Jeśli urządzenie odbierze wystarczająco dużo danych, aby nawiązać połączenie GPS z danym satelitą, pasek zmienia kolor na zielony. Im więcej zielonych pasków, tym lepsze jest połączenie GPS. Aby móc wyznaczyć współrzędne aktualnego położenia, początkowo urządzenie musi odbierać 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

10 sygnał z co najmniej czterech satelitów. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń mogą wystarczyć sygnały z trzech satelitów. Wskaźnik transferu danych pokazuje używane połączenie internetowe i ilość danych przesłanych od ostatniego uruchomienia aplikacji Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Znajdowanie miejsc Potrzebujesz wskazówek? Szukasz restauracji? Aplikacja Mapy zawsze Ci pomoże. Znajdowanie lokalizacji Aby znaleźć określoną lokalizację w mieście lub na obszarze wyświetlanym na mapie, wprowadź pełny lub częściowy adres lokalizacji w polu wyszukiwania. Puknij zieloną strzałkę i wybierz Wyszukaj. Aby znaleźć lokalizację w innym mieście, wprowadź jego nazwę i pełny lub częściowy adres, np. London Oxford Street. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, wprowadź nazwę miasta w lokalnym języku. Wskazówka: Jeśli nie masz pewności, co do nazwy lokalizacji, wprowadź tylko pierwsze znaki wyszukiwanego słowa. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, wprowadź co najmniej trzy znaki. Aby znaleźć określony adres lub adres w innym kraju, wybierz Opcje > Wyszukaj > Adresy. Opcje Kraj/ region * i Miejscowość/kod pocztowy * są obowiązkowe. Wskazówka: Aby znaleźć lokalizacje w innym kraju przy użyciu pola wyszukiwania, wprowadź w nim także nazwę kraju: Rome Italy. Wprowadź nazwę kraju w języku angielskim albo użyć trójliterowego kodu ISO (ITA dla Włoszech, GBR dla Wielkiej Brytanii, CHN dla Chin). Aby zaimportować adres lokalizacji z aplikacji Kontakty, wybierz Opcje > Wyszukaj > Adresy > Opcje > Wybierz z Kontaktów. Jeśli wyszukujesz lokalizacje bez połączenia z internetem, wyniki wyszukiwania są ograniczone do obszaru o promieniu 50 km (31 mil), a samo wyszukiwanie może trwać dłużej. Wyszukiwanie wg kategorii Aby łatwiej było znaleźć żądane miejsce, wyniki wyszukiwania są grupowane według kategorii. Aby ograniczyć wyszukiwanie do jednej kategorii, wybierz Opcje > Wyszukaj > Miejsca. Aby znaleźć miejsca w kategoriach, możesz też użyć pola wyszukiwania Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11

12 Wprowadź w polu wyszukiwany tekst i wybierz Wyszukaj. Przykład: Aby znaleźć restauracje w pobliżu swojej lokalizacji, wybierz Opcje > Wyszukaj > Miejsca > Gastronomia > Restauracje. Przykład: Aby znaleźć określony hotel, wybierz Opcje > Wyszukaj > Miejsca > Zakwaterowanie. Wprowadź nazwę hotelu w polu wyszukiwania i wybierz Wyszukaj wszystkie. Wytycz trasę Aby zaplanować trasę, zaznacz punkt początkowy na mapie, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Dodaj do trasy. Aby określić cel podróży i dodać więcej lokalizacji do trasy, wyszukaj je i wybierz Opcje > Dodaj punkt trasy. Aby zmienić kolejność lokalizacji na trasie, puknij lokalizację i wybierz Przenieś. Przejdź do miejsca, w które chcesz przenieść lokalizację, i wybierz Wybierz. Aby edytować trasę, puknij lokalizację i wybierz Edytuj trasę. Aby określić ustawienie trasy, wybierz Opcje > Ustawienia. Aby wyświetlić trasę na mapie, wybierz Opcje > Pokaż trasę. Aby symulować trasę, wybierz Opcje > Pokaż trasę, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Symuluj. Aby nawigować do miejsca docelowego, przemieszczając się samochodem lub pieszo, jeśli została wcześniej zakupiona licencja na dodatkowe usługi, wybierz Opcje > Zacznij jechać lub Zacznij iść. Aby zapisać trasę, wybierz Opcje > Zapisz trasę. Zapisywanie i wysyłanie lokalizacji Aby zapisać lokalizację w urządzeniu, puknij ją, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Dodaj do Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

13 Moich miejsc. Lokalizacja zostanie zapisana w folderze Ulubione > Moje miejsca. Aby wysłać lokalizację do kompatybilnego urządzenia, puknij ją i wybierz Wyślij. Jeśli wyślesz te informacje w wiadomości SMS, zostaną one przekonwertowane na zwykły tekst Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 13

14 Wyświetlanie zapisanych pozycji Aby wyświetlić pozycje zapisane w urządzeniu, wybierz Opcje > Ulubione. Miejsca Aby wyświetlić lokalizacje zapisane w urządzeniu, wybierz Moje miejsca. Aby uporządkować zapisane lokalizacje, wybierz Opcje > Sortuj. Aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie, wybierz polecenie Pokaż na mapie. Aby dodać lokalizację do trasy, puknij ją i wybierz polecenia Dodaj > Dodaj do trasy. Historia Aby sprawdzić, jakie lokalizacje były wyszukiwane na mapie, wybierz opcję Historia. Aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie, wybierz polecenie Pokaż na mapie. Aby wysłać lokalizację do kompatybilnego urządzenia, puknij ją i wybierz polecenie Wyślij. Zbiory Aby utworzyć zbiór ulubionych miejsc, takich jak restauracje i muzea, wybierz Kolekcje > Opcje > Nowa kolekcja. Aby dodać lokalizacje do zbioru, otwórz Moje miejsca, puknij lokalizację i wybierz polecenia Dodaj > Dodaj do kolekcji. Aby wyświetlić wybraną lokalizację na mapie, wybierz polecenie Pokaż na mapie. Trasy Aby wyświetlić zapisane trasy, wybierz Trasy. Aby otworzyć wybraną trasę, wybierz Opcje > Otwórz Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

15 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

16 Dodatkowe usługi aplikacji Mapy Możesz zakupić licencję i pobrać przewodniki na urządzenie. Licencję można również zakupić na nawigację samochodową i pieszą oraz usługi informowania o ruchu drogowym. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Aby wyświetlić i zaktualizować licencje, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Moje licencje. Przeniesienie licencji Licencję można przenieść ze swojego urządzenia na inne, które jest z nim kompatybilne, ale licencja może być używana tylko na jednym urządzeniu naraz. Aby przenieść licencję, włóż kartę SIM do drugiego urządzenia. Po wyświetleniu monitu potwierdź przeniesienie licencji. Licencja zostanie wyłączona na poprzednim urządzeniu. Licencję można również przenieść, wybierając Opcje > Usługi dodatkowe > Moje licencje. Spacer do celu Podczas wytyczania trasy pieszej pomijane są ograniczenia występujące podczas jazdy samochodem, takie jak ulice jednokierunkowe i zakazy skrętu, a uwzględniane takie miejsca, jak strefy dla pieszych i parki. Użytkownik jest też informowany o chodnikach i mniejszych drogach, a informacje o szosach i autostradach są pomijane. Trasa jest wyświetlana na mapie, a kierunek wskazuje strzałka. Małe kropki wskazują kierunek, w którym zmierzasz. Długość trasy pieszej może wynosić maksymalnie 50 kilometrów (31 mil), a szybkość podróży maksymalnie 30 km/godz. (18 mil/godz.). W wypadku przekroczenia limitu prędkości nawigacja jest wstrzymywana, a jej Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17 wznowienie następuje dopiero po ograniczeniu prędkości. W ramach pieszej nawigacji nie są dostępne wskazówki głosowe. Aby kupić licencję na pieszą nawigację, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Dojście. Licencja jest ważna tylko w danym regionie i może być używana tylko na wybranym obszarze. Za licencję można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Aby rozpocząć nawigację, wybierz lokalizację, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz Idź do. Ta usługa jest dostępna po zakupie. Aby znaleźć alternatywną trasę, wybierz Opcje > Trasa alternatywna. Aby zatrzymać nawigację, wybierz polecenie Zatrzymaj nawigację. Aby rozpocząć nawigację samochodową, wybierz lokalizację, puknij obszar informacji u góry mapy i wybierz polecenie Jedź do. Podczas pierwszego korzystania z nawigacji samochodowej zostanie wyświetlony monit o podanie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików wskazówek głosowych. Wskazówka: Pliki wskazówek głosowych można też pobrać za pomocą aplikacji Nokia Map Loader. Aby podczas nawigowania przełączyć między różnymi widokami, puknij obszar informacji u góry mapy i Dojazd do celu Aby zakupić licencję na nawigację pieszą i samochodową ze wskazówkami głosowymi, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Dojazd i dojście. Licencja jest ważna tylko w danym regionie i może być używana tylko na wybranym obszarze Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

18 wybierz opcje Widok manewrów, Widok z lotu ptaka lub Widok strzałek. Aby znaleźć alternatywną trasę, wybierz Opcje > Inna trasa. Aby powtórzyć wskazówkę głosową, wybierz Opcje > Powtórz. Aby dostosować głośność wskazówek głosowych, wybierz Opcje > Głośność. Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach na drodze, które mogą mieć wpływ na przebieg Twojej podroży (usługa dodatkowa), wybierz Opcje > Inf. o ruchu. Aby zatrzymać nawigację, wybierz polecenie Zatrzymaj nawigację. Informacje o ruchu drogowym Usługa udostępniania informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym zapewnia dane o zdarzeniach ruchu drogowego, które mogą wpłynąć na przebieg podróży. Informowanie o ruchu drogowym to dodatkowa usługa, którą można zakupić i pobrać na urządzenie, jeśli jest dostępna w danym kraju lub regionie. Aby kupić licencję na korzystanie z usługi przekazywania informacji o ruchu drogowym, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Inform. o ruchu. Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach w ruchu drogowym, wybierz Opcje > Inf. o ruchu. Zdarzenia są wyświetlane na mapie jako trójkąty i linie. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat zdarzenia, w tym opcje zmiany trasy, wybierz zdarzenie i Opcje > Otwórz. Aby zaktualizować informacje o ruchu drogowym, wybierz Aktualizuj inf. o ruchu. Przewodniki Przewodniki zawierają informacje o atrakcjach turystycznych, restauracjach, hotelach i innych ciekawych miejscach. Niektóre przewodniki zawierają materiały wideo i audio. Aby korzystać z przewodników, należy je zakupić i pobrać. Aby zakupić i pobrać przewodniki albo wyświetlić już pobrane, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Przewodniki Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19 Aby przeglądać kategorie przewodników, wybierz jedną z nich. Wybierz podkategorię, jeśli jest ona dostępna. Aby pobrać nowy przewodnik na urządzenie, przewiń do żądanej pozycji i wybierz Tak. Za przewodniki można zapłacić kartą kredytową lub telefonem (opłata uwzględniana na rachunku), jeśli umożliwia to operator sieci. Wskazówka: Dostępna jest 10-minutowa, bezpłatna wersja próbna przewodników. Aby bezpłatnie wypróbować przewodnik, wybierz Opcje > Usługi dodatkowe > Przewodniki i żądaną pozycję Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 19

20 Ustawienia Ustawienia umożliwiają np. zmianę sposobu łączenia się aplikacji z internetem albo używanego trybu transportu. Ustawienia internetowe Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Internet. Aby określić, czy aplikacja Mapy może po uruchomieniu nawiązywać połączenie z Internetem, wybierz polecenie Idź do trybu online po uruchomieniu. Aby określić punkt dostępu na potrzeby połączeń z internetem, wybierz opcję Domyślny punkt dostępu. Aby określić, czy urządzenie ma wyświetlać monit o rejestrowaniu w sieci innej niż macierzysta, wybierz polecenie Ostrzeż. dot. roamingu. Ustawienia nawigacji Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja. Aby określić język wskazówek głosowych, wybierz Przewodnik głosowy. Zanim będzie można wybrać język, konieczne może się okazać pobranie odpowiednich plików wskazówek głosowych. Aby określić ustawienie podświetlenia, wybierz Podświetlenie. Aby określić, jak często informacje o zdarzeniach na drodze mają być aktualizowane, wybierz Aktualizacja informacji o ruchu. Aby skonfigurować urządzenie tak, aby panowało nową trasę w celu unikania problemów na drodze, wybierz Zm. trasy uwz. nat. ruchu. Ustawienia trasy Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Trasa Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

21 Aby wybrać sposób przemieszczania się, wybierz Rodzaj transportu > Pieszo lub Samochodem. Jeśli wybierzesz opcję Pieszo, ulice kierunkowe są traktowane jak zwykłe i można korzystać z przejść. Aby obliczyć najszybszą trasę, wybierz Wybór trasy > Szybsza trasa. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Samochodem jako sposób przemieszczania się. Aby obliczyć najkrótszą trasę, wybierz Wybór trasy > Krótsza trasa. Aby zaplanować trasę łączącą zalety zarówno najkrótszej, jak i najszybszej drogi, wybierz Wybór trasy > Zoptymalizowana. może być używana do zapisywania danych map, wybierz Maks. wykorz. pamięci. Kiedy limit dostępnej pamięci zostanie osiągnięty, zostaną usunięte najstarsze dane. Aby określić, czy ma być używany system metryczny, czy angielski układ miar, wybierz System miar. Ustawienia map Wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa. Aby określić kategorie ciekawych miejsc, które mają być wyświetlane na mapie, wybierz Kategorie. Aby na przykład wyświetlać restauracje, wybierz Restauracje. Aby zoptymalizować schemat kolorów do używania urządzenia w dzień lub w nocy, wybierz Kolory. Aby określić, jaka ilość pamięci urządzenia lub miejsca na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli jest włożona) 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 21

22 Pobieranie aktualizacji Aplikację Mapy oraz mapy zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci można zaktualizować przy użyciu aplikacji Nokia Map Loader, urządzenia lub w witrynie Mapy. Wskazówka: Aplikacji Nokia Map Loader można też użyć do pobrania nowych map, a nie tylko zaktualizowania już posiadanych. Aktualizowanie map Aby zaktualizować mapy w urządzeniu, wybierz Opcje > Narzędzia > Ustawienia > Mapa > Opcje > Spr. dost. aktualiz. mapy lub użyj programu Nokia Map Loader. Aby zaktualizować program Mapy, użyj aplikacji Pobierz! w urządzeniu lub przejdź do strony Nokia Map Loader Aplikacja Nokia Map Loader umożliwia pobranie plików map i wskazówek głosowych z internetu do pamięci urządzenia lub na kompatybilną kartę 22 pamięci. Przed użyciem programu Nokia Map Loader musisz użyć aplikacji Mapy i przejrzeć mapy co najmniej raz, ponieważ program Nokia Map Loader używa danych aplikacji Mapy do sprawdzenia, którą wersję map pobrać. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze PC lub Mac, przejdź do strony i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pobieranie map przy użyciu programu Nokia Map Loader 1. Podłącz swoje urządzenie z komputer za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych lub połączenia Bluetooth. Jeśli używasz kabla do transmisji danych, wybierz PC Suite jako opcję połączenia USB z komputerami PC, a tryb Nokia w przypadku komputerów Mac. 2. Uruchom program Nokia Map Loader na komputerze. 3. Wybierz kontynent i kraj. Niektóre kraje mogą zostać wybrane w całości; w przypadku innych dostępnych jest kilka map cząstkowych do wyboru Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

23 4. Wybierz mapy lub usługi dodatkowe, a następnie pobierz je i zainstaluj w urządzeniu Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 23

24 Skróty Aby zmienić typ mapy, naciśnij klawisz 1. Aby powrócić do bieżącej lokalizacji, naciśnij klawisz 0. Aby dostosować mapę do nawigowania podczas jazdy samochodem w dzień lub w nocy, naciśnij klawisz 3. Aby znaleźć inną trasę podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 5. Aby dostosować głośność wskazówek głosowych podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 6. Aby dodać przerwę w podróży do trasy podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 7. Aby wyświetlić informacje o zdarzeniach na drodze podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 8. Aby sprawdzić informacje o trasie podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 9. Skróty klawiaturowe Aby przybliżyć mapę, naciśnij klawisz *. Aby oddalić mapę, naciśnij klawisz #. Aby powtórzyć wskazówkę głosową podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz Aby zapisać bieżące miejsce podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 4. Skróty na pełnej klawiaturze Aby przybliżyć mapę, naciśnij lewy klawisz Shift. Aby oddalić mapę, naciśnij prawy klawisz Shift. Aby powtórzyć wskazówkę głosową podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz 4. Aby zapisać bieżące miejsce podczas nawigacji samochodowej, naciśnij klawisz Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi urządzenia Maps. Wydanie 1

Instrukcja obsługi urządzenia Maps. Wydanie 1 Instrukcja obsługi urządzenia Maps Wydanie 1 2 Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie 3 Metody pozycjonowania informacje 3 Odbiornik GPS 3 Ustawienia ogólne 10 Ustawienia sieci 10 Ustawienia trasy 11

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Mapy Ovi do telefonów komórkowych. Wydanie 1

Mapy Ovi do telefonów komórkowych. Wydanie 1 Mapy Ovi do telefonów komórkowych Wydanie 1 2 Spis treści Spis treści Mapy omówienie 3 Moja pozycja 4 Wyświetlanie swojej lokalizacji i mapy 4 Widok mapy 4 Zmiana wyglądu mapy 4 Pobieranie i aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Mapy. Wydanie 1

Instrukcja obsługi urządzenia Mapy. Wydanie 1 Instrukcja obsługi urządzenia Mapy Wydanie 1 2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie 3 Zgodność operacyjna 3 Informacje o GPS 3 Szybki start 3 Mapy informacje 3 Elementy mapy 4 Przeglądanie map 5 Poruszanie

Bardziej szczegółowo

Ovi Mapy do urządzeń mobilnych. Wydanie 1

Ovi Mapy do urządzeń mobilnych. Wydanie 1 Ovi Mapy do urządzeń mobilnych Wydanie 1 Spis treści Mapy - omówienie 3 Wytycz trasę 11 skróty aplikacji Mapy 13 Moja pozycja 3 Wyświetlanie lokalizacji i mapy 3 Widok mapy 4 Zmiana wyglądu mapy 4 Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Ovi Mapy do urządzeń mobilnych. Wydanie 1

Ovi Mapy do urządzeń mobilnych. Wydanie 1 Ovi Mapy do urządzeń mobilnych Wydanie 1 Spis treści Wytycz trasę 12 Mapy - omówienie 3 Moja pozycja 3 Wyświetlanie lokalizacji i mapy 3 Widok mapy 4 Zmiana wyglądu mapy 4 Pobieranie i aktualizacja map

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Naciśnij i mów. Wydanie 1

Naciśnij i mów. Wydanie 1 Naciśnij i mów Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Emapi na WPhone - manual

Emapi na WPhone - manual Emapi na WPhone - manual 1. Instalacja 2. Menu główne 3. Mapa 4. Szukanie 5. Moje punkty 6. Trasowanie 7. Ustawienia 8. O programie 9. Wyłączanie 10. Kontakt www.emapi.pl 2 Instalacja Aby zainstalować

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01457-59_0C Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Nokia N9 Podręcznik użytkownika

Nokia N9 Podręcznik użytkownika Nokia N9 Podręcznik użytkownika Wydanie 1 2 Nokia Muzyka Nokia Muzyka Nokia Muzyka informacje Za pomocą usługi Nokia Muzyka można kupować i pobierać muzykę do telefonu i na komputer. Przeglądaj usługę

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01706-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS FPV Tracker to aplikacja przeznaczona do współpracy z systemem FPV Zbig & Pitlab. Aplikacja łączy się z OSD lub GroundStation poprzez Bluetooth. Aplikacja jest dostępna na smartfony oraz tablety z systemem

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 1 Nawigacja Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Stąd do... Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.1 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN.

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do najnowszej wersji. Garmin we współpracy z dostawcą danych adresowych

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.3 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI Pierwsze kroki Przy użyciu oprogramowania nawigacyjnego po raz pierwszy, automatycznie uruchomiony zostanie proces wstępnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do nawigajci satelitarnej

Instrukcja obsługi. System do nawigajci satelitarnej Instrukcja obsługi System do nawigajci satelitarnej Dziękujemy za zakup systemu nawigacyjnego MapaMap traffic. Poniższa instrukcja obsługi zawiera informacje na temat jak poprawnie korzystać z systemu.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

E-tourism mobile Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Spis treści Opis aplikacji/wymagania/menu główne Mapa GPS Informacje o POI/Trasach SOS Zarządzanie Plikami Ustawienia Kończenie pracy z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawigacja GPS Sygic. v3 (tel kom.) 2011 Sygic, a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Nawigacja GPS Sygic. v3 (tel kom.) 2011 Sygic, a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Nawigacja GPS Sygic v3 (tel kom.) 2011 Sygic, a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone. I. Pierwsze kroki... 2 Wprowadzanie adresu... 4 Nawigacja krok po kroku... 9 Akwizycja pozycji GPS... 10

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W. Rozrywka w podróży

Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W. Rozrywka w podróży Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W Rozrywka w podróży Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W Opis produktu Odbiornik mobilnej telewizji Nokia SU-33W współpracuje z kompatybilnymi, przenośnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

MobiPost. Dokumentacja użytkownika. Poczta Polska Aplikacja Mobilna. wersja 4.13.0.3

MobiPost. Dokumentacja użytkownika. Poczta Polska Aplikacja Mobilna. wersja 4.13.0.3 MobiPost Poczta Polska Aplikacja Mobilna wersja 4.13.0.3 Dokumentacja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Znajdź placówkę... 5 2.1. Tryby wyszukiwania punktów pocztowych... 6 2.2. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po trasie wycieczki

Nawigacja po trasie wycieczki Nawigacja po trasie wycieczki Publikacja trasy wycieczki za pomocą pliku kml. KML (Keyhole Markup Language) jest to format pliku pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 4. Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień. EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE

Vico-Marcus 4. Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień. EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE Vico-Marcus 4 EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień Vico-Marcus 4 v4.7g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1.Poprawa wydajności LDWS oraz FCWS

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o stanie połączeń pomiędzy tym urządzeniem a pojazdem. Połączenia te obejmują również te powiązane z danymi GPS oraz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi

GPS Guardian Moto. Instrukcja obsługi GPS Guardian Moto Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis urządzenia... 3 2. Szybki start... 3 3. Komendy do konfiguracji urządzenia... 3 3.1. Żądanie aktualnej (ostatniej) pozycji... 4 3.2. Aktywuj alarm

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo