EGZEMPLIFIKACJA RYNKÓW WSCHODNICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZEMPLIFIKACJA RYNKÓW WSCHODNICH"

Transkrypt

1 EGZEMPLIFIKACJA RYNKÓW WSCHODNICH

2 BIAŁORUŚ INFORMACJE PODSTAWOWE Powierzchnia: 207,6 tys. km 2-6 obwodów rejonów 43% obszaru Białorusi stanowią rolnicze tereny użytkowe, 39% obszarów pokryte są lasami, 2% jeziorami i rzekami Liczba mieszkańców: mln osób (stan na ) Gęstość zaludnienia: 48 osób/km 2 Stolica: Mińsk Czas miejscowy: + 2 godziny od czasu Greenwich Jednostka monetarna: rubel białoruski (BYR) Języki państwowe: białoruski i rosyjski Klimat jest umiarkowano kontynentalny, kształtuje się pod wpływem powietrznych mas atlantyckich. Najbardziej upalnym miesiącem jest lipiec, najbardziej zimnym jest styczeń Głowa państwa: Aleksander Łukaszenko *źródło:

3 BIAŁORUŚ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 63,2 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 1,5% PKB na osobę: USD 6420 Przemysł: USD 29,7 mld. (wzrost 5,7%, 2012 r.) Rolnictwo: USD 4,7 mld. (wzrost 6,1%, 2012 r.) Eksport: USD 47,7 mld. (wzrost 14%) Import: USD 44,5 mld. (wzrost 3,5%) Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

4 BIAŁORUŚ GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Produkcja materiałów budowlanych; 4,5% Przemysł drzewny; Przemysł lekki; 3,8% 3,2% Pozostałe; 8,0% Sektor paliwowy; 23,1% Energetyka; 7,5% Chemia i petrochemia; 12,1% Produkcja maszyn i przetwórstwo metali; 20,6% Przetwórstwo spożywcze; 17,2% Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

5 BIAŁORUŚ HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , , ,6 9,3 0 Obroty ogółem Obroty z krajami WNP Obroty z krajami UE Eksport Import W MLD USD Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

6 OBROTY HANDLOWE BIAŁORUŚ POLSKA 3 500, , , , , , , , , , ,90 823,4 786,6 885, , , ,80 948, ,10 500,00 0, Obrót Eksport Import w mln USD Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

7 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH NA BIAŁORUSI Niemcy; 185 Litwa; 173 Holandia; 408 Ukraina; 353 Austria; 576 Cypr; 923 USA; 138 Łotwa; 129 dane w mln. USD Rosja; 6691 Wielka Brytania; 3617 Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

8 DLACZEGO BIAŁORUŚ? Wzrost gospodarczy na Białorusi w ostatnich latach był średnio na poziomie 8%. Dodatkowo rynek białoruski przyciąga interesujących inwestorów, którzy zakładają spółki z lokalnymi partnerami. Ponadto położenie pomiędzy Rosją a Europą Zachodnią ma znaczenie strategiczne.

9 DLACZEGO BIAŁORUŚ? Bliskość geograficzna, językowa i kulturalna Stabilność i niski poziom przestępczości i korupcji Trwały rozwój rejonów kraju Liberalizowany system podatkowy Państwowe gwarancje i ulgi Możliwość podejścia indywidualnego do inwestorów Niedroga i kwalifikowana siła robocza Rozwinięta i dobrze utrzymana infrastruktura

10 ROSJA Powierzchnia: km 2-46 obwodów - 21 republik - 9 krajów - 2 miasta wydzielone - 1 obwód autonomiczny - 4 okręgi autonomiczne Liczba mieszkańców: osób (2013 rok) Gęstość zaludnienia: 8,4 osób/km 2 Stolica: Moskwa Czas miejscowy: Rosja podzielona jest na 9 stref czasowych Jednostka monetarna: rubel rosyjski (RUB) Języki państwowe: rosyjski, lokalnie także inne języki Klimat: przeważnie kontynentalny strefy umiarkowanej i podbiegunowej, na niewielkim obszarze wschodniego wybrzeża klimat monsunowy, a nad Morzem Czarnym klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego Głowa państwa: prezydent Władimir Putin PKB: 2117,8 mld USD (2013 rok) PKB per capita: USD (2013 rok)

11 ROSJA PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 2117,8 mld (2013 rok) Wzrost PKB w roku 2012: 1,4% PKB na osobę: USD Przemysł: wzrost 3,6% (2012 r.) Rolnictwo: spadek 4,4% (2012 r.) Eksport: USD 534,2 mld. (wzrost 2,3%) Import: USD 342,7 mld. (wzrost 5,8%)

12 ROSJA GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 3% Inne; 27% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 26% Transport, magazynowanie i łączność; 7% Produkcja; 13% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 18% Budownictwo; 6% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

13 ROSJA HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , ,8 288, ,9 47,3 Ogółem Kraje WNP Inne kraje Eksport Import w mld USD Źródło: Oficjalna strona Federacji Rosyjskiej.

14 OBROTY HANDLOWE ROSJA - POLSKA Źródło: Oficjalna strona Federacji Rosyjskiej Obrót Eksport Import w mld USD

15 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH W ROSJI Luksemburg; Białoruś; Francja; Kazachstan; Austria; 740 Szwajcaria; Niemcy; Zjednoczone Królestwo; Cypr; Niderlandy; w mld USD Źródło: Oficjalna strona Federacji Rosyjskiej.

16 DLACZEGO ROSJA Rynek rosyjski należy aktualnie do najszybciej rosnących rynków na świecie. Przez wiele lat roczny przyrost PKB przekraczał 7%. Z tego też względu, pomimo wszelkich trudności i ograniczeń jest to rynek, na którym warto być.

17 DLACZEGO ROSJA Rosja jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla Polskiego eksportu Rosja to rynek 143,3 mln ludzi Rosja odnotowuje stały wzrost gospodarczy Rosja jest 5. odbiorcą polskich towarów (po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Francji) W latach nastąpił ponad 10 krotny wzrost eksportu do Rosji W 2012 r. eksport do Rosji wyniósł 9,9 mld USD (+16%) W ostatnich czterech latach odnotowany duży wzrost udziału Rosji w obrotach handlowych z Polską - z 3,7 do 5,4% w eksporcie i z 8,6 do 14,3% w imporcie Struktura obrotów handlowych z Rosją jest korzystna dla Polski. Polska sprzedaż do Rosji jest coraz większa, maleje natomiast import z Rosji: w okresie styczeń- maj polskie dostawy wyniosły 4,2 mld USD (10% więcej stosunku do analogicznego okresu z 2012 r. i przekroczyły wartość polskiego eksportu ogółem o 4%). Wartość importu z Rosji w tym okresie spadła o 11,6% Polska sprzedaje do Rosji 2,5 tys. pozycji towarowych o wartości od 100 tys mln USD wg 8 znakowego kodu CN

18 UKRAINA Powierzchnia: km 2-24 obwody rejony Krajobraz Ukrainy składa się głównie ze stepów i wyżyn; na zachodzie kraju rozciągają się Karpaty, a na Krymie Góry Krymskie. Liczba mieszkańców: osób (stan na ) Gęstość zaludnienia: 75 osób/km 2 Stolica: Kijów Czas miejscowy: + 2 godziny od czasu Greenwich Jednostka monetarna: hrywna (UAH) Języki państwowe: ukraiński Klimat: umiarkowano kontynentalny, natomiast na południu podzwrotnikowy morski Głowa państwa: p.o. prezydenta Ołeksandr Turczynow

19 UKRAINA - PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 176,3 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 0,2% PKB na osobę: USD Przemysł: spadek 1,8% (2012r.) Rolnictwo: spadek 4,5% (2012r.) Eksport: USD 68,8 mld. (wzrost 0,6%, 2012r.) Import: USD 84,7 mld. (wzrost 2,5%, 2012r.)

20 UKRAINA GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 8% Inne; 29% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 22% Transport, magazynowanie i łączność; 10% Produkcja; 13% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 15% Budownictwo; 3% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

21 UKRAINA HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU 84,7 68,8 34,5 25,3 26,2 17,1 17,7 17,1 Ogółem Kraje WNP Kraje UE Kraje Azjatyckie Eksport Import Źródło: Ambasada RP w Kijowie

22 OBROTY HANDLOWE UKRAINA - POLSKA 8791,4 7479,7 7830,4 6436,7 4573,5 3429,9 5735,9 3917, ,5 2354,7 1818,5 2791,7 2550,9 1143, Obrót Eksport Import Źródło: Ministerstwo Gospodarki.

23 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH NA UKRAINIE Szwajcaria; 1325,4 Francja; 1825,8 Wyspy Dziewicze; 2493,5 Wielka Brytania; 2714,1 Austria; 3257,5 Włochy; 1267,8 dane w mln. USD Cypr; 19035,9 Rosja; 4287,4 Niderlandy; 5561,5 Niemcy; 6291,8 Źródło:

24 DLACZEGO UKRAINA Ukraina jest krajem o dużych możliwościach rozwoju Ukraina jest perspektywicznym partnerem gospodarczym Polski Ukraina to rynek 45,5, mln ludzi Ukraina zajmuje 10. miejsce wśród czołowych odbiorców polskich towarów Obroty handlowe pomiędzy Polską i Ukrainą w pierwszym kwartale 2013 r. wzrosły o 3,1% Udział Ukrainy w polskim handlu zagranicznym, w porównaniu z 2012 r. wzrósł z 1,86% do 2,07% Polska zajmuje 7. miejsce (ok. 3,5%) w eksporcie ukraińskim Polska zajmuje 4. miejsce( 3,7%) wśród czołowych odbiorców ukraińskich towarów Polski eksport do Ukrainy wyniósł na koniec 2012 r. 5279,6 mln USD, (wzrost o 12,6% względem 2012 r.) W obliczu małej przedsiębiorczości sektora małych i średnich firm na rynku lokalnym, polskie firmy mają ogromną przewagę konkurencyjną Rozwój modernizacji, wdrażanie nowoczesnych technik i technologii, przyciąga zagranicznych inwestorów, co oznacza dla szanse dla Polski Zwiększanie modernizacji potencjału wytwórczego oraz rozwój innowacyjności sprzyjają zapotrzebowaniu Ukrainy na zagraniczne know-how Wysoko jakościowe Polskie produkty i marki mają szanse na osiągnięcie wysokiej pozycji rynkowej w branżach słabo rozwiniętych na Ukrainie Bliskość geograficzna Polski wpływa na pozytywny klimat polsko-ukraińskiej wymiany gospodarczej z Polską

25 UKRAINA Ukraina posiada silne tradycje przemysłowe i rolnicze, będące dziedzictwem czasów byłego Związku Radzieckiego. Inwestorom o wyższym stopniu akceptacji ryzyka oferuje ciekawe możliwości w takich gałęziach przemysłu jak m. in. budowa maszyn, motoryzacja, sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, czy też rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

26 KAZACHSTAN Powierzchnia: km 2-14 obwodów - 3 miasta wydzielone Przeważająca większość terytorium kraju należy do Azji Środkowej, której Kazachstan zajmuje największą część. Do Kazachstanu należą także południowe obrzeża zachodniej Syberii. Liczba mieszkańców: osób (2013) Gęstość zaludnienia: 6,3 osób/km 2 Stolica: Astana Czas miejscowy: + 5 do +6 godzin od czasu Greenwich Jednostka monetarna: tenge (KZT) Języki państwowe: kazachski, rosyjski Klimat: umiarkowany, suchy, skrajnie kontynentalny Głowa państwa: prezydent Nursułtan Nazarbajew

27 KAZACHSTAN PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 199,91 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 5% PKB na osobę: USD Przemysł: wzrost 0,5% (2012r.) Rolnictwo: spadek 17,8% (2012r.) Eksport: USD 92,3 mld. Import: USD 44,5 mld.

28 KAZACHSTAN GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Inne; 26% Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 4% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 29% Transport, magazynowanie i łączność; 9% Produkcja; 11% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 15% Budownictwo; 6% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

29 KAZACHSTAN HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , , , , , ,40 Ogółem Kraje WNP Kraje UE Kraje azjatyckie Eksport Import Źródło: Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie

30 OBROTY HANDLOWE KAZACHSTAN - POLSKA , , , , , , , , , , , , Obrót Eksport Import Źródło: wg danych Agencji Statystycznej RK

31 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH W KAZACHSTANIE Szwajcaria; 1881 Rosja; 1337 Kanada; 2209 Austria; 1979 Wielka Brytania; 2633 dane w mln. USD Japonia; 3111 Chiny; 2927 Niderlandy; Francja; 6975 USA; Źródło: wg danych NBP Kazachstanu

32 KAZACHSTAN Gospodarka kraju prawie w równym stopniu opiera się na przemyśle i rolnictwie. Kazachstan posiada bogate złoża surowców energetycznych jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota. Dzięki ich wydobyciu rozwija się przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, a rolnictwo dostarcza surowców przemysłowi włókienniczemu i spożywczemu.

33 UZBEKISTAN Powierzchnia: km 2-12 wilajetów - 1 republika autonomiczna (Karakałpację) Uzbekistan leży w Azji Środkowej między dwiema wielkimi rzekami Amu-darią i Syr-darią. Powierzchnia w większości równinna. Ok. 20% powierzchni kraju stanowią góry i przedgórza. Liczba mieszkańców: osób (2012) Gęstość zaludnienia: 66 osób/km 2 Stolica: Taszkent Czas miejscowy: + 5 godzin od czasu Greenwich Jednostka monetarna: sum (UZS) Języki państwowe: uzbecki Klimat: kontynentalny skrajnie suchy, z ciepłymi zimami i gorącym, suchym latem Głowa państwa: prezydent Islom Karimov

34 UZBEKISTAN Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 51,2 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 8,2% PKB na osobę: USD Przemysł: ,6 mld UZS (wzrost 7,7%, 2012r.) Rolnictwo: ,3 mld UZS (wzrost 7%, 2012r.) Eksport: USD 14,2 mld. (w 2012r.) Import: USD 12 mld. (w 2012r.)

35 UZBEKISTAN GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Inne; 20% Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 16% Transport, magazynowanie i łączność; 11% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 21% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 8% Budownictwo; 6% Produkcja; 18% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

36 UZBEKISTAN HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , , , , ,00 0,00 Ogółem Kraje WNP Kraje pozostałe Eksport Import Źródło: Ambasada RP w Taszkencie.

37 OBROTY HANDLOWE UZBEKISTAN - POLSKA 148,74 158,56 151,18 129,14 114,46 119,83 95,06 98,34 69,2 75,37 53,67 53,77 44,1 29,13 31, Obrót Eksport Import Źródło: Ambasada RP w Taszkencie.

38 DLACZEGO UZBEKISTAN Podstawą gospodarki Uzbekistanu jest rolnictwo i górnictwo. Uzbekistan posiada bogate zasoby surowców naturalnych. Wartość surowców nadających się do wydobycia, oceniana jest w Uzbekistanie na 500 mld USD, a potencjalne ich zasoby na mld USD. W ostatnich latach w Uzbekistanie następuje nieustanny wzrost produkcji i poprawa większości wskaźników makroekonomicznych. Wprowadzono walutę narodową sum (UZS), utworzono podstawy infrastruktury gospodarki wolnorynkowej i kontynuowano proces prywatyzacji.

39 MOŁDAWIA Powierzchnia: km 2-32 regiony - 5 miast wydzielonych - 2 terytoria autonomiczne (Gagauzja oraz Naddniestrze) Mołdawia zajmuje międzyrzecze Dniestru i Prutu (Besarabia) oraz wąski pas na lewym brzegu Dniestru (Naddniestrze). Większość powierzchni kraju zajmuje Wyżyna Besarabska. Liczba mieszkańców: 3 558, 5 tys. osób (2014) Gęstość zaludnienia: 105 osób/km 2 Stolica: Kiszyniów Czas miejscowy: + 2 godziny od czasu Greenwich Jednostka monetarna: lej mołdawski (MDL) Języki państwowe: rumuński, lokalnie także: rosyjski, ukraiński i gagauski Klimat: Klimat umiarkowany kontynentalny, na południu suchy, ze stosunkowo łagodną zimą i długim gorącym latem Głowa państwa: prezydent Nicolae Timofti

40 MOŁDAWIA Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 7,2 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 8% PKB na osobę: USD Przemysł: wzrost 6,8%, 2012r. Rolnictwo: wzrost 38,3%, 2012r. Eksport: wzrost 11% w 2013r. Import: wzrost 5,4% w 2013r.

41 MOŁDAWIA PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ średni roczny wzrost gospodarczy 4,5%. udział przemysłu w PKB w 2017 r. 14,5%, średnio roczny wzrost w budownictwie 3,7%, średni roczny wzrost w handlu wewnętrznym14,0%. eksport RM w latach ma wzrastać średniorocznie o 8,5%, a import o 7,2%, średnia nominalna płaca brutto w 2017 r. ma wynieść 5 525,00 MDL (~307,0 EUR)

42 MOŁDAWIA HANDEL ZAGRANICZNY W 2013 ROKU Eksport - eksport do krajów Unii Europejskiej (UE - 28) stanowił 47,6% eksportu RM ogółem - eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw stanowił 38,5% - najwięcej (wartościowo) towarów RM wyeksportowała do następujących krajów: Rosja, Rumunia; Włochy, Ukraina, Turcja, Niemcy; 4,7%, WB; 4,4%, Polska; 3,4% (9 miejsce ). - w strukturze towarów RM eksportowanych za granicę dominowały: wyroby przemysłowe, gotowe artykuły spożywcze i zwierzęta żywe, maszyny i urządzenia dla transportu, napoje i tytoń oraz surowce (bez paliw i surowców mineralnych). Import - import RM z krajów Unii Europejskiej (UE - 28) stanowił 45,0% importu ogółem import z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw stanowił 30,4%. - najważniejsze wartościowo kraje w imporcie Mołdawii w okresie I - XII 2013 r.: Rosja;, Rumunia, Ukraina, Chiny, Niemcy, Turcja, Włochy ( Polska 9 miejsce z udziałem 2,6%). W strukturze importu RM dominowały: paliwo, gaz itd., maszyny i urządzenia dla transportu, wyroby przemysłowe, produkty przemysłu chemicznego i pochodne, gotowe artykuły spożywcze i zwierzęta żywe.

43 WYMIANA TOWAROWA POMIĘDZY POLSKĄ A MOŁDAWIĄ W 2013 R Eksport Polski do Mołdawii: - urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji odbioru dźwięku, - materiały i wyroby włókiennicze, - pojazdy, statki powietrzne; jednostki pływające i współpracujące urządzenia, - tworzywa sztuczne i wyroby z nich: kauczuk i wyroby z kauczuku, Import Polski z Mołdawii: - gotowe art. spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol, tytoń, - wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, - produkty pochodzenia roślinnego

44 BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W RM - do chwili obecnej w Mołdawii zainwestowało około 90 krajów, a ogólna wartość inwestycji dokonanych w RM wg stanu na r. wynosi 3 607,66 mln USD, a wielkość bezpośrednich inwestycji Mołdawii za granicą wyniosła ok. 119,25 mln USD). - największe wartościowo Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w gospodarkę RM dokonują inwestorzy z krajów UE: Niemcy Holandia, Włochy, Rumunia, Francja, a z innych krajów Rosja, USA, Cypr, Turcja i Szwajcaria. W Mołdawii zainwestowały m.in.: Knauf, Lafarge, Lear Corporation, Metro, Mobias Bank ( Groupe Societate Generale ), Raiffeisen Leasing, Orange, Lukoil, Moldcell, Sudzucker, Danube Logistics, Draxlmaier, Megalopolis Mall, Gas Natural Fenosa. ZAGRANICZNE WSPARCIE GOSPODARKI RM - preferencje w handlu z UE, WNP, CEFTA, - b. duże preferencje w handlu z UE jakie daje RM Kompleksowa i Pogłębiona Umowa o Wolnym Handlu UE - RM - pomoc finansowa, techniczna, rozwojowa, itp. ze strony UE, USA, MFW, Banku Światowego, EBO i R, EBI, pomoc innych międzynarodowych organizacji finansowych i członków UE (w tym Polski),

45 OBECNOŚĆ FIRM POLSKICH NA RYNKU RM - w Mołdawii działa około 70 firm z udziałem polskiego lub mieszanego kapitału. Po zakupie przez KSC S.A. Polski Cukier cukrowni (największa polska inwestycja) wartość polskich inwestycji w Mołdawii można szacować na około 5,0-5,5 mln USD - aktualnie zainteresowanie polskich firm rynkiem mołdawskim dotyczy głównie budownictwa, przemysłu przetwórczego, handlu i usług, ale zaczyna obejmować również sferę usług budowlanych, transportowych oraz pośrednictwem pracy. - w ostatnich paru latach szereg polskich firm rozeznawało możliwości inwestowania w branży ceramiki budowlanej, meblarskiej, utylizacji odpadów oraz budowy małych elektrociepłowni. - na szczególną uwagą zasługuje współpraca polskiego biznesu z mołdawskim w zakresie zielnych technologii, która juz zaowocowała podpisaniem szeregu umów. - na tutejszym rynku działają (bezpośrednio lub pośrednio) m.in. takie polskie firmy jak: Śnieżka, Amika Wronki, Sanitec Koło, Rafamet, Centrozap, Opoczno-trade, Philips-Polska, Volvo-Polska, Goodyear - Dunlop-Polska, Jarocin, Kler, Forte, p Famed, Polfa, Polpharma, Herbapol, Duda i Animex, ( Hortex, Społem i Mokate ).

46 MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNO - HANDLOWE DLA POLSKIEGO BIZNESU W MOŁDAWII - rolnictwo i przemysł spożywczy (w tym: przemysł winiarski, uprawa wysoko - wydajnych upraw, rolnictwo ekologiczne), produkcja zwierzęca w tym drobiu, trzody chlewnej, bydła rogatego, przetwórstwo owoców i warzyw z wykorzystaniem systemów mrożenia i pakowania), produkcja bio - masy, powstanie giełdy rolno - spożywczej w Kiszyniowie, - budownictwo (infrastruktura drogowa, budynki energo - oszczędne, materiały budowlane i termo - izolacyjne, budowa mieszkań komunalnych, - energetyka (energia elektryczna, elektronie małej i średniej mocy, w tym oparte o odnawialne źródła energii), bio - paliwa, kolektory słoneczne, - ochrona środowiska (małe biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy wodno - kanalizacyjne), - przemysł lekki (w tym tekstylny i obuwniczy), - usługi sektora bankowego( w tym mikro - pożyczki) i ubezpieczeniowego, - turystyka ( w tym agro - turystyka oraz budowa hoteli, moteli, zajazdów, itp.), - branża medyczna ( farmaceutyki, aparatura medyczna), - sektor IT, w tym informatyzacja administracji publicznej, - transport (wagony kolejowe, autobusy), - modernizacja infrastruktury miejskiej (chodniki, oświetlenie, parki, stadiony, hale sportowe), - przemysł kosmetyczny.

47 MOŁDAWIA Republika Mołdawii jeszcze niedawno była typowym krajem rolniczoprzemysłowym, którego podstawowy sektor gospodarki stanowiło rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Udział rolnictwa w PKB RM w ostatnich latach ulega stopniowemu zmniejszeniu, a jednocześnie następuje zwiększenie udziału sektora usług.

48 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Instytut INTL Sp. z o.o. ul. Koszykowa 8/20, II piętro Warszawa Tel./fax (22) NIP:

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU...

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU... Spis treści: 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW... 3 2. KWESTIE PRAWNE... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Maj - Czerwiec 2015 Nr 5-6 / 2015. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu

Maj - Czerwiec 2015 Nr 5-6 / 2015. Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu Maj - Czerwiec 2015 Nr 5-6 / 2015...Petersburg Biuletyn Informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu Szanowni Państwo! Spis treści: Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych

Analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki zagraniczne maszyn i urządzeń górniczych Projekt Projekt jest jest współfinansowany przez Unię przez Europejską Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Europejskiego Funduszu Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego Regionalnego Siła

Bardziej szczegółowo

SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM

SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM Doświadczenia z Serbii Ogólnie rzecz biorąc, członkowie Rady Inwestorów Zagranicznych mają pozytywne doświadczenia z prowadzenia działalności na rynku serbskim. Położenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce

RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE. 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich w Polsce RAPORT FRANCUSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W POLSCE I KPMG W POLSCE 20 lat inwestycji francuskich

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI PODSTAWOWE INFORMACJE REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Republika Południowej Afryki jest najdalej na południe wysuniętym państwem w Afryce, z trzech stron otoczonym przez oceany (Ocean Atlantycki na zachodzie

Bardziej szczegółowo

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001 Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechniki Koszalińskiej STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, którego obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. Jest to najatrakcyjniejszy i największy rynek Ameryki Południowej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2014 Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. dr Ewa Kochańska

Perspektywy rozwoju branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. dr Ewa Kochańska Perspektywy rozwoju branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim dr Ewa Kochańska AGENDA 1. Sytuacja branży rolno-spożywczej statystyki i prognozy 2. Odpady biodegradowalne i możliwości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski

Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski Informacja na temat sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na interesy gospodarcze Polski I. Sytuacja makroekonomiczna Ukrainy Gospodarka ukraińska, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo