EGZEMPLIFIKACJA RYNKÓW WSCHODNICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZEMPLIFIKACJA RYNKÓW WSCHODNICH"

Transkrypt

1 EGZEMPLIFIKACJA RYNKÓW WSCHODNICH

2 BIAŁORUŚ INFORMACJE PODSTAWOWE Powierzchnia: 207,6 tys. km 2-6 obwodów rejonów 43% obszaru Białorusi stanowią rolnicze tereny użytkowe, 39% obszarów pokryte są lasami, 2% jeziorami i rzekami Liczba mieszkańców: mln osób (stan na ) Gęstość zaludnienia: 48 osób/km 2 Stolica: Mińsk Czas miejscowy: + 2 godziny od czasu Greenwich Jednostka monetarna: rubel białoruski (BYR) Języki państwowe: białoruski i rosyjski Klimat jest umiarkowano kontynentalny, kształtuje się pod wpływem powietrznych mas atlantyckich. Najbardziej upalnym miesiącem jest lipiec, najbardziej zimnym jest styczeń Głowa państwa: Aleksander Łukaszenko *źródło:

3 BIAŁORUŚ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 63,2 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 1,5% PKB na osobę: USD 6420 Przemysł: USD 29,7 mld. (wzrost 5,7%, 2012 r.) Rolnictwo: USD 4,7 mld. (wzrost 6,1%, 2012 r.) Eksport: USD 47,7 mld. (wzrost 14%) Import: USD 44,5 mld. (wzrost 3,5%) Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

4 BIAŁORUŚ GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Produkcja materiałów budowlanych; 4,5% Przemysł drzewny; Przemysł lekki; 3,8% 3,2% Pozostałe; 8,0% Sektor paliwowy; 23,1% Energetyka; 7,5% Chemia i petrochemia; 12,1% Produkcja maszyn i przetwórstwo metali; 20,6% Przetwórstwo spożywcze; 17,2% Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

5 BIAŁORUŚ HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , , ,6 9,3 0 Obroty ogółem Obroty z krajami WNP Obroty z krajami UE Eksport Import W MLD USD Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

6 OBROTY HANDLOWE BIAŁORUŚ POLSKA 3 500, , , , , , , , , , ,90 823,4 786,6 885, , , ,80 948, ,10 500,00 0, Obrót Eksport Import w mln USD Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

7 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH NA BIAŁORUSI Niemcy; 185 Litwa; 173 Holandia; 408 Ukraina; 353 Austria; 576 Cypr; 923 USA; 138 Łotwa; 129 dane w mln. USD Rosja; 6691 Wielka Brytania; 3617 Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej.

8 DLACZEGO BIAŁORUŚ? Wzrost gospodarczy na Białorusi w ostatnich latach był średnio na poziomie 8%. Dodatkowo rynek białoruski przyciąga interesujących inwestorów, którzy zakładają spółki z lokalnymi partnerami. Ponadto położenie pomiędzy Rosją a Europą Zachodnią ma znaczenie strategiczne.

9 DLACZEGO BIAŁORUŚ? Bliskość geograficzna, językowa i kulturalna Stabilność i niski poziom przestępczości i korupcji Trwały rozwój rejonów kraju Liberalizowany system podatkowy Państwowe gwarancje i ulgi Możliwość podejścia indywidualnego do inwestorów Niedroga i kwalifikowana siła robocza Rozwinięta i dobrze utrzymana infrastruktura

10 ROSJA Powierzchnia: km 2-46 obwodów - 21 republik - 9 krajów - 2 miasta wydzielone - 1 obwód autonomiczny - 4 okręgi autonomiczne Liczba mieszkańców: osób (2013 rok) Gęstość zaludnienia: 8,4 osób/km 2 Stolica: Moskwa Czas miejscowy: Rosja podzielona jest na 9 stref czasowych Jednostka monetarna: rubel rosyjski (RUB) Języki państwowe: rosyjski, lokalnie także inne języki Klimat: przeważnie kontynentalny strefy umiarkowanej i podbiegunowej, na niewielkim obszarze wschodniego wybrzeża klimat monsunowy, a nad Morzem Czarnym klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego Głowa państwa: prezydent Władimir Putin PKB: 2117,8 mld USD (2013 rok) PKB per capita: USD (2013 rok)

11 ROSJA PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 2117,8 mld (2013 rok) Wzrost PKB w roku 2012: 1,4% PKB na osobę: USD Przemysł: wzrost 3,6% (2012 r.) Rolnictwo: spadek 4,4% (2012 r.) Eksport: USD 534,2 mld. (wzrost 2,3%) Import: USD 342,7 mld. (wzrost 5,8%)

12 ROSJA GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 3% Inne; 27% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 26% Transport, magazynowanie i łączność; 7% Produkcja; 13% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 18% Budownictwo; 6% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

13 ROSJA HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , ,8 288, ,9 47,3 Ogółem Kraje WNP Inne kraje Eksport Import w mld USD Źródło: Oficjalna strona Federacji Rosyjskiej.

14 OBROTY HANDLOWE ROSJA - POLSKA Źródło: Oficjalna strona Federacji Rosyjskiej Obrót Eksport Import w mld USD

15 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH W ROSJI Luksemburg; Białoruś; Francja; Kazachstan; Austria; 740 Szwajcaria; Niemcy; Zjednoczone Królestwo; Cypr; Niderlandy; w mld USD Źródło: Oficjalna strona Federacji Rosyjskiej.

16 DLACZEGO ROSJA Rynek rosyjski należy aktualnie do najszybciej rosnących rynków na świecie. Przez wiele lat roczny przyrost PKB przekraczał 7%. Z tego też względu, pomimo wszelkich trudności i ograniczeń jest to rynek, na którym warto być.

17 DLACZEGO ROSJA Rosja jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla Polskiego eksportu Rosja to rynek 143,3 mln ludzi Rosja odnotowuje stały wzrost gospodarczy Rosja jest 5. odbiorcą polskich towarów (po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Francji) W latach nastąpił ponad 10 krotny wzrost eksportu do Rosji W 2012 r. eksport do Rosji wyniósł 9,9 mld USD (+16%) W ostatnich czterech latach odnotowany duży wzrost udziału Rosji w obrotach handlowych z Polską - z 3,7 do 5,4% w eksporcie i z 8,6 do 14,3% w imporcie Struktura obrotów handlowych z Rosją jest korzystna dla Polski. Polska sprzedaż do Rosji jest coraz większa, maleje natomiast import z Rosji: w okresie styczeń- maj polskie dostawy wyniosły 4,2 mld USD (10% więcej stosunku do analogicznego okresu z 2012 r. i przekroczyły wartość polskiego eksportu ogółem o 4%). Wartość importu z Rosji w tym okresie spadła o 11,6% Polska sprzedaje do Rosji 2,5 tys. pozycji towarowych o wartości od 100 tys mln USD wg 8 znakowego kodu CN

18 UKRAINA Powierzchnia: km 2-24 obwody rejony Krajobraz Ukrainy składa się głównie ze stepów i wyżyn; na zachodzie kraju rozciągają się Karpaty, a na Krymie Góry Krymskie. Liczba mieszkańców: osób (stan na ) Gęstość zaludnienia: 75 osób/km 2 Stolica: Kijów Czas miejscowy: + 2 godziny od czasu Greenwich Jednostka monetarna: hrywna (UAH) Języki państwowe: ukraiński Klimat: umiarkowano kontynentalny, natomiast na południu podzwrotnikowy morski Głowa państwa: p.o. prezydenta Ołeksandr Turczynow

19 UKRAINA - PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 176,3 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 0,2% PKB na osobę: USD Przemysł: spadek 1,8% (2012r.) Rolnictwo: spadek 4,5% (2012r.) Eksport: USD 68,8 mld. (wzrost 0,6%, 2012r.) Import: USD 84,7 mld. (wzrost 2,5%, 2012r.)

20 UKRAINA GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 8% Inne; 29% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 22% Transport, magazynowanie i łączność; 10% Produkcja; 13% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 15% Budownictwo; 3% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

21 UKRAINA HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU 84,7 68,8 34,5 25,3 26,2 17,1 17,7 17,1 Ogółem Kraje WNP Kraje UE Kraje Azjatyckie Eksport Import Źródło: Ambasada RP w Kijowie

22 OBROTY HANDLOWE UKRAINA - POLSKA 8791,4 7479,7 7830,4 6436,7 4573,5 3429,9 5735,9 3917, ,5 2354,7 1818,5 2791,7 2550,9 1143, Obrót Eksport Import Źródło: Ministerstwo Gospodarki.

23 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH NA UKRAINIE Szwajcaria; 1325,4 Francja; 1825,8 Wyspy Dziewicze; 2493,5 Wielka Brytania; 2714,1 Austria; 3257,5 Włochy; 1267,8 dane w mln. USD Cypr; 19035,9 Rosja; 4287,4 Niderlandy; 5561,5 Niemcy; 6291,8 Źródło:

24 DLACZEGO UKRAINA Ukraina jest krajem o dużych możliwościach rozwoju Ukraina jest perspektywicznym partnerem gospodarczym Polski Ukraina to rynek 45,5, mln ludzi Ukraina zajmuje 10. miejsce wśród czołowych odbiorców polskich towarów Obroty handlowe pomiędzy Polską i Ukrainą w pierwszym kwartale 2013 r. wzrosły o 3,1% Udział Ukrainy w polskim handlu zagranicznym, w porównaniu z 2012 r. wzrósł z 1,86% do 2,07% Polska zajmuje 7. miejsce (ok. 3,5%) w eksporcie ukraińskim Polska zajmuje 4. miejsce( 3,7%) wśród czołowych odbiorców ukraińskich towarów Polski eksport do Ukrainy wyniósł na koniec 2012 r. 5279,6 mln USD, (wzrost o 12,6% względem 2012 r.) W obliczu małej przedsiębiorczości sektora małych i średnich firm na rynku lokalnym, polskie firmy mają ogromną przewagę konkurencyjną Rozwój modernizacji, wdrażanie nowoczesnych technik i technologii, przyciąga zagranicznych inwestorów, co oznacza dla szanse dla Polski Zwiększanie modernizacji potencjału wytwórczego oraz rozwój innowacyjności sprzyjają zapotrzebowaniu Ukrainy na zagraniczne know-how Wysoko jakościowe Polskie produkty i marki mają szanse na osiągnięcie wysokiej pozycji rynkowej w branżach słabo rozwiniętych na Ukrainie Bliskość geograficzna Polski wpływa na pozytywny klimat polsko-ukraińskiej wymiany gospodarczej z Polską

25 UKRAINA Ukraina posiada silne tradycje przemysłowe i rolnicze, będące dziedzictwem czasów byłego Związku Radzieckiego. Inwestorom o wyższym stopniu akceptacji ryzyka oferuje ciekawe możliwości w takich gałęziach przemysłu jak m. in. budowa maszyn, motoryzacja, sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, czy też rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

26 KAZACHSTAN Powierzchnia: km 2-14 obwodów - 3 miasta wydzielone Przeważająca większość terytorium kraju należy do Azji Środkowej, której Kazachstan zajmuje największą część. Do Kazachstanu należą także południowe obrzeża zachodniej Syberii. Liczba mieszkańców: osób (2013) Gęstość zaludnienia: 6,3 osób/km 2 Stolica: Astana Czas miejscowy: + 5 do +6 godzin od czasu Greenwich Jednostka monetarna: tenge (KZT) Języki państwowe: kazachski, rosyjski Klimat: umiarkowany, suchy, skrajnie kontynentalny Głowa państwa: prezydent Nursułtan Nazarbajew

27 KAZACHSTAN PODSTAWOWE WSKAŹNIKI GOSPODARCZE Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 199,91 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 5% PKB na osobę: USD Przemysł: wzrost 0,5% (2012r.) Rolnictwo: spadek 17,8% (2012r.) Eksport: USD 92,3 mld. Import: USD 44,5 mld.

28 KAZACHSTAN GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Inne; 26% Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 4% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 29% Transport, magazynowanie i łączność; 9% Produkcja; 11% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 15% Budownictwo; 6% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

29 KAZACHSTAN HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , , , , , ,40 Ogółem Kraje WNP Kraje UE Kraje azjatyckie Eksport Import Źródło: Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie

30 OBROTY HANDLOWE KAZACHSTAN - POLSKA , , , , , , , , , , , , Obrót Eksport Import Źródło: wg danych Agencji Statystycznej RK

31 TOP-10 KRAJÓW INWESTUJĄCYCH W KAZACHSTANIE Szwajcaria; 1881 Rosja; 1337 Kanada; 2209 Austria; 1979 Wielka Brytania; 2633 dane w mln. USD Japonia; 3111 Chiny; 2927 Niderlandy; Francja; 6975 USA; Źródło: wg danych NBP Kazachstanu

32 KAZACHSTAN Gospodarka kraju prawie w równym stopniu opiera się na przemyśle i rolnictwie. Kazachstan posiada bogate złoża surowców energetycznych jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy gaz ziemny oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota. Dzięki ich wydobyciu rozwija się przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, a rolnictwo dostarcza surowców przemysłowi włókienniczemu i spożywczemu.

33 UZBEKISTAN Powierzchnia: km 2-12 wilajetów - 1 republika autonomiczna (Karakałpację) Uzbekistan leży w Azji Środkowej między dwiema wielkimi rzekami Amu-darią i Syr-darią. Powierzchnia w większości równinna. Ok. 20% powierzchni kraju stanowią góry i przedgórza. Liczba mieszkańców: osób (2012) Gęstość zaludnienia: 66 osób/km 2 Stolica: Taszkent Czas miejscowy: + 5 godzin od czasu Greenwich Jednostka monetarna: sum (UZS) Języki państwowe: uzbecki Klimat: kontynentalny skrajnie suchy, z ciepłymi zimami i gorącym, suchym latem Głowa państwa: prezydent Islom Karimov

34 UZBEKISTAN Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 51,2 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 8,2% PKB na osobę: USD Przemysł: ,6 mld UZS (wzrost 7,7%, 2012r.) Rolnictwo: ,3 mld UZS (wzrost 7%, 2012r.) Eksport: USD 14,2 mld. (w 2012r.) Import: USD 12 mld. (w 2012r.)

35 UZBEKISTAN GŁÓWNE BRANŻE PRZEMYSŁU Inne; 20% Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo; 16% Transport, magazynowanie i łączność; 11% Wydobycie, produkcja, instytucje użyteczności publicznej; 21% Hurtownictwo, handel detaliczny, restauracje i hotele; 8% Budownictwo; 6% Produkcja; 18% Źródło: National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics Division

36 UZBEKISTAN HANDEL ZAGRANICZNY W 2012 ROKU , , , , , ,00 0,00 Ogółem Kraje WNP Kraje pozostałe Eksport Import Źródło: Ambasada RP w Taszkencie.

37 OBROTY HANDLOWE UZBEKISTAN - POLSKA 148,74 158,56 151,18 129,14 114,46 119,83 95,06 98,34 69,2 75,37 53,67 53,77 44,1 29,13 31, Obrót Eksport Import Źródło: Ambasada RP w Taszkencie.

38 DLACZEGO UZBEKISTAN Podstawą gospodarki Uzbekistanu jest rolnictwo i górnictwo. Uzbekistan posiada bogate zasoby surowców naturalnych. Wartość surowców nadających się do wydobycia, oceniana jest w Uzbekistanie na 500 mld USD, a potencjalne ich zasoby na mld USD. W ostatnich latach w Uzbekistanie następuje nieustanny wzrost produkcji i poprawa większości wskaźników makroekonomicznych. Wprowadzono walutę narodową sum (UZS), utworzono podstawy infrastruktury gospodarki wolnorynkowej i kontynuowano proces prywatyzacji.

39 MOŁDAWIA Powierzchnia: km 2-32 regiony - 5 miast wydzielonych - 2 terytoria autonomiczne (Gagauzja oraz Naddniestrze) Mołdawia zajmuje międzyrzecze Dniestru i Prutu (Besarabia) oraz wąski pas na lewym brzegu Dniestru (Naddniestrze). Większość powierzchni kraju zajmuje Wyżyna Besarabska. Liczba mieszkańców: 3 558, 5 tys. osób (2014) Gęstość zaludnienia: 105 osób/km 2 Stolica: Kiszyniów Czas miejscowy: + 2 godziny od czasu Greenwich Jednostka monetarna: lej mołdawski (MDL) Języki państwowe: rumuński, lokalnie także: rosyjski, ukraiński i gagauski Klimat: Klimat umiarkowany kontynentalny, na południu suchy, ze stosunkowo łagodną zimą i długim gorącym latem Głowa państwa: prezydent Nicolae Timofti

40 MOŁDAWIA Produkt Krajowy Brutto (PKB): USD 7,2 mld. Wzrost PKB w roku 2012: 8% PKB na osobę: USD Przemysł: wzrost 6,8%, 2012r. Rolnictwo: wzrost 38,3%, 2012r. Eksport: wzrost 11% w 2013r. Import: wzrost 5,4% w 2013r.

41 MOŁDAWIA PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ średni roczny wzrost gospodarczy 4,5%. udział przemysłu w PKB w 2017 r. 14,5%, średnio roczny wzrost w budownictwie 3,7%, średni roczny wzrost w handlu wewnętrznym14,0%. eksport RM w latach ma wzrastać średniorocznie o 8,5%, a import o 7,2%, średnia nominalna płaca brutto w 2017 r. ma wynieść 5 525,00 MDL (~307,0 EUR)

42 MOŁDAWIA HANDEL ZAGRANICZNY W 2013 ROKU Eksport - eksport do krajów Unii Europejskiej (UE - 28) stanowił 47,6% eksportu RM ogółem - eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw stanowił 38,5% - najwięcej (wartościowo) towarów RM wyeksportowała do następujących krajów: Rosja, Rumunia; Włochy, Ukraina, Turcja, Niemcy; 4,7%, WB; 4,4%, Polska; 3,4% (9 miejsce ). - w strukturze towarów RM eksportowanych za granicę dominowały: wyroby przemysłowe, gotowe artykuły spożywcze i zwierzęta żywe, maszyny i urządzenia dla transportu, napoje i tytoń oraz surowce (bez paliw i surowców mineralnych). Import - import RM z krajów Unii Europejskiej (UE - 28) stanowił 45,0% importu ogółem import z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw stanowił 30,4%. - najważniejsze wartościowo kraje w imporcie Mołdawii w okresie I - XII 2013 r.: Rosja;, Rumunia, Ukraina, Chiny, Niemcy, Turcja, Włochy ( Polska 9 miejsce z udziałem 2,6%). W strukturze importu RM dominowały: paliwo, gaz itd., maszyny i urządzenia dla transportu, wyroby przemysłowe, produkty przemysłu chemicznego i pochodne, gotowe artykuły spożywcze i zwierzęta żywe.

43 WYMIANA TOWAROWA POMIĘDZY POLSKĄ A MOŁDAWIĄ W 2013 R Eksport Polski do Mołdawii: - urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji odbioru dźwięku, - materiały i wyroby włókiennicze, - pojazdy, statki powietrzne; jednostki pływające i współpracujące urządzenia, - tworzywa sztuczne i wyroby z nich: kauczuk i wyroby z kauczuku, Import Polski z Mołdawii: - gotowe art. spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol, tytoń, - wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, - produkty pochodzenia roślinnego

44 BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W RM - do chwili obecnej w Mołdawii zainwestowało około 90 krajów, a ogólna wartość inwestycji dokonanych w RM wg stanu na r. wynosi 3 607,66 mln USD, a wielkość bezpośrednich inwestycji Mołdawii za granicą wyniosła ok. 119,25 mln USD). - największe wartościowo Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w gospodarkę RM dokonują inwestorzy z krajów UE: Niemcy Holandia, Włochy, Rumunia, Francja, a z innych krajów Rosja, USA, Cypr, Turcja i Szwajcaria. W Mołdawii zainwestowały m.in.: Knauf, Lafarge, Lear Corporation, Metro, Mobias Bank ( Groupe Societate Generale ), Raiffeisen Leasing, Orange, Lukoil, Moldcell, Sudzucker, Danube Logistics, Draxlmaier, Megalopolis Mall, Gas Natural Fenosa. ZAGRANICZNE WSPARCIE GOSPODARKI RM - preferencje w handlu z UE, WNP, CEFTA, - b. duże preferencje w handlu z UE jakie daje RM Kompleksowa i Pogłębiona Umowa o Wolnym Handlu UE - RM - pomoc finansowa, techniczna, rozwojowa, itp. ze strony UE, USA, MFW, Banku Światowego, EBO i R, EBI, pomoc innych międzynarodowych organizacji finansowych i członków UE (w tym Polski),

45 OBECNOŚĆ FIRM POLSKICH NA RYNKU RM - w Mołdawii działa około 70 firm z udziałem polskiego lub mieszanego kapitału. Po zakupie przez KSC S.A. Polski Cukier cukrowni (największa polska inwestycja) wartość polskich inwestycji w Mołdawii można szacować na około 5,0-5,5 mln USD - aktualnie zainteresowanie polskich firm rynkiem mołdawskim dotyczy głównie budownictwa, przemysłu przetwórczego, handlu i usług, ale zaczyna obejmować również sferę usług budowlanych, transportowych oraz pośrednictwem pracy. - w ostatnich paru latach szereg polskich firm rozeznawało możliwości inwestowania w branży ceramiki budowlanej, meblarskiej, utylizacji odpadów oraz budowy małych elektrociepłowni. - na szczególną uwagą zasługuje współpraca polskiego biznesu z mołdawskim w zakresie zielnych technologii, która juz zaowocowała podpisaniem szeregu umów. - na tutejszym rynku działają (bezpośrednio lub pośrednio) m.in. takie polskie firmy jak: Śnieżka, Amika Wronki, Sanitec Koło, Rafamet, Centrozap, Opoczno-trade, Philips-Polska, Volvo-Polska, Goodyear - Dunlop-Polska, Jarocin, Kler, Forte, p Famed, Polfa, Polpharma, Herbapol, Duda i Animex, ( Hortex, Społem i Mokate ).

46 MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNO - HANDLOWE DLA POLSKIEGO BIZNESU W MOŁDAWII - rolnictwo i przemysł spożywczy (w tym: przemysł winiarski, uprawa wysoko - wydajnych upraw, rolnictwo ekologiczne), produkcja zwierzęca w tym drobiu, trzody chlewnej, bydła rogatego, przetwórstwo owoców i warzyw z wykorzystaniem systemów mrożenia i pakowania), produkcja bio - masy, powstanie giełdy rolno - spożywczej w Kiszyniowie, - budownictwo (infrastruktura drogowa, budynki energo - oszczędne, materiały budowlane i termo - izolacyjne, budowa mieszkań komunalnych, - energetyka (energia elektryczna, elektronie małej i średniej mocy, w tym oparte o odnawialne źródła energii), bio - paliwa, kolektory słoneczne, - ochrona środowiska (małe biologiczne oczyszczalnie ścieków, systemy wodno - kanalizacyjne), - przemysł lekki (w tym tekstylny i obuwniczy), - usługi sektora bankowego( w tym mikro - pożyczki) i ubezpieczeniowego, - turystyka ( w tym agro - turystyka oraz budowa hoteli, moteli, zajazdów, itp.), - branża medyczna ( farmaceutyki, aparatura medyczna), - sektor IT, w tym informatyzacja administracji publicznej, - transport (wagony kolejowe, autobusy), - modernizacja infrastruktury miejskiej (chodniki, oświetlenie, parki, stadiony, hale sportowe), - przemysł kosmetyczny.

47 MOŁDAWIA Republika Mołdawii jeszcze niedawno była typowym krajem rolniczoprzemysłowym, którego podstawowy sektor gospodarki stanowiło rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Udział rolnictwa w PKB RM w ostatnich latach ulega stopniowemu zmniejszeniu, a jednocześnie następuje zwiększenie udziału sektora usług.

48 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Instytut INTL Sp. z o.o. ul. Koszykowa 8/20, II piętro Warszawa Tel./fax (22) NIP:

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50

Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 Sytuacja społeczno-gospodarcza Uzbekistanu w okresie styczeń wrzesień 2015 roku 2015-12-21 06:34:50 2 Felietony 1.Produkt Krajowy Brutto Wg wstępnych danych Państwowego Komitetu ds. Statystyki RU, w okresie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska SĄSIEDZI POLSKI Niemcy 1. Stolica: Berlin 2. Siedziba rządu: Berlin

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Perspektywy polskiego eksportu do Belgii Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Belgia kraj na pograniczu 3 kultur 2 Dane podstawowe Głowa

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 sierpnia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 17 23 sierpnia 2015 r. Nr 33/2015 (372) Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja. Renata Gurba. z 9 slajdów

Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja. Renata Gurba. z 9 slajdów Bursztynowa komnata kopia; oryginał zaginął w czasie II wojny światowej. Rosja Renata Gurba 1 1. Położenie a. Rosja zajmuje ponad 17 mln km 2 powierzchni i jest największym państwem na świata b. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Polska, a kraje nowej unii celnej wybrane informacje porównawcze

Polska, a kraje nowej unii celnej wybrane informacje porównawcze "Unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu i jej skutki dla polskich przedsiębiorców" Polska, a kraje nowej unii celnej wybrane informacje porównawcze Zbigniew Bereza Warszawa 15 grudnia 2009 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego s. 47 KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego tytuł podrozdziału: Zjawisko El Niño zamiast: Zjawisko El Nińo 2 Akapit 1 wiersz El Niño zamiast: El Nińo

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE

ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE ZUŻYCIE ENERGII W ROLNICTWIE NA TLE INNYCH DZIAŁÓW GOSPODARKI W POLSCE I NA UKRAINIE, dr inż. Jacek Skudlarski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Oksana Makarchuk National University

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI KIERUNKÓW MISJI GOSPODARCZYCH W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO DAWG

WYNIKI KONSULTACJI KIERUNKÓW MISJI GOSPODARCZYCH W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO DAWG WYNIKI KONSULTACJI KIERUNKÓW MISJI GOSPODARCZYCH W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO DAWG Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo