EDUKACJA I ROZWÓJ. w dziale. Baza wiedzy Warto przeczytać! Efekt Pigmaliona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA I ROZWÓJ. w dziale. Baza wiedzy Warto przeczytać! Efekt Pigmaliona"

Transkrypt

1 EDUKACJA I ROZWÓJ w dziale Baza wiedzy Warto przeczytać! Efekt Pigmaliona Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne Andrzej Rozmus, Stanisław Waltoś Wolters Kluwer Polska LEX 2012 W każdej organizacji proces rozwoju pracowników powinien być ukierunkowany na potrzeby organizacji. To misja i strategia organizacji wyznacza potrzeby kadrowe, niezbędne umiejętności pracowników i ich kierunki rozwoju. s. 105 Rola kontekstu w szkoleniach językowych Niedawno, po zakończeniu kursu językowego, pewien dyrektor z dużej korporacji powiedział mi: Musimy zmienić percepcję szkoleń z angielskiego, bo nie chodzi już tylko o doskonalenie warsztatu komunikacyjnego. Chodzi o otwieranie umysłu. Taka opinia mogła być wypowiedziana jedynie przez osobę, której szkolenie zostało skrojone na miarę. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wybór właściwej metodyki i materiałów szkoleniowych. 92 Personelplus kwiecień2013

2 Kolejna zaleta metodyki CBI to silna kontekstualizacja prezentowanego języka. Ktoś kiedyś powiedział, że wyrwany z kontekstu jesteś niczym i miał zupełną rację. Bez silnego zaczepienia języka obcego w istotnym z naszego punktu widzenia kontekście prawdopodobieństwo zapamiętania jego struktur znacznie spada. Maciej Duszyński, czytaj w tekście poniżej. Maciej Duszyński DDobór materiałów szkoleniowych na kursy językowe nigdy nie był łatwym zadaniem. Z jednej strony podręczniki wyznaczają spójne ramy szkoleniowe, z drugiej natomiast zazwyczaj bazują na materiałach sprzed kilku lat i nie zawsze są styczne z zainteresowaniami słuchaczy. Co zrobić zatem, aby w świecie szybkiego postępu technologicznego, nieograniczonego dostępu do informacji oraz dynamicznie zmieniającego się języka uczynić szkolenia językowe jak najatrakcyjniejszymi i najaktualniejszymi, a jednocześnie sprawić, by ich wyniki były mierzalne w zrozumiały sposób? Jedną z odpowiedzi na to pytanie może być oparcie szkolenia na metodyce Content Based Instruction (CBI), czyli zorientowanej na treść przekazu. Trochę teorii Metodyka CBI zakłada, że tematyka realizowanego materiału jest równie istotna jak praca nad samym językiem. W praktyce oznacza to, iż tematyka szkolenia językowego powinna znajdować się w sferze zainteresowań słuchacza. Tym samym szkolenia oparte na metodyce CBI są skrojone na miarę nie tylko na płaszczyźnie zagadnień językowych, ale też tematycznych. Uzasadnienie takiego podejścia wynika bezpośrednio z tego, jak działa ludzki mózg. Dzięki rozwojowi nauk kognitywnych wiadomo, że do przeprowadzenia wszelkich czynności intelektualnych (np. myślenie, komunikowanie się, rozwiązywanie problemów czy uczenie się) mózg na równi angażuje swoją znajomość procesów, czyli sposobów radzenia sobie z określonym zadaniem, jak również posiadaną wiedzę na dany temat. Wszelkie próby rozwijania kwiecień2013 Personelplus 93

3 EDUKACJA I ROZWÓJ Metodyka Content Based Instruction w efektywnym nauczaniu języków 1 T.G. Sticht, The theory behind content-based Instruction, id=433.html, dostęp: 21 lutego 2013 r. umiejętności kognitywnych (np. komunikacji) w oparciu o udoskonalanie znajomości procesów (np. czytanie lub pisanie) są mało efektywne, jeśli tematyka materiału wejściowego nie leży w obszarze zainteresowań lub wiedzy danej osoby. Aby udowodnić powyższe twierdzenia, przeprowadzono serię badań. W jednym z nich brały udział dwie różne grupy testowe. Jedna składała się z osób o wysoko rozwiniętych umiejętnościach czytania, bez znajomości danego zagadnienia, druga z osób o słabo rozwiniętych umiejętnościach czytania, lecz dobrze zaznajomionych z daną tematyką. Okazało się, że w obydwu przypadkach tekst został zrozumiany w 70 proc. 1 Z punktu widzenia szkoleń językowych oznacza to, że materiały autentyczne (wszystkie teksty, filmy itp. niespreparowane do użytku edukacyjnego) można śmiało wprowadzać u osób niewładających biegle danym językiem, ale orientujących się w danej tematyce. Jest to jedna z wielu zalet metodyki CBI. Zalety Podstawowym atutem metodyki CBI jest to, że bazuje ona przede wszystkim na materiałach autentycznych, dopasowanych do zainteresowań słuchacza. Tym sposobem łatwiej jest rozmawiać o samym języku, np. analizując struktury gramatyczno-leksykalne. Materiały autentyczne prezentują język w jego najużyteczniejszej i najciekawszej formie jest on żywy, zawiera ogrom słownictwa (formalnego i potocznego), są w nim konstrukcje gramatyczne w swoim naturalnym środowisku oraz pojawia się w nim specyficzna dla danego zagadnienia metaforyka. Dodatkowo teksty autentyczne zawierają często literówki, nieścisłości, błędy językowe i stylistyczne. Innymi słowy, nie jest to język spreparowany laboratoryjnie, aby doskonale prezentował się w podręczniku. Dzięki temu można w słuchaczach podnieść poziom pewności siebie zwłaszcza w mówieniu ponieważ widzą oni, że błędy językowe (oczywiście w granicach rozsądku) są czymś zupełnie naturalnym również wśród rodzimych użytkowników danego języka. Kolejna zaleta metodyki CBI to silna kontekstualizacja prezentowanego języka. Ktoś kiedyś powiedział, że wyrwany z kontekstu jesteś niczym i miał zupełną rację. Bez silnego zaczepienia języka obcego w istotnym z naszego punktu widzenia kontekście prawdopodobieństwo zapamiętania jego struktur znacznie spada, mimo że wysiłek wkładany w ich zapamiętanie znacznie wzrasta. Kluczem do efektywnej nauki języka jest umiejscowienie go w ważnym dla nas kontekście oraz wytworzenie sieci połączeń i skojarzeń. Trudno jest np. zapamiętać nazwy drzew zarówno w języku ojczystym, jak i obcym, gdy rzadko kiedy poruszamy się w sprzyjających ich zapamiętaniu kontekstach komunikacyjnych. Podobnie jest z każdym innym rodzajem słownictwa oraz strukturami gramatycznymi gdy konteksty komunikacyjne, w których się pojawiają, są nam obce, trudno jest znaleźć w sobie wystarczająco silną motywację, aby wszystko zapamiętać. Kontekstualizacja i ciekawa tematyka materiałów autentycznych pozwala wykorzystać je do zaprezentowania skomplikowanych zagadnień językowych w przystępny sposób. Inaczej zapamiętuje się np. okresy warunkowe, gdy w podręczniku pojawia się historyjka o niejakim Stevie, który gdyby nie zapomniał portfela, to kupiłby frytki i nie byłby teraz głodny, a inaczej gdy rozmawiamy z pasjonatem skydivingu o tym, co mogłoby się stać, gdyby Felixowi Baumgartnerowi nie zadziałał system podgrzewania kasku. Na szkoleniach biznesowych metodyka CBI umożliwia bardzo elastyczne poruszanie się po ważnych dla słuchacza tematach. W odróżnieniu od kursu opartego na książce nie ma tu sztywnych ram definiujących opracowywane zagadnienia tematyczne i językowe czasami pojedyncze słowo potrafi wyznaczyć tematykę kolejnych zajęć. Przykładowo przy okazji dyskusji dotyczącej wdrożenia dyrektywy ubezpieczeniowej Solvency II możemy zaczepić o tematykę z zakresu analizy danych i prezentacji. Dlatego kolejne zajęcia mogą dotyczyć obszaru CRM, w tym analizy i modelowania dużej liczby danych (Big Data) oraz przygotowywania prezentacji (np. w kontekście najnowszych badań psychologicznych i tzw. paradoksu prezentera). Materiały wybrane na zajęcia nie będą pochodziły z podręczników do angielskiego, lecz z na bieżąco aktualizowanych stron WWW renomowanych wydawnictw 94 Personelplus kwiecień2013

4 biznesowych. Analiza na poziomie samego języka opiera się wtedy na materiałach, których tematyka z natury pasjonuje słuchacza. Motywacja Takie elastyczne przeplatanie rzeczywistości doświadczanej na co dzień z poszerzaniem kompetencji językowych w obrębie interesującej tematyki działa jak dopalacz dla motywacji. Jest to niesamowicie istotne zwłaszcza na wysokich poziomach zaawansowania, gdzie kumuluje się kilka zjawisk niekorzystnych dla dalszego rozwoju. Po pierwsze, pojawia się poczucie zadowolenia z osiągniętego poziomu, które jest naturalnym wrogiem rozwoju. Sam Steve Jobs, świadomy niebezpieczeństwa takiego stanu umysłu, zachęcał świeżo upieczonych absolwentów Harvardu, aby przez całe życie pozostali głodnymi głupcami ( Stay hungry. Stay foolish ). Dzięki materiałom autentycznym poszukiwanie interesujących obszarów tematyczno-językowych jest praktycznie nieograniczone. Po drugie, poczucie postępu jest o wiele niższe niż na wcześniejszych etapach nauki, ponieważ osiągnąwszy biegłość, krzywa postępu znacznie się wypłaszcza. Dzięki swojej elastyczności metodyka CBI jest w stanie zapewnić ciągłe bodźce, dzięki którym motywacja jest nieustannie wzniecana. Po trzecie, bardzo często zdarza się, że nawet osoby o zaawansowanej znajomości języka nie mają okazji w pełni wykorzystać swoich umiejętności ani w pracy, ani w życiu prywatnym. Powoduje to, niestety, regresję ich biegłości językowej. Metodyka CBI w naturalny sposób pozwala uporać się z tego typu utrudnieniami. REKLAMA Niezawodny biznes partner kwiecień2013 Personelplus 95

5 EDUKACJA I ROZWÓJ Metodyka Content Based Instruction w efektywnym nauczaniu języków Kiedy motywację udaje się osiągnąć na kilku poziomach, problem zniechęcenia w zasadzie znika. Wyzwania Jednak nic nie przychodzi bez wysiłku wybór tak elastycznego podejścia stwarza wiele wyzwań, z którymi musi zmierzyć się zarówno lektor, jak i słuchacz. Dla lektora jednym z takich wyzwań jest wyspecjalizowanie się dotyczy ono zarówno typu nauczanego języka, jak i odbiorcy, do którego jest adresowane szkolenie. Kluczowe są tu zainteresowania i predyspozycje, które odpowiednio skorelowane z prowadzonymi typami kursów dają najlepsze rezultaty. Z jednej strony na pewno niczym nowym nie jest to, że najlepszym lektorem na kursach języka biznesowego będzie ktoś, kto interesuje się tematyką biznesową. Z drugiej jednak, zapominając o tej prostej zasadzie, można zupełnie niechcący stworzyć bardzo niekomfortową sytuację, w której lektor nie będzie czuł się pewnie, a słuchacz będzie miał poczucie, że lektor nie jest całkowicie kompetentny. Dodatkowo, stosując metodykę CBI, należy pamiętać o oczywistej, lecz szalenie istotnej zasadzie odróżnieniu wiedzy językowej od znajomości danego zagadnienia. Język to narzędzie, którym można opisać całą wiedzę ludzkości, a tej nie da się poznać na tyle dobrze, aby swobodnie rozmawiać na absolutnie każdy temat. Każda dziedzina ma swoje specyficzne słownictwo, frazeologię czy neologizmy. Znajomość specjalistycznego słownictwa, która często traktowana jest z punktu widzenia słuchacza jako swoisty test językowy na lektorze, nie ma Materiały autentyczne (wszystkie teksty, filmy itp. niespreparowane do użytku edukacyjnego) można śmiało wprowadzać u osób niewładających biegle danym językiem, ale orientujących się w danej tematyce. istotnego znaczenia w określeniu kompetencji językowej. Metodyka CBI odchodzi od relacji typu mistrz uczeń na rzecz partner partner, gdzie proces uczenia się jest wzajemny. Lektor przyswaja wiedzę z nowych dziedzin, dzieląc się ze słuchaczem swoją wiedzą językową. Gdy lektor przyjmuje taką postawę, otwierają się przed nim zupełnie nowe możliwości rozwoju zawodowego nowe obszary wiedzy, fascynujący słuchacze stawiający nowe wyzwania intelektualne, możliwość wieloperspektywicznego spojrzenia na rozmaite kwestie oraz zróżnicowane środowisko pracy. Natomiast z punktu widzenia słuchacza jedno z wyzwań to zaufanie lektorowi. Kluczowe w tej kwestii jest często pierwsze wrażenie i dlatego tak istotne jest zarówno wyspecjalizowanie lektora, jak i jego podejście do słuchacza. Gdy uda się nawiązać nić porozumienia od samego początku, współpraca przez cały okres szkolenia będzie obustronnie owocna. Kolejne wyzwanie dla słuchacza to często trudny, metaforyczny język, z którym będzie się stykał, pracując na materiałach autentycznych. Rolą trenera jest umiejętne wydobycie takich elementów, które mogą znaleźć zastosowanie w innych kontekstach komunikacyjnych, objaśnienie metaforyki, nawiązań kulturowych, gramatyki i słownictwa. Dzięki tak wielotorowemu podejściu zrozumienie języka staje się o wiele pełniejsze. Dodatkowym wyzwaniem dla słuchacza jest wyjście ze swojej strefy bezpieczeństwa i zmierzenie się z nowymi kontekstami komunikacyjnymi. Jest to wyzwanie podwójne językowe i intelektualne ale jego efekty są również podwójne. Zwiększa się nie tylko kompetencja językowa, ale też wiedza ogólna. To z kolei bezpośrednio przekłada się na rozwijanie kompetencji językowej w stronę poziomu C2. Czy można to zmierzyć? Z punktu widzenia szkoleń korporacyjnych istotna jest mierzalność osiąganych wyników. Mogłoby się wydawać, że tak elastyczne i szerokie podejście do szkolenia językowego może nie być najlepszym rozwiązaniem właśnie z punktu widzenia jego kwantyfikowalności. Kursy oparte na tradycyjnych podręcznikach mogą mieć wiele wad, ale przy odpowiednim wykorzystaniu materiałów dodatkowych 96 Personelplus kwiecień2013

6 można sobie z tymi trudnościami poradzić. Poza tym zdawałoby się, że tradycyjne kursy poruszają się na dobrze poznanym, standardowym, zunifikowanym, a przez to łatwo weryfikowalnym gruncie, czyli poziomach od A1 do C2. Na jakim poziomie zatem startuje słuchacz w metodyce CBI i na jakim poziomie kończy, i czy w ogóle można to określić? Jak najbardziej można, a dodatkowo w bardzo przejrzysty sposób można odnieść osiągane rezultaty do ogólnie przyjętego podziału na poziomy biegłości językowej ustalone przez Radę Europy. Pierwsze dwa z nich (A1 i A2) dotyczą przede wszystkim znajomości prostego języka w podstawowych codziennych kontekstach. Na tych poziomach z powodzeniem sprawdzają się klasyczne podręczniki, które skupiają się przede wszystkim na powtarzalnych, standardowych kontekstach komunikacyjnych. Całkowite wprowadzanie metodyki CBI w zasadzie mijałoby się z celem, chociaż nawet na tych początkowych etapach można pomału wprowadzać wyselekcjonowane materiały autentyczne. Poziom B1 zakłada rozumienie głównych wątków przekazu w jasnych standardowych wypowiedziach dotyczących spraw znanych danej osobie, zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Na tym poziomie wprowadzenie coraz większej liczby materiałów autentycznych zaczyna mieć sens. Można przyjąć zatem, że słuchacze uczestniczący w kursach opartych w większości na metodyce CBI są na poziomie zaawansowania między B1 a B2. Postęp słuchacza uczestniczącego w szkoleniach CBI jest bardzo łatwo zauważalny i można go precyzyjnie skorelować z opisami zawartymi w wytycznych sporządzonych przez Radę Europy. Widać to wyraźnie, gdy pracuje się na jednym tekście ze słuchaczami o podobnych zainteresowaniach, ale na różnych poziomach zaawansowania. Słuchacz na poziomie B1 będzie w stanie powtórzyć główny wątek tekstu, budując proste wypowiedzi, często z błędami gramatyczno-leksykalnymi. Na poziomie B2 słuchacz będzie budował bardziej złożone wypowiedzi, będzie w stanie dodać własne spostrzeżenia oraz prowadzić w miarę swobodną dyskusję. Słuchacz na poziomie C1 zauważy ukryte znaczenia wyrażone pośrednio, dostrzeże analogie między pokrewnymi tekstami, a wszystko to wyrazi, posługując się bogatym językiem, stosując wskaźniki zespolenia tekstu. Na poziomie C2 słuchacz odtworzy i streści wszelkie zawarte w tekście tezy i wyjaśnienia, spontanicznie wyrazi swoje zdanie oraz będzie potrafił subtelnie różnicować odcienie znaczeniowe, bawiąc się językiem. Poziom zaawansowania językowego oraz postępy można zweryfikować, stosując ustawiczną obserwację postępów słuchacza, testy semestralne, audyt językowy lub też stosując standardowe i ujednolicone certyfikaty (np. Cambridge, BULATS, TOEIC). Ten ostatni sposób, mimo jego uniwersalności i ogólnej uznawalności, ma wadę polegającą na tym, że technik zdawania certyfikatów można się nauczyć. Nie zawsze posiadanie certyfikatu będzie wskazywało na to, iż biegle włada się językiem na określonym przez tenże certyfikat poziomie. Podobnie jak z prawem jazdy to, że je mamy, nie oznacza, że jesteśmy świetnymi kierowcami. W przypadku jazdy samochodem i znajomości języków obcych to praktyka czyni mistrza. Jeden ze sposobów osiągnięcia celu Podsumowując, można stwierdzić, że metodyka CBI jest jednym z wielu sposobów na osiągnięcie celu. Nigdy nie należy zakładać, że dane rozwiązanie jest tym jednym, jedynym i słusznym, bo zawsze można znaleźć wiele zalet i wad danej metody. Metodyka CBI wpisuje się w ramy bardzo popularnego obecnie nurtu komunikacyjnego i daje ogromną elastyczność trenerowi i słuchaczowi, ale nie jest ona panaceum na wszelkie bolączki związane z nauczaniem i uczeniem się języka. Najważniejsze jest, aby wypracować takie rozwiązania, które będą najwłaściwsze w danym momencie dla danego słuchacza i trenera, a w tym celu najlepsza metoda to niezmiennie zdrowy rozsądek. Maciej Duszyński specjalista ds. HR i metodyk w firmie Worldwide School. Absolwent filologii angielskiej UMCS w Lublinie. Był słuchaczem podyplomowych studiów tłumaczeniowych w STiJO UAM w Poznaniu. Od ponad siedmiu lat specjalizuje się w szkoleniach typu in-company. kwiecień2013 Personelplus 97

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Nowelizacja regulacji dotyczących kształcenia na odległość nowy projekt rozporządzenia MNiSW metody, formy i programy kształcenia 6 Procedury a wartości akademickie środowiskowa

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo