Zapraszamy do udziału w London School of Public Relations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do udziału w London School of Public Relations"

Transkrypt

1 Ma s z a m b i t n e c e l e? Pom ożem y Ci j e osi ągn ąć! O f e r t a U d z i ał u w S z ko l e n i u

2 Zapraszamy do udziału w London School of Public Relations London School of Public Relations (LSPR) jest międzynarodową szkołą PR posiadającą swoje oddziały w 20 krajach na całym świecie, między innymi w Czechach, Litwie, Słowenii, Chorwacji, Turcji, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Szkoła została założona w Wielkiej Brytanii w roku i jest częścią David Game Media Group - grupy, oferującej szkolenia dotyczące większości dziedzin medialnych, wchodzącej w skład David Game College. Inicjatorem i motorem jej rozwoju jest John Dalton, propagator roli public relations w zintegrowanej komunikacji. W Polsce szkoła działa od 2001 roku. Nad jakością merytoryczną kursów czuwa Związek Firm Public Relations, który jest wyłącznym przedstawicielem szkoły w kraju. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu PR prowadzonych w ramach London School of Public Relations. Przygotowaliśmy dla Państwa program, na który składa się 1 4 modułów tematycznych (1 5 zajęcia-egzamin) obejmujących różne obszary PR-u. Program zajęć oparty zostało sprawdzone międzynarodowe wzorce i dostosowany do realiów panujących na polskim rynku. Poza niezbędną podstawą teoretyczną, szkolenie kładzie szczególny nacisk na doskonalenie praktycznych umiejętności (analiza ciekawych studiów ćwiczenia) oraz przekazywanie niezbędnych do prowadzenia komunikacji i działań PR. przypadku, informacji efektywnej Niewątpliwym atutem szkoły jest kadra trenerska, na którą składają się wyłącznie praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i szkoleniowym prezesi i dyrektorzy zarządzający renomowanych agencji PR zrzeszonych w Związku Firm Public Relations. Do udziału w szkoleniach prowadzonych w Warszawie w ramach LSPR zapraszamy pracowników Państwa firm odpowiedzialnych za: - public relations i szeroko pojętą komunikację, - marketing, - bezpośredni kontakt z mediami (rzecznicy prasowi), - komunikację w mediach społecznościowych, - oraz osoby, które chciałyby uzyskać lub rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie PR. D ołącz d o gron a p rofesj on ali stów p u b l i c re l a t i o n s i zd ob ąd ź m i ę d z yn a ro d o wy certyfi kat P R! 2

3 Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: Dla firm: Dla uczestników: Poszerzenie wiedzy i zwiększenie kwalifikacji pracownika w zakresie profesjonalnej realizacji działań PR; Dostęp do wysokiej jakości know-how oraz czerpanie z doświadczeń znanych polskich praktyków PR; Zdobycie wiedzy na temat polskich i międzynarodowych standardów PR i szeroko pojętej komunikacji marketingowej; Nabywanie oraz doskonalenie praktycznych umiejętności gotowych do wykorzystania w działaniach biznesowych i wizerunkowych firmy; Międzynarodowy certyfikat zdobyty przez przedstawiciela firmy będącego uczestnikiem szkolenia, który potwierdza jego kompetencje i stanowi o jakości prowadzonych przez firmę działań. A dodatkowo: Rabaty ilościowe dla drugiej i kolejnych osób z tej samej firmy; Możliwość współfinansowania szkolenia przez firmę i osobę prywatną. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PR (w języku angielskim) - znanego i cenionego zarówno w Polsce, jak i zagranicą; Dostęp do szerokiej oferty rabatowej kierowanej do kursantów i absolwentów szkoły dotyczącej wydarzeń branżowych organizowanych przez Związek Firm Public Relations oraz publikacji książkowych wydanych przez ZFPR. 3

4 Program: Program szkolenia został opracowany przez międzynarodowych oraz polskich ekspertów i dotyczy najważniejszych aspektów public relations prezentowanych podczas 1 4 sesji tematycznych. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym (1 5 sesja), którego pozytywny wynik umożliwia zdobycie międzynarodowego certyfikatu PR. Głównym celem kursu jest rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennych działaniach specjalisty public relations. Poza niezbędną podstawą teoretyczną, skupia się zatem na analizie casestudies, poznaniu i zastosowaniu nowych narzędzi służących efektywnej komunikacji oraz licznych ćwiczeniach. Sesja 1 Wstęp do public relations i marketingu komunikacyjnego Zajęcia wprowadzające, podczas których analizowane jest znaczenie terminu public relations oraz miejsce PR-u w organizacji i w nauce o zarządzaniu. Przedstawiany jest związek pomiędzy PR, reklamą i marketingiem wraz z pojawieniem się marketingowego podejścia do Public Relations i pojęcia zintegrowanej komunikacji. Wyjaśnione zostają kluczowe aspekty public relations i terminologia związana z marketingiem komunikacyjnym. Zajęcia prowadzi Mariusz Pleban. Sesja 2 Strategia komunikacji Zajęcia poświęcone znaczeniu strategii i jej wpływu na rozwój udanych programów PR. Zaprezentowane zostają różnice pomiędzy celami, strategią i taktyką, tak, aby w pełni zrozumieć rolę planowania i badań. Wiele uwagi poświęca się analizie casestudies przedstawiających realizację najbardziej udanych strategii public relations. Zajęcia prowadzi Rafał Szymczak. Sesja 3 Kontakty z mediami - rodzaje mediów Celem zajęć jest przybliżenie świata mediów widzianego z punktu widzenia praktyka PR, zwrócenie uwagi na ich mnogość i różnorodność oraz potrzeby i oczekiwania. Podczas zajęć prezentowane są różne rodzaje mediów oraz przedstawiane zasady, jakimi należy kierować się w kontaktach z dziennikarzami. Zajęcia prowadzi Anita Zdrojewska. Sesja 4 Kontakty z mediami techniki Zajęcia stanową przegląd różnych metod komunikowania się z mediami, w szczególności z prasą. Pokazują ponadto, jak odpowiednio przygotować materiały, by zwiększyć szansę ich wykorzystania przez media oraz przedstawiają znaczenie kreatywności w public relations. Zajęcia prowadzi Julia Kozak. Sesja 5 Analiza problemów i ryzyka w organizacjach Przegląd zagrożeń i ryzyka, z jakimi mogą borykać się firmy oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia prowadzi Jerzy Ciszewski. Sesja 6 Finanse - podstawy. Operacje biznesowe w PR Zajęcia dotyczące finansów w public relations. Budżetowanie w PR, sposoby rozliczeń z klientami i podwykonawcami, metody ustalania budżetu. Zajęcia prowadzi Bogdan Biniszewski. 4

5 Sesja 7 Komunikacja wewnętrzna Znaczenie komunikacji wewnętrznej oraz jej wpływ na wizerunek i sprawność działania organizacji. Sposoby komunikowania się wewnątrz organizacji oraz korzyści wynikające z umiejętnie prowadzonego dialogu z pracownikami firm. Przegląd narzędzi komunikacji wewnętrznej. Zajęcia prowadzi Lidia Marcinkowska. Sesja 8 Sponsoring i organizacja eventów Podczas zajęć kursanci zapoznają się z przeglądem różnego rodzaju imprez, których organizacją mogą zajmować się konsultanci public relations, dowiedzą się ponadto, jaka jest rola i znaczenie sponsoringu w PR. Zajęcia prowadzi Paweł Trochimiuk. Sesja 9 Tożsamość i budowa marki Słuchacze na podstawie analizy studiów przypadku dowiedzą się, czym jest tożsamość firmy i jak profesjonalnie kształtować wizerunek, poznają rolę haseł reklamowych, znaczenie logo i identyfikacji wizualnej, które wpływają na tworzenie struktury tożsamości marki. Zajęcia prowadzą Małgorzata Zaborowska i Maciej Grabowski. Sesja 1 0 Zarządzanie w sytuacji kryzysowej Zajęcia wyjaśniają różnicę między sytuacją problemową a kryzysową, uczą rozpoznawania i zarządzania problemem, prezentują definicję kryzysu oraz pokazują, jak się na niego przygotować i jakie działania należy wówczas podjąć. Zajęcia prowadzi Adam Łaszyn. Sesja 1 1 Zarządzanie reputacją Zajęcia poświęcone analizie czynników istotnych dla tworzenia reputacji firmy oraz jej identyfikacji w środowisku biznesowym. Zajęcia prowadzi Joanna Delbar. Sesja 1 2 Internet i sieci społecznościowe Zajęcia dotyczące wykorzystania Internetu i nowych mediów w public relations. Przegląd najważniejszych mediów społecznościowych oraz możliwości komunikacyjnych, jakie one stwarzają. Porównanie tradycyjnych mediów z nowoczesnymi mediami elektronicznymi. Zajęcia prowadzi Karolina Siudyła. Sesja 1 3 Zarządzanie grupami interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu Zajęcia poświęcone omówieniu znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu strategii biznesowej firm. Zarządzanie różnymi grupami interesariuszy oraz przegląd narzędzi komunikacji wykorzystywanych w realizacji kampanii CSR. Zajęcia prowadzi Joanna Pruszyńska-Witkowska. Sesja 1 4 Ewaluacja działań PR Zajęcia poświęcone analizie sposobów mierzenia skuteczności działań PR oraz zaprezentowaniu narzędzi służących ich ewaluacji. Zajęcia prowadzi Agata Samcik. Sesja 1 5 Egzamin 5

6 Tryby zajęć Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy i z powodzeniem realizujemy dwa wygodne tryby spotkań: Kurs popołudniowy Zajęcia w ramach popołudniowego LSPR mają miejsce w wybrany dzień tygodnia (wtorek lub czwartek) w godzinach Zajęcia odbywają się co tydzień (wyłączając czas świąteczny lub inne dni wolne od pracy). Szkolenie realizowane w tym trybie trwa około 3 miesięcy. Tryb popołudniowy rekomendowany jest osobom, które mogą regularnie, raz w tygodniu, przyjeżdżać na zajęcia. Szkolenie prowadzone jest wieczorami, a więc nie wymaga od uczestników opuszczania biura w godzinach pracy. Tak zaplanowany tryb zajęć pozwala na uporządkowanie sukcesywnie zdobywanej wiedzy, systematyczne utrwalanie i poszerzanie zagadnień poruszanych podczas spotkań. Kurs intensywny Intensywne szkolenie LSPR zorganizowane jest w formie trzech dwudniowych, całodziennych zjazdów. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach i soboty od godz do Cały kurs trwa jeden miesiąc. Intensywna formuła LSPR została stworzona specjalnie z myślą o przedstawicielach dużych firm i korporacji oraz osobach spoza Warszawy, którym zależy na szybkim zdobyciu wszechstronnej wiedzy bezpośrednio od ekspertów z dziedziny PR. Podczas piątkowo-sobotnich zjazdów realizowanych jest 5 dużych bloków tematycznych (3 w piątek, 2 w sobotę). Zajęcia w ramach jednego bloku trwają 2,5 godziny. Intensywna formuła zajęć oparta jest o sprawdzone wzorce LSPR i prowadzona według tego samego programu, co spotkania popołudniowe. Podczas sesji intensywnej organizator zapewnia wyżywienie dla uczestników. Szkolenia odbywają się w Warszawie, w centrum miasta (Siedziba ZFPR ul. Czerska 8/1 0 w budynku wydawnictwa Agora). Kursanci London School of Public Relations otrzymują wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne. 6

7 Trenerzy Bogdan Biniszewski Prezes Zarządu ComPress S. A., członek Rady Związku Firm Public Relations Jerzy Ciszewski Prezes Ciszewski MSL Joanna Delbar Prezes Telma Communications Agency, Wiceprezes Związku Firm Public Relations Maciej Grabowski Wiceprezes, Zastępca Dyrektor Zarządzającej United PR Julia Kozak Dyrektor Generalna polskiego oddziału międzynarodowej agencji FleishmanHillard, Wieceprezes Związku Firm Public Relations. Adam Łaszyn Prezes Alert Media Communications, Przewodniczący Rady Związku Firm Public Relations Lidia Marcinkowska Dyrektor Zarządzająca Neuron Agencji Public Relations, członek Rady Związku Firm Public Relations. Mariusz Pleban Prezes Multi Communications Joanna Pruszyńska-Witkowska Prezes Agencji Headlines Porter Novelli 7

8 Trenerzy Agata Samcik Consulting & Training Director w agencji ComPress Karolina Siudyła Prezes agencji magnifico Rafał Szymczak Prezes agencji Profile, Prezes Związku Firm Public Relations Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Małgorzata Zaborowska Prezes i Dyrektor Zarządzająca United PR Anita Zdrojewska Prezes agencji Publink, członek Rady Związku Firm Public Relations Szkolenie LSPR oceniam bardzo wysoko. Dało mi to unikalną możliwość spotkania wybitnych praktyków polskiej branży PR, zapoznania się z najnowszymi trendami w komunikacji oraz analizami ciekawych przypadków. Największą wartością kursu były zajęcia warsztatowe i dzielenie się przez wykładowców swoimi praktycznymi doświadczeniami. Dla mnie jako osoby zajmującej się komunikacją po stronie klienta, dodatkowym atutem szkolenia była możliwość zapoznania się z modelem pracy przedstawicieli najlepszych agencji PR, co z pewnością dało znakomite rozeznanie w ofercie tej branży na polskim rynku. Aneta Gasparska, Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji w DPD Polska, uczestniczka London School of Public Relations. Kurs organizowany przez ZFPR, w ramach cyklu szkoleń opartych o program London School of Public Relations, zasługuje na bardzo dobrą ocenę, która wynika z wysokich kompetencji i dobrego przygotowania merytorycznego kadry szkoleniowej. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dynamiczna i ciekawa forma prowadzenia szkolenia; zajęcia praktyczne (rozwiązywanie PR case) i kontakt z najlepszymi fachowcami z dziedziny public relations w kraju oraz aktywowanie uczestników do analizy wybranych mechanizmów kampanii PR-owych. Organizatorzy szkolenia, posiadają doskonałą praktyczną wiedzę, z zakresu public relations i dzięki temu elastycznie dostosowują się do oczekiwań uczestników szkoleń. Jestem przekonany, że ten kurs świetnie spełni oczekiwania młodych adeptów sztuki PR, jak również znawców tej dziedziny, dla których udział w nim, to niebywała okazja do zetknięcia się z praktycznymi rozwiązaniami, funkcjonującymi na stałe w naszej branży. Arkadiusz Szczepański, New Business Director w AdStone, uczestnik London School of Public Relations. 8

9 Harmonogram zajęć jesienno-zimowej edycji London School of Public Relations Kurs popołudniowy 9

10 Harmonogram zajęć jesienno-zimowej edycji London School of Public Relations Kurs intensywny - część 1 10

11 Harmonogram zajęć jesienno-zimowej edycji London School of Public Relations Kurs intensywny - część 2 11

12 Cennik London School of Public Relations Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT. Wskazana cena dotyczy udziału 1 osoby w szkoleniu. 1 0% rabatu dla drugiej i kolejnych osób reprezentujących tę samą firmę. Więcej informacji o London School of Public Relations na stronie: Z a p r a s z a m d o ko n t a kt u : Magdalena Trześniewska Kom Tel.:

Edukacja PR w Polsce 1.WYPOWIEDŹ DR EWY HOPE NA TEMAT EDUKACJI PR W POLSCE

Edukacja PR w Polsce 1.WYPOWIEDŹ DR EWY HOPE NA TEMAT EDUKACJI PR W POLSCE Edukacja PR w Polsce Kilka lat temu spędziłem dzień z nieżyjącym już Edwardem Bernaysem, wybitnym pionierem public relations. Zapytałem go: «Gdybyśmy mieli założyć Akademię Bernaysa, to czego powinniśmy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana. Efekty

Do kogo skierowana. Efekty O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo