Prof. dr hab. Jerzy Jan Parysek, emerytowany profesor zwyczajny UAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Jerzy Jan Parysek, emerytowany profesor zwyczajny UAM"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Prof. dr hab. Jerzy Jan Parysek, emerytowany profesor zwyczajny UAM Adres oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) Wykształcenie 1993 tytuł profesora nauk o Ziemi (recenzenci: prof. T. Zipser, prof. B. Kortus, prof. S.Liszewski); 1983 stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej nadany przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych; rozprawa habilitacyjna: Modele klasyfikacji e Geografii (recenzenci: prof. Z. Chojnicki, prof. A. Kukliński, prof. A. Wróbel); 1974 stopień doktora nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej nadany przez Radę Wydziału Biologii i Nauk Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; praca doktorska Zmiany struktury przestrzennej przemysłu regionu poznańskiego latach (promotor prof. Z. Chojnicki, recenzenci: prof. F. Barciński, doc. W. Borejko) 1964 magisterium z zakresu geografii ekonomicznej; praca magisterska Transport kolejowy w województwie poznańskim ; (promotor z upoważnienia prof. F. Barcińskiego - dr Z. Chojnicki) Pełnione funkcje Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism będących na liście MNiSW : Geographia Polonica Komitet Redakcyjny (członek) od kilkunastu lat Prace Geograficzne IG i PZ PAN Komitet Redakcyjny (członek) od kilkunastu lat Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna - Rada Redakcyjna (członek) od początków edycji Studia Miejskie Rada Naukowa (członek) od początków edycji Bulletin of Geography Socio Economic Series - Advisory Council (członek) od początków edycji Quaestiones Geographicae (Seria B) członek Advisory Board (od początku Serii) Członek Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dwukrotnie): reprezentant adiunktów oraz samodzielnych pracowników nauki (m.in. członek komisji statutowej, finansowej oraz przewodniczący komisji specjalnej ds. warunków bytowych pracowników Uniwersytetu),

2 Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach (rezygnacja z funkcji po odwołaniu przez ministra demokratycznie wybranych władz Uniwersytetu); Długoletni Z-ca dyrektora (od 1995 roku za kadencji dyrektorskiej prof. Z. Chojnickiego, prof. H. Rogackiego i prof. T. Stryjakiewicza; do 2010 roku) Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Kierownik Zakładu Planowania Przestrzennego Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w latach ); Członek Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu dla pomocniczych pracowników nauki; Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN ( ) oraz Sekretarz Naukowy tego Komitetu ( ); Członek i Sekretarz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowa Unią Geograficzną( ); Członek Wydziału III Matematyczno Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1986 roku); Członek Rady Naukowej Centrum Instytut Wielkopolski (w latach ); Konsorcjum Badań nad Aglomeracja Poznańską, członek Rady Programowej; Reprezentant Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Były członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Biometrycznego; Zainteresowania naukowe Podejmowana problematyka badawcza obejmuje między innymi (w kolejności chronologicznej): zagadnienia z zakresu geografii transportu i przemysłu, geografia medyczna, problematyka rozwoju regionalnego, zastosowanie metod statystycznych w badaniach przestrzenno-ekonomicznych i regionalizacji, teoria i metodologia gospodarki lokalnej oraz gospodarki przestrzennej, praktyczne aspekty planowania społeczno gospodarczego i przestrzennego, planowanie strategiczne i zintegrowane na szczeblu lokalnym i regionalnym (zintegrowanie procesów planistycznych), ocena funkcjonowania polskiego systemu planowania przestrzennego, globalizacja i jej konsekwencje, metropolizacja, polityka miejska, życie miasta, rewitalizacja miast, a także idee, koncepcje i modele kształtowania struktur urbanistycznych oraz zagadnienia urban design i urban governance.

3 Wykaz publikacji ROK 2018 Parysek J Rozwój społeczno gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju (w:) Churski P. (red.). Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno ekonomicznej. Studia KPZK PAN. CLXXXIII: Parysek J Miasto i jego życie: O pewnym podejściu do badania miasta oraz planowania jego rozwoju i zagospodarowania (w) Modrzewski J., Matysiak Błaszczyk A., Włodarczyk E. red.). Środowisko uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Parysek J Urban revitalization In Poland: Problems, Dillemas, Challenges and Hops. Studia Regionalia 50. s (publikacja nie uwzględniona w sprawozdaniu z 2017 rok) ROK 2017 Parysek J., 2017, The city, its inhabitants and the urban living environment in the conditions of advancing motorisation (an example of Poznań). Bulletin of Geography. Socio Economic Series. 38: Parysek J., 2017, Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (W:) P. Churski )red.). Gospodarka przestrzenna kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania dla praktyki, profil i innowacyjność edukacji. Biuletyn KPZK PAN. 266: Parysek J., 2017, Od miasta socjalistycznego do nowoczesnego miasta XXI wieku (krótka retrospekcja z perspektywy początku 2017 roku) (W:) L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.). Społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze aspekty funkcjonowania oraz rozwoju miast we współczesnym świecie. Rozwój Regionalny i polityka regionalna. 38: Parysek J., 2017, Metafory i neologizmy współczesnego języka nauk społeczno ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. LXXIX. 3: Parysek J., 2017, Lokalna gospodarka przestrzenna w Polsce prawo a rzeczywistość (w:) W. Ratajczak, M. Szewczyk, J. Weltrowska (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej. Poznań. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Parysek J., 2017, O metaforach i innych pojęciach w kontekscie wehikułów rozwoju lokalnego i regionalnego. (w:) Wehikiuły rozwoju lokalnego i regionalnego, A. Klasik., F. Kuźnik (red.). STUDIA KPZK PAN, CLXXVII:

4 ROK 2016 Parysek J., Pytania o przyszłość gospodarki przestrzennej w Polsce (po 13 latach obowiązywania regulacji prawnych z 2003 roku). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII. 2: 37 58; Parysek J., Rewitalizacja jako problem i zadanie własne polskich samorządów lokalnych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 33: 17-36; Parysek J., 2016 W poszukiwaniu nowego systemu organizacji, struktury i funkcjonowania gospodarki przestrzennej w Polsce. Problemy Rozwoju Miast, 1: 39 50; Parysek J., Mierzejewska L., Spatial structure of a city and the mobility of its residents: functional and planning aspects. Bulletin of Geography. Socio Economic Series, 34: ; Parysek J., Dla kogo miasto, dla ludzi czy dla samochodów?. Studia Miejskie. 23:9 27. Parysek J., 2016, O najbliższej przyszłości rewitalizacji miast w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie. Problemy Rozwoju Miast. 4: ROK 2015 Parysek J., Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : 27 53; Parysek J., Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno gospodarczym i zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : 27 46; Parysek J., Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro. Studia Miejskie. 17.: 9 26; ROK 2014 Mierzejewska L., Parysek J., 2014 Integrated planning of the development of a city in terms of the diurnal activity of its residents. Bulletin of Geography. Socio - Economic Series, No 25: ; Parysek J., Mierzejewska L., 2014 Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań: 404;

5 Mierzejewska L., Parysek J., 2014 Cities and their problems ay the start of the 21st Century (a Polish perspective) (W:) Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects, Mierzejewska L., Parysek J. (red.), BoguckiWyd. Naukowe. Poznań: 15 26; Parysek J Life of the city (W:) Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects, Mierzejewska L., Parysek J. (red.), BoguckiWyd. Naukowe. Poznań: ; Parysek J The cultural life of Poznan (W:) Life in a changing urban landscape (red. N. Kotze, R. Donaldson, G. Visser). Johannesburg. University of Johannesburg ; Parysek J., Systemowy model planowania przestrzennego wyzwaniem dla gospodarki przestrzennej w Polsce. W: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej (red. Ciok S., Janc K). Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego : 9 24; ROK 2013 Parysek J Dobowa aktywność mieszkańców Poznania. Studia Miejskie. 12.: 9 34; Parysek J Polityka miejska i współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast (W:) Dynamiki, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni (red. W. Gaczek). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.: 79-94; Parysek J Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: Aspekty przestrzenne. Studia Miejskie. 9.: 9 24; Mierzejewska L., Parysek J., Regional differences in the age structure of Poland s population in the years : a multivariate approach. Bulletin of Geography. Socio economic Series, 19: 61 72; Parysek J, Mierzejewska L Życie miasta: Studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 275; ROK 2012 Parysek J., Mierzejewska L Trajectories of the demographic development of Poland after Bulletin of Geography. Socio Economic Series. 17. June. 2012; ; Parysek J University of British Columbia w Vancouver (Kanada) jako przestrzeń publiczna szczególnego rodzaju (W:) Przestrzeń Publiczna Miast (Red. I. Jażdżewska).Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.: 51-68;

6 Parysek J Współczesne miasta i problemy ich funkcjonowania i rozwoju (W:) Kształtowanie przestrzeni miejskiej: aspekty teoretyczne i praktyczne (red. J. Parysek). Poznań Kalisz. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno Artystyczny: 9 57; ROK 2011 Parysek J Rewitalizacja miast w Polsce: refleksja retrospektywna i perspektywiczna (W:) Miasto (red. S. Kaczmarek). Łódź. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.: 81 94; Parysek J Współczesna polska suburbanizacja i polityka miejska (aktualność hipotez C. Colby ego po 80 latach). (W:) Koncepcje i problemy badawcze geografii (red. K. Marciniak., K. Sikora., D. Sokołowski). Bydgoszcz. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.: ; ROK 2010 Parysek J Urban policy in the context of contemporary urbanisation processes and development issues of Polish cities. Journal of Urban and Regional Analysis. II. 2.: 33 44; Parysek J Rola planowania w rozwoju społeczno gospodarczym i przestrzennym miast polskich po 1989 roku (W:) Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast (red. J. Słodczyk, E. Szafranek). Uniwersytet Opolski. Studia Miejskie 1.: 13 28; Parysek J Rozwój miast a polityka miejska w Polsce po 1989 roku (W:) Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze (red. S. Ciok., P. Migoń). Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.: ; Parysek J Urban development policy of the European Union and the discretionary nature of Polish spatial planning (W:) Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union Membership. Part I (red. P. Churski i W. Ratajczak). KPZK PAN Studia Regionalia 27.1.: ; Parysek J., Mierzejewska L Income and expenditure of the Polish population in 2006 (an analysis of regional differentiation).bulletin of Geography. Socio Economic Series. 13.: ; Parysek J., Mierzejewska L Regionalne zróżnicowanie dochodów i wydatków oraz struktury spożycia ludności Polski w latach Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny Polityka Regionalna. 11.: 93; Parysek J., Wojtasiewicz L., Gruchman B Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej. 4. Poznań. Bogucki. Wydawnictwo Naukowe;

7 Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.,, Stachowiak K Policies and strategies in Poznań: How to enhance the city s competitiveness. ACRE. Repport Amsterdam. University of Amsterdam; Parysek J., Kaczmarek T Przesłanki i rekomendacje dla polityki i strategii podnoszenia poziomu konkurencyjności Poznania i rozwoju sektora kreatywnego. (W:) Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych (Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J., Stachowiak K.). Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. III. Poznań. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.: 93 98; Parysek J., Mierzejewska L Incomes and Spending of the Polish Population in 2006: Regional Differences in the Structure of Consumption in a Multivariate Approach. Progress in Economic Research (red. A. Tavidze). New York. NOVA Publishers. 18. ROK 2009 Parysek J Aglomeracje miejskie [W:] Aglomeracje w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania. Red. W. Maik. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz.: 31 54; Parysek J Aglomeracje, metropolie, miasta globalne [W:] Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie, aglomeracje, Peryferie red. B. Wenerska. Zeszyty Naukowe 17. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta S. Wojciechowskiego. Kalisz.: 7 26; Parysek J Wewnątrzregionalna konkurencyjność i komplementarność obszarów [W:] Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku. Red. J. Parysek. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 6.: ; Stryjakiewicz T., Grzywińska E., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J., Stachowiak K Poznań welcomes talents. Understanding the attractiveness of the metropolitan region for creative knowledge workers. ACRE. Rapport 5.8. University of Amsterdam. Amsterdam; Parysek J., Mierzejewska L Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 roku [W:] Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku. (red. J. Parysek). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 6.: 9 26

8 Parysek J., Mierzejewska L Zmiany społeczno ekonomicznej struktury przestrzennej Polski w układzie regionalnym w latach Czasopismo Geograficzne. 80 (1 2).: 3 27; ROK 2008 Parysek J Suburbanizacja i dezurbanizacja: Dwa bieguny polskiej urbanizacji (W:) Region społeczno ekonomiczny i rozwój regionalny (red. J. Parysek., T. Stryjakiewicz). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.: ; Parysek J Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast (W:) Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji (red. J. Słodczyk., M. Śmigielska). Uniwersytet Opolski. Opole.:11 26; Parysek J Globalisation of modern world from the Polish perspective (In:) The Space in economic Policy (ed. J. Tarajkowski., L. Wojtasiewicz). Publishing House of the Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences. Poznań.: ; Parysek J Aglomeracje miejskie w Polsce oraz ich problemy funkcjonowania i rozwoju (W:) Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast (red. J. Parysek., A. Teolle). Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ser. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 5.: 29 38; Parysek J Globalizacja współczesnego świata widziana z polskiej perspektywy (W:) Przestrzeń w polityce gospodarczej (red. J. Tarajkowski., L. Wojtasiewicz). Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań.: ; Parysek J Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce (W:) O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej (red. T. Stryjakiewicz., T. Czyż). Biuletyn KPZR PAN. 237.: 9 35; Parysek J Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej (W:) Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. (red.. T. Kaczmarek., A. Mazgajski). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.: 71 90; Parysek J Struktury i procesy przestrzenne w planowaniu przestrzennym. (W:) Kształcenie urbanistów w Polsce. Rola urbanisty w programowaniu procesów rewitalizacji (red. E. Cichy Pazder). Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Poznań.: 21 28;

9 Parysek J Współczesne funkcje geografii (W:) Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce (red.. S. Liszewski., J. Łoboda., W. Maik). Komitet Nauk Geograficznych PAN. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz.: 59 72; ROK 2007 Parysek J Metropolitanisation from a Central European perspective at the turn of the 21 st Century (W:) Urban development and urban governance (red. J. Parysek, A. Toelle), Quaestiones Geographicae 26B.: 85 96; Parysek J Urban development and urban governance (W:) Urban development and urban governance (red. J. Parysek, A. Toelle), Quaestiones Geographicae 26B.: 7 14; Parysek J Społeczeństwo (W:) Geografia Społeczno Gospodarcza Polski (red. H. Rogacki). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.: ; Parysek J Współczesne tendencje rozwoju metropolii: Aspekty globalne lokalne (W:) Procesy transformacji społeczno ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych (red. J. Lach., M. Borowiec., T. Rachwał). Kraków. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.: ; Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Łodyga B., Marcinowicz D., Męczyński M., Parysek J., Stachowiak K The attractiveness of the Poznań metropolitan region for the development of the creative knowledge sector. The view of transnational migrants. ACRE Report 7.8.University of Amsterdam. Amsterdam.: 129; Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J., Stachowiak K Poznań faces the future. Pathways to creative and knowledge based regions. ACRE. Rapport 2.8. University of Amsterdam. Amsterdam; ROK 2006 Parysek J Processes affecting the development and transformation of towns in Central European States: The case of Poland. Quaestiones Geographicae. 25.: 29 36; Parysek J Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań.:200; Parysek J The postwar rebuilding and renewal of historic towns in Poland: Dilemmas and problems (W:) Urban changes in different scales: systems and structures (ed. R. C. L. Gonzales). Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.: ;

10 Parysek J Miasta polskie w procesie globalizacji (W:) Kierunki przekształceń struktury społeczno gospodarczej i społeczno demograficznej miast (red. J. Słodczyk, E. Szafranek). Uniwersytet Opolski. Opole.: 11 32; Parysek J Stare i nowe obszary miast polskich (W:) Nowe przestrzenie w miastach. ich organizacja i funkcje (red. I. Jażdżewska). Uniwersytet Łódzki.: 51 64; Parysek J., Mierzejewska L City profile. Poznań. Cities : ; ROK 2005 Parysek J Development of Polish Towns and Cities and Factors Affecting this Process at the Turn of the Century (W:) Cities in the transforming post-communist countries: ten years of economic, social and spatial experience (red. E. Nowosielska., J. Parysek). Geographia Polonica Spring.:99-111; Parysek J Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.: 247; Parysek J Polska geografia osadnictwa przełomu wieków z bardzo subiektywnego punktu widzenia (W:) Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych (red. S. Liszewski., W. Maik). Studia i materiały Instytutu Geografii i Gospodarki przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 1.: 51 65; Parysek J., Mierzejewska L Miedzy dezurbanizacja a reurbanizacją (W:) Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki (red. I. Jażdżewska). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.: 47 56; Parysek J., Mierzejewska L Two stages in postwar urbanisation in Poland: From socialist to postmodern urbanisation (W:) Cities in global perspective: Diversity and transition (red. Y. Murayama., G. Du). Rikkyo University with IGU Urban Commission.: 72 82; Parysek J Systemy lokalne w gospodarce przestrzennej (W:) Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno ekonomicznych (red. T. Czyż., H. Rogacki). Mierzejewska L., Parysek J Spatial structure of the network links among the largest Polish cities in terms of transport relations (W:) Cities in global perspective: Diversity and transition (red. Y. Murayama., G. Du). Rikkyo University with IGU Urban Commission.: ; Parysek J., Staszewska S Kościoły Poznania: Sacrum i profanum (W:) Geografia i Sacrum t.2. (red. B. Domański., S. Skiba). Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.: ;

11 Aktywność konferencyjna Referaty wygłaszane na międzynarodowych konferencjach naukowych: Międzynarodowej Unii Geograficznej: Kongresy, konferencje regionalne, konferencje komisji IGU: Liege, Rzym, Praga, Seul (dwukrotnie), Lizbona, Pretoria, Lublana, Haga, Tokio, Santiago de Compostela, Kolonia (z powodu choroby wygłoszony przez inna osobę), Tel Aviv, Stellenbosch (RPA); Association of European Schools of Planning (AEOP): Bergen, Łódź, Reggio de Calabria, Brno, Grenoble, Szanghaj; Inne organizacje naukowe: Ateny (Glyfada), Milos (Grecja), Valetta (Malta), Frankfurt nad Odrą, Berlin;

12 Projekty badawcze KBN 0394/P-2/93/04 Sterowanie gospodarką przestrzenną w układzie lokalnym: kier. projektu i wykonawca; KBN PBZ Określenie warunków rozwoju zachodnich obszarów przygranicznych Polski na przykładzie województwa gorzowskiego (Projekt Badawczy zamawiany: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu): współkoordynator (wraz z prof. B. Gruchmanem) i wykonawca projektu; KBN 0288/P-04/2002/22 Czynniki i uwarunkowania rozwoju i przekształceń przestrzenno strukturalnych miast polskich na przełomie XX i XXI wieku: kierownik i wykonawca projektu; NCN N Życie miasta: Studium Poznania: kierownik i wykonawca projektu; Prowadzone zajęcia dydaktyczne Promotorstwo prac magisterskich: ponad 350 prac magisterskich z zakresu geografii społeczno ekonomicznej (UAM, UG), gospodarki przestrzennej (UAM), turystyki i rekreacji (UAM) oraz ekonomii UE Poznań) i ponad 60 prac inżynierskich (szkoły prywatne) oraz podyplomowych (UAM); Wypromowani doktorzy: Jacek Kotus (dr hab.), Lidia Mierzejewska (dr hab.), Mariusz Czepczyński (UG, dr hab.), Sylwia Staszewska (dr hab.), Magdalena Wdowicka, Matylda Żukowska Awedyk, Bogusz Modrzewski, Wojciech Kisiała, Dominika Muszyńska Jeleszyńska; Jednostki, w których recenzowano prace doktorskie, dorobek habilitacyjny i wnioski profesorskie (ponad 25 opinii): Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pozostałe osiągnięcia naukowe (staże, nagrody, stypendia, etc.) KRÓTKOTERMINOWE STAŻE NAUKOWE (miesięczne): Uniwersytet w Belgradzie, Uniwersytet w Liege, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (dwukrotnie), Uniwersytet w Kopenhadze (dwukrotnie), Katolicki Uniwersytet w Leuven; (tygodniowy): Uniwersytet w Santiago de Compostela; WYKŁADY GOŚCINNE Uniwersytet w Belgradzie, Uniwersytet w Liege, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Uniwersytet Londyński, Wolny Uniwersytet w Berlinie; NAGRODY

13 nagroda naukowa, zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (za osiągnięcia naukowe publikację Zespół Miejski Gdyni Przyroda Gospodarka Społeczeństwo) Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołową I stopnia (z tytułu osiągnięć naukowych za pracę: Województwo poznańskie Zagadnienia geograficzne i społeczno gospodarcze ); 1984 Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk(za udział w pracy Badanie równomierności rozwoju społeczno gospodarczego regionu na podstawie województwa leszczyńskiego ); Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa II stopnia (za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, w tym za pracę Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej ); 1979 Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk (za udział w studiach nad barierami wzrostu w gospodarce przestrzennej); 1977 Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (za publikację: Struktura przestrzenna przemysłu regionu o jej zmiany ), wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;