Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Lp. Numer projektu Numer umowy Tytuł projektu Jednostka naukowa Kierownik projektu Koszty planowane (w zł) Koszty poniesione (w zł) Stanowisko Zespołu 1 N N /B/T02/2008/35 Wpływ nawożenia polepszaczem gleby "EKO- KOMP" i nawozem mineralnym wierzby energetycznej na glebie lekkiej na zawartość biogenów w glebie, poziom wody gruntowej, plon biomasy, jej jakość oraz na emisję zanieczyszczeń w procesie spalania biomasy Koszalińska Leszek Styszko , ,00 2 N N /B/T02/2009/37 3 N N /B/H03/2009/37 Badanie wpływu fluktuacji i scyntylacji jonosfery na precyzyjne pozycjonowanie satelitarne Nanostrukturalne katalizatory rutenowe dla niskotemperaturowego utleniania lekkich węglowodorów Warmińsko- Mazurski w Olsztynie\ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Andrzej Krankowski dr hab. Janina Okal , , , ,00 1

2 4 N N /B/T02/2009/36 Asynchroniczne przetworniki cyfrowo-analogowe oraz quasi-cyfrowo-analogowe Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Dariusz Kościelnik , ,00 5 N N /B/T02/2010/38 Analiza ruchu ciekłego metalu w układach wlewowych stosowanych przy produkcji odlewów wielkogabarytowych oraz opracowanie numerycznego modelu tego procesu w oparciu o Metodę Siatkową Boltzmanna Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa inż. Józef Szczepan Suchy , ,00 6 N N /B/T02/2008/35 Nowa metoda mechanicznego rozdrabniania struktury w płaskich wyrobach metalicznych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Metali Nieżelaznych Włodzimierz Bochniak , ,46 7 N N /B/T02/2008/35 Synteza, struktura oraz właściwości elektrochemiczne, korozyjne i magnetyczne nowych trójskładnikowych związków międzymetalicznych typu RE- {Mn, Fe, Co, Ni, Cu}-{Mg, Ze} (RE-pierwiastek ziem rzadkich) Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Matematyczno- Przyrodniczy Bernard Antoni Marciniak , ,00 2

3 8 N N /B/T02/2008/35 Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Inżynierii i Technologii Chemicznej Marta Maria Homa , ,00 9 N N /B/T02/2008/35 Badania mechanizmu wielokrotnej regeneracji osnowy odzyskiwanej w zakresie niskiej i normalnej temperatury obróbki regeneracyjnej z trudno regenerujących się grup mas formierskich względniajace powierzchniowe zjawiska adhezyjne i ich wpływ na jakość regeneratu i stan powierzchni odlewów Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa Rafał Stanisław Dańko , ,00 10 N N /B/T02/2008/35 11 N N /B/T02/2008/35 Azotowanie stali utwardzanej wydzieleniowo typu 1RK91na narzędzia chirurgiczne Badania kompozytów wodorkowych jako perspektywicznych materiałów do magazynowania wodoru Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie; Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Nowych Technologii i Chemii Paweł Kochmański Zbigniew Zarański , , , ,00 3

4 12 N N /B/T02/2008/35 Papiernicze półprodukty włókniste o zmniejszonym udziale pierwotnych włókien drewna Łódzka; Instytut Papiernictwa i Poligrafii Dariusz Andrzej Danielewicz , ,00 13 N N /B/T02/2008/35 Niezawodność eksploatacyjna odlewów ze stopów AlSi(Me) określona na podstawie statystycznych wskaźników niezawodności materiałowej i ich zużycia zmęczeniowego Śląska; Inżynierii Materiałowej i Metalurgii inż. Adam Gierek , ,00 14 N N /B/T02/2008/35 Opracowanie technologii wytwarzania supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego o osnowie ausferrytycznej (SOADI) Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa inż. Edward Fraś , ,00 15 N N /B/T02/2008/35 16 N N /B/T02/2008/35 Opracowanie nowej, ekologicznej metody wytwarzania złączy ceramikametal z wykorzystaniem warstw plastycznych Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami spektroskopii oscylacynej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Dariusz Kaliński Czesława Paluszkiewicz , , , ,00 4

5 17 N N /B/T02/2008/35 18 N N /B/T02/2008/35 19 N N /B/T02/2008/35 20 N N /B/T02/2008/35 Badanie efektywności technik formowania konstrukcyjnych materiałów ceramicznych w aspekcie optymalizacji ich właściwości mechanicznych Zmiany struktury i właściwości azotowanych stali nierdzewnych pod wpływem wodoru Odlewnicze masy formierskie IV generacji - masy wiązane biopolimerami Struktura i właściwości warstw azotku chromu wytwarzanych metodą hybrydową łączącą procesy PAMOCVD i azotowania jarzeniowego Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Warszawska; Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa Warszawska; Inżynierii Materiałowej Beata Jolanta Macherzyńska Wiesław Świątnicki inż. Stanisław Marian Dobosz Jerzy Robert Sobiecki , , , , , , , ,42 21 N N /B/T02/2008/35 Zastosowanie nanocząstek palladu osadzonych na nanorurkach węglowych do katalitycznego elektroutleniania kwasu mrówkowego w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym Instytut Chemii Fizycznej PAN Andrzej Grzegorz Borodziński , ,00 5

6 22 N N /B/T02/2008/35 Empiryczna weryfikacja mechanizmu odkształcenia plastycznego w materiałach o strukturze nanometrycznej porównawczymi badaniami mono i polikryształów wybranych materiałów o sieci RSC i RPC przy użyciu nowej generacji aparatury naukowobadawczej Warszawska; Inżynierii Materiałowej Witold Zieliński , ,96 23 N N /B/T02/2010/38 24 N N /B/T02/2008/35 25 N N /B/T02/2010/38 Kształtowanie struktury i własności powierzchni narzędzi z ceramiki sialonowej o podwyższonej odporności na ścieranie Termodynamiczna charakterystyka rozpuszczalności azotu w ciekłym tytanie i jego stopach z żelazem Lane materiały nanokompozytowe z poli(metakrylanu metylu) i organofilizowanego montmorylonitu Śląska; Mechaniczny Technologiczny Częstochowska; Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie; Technologii i Inżynierii Chemicznej Daniel Pakuła inż. Jerzy Zygmunt Siwka Krzysztof Karol Kowalczyk , , , , , ,00 26 N N /B/T02/2008/35 Kształtowanie właściwości jednofazowych stopów tytanu alfa do zastosowań w podwyższonych temperaturach poprzez wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych Warszawska; Inżynierii Materiałowej Dr inż. Maciej Marian Ossowski , ,48 6

7 27 N N /B/T02/2007/33 28 N N /B/T02/2008/35 29 N N /B/T02/2008/35 Nowoczesne materiały na osnowie fazy Fe-Al do zastosowań w samosmarownych łożyskach ślizgowych Konstrukcja transformatora piezoelektrycznego ze sprzężeniem optycznym i magnetycznym Zasilanie wątkiem w krośnie wieloprzesmykowym rotacyjnym Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Mechaniczny Śląski w Katowicach; Informatyki i Nauki o Materiałach Łódzka; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów mjr Bolesław Giemza Lucjan Józef Kozielski inż. Józef Masajtis , , , , , ,00 30 N N /B/T02/2008/35 Poprawa dokładności i rozszerzenie możliwości kucia metodą TR wałów korbowych poprzez optymalizację wspieraną symulacją komputerową i modelowaniem fizycznym procesu Instytut Obróbki Plastycznej Wojciech Walczyk , ,20 31 N N /B/T02/2010/38 Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych Jagielloński; Chemii dr hab. Piotr Kuśtrowski , ,03 7

8 32 N N /B/T02/2007/33 33 N N /B/T02/2008/35 Modyfikacja właściwości i struktury blach ze stopów magnezu poprzez zmianę drogi i temperatury odkształcania dla udoskonalenia procesów kształtowania Sterowanie właściwościami odlewniczych mas formierskich przy użyciu sieci neuronowych Wrocławska; Mechaniczny Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa Adam Niechajowicz Jarosław Jakubski , , , ,00 34 N N /B/T02/2008/35 Wpływ geometrii złącza lutowanego o dużej powierzchni spiek cermetaliczny - stal utwardzana wydzieleniowo na jego mikrostrukturę oraz stan naprężeń i odkształceń Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inż. Jerzy Józef Nowacki , ,00 35 N N /B/T02/2010/38 36 N N /B/T02/2010/39 Synteza oraz zbadanie własności spektroskopowych koloidalnych roztworów kropek kwantowych Mikrobiologiczna synteza polihydroksykwasów z wykorzystaniem przepracowanych olejów pochodzenia roślinnego Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Marcin Wojciech Nyk mgr inż. Justyna Możejko , , , ,00 8

9 37 N N /B/T02/2010/38 38 N N /B/T02/2008/35 Wpływ charakteru chemicznego powierzchni węgla aktywnego na mechanizm i kinetykę adsorpcji fenoli Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji Wrocławska Warszawska; Samochodów i Maszyn Roboczych Ewa Lorenc- Grabowska inż. Jerzy Kazimierz Osiński , , , ,00 39 N N /B/T02/2008/34 Metody modelowania MES połączonych, skomplikowanych powierzchni dowolnych na przykładzie więzozrostu czaszkowego. Wpływ geometrii na rozkład naprężeń w obszarze połączenia. Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Budowy Maszyn i Lotnictwa inż. Tadeusz Bożydar Markowski , ,47 40 N N /B/T02/2008/34 41 N N /B/T02/2008/34 Nadzorowanie procesu frezowania szybkościowego z wykorzystaniem rozwiązań mechatronicznych. Badania i korygowanie wpływu właściwości geometrycznych obrabiarki skrawającej na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych Gdańska; Mechaniczny Zachodniopomorski Technologiczny Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Krzysztof Jan Kaliński Paweł Zenon Majda , , , ,00 9

10 42 N N /B/T02/2008/35 43 N N /B/T02/2008/35 Opracowanie układu aktywnej eliminacji drgań w procesie skrawania z zastosowaniem inteligentnego uchwytu obróbkowego Pomiary współrzędnościowe i analiza błędów geometrycznych powierzchni złożonych Zachodniopomorski Technologiczny Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Białostocka; Mechaniczny Arkadiusz Parus Małgorzata Poniatowska , , , ,00 44 N N /B/T02/2011/40 Nawigacyjny algorytm wyznaczania parametrów trajektorii w systemach map elektronicznych ECDIS. Nowe spojrzenie na loksodromę, ortodromę oraz linię geodezyjną w nawigacji morskiej Akademia Morska w Gdyni, Nawigacyjny Adam Weintrit , ,00 45 N N /B/H03/2010/38 46 N N /B/H03/2010/38 Wyższe sektory w wieloreferencyjnej teorii sprzężonych klasterów opartej na przestrzeni Focka Ilościowe oznaczanie etoksylatów i ich metabolitów w próbkach środowiskowych techniką LC-MS-MS. Śląski w Katowicach Matematyki, Fizyki i Chemii Poznańska, Technologii Chemicznej dr Monika Musiał inż. Zenon Łukaszewski , , , ,69 10

11 47 N N /B/H03/2010/39 48 N N /B/T02/2010/39 49 N N /B/T02/2008/35 50 N N /B/H03/2008/35 51 N N /B/H03/2008/35 52 N N /B/T02/2010/38 Wyznaczanie diagramu fazowego kopolimeru trójblokowego metodami symulacji Monte Carlo i teorii pola samouzgodnionego Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do oczyszczania gazów Identyfikacja i diagnozowanie procesu spalania w silniku o wieloetapowym wtrysku paliwa z zastosowaniem funkcji sklejanych Wybrane zagadnienia układów dynamicznych, geometrii i fizyki matematycznej Algorytmiczne problemy kombinatoryki na słowach Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji energooszczędnych wybranych maszyn elektrycznych w aspekcie nowych klas sprawności IE1- IE4 Adama Mickiewicza Chemii Śląska; Inżynierii Środowiska i Energetyki Świętokrzyska; Mechatroniki i Budowy Maszyn Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Matematyki i Informatyki Jagielloński; Matematyki i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Michał Banaszak inż. Jan Nadziakiewicz Andrzej Ambrozik Maciej Piotr Wojtkowski dr hab. Jarosław Andrzej Grytczuk Wiesław Włodzimierz Jażdżyński , , , , , , , , , , , ,32 11

12 53 N N /B/T02/2010/38 Energoelektroniczny układ zasilania plazmotronów stosowanych w ochronie środowiska Śląska; Elektryczny Andrzej Jerzy Kandyba , ,00 54 N N /B/T02/2010/38 Opracowanie metody oceny wpływu sprowadzanych do Polski używanych samochodów osobowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego i emisję zanieczyszczeń Instytut Transportu Samochodowego mgr inż. Andrzej Bronisław Damm , ,00 55 N N /B/T02/2010/38 56 N N /B/T02/2010/38 57 N N /B/T02/2008/35 Ograniczenie oddziaływań dynamicznych pojazdów szynowych na konstrukcje inżynierskie Model numeryczny silnika i chłodziarki termoakustycznej Metoda oceny wpływu oddziaływań czynników wymuszających na bezpieczeństwo działania systemu transportowego Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Śląska; Inżynierii Środowiska i Energetyki Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Mechaniczny Jan Zdzisław Targosz Leszek Remiorz Andrzej Wdzięczny , , , , , ,13 12

13 58 N N /B/T02/2010/38 59 N N /B/T02/2007/33 60 N N /B/T02/2008/34 61 N N /B/T02/2008/35 62 N N /B/T02/2010/39 Dynamiczna marszrutyzacja pojazdów w procesach citylogistics Badania akcyjnych wieńcy łopatek przy wysokich obciążeniach na powietrznej dwustopniowej turbinie modelowej Ocena funkcjonalności wybranych kanałów cieplnoprzepływowych o złożonej geometrii, wg kryteriów EGM, THD i FSP, w oparciu o symulacje komputerowe Wrzenie nanocieczy na poziomych rurkach o zmodyfikowanej powierzchni Inteligentne pomiary monitorujące margines bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego Poznańska; Maszyn Roboczych i Transportu Łódzka; Mechaniczny Łódzka; Mechaniczny Gdańska; Mechaniczny Wrocławska; Elektryczny Waldemar Walerjańczyk prof.dr hab.inż. Jan Krysiński inż. Tadeusz Ryszard Fodemski inż. Janusz Tadeusz Cieśliński inż. Janusz Stanisław Szafran , , , , , , , , , ,00 13

14 63 N N /B/T02/2010/38 Analiza możliwości spalania w samochodowych silnikach ZI mieszanek benzynowoalkoholowych o podwyższonej zawartości etanolu, wpływu tych paliw na trwałość i niezawodność silnika i właściwości ekologiczne Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Piotr Bielaczyc , ,00 64 N N /B/H03/2008/34 Topologia algebraiczna 65 N N /B/H03/2007/33 66 N N /B/T02/2010/38 Algorytmy równoległe rozwiązywania zagadnień różniczkowych cząstkowych Zastosowanie metod teorii regulacji do sterownia procesami logistycznymi Warszawski; Matematyki, Informatyki i Mechaniki Warszawski; Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łódzka; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki prof. Stanisław Betley Maksymilian Dryja inż. Andrzej Paweł Bartoszewicz , , , , , ,00 67 N N /B/T02/2008/35 Termodynamiczna analiza stanów awaryjnych w obudowach bezpieczeństwa wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych III generacji z wykorzystaniem sprzężonych modeli jedno i trójwymiarowych Śląska; Inżynierii Środowiska i Energetyki Tomasz Piotr Bury , ,16 14

15 68 N N /B/T02/2007/33 69 N N /B/T02/2008/34 70 N N /B/T02/2009/36 71 N N /B/T02/2009/36 Teoretycznoeksperymentalne metody modyfikacji powierzchni pierścieni roboczych uszczelnień hydro- i gazodynamicznych Opracowanie metody segmentacji obrazów komórek na podstawie sekwencji obrazów mikroskopowych Tłumienie pulsacji ciśnienia i hałasu w układach hydraulicznych w stanach przejściowych i ustalonych Koncepcja adaptacyjnych świateł sygnałowych pojazdów z dynamicznie zmienną powierzchnią świetlną i rozkładem luminancji Świętokrzyska Mechatroniki i Budowy Maszyn Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Wrocławska Mechaniczny Instytut Transportu Samochodowego Czesław Kundera dr Anna Korzyńska Zygmunt Kudźma Wojciech Moćko , , , , , , , ,00 72 N N /B/T02/2009/36 Ocena trwałości stali żarowytrzymałych poddanych zmęczeniu niskocyklowemu przy obciążeniach stopniowanych Śląska Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Grzegorz Junak , ,00 73 N N /B/T02/2009/36 Efektywne algorytmy optymalizującego sterowania predykcyjnego z modelami neuronowymi i rozmytymi procesów nieliniowych Warszawska Elektroniki i Technik Informacyjnych inż. Piotr Tatjewski , ,00 15

16 74 N N /B/T02/2009/37 75 N N /B/T02/2008/34 Modelowanie, projektowanie i konstrukcja systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych o wielu stopniach swobody ruchu Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej Śląska Elektryczny Państwowy Instytut Geologiczny Tomasz Trawiński Barbara Wiktoria Olszewska , , , ,01 76 N N /B/T02/2009/36 Badanie elektroenergetycznych izolatorów kompozytowych przeznaczonych do pracy w układach poziomym i ukośnym w aspekcie optymalizacji ich kształtu i parametrów konstrukcyjnych Wrocławska Elektryczny Krzysztof Wieczorek , ,00 77 N N /B/T02/2008/34 78 N N /B/T02/2009/36 Bioremediacja metali ciężkich ze ścieków z wykorzystaniem immobilizowanych szczepów bakterii Silnik spalinowy dwuobiegowy o zmiennym zapłonie iskrowym i samoczynnym Opolski Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Mechaniczny Adam Latała inż. Bronisław Sendyka , , , ,17 16

17 79 N N /B/T02/2009/37 Badanie zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w uszkodzonym silniku indukcyjnym w realnych warunkach zasilania Wrocławska, Elektryczny Jan Zawilak , ,00 80 N N /B/H03/2008/34 Wykorzystanie nanokompozytów o charakterze pseudopojemnościowym jako elektrod w kondensatorach elektrochemicznych Instytut Metali Nieżelaznych Katarzyna Lota , ,00 81 N N /B/H03/2008/34 Wpływ dodatku napełniaczy modyfikowanych grupami kwasowymi na parametry elektrochemiczne elektrolitów żelowych do akumulatorów litowo-jonowych Warszawska Aldona Zalewska , ,00 82 N N /B/T02/2009/37 83 N N /B/H03/2008/35 Diagnostyka wirujących maszyn elektrycznych Ciecze jonowe - nowe, ekologiczne materiały w ekstrakcji - badania termodynamiczne Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel" Warszawska Artur Polak inż. Urszula Domańska- Żelazna , , , ,00 17

18 84 N N /B/T02/2008/35 Międzyfazowe oddziaływania w układzie: węgiel - woda - dodatki chemiczne w aspekcie otrzymywania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych Śląska Andrzej Ślączka , ,17 85 N N /B/T02/2008/35 Prognoza pojemności magazynów płynnych węglowodorów w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków naturalnych i czynników górniczo-technicznych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dr Kazimierz Urbańczyk , ,00 86 N N /B/T02/2009/36 Zastosowanie wyładowań elektrycznych do oczyszczania wody pitnej z zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Mirosław Dors , ,00 87 N N /B/T02/2009/36 Intermodalna sieć logistyczna w Polsce - koncepcja rozwiązań modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe Instytut Logistyki i Magazynowania inż. Leszek Mindur , ,00 88 N N /B/T02/2008/35 Badania nad możliwością fotokatalitycznej konwersji materii organicznej do użytecznych węglowodorów. Opracowanie podstaw nowej technologii wytwarzania biogazu Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Sylwia Mozia , ,00 18

19 89 N N /B/T02/2009/36 90 N N /B/T02/2009/37 91 N N /B/T02/2009/36 Nowa metoda głębokiej redukcji emisji tlenków azotu (NOx) z kotłów węglowych Transport maszyn rolniczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz realizowanego procesu technologicznego Zastosowanie dielektroforezy do regulacji przepływu w mikrokanałach w energetyce rozproszonej Instytut Energetyki Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Aleksandra Milewska Tadeusz Pawłowski dr Marcin Lackowski , , , , , ,00 92 N N /B/H03/2008/35 Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych o właściwościach magnetycznych i polepszonych właściwościach mechanicznych Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Iwona Pełech , ,00 93 N N /B/H03/2008/35 Synteza nowych pochodnych oligo- i politiofenów oraz policyklicznych węglowodorów aromatycznych w celu otrzymania materiałów dla elektroniki organicznej i molekularnej Warszawska Małgorzata Zagórska , ,00 19

20 94 N N /B/T02/2008/34 Zastosowanie metod geofizycznych do badania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica Sylwia Tomecka- Suchoń , ,00 95 N N /B/T02/2008/35 Zastosowanie metody częściowych współczynników bezpieczeństwa do oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych Główny Instytut Górnictwa Lucjan Muszyński (zmiana kierownika aneks) , ,00 96 N N /B/T02/2009/36 Badania i metody eliminacji napięć wałowych i prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych dużej mocy, zainstalowanych w górniczych kombajnach ścianowych Śląska Elektryczny Prof. nzw. Pol. Śl. Bronisław Józef Drak , ,11 97 N N /B/T02/2008/35 98 N N /B/H03/2009/36 Komputerowe metody wspomagania decyzji w oparciu o modele wiedzy wyindukowane z danych alfanumerycznych i tekstowych Badania nad fotosensybilizatorami hybrydowymi opartymi na nanoglinkach Poznańska Jagielloński\ Chemii inż. Roman Słowiński dr Krzysztof Szczubiałka , , , ,32 20

21 99 N N /B/H03/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/36 Opracowanie technologii produkcji biopreparatów z jodem dla celów żywienia zwierząt Badania podstaw nowej technologii wytwarzania żelaza w stanie stałym drogą redukcji tlenków żelaza z faz ciekłych Nowy anizotropowy kompozyt "in situ" Ni3Al/C, wytwarzanie, ocena właściwości i zastosowanie Modelowanie przędzenia supercienkich włókien w naddźwiękowym strumieniu powietrza z zastosowaniem dyszy Lavala Opracowanie wysokotemperaturowych materiałów termoelektrycznych do zastosowań w motoryzacji Badania procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej Śląski Medyczny w Katowicach\ Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Częstochowska\ Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica\ Odlewnictwa null Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica\ Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kazimierza Wielkiego\ Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. Barbara Małgorzata Dolińska Jan Mróz dr Andrzej Bogusław Janas dr hab. Leszek Jarecki Krzysztof Wojciechowski Marek Macko , , , , , , , , , , , ,00 21

22 105 N N /B/T02/2009/36 Kształtowanie struktury odlewów ze stopu kobaltu MAR-M509 w aspekcie poprawy ich właściwości użytkowych Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\ Budowy Maszyn i Lotnictwa inż. Antoni Władysław Orłowicz , , N N /B/T02/2009/37 Komputerowe wspomaganie metodologii określania zależności odkształcenienaprężenie dla odkształcanych pasm stalowych z krzepnącym rdzeniem Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica\ Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Marcin Hojny , , N N /B/H03/2010/38 Stabilność termodynamiczna oraz własności transportu jonów litu w borowodorkach litu i itru Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Zbigniew Łodziana , , N N /B/T02/2009/36 Dobór parametrów wytrzymałościowoodkształceniowych gruntów spoistych w projektowaniu geotechnicznym według Eurokodu 7 z wykorzystaniem analizy bayesowskiej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\ Inżynierii i Kształtowania Środowiska Simon Rabarijoely , , N N /B/T02/2009/36 Wydajne materiały luminezujące zawierające układ złożony z jonów lantanowca(iii) oraz grupy wolframianowej spułapkowane w kserożelach tlenkowych Gdański\ Chemii dr Beata Dorota Grobelna , ,00 22

23 110 N N /B/T02/2009/37 Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\ Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Jan Maria Rylke , , N N /B/T02/2009/37 Badanie zależności struktury i własności nowej generacji stali spiekanych typu duplex wytwarzanych hybrydowymi metodami przez jednooperacyjne spiekanie z chłodzeniem konwekcyjnym oraz laserowe przetapianie i/lub stopowanie powierzchni Śląska\ Mechaniczny Technologiczny Zbigniew Karol Brytan , , N N /B/T02/2009/36 Synteza, strojenie oraz walidacja modelu symulacyjnego amortyzatora wraz z maszyną testującą dla potrzeb szybkiego prototypowania Śląska\ Mechaniczny Technologiczny Grzegorz Wszołek , , N N /B/T02/2009/36 Wysokowydajne spawanie GMA złączy konstrukcji ze stali niskostopowych ulepszanych cieplnie o wysokiej granicy plastyczności na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym Śląska\ Mechaniczny Technologiczny inż. Andrzej Adam Klimpel , ,35 23

24 114 N N /B/T02/2009/ N N /B/H03/2010/ N N /B/T02/2010/ N N /B/T02/2010/ N N /B/T02/2010/38 Ocena warunków metalurgicznych procesu wytopu żelazokrzemu w przestrzeni roboczej pieca rezystancyno-łukowego Wpływ podstawników kationowych na właściwości elektryczne i magnetyczne chromitów selenkowych Inteligentne metody komputerowego wspomagania bezinwazyjnej diagnostyki chorób krtani Algorytmy do oceny zdolności do uogólniania maszyn uczących się w terminach Statystycznej Teorii Uczenia Vapnika Synteza funkcji logicznych dla układów elektronicznych wykorzystujących elementy o ujemnej rezystancji dynamicznej Śląska\ Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Uniwersystet Śląski w Katowicach Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Instytut Informatyki Biomedycznej Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie; Informatyki Wrocławska; Elektroniki Bolesław Machulec , ,88 dr Ewa Malicka , ,14 Krzysztof Kazimierz Pancerz Przemysław Maciej Klęsk Maciej Nikodem , , , , , ,00 24

25 119 N N /B/T02/2010/38 Sztuczne sieci neuronowe w badaniach przesiewowych dużych baz molekularnych - opracowanie specjalistycznego oprogramowania, zastosowanie do poszukiwania nowych bioefektorów Śląski w Katowicach; Matematyki, Fizyki i Chemii dr Tomasz Magdziarz , , N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2008/35 Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych w hucie surowcowej Warmińsko- Mazurski w Olsztynie\ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Waldemar Kamiński Bolesław Grzegorz Karwat , , , , N N /B/H03/2010/38 Badanie wpływu trójosiowości jąder atomowych na rozpad izomerów Kπ=8- w nuklidach o liczbie neutronów N=74 metodą wyznaczania współczynników konwersji wewnętrznej Łódzki\ Fizyki i Informatyki Stosowanej dr Jarosław Perkowski , , N N /B/H03/2010/39 Dynamiczne zmiany koherencji w gazach kwantowych Instytut Fizyki PAN dr Piotr Deuar , ,00 25

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lider 3 Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej WZÓR WPISU Rok studiów: Przedmioty obieralne do indeksu Rok akademicki: Semestr: Nazwisko wykładającego dr Leszek Petryka dr Leszek Petryka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim Wnioskodawca Tytuł projektu Ocena końcowa Status wniosku 1. 269352 Instytut Biologii Doświadczalnej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki rdzeń: Automatyka i robotyka strumień: Systemy automatyki email: ksa@eti.pg.gda.pl, www.eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-automatyki PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI listopada 2011 r.

PROGRAM KONFERENCJI listopada 2011 r. PROGRAM KONFERENCJI 28-29 listopada 2011 r. 28. listopada (poniedziałek) 8.00-8.30 REJESTRACJA PROGRAM KONFERENCJI 8.30 OTWARCIE KONFERENCJI Prof. Bogdan Marciniec Sesja I Przewodniczący: Prof. Henryk

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Lp. Promotor Temat pracy dyplomowej (PD) Temat pracy przejściowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo