Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych Lp. Numer projektu Numer umowy Tytuł projektu Jednostka naukowa Kierownik projektu Koszty planowane (w zł) Koszty poniesione (w zł) Stanowisko Zespołu 1 N N /B/T02/2008/35 Wpływ nawożenia polepszaczem gleby "EKO- KOMP" i nawozem mineralnym wierzby energetycznej na glebie lekkiej na zawartość biogenów w glebie, poziom wody gruntowej, plon biomasy, jej jakość oraz na emisję zanieczyszczeń w procesie spalania biomasy Koszalińska Leszek Styszko , ,00 2 N N /B/T02/2009/37 3 N N /B/H03/2009/37 Badanie wpływu fluktuacji i scyntylacji jonosfery na precyzyjne pozycjonowanie satelitarne Nanostrukturalne katalizatory rutenowe dla niskotemperaturowego utleniania lekkich węglowodorów Warmińsko- Mazurski w Olsztynie\ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Andrzej Krankowski dr hab. Janina Okal , , , ,00 1

2 4 N N /B/T02/2009/36 Asynchroniczne przetworniki cyfrowo-analogowe oraz quasi-cyfrowo-analogowe Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Dariusz Kościelnik , ,00 5 N N /B/T02/2010/38 Analiza ruchu ciekłego metalu w układach wlewowych stosowanych przy produkcji odlewów wielkogabarytowych oraz opracowanie numerycznego modelu tego procesu w oparciu o Metodę Siatkową Boltzmanna Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa inż. Józef Szczepan Suchy , ,00 6 N N /B/T02/2008/35 Nowa metoda mechanicznego rozdrabniania struktury w płaskich wyrobach metalicznych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Metali Nieżelaznych Włodzimierz Bochniak , ,46 7 N N /B/T02/2008/35 Synteza, struktura oraz właściwości elektrochemiczne, korozyjne i magnetyczne nowych trójskładnikowych związków międzymetalicznych typu RE- {Mn, Fe, Co, Ni, Cu}-{Mg, Ze} (RE-pierwiastek ziem rzadkich) Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Matematyczno- Przyrodniczy Bernard Antoni Marciniak , ,00 2

3 8 N N /B/T02/2008/35 Badanie żaroodporności stali Crofer22APU w atmosferach przemysłowych stosowanej w stałych ogniwach paliwowych SOFC Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Inżynierii i Technologii Chemicznej Marta Maria Homa , ,00 9 N N /B/T02/2008/35 Badania mechanizmu wielokrotnej regeneracji osnowy odzyskiwanej w zakresie niskiej i normalnej temperatury obróbki regeneracyjnej z trudno regenerujących się grup mas formierskich względniajace powierzchniowe zjawiska adhezyjne i ich wpływ na jakość regeneratu i stan powierzchni odlewów Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa Rafał Stanisław Dańko , ,00 10 N N /B/T02/2008/35 11 N N /B/T02/2008/35 Azotowanie stali utwardzanej wydzieleniowo typu 1RK91na narzędzia chirurgiczne Badania kompozytów wodorkowych jako perspektywicznych materiałów do magazynowania wodoru Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie; Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Nowych Technologii i Chemii Paweł Kochmański Zbigniew Zarański , , , ,00 3

4 12 N N /B/T02/2008/35 Papiernicze półprodukty włókniste o zmniejszonym udziale pierwotnych włókien drewna Łódzka; Instytut Papiernictwa i Poligrafii Dariusz Andrzej Danielewicz , ,00 13 N N /B/T02/2008/35 Niezawodność eksploatacyjna odlewów ze stopów AlSi(Me) określona na podstawie statystycznych wskaźników niezawodności materiałowej i ich zużycia zmęczeniowego Śląska; Inżynierii Materiałowej i Metalurgii inż. Adam Gierek , ,00 14 N N /B/T02/2008/35 Opracowanie technologii wytwarzania supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego o osnowie ausferrytycznej (SOADI) Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa inż. Edward Fraś , ,00 15 N N /B/T02/2008/35 16 N N /B/T02/2008/35 Opracowanie nowej, ekologicznej metody wytwarzania złączy ceramikametal z wykorzystaniem warstw plastycznych Badania nanokompozytów z cząstkami ceramicznymi technikami spektroskopii oscylacynej Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Dariusz Kaliński Czesława Paluszkiewicz , , , ,00 4

5 17 N N /B/T02/2008/35 18 N N /B/T02/2008/35 19 N N /B/T02/2008/35 20 N N /B/T02/2008/35 Badanie efektywności technik formowania konstrukcyjnych materiałów ceramicznych w aspekcie optymalizacji ich właściwości mechanicznych Zmiany struktury i właściwości azotowanych stali nierdzewnych pod wpływem wodoru Odlewnicze masy formierskie IV generacji - masy wiązane biopolimerami Struktura i właściwości warstw azotku chromu wytwarzanych metodą hybrydową łączącą procesy PAMOCVD i azotowania jarzeniowego Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Warszawska; Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa Warszawska; Inżynierii Materiałowej Beata Jolanta Macherzyńska Wiesław Świątnicki inż. Stanisław Marian Dobosz Jerzy Robert Sobiecki , , , , , , , ,42 21 N N /B/T02/2008/35 Zastosowanie nanocząstek palladu osadzonych na nanorurkach węglowych do katalitycznego elektroutleniania kwasu mrówkowego w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym Instytut Chemii Fizycznej PAN Andrzej Grzegorz Borodziński , ,00 5

6 22 N N /B/T02/2008/35 Empiryczna weryfikacja mechanizmu odkształcenia plastycznego w materiałach o strukturze nanometrycznej porównawczymi badaniami mono i polikryształów wybranych materiałów o sieci RSC i RPC przy użyciu nowej generacji aparatury naukowobadawczej Warszawska; Inżynierii Materiałowej Witold Zieliński , ,96 23 N N /B/T02/2010/38 24 N N /B/T02/2008/35 25 N N /B/T02/2010/38 Kształtowanie struktury i własności powierzchni narzędzi z ceramiki sialonowej o podwyższonej odporności na ścieranie Termodynamiczna charakterystyka rozpuszczalności azotu w ciekłym tytanie i jego stopach z żelazem Lane materiały nanokompozytowe z poli(metakrylanu metylu) i organofilizowanego montmorylonitu Śląska; Mechaniczny Technologiczny Częstochowska; Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie; Technologii i Inżynierii Chemicznej Daniel Pakuła inż. Jerzy Zygmunt Siwka Krzysztof Karol Kowalczyk , , , , , ,00 26 N N /B/T02/2008/35 Kształtowanie właściwości jednofazowych stopów tytanu alfa do zastosowań w podwyższonych temperaturach poprzez wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych Warszawska; Inżynierii Materiałowej Dr inż. Maciej Marian Ossowski , ,48 6

7 27 N N /B/T02/2007/33 28 N N /B/T02/2008/35 29 N N /B/T02/2008/35 Nowoczesne materiały na osnowie fazy Fe-Al do zastosowań w samosmarownych łożyskach ślizgowych Konstrukcja transformatora piezoelektrycznego ze sprzężeniem optycznym i magnetycznym Zasilanie wątkiem w krośnie wieloprzesmykowym rotacyjnym Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Mechaniczny Śląski w Katowicach; Informatyki i Nauki o Materiałach Łódzka; Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów mjr Bolesław Giemza Lucjan Józef Kozielski inż. Józef Masajtis , , , , , ,00 30 N N /B/T02/2008/35 Poprawa dokładności i rozszerzenie możliwości kucia metodą TR wałów korbowych poprzez optymalizację wspieraną symulacją komputerową i modelowaniem fizycznym procesu Instytut Obróbki Plastycznej Wojciech Walczyk , ,20 31 N N /B/T02/2010/38 Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych Jagielloński; Chemii dr hab. Piotr Kuśtrowski , ,03 7

8 32 N N /B/T02/2007/33 33 N N /B/T02/2008/35 Modyfikacja właściwości i struktury blach ze stopów magnezu poprzez zmianę drogi i temperatury odkształcania dla udoskonalenia procesów kształtowania Sterowanie właściwościami odlewniczych mas formierskich przy użyciu sieci neuronowych Wrocławska; Mechaniczny Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Odlewnictwa Adam Niechajowicz Jarosław Jakubski , , , ,00 34 N N /B/T02/2008/35 Wpływ geometrii złącza lutowanego o dużej powierzchni spiek cermetaliczny - stal utwardzana wydzieleniowo na jego mikrostrukturę oraz stan naprężeń i odkształceń Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inż. Jerzy Józef Nowacki , ,00 35 N N /B/T02/2010/38 36 N N /B/T02/2010/39 Synteza oraz zbadanie własności spektroskopowych koloidalnych roztworów kropek kwantowych Mikrobiologiczna synteza polihydroksykwasów z wykorzystaniem przepracowanych olejów pochodzenia roślinnego Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Marcin Wojciech Nyk mgr inż. Justyna Możejko , , , ,00 8

9 37 N N /B/T02/2010/38 38 N N /B/T02/2008/35 Wpływ charakteru chemicznego powierzchni węgla aktywnego na mechanizm i kinetykę adsorpcji fenoli Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji Wrocławska Warszawska; Samochodów i Maszyn Roboczych Ewa Lorenc- Grabowska inż. Jerzy Kazimierz Osiński , , , ,00 39 N N /B/T02/2008/34 Metody modelowania MES połączonych, skomplikowanych powierzchni dowolnych na przykładzie więzozrostu czaszkowego. Wpływ geometrii na rozkład naprężeń w obszarze połączenia. Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Budowy Maszyn i Lotnictwa inż. Tadeusz Bożydar Markowski , ,47 40 N N /B/T02/2008/34 41 N N /B/T02/2008/34 Nadzorowanie procesu frezowania szybkościowego z wykorzystaniem rozwiązań mechatronicznych. Badania i korygowanie wpływu właściwości geometrycznych obrabiarki skrawającej na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych Gdańska; Mechaniczny Zachodniopomorski Technologiczny Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Krzysztof Jan Kaliński Paweł Zenon Majda , , , ,00 9

10 42 N N /B/T02/2008/35 43 N N /B/T02/2008/35 Opracowanie układu aktywnej eliminacji drgań w procesie skrawania z zastosowaniem inteligentnego uchwytu obróbkowego Pomiary współrzędnościowe i analiza błędów geometrycznych powierzchni złożonych Zachodniopomorski Technologiczny Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Białostocka; Mechaniczny Arkadiusz Parus Małgorzata Poniatowska , , , ,00 44 N N /B/T02/2011/40 Nawigacyjny algorytm wyznaczania parametrów trajektorii w systemach map elektronicznych ECDIS. Nowe spojrzenie na loksodromę, ortodromę oraz linię geodezyjną w nawigacji morskiej Akademia Morska w Gdyni, Nawigacyjny Adam Weintrit , ,00 45 N N /B/H03/2010/38 46 N N /B/H03/2010/38 Wyższe sektory w wieloreferencyjnej teorii sprzężonych klasterów opartej na przestrzeni Focka Ilościowe oznaczanie etoksylatów i ich metabolitów w próbkach środowiskowych techniką LC-MS-MS. Śląski w Katowicach Matematyki, Fizyki i Chemii Poznańska, Technologii Chemicznej dr Monika Musiał inż. Zenon Łukaszewski , , , ,69 10

11 47 N N /B/H03/2010/39 48 N N /B/T02/2010/39 49 N N /B/T02/2008/35 50 N N /B/H03/2008/35 51 N N /B/H03/2008/35 52 N N /B/T02/2010/38 Wyznaczanie diagramu fazowego kopolimeru trójblokowego metodami symulacji Monte Carlo i teorii pola samouzgodnionego Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do oczyszczania gazów Identyfikacja i diagnozowanie procesu spalania w silniku o wieloetapowym wtrysku paliwa z zastosowaniem funkcji sklejanych Wybrane zagadnienia układów dynamicznych, geometrii i fizyki matematycznej Algorytmiczne problemy kombinatoryki na słowach Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji energooszczędnych wybranych maszyn elektrycznych w aspekcie nowych klas sprawności IE1- IE4 Adama Mickiewicza Chemii Śląska; Inżynierii Środowiska i Energetyki Świętokrzyska; Mechatroniki i Budowy Maszyn Warmińsko- Mazurski w Olsztynie; Matematyki i Informatyki Jagielloński; Matematyki i Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Michał Banaszak inż. Jan Nadziakiewicz Andrzej Ambrozik Maciej Piotr Wojtkowski dr hab. Jarosław Andrzej Grytczuk Wiesław Włodzimierz Jażdżyński , , , , , , , , , , , ,32 11

12 53 N N /B/T02/2010/38 Energoelektroniczny układ zasilania plazmotronów stosowanych w ochronie środowiska Śląska; Elektryczny Andrzej Jerzy Kandyba , ,00 54 N N /B/T02/2010/38 Opracowanie metody oceny wpływu sprowadzanych do Polski używanych samochodów osobowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego i emisję zanieczyszczeń Instytut Transportu Samochodowego mgr inż. Andrzej Bronisław Damm , ,00 55 N N /B/T02/2010/38 56 N N /B/T02/2010/38 57 N N /B/T02/2008/35 Ograniczenie oddziaływań dynamicznych pojazdów szynowych na konstrukcje inżynierskie Model numeryczny silnika i chłodziarki termoakustycznej Metoda oceny wpływu oddziaływań czynników wymuszających na bezpieczeństwo działania systemu transportowego Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Śląska; Inżynierii Środowiska i Energetyki Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Mechaniczny Jan Zdzisław Targosz Leszek Remiorz Andrzej Wdzięczny , , , , , ,13 12

13 58 N N /B/T02/2010/38 59 N N /B/T02/2007/33 60 N N /B/T02/2008/34 61 N N /B/T02/2008/35 62 N N /B/T02/2010/39 Dynamiczna marszrutyzacja pojazdów w procesach citylogistics Badania akcyjnych wieńcy łopatek przy wysokich obciążeniach na powietrznej dwustopniowej turbinie modelowej Ocena funkcjonalności wybranych kanałów cieplnoprzepływowych o złożonej geometrii, wg kryteriów EGM, THD i FSP, w oparciu o symulacje komputerowe Wrzenie nanocieczy na poziomych rurkach o zmodyfikowanej powierzchni Inteligentne pomiary monitorujące margines bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego Poznańska; Maszyn Roboczych i Transportu Łódzka; Mechaniczny Łódzka; Mechaniczny Gdańska; Mechaniczny Wrocławska; Elektryczny Waldemar Walerjańczyk prof.dr hab.inż. Jan Krysiński inż. Tadeusz Ryszard Fodemski inż. Janusz Tadeusz Cieśliński inż. Janusz Stanisław Szafran , , , , , , , , , ,00 13

14 63 N N /B/T02/2010/38 Analiza możliwości spalania w samochodowych silnikach ZI mieszanek benzynowoalkoholowych o podwyższonej zawartości etanolu, wpływu tych paliw na trwałość i niezawodność silnika i właściwości ekologiczne Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. Piotr Bielaczyc , ,00 64 N N /B/H03/2008/34 Topologia algebraiczna 65 N N /B/H03/2007/33 66 N N /B/T02/2010/38 Algorytmy równoległe rozwiązywania zagadnień różniczkowych cząstkowych Zastosowanie metod teorii regulacji do sterownia procesami logistycznymi Warszawski; Matematyki, Informatyki i Mechaniki Warszawski; Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łódzka; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki prof. Stanisław Betley Maksymilian Dryja inż. Andrzej Paweł Bartoszewicz , , , , , ,00 67 N N /B/T02/2008/35 Termodynamiczna analiza stanów awaryjnych w obudowach bezpieczeństwa wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych III generacji z wykorzystaniem sprzężonych modeli jedno i trójwymiarowych Śląska; Inżynierii Środowiska i Energetyki Tomasz Piotr Bury , ,16 14

15 68 N N /B/T02/2007/33 69 N N /B/T02/2008/34 70 N N /B/T02/2009/36 71 N N /B/T02/2009/36 Teoretycznoeksperymentalne metody modyfikacji powierzchni pierścieni roboczych uszczelnień hydro- i gazodynamicznych Opracowanie metody segmentacji obrazów komórek na podstawie sekwencji obrazów mikroskopowych Tłumienie pulsacji ciśnienia i hałasu w układach hydraulicznych w stanach przejściowych i ustalonych Koncepcja adaptacyjnych świateł sygnałowych pojazdów z dynamicznie zmienną powierzchnią świetlną i rozkładem luminancji Świętokrzyska Mechatroniki i Budowy Maszyn Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Wrocławska Mechaniczny Instytut Transportu Samochodowego Czesław Kundera dr Anna Korzyńska Zygmunt Kudźma Wojciech Moćko , , , , , , , ,00 72 N N /B/T02/2009/36 Ocena trwałości stali żarowytrzymałych poddanych zmęczeniu niskocyklowemu przy obciążeniach stopniowanych Śląska Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Grzegorz Junak , ,00 73 N N /B/T02/2009/36 Efektywne algorytmy optymalizującego sterowania predykcyjnego z modelami neuronowymi i rozmytymi procesów nieliniowych Warszawska Elektroniki i Technik Informacyjnych inż. Piotr Tatjewski , ,00 15

16 74 N N /B/T02/2009/37 75 N N /B/T02/2008/34 Modelowanie, projektowanie i konstrukcja systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych o wielu stopniach swobody ruchu Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej Śląska Elektryczny Państwowy Instytut Geologiczny Tomasz Trawiński Barbara Wiktoria Olszewska , , , ,01 76 N N /B/T02/2009/36 Badanie elektroenergetycznych izolatorów kompozytowych przeznaczonych do pracy w układach poziomym i ukośnym w aspekcie optymalizacji ich kształtu i parametrów konstrukcyjnych Wrocławska Elektryczny Krzysztof Wieczorek , ,00 77 N N /B/T02/2008/34 78 N N /B/T02/2009/36 Bioremediacja metali ciężkich ze ścieków z wykorzystaniem immobilizowanych szczepów bakterii Silnik spalinowy dwuobiegowy o zmiennym zapłonie iskrowym i samoczynnym Opolski Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Mechaniczny Adam Latała inż. Bronisław Sendyka , , , ,17 16

17 79 N N /B/T02/2009/37 Badanie zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w uszkodzonym silniku indukcyjnym w realnych warunkach zasilania Wrocławska, Elektryczny Jan Zawilak , ,00 80 N N /B/H03/2008/34 Wykorzystanie nanokompozytów o charakterze pseudopojemnościowym jako elektrod w kondensatorach elektrochemicznych Instytut Metali Nieżelaznych Katarzyna Lota , ,00 81 N N /B/H03/2008/34 Wpływ dodatku napełniaczy modyfikowanych grupami kwasowymi na parametry elektrochemiczne elektrolitów żelowych do akumulatorów litowo-jonowych Warszawska Aldona Zalewska , ,00 82 N N /B/T02/2009/37 83 N N /B/H03/2008/35 Diagnostyka wirujących maszyn elektrycznych Ciecze jonowe - nowe, ekologiczne materiały w ekstrakcji - badania termodynamiczne Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel" Warszawska Artur Polak inż. Urszula Domańska- Żelazna , , , ,00 17

18 84 N N /B/T02/2008/35 Międzyfazowe oddziaływania w układzie: węgiel - woda - dodatki chemiczne w aspekcie otrzymywania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych Śląska Andrzej Ślączka , ,17 85 N N /B/T02/2008/35 Prognoza pojemności magazynów płynnych węglowodorów w polskich złożach soli kamiennej w zależności od warunków naturalnych i czynników górniczo-technicznych Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dr Kazimierz Urbańczyk , ,00 86 N N /B/T02/2009/36 Zastosowanie wyładowań elektrycznych do oczyszczania wody pitnej z zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Mirosław Dors , ,00 87 N N /B/T02/2009/36 Intermodalna sieć logistyczna w Polsce - koncepcja rozwiązań modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe Instytut Logistyki i Magazynowania inż. Leszek Mindur , ,00 88 N N /B/T02/2008/35 Badania nad możliwością fotokatalitycznej konwersji materii organicznej do użytecznych węglowodorów. Opracowanie podstaw nowej technologii wytwarzania biogazu Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Sylwia Mozia , ,00 18

19 89 N N /B/T02/2009/36 90 N N /B/T02/2009/37 91 N N /B/T02/2009/36 Nowa metoda głębokiej redukcji emisji tlenków azotu (NOx) z kotłów węglowych Transport maszyn rolniczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz realizowanego procesu technologicznego Zastosowanie dielektroforezy do regulacji przepływu w mikrokanałach w energetyce rozproszonej Instytut Energetyki Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Aleksandra Milewska Tadeusz Pawłowski dr Marcin Lackowski , , , , , ,00 92 N N /B/H03/2008/35 Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych o właściwościach magnetycznych i polepszonych właściwościach mechanicznych Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie Iwona Pełech , ,00 93 N N /B/H03/2008/35 Synteza nowych pochodnych oligo- i politiofenów oraz policyklicznych węglowodorów aromatycznych w celu otrzymania materiałów dla elektroniki organicznej i molekularnej Warszawska Małgorzata Zagórska , ,00 19

20 94 N N /B/T02/2008/34 Zastosowanie metod geofizycznych do badania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów górniczych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica Sylwia Tomecka- Suchoń , ,00 95 N N /B/T02/2008/35 Zastosowanie metody częściowych współczynników bezpieczeństwa do oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych Główny Instytut Górnictwa Lucjan Muszyński (zmiana kierownika aneks) , ,00 96 N N /B/T02/2009/36 Badania i metody eliminacji napięć wałowych i prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych dużej mocy, zainstalowanych w górniczych kombajnach ścianowych Śląska Elektryczny Prof. nzw. Pol. Śl. Bronisław Józef Drak , ,11 97 N N /B/T02/2008/35 98 N N /B/H03/2009/36 Komputerowe metody wspomagania decyzji w oparciu o modele wiedzy wyindukowane z danych alfanumerycznych i tekstowych Badania nad fotosensybilizatorami hybrydowymi opartymi na nanoglinkach Poznańska Jagielloński\ Chemii inż. Roman Słowiński dr Krzysztof Szczubiałka , , , ,32 20

21 99 N N /B/H03/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2009/36 Opracowanie technologii produkcji biopreparatów z jodem dla celów żywienia zwierząt Badania podstaw nowej technologii wytwarzania żelaza w stanie stałym drogą redukcji tlenków żelaza z faz ciekłych Nowy anizotropowy kompozyt "in situ" Ni3Al/C, wytwarzanie, ocena właściwości i zastosowanie Modelowanie przędzenia supercienkich włókien w naddźwiękowym strumieniu powietrza z zastosowaniem dyszy Lavala Opracowanie wysokotemperaturowych materiałów termoelektrycznych do zastosowań w motoryzacji Badania procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej Śląski Medyczny w Katowicach\ Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Częstochowska\ Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica\ Odlewnictwa null Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica\ Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kazimierza Wielkiego\ Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. Barbara Małgorzata Dolińska Jan Mróz dr Andrzej Bogusław Janas dr hab. Leszek Jarecki Krzysztof Wojciechowski Marek Macko , , , , , , , , , , , ,00 21

22 105 N N /B/T02/2009/36 Kształtowanie struktury odlewów ze stopu kobaltu MAR-M509 w aspekcie poprawy ich właściwości użytkowych Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza\ Budowy Maszyn i Lotnictwa inż. Antoni Władysław Orłowicz , , N N /B/T02/2009/37 Komputerowe wspomaganie metodologii określania zależności odkształcenienaprężenie dla odkształcanych pasm stalowych z krzepnącym rdzeniem Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica\ Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Marcin Hojny , , N N /B/H03/2010/38 Stabilność termodynamiczna oraz własności transportu jonów litu w borowodorkach litu i itru Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Zbigniew Łodziana , , N N /B/T02/2009/36 Dobór parametrów wytrzymałościowoodkształceniowych gruntów spoistych w projektowaniu geotechnicznym według Eurokodu 7 z wykorzystaniem analizy bayesowskiej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\ Inżynierii i Kształtowania Środowiska Simon Rabarijoely , , N N /B/T02/2009/36 Wydajne materiały luminezujące zawierające układ złożony z jonów lantanowca(iii) oraz grupy wolframianowej spułapkowane w kserożelach tlenkowych Gdański\ Chemii dr Beata Dorota Grobelna , ,00 22

23 110 N N /B/T02/2009/37 Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\ Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Jan Maria Rylke , , N N /B/T02/2009/37 Badanie zależności struktury i własności nowej generacji stali spiekanych typu duplex wytwarzanych hybrydowymi metodami przez jednooperacyjne spiekanie z chłodzeniem konwekcyjnym oraz laserowe przetapianie i/lub stopowanie powierzchni Śląska\ Mechaniczny Technologiczny Zbigniew Karol Brytan , , N N /B/T02/2009/36 Synteza, strojenie oraz walidacja modelu symulacyjnego amortyzatora wraz z maszyną testującą dla potrzeb szybkiego prototypowania Śląska\ Mechaniczny Technologiczny Grzegorz Wszołek , , N N /B/T02/2009/36 Wysokowydajne spawanie GMA złączy konstrukcji ze stali niskostopowych ulepszanych cieplnie o wysokiej granicy plastyczności na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym Śląska\ Mechaniczny Technologiczny inż. Andrzej Adam Klimpel , ,35 23

24 114 N N /B/T02/2009/ N N /B/H03/2010/ N N /B/T02/2010/ N N /B/T02/2010/ N N /B/T02/2010/38 Ocena warunków metalurgicznych procesu wytopu żelazokrzemu w przestrzeni roboczej pieca rezystancyno-łukowego Wpływ podstawników kationowych na właściwości elektryczne i magnetyczne chromitów selenkowych Inteligentne metody komputerowego wspomagania bezinwazyjnej diagnostyki chorób krtani Algorytmy do oceny zdolności do uogólniania maszyn uczących się w terminach Statystycznej Teorii Uczenia Vapnika Synteza funkcji logicznych dla układów elektronicznych wykorzystujących elementy o ujemnej rezystancji dynamicznej Śląska\ Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Uniwersystet Śląski w Katowicach Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Instytut Informatyki Biomedycznej Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie; Informatyki Wrocławska; Elektroniki Bolesław Machulec , ,88 dr Ewa Malicka , ,14 Krzysztof Kazimierz Pancerz Przemysław Maciej Klęsk Maciej Nikodem , , , , , ,00 24

25 119 N N /B/T02/2010/38 Sztuczne sieci neuronowe w badaniach przesiewowych dużych baz molekularnych - opracowanie specjalistycznego oprogramowania, zastosowanie do poszukiwania nowych bioefektorów Śląski w Katowicach; Matematyki, Fizyki i Chemii dr Tomasz Magdziarz , , N N /B/T02/2009/ N N /B/T02/2008/35 Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych w hucie surowcowej Warmińsko- Mazurski w Olsztynie\ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica; Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Waldemar Kamiński Bolesław Grzegorz Karwat , , , , N N /B/H03/2010/38 Badanie wpływu trójosiowości jąder atomowych na rozpad izomerów Kπ=8- w nuklidach o liczbie neutronów N=74 metodą wyznaczania współczynników konwersji wewnętrznej Łódzki\ Fizyki i Informatyki Stosowanej dr Jarosław Perkowski , , N N /B/H03/2010/39 Dynamiczne zmiany koherencji w gazach kwantowych Instytut Fizyki PAN dr Piotr Deuar , ,00 25

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych

13 207983 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania odrzucony z powodów formalnych 1 207641 A Materiały i technologie materiałowe Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 2 207701 B Materiały i technologie materiałowe Instytut Metali Nieżelaznych 3 207782 B Technologie informacyjne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucje naukowe i badawcze:

Instytucje naukowe i badawcze: Uczelnie, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, z których pracownicy uczestniczyli w studiach podyplomowych w ramach projektu: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie

4 207706 B Materiały i technologie materiałowe Politechnika Poznańska/Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska poprawny formalnie 1 207700 A Materiały i technologie materiałowe Politechnika Łódzka 2 207704 A Nauki medyczne i farmaceutyczne Gdański Uniwersytet Medyczny/Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 207705 B Nauki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów

Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Suplement nr 1 do Listy rankingowej projektów Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Lider 3. Wartość dofinansowania projektu przez NCBR w zł. Data zakończenia projektu. Data rozpoczęcia projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lider 3 Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Pozycja 32 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 maja 2015 r. o dotacjach przyznanych w drugim półroczu 2014 r. ze środków finansowych na naukę

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Mgr inż. Lach Sławomir Pani/Pan Lenartowicz Paweł Pani/Pan Lepczyńska Jolanta Dr Lewandowska Elżbieta Mgr inż. Lewiński Bartłomiej Mgr inż. Libera Marcin Mgr inż. Lichocik Małgorzata Mgr Lipke Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów

Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechnika Śląska, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Mgr inż. Jakubiec Dominika Mgr inż. Janicki Bartosz Mgr inż. Janiszewska Dominika Prof. Jańczuk Bronisław Prof. Jarosz Maciej Pani/Pan Jarosz Małgorzata Prof. Jarzębski Andrzej Pani/Pan Jasińska Kamila

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo