INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW

2 Opracowanie i redakcja techniczna informatora Alicja Snoch-Pawłowska DRUK - WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS W LUBLINIE LUBLIN

3 Przedstawiamy studentom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2011/2012 Informator o studiach plastycznych przygotowany zgodnie z systemem ECTS - Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów. Studia w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS prowadzone są zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej, która jest wyznacznikiem nowoczesnych standardów kształcenia. Kompatybilność i porównywalność programów nauczania z większością europejskich uczelni otwiera drogę do kontynuowania studiów w innych ośrodkach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Oferta programowa studiów plastycznych na naszym Wydziale jest stale uaktualniana. W obecnym roku akademickim wracamy do trybu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunkach grafika i malarstwo. W obrębie naszych studiów prowadzimy kształcenie zarówno w zakresie sztuk tradycyjnych, warsztatowych, jak i tych współczesnych, opartych na nowych mediach. Staramy się sprostać potrzebom i oczekiwaniom edukacyjnym młodych artystów, którym zapewniamy warunki wszechstronnego rozwoju w przyjaznej i twórczej atmosferze. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik ułatwi Wam orientację w strukturze i programie podjętych studiów. Informator opracował zespół w składzie: prof. zw. Artur Popek ad. dr hab. Mariusz Drzewiński ad. Alicja Snoch-Pawłowska Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. zw. Urszula Bobryk 3

4 SPIS TREŚCI 1. Zapraszamy do Lublina Informacje o uczelni Adres Organizacja roku akademickiego 2009/ Władze UMCS Ogólne informacje o uczelni Wykaz prowadzonych kierunków studiów Ogólne zasady przyjmowania na studia Najważniejsze przepisy obowiązujące na uczelni Dział Kształcenia Uczelniany Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) Wydział Artystyczny UMCS Opis i struktura Wydziału Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i ECTS Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS Opis i struktura Instytutu Wykaz nauczycieli akademickich w jednostkach dydaktycznych Instytutu Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym Baza dydaktyczna Prowadzone kierunki studiów Egzaminy wstępne do Instytutu Sztuk Pięknych Zasady kwalifikacji na studia I stopnia Zasady kwalifikacji na studia II stopnia Dodatkowa oferta dydaktyczna Kurs przygotowawczy na studia artystyczne Studia podyplomowe Metody nauczania Skala ocen Opiekunowie poszczególnych lat studiów Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Informacje o programach studiów Rodzaje dyplomów Programy studiów i warunki uzyskania dyplomu Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Grafika, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Malarstwo, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne studia I stopnia Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Grafika, stacjonarne studia II stopnia Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Malarstwo, stacjonarne studia II stopnia Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk Plastycznych, stacjonarne studia II stopnia Struktura programów studiów Plany studiów i semestralne diagramy zajęć Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Grafika, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Malarstwo, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3-letnie stacjonarne studia I stopnia Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Grafika, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Malarstwo, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia 60 4

5 7. Katalog przedmiotów Przedmioty na kierunku Grafika, jednolite studia magisterskie, 5-letnie stacjonarne Przedmioty na kierunku Malarstwo, jednolite studia magisterskie, 5-letnie stacjonarne Przedmioty na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3-letnie stacjonarne studia I stopnia Przedmioty na kierunku Grafika, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Przedmioty na kierunku Malarstwo, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Przedmioty na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania Zakwaterowanie Posiłki Opieka zdrowotna Świadczenia i udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych Ubezpieczenie Komunikacja Biblioteki Banki i poczta Pomoc materialna dla studentów Biuro obsługi studentów Baza dydaktyczna Programy międzynarodowe Praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych Kursy językowe Praktyki Obiekty sportowe Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne Stowarzyszenia studenckie Aneks Program LLP/Erasmus Proces Boloński System mobilności studentów program MOST Podstawowe zasady Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) Podstawowe cechy ECTS Podstawowe dokumenty ECTS

6 1. ZAPRASZAMY DO LUBLINA Lublin jest największym centrum miejskim Polski wschodniej i dziesiątym pod względem liczby mieszkańców miastem w kraju. Liczy ok. 380 tys. mieszkańców. Jest znaczącym ośrodkiem przemysłowo-handlowym a także naukowym i kulturalnym. Jest miastem młodzieży - w pięciu wyższych uczelniach kształci się ponad 70 tys. studentów. Lublin zalicza się do najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. Prawo magdeburskie otrzymał w 1317 roku, a stolicą województwa stał się w 1474 r. W roku 1569 Polska i Litwa zawarły tutaj unię, która połączyła oba kraje prawie do końca XVIII wieku. Od roku 1578 Lublin był siedzibą Trybunału Koronnego najwyższego sądu szlacheckiej Rzeczypospolitej. W 1918 roku powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który następnie przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej w 1944 r. Lublin przez 164 dni pełnił rolę tymczasowej stolicy. Lublin jest miastem, w którym zachowały się liczne i piękne zabytki, m.in. zamek z XIV-wieczną kaplicą Św. Trójcy i unikalnymi malowidłami rusko-bizantyjskimi, Stare Miasto z bramami, kamieniczkami, kościołem Dominikanów i gmachem Trybunału, XIX-wieczna zabudowa centrum z główną ulicą miasta Krakowskim Przedmieściem. Obrazu Lublina dopełniają gęsto rozsiane pałace, kościoły, pomniki i inne, pochodzące z różnych epok, gmachy użyteczności publicznej. Dzisiejszy Lublin to miasto otwarte, o dużym potencjale intelektualnym i gospodarczym, przyciągające inwestorów i będące ważnym miejscem wymiany handlowej między Wschodem i Zachodem. 2. INFORMACJE O UCZELNI 2.1. ADRES UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (UMCS) Rektorat, Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel (centrala) fax lub telex: ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012 Rok akademicki 2011/2012 trwa od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. i obejmuje I. semestr zimowy od 1 października 2011 r. do 12 lutego 2012 r., w tym: 1/ okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 21 grudnia 2011 r. 2/ wakacje zimowe od 22 grudnia 2011 r. do 2 stycznia 2012 r. 3/ okres zajęć dydaktycznych od 3 do 20 stycznia 2012 r. 4/ zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* od 21 stycznia do 3 lutego 2012 r. 5/ przerwa międzysemestralną od 4 do 12 lutego 2012 r. II. semestr letni od 13 lutego do 7 lipca 2012 r., w tym: 1/ okres zajęć dydaktycznych od 13 lutego do 4 kwietnia 2012 r. 2/ wakacje wiosenne od 5 do 10 kwietnia 2012 r. 3/ okres zajęć dydaktycznych od 11 kwietnia do 6 czerwca 2012 r. 4/ letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* od 8 czerwca do 7 lipca 2012 r. III. wakacje letnie od 8 lipca do 30 września 2012 r. Dodatkowy dzień wolny: 2 maja 2012 r. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe oraz komisyjne odbywają się do: 31 marca 2012 r. z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej; 30 września 2012 r. z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. 6

7 Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów. Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi. *w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście) Podstawa prawna: PISMO OKÓLNE Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/ WŁADZE UMCS JM Rektor: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski Biuro Rektora: Barbara Niedzielska, pok. 1508, tel , Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (ds. ogólnych) Biuro Rektora: mgr Małgorzata Mołdach, pok. 1508, tel , prof. dr hab. Ryszard Dębicki (ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej) sekretariat: mgr Iwona Barcic pok. 1511, tel dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS (ds. studenckich) sekretariat: mgr Iwona Adach, pok. 1316, tel , prof. dr hab. Stanisław Chibowski (ds. kształcenia) sekretariat: mgr Angelika Balcerek, pok. 1314, tel OGÓLNE INFORMACJE O UCZELNI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest uczelnią państwową, która powołana została do życia przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z dniem 23 października 1944 roku, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Rolnym, Weterynaryjnym i Przyrodniczym a od 9 stycznia 1945 r. także z Wydziałem Farmacji. Pierwsza inauguracja odbyła się 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów m.in. z uczelni Lwowa i Wilna i 80 asystentów. Studia podjęło wówczas 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. dr Henryk Raabe. Od 1946 roku istniejący Wydział Przyrodniczy przekształcił się w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W 1949 roku uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Z kolei w roku następnym z Uniwersytetu wydzielono fakultety: Lekarski i Farmaceutyczny, które dały podstawę obecnej Akademii Medycznej. W roku 1951 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. W rok później otwarto Wydział Humanistyczny, a w 1953 roku Zootechniczny. Znaczącą reorganizację struktury przeżył Uniwersytet w 1955 roku, gdy wyodrębniono z niego wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, które stały się podwalinami Akademii Rolniczej. W drugą połowę lat pięćdziesiątych Uniwersytet wkraczał z czterema wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa oraz Humanistycznym. Pracowało wówczas na uczelni łącznie 414 osób, w tym 55 profesorów i docentów oraz 145 pomocniczych pracowników naukowych, a studiowało 1389 słuchaczy. Od tego czasu Uniwersytet konsekwentnie budował własną strukturę, odpowiadającą standardom akademickim i wymogom zmieniającej się rzeczywistości naukowej i społecznej - by dziś prezentować szeroki profil kształcenia na dziesięciu wydziałach. Istniejące cztery wydziały uzupełnił w roku 1965 Wydział Ekonomiczny, a w roku 1973 Wydział Pedagogiki i Psychologii, który powstał z połączenia Instytutu Pedagogiki i Psychologii, funkcjonującego na Wydziale Humanistycznym oraz Wyższego Studium Nauczycielskiego, ściśle związanego z Uniwersytetem. W roku 1989 z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyodrębnił się Wydział Chemii, a z Wydziału Pedagogiki i Psychologii - Instytut Wychowania Artystycznego. W tym samym roku Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii został przekształcony w Wydział. W Instytut Nauk Politycznych przekształcił się w Wydział Politologii, a w 1997 roku Instytut Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny. 7

8 Oprócz kształcenia w Lublinie Uniwersytet prowadził od 1969 do 2001 roku swoją Filię w Rzeszowie, z wydziałami: Ekonomicznym oraz Prawa i Administracji, które były organicznie związane z macierzystymi jednostkami lubelskimi. Od 1 września 2001 roku Filia UMCS w Rzeszowie została włączona do nowoutworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obok podstawowej formy nauczania, jaką są studia stacjonarne, Uniwersytet od lat prowadzi studia zaoczne i wieczorowe, ponadto studia podyplomowe i doktoranckie. W zależności od rodzaju studiów absolwenci otrzymują dyplomy stwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ich ukończenia. W skład Uczelni wchodzi jedenaście wydziałów: Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Prawa i Administracji Wydział Humanistyczny Wydział Ekonomiczny Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Politologii Wydział Artystyczny W Uniwersytecie działają również takie jednostki jak: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Europy Wschodniej oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Istotnym ogniwem w procesie kształcenia jest Biblioteka Główna Uniwersytetu wraz z siecią bibliotek wydziałowych i zakładowych, a także Biblioteka Brytyjska i Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Aliance Francaise. Różnorodnymi formami dokształcania zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Kursów Otwartych. Uniwersytet posiada też Ogród Botaniczny bogaty w roślinność i przepięknie położony w dzielnicy Sławinek. W roku akademickim 2010/2011 zatrudnionych było ogółem 3673 pracowników. Nauczycieli akademickich było 1871, a wśród nich 437 profesorów i innych samodzielnych pracowników nauki. W październiku 2010 r. na 40 kierunkach obejmujących ponad 260 specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) naukę podjęło w Lublinie łącznie studentów, w tym na I roku a wśród nich 205 cudzoziemców. Studia podyplomowe i doktoranckie odbywa 3203 słuchaczy WYKAZ PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadzone są następujące kierunki studiów: biologia, biotechnologia, geografia, turystyka i rekreacja, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, ochrona środowiska, prawo, administracja, filologia polska, filologia (specjalności: filologia angielska, filologia angielska w zakresie studiów amerykanistycznych, filologia germańska, filologia iberyjska, filologia romańska, filologia rosyjska, rosjoznawstwo, filologia ukraińska, filologia białoruska, slawistyka), lingwistyka stosowana, historia,etnologia, archeologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, logopedia z audiologią, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, socjologia, filozoficzno-historyczne studia, praca socjalna, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia wschodnioeuropejskie, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo oraz jazz i muzyka estradowa OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują rejestracji w internetowej rejestracji kandydatów i wnoszą opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne. Kandydaci zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną na I rok studiów zobowiązani są złożyć w terminie wpisu na studia komplet dokumentów zawierający: podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK; oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości; odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia; 8

9 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz fotografię elektroniczną w formie pliku JPG przesłaną do systemu IRK; orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; kserokopię dowodu tożsamości. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter konkursowy i może obejmować: 1/ wyniki z określonych przedmiotów i na wskazanym poziomie (rozszerzonym lub/i podstawowym) uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym nowa matura oraz wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w formie określonej w załączniku nr 1 uchwały Senatu Akademickiego UMCS w sprawie zasad przyjmowania kandydatów na I rok studiów; 2/ wyniki z określonych przedmiotów uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeprowadzonym według starej matury lub egzamin wstępny mający formę: - egzaminu pisemnego, - egzaminu ustnego, - rozmowy kwalifikacyjnej o określonej tematyce, - sprawdzianu uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie; 3/ konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów pierwszego stopnia. Przyjęcia na studia mogą odbywać się również na podstawie złożonych dokumentów. Dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie są bezpłatne. Natomiast za każdorazowe powtarzanie semestru lub roku nauki student wnosi opłatę w wysokości ustalanej każdego roku przez rektora. Opłata w roku akademickim 20010/2011 kształtuje się od 2700,- zł na informacji naukowej i bibliotekoznawstwie do 4800,- zł na kierunkach Wydziału Artystycznego. W pełni płatne są studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe). Wysokość opłaty za studia na I roku wynosi od 2650,- zł na Wydziale Humanistycznym do 6000,- zł na Wydziale Artystycznym. Cudzoziemcy uiszczają wpisowe w wysokości 200 euro i wnoszą opłatę za studia w wysokości 2000 euro rocznie NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE NA UCZELNI Prawa i obowiązki studentów zawarte są w regulaminie studiów, który dostępny jest na stronie internetowej Uczelni Znajdują się tam także: regulamin samorządu studentów oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej DZIAŁ KSZTAŁCENIA Rektorat, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok Kierownik: mgr Marzena Widomska, tel UCZELNIANY KOORDYNATOR PROCESU BOLOŃSKIEGO I EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej (Duża Chemia, VI piętro, p. 402) Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3 tel lub , fax: lub , 9

10 3. WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS Wydział Artystyczny al. Kraśnicka 2A, 2B Lublin tel OPIS I STRUKTURA WYDZIAŁU Wydział Artystyczny jest najmłodszym, dziesiątym Wydziałem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jego historia sięga 1971 roku, kiedy to w ramach Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS powołano kierunek Wychowanie Muzyczne. W roku następnym utworzono Wychowanie Plastyczne. Najpierw były to studia trzyletnie stacjonarne. Już jednak w roku 1973 na nowo powstałym Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS uruchomiono pięcioletnie studia Wychowania Muzycznego i Wychowania Plastycznego. W 1974 r. w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii powstał Zakład Wychowania Muzycznego i Zakład Wychowania Plastycznego. W 1976 kierunki artystyczne otrzymały pierwszą własną siedzibę, w nieistniejącym już pawilonie przy ul. Zana 11a. Następnie Zakład Wychowania Muzycznego został przeniesiony na pl. Litewski 5. W tymże roku w strukturze Wydziału Pedagogiki i Psychologii wyodrębniony został Instytut Wychowania Artystycznego z dwoma kierunkami studiów: Wychowanie Muzyczne oraz Wychowanie Plastyczne. Od 1 lutego 1989 roku Instytut Wychowania Artystycznego zaczął działać na prawach samodzielnego wydziału. W roku 1991 otrzymał dwa budynki położone przy al. Kraśnickiej o łącznej powierzchni ok m2. Wkrótce jeden z budynków (al. Kraśnicka 2A), zaadaptowany został na siedzibę Wychowania Muzycznego. Natomiast przez kolejny rok trwała rozbudowa drugiego budynku (al. Kraśnicka 2B), który stać się miał siedzibą Wychowania Plastycznego. Ostatecznie, z początkiem roku 1993, cały Instytut działał już w nowych pomieszczeniach. Kolejnym ważnym faktem w historii było przekształcenie Instytutu Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny UMCS. Wydział Artystyczny został utworzony jednomyślną uchwałą Senatu Akademickiego z dnia 23 kwietnia 1997 roku. Weszła ona w życie 1 września 1997 roku. Wraz ze wzrostem jakościowym kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału zostały uruchomione nowe kierunki studiów stacjonarnych i wieczorowych, magisterskich i licencjackich. W roku akad. 1999/2000 przeprowadzono pierwszy nabór kandydatów na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie na kierunek Grafika, a w roku akademickim 2001/2002 na kierunek Malarstwo. W tym samym roku akademickim uruchomiono 3-letnie licencjackie studia wieczorowe Jazz i muzyka estradowa. Atrakcyjną formą, co do miejsca, jak i programu nauczania są 3-letnie licencjackie studia wieczorowe w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, kształcące studentów na kierunkach: Grafika i Malarstwo. Od października 2000 roku Wydział Artystyczny funkcjonuje w systemie instytutowym. W jego skład wchodzą dwie odrębne jednostki: Instytut Sztuk Pięknych i Instytut Muzyki. W 2001 roku Wydział uzyskał uprawnienia do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej grafika. Od 2003 roku Wydział posiada prawo do nadawania stopnia doktora sztuki w wyżej wymienionej dziedzinie, a od 2005 stopnia doktora w dyscyplinie sztuki piękne. Wydział Artystyczny postrzegany jest jako placówka naukowo-artystyczna o ciągle rozwijającej się kadrze naukowej, która obok działalności dydaktycznej, prezentuje swoje dokonania twórcze w wielu konkursach i festiwalach plastycznych i muzycznych w kraju oraz za granicą. Misją Wydziału jest popularyzowanie sztuki oraz działalność edukacyjno-wychowawczą na poziomie wyższej szkoły artystycznej. Pracownicy Wydziału są organizatorami Lubelskiego Forum SZTUKA-EDUKACJA oraz współorganizatorami Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego. Czynnie uczestniczą w radach programowych i artystycznych licznych galerii i placówek artystyczno - kulturalnych Lublina. Na tym polu wyróżnia się działająca w ramach Centrum Kultury w Lublinie Galeria Biała, ukazująca zjawiska i tendencje sztuki najnowszej. 10

11 Władze Wydziału Artystycznego UMCS w kadencji Dziekan: prof. szt. muz. Urszula BOBRYK Prodziekan ds. studenckich: ad. dr hab. Mariusz DRZEWIŃSKI Kierownik Dziekanatu: mgr Anna Wójcik tel Dziekanat: mgr Anna Chabros mgr inż. Maria Łanczont-Lasek mgr inż. Agnieszka Banaszek mgr Bogumiła Brzuchala tel , Wydział zatrudnia 145 nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 32 adiunktów II stopnia (kw. II st.) i doktorów habilitowanych, w tym 12 na stanowiskach profesora nadzwyczajnego UMCS, 55 adiunktów I stopnia (kw. I st.) i doktorów oraz 46 magistrów. W roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Artystycznym UMCS studiowało 720 studentów, z tego 465 w Instytucie Sztuk Pięknych, 153 w Instytucie Muzyki, 62 w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Wydział Artystyczny UMCS tworzą dwa instytuty: 1 - Instytut Sztuk Pięknych al. Kraśnicka 2B Lublin tel Dyrektor - prof. zw. Artur POPEK p. 8, tel Instytut Muzyki al. Kraśnicka 2A Lublin tel Dyrektor prof. nadzw. Beata DĄBROWSKA p. 114, tel WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR PROCESU BOLOŃSKIEGO I ECTS St. wykł. dr Jadwiga Jasińska Instytut Muzyki, Zakład Teorii Muzyki al. Krasnicka 2a tel

12 4. INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS al. Kraśnicka 2B Lublin tel OPIS I STRUKTURA INSTYTUTU Instytut Sztuk Pięknych stanowi od 2000 roku niezależną jednostkę Wydziału Artystycznego UMCS. Posiada odrębną bazę dydaktyczną, własne władze i kadrę akademicką. Od samego początku Instytut rozwija się dynamicznie. Oferta dydaktyczna została poszerzona o nowe kierunki studiów. Corocznie wprowadzane są zmiany programowe na istniejących kierunkach. W 2001 roku kierunek Wychowanie Plastyczne zmienił nazwę na Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W roku akad. 1999/2000 przeprowadzono pierwszy nabór kandydatów na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie na kierunek Grafika, a w roku akad. 2001/2002 na kierunek Malarstwo. Od roku akad. 2001/2002 absolwenci studiów magisterskich otrzymują tytuł magistra sztuki. W roku akad. 2001/2002 rozpoczęła działalność filia UMCS w Kazimierzu Dolnym - Kolegium Sztuk Pięknych, gdzie prowadzone są trzyletnie stacjonarne studia I stopnia na kierunkach Grafika i Malarstwo. Od roku akad. 2004/2005 wprowadzone zostały 2-letnie uzupełniające studia zaoczne dla osób z licencjatem, pozwalające uzyskać tytuł magistra sztuki. Studia te w kolejnym roku akademickim przekształcone zostały z zaocznych na wieczorowe. Od roku akademickiego 2007/2008 studia w Instytucie Sztuk Pięknych realizowane były w systemie dwustopniowym: 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie (bądź 1,5 letnie) stacjonarne studia II stopnia uzupełniające (magisterskie). Od bieżacego roku akad. 2011/2012 kierunki Grafika i Malarstwo prowadzone są jako 5-letnie jednolite studia magisterskie oraz uzupełniające studia drugiego stopnia dla osób z licencjatem. Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozostaje w trybie dwustopniowym (licencjat i uzupełniające). Władze Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w kadencji Dyrektor: prof. zw. Artur POPEK p. 8, tel Sekretariat: mgr Agnieszka Graniczka mgr Anna Łukasik p. 9, tel , Instytut Sztuk Pięknych zatrudnia 82 pracowników naukowo - dydaktycznych i obejmuje 14 zakładów WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W JEDNOSTKACH DYDAKTYCZNYCH INSTYTUTU 1 - ZAKŁAD MALARSTWA I p. 114, tel Kierownik: Prof. zw. Mieczysław HERMAN Prof. nadzw. kw. II st. Walenty Wróblewski Ad. dr hab. Marek Mazanowski 12

13 Ad. dr hab. Anna Waszczuk Ad. kw. I st. Zbigniew Woźniak As. mgr Kamil Siczek As. mgr Agata Baltyzar 2 - ZAKŁAD MALARSTWA II p. 117, tel Kierownik: Prof. nadzw. kw. II st. Tomasz ZAWADZKI Prof. zw. Adam Styka Ad. II st. kw. II st. Krzysztof Bartnik Ad. kw. I st. Sławomir Toman As. dr Piotr Korol As. dr Adam Skóra 3 - ZAKŁAD MALARSTWA I RYSUNKU I Kierownik: Ad. II st. kw. II st. Jan Gryka Ad. dr Cezary Klimaszewski As. mgr Robert Kuśmirowski 4 - ZAKŁAD MALARSTWA I RYSUNKU I p. 117, tel Kierownik: Prof. nadzw. kw. II st. Stanisław ŻUKOWSKI Prof. nadzw. kw. II st. Jan Ferenc Ad. II st. kw. II st. Maria Polakowska-Prokopiak Ad. dr hab. Wiesław Proć Ad. dr hab. Tomasz Świerbutowicz Ad. dr hab. Maria Sękowska As. mgr Kamil Stańczak St. wykł. mgr Krystyna Solecka 5 - ZAKŁAD MALARSTWA I RYSUNKU II p. 114, tel Kierownik: Prof. zw. Jacek WOJCIECHOWSKI Ad. dr hab. Mariusz Drzewiński Ad. dr hab. Donat Kowalski Ad. kw. I st. Bernard Homziuk Ad. kw. I st. Krzysztof Rumowski As. dr Jakub Ciężki 6 - ZAKŁAD GRAFIKI WARSZTATOWEJ I p. 32, tel Kierownik: Prof. zw. Maksymilian SNOCH Ad. dr hab. Krzysztof Szymanowicz Ad. dr Agnieszka Zawadzka St. wykł. kw. I st. Adam Panek 7 - ZAKŁAD GRAFIKI WARSZTATOWEJ I EKSPERYMENTALNEJ p. 32, tel Kierownik: Prof. zw. Artur Popek Dyrektor ISP Ad. II st. kw. II st. Waldemar Szysz Ad. dr Anna Perłowska-Weiser Ad. kw. I st. Alicja Snoch-Pawłowska As. mgr Anna Barańska As. mgr Magdalena Szyszkowska 13

14 8 - ZAKŁAD GRAFIKI PROJEKTOWEJ I LITOGRAFII p. 03, tel Kierownik: Prof. nadzw. kw. II st. Piotr LECH Ad. dr hab. Zbigniew Liwak Ad. dr Włodzimierz Pastuszak Ad. dr Krzysztof Rukasz As. dr Tomasz Kozak As. mgr Sebastian Smit As. mgr Lech Mazurek St. wykł. mgr Piotr Nakonieczny Wykł. mgr Waldemar Drążyk Prac. inż.-tech. mgr Tomasz Malec 9 - ZAKŁAD GRAFIKI PROJEKTOWEJ I SERIGRAFII p. 126, tel Kierownik: Ad. II st. kw. II st. Romuald Kołodziej Ad. dr Małgorzata Bałdyga-Nowakowska As. mgr Magdalena Bąk As. mgr Amadeusz Popek As. mgr Jarosław Koziara 10 - ZAKŁAD SZTUKI MEDIÓW CYFROWYCH p. 119A, tel Kierownik: Prof. zw. Grzegorz MAZUREK Ad. dr Marek Letkiewicz Ad. dr Sławomir Plewko As. mgr Joanna Polak Wykł. mgr Michał Mikulski 11 - ZAKŁAD RZEŹBY I CERAMIKI p. 24, tel , p , cerkiewka, tel Kierownik: Prof. zw. Adam MYJAK Ad. dr Wojciech Mendzelewski Ad. dr Piotr Zieleniak Ad. dr Zbigniew Stanuch St. wykł.. kw I st. Władysław Żukowski As. mgr Alicja Kupiec St. wykł. mgr Leszek Rymczuk As. mgr Radosław Skóra Prac. inż.-tech. Paweł Bernik 12 - ZAKŁAD WIEDZY WIZUALNEJ p.127, tel Kierownik: Prof. zw. Irena NAWROT-TRZCIŃSKA Ad. dr Jarosław Janowski Ad. dr Marcin Maron Ad. dr Ewa Niestorowicz Ad. kw I st. Ireneusz Wydrzyński Ad. dr Danuta Kuciak St. wykł. kw. I st. Krystyna Bagińska Prac. inż.-tech. mgr Robert Rabiej 14

15 13 - ZAKŁAD HISTORII SZTUKI p. 129, tel Kurator: Prof. nadzw. kw. II st. Jan FERENC Ad. dr Jerzy ŻYWICKI Ad. dr Ewa Letkiewicz Ad. dr Piotr Majewski 14 PRACOWNIA EDUKACJI PLASTYCZNEJ p. 36, tel Kierownik: Ad. dr Anna Boguszewska Ad. dr Barbara Niścior Ad. dr Małgorzata Stępnik St. wykł. dr Romuald Tarasiuk Wykł. mgr Anna Mazur 4.3. KOLEGIUM SZTUK PIĘKNYCH W KAZIMIERZU DOLNYM Kolegium Sztuk Pięknych UMCS ul. Nadwiślańska Kazimierz Dolny tel Dyrektor administracyjny Zbigniew BAGIŃSKI tel Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym jest ośrodkiem zamiejscowym UMCS. Prowadzi kontynuację dla II i III roku 3-letnich stacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunkach Grafika i Malarstwo. Wykłady i ćwiczenia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i innych wyższych uczelni. Celem studiów jest nabycie kwalifikacji zawodowych dających szansę zatrudnienia w agencjach reklamowych, studiach poligraficznych, prasie, wydawnictwach, placówkach oświatowych i kulturalno-wychowawczych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata, który upoważnia go do zatrudnienia w zawodzie oraz do kontynuowania nauki na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich BAZA DYDAKTYCZNA Instytut Sztuk Pięknych posiada dwa niezależne budynki. Powierzchnia użytkowa całego Instytutu wynosi 2276,60 m 2, z tego na budynek rzeźby monumentalnej przypada 235,80 m 2. Większość pomieszczeń użytkowych tj m 2 stanowią pomieszczenia dydaktyczne. Są to : 1 sala wykładowa (na 100 osób), 3 sale ćwiczeniowe (na 25 osób), 16 pracowni (na 12 osób): 5 malarskich, 1 rysunku, 4 graficzne, 2 rzeźbiarskie, 1 ceramiczna, 1 multimedialna, 1 komputerowa, 1 fotograficzna, 1 biblioteka (na 30 osób). W Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 692 m 2, z czego pomieszczenia dydaktyczne (pracownie malarskie, rysunkowe, graficzne, sale seminaryjne, sale wykładowe, pracownie komputerowe i inne) stanowią 363 m 2. BIBLIOTEKA INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH p. 20, tel Kustosz: mgr Danuta Piekarska mgr Bogusław A. Łukasik 15

16 4.5. PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW Kierunki studiów w Instytucie Sztuk Pięknych od roku akademickiego 2011/2012 kierunek studiów 3-letnie studia I stopnia licencjackie 2-letnie studia II stopnia magisterskie 5-letnie jednolite studia magisterskie EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH stacjonarne stacjonarne GRAFIKA stacjonarne stacjonarne MALARSTWO stacjonarne stacjonarne 4.6. EGZAMINY WSTĘPNE DO INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są bezpośrednio przez instytutową komisję rekrutacyjną lub w trybie rejestracji internetowej. System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem Kandydaci korzystają z dostępu do internetowej rejestracji kandydatów we własnym zakresie. Dziekani wydziałów zapewnią kandydatom dodatkowo dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia w okresie wynikającym z ustalonego terminarza rekrutacyjnego. Do egzaminu wstępnego przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku. Egzamin ma stwierdzić uzdolnienia i predyspozycje kandydata, a także wykazać poziom jego motywacji do podjęcia studiów w Instytucie Sztuk Pięknych. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w odpowiednim terminie w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej następujących dokumentów: Podanie na ustalonym formularzu (do pobrania w Dziekanacie Wydziału, al. Kraśnicka 2B, 1 piętro, pokój 106). Oryginał świadectwa dojrzałości. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku. Dwie koperty formatu c-6, ze znaczkami pocztowymi na listy polecone, zaadresowane do kandydata. Pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej. Odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia na studia uzupełniające II stopnia. Wyciąg lub kserokopia dowodu tożsamości. Terminy składania dokumentów podane zostaną w marcu Kandydat w chwili składania dokumentów deklaruje wybór kierunku studiów. Jeśli kandydat zdaje na więcej niż jeden kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich. Egzaminy wstępne odbywają się raz w roku, w drugiej połowie czerwca i na początku lipca. O dokładnych terminach każdy z kandydatów informowany jest przez uczelnię listownie. Na egzamin należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty. 16

17 Limity przyjęć w roku akademickim 2011/ letnie studia I stopnia licencjackie 2-letnie studia II stopnia magisterskie 5-letnie studia jednolite magisterskie EDUKACJA ARTYSTYCZNA stacjonarne 42 osoby stacjonarne 28 osób W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH niestacjonarne 14 osób stacjonarne 28 osób GRAFIKA niestacjonarne 14 osób Kolegium w Kazimierzu - 14 osób stacjonarne 28 osób stacjonarne 28 osób MALARSTWO Kolegium w Kazimierzu - 14 osób stacjonarne 28 osób stacjonarne 28 osób ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie). Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Rysunek Malarstwo lub rzeźba GRAFIKA Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie), Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Rysunek Malarstwo MALARSTWO (3,5 letnie) Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie), Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Rysunek Malarstwo

18 4.6.2 ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA Na kierunki EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA oraz MALARSTWO - studia II stopnia uzupełniające (magisterskie) - limity przyjęć po 28 osób. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wysokości limitu miejsc DODATKOWA OFERTA DYDAKTYCZNA KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA ARTYSTYCZNE Instytut Sztuk Pięknych prowadzi coroczny Kurs przygotowawczy na studia artystyczne. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe artystyczne: Akademie Sztuk Pięknych, uniwersyteckie Wydziały Artystyczne oraz Pedagogiczne. Kurs w szczególności skierowany jest do absolwentów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Artystyczny UMCS Lublinie na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach przez pracowników Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS Lublinie. Całość kursu obejmuje zajęcia z rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Ćwiczenia z rysunku obejmują: 1. Szkice z natury (różnorodność obiektów oraz technik wykonania). 2. Studium postaci (akt), (węgiel, ołówek, tusz lawowany). 3. Studium głowy ( węgiel, ołówek, tusz lawowany). 4. Studium przedmiotu (różnorodność technik). 5. Dodatkowo ćwiczenia z kompozycji oraz podstaw perspektywy plastycznej. Ćwiczenia z malarstwa obejmują: 1. Studium martwej natury (farby plakatowe, akryl, olej, karton, płótno). 2. Szkice kolorystyczne (farby plakatowe, akryl, olej, karton, płótno). 3. Kompozycja tematyczna (zagadnienia barwy, koloru, przestrzeni malarskiej). Ćwiczenia z rzeźby obejmują: 1. Studium postaci siedzącej (glina), 2. Studium głowy (glina), 3. Kompozycja dowolna (glina). Zajęcia prowadzone są w wymiarze: każdy przedmiot po 4 godziny lekcyjne w soboty i niedziele. Kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych: 48 godzin rysunku oraz do wyboru malarstwo lub rzeźba po 48 godzin. Zgłoszenia przyjmujemy od października 2011 roku (ilość miejsc ograniczona). Kurs rozpocznie się na początku marca

19 STUDIA PODYPLOMOWE 1. Podyplomowe studia w zakresie GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Kierownik Studiów: prof. nadzw. Piotr LECH tel wew.147 lub Czas trwania: 2 semestry; ok. 130 godzin Opis Studiów: Celem Studiów ma być wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności związane z szeroko rozumianą grafiką komputerową i wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji, publikacjach prasowych, reklamie, prezentacjach multimedialnych oraz w tworzeniu serwisów Internetowych w aspekcie edukacji informatycznej, komunikacji i informacji marketingowej. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczanie poszczególnych przedmiotów, które odbywać się będzie w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy. Program Studiów: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, cyfrowe przetwarzanie obrazu, techniki multimedialne (WWW; animacja komputerowa), komputerowe projektowanie graficzne(dtp), elementy informatyki, psychofizjologia widzenia, wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej i reklamy, percepcja obrazu fotograficznego. Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Dokumenty składane są na bieżąco. Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS Lublin, Al. Kraśnickie 2B, pok.8 tel: Zasady przyjęć: w oparciu o analizę dostarczonych dokumentów lub rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: po dokonaniu naboru (początek kolejnego semestru) Opłata za semestr: 1200 zł 2. Podyplomowe studia w zakresie FOTOGRAFII Miejsce: Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu, tel Kierownik studiów: ad. dr Adam Skóra Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS Lublin, Al. Kraśnickie 2B, pok.8 tel: Czas trwania: 2 semestry Opis Studiów: Sylwetka kandydata: absolwenci studiów wyższych, a w szczególności nauczyciele plastyki i instruktorzy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz osoby, które w swojej pracy wykorzystują media fotograficzne. Uzyskane umiejętności po ukończeniu studiów: umożliwienie słuchaczom zdobycia dodatkowych umiejętności związanych z mediami fotograficznymi oraz z wielorakimi możliwościami stosowania tych umiejętności w edukacji, publikacjach prasowych i reklamie. Program studiów: Program studiów tworzą następujące treści programowe: I. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH Przedmioty treści ogólnych realizowane są w formie wykładów połączonych z pokazami wizualnymi oraz w formie wykładów połączonych z instruktażowymi prezentacjami. Dotyczą zagadnień związanych z mechanizmami percepcji i komunikacji obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem percepcji obrazu fotograficznego, analizą obrazu fotograficznego i filmowego, historią fotografii oraz wybranych zagadnień problemowych wykorzystywania obrazu fotograficznego we współczesnej komunikacji wizualnej. 1. Podstawy komunikacji wizualnej 2. Analiza obrazu fotograficznego 3. Wybrane zagadnienia obrazu filmowego 4. Percepcja obrazu fotograficznego 5. Fotografia studyjna II. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Przedmioty treści kierunkowych realizowane są w formie warsztatów fotograficznych. Słuchacze realizują konkretne zadania w grupach typu laboratoryjnego. Maksymalna ilość studentów w grupie nie może przekraczać 7 19

20 osób. Prace realizowane są w atelier fotograficznym oraz w plenerze. Celem tego bloku jest praktyczna realizacja wybranych tematów związanych z warstwą dokumentalną, autobiograficzną i metaforyczną w fotografii. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię kreacyjną. 1. Fotografia portretowa. 2. Autoportret fotograficzny. 3. Inscenizacja fotograficzna. 4. Reportaż fotograficzny. 5. Fotografia użytkowa. III. GRUPA TREŚCI WARSZTATOWO-TECHNOLOGICZNYCH Przedmioty treści warsztatowo-technologicznych realizowane są w formie ćwiczeń typu laboratoryjnego. Celem tych zajęć jest zdobycie wiedzy praktycznej z technologii i techniki fotograficznej. Maksymalna ilość studentów w grupie laboratoryjnej nie może przekraczać 7 osób. 1. Fotografia non kamera. 2. Fotografia intermedialna. 3. Cyfrowa obróbka obrazu. 4. Animacja filmowa. Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Dziekanat Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, ul. Kraśnicka 2B, Lublin tel lub Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym ul. Nadwiślańska 9, tel Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. Opłata za semestr: 1800 zł. Informacji udziela: Zbigniew Bagiński Kolegium Sztuk Pięknych Kazimierz Dolny ul. Nadwiślańska 9 tel Studia podyplomowe w zakresie EDUKACJI PLASTYCZNEJ Kierownik studiów: dr Barbara Niścior Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: Metodyka edukacji plastycznej, Elementy wiedzy o sztuce, Analiza psychologiczna twórczości plastycznej, Animacja sztuk plastycznych, Techniki rysunkowe, Techniki malarskie, Techniki graficzne, Techniki rzeźbiarskie, Techniki ceramiczne, Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną, Wybrane techniki plastyczne w arteterapii, Techniki multimedialne w edukacji plastycznej. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej posiada uprawnienia do nauczania przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do prowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolach, domach kultury oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej. Absolwent uzyskuje doświadczenie warsztatowe w zakresie podstawowych technik plastycznych oraz przygotowanie do wykorzystania technik multimedialnych w edukacji. Uzyskane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania plastyki w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej Miejsce przyjmowania dokumentów: sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS, Al. Kraśnicka 2b, pok Lublin tel: Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów Opłata za semestr: 1250 zł Informacji udziela: dr Barbara Niścior, p. 36, tel , 20

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2010/2011 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2008/2009 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2012/2013 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2013/2014

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2013/2014 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTÓW A. Informacje ogólne (wersja polskojęzyczna)

SYLABUS PRZEDMIOTÓW A. Informacje ogólne (wersja polskojęzyczna) Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2010 Rektora UMCS SYLABUS PRZEDMIOTÓW A. Informacje ogólne (wersja polskojęzyczna) Komentarz: Tę część sylabusa przygotowują wszyscy prowadzący dany przedmiot w jednostce,

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko Zarządzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2016/2017: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANGLISTYKA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2014/2015 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII 18.4/10 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NASTUDIA DOKTORANCKIE, STACJONARNE NA WYDZIALE MALARSTWA I RYSUNKU UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

01 akademia STUDIA ZAOCZNE. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki. Studia niestacjonarne 2 stopnia (tryb zaoczny)

01 akademia STUDIA ZAOCZNE. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki. Studia niestacjonarne 2 stopnia (tryb zaoczny) 01 akademia Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki Studia niestacjonarne 2 stopnia (tryb zaoczny) Poniższa prezentacja dostępna jest na stronie internetowej: www.grafika-zaoczna.asp.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH INFORMATOR O STUDIACH NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 KIERUNKI: - prawo - administracja - bezpieczeństwo wewnętrzne - prawno - biznesowy Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Modified: 2014-01-08 str. 1/11 Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Rok I / semestr 1 Wszystkie przedmioty w siatce zajęć są obowiązkowe. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 41 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 8/07 z dnia 22 lutego 2007 roku ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ:

Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: Najczęściej zadawane pytania na temat Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ: 1. Czym są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ? Międzyobszarowe Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Część ogólna programu studiów

Część ogólna programu studiów Część ogólna programu studiów. Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.. Specjalności: a) nauczycielska: Edukacja plastyczna z informatyką, b) nienauczycielska: Sztuki wizualne i cyfrowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2012/2013: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Podstawę

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1. OGÓLNA INFORMACJA O KIERUNKU nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina:

Bardziej szczegółowo