INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW

2 Opracowanie i redakcja techniczna informatora Alicja Snoch-Pawłowska DRUK - WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS W LUBLINIE LUBLIN

3 Przedstawiamy studentom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2011/2012 Informator o studiach plastycznych przygotowany zgodnie z systemem ECTS - Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów. Studia w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS prowadzone są zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej, która jest wyznacznikiem nowoczesnych standardów kształcenia. Kompatybilność i porównywalność programów nauczania z większością europejskich uczelni otwiera drogę do kontynuowania studiów w innych ośrodkach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Oferta programowa studiów plastycznych na naszym Wydziale jest stale uaktualniana. W obecnym roku akademickim wracamy do trybu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunkach grafika i malarstwo. W obrębie naszych studiów prowadzimy kształcenie zarówno w zakresie sztuk tradycyjnych, warsztatowych, jak i tych współczesnych, opartych na nowych mediach. Staramy się sprostać potrzebom i oczekiwaniom edukacyjnym młodych artystów, którym zapewniamy warunki wszechstronnego rozwoju w przyjaznej i twórczej atmosferze. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik ułatwi Wam orientację w strukturze i programie podjętych studiów. Informator opracował zespół w składzie: prof. zw. Artur Popek ad. dr hab. Mariusz Drzewiński ad. Alicja Snoch-Pawłowska Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. zw. Urszula Bobryk 3

4 SPIS TREŚCI 1. Zapraszamy do Lublina Informacje o uczelni Adres Organizacja roku akademickiego 2009/ Władze UMCS Ogólne informacje o uczelni Wykaz prowadzonych kierunków studiów Ogólne zasady przyjmowania na studia Najważniejsze przepisy obowiązujące na uczelni Dział Kształcenia Uczelniany Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) Wydział Artystyczny UMCS Opis i struktura Wydziału Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i ECTS Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS Opis i struktura Instytutu Wykaz nauczycieli akademickich w jednostkach dydaktycznych Instytutu Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym Baza dydaktyczna Prowadzone kierunki studiów Egzaminy wstępne do Instytutu Sztuk Pięknych Zasady kwalifikacji na studia I stopnia Zasady kwalifikacji na studia II stopnia Dodatkowa oferta dydaktyczna Kurs przygotowawczy na studia artystyczne Studia podyplomowe Metody nauczania Skala ocen Opiekunowie poszczególnych lat studiów Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Informacje o programach studiów Rodzaje dyplomów Programy studiów i warunki uzyskania dyplomu Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Grafika, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Malarstwo, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne studia I stopnia Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Grafika, stacjonarne studia II stopnia Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Malarstwo, stacjonarne studia II stopnia Program studiów, efekty kształcenia i kwalifikacje absolwenta na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk Plastycznych, stacjonarne studia II stopnia Struktura programów studiów Plany studiów i semestralne diagramy zajęć Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Grafika, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Malarstwo, 5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3-letnie stacjonarne studia I stopnia Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Grafika, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Malarstwo, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Plan studiów i diagramy zajęć na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia 60 4

5 7. Katalog przedmiotów Przedmioty na kierunku Grafika, jednolite studia magisterskie, 5-letnie stacjonarne Przedmioty na kierunku Malarstwo, jednolite studia magisterskie, 5-letnie stacjonarne Przedmioty na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3-letnie stacjonarne studia I stopnia Przedmioty na kierunku Grafika, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Przedmioty na kierunku Malarstwo, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Przedmioty na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2-letnie stacjonarne studia II stopnia Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania Zakwaterowanie Posiłki Opieka zdrowotna Świadczenia i udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych Ubezpieczenie Komunikacja Biblioteki Banki i poczta Pomoc materialna dla studentów Biuro obsługi studentów Baza dydaktyczna Programy międzynarodowe Praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych Kursy językowe Praktyki Obiekty sportowe Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne Stowarzyszenia studenckie Aneks Program LLP/Erasmus Proces Boloński System mobilności studentów program MOST Podstawowe zasady Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) Podstawowe cechy ECTS Podstawowe dokumenty ECTS

6 1. ZAPRASZAMY DO LUBLINA Lublin jest największym centrum miejskim Polski wschodniej i dziesiątym pod względem liczby mieszkańców miastem w kraju. Liczy ok. 380 tys. mieszkańców. Jest znaczącym ośrodkiem przemysłowo-handlowym a także naukowym i kulturalnym. Jest miastem młodzieży - w pięciu wyższych uczelniach kształci się ponad 70 tys. studentów. Lublin zalicza się do najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. Prawo magdeburskie otrzymał w 1317 roku, a stolicą województwa stał się w 1474 r. W roku 1569 Polska i Litwa zawarły tutaj unię, która połączyła oba kraje prawie do końca XVIII wieku. Od roku 1578 Lublin był siedzibą Trybunału Koronnego najwyższego sądu szlacheckiej Rzeczypospolitej. W 1918 roku powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który następnie przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej w 1944 r. Lublin przez 164 dni pełnił rolę tymczasowej stolicy. Lublin jest miastem, w którym zachowały się liczne i piękne zabytki, m.in. zamek z XIV-wieczną kaplicą Św. Trójcy i unikalnymi malowidłami rusko-bizantyjskimi, Stare Miasto z bramami, kamieniczkami, kościołem Dominikanów i gmachem Trybunału, XIX-wieczna zabudowa centrum z główną ulicą miasta Krakowskim Przedmieściem. Obrazu Lublina dopełniają gęsto rozsiane pałace, kościoły, pomniki i inne, pochodzące z różnych epok, gmachy użyteczności publicznej. Dzisiejszy Lublin to miasto otwarte, o dużym potencjale intelektualnym i gospodarczym, przyciągające inwestorów i będące ważnym miejscem wymiany handlowej między Wschodem i Zachodem. 2. INFORMACJE O UCZELNI 2.1. ADRES UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (UMCS) Rektorat, Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel (centrala) fax lub telex: ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012 Rok akademicki 2011/2012 trwa od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. i obejmuje I. semestr zimowy od 1 października 2011 r. do 12 lutego 2012 r., w tym: 1/ okres zajęć dydaktycznych od 1 października do 21 grudnia 2011 r. 2/ wakacje zimowe od 22 grudnia 2011 r. do 2 stycznia 2012 r. 3/ okres zajęć dydaktycznych od 3 do 20 stycznia 2012 r. 4/ zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* od 21 stycznia do 3 lutego 2012 r. 5/ przerwa międzysemestralną od 4 do 12 lutego 2012 r. II. semestr letni od 13 lutego do 7 lipca 2012 r., w tym: 1/ okres zajęć dydaktycznych od 13 lutego do 4 kwietnia 2012 r. 2/ wakacje wiosenne od 5 do 10 kwietnia 2012 r. 3/ okres zajęć dydaktycznych od 11 kwietnia do 6 czerwca 2012 r. 4/ letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* od 8 czerwca do 7 lipca 2012 r. III. wakacje letnie od 8 lipca do 30 września 2012 r. Dodatkowy dzień wolny: 2 maja 2012 r. Egzaminy i zaliczenia poprawkowe oraz komisyjne odbywają się do: 31 marca 2012 r. z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej; 30 września 2012 r. z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. 6

7 Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów. Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi. *w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście) Podstawa prawna: PISMO OKÓLNE Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/ WŁADZE UMCS JM Rektor: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski Biuro Rektora: Barbara Niedzielska, pok. 1508, tel , Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (ds. ogólnych) Biuro Rektora: mgr Małgorzata Mołdach, pok. 1508, tel , prof. dr hab. Ryszard Dębicki (ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej) sekretariat: mgr Iwona Barcic pok. 1511, tel dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS (ds. studenckich) sekretariat: mgr Iwona Adach, pok. 1316, tel , prof. dr hab. Stanisław Chibowski (ds. kształcenia) sekretariat: mgr Angelika Balcerek, pok. 1314, tel OGÓLNE INFORMACJE O UCZELNI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest uczelnią państwową, która powołana została do życia przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z dniem 23 października 1944 roku, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Rolnym, Weterynaryjnym i Przyrodniczym a od 9 stycznia 1945 r. także z Wydziałem Farmacji. Pierwsza inauguracja odbyła się 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów m.in. z uczelni Lwowa i Wilna i 80 asystentów. Studia podjęło wówczas 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. dr Henryk Raabe. Od 1946 roku istniejący Wydział Przyrodniczy przekształcił się w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W 1949 roku uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Z kolei w roku następnym z Uniwersytetu wydzielono fakultety: Lekarski i Farmaceutyczny, które dały podstawę obecnej Akademii Medycznej. W roku 1951 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. W rok później otwarto Wydział Humanistyczny, a w 1953 roku Zootechniczny. Znaczącą reorganizację struktury przeżył Uniwersytet w 1955 roku, gdy wyodrębniono z niego wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, które stały się podwalinami Akademii Rolniczej. W drugą połowę lat pięćdziesiątych Uniwersytet wkraczał z czterema wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa oraz Humanistycznym. Pracowało wówczas na uczelni łącznie 414 osób, w tym 55 profesorów i docentów oraz 145 pomocniczych pracowników naukowych, a studiowało 1389 słuchaczy. Od tego czasu Uniwersytet konsekwentnie budował własną strukturę, odpowiadającą standardom akademickim i wymogom zmieniającej się rzeczywistości naukowej i społecznej - by dziś prezentować szeroki profil kształcenia na dziesięciu wydziałach. Istniejące cztery wydziały uzupełnił w roku 1965 Wydział Ekonomiczny, a w roku 1973 Wydział Pedagogiki i Psychologii, który powstał z połączenia Instytutu Pedagogiki i Psychologii, funkcjonującego na Wydziale Humanistycznym oraz Wyższego Studium Nauczycielskiego, ściśle związanego z Uniwersytetem. W roku 1989 z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyodrębnił się Wydział Chemii, a z Wydziału Pedagogiki i Psychologii - Instytut Wychowania Artystycznego. W tym samym roku Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii został przekształcony w Wydział. W Instytut Nauk Politycznych przekształcił się w Wydział Politologii, a w 1997 roku Instytut Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny. 7

8 Oprócz kształcenia w Lublinie Uniwersytet prowadził od 1969 do 2001 roku swoją Filię w Rzeszowie, z wydziałami: Ekonomicznym oraz Prawa i Administracji, które były organicznie związane z macierzystymi jednostkami lubelskimi. Od 1 września 2001 roku Filia UMCS w Rzeszowie została włączona do nowoutworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obok podstawowej formy nauczania, jaką są studia stacjonarne, Uniwersytet od lat prowadzi studia zaoczne i wieczorowe, ponadto studia podyplomowe i doktoranckie. W zależności od rodzaju studiów absolwenci otrzymują dyplomy stwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ich ukończenia. W skład Uczelni wchodzi jedenaście wydziałów: Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Prawa i Administracji Wydział Humanistyczny Wydział Ekonomiczny Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Politologii Wydział Artystyczny W Uniwersytecie działają również takie jednostki jak: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Europy Wschodniej oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Istotnym ogniwem w procesie kształcenia jest Biblioteka Główna Uniwersytetu wraz z siecią bibliotek wydziałowych i zakładowych, a także Biblioteka Brytyjska i Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Aliance Francaise. Różnorodnymi formami dokształcania zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Kursów Otwartych. Uniwersytet posiada też Ogród Botaniczny bogaty w roślinność i przepięknie położony w dzielnicy Sławinek. W roku akademickim 2010/2011 zatrudnionych było ogółem 3673 pracowników. Nauczycieli akademickich było 1871, a wśród nich 437 profesorów i innych samodzielnych pracowników nauki. W październiku 2010 r. na 40 kierunkach obejmujących ponad 260 specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) naukę podjęło w Lublinie łącznie studentów, w tym na I roku a wśród nich 205 cudzoziemców. Studia podyplomowe i doktoranckie odbywa 3203 słuchaczy WYKAZ PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadzone są następujące kierunki studiów: biologia, biotechnologia, geografia, turystyka i rekreacja, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, ochrona środowiska, prawo, administracja, filologia polska, filologia (specjalności: filologia angielska, filologia angielska w zakresie studiów amerykanistycznych, filologia germańska, filologia iberyjska, filologia romańska, filologia rosyjska, rosjoznawstwo, filologia ukraińska, filologia białoruska, slawistyka), lingwistyka stosowana, historia,etnologia, archeologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, logopedia z audiologią, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, socjologia, filozoficzno-historyczne studia, praca socjalna, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia wschodnioeuropejskie, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo oraz jazz i muzyka estradowa OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują rejestracji w internetowej rejestracji kandydatów i wnoszą opłatę rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne. Kandydaci zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną na I rok studiów zobowiązani są złożyć w terminie wpisu na studia komplet dokumentów zawierający: podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK; oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości; odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia; 8

9 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz fotografię elektroniczną w formie pliku JPG przesłaną do systemu IRK; orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; kserokopię dowodu tożsamości. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter konkursowy i może obejmować: 1/ wyniki z określonych przedmiotów i na wskazanym poziomie (rozszerzonym lub/i podstawowym) uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym nowa matura oraz wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w formie określonej w załączniku nr 1 uchwały Senatu Akademickiego UMCS w sprawie zasad przyjmowania kandydatów na I rok studiów; 2/ wyniki z określonych przedmiotów uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeprowadzonym według starej matury lub egzamin wstępny mający formę: - egzaminu pisemnego, - egzaminu ustnego, - rozmowy kwalifikacyjnej o określonej tematyce, - sprawdzianu uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie; 3/ konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów pierwszego stopnia. Przyjęcia na studia mogą odbywać się również na podstawie złożonych dokumentów. Dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie są bezpłatne. Natomiast za każdorazowe powtarzanie semestru lub roku nauki student wnosi opłatę w wysokości ustalanej każdego roku przez rektora. Opłata w roku akademickim 20010/2011 kształtuje się od 2700,- zł na informacji naukowej i bibliotekoznawstwie do 4800,- zł na kierunkach Wydziału Artystycznego. W pełni płatne są studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe). Wysokość opłaty za studia na I roku wynosi od 2650,- zł na Wydziale Humanistycznym do 6000,- zł na Wydziale Artystycznym. Cudzoziemcy uiszczają wpisowe w wysokości 200 euro i wnoszą opłatę za studia w wysokości 2000 euro rocznie NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE NA UCZELNI Prawa i obowiązki studentów zawarte są w regulaminie studiów, który dostępny jest na stronie internetowej Uczelni Znajdują się tam także: regulamin samorządu studentów oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej DZIAŁ KSZTAŁCENIA Rektorat, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok Kierownik: mgr Marzena Widomska, tel UCZELNIANY KOORDYNATOR PROCESU BOLOŃSKIEGO I EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej (Duża Chemia, VI piętro, p. 402) Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3 tel lub , fax: lub , 9

10 3. WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS Wydział Artystyczny al. Kraśnicka 2A, 2B Lublin tel OPIS I STRUKTURA WYDZIAŁU Wydział Artystyczny jest najmłodszym, dziesiątym Wydziałem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jego historia sięga 1971 roku, kiedy to w ramach Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS powołano kierunek Wychowanie Muzyczne. W roku następnym utworzono Wychowanie Plastyczne. Najpierw były to studia trzyletnie stacjonarne. Już jednak w roku 1973 na nowo powstałym Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS uruchomiono pięcioletnie studia Wychowania Muzycznego i Wychowania Plastycznego. W 1974 r. w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii powstał Zakład Wychowania Muzycznego i Zakład Wychowania Plastycznego. W 1976 kierunki artystyczne otrzymały pierwszą własną siedzibę, w nieistniejącym już pawilonie przy ul. Zana 11a. Następnie Zakład Wychowania Muzycznego został przeniesiony na pl. Litewski 5. W tymże roku w strukturze Wydziału Pedagogiki i Psychologii wyodrębniony został Instytut Wychowania Artystycznego z dwoma kierunkami studiów: Wychowanie Muzyczne oraz Wychowanie Plastyczne. Od 1 lutego 1989 roku Instytut Wychowania Artystycznego zaczął działać na prawach samodzielnego wydziału. W roku 1991 otrzymał dwa budynki położone przy al. Kraśnickiej o łącznej powierzchni ok m2. Wkrótce jeden z budynków (al. Kraśnicka 2A), zaadaptowany został na siedzibę Wychowania Muzycznego. Natomiast przez kolejny rok trwała rozbudowa drugiego budynku (al. Kraśnicka 2B), który stać się miał siedzibą Wychowania Plastycznego. Ostatecznie, z początkiem roku 1993, cały Instytut działał już w nowych pomieszczeniach. Kolejnym ważnym faktem w historii było przekształcenie Instytutu Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny UMCS. Wydział Artystyczny został utworzony jednomyślną uchwałą Senatu Akademickiego z dnia 23 kwietnia 1997 roku. Weszła ona w życie 1 września 1997 roku. Wraz ze wzrostem jakościowym kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału zostały uruchomione nowe kierunki studiów stacjonarnych i wieczorowych, magisterskich i licencjackich. W roku akad. 1999/2000 przeprowadzono pierwszy nabór kandydatów na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie na kierunek Grafika, a w roku akademickim 2001/2002 na kierunek Malarstwo. W tym samym roku akademickim uruchomiono 3-letnie licencjackie studia wieczorowe Jazz i muzyka estradowa. Atrakcyjną formą, co do miejsca, jak i programu nauczania są 3-letnie licencjackie studia wieczorowe w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, kształcące studentów na kierunkach: Grafika i Malarstwo. Od października 2000 roku Wydział Artystyczny funkcjonuje w systemie instytutowym. W jego skład wchodzą dwie odrębne jednostki: Instytut Sztuk Pięknych i Instytut Muzyki. W 2001 roku Wydział uzyskał uprawnienia do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej grafika. Od 2003 roku Wydział posiada prawo do nadawania stopnia doktora sztuki w wyżej wymienionej dziedzinie, a od 2005 stopnia doktora w dyscyplinie sztuki piękne. Wydział Artystyczny postrzegany jest jako placówka naukowo-artystyczna o ciągle rozwijającej się kadrze naukowej, która obok działalności dydaktycznej, prezentuje swoje dokonania twórcze w wielu konkursach i festiwalach plastycznych i muzycznych w kraju oraz za granicą. Misją Wydziału jest popularyzowanie sztuki oraz działalność edukacyjno-wychowawczą na poziomie wyższej szkoły artystycznej. Pracownicy Wydziału są organizatorami Lubelskiego Forum SZTUKA-EDUKACJA oraz współorganizatorami Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego. Czynnie uczestniczą w radach programowych i artystycznych licznych galerii i placówek artystyczno - kulturalnych Lublina. Na tym polu wyróżnia się działająca w ramach Centrum Kultury w Lublinie Galeria Biała, ukazująca zjawiska i tendencje sztuki najnowszej. 10

11 Władze Wydziału Artystycznego UMCS w kadencji Dziekan: prof. szt. muz. Urszula BOBRYK Prodziekan ds. studenckich: ad. dr hab. Mariusz DRZEWIŃSKI Kierownik Dziekanatu: mgr Anna Wójcik tel Dziekanat: mgr Anna Chabros mgr inż. Maria Łanczont-Lasek mgr inż. Agnieszka Banaszek mgr Bogumiła Brzuchala tel , Wydział zatrudnia 145 nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 32 adiunktów II stopnia (kw. II st.) i doktorów habilitowanych, w tym 12 na stanowiskach profesora nadzwyczajnego UMCS, 55 adiunktów I stopnia (kw. I st.) i doktorów oraz 46 magistrów. W roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Artystycznym UMCS studiowało 720 studentów, z tego 465 w Instytucie Sztuk Pięknych, 153 w Instytucie Muzyki, 62 w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Wydział Artystyczny UMCS tworzą dwa instytuty: 1 - Instytut Sztuk Pięknych al. Kraśnicka 2B Lublin tel Dyrektor - prof. zw. Artur POPEK p. 8, tel Instytut Muzyki al. Kraśnicka 2A Lublin tel Dyrektor prof. nadzw. Beata DĄBROWSKA p. 114, tel WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR PROCESU BOLOŃSKIEGO I ECTS St. wykł. dr Jadwiga Jasińska Instytut Muzyki, Zakład Teorii Muzyki al. Krasnicka 2a tel

12 4. INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO UMCS Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS al. Kraśnicka 2B Lublin tel OPIS I STRUKTURA INSTYTUTU Instytut Sztuk Pięknych stanowi od 2000 roku niezależną jednostkę Wydziału Artystycznego UMCS. Posiada odrębną bazę dydaktyczną, własne władze i kadrę akademicką. Od samego początku Instytut rozwija się dynamicznie. Oferta dydaktyczna została poszerzona o nowe kierunki studiów. Corocznie wprowadzane są zmiany programowe na istniejących kierunkach. W 2001 roku kierunek Wychowanie Plastyczne zmienił nazwę na Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W roku akad. 1999/2000 przeprowadzono pierwszy nabór kandydatów na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie na kierunek Grafika, a w roku akad. 2001/2002 na kierunek Malarstwo. Od roku akad. 2001/2002 absolwenci studiów magisterskich otrzymują tytuł magistra sztuki. W roku akad. 2001/2002 rozpoczęła działalność filia UMCS w Kazimierzu Dolnym - Kolegium Sztuk Pięknych, gdzie prowadzone są trzyletnie stacjonarne studia I stopnia na kierunkach Grafika i Malarstwo. Od roku akad. 2004/2005 wprowadzone zostały 2-letnie uzupełniające studia zaoczne dla osób z licencjatem, pozwalające uzyskać tytuł magistra sztuki. Studia te w kolejnym roku akademickim przekształcone zostały z zaocznych na wieczorowe. Od roku akademickiego 2007/2008 studia w Instytucie Sztuk Pięknych realizowane były w systemie dwustopniowym: 3-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie (bądź 1,5 letnie) stacjonarne studia II stopnia uzupełniające (magisterskie). Od bieżacego roku akad. 2011/2012 kierunki Grafika i Malarstwo prowadzone są jako 5-letnie jednolite studia magisterskie oraz uzupełniające studia drugiego stopnia dla osób z licencjatem. Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pozostaje w trybie dwustopniowym (licencjat i uzupełniające). Władze Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w kadencji Dyrektor: prof. zw. Artur POPEK p. 8, tel Sekretariat: mgr Agnieszka Graniczka mgr Anna Łukasik p. 9, tel , Instytut Sztuk Pięknych zatrudnia 82 pracowników naukowo - dydaktycznych i obejmuje 14 zakładów WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W JEDNOSTKACH DYDAKTYCZNYCH INSTYTUTU 1 - ZAKŁAD MALARSTWA I p. 114, tel Kierownik: Prof. zw. Mieczysław HERMAN Prof. nadzw. kw. II st. Walenty Wróblewski Ad. dr hab. Marek Mazanowski 12

13 Ad. dr hab. Anna Waszczuk Ad. kw. I st. Zbigniew Woźniak As. mgr Kamil Siczek As. mgr Agata Baltyzar 2 - ZAKŁAD MALARSTWA II p. 117, tel Kierownik: Prof. nadzw. kw. II st. Tomasz ZAWADZKI Prof. zw. Adam Styka Ad. II st. kw. II st. Krzysztof Bartnik Ad. kw. I st. Sławomir Toman As. dr Piotr Korol As. dr Adam Skóra 3 - ZAKŁAD MALARSTWA I RYSUNKU I Kierownik: Ad. II st. kw. II st. Jan Gryka Ad. dr Cezary Klimaszewski As. mgr Robert Kuśmirowski 4 - ZAKŁAD MALARSTWA I RYSUNKU I p. 117, tel Kierownik: Prof. nadzw. kw. II st. Stanisław ŻUKOWSKI Prof. nadzw. kw. II st. Jan Ferenc Ad. II st. kw. II st. Maria Polakowska-Prokopiak Ad. dr hab. Wiesław Proć Ad. dr hab. Tomasz Świerbutowicz Ad. dr hab. Maria Sękowska As. mgr Kamil Stańczak St. wykł. mgr Krystyna Solecka 5 - ZAKŁAD MALARSTWA I RYSUNKU II p. 114, tel Kierownik: Prof. zw. Jacek WOJCIECHOWSKI Ad. dr hab. Mariusz Drzewiński Ad. dr hab. Donat Kowalski Ad. kw. I st. Bernard Homziuk Ad. kw. I st. Krzysztof Rumowski As. dr Jakub Ciężki 6 - ZAKŁAD GRAFIKI WARSZTATOWEJ I p. 32, tel Kierownik: Prof. zw. Maksymilian SNOCH Ad. dr hab. Krzysztof Szymanowicz Ad. dr Agnieszka Zawadzka St. wykł. kw. I st. Adam Panek 7 - ZAKŁAD GRAFIKI WARSZTATOWEJ I EKSPERYMENTALNEJ p. 32, tel Kierownik: Prof. zw. Artur Popek Dyrektor ISP Ad. II st. kw. II st. Waldemar Szysz Ad. dr Anna Perłowska-Weiser Ad. kw. I st. Alicja Snoch-Pawłowska As. mgr Anna Barańska As. mgr Magdalena Szyszkowska 13

14 8 - ZAKŁAD GRAFIKI PROJEKTOWEJ I LITOGRAFII p. 03, tel Kierownik: Prof. nadzw. kw. II st. Piotr LECH Ad. dr hab. Zbigniew Liwak Ad. dr Włodzimierz Pastuszak Ad. dr Krzysztof Rukasz As. dr Tomasz Kozak As. mgr Sebastian Smit As. mgr Lech Mazurek St. wykł. mgr Piotr Nakonieczny Wykł. mgr Waldemar Drążyk Prac. inż.-tech. mgr Tomasz Malec 9 - ZAKŁAD GRAFIKI PROJEKTOWEJ I SERIGRAFII p. 126, tel Kierownik: Ad. II st. kw. II st. Romuald Kołodziej Ad. dr Małgorzata Bałdyga-Nowakowska As. mgr Magdalena Bąk As. mgr Amadeusz Popek As. mgr Jarosław Koziara 10 - ZAKŁAD SZTUKI MEDIÓW CYFROWYCH p. 119A, tel Kierownik: Prof. zw. Grzegorz MAZUREK Ad. dr Marek Letkiewicz Ad. dr Sławomir Plewko As. mgr Joanna Polak Wykł. mgr Michał Mikulski 11 - ZAKŁAD RZEŹBY I CERAMIKI p. 24, tel , p , cerkiewka, tel Kierownik: Prof. zw. Adam MYJAK Ad. dr Wojciech Mendzelewski Ad. dr Piotr Zieleniak Ad. dr Zbigniew Stanuch St. wykł.. kw I st. Władysław Żukowski As. mgr Alicja Kupiec St. wykł. mgr Leszek Rymczuk As. mgr Radosław Skóra Prac. inż.-tech. Paweł Bernik 12 - ZAKŁAD WIEDZY WIZUALNEJ p.127, tel Kierownik: Prof. zw. Irena NAWROT-TRZCIŃSKA Ad. dr Jarosław Janowski Ad. dr Marcin Maron Ad. dr Ewa Niestorowicz Ad. kw I st. Ireneusz Wydrzyński Ad. dr Danuta Kuciak St. wykł. kw. I st. Krystyna Bagińska Prac. inż.-tech. mgr Robert Rabiej 14

15 13 - ZAKŁAD HISTORII SZTUKI p. 129, tel Kurator: Prof. nadzw. kw. II st. Jan FERENC Ad. dr Jerzy ŻYWICKI Ad. dr Ewa Letkiewicz Ad. dr Piotr Majewski 14 PRACOWNIA EDUKACJI PLASTYCZNEJ p. 36, tel Kierownik: Ad. dr Anna Boguszewska Ad. dr Barbara Niścior Ad. dr Małgorzata Stępnik St. wykł. dr Romuald Tarasiuk Wykł. mgr Anna Mazur 4.3. KOLEGIUM SZTUK PIĘKNYCH W KAZIMIERZU DOLNYM Kolegium Sztuk Pięknych UMCS ul. Nadwiślańska Kazimierz Dolny tel Dyrektor administracyjny Zbigniew BAGIŃSKI tel Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym jest ośrodkiem zamiejscowym UMCS. Prowadzi kontynuację dla II i III roku 3-letnich stacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunkach Grafika i Malarstwo. Wykłady i ćwiczenia prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i innych wyższych uczelni. Celem studiów jest nabycie kwalifikacji zawodowych dających szansę zatrudnienia w agencjach reklamowych, studiach poligraficznych, prasie, wydawnictwach, placówkach oświatowych i kulturalno-wychowawczych. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata, który upoważnia go do zatrudnienia w zawodzie oraz do kontynuowania nauki na uzupełniających dwuletnich studiach magisterskich BAZA DYDAKTYCZNA Instytut Sztuk Pięknych posiada dwa niezależne budynki. Powierzchnia użytkowa całego Instytutu wynosi 2276,60 m 2, z tego na budynek rzeźby monumentalnej przypada 235,80 m 2. Większość pomieszczeń użytkowych tj m 2 stanowią pomieszczenia dydaktyczne. Są to : 1 sala wykładowa (na 100 osób), 3 sale ćwiczeniowe (na 25 osób), 16 pracowni (na 12 osób): 5 malarskich, 1 rysunku, 4 graficzne, 2 rzeźbiarskie, 1 ceramiczna, 1 multimedialna, 1 komputerowa, 1 fotograficzna, 1 biblioteka (na 30 osób). W Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 692 m 2, z czego pomieszczenia dydaktyczne (pracownie malarskie, rysunkowe, graficzne, sale seminaryjne, sale wykładowe, pracownie komputerowe i inne) stanowią 363 m 2. BIBLIOTEKA INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH p. 20, tel Kustosz: mgr Danuta Piekarska mgr Bogusław A. Łukasik 15

16 4.5. PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW Kierunki studiów w Instytucie Sztuk Pięknych od roku akademickiego 2011/2012 kierunek studiów 3-letnie studia I stopnia licencjackie 2-letnie studia II stopnia magisterskie 5-letnie jednolite studia magisterskie EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH stacjonarne stacjonarne GRAFIKA stacjonarne stacjonarne MALARSTWO stacjonarne stacjonarne 4.6. EGZAMINY WSTĘPNE DO INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są bezpośrednio przez instytutową komisję rekrutacyjną lub w trybie rejestracji internetowej. System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem Kandydaci korzystają z dostępu do internetowej rejestracji kandydatów we własnym zakresie. Dziekani wydziałów zapewnią kandydatom dodatkowo dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia w okresie wynikającym z ustalonego terminarza rekrutacyjnego. Do egzaminu wstępnego przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku. Egzamin ma stwierdzić uzdolnienia i predyspozycje kandydata, a także wykazać poziom jego motywacji do podjęcia studiów w Instytucie Sztuk Pięknych. Kandydaci zobowiązani są do złożenia w odpowiednim terminie w Sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej następujących dokumentów: Podanie na ustalonym formularzu (do pobrania w Dziekanacie Wydziału, al. Kraśnicka 2B, 1 piętro, pokój 106). Oryginał świadectwa dojrzałości. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku. Dwie koperty formatu c-6, ze znaczkami pocztowymi na listy polecone, zaadresowane do kandydata. Pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej. Odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia na studia uzupełniające II stopnia. Wyciąg lub kserokopia dowodu tożsamości. Terminy składania dokumentów podane zostaną w marcu Kandydat w chwili składania dokumentów deklaruje wybór kierunku studiów. Jeśli kandydat zdaje na więcej niż jeden kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z nich. Egzaminy wstępne odbywają się raz w roku, w drugiej połowie czerwca i na początku lipca. O dokładnych terminach każdy z kandydatów informowany jest przez uczelnię listownie. Na egzamin należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty. 16

17 Limity przyjęć w roku akademickim 2011/ letnie studia I stopnia licencjackie 2-letnie studia II stopnia magisterskie 5-letnie studia jednolite magisterskie EDUKACJA ARTYSTYCZNA stacjonarne 42 osoby stacjonarne 28 osób W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH niestacjonarne 14 osób stacjonarne 28 osób GRAFIKA niestacjonarne 14 osób Kolegium w Kazimierzu - 14 osób stacjonarne 28 osób stacjonarne 28 osób MALARSTWO Kolegium w Kazimierzu - 14 osób stacjonarne 28 osób stacjonarne 28 osób ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie). Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Rysunek Malarstwo lub rzeźba GRAFIKA Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie), Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Rysunek Malarstwo MALARSTWO (3,5 letnie) Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie), Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu punktowego. Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Rysunek Malarstwo

18 4.6.2 ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA Na kierunki EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, GRAFIKA oraz MALARSTWO - studia II stopnia uzupełniające (magisterskie) - limity przyjęć po 28 osób. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wysokości limitu miejsc DODATKOWA OFERTA DYDAKTYCZNA KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA ARTYSTYCZNE Instytut Sztuk Pięknych prowadzi coroczny Kurs przygotowawczy na studia artystyczne. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe artystyczne: Akademie Sztuk Pięknych, uniwersyteckie Wydziały Artystyczne oraz Pedagogiczne. Kurs w szczególności skierowany jest do absolwentów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Artystyczny UMCS Lublinie na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach przez pracowników Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS Lublinie. Całość kursu obejmuje zajęcia z rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Ćwiczenia z rysunku obejmują: 1. Szkice z natury (różnorodność obiektów oraz technik wykonania). 2. Studium postaci (akt), (węgiel, ołówek, tusz lawowany). 3. Studium głowy ( węgiel, ołówek, tusz lawowany). 4. Studium przedmiotu (różnorodność technik). 5. Dodatkowo ćwiczenia z kompozycji oraz podstaw perspektywy plastycznej. Ćwiczenia z malarstwa obejmują: 1. Studium martwej natury (farby plakatowe, akryl, olej, karton, płótno). 2. Szkice kolorystyczne (farby plakatowe, akryl, olej, karton, płótno). 3. Kompozycja tematyczna (zagadnienia barwy, koloru, przestrzeni malarskiej). Ćwiczenia z rzeźby obejmują: 1. Studium postaci siedzącej (glina), 2. Studium głowy (glina), 3. Kompozycja dowolna (glina). Zajęcia prowadzone są w wymiarze: każdy przedmiot po 4 godziny lekcyjne w soboty i niedziele. Kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych: 48 godzin rysunku oraz do wyboru malarstwo lub rzeźba po 48 godzin. Zgłoszenia przyjmujemy od października 2011 roku (ilość miejsc ograniczona). Kurs rozpocznie się na początku marca

19 STUDIA PODYPLOMOWE 1. Podyplomowe studia w zakresie GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Kierownik Studiów: prof. nadzw. Piotr LECH tel wew.147 lub Czas trwania: 2 semestry; ok. 130 godzin Opis Studiów: Celem Studiów ma być wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności związane z szeroko rozumianą grafiką komputerową i wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji, publikacjach prasowych, reklamie, prezentacjach multimedialnych oraz w tworzeniu serwisów Internetowych w aspekcie edukacji informatycznej, komunikacji i informacji marketingowej. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczanie poszczególnych przedmiotów, które odbywać się będzie w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy. Program Studiów: wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, cyfrowe przetwarzanie obrazu, techniki multimedialne (WWW; animacja komputerowa), komputerowe projektowanie graficzne(dtp), elementy informatyki, psychofizjologia widzenia, wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej i reklamy, percepcja obrazu fotograficznego. Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Dokumenty składane są na bieżąco. Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS Lublin, Al. Kraśnickie 2B, pok.8 tel: Zasady przyjęć: w oparciu o analizę dostarczonych dokumentów lub rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: po dokonaniu naboru (początek kolejnego semestru) Opłata za semestr: 1200 zł 2. Podyplomowe studia w zakresie FOTOGRAFII Miejsce: Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu, tel Kierownik studiów: ad. dr Adam Skóra Instytut Sztuk Pięknych WA UMCS Lublin, Al. Kraśnickie 2B, pok.8 tel: Czas trwania: 2 semestry Opis Studiów: Sylwetka kandydata: absolwenci studiów wyższych, a w szczególności nauczyciele plastyki i instruktorzy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz osoby, które w swojej pracy wykorzystują media fotograficzne. Uzyskane umiejętności po ukończeniu studiów: umożliwienie słuchaczom zdobycia dodatkowych umiejętności związanych z mediami fotograficznymi oraz z wielorakimi możliwościami stosowania tych umiejętności w edukacji, publikacjach prasowych i reklamie. Program studiów: Program studiów tworzą następujące treści programowe: I. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH Przedmioty treści ogólnych realizowane są w formie wykładów połączonych z pokazami wizualnymi oraz w formie wykładów połączonych z instruktażowymi prezentacjami. Dotyczą zagadnień związanych z mechanizmami percepcji i komunikacji obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem percepcji obrazu fotograficznego, analizą obrazu fotograficznego i filmowego, historią fotografii oraz wybranych zagadnień problemowych wykorzystywania obrazu fotograficznego we współczesnej komunikacji wizualnej. 1. Podstawy komunikacji wizualnej 2. Analiza obrazu fotograficznego 3. Wybrane zagadnienia obrazu filmowego 4. Percepcja obrazu fotograficznego 5. Fotografia studyjna II. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Przedmioty treści kierunkowych realizowane są w formie warsztatów fotograficznych. Słuchacze realizują konkretne zadania w grupach typu laboratoryjnego. Maksymalna ilość studentów w grupie nie może przekraczać 7 19

20 osób. Prace realizowane są w atelier fotograficznym oraz w plenerze. Celem tego bloku jest praktyczna realizacja wybranych tematów związanych z warstwą dokumentalną, autobiograficzną i metaforyczną w fotografii. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię kreacyjną. 1. Fotografia portretowa. 2. Autoportret fotograficzny. 3. Inscenizacja fotograficzna. 4. Reportaż fotograficzny. 5. Fotografia użytkowa. III. GRUPA TREŚCI WARSZTATOWO-TECHNOLOGICZNYCH Przedmioty treści warsztatowo-technologicznych realizowane są w formie ćwiczeń typu laboratoryjnego. Celem tych zajęć jest zdobycie wiedzy praktycznej z technologii i techniki fotograficznej. Maksymalna ilość studentów w grupie laboratoryjnej nie może przekraczać 7 osób. 1. Fotografia non kamera. 2. Fotografia intermedialna. 3. Cyfrowa obróbka obrazu. 4. Animacja filmowa. Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: Dziekanat Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, ul. Kraśnicka 2B, Lublin tel lub Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym ul. Nadwiślańska 9, tel Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna. Opłata za semestr: 1800 zł. Informacji udziela: Zbigniew Bagiński Kolegium Sztuk Pięknych Kazimierz Dolny ul. Nadwiślańska 9 tel Studia podyplomowe w zakresie EDUKACJI PLASTYCZNEJ Kierownik studiów: dr Barbara Niścior Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: Metodyka edukacji plastycznej, Elementy wiedzy o sztuce, Analiza psychologiczna twórczości plastycznej, Animacja sztuk plastycznych, Techniki rysunkowe, Techniki malarskie, Techniki graficzne, Techniki rzeźbiarskie, Techniki ceramiczne, Rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną, Wybrane techniki plastyczne w arteterapii, Techniki multimedialne w edukacji plastycznej. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej posiada uprawnienia do nauczania przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do prowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolach, domach kultury oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej. Absolwent uzyskuje doświadczenie warsztatowe w zakresie podstawowych technik plastycznych oraz przygotowanie do wykorzystania technik multimedialnych w edukacji. Uzyskane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania plastyki w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej Miejsce przyjmowania dokumentów: sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS, Al. Kraśnicka 2b, pok Lublin tel: Zasady przyjęć: Złożenie kompletu dokumentów Opłata za semestr: 1250 zł Informacji udziela: dr Barbara Niścior, p. 36, tel , 20

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo