Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach?. W tym numerze, m.in.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach?. W tym numerze, m.in.:"

Transkrypt

1 Nr 8/2011 ISSN Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Miasta Sulmierzyce W tym numerze, m.in.: Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach? Absolutorium dla Burmistrza Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011 Projekt Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie Zakończony! Komers Trzecioklasistów Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach?. Jak czytamy w wydaniu gazety Polska The Times z dnia 3 czerwca 2011 r. Południowa Wielkopolska stanie się wkrótce areną wielkich poszukiwań. Chodzi o zalegające w ziemi złoża rud miedzi i srebra. Ministerstwo Środowiska już kilka tygodni temu wystąpiło o koncesję na prowadzenie badań w tym regionie... Obszar, którym geolodzy są zainteresowani roboczo nazwany został "Sulmierzyce'', ale znacznie wykracza poza granice tego miasteczka. W części dolnośląskiej obejmuje gminy Cieszków, Krośnice i Milicz w powiecie milickim oraz Twardogórę w powiecie oleśnickim. Znacznie większa jest część wielkopolska, którą tworzy m.in. cały powiat ostrowski wraz z samym miastem. Do tego dochodzą gminy Ostrzeszów, Mikstat, Krotoszyn, Sulmierzyce i Zduny. Cała powierzchnia obszaru objętego koncesją wynosi 1051 km kw. Poszukiwania będzie prowadziła specjalistyczna firma mająca siedzibę w Sękocinie Starym pod Warszawą. Rozpoczęcie prac nastąpi najprawdopodobniej jesienią. Jest to ogromna szansa dla naszego miasteczka!. Miasto może tylko na tym skorzystać, bogatsze miasta oraz nowe miejsca pracy. O postępach w tej sprawie będziemy informowali naszych czytelników na bieżąco!.

2 ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA Na sesji w dniu 21 czerwca 2011r. Radni Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2010 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w tej sprawie, Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Piotrowi Kaszkowiakowi absolutorium za 2010 rok. Burmistrz Miasta podziękował wszystkim Radnym za udzielone absolutorium a dyrektorom jednostek i pracownikom urzędu za pomoc i wkład pracy w realizację zadań. Komers Trzecioklasistów Kończąca naukę w ZSP klasa III gimnazjum, w sobotę, 18 czerwca br. bawiła się na pożegnalnym komersie w restauracji Starogrodzka na sulmierzyckim Rynku. W ostatniej wspólnej zabawie towarzyszyli im zaproszeni goście Dyrekcja ZSP, nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rodziców oraz pan Burmistrz Piotr Kaszkowiak. Organizatorami uroczystości byli Rodzice trzecioklasistów, przy współudziale wychowawcy klasy III pana Romualda Gurzyńskiego oraz samych uczniów. Komers rozpoczął się od tradycyjnego poloneza, który po raz pierwszy odtańczony został na placu przed sulmierzyckim ratuszem. W tanecznym korowodzie zaprezentowali się nie tylko trzecioklasiści, ale również panie dyrektor, wychowawca oraz nauczycielki ZSP. Tancerzom towarzyszyła niemała trema, ponieważ tanecznym poczynaniom przyglądali się licznie zgromadzeni mieszkańcy Sulmierzyc. Po powrocie do restauracji uczniowie przyjęli życzenia od przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców - pani Agnieszki Żyśko, od pani Dyrektor Beaty Koprowskiej, od wychowawcy klasy pana Romualda Gurzyńskiego oraz od pana Burmistrza Piotra Kaszkowiaka. Później rozpoczęła się długo oczekiwana wspólna zabawa, w rytm przebojów serwowanych przez prowadzącego imprezę DJ-a Arka Liszewskiego. Młodzież bawiła się wspaniale. Każdemu zależało bowiem, aby ta ostatnia wspólna impreza dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Żeby była zwieńczeniem 9 lat spędzonych w murach sulmierzyckiej szkoły. (AR)

3 PROJEKT "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJA W NAUCZANIE" ZAKOŃCZONY! W miesiącu czerwcu zakończono w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach realizację autorskiego projektu nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego: Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie. Działania podjęte w ramach powyższego projektu dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Projekt skierowany był do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, zaś jego realizacja spoczęła w głównej mierze na barkach wychowawczyń klas I-III SP: p. Sylwii Miziołkiewicz (Ia), p. Genowefy Wydmuch (Ib), p. Beaty Lawrenz (IIa), p. Teresy Koniecznej (IIb) i p. Stanisławy Szymanowskiej (III) oraz szkolnego logopedy p. Anny Kierakowicz Grzony. W ramach projektu przeprowadzono: 35 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 35 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 35 godzin zajęć rozwijających zainteresowania (z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych) oraz 60 godzin zajęć dla dzieci posiadających wady wymowy. Na zajęciach uczniowie korzystali z wyprawek i pomocy dydaktycznych, zakupionych za pieniądze uzyskane dzięki projektowi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zorganizowane zostały również wycieczki dla wszystkich klas nauczania wczesnoszkolnego. I tak: klasy Iab w dniu 1 czerwca br. wyjechały do Przygodzic, 2 czerwca br. klasy IIab odwiedziły Gołuchów, natomiast klasa III w dniu 31 maja br. wybrała się na wycieczkę do Poznania. Zajęcia przeprowadzone w ramach realizacji projektu Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie były bardzo atrakcyjne nic więc dziwnego, że cieszyły się dużym zainteresowaniem ich uczestników. Zdobyta podczas różnorodnych zajęć wiedza oraz nowe umiejętności przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników końcoworocznych najmłodszych uczniów z klas I-III SP.(AR) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/ W środę, 22 czerwca br. zakończono w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach rok szkolny 2010 / Uroczystości rozpoczęły się o godz od akademii dla klas I-VI SP. Akademia ta, przygotowana przez wychowawczynie klas VI panie: Katarzynę Dębicką (VIa) i Małgorzatę Dułaj (VIb), odbyła się w sali gimnastycznej ZSP. W części oficjalnej głos zabrała pani Dyrektor Beata Koprowska, która podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła świadectwa i nagrody książkowe najlepszym uczniom, których w klasach I-III SP było łącznie 38, zaś w klasach IV-VI 42. Akademia kończąca bieżący rok szkolny miała szczególne znaczenie dla uczniów klas VI, którzy

4 tego dnia zakończyli edukację na poziomie szkoły podstawowej. Gratulacje, świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe z rąk pani Dyrektor Beaty Koprowskiej oraz wychowawczyń odebrali uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem: Anna Banasiewicz, Dominika Burkietowicz, Kamil Gmerek, Dawid Kierzek, Ernest Kot, Agata Kubiak, Katarzyna Maciejewska, Dominika Wieczorek i Kacper Wysocki z klasy VIa oraz Katarzyna Cierniejewska, Bartłomiej Karwacki, Greta Kaszkowiak, Martyna Koprowska, Paulina Milewska, Martyna Paluszkiewicz, Maciej Słowiński, Jakub Szulc, Dominika Wieczorek, Mikołaj Wujczyk i Bartosz Zieleziński z klasy VIb. Rodzice tych uczniów obok słownych podziękowań, otrzymali również listy gratulacyjne od pani Dyrektor. Zaraz potem absolwenci Szkoły Podstawowej złożyli ślubowanie na sztandar ZSP. Podczas tegorocznej akademii wyróżniono ponadto: Dominikę Wieczorek z klasy VIb (za najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 5,58), Kamila Gmerka z klasy VIa (za najlepiej napisany sprawdzian szóstoklasistów - 38 pkt/40 pkt), Bartosza Zielezińskiego z klasy VIb (finalistę Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego) oraz 9 uczniów ze 100% frekwencją w całym roku szkolnym (Dawid Budzyna, Adrian Moś, Kacper Sidorowicz, Miłosz Młynarczyk, Remigiusz Walczak, Julia Wieczorek, Piotr Breier, Bartosz Ibron i Paulina Milewska). Wręczono także dyplomy i nagrody książkowe najlepszym uczestnikom konkursów o Janie Pawle II, jakie odbyły się na terenie ZSP w związku z beatyfikacją Papieża Polaka. Na koniec tej części akademii uczniowie klas szóstych wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty, jako wyraz swojej wdzięczności za trud wychowania, nauczania i opieki, natomiast wychowawczynie klas VI podziękowały rodzicom pracującym w Klasowych Radach Rodziców. O godz dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice udali się do kościoła parafialnego, gdzie ksiądz kanonik Krzysztof Tomaszewski wraz z księdzem seniorem Zygmuntem Krysmalskim koncelebrowali Mszę św. w podziękowaniu za zakończony właśnie rok szkolny. We wspólnej modlitwie ze zgromadzonymi prosili również o Bożą opiekę dla wszystkich na czas letnich wakacji. W Mszę świętą w aktywny sposób włączyli się uczniowie ZSP poprzez czytania, śpiew psalmu i procesję z darami; zaśpiewał i zagrał zespół prowadzony przez siostrę Franciszkę. Po Mszy św. młodzież gimnazjum wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami uczniów i zaproszonymi gośćmi udała się na dalszy ciąg szkolnych uroczystości czyli zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum. Po powitaniu zaproszonych gości i wprowadzeniu sztandaru, głos zabrał pan Burmistrz Piotr Kaszkowiak, który zwrócił się do uczniów, szczególnie tych kończących naukę w ZSP, gratulując osiągniętych wyników i życząc powodzenia na kolejne lata nauki i dalszego życia. Następnie wręczył nagrodę Mateuszowi Kierzkowi - uczniowi kończącemu gimnazjum z najwyższą średnią ocen na świadectwie 4,93. Z kolei pani Dyrektor Beata Koprowska wyróżniła tego samego ucznia za najlepiej napisane tegoroczne egzaminy gimnazjalne. W dalszej części uroczystości świadectwa z paskiem i nagrody książkowe odebrali najlepsi uczniowie z klas I i II gimnazjum oraz

5 trzecioklasiści kończący naukę w gimnazjum z wyróżnieniem. Ci ostatni po odbiór świadectwa wyszli razem ze swoimi rodzicami, którzy z rąk pani Dyrektor odebrali listy gratulacyjne. To zresztą niejedne wyrazy uznania dla rodziców absolwentów. Kończący pracę na rzecz klasy i szkoły rodzice odebrali tego dnia liczne podziękowania od pani Dyrektor ZSP, od wychowawcy klasy III oraz od szkolnej Rady Rodziców. W dalszej części uroczystości wychowawca klasy III - pan Romuald Gurzyński wręczył świadectwa ukończenia gimnazjum pozostałym uczniom swojej klasy, a świeżo upieczeni absolwenci ZSP - złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po tym podniosłym wydarzeniu trzecioklasiści podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, jaki włożyli w ich wychowanie i wykształcenie. Podziękowań tego dnia nie brakowało. Pani Dyrektor dziękowała za współpracę panu Burmistrzowi Piotrowi Kaszkowiakowi, pani Sekretarz Karinie Błaszczyk, pani Hannie Gibasiewicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola, paniom z Zarządu Szkolnej Rady Rodziców: Karinie Mazurek, Barbarze Januszkiewicz i Joannie Szulc oraz rodzicom, którzy zawsze chętnie wyciągają w stronę szkoły swą pomocną dłoń -panu Jarosławowi Januszkiewiczowi i panu Dariuszowi Szczęchowi. Szkolna Rada Rodziców słowami jej przewodniczącej Pani Kariny Mazurek dziękowała z kolei Dyrekcji szkoły, nauczycielom i opiekunom Samorządu Uczniowskiego. Dziękowano również uczniom: odchodzącym członkom Samorządu Uczniowskiego, odchodzącym chórzystkom oraz uczniom nagrodzonym w konkursach papieskich. Specjalne gratulacje odebrały osoby ze 100% frekwencją Agata Nowak i Klaudia Szulc z klasy II. Uroczystości zakończyły się bardzo sentymentalnie. Prowadzący obie akademie dotychczasowy zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Marek Januszkiewicz pożegnał się ze społecznością szkolną w imieniu całej odchodzącej klasy trzeciej. Ze specjalną dedykacją dla absolwentów chórzystki z klas VI zaśpiewały piosenkę na pożegnanie, której to tekst i wykonanie poruszyły do łez opuszczającą mury szkoły młodzież obu płci.(ar) Miłych, słonecznych i pełnych beztroski wakacji życzy Redakcja Biuletynu. Nasze Miasto, co w nim słychać? Bieżące informacje INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW! Od 1 lipca 2011 r. zmieniają się przepisy dotyczące ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych. Tego dnia zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) elektroniczna baza przedsiębiorców prowadzona przez Ministra Gospodarki. Dotychczasowy wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zastąpiony zostanie nowym CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki CEIDG możliwe będzie również złożenie on-line wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Sulmierzyce wzywa przedsiębiorców, którzy posiadają nieaktualne wpisy (brak nr NIP, PESEL, określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z PKD 2007) do niezwłocznego uzupełnienia tych danych lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywania przez siebie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Wszelkie informacje na ww. temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. 10 lub telefonicznie pod nr (62) w godzinach od 8ºº do 15³º. Wygrajmy plac zabaw dla Sulmierzyc! Serdecznie zapraszamy do głosowania w konkursie NIVEA placów zabaw. Wystarczy się zarejestrować na stronie i codziennie oddać głos na Sulmierzyce. Głosujemy do ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!!!

6 DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO ZIEMI SULMIERZYCKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU MUZEUM CZYNNE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH: KAŻDY WTOREK OD GODZ DO GODZ KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ DO GODZ. 16:00 KAŻDY CZWARTEK OD GODZ DO GODZ ORAZ W OSTATNIĄ SOBOTĘ I NIEDZIELĘ LIPCA I SIERPNIA OD GODZ DO GODZ Urząd Miejski w Sulmierzycach uprzejmie przypomina, że dnia 15 lipca w Sulmierzyckim Domu Kultury w ramach profilaktyki raka jelita grubego przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta. Natomiast dnia 23 lipca pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego. Zapisy na badania przyjmuje: p. Małgorzata Krenc, Urząd Miejski w Sulmierzycach, tel wew ,554,69 ZŁOTYCH DLA SULMIERZYC. Dnia 24 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V zrealizował płatność dla Miasta Sulmierzyce na kwotę 2.529,554,69 zł. Spotkanie przy ognisku Dnia 25 czerwca br. na placu przy SDK odbyło się spotkanie integracyjne Członków Platformy Obywatelskiej RP Koła Krotoszyn, sympatyków PO z Sulmierzyc oraz rowerowej pielgrzymki z Kościana. W spotkaniu m.in. udział wzięli Pani Senator PO RP Małgorzata Adamczak, Poseł PO RP Maciej Orzechowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Kaliszu Włodzimierz Szewczyk, Ksiądz Kanonik Krzysztof Tomaszewski oraz Burmistrz Sulmierzyc Piotr Kaszkowiak. Burmistrz Piotr Kaszkowiak składa szczególne podziękowania za pomoc finansową w zorganizowaniu spotkania firmie Hartmax Sp. z o.o. oraz Piekarni Wieczorek. Gołębie, moja pasja -Wiesz, co sprawia, że gołąb odnajduje drogi przez morze? -Nie. -Tęsknota. (...) Ptaki te, jak ludzie, przeżywają miłość i troskę. A. Pilipiuk O zdobywaniu tytułów mistrzowskich pisano i mówiono już bardzo dużo. Ale mimo to z prawdziwą przyjemnością podzielę się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi

7 hodowców gołębi pocztowych. Gołębie to coś więcej niż hobby. Trzeba włożyć wiele uczucia i wysiłku, by hodowla gołębi przynosiła satysfakcję i radość. Największą radością jest zdobywanie przez pupili wyróżnień i nagród w konkursach. W Sulmierzycach hodowców, którzy z pasją zajmują się gołębiami nie brakuje. Niedawno miałam okazję porozmawiać osobiście z Łukaszem Furmankiem - wieloletnim hodowcą. Rozmowa ta wywarła na mnie duże wrażenie, spotkałam hodowcę skromnego, bardzo szczerego i poświęconego swej pasji. Zatem zapraszam do lektury wywiadu. H.B. Jak to się zaczęło? Ł.F. Przynależność do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wiąże z 2002 roku, kiedy to rozpocząłem lotowanie na lotach gołębi pocztowych. Jednakże już od wczesnego dzieciństwa miałem styczność z gołębiami. Ptaki te fascynowały mnie już jako małego chłopca, stale kręciłem się gdzieś w ich pobliżu, podpatrując ich życie. Obserwowałem tutejszych hodowców, ich pracę, zaangażowanie - a to doprowadziło, iż sam spróbowałem zostać hodowcą gołębi pocztowych. W początkowych latach bazowałem na gołębiach przeciętnego pochodzenia. Miałem ich wówczas około sztuk. Z czasem zacząłem wprowadzać gołębie czołowych hodowców z Polski i Europy. Obecnie posiadam ich około 100. Pragnę nadmienić, iż Oddział 0413 Krotoszyn posiada 8 sekcji nie tylko z naszego powiatu. Bowiem w ich skład wchodzi miasto Krotoszyn I, Krotoszyn II, Zduny, Sulmierzyce, Chwaliszew, Daniszyn, Różopole i Koźmin. Oddział ten liczy ok. 200 hodowców, zaś sekcja Sulmierzyce ok. 25. H.B. Czy jest to pasja wymagająca sporego wkładu finansowego? Ł.F. Jak najbardziej, bowiem gołębie pocztowe wymagają szczególnej pielęgnacji, i to nie tylko w sezonie lotowym ale i przez cały rok. Wydatki wiążą sie z zakupem karmy, witamin oraz innych środków, które wspomagają zdrowie i ich higienę. Koszty dotyczą także zakupu obrączek elektronicznych służących do konstytuowania podczas przylotów gołębi oraz środków wyposażenia gołębnika, jak i opłacania członkowskich składek. O kosztach można byłoby pisać i pisać, oraz rozdrabniać się jednakże mimo, iż nie są one małe to uważam, iż jeśli się czegoś bardzo pragnie i robi się to wszystko w tym kierunku to można to osiągnąć. H.B. Może teraz parę słów o Twoich sukcesach? A wiem że posiadasz! Ł.F. Nie byłoby w porządku gdybym mówił jedynie o sobie, bowiem także i inni hodowcy z naszego miasta zajmują czołowe pozycje w Oddziale Krotoszyn. H.B. No ale twój osobisty sukces to? Ł.F. Moim największym sukcesem jest zdobycie tytułu Wicemistrza Oddziału Krotoszyn w sezonie Przez prawie dziesięć lat hodowli gołębi pocztowych uzyskałem wiele pucharów (ok. 50) i dyplomów (ponad 100). Natomiast Mistrzem sezonu 2010 został mój serdeczny kolega Hubert Owczarzak. Z kolei kolega Marek Orzeszyński został Mistrzem Okręgu Kaliskiego w hodowli gołębi pocztowych. Tak więc sukcesywne rezultaty hodowli gołębi pocztowych dotyczą szerszej grupy mieszkańców naszego miasta. H.B. Jak długo trwa sezon lotowy gołębi pocztowych? Ł.F. Sezon ten trwa od maja do połowy września. W przypadku gołębi starych dystans lotowy mieści się od 100 do 800 kilometrów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych gołąb jest wstanie przelecieć te 800 km w jeden dzien. Inaczej jest natomiast w przypadku gołębi młodych, bowiem lecą one na dystansie od ok. 100 do 250 km. Obecnie trwa kolejny sezon lotowy gołębi pocztowych, w których jak co roku uczestniczę. Natomiast wyniki każdego lotu są dostępne na stronie internetowej naszego Związku mającym swój Odział w Krotoszynie (www.pzhgp-krotoszyn.pl) H.B. Czym kierujesz się przy ocenie gołębi? Ł.F. Gołębie dorosłe oceniam przede wszystkim pod względem zdobytych konkursów. Natomiast przy selekcji gołębi młodych kieruję się głównie ich budową mostka, oka, opierzeniem - właściwie ich ogólnym wyglądem, później pochodzeniem, a na końcu zdobytymi konkursami. H.B. W czym tkwi tajemnica sukcesu? Czy posiadasz swą tajemnicę, jak wygrywać i zdobywać członowe konkursy? Ł.F. Każdy hodowca posiada swą tajemnicę. Bowiem ilu hodowców tyle metod lotowania, ale wygrywa ten, który popełni najmniej błędów i posiada szybsze i dobre gołębie. A tajemnicą jest wkład pracy jaki należy włożyć w bardzo dobre przygotowanie gołębi do lotu. Gołębie w dniu wkładania muszą być pełne, zaopatrzone w odpowiednią ilość tłuszczy i węglowodanów, tylko wtedy mogą dotrzeć do gołębnika w przyzwoitym czasie. Gołąb źle przygotowany, słaby nie ma odwagi oderwać się od grupy, nie szuka drogi do domu, pilnuje jedynie ogona swojego poprzednika, żeby czasem nie musiał lecieć sam. H.B. Czy chciałbyś podnieść poziom hodowli? Ł.F. Oczywiście, że tak! Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Każdy prawdziwy hodowca pragnie zaistnieć na szczeblu okręgowym jak i ogólnopolskim. Co roku każdy liczący się hodowca kładzie nacisk na zdobycie (zakup) coraz to lepszych i szybszych gołębi. Żeby poprawić szybkość gołębia szukam odpowiedniego materiału w kraju, a nawet za granicą. Kontaktów szukam przede wszystkim w gazetach, poświęconych hodowli gołębi pocztowych. H.B. Czy rodzina podziela twoja pasję? Ł.F. Jak najbardziej, jednakże jest to pasja, która wymaga poświecenia sporego czasu często właśnie kosztem najbliższych. Myślę, że przez te dziesięć lat przyzwyczaili się i nauczyli się podzielać mą pasję. I nie ma w tym nic zdrożnego. H.B. W imieniu Redakcji bardzo dziękuję za rozmowę oraz życzę dalszych sukcesów, oraz tego, aby zarówno zapału jak i wytrwałości starczyło jeszcze na wiele, wiele lat.

8 S P R T Ludowy Klub Sportowy SULIMIRCZYK oraz Urząd Miejski w Sulmierzycach Zapraszają na I TURNIEJ PIŁKARSKI DWÓCH ULIC O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA SULMIERZYCE 10 lipca (niedziela) 2011 r. godz STADION MIEJSKI W SULMIERZYCACH Ul. BŁONIE. Zgłoszenia drużyn pod nr tel , lub bezpośrednio przed turniejem. W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z mieszkańców jednej lub dwóch ulic Miasta Sulmierzyce Zespoły grają w składach 6 zawodników + bramkarz. Wpisowe od drużyny wynosi 20 zł. Reklama w Biuletynie Informacyjnym Nasze Miasto to skuteczna promocja w całym mieście! Docieramy bowiem do wszystkich mieszkańców. Dla zainteresowanych kontakt pod nr tel.: lub , Nasze Miasto Biuletyn Informacyjny powstały pod patronatem Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach. Adres: Sulmierzyce, ul. Rynek 11, pok. 9, nakład: 500 egz. Wydawca: Urząd Miejski w Sulmierzycach. Skład zespołu: H. Banasiewicz, K. Łopuszyński, B. Stryjak. Gościnnie: A. Rudnicka.

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rolnik Roku. Oddaj krew. Fotografujemy gminę Rydzyna. W czerwcu ukaże się kolejne

Rolnik Roku. Oddaj krew. Fotografujemy gminę Rydzyna. W czerwcu ukaże się kolejne W czerwcu ukaże się kolejne wydanie gazety "Rydzyna Tu i Teraz". Potem robimy dwumiesięczną przerwę, by po wakacjach zdać relację z ciekawych wydarzeń w gminie. Numer 111 Kwiecień 2011 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: TEMAT str. 3 MIESIĄCA Pamiętaj 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY panorama KRUSZWICKA ISSN 1232-4760 numer 267, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY W STĘSZEWIE 2 3

GWIAZDY W STĘSZEWIE 2 3 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE. Łęgowo 2010 WĄGROWIECKI KURIER POWIATOWY BIULETYN BEZPŁATNY NR 8 (21) Wrzesień 2010 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE Łęgowo 2010 Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Szanowni Mieszkańcy 14 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r.

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r. amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny październik 2010 r. nr 3 (92) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo