Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach?. W tym numerze, m.in.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach?. W tym numerze, m.in.:"

Transkrypt

1 Nr 8/2011 ISSN Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Miasta Sulmierzyce W tym numerze, m.in.: Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach? Absolutorium dla Burmistrza Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011 Projekt Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie Zakończony! Komers Trzecioklasistów Sulmierzyckie El Dorado złoża rud miedzi w Sulmierzycach?. Jak czytamy w wydaniu gazety Polska The Times z dnia 3 czerwca 2011 r. Południowa Wielkopolska stanie się wkrótce areną wielkich poszukiwań. Chodzi o zalegające w ziemi złoża rud miedzi i srebra. Ministerstwo Środowiska już kilka tygodni temu wystąpiło o koncesję na prowadzenie badań w tym regionie... Obszar, którym geolodzy są zainteresowani roboczo nazwany został "Sulmierzyce'', ale znacznie wykracza poza granice tego miasteczka. W części dolnośląskiej obejmuje gminy Cieszków, Krośnice i Milicz w powiecie milickim oraz Twardogórę w powiecie oleśnickim. Znacznie większa jest część wielkopolska, którą tworzy m.in. cały powiat ostrowski wraz z samym miastem. Do tego dochodzą gminy Ostrzeszów, Mikstat, Krotoszyn, Sulmierzyce i Zduny. Cała powierzchnia obszaru objętego koncesją wynosi 1051 km kw. Poszukiwania będzie prowadziła specjalistyczna firma mająca siedzibę w Sękocinie Starym pod Warszawą. Rozpoczęcie prac nastąpi najprawdopodobniej jesienią. Jest to ogromna szansa dla naszego miasteczka!. Miasto może tylko na tym skorzystać, bogatsze miasta oraz nowe miejsca pracy. O postępach w tej sprawie będziemy informowali naszych czytelników na bieżąco!.

2 ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA Na sesji w dniu 21 czerwca 2011r. Radni Rady Miejskiej w Sulmierzycach podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2010 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w tej sprawie, Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Piotrowi Kaszkowiakowi absolutorium za 2010 rok. Burmistrz Miasta podziękował wszystkim Radnym za udzielone absolutorium a dyrektorom jednostek i pracownikom urzędu za pomoc i wkład pracy w realizację zadań. Komers Trzecioklasistów Kończąca naukę w ZSP klasa III gimnazjum, w sobotę, 18 czerwca br. bawiła się na pożegnalnym komersie w restauracji Starogrodzka na sulmierzyckim Rynku. W ostatniej wspólnej zabawie towarzyszyli im zaproszeni goście Dyrekcja ZSP, nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rodziców oraz pan Burmistrz Piotr Kaszkowiak. Organizatorami uroczystości byli Rodzice trzecioklasistów, przy współudziale wychowawcy klasy III pana Romualda Gurzyńskiego oraz samych uczniów. Komers rozpoczął się od tradycyjnego poloneza, który po raz pierwszy odtańczony został na placu przed sulmierzyckim ratuszem. W tanecznym korowodzie zaprezentowali się nie tylko trzecioklasiści, ale również panie dyrektor, wychowawca oraz nauczycielki ZSP. Tancerzom towarzyszyła niemała trema, ponieważ tanecznym poczynaniom przyglądali się licznie zgromadzeni mieszkańcy Sulmierzyc. Po powrocie do restauracji uczniowie przyjęli życzenia od przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców - pani Agnieszki Żyśko, od pani Dyrektor Beaty Koprowskiej, od wychowawcy klasy pana Romualda Gurzyńskiego oraz od pana Burmistrza Piotra Kaszkowiaka. Później rozpoczęła się długo oczekiwana wspólna zabawa, w rytm przebojów serwowanych przez prowadzącego imprezę DJ-a Arka Liszewskiego. Młodzież bawiła się wspaniale. Każdemu zależało bowiem, aby ta ostatnia wspólna impreza dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Żeby była zwieńczeniem 9 lat spędzonych w murach sulmierzyckiej szkoły. (AR)

3 PROJEKT "MŁODZI SULMIERZYCZANIE INWESTUJA W NAUCZANIE" ZAKOŃCZONY! W miesiącu czerwcu zakończono w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach realizację autorskiego projektu nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego: Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie. Działania podjęte w ramach powyższego projektu dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych. Projekt skierowany był do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, zaś jego realizacja spoczęła w głównej mierze na barkach wychowawczyń klas I-III SP: p. Sylwii Miziołkiewicz (Ia), p. Genowefy Wydmuch (Ib), p. Beaty Lawrenz (IIa), p. Teresy Koniecznej (IIb) i p. Stanisławy Szymanowskiej (III) oraz szkolnego logopedy p. Anny Kierakowicz Grzony. W ramach projektu przeprowadzono: 35 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 35 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 35 godzin zajęć rozwijających zainteresowania (z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych) oraz 60 godzin zajęć dla dzieci posiadających wady wymowy. Na zajęciach uczniowie korzystali z wyprawek i pomocy dydaktycznych, zakupionych za pieniądze uzyskane dzięki projektowi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zorganizowane zostały również wycieczki dla wszystkich klas nauczania wczesnoszkolnego. I tak: klasy Iab w dniu 1 czerwca br. wyjechały do Przygodzic, 2 czerwca br. klasy IIab odwiedziły Gołuchów, natomiast klasa III w dniu 31 maja br. wybrała się na wycieczkę do Poznania. Zajęcia przeprowadzone w ramach realizacji projektu Młodzi Sulmierzyczanie inwestują w nauczanie były bardzo atrakcyjne nic więc dziwnego, że cieszyły się dużym zainteresowaniem ich uczestników. Zdobyta podczas różnorodnych zajęć wiedza oraz nowe umiejętności przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników końcoworocznych najmłodszych uczniów z klas I-III SP.(AR) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/ W środę, 22 czerwca br. zakończono w Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach rok szkolny 2010 / Uroczystości rozpoczęły się o godz od akademii dla klas I-VI SP. Akademia ta, przygotowana przez wychowawczynie klas VI panie: Katarzynę Dębicką (VIa) i Małgorzatę Dułaj (VIb), odbyła się w sali gimnastycznej ZSP. W części oficjalnej głos zabrała pani Dyrektor Beata Koprowska, która podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła świadectwa i nagrody książkowe najlepszym uczniom, których w klasach I-III SP było łącznie 38, zaś w klasach IV-VI 42. Akademia kończąca bieżący rok szkolny miała szczególne znaczenie dla uczniów klas VI, którzy

4 tego dnia zakończyli edukację na poziomie szkoły podstawowej. Gratulacje, świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe z rąk pani Dyrektor Beaty Koprowskiej oraz wychowawczyń odebrali uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem: Anna Banasiewicz, Dominika Burkietowicz, Kamil Gmerek, Dawid Kierzek, Ernest Kot, Agata Kubiak, Katarzyna Maciejewska, Dominika Wieczorek i Kacper Wysocki z klasy VIa oraz Katarzyna Cierniejewska, Bartłomiej Karwacki, Greta Kaszkowiak, Martyna Koprowska, Paulina Milewska, Martyna Paluszkiewicz, Maciej Słowiński, Jakub Szulc, Dominika Wieczorek, Mikołaj Wujczyk i Bartosz Zieleziński z klasy VIb. Rodzice tych uczniów obok słownych podziękowań, otrzymali również listy gratulacyjne od pani Dyrektor. Zaraz potem absolwenci Szkoły Podstawowej złożyli ślubowanie na sztandar ZSP. Podczas tegorocznej akademii wyróżniono ponadto: Dominikę Wieczorek z klasy VIb (za najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 5,58), Kamila Gmerka z klasy VIa (za najlepiej napisany sprawdzian szóstoklasistów - 38 pkt/40 pkt), Bartosza Zielezińskiego z klasy VIb (finalistę Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego) oraz 9 uczniów ze 100% frekwencją w całym roku szkolnym (Dawid Budzyna, Adrian Moś, Kacper Sidorowicz, Miłosz Młynarczyk, Remigiusz Walczak, Julia Wieczorek, Piotr Breier, Bartosz Ibron i Paulina Milewska). Wręczono także dyplomy i nagrody książkowe najlepszym uczestnikom konkursów o Janie Pawle II, jakie odbyły się na terenie ZSP w związku z beatyfikacją Papieża Polaka. Na koniec tej części akademii uczniowie klas szóstych wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty, jako wyraz swojej wdzięczności za trud wychowania, nauczania i opieki, natomiast wychowawczynie klas VI podziękowały rodzicom pracującym w Klasowych Radach Rodziców. O godz dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice udali się do kościoła parafialnego, gdzie ksiądz kanonik Krzysztof Tomaszewski wraz z księdzem seniorem Zygmuntem Krysmalskim koncelebrowali Mszę św. w podziękowaniu za zakończony właśnie rok szkolny. We wspólnej modlitwie ze zgromadzonymi prosili również o Bożą opiekę dla wszystkich na czas letnich wakacji. W Mszę świętą w aktywny sposób włączyli się uczniowie ZSP poprzez czytania, śpiew psalmu i procesję z darami; zaśpiewał i zagrał zespół prowadzony przez siostrę Franciszkę. Po Mszy św. młodzież gimnazjum wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami uczniów i zaproszonymi gośćmi udała się na dalszy ciąg szkolnych uroczystości czyli zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum. Po powitaniu zaproszonych gości i wprowadzeniu sztandaru, głos zabrał pan Burmistrz Piotr Kaszkowiak, który zwrócił się do uczniów, szczególnie tych kończących naukę w ZSP, gratulując osiągniętych wyników i życząc powodzenia na kolejne lata nauki i dalszego życia. Następnie wręczył nagrodę Mateuszowi Kierzkowi - uczniowi kończącemu gimnazjum z najwyższą średnią ocen na świadectwie 4,93. Z kolei pani Dyrektor Beata Koprowska wyróżniła tego samego ucznia za najlepiej napisane tegoroczne egzaminy gimnazjalne. W dalszej części uroczystości świadectwa z paskiem i nagrody książkowe odebrali najlepsi uczniowie z klas I i II gimnazjum oraz

5 trzecioklasiści kończący naukę w gimnazjum z wyróżnieniem. Ci ostatni po odbiór świadectwa wyszli razem ze swoimi rodzicami, którzy z rąk pani Dyrektor odebrali listy gratulacyjne. To zresztą niejedne wyrazy uznania dla rodziców absolwentów. Kończący pracę na rzecz klasy i szkoły rodzice odebrali tego dnia liczne podziękowania od pani Dyrektor ZSP, od wychowawcy klasy III oraz od szkolnej Rady Rodziców. W dalszej części uroczystości wychowawca klasy III - pan Romuald Gurzyński wręczył świadectwa ukończenia gimnazjum pozostałym uczniom swojej klasy, a świeżo upieczeni absolwenci ZSP - złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po tym podniosłym wydarzeniu trzecioklasiści podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, jaki włożyli w ich wychowanie i wykształcenie. Podziękowań tego dnia nie brakowało. Pani Dyrektor dziękowała za współpracę panu Burmistrzowi Piotrowi Kaszkowiakowi, pani Sekretarz Karinie Błaszczyk, pani Hannie Gibasiewicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola, paniom z Zarządu Szkolnej Rady Rodziców: Karinie Mazurek, Barbarze Januszkiewicz i Joannie Szulc oraz rodzicom, którzy zawsze chętnie wyciągają w stronę szkoły swą pomocną dłoń -panu Jarosławowi Januszkiewiczowi i panu Dariuszowi Szczęchowi. Szkolna Rada Rodziców słowami jej przewodniczącej Pani Kariny Mazurek dziękowała z kolei Dyrekcji szkoły, nauczycielom i opiekunom Samorządu Uczniowskiego. Dziękowano również uczniom: odchodzącym członkom Samorządu Uczniowskiego, odchodzącym chórzystkom oraz uczniom nagrodzonym w konkursach papieskich. Specjalne gratulacje odebrały osoby ze 100% frekwencją Agata Nowak i Klaudia Szulc z klasy II. Uroczystości zakończyły się bardzo sentymentalnie. Prowadzący obie akademie dotychczasowy zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Marek Januszkiewicz pożegnał się ze społecznością szkolną w imieniu całej odchodzącej klasy trzeciej. Ze specjalną dedykacją dla absolwentów chórzystki z klas VI zaśpiewały piosenkę na pożegnanie, której to tekst i wykonanie poruszyły do łez opuszczającą mury szkoły młodzież obu płci.(ar) Miłych, słonecznych i pełnych beztroski wakacji życzy Redakcja Biuletynu. Nasze Miasto, co w nim słychać? Bieżące informacje INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW! Od 1 lipca 2011 r. zmieniają się przepisy dotyczące ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych. Tego dnia zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) elektroniczna baza przedsiębiorców prowadzona przez Ministra Gospodarki. Dotychczasowy wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zastąpiony zostanie nowym CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki CEIDG możliwe będzie również złożenie on-line wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Sulmierzyce wzywa przedsiębiorców, którzy posiadają nieaktualne wpisy (brak nr NIP, PESEL, określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z PKD 2007) do niezwłocznego uzupełnienia tych danych lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywania przez siebie działalności gospodarczej na druku CEIDG-1. Wszelkie informacje na ww. temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach pok. 10 lub telefonicznie pod nr (62) w godzinach od 8ºº do 15³º. Wygrajmy plac zabaw dla Sulmierzyc! Serdecznie zapraszamy do głosowania w konkursie NIVEA placów zabaw. Wystarczy się zarejestrować na stronie i codziennie oddać głos na Sulmierzyce. Głosujemy do ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!!!

6 DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO ZIEMI SULMIERZYCKIEJ UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU MUZEUM CZYNNE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH: KAŻDY WTOREK OD GODZ DO GODZ KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ DO GODZ. 16:00 KAŻDY CZWARTEK OD GODZ DO GODZ ORAZ W OSTATNIĄ SOBOTĘ I NIEDZIELĘ LIPCA I SIERPNIA OD GODZ DO GODZ Urząd Miejski w Sulmierzycach uprzejmie przypomina, że dnia 15 lipca w Sulmierzyckim Domu Kultury w ramach profilaktyki raka jelita grubego przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne dla mieszkańców miasta. Natomiast dnia 23 lipca pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego. Zapisy na badania przyjmuje: p. Małgorzata Krenc, Urząd Miejski w Sulmierzycach, tel wew ,554,69 ZŁOTYCH DLA SULMIERZYC. Dnia 24 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V zrealizował płatność dla Miasta Sulmierzyce na kwotę 2.529,554,69 zł. Spotkanie przy ognisku Dnia 25 czerwca br. na placu przy SDK odbyło się spotkanie integracyjne Członków Platformy Obywatelskiej RP Koła Krotoszyn, sympatyków PO z Sulmierzyc oraz rowerowej pielgrzymki z Kościana. W spotkaniu m.in. udział wzięli Pani Senator PO RP Małgorzata Adamczak, Poseł PO RP Maciej Orzechowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Kaliszu Włodzimierz Szewczyk, Ksiądz Kanonik Krzysztof Tomaszewski oraz Burmistrz Sulmierzyc Piotr Kaszkowiak. Burmistrz Piotr Kaszkowiak składa szczególne podziękowania za pomoc finansową w zorganizowaniu spotkania firmie Hartmax Sp. z o.o. oraz Piekarni Wieczorek. Gołębie, moja pasja -Wiesz, co sprawia, że gołąb odnajduje drogi przez morze? -Nie. -Tęsknota. (...) Ptaki te, jak ludzie, przeżywają miłość i troskę. A. Pilipiuk O zdobywaniu tytułów mistrzowskich pisano i mówiono już bardzo dużo. Ale mimo to z prawdziwą przyjemnością podzielę się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi

7 hodowców gołębi pocztowych. Gołębie to coś więcej niż hobby. Trzeba włożyć wiele uczucia i wysiłku, by hodowla gołębi przynosiła satysfakcję i radość. Największą radością jest zdobywanie przez pupili wyróżnień i nagród w konkursach. W Sulmierzycach hodowców, którzy z pasją zajmują się gołębiami nie brakuje. Niedawno miałam okazję porozmawiać osobiście z Łukaszem Furmankiem - wieloletnim hodowcą. Rozmowa ta wywarła na mnie duże wrażenie, spotkałam hodowcę skromnego, bardzo szczerego i poświęconego swej pasji. Zatem zapraszam do lektury wywiadu. H.B. Jak to się zaczęło? Ł.F. Przynależność do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wiąże z 2002 roku, kiedy to rozpocząłem lotowanie na lotach gołębi pocztowych. Jednakże już od wczesnego dzieciństwa miałem styczność z gołębiami. Ptaki te fascynowały mnie już jako małego chłopca, stale kręciłem się gdzieś w ich pobliżu, podpatrując ich życie. Obserwowałem tutejszych hodowców, ich pracę, zaangażowanie - a to doprowadziło, iż sam spróbowałem zostać hodowcą gołębi pocztowych. W początkowych latach bazowałem na gołębiach przeciętnego pochodzenia. Miałem ich wówczas około sztuk. Z czasem zacząłem wprowadzać gołębie czołowych hodowców z Polski i Europy. Obecnie posiadam ich około 100. Pragnę nadmienić, iż Oddział 0413 Krotoszyn posiada 8 sekcji nie tylko z naszego powiatu. Bowiem w ich skład wchodzi miasto Krotoszyn I, Krotoszyn II, Zduny, Sulmierzyce, Chwaliszew, Daniszyn, Różopole i Koźmin. Oddział ten liczy ok. 200 hodowców, zaś sekcja Sulmierzyce ok. 25. H.B. Czy jest to pasja wymagająca sporego wkładu finansowego? Ł.F. Jak najbardziej, bowiem gołębie pocztowe wymagają szczególnej pielęgnacji, i to nie tylko w sezonie lotowym ale i przez cały rok. Wydatki wiążą sie z zakupem karmy, witamin oraz innych środków, które wspomagają zdrowie i ich higienę. Koszty dotyczą także zakupu obrączek elektronicznych służących do konstytuowania podczas przylotów gołębi oraz środków wyposażenia gołębnika, jak i opłacania członkowskich składek. O kosztach można byłoby pisać i pisać, oraz rozdrabniać się jednakże mimo, iż nie są one małe to uważam, iż jeśli się czegoś bardzo pragnie i robi się to wszystko w tym kierunku to można to osiągnąć. H.B. Może teraz parę słów o Twoich sukcesach? A wiem że posiadasz! Ł.F. Nie byłoby w porządku gdybym mówił jedynie o sobie, bowiem także i inni hodowcy z naszego miasta zajmują czołowe pozycje w Oddziale Krotoszyn. H.B. No ale twój osobisty sukces to? Ł.F. Moim największym sukcesem jest zdobycie tytułu Wicemistrza Oddziału Krotoszyn w sezonie Przez prawie dziesięć lat hodowli gołębi pocztowych uzyskałem wiele pucharów (ok. 50) i dyplomów (ponad 100). Natomiast Mistrzem sezonu 2010 został mój serdeczny kolega Hubert Owczarzak. Z kolei kolega Marek Orzeszyński został Mistrzem Okręgu Kaliskiego w hodowli gołębi pocztowych. Tak więc sukcesywne rezultaty hodowli gołębi pocztowych dotyczą szerszej grupy mieszkańców naszego miasta. H.B. Jak długo trwa sezon lotowy gołębi pocztowych? Ł.F. Sezon ten trwa od maja do połowy września. W przypadku gołębi starych dystans lotowy mieści się od 100 do 800 kilometrów. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych gołąb jest wstanie przelecieć te 800 km w jeden dzien. Inaczej jest natomiast w przypadku gołębi młodych, bowiem lecą one na dystansie od ok. 100 do 250 km. Obecnie trwa kolejny sezon lotowy gołębi pocztowych, w których jak co roku uczestniczę. Natomiast wyniki każdego lotu są dostępne na stronie internetowej naszego Związku mającym swój Odział w Krotoszynie (www.pzhgp-krotoszyn.pl) H.B. Czym kierujesz się przy ocenie gołębi? Ł.F. Gołębie dorosłe oceniam przede wszystkim pod względem zdobytych konkursów. Natomiast przy selekcji gołębi młodych kieruję się głównie ich budową mostka, oka, opierzeniem - właściwie ich ogólnym wyglądem, później pochodzeniem, a na końcu zdobytymi konkursami. H.B. W czym tkwi tajemnica sukcesu? Czy posiadasz swą tajemnicę, jak wygrywać i zdobywać członowe konkursy? Ł.F. Każdy hodowca posiada swą tajemnicę. Bowiem ilu hodowców tyle metod lotowania, ale wygrywa ten, który popełni najmniej błędów i posiada szybsze i dobre gołębie. A tajemnicą jest wkład pracy jaki należy włożyć w bardzo dobre przygotowanie gołębi do lotu. Gołębie w dniu wkładania muszą być pełne, zaopatrzone w odpowiednią ilość tłuszczy i węglowodanów, tylko wtedy mogą dotrzeć do gołębnika w przyzwoitym czasie. Gołąb źle przygotowany, słaby nie ma odwagi oderwać się od grupy, nie szuka drogi do domu, pilnuje jedynie ogona swojego poprzednika, żeby czasem nie musiał lecieć sam. H.B. Czy chciałbyś podnieść poziom hodowli? Ł.F. Oczywiście, że tak! Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Każdy prawdziwy hodowca pragnie zaistnieć na szczeblu okręgowym jak i ogólnopolskim. Co roku każdy liczący się hodowca kładzie nacisk na zdobycie (zakup) coraz to lepszych i szybszych gołębi. Żeby poprawić szybkość gołębia szukam odpowiedniego materiału w kraju, a nawet za granicą. Kontaktów szukam przede wszystkim w gazetach, poświęconych hodowli gołębi pocztowych. H.B. Czy rodzina podziela twoja pasję? Ł.F. Jak najbardziej, jednakże jest to pasja, która wymaga poświecenia sporego czasu często właśnie kosztem najbliższych. Myślę, że przez te dziesięć lat przyzwyczaili się i nauczyli się podzielać mą pasję. I nie ma w tym nic zdrożnego. H.B. W imieniu Redakcji bardzo dziękuję za rozmowę oraz życzę dalszych sukcesów, oraz tego, aby zarówno zapału jak i wytrwałości starczyło jeszcze na wiele, wiele lat.

8 S P R T Ludowy Klub Sportowy SULIMIRCZYK oraz Urząd Miejski w Sulmierzycach Zapraszają na I TURNIEJ PIŁKARSKI DWÓCH ULIC O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA SULMIERZYCE 10 lipca (niedziela) 2011 r. godz STADION MIEJSKI W SULMIERZYCACH Ul. BŁONIE. Zgłoszenia drużyn pod nr tel , lub bezpośrednio przed turniejem. W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z mieszkańców jednej lub dwóch ulic Miasta Sulmierzyce Zespoły grają w składach 6 zawodników + bramkarz. Wpisowe od drużyny wynosi 20 zł. Reklama w Biuletynie Informacyjnym Nasze Miasto to skuteczna promocja w całym mieście! Docieramy bowiem do wszystkich mieszkańców. Dla zainteresowanych kontakt pod nr tel.: lub , Nasze Miasto Biuletyn Informacyjny powstały pod patronatem Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach. Adres: Sulmierzyce, ul. Rynek 11, pok. 9, nakład: 500 egz. Wydawca: Urząd Miejski w Sulmierzycach. Skład zespołu: H. Banasiewicz, K. Łopuszyński, B. Stryjak. Gościnnie: A. Rudnicka.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce im. Świętej Jadwigi Królowej Polski REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kornatce im. Świętej Jadwigi Królowej Polski Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. Zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ opracowany na podstawie 65 ust. 7 Statutu Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2013/14

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

Klaudia Rojek - średnia ocen 4,94 i wzorowe zachowani e Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013

Klaudia Rojek - średnia ocen 4,94 i wzorowe zachowani e Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013 Klaudia Rojek - średnia ocen 4,94 i wzorowe zachowani e Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013 Osiągnięcia w dziedzinie naukowej : rok szkolny 2011/2012 Finalistka etapu centralnego

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 4 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 1 GRUDNIA 2014r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców 21 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki

Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Uhonorowano najlepszych uczniów z Gminy Koluszki Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, już po raz siódmy na zakończenie roku szkolnego wręczono statuetki najlepszym uczniom z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW I RODZICÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW I RODZICÓW Wewnątrzszkolny system załącznik Nr 6 REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW I RODZICÓW Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! IMPREZA HALLOWEEN!!!

UWAGA!!! IMPREZA HALLOWEEN!!! SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM OGŁOSZENIA BIEŻĄCE PAŹDZIERNIK 2008! Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie Gdyńskiej Szkoły Społecznej, poniżej znajdziecie kilka ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT. Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/

MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT. Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/ MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie Numer 3/2006 Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/ Święto nauczycieli Jak co roku w naszej szkole o b c

Bardziej szczegółowo

Stypendium Rady Rodziców Prymus

Stypendium Rady Rodziców Prymus 1 Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radzyminie 26 czerwca 2015 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęli przedstawiciele młodzieży: Julia

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali:

Rodzice, goście i cała szkolna społeczność zgromadzona na sali gimnastycznej z dumą patrzyli na poczynania pierwszoklasistów. A ci radośnie śpiewali: 12 X 2012 12 października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Już od początku roku dzieci bardzo solidnie się

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski ł ó ę ół ó ą ź ęś ś ż ę ę ó ł ą łą ł ó ł ę ą ł ę ś ę ó ół łą ę ł ł ł ł ę ł ę ł ą ł ł ł ł ą ł Załącznik do uchwały XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16.04.2014r. Powiatowy program wspierania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1/15 Zarządu Oddziału PZHGP Grodzisk Wlkp.

Komunikat nr 1/15 Zarządu Oddziału PZHGP Grodzisk Wlkp. Komunikat nr 1/15 Zarządu Oddziału PZHGP Grodzisk Wlkp. Karpicko 14.04.2015 r. Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Zarządu z delegatami w dniu 15.02.2015 r. oraz w oparciu o regulamin PZHGP lotowo-zegarowy,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. dotyczący 50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG DOLNY 2010

KOMUNIKAT. dotyczący 50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG DOLNY 2010 Brzeg Dolny, 01.09.2010 r. KOMUNIKAT dotyczący 50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG DOLNY 2010 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia zarządu Okręgu, podczas którego organizację 50 Okręgowej Wystawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

System motywowania uczniów do efektywnej pracy w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

System motywowania uczniów do efektywnej pracy w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu System motywowania uczniów do efektywnej pracy w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników sprzyjających efektywnemu uczeniu się.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r. Uchwała Nr VII / 61 / 2003 w sprawie : nadania tytułu laureata Złotego Wawrzynu najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski. I. Postanowienia ogólne

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski. I. Postanowienia ogólne Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski Załącznik do uchwały Nr XXII/183/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2008r.

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 20 września 2008 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXXI Ogólnopolskim Biegu Lechitów, który zgodnie z tradycją odbył się

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Celem działania Samorządu jest:

Celem działania Samorządu jest: 1. W szkole Podstawowej nr 218 w Warszawie, zwanej w treści niniejszego Regulaminu Szkołą Podstawową działa Samorząd Uczniowski klas I- VI, zwany dalej Samorządem. 2. Samorząd Uczniowski tworzy cała społeczność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół

Bardziej szczegółowo

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki,

można było mówić o spokoju. W tym numerze: Relacja z andrzejek w szkole, które odbyły się w formie dyskoteki, MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R I I I SZKOLNE L I S T O P A D 2 0 1 3 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń

Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń Regulamin projektu Najważniejszy jest uczeń 1 1. Projekt Najważniejszy jest uczeń realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy. X TURNIEJU KOSZYKÓWKI NA WESOŁO pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK Kraśnik 30.10.2013 r.

Komunikat końcowy. X TURNIEJU KOSZYKÓWKI NA WESOŁO pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK Kraśnik 30.10.2013 r. Komunikat końcowy X TURNIEJU KOSZYKÓWKI NA WESOŁO pod PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK Kraśnik 30.10.2013 r. Z inicjatywy Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1536 UCHWAŁA NR VI/90/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane 2009-10-30 14:56, Małgorzata Nosowicz Dyplomy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów odebrało dziś 31 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów ostrowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 1 Wrocław 30.09.2011r KOMUNIKAT dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Okręgu, podczas którego organizację 51. Okręgowej Wystawy

Bardziej szczegółowo

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012 Rok 2011/2012 Październik 2011 Numer 4 Ślubowanie klas I Dnia 12.10.2011 odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Moment ważny dla każdego "pierwszaka", jego rodziców, wychowawców klas pierwszych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO. Publicznym Gimnazjum nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO. Publicznym Gimnazjum nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO Publicznym Gimnazjum nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu 1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY. Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni Załącznik nr 1 do Statutu szkoły CEREMONIAŁ SZKOLNY Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni SPIS TREŚCI Rozdział 1. SZTANDAR SZKOŁY -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców 14 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. - przyroda, zajęcia techniczne, WDŻ

Członkowie Rady Rodziców 14 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. - przyroda, zajęcia techniczne, WDŻ Protokół nr 8 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 25 maja 2015r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców 14 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 42/44 Rozdział I Podstawa prawna 1 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Zespół Wychowania Fizycznego. Mistrzostwa Szkoły dla uczniów klas IV-VI MINI PIŁKA HALOWA KOSZYKÓWKA DWA OGNIE PŁYWANIE

Zespół Wychowania Fizycznego. Mistrzostwa Szkoły dla uczniów klas IV-VI MINI PIŁKA HALOWA KOSZYKÓWKA DWA OGNIE PŁYWANIE Zespół Wychowania Fizycznego Mistrzostwa Szkoły dla uczniów klas IV-VI MINI PIŁKA HALOWA KOSZYKÓWKA DWA OGNIE PŁYWANIE MINI PIŁKA HALOWA CHŁOPCÓW KLAS V-VI KLASY V KLASY VI I m V B VID II m VC VIA III

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WRZESIEŃ 2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WRZESIEŃ 2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WRZESIEŃ 2015 31sierpnia Dyrekcja 1 Konferencja organizacyjna godz.10.00 2 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września (wtorek) godz.9.30 Samorząd, 3 Dzień ulicy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XIV/107/08 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Starosty Tatrzańskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego.

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. z zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2010/2011. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2010/2011. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2010/2011 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2011 W dniu 12.01.2011 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2010 W dniu 13.01.2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Rady Europy. Załącznik nr 3 do Statutu Gimnazjum

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Rady Europy. Załącznik nr 3 do Statutu Gimnazjum Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Rady Europy Załącznik nr 3 do Statutu Gimnazjum 1 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej lub trzeciej. 2. Możliwa jest realizacja

Bardziej szczegółowo

Szachy w przedszkolu i szkole

Szachy w przedszkolu i szkole Szachy w przedszkolu i szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku 44-200 Rybnik tel. 32 42 47 472 e-mail: info@wom.edu.pl www.wom.edu.pl DYREKTOR Roman

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

I Zespołowy Konkurs Matematyczny

I Zespołowy Konkurs Matematyczny I Zespołowy Konkurs Matematyczny już za nami. W piątek, 20 czerwca 2014 roku, odbył się w naszej szkole I Zespołowy Konkurs Matematyczny IQ LOgik. Został on zorganizowany i przeprowadzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE 1. W Gimnazjum nr 1 w Nysie przyznawane są wyróżnienia dla uczniów: a) wpis do Złotej Księgi b) dyplom c) świadectwo z wyróżnieniem wg obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dotyczący Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG 2010

REGULAMIN. Dotyczący Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG 2010 REGULAMIN Dotyczący Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG Patronat honorowy Panorama Powiatu Brzeskiego Komitet Organizacyjny Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych Oddziału Brzeg BRZEG informuje:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014 KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY - Nie bądź niewolnikiem swojego komputera! Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyki Program profilaktyki uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych (autor:

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo