Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :05)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :05)"

Transkrypt

1 Strona z

2 kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 8 Limit 9 Limit Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (.+.+.) 98 9,8, 8 8, 8 9 9,8 9,9 8,.a - wydatki bieżące, 8,9 88 9, 8 8, 8, 8,.b - wydatki majątkowe 9 8,8 8 9, 9, 8 99,8,9,. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy z dnia sierpnia 9.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr, poz.,z późn.zm.), z tego:,8 9 9,, 9 99,8,9,.. - wydatki bieżące 8, 8, 9,,,, Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych ERASMUS+ - Rozwijanie nowych technologii, planowanie nowych technik artystycznych, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Klub Integracji Społecznej. Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów OPS Leszczynach - Gimnazjum Nr (od.9. r. Szkoła Podstawowa Nr ), Gr - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji Leszczynach - OSP Bełk, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i ZDiSK 9, 9,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, ZS 8 8,9 8,,,,, OPS,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Strona z

3 Limit zobowiązań,8.a 9,.b 9, ,8.. 8,... 9,,... 8,...,...,...,...,...,...8,...9,, Strona z

4 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 8 Limit 9 Limit Limit 8 9 Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Zespół Szkół Nr (od.9. r. Szkoła Podstawowa Nr ), Gr - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, ZGM 8,, 8,,,,.. - wydatki majątkowe 9 9 8, 8, 8, 9 99,8,9, Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach - Zapewnienie mieszkań socjalnych Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Leszczynach - Gimnazjum Nr (od.9. r. Szkoła Podstawowa Nr ), Gr - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji Leszczynach - OSP Bełk, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Urzad Gminy i Miasta 8, 8,8 88 8,,,, ZDiSK 8 9, 9 9,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8 9, 9 9,9 8,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 88,, 88,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 8 8,, 9 89,,9,, Urzad Gminy i Miasta 9,, 98, 8,,, Strona z

5 Limit zobowiązań,,,,,,, 8, 9 8, ,..., ,...,... 8,...,..., Strona z

6 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 8 Limit 9 Limit Limit Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr - Oszczędność energii cieplnej i Leszczynach - Zespół Szkół Nr (od.9. r. Szkoła Podstawowa Nr ), Gr - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urzad Gminy i Miasta 9,,,9,,, Urzad Gminy i Miasta 8 9,, 9 8,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 9,, 8, 9,9,, Urzad Gminy i Miasta 9,, 9,,9,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,9,8,, Urzad Gminy i Miasta 9,, 8,,,, Urzad Gminy i Miasta 8 8,,8,,,, Urzad Gminy i Miasta 8, 8,8 8,9,,, Urzad Gminy i Miasta 9,, 8,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 8,,, 9 9,9,, Urzad Gminy i Miasta 8, 89, 9,,,, ZGM 9 8,,,8 9,9,9, ZDiSK 8,,,,,,. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:,,,,,,.. - wydatki bieżące,,,,,,.. - wydatki majątkowe,,,,,,. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. i.),z tego 99,98 9,8 9, 8 8, 8, 8,.. - wydatki bieżące 98, 98 9,, 8 8, 8, 8, Strona z

7 Limit zobowiązań...8, ,... 8,...,...,... 8,... 8,... 9,...,... 99, , ,...,.,..,..,.,.., Strona z

8 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 8 Limit 9 Limit Limit Aplikacja dotacja podręcznikowa - Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku budżetowym ; Wprowadzenie i weryfikacja danych pozyskanych ze szkół, dotyczących liczby uczniów objętych dotacją z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej Doradztwo prawno-podatkowe - Wsparcie przy centralizacji rozliczeń VAT Gminy Obowiązkowe badania lekarskie pracowników - Realizacja obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach -9 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Serwer aplikacji SIGMA z modułem arkusz w części organizacyjnej - Wprowadzenie zmian w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych, wynikających z aneksów do projektu organizacyjnego na rok szkolny /; Projektowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny /8 wraz z aneksami Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu Dokszkałcanie pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na rok - Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok Zakup licencji oraz wdrożenie systemu - Portal Budżetowy do rozliczeń VAT - Wdrożenie systemu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyn Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie: "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9, 9,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 9 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8 8,,,,,, ZDiSK 9, 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta, 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8, 8, 8, 8, 8, 8, Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta, 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Strona 8 z

9 Limit zobowiązań...,...,...,...,...,...,...,...9,......,,...,...,..., Strona 9 z

10 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 8 Limit 9 Limit Limit Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach - Popraw zagospodarowania terenu Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko " - Poprawa zagospodarowania terenu Obowiązkowe badania lekarskie pracowników UGiM Czerwionka- Leszczyny - Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko " obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu Opracowanie strony internetowej - Opracowanie strony internetowej zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi Opracowanie diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Kluczowy dokument stanowiący podstawę do określania i realizacji przyszłych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Urzad Gminy i Miasta 9,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9, 9,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8, 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,,.. - wydatki majątkowe 8 9, , 8 8,,,, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 9 w Czerwionce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr w Leszczynach - Zwiększenie powierzchni dydaktycznej Pomoc finansowa na realizację zadania "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 9 w Czerwionce" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Pomoc finansowa na realizację zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 9 w m. Czuchów" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Pomoc finansowa na realizację zadania "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 9 w m. Szczejkowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 9 w m. Czuchów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 9 w m. Szczejkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M.Konopnickiej w Leszczynach - Poprawa ciągów komunikacyjnych dla pieszych Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza - Poprawa zagospodarowania terenu Urzad Gminy i Miasta 9 8,,,,,, ZDiSK 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 99, 9,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 8, 9 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta 9 8, 9 8,,,,, ZDiSK,,,,,, ZDiSK,,,,,, ZDiSK, 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8 9,,,,,, Strona z

11 Limit zobowiązań... 8,...,...,... 8,... 9,...,...,.. 9,... 8,...,...,...,...,...,...,...8,...9 8,..., Strona z

12 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit 8 Limit 9 Limit Limit Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach - Poprawa zagospodarowania terenu Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr wraz z rozbudową o łącznik - Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych Wykonanie studni głębinowej - Poprawa funkcjonowania obiektu sportowego Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk - Poprawa zagospodarowania terenu Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko " obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej - Poprawa zagospodarowania terenu Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania" - Poprawa funkcjonalności budynku oraz wykorzystania zasobów bibliotecznych Dostosowanie budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 do obowiązujących przepisów p.poż - Dostosowanie budynku do przepisów p.poż Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,98 9,,,,, Urzad Gminy i Miasta,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8 8, 9 8,,,,, Urzad Gminy i Miasta 8,,,,,, Strona z

13 Limit zobowiązań...,...,......,,...,... 8,..., Strona z

14 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLI/9/ z dnia -- Strona z

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04)

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :04) Strona z kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 7 Limit 8 Limit 9 Limit Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (.+.+.)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :18)

Strona 1 z 12. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :18) Strona z kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 7 Limit 8 Limit 9 Limit Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (.+.+.) 5

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)

Strona 1 z 14. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38) Strona 1 z 14 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :37)

Strona 1 z 7. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :37) Strona 1 z 7 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 68 716 681,12 27 754 753,39 18 600 237,72 5 061 213,86 1 840,00 34 012 426,85 1.a - wydatki bieżące 33 846 557,17 8 617 680,58

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :45)

Strona 1 z 8. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :45) Strona 1 z 8 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 78 060 595,79 28 174 151,39 23 546 929,64 7 729 933,66 1 219 334,95 42 811 599,52 1.a - wydatki bieżące 33 909 917,17 8 681 040,58

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :02)

Strona 1 z 8. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :02) Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 85 634 560,67 27 309 289,57 29 230 202,04 10 524 939,57 1 217 494,95 50 639 493,56 1.a - wydatki bieżące 34 159 168,16 9 124

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :32)

Strona 1 z 6 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :32) Strona 1 z 6 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 94 047 915,91 36 400 820,90 39 421 496,24 6 829 449,82 0,00 52 663 170,41 1.a - wydatki bieżące 27 788 761,40 10 915 119,04 11

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38)

Strona 1 z 6. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :38) Strona 1 z 6 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 58 376 077,96 35 192 488,51 10 569 939,57 1 217 494,95 0,00 15 051 097,06 1.a - wydatki bieżące 13 711 524,77 9 174 605,47 1 091

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :46)

Strona 1 z 6. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :46) Strona 1 z 6 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 94 093 965,02 36 386 210,93 39 450 496,24 6 829 449,82 0,00 52 692 016,76 1.a - wydatki bieżące 27 855 761,40 10 953 119,04 11

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W LATACH Łączne nakłady finansowe.

REALIZOWANE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W LATACH Łączne nakłady finansowe. Załącznik do Uchwały Nr XXV / 293 / 12 Rady Miejskiej Leszczynach z dnia 26 października 2012 r. REALIZOWANE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W LATACH 2012-2014 Lp. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 11 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Paweł Mach

za organ stanowiący Jan Paweł Mach Strona 1 z 6 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 Wydatki

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 10 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 10 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 13 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 11 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 217 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX/402/18 Rady Miejskiej w z dnia 14 listopada 2018 roku kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w ie z dnia 23 lutego 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Jan Mach

za organ stanowiący Jan Mach Strona 1 z 8 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w ie z dnia... grudnia 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr 258/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,49 0,00 0,00 0,00 Dokument podpisany elektronicznie Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2025 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/406/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 19.05.2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016-2026 i ich realizacja w I półroczu 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/252/16 z dn. 17.08.2016r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/278/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.

Bardziej szczegółowo

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW Lp. REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I ZMIAN PLANÓW Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu Pow. w ha Numer i data uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w z dnia 12 września 2013 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 57 613 351,63 9 640 937,58 8 613 035,80

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe test Załącznik nr 3 do Uchwały nr LVII/392/18 Rady Miejskiej w z dnia 07 września 2018 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/576/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 12 lipca 2018 roku.

Uchwała Nr LII/576/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 12 lipca 2018 roku. Uchwała Nr LII/576/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/325/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 marca 2014 r. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Dokument podpisany elektronicznie zał nr 2 do URG Nr XXXIV /224/2017 z dn.29.03.2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2016r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2016

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Gminy Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXI/313/2013 Rady Gminy z dnia 2 maja 2013 r. Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZY W ROKU 2016

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/331/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZY W

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/429/13 z dnia 6 września 2013 r. Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/23/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze z dnia 22.01.2015r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 16. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :28)

Strona 1 z 16. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano :28) Strona 1 z 16 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos

za organ wykonawczy Fryderyk Sylwester Kapinos Strona 1 z 42 Strona 2 z 42 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/431/2013 Rady Miejskiej w z dnia 21 października 2013 r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 48 946 372,86

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ /17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7.11.2017 Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/532/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/532/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 24 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/532/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025 Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady L finansowe koordynująca od do 1 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2012

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2012 Załącznik 1 do Uchwały Nr XX / 212 / 12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 marca 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/362/06 jako Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/428/06 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 czerwca 2006 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2017

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/400/17 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2017 I. Dotacje dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 25 maja 2018 roku.

Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 25 maja 2018 roku. Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Aleksander Tomalak

za organ stanowiący Aleksander Tomalak Strona 1 z 14 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 73 094 436,80

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2016 r. kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 86 823 352,11 25 992 756,04 16 214 315,96 9 029 517,63 3 750 000,00 44 130 239,33 1.a - wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Krzysztof Szopa

za organ stanowiący Krzysztof Szopa Strona 1 z 16 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty Projekt z dnia 19 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

za organ stanowiący Paweł Siwak

za organ stanowiący Paweł Siwak Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Gminy Nadarzyn , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 88 450 889,11 24 148 221,04 19 686 387,96 9 029 517,63 3 750 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,45 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , ,45 0,00 0,00 0,00 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2033 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/18 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2018r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR...2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 29 listopada 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/469/2014 Rada Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/469/2014 Rada Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 września 2014 r. Uchwała Nr XLIII/469/214 Rada Powiatu w z dnia 2 września 214 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/41/213 Rady Powiatu w z dnia 18 grudnia 213 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/49/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/49/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/49/18 Rady w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2015

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / 143 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 30 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 30 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018-2029 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 września 2017 roku

UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 września 2017 roku UCHWAŁA Nr 0007.XXXIII.52.2017 Rady Gminy z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy z dnia 27.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XLII/316/2018 z 26.06.2018 r. kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR..2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata UCHWAŁA NR XXIX.354.2017 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2014

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2014 Załącznik do Uchwały Nr IV /51/ 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2014 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/383/17 Rady Miasta z dnia 30 marca 2017r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo