Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP557s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP557s."

Transkrypt

1 Benq FP557s LCD Monitor Kolorowy 15.0" (38.1cm) LCD Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Niniejsza instrukcja opisuje najważniejsze procedury dotyczące instalacji oraz ustawień monitora Benq FP557s. Przedstawia również podstawową specyfikację techniczną oraz cechy funkcjonalne. Należy dokładnie zapoznać się z treścią tej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji oraz przystąpieniem do użytkowania monitora, aby uniknąć potencjalnych problemów. Prawa Autorskie Prawa Autorskie 2002 Benq Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być, reprodukowana, transmitowana, powielana, przechowywana w systemach danych ani tłumaczona na jakikolwiek inny język łącznie z językiem komputerowym, w żadnej formie elektronicznej, mechanicznej, magnetycznej, optycznej, chemicznej lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody Benq Corporation. Zrzeczenie się praw Firma Benq nie udziela żadnych gwarancji, wyrażnych ani domniemanych, w odniesieniu do zawartych tu informacji, a w szczególności nie gwarantuje sprzedawalności ani przydatności do żadnych szczególnych celów. Ponadto Firma Benq zastrzega sobie prawo do przeprowadzania rewizji i wprowadzania zmian treści niniejszej publikacji bez uprzedzenia. Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP557s. 1. Zasilacz izoluje monitor od napięcia sieciowego. 2. Wyłącz zasilanie monitora z gniazda sieciowego przed konserwacją. Nie używaj płynów i areozoli do czyszczenia. Używaj miękkiej szmatki do czyszczenia obudowy i powierzchni ekranu z kurzu i śladów palców. 3. Otwory w obudowie przeznaczone są do wentylacji monitora. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno ich przykrywać lub blokować. Urządzenie nigdy nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach o słabej wentylacji. 4. Jeżeli nie masz pewności co do parametrów sieci energetycznej w miejscu instalacji monitora skontaktuj się z serwisem. 5. Nigdy nie wrzucaj żadnych przedmiotów i nie wlewaj żadnych płynów do zewnętrznych otworów monitora. 6. Nigdy nie naprawiaj monitora samodzielnie grozi to porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. W przypadku awarii urządzenia zleć naprawę autoryzowanemu serwisowi. 7. Włączenie i wyłączenie monitora odbywa się przy pomocy włącznika sieciowego znajdującego się na przednim panelu. Całkowite odłączenie od sieci energetycznej odbywa się przez wyjęcie wtyczki zasilacza z gniazda sieciowego. Ze względów bezpieczeństwa wtyczka kabla sieciowego powinna być w miejscu dostępnym, tak aby możliwe było awaryjne odłączenie sieci energetycznej.

2 SPIS TREŚCI 1. Pakowanie 2. Widok monitora Widok front. Widok tył (1) Widok tył (2): Lokalizacja wtyczek i gniazdek 3. Instalacja Instalacja sprzętu Instalacja oprogramowania 4. Regulacja Monitora Spojrzenie na Panel Kontrolny Tryb Hot Key Tryby Menu Głównego 5. Problemy Najczęściej zadawane pytania Potrzebujesz wiecej pomocy?! 6. Wspomagane tryby operacyjne 7. Dane techniczne 1. Pakowanie Zawartość zestawu Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy. Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, to należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Monitor LCD z przewodem sygnałowym Podręcznik Płyta CD-ROM

3 Przewód zasilający Obrotowa podstawka 2. Widok monitora Widok z przodu Widok z tyłu (1)

4 Widok z tyłu (2) Lokalizacja wtyczek i gniazdek 3. Instalacja Instalacja sprzętu. 1. Kabel zasilający 2. Kabel video A. Upewnić się, czy zasilanie monitora i komputera jest wyłączone. Instalacja monitora LCD powinna przebiegać zgodnie z poniższymi wskazówkami. Umieść strzałkę znajdującą się na podstawie monitora oraz przednią część monitora w korespondujących ze sobą kierunkach. Strzałka na podstawie oznacza przednią część podstawy. Umieść monitor w podstawie do momentu zatrzaśnięcia podstawy z monitorem.. Powinien być słyszalny specyficzny dźwięk zamocowania. Umieść monitor ekranem w kierunku miękkiego podłoża. Przytrzymaj tylną część monitora jedna ręką. Drugą ręką naciśnij przycisk zwalniający na podstawie i naciśnij na zewnątrz w kierunku strzałki aby odłączyć przedłużenie podstawy.

5 B. Podłączyć przewód sygnałowy video wychodzący z monitora do złącza na karcie grafiki w komputerze. C. Podłączyć przewód zasilający do gniazda znajdującego się na tylnej stronie monitora. Należy się upewnić, czy gniazdo nie jest blokowane lub zasłonięte, aby w razie konieczności można było łatwo odłączyć przewód zasilający. Monitor jest wyposażony w zasilacz z automatycznym wyborem napięcia zasilania V i częstotliwości Hz. Instalacja oprogramowania. A. Microsoft Windows 95 / 98 / 2000 Jeśli używasz Windows 95, Windows 98 lub Windows 2000 jako systemu operacyjnego musisz zainstalować poprawne oprogramowanie monitora. Windows 95. Pierwsze podłączenie monitora spowoduje, że system sam zlokalizuje monitor i zainstaluje oprogramowanie dla funkcji plug and play. Aby zainstalować oprogramowanie z krążka CD, Stosuj poniższe : 1. Włóż BenQ LCD Monitor CD-ROM do CD-ROM Driver. 2. Kliknij Start potem Settings.

6 3. Kliknij dwa razy ikonę Display w Panelu Kontrolnym. 4. Z okna Display Properties, wybierz Settings. Kliknij Advanced Properties w dolnym prawym rogu.

7 5. Wybierz Monitor. Kliknij Change w górnym prawym rogu.

8 6. Teraz kliknij Have Disk w górnym prawym rogu. Kiedy ukaże się następne okno wybierz Browse. 7. Włóż dołączony krążek CD do komputera. Wybierz CD-drive z menu. 8. W polu ponad wyborem instalacji zmień na Drivers folder. Aktualne pliki instalacyjne tam właśnie się znajdują. Naciśnij OK i okno się zamknie.

9 9. Przyciskając ponownie OK w następnym oknie ukaże się lista urządzeń kompatybilnych Wybierz z listy FP557s i naciśnij ponownie OK. 10. Jesteś spowrotem w Advanced Display Properties. Zamknij to okno klikając OK potwierdzając tą wiadomość klikając Yes. Kliknij OK i Yes ponownie. Instalacja jest zakończona. Możesz zamknąć Display Properties.

10 Windows 98. Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować program obsługi wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz Panel Kontrolny i podwójnie kliknij ikonę Display. 2. Z okna Display Properties wybierz Settings. Kliknij Advanced... w dolnym rogu.

11 3. Wybierz Monitor. Kliknij Change w górnym rogu.

12 4. Update Device Driver Wizard otworzy się. Potwierdź klikając Next. 5. Wybierz Display a list of all drivers in a specific location, so you can select the driver you want. i przyciśnij Next. 6. Teraz kliknij Have Disk w prawym dolnym rogu. Kolejne okno otworzy się i wybierz Browse.

13 7. Włóż dołączony krążek CD do komputera. Wybierz CD-drive z menu. 8. Przyciskając ponownie OK w następnym oknie ukaże się lista urządzeń kompatybilnych Wybierz z listy FP557s i naciśnij ponownie Next.

14 9. Insert Disk ukaże się. Kliknij OK, a później kliknij Skip File. 10. Zamknij Update Device Driver Wizard klikając Finish aby zakończyć instalację.

15 Windows Pierwsze podłączenie monitora spowoduje, że system sam zlokalizuje monitor i rozpocznie funkcję Add New Hardware Wizard. 1. Włóż BenQ LCD Monitor CD-ROM do CD-ROM Driver. 2. Kliknij Start potem Settings. 3. Kliknij dwa razy ikonę Display w Panelu Kontrolnym.

16 4. Z okna Display Properties, wybierz Settings. Kliknij Advanced Properties w dolnym prawym rogu. 5. Wybierz Monitor. Kliknij Properties.

17 6. Wybierz Driver, kliknij Update Driver.

18 7. Ukaże się Upgrade Device Driver Wizard, kliknij Next. 8. Wybierz Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver kliknij Next. 9. W następnym oknie kliknij Have Disk, potem Install From Disk okno ukaże się

19 Browse, a następnie wyświetli się Located File. 10. Zejdź w dół i wybierz CD ROM Driver, kliknij Next..

20 11. Z listy CD-ROM, wybierz Drivers, kliknij Open dwa razy, potem OK, Wybierz tryb LCD (FP557s) z listy, kliknij dwa razy Next.

21 12. Digital Signature Not Found okno ukaże się, kliknij Yes, potem Finish. 13. Nowe oprogramowanie obsługi jest zainstalowane w komputerze.

22 Windows ME Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować program obsługi wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij Start, Settings, Control Panel a potem dwa razy Display. 2. W oknie Display Properties, kliknij Settings, potem Advanced Kliknij Monitor, następnie Change. 4. Ukaże się Update Device Driver Wizard. Wybierz Specify the location of the driver (Advanced) potem Next.

23 5. Wybierz Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want, potem Next. 6. Wybierz Monitors z listy, potem Next.

24 7. Wybierz Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.. 8. Kliknij Have Disk potem Browse....

25 9. Zainstaluj BenQ LCD Monitor s CD do CD-ROMa i napisz d:\ (change the driver letter to match your CD-ROM driver if it is not drive D). Enter Drivers folder aby wybrać model z listy po lewej stronie. Kliknij OK.

26 10. kliknij OK na oknie Install From Disk. Ukaże się Update Device Driver Wizard. Wybierz model z listy, potem Next. 11. Kliknij Next.

27 12. Kliknij Finish aby zakończyć instalacje. B. Wybór optymalnej rezolucji obrazu. Technologia LC dostarcza zawsze stałą rezolucję obrazu. Dla monitora FP557s to 1024x768. Jest tzw. rodzima rezolucja która również reprezentuje maksymalną rezolucję. Niższe rezolucje są wyświetlane na ekranie poprzez obwód interpolacji. Różnice są spowodowane gdy porównamy rodzimą rezolucję do rezolucji interpolacyjnej. Jeśli chcesz wykorzystać w pełni technologię LCD powinno się używać rodzimą rezolucję. Windows 95/ 98/2000 możesz zmienić rezolucję w natępujacy sposób: 1. Kliknij dwa razy Display w Control Panel.

28 2. Z okna Display Properties, wybierz Settings. 3. Wybierz rezolucję 1024x768. Potem kliknij "Apply." 4. W kolejnym oknie naciśnij OK i Yes.

29 5. Możesz teraz zamknąć Display Properties. C. Wybór tempa odświeżania Nie ma potrzeby wyboru najwyższego z możliwych tempa odświeżania na panelach LC. Z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe aby na panelu LC obraz migotał. Nawet przy tempie odświeżania 60 Hz będzie absolutnie wyświetlany obraz bez migotania. Ważniejszym jest aby upewnić się iż w używasz jednego z fabrycznych trybów. W porównaniu do nowoczesnych monitorów CRT, które są tzw multiscan, LC wyświetlacz jest multifrequency. To oznacza, że najlepsze rezultaty są osiągane przy użyciu trybu fabrycznego. Znajdziesz tabelę trybów fabrycznych poniżej. Dla rodzimej rezolucji 1024x768, to np.: 60, 70 and 75 Hertz, nie 72 Hz; jakkolwiek w Windows 95/ 98/ 2000 możesz zmienić tempo odświeżania w następujący sposób: 1. Kliknij dwa razy Display w Control Panel.

30 2. Z okna Display Properties, wybierz Settings. Kliknij Advanced... w dolnym rogu. 3. Wybierz Adapter. Pole wyboru dla odświeżania jest zlokalizowane w centrum dolnego okna.

31 4. Wybierz tempo odświeżania z tabeli trybów fabrycznych, które znajduja sie w dalszej części tej instrukcji. 5. W kolejnym oknie naciśnij Change, OK i Yes. 6. Możesz teraz zamknąć Display Properties.

32 D. Optymalizacja obrazu Najprościej jest uzyskać optymalny obraz za pomocą funkcji ikey. Funkcja ta pracuje poprawnie jeśli jest używana z dostarczonym oprogramowaniem (auto.exe) przy jednoczesnym ustawieniu urządzenia na tryb fabryczny. 1. Rozpocznij program auto.exe z krążka CD, dostarczonego wraz z monitorem. Ukaże się wzór testu. 2. Przyciśnij ikey. Urządzenie przeprowadzi automatyczną regulację. W większości przypadków optymalny obraz będzie wyświetlony. Możesz wyjść z programu auto.exe klikając pojedynczo myszkę i przyciskając Exit. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z osiągniętego rezultatu, możesz spróbować ręcznej regulacji obrazu. 1. Uruchom ponownie program auto.exe wzór testowy, który jest najlepszą droga do obserwowania możliwych zmian. Możesz także użyć jakikolwiek inny obraz. 2. Uruchom menu OSD przyciskając przycisk Enter na monitorze. 3. Używając przycisków < lub > na monitorze naprowadź do submenu Geometry values i naciśnij Enter. 4. Aby wyregulować optymalna jakość obrazu Pixel Clock naciśnij przycisk < lub >. 5. Aby wyjść z submenu Clock naciśnij dwa razy Exit (Geometry submenu). Jeśli potrzebujesz dodatkowej regulacji wejdź ponownie do submenu Geometry i wybierz Phase przyciskając przycisk < lub > dla uzyskania najlepszego statusu. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z rezultatu regulacji powtórz powyższą procedurę używając różnych stopni odświeżania. Musisz używać jednego z fabrycznych trybów. Jeśli i-key nie pracuje lub wyświetlona jest wiadomość Not supported mode nie uzywasz jednego z dostępnych trybów. Jeśli masz kłopot aby wyświetlić jeden z dostępnych trybów zapytaj producenta karty graficznej jaką posiadasz w komputerze aby udzielił Ci pomocy. Regulacja Monitoratora Spojrzenie na Panel Kontrolny Na Panelu kontrolnym zlokalizowanych jest 6 przycisków: ikey, Exit, Enter, < and > i Power wyłącznik główny. Opis funkcji przycisków: 1. Power : Wyłącznik Główny, włącza i wyłącza monitor. 2. ikey : Regulacja pionowego, poziomego ustawienia trybu obrazu oraz automatyczne ustawienie pixeli. 3. Exit : Powrót do Głównego Menu, zachowanie Menu, lub wyjście z OSD bez zapamiętania funkcji.

33 4. Enter : Wejście do sub-menu, wybranie tematu lub zapamiętanie tematu. 5. < : Lewy przycisk reguluje kontrast. 6. > : Prawy przycisk reguluje jasność. Tryb Hot Key Kontrast 1. Przycisnąć przycisk < w celu wybrania funkcji regulacji kontrastu. 2. Regulacji kontrastu można dokonywać używając przycisków < lub > lub. Skala może być regulowana od maximum (100) do minimum (0). Jasność 3. Naciśnij Exit aby wyjść z OSD. Regulacja może być automatycznie zapamiętana. 1. Przycisnąć przycisk < w celu wybrania funkcji regulacji jasności. 2. Regulacji jasności można dokonywać używając przycisków < lub >. Skala może być regulowana od maximum (100) do minimum (0). 3. Naciśnij Exit aby wyjść z OSD. Regulacja może być automatycznie zapamiętana. Tryby Menu Głównego Dostępne Funkcje Kontrolne Menu Głównego Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy dwa tematy regulacji funkcji luminance.

34 : Regulacja jasności obrazu : Regulacja różnicy pomiędzy jasnym, a ciemnym kontrastem Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy cztery tematy regulacji funkcji Geometry. Regulacja poziomej pozycji obrazu

35 Regulacja pionowej pozycji obrazu Regulacja natężenia pixeli Regulacja czestotliwości pixeli Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy cztery tematy regulacji barwy kolorów. Mamy trzy tematy regulacji. Używając przycisków < lub > wybierz kolor i przyciśnij Enter, aby użyć regulacji barwy kolorów. Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy trzy tematy regulacji Miscellaneous.

36 regulacja pozycji OSD wybór języka OSD ustawienie czasu czuwania OSD regulacja położenia OSD, poziomo regulacja położenia OSD, pionowo Używając przycisków < lub > wybierz język, potem Exit, aby wejść do poprzedniego tematu Menu. Sub menu Information wyświetla rozdzielczość, odświeża wartość częstotliwości poziomej i pionowej. Naciśnij Enter, aby przywołać ustawienia fabryczne.

37 1. Problemy Najczęściej zadawane pytania Obraz jest zaśmiecony: Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wykonaj podstawowe regulacje opisane w instrukcji. Czy używasz przedłużacza kabla sygnałowego?. Odłącz rzedłużacz od monitora w celu wykonania testu. Jeżeli obraz nadal jest nie jest ostry wykonaj regulacje opisane w rozdziale o instalacji i regulacjach. Zastosowanie przedłużacza kabla sygnałowego powoduje zwykle pogorszenie jakości obrazu na ekranie. Obraz na ekranie jest mało wyraźny tylko dla rozdzielczości mniejszych od nominalnej?. Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji.wybierz rozdzielczość nominalną monitora. Widać uszkodzone pixele na ekranie: Jeden lub kilka pixeli nie świeci, jeden lub kilka pixeli świeci na biało, jeden lub kika pixeli świeci na czerwono, zielono, niebiesko lub w innym kolorze. Przeczytaj informacje zawarte w rozdziale Uszkodzone pixele. Niewłaściwe kolory wyświetlanego obrazu: Obraz jest za bardzo żółty, niebieski lub różowy. Wciśnij klawisz Enter i używając regulacji wybierz menu informacjne.wybierz opcje < lub > i przejdź do menu Information.Wciśnij klawisz Enter aby przywołać geometrię

38 ustawień fabrycznych Recall. Jeżeli kolory obrazu okna OSD są nadal niewłaściwe oznacza to, że jeden z podstawowych kolorów jest nieobecny w kablu sygnałowym. Sprawdź kabel i wtyczkę VGA. Jeśli bolce wtyczki są wygięte lub złamane skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Brak obrazu na ekranie: Czy kontrolka zasilania świeci się na zielono? Jeśli tak, to wciśnij klawisz Exit, aby wejść do OSD. Jeśli pojawi się komunikat Not supported Mode, przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji monitora Czy kontrolka zasilania świeci się na pomarańczowo? Jeśli tak to monitor znajduje się w trybie energooszczędnym (standby). Proszę wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze i poruszać myszką aby zdeaktywować tryb energooszczędnym (standby). Jeśli to nie pomoże sprawdź kabel i wtyczkę VGA. W przypadku, gdy bolce (piny) złącza są wygięte lub złamane skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Czy kontrolka świeci się? Sprawdź gniazdo kabla zasilania, zewnętrzne zasilanie i główny wyłącznik monitora Obraz jest zakłócony, mruga, skacze: Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wykonaj podstawowe regulacje opisane w instrukcji. Obraz jest przesunięty: Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość, czestotliwość odświeżania i wykonaj podstawowe regulacje opisane w instrukcji. Potrzebujesz więcej pomocy?! Jeśli po przeczytaniu tej instrukcji nie możesz rozwiązać problemów sam, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, lub napisz do nas 2. Wspomagane tryby operacyjne Fabryczne tryby pracy monitora (Preset Timing Table) Rozdzielczość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Inne

39 Pionowa (Hz) Pozioma (KHz) Pixeli 640x (P) 70.08(N) DOS 720x (N) 70.08(P) DOS 640x (N) 60.00(N) DOS 640x (N) 72.80(N) VESA 640x (N) 75.00(N) VESA 800x (P) 56.25(P) VESA 800x (P) 60.32(P) VESA 800x (P) 72.19(P) VESA 800x (P) 75.00(P) VESA 1024x (N) 60.00(N) VESA 1024x (N) 70.10(N) VESA 1024x (P) 75.00(P) VESA Tryby nie wykazane w powyższej tabeli nie są wspomagane. Aby osiągnąć optymalne ustawienie obrazu rekomendujemy wybranie jednego z modeli wskazanego w powyższej tabeli. Masz 12 trybów kompatybilnych z Windows. Może się zdarzyć, że obraz jest zakłócony. Jedną z przyczyn może być brak korespondencji pomiędzy częstotliwością sygnału karty graficznej z obowiązującym standartem. To nie jest błąd. Można tą sytuację poprawić przechodząc na automatyczne ustawienie lub ręczne ustawienie częstotliwości pionowej i poziomej i ustawienie częstotliwości pixeli z menu Geometry. Jeśli wyłączysz monitor, mogą wystąpić na ekranie linie zakłóceń. To jest normalne zjawisko. Aby zwiększyć czas działania monitora rekomendujemy używanie funkcji zarządzania energią komputera.

40 7. Dane techniczne Typ wyświetlacza 557s Przekątna obrazu widzialnego Rozdzielczość maksymalna Kolory Kontrast / Jasność Czas reakcji Przekątna obrazu widzialnego (lewy / prawy, góra / dół) Częst. pozioma Częst. pionowa Obraz sprawdzenie Kontrola użytkownika iscreen funkcje Kontrola microprocesora Zarządzanie energią Pobór energii Tryb oszczędzania energii Sygnał wejścia Synchronizacja Temperatura użytkowania Wilgotność użytkowania Zgodność ze standardami Zasilanie Wymiary (W x H x D ) Waga (netto) 15 (38.1cm) LCD 38.1cm 1024 X ,7 milion 400:1 (Max. 500:1) / 250 cd/m² (Max. 260 cd/m²) 16 ms 120, 100 (CR=10); 150, 130 (CR=5) khz Hz Digital, Screen OSD Technology, ikey (automatyczne ustawienie obrazu) 5 przycisków, ikey Kontrast, jasność, pion. & pozi. ustawienie obrazu, częstotliwość, zegar pixeli, balans kolorów, paleta kolorów, wybór języków (8 języków OSD), OSD pozycjonowanie, indykator systemu 12 trybów fabrycznych, 3 DOS, 9 VESA VESA DPMS, EPA 30W (Max.) < 3 Watt RGB analog 0,7 Vpp / 75 Ohm positive TTL separate signal connection 15-pin mini D-sub kabel +5 c~+40 c 20%~80% TCO 99 (Optional), TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS,IEC950, FCC Class B, DSNF, ISO , VCCI, UL, CB Report, CE, C-Tick, Fimco,BSMI 90~264V, 47~63Hz automatyczny 354 mm x 362 mm x 190 mm 3,4Kg

Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP767.

Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP767. Benq FP767 LCD Monitor Kolorowy 17.0 43,2 cm LCD Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Niniejsza instrukcja opisuje najważniejsze procedury dotyczące instalacji oraz ustawień monitora Benq FP767. Przedstawia

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

FP531 Kolorowy monitor LCD 15.0" (38.1 cm) Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP531 Kolorowy monitor LCD 15.0 (38.1 cm) Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP531 Kolorowy monitor LCD 15.0" (38.1 cm) Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i ii Prawa autorskie Copyright 2003 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacj nie możebyć

Bardziej szczegółowo

FP71G/FP71G + Kolorowy monitor LCD 17.0" (43.2 cm) Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika. Witaj!

FP71G/FP71G + Kolorowy monitor LCD 17.0 (43.2 cm) Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika. Witaj! FP71G/FP71G + Kolorowy monitor LCD 17.0" (43.2 cm) Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika Witaj! i Prawa autorskie Copyright 2004 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności. Instalacja. Podłączenie zasilania

Środki ostrożności. Instalacja. Podłączenie zasilania Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowy obraz wyświetlany w 6-bitowej gradacji podczas podłączenia monitora do niektórych kart graficznych

Nieprawidłowy obraz wyświetlany w 6-bitowej gradacji podczas podłączenia monitora do niektórych kart graficznych Notatka bezpieczeństwa Nazwa handlowa wyrobów, których dotyczy notatka: Monitory RadiForce RX440, RX650, RX850 and GX540 Identyfikator FSCA: DP-6bit_FSCA_PL_2015-07-01_001 Rodzaj FSCA: Modyfikacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 884007 Strona 1 z 10 1. Instalacja Przed podłączeniem do komputera PC po raz pierwszy należy włożyć CD-ROM i wybrać następujące

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER

TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Odinstalowanie starych sterowników i urządzeń (3.1) 2. Instalacja sterownika w Windows (3.2) 3. Instalacja programu DirectX 8.1 w Windows (3.3) 4. Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-152-268-62(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja opisuje instalację sterownika drukarki dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Vista, Windows XP oraz. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania

Printer Driver. Przed użyciem sterownika drukarki przeczytaj plik Readme. Przeczytaj zanim rozpoczniesz korzystanie z tego oprogramowania 4-539-578-61(1) Printer Driver Instrukcja instalacji Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki w systemie Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP i. Przeczytaj zanim rozpoczniesz

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

LCD MONITOR. quick start guide 2233BW 2233GW

LCD MONITOR. quick start guide 2233BW 2233GW LCD MONITOR quick start guide 2233BW 2233GW ii Wprowadzenie Zawartość opakowania Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora. W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 2000/XP DA-70159 Krok 1: Włożyć płytę CD ze sterownikiem, do napędu CD-ROM Krok 2: Podłączyć urządzenie do wolnego portu USB w posiadanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)

Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1) Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Łącza (3.1)! 2. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.2) 3. Instalacja sterownika w Windows 98/ 98SE/ Me/ 2000/ XP (3.3) 4. Instalacja karty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA: Kod Producenta Typ matrycy W1934S-BN. Format obrazu 16:10 Przekątna ekranu Nominalna rozdzielczość Jasność

SPECYFIKACJA: Kod Producenta Typ matrycy W1934S-BN. Format obrazu 16:10 Przekątna ekranu Nominalna rozdzielczość Jasność LG W1934S-BN Kod Producenta Typ matrycy SPECYFIKACJA: W1934S-BN TN Format obrazu 16:10 Przekątna ekranu Nominalna rozdzielczość Jasność 19 cale 1440x900 300 cd/m2 Kontrast 1000 :1 Czas reakcji matrycy

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy Internet bezprzewodowy Konfiguracja karty sieciowej Przedstawiamy Państwu poniżej krok po kroku konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+, którą najczęściej wykorzystuje się do odbioru

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

FP51G Kolorowy monitor LCD 15.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP51G Kolorowy monitor LCD 15.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP51G Kolorowy monitor LCD 15.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Powiadomienie techniczne: Aktualizacja oprogramowania (PC) dla produktów strumieniujących Naim wersja 4.3 Wersja 4.3 zapewnia zgodność z DSD i obsługę HLS. WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Po zaktualizowaniu do

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika liveplug

przewodnik użytkownika liveplug przewodnik użytkownika Spis treści 1. Zawartość zestawu... 3 2. Ogólne wskazówki użytkowania adaptera... 3 3. Podłączenie dekodera videostrady tp do modemu livebox tp... 4 4. Podłączenie komputera do modemu

Bardziej szczegółowo

FP91V/FP91V + Kolorowy monitor LCD Rozmiar panelu LCD 19.0" Podręcznik użytkownika

FP91V/FP91V + Kolorowy monitor LCD Rozmiar panelu LCD 19.0 Podręcznik użytkownika FP91V/FP91V + Kolorowy monitor LCD Rozmiar panelu LCD 19.0" Podręcznik użytkownika i Copyright Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Armagard Podświetlana klawiatura z touchpadem Model J-KB110BL. Podręcznik użytkownika ARMAGARD LIMITED

Armagard Podświetlana klawiatura z touchpadem Model J-KB110BL. Podręcznik użytkownika ARMAGARD LIMITED Armagard Podświetlana klawiatura z touchpadem Model J-KB110BL Podręcznik użytkownika ARMAGARD LIMITED Spis treści Wstęp... 2 Pierwsze kroki... 2 Jak korzystać z klawiatury... 3 Opis klawiatury... 4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo