Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP557s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP557s."

Transkrypt

1 Benq FP557s LCD Monitor Kolorowy 15.0" (38.1cm) LCD Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Niniejsza instrukcja opisuje najważniejsze procedury dotyczące instalacji oraz ustawień monitora Benq FP557s. Przedstawia również podstawową specyfikację techniczną oraz cechy funkcjonalne. Należy dokładnie zapoznać się z treścią tej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji oraz przystąpieniem do użytkowania monitora, aby uniknąć potencjalnych problemów. Prawa Autorskie Prawa Autorskie 2002 Benq Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być, reprodukowana, transmitowana, powielana, przechowywana w systemach danych ani tłumaczona na jakikolwiek inny język łącznie z językiem komputerowym, w żadnej formie elektronicznej, mechanicznej, magnetycznej, optycznej, chemicznej lub jakiejkolwiek innej bez uprzedniej pisemnej zgody Benq Corporation. Zrzeczenie się praw Firma Benq nie udziela żadnych gwarancji, wyrażnych ani domniemanych, w odniesieniu do zawartych tu informacji, a w szczególności nie gwarantuje sprzedawalności ani przydatności do żadnych szczególnych celów. Ponadto Firma Benq zastrzega sobie prawo do przeprowadzania rewizji i wprowadzania zmian treści niniejszej publikacji bez uprzedzenia. Uwagi związane z bezpieczeństwem użytkowania monitora komputerowego BENQ FP557s. 1. Zasilacz izoluje monitor od napięcia sieciowego. 2. Wyłącz zasilanie monitora z gniazda sieciowego przed konserwacją. Nie używaj płynów i areozoli do czyszczenia. Używaj miękkiej szmatki do czyszczenia obudowy i powierzchni ekranu z kurzu i śladów palców. 3. Otwory w obudowie przeznaczone są do wentylacji monitora. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno ich przykrywać lub blokować. Urządzenie nigdy nie powinno być używane w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach o słabej wentylacji. 4. Jeżeli nie masz pewności co do parametrów sieci energetycznej w miejscu instalacji monitora skontaktuj się z serwisem. 5. Nigdy nie wrzucaj żadnych przedmiotów i nie wlewaj żadnych płynów do zewnętrznych otworów monitora. 6. Nigdy nie naprawiaj monitora samodzielnie grozi to porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. W przypadku awarii urządzenia zleć naprawę autoryzowanemu serwisowi. 7. Włączenie i wyłączenie monitora odbywa się przy pomocy włącznika sieciowego znajdującego się na przednim panelu. Całkowite odłączenie od sieci energetycznej odbywa się przez wyjęcie wtyczki zasilacza z gniazda sieciowego. Ze względów bezpieczeństwa wtyczka kabla sieciowego powinna być w miejscu dostępnym, tak aby możliwe było awaryjne odłączenie sieci energetycznej.

2 SPIS TREŚCI 1. Pakowanie 2. Widok monitora Widok front. Widok tył (1) Widok tył (2): Lokalizacja wtyczek i gniazdek 3. Instalacja Instalacja sprzętu Instalacja oprogramowania 4. Regulacja Monitora Spojrzenie na Panel Kontrolny Tryb Hot Key Tryby Menu Głównego 5. Problemy Najczęściej zadawane pytania Potrzebujesz wiecej pomocy?! 6. Wspomagane tryby operacyjne 7. Dane techniczne 1. Pakowanie Zawartość zestawu Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy. Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, to należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Monitor LCD z przewodem sygnałowym Podręcznik Płyta CD-ROM

3 Przewód zasilający Obrotowa podstawka 2. Widok monitora Widok z przodu Widok z tyłu (1)

4 Widok z tyłu (2) Lokalizacja wtyczek i gniazdek 3. Instalacja Instalacja sprzętu. 1. Kabel zasilający 2. Kabel video A. Upewnić się, czy zasilanie monitora i komputera jest wyłączone. Instalacja monitora LCD powinna przebiegać zgodnie z poniższymi wskazówkami. Umieść strzałkę znajdującą się na podstawie monitora oraz przednią część monitora w korespondujących ze sobą kierunkach. Strzałka na podstawie oznacza przednią część podstawy. Umieść monitor w podstawie do momentu zatrzaśnięcia podstawy z monitorem.. Powinien być słyszalny specyficzny dźwięk zamocowania. Umieść monitor ekranem w kierunku miękkiego podłoża. Przytrzymaj tylną część monitora jedna ręką. Drugą ręką naciśnij przycisk zwalniający na podstawie i naciśnij na zewnątrz w kierunku strzałki aby odłączyć przedłużenie podstawy.

5 B. Podłączyć przewód sygnałowy video wychodzący z monitora do złącza na karcie grafiki w komputerze. C. Podłączyć przewód zasilający do gniazda znajdującego się na tylnej stronie monitora. Należy się upewnić, czy gniazdo nie jest blokowane lub zasłonięte, aby w razie konieczności można było łatwo odłączyć przewód zasilający. Monitor jest wyposażony w zasilacz z automatycznym wyborem napięcia zasilania V i częstotliwości Hz. Instalacja oprogramowania. A. Microsoft Windows 95 / 98 / 2000 Jeśli używasz Windows 95, Windows 98 lub Windows 2000 jako systemu operacyjnego musisz zainstalować poprawne oprogramowanie monitora. Windows 95. Pierwsze podłączenie monitora spowoduje, że system sam zlokalizuje monitor i zainstaluje oprogramowanie dla funkcji plug and play. Aby zainstalować oprogramowanie z krążka CD, Stosuj poniższe : 1. Włóż BenQ LCD Monitor CD-ROM do CD-ROM Driver. 2. Kliknij Start potem Settings.

6 3. Kliknij dwa razy ikonę Display w Panelu Kontrolnym. 4. Z okna Display Properties, wybierz Settings. Kliknij Advanced Properties w dolnym prawym rogu.

7 5. Wybierz Monitor. Kliknij Change w górnym prawym rogu.

8 6. Teraz kliknij Have Disk w górnym prawym rogu. Kiedy ukaże się następne okno wybierz Browse. 7. Włóż dołączony krążek CD do komputera. Wybierz CD-drive z menu. 8. W polu ponad wyborem instalacji zmień na Drivers folder. Aktualne pliki instalacyjne tam właśnie się znajdują. Naciśnij OK i okno się zamknie.

9 9. Przyciskając ponownie OK w następnym oknie ukaże się lista urządzeń kompatybilnych Wybierz z listy FP557s i naciśnij ponownie OK. 10. Jesteś spowrotem w Advanced Display Properties. Zamknij to okno klikając OK potwierdzając tą wiadomość klikając Yes. Kliknij OK i Yes ponownie. Instalacja jest zakończona. Możesz zamknąć Display Properties.

10 Windows 98. Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować program obsługi wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz Panel Kontrolny i podwójnie kliknij ikonę Display. 2. Z okna Display Properties wybierz Settings. Kliknij Advanced... w dolnym rogu.

11 3. Wybierz Monitor. Kliknij Change w górnym rogu.

12 4. Update Device Driver Wizard otworzy się. Potwierdź klikając Next. 5. Wybierz Display a list of all drivers in a specific location, so you can select the driver you want. i przyciśnij Next. 6. Teraz kliknij Have Disk w prawym dolnym rogu. Kolejne okno otworzy się i wybierz Browse.

13 7. Włóż dołączony krążek CD do komputera. Wybierz CD-drive z menu. 8. Przyciskając ponownie OK w następnym oknie ukaże się lista urządzeń kompatybilnych Wybierz z listy FP557s i naciśnij ponownie Next.

14 9. Insert Disk ukaże się. Kliknij OK, a później kliknij Skip File. 10. Zamknij Update Device Driver Wizard klikając Finish aby zakończyć instalację.

15 Windows Pierwsze podłączenie monitora spowoduje, że system sam zlokalizuje monitor i rozpocznie funkcję Add New Hardware Wizard. 1. Włóż BenQ LCD Monitor CD-ROM do CD-ROM Driver. 2. Kliknij Start potem Settings. 3. Kliknij dwa razy ikonę Display w Panelu Kontrolnym.

16 4. Z okna Display Properties, wybierz Settings. Kliknij Advanced Properties w dolnym prawym rogu. 5. Wybierz Monitor. Kliknij Properties.

17 6. Wybierz Driver, kliknij Update Driver.

18 7. Ukaże się Upgrade Device Driver Wizard, kliknij Next. 8. Wybierz Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver kliknij Next. 9. W następnym oknie kliknij Have Disk, potem Install From Disk okno ukaże się

19 Browse, a następnie wyświetli się Located File. 10. Zejdź w dół i wybierz CD ROM Driver, kliknij Next..

20 11. Z listy CD-ROM, wybierz Drivers, kliknij Open dwa razy, potem OK, Wybierz tryb LCD (FP557s) z listy, kliknij dwa razy Next.

21 12. Digital Signature Not Found okno ukaże się, kliknij Yes, potem Finish. 13. Nowe oprogramowanie obsługi jest zainstalowane w komputerze.

22 Windows ME Aby ręcznie zainstalować lub zaktualizować program obsługi wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij Start, Settings, Control Panel a potem dwa razy Display. 2. W oknie Display Properties, kliknij Settings, potem Advanced Kliknij Monitor, następnie Change. 4. Ukaże się Update Device Driver Wizard. Wybierz Specify the location of the driver (Advanced) potem Next.

23 5. Wybierz Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want, potem Next. 6. Wybierz Monitors z listy, potem Next.

24 7. Wybierz Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.. 8. Kliknij Have Disk potem Browse....

25 9. Zainstaluj BenQ LCD Monitor s CD do CD-ROMa i napisz d:\ (change the driver letter to match your CD-ROM driver if it is not drive D). Enter Drivers folder aby wybrać model z listy po lewej stronie. Kliknij OK.

26 10. kliknij OK na oknie Install From Disk. Ukaże się Update Device Driver Wizard. Wybierz model z listy, potem Next. 11. Kliknij Next.

27 12. Kliknij Finish aby zakończyć instalacje. B. Wybór optymalnej rezolucji obrazu. Technologia LC dostarcza zawsze stałą rezolucję obrazu. Dla monitora FP557s to 1024x768. Jest tzw. rodzima rezolucja która również reprezentuje maksymalną rezolucję. Niższe rezolucje są wyświetlane na ekranie poprzez obwód interpolacji. Różnice są spowodowane gdy porównamy rodzimą rezolucję do rezolucji interpolacyjnej. Jeśli chcesz wykorzystać w pełni technologię LCD powinno się używać rodzimą rezolucję. Windows 95/ 98/2000 możesz zmienić rezolucję w natępujacy sposób: 1. Kliknij dwa razy Display w Control Panel.

28 2. Z okna Display Properties, wybierz Settings. 3. Wybierz rezolucję 1024x768. Potem kliknij "Apply." 4. W kolejnym oknie naciśnij OK i Yes.

29 5. Możesz teraz zamknąć Display Properties. C. Wybór tempa odświeżania Nie ma potrzeby wyboru najwyższego z możliwych tempa odświeżania na panelach LC. Z technicznego punktu widzenia nie jest możliwe aby na panelu LC obraz migotał. Nawet przy tempie odświeżania 60 Hz będzie absolutnie wyświetlany obraz bez migotania. Ważniejszym jest aby upewnić się iż w używasz jednego z fabrycznych trybów. W porównaniu do nowoczesnych monitorów CRT, które są tzw multiscan, LC wyświetlacz jest multifrequency. To oznacza, że najlepsze rezultaty są osiągane przy użyciu trybu fabrycznego. Znajdziesz tabelę trybów fabrycznych poniżej. Dla rodzimej rezolucji 1024x768, to np.: 60, 70 and 75 Hertz, nie 72 Hz; jakkolwiek w Windows 95/ 98/ 2000 możesz zmienić tempo odświeżania w następujący sposób: 1. Kliknij dwa razy Display w Control Panel.

30 2. Z okna Display Properties, wybierz Settings. Kliknij Advanced... w dolnym rogu. 3. Wybierz Adapter. Pole wyboru dla odświeżania jest zlokalizowane w centrum dolnego okna.

31 4. Wybierz tempo odświeżania z tabeli trybów fabrycznych, które znajduja sie w dalszej części tej instrukcji. 5. W kolejnym oknie naciśnij Change, OK i Yes. 6. Możesz teraz zamknąć Display Properties.

32 D. Optymalizacja obrazu Najprościej jest uzyskać optymalny obraz za pomocą funkcji ikey. Funkcja ta pracuje poprawnie jeśli jest używana z dostarczonym oprogramowaniem (auto.exe) przy jednoczesnym ustawieniu urządzenia na tryb fabryczny. 1. Rozpocznij program auto.exe z krążka CD, dostarczonego wraz z monitorem. Ukaże się wzór testu. 2. Przyciśnij ikey. Urządzenie przeprowadzi automatyczną regulację. W większości przypadków optymalny obraz będzie wyświetlony. Możesz wyjść z programu auto.exe klikając pojedynczo myszkę i przyciskając Exit. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z osiągniętego rezultatu, możesz spróbować ręcznej regulacji obrazu. 1. Uruchom ponownie program auto.exe wzór testowy, który jest najlepszą droga do obserwowania możliwych zmian. Możesz także użyć jakikolwiek inny obraz. 2. Uruchom menu OSD przyciskając przycisk Enter na monitorze. 3. Używając przycisków < lub > na monitorze naprowadź do submenu Geometry values i naciśnij Enter. 4. Aby wyregulować optymalna jakość obrazu Pixel Clock naciśnij przycisk < lub >. 5. Aby wyjść z submenu Clock naciśnij dwa razy Exit (Geometry submenu). Jeśli potrzebujesz dodatkowej regulacji wejdź ponownie do submenu Geometry i wybierz Phase przyciskając przycisk < lub > dla uzyskania najlepszego statusu. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z rezultatu regulacji powtórz powyższą procedurę używając różnych stopni odświeżania. Musisz używać jednego z fabrycznych trybów. Jeśli i-key nie pracuje lub wyświetlona jest wiadomość Not supported mode nie uzywasz jednego z dostępnych trybów. Jeśli masz kłopot aby wyświetlić jeden z dostępnych trybów zapytaj producenta karty graficznej jaką posiadasz w komputerze aby udzielił Ci pomocy. Regulacja Monitoratora Spojrzenie na Panel Kontrolny Na Panelu kontrolnym zlokalizowanych jest 6 przycisków: ikey, Exit, Enter, < and > i Power wyłącznik główny. Opis funkcji przycisków: 1. Power : Wyłącznik Główny, włącza i wyłącza monitor. 2. ikey : Regulacja pionowego, poziomego ustawienia trybu obrazu oraz automatyczne ustawienie pixeli. 3. Exit : Powrót do Głównego Menu, zachowanie Menu, lub wyjście z OSD bez zapamiętania funkcji.

33 4. Enter : Wejście do sub-menu, wybranie tematu lub zapamiętanie tematu. 5. < : Lewy przycisk reguluje kontrast. 6. > : Prawy przycisk reguluje jasność. Tryb Hot Key Kontrast 1. Przycisnąć przycisk < w celu wybrania funkcji regulacji kontrastu. 2. Regulacji kontrastu można dokonywać używając przycisków < lub > lub. Skala może być regulowana od maximum (100) do minimum (0). Jasność 3. Naciśnij Exit aby wyjść z OSD. Regulacja może być automatycznie zapamiętana. 1. Przycisnąć przycisk < w celu wybrania funkcji regulacji jasności. 2. Regulacji jasności można dokonywać używając przycisków < lub >. Skala może być regulowana od maximum (100) do minimum (0). 3. Naciśnij Exit aby wyjść z OSD. Regulacja może być automatycznie zapamiętana. Tryby Menu Głównego Dostępne Funkcje Kontrolne Menu Głównego Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy dwa tematy regulacji funkcji luminance.

34 : Regulacja jasności obrazu : Regulacja różnicy pomiędzy jasnym, a ciemnym kontrastem Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy cztery tematy regulacji funkcji Geometry. Regulacja poziomej pozycji obrazu

35 Regulacja pionowej pozycji obrazu Regulacja natężenia pixeli Regulacja czestotliwości pixeli Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy cztery tematy regulacji barwy kolorów. Mamy trzy tematy regulacji. Używając przycisków < lub > wybierz kolor i przyciśnij Enter, aby użyć regulacji barwy kolorów. Używając przycisków < lub > wybierz powyższy temat i przyciśnij Enter, aby wejść do sub-menu. Mamy trzy tematy regulacji Miscellaneous.

36 regulacja pozycji OSD wybór języka OSD ustawienie czasu czuwania OSD regulacja położenia OSD, poziomo regulacja położenia OSD, pionowo Używając przycisków < lub > wybierz język, potem Exit, aby wejść do poprzedniego tematu Menu. Sub menu Information wyświetla rozdzielczość, odświeża wartość częstotliwości poziomej i pionowej. Naciśnij Enter, aby przywołać ustawienia fabryczne.

37 1. Problemy Najczęściej zadawane pytania Obraz jest zaśmiecony: Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wykonaj podstawowe regulacje opisane w instrukcji. Czy używasz przedłużacza kabla sygnałowego?. Odłącz rzedłużacz od monitora w celu wykonania testu. Jeżeli obraz nadal jest nie jest ostry wykonaj regulacje opisane w rozdziale o instalacji i regulacjach. Zastosowanie przedłużacza kabla sygnałowego powoduje zwykle pogorszenie jakości obrazu na ekranie. Obraz na ekranie jest mało wyraźny tylko dla rozdzielczości mniejszych od nominalnej?. Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji.wybierz rozdzielczość nominalną monitora. Widać uszkodzone pixele na ekranie: Jeden lub kilka pixeli nie świeci, jeden lub kilka pixeli świeci na biało, jeden lub kika pixeli świeci na czerwono, zielono, niebiesko lub w innym kolorze. Przeczytaj informacje zawarte w rozdziale Uszkodzone pixele. Niewłaściwe kolory wyświetlanego obrazu: Obraz jest za bardzo żółty, niebieski lub różowy. Wciśnij klawisz Enter i używając regulacji wybierz menu informacjne.wybierz opcje < lub > i przejdź do menu Information.Wciśnij klawisz Enter aby przywołać geometrię

38 ustawień fabrycznych Recall. Jeżeli kolory obrazu okna OSD są nadal niewłaściwe oznacza to, że jeden z podstawowych kolorów jest nieobecny w kablu sygnałowym. Sprawdź kabel i wtyczkę VGA. Jeśli bolce wtyczki są wygięte lub złamane skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Brak obrazu na ekranie: Czy kontrolka zasilania świeci się na zielono? Jeśli tak, to wciśnij klawisz Exit, aby wejść do OSD. Jeśli pojawi się komunikat Not supported Mode, przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji monitora Czy kontrolka zasilania świeci się na pomarańczowo? Jeśli tak to monitor znajduje się w trybie energooszczędnym (standby). Proszę wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze i poruszać myszką aby zdeaktywować tryb energooszczędnym (standby). Jeśli to nie pomoże sprawdź kabel i wtyczkę VGA. W przypadku, gdy bolce (piny) złącza są wygięte lub złamane skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Czy kontrolka świeci się? Sprawdź gniazdo kabla zasilania, zewnętrzne zasilanie i główny wyłącznik monitora Obraz jest zakłócony, mruga, skacze: Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wykonaj podstawowe regulacje opisane w instrukcji. Obraz jest przesunięty: Przeczytaj rozdział o instalacji i regulacji, a następnie wybierz odpowiednią rozdzielczość, czestotliwość odświeżania i wykonaj podstawowe regulacje opisane w instrukcji. Potrzebujesz więcej pomocy?! Jeśli po przeczytaniu tej instrukcji nie możesz rozwiązać problemów sam, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem, lub napisz do nas 2. Wspomagane tryby operacyjne Fabryczne tryby pracy monitora (Preset Timing Table) Rozdzielczość Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Inne

39 Pionowa (Hz) Pozioma (KHz) Pixeli 640x (P) 70.08(N) DOS 720x (N) 70.08(P) DOS 640x (N) 60.00(N) DOS 640x (N) 72.80(N) VESA 640x (N) 75.00(N) VESA 800x (P) 56.25(P) VESA 800x (P) 60.32(P) VESA 800x (P) 72.19(P) VESA 800x (P) 75.00(P) VESA 1024x (N) 60.00(N) VESA 1024x (N) 70.10(N) VESA 1024x (P) 75.00(P) VESA Tryby nie wykazane w powyższej tabeli nie są wspomagane. Aby osiągnąć optymalne ustawienie obrazu rekomendujemy wybranie jednego z modeli wskazanego w powyższej tabeli. Masz 12 trybów kompatybilnych z Windows. Może się zdarzyć, że obraz jest zakłócony. Jedną z przyczyn może być brak korespondencji pomiędzy częstotliwością sygnału karty graficznej z obowiązującym standartem. To nie jest błąd. Można tą sytuację poprawić przechodząc na automatyczne ustawienie lub ręczne ustawienie częstotliwości pionowej i poziomej i ustawienie częstotliwości pixeli z menu Geometry. Jeśli wyłączysz monitor, mogą wystąpić na ekranie linie zakłóceń. To jest normalne zjawisko. Aby zwiększyć czas działania monitora rekomendujemy używanie funkcji zarządzania energią komputera.

40 7. Dane techniczne Typ wyświetlacza 557s Przekątna obrazu widzialnego Rozdzielczość maksymalna Kolory Kontrast / Jasność Czas reakcji Przekątna obrazu widzialnego (lewy / prawy, góra / dół) Częst. pozioma Częst. pionowa Obraz sprawdzenie Kontrola użytkownika iscreen funkcje Kontrola microprocesora Zarządzanie energią Pobór energii Tryb oszczędzania energii Sygnał wejścia Synchronizacja Temperatura użytkowania Wilgotność użytkowania Zgodność ze standardami Zasilanie Wymiary (W x H x D ) Waga (netto) 15 (38.1cm) LCD 38.1cm 1024 X ,7 milion 400:1 (Max. 500:1) / 250 cd/m² (Max. 260 cd/m²) 16 ms 120, 100 (CR=10); 150, 130 (CR=5) khz Hz Digital, Screen OSD Technology, ikey (automatyczne ustawienie obrazu) 5 przycisków, ikey Kontrast, jasność, pion. & pozi. ustawienie obrazu, częstotliwość, zegar pixeli, balans kolorów, paleta kolorów, wybór języków (8 języków OSD), OSD pozycjonowanie, indykator systemu 12 trybów fabrycznych, 3 DOS, 9 VESA VESA DPMS, EPA 30W (Max.) < 3 Watt RGB analog 0,7 Vpp / 75 Ohm positive TTL separate signal connection 15-pin mini D-sub kabel +5 c~+40 c 20%~80% TCO 99 (Optional), TÜV/Ergonomics, TÜV/ GS,IEC950, FCC Class B, DSNF, ISO , VCCI, UL, CB Report, CE, C-Tick, Fimco,BSMI 90~264V, 47~63Hz automatyczny 354 mm x 362 mm x 190 mm 3,4Kg

FP202W 20.1" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP202W 20.1 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika FP202W 20.1" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. w HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. To urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja

Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Instalacja Użytkowanie i Konserwacja Znaki towarowe 2010 Plustek Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie zabronione. Wszystkie zawarte znaki towarowe i nazwy marek wymienione w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

HL195 HSG1145 OSD[V4.393]

HL195 HSG1145 OSD[V4.393] HL195 HSG1145 OSD[V4.393] OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Numer modelu: VS15453 Oświadczenia o zgodności z przepisami UWAGA: W tej części znajdują się wszystkie

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I

Powiadomienie. Wstęp. Wstęp I Powiadomienie Firma zastrzega sobie prawo do zmian tej publikacji lub jej zawartości bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie informacjami poglądowymi i nie pociągają za

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM

Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Instrukcja Obsługi Modemu Kablowego WebSTAR TM Model DPC 2100 TM i EPC 2100 TM Wprowadzenie Witamy w świecie szybkiego dostępu do Internetu. Nowy Modem Kablowy WebSTAR TM zapewnia niebywałe osiągi i niezrównaną

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi Monitor LCD firmy Acer Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi monitora LCD firmy Acer Wydanie oryginalne: 06/2008 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo