Instrukcja obsługi i instalacji Czujniki d termostatu Devireg 850

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i instalacji Czujniki d termostatu Devireg 850"

Transkrypt

1 PL Instrukcja obsługi i instalacji Czujniki d termostatu Devireg 850 1

2 Spis treści 1. Czujniki i strefy systemu grzejnego 1 Czujniki i strefy W rozdziale podano objaśnienia podstawowych pojęć używanych w dalszej części Instrukcji. 1.1 Zasady działania i rodzaje czujników rodzaj obszaru 1.2 Strefy systemu grzewczego rodzaj czujnika Ilość czujników w strefach systemu grzewczego Rozmieszczenie i instalacja czujników termostat - strefy systemu grzejnego 2.1 Lokalizacja czujników gruntowych Podane informacje umożliwią określenie optymalnej liczby czujników dla wszystkich stref systemu grzejnego Lokalizacja pierwszego czujnika gruntowego Lokalizacja kolejnych czujników gruntowych Przykładowy system grzewczy z czujnikami gruntowymi Przedłużanie kabla czujnikowego Zasady działania i rodzaje czujników Rodzaje obszarów obsługiwanych przez system przeciwoblodzeniowy DEVI - patrz rysunek. 2.2 Instalowanie czujników gruntowych chodniki i place parkingowe 2.3 Lokalizacja czujników dachowych schody i stopnie Lokalizacja pierwszego czujnika dachowego Lokalizacja kolejnych czujników dachowych dachy i naroża dachów 4. rynny i rury spustowe Kierownice wody roztopowej Obszary gruntowe (1 i 2) - jeden Przykładowy system grzewczy z czujnikami dachowymi lub kilku czujników gruntowych Przedłużanie kabla czujnikowego Obszary 2.4 Instalowanie czujników dachowych dachowe (3 i 3 Dane techniczne ) - jeden lub 4 Załącznik A Zasilacz i kabel zasilający S W kilka czujników dachowych. E N 1 Czujniki gruntowe i dachowe dokonują jednoczesnego pomiaru: - temperatury - wilgoci (lód, śnieg, grad, deszcz) Wyniki pomiarów przekazywane są do termostatu Devireg 850, który decyduje o załączeniu lub wyłączeniu kabli grzejnych zainstalowanych w poszczególnych strefach systemu grzewczego. Szczegółowe informacje o konfiguracji i obsłudze termostatu podane są w Instrukcji obsługi termostatu Devireg

3 1 Czujniki i strefy systemu grzejnego 1 Czujniki i strefy systemu grzejnego 1.2 Strefy systemu grzewczego Termostat Devireg 850 może współpracować z maksymalnie czterema czujnikami umieszczonymi w jednej strefie. Możliwa jest także konfiguracja dwustrefowa, gdzie każda zawiera jeden lub dwa czujniki. W systemach dwustrefowych występują dwa niezależne elementy grzejne oraz dwa do czterech czujników. Systemy dwustrefowe dzielą się na: systemy kombinowane = instalacja dachowa + instalacja gruntowa systemy podwójne = dwie instalacje gruntowe lub dachowe Jeżeli termostat Devireg 850 współpracuje z więcej niż jedną instalacją, można określić priorytet dla każdego z obszarów. Funkcja ta umożliwia naprzemienne ogrzewanie obu obszarów oraz zapewnia działanie systemu przy braku dostatecznie dużej mocy zasilającej. Termostat Devireg 850 oraz maksymalnie cztery czujniki mogą współpracować w następujących pięciu konfiguracjach: Rodzaj systemu 1.3 Zaleca się, by w każdej strefie znajdowały się przynajmniej dwa czujniki. Jest kilka powodów dla których warto zainstalowac 2 lub wiecej czujników w jednej strefie. - Większa niezawodność wykrywania zmian pogodowych może być ważna w dużych i rozbudowanych systemach grzejnych. - Szybsza reakcja na zjawiska pogodowe (nawet o 1 godzinę) uzyskana dzięki jednoczesnemu pomiarowi temperatury i wilgotności gruntu. W systemach z jednym czujnikiem, pomiary temperatury i wilgotności wykonywane są naprzemiennie przez jedno urządzenie, co spowalnia reakcję systemu. Prosimy określić liczbę czujników, które będą zainstalowane w poszczególnych strefach systemu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym instalatorem lub projektantem. Rodzaj systemu oraz liczba czujników (1-4) System z jedną strefą gruntową System z jedną strefą dachową System kombinowany System podwójny gruntowy 1-4 w jednej strefie 1-3 w jednej strefie gruntowej 2-4 w dwóch strefach 1-4 w jednej strefie 1-3 w jednej strefie dachowej Maksymalnie 4 czujniki we wszystkich strefach System z jedną strefą gruntową System z jedną strefą dachową System kombinowany System podwójny gruntowy System podwójny dachowy x x x x x Maksymalnie 4 czujniki we wszystkich strefach System podwójny dachowy 2-4 w dwóch strefach 4 5

4 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników W rozdziale 2 omówiono zasady poprawnego rozmieszczania i instalowania czujników gruntowych i dachowych. Rozmieszczenie i instalacja czujników gruntowych - patrz punkt 2.1. Rozmieszczenie i instalacja czujników dachowych - patrz punkt Lokalizacja czujników gruntowych Wybór właściwego miejsca zainstalowania czujników ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu grzewczego. Podstawowe trzy kryteria lokalizacji czujników są następujące: 1. Czujnik musi być zainstalowany wewnatrz strefy grzewczej min. 1 m od jej brzegu. 2. Czujniki muszą być wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych takich jak śnieg i deszcz. 3. Czujniki nie mogą być przykryte przez liście, kamienie, gruz lub inne przedmioty Lokalizacja pierwszego czujnika gruntowego Pierwszy czujnik gruntowy powinien być umieszczony w miejscu gdzie najwcześniej pojawia się i utrzymuje warstwa śniegu. W przypadku wykonywania instalacji na terenie nieznanym, odpowiednie informacje można uzyskać od jego stałych mieszkańców. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze: a) miejsce stale zacienione lub porośnięte mchem, b) miejsce w którym wiatr stale tworzy zaspy śniegu, c) miejsce z najbardziej intensywnym ruchem pieszym lub kołowym. W systemie podwójnym zawierającym dwie strefy gruntowe, kryteria lokalizacji pierwszego czujnika są takie same dla obu stref Lokalizacja kolejnych czujników gruntowych Kolejne czujniki gruntowe należy instalować w miejscach, których powierzchnia wysycha najpóźniej. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze: d) miejsce stale zacienione, e) miejsce w którym gromadzi się woda ze stopionego śniegu, f) miejsce w odległości przynajmniej 1 metra od innych czujników. W przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji czujników, zalecamy wytypować kilka alternatywnych miejsc, które mogą być wykorzystane podczas ewentualnych modyfikacji systemu Przykładowy system grzewczy z czujnikami gruntowymi Przykładowy system składa się z (1) ogrzewanego stopnia dolnego, ogrzewanego odcinka chodnika (2) oraz ogrzewanego stopnia górnego (3) W zależności od liczby stref i wymaganej niezawodności wykrywania zmian pogodowych należy zainstalować 2-3 czujniki gruntowe Czujnik nr 1 ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu grzewczego. Umieszczony jest w miejscu, w którym najwcześniej pojawia się śnieg i występuje duży ruch pieszych. Czujnik nr 2 umieszczony jest w rejonie chodnika, gdzie mogą tworzyć się kałuże. Miejsce to jest zacienione i wysycha jako ostatnie. Jeżeli dostatecznie duża moc zasilania jest niedostępna, można utworzyć tzw. system podwójny i nadać niski priorytet instalacji znajdującej się pod chodnikiem. Czujnik nr 3 zwiększa niezawodność i szybkość reakcji systemu na zmiany pogody. Może być dołączony podczas późniejszej modyfikacji systemu Przedłużanie kabla czujnikowego Zespół czujnika gruntowego składa się z kabla czujnikowego i obudowy czujnika. Czujnik gruntowy wyposażony jest w kabel przyłączeniowy o długości 15 m. Około 50 cm kabla należy zwinąć we wnętrzu obudowy czujnika. Pozostałe 14,5 metra umożliwia dołączenie czujnika nawet w sytuacji, gdy miejsce instalacji znajduje się stosunkowo daleko od termostatu. Jeżeli czujnik musi zostać zainstalowany w większej odległości, kabel czujnikowy może zostać przedłużony. Jako przedłużacz należy stosować kabel czteroprzewodowy zgodny z wymaganiami podanymi w Załączniku A. Aby uniknąć błędnych połączeń, prosimy dokładnie zanotować kolory przewodów kabla przedłużającego, które zostaną dołączone do fabrycznego kabla czujnikowego (biały, biały, czerwony, czarny). W systemach podwójnych nie wolno łączyć przedłużonych kabli czujnikowych z różnych stref. 6 7

5 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników 2.2 Instalowanie czujników gruntowych Po wybraniu lokalizacji czujników gruntowych i ewentualnym przedłużeniu kabli czujnikowych można przystąpić do instalacji czujników. Czujniki mogą być instalowane podczas prac budowlanych, a ich połączenie z termostatem i uruchomienie systemu może nastąpić później podczas uruchamiania instalacji budynkowych. Poniższe wymagania dotyczą wszystkich typów instalacji: a) Aby uniknąć wgniecenia czujnika w grunt podczas ruchu pojazdów i pieszych, podłoże pod czujnikiem musi być twarde (np. płyta betonowa). Konstrukcja rurki umożliwia jej montaż na płycie za pomocą śrub. illustration_a_b_c b) Rurkę czujnikową należy umieścić pomiędzy kablami grzejnymi zachowując minimalną odległość 1 cm. Instalacja w asfalcie: Temperatura w otoczeniu czujnika i rurki czujnikowej nie może przekraczać 80 C. Podczas wylewania i rozkładania asfaltu czujnik musi być zastąpiony przez element z drewna lub innego materiału odpornego na wysoką temperaturę. Rurka instalacyjna musi być wykonana z metalu odpornego na działanie wysokiej temperatury. e) Przed wylewaniem betonu lub układaniem cegieł, rurkę czujnikową należy szczelnie zamknąć za pomocą dostarczonej illustration nakładki Rurka i czujnik muszą być całkowicie otoczone przez beton tak, by w ich otoczeniu nie pozostały żadne szczeliny powietrzne. Źle Dobrze min. 1 cm min. 1 m f) Około 50 cm kabla czujnikowego należy zwinąć we wnętrzu rurki. Jeżeli kabel czujnikowy musi zostać przedłużony - patrz punkt g) Czujnik należy umieścić w obudowie w taki sposób, aby krawędzie czujnika znalazły się nieco poniżej (około 1 mm) obrzeża obudowy. h) Nacięcia na czujniku powinny znaleźć się na wysokości podobnych nacięć na obudowie. rurka instalacyjna z kablem czujnikowym Puszka instalacyjna Kabel czujnikowy c) Rurka czujnikowa nie może wystawać z gruntu. Górna mosiężna część czujnika musi znajdować się w położeniu poziomym. d) Przewód pomiędzy czujnikiem a termostatem Devireg 850 musi znajdować się w instalacyjnej rurce osłonowej. illustration illustration 2 rurka instalacyjna 8 9

6 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników 2.3 Lokalizacja czujników dachowych Wybór właściwego miejsca zainstalowania czujników ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu grzewczego. Podstawowe trzy kryteria lokalizacji czujników są następujące: 1. Czujnik musi być umieszczony w polu grzewczym, minimum 1 m od brzegu pola grzewczego. 2. Czujniki muszą być wystawione na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych takich jak śnieg i deszcz. 3. Czujniki nie mogą być przykryte przez liście gromadzące się w rynnach lub inne przedmioty Lokalizacja pierwszego czujnika dachowego Pierwszy czujnik dachowy należy umieścić w miejscu, w którym nagromadzenia śniegu i lodu sprawiają najwięcej kłopotów. W przypadku wykonywania instalacji w budynku nieznanym, odpowiednie informacje można uzyskać od jego stałych mieszkańców. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze: a) miejsce zacienione lub znajdujące się na północno-zachodniej stronie dachu, b) miejsce w głównej rynnie w pobliżu pionowej rury spustowej. W systemie podwójnym zawierającym dwie strefy dachowe, kryteria lokalizacji pierwszego czujnika są takie same dla obu stref Lokalizacja kolejnych czujników dachowych Kolejne czujniki dachowe należy instalować w miejscach, których powierzchnia wysycha najpóźniej. Można także wykorzystać następujące miejsca znajdujące się na ogrzewanym obszarze: c) miejsce w którym śnieg samoczynnie zsuwa się w kierunku rynien lub krawedzi połaci dachowej, d) pozostałe rynny w pobliżu rur spustowych, e) miejsce w odległości przynajmniej 1 metra od innych czujników. W przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji czujników, zalecamy wytypować kilka alternatywnych miejsc, które mogą być wykorzystane podczas ewentualnych modyfikacji systemu Kierownice wody roztopowej Na dachach stromych usytuowanych w kierunku południowym może występować silne nasłonecznienie i szybkie wysychanie wody. W sytuacjach takich może być konieczne zainstalowanie dodatkowych elementów kierujących wodę roztopową w kierunku czujnika. Uzyskanie optymalnego zwilżenia powierzchni czujnika może wymagać eksperymentalnego dobrania położenia kierownic i kierunku spływu wody. kierownica wody Przykładowy system grzejny z czujnikami dachowymi Przykładowy system zainstalowany jest na dachu z kilkoma oknami mansardowymi. W zależności od liczby stref i wymaganej niezawodności działania, zostanie zainstalowanych 2-3 czujników dachowych. Czujnik nr 1 umieszczony jest na ocienionej części dachu nad frontową częścią budynku. Czujnik ten ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego systemu grzewczego. Jest on zwilżany przez wodę roztopową aż do całkowitego wyschnięcia rynien. Do miejsca zainstalowania czujnika często zsuwa się śnieg, co dodatkowo opóźnia jego wysychanie. Czujnik nr 2 jest również konieczny ponieważ z ocienionej części dachu, na której znajdują się okna, śnieg może zsuwać się na dach wysuszony. Obszar z oknami można traktować jako strefę systemu podwójnego o niskim priorytecie. Czujnik nr 3 zwiększa niezawodność i szybkość reakcji systemu na zmiany pogody. Może być umieszczony w pobliżu jednej z rur spustowych lub wewnątrz centralnej rynny dachowej stosowanej na dachach o małym nachyleniu. Czujnik może być dołączony podczas późniejszych modyfikacji systemu Przedłużanie kabla czujnikowego Czujnik dachowy wyposażony jest w kabel przyłączeniowy o długości 15 m. Jeżeli czujnik musi zostać zainstalowany w większej odległości, kabel czujnikowy może zostać przedłużony. Jako przedłużacz należy stosować kabel czteroprzewodowy zgodny z wymaganiami podanymi w Załączniku A. Aby uniknąć błędnych połączeń, prosimy dokładnie zanotować kolory przewodów kabla przedłużającego, które zostaną dołączone do fabrycznego kabla czujnikowego (biały, biały, czerwony, czarny). W systemach podwójnych nie wolno łączyć przedłużonych kabli czujnikowych z różnych stref

7 2 Rozmieszczenie i instalacja czujników 4. Dane techniczne 2.4 Instalowanie czujników dachowych Po wybraniu lokalizacji czujników dachowych i ewentualnym przedłużeniu kabli czujnikowych można przystąpić do instalacji czujników. Czujniki mogą być instalowane podczas prac budowlanych, a ich połączenie z termostatem i uruchomienie systemu może nastąpić później podczas uruchamiania instalacji budynkowych. Poniższe wymagania dotyczą wszystkich typów instalacji: a) Czujnik musi być umieszczony pomiędzy kablami grzejnymi lub w ich pobliżu w odległości od kabla nie mniejszej niż 1 cm. b) Górna mosiężna część czujnika musi znajdować się w położeniu poziomym. W przypadku instalacji na dachu nachylonym, konieczne jest odpowiednie wypoziomowanie i zamocowanie czujnika. c) Czujnik należy trwale zamocować do podłoża za pomocą elementów mocujących lub wodoodpornego kleju. min. 1 cm Dane techniczne Typ: czujnik gruntowy D850 G1 Czujnik czujnik dachowy D850 R1 Czujnik Napięcie zasilania: 24VDC +10%/-20% (18-26VDC) Pobór mocy: czujnik gruntowy maks. 13W czujnik dachowy maks. 8W Stopień ochrony: IP 67 Temperatura otoczenia: czujnik gruntowy czujnik dachowy Rodzaj czujnika: Kabel czujnikowy: Prezentacja informacji: Wymiary: czujnik gruntowy obudowa czujnika (grunt) czujnik dachowy -30 C do +70 C -50 C do +70 C czujniki wilgoci dołączane do magistrali Devibus 15 m, 4 x 1 mm2 (może być przedłużany - patrz Załącznik A) wyświetlacz 2 linie po 16 znaków, podświetlany wys. = 74 mm; srednica = 87 mm wys. = 93 mm; srednica = 98 mm wys. = 15 mm; szer. = 23,5 mm; dl. 216 mm 12 13

8 3. Załącznik A przedłużanie kabla czujnikowego System gruntowy Ilość czujników: 1 lub Przekrój kabla 1 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 4 mm 2 System rynnowy Maks. długość (m) Maks. długość (m) Maks. długość (m) Ilość czujników: Przekrój kabla 1 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 4 mm 2 Maks. długość (m) Maks. długość (m) Maks. długość (m) Maks. długość (m) W systemach podwójnych nie wolno łączyć w szereg przedłużonych kabli czujnikowych. strefa A czujnik I czujnik II strefa B czujnik III II III czerwony czarny biały biały czerwony czarny biały biały czerwony czarny biały biały I Przedłużony kabel czujnikowy należy dołączyć do termostatu Devireg 850 Aby uniknąć błędnych połączeń, prosimy dokładnie zanotować kolory przewodów kabla przedłużającego dołączanych do fabrycznego kabla czujnikowego (biały, biały, czerwony, czarny)

9 Gwarancja Danfoss Gwarancja Danfoss Nabyliście Państwo produkt, który mamy nadzieję podniesie standard Waszego mieszkania i pozwoli na ekonomiczną jego eksploatację. System DEVI składający się z kabli grzejnych DEVIflex TM lub maty grzejnej DEVImat TM, termostatów DEVIreg TM oraz taśmy montażowej DEVIfast TM, rozwiązuje kompleksowo problemy związane z ogrzewaniem. W przypadku wystąpienia jednak problemów związanych z eksploatacją systemu grzewczego, firma Danfoss będąca producentem, której produkty są wytwarzane w Danii, należy do Uni Europejskiej i respektuje obowiązki producenta zgodnie z dyrektywą 85/374/CEE oraz związane z nimi prawa państwowe. Na podstawie tych uregulowań prawnych Danfoss udziela 10 letniej gwarancji na kable grzejne DEVIflex TM oraz maty grzejne DEVImat TM oraz 2 letniej gwarancji na pozostałe swoje produkty. Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem, że KARTA GWARANCYJNA znajdująca się na odwrotnej stronie została prawidłowo wypełniona wykonano szkic ułożenia kabla grzejnego oraz, że zaistniałe uszkodzenie zostało udostępnione firmie Danfoss lub jej autoryzowanemu Przedstawicielowi. Nazwisko/imię lub firma: Adres: Kod pocztowy: Warunki Gwarancji Danfoss udziela gwarancji: Telefon: Uwaga! Karta Gwarancyjna Danfoss traci ważność w przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji. Prosimy dokładnie wypełnić wszystkie pola i uważnie przeczytać Warunki Gwarancji (na odwrocie). Gwarancja zachowuje ważność, jeżeli KARTA GWARANCYJNA wypełniona została w języku angielskim lub języku urzędowym kraju, w którym produkt był zakupiony. Montaż wykonał (imię, nazwisko, pięczątka): Data wykonania montażu: Producent - firma Danfoss - zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania naprawy lub też dostarczenia nowego produktu bez ponoszenia dodatkowych kosztów niezwiązanych bezpośrednio z jego naprawą. W przypadku uszkodzonych termostatów DeviregTM, Danfoss zastrzega sobie prawo do ich naprawy, w możliwie krótkim terminie bez obciążania kosztami klienta. Warunki gwarancji Danfoss nie obejmują instalacji wykonanych przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień w tym zakresie, szkód powstałych na skutek nieodpowiednich projektów wykonanych przez osoby trzecie, złego użycia, uszkodzeń przez osoby trzecie lub nieprawidłowych instalacji i szkód będących ich następstwem. Ekspertyzy i naprawy wykonane przez Danfoss lub jej przedstawiciela nie objęte warunkami gwarancji są w pełni odpłatne. Gwarancja wygasa, jeżeli za reklamowany produkt zostaną zwrócone pieniądze. Firma Danfoss zawsze stara się odpowiadać szczerze, uczciwie i szybko na wszystkie zapytania i uzasadnione roszczenia klientów. Powyższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie odpowiedzialności za zakupiony produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Typ termostatu: Numer serii: Pieczątka punktu sprzedaży (podpis sprzedawcy) oraz data sprzedazy: Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska Grodzisk Mazowiecki Tel.: Fax:

10 18 19

11 Article: Wersja: C

Instrukcja obsługi i instalacji Czujniki dla termostatu EFIT 850

Instrukcja obsługi i instalacji Czujniki dla termostatu EFIT 850 Instrukcja obsługi i instalacji Czujniki dla termostatu EFIT 850 PL 1 Spis treści 1 Czujniki i strefy................................................ 3 1.1 Zasady działania i rodzaje czujników.................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. devireg 610

Instrukcja montażu. devireg 610 PL Instrukcja montażu devireg 610 Charakterystyka termoregulatora typu devireg 610: devireg 610 jest elektronicznym termostatem wyposażonym w czujnik temperatury typu NTC stosowanym do sterowania pracą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132 PL Instrukcja obsługi termostatów devireg 130,131,132 Spis treści: 1. Funkcje I zastosowania termostatów 2. Instrukcja montażu a. Montaż czujnika podłogowego do termostatów devireg 130 i 132 b. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. devimat DTIF-100/150 mata grzejna do cienkich wylewek betonowych

Instrukcja montażu. devimat DTIF-100/150 mata grzejna do cienkich wylewek betonowych PL Instrukcja montażu devimat DTIF-100/150 mata grzejna do cienkich wylewek betonowych Mata grzejna devimat DTIF-100/150 Instrukcja zawiera informacje o zastosowaniu i montażu mat grzejnych devimat DTIF-100/150.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. devimat DSVF-100/150 mata grzejna do cienkich wylewek betonowych

Instrukcja montażu. devimat DSVF-100/150 mata grzejna do cienkich wylewek betonowych PL Instrukcja montażu devimat DSVF-100/150 mata grzejna do cienkich wylewek betonowych 1 Mata grzejna devimat DSVF-100/150 Instrukcja zawiera informacje o zastosowaniu i montażu mat grzejnych devimat DSVF-100/

Bardziej szczegółowo

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu PL 1. Zastosowanie i funkcje Devilink HR Devilink HR (przekaźnik podtynkowy) służy do przełączania elementów grzejnych lub innych elektrycznych urządzeń

Bardziej szczegółowo

EFET 530, 531 i 532 Instrukcja montażu

EFET 530, 531 i 532 Instrukcja montażu EFET 530, 531 i 532 Instrukcja montażu PL 1 Spis treści Funkcje i zastosowania... 3 Ustawianie maksymalnej temperatury podłogi... 4 Wskazania diody LED... 5 Instrukcje dotyczące montażu... 6 Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Devilink FT termostat podłogowy Instrukcja montażu

Devilink FT termostat podłogowy Instrukcja montażu PL Devilink FT termostat podłogowy Instrukcja montażu 1. Zastosowanie i funkcje Devilink FT Regulator temperatury podłogi Devilink FT załącza i wyłącza kable lub maty grzejne. Regulator może współpracować

Bardziej szczegółowo

Deviflex DTCE-30 Kable grzejne Deviflex do dachowych i rynnowych systemów przeciwoblodzeniowych

Deviflex DTCE-30 Kable grzejne Deviflex do dachowych i rynnowych systemów przeciwoblodzeniowych Instrukcja instalacji Deviflex DTCE-30 Kable grzejne Deviflex do dachowych i rynnowych systemów przeciwoblodzeniowych Kable grzejne Deviflex DTCE-30 Kable Deviflex DTCE-30 przeznaczone są do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Montażu PL. Kable grzejne Deviflex DTCE-20 i DTCE-30 oraz maty grzejne Devimat DTCE-300

Instrukcje Montażu PL. Kable grzejne Deviflex DTCE-20 i DTCE-30 oraz maty grzejne Devimat DTCE-300 Instrukcje Montażu PL Kable grzejne Deviflex DTCE-20 i DTCE-30 oraz maty grzejne Devimat DTCE-300 Kable grzejne Deviflex DTCE Kable i maty grzejne DTCE są stosowane kiedy potrzebne jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia elektryczne

Szkolenia elektryczne Szkolenia elektryczne wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu Systemy przeciwoblodzeniowe oraz ogrzewanie podłogowe DEVI - szkolenie certyfikujące dodano 2014-07-11 ogrzewanie podłogowe,systemy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne regulatory temperatury

Elektroniczne regulatory temperatury Elektroniczne regulatory temperatury FC Controller z detektorem wilgoci SG i czujnikiem temperatury TS FC Controller z detektorem wilgoci SR i czujnikiem temperatury TS Przeznaczenie: Regulatory temperatury

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem podłogowym Elektroniczny termostat C 101 z czujnikiem podłogowym Regulator temperatury podłogi C 101 jest dedykowany dla systemu ogrzewania i przeznaczony do montażu na ścianie. Termostat posiada zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Devimat TM DSIA-300 Deviflex TM DSIA-25 jednożyłowy kabel grzejny do instalacji zewnętrznych 230 V lub 400 V

Instrukcja montażu. Devimat TM DSIA-300 Deviflex TM DSIA-25 jednożyłowy kabel grzejny do instalacji zewnętrznych 230 V lub 400 V PL Instrukcja montażu Devimat TM DSIA-300 Deviflex TM DSIA-25 jednożyłowy kabel grzejny do instalacji zewnętrznych 230 V lub 400 V Miejsce na szkic ułożenia maty/kabla grzejnego 2 Kabel grzejny Deviflex

Bardziej szczegółowo

elektroniczny regulator temperatury UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу

elektroniczny regulator temperatury UK PL RU Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу www.elektra.pl elektroniczny regulator temperatury Installation manual Instrukcja montażu Инструкция по монтажу UK PL RU Gratulujemy Państwu zakupu elektronicznego regulatora temperatury ELEKTRA ELR-10

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych lub mat grzejnych oraz termostatów i akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów,

Bardziej szczegółowo

Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji

Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji PL Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści 1: Instrukcja obsługi Informacje ogólne............................................... 3 Obsługa termostatu..............................................

Bardziej szczegółowo

Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji

Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji PL Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści 1: Instrukcja obsługi Informacje ogólne............................................... 3 Obsługa termostatu..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DEVIreg 531. Termostat elektroniczny.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 531. Termostat elektroniczny. Instrukcja obsługi DEVIreg 531 Termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 3 1.1 Dane techniczne......... 4 1.2 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 2 Instrukcja montażu..........

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. EFTM mata grzejna do cienkich wylewek betonowych

Instrukcja montażu. EFTM mata grzejna do cienkich wylewek betonowych Instrukcja montażu EFTM mata grzejna do cienkich wylewek betonowych PL Mata grzejna EFTM Instrukcja zawiera informacje o zastosowaniu i montażu mat grzejnych EFTM. Maty grzejne przewidziane są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Instalacje przeciwoblodzeniowe - ogrzewanie rynien, dachów, podjazdów, schodów, zbiorników, rurociągów

Instalacje przeciwoblodzeniowe - ogrzewanie rynien, dachów, podjazdów, schodów, zbiorników, rurociągów Instalacje przeciwoblodzeniowe - ogrzewanie rynien, dachów, podjazdów, schodów, zbiorników, rurociągów Systemy przeciwoblodzeniowe stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów, schodów, dachów i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Obiekt: Budynek Biurowy Adres: Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Cennik kabli grzejnych deviflex

Cennik kabli grzejnych deviflex Cennik kabli grzejnych deviflex deviflex DTIP-18, jednostronnie zasilany kabel grzejny (18 W/m, 230 V) zastosowanie: ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, usuwanie śniegu i lodu ze schodów

Bardziej szczegółowo

termostaty do instalacji specjalnych

termostaty do instalacji specjalnych termostaty do instalacji specjalnych www.devi.pl Termostat DEVIreg 316 Elektroniczny termostat z możliwością pracy jako termostat różnicowy z regulacją histerezy. Posiada funkcję obniżenia temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MAT GRZEJNYCH

INSTRUKCJA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MAT GRZEJNYCH INSTRUKCJA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MAT GRZEJNYCH, CTAE-160 Podłogowe maty grzejne i CTAE-160 są montowane w cienkiej warstwie kleju lub betonu pod powierzchnią ogrzewanej podłogi. W przypadku renowacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Luxbud: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Luxbud: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe Luxbud: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe Elektryczne systemy grzejne przeciwoblodzeniowe stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Odśnieżony i suchy podjazd do garażu, schody wejściowe czy instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REH Podstawowe parametry techniczne Model Moc (W) Napięcie (V) Klasa B IP Wymiary (mm) REH 09/ REHs 09 900 REH 12/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DEVIreg 330 (od +5 do +45 C) Termostat elektroniczny.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 330 (od +5 do +45 C) Termostat elektroniczny. Instrukcja obsługi DEVIreg 330 (od +5 do +45 C) Termostat elektroniczny www.devi.com Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Devireg 530, 531 i 532 Instrukcja montażu

Devireg 530, 531 i 532 Instrukcja montażu Devireg 530, 531 i 532 Instrukcja montażu PL Spis treści 1. Funkcje i zastosowania...3 Ustawianie maksymalnej temperatury podłogi...4 Wskazania diody LED...5 2. Instrukcja montażu...6 Miejsce montażu termostatów...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 610. Termostat elektroniczny. Instrukcja obsługi DEVIreg 610 Termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 3 1.1 Dane techniczne......... 4 1.2 Instrukcje bezpieczeństwa... 5 2 Instrukcja montażu..........

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kable grzejne EFTPC EFTPC-18 do podłóg betonowych, instalacji zewnętrznych, oraz przeciwoblodzeniowych 088L

Instrukcja montażu. Kable grzejne EFTPC EFTPC-18 do podłóg betonowych, instalacji zewnętrznych, oraz przeciwoblodzeniowych 088L Instrukcja montażu Kable grzejne EFTPC EFTPC-18 do podłóg betonowych, instalacji zewnętrznych, oraz przeciwoblodzeniowych PL 088L8007-01.01 12-2006 Kable grzejne EFTPC-18 Kable grzejne EFTPC-18 znajdują

Bardziej szczegółowo

Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji

Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji PL Termostat Devireg 850 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści 1: Instrukcja obsługi Informacje ogólne............................................... 3 Obsługa termostatu..............................................

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne regulatory temperatury

Elektroniczne regulatory temperatury Elektroniczne regulatory temperatury FC Controller 2 - z detektorem wilgoci SG i zewnętrznym czujnikiem temperatury TS FC Controller 2 - z detektorem wilgoci SR i zewnętrznym czujnikiem temperatury TS

Bardziej szczegółowo

34 Ogrzewanie Elektryczne

34 Ogrzewanie Elektryczne Maty grzejne i akcesoria DEVIdry 89300000 DEVIdry 55 1 m 2 230,60 A jednostronnie zasilane, 100 W/m 2, 230 V jednostronnie zasilane, 150 W/m 2, 230 V jednostronnie zasilane, 200 W/m 2, 230 V 89300002 DEVIdry

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C;

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C; E ELEKTRA FreezeTec Przewody grzejne z wbudowanym termostatem Zastosowanie System ELEKTRA FreezeTec przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów podatnych na uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania niskiej

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ WYPRODUKOWANO DLA Grupa ABG Sp. z o.o., 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel.: 022/ 860-73-34 www.grupaabg.com.pl PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ 328 23 21 www.eliko.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

KG-642:2015. Szanowny Kliencie!

KG-642:2015. Szanowny Kliencie! KG-642:2015 KG-642:2015 Szanowny Kliencie! Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania naszej produkcji. Firma termet istnieje na rynku polskim od ponad pięćdziesięciu lat i jest liderem w

Bardziej szczegółowo

CENNIK SYSTEMÓW GRZEWCZYCH DEVI

CENNIK SYSTEMÓW GRZEWCZYCH DEVI CENNIK SYSTEMÓW GRZEWCZYCH DEVI nr katalog. nazwa produktu netto vat brutto Termostaty 140F1010 DEVIreg 130, PW, PL 211,80 23 260,50 140F1011 DEVIreg 132, PW, PL 241,20 23 296,70 140F1075 DEVIreg 316,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DEVIreg 330 (od -10 do +10 C) Termostat elektroniczny.

Instrukcja obsługi. DEVIreg 330 (od -10 do +10 C) Termostat elektroniczny. Instrukcja obsługi DEVIreg 330 (od -10 do +10 C) Termostat elektroniczny www.devi.com Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału.

Bardziej szczegółowo

SR (rynnowy detektor wilgoci) montaż...w rynnie długość przewodu czujnika...6m (4x1mm²) z możliwością przedłużenia do 50m

SR (rynnowy detektor wilgoci) montaż...w rynnie długość przewodu czujnika...6m (4x1mm²) z możliwością przedłużenia do 50m Elektroniczny regulator temperatury FC2 Controller - z detektorem wilgoci SG zintegrowanym z czujnikiem temperatury FC2 Controller - z detektorem wilgoci SR i zewnętrznym czujnikiem temperatury TS Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem

Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem 1 BIBLIOTEKA INSTALATORA Zastosowanie przewodów grzewczych przy ochronie budynków i ich otoczenia przed śniegiem i mrozem opracował: mgr inż. Janusz Strzyżewski Zalegający na dachu śnieg, zatkane rynny

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I OGRZEWANIE

WENTYLACJA I OGRZEWANIE WYKAZ FIRM DANFOSS POLAND SP. Z O.O. str. 178 ZAMEL SP. Z O.O. str. 182 WENTYLACJA I KATALOG PRODUKTÓW INTER-ELEKTRO 177 Termostat DEVIreg Touch Elektroniczny regulator temperatury z dotykowym ekranem

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

CPrzewody grzejne ELEKTRA VCDR spełniają wymagania norm PN-EN. i lodem

CPrzewody grzejne ELEKTRA VCDR spełniają wymagania norm PN-EN. i lodem POchrona rynien, rur spustowych Przewody grzejne ELEKTRA VCDR i dachów przed śniegiem i lodem Charakterystyka CPrzewody grzejne ELEKTRA VCDR spełniają wymagania norm PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60335-2-83.

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

3. systemy przeciwoblodzeniowe

3. systemy przeciwoblodzeniowe 3. systemy 3.1 Informacje ogólne DEVI składają się z kabli grzejnych DEVIflex lub DEVI-iceguard, mat grzejnych DEVImat, termostatów DEVIreg oraz akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej są coraz częściej stosowane w naszych warunkach klimatycznych. Zapobiegają one powstaniu oblodzenia, a więc

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym

Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Elektroniczny termostat C 502 z czujnikiem podłogowym Regulator temperatury podłogi C 501 jest dedykowany dla systemu ogrzewania i przeznaczony do montażu na ścianie. Termostat posiada regulowaną nastawę

Bardziej szczegółowo

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Imię i Nazwisko klienta / użytkownika:..... Miejsce zamieszkania: Ulica, numer domu:. Kod pocztowy:. Numer Telefonu:.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Czujka wiatrowo - deszczowa WRG82

Czujka wiatrowo - deszczowa WRG82 Czujka wiatrowo - deszczowa WRG82 D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka 54 51-180 Wrocław tel.071/323-52-50 faks. 071/323-52-40 infolinia 0801-081-678* (*)

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Odpływ liniowy z regulacją

Odpływ liniowy z regulacją Instrukcja montażu Assembly instruction Montageanleitung Montavimo instrukcija Инструкция по установке Інструкція по установці Odpływ liniowy z regulacją Indeks: 011-20000700v03 1 5 2 3 2 Nr No. Nr No

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL Instrukcja obsługi Nr produktu: 576741 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Eksploatacja Zasilane energią słoneczną reflektory LED obsługiwane są przez technologię

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt.

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. Spis części nr nazwa części ilość rysunek poglądowy 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. 5 Stopery gumowe 6 szt. 6 Lusterko 2 szt. 7 Spoiler tylny 1 szt. 8 Koła

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

cena netto 2014 za jedn. handlową status cenowy Łańcuch do rur spustowych 5m 48,40 1,00 szt. PLN 23 +2%

cena netto 2014 za jedn. handlową status cenowy Łańcuch do rur spustowych 5m 48,40 1,00 szt. PLN 23 +2% Ceny na produkty DEVI obowiazują od 01.02.2014 Mikroenergetyka - Hurtownia Grzewcza Sopot, ul. Andersa 5/1A hurt@mikroenergetyka.com.pl tel./fax 58 340 47 10 lp symbol nazwa cena netto 2014 za jedn. handlową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROYAL. Instrukcja montażu systemu rynnowego

ROYAL. Instrukcja montażu systemu rynnowego ROYAL Instrukcja montażu systemu rynnowego System rynnowy Royal Gutter O wyborze właściwego systemu rynnowego decydują oprócz względów estetycznych, również względy praktyczne. W pierwszej kolejności należy

Bardziej szczegółowo

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych Mechaniczny termostat pokojowy z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Termostat przylgowy BRC

Termostat przylgowy BRC Kunda, Termostat przylgowy BRC Instrukcja obsługi i montażu CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 11.2010 0 Spis treści 1. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Turbodym Instrukcja obsługi

Turbodym Instrukcja obsługi Turbodym Instrukcja obsługi Zastosowanie Turbodym odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę lub powietrze w zależności od modelu. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE 1 1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577-581, Dz. U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120, EL-120S EL-350, EL-350S, EL-350WS EL-600SL, EL-600TSL EL-600DSL, EL-600WS EL-800SL, EL-800BSL, EL-800TSL EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200BSL,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI

CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI Stale pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów. W tym celu powstał Dział Jakości. Wszelkie wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed zamarzaniem. Instalacje grzewcze gruntowe. Arkusz zastosowań. Inteligentne systemy grzewcze

Ochrona przed zamarzaniem. Instalacje grzewcze gruntowe. Arkusz zastosowań. Inteligentne systemy grzewcze Ochrona przed zamarzaniem Instalacje grzewcze gruntowe Arkusz zastosowań Inteligentne systemy grzewcze Spis treści Przegląd rozwiązań... 3 Dobór produktów... 4 Obliczenia... 5 Podsumowanie... 6 Testowanie...

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B

Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B Regulator temperatury RTSZ-4.1/A, RTSZ-4.1/B Instrukcja obsługi Styczeń 2015 Szkoper Elektronik Strona 1 2015-01-11 1 Parametry techniczne: Rozmiary: 52,5x90x70mm Zużycie energii: < 1,5VA Zasilanie: 230V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu elementów systemu sterowania OWLET-Nightshift

Instrukcja montażu elementów systemu sterowania OWLET-Nightshift Instrukcja montażu elementów systemu sterowania OWLET-Nightshift Dotyczy: Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Radzionków Wykonawca zobowiązany jest: Zapewnić poprawne warunki składowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM.

Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM. OGRZEWANIE PODŁOGOWE. 1. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ. Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. wykonać OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM.

Bardziej szczegółowo