T E S T. Konkurs Techniczno-Informatyczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T E S T. Konkurs Techniczno-Informatyczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie"

Transkrypt

1 Imię i Nazwisko Nazwa szkoły T E S T Konkurs Techniczno-Informatyczny NA INŻYNIERA CZEKA KARIERA Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie 1. Sprawdź, czy test zawiera 8 stron (zadania 1 35) oraz kartę odpowiedzi. Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi nadzorującemu konkurs. 2. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę swojej szkoły. 3. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. 4. Obliczenia do zadań możesz wykonywać na stronie 8 zatytułowanej BRUDNOPIS. Odpowiedzi do zadań wpisuj w odpowiednie miejsca na karcie odpowiedzi. W przypadku błędu skreśl złą odpowiedź, a obok wpisz poprawną. 5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 7. Po zakończeniu pracy test oraz arkusz odpowiedzi oddaj nauczycielowi. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

2 Zadania za 1 punkt 1. Najmniejszą jednostką informacji jest: a. 1 bajt, b. 1 znak, c. 1 bit, d. 1 plik. 2. Pojemność dysku HD wynosi 1 TB. Ile to bajtów: a. Miliard, b. Milion, c. Trylion, d. Bilion. 3. Unikatowy adres karty sieciowej oraz kod producenta karty wchodzą w skład adresu: a. IP, b. URL, c. IPX, d. MAC. 4. Jeżeli odejmiemy liczbę 3512 od 3533 po zamianie na system binarny otrzymamy: a , b , c , d Informacja o procesorze - 3GHz mówi że: a. Może zapamiętać w ciągu sekundy 3 miliony operacji, b. Komputer ma wbudowane 3 koprocesory, wspomagające obliczenia, c. Wykonuje w ciągu sekundy 3 miliardy operacji, d. Wykonuje w ciągu minuty 3 miliony operacji. 6. Program do blokowania nieautoryzowanych połączeń z Internetem to: a. Program antywirusowy, b. Rootkit, c. Firewall, d. Spyware. 7. Jeden kilobajt, ile to bajtów? a. 100, b. 1024, c. 124, d Przeanalizuj schemat blokowy. Podaj wartość wyprowadzonej zmiennej s. a. s = 18, b. s = 12, c. s = 30, d. s = 45. k:=k+3 s:=s+k Start k:=3 s:=k k >12 Schemat blokowy do zadania 8. T Pisz(s) Stop 2 S t r o n a Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

3 I Konkurs Informatyczno - Techniczny Na Inżyniera Czeka Kariera 9. Jakiego typu pętla przedstawiona jest na schemacie? a. Wykonaj blok instrukcji x-razy, b. Dopóki spełniony warunek, wykonaj Podaj (x,b) blok instrukcji, c. Wykonaj blok instrukcji, aż zostanie spełniony warunek, T d. Żadna z powyższych. x<=b 10. Iteracja to: a. procedura wywołująca samą siebie, Blok instrukcji b. technika polegająca na wykonaniu tej samej instrukcji n razy, Podaj (x,b) c. wywołanie procedury z parametrem, d. wykonanie bloku instrukcji. 11. Ile najmniej należy wykonać mnożeń, aby obliczyć x 22 Schemat blokowy do zadania 9.? a. 21, b. 11, c. 7, d Pomalowany z każdej strony sześcian został pocięty na 216 równych sześcianików. O ile liczba niepomalowanych sześcianików jest mniejsza od tych, które mają pomalowaną tylko jedną ściankę? a. 16, b. 37, c. 32, d W pewnym badaniu zebrano 10 danych. Jedna z nich została jednak zamazana, a pozostałe dziewięć które były widoczne to: 3, 5, 2, 1, 1, 5, 8, 3, 2. Ile wynosiła utracona dana, jeśli policzona wcześniej średnia wszystkich danych wynosiła 3,2? a. 1, b. 2, c. 3, d Jeśli dziś jest środa, to jaki będzie dzień tygodnia, który jest kolejnym dniem po dniu występującym dzień przed dniem, jaki poprzedził dzień wczorajszy? a. poniedziałek, b. wtorek, c. czwartek, d. piątek. 15. Czyścioch zużywając równomiernie prostopadłościenne mydło zauważył, że po 19 dniach wszystkie wymiary mydła zmniejszyły się o 1/3 swoich początkowych wartości. Na ile jeszcze dni wystarczy Czyściochowi tego mydła, jeżeli będzie je zużywać w takim samym tempie, jak dotychczas? a. 6, b. 7, c. 8, d. 9. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 3 S t r o n a

4 16. Mąż dał żonie kwiaty. Wszystkie spośród nich, oprócz dwóch, to róże; wszystkie, oprócz dwóch, to tulipany i wszystkie, oprócz dwóch, to goździki. Ile kwiatów dostała żona? a. 3, b. 4, c. 5, d (łamigłówka Lewisa Carrolla). Jeśli 5 kotów łowi 5 myszy w 5 minut, to ile potrzeba kotów do złapania 30 myszy w kwadrans? a. 5, b. 8, c. 10, d W klasie jest dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. Proporcjonalnie też ułożyły się oceny, tzn. ocen celujących było u dziewcząt dwa razy więcej niż u chłopców, podobnie ocen bardzo dobrych itd. Jeśli c jest średnią ocen chłopców, d średnią dziewcząt, to: a. d = 2c, b. d = c, c. d > c, d. d < c. 19. W Ptasiej Akademii Wokalnej studiowały słowiki i garstka wróbli, obniżających poziom rocznika. Jeśli bowiem słowiki oceniano średnio na 90 pkt, to wróble na 50 pkt. Ale dzięki słowikom poziom ogólny wynosił 85 pkt. Na ilu słowików przypadał jeden wróbel? a. 6, b. 7, c. 8, d Rowerzysta stwierdził po przejechaniu części trasy, że już pokonał jedną trzecią część. Po przejechaniu jeszcze 10 kilometrów zauważył, że została mu jeszcze jedna czwarta trasy. Jaka była długość trasy (w kilometrach)? a. 24, b. 18, c. 30, d Wymiarem stałej Plancka h jest: a. J, b. J / s, c. N s, d. J s. 22. Maria Skłodowska Curie, za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała nagrodę/y Nobla: a. z chemii w 1903 roku, b. z fizyki i chemii w 1911 roku, c. z fizyki w 1903 i z chemii w 1911 roku, d. z fizyki w 1911 roku. 23. Nie jest podstawową jednostką układu SI: a. kilogram, b. centymetr, c. amper, d. sekunda. 4 S t r o n a Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

5 I Konkurs Informatyczno - Techniczny Na Inżyniera Czeka Kariera 24. Masa spadająca swobodnie w polu grawitacyjnym (bez sił oporu): a. porusza się ruchem jednostajnym, b. jest w stanie nieważkości, c. wpada w ruch obrotowy, d. wykonuje ruch drgający. 25. Na równi pochyłej umieściliśmy wózek z zawieszonym na stojaczku PIONEM murarskim. Zwalniamy wózek, który porusza się w dół równi. Jaki kierunek będzie wskazywał pion: a. prostopadły do powierzchni stołu na którym umieszczona jest równia pochyła, b. prostopadły do powierzchni równi, po której porusza się wózek, c. odchylony od pionu o kąt α zależny od prędkości ruchu wózka, d. równoległy do powierzchni bocznej równi pochyłej. 26. Wskaż poprawną kolejność od najstarszego z okresów życia badaczy NIEBIOS: a. ABCD, A Mikołaj Kopernik b. DACB, B Johannes Kepler c. BCAD, C Klaudiusz Ptolemeusz d. CABD. 27. Trwałość jądra atomowego to wynik: a. oddziaływania słabego, b. oddziaływania elektromagnetycznego, c. oddziaływania silnego, d. oddziaływania grawitacyjnego. 28. Najważniejszą cechą światła lasera jest jego: a. monochromatyczność, b. ukierunkowanie, c. spójność, d. polaryzacja. D Isaac Newton 29. Gwiazdy rodzą się i są do siebie bardzo podobne, na starość zaczynają się różnić. To wynik ich ewolucji. Wszystko zależy od tego jaką mają masę i z czego są zbudowane. Gwiazda cięższa od Słońca np. 10 razy to na emeryturze : a. błękitny nadolbrzym, b. czerwony olbrzym, c. czarna dziura, d. supernowa. 30. Atomy węgla tworzą wiele uporządkowanych struktur (odmiany alotropowe), który z niżej wymienionych nie należy do takich: a. grafen, b. fuleren, c. kryształ górski, d. diament. Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 5 S t r o n a

6 Zadania za 2 punkty 31. W arkuszu kalkulacyjnym znajdują się informacje dotyczące temperatury barwowej światła białego w skali Kelvina. Jaki wynik pojawi się w komórkach D23 i E23, gdy wpiszemy w nich następujące formuły: D23 =WYSZUKAJ.PIONOWO(C23; B10:F20; 3; 1) E23 =LICZ.JEŻELI(E10:E20; ciepła ) wpisz na karcie odpowiedzi w pozycji 31.a. wpisz na karcie odpowiedzi w pozycji 31.b. 32. Przeanalizuj schemat i zapisz zawarte w nim warunki w postaci funkcji JEŻELI. Odpowiedź wpisz na karcie odpowiedzi w pozycji S t r o n a Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

7 I Konkurs Informatyczno - Techniczny Na Inżyniera Czeka Kariera 33. Jednym z pierwiastków poniższego równania jest x = 0. x = x x x x x... Drugi pierwiastek wynosi: a. 1, b. 2, c. 3, d W Ułamkowie połowa kobiet to mężatki i wszystkie wyszły za mąż za dwie trzecie miejscowych mężczyzn. Jaki ułamek ułamkowskiej społeczności stanowią mieszkańcy stanu wolnego? a. 1/3, b. 2/5, c. 3/7, d. 4/ Według modelu podanego przez fizyka Gell-Manna proton i neutron składają się z dwóch typów kwarków: górnego (u) o ładunku 1/3 e i dolnego (d) o ładunku +2/3 e (e ładunek elektryczny protonu). Zbuduj modele protonu i neutronu wpisując skróty nazw odpowiednich kwarków (u lub d) do małych kółek imitujących kwarki. proton neutron Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 7 S t r o n a

8 B R U D N O P I S 8 S t r o n a Instytut Techniczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc.

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. miejsce na naklejkę z kodem. rok. dzień miesiąc. WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY Drogi Uczniu! Witaj na etapie rejonowym konkursu matematycznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY 2010/2011

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY 2010/2011 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP REJONOWY 200/20 Test składa się z 30 zadań. Na jego rozwiązanie masz 90 minut. W każdym zadaniu wybierz jedną, najlepszą według Ciebie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo