GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ"

Transkrypt

1 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Jeziorańskiego w Kielcach Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA (i nie tylko) listopada 2015 Miejsce konferencji: Hotel "ECHO" w Cedzynie k/kielc Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy, Kielce Patronat: Prezydent Miasta Kielce Komitet Naukowy: Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska - przewodnicząca komitetu naukowego Prof. zw. dr hab. Czesław Czabała Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński Prof. dr hab. Anna Kieszkowska Prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik Prof. zw. dr hab. Marcin Wojnar Prof. dr hab. Marcin Ziółkowski Komitet organizacyjny: Przewodniczącykomitetu organizacyjnego:prof. dr hab. Jan Chodkiewicz, dr Krzysztof Gąsior Sekretarze: mgr Dariusz Łuczak, mgr Paweł Pociecha, mgr Łukasz Niewczas Konferencja jest współfinansowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1

2 KOMUNIKAT NR 2. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom głodu w uzależnieniach (zwłaszcza uzależnieniu od alkoholu). Prócz części teoretycznej (naukowej) przewidziano przeprowadzenie 4 warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności pracy nad głodem w różnorodnych podejściach (behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, związanym z koncepcją regulacji emocji oraz zintegrowanym). Ponadto uczestnicy w czasie seminarium będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi narzędziami do badania głodu alkoholowego. Przewidziano również przegląd najnowszych trendów w praktyce terapeutycznej i w badaniach naukowych nad zagadnieniami funkcjonowania osób uzależnionych i członków ich rodzin. ORGANIZACJA KONFERENCJI I WARSZTATÓW CZĘŚĆ NAUKOWA: w czasie pierwszego dniakonferencji przewidujemy wystąpienia uczestników oraz panel dyskusyjny na temat problematyki głodu w uzależnieniach. CZĘŚĆ SZKOLENIOWA:W ciągu dwóch kolejnych dni przeprowadzone zostaną warsztaty szkoleniowe dotyczące różnych aspektów pracy nad głodem w uzależnieniach KONFERENCJA NAUKOWA WARSZTATY PRZEZNACZONE DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Tematyka warsztatów: 1. Podejście behawioralno-poznawcze w pracy nad głodem alkoholu Prowadząca: EwaMiturska, psycholog i pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta terapii poznawczo behawioralnej CBT, psychoterapeuta terapii systemowej (terapia rodzin i par), specjalista terapii motywującej, terapii krótkoterminowej TSR, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, specjalista rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od narkotyków. 2. Uwzględnianie głodu alkoholowego w pracy psychodynamicznej Prowadząca: Bożena Maciek-Haściło: psycholog, ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, kierownik Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie. 3. Praca z doświadczeniem głodu w podejściu skoncentrowanym na emocjach. Terapia humanistyczno - egzystencjalna. Prowadzący: Ireneusz Kaczmarczyk, dr n. hum., socjolog, trener i superwizor grupowego treningu PTP. Autor badań dotyczących procesu zdrowienia osób uzależnionych, koncepcji kryzysów i kryteriów zmian. Prowadzi zajęcia w Szkole Psychoterapii Humanistycznej dla terapeutów uzależnień ośrodka INTRA. Członek Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej. Redaktor naczelny TUiW. 4. Zintegrowane podejście do pracy nad głodem alkoholu Prowadzący: Jolanta Ryniak: specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalistka psychoterapii uzależnień, trener L Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkini Komisji Egzaminacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego, Krzysztof Gąsior:dr n. hum., specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, superwizor psychoterapii uzależnień. 2

3 Kieruje Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz pracuje w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii rodzin, uzależnień (szczególnie kobiet) i osób dorosłych, dzieci alkoholików. OGÓLNY HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ 17 listopada Otwarcie Konferencji część naukowa dla wszystkich zainteresowanych Podsumowanie części naukowej 18 listopada Otwarcie konferencji część warsztatowa dla terapeutów uzależnień Wykład 1. Czym jest głód alkoholu i jak go badać? Prezentacja najnowszych narzędzi badawczych. Wykładowca: Jan Chodkiewicz, dr hab., psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Zainteresowania naukowe i terapeutyczne dotyczą głównie uzależnienia od alkoholu, zwłaszcza czynników powiązanych z nawrotami oraz zastosowaniem terapii poznawczobehawioralnej w terapii osób uzależnionych.jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami Przerwa kawowa Warsztat A Obiad Warsztat B Kolacja 19 listopada Śniadanie Warsztat C Przerwa kawowa Warsztat D Wykład 2. Jak pracować nad głodem alkoholu? Integracja różnorodnych podejść terapeutycznych. Wykładowcy: Krzysztof Gąsior, Jolanta Ryniak. Dyskusja i podsumowanie konferencji Zamkniecie konferencji Obiad Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich 4 warsztatach. Jednostkowy warsztat obejmuje 3 godz. edukacyjne. Uczestnicy otrzymują również materiały pomocnicze i edukacyjne. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w imieniu organizatorów: Jan Chodkiewicz i Krzysztof Gąsior 3

4 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA: (i nie tylko) listopada 2015 r. Informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w części naukowej konferencji ( r.) Informujemy, że dla uczestników konferencji w Ośrodku ECHO zarezerwowane zostały pokoje jednoosobowe i dwuosobowe. Opłata konferencyjna: 250 zł (jeden nocleg z wyżywieniem) Opłata konferencyjna bez noclegu 150 zł Karta zgłoszeniowa w załączeniu. Informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w części szkoleniowej konferencji ( r.) Informujemy, że dla uczestników konferencji w Ośrodku ECHO zarezerwowane zostały pokoje dwuosobowe i trzyosobowe. Opłata konferencyjna: 300 zł (w przypadku korzystania z 1 noclegu: 250 zł, bez noclegu 200zł) Uczestnicy konferencji mają zapewnione: udział w zajęciach dydaktycznych, materiały konferencyjne i dydaktyczne 2 noclegi, wyżywienie (od śniadania r. do obiadu r.), serwis kawowy Karta zgłoszenia w załączeniu Informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w całej konferencji (część naukowa i część szkoleniowa): r.) Koszt udziału w całej konferencji (część naukowa i szkoleniowa) w przypadku 2 noclegów i wyżywienia: 350 zł. 4

5 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ(CZĘŚĆ NAUKOWA) 17 LISTOPAD 2015 rok NAZWISKO I IMIĘ Tytuł naukowy. Uczenia/miejsce pracy. Adres do korespondencji/ Telefon kontaktowy:.. Uczestnictwo czynne: referat plakat prezentacja* Temat wystąpienia:.. Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać mailem lub na adres Centrum do dnia 30 maja 2015 roku wraz ze streszczeniem nie przekraczającym jednej strony. Osoby, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane na konferencję zostaną o tym poinformowane do dnia 14 czerwca. Proszę o rezerwację noclegów i obiadów *: 16/17 listopad nocleg 17 listopad śniadanie obiad* Opłata konferencyjna winna być wniesiona do 26czerwca 2015 r. W ramach opłaty zapewniamy nocleg i wyżywienie zgodnie z załączonymi opcjami. Opłaty po tym terminie wzrastają do 300 zł. Konto: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO, , Kielce, ul. Jana Kochanowskiego 7/16 BGŻ z dopiskiem konferencja Kontakt: dr Krzysztof Gąsior, mail: ( ) Prof. dr hab. Jan Chodkiewicz, mail: ( ) Zgłoszenie wraz ze streszczeniami prosimy przesłać na adres: Świętokrzyskie Centrum profilaktyki i Edukacji Ul.J.Nowaka-Jeziorańskiego 65, Kielce tel.41/ , fax , Informacje dot. kosztów uczestnictwa w części naukowej konferencji ( r.) Informujemy, że dla uczestników konferencji w Ośrodku ECHO zarezerwowane zostały pokoje jednoosobowe i dwuosobowe. Opłata konferencyjna: 250 zł (jeden nocleg z wyżywieniem) Opłata konferencyjna bez noclegu 150 zł * właściwe podkreślić, brak podkreślenia oznacza brak zgłoszenia lub rezerwacji 5

6 INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA KONFERENCJĘ (CZĘŚĆ SZKOLENIOWA) Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać faksem lub mailem (zeskanowane!), najpóźniej w terminie do dnia 30maja br. Miejsce zbierania zgłoszeń: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Uczestnicy: Konferencja (część naukowa): wszyscy zainteresowani Konferencja (część szkoleniowa): specjaliści psychoterapii uzależnień i instruktorzy terapii uzależnień osoby uczestniczące w programie szkoleniowym PARPA w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień zatrudnione w placówkach lecznictwa odwykowego, Uwaga: wniesienie opłaty tylko za część szkoleniową wiąże się z brakiem wyżywienia w dn r., można oczywiście brać udział w części naukowej. Liczba miejsc w części szkoleniowej jest ograniczona. O uczestnictwie w tej części konferencji decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia). Wszystkie osoby zakwalifikowane na cześć szkoleniową konferencji zostaną o tym poinformowane drogą mailowąw terminie dodnia 14czerwca br. Otrzymają też informację o trybie dalszego postępowania rejestracyjnego (m.in. prześlemy numer konta, na które uczestnicy będą wnosili opłatę konferencyjną) Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na konferencję należy wnieść opłatę konferencyjną Potwierdzenie wniesienia opłaty konferencyjnej należy przesłać faksem do ŚCPiE (nr faksu: (41) )lub scan na adres nieprzekraczalnym terminie do dnia26czerwca br. Osoby, które po przesłaniu zgłoszenia na konferencję, zrezygnowałyby z udziału w niej, proszone są o mailowe poinformowanie Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie miejsc konferencyjnych. Dodatkowych informacji na temat konferencji udzielają: Ze strony ŚCPiE: Agnieszka Kofroń (tel. 41/ ), 6

7 ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ (część warsztatowa dla terapeutów uzależnieo) Imię i Nazwisko listopada 2015r. w hotelu ECHO pod Kielcami Adres zamieszkania Dane kontaktowe Telefon/fax Miejsce i adres zakładu pracy oraz zgoda pracodawcy na uczestnictwo w konferencji... pieczątka zakładu pracy (z adresem) Zajmowane stanowisko Wyrażam zgodę na udział Pani/Pana... w konferencji w dniach listopada 2015r.... podpis i pieczątka kierownika zakładu Kwalifikacje zawodowe (zaznaczyd właściwe) osoba z certyfikatem specjalisty terapii/psychoterapii uzależnieo osoba uczestnicząca w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty terapii/psychoterapii uzależnieo osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnieo W przypadku zakwalifikowania na konferencję deklaruję, że: (zaznaczyd właściwe) będę korzystad z dwóch noclegów 17/18 oraz 18/19 listopada 2015r. i wyżywienia ( ), wniosę opłatę konferencyjną (częśd szkoleniowa) w wysokości 300złotych i prześlę dowód wpłaty najpóźniej do dnia r będę korzystad z jednego noclegu 18/19 listopada 2015r. i wyżywienia ( ), wniosę opłatę konferencyjną (częśd szkoleniowa) w wysokości 250 złotych i prześlę dowód wpłaty najpóźniej do dnia r będę korzystad z dwóch noclegów 17/18 i 18/19 listopada 2015r. i wyżywienia ( ), wniosę opłatę konferencyjną (częśd naukowa i szkoleniowa) w wysokości 350złotych i prześlę dowód wpłaty najpóźniej do dnia r będę korzystad tylko z wyżywienia w dniach 17, 18, 19 listopada 2015 r., wniosę opłatę konferencyjną (częśd naukowa i/lub szkoleniowa) w wysokości 200zł i prześlę dowód wpłaty najpóźniej do dnia r. Prosimy sprawdzid czy zostały wypełnione wszystkie rubryki! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji Pomoc rodzinie osób uzależnionych teoria i praktyka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)... (data, podpis uczestnika) 7