Konferencja GDZIE I KIEDY: listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa"

Transkrypt

1 Organizator: Patroni honorowi: 20 lecie Konferencja GDZIE I KIEDY: listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: omówienie założeń nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2011, infrastruktura i procesy IT, wpływ nowelizacji prawa bankowego na dojrzałość IT governance w bankach, outsourcing w bankowości a kanały sprzedaży, tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w outsourcingu bankowym, nowy katalog czynności mogących być przedmiotem outsourcingu w świetle nowelizacji oraz obowiązki informacyjne banków i stron umowy outsourcingowej wobec KNF, wymogi związane z przesyłaniem danych osobowych za granicę, podoutsourcing bankowy, ryzyko operacyjne związane z outsourcingiem bankowym, ciągłość czynności outsourcingowych, outsourcing zagraniczny. DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Przedstawicieli sektora bankowego działów: IT, prawnych, compliance, sprzedaży, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, administracji, logistyki, nadzoru i kontroli, operacyjnych, Firm świadczących lub zamierzających świadczyć usługi zewnętrzne dla banków. Patron merytoryczny: Patroni medialni:

2 Konferencja Szanowni Państwo, Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. firma należące do grupy Fundacji Rozwoju Rachunkowości organizuje konferencję. Outsourcing w IT i operacjach bankwych. Konferencja odbędzie sie w dniach listopada 2011 roku w Warszawie w hotelu RIALTO ***** ul. Wilcza 73. Celem konferencji jest : analiza i interpretacja najnowszych zmian w ustawie o Prawie Bankowym oraz omówienie nowych możliwości jakie daje zmiana tej ustawy w zakresie outsourcingu usług świadczonych dla banków. Najnowsze wprowadzone zmiany legislacyjne będą omówione z punktu widzenia: litery prawa, przedstawicieli sektora bankowego, dostawców usług outsourcingowych. W trakcie konferencji będziecie mieli Państwo możliwość: wymiany doświadczeń związanych z implementacją nowych przepisów i obowiązującego dotychczas prawa, zdobycia wiedzy z zakresu nowych trendów w outsourcingu w IT i operacjach bankowych, rozwiązania problemów związanych z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi umów outsourcingowych, kierowania pytań do ekspertów zawodowo zajmujących się tematyką Prawa Bankowego, oraz usług outsourcingowych, zarówno z ramienia dostawców tego typu usług, jak i ich odbiorców. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji wierząc, iż informacje przekazane przez ekspertów i możliwość wymiany doświadczeń przyczyni się do wprowadzenia nowych rozwiązań pozwalających realizować zasadnicze cele działalności sektora i skupić uwagę na zaspokajaniu potrzeb klientów. Z poważaniem, Emilia Nurzyńska Menedżer Projektów

3 Konferencja Program konferencji Dzień I, czwartek 17 listopada Konferencję poprowadzi Marcin Olechowski, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 08:30 09:00 Rejestracja, powitalna kawa 09:00 09:15 Powitanie gości przez moderatora konferencji Marcina Olechowskiego, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 09:15 10:15 Omówienia założeń nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2011 wprowadzającej zmiany w outsourcingu Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich 10:15 11:15 Nowelizacja przepisów o outsourcingu - rewolucja czy ewolucja? Marcin Olechowski, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 11:15 11:45 Przerwa kawowa 11:45 12:45 Zmiany w regulacji outsourcingu po nowelizacji Prawa Bankowego w praktyce zawierania umów Michał Zieliński, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. 12:45 13:45 Zewnętrzna sieć sprzedaży w świetle uregulowań dotyczących podoutsourcing u Michał Wochnik, AMW Kancelaria Adwokacka 13:45 14:30 Lunch 14:30 15:30 Wyzwania w outsourcingu (nie tylko) zagranicznym w obszarze IT oraz ich praktyczne rozwiązania Jeremi Gryka, PricewaterhouseCoopers 15:30-16:30 Wpływ nowelizacji prawa bankowego na dojrzałość IT governance w bankach Piotr Welenc, Governance.pl 16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

4 Konferencja Dzień II, piątek 18 listopada 08:30 09:00 Rejestracja, powitalna kawa 09:00 10:00 Outsourcing zagraniczny - zmiany wynikające z nowelizacji Prawa Bankowego z dn. 19 sierpnia 2011 oraz wymogi związane z przesyłaniem danych osobowych za granicę Magdalena Bartosik, Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. 10:00 11:00 Nowy katalog czynności mogących być przedmiotem outsourcingu w świetle nowelizacji oraz obowiązki informacyjne banków i stron umowy outsourcingowej wobec KNF Jacek Klimczak, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. 11:00 11:30 Przerwa kawowa 11:30 12:30 Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w outsourcingu bankowym w nowym stanie prawnym 12:30 13:30 Lunch Beata Kaftańska, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. 13:30 14:30 Zewnętrzne bazy informacji a tajemnica bankowa - wyzwania dla rynku Mirosław Sędłak, Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. 14:30 15:30 Ryzyko a outsourcing 15:30 16:30 Wykład Podsumowujący (Czekamy na potwierdzenie) Narodowy Bank Polski (Departament Systemu Finansowego) 16:30 Zakończenie drugiego dnia konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

5 Prelegenci Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich Dyrektor Zespołu Prawno Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor ponad trzydziestu publikacji z ww. zakresu. Magdalena Bartosik, Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz nowoczesnych technologii. Doradza klientom w obszarach prawa autorskiego, prawa reklamowego i znaków towarowych. Wielokrotnie negocjowała i przygotowywała umowy IT dotyczące wdrażania, licencjonowania i utrzymywania oprogramowania. Doradza w obszarach ochrony danych osobowych, w tym w zakresie tajemnicy bankowej i telekomunikacyjnej. Reprezentuje klientów przed GIODO (np. w postępowaniach o wydanie zgody na międzynarodowy transfer danych, BCR, rejestrację zbiorów danych) i opracowuje elastyczne zasady przetwarzania danych w globalnych korporacjach i przygotowuje wymaganą dokumentację Jeremi Gryka, PricewaterhouseCoopers CISA, CISSP-ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w IT i bezpieczeństwie informacji, związany z PwC od 2002 r. W zespole Risk Assurance Services odpowiedzialny jest za usługi w zakresie przeglądów systemów kontroli wewnętrznej oraz bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych dla klientów z sektora usług finansowych. Specjalizuje się w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa informacji w outsourcingu. Beata Kaftańska, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. W latach pracowała w renomowanych kancelariach poznańskich specjalizując się w zakresie prawa bankowego, bankowości spółdzielczej i ochrony danych osobowych, później także jako kierownik grupy bankowej. W latach współpracowała z WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. jako starszy prawnik w dziale bankowość i finanse. W 2008 r. została oddelegowana na praktykę do londyńskiej kancelarii Macfarlanes. W drugiej połowie 2010 r. zaczęła współpracę z SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. jako doradca z dziedziny bankowości, finansowania i zabezpieczeń. Beata Kaftańska specjalizuje się w prawie bankowym, zagadnieniach związanych z finansowaniem i zabezpieczaniem projektów inwestycyjnych, tak w formie świadczenia bieżącego doradztwa, jak i pracy nad poszczególnymi projektami. Doradzała, przygotowywała, negocjowała i wdrażała kompleksową dokumentację instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu JEREMIE z BGK w roli funduszu powierniczego. Beata Kaftańska ma doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji kredytowej dla nowotworzonych banków. Doradzała bankom przy implementacji dyrektyw MiFID i PSD na obszarze polskiej jurysdykcji. Jest autorką licznych opinii prawnych w zakresie prawa bankowego, w tym tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych oraz outsourcingu usług bankowych. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed KNF, na warszawskiej GPW oraz przed KDPW.

6 Prelegenci listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa Jacek Klimczak, Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. W 1998 r. pracował w Banku BPH S.A. jako analityk finansowy instrumentów dłużnych. W okresie był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych. W latach pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. W latach współpracował i był wspólnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. Jacek Klimczak posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości, finansów i rachunkowości. Jedną z jego specjalizacji jest finansowanie inwestycji i bankowość, włączając w to udzielanie kredytów, pożyczek i ustanawianie zabezpieczeń, a także wszelkie aspekty związane z rozliczaniem transakcji. Ponadto posiada trzyletnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości, tj. w audycie sprawozdań finansowych, due diligence aspektów finansowych, analizie instrumentów dłużnych i wycenach akcji. Obserwator w Europejskim Komitecie Bankowym, od 2004 przedstawiciel NBP w Komitecie Europejskich Nadzorców Bankowych, od 2006 roku członek Biura Zarządzającego CEBS, a od września 2007 do czerwca 2008 wiceprzewodniczący tej organizacji. Marcin Olechowski, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Współpracuje z SK&S od 1996 r. a od 2007 r. jest partnerem w kancelarii, gdzie koordynuje praktykę w zakresie prawa bankowego i instytucji finansowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w zagadnieniach regulacyjnych rynku finansowego, prawnych aspektach bankowości korporacyjnej, konsumenckiej i transakcyjnej. Występował jako pełnomocnik w szeregu znaczących międzynarodowych postępowań arbitrażowych (handlowych i inwestycyjnych) oraz jako pełnomocnik przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Prawa Francuskiego i Europejskiego. Jest autorem szeregu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, bankowego arbitrażu międzynarodowego. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej im. H. Capitant, Young International Arbitration Group (YIAG), Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Bankowego i Finansowego (AEDBF - Association Européenne de Droit Bancaire et Financier)oraz Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Mirosław Sędłak, Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 w spółkach Grupy Impel. W latach wiceprezes zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., w latach prezes zarządu Impel Cash Handling Sp. z o.o., w latach wiceprezes zarządu Asekuracja Sp. z o.o. W latach doradca zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. Od czerwca 2011 prezes zarządu Krajowego Biura Informacji Kredytowej Sp. z o.o. W latach przewodniczący grupy roboczej ds. cash processingu w ramach Forum Technologii Bankowych, członek założyciel Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki PO- FOG, 2007 członek prezydium Forum Technologii Bankowych w ZBP. W 2007 odznaczony Złotą odznaką za zasługi dla spółdzielczości bankowej im.f. Stefczyka.Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 2000 zdał przed Komisją Skarbu Państwa egzamin dla Kandydatów na członka zarządów i rad nadzorczych. W 2006 otrzymał dyplom Executive MBA w GFKM (Rotterdam School of Management), w 2007 dyplom studiów podyplomowych Canadian International Management Institute ICAN we współpracy z Harvard Business School Publishing.

7 Prelegenci listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa Piotr Welenc, Governance.pl Audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej, specjalista ds. kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, certyfikowany audytor systemów informatycznych, IT Governance oraz zarządzania ryzykiem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca zagadnień MIFiD, BASEL II oraz zarządzania ryzykiem i compliance dla GINB, UKNF oraz wielu banków w Polsce. Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu CGAP. Od ponad 10 lat zajmuje się audytem wewnętrznym, nformatycznym, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz systemami kontroli wewnętrznej w Bankach. Posiada doświadczenie licznych wdrożeń i audytów, w tym dla EBC. Autor ponad 20 publikacji w zakresie audytu i zarządzania ryzykiem. Właściciel firmy NETSOFT CONSULTING i portalu Michał Wochnik, AMW Kancelaria Adwokacka Partner w AMW Kancelarii Adwokackiej zajmującej się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego i kapitałowego. Występuje w wielu procesach cywilnych i karnych, których przedmiotem są niejednokrotnie zawiłe i wielowątkowe sprawy z zakresu obrotu gospodarczego i bieżącej działalności spółek. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałów Prawa i Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował także w Center For American Law Studies program prowadzony przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida - Levin College of Law. Uczestnik studium doktoranckiego KZiF SGH o specjalizacji finanse i bankowość. W latach , współpracował z warszawskimi biurami największych międzynarodowych kancelarii prawniczych w obszarach financial services, a także M&A oraz rynków kapitałowych. W latach 2003 do 2007, związany z Grupą UniCredit w Polsce, w ramach której m.in. kierował biurem prawnym Xelion Doradcy Finansowi. Poza bieżącą obsługą korporacyjną, w Kancelarii odpowiada za sprawy z zakresu bankowości, papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami wszystkich instancji. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa usług finansowych i rynków kapitałowych. Michał Zieliński,PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. Jest adwokatem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Roczne Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. współpracował z inną międzynarodową kancelarią. Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym i rynkach kapitałowych, jak również w prawie handlowym oraz transakcjach fuzji i przejęć. Ma bogate doświadczenie m.in. w transakcjach finansowych jak również w zagadnieniach regulacyjnych rynku bankowego oraz ubezpieczeniowego, przy których doradzał wielu polskim oraz międzynarodowym instytucjom finansowym.

8 Hotel Rialto Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kwestie organizacyjne: Emilia Nurzyńska Menedżer Projektu Tel.: (22) Mobile Hotel Rialto ***** tel. +48 (22) fax. +48 (22)