Warsztaty II edycja. Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei III GDZIE I KIEDY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty II edycja. Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei III GDZIE I KIEDY:"

Transkrypt

1 Organizator: Patron merytoryczny: Patron honorowy: 20 lecie II edycja GDZIE I KIEDY: września 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Analiza postanowień i rekomendacji Bazylei III i praktyczne podejście do problemów, które wiążą się z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego w aspekcie: regulacji, praktyki bankowej, praktyki nadzorczej. Audyt wewnętrzny i audyt informatyczny w służbie Basel III Ryzyko operacyjne Ryzyko płynności Nowe wymogi kapitałowe Wykorzystania baz danych w procesie mierzenia i monitorowania ryzyka kredytowego oraz w świetle wymogów nadzorczych Testy Warunków Skrajnych w świetle zmian regulacyjnych Basel III Modele kapitału ekonomicznego DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Przedstawicieli sektora bankowego - departamentów: Zarządzania Ryzykiem Ryzyka Kredytowego Ryzyka Operacyjnego Ryzyka Finansowego Ryzyka Rynkowego Audytu wewnętrznego Rachunkowości i Sprawozdawczości Compliance Średnią i wyższą kadrę kierowniczą Ekspertów ds. ryzyka finansowego Pracowników komórek controllingu Przedstawicieli nadzoru bankowego Przedstawicieli domów maklerskich Przedstawicieli firm leasingowych Patroni medialni: ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

2 Szanowni Państwo, Zapraszam do uczestnictwa w warsztacie : organizowanym przez Centrum Szkoleniowe przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warsztat odbędzie sie w dniach września 2011 roku w Warszawie w hotelu RIALTO ***** ul. Wilcza 73. Celem warsztatu jest : Analiza postanowień i rekomendacji Bazylei III i praktyczne podejście do problemów, które wiążą się z postanowieniami Komitetu Bazylejskiego w aspekcie: regulacji, praktyki bankowej, praktyki nadzorczej. W trakcie warsztatu będziecie mieli Państwo możliwość: Wymiany doświadczeń poimplementacyjnych z innymi uczestnikami Zdobycia wiedzy z zakresu postanowień i rekomendacji Bazylei III Zapoznania się z możliwymi rozwiązaniami problemów wynikających z wdrożeń rekomendacji Bazylei III Kierowania pytań do ekspertów zawodowo zajmujących się rekomendacjami Bazylei III Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w organizowanym przez naszą firmę warsztacie, w trakcie którego eksperci podzielą się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania. W ciągu dwóch dni warsztatu będzie okazja nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nadrzędnej wartości jaką jest bezpieczeństwo sektora bankowego, ale przede wszystkim będzie to czas poszukiwań inspiracji dla budowy nowych strategii biznesowych związanych z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem. Z poważaniem, Emilia Nurzyńska Menedżer Projektów ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

3 Program warsztatu Dzień I, wtorek 20 września Warsztat poprowadzi Pan Łukasz Libuda, SAS Institute 09:00 09:30 Rejestracja, powitalna kawa 09:30 09:45 Powitanie gości przez moderatora warsztatu Pana Łukasza Libudę, SAS Institute 09:45 10:45 Relacje pomiędzy dyrektywą CRD a polityka makroostrożnościową w Unii Europejskiej Andrzej Reich, Narodowy Bank Polski 10:45 11:45 Wyzwania Basel III - ewolucja czy rewolucja? Łukasz Libuda, SAS Institute 11:45 12:15 Przerwa kawowa 12:15 13:15 Zarządzanie ryzykiem płynności 13:15 14:15 Lunch Rafał Dziura, HSBC BANK POLSKA SA 14:15 15:15 Wyniki badania nadzorczego QIS - grudzień 2010 Michał Oleszko, Positive Advisory S.A 15:15 16:15 Propozycje nowych wdrożeń do unijnego prawa nowych wymogów kapitałowych dla europejskich banków (zmiany lipiec 2011) Leszek Ortyński, Bank Pocztowy SA 16:15 Zakończenie pierwszego dnia warsztatu ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

4 Dzień II, środa 21 września 09:00 09:30 Rejestracja, powitalna kawa 09:30 10:30 Audyt wewnętrzny i audyt informatyczny w służbie Basel III Piotr Welenc, Governance.pl 10:30 11:30 Ryzyko operacyjne tworzenie wartości dla biznesu Piotr Welenc, Governance.pl 11:30 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 Wykorzystania baz danych w procesie mierzenia i monitorowania ryzyka kredytowego oraz w świetle wymogów nadzorczych 13:00 14:00 Lunch Michał Wydra, Związek Banków Polskich 14:00 15:00 Testy Warunków Skrajnych w świetle zmian regulacyjnych Basel III Dariusz Wierzba, Business and Decision 15:00 16:00 Modele kapitału ekonomicznego Dariusz Wierzba, Tomasz Mostowski, Business and Decision 16:00 Zakończenie drugiego dnia warsztatu, rozdanie certyfikatów uczestnictwa ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

5 Prelegenci Rafał Dziura, HSBC BANK POLSKA SA Łukasz Libuda, SAS Institute jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra na dwóch kierunkach: 1) Finanse i Bankowość, 2) Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Uzyskał również dyplom Master Degree in International Management przyznawany przez Community of European Management Schools (CEMS). Pracuje na stanowisku Business Development Manager w Dziale Bankowości firmy SAS Institute. Jest odpowiedzialny za kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w bankowości, z położeniem szczególnego nacisku na zarządzanie aktywami i pasywami (ALM), identyfikację i zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz rynkowym (zgodnie z wymaganiami Basel2, Basel3), zarządzanie płynnością w aspekcie zarządczym i regulacyjnym oraz wypracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem na poziomie przedsiębiorstwa (firm-wide risk), testów warunków skrajnych oraz zgodności w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem. Tomasz Mostowski, Business and Decision Jest starszym konsultantem w Business & Decision, gdzie jest zaangażowany w realizacje projektów z zakresu ryzyka. Zdobył doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym realizując projekty z ryzyka kredytowego, operacyjnego, wyceny kapitału ekonomicznego i wycenie instrumentów pochodnych. Ostatnio wspomagał Financial Services Authority w stworzeniu metodologii do przeprowadzania testów warunków skrajnych portfeli hipotecznych oraz Royal Bank of Scotland w przeprowadzaniu testów warunków skrajnych dla portfela korporacyjnego. Tomasz jest również słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim z rozprawą pisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Otto dotyczącą strategii zarządzania ryzykiem i optymalnych strategii inwestycyjnych w systemach emerytalnych ze szczególnym uwzględnieniem Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jest zaangażowany w prace naukowe ze znaczną liczbą prezentacji na konferencjach w kraju i za granicą. Michał Oleszko, Positive Advisory S.A Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym a następnie dyrektor departamentu Zarządzania Ryzykiem w Raiffeisen Bank Polska S.A. Obecnie konsultant w zakresie wdrażania systemów zarządzania ryzykiem bankowym w Aqurate Sp. z o.o. oraz wykładowca w zakresie ryzyka bankowego. Leszek Ortyński, Bank Pocztowy SA Z sektorem finansowym związany od kilkunastu lat. Od 2010 dyrektor zarządzający pionu ryzyka w Banku Pocztowym. Wcześniej pracował w londyńskim biurze brokera reasekuracyjnego Harris & Dixon, KPMG w Polsce i Banku BPH, gdzie m.in. odpowiadał za wdrożenie wymogów związanych z BASEL 2 oraz koordynację procesu ICAAP. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Andrzej Reich, Narodowy Bank Polski Absolwent UW; Wydział Fizyki, 1973 oraz MBA, W latach , pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach pełnił funkcje członka Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego, zarządzającej programem pomocy unijnej Phare dla sektora finansowego. Od roku 1995 do 1998 kierował Biurem Programów Phare NBP, a następnie, do końca 2007 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Polityki Nadzorczej GINB NBP. Obecnie pełni funkcję doradcy w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Członek i przewodniczący międzynarodowych komitetów i grup roboczych, w tym w latach obserwator w Europejskim Komitecie Bankowym, od 2004 przedstawiciel NBP w Komitecie Europejskich Nadzorców Bankowych, od 2006 roku członek Biura Zarządzającego CEBS, a od września 2007 do czerwca 2008wiceprzewodniczący tej organizacji. ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

6 Prelegenci Piotr Welenc, Governance.pl Audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej, specjalista ds. kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, certyfikowany audytor systemów informatycznych, IT Governance oraz zarządzania ryzykiem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca zagadnień MIFiD, BASEL II oraz zarządzania ryzykiem i compliance dla GINB, UKNF oraz wielu banków w Polsce. Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminu CGAP. Od ponad 10 lat zajmuje się audytem wewnętrznym, informatycznym, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz systemami kontroli wewnętrznej w Bankach. Posiada doświadczenie licznych wdrożeń i audytów, w tym dla EBC. Autor ponad 20 publikacji w zakresie audytu i zarządzania ryzykiem. Właściciel firmy NETSOFT CONSULTING i portalu Dariusz Wierzba, Business and Decision Jest doświadczonym konsultantem, analitykiem biznesowym i kierownikiem projektów w obszarze ryzyka. Posiada szerokie doświadczenia zawodowe w bankowości i branży usług doradczych. W ostatnim okresie szczególnie aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem metodologii i implementacją testów warunków skrajnych. Jednym z ostatnich projektów było opracowanie metodologii testów warunków skrajnych dla nadzoru finansowego w Wielkiej Brytanii (Financial Services Authority, UK). Obok kariery zawodowej w sektorze finansowym i branży usług doradczych Dariusz zbiera doświadczenia akademickie. Jest doktorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, WNE UW. Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim był dwukrotnie wyróżniany prestiżowymi stypendiami. Stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (2001). Stypendium Fundacji Batorego na Uniwersytecie w Oksfordzie, Said Business School (2000).Obecnie est odpowiedzialny za rozwój polskiego oddziału międzynarodowej firmy Business&Decision dla której tworzy centrum usług między innymi w zakresie zarządzania ryzykiem i analityki biznesowej. Michał Wydra, Związek Banków Polskich Michał Wydra obecnie w Związku Banków Polskich na stanowisku Sekretarza Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w ZBP - koordynacja, realizacja, wdrażanie międzybankowych projektów mieszkaniowych, współpraca z bankami w obszarze opiniowania projektów ustaw, rozwiązań międzynarodowych w obszarze finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w tym zwłaszcza systemu ubezpieczeń kredytów hipotecznych. Zawodowo zajmował się doradztwem ubezpieczeniowym w obszarze ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, administrowaniem systemu sprzedaży produktów w Bausparkasse Schwaebisch Hall AG Polska, odbywał staże w Deutsche Bank Polska SA departament kredytów mieszkaniowych, HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA (obecnie Pekao Bank Hipoteczny SA) departament kredytów komercyjnych, pracował w Biurze Informacji Kredytowej w ramach przygotowań projektu bazy danych dla małych i średnich przedsiębiorstw. ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

7 Hotel Rialto Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kwestie organizacyjne: Emilia Nurzyńska Menedżer Projektu Tel.: (22) Mobile Rezerwacja hotelu: Noclegi w hotelu nie są wliczone w cenę warsztatu. W celu uzyskania informacji dotyczących rezerwacji pokoi prosimy o kontakt: Hotel Rialto ***** tel. +48 (22) fax. +48 (22) ul. Wiejska 20/3, Warszawa, tel , fax

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa Organizator: Patroni honorowi: 20 lecie Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: omówienie założeń nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID I CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: konferencje Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

Bankowa restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie w warunkach polskich analiza sprawozdań finansowych - ocena krytyczna sytuacji finansowej podmiotu istota restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku,

Konferencja. GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, Organizator: Patroni honorowi: konferencje GDZIE I KIEDY: 25 października 2011 roku, NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Standardy CSR narzędzia ułatwiające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów: 14-15 kwietnia 2011 Warszawa REKOMENDACJA po wdrożeniu T JAK WŁAŚCIWIE DOSTOSOWAĆ DZIAŁANIA BANKÓW DO WYMOGÓW NAJNOWSZYCH REGULACJI W programie m.in.: Przegląd różnych ofert: LtV, okres kredytowania, waluty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy

Implementacja Dyrektywy UCITS V - kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy 26-27 listopada 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 10 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa ORGANIZATORZY: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa 08.00 09.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa.

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Konferencje Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał ustawę o efektywności energetycznej Nowa Ustawa

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach Warszawa Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 14 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH GŁÓWNE ZAGADNIENIA Najnowsze

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo