Komputer TravelMate Serii Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi

2 Copyright Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wykonanych poprawkach lub zmianach. Zmiany o których mowa zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tej instrukcji lub dodatkowych dokumentach i publikacjach. Firma nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, zarówno wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Prosimy o zapisanie numeru modelu, numeru seryjnego, daty zakupu i umieszczenie informacji dotyczących zakupu w miejscu określonym poniżej. Numer seryjny i numer modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Cała korespondencja związana z urządzeniem powinna zawierać numer seryjny, numer modelu i informacje dotyczące zakupu. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub transmitować, w jakiejkolwiek formie ani z użyciem jakichkolwiek środków, elektronicznych, mechanicznych, poprzez fotokopie, nagrywanie albo wykonywane w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Acer Incorporated. Komputer notebook serii TravelMate 2310 Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: Acer oraz logo Acer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Incorporated. Nazwy produktów lub znaki towarowe innych firm, użyto w niniejszej instrukcji jedynie w celach identyfikacji i należą one do indywidualnych firm.

3 iii Na początek Dziękujemy za wybranie komputera notebook serii TravelMate do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania. Instrukcje Aby pomóc w korzystaniu z komputera TravelMate, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy można wymienić poster Dla początkujących..., który pomoże użytkownikom rozpocząć ustawienia komputera. Drukowana Instrukcja Obsługi przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Twój nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User s Guide. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z Twoim komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim komputerze przenośnym. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp: 1 Kliknij Start, All Programs (Wszystkie programy), AcerSystem. 2 Kliknij AcerSystem User s Guide. Uwaga: Podgląd pliku wymaga zainstalowania programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader, kliknięcie AcerSystem User s Guide (Instrukcja Obsługi AcerSystem), spowoduje uruchomienie instalatora programu Acrobat Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać wyświetlane na ekranie instrukcje. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Acrobat Reader, znajdują się w menu Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Aby włączyć komputer, należy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania znajdujący się poniżej ekranu LCD obok klawiszy uruchamiania programów. Patrz Widok z przodu na stronie 1, w celu uzyskania informacji o położeniu przycisku zasilania. Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności: Użycie komendy zamykania systemu Windows Kliknij Start, Turn Off Computer (Wyłącz komputer); następnie kliknij Turn Off (Wyłącz).

4 iv Użycie przycisku zasilania Uwaga: Przycisk zasilania można wykorzystać do wykonywania funkcji zarządzania zasilaniem. Patrz W podróży na stronie 28 AcerSystem User s Guide. Użycie niestandardowych funkcji zarządzania zasilaniem Można także zakończyć działanie komputera, zamykając pokrywę wyświetlacza lub naciskając klawisz szybkiego uśpienia <Fn>+<F4>. Patrz W podróży na stronie 28 AcerSystem User s Guide. Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy. Dbanie o komputer Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał. Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Nie wystawiaj komputera na działanie temperatur poniżej 0ºC (32ºF) lub powyżej 50ºC (122ºF). Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych. Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci. Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów. Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji. Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera. Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o adapter prądu zmiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności adaptera: Nie wolno podłączać adaptera do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym lub umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający należy prowadzić ostrożnie, unikając kolizji z innymi kablami. Podczas odłączania przewodu zasilającego, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę. Przy używaniu przedłużacza, znamionowa wartość prądu podłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej prądu przewodu. Także, łączna wartość znamionowa prądu wszystkich urządzeń podłączonych do pojedynczego gniazdka ściennego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika.

5 v Dbanie o zestaw baterii Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zestawu baterii: Należy używać jedynie baterii tego samego typu co wymieniane. Przed wymianą baterii, należy wyłączyć zasilanie. Nie wolno rozbierać baterii. Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Baterii należy się pozbywać w sposób zgodny z lokalnymi zasadami. W miarę możliwości należy je poddawać recyklingowi. Czyszczenie i naprawa Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności: 1 Wyłącz zasilanie komputera i wyjmij zestaw baterii. 2 Odłącz adapter prądu zmiennego. 3 Należy użyć miękkiej wilgotnej szmatki. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Jeżeli pojawi się dowolna z wymienionych sytuacji: komputer został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa. komputer nie działa normalnie. Sprawdź informacje z części Często zadawane pytania na stronie 23. Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje nie zaakceptowane w sposób wyraźny przez producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia, co wynika z przepisów Federal Communications Commission (Federalnej komisji d/s zakłóceń komunikacyjnych). Warunki pracy Urządzenie to spełnia wymagania części 15 norm FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) nie wolno dopuścić, aby urządzenie to powodowało szkodliwe zakłócenia oraz (2) urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które powodują niepożądane rezultaty. Użytkownicy powinni stosować się do instrukcji bezpieczeństwa RF dotyczących pracy z urządzeniami bezprzewodowymi, które znajdują się w instrukcji obsługi każdego urządzenia RF. Nieprawidłowa instalacja lub nieautoryzowane użycie może spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Także wszelkie przeróbki wewnętrznej anteny mogą spowodować pozbawienie certyfikatu FCC oraz utratę gwarancji. Aby zapobiec zakłóceniom radiowym licencjonowanych usług, urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, a instalacja zewnętrzna wymaga uzyskania licencji. W celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach, usługach i informacji technicznych, należy odwiedzić naszą stronę sieci Web:

6 Spis treści Na początek iii Instrukcje iii Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera iii Włączanie i wyłączanie komputera iii Dbanie o komputer iv Dbanie o adapter prądu zmiennego iv Dbanie o zestaw baterii v Czyszczenie i naprawa v Opis komputera TravelMate 1 Widok z przodu 1 Widok z przodu przy zamkniętej pokrywie 2 Widok z lewej 3 Widok z prawej 4 Widok z tyłu 4 Widok z dołu 5 Specyfikacje 6 Wskaźniki 9 Przyciski uruchamiania programów 10 Touchpad 11 Podstawowe informacje o obsłudze touchpada 11 Używanie klawiatury 13 Blokada klawiszy i osadzonej klawiatury numerycznej 13 Klawisze Windows 14 Klawisze skrótu 15 Klawisz specjalny 16 Symbol Euro 16 Wysuwanie tacy napędu optycznego (CD lub DVD) 17 Używanie blokady zabezpieczającej komputer 17 Audio 18 Regulacja głośności 18 Używanie systemowych programów narzędziowych 19 Acer emanager 19 Acer GridVista (zgodność ze standardem obsługi dwóch okien wyświetlania) 20 Launch Manager 22 Często zadawane pytania 23 Żądanie usługi 27 ITW (International Travelers Warranty [Międzynarodowa gwarancja podróżnego]) 27 Przed rozmową telefoniczną 27 Przenoszenie komputera przenośnego PC 28

7 Odłączanie desktopu 28 W podróży 28 Przygotowanie komputera 28 Co należy brać ze sobą na krótkie spotkania 29 Co należy brać ze sobą na długie spotkania 29 Przenoszenie komputera do domu 30 Przygotowanie komputera 30 Co należy wziąć ze sobą 30 Zalecenia dodatkowe 30 Ustawienia w biurze domowym 31 Podróżowanie z komputerem 31 Przygotowanie komputera 31 Co należy wziąć ze sobą 31 Zalecenia dodatkowe 31 Podróże zagraniczne z komputerem 32 Przygotowanie komputera 32 Co należy wziąć ze sobą 32 Zalecenia dodatkowe 32 Zabezpieczanie komputera 33 Używanie blokady zabezpieczającej komputer 33 Używanie haseł 33 Wprowadzanie haseł 34 Ustawianie haseł 34 Rozszerzenie informacji o dostępnych opcjach 35 Opcje połączeń 35 Faks/modem 35 Wbudowane funkcje sieciowe 36 Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa) 36 Port IEEE Gniazdo na kartę PC 37 Instalacja pamięci 38 Program narzędziowy BIOS 40 Sekwencja startowa systemu 40 Włączanie odzyskiwania systemu z dysku (disk to disk recovery) 40 Hasło 40 Używanie oprogramowania 41 Odtwarzanie filmów DVD 41 Zarządzanie zasilaniem 42 Acer erecovery 43 Tworzenie kopii zapasowej 43 Przywracanie z kopii zapasowej 44

8 Tworzenie dysku CD fabrycznego domyślnego obrazu oprogramowania 44 Ponowna instalacja oprogramowania standardowego bez CD 45 Zmiana hasła 45 Rozwiązywanie problemów z komputerem 46 Porady dotyczące rozwiązywania problemów 46 Komunikaty błędów 46 Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 48 Zgodność z wytycznymi Energy Star 48 Uwaga FCC 48 Uwagi dotyczące modemu 49 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 50

9 1 Opis komputera TravelMate Po przeprowadzeniu ustawień komputera, zgodnie z posterem Dla początkujących..., prosimy o zapoznanie się z możliwościami nowego komputera TravelMate. Widok z przodu # Element Opis 1 Ekran wyświetlacza Nazywany także LCD (Liquid-Crystal Display [Wyświetlacz ciekłokrystaliczny]), wyświetla obrazy z komputera. 2 Mikrofon Wewnętrzny mikrofon do nagrywania dźwięku. 3 Klawiatura Służy do wprowadzania danych do komputera. 4 Podpórka pod nadgarstki Wygodna powierzchnia na której można oprzeć nadgarstki podczas pracy z komputerem. 5 Przyciski kliknięcia (lewy, środkowy i prawy) Funkcje przycisków lewego i prawego są podobne do funkcji lewego i prawego przycisku myszy; przycisk środkowy działa jako 4-kierunkowy przycisk przewijania.

10 2 # Element Opis 6 Touchpad Wrażliwe na dotyk urządzenie wskazujące, którego funkcje są podobne do funkcji myszy komputerowej. 7 Wskaźniki statusu LED (Light-Emitting Diodes [diody emitujące światło]), mogą być włączane i wyłączane, pokazując status funkcji komputera i komponentów. 8 Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji Przyciski do uruchamiania często używanych programów. Patrz Przyciski uruchamiania programów na stronie 10, w celu uzyskania szczegółowych informacji. 9 Przycisk zasilania Włącza i wyłącza komputer. Widok z przodu przy zamkniętej pokrywie # Ikona Element Opis 1 Głośniki Głośniki lewy i prawy zapewniają stereofoniczne wyjście audio. 2 Wskaźnik zasilania Świeci przy włączonym komputerze. 3 Wskaźnik baterii Świeci podczas ładowania baterii. 4 Komunikacja poprzez Bluetooth Przycisk/ Wskaźnik (dotyczy wybranych modeli) 5 Komunikacja bezprzewodowa Przycisk/Wskaźnik 6 Gniazdo wejścia liniowego Naciśnij ten przycisk w celu włączenia/ wyłączenia funkcji Bluetooth. Świeci wskazując status komunikacji Bluetooth (opcja producenta). Naciśnij ten przycisk w celu włączenia/ wyłączenia funkcji sieci bezprzewodowej. Świeci wskazując status komunikacji bezprzewodowej LAN (opcja producenta). Akceptuje urządzenia liniowego wejścia audio (np. odtwarzacz audio CD, walkman stereo).

11 3 # Ikona Element Opis 7 Gniazdo wejścia mikrofonowego 8 Gniazdo Słuchawek/ Gniazdo głośnikowe/ Wyjścia liniowego Akceptuje sygnały wejściowe z zewnętrznych mikrofonów. Do podłączania urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośników, słuchawek). 9 Port USB 2.0 Do podłączania urządzeń USB 2.0 (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). Widok z lewej # Element Opis 1 Napęd optyczny Wewnętrzny napęd optyczny; akceptuje płyty CD lub DVD w zależności od typu napędu optycznego. 2 Wskaźnik LED Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny. 3 Otwór wysuwu awaryjnego 4 Przycisk wysuwania napędu optycznego Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Wysuwa tacę napędu optycznego.

12 4 Widok z prawej # Ikona Element Opis 1 Przycisk wysuwania Wysuwa z gniazda kartę PC Card. karty PC Card 2 Gniazdo PC Card Do podłączenia jednej karty PC Card CardBus Typu II. 3 Port USB 2.0 (2) Do podłączania urządzeń USB 2.0 (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). 4 Gniazdo sieciowe Do podłączania do sieci komputerowej w standardzie Ethernet 10/ Gniazdo modemu Do podłączania linii telefonicznej. 6 Szczeliny wentylacyjne Umożliwiają chłodzenie komputera. Widok z tyłu # Ikona Element Opis 1 Gniazdo zasilania Do połączenia z adapterem prądu zmiennego. 2 Port zewnętrznego urządzenia wyświetlającego Do podłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrznego monitora, projektora LCD). 3 Gniazdo blokady Do połączenia z blokadą komputera zgodną z systemem Kensington.

13 5 Widok z dołu # Element Opis 1 Wnęka na dysk twardy Obudowa dysku twardego komputera. (zabezpieczany śrubą). 2 Zatrzask zwalniania baterii Do zwalniania baterii w celu wyjęcia zestawu baterii. 3 Wnęka na baterię Obudowa zestawu baterii komputera. 4 Zatrzask baterii Do blokowania położenia baterii. 5 Wentylator chłodzący Pomaga w utrzymaniu właściwej temperatury komputera. Uwaga: Nie wolno zakrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych. 6 Wnęka na pamięć Mieści główną pamięć komputera.

14 6 Specyfikacje System operacyjny Wersja Microsoft Windows XP Home Edition (z pakietem Service Pack 2) lub Wersja Microsoft Windows XP Professional (z pakietem Service Pack 2) Platforma Procesor Intel Celeron M 350/360/370 (512 KB pamięci cache poziomu L2, 1.3/1.4/1.5 GHz, 400 MHz FSB) Procesor Intel Pentium M 715 ( 2 MB pamięci cache poziomu L2, 1.5 GHz, 400 MHz FSB) Chipset SiS M661MX Pamięć 256 lub 512 MB pamięci DDR333 z możliwością rozszerzenia do 1 GB dwoma modułami sodimm Wyświetlacz i grafika Przechowywanie danych Wymiary i masa Podsystem zasilania Urządzenia wejściowe Kolorowy 15" wyświetlacz TFT LCD standardu XGA o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli Kolorowy 15,4" wyświetlacz TFT LCD standardu WXGA o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli Kolorowy 15,4" wyświetlacz TFT LCD standardu WXGA Acer CrystalBrite o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli 16,7 milionów kolorów Zintegrowany układ grafiki 3D SiSM661MX z maks. 64 MB pamięci VRAM, z obsługą Microsoft DirectX 7.0 Obsługa dwóch niezależnych wyświetlaczy Możliwości wspomaganego sprzętowo kodowania MPEG-2/DVD Dysk twardy 40/60/80 GB ATA100 Opcje napędu optycznego: DVD-Dual DVD/CD-RW combo 364 (S) x 279 (G) x 33,9/38,9 (maks. W) mm (14,3 x 11 x 1,3/1,5 cale) 2,76 kg (6,08 lbs.) dla modelu z wyświetlaczem 15" XGA LCD 2,8 kg (6,17 lbs.) dla modelu z wyświetlaczem 15,4" WXGA LCD Zarządzanie energią ACPI 1.0b: obsługa trybów oszczędzania energii - gotowości i hinernacja Pakiet akumulatora litowo-jonowego 29 W Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym 1 godzina 40 minut Czas szybkiego ładowania 2,5 godz, czas ładowania podczas pracy 3,5 godz. 3-stykowy zasilacz sieciowy 65 W Klawiatura 88/89 klawiszy Acer FineTouch Touchpad ze zintegrowanym 4-kierunkowym przyciskiem przewijania Cztery przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji Dwa przyciski dostępne z przodu: przycisk komunikacji bezprzewodowej z diodą LED oraz przycisk Bluetooth z diodą LED

15 7 Audio Komunikacja Interfejs wejścia/ wyjścia Zabezpieczenia Oprogramowanie Opcje i akcesoria Otoczenie Zgodność z systemami Gwarancja System audio z dwoma wbudowanymi głośnikami Zgodny z Sound Blaster Pro i MS-Sound Wbudowany mikrofon Modem: 56K ITU V.92 z homologacją PTT; obsługa funkcji Wake-on-Ring Sieć LAN: karta sieciowa 10/100 Mb/s Fast Ethernet; obsługa funkcji Wake-on-LAN Sieć bezprzewodowa LAN (opcjonalna): zintegrowany układ Mini-PCI b/g z certyfikatem Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIED ) Obsługa technologii bezprzewodowej Acer SignalUp Sieć bezprzewodowa PAN (opcjonalna): wbudowany układ Bluetooth Trzy porty USB 2.0 Złącze Ethernet (RJ-45) Złącze modemu (RJ-11) Złącze zewnętrznego wyświetlacza (VGA) Gniazdo mikrofonowe/wejścia liniowego Gniazdo słuchawkowe/głośnikowe/wyjścia liniowego Gniazdo PC Card typu II Gniazdo zasilania prądem stałym dla zasilacza sieciowego Gniazdo zamka Kenginton Hasła BIOS dla użytkownika i administratora Acer Launch Manager Acer emanager (esetting/epresentation/erecovery) Acer GridVista Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker Pamięć 256 lub 512 MB i 1 GB sodimm Pakiet akumulatora litowo-jonowego Zasilacz sieciowy 65 W Temperatura: Działanie: 5 C do 35 C Wyłączenie: -20 Cdo 65 C Wilgotność (bez kondensacji): Działanie: 20% do 80% RH Wyłączenie: 20% do 80% RH Mobile PC 2001 ACPI 1.0b DMI 2.0 Zgodność rozszerzeń Cisco (CCX) Jeden rok gwarancji międzynarodowej (ITW)

16 8 Uwaga: Dane techniczne wymienione powyżej stanowią tylko przykład. Dokładna konfiguracja komputera PC zależy od zakupionego modelu.

17 9 Wskaźniki Komputer jest wyposażony w 3 dobrze widoczne wskaźniki stanu umieszczone z lewej strony klawiatury oraz cztery wskaźniki znajdujące się z przodu komputera. Wskaźniki stanu zasilanie, akumulator oraz sieć bezprzewodowa są widoczne nawet po złożeniu wyświetlacza LCD. Ikona Funkcja Opis Caps Lock Świeci przy uaktywnieniu klawisza Caps Lock. Num Lock Świeci przy uaktywnieniu klawisza Num Lock. Media activity Świeci, gdy działa dysk twardy lub napęd optyczny. Zasilanie Bateria Świeci światłem zielonym przy włączonym zasilaniu i miga, gdy komputer znajduje się w stanie oczekiwania. Świeci światłem zielonym. Patrz uwagi poniżej. Komunikacja Bluetooth Komunikacja bezprzewodowa Świeci informując o stanie komunikacji poprzez Bluetooth. Świeci informując o stanie komunikacji poprzez bezprzewodową sieć LAN. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. 2. Pełne naładowanie: Świeci zielonym światłem, gdy aktywny jest tryb pracy z zasilaniem prądem przemiennym.

18 10 Przyciski uruchamiania programów W prawym górnym rogu nad klawiatur umieszczone s cztery przyciski nazywane klawiszami uruchamiania. S one oznaczone jako poczta, przegldarka Web, Acer Empowering Key oraz przyciski programowalne. Naciśnij Acer Empowering Key, aby uruchomić Acer emanager. Zajrzyj do akapitu Acer emanager na stronie 19. Przyciski poczty i przegldarki Web s zwykle uywane w swoich normalnych celach, ale mog by inaczej ustawione przez uytkownika. Aby ustawi przyciski poczty, przegldarki oraz programowalne, uruchom program Acer Launch Manager. Patrz Launch Manager na stronie 22. Przyciski uruchamiania programów P Domyślna aplikacja Programowalna przez użytkownika Acer emanager (programowalna przez użytkownika) Przegldarka sieci Web Poczta Przegldarka internetowa (programowalna przez uytkownika) Aplikacja (programowalna przez uytkownika)

19 11 Touchpad Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni touchpada. Centralne położenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optymalny komfort i obsługę. Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Aby nauczyć się obsługi touchpada, należy wykonać następujące elementy: Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada (2) aby przesunąć kursor. Naciśnij znajdujące się z brzegu touchpada przyciski w lewo (1) i w prawo (4), aby zaznaczyć i wykonać funkcje. Wymienione dwa przyciski mają podobne działanie do lewego i prawego przycisku myszy. Stuknięcie w tabliczkę dotykową ma taki sam skutek jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki.

20 12 4-kierunkowego przycisku przewijania (3) używaj do przewijania w górę lub w dół oraz przemieszczania się w lewo lub w prawo na stronie. Przycisk ten symuluje naciśnięcie kursorem prawego paska przewijania w aplikacjach systemu windows. Funkcja Wykonaj Lewy przycisk (1) Kliknij szybko dwukrotnie. Prawy przycisk (4) Puknij (2) Puknij dwukrotnie (z tą samą szybkością jak przy dwukrotnym kliknięciu przycisku myszy). Przycisk środkowy(3) Zaznacz Kliknij raz. Puknij raz. Przeciągnij Kliknij i przytrzymaj, następnie użyj palca do przeciągnięcia kursora po powierzchni touchpada. Puknij dwukrotnie (z tą samą szybkością jak przy dwukrotnym kliknięciu przycisku myszy), następnie po drugim puknięciu przytrzymaj palec przy powierzchni touchpada i przeciągnij kursor. Dostęp do Kliknij raz. menu kontekstowego Przewiń Kliknij i przytrzymaj przycisk ze strzałką w górę/w dół/w lewo/w prawo. Uwaga: Podczas używania touchpada, palce powinny być suche i czyste. Także powierzchnia touchpada powinna być sucha i czysta. Touchpad reaguje na ruchy palca. Stąd, im lżejsze dotknięcie, tym dokładniejsza odpowiedź. Mocne puknięcia nie zwiększają dokładności odpowiedzi touchpada.

21 13 Używanie klawiatury Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany keypad numeryczny, oddzielne klawisze sterowania kursorem, dwa klawisze Windows oraz dwanaście klawiszy funkcyjnych. Blokada klawiszy i osadzonej klawiatury numerycznej Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokady, które można włączać i wyłączać. Klawisz blokady Opis Caps Lock Przy włączonym klawiszu Caps Lock, wszystkie znaki alfanumeryczne będą pisane dużą literą. Num Lock <Fn>+<F11> Scroll Lock <Fn>+<F12> Przy włączonym klawiszu Num Lock, wbudowany keypad znajduje się w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych numerycznych. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznego keypada. Przy włączonym klawiszu Scroll Lock, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scroll Lock nie działa z niektórymi aplikacjami. Funkcje wbudowanego keypada numerycznego są takie same jak bloku numerycznego w komputerze desktop. Funkcje te są oznaczone małymi znakami, znajdującymi się w górnym prawym rogu klawiszy. W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania kursorem. Wymagany dostęp Num Lock włączony Num Lock wyłączony Klawisze numeryczne na wbudowanym keypadzie Klawisze sterowania kursorem na wbudowanym keypadzie Liczby wpisuje się w standardowy sposób. Podczas używania klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymać klawisz <Shift>. Podczas używania klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymać klawisz <Fn>.

22 14 Wymagany dostęp Num Lock włączony Num Lock wyłączony Klawisze głównego bloku klawiatury Podczas wpisywania liter z użyciem wbudowanego keypada należy przytrzymać klawisz <Fn>. Litery wpisuje się w standardowy sposób. Klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Klawisz z logo Windows Opis Pojedyncze naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie przycisku Start systemu Windows; powoduje uruchomienie menu Start. Użycie tego klawisza z innymi klawiszami, udostępnia różne funkcje: +<Tab>: Uaktywnia następny przycisk paska zadań +<E>: Uruchamia przeglądanie zasobów w oknie My Computer [Mój komputer] +<F1>: Otwiera Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna +<F>: Uruchamia wyszukiwanie dokumentów +<R>: Otwiera okno dialogowe Run [Uruchom] +<M>: Minimalizuje wszystkie okna Klawisz aplikacji <Shift>+ +<M>: Odwraca minimalizowanie wszystkich okien ( +M) Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy; otwiera menu kontekstowe aplikacji.

23 15 Klawisze skrótu Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótu lub kombinacji klawiszy w celu dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu, głośność oraz w celu obsługi programu narzędziowego BIOS. Aby uaktywnić klawisze skrótu, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawiszy skrótu. Klawisz skrótu Fn+F1 Icon Funkcja Opis Ikona Pomoc dotycząca klawisza skrótu Wyświetla pomoc dotyczącą klawiszy skrótu. Fn+F2 Acer esettings Uruchamia Acer esettings w Acer emanager ustawione przez Acer Empowering Key. Patrz Acer emanager na stronie 19. Fn+F3 Acer PowerManageme nt Uruchamia opcje zasilania. Fn+F4 Uśpienie Powoduje przejście komputera do trybu Sleep. Fn+F5 Przełączenie wyświetlania Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub zarówno na ekran wyświetlacza, jak i na zewnętrzny monitor. Fn+F6 Pusty ekran Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia. Fn+F7 Fn+F8 Przełączenie touchpada Przełączanie głośnika Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada. Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.

24 16 Klawisz skrótu Fn+ Icon Funkcja Opis Ikona Zwiększenie głośności Zwiększa głośność dźwięku. Fn+ Fn+ Zmniejszenie głośności Zwiększenie jasności Zmniejsza głośność dźwięku. Zwiększa jasność ekranu. Fn+ Zmniejszenie jasności Zmniejsza jasność ekranu. Klawisz specjalny Symbol waluty Euro można znaleźć w górnej środkowej i/lub dolnej prawej części klawiatury. Aby wpisać: Symbol Euro 1 Otwórz edytor tekstu lub procesor tekstowy. 2 Naciśnij bezpośrednio klawisz <Euro> w dolnej prawej części klawiatury albo przytrzymaj naciśnięty klawisz <Alt Gr>, a następnie naciśnij klawisz <5> w górnej środkowej części klawiatury. Uwaga: Niektóre czcionki i programy nie obsługują symbolu Euro. W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę Znak dolara USA 1 Otwórz edytor tekstu lub procesor tekstu. 2 Naciśnij bezpośrednio klawisz <Dollar> w dolnej prawej części klawiatury albo przytrzymaj naciśnięty klawisz <Shift>, a następnie naciśnij klawisz <4> w górnej środkowej części klawiatury. Uwaga: Ta funkcja różni się zależnie od ustawień językowych.

25 17 Wysuwanie tacy napędu optycznego (CD lub DVD) Aby wysunąć tacę napędu optycznego przy włączonym komputerze, naciśnij przycisk wysuwania napędu. Kiedy zasilanie jest wyłączone, tacę napędu można wysunąć posługując się otworem wysuwu awaryjnego. Używanie blokady zabezpieczającej komputer Znajdujące się z tyłu komputera gniazdo zabezpieczenia, umożliwia podłączenie blokady komputera zgodnej z systemem Kensington. Zawiń kabel zabezpieczenia komputera dookoła ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub zablokowany uchwyt szuflady. Wstaw złącze blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

26 18 Audio Komputer jest dostarczany z funkcją obsługi 16-bitowego, wysokiej zgodności dźwięku AC 97 stereo oraz dwoma głośnikami stereo. Regulacja głośności Regulowanie głośności komputera sprowadza się do naciśnięcia kilku przycisków. Dalsze informacje o regulowaniu głośności głośnika znajdują się w części Klawisze skrótu na stronie 15.

27 19 Używanie systemowych programów narzędziowych Acer emanager Program Acer emanager jest innowacyjnym rozwiązaniem programowym przeznaczonym do obsługi często używanych funkcji. Naciśnij, aby uruchomić interfejs użytkownika Acer emanager, posiadający trzy główne moduły ustawień: Acer esettings, Acer epresentation oraz Acer erecovery. Aby ustawić Acer Empowering Key (przycisk wspomagania), patrz Przyciski uruchamiania programów na stronie 10. Acer epresentation upraszcza ustawienia rozdzielczości przy podłączeniu do projektora. Acer erecovery niezawodne tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie konfiguracji systemu. Acer esettings zapewnia łatwość zarządzania ustawieniami i bezpieczeństwem systemu.

28 20 Acer GridVista (zgodność ze standardem obsługi dwóch okien wyświetlania) Aby włączyć funkcję obsługi dwóch monitorów, najpierw upewnij się, czy drugi monitor jest przyłączony. Następnie wybierz "Start" - "Panel sterowania" - "Ekran" oraz kliknij kartę "Ustawienia". Wybierz ikonę drugiego monitora (2) w polu ekranu, a następnie kliknij pole wyboru "Powiększ Pulpit do rozmiarów tego monitora". W końcu kliknij "Zastosuj", aby zastosować nowe ustawienia oraz kliknij "OK" w celu zakończenia operacji. Uwaga: Funkcja ta jest dostępna jedynie dla niektórych modeli. Acer GridVista to przydatny program narzędziowy, który oferuje użytkownikowi cztery wstępnie zdefiniowane ustawienia wyświetlania umożliwiające oglądanie wielu okien na tym samym ekranie. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przejdź do menu Start - Wszystkie programy i kliknij Acer GridVista. Możesz wybrać jedno z wymienionych poniżej ustawień wyświetlania: Double (Podwójne) (pionowo), Triple (Potrójne) (główne z lewej strony), Triple (Potrójne) (główne z prawej strony) albo Quad (Poczwórne). Program Gridvista jest zgodny ze standardem obsługi dwóch okien wyświetlania, co umożliwia niezależne ustawianie parametrów dwóch okien wyświetlania.

29 21 Funkcje GridVista są łatwe w konfigurowaniu: 1 Uruchom program GridVista i z paska zadań wybierz preferowany układ ekranu dla każdego okna wyświetlania 2 Przeciągaj kolejno okna i upuszczaj w odpowiednich kratkach. 3 Korzystaj z wygody, jaką zapewnia dobrze zorganizowany pulpit. Uwaga: Upewnij się, że ustawienie rozdzielczości Twojego drugiego monitora jest zgodne z wartością zalecaną przez producenta.