Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi

2 Copyright Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń 2005 Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wykonanych poprawkach lub zmianach. Zmiany o których mowa zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tej instrukcji lub dodatkowych dokumentach i publikacjach. Firma nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, zarówno wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Prosimy o zapisanie numeru modelu, numeru seryjnego, daty zakupu i umieszczenie informacji dotyczących zakupu w miejscu określonym poniżej. Numer seryjny i numer modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Cała korespondencja związana z urządzeniem powinna zawierać numer seryjny, numer modelu i informacje dotyczące zakupu. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub transmitować, w jakiejkolwiek formie ani z użyciem jakichkolwiek środków, elektronicznych, mechanicznych, poprzez fotokopie, nagrywanie albo wykonywane w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Acer Incorporated. Komputer notebook serii TravelMate 4150/4650 Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: Acer oraz logo Acer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Incorporated. Nazwy produktów lub znaki towarowe innych firm, użyto w niniejszej instrukcji jedynie w celach identyfikacji i należą one do indywidualnych firm.

3 iii Na początek Dziękujemy za wybranie komputera notebook serii TravelMate do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania. Instrukcje Aby pomóc w korzystaniu z komputera TravelMate, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Jako pierwszy można wymienić poster Dla początkujących..., który pomoże użytkownikom rozpocząć ustawienia komputera. Drukowana Instrukcja Obsługi przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Twój nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User s Guide. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z Twoim komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim komputerze przenośnym. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp: 1 Kliknij Start, All Programs (Wszystkie programy), AcerSystem. 2 Kliknij AcerSystem User s Guide. Uwaga: Podgląd pliku wymaga zainstalowania programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader, kliknięcie AcerSystem User s Guide (Instrukcja Obsługi AcerSystem), spowoduje uruchomienie instalatora programu Acrobat Reader. W celu dokończenia instalacji należy wykonać wyświetlane na ekranie instrukcje. Instrukcje dotyczące używania programu Adobe Acrobat Reader, znajdują się w menu Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Aby włączyć komputer, należy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania znajdujący się poniżej ekranu LCD obok klawiszy uruchamiania programów. Patrz Widok z przodu na stronie 1, w celu uzyskania informacji o położeniu przycisku zasilania.

4 iv Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności: Użycie komendy zamykania systemu Windows Kliknij Start, Turn Off Computer (Wyłącz komputer); następnie kliknij Turn Off (Wyłącz). Użycie przycisku zasilania Uwaga: Przycisk zasilania można wykorzystać do wykonywania funkcji zarządzania zasilaniem. Patrz W podróży na stronie 27 AcerSystem User s Guide. Użycie niestandardowych funkcji zarządzania zasilaniem Można także zakończyć działanie komputera, zamykając pokrywę wyświetlacza lub naciskając klawisz szybkiego uśpienia <Fn>+<F4>. Patrz W podróży na stronie 27 AcerSystem User s Guide. Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy. Dbanie o komputer Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał. Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Nie wystawiaj komputera na działanie temperatur poniżej 0ºC (32ºF) lub powyżej 50ºC (122ºF). Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych. Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci. Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów. Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji. Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera. Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o adapter prądu zmiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności adaptera: Nie wolno podłączać adaptera do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym lub umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający należy prowadzić ostrożnie, unikając kolizji z innymi kablami. Podczas odłączania przewodu zasilającego, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.

5 v Przy używaniu przedłużacza, znamionowa wartość prądu podłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej prądu przewodu. Także, łączna wartość znamionowa prądu wszystkich urządzeń podłączonych do pojedynczego gniazdka ściennego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika. Dbanie o zestaw baterii Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zestawu baterii: Należy używać jedynie baterii tego samego typu co wymieniane. Przed wymianą baterii, należy wyłączyć zasilanie. Nie wolno rozbierać baterii. Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Baterii należy się pozbywać w sposób zgodny z lokalnymi zasadami. W miarę możliwości należy je poddawać recyklingowi. Czyszczenie i naprawa Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności: 1 Wyłącz zasilanie komputera i wyjmij zestaw baterii. 2 Odłącz adapter prądu zmiennego. 3 Należy użyć miękkiej wilgotnej szmatki. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Jeżeli pojawi się dowolna z wymienionych sytuacji: komputer został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa. komputer nie działa normalnie. Sprawdź informacje z części Często zadawane pytania na stronie 22. Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje nie zaakceptowane w sposób wyraźny przez producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia, co wynika z przepisów Federal Communications Commission (Federalnej komisji d/s zakłóceń komunikacyjnych). Warunki pracy Urządzenie to spełnia wymagania części 15 norm FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) nie wolno dopuścić, aby urządzenie to powodowało szkodliwe zakłócenia oraz (2) urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które powodują niepożądane rezultaty. Użytkownicy powinni stosować się do instrukcji bezpieczeństwa RF dotyczących pracy z urządzeniami bezprzewodowymi, które znajdują się w instrukcji obsługi każdego urządzenia RF. Nieprawidłowa instalacja lub nieautoryzowane użycie może spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Także wszelkie przeróbki wewnętrznej anteny mogą spowodować pozbawienie certyfikatu FCC oraz utratę gwarancji. Aby zapobiec zakłóceniom radiowym licencjonowanych usług, urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, a instalacja zewnętrzna wymaga uzyskania licencji. W celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach, usługach i informacji technicznych, należy odwiedzić naszą stronę sieci Web:

6 Spis treści Na początek iii Instrukcje iii Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera iii Włączanie i wyłączanie komputera iii Dbanie o komputer iv Dbanie o adapter prądu zmiennego iv Dbanie o zestaw baterii v Czyszczenie i naprawa v Opis komputera TravelMate 1 Widok z przodu 1 Widok z przodu przy zamkniętej pokrywie 2 Widok z lewej 3 Widok z prawej 4 Widok z tyłu 4 Widok z dołu 5 Specyfikacje 6 Wskaźniki 10 Przyciski uruchamiania programów 11 Touchpad 12 Podstawowe informacje o obsłudze touchpada 12 Używanie klawiatury 14 Blokada klawiszy i osadzonej klawiatury numerycznej 14 Klawisze Windows 15 Klawisze skrótu 15 Klawisz specjalny 17 Wysuwanie tacy napędu optycznego (CD lub DVD) 18 Używanie blokady zabezpieczającej komputer 18 Audio 19 Regulacja głośności 19 Używanie systemowych programów narzędziowych 20 Acer emanager 20 Launch Manager 21 Często zadawane pytania 22 Żądanie usługi 26 ITW (International Travelers Warranty [Międzynarodowa gwarancja podróżnego]) 26 Przed rozmową telefoniczną 26

7 Przenoszenie komputera PC typu notebook 27 Odłączanie desktopu 27 W podróży 27 Przygotowanie komputera 27 Co należy brać ze sobą na krótkie spotkania 28 Co należy brać ze sobą na długie spotkania 28 Przenoszenie komputera do domu 29 Przygotowanie komputera 29 Co należy wziąć ze sobą 29 Zalecenia dodatkowe 29 Ustawienia w biurze domowym 30 Podróżowanie z komputerem 30 Przygotowanie komputera 30 Co należy wziąć ze sobą 30 Zalecenia dodatkowe 30 Podróże zagraniczne z komputerem 31 Przygotowanie komputera 31 Co należy wziąć ze sobą 31 Zalecenia dodatkowe 31 Zabezpieczanie komputera 32 Używanie blokady zabezpieczającej komputer 32 Używanie haseł 32 Wprowadzanie haseł 33 Ustawianie haseł 33 Rozszerzenie informacji o dostępnych opcjach 34 Opcje połączeń 34 Faks/modem 34 Wbudowane funkcje sieciowe 35 Szybka komunikacja poprzez podczerwień 35 Universal Serial Bus (Uniwersalna magistrala szeregowa) 36 Port IEEE Gniazdo na kartę PC 37 Instalacja pamięci 38 Program narzędziowy BIOS 39 Sekwencja startowa systemu 39 Włączanie odzyskiwania systemu z dysku (disc to disc recovery) 39 Hasło 39 Używanie oprogramowania 40 Odtwarzanie filmów DVD 40 Zarządzanie zasilaniem 41 Acer erecovery 42 Tworzenie kopii zapasowej 42

8 Przywracanie z kopii zapasowej 43 Tworzenie dysku CD fabrycznego domyślnego obrazu oprogramowania 43 Ponowna instalacja oprogramowania standardowego bez CD 44 Zmiana hasła 44 Rozwiązywanie problemów z komputeremw 45 Porady dotyczące rozwiązywania problemów 45 Komunikaty błędów 45 Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 47 Zgodność z wytycznymi Energy Star 47 Uwaga FCC 47 Uwagi dotyczące modemu 48 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 49

9 1 Opis komputera TravelMate Po przeprowadzeniu ustawień komputera, zgodnie z posterem Dla początkujących..., prosimy o zapoznanie się z możliwościami nowego komputera TravelMate. Widok z przodu # Element Opis 1 Ekran wyświetlacza Nazywany także LCD (Liquid-Crystal Display [Wyświetlacz ciekłokrystaliczny]), wyświetla obrazy z komputera. 2 Przycisk zasilania Włącza i wyłącza komputer. 3 Klawiatura Służy do wprowadzania danych do komputera.

10 2 # Element Opis 4 Touchpad Wrażliwe na dotyk urządzenie wskazujące, którego funkcje są podobne do funkcji myszy komputerowej. 5 Przyciski kliknięcia (lewy, środkowy i prawy) Funkcje przycisków lewego i prawego są podobne do funkcji lewego i prawego przycisku myszy; przycisk środkowy działa jako 4- kierunkowy przycisk przewijania. 6 Podpórka pod nadgarstki Wygodna powierzchnia na której można oprzeć nadgarstki podczas pracy z komputerem. 7 Mikrofon Wewnętrzny mikrofon do nagrywania dźwięku. 8 Wskaźniki statusu LED (Light-Emitting Diodes [diody emitujące światło]), mogą być włączane i wyłączane, pokazując status funkcji komputera i komponentów. 9 Przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji Przyciski do uruchamiania często używanych programów. Patrz Przyciski uruchamiania programów na stronie 11, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Widok z przodu przy zamkniętej pokrywie # Ikona Element Opis 1 Głośniki Głośniki lewy i prawy zapewniają stereofoniczne wyjście audio. 2 Komunikacja poprzez Naciśnij ten przycisk w celu włączenia/ Bluetooth Przycisk/ Wskaźnik 3 Komunikacja bezprzewodowa Przycisk/Wskaźnik wyłączenia funkcji Bluetooth. Świeci wskazując status komunikacji Bluetooth (opcja producenta). Naciśnij ten przycisk w celu włączenia/ wyłączenia funkcji sieci bezprzewodowej. Świeci wskazując status komunikacji bezprzewodowej LAN.

11 3 # Ikona Element Opis 4 Wskaźnik zasilania Świeci przy włączonym komputerze. 5 Wskaźnik baterii Świeci podczas ładowania baterii. 6 Zatrzask Do blokowania i zwalniania blokady pokrywy. Widok z lewej # Ikona Element Opis 1 Gniazdo blokady Do połączenia z blokadą komputera zgodną z systemem Kensington. 2 Gniazdo zasilania Do połączenia z adapterem prądu zmiennego. 3/5 Port USB 2.0 (1) Do podłączania urządzeń USB 2.0 (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). 4 Gniazdo modemu RJ- 11 Do podłączania linii telefonicznej. 6 Gniazdo Słuchawek/ Gniazdo głośnikowe/ Wyjścia liniowego 7 Gniazdo Wejście liniowe/mikrofonu Do podłączania urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośników, słuchawek). Akceptuje sygnały wejściowe z zewnętrznych mikrofonów. 8 Napęd optyczny Wewnętrzny napęd optyczny; akceptuje płyty CD lub DVD w zależności od typu napędu optycznego. 9 Przycisk wysuwania napędu optycznego Wysuwa tacę napędu optycznego.

12 4 Widok z prawej # Ikona Element Opis 1 Port podczerwieni Do połączeń z urządzeniami wykorzystującymi podczerwień (np. drukarka na podczerwień i sterowany podczerwienią komputer). 2 Wnęka na dysk twardy Obudowa dysku twardego komputera. (zabezpieczany śrubą). 3 Przycisk wysuwania karty PC Card Wysuwa z gniazda kartę PC Card. 4 Czytnik kart 6-w-1 Kceptuje karty MS, MS PRO, MMC, SD, SM oraz xd-picture. Uwaga: Jednocześnie może działać tylko jeden czytnik kart. 5 Gniazdo PC Card Do podłączenia jednej karty PC Card CardBus Typu II. Widok z tyłu # Ikona Element Opis 1 Port IEEE 1394 Do podłączania urządzeń IEEE Gniazdo sieciowe Do podłączania do sieci komputerowej w standardzie Ethernet 10/100/1000 (dotyczy wybranych modeli).

13 5 # Ikona Element Opis stykowe złącze Acer ezdock (w przypadku serii TravelMate 4650) 4 Port DVI-D (w przypadku serii TravelMate 4650) 5 Port zewnętrznego urządzenia wyświetlającego Służy do podłączania do Acer ezdock. Obsługuje połączenia cyfrowego sygnału wizji. Do podłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrznego monitora, projektora LCD). 6 Port S-video Do podłączania telewizora lub urządzenia wyświetlania z wejściem S-video. 7 Port USB 2.0 (1) Do podłączania urządzeń USB 2.0 (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). 8 Szczeliny wentylacyjne Umożliwiają chłodzenie komputera. Widok z dołu # Element Opis 1 Wnęka na pamięć Mieści główną pamięć komputera. 2 Wnęka na dysk twardy Obudowa dysku twardego komputera. (zabezpieczany śrubą). 3 Zatrzask zwalniania baterii Do zwalniania baterii w celu wyjęcia zestawu baterii.

14 6 # Element Opis 4 Wnęka na baterię Obudowa zestawu baterii komputera. 5 Wentylator chłodzący Pomaga w utrzymaniu właściwej temperatury komputera. Uwaga: Nie wolno zakrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych. 6 Wnęka AcerMedia (w przypadku serii TravelMate 4650) 7 Wnęka AcerMedia zatrzask zwalniania(w przypadku serii TravelMate 4650) Zawiera moduł napędu optycznego lub drugi pakiet akumulatora. Odblokowuje moduł AcerMedia w celu wyjęcia modułu. Specyfikacje System operacyjny Wersja Microsoft Windows XP Home Edition (z pakietem Service Pack 2) lub Wersja Microsoft Windows XP Professional (z pakietem Service Pack 2) Mikroprocesor Procesor Intel Pentium M 730/740/750/760 (2 MB pamięci cache poziomu L2, 1.6/1.73/1.86/2.0/2.13 GHz, 533 MHz FSB) Chipset Chipset Intel 915GM/915PM Express Pamięć 256 lub512 MB pamięci DDR2 400/533 z możliwością rozszerzenia do 2 GB dwoma modułami sodimm (obsługa technologii dwukanałowej 512 KB flash ROM BIOS Przechowywanie danych Jeden dysk twardy 40/60/80/100 GB lub wiekszy PATA100 (2,5, 9,5 mm) Jeden wewnętrzny napęd optyczny, (Napęd DVD-Dual double layer, DVD-Super Multi double layer lub DVD/CD-RW combo), lub Jeden 5,25-calowy wewnętrzny, wyjmowany napęd optyczny (wnęka AcerMedia, w przypadku serii TravelMate 4650) Czytnik kart pamięci 6-w-1 MS/MS PRO/MMC/SD/SM/xD-Picture Card

15 7 Wyświetlacz i układy video Wyświetlacz TFT (Thin-Film Transistor (TFT) wyświetlający z rozdzielczością: - Komputer TravelMate Serii 4150: 15,0 rozdzielczość XGA (1024 x 768) - Komputer TravelMate Serii 4650: 15,0 rozdzielczość SXGA+ (1400 x 1050) Procesor graficzny (GPU) NVIDIA GeForce Go 6600 z 64/128 MB pamięci wideo DDR VRAM (w przypadku serii TravelMate 4650) lub procesor graficzny (GPU) NVIDIA GeForce Go 6200, z technologią TurboCache, z obsługą 128 MB pamięci wideo (w przypadku serii TravelMate 4150) lub zintegrowany układ grafiki 3D Intel 915GM z Intel Graphics Media Accelerator 900, pamięć wideo maks. 128 MB, z obsługą Microsoft DirectX 9.0 (w przypadku serii TravelMate 4650/ 4150) Uwaga: Procesor graficzny NVIDIA GeForce Go 6200 z technologią TurboCache łączy wielkość i szybkość działania lokalnego bufora ramki z dynamicznym dostępem do pamięci systemowej dla zapewnienia optymalnej wydajności systemu. Obsługa dwóch niezależnych urządzeń wyświetlających Możliwości połączeń Zintegrowana karta sieciowa gigabit Ethernet (Karta sieciowa gigabit Ethernet dla komputerów serii TravelMate 4650 Series; Fast Ethernet dla komputerów serii TravelMate 4150); funkcja Wake-on-LAN Modem 56K ITU V.92 z homologacją PTT, obsługa funkcji Wake-on-Ring Cztery porty USB 2.0 (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) Zintegrowana bezprzewodowa, dwupasmowa karta sieciowa Intel PRO/Wireless 2200BG b/g z certyfikatem Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIED ), obsługa technologii bezprzewodowej Acer SignalUp (dotyczy wybranych modeli) Zintegrowany interfejs Bluetooth (opcja producenta)

16 8 Audio 16-bitowe stereo audio AC 97 Dwa głośniki i jeden wbudowany mikrofon Oddzielne porty audio z wyjściem słuchawkowym, wejściem liniowym oraz wejściem mikrofonu Klawiatura i urządzenie wskazujące Klawiatura Acer FineTouch z 5-stopniowym zakrzywieniem, 88/89-klawiszowa klawiatura Windows Touchpad ergonomicznie usytuowany w centralnym położeniu, wyposażony w funkcję czterokierunkowego przewijania stron internetowych Porty I/O Jedno gniazdo na kartę PC Card Typu II Jedno gniazdo telefoniczne RJ-11 Jedno gniazdo sieciowe RJ-45 Jedno gniazdo wejścia prądu stałego (adapter prądu zmiennego) Jedno 124-stykowe złącze Acer ezdock (w przypadku serii TravelMate 4650) Jeden port zewnętrznego monitora Jedno gniazdo wyjścia głośnik/słuchawki Jeden port DVI-D Jedno gniazdo wejścia mikrofonu Jeden port podczerwieni (FIR) Jeden port IEEE 1394 Jeden port wyjścia TV S-video Cztery porty USB 2.0 Czytnik kart pamięci 6-w-1 MS/MS PRO/MMC/SD/SM/xD-Picture Card Waga (z baterią) 2,84 kg (6,26 lbs) Wymiary 336,4 (S) x 284,5 (G) x 32,0/34,5 (maks. W) mm

17 9 Otoczenie Temperatura: - Działanie: 5 C - 35 C - Wyłączenie: -20 C - 65 C Wilgotność (bez kondensacji): - Działanie: 20% - 80% RH - Wyłączenie: 20% - 80% RH Zgodność z systemami ACPI 1.0b Mobile PC 2001 DMI 2.0 Wi-Fi Zgodność rozszerzeń Cisco wersja 3 (CCX-V3) Zasilanie 8-ogniwowym akumulatorem (65W 2200 mah) litowo-jonowym (Li-ion) Zasilacz sieciowy 65W ze złączem 3-stykowym Opcje Moduł rozszerzenia pamięci 256 MB/512 MB/1 GB DDR2 533 MHz Dodatkowy adapter prądu zmiennego 65W Dodatkowy pakiet akumulatora litowo-jonowego z 8 ogniwami Zewnętrzna stacja dyskietek z interfejsem USB Drugi 6-celowy zestaw baterii (wnęka AcerMedia, w przypadku serii TravelMate 4650) Napęd DVD-Super Multi double layer (wnęka AcerMedia, w przypadku serii TravelMate 4650) Acer ezdock (w przypadku serii TravelMate 4650) Uwaga: Dane techniczne wymienione powyżej stanowią tylko przykład. Dokładna konfiguracja komputera PC zależy od zakupionego modelu.

18 10 Wskaźniki Komputer jest wyposażony w 3 dobrze widoczne wskaźniki stanu umieszczone z lewej strony klawiatury oraz cztery wskaźniki znajdujące się z przodu komputera. Wskaźniki stanu zasilanie, akumulator oraz sieć bezprzewodowa są widoczne nawet po złożeniu wyświetlacza LCD. Ikona Funkcja Opis Caps Lock Świeci przy uaktywnieniu klawisza Caps Lock. Num Lock Świeci przy uaktywnieniu klawisza Num Lock. Media activity Świeci, gdy działa dysk twardy lub napęd optyczny. Komunikacja Bluetooth Komunikacja bezprzewodowa Zasilanie Bateria Świeci informując o stanie komunikacji poprzez Bluetooth. Świeci informując o stanie komunikacji poprzez bezprzewodową sieć LAN. Świeci światłem zielonym przy włączonym zasilaniu i miga, gdy komputer znajduje się w stanie oczekiwania. Świeci światłem zielonym. Patrz uwagi poniżej. 1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. 2. Pełne naładowanie: Świeci zielonym światłem, gdy aktywny jest tryb pracy z zasilaniem prądem przemiennym.

19 11 Przyciski uruchamiania programów W prawym górnym rogu nad klawiatur umieszczone s cztery przyciski nazywane klawiszami uruchamiania. S one oznaczone jako poczta, przegldarka Web, Acer Empowering Key oraz przyciski programowalne. Nacinij przycisk Acer Empowering Key w celu uruchomienia Acer emanager. Zajrzyj do akapitu Acer emanager na stronie 20. Przyciski poczty i przegldarki Web s zwykle uywane w swoich normalnych celach, ale mog by inaczej ustawione przez uytkownika. Aby ustawi przyciski poczty, przegldarki oraz programowalne, uruchom program Acer Launch Manager. Patrz Launch Manager na stronie 21. Przyciski uruchamiania programów Domyślna aplikacja Acer emanager (programowalna przez użytkownika) P Przegldarka sieci Web Poczta Programowalna przez użytkownika Przegldarka internetowa (programowalna przez uytkownika) Aplikacja (programowalna przez uytkownika)

20 12 Touchpad Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni touchpada. Centralne położenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optymalny komfort i obsługę. Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Aby nauczyć się obsługi touchpada, należy wykonać następujące elementy: Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada (2) aby przesunąć kursor. Naciśnij znajdujące się z brzegu touchpada przyciski w lewo (1) i w prawo (4), aby zaznaczyć i wykonać funkcje. Wymienione dwa przyciski mają podobne działanie do lewego i prawego przycisku myszy. Stuknięcie w tabliczkę dotykową ma taki sam skutek jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki. 4-kierunkowego przycisku przewijania (3) używaj do przewijania w górę lub w dół oraz przemieszczania się w lewo lub w prawo na stronie. Przycisk ten symuluje naciśnięcie kursorem prawego paska przewijania w aplikacjach systemu windows.

21 13 Funkcja Wykonaj Lewy przycisk (1) Kliknij szybko dwukrotnie. Prawy Przycisk Puknij (2) przycisk(4) Puknij dwukrotnie (z tą samą szybkością jak przy dwukrotnym kliknięciu przycisku myszy). środkowy(3) Zaznacz Kliknij raz. Puknij raz. Przeciągnij Kliknij i przytrzymaj, następnie użyj palca do przeciągnięcia kursora po powierzchni touchpada. Puknij dwukrotnie (z tą samą szybkością jak przy dwukrotnym kliknięciu przycisku myszy), następnie po drugim puknięciu przytrzymaj palec przy powierzchni touchpada i przeciągnij kursor. Dostęp do Kliknij raz. menu kontekstowe go Przewiń Kliknij i przytrzymaj przycisk ze strzałką w górę/w dół/w lewo/w prawo. Uwaga: Podczas używania touchpada, palce powinny być suche i czyste. Także powierzchnia touchpada powinna być sucha i czysta. Touchpad reaguje na ruchy palca. Stąd, im lżejsze dotknięcie, tym dokładniejsza odpowiedź. Mocne puknięcia nie zwiększają dokładności odpowiedzi touchpada.

22 14 Używanie klawiatury Pełnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany keypad numeryczny, oddzielne klawisze sterowania kursorem, dwa klawisze Windows oraz dwanaście klawiszy funkcyjnych. Blokada klawiszy i osadzonej klawiatury numerycznej Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokady, które można włączać i wyłączać. Klawisz blokady Opis Caps Lock Przy włączonym klawiszu Caps Lock, wszystkie znaki alfanumeryczne będą pisane dużą literą. Num Lock Przy włączonym klawiszu Num Lock, wbudowany keypad znajduje <Fn>+<F11> się w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych numerycznych. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie Scroll Lock <Fn>+<F12> zewnętrznego keypada. Przy włączonym klawiszu Scroll Lock, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scroll Lock nie działa z niektórymi aplikacjami. Funkcje wbudowanego keypada numerycznego są takie same jak bloku numerycznego w komputerze desktop. Funkcje te są oznaczone małymi znakami, znajdującymi się w górnym prawym rogu klawiszy. W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania kursorem. Wymagany dostęp Num Lock włączony Num Lock wyłączony Klawisze numeryczne na wbudowanym keypadzie Klawisze sterowania kursorem na wbudowanym keypadzie Klawisze głównego bloku klawiatury Liczby wpisuje się w standardowy sposób. Podczas używania klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymać klawisz <Shift>. Podczas wpisywania liter z użyciem wbudowanego keypada należy przytrzymać klawisz <Fn>. Podczas używania klawiszy sterowania kursorem należy przytrzymać klawisz <Fn>. Litery wpisuje się w standardowy sposób.

23 15 Klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Klawisz z logo Windows Opis Pojedyncze naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie przycisku Start systemu Windows; powoduje uruchomienie menu Start. Użycie tego klawisza z innymi klawiszami, udostępnia różne funkcje: +<Tab>: Uaktywnia następny przycisk paska zadań +<E>: Uruchamia przeglądanie zasobów w oknie My Computer [Mój komputer] +<F1>: Otwiera Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna +<F>: Uruchamia wyszukiwanie dokumentów +<M>: Minimalizuje wszystkie okna <Shift>+ +<M>: Odwraca minimalizowanie wszystkich okien ( +M) Klawisz aplikacji +<R>: Otwiera okno dialogowe Run [Uruchom] Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy; otwiera menu kontekstowe aplikacji. Klawisze skrótu Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótu lub kombinacji klawiszy w celu dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu, głośność oraz w celu obsługi programu narzędziowego BIOS. Aby uaktywnić klawisze skrótu, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawiszy skrótu.

24 16 Klawisz skrótu Fn+F1 Ikona Funkcja Opis Pomoc dotycząca klawisza skrótu Wyświetla pomoc dotyczącą klawiszy skrótu. Fn+F2 Acer esettings Uruchamia Acer esettings w Acer emanager ustawione przez Acer Empowering Key. Patrz Acer emanager na stronie 20. Fn+F3 Acer epowermanagem ent Uruchamia Acer epowermanagement zasilaniem w Acer emanamer ustawiane przez Acer Empowering Key. Patrz Acer emanager na stronie 20. Fn+F4 Uśpienie Powoduje przejście komputera do trybu Sleep. Fn+F5 Przełączenie wyświetlania Przełącza wyjście wyświetlania pomiędzy wyświetlaczem, zewnętrznym monitorem (jeśli jest podłączony) i obydwoma urządzeniami jednocześnie. Fn+F6 Pusty ekran Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia. Fn+F7 Fn+F8 Fn+ Przełączenie touchpada Przełączanie głośnika Zwiększenie głośności Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada. Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników. Zwiększa głośność dźwięku. Fn+ Fn+ Fn+ Zmniejszenie głośności Zwiększenie jasności Zmniejszenie jasności Zmniejsza głośność dźwięku. Zwiększa jasność ekranu. Zmniejsza jasność ekranu.

25 17 Klawisz specjalny Znaki symbolu Euro i dolara USA znajdują się w górnej środkowej i/lub w dolnej prawej części klawiatury. Aby wpisać: Symbol Euro 1 Otwórz edytor tekstu lub procesor tekstowy. 2 Bezpośrednio naciśnij symbol Euro w dolnej prawej części klawiatury lub przytrzymaj <Alt Gr> i następnie naciśnij symbol Euro w górnej środkowej części klawiatury. Znak dolara USA Uwaga: Niektóre czcionki i programy nie obsługują symbolu Euro. W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę 1 Otwórz edytor tekstu lub procesor tekstu. 2 Bezpośrednio naciśnij znak dolara w dolnej prawej części klawiatury lub przytrzymaj <Shift> i następnie naciśnij znak dolara w górnej środkowej części klawiatury. Uwaga: Ta funkcja różni się zależnie od ustawień językowych.

26 18 Wysuwanie tacy napędu optycznego (CD lub DVD) Aby wysunąć tacę napędu optycznego przy włączonym komputerze, naciśnij przycisk wysuwania napędu. Przy wyłączonym zasilaniu, tacę napędu można wysunąć posługując się otworem wysuwu mechanicznego. Używanie blokady zabezpieczającej komputer Znajdujące się z lewej strony komputera gniazdo zabezpieczenia, umożliwia podłączenie blokady komputera zgodnej z systemem Kensington. Zawiń kabel zabezpieczenia komputera dookoła ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub zablokowany uchwyt szuflady. Wstaw złącze blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

27 19 Audio Komputer jest dostarczany z funkcją obsługi 16-bitowego, wysokiej zgodności dźwięku AC 97 stereo oraz dwoma głośnikami stereo. Regulacja głośności Regulowanie głośności komputera sprowadza się do naciśnięcia kilku przycisków. Dalsze informacje o regulowaniu głośności głośnika znajdują się w części Klawisze skrótu na stronie 15.

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Maj 2005 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Grudzień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1650 Wydanie oryginalne: Wrzesień 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1410/1680. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1410/1680. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1410/1680 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1410/1680 Wydanie oryginalne: Lipiec 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii E725/E525. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii E725/E525. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii E725/E525 Skrócony poradnik Copyright 2009. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines E725/E525 Wydanie oryginalne: 02/2009 Firma

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo