ST Modernizacja wywrotnicy wagonowej WWo-85 w Elektrociepłowni Gdyńskiej EDF Wybrzeże S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST Modernizacja wywrotnicy wagonowej WWo-85 w Elektrociepłowni Gdyńskiej EDF Wybrzeże S.A."

Transkrypt

1 1/20 ST Modernizacja wywrotnicy wagonowej WWo-85 w Elektrociepłowni Gdyńskiej EDF Wybrzeże S.A. Numer identyfikacyjny: EBAC/ STATUS: FUSE Liczba stron: 20 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Rev Imię, Nazwisko Data Podpis Imię, Nazwisko Data Podpis Imię, Nazwisko Data Podpis AA Maciej Kozłowski Jacek Mazurek Szydło Jerzy AB Maciej Kozłowski Leszek Ossowski Szydło Jerzy Typ dokumentu: ST, specyfikacja techniczna Kod projektu: DBAC/ Nr umowy: DOSTĘP: nieograniczony EDF Ograniczony Poufny Język dokumentu: Polski Angielski Francuski Niemiecki Rozdzielnik Wewnętrzny Zewnętrzny Adresat Adres / nr kopii Adresat Adres / nr kopii Inżynieria Centralna i Lokalna Inżynieria

2 2/20 I. DOSTĘP DO DOKUMENTU Miejsce przechowywania oryginału: Centrum Usług Wspólnych EDF Polska / Inżynieria / Ścieżka dostępu do wersji elektronicznej: II. REJESTR I ZMIAN Revision Data zmiany Numer zmienionej strony AA 27/11/2012 Utworzenie Opis zmian AB 04/02/2013 Zmiany CUW

3 3/20 Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CEL ZADANIA OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO OGÓLNYCH I BRANŻOWYCH OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES: LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: GRANICE ZAMÓWIENIA:... 6 II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania realizacyjne: Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót: Organizacja Robót remontowo - montażowych Wymagania dla personelu kluczowego Ruch próbny Próby Końcowe Pomiary Odbiorowe Odbiory Robót Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy Szkolenia Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontów WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC: III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE) WYMAGANIA OGÓLNE: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC: IV. HARMONOGRAM, GWARANCJE, UMOWY SERWISOWE DLA REALIZACJI I PROJEKTOWANIA HARMONOGRAM PROJEKTOWANIA I REALIZACJI GWARANCJE GWARANCJE TECHNICZNE UMOWY SERWISOWE ZAKRES PRAC: ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI: ROBOTY DODATKOWE: ZARZĄDZANIE ZADANIEM: V. WYMAGANIA, INSTRUKCJE PRZEPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA: BHP, PRZECIWPOŻAROWE I OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ SPÓŁCE VI. ZAŁĄCZNIKI:... 16

4 4/20 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania Celem zadania jest przywrócenie funkcjonalności wywrotnicy wagonowej, efektywności jej pracy, dostosowanie do obecnych przepisów Transportowego Dozoru Technicznego, przystosowanie zabudowy poszczególnych elementów do pracy w strefie Ex oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy osób obsługujących wywrotnice wagonową w Elektrociepłowni Gdyńskiej. 2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego ogólnych i branżowych 2.1. Opis ogólny stanu istniejącego: W chwili obecnej wywrotnica przeznaczona do modernizacji nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa (strefy wybuchowe) oraz przepisów prawnych (Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia r. Dz. U. nr 178, poz. 1320). Urządzenie jest eksploatowane na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej 2.2. Opis dla branży wirnikowej: nie dotyczy 2.3. Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy 2.4. Opis dla branży elektryczne, AKPIA: Wywrotnice wagonowe WWo-85 zostały wyprodukowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy i dostępnych technologii. W ciągu 30 lat eksploatacji wyposażenie elektryczne i AKPiA w naturalny sposób, w wyniku awarii, uszkodzeń mechanicznych, prób modernizacji i przeróbek uległo znacznej degradacji Opis dla branży instalacyjnej: nie dotyczy 2.6. Opis dla branży poza blokowej: dotyczy 2.7. Opis dla branży budowlanej: dotyczy 2.8. Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy 3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres: Zakres modernizacji obejmuje branżę: mechaniczno-konstrukcyjną, elektryczną, AKPIA oraz budowlaną. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również świadczenie usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji (koszt obsługi serwisowej wliczony w cenę) ZAKRES MODERNIZACJI WYWROTNICY WAGONOWEJ (Elektrociepłownia Gdyńska) Zakres Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-ruchową wywrotnicy wagonowej WWo-85 nr projektu K33018 FAMAK S.A. (część mechaniczna). Należy uwzględnić wymianę szyn przykręcanych do stołu przesuwnego. Całość konstrukcji bębna należy wyczyścić Sa21/2 (piaskowaniem) oraz zabezpieczyć zestawem farb do 200µ RAL szary. Uwaga w ofercie należy uwzględnić: 1. poz. nr 4 mechanizm trzymania wagonu część mechaniczną dostarcza Zleceniodawca, 2. poz. nr 6 zespół podestu ruchomego część mechaniczną wraz z wciągarką dostarcza Zleceniodawca, 3. ściana wysypu wywrotnicy (konstrukcja stalowa) do wymiany w całości, 4. wymianę prowadnic belek dociskowych oraz kątowników i ograniczników od belek po przeciwnej stronie ściany wysypu, 5. wymianę wszystkich kół linowych wraz z łożyskami ślizgowymi i sworzniami, 6. wymianę wszystkich lin na liny atestowane, 7. naprawę konstrukcji beczki poprzez likwidację pęknięć (naprawy należy uzgodnić w TDT) 8. wymianę kół obrotu beczki (komplet) wywrotnicy wraz z łożyskami ślizgowymi i sworzniami po obu stronach oraz wymianę konstrukcji łączącej balansjery,

5 5/20 9. kabina operatora montaż systemu grzewczego oraz klimatyzacyjnego. 10. wymianę wszystkich sprężyn na słupach odbojnic ruchomych oraz wymianę sprężyn od lin obrotu beczki i sprężyn poziomych stołu Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-ruchową wywrotnicy wagonowej WWo-85 nr projektu K FAMAK S.A. (część hydrauliczna i centralne smarowanie). Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-ruchową wywrotnicy wagonowej WWo-85 nr projektu K E FAMAK S.A. (część elektryczna i AKPiA). Regulacja położenia krzywek, doprowadzenie ich do stanu pierwotnego z uwzględnieniem aktualnego stanu geometrii bębna oraz regulacja pracy cokołów przez dodanie lub ujęcie podkładek, odnowienie zniszczonych fundamentów wokół krzywek, (zakres poza dokumentacją) przez: - rozkucie istniejących fundamentów z wycięciem zbrojenia gruz zutylizować. - wykonanie nowej siatki zbrojeniowej z prętów fi 16 i wklejenie kotew w istniejącą konstrukcję żelbetonową. - wykonanie warstwy szczepnej w technologii PCC system naprawczych do betonów np.: Sika Deitermann. - montaż nowych gniazd mocujących krzywki. - zaszalowanie i zabetonowanie nowych fundamentów betonem kompozytowym B wykonanie dylatacji w miejscach styku z istniejącą konstrukcją żelbetonową. Fundamenty pod napędami wywrotnicy. (zakres poza dokumentacją) przez: - rozkucie istniejących fundamentów z wycięciem zbrojenia gruz zutylizować. -wykonanie nowej siatki zbrojeniowej z prętów fi 16 i wklejenie kotew w istniejącą konstrukcję żelbetonową. - wykonanie warstwy szczepnej w technologii PCC system naprawczych do betonów np.: Sika Deitermann. - montaż nowych gniazd mocujących krzywki. - zaszalowanie i zabetonowanie nowych fundamentów betonem kompozytowym B wykonanie dylatacji w miejscach styku z istniejącą konstrukcją żelbetonową. Badania i odbiór techniczny, próby ruchowe i pomiary parametrów z udokumentowaniem pomiarów diagnostycznych. Próby odbioru jakościowego. Zakres Wykonanie konstrukcji prowadnicy nosiwa zgodnie z opracowaną dokumentacją technicznoruchową nr projektu FP 2939 Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o. Zakres Dostosowanie suwnicy pomostowej do sterowania radiowego suwnica pomostowa Q=16t, l=11,6m, prod.: FUD Mińsk Mazowiecki (zakres poza dokumentacją). Demontaż kabiny Konstrukcję suwnicy należy wyczyść Sa21/2 (piaskowaniem) oraz zabezpieczyć zestawem farb do 200µ RAL 1003 konstrukcji Zmiana sterowania na radiowe oraz zabezpieczenie Dokumentację należy uzgodnić w Urzędzie Dozoru Technicznego oddział Gdańsk. Montaż systemu asekuracji wzdłuż toru jezdnego suwnicy Badania i odbiór techniczny, próby ruchowe i pomiary parametrów z udokumentowaniem pomiarów diagnostycznych. Próby odbioru jakościowego. Zakres Wykonanie nowych najazdów oraz zjazdów toru. Zakres Wykonanie, dostawa, montaż systemu zabezpieczającego przed upadkiem z kraty w trakcie usuwania nawisów (zakres poza dokumentacją) Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku nr 2. W trakcie realizacji prac wystąpią utrudnienia wynikające z realizacji prac budowlanych przy modernizacji budynku wywrotnicy wykonywane przez innego Wykonawcę. Termin planowy realizacji tych prac, to do W tym okresie prace będą skoordynowane w czasie

6 6/20 opracowania szczegółowego harmonogramu realizacji prac przez Wykonawców z pracownikami Zamawiającego. 4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia znajduje się na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej. 5. Granice zamówienia: 5.1 Granice zakresu projektowania: Granicą zakresu projektowania zgodna z projektem wykonanym przez Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A Kluczbork, Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o., ustaleń z obowiązkowej wizji lokalnej oraz wykonanych prac będących zakresem zlecenia. 5.2 Granice zakresu realizacji inwestycji: Granicą zakresu realizacji prac jest obręb budynku wywrotnicy wagonów. 5.3 Dokumentacja projektowa udostępniona zostanie wyłącznie na terenie Elektrociepłowni przez Specjalistę ds. Urządzeń Pozablokowych Macieja Kozłowskiego lub osobę przez niego wskazaną, kontakt telefoniczny lub II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Wymagania realizacyjne: Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej oraz dozorowej. Materiały smarne: wszystkie materiały smarne dostarczane przez Wykonawcę muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z: opracowaną przez producenta dokumentacją założeniami ST z profesjonalną starannością zgodnie z przepisami BHP, UDT, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp. ) oraz normy jakości Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując prace, między innymi koszty wywozu demontowanych materiałów oraz elementów z terenu zakładu itp. z wyjątkiem złomu stalowego, kablowego i metali kolorowych, (który musi być pocięty przez wykonawcę na elementy mieszczące się do kontenera) Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii Dla zachowania statusu przeciwwybuchowego urządzeń pracownicy Wykonawcy muszą spełniać szczegółowe wymagania wymienione w normach, według których dokonywane są czynności. Dla czynności najczęściej wykonywanych wymagania znajdują się w załącznikach B do norm: PN-EN Atmosfery wybuchowe - Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. PN-EN Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót: Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).

7 7/ Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty: - Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, - Listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, - Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji prac - Opis organizacji prac Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska oraz Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego i Pieszego na terenie zakładu oraz będzie prowadził prace zgodnie z ww. zasadami Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na Placu Budowy lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowoniebezpiecznych na własny koszt Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie. Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi Plac Budowy czysty i uporządkowany W przypadku pięciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie Placu Budowy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób w związku z badaniem stanu trzeźwości Wykonawca dostarczy wykaz pracowników biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego) celem wykonania identyfikatorów. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące dane: - imię i nazwisko - datę urodzenia - imię ojca - adres zamieszkania - serię i numer dowodu tożsamości - nazwę organu administracyjnego wydającego dowód tożsamości - stanowisko - przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiającego Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas prac wykonywanych na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej tel przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy) Organizacja Robót remontowo - montażowych Organizacja placu budowy

8 8/ Przez plac budowy rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót W ramach organizacji placu budowy Wykonawcy nieodpłatnie zostanie udostępniona energia elektryczna, woda, energia cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, a w szczególności WC w miejscu pracy Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Plac Budowy bez zgody Kierownika Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osoby przez nich upoważnione wg. listy przekazanej Wykonawcy Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym Zabezpieczenie placu budowy Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: - części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, - części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu, modernizacji Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego Wykonawca od chwili rozpoczęcia prac zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy Porządek na placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym porządku między innymi poprzez: składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów (armatura, siłowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów (z wyjątkiem odpadów metalowych) do kontenerów, które dostarczy Wykonawca remontu. Kontenery mają być zamykane i oznaczone nazwą Wykonawcy, oraz nazwą i kodem odpadów Gospodarka odpadami W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się wytworzenie odpadów: Wywrotnica wagonowa Elektrociepłownia Gdyńska Żelazo i stal 20 t Złom stalowy Płyta gumowa 1,5 t Guma Instalacja elektryczna 0,1 t Złom kablowy

9 9/20 Instalacja sterująca 0,1 t Odpady elektrotechniczne Instalacja olejowa 65 l Odpad zużyty olej * Gruz budowlany 2,0 t Gruz z rozbiórek fundamentów Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotowych prac złożyć elementy stalowe oraz pojemniki po farbach na magazyn Zamawiającego z potwierdzeniem tego faktu kwitem wagowym podpisanym przez pracownika magazynu Zamawiający dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadów. Miejsce ustawienia kontenerów powinno być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. Elementy metalowe będą odbierane do kontenera zamawiającego lub przez niego wskazanego, natomiast wykonawca musi dokonać pocięcia tych elementów na wymiar kontenera Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego kserokopii kwitu wagowego podpisanego przez pracownika magazynu Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania służbom Zamawiającego złomu stalowego, który powstanie w związku z realizacji przedmiotu Umowy Spełnienie norm hałasu Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska pracy Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa,,b" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Dopuszczalny równoważny 2 poziom dźwięku A (db) pochodzący od zakładu, na granicy zakładu nie przekroczy: - w ciągu dnia (od godz ) 50 db, - w ciągu nocy (od godz ) 40 db Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu nie przekroczą następujących wartości: - poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 db, - maksymalny poziom dźwięku A db, - szczytowy poziom dźwięku C db, - poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85 db Dopuszczalny poziom hałasu musi być na poziomie nie wyższym niż przed realizacją zadania inwestycyjnego Komunikacja na Placu Budowy Dziennik realizacji prac dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robót Wykonawcy Łączność telefoniczna W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

10 10/ Wymagania dla personelu kluczowego Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania pracami Kierujący zespołem z uprawnieniami energetycznymi typu E adekwatnymi do prowadzonych prac Ruch próbny Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac, potwierdzonych pozytywnym odbiorem TDT, inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym Ruch próbny urządzenia uważany będzie za pozytywny, jeżeli: wywrotnica będzie pracowało bez zakłóceń, wywrotnica będzie pracowała bezawaryjnie pod pełnym obciążeniem podczas rozładunku węgla (minimum 20 wagonów). potwierdzi osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych i użytkowych określonych szczegółowo w DTR maszyny Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę, Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu w obrębie realizowanego zadania) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w odbiorach częściowych i końcowych Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Ruchu Próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. W takim przypadku, Ruch Próbny zostanie powtórzony w terminie określonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w Protokole Odbioru Ruchu Próbnego. Koszty z tym związane zostaną zrefundowane przez Wykonawcę Próby Końcowe Pomiary Odbiorowe Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych Po zaliczeniu Ruchu Próbnego Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie wykona Pomiary Odbiorowe W trakcie Pomiarów Odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił wymagania określone przez Zamawiającego i tym samym zrealizował zakres Prac zgodnie z Umową 1.7. Odbiory Robót Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w ST dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: pozytywnej decyzji, protokołów odbiorowych TDT wywrotnicy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją Dla instalacji elektrycznych, po zakończeniu montażu na obiekcie należy ten fakt zgłosić pisemnie (oświadczenie o zakończeniu prac montażowych i gotowości do załączenia instalacji

11 11/20 pod napięcie) inspektorowi nadzoru Zamawiającego. Na tym etapie są wymagane protokoły z badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów, które mają być załączone pod napięcie. Obwody elektryczne, dla których nie będzie udokumentowana skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej nie będą trwale załączone pod napięcie (jedynie na pisemne polecenie na prace).obwody elektryczne, które będą częściowo przekazane do eksploatacji (załączone pod napięcie) muszą być opisane zgodnie z projektem Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze oraz wypełniona Karta odbioru etapowego prac remontowych Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego, końcowego) Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (po 4 egz. każdej). Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego. Dokumentacja powykonawcza będzie stanowiła ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji zadania projektów wykonawczych i będzie ona zawierała stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, stan instalacji i urządzeń. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet dokumentacji, który zawierać będzie aktualizację i uzupełnienia dokumentacji wykonawczej oraz wszystkie istotne dokumenty w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty). Dokumentacja powykonawcza w branży AKPiA ma zawierać algorytmy sterowania, listę kompletności dostaw (LKD) sprzętu i oprogramowania w branży AKPiA, oprogramowanie w postaci edytowalnej na nośniku elektronicznym Szkolenia Z uwagi na specyfikę pracy wywrotnicy należy przewidzieć tryb szkoleń z obsługi oraz konserwacji wywrotnic Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontów. Należy sporządzić i dostarczyć wraz z obiektem określonych w punktach poniżej instrukcje, zgodne ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego i zawierające co najmniej niżej przedstawione pozycje Instrukcje rozruchu Instrukcje eksploatacji część ruchowa: Instrukcje eksploatacji część remontowa: Charakterystyka techniczna urządzenia Niezbędne warunki techniczne eksploatacji urządzenia Wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzenia Zakresy i terminy przeprowadzania oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów Wymagania dotyczące ochrony przed: porażeniem, pożarem, wybuchem, inne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracowników remontu, obsługi i otoczenia.

12 12/ Występujące zagrożenia w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonywania prac remontowych i montażowych. 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE dla realizacji prac: 2.1. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży mechanicznej: Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonać prace z należytą starannością i w terminie określonym w umowie. Wszystkie elementy do montażu muszą być przygotowane zgodnie z warunkami Polskich norm, Polskimi Normami zharmonizowanymi z normami europejskimi, wytycznymi i przepisami Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: nie dotyczy 2.3. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: Zgodnie z załączoną dokumentacją wykonaną przez Famak SA na zlecenie Zamawiającego. Prace w branży elektrycznej należy wykonać z uwzględnieniem niżej wymienionych norm. PN-E N SEP-E-004 PN-EN PN-EN X:2011 PN-EN PN-EN PN-HD Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. Maszyny elektryczne wirujące. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Atmosfery wybuchowe. Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie aktualne w czasie realizacji przedmiotu zamówienia W spółkach EDF Polska podwyższa się wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym dla kategorii 3 (strefy 2 i 22). Urządzenia tej kategorii muszą posiadać (dodatkowo) stopień szczelności nie mniejszy IP Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej: nie dotyczy 2.5. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej: dotyczy Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania uzgodni dokumentację w Transportowym Dozorze Technicznym Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: dotyczy Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną na cały czas prowadzenia prac Inne uwarunkowania nie dotyczy III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE) 1. WYMAGANIA OGÓLNE: 1.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski, musi zawierać w swoim zakresie opisy koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich branżach.

13 13/20 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE dla realizacji prac: 2.1. Dla zakresu prac projektowych : Szczegółowe wymagania dla branży wirnikowej: nie dotyczy Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: nie dotyczy Szczegółowe wymagania dla branży elektryczne, AKPiA oraz niskoprądowej: Dokumentacja ma zawierać algorytmy sterowania, listę kompletności dostaw sprzętu i oprogramowania w branży AKPiA oraz zasady zdalnego dostępu do systemu Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej: nie dotyczy Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: Wymagana jest dokumentacja rejestracyjna wywrotnic wagonowych Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: Dokumentacja powykonawcza przygotowana i podpisana przez kierownika robót z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi Powykonawczy operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: nie dotyczy 2.2. Dla całości Dokumentacji projektowej - wykonawczej. Muszą być spełnione poniższe wymagania Zamawiającego (bez względu na brak przepisów prawa w tym zakresie): 2.3. Dla projektów wykonawczych wszystkich branż Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych robót z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: Obiektu lub jego części; Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych; Detali architektonicznych; Instalacji; Wyposażenia technologicznego oraz technicznego Dla techniki wykonania dokumentacji Dokumentacje należy opracować wg zasad j.n.: W przypadku dokumentacji wykonawczej: w 4 egzemplarzach w formie papierowej, w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nośnik elektroniczny CD-ROM lub pamięć USB. Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty: a) Rysunki techniczne - format plików: dwg - program: AutoCAD b) Rysunki techniczne elektryczne - format plików: dwg - program: AutoCAD c) Pliki bitmapowe w niskiej jakości - format plików: jpg

14 14/20 - kompresja: 85-90% - rozdzielczość: DPI d) Pliki bitmapowe w wysokiej jakości - format plików: tif - kompresja: możliwa LZW - rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych 300 DPI dla skali szarości 600 DPI dla czarno-białych e) Pliki tekstowe edytowalne - format plików: doc - program: MS Word f) Arkusze kalkulacyjne - format plików: xls - program: MS Excel g) Prezentacje - format plików: ppt - program: MS Power Point h) Harmonogramy - format plików: mpp - program: MS Project i) Pliki bazodanowe (Access) - format plików: mdb - program: MS Access j) Pliki zarchiwizowane - format plików: rar - program: WinRAR k) Pliki nieedytowalne - format plików: pdf - program: Adobe Reader, PDFCreator - uwagi: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony l) Filmy - format plików: wmv, avi, mpeg 2.6. Dla terminów Kluczowy termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej nastąpi przed próbnym rozruchem wywrotnic Miejsce dostarczenia dokumentacji Wykonaną dokumentację powykonawczą należy przekazać do Specjalisty ds. Urządzeń Pozablokowych Macieja Kozłowskiego lub osobę przez niego wskazaną Opiniowanie dokumentacji Opinia dokumentacji podlega Zleceniodawcy. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2 tygodni od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia przewiduje się trzy sytuacje: zwrot do korekty z uwagami, przyjęcie dokumentacji bez uwag, przyjęcie dokumentacji z uwagami. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o prolongatę terminu, z podaniem przyczyny zwłoki i propozycji nowego terminu. Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z

15 15/20 Zamawiającym (na piśmie, mailem, faksem) rozwiązań projektowych na bieżąco w szczególności co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu. IV. HARMONOGRAM, GWARANCJE, UMOWY SERWISOWE DLA REALIZACJI I PROJEKTOWANIA 1. Harmonogram projektowania i realizacji W oparciu o przedstawiony przez Zamawiającego Harmonogram Ramowy w zał. nr 1, Wykonawca przed przystąpieniem do pracy przedstawi załącznik w postaci Harmonogramu Szczegółowego jako szczegółowe i terminowe rozpisanie wszystkich prac wykonywanych w ramach umowy. 2. Gwarancje 2.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony umowy protokołu końcowego odbioru robót, 2.2. Zapisy ust. 1 nie wyłączają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie stanowią ograniczenia rękojmi, o którym mowa w art. 558 ust. 1 K.c W przypadku, kiedy Wykonawca nie przystąpi w wymaganym czasie do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może przystąpić do realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji przy użyciu innych sił i środków o ile przystępująca firma posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie konserwacji i napraw, przy jednoczesnym powiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z realizacją powstałych zobowiązań zostanie obciążony Wykonawca. 3. Gwarancje techniczne W zakresie objętej zamówieniem, prawidłowe funkcjonowanie układów zasilania, automatyki, sterowania, mechaniki, konstrukcji. 4. Umowy serwisowe W okresie gwarancji Wykonawca zapewni własną obsługę serwisową. 5. Zakres prac: Przedstawiono w zał. nr 2/3 Zakres prac, w oparciu o który Wykonawca wpisze wskazane wyceny bez jakiegokolwiek zmieniania treści lub formy tego załącznika. 6. Zestawienie płatności: Zamawiający w zał. nr 4 Zestawienie Płatności, przedstawia zestawienie płatności jakie będą obowiązywały po podpisaniu umowy. 7. Roboty dodatkowe: Nie przewiduje się prac dodatkowych. 8. Zarządzanie zadaniem: W fazie wykonawczej terminy spotkań z realizatorem zadania wyznaczane będą na bieżąco przynajmniej raz w tygodniu.

16 16/20 V. WYMAGANIA, INSTRUKCJE PRZEPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA: BHP, PRZECIWPOŻAROWE I OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ SPÓŁCE Ogólne przepisy i instrukcje BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska obowiązujące w grupie EDF zestawiono w załączniku do niniejszych SPT. Wykonawca winien zapoznać się z ich treścią i stosować w trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zobowiązany będzie do odbycia przeszkolenia BHP wszystkich pracowników na szkoleniu zorganizowanym przez zamawiającego, po którym wypełni oświadczenie wg wzoru w załącznikach. VI. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 - Harmonogram Ramowy Załącznik nr 2 - ZAKRES PRAC modernizacja wywrotnicy WWo-85 Ec3 Załącznik nr 3 - ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI Załącznik nr 4 - Zasady postępowania podczas prac na wysokości rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny

17 17/20 Załącznik nr 1 Harmonogram Ramowy L.p. Zakres prac Termin rozpoczęcia prac Termin zakończenie prac 1 Modernizacja wywrotnicy wagonowej WWo-85 Ec Uwaga: Ww. harmonogram ramowy przedstawia daty rozpoczęcia i zakończenia podstawowych prac objętych Specyfikacją Techniczną.

18 18/20 Załącznik nr 2 ZAKRES PRAC na wywrotnicy zainstalowanej w Elektrociepłowni Gdyńskiej Zakres Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-ruchową wywrotnicy wagonowej WWo-85 nr projektu K33018 FAMAK S.A. (część mechaniczna). Należy uwzględnić wymianę szyn przykręcanych do stołu przesuwnego. Całość konstrukcji bębna należy wyczyścić Sa21/2 (piaskowaniem) oraz zabezpieczyć zestawem farb do 200µ RAL szary. Uwaga w ofercie należy uwzględnić: 1. poz. nr 4 mechanizm trzymania wagonu część mechaniczną dostarcza Zleceniodawca, 2. poz. nr 6 zespół podestu ruchomego część mechaniczną wraz z wciągarką dostarcza Zleceniodawca, 3. ściana wysypu wywrotnicy (konstrukcja stalowa) do wymiany w całości, 4. wymianę prowadnic belek dociskowych oraz kątowników i ograniczników od belek po przeciwnej stronie ściany wysypu, 5. wymianę wszystkich kół linowych wraz z łożyskami ślizgowymi i sworzniami, 6. wymianę wszystkich lin na liny atestowane, 7. naprawę konstrukcji beczki poprzez likwidację pęknięć (naprawy należy uzgodnić w TDT) 8. wymianę kół obrotu beczki (komplet) wywrotnicy wraz z łożyskami ślizgowymi i sworzniami po obu stronach oraz wymianę konstrukcji łączącej balansjery, 9. kabina operatora montaż systemu grzewczego oraz klimatyzacyjnego. 10. wymianę wszystkich sprężyn na słupach odbojnic ruchomych oraz wymianę sprężyn od lin obrotu beczki i sprężyn poziomych stołu Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-ruchową wywrotnicy wagonowej WWo-85 nr projektu K FAMAK S.A. (część hydrauliczna i centralne smarowanie). Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczno-ruchową wywrotnicy wagonowej WWo-85 nr projektu K E FAMAK S.A. (część elektryczna i AKPiA). Regulacja położenia krzywek, doprowadzenie ich do stanu pierwotnego z uwzględnieniem aktualnego stanu geometrii bębna oraz regulacja pracy cokołów przez dodanie lub ujęcie podkładek, odnowienie zniszczonych fundamentów wokół krzywek, (zakres poza dokumentacją) przez: - rozkucie istniejących fundamentów z wycięciem zbrojenia gruz zutylizować. - wykonanie nowej siatki zbrojeniowej z prętów fi 16 i wklejenie kotew w istniejącą konstrukcję żelbetonową. - wykonanie warstwy szczepnej w technologii PCC system naprawczych do betonów np.: Sika Deitermann. - montaż nowych gniazd mocujących krzywki. - zaszalowanie i zabetonowanie nowych fundamentów betonem kompozytowym B wykonanie dylatacji w miejscach styku z istniejącą konstrukcją żelbetonową. Fundamenty pod napędami wywrotnicy. (zakres poza dokumentacją) przez: - rozkucie istniejących fundamentów z wycięciem zbrojenia gruz zutylizować. -wykonanie nowej siatki zbrojeniowej z prętów fi 16 i wklejenie kotew w istniejącą konstrukcję żelbetonową.

19 19/20 - wykonanie warstwy szczepnej w technologii PCC system naprawczych do betonów np.: Sika Deitermann. - montaż nowych gniazd mocujących krzywki. - zaszalowanie i zabetonowanie nowych fundamentów betonem kompozytowym B wykonanie dylatacji w miejscach styku z istniejącą konstrukcją żelbetonową. Badania i odbiór techniczny, próby ruchowe i pomiary parametrów z udokumentowaniem pomiarów diagnostycznych. Próby odbioru jakościowego. Zakres Wykonanie konstrukcji prowadnicy nosiwa zgodnie z opracowaną dokumentacją technicznoruchową nr projektu FP 2939 Przedsiębiorstwa Usług Inżynierskich Rialex Sp. z o.o. Zakres Dostosowanie suwnicy pomostowej do sterowania radiowego suwnica pomostowa Q=16t, l=11,6m, prod.: FUD Mińsk Mazowiecki (zakres poza dokumentacją). Demontaż kabiny Konstrukcję suwnicy należy wyczyść Sa21/2 (piaskowaniem) oraz zabezpieczyć zestawem farb do 200µ RAL 1003 konstrukcji Zmiana sterowania na radiowe oraz zabezpieczenie Dokumentację należy uzgodnić w Urzędzie Dozoru Technicznego oddział Gdańsk. Montaż systemu asekuracji wzdłuż toru jezdnego suwnicy Badania i odbiór techniczny, próby ruchowe i pomiary parametrów z udokumentowaniem pomiarów diagnostycznych. Próby odbioru jakościowego. Zakres Wykonanie nowych najazdów oraz zjazdów toru. Zakres Wykonanie, dostawa, montaż systemu zabezpieczającego przed upadkiem z kraty w trakcie usuwania nawisów (zakres poza dokumentacją) Uwaga! Wszelkie obmiary dla potrzeb sporządzenia oferty, Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na koszt własny. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień w TDT dokumentacji modernizacyjnej na własny koszt.

20 20/20 Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI Elektrociepłownia Gdyńska % udział L.p. Zakres prac wykonanych/ Termin płatności płatności KWOTA płatności węzeł określony w względem całości (wypełnia harmonogramie kosztu zadania Wykonawca) 1 Modern. Wywrot. WWo-85 - zakończenie prac demontaż. 2 Modern. Wywrot. WWo-85 - prace montaż. na poziomie 75% 3 Modern. Wywrot. WWo-85 - Po pozytywnych odbiorach przez TDT dni 25% dni 50% Po pozytywnym odbiorze urządzenia 25% RAZEM 100%

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik

Opracowanie koncepcji kolorystyki zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik 1/11 zakładu EDF Polska S.A. Oddział Rybnik Status: FUSE Liczba stron: 11 Rewizja Imię Nazwisko Opracował Sprawdził Zatwierdził Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis Imię Nazwisko Data Podpis AA Marcin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla

Specyfikacja Techniczna < ST > Dla Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna < ST > Dla zadania pod nazwą Remontu kapitalny wózka kontenerowego SMV 4531 TA5 będącego własnością Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w Sławkowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego Ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA 2 SZT. ZBIORNIKÓW PPOŻ. O POJEMNOŚCI 50 m 3 NA TERENIE SE 400/110 kv CZARNA

LIKWIDACJA 2 SZT. ZBIORNIKÓW PPOŻ. O POJEMNOŚCI 50 m 3 NA TERENIE SE 400/110 kv CZARNA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LIKWIDACJA 2 SZT. ZBIORNIKÓW PPOŻ. O POJEMNOŚCI 50 m 3 NA TERENIE SE 400/110 kv CZARNA 1 1. Zakres prac 2. Termin realizacji prac 3. Cena ofertowa 4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. UMOWA nr. Zawarta w dniu r. roku w Rzeszowie pomiędzy:

Załącznik nr 3. UMOWA nr. Zawarta w dniu r. roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA nr. Zawarta w dniu...-..-2013 r. roku w Rzeszowie pomiędzy: Firmą SL-NET s.c. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wiosenna 1c/1, 35-303 Rzeszów, wpisaną do rejestru prowadzonego przez UM Rzeszów pod nr ewidencyjnym,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa obiektu: REMONT SKLEPIEŃ ORAZ CZYSZCZENIE CHEMICZNE KOTŁÓW Temat opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/27 ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 2/27 DOSTĘP: nieograniczony EDF Ograniczony Poufny Język dokumentu: Polski Angielski Francuski Niemiecki Rozdzielnik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży. Lokalizacja : ZAMEK GÓRNY W IŁZY Działka nr ewid. gr. 407 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław. pl. Nowy Targ Wrocław ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław. pl. Nowy Targ Wrocław ZAMAWIAJĄCY PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Wrocław ZAMAWIAJĄCY pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław NAZWA ZADANIA Prace przygotowawcze i eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec Zał. Nr 2 do Umowy./ /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka, usunięcie i utylizacja z 34 obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia:

Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Załącznik nr 2 Umowy Program funkcjonalno użytkowy zamówienia: Wymiana systemu klimatyzacji serwerowni ul. Grochowska 2 w Krakowie I. WYMAGANIA OGÓLNE:. Miejsce wykonania zamówienia: adres: cztero kondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zagospodarowanie terenu przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Remont ogrodzenia. ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1. Nazwa zadania: Rozbiórka budynku technicznego podstawowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA

ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIK 3 DO UMOWY DOKUMENTACJA Pomorzany SIWZ Instalacja rozpałowa Dokumentacja Strona 2 z 15 Spis treści 1 Wymagania ogólne dla dokumentacji... 5 1.1 Zakres i standard dokumentacji... 5 1.2 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) przed rozpoczęciem prac

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) przed rozpoczęciem prac Strona: /7 Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) Status: DRAFT Liczba stron: 7 Rewizja Imię Nazwisko Zdzisława Bień- Bartsch Opracował Sprawdził Zatwierdził 5.0.0 Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści:

... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści: UMOWA NR... WZÓR zawarta w dniu... 2008 w Stawiskach pomiędzy Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) Znak sprawy: PT.2370/02/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr (Projekt) Zawarta w dniu r. pomiędzy : Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z siedzibą w: 05-800 Pruszków, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCY. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Bielsko-Biała, dnia 22.06.2015 r. GM.271.2.1.2015 WYKONAWCY Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na MODERNIZACJĘ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH Z PRZYSTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Remont wybranych pomieszczeń w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Inwestor

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo