kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog"

Transkrypt

1 stuzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 stuzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog S YS T E Y

2 Spis treści 1. INFORACJE OGÓNE Wstęp Normy, aprobaty, certyfikaty Oznaczenia surowców stosowanych o proukcji stuzienek Cechowanie stuzienek Przeznaczenie akres i warunki stosowania Właściwości stuzienek kanalizacyjnych z PP-B Właściwości materiałowe Konstrukcja wyrobów Eksploatacja Technologia proukcji Głębokość ułożenia stuzienek Czyszczenie przewoów kanalizacyjnych Inspekcja kamerą CCTV alety stuzienek kanalizacyjnych Szeroki zakres oferty techniczno - asortymentowej Łatwość i precyzja montażu Wytrzymałość konstrukcyjna Wysoka oporność oskonałe parametry hyrauliczne Wysoka jakość, trwałość ożliwość połączenia z systemami wykonanymi z innych materiałów Charakterystyka techniczna stuzienek Właściwości fizyko-mechaniczne oraz użytkowe stuzienek Stuzienki niewłazowe pro 200, PRO 315, pro Postawy stuzienek Rura trzonowa Uszczelki teleskopowe o rury trzonowej Teleskopowe zwieńczenia stuzienek Wpusty eszczowe Włazy o stuzienek PRO 400 w klasie A Betonowe zwieńczenia stuzienek Przykłay rozwiązań konstrukcyjnych i zastosowań stuzienek Stuzienki kanalizacyjne bez osanika z włazem żeliwnym Stuzienki kanalizacyjne bez osanika z pokrywą betonową Stuzienki kanalizacyjne kaskaowe

3 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki kanalizacyjne z osanikiem Stuzienki renarskie Uszczelki in-situ astosowanie kinet z tworzyw sztucznych w starych stuniach betonowych - przykłay Wytyczne techniczne Usytuowanie przewoów oraz stuzienek kanalizacyjnych Wymagania ogólne ateriały gruntowe asypka wykopu ontaż stuzienek PRO 200, PRO 315, PRO Praca stuzienek w różnych warunkach Przenoszenie obciążeń termicznych i ynamicznych Współpraca stuzienki z gruntem Renowacja nawierzchni rogi Roboty ziemne ontaż stuzienek - zasay ogólne ontaż stuzienki z włazem żeliwnym bez osanika ontaż teleskopu ontaż stuzienki z włazem żeliwnym i osanikiem ontaż stuzienki z pokrywą betonową lub żeliwną bez osanika Łączenie stuzienek PRO 400 z rurami kanalizacyjnymi Stuzienki PRO 630, PRO 800, PRO Postawa stuzienek PRO Połączenia przewoów kanalizacyjnych Charakterystyka techniczna stuzienek Uwagi o projektów i specyfikacji technicznych Przeznaczenie ontaż stuzienek PRO 630, PRO 800, PRO Roboty ziemne Przygotowanie na wykopu ontaż przewoów Wykonanie przełużenia ontaż zwieńczenia Stuzienki kaskaowe Asortyment Spis treści Informacje zawarte w tym okumencie są materiałem pomocniczym i w żanym wypaku. nie zwalniają o obowiązku stosowania się o obowiązującego prawa, norm, wytycznych. i sztuki inżynierskiej. Nieprzestrzeganie powyższego nie może by postawą la jakichkolwiek roszczeń w stosunku o Pipelife Polska S.A. 2

4 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 1. Informacje ogólne 1.1. Wstęp Pipelife jako jena z pierwszych firm na polskim rynku rozpoczęła już na początku lat 90-tych proukcję stuzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B o grawitacyjnego oprowazenia ścieków bytowo gospoarczych, wó opaowych. i ścieków przemysłowych. Stuzienki są niezbęnym elementem uzbrojenia sieci kanalizacyjnych i umożliwiają ostęp o przewoów wykonanych z rur termoplastycznych głakościennych z PVC-U, strukturalnych z polipropylenu PP-B oraz wykonanie niezbęnych czynności eksploatacyjnych. Należy tutaj pokreślić, że firma Pipelife proukuje rury kanalizacyjne PVC-U z uszczelkami Sewer-ock, które zapewniają uzyskanie szczelności również w warunkach naciśnienia o 0,50 bara (5 m słupa woy) i pociśnienia o -0,6 bara (6 m słupa woy). Rury PVC-U Pipelife z uszczelkami Sewer-ock zachowują wyjątkową szczelność na pociśnienie -0,60 bar, czyli. o 200% wyższą niż normowe, przy ochyleniu kątowym połączenia wynoszącym o 6 (wyższa nawet o 300%). Wieloletnie oświaczenie Pipelife w rozwijaniu tworzywowych systemów kanalizacji sanitarnej i eszczowej, woociągowych czy renaży, oprowaziły o opracowania pełnej gamy stuzienek. Ieą Pipelife jest wysoki poziom unifikowania wyrobów tak, aby te same elementy systemu miały zastosowanie. w różnych sieciach, np. kanalizacji sanitarnej, eszczowej, renażowej itp. Testy w skali półtechnicznej i baania eksploatacyjne w różnych warunkach klimatycznych i gruntowych, potwierziły obrą trwałość i funkcjonalność nowych rozwiązań. Pipelife oferuje stuzienki nieprzełazowe o PRO 200 o PRO 630 służące o inspekcji z powierzchni terenu oraz włazowe PRO 800 i PRO 1000 mm, umożliwiające zejście o wnętrza stuzienki w celu okonania przegląu, konserwacji i ewentualnego przeprowazenia czyszczenia kanału. Postęp techniczny związany z eksploatacją sieci kanalizacyjnych, zwłaszcza wprowazenie o czyszczenia kanałów urzązeń hyraulicznych, a także kontrole telewizją przemysłową CCTV, umożliwiają prowazenie czynności eksploatacyjnych. z powierzchni terenu. Tym samym unika się narażania zrowia pracowników, którzy musieliby pracować wewnątrz stuzienek oraz czyni się ich pracę łatwiejszą i bezpieczniejszą. Pipelife w swoim programie stuzienek kanalizacyjnych oferuje: r system stuzienek kanalizacyjnych niewłazowych z PP-B. PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 630 r system stuzienek kanalizacyjnych włazowych z PP-B. PRO 800, PRO 1000 Należy zaznaczyć, że norma PN-EN 476 opuszcza stuzienki włazowe o śrenicy nominalnej wewnętrznej N/I 800 mm. i głębokość max. 3 m, służące o okazjonalnego wejścia człowieka wyposażonego w uprząż, la kontroli sprzętu czyszczącego, kontrolnego i baawczego. Wysokość robocza stuzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 2m, opuszcza się wysokość 1,8 m gy wymaga tego głebokość kanału oraz ukształtowanie terenu. Uwaga: Stuzienki tworzywowe proukcji Pipelife są z powozeniem stosowane o ziesięcioleci w barzo trunych warunkach Skanynawii, a także w Niemczech, olanii i w innych krajach. Wszystkie stuzienki Pipelife wykonane są z polipropylenu PP-B, materiału o barzo wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych. Jenolity po wzglęem materiałowym system stuzienek, kształtek oraz rur trzonowych strukturalnych z PP-B zapewnia spełnienie tych samych wymagań oraz gwarantuje najwyższą prawiłową i ługotrawałą eksploatację. Należy również zwrócić uwagę, że oferowane wyroby, proukowane są w stabilnej technologii wysokociśnieniowego oraz niskociśnieniowego wtrysku. 3

5 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 2. Normy, aprobaty, certyfikaty PN-EN :2009/AC:2009 Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje stuzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko po ziemią. PN-EN :2011 Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi stuzienkami inspekcyjnymi. AT /2009 ITB Stuzienki kanalizacyjne niewłazowe Pipelife z elementów. z termoplastycznych tworzyw sztucznych AT/ /1 IBi Stuzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu (PP) AT/ IBi Stuzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu (PP) AT/ CNTK Stuzienki owonieniowe PRO 630, PRO 800 i PRO1000 z polipropylenu (PP) Certyfikat GIG la stuzienek PRO 400 opuszczający o stosowania stuzienki z rurą trzonową strukturalną lub głaką o sztywności. SN 8 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną lub głaką o sztywności SN 4 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o III kategorii. Certyfikat GIG la stuzienek PRO 630 opuszczający o stosowania stuzienki z rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 8 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 4 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o III kategorii. Polski Komitet Normalizacyjny POSKA NORA Norma Europejska EN :2009 ma status Polskiej Normy ICS PN-EN miesiąc i rok publikacji Wprowaza EN :2009, IT astępuje PN-EN :2009 Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCV-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Część 2: Specyfikacje stuzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego i na użej głębokości po ziemią Ó Copyright by PKN, Warszawa. nr ref. PN-EN : Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żana część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgoy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego FPA C Certyfikat Instytutu FPA (Niemcy) la stuzienek PRO 400, PRO 630 FPA C Certyfikat Instytutu FPA (Niemcy) la stuzienek PRO 800, PRO 1000 K 43622/01 KIWA Certyfikat KOO Instytutu KIWA (olania) Kunststof putten voor rioolstelsels la stuzienek PRO 630, PRO IBT eutsches Institut Für Bautechnik (Niemcy) Schachtsysteme mit en Bezeichnungen PIPEIFE 800 un 1000 in en Nennweiten N 800 un N 1000 aus Polypropylen PP-B SK (Sueeutsches Kunststoff-entrum Niemcy) certyfikat SP Sveriges Provnings (Szwecja) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne otyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. pren Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewoów rurowych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej -- Wymagania użytkowe otworów włazowych i stuzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe otyczące uszczelek złączy rur woociągowych i owaniających -- Część 1: Guma 3. Oznaczenia surowców stosowanych o proukcji stuzienek Oznaczenia skrótów surowców stosowanych o proukcji rur i uszczelek: PP-B - polipropylen kopolimer blokowy, j. ang. polypropylene block copolymer, PVC-U - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu), j. ang. unplasticize poly(vinyl chlorie), SBR - kauczuk butaienowo-styrenowy, j. ang. styrene-butaiene rubber, PI - niskociśnieniowy wtrysk, j. ang. ow Pressure Injecting ouling, EP - terpolimer etylenowo-propylenowo-ienowy, j, ang Ethylene Propylene iene onomer rubber. 4

6 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 4. Cechowanie stuzienek Cechowanie powinno być zgone z okumentem oniesienia i zawierać co najmniej następujące ane: r Ko proucenta i/lub znak firmowy PIPEIFE r Surowiec PP r Śrenice rur trzonowych i króćców np. 400/200 r ata proukcji np r Nr normy lub aprobaty technicznej PN-EN ; AT /2009; AT/ /1; AT/ r nak buowlany 5. Przeznaczenie Stuzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe o nazwie PRO firmy Pipelife Polska S.A., wykonane z polipropylenu (PP-B), przeznaczone są o stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej: r bytowo gospoarczej r eszczowej r ogólnospławnej r przemysłowej*, np. r przemysłowe instalacje ściekowe r zakłay chemiczne r zakłay proukcji rolnej r renażu Rozaje stuzienek: r stuzienki przelotowe, zbiorcze r stuzienki osanikowe r stuzienki kaskaowe r stuzienki przeciwzalewowe r stuzienki rozprężne r stuzienki woomierzowe r zbiorniki w przepompowniach ścieków * Przy projektowaniu kanalizacji przemysłowych należy uwzglęnić oporność tworzyw sztucznych na substancje chemiczne, poane w normie ISO/TR oraz uszczelek ISO/TR Poczas projektowania systemów przemysłowych należy uwzglęnić wymogi normy PN-EN ISO Poprzez stuzienki włazowe PRO możliwe jest prowazenie prac eksploatacyjnych, kontrolnych i baawczych bezpośrenio w przewoach kanalizacyjnych. Stuzienki niewłazowe przeznaczone są o przeprowazenia tych prac z poziomu terenu za pomocą ostosowanych o tego celu urzązeń. 6. akres i warunki stosowania Systemy stuzienek proukcji Pipelife można stosować: r na obszarze całego kraju r przy obciążeniu ruchem kołowym ciężarowym SW 40, SW 60 r we wszystkich naturalnych warunkach gruntowych, z tym że la gruntów o słabej nośności np. torfowych, mułów, iłów, glin należy zaprojektować wzmocnione położa r przy występowaniu woy gruntowej o 5 m słupa woy r o ścieków o temperaturze o +60 C przy ciągłym przepływie i o +95 C przy krótkotrwałym zrzucie ścieków r o ścieków o oczynie w zakresie p 2 p 12, jeżeli stuzienki z PP-B i uszczelki posiaają obrą oporność na związki chemiczne wymienione w normach ISO/TR oraz ISO/TR 7620 r na terenach objętych szkoami górniczymi mogą być stosowane zgonie z Opinią Techniczną wyaną przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach 5

7 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki PRO powinny być wbuowane zgonie z ustaleniami poanymi w projekcie technicznym. Przestrzeń wokół stuzienki (0,5m o postawy i rury trzonowej) powinna być wykonana z gruntu opuszczonego o stosowania w buownictwie rogowym poanego w PN-S Prace ziemne powinny być wykonane zgonie z zasaami zawartymi w PN-EN agęszczenie gruntu należy prowazić warstwami poanymi. w PN-ENV 1046 w taki sposób, ażeby nie opuścić o namiernej owalizacji stuzienki. Stuzienki PRO usytuowane w jezniach róg lub innych miejscach narażonych na obciążenia ynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124) powinny posiaać zwieńczenie żeliwne klasy C250 i 400 wg PN-EN 124. Natomiast na terenach wyłączonych. z ruchu kołowego grupa 1 i 2 powinny mieć zwieńczenia klasy A15 i B125 wg PN-EN Właściwości stuzienek kanalizacyjnych z PP-B Stuzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane są z tworzywa termoplastycznego PP-B i spełniają wysokie wymogi wytrzymałościowe i użytkowe, pozwalające na zastosowanie w różnoronych warunkach gruntowo-wonych. Stuzienki są oporne na ścieki bytowo-gospoarcze oraz niską i wysoką temperaturę, co zapewnia ich szerokie zastosowanie. Wysoka wytrzymałość i uarność stuzienek Pipelife z PP-B umożliwia ich ukłaanie w warunkach zimowych. Stuzienki spełniają rygorystyczne warunki i zachowują wytrzymałość postaw na okształcenie min. 50 lat. Są oporne na woę gruntową o 5 m słupa woy i zachowują szczelność przy naciśnieniu 0,5 bar oraz pociśnieniu -0,3 bar Właściwości materiałowe 1. ateriał... Polipropylen kopolimer blokowy PP-B 2. Oporność na temp. krótkotrwałą (o 2 min.) C 3. Oporność na temp. ługotrwałą C 4. Śrenia oporność na abrazję wg testu armstat... 0,2 mm w ciągu 50 lat 5. Współczynniki chropowatości Colebrook-White (k),. azen-wiliam (C), anning () po 20 latach... k = 0,25, C = 150, = Oporność chemiczna, korozja chemiczna, korozja fizyczna... Oporność zgona z ISO/TR Korozja biologiczna (porosty roślin, glonów i grzybów)... Oporne 8. oatkowe powłoki zabezpieczające... Nie wymagane 9. Oporność korozyjna wó i ścieków wg IN Oporne na p<4,5 (barzo silny stopień oziaływania korozyjnego na beton) 7.2. Konstrukcja wyrobów 1. Wooszczelność... Ciśnienie 0,5 bar, pociśnienie 0,3 bar,pn-en Sztywność obwoowa trzonów stuzienek... SN 2, SN 4, SN 8 kn/m 2 PN-EN Uarność postawy stuzienki. upaek z wysokości 0,5 m w temp. 0±1 C... PN-EN Wytrzymałość postawy stuzienek. na woę gruntową o 5 m słupa woy... PN-EN , PN-EN Okształcenie postawy stuzienki - pionowe... < 5% - poziome... < 10%, zgonie z PN-EN Wytrzymałość stopni złazowych na obciążenie pionowe... 2 kn PN-EN ożliwość regulacji... Przycięcie elementów (rura trzonowa lub korpus), teleskop lub pierścień żelbetowy 8. Stabilność procesu proukcji... uża, mały wpływ czynników zewnętrznych 6

8 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 7.3. Eksploatacja 1. Nierównomierne osiaanie lub przeciążenie... Kompensacja naprężeń, materiały lepkosprężyste 2. Wahania temperatury w okolicach 0 C... Oporne na temp. o 0 C o -20 C (PN-EN 744) 3. Wytrzymałość postawy stuzienek na okształcenie... Pona 50 lat wg PN-EN , PN Trwałość materiału... Pona 100 lat 8. Technologia proukcji Postawy stuzienek inspekcyjnych PRO 200, PRO 315 i PRO 400 proukowane są z polipropylenu PP-B (kopolimer blokowy). w technologii wtrysku wysokociśnieniowego. Specjalna konstrukcja postawy stuzienek umożliwia moułowe łączenie. z króćcami rur o śrenicy o 160 mm o 400 mm. zięki temu zapewniona jest uniwersalność połączeń. Stuzienki PRO 630 proukowane są z polipropylenu PP-B. w technologii wtrysku wysokociśnieniowego i niskociśnieniowego. Stuzienki PRO 800, PRO 1000 proukowane są z polipropylenu PP-B w technologii wtrysku niskociśnieniowego. alety stuzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 związane z technologią niskociśnieniowego wtrysku: r Najniższe wewnętrzne naprężenia w wyrobie, pozytywnie wpływające na wytrzymałość. i trwałość ługoczasową stuzienek. r Barzo wysoka okłaność wymiarów. r Powtarzalność proukcji. Charakterystyka procesu proukcji niskociśnieniowego wtrysku: r niskie ciśnienie wtrysku, niższe o ok razy niż wtrysku wysokociśnieniowego, r mniejsza prękość przepływu wtryskiwanego surowca, r niższa temperatura mięknienia, r możliwość proukcji wyrobów o użych rozmiarach, r marmurkowy kolor wyrobów, r mniejsze naprężenia we wtryskiwanych wyrobach, pozytywny wpłw na właściwości materiałowe. Firma Pipelife stosuje najnowocześniejsze technologie proukcji oraz know-how, zapewniające wysoką jakość wyrobów. Cechą charakterystyczną stuzienek jest marmurkowy kolor, który wiąże się z uplastycznieniem surowca i jego wolniejszym przepływem przy niskim ciśnieniu wtrysku. Stuzienki PRO 200, PRO 315 oraz PRO 400 proukowane. w technologii wysokociśnieniowego wtrysku również oznaczają się barzo wysoką stabilnością procesu, okłanością wymiarów oraz powtarzalnością proukcji. 9. Głębokość ułożenia stuzienek Stuzienki kanalizacyjne mogą być stanarowo ukłaane na głębokości o 1,0 m o 6,0 m przy zagęszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% P Proctora w terenach zielonych. i 95% P w roze oraz wykonywaniu wszystkich prac montażowych z nazorem na położu bez kamieni. Szczegółowe informacje o maksymalnej głębokości znajują się na postawie stuzienki lub jej etykiecie. agęszczanie gruntu w strefie ułożenia stuzienek oraz obór gruntu poatnego na zagęszczanie należy prowazić zgonie z wytycznymi poanymi. w PN-ENV gonie z normą PN-EN maksymalna głębokość posaowienia stuzienek powinna wynosić. 6,0 m. inimalne zagłębienie bęzie uzależnione o wysokości postawy stuzienek, zastosowanego zwieńczenia oraz przewiywanego obciążenia. gonie z PN-EN la stuzienek montowanych o 6 m. i w obszarach obciążonych ruchem ciężkim, sztywność obwoowa trzonu powinna wynosić min. SN 2. Stuzienki Pipelife spełniaja te wymagania i są ostosowane o użych głębokości zabuowy. Stuzienki niewłazowe i włazowe firmy Pipelife posiaają wiele zalet umożliwiających instalację w różnoronych warunkach gruntowo-wonych oraz przy obciążeniu statycznym i ynamicznym. 7

9 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych alety stuzienek Pipelife wpływające na ich wytrzymałość i głębokość instalacji: r opowienio ożebrowana konstrukcja postawy zapewnia wysoką wytrzymałość na obciążenie o gruntu oraz woy gruntowej (o 5 m słupa woy) zgonie z PN-EN i PN-EN r ożebrowana konstrukcja korpusu stuzienek PRO 800, PRO 1000 r karbowane strukturalne rury trzonowe PP-B o śrenicy 400 mm i 630 mm o sztywności. SN 8 kn/m 2 (rury W) oraz SN 4 kn/m 2 (rury SW) r postawy stuzienek PRO 630, 800 i 1000 posiaają powójne no, co zwiększa ich wytrzymałość oraz w przypaku występowania woy gruntowej eliminuje wpływ parcia na spó kinety r teleskopowe zwieńczenia w klasie o A15 o 400 wg PN-EN 124 eliminują przekazywanie obciążenia o ruchu pojazów na postawę kinety lub zwieńczenia ze stożków żelbetowych i włazów kanałowych Oznaczenia rur trzonowych: W rura strukturalna tzw. wuścienna (ang. ouble Wall) SW rura strukturalna tzw. jenościenna (ang. Single Wall) Firma Pipelife wykonała baania oporności na okształcenie tzw. integralność strukturalną postaw stuzienek PRO 315, PRO 400, PRO 630, PRO 800 oraz PRO 1000 mm zgonie. z PN-EN i PN-EN Stuzienki Pipelife są oporne na obciążenie przy występowaniu woy gruntowej 5 m ( pociśnienie Bar). W ługotrwałym teście baającym okształcenie postawy kinety przy poziomie woy gruntowej 5 m słupa woy, pionowe ugięcie postawy stuzienki PRO 800 mm wynosi 0,03% (0,1 mm) zaś poziome 1,49%. opuszczalne pionowe ugięcie postawy stuzienki zgonie z z PN-EN i PN-EN wynosi 5%, poziome 10%. Uwaga: Okształcenie postawy stuzienek Pipelife po 50 latach eksploatacji przy występowaniu woy gruntowej 5 m sł. woy jest znacznie niższe niż w wymogach norm co zapewnia ługotrwałą i prawiłową pracę systemu. Należy zauważyć, że w przypaku stuzienek PRO 800,. PRO 1000 w gruntach o wysokim poziomie woy gruntowej powyżej 1 m o spou postawy zalecane jest zastosowanie opowieniego zabezpieczenia stuzienek prze wyporem hyrostatycznym (np. poprzez obetonowanie). 10. Czyszczenie przewoów kanalizacyjnych Stuzienki kanalizacyjne inspekcyjne i włazowe Pipelife oraz przewoy kanalizacyjne posiaają możliwość czyszczenia po wysokim ciśnieniem. Stuzienki inspekcyjne przelotowe PRO 200 posiaają na przejściu rury trzonowej o rury kanalizacyjnej specjalnie wyprofilowany łagony łuk, zapewniający łatwe wprowazenie sprzętu czyszczącego z powierzchni terenu. Tego typu stuzienki mogą być stosowane na przyłączach kanalizacyjnych o śrenicach 110, 160 i 200 mm. Postawa stuzienki PRO 200 łagony łuk Śrenica stuzienek inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400 oraz PRO 630 zapewnia ostęp o na kanału z powierzchni terenu i wprowazenie sprzętu czyszczącego. Śrenica stuzienek włazowych PRO 800, PRO 1000 zapewnia zejście na spó postawy poprzez stopnie włazowe i wprowazenie sprzętu czyszczącego oraz wykonanie prac eksploatacyjnych. 8

10 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Czyszczenie przewoów termoplastycznych należy wykonać. z uwzglęnieniem norm PN-EN oraz PN-EN ateriały rur z tworzyw sztucznych (PVC-U, PE i PP) o ściankach litych i strukturalnych zostały objęte rozległym programem baań laboratoryjnych. Nowe rury z tworzyw sztucznych, jak również te, które były w eksploatacji przez kilka lat, poano oziaływaniu woy o ciśnieniu 120 bar przez 2,8-milimetrowe ysze przez pona 50 cykli bez uszkozenia rur. Prace baawcze i ogólna praktyka w Europie pokazały, że ciśnienie 120 bar jest wystarczające la wszystkich tworzyw sztucznych. Przykła przyłącza kanalizacyjnego o omku jenorozinnego Usuwa ewentualne nierożności mogące pojawić się w trakcie eksploatacji, natomiast zanieczyszczenia są oprowazone o stuzienek z użą ilości woy. Wyniki niezależnych baań wypłukiwania uowoniły, że uża ilość woy po niskim ciśnieniem jest barziej skutecznym sposobem usuwania przeszkó i całkowitego oczyszczania rur. z nagromazonych osaów, jak również prowazenia rutynowej konserwacji. Przy tej metozie używane są ysze wielkośrenicowe (typowo 2,8 mm). stuzienka PRO 400 kolektor stuzienka PRO 200 alecane praktyczne parametry czyszczenia po wysokim ciśnieniem: W przypaku występowania miękkich opaów i zanieczyszczeń wystarczy ciśnienie 60 bar. la barziej pokaźnych naleciałości materiałowych może być wymagane wyższe ciśnienie o 80 o 120 bar. Wyposażenie o wypłukiwania: 1. Stosuj wyposażenie o wypłukiwania typu niskie ciśnienie/ uża ilość woy. 2. Unikaj technik typu wysokie ciśnienie/mała ilość woy. 3. obierz rozmiar yszy opowienio o używanego wyposażenia oraz rozmiaru czyszczonej rury. Ciśnienie wypłukiwania/prękość przepływu: 1. aksymalne ciśnienie w yszy: 120 bar. 2. alecana prękość wypłukiwania opaów: o 6 m/min o12 m/min Prze wykonaniem czyszczenia należy wykonać inspekcję kamerą CCTV w celu ustalenia przyczyn nierożności. W ten sposób wyeliminuje się inne przyczyny, związane np. z uszkozeniem przewou. Po wykonaniu prac czyszczących należy okonać ponownej inspekcji kamerą CCTV i sporzązić raport z wykonanych prac eksploatacyjnych. 9

11 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Nie zaleca się czyszczenia przy użyciu małych, przenośnych urzązeń wiertniczych wykorzystujących niewielkie ilości woy po wysokim ciśnieniem (małośrenicowe 1 mm ysze ). Tego typu czyszczenie ma następujące way: r mniejszy czynny obszar czyszczenia i nieostateczna ilość woy o oprowazenia zanieczyszczeń o stuzienki, r możliwość ponownego uformowania się nierożności w kierunku opływu zanieczyszczeń, r istotne zwiększenie ryzyka uszkozenia ścianki rury, szczególnie jeśli stan techniczny rurociągu nie jest obry. Uwaga: aleca się stosowanie niskiego ciśnienia z użą ilością woy o czyszczenia przewoów termoplastycznych PP, PE, PVC-U. Tego typu czyszczenie ma następujące zalety: r czyszczony jest pełny obwó rury, r występuje znaczny wzrost oziaływania uarowego głowicy płuczącej na nierożność, r większa ilość woy spłukuje zanieczyszczenia (opay) o stuzienki, r występuje niewielkie ryzyko uszkozenia rur. Obliczono że 2,8-milimetrowa ysza przy ciśnieniu 120 bar generuje śrenio energię 5-krotnie większą o yszy 1 milimetrowej przy ciśnieniu 340 bar. 11. Inspekcja kamerą CCTV W wielu krajach Europy obowiązują wytyczne techniczne i normy ustalające częstotliwość przegląu kanałów techniką vieo. Inspekcyjne stuzienki kanalizacyjne PRO 315 z rurą trzonową PP-B I 315 mm oraz PRO 400 z rurą trzonową głakościenną PVC-U lub strukturalną PP-B o śrenicy zewnętrznej N/O. 400 mm przystosowane są o wprowazenia kamery vieo umieszczonej na wózku. W związku z powyższym, firma Pipelife wykorzystując swoje wieloletnie oświaczenie zaleca, aby montować stuzienki. o śrenicy rury trzonowej N/O 400 mm, a mniejsze jeynie pomięzy stuniami N 400 (lub większymi), po warunkiem, że oległość pomięzy stuniami o śrenicy N 400 mm lub większej nie bęzie większa o zasięgu baania wózkowej kamery vieo. Wprowazenie wózkowej kamery vieo o kanału poprzez stuzienkę. PRO 400 mm 12. alety stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki oraz rury kanalizacyjne Pipelife spełniają wysokie wymagania stawiane przy buowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i sprostać mogą wszystkim potrzebom i oczekiwaniom ich użytkowników Szeroki zakres oferty techniczno asortymentowej Pipelife proukuje systemy stuzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 630 oraz włazowych PRO 800 i PRO Stuzienki PRO służą o połączenia. z kompletnymi systemami kanalizacyjnymi skłaającymi się. z rur, kształtek i łączników (w pełnym zakresie śrenic) la rur głakościennych PVC-U mm oraz strukturalnych. Pragma N/O mm. Rury Pragma + I N/I mogą być łączone poprzez aaptory o rur głakościennych I/O. 10

12 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Łatwość i precyzja montażu Stuzienki kanalizacyjne mają niski ciężar, latego montaż. i ukłaanie wraz z całymi ocinkami przewoów może obywać się w każych warunkach i bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu buowlanego oraz buowy róg ojazowych. Rury PVC-U posiaają uszczelki fabrycznie zamontowane w kielichach, natomiast uszczelki o połączenia z rurami Pragma zakłaa się na rurę. zięki tym rozwiązaniom, montaż stuzienek z rurami obywa się łatwo, szybko i okłanie, a połączenia są Wytrzymałość konstrukcyjna trwałe i szczelne. Kielichy rur Pragma mm są przystosowane o połączenia z rurą PVC-U, poprzez założenie uszczelki. z pierścieniem zatrzaskowym, który chroni uszczelkę prze wywinięciem i zapewnia trwałe, szczelne połączenie. Cechy te gwarantują znaczne obniżenie kosztów inwestycji poprzez skrócenie czasu montażu. Stuzienki kanalizacyjne Pipelife spełniają wymogi norm PN-EN , PN-EN 476 i posiaają opowienią wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia statyczne (o gruntu zasypowego), ynamiczne (o ruchu rogowego) oraz parcie o woy gruntowej o 5 m słupa woy. Poczas instalacji stuzienek należy spełnić warunki opowieniego posaowienia, ukłaania i obsybki zgonie z PN-EN 1610, ostosowując technologię o warunków gruntowo-wonych oraz przewiywanego obciążenia Wysoka oporność Systemy kanalizacyjne Pipelife charakteryzują się wysoką opornością zarówno na ziałanie substancji chemicznych. w przepływającym meium, jak i na oziaływanie śroowiska zewnętrznego. W szczególności wykazują one oporność na: r korozję ługującą, ogólnokwasową, siarczanową, magnezową, kwaso węglową; r ługotrwałe ziałanie kwaśnego i zasaowego śroowiska gruntowo wonego; r oziaływanie chemiczne oprowazanych ścieków; r ścieranie w wyniku ziałania wó mocno zamulonych i zanieczyszczonych, w tym na ziałanie piasku. Korozja siarczanowa Kanalizacja betonowa Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife r Powstającące związki mają większą objętość i w konsekwencji poprzez wzrost naprężeń w porach następuje pęknięcie betonu. r Ca 2+ = SO CaSO 4 CaSO 4 = 2 2 O (gips) r W wyniku oziaływania siarczanów na beton powstaje gips i sól Canlota. Kwas atakuje sklepienie rury poatnej na korozję W warunkach beztlenowych nasępuje wiązanie 2 S ze skoncentrowaną wilgocią i powstaje silny kwas siarkowy 2 SO 4 2 S ścieki Bakteryjny rozkla ścieków powouje uwolnienie 2 S. w postaci gazowej Korozja siarczanowa 11

13 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Korozja magnezowa r Występujące w wozie jony magnezu g 2+ oraz. w np. wozie morskiej sole magnezu powoują powstanie soli wapnia (CaSO 4, CaCl 2 ) r gso 4 + Ca(O) 2 = CaSO 4 + g(o) 2. gcl 2 + Ca (O) 2 = CaCl 2 + g(o) 2 r Sole wapnia mogą być wymywane przez woę. Siarczan wapnia CaSO 4 może tworzyć gips i sól Canlota. r W wyniku zmiany woorotlenku wapnia Ca(O) 2 w woorotlenek magnezu g(o) 2 następuje spaek zasaowości betonu, osłabienie wytrzymałości, tworzą się pęknięcia i rysy. Kanalizacja betonowa g 2+ ścieki Korozja magnezowa Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife Korozja ogólnokwasowa r W woach kwaśnych o p < 6,5, zwłaszcza p < 4,5 następuje wyługiwanie woorotlenku wapnia Ca(O) 2 z betonu na roze reakcji chemicznych z kwasami. r Powstają łatwo rozpuszczalne sole CaCl 2, Ca(NO 3 ) 2,. Ca(CO 3 ) 2, AlCl 3, Al(NO 3 ) 3, które są wymywane z betonu przez woę. r większająca się porowatość betonu, powouje wzrost korozji Kanalizacja betonowa + + ścieki Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife Korozja ogólnokwasowa, ługująca Korozja kwasowęglowa r W wyniku ziałania agresywnego wutlenku węgla CO 2 następuje wyługiwanie chemiczne i fizyczne woorotlenku wapnia Ca(O) 2 r CO 2 + Ca(O) 2 CaCO O. Ca(O) 2 + 2CO 2 Ca(CO 3 ) 2 r Kwas węglowy 2 CO 3 powouje rozpuszczenie powierzchniowej warstwy betonu i wypłukiwane Ca(O) 2 r W wyniku osłabienia wytrzymałości tworzą się pęknięcia i rysy Kanalizacja betonowa CO 2 CO 2 ścieki Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife Korozja kwasowęglowa Stuzienki wykonane z polipropylenu PP-B są oporne w szerokim zakresie oczynu p < 4,5 wg IN 4030 na korozję spowoowaną ziałaniem mięzy innymi ścieków komunalnych, woy eszczowej, powierzchniowej i gruntowej. Stuzienki kanalizacyjne stosowane na sieciach kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej, powinny spełniać wymogi powyższonej oporności na ścieki oraz siarkowoór. Jest to szczególnie istotne, jeżeli sieć projektowana jest na małych spakach i może ochozić o okresowego zagniwania osaów. Szczególnie szkoliwe la materiałów betonowych, żelbetowych są korozje ługujące, kwasowe oraz pęczniejące. Alkaliczny oczyn betonu, spowoowany obecnością woorotlenku wapnia Ca(O) 2, jest przyczyną korozji tego materiału. w śroowisku kwaśnym. e wzglęu na ość znaczną rozpusz- 12

14 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych czalność woorotlenku wapnia w wozie, śroowisko wone wywiera ziałanie korozyjne na beton, którego jenym z głównych skłaników jest cement portlanzki. Poza ziałaniem jako rozpuszczalnik woa ma znaczny wpływ na proces wietrzenia chemicznego, zwłaszcza gy zawiera rozpuszczony CO 2, sole i kwasy. Stanarowo śrenica porów betonu (w przybliżeniu 70% makro- i 30% mikroporów) jest większa niż śrenica cząstek woy. Nie zapobiega to jenak przenikaniu o wnętrza betonu cząsteczek o rozmiarach mniejszych, o których zaliczają się m.in. cząsteczki kwasów, olejów itp oskonałe parametry hyrauliczne Jeżeli woa lub ścieki mają p 6,5-5,5, to zgonie z normą. IN 4030 jest to słaby stopień, przy p 5,5-4,5 silny, a przy p < 4,5 barzo silny stopień oziaływania korozyjnego na beton. Barzo istotna jest też zawartość CO 2, N 4+, g 2+, SO latego też przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych z materiałów traycyjnych (np. betonowych) projektant musi ysponować okłanymi anymi o korozyjności wó i ścieków. gonie z wymogami normy PN-EN 476, poczas projektowania systemów kanalizacyjnych należy stosować takie materiały, które nie bęą powoowały obniżenia trwałości sieci. Stuzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane z polipropylenu, posiaają barzo korzystne parametry hyrauliczne, są oporne na okłaanie się osaów na wewnętrznej powierzchni przewou. Barzo głakie ścianki zabezpieczają prze rozwojem mikroorganizmów i bakterii na ich powierzchni. Stuzienki spełniają wymogi norm PN-EN 476. Stuzienki PRO 400 były również zbaane w instytucie SP zgonie z normą S 2379 (ania) i spełniają jej wymogi. Wymagania przeprowazonych testów są jenak zasane la wpustów kanalizacyjnych, nie zaś la stuzienek. Barzo niski współczynnik chropowatości bezwzglęnej rur termoplastycznych, zwłaszcza po wieloletniej eksploatacji zapewnia najwyższą przepustowość, w przeciwieństwie o rur. z innych materiałów jak beton, czy żeliwo. Współczynniki chropowatości la tworzyw po 20 latach eksploatacji wynoszą: r Colebrook-White k = 0,25 r azen-wiliam C = 150 r anning = 105 Współczynniki chropowatości la rur np. betonowych po 20 latach eksploatacji wynoszą: r k = 2 r C = 90 r = Wysoka jakość i trwałość Firma Pipelife, aby osiągnąć jak najwyższą jakość wyrobów stosuje wysokiej klasy surowce, nowoczesną technologię wytwarzania oraz specjalne konstrukcje uszczelek o barzo wysokiej oporności chemicznej oraz szczelności. Postawowym surowcem stosowanym o proukcji stuzienek kanalizacyjnych oraz rur i kształtek jest polipropylen PP-B (kopolimer blokowy), który zawzięcza swą rosnącą popularność barzo obrym właściwościom, pozwalającym na wszechstronne zastosowanie. Jenolity materiałowo system kanalizacyjny. o barzo korzystnych parametrach zapewnia wieloletnią i bezawaryjną eksploatację. Systemy kanalizacyjne firmy Pipelife są trwałe, wytrzymałe i szczelne. Poczas całego okresu użytkowania nie wymagają konserwacji ożliwość połączenia z systemami wykonanymi z innych materiałów System kształtek łącznikowych umożliwia: r połączenie stuzienek o rur PVC-U oraz rur kanalizacyjnych z PVC-U z rurami żeliwnymi, kamionkowymi, betonowymi r połączenie stuzienek o rur Pragma oraz rur kanalizacyjnych strukturalnych Pragma z rurami żeliwnymi, kamionkowymi, betonowymi poprzez złączki o rur Pragma - pierścień z uszczelką (kielich Pragma) lub złączkę o kielicha PVC-U (bosy koniec Pragma) r z systemami wykonanymi z PE, PP-B (rury strukturalne Pragma, Pragma + I), żeliwa, betonu oraz kamionki r połączenie rur ze stuzienkami betonowymi r wykonanie przyłączy (stosownie o wymagań użytkownika). 13

15 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych opis Pro 200 Pro 315 Pro 400 Pro 630 Pro 800 Pro 1000 ateriał PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B Typ stuzienki niewłazowa włazowa włazowa Śrenica wewn. wejścia Elementy. stuzienek postawa rura trzonowa PVC-U teleskop stożek postawa rura trzonowa PP-B teleskop stożek pokrywa postawa rura trzonowa PP-B,PVC-U teleskop, stożek pokrywa postawa rura trzonowa PP-B teleskop pierścień żelbetowy postawa trzon PP-B reukcja pierścienie żelbetowe, teleskop postawa trzon PP-B reukcja pierścienie żelbetowe teleskop Postawa ateriał PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B Śrenice rur kanalizacyjnych PVC-U Śrenice rur kanalizacyjnych Pragma PP-B Śrenice rur kanalizacyjnych. Pragma + I PP-B Rozaje postaw poprzez kształtki przejściowe poprzez kształtki przejściowe poprzez kształtki przejściowe poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0 przelotowe 0 zbiorcze 45 z jenym bocznym wlotem 45 korek o zaślepienia rury trzonowej poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0 zbiorcze 45, 90 z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ennica o zaślepienia rury trzonowej poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0, 45, 90 zbiorcze 45, 90, z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ślepa ennica o zaślepienia rury trzonowej poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0, 45, 90 zbiorcze 45, 90 z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ślepa Konstrukcja pojeyncze no pojeyncze no pojeyncze no, ożebrowane powójne no aks. poziom woy gruntowej, powyżej 3 m 5 m 5 m 5 m posaowienia [m] Trzon ateriał PVC-U PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B Śrenica nominalna trzonu N Śrenica zewnętrzna trzonu Śrenica wewnętrzna trzonu em ożliwość regulacji wysokości: przycięcie regulacja płynna SW SW płynne rury trzonowej teleskopu lub stożka 13. Charakterystyka techniczna stuzienek rury trzonowej SW co 5 cm teleskopu lub stożka 400 W 400 SW 350 W 375 SW 390 PVC-U rury trzonowej W, SW co 3 cm teleskopu lub stożka przycięcie rury trzonowej W. co 5 cm teleskopu o 25 cm przycięcie trzonu. co 10 lub 20 cm,. reukcji o 10 cm pierścienia żelbetowego poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0, 45, 90 zbiorcze 45, 90 z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ślepa przycięcie trzonu co 10 lub 20 cm,. reukcji o 10 cm pierścienia żelbetowego Sztywność obwoowa trzonu SN [kn/m 2 ] 4 4 SW 2 SW 8 rura W 4 rura SW 4 rura PVC-U 8 rura W 4 rura SW >2 PN-EN >2 PN-EN wieńczenie Typ zwieńczenia teleskop T05. T20 teleskop T05, T30, B125, T40, 400; T05, T30K, B125K, T50K, 400K teleskop T05, T30, B125, T40, 400; T05, T30K, B125K, T50K, 400K teleskop PE,. pierścień żelbetowy, właz żeliwny pierścień żelbetowy, właz żeliwny; teleskop PP,. pierścień żelbetowy, właz żeliwny pierścień żelbetowy, właz żeliwny; teleskop PP,. pierścień żelbetowy, właz żeliwny Śrenica nominalna N Klasy obciążeń pokrywy włazy A15, 400 A15 A15, B125, C250, 400 A15 A15, B125, C250, A15, B125, C250, A15, B125, C250, A15, B125, C250, 400 Oznaczenia: W rura strukturalna wuścienna, SW rura strukturalna jenościenna 14

16 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych p. Właściwości Wymagania etoa baania 1. Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna króćców brak rozwarstwienia, pęknięć, rys, przeciekania PN-EN Właściwości fizyko-mechaniczne oraz użytkowe stuzienek Uarność postawy stuzienki (metoa zrzutu na tware położe) temp. 0±1 C wysokość 0,5 m Wytrzymałość stopni złazowych na obciążenie pionowe. obciążenie 2 kn brak uszkozeń PN-EN max. okształcenie przy obciążeniu 10 mm,. po zjęciu obciążenia 2 mm PN-EN Wpływ ogrzewania na wyglą wyrobów wtryskowych (test piecowy) temp. baania 150±2 C głębokość pęknięć powinna być mniejsza o 20% grubości ścianki PN-EN ISO 580 etoa A 5. Szczelność stuzienki z króćcami i połączeniami z uszczelkami elastomerowymi temp. baania 23±2 C ciśnienie woy 0,5 bar pociśnienie o -0,3 bar o -0,27 bar brak przecieków PN-EN 1277 etoa 4, warunki B 6. Sztywność obwoowa trzonów stuzienek SN [kn/m 2 ] rura PVC-U 200, 400 mm rura PP-B W (wuścienna) np. 400, 630 mm rura PP-B SW (jenościenna), 400 mm trzon PP-B 800, 1000 mm min. SN 2 SN 4 SN 8 SN 4 SN 2 PN-EN Stuzienki niewłazowe pro 200, PRO 315, pro 400 Najważniejsze cechy: r zastosowana rura o ściance strukturalnej (karbowana. z zewnątrz i głaka w śroku lub karbowana jenościenna). o sztywności pierścieniowej SN 8 kn/m 2 lub 4 kn/m 2 r rura trzonowa wykonana z PP-B, zięki czemu uzyskano: r zecyowane zmniejszenie wagi rury, r znacznie większą oporność na uerzenie, r znacznie większą oporność na niskie i wysokie temperatury, r znacznie większą oporność chemiczną w porównaniu o rury PVC, r zwiększoną kompensację naprężeń. r wyłużony kielich kinety r wewnętrzny spaek w kierunku przepływu 2% r żebra usztywniające konstrukcję oatkowo poprawiające warunki posaowienia i zagęszczenia gruntu wokół kinety. 15

17 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki PRO 200 Stuzienki PRO 400 Stuzienka skłaa się z następujących elementów: 1. postawa stuzienki z polipropylenu (PP-B) - przelotowa. N/O mm, 2. rura trzonowa z PVC-U N/O 200 mm, 3. rura teleskopowa głakościenna z PVC-U o śrenicy zewnętrznej 160 mm, 4. uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o śrenicy N 200/160 mm, 5. zwieńczenie żeliwne z pokrywą T05 (A15), T20 (400) wg PN-EN 124. Stuzienki PRO 315 Stuzienka skłaa się z następujących elementów: 1. postawa stuzienki z polipropylenu (PP-B), 2. rura trzonowa z PP-B N/I 315 mm (rura strukturalna jenościenna SW SN 4 kn/m 2 lub SW SN 2 kn/m 2 ), 3. rura teleskopowa głakościenna z PVC-U o śrenicy zewnętrznej 315 mm, Stuzienka skłaa się z następujących elementów: 1. postawa stuzienki z polipropylenu (PP-B), 2. rura trzonowa z PVC-U N/O 400 mm oraz z polipropylenu PP-B N/O 400 mm (rura strukturalna wuścienna. W SN 8 kn/m 2 lub jenościenna SW SN 4 kn/m 2 ), 3. rura teleskopowa głakościenna z PVC-U o śrenicy zewnętrznej 315 mm, 4. uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej typu W lub SW z rurą teleskopową o śrenicy. N 400/315 mm, 5. zwieńczenie żeliwne z pokrywą T05 (A15), T30, B125 (B125), T40, 400 (400) lub kratką ściekową T05K (A15), T30K, B125K (B125), T50K (C250), 400K (400) wg PN-EN 124. Rozaje postaw stuzienek: r przelotowa N/O mm r zbiorcza N/O mm - zbiorcza N/O z jenym olotem 45 lub 90 N/O mm r przelotowa o rur Pragma N/O 500, 630 mm r zbiorcza o rur Pragma N/O 500, 630 mm z bocznym olotem 45 lub 90 N/O mm r przelotowa o rur Pragma + I N/O mm r zbiorcza o rur Pragma + I N/O mm z bocznym olotem 45 lub 90 N/O mm Kielichy postaw kinet PRO 400 o połączenia przewoów o śrenicach o 160 mm o 400 mm posiaają uniwersalną konstrukcję, która umożliwia bezpośrenie połączenie z rurą strukturalną Pragma lub PVC-U poprzez uszczelkę i pierścień zatrzaskowy Elementy stuzienek: 1 teleskop 2 uszczelka manszetowa 3 rura trzonowa z PVC-U 4 rura trzonowa jenościenna z PP-B 5 rura trzonowa wuścienna z PP-B 6 uszczelka 7 postawa stuzienki PRO 200 PRO 315 PRO 400 z rurą trzonową typu Pragma z PP PRO 400 z rurą trzonową głakościenną z PVC-U 16

18 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych zwieńczenie żeliwne Postawy stuzienek Stuzienka Pipelife wykonana na bazie rury Pragma. lub Pragma + I z PP-B Uwaga: rura teleskopowa z PVC-U uszczelka manszetowa rura Pragma z PP postawa stuzienki. na bazie rur. Pragma z PP Wykonanie postaw z PP-B sprawia, że są one wyjątkowo oporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach. Postawy stuzienek PRO 200, PRO 315, PRO 400 proukcji. Pipelife wykonane są z polipropylenu (PP-B) formowanego wtryskowo. Postawa posiaa specjalnie wyprofilowane no, co w połączeniu z głaką powierzchnią gwarantuje barzo obrą charakterystykę hyrauliczną. Postawy PRO 315, PRO 400 posiaają wewnętrzny spaek 2%.. Ich wysoką sprawność hyrauliczną zapewnia również opowienie skonstruowanie bocznych wlotów. Przypakowy upaek lub uerzenie nie spowouje pękania lub zniszczenia, nawet w niskich temperaturach. Wytrzymałość postaw stuzienek jest sprawzana w teście uarności, w którym są one upuszczane na położe betonowe z wysokości 0,5 m w temp. 0±1 C wg PN-EN Jenocześnie polipropylen jest barzo oporny na oziaływanie wysokich temperatur. Te cechy znacznie ponoszą walory użytkowe postaw wyproukowanych z PP-B. Postawy o rur głakich wyposażone są fabryczne w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku syntetycznego, a w postawach la rur strukturalnych PP-B uszczelka ta jest osazona na rurze. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne przejście przez próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m słupa woy. Oznacza to, że stuzienki chronią system kanalizacji prze infiltracją wó gruntowych o kanalizacji a także prze eksfiltracją ścieków o gruntu. Postawy stuzienek systemu Pipelife oferowane są jako: r przelotowe, r zbiorcze, r osanikowe, wykonane na bazie rury strukturalnej PP-B Rura trzonowa Rury trzonowe mogą być przycinane o właściwej łougości na buowie, za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej. iejsce cięcia należy zawsze ograować. W stuzienkach kanalizacyjnych i renarskich bez osanika, wyprowazonych o powierzchni terenu, rura trzonowa stanowi element łączący postawę z rurą teleskopową. W stuzienkach kanalizacyjnych z osanikiem i w wielu rozwiązaniach stuzienek renarskich krytych, rura trzonowa stanowi główny element konstrukcji stuzienki. W zależności o zastosowanej kinety, rurę trzonową stanowi głaka, bez kielicha rura kanalizacyjna PVC-U N/O 200 (PRO 200), PP I 315 (PRO 315), PVC-U 400 mm (PRO 400) albo rura strukturalna PP-B. o śrenicy N/O 400 mm typu W o powójnej ściance lub SW o pojeynczej ściance (PRO 400). Rury trzonowe ostarczane są w stanarowych ługościach: 2 i 6 m. Rura trzonowa I 315 mm PP-B SN 4 kn/m 2 SN 2 kn/m 2 Rura trzonowa 400 mm PVC-U SN 4 kn/m 2 Rura trzonowa 400 mm PP-B W SN 8 kn/m 2 Rura trzonowa 400 mm PP SW SN 4 kn/m 2 17

19 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Uszczelki teleskopowe o rury trzonowej Każy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową Teleskopowe zwieńczenia stuzienek Pipelife proukuje teleskopowe zwieńczenia stuzienek T20, T30, T30K, T40, T50K, w których rura teleskopowa z PVC-U o śrenicy 160 mm lub 315 mm jest trwale zintegrowana. z korpusem włazu żeliwnego. Rura teleskopowa znajuje się wewnątrz żeliwnego korpusu, zięki czemu jest chroniona o np. gorącej masy asfaltowej. Rura teleskopowa jest ostosowana o wewnętrznego kształtu korpusu. Wyróżnia się trzy typy uszczelek teleskopowych: o rury strukturalnej wuściennej (W), o rury strukturalnej jenościennej (SW), o rury głakościennej PVC-U. wieńczenia teleskopowe firmy Pipelife Polska S.A. są proukowane zgonie z normą PN-EN 124 i posiaają na ramie żeliwnej oraz pokrywie następujące oznaczenia: r typ włazu np. T40 lub 400 r klasę nośności włazu np. 400 r normę PN-EN 124 r logo Pipelife r znak proucenta Rozróżnia się następujące rozaje włazów żeliwnych zintegrowanych: T05 właz żeliwny prostokątny z pokrywą pełną, klasy A15 kn (o stuni N 200 mm) T20 właz żeliwny okrągły z pokrywą pełną, klasy 400 kn (o stuni N 200 mm) T05 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy A15 kn T30 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy B125 kn T30K wpust żeliwny kwaratowy, z kratką, klasy B125 kn T50K wpust żeliwny prostokątny, z kratką, klasy C250 kn T40 właz żeliwny okrągły z pokrywą pełną, klasy 400 kn Teleskop zintegrowany z korpusem włazu Oferowane są również stanarowe teleskopy, w których rura teleskopowa jest mechanicznie połączona za pomocą śrub. z korpusem włazu. Rozróżnia się następujące rozaje włazów żeliwnych stanarowych: T05K.. właz żeliwny kwaratowy z wpustem, klasy A15 kn B125 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy B125 kn B125K właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy B125 kn 400 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy 400 kn 400K właz żeliwny kwaratowy z wpustem, klasy 400 kn 18

20 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Wszelkie naprężenia i mikroruchy powstające w gruncie, związane przee wszystkim z obciążeniem ynamicznym pochozącym o ruchu kołowego oraz sezonowymi zmianami temperatury, są kompensowane w pierścieniu uszczelniającym teleskopu. W ten sposób teleskopowe zakończenie stuzienek eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na postawę stuni, zapewniając wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Stuzienki z teleskopami muszą być zawsze rozplanowane. w ten sposób, aby możliwe było osazenie włazu w utwarzonej nawierzchni. Obciążenie o ruchu pojazów przenoszone jest przez właz na pobuowę o nośności ostosowanej o obciążenia. W nawierzchni asfaltowej należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie pobuowy i warstw asfaltu znajujących się w bezpośrenim kontakcie z rurą teleskopową oraz żeliwną ramą włazu. W nawierzchniach utwarzonych robnowymiarowymi elementami betonowymi lub kamiennymi np. kostką można osazić właz żeliwny na wylewanej płycie z betonu klasy B30 oraz pobuowie z piasku stabilizowanego z cementem w stosunku 1:4 o wysokości min. 20 cm. W zależności o usytuowania stuzienki w pasie rogowym. i kategorii ruchu należy zastosować opowieniej klasy zwieńczenia, zgonie z normą PN-EN 124. o stuzienek PRO oferowane są teleskopy ze zwieńczeniem żeliwnym z pokrywą pełną lub kratką. W rogach należy stosować włazy klasy min. B125 (rogi i obszary la pieszych), C250 (pobocza róg, maksymalnie 0,5 m o krawężnika w tor ruchu) oraz 400 (jeznie róg). Wariant 1 Ø 600 Ø 420 Wariant 2 teleskop T40 min. 100 min. 200 min. Ø xh 315 uszczelka teleskopowa płyta wylewana pobuowa piasek z cementem 1:4 min. 200 nawierzchnia asfaltowa pobuowa rura trzonowa Ø 400 Przykłaowe zwieńczenie teleskopu z włazem T40 (40 t) Wariant 1: w nawierzchniach utwarzonych robnowymiarowymi elementami betonowymi lub kamiennymi np. kostką Wariant 2: w nawierzchniach asfaltowych 19

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 4. Studnia typ Studnia typ Studnia typ Instrukcja montażu 19. Studnie osadnikowe 20

Wprowadzenie 4. Studnia typ Studnia typ Studnia typ Instrukcja montażu 19. Studnie osadnikowe 20 Spis treści SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 4 Studnia typ 315 7 Studnia typ 400 10 Studnia typ 425 14 Instrukcja montażu 19 Studnie osadnikowe 20 - Budowa studni osadnikowej 20 - Montaż uszczelki in situ 20

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 37

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 37 Cennik produktów Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 maja 2013 System ciśnieniowy z PVC 3 System ciśnieniowy z PE 5 Studnie wodomierzowe 19 kanalizacja Studzienki PRO 20 System kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STUDNI PRO PRO 400 PRO 200 PRO 425 PRO 315 PRO 800 PRO 630 PRO 1000. www.pipelife.pl SCHEMAT KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW STUDNI PIPELIFE

SYSTEMY STUDNI PRO PRO 400 PRO 200 PRO 425 PRO 315 PRO 800 PRO 630 PRO 1000. www.pipelife.pl SCHEMAT KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW STUDNI PIPELIFE PRO 630 PRO 800 PRO 1000 PRO 200 PRO 315 PRO 400 PRO 425 SYSTEMY STUDNI PRO www.pipelife.pl Podstawy Rury trzonowe Stożek stożek 200 3495200466 y z pokrywą pełną T 05M - 1,5 t teleskop z manszetą 3496100517

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18.

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18. Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 października 2012 System ciśnieniowy z PVC 2 System ciśnieniowy z PE 4 Studnie wodomierzowe 17 kanalizacja System kanalizacji zewnętrznej z PVC

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 40

System ciśnieniowy z PVC 3. System ciśnieniowy z PE 5. Studnie wodomierzowe 19. Studzienki PRO 20. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 40 Cennik produktów Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 lutego 2016 System ciśnieniowy z PVC 3 System ciśnieniowy z PE 5 Studnie wodomierzowe 19 KANALIZACJA Studzienki PRO 20 System

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37 Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA Charakterystyka techniczna: 1. Materiał: Polietylen wysokiej gęstości PEHD (PE 80), Polipropylen PP (PP-R) 2. Średnice nominalne DN: 300-1800mm. 3. Studnie kanalizacyjne: POLYTRADE

Bardziej szczegółowo

PIPES FOR LIFE System studzienek kanalizacyjnych KATALOG. Studnie PRO

PIPES FOR LIFE System studzienek kanalizacyjnych KATALOG. Studnie PRO PIPES FOR IFE System stuzienek kanalizacyjnych KATAOG Stunie PRO PIPES FOR IFE System stuzienek kanalizacyjnych Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Normy, aprobaty, certyfikaty 4 3. Oznaczenia surowców

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE

KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA KATALOG BRANŻOWY SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE SIECI WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNE PRZEMYSŁ I GÓRNICTWO TELEKOMUNIKACJA I ENERGETYKA INSTALACJE WEWNĘTRZNE SPORT I REKREACJA

Bardziej szczegółowo

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja:

Cennik. Studzienki kanalizacyjne. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 11.01.2013 Wersja: 11.01.2013 Studzienki kanalizacyjne Cennik Studzienki włazowe Tegra 1000 nowej generacji (NG) Studzienki inspekcyjne Tegra 600 Studzienki inspekcyjne Tegra 425 Studzienki

Bardziej szczegółowo

kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog

kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog stuzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 400 stuzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog S YS T E Y Spis treści 1. INFORACJE OGÓLNE.......................... 3 1.1. Wstęp................................

Bardziej szczegółowo

Studnie kanalizacyjne rozwiązania i problemy (zarys problemu)

Studnie kanalizacyjne rozwiązania i problemy (zarys problemu) Studnie kanalizacyjne rozwiązania i problemy (zarys problemu) Studnie rewizyjne węzłowe i przelotowe zasady stosowania kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych: 1 - studzienka pełnowymiarowa (min. fi 1000

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo-techniczna "Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk,

IV Konferencja naukowo-techniczna Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk, IV Konferencja naukowo-techniczna "Awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan Szczyrk, 25-26.04.2013 Studzienki Wavin - nowoczesna i bezpieczna eksploatacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe dane techniczne elementów studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD

Szczegółowe dane techniczne elementów studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD Załącznik nr 1 Szczegółowe dane techniczne elementów studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD Elementy studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD w Skarżysku_Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600 Studnie monolityczne mogą być stosowane jako: Studnie kanalizacyjne przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej, Studzienki wykorzystywane do montażu wodomierzy, Studzienki w wykonaniu specjalnym jako studzienki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40 Usługi Inżynierskie Andrzej Roman 13-100 Nidzica, Tatary 40 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STUDNI PRO PRO 400 PRO 200 PRO 425 PRO 315 PRO 800 PRO 630 PRO SCHEMAT KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW STUDNI PIPELIFE

SYSTEMY STUDNI PRO PRO 400 PRO 200 PRO 425 PRO 315 PRO 800 PRO 630 PRO SCHEMAT KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW STUDNI PIPELIFE KDS1117P PRO 630 PRO 800 PRO 1000 PRO 200 PRO 315 PRO 400 PRO 425 SYSTEMY STUDNI PRO www.pipelife.pl Stożek betonowy y z pokrywą pełną Podstawy Rury trzonowe stożek 200 3495200466 T 05M - 1,5 t teleskop

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJA WEWNĘTRZNA ISO 9001-0 nazwa i rysunek elementu wymiary cena 1 szt w opak. Rury PP,70 14,80 11, 7,70 4, 3,3 2,80 2, 2,0 17, 11,90,90, 4,00 3,30 2,0, 37, 29, 19,,80 8,0,9,70 4,2 12 12 12 24 24

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/13

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/13 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/13 - opaska: stal nierdzewna - uszczelka elastomerowa: EPDM /NBR, - śruby, nakrętki, płytki napinające: stal ocynkowana lub pokryta epoksydem, Wodoszczelność OBEJMA

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIĘTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/17

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12.1/17 - opaska: stal nierdzewna - uszczelka elastomerowa: EPDM /NBR, - śruby, nakrętki, płytki napinające: stal ocynkowana lub pokryta epoksydem, Wodoszczelność OBEJMA

Bardziej szczegółowo

Opis elementów przedmiotu zamówienia:

Opis elementów przedmiotu zamówienia: Opis elementów przedmiotu zamówienia: Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRENARSKI. Trójnik redukcyjny 90 (100/50) (100/80) 6,46. Przejście dren/rura PCV (100/Ø110 ) 6,20 (100/80) Czwórnik drenarski

SYSTEM DRENARSKI. Trójnik redukcyjny 90 (100/50) (100/80) 6,46. Przejście dren/rura PCV (100/Ø110 ) 6,20 (100/80) Czwórnik drenarski SYSTEM DRENARSKI Cennik od 24.01.2011 Nazwa SYSTEM DRENARSKI Cena/mb (zł)* Ø 160 Ø 125 Ø 100 Ø 80 Ø 50 Rura drenarska (mb) rolka 50mb tel. tel. Rura bez otworów (mb) rolka 50mb tel. tel. AKCESORIA DRENARSKIE

Bardziej szczegółowo

Studnie kanalizacyjne DIAMIR

Studnie kanalizacyjne DIAMIR ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Studnie kanalizacyjne DIAMIR Cennik Obowiązuje od 1.05.01 r. ISO 9001 ISO 1001 Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Spółka Jawna Malewo, -800 Gostyń tel. (0-5) 57-5-55, fax

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji 2. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012 Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne Systemy rurowe Gamrat Ceny obowiązują od 01.06.2012 Hurtowa oferta cenowa 2012 SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 3 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

5.2. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M- 34034)

5.2. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M- 34034) 18 Lp. 5.. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M- 34034) Materiał i rozaj rury Stan powierzchni i warunki eksploatacji Bezwzglęna chropowatość rury k [mm] 1 3 4 Rury 1 walcowane z miezi, mosiązu, brązu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. na Dostawę materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanowiska, gmina Kluczewsko. Znak sprawy PN 9/09/B

FORMULARZ OFERTOWY. na Dostawę materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanowiska, gmina Kluczewsko. Znak sprawy PN 9/09/B Załącznik Nr 1 PN 9/ 09/B Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Urząd Gminy w Kluczewsku 29-120 Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Kluczewsko o zamówieniu publicznym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE w KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE w KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE w KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. Grupa 1 - Zasuwa kołnierzowa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:2000

SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:2000 SYSTEMY RUROWE PVC PP PE CENNIK ISO 9001:0 FABER System Sp.z o.o. ul.grzybowska 37a/16 00-855 WARSZAWA tel +48 (22) 620 34 79 fax +48 (22) 620-34-79 W sprawie szczegółowej wyceny prosimy o kontakt. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

KZO S.A.

KZO S.A. ` KZO S.A. Cennik wyrobów 01.11.2016 WAŻNE: Dodatkowe warunki handlowe: 1. Minumum logistyczne wynosi 20 000 zł. 2. Do ceny katalogowej włazu przeznaczone do logowania należy doliczyć 60 zł. 3. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

Systemy ciśnieniowe PE i PVC

Systemy ciśnieniowe PE i PVC PIPES FOR LIFE Systemy ciśnieniowe PE i PVC PIPES FOR LIFE Systemy wodociągowe oraz kanalizacyjne należą do najważniejszych elementów infrastruktury komunalnej. Systemy rur termoplastycznych PE oraz PVC-U

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik. Obowiązuje od Wersja:

Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik. Obowiązuje od Wersja: Obowiązuje od 01.10.2011 Wersja: 01.10.2011 Studzienki kanalizacyjne włazowe DN 1000 monolityczne z polietylenu (PE) Cennik DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

OPIS TECHNICZNY ZADANIA OPIS TECHNICZNY ZADANIA Nazwa zadania: Wykonanie remontu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej budynku hali sportowej oraz budynku pawilonu dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

Q BIS Zabezpieczenia pożarowe

Q BIS Zabezpieczenia pożarowe Q BIS Zabezpieczenia pożarowe BIS Pacifyre BIS Pacifyre MK II Kołnierze ogniowe (P) 3 BIS Pacifyre MK II Kołnierze ogniowe (M) 4 BIS Pacifyre MK II Kołnierze ogniowe (M) 5 BIS Pacifyre MK II Kołnierze

Bardziej szczegółowo

Wpusty podłogowe i odpływy. Zawartość. Systemy Kanalizacyjne Geberit Wpusty z zasyfonowaniem Wpusty bez zasyfonowania...

Wpusty podłogowe i odpływy. Zawartość. Systemy Kanalizacyjne Geberit Wpusty z zasyfonowaniem Wpusty bez zasyfonowania... Zawartość...................................................... 140 Wpusty bez zasyfonowania..................................................... 144............................................................

Bardziej szczegółowo

ENGECO POLSKA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INNOWACYJNA TECHNIKA DOLNYCH ŹRÓDEŁ STUDNI ZBIORCZYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMP CIEPŁA SERII GEOLINE

ENGECO POLSKA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INNOWACYJNA TECHNIKA DOLNYCH ŹRÓDEŁ STUDNI ZBIORCZYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMP CIEPŁA SERII GEOLINE ENGECO POLSKA INNOWACYJNA TECHNIKA DOLNYCH ŹRÓDEŁ DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA STUDNI ZBIORCZYCH DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMP CIEPŁA SERII GEOLINE ENGECO POLSKA Sp. z o.o. 81-209 Chwaszczyno k/gdyni tel. 58

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ S Opis produktu Studnia wodomierzowa EMROZ S produkcji EOTECH dedykowana jest do montażu na terenach zarówno o niskim jak i wysokim poziomie wód gruntowych.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MONTAŻOWE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

ROBOTY MONTAŻOWE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r ROBOTY MONTAŻOWE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 30 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE Nazwa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Adres Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa dz. nr 90/24, 90/54, 90/21, 91/12, 90/32, 90/33 Branża Stadium Przyłącza kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Kosztorys ofertowy z przedmiarem Kosztorys ofertowy z przedmiarem Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Utwardzenie i odwodnienie terenu przy budynku sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni - etap 1 45233253-7 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Wodociąg

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy Kanalizacja sanitarna Kanalizacja deszczowa Wodociąg Projekt budowlany-branża sanitarna Spis zawartości ZAWARTOŚĆ SPIS TREŚCI 1.1 Przeznaczenie i program użytkowy... 1 1.1.1 Kanalizacja sanitarna... 1 1.1.2 Kanalizacja deszczowa... 1 1.1.3 Wodociąg... 1

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. Imię i nazwisko Specjalność / Nr uprawnień

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. Imię i nazwisko Specjalność / Nr uprawnień PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000 przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752 Rodzaje kinet: Kierunek przepływu Wysokość : nr art. 860 122 / 860 116 razem z pokrywą ochronną na czas zabudowy 1166 DN 150/200 1180 mm 881 005 1680 mm 881

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie

Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie Włazy Kanałowe - Produkty Malowane w Standardzie Włazy kanałowe okrągłe klasy A15 201-1000-000 Właz okrągły AO 400 H50 160,00 201-1100-000 Właz okrągły AO 500 H50 250,00 201-1200-000 Właz okrągły AO 600

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B524, J3412, X725 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Spis treści 1. Temat opracowania...2 2. Lokalizacja- aktualne uwarunkowania działki...2 3. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium Materiały budowlane Ćwiczenie 12 IIBZ ĆWICZENIE 12 METALE POMIAR TWARDOŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA

Instrukcja do laboratorium Materiały budowlane Ćwiczenie 12 IIBZ ĆWICZENIE 12 METALE POMIAR TWARDOŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA Instrukcja o laboratorium Materiały buowlane Ćwiczenie 1 ĆWICZENIE 1 METALE 1.1. POMIAR TWAROŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA Pomiar twarości sposobem Brinella polega na wciskaniu przez określony czas twarej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ

Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ Instrukcja montażu studni wodomierzowej EMROZ Opis produktu Studnia wodomierzowa EMROZ produkcji EOTECH dedykowana jest do montażu na terenach charakteryzujących się zarówno niskim jak i wysokim poziomem

Bardziej szczegółowo

SAMEL M AT E R I A ŁY I N S TA L A C YJ N E Katalog ProduKtów 2014

SAMEL M AT E R I A ŁY I N S TA L A C YJ N E Katalog ProduKtów 2014 Katalog Produktów 2014 Spis treści Kanalizacja 04-19 Rury PVC Spienione SN8 4 Rury PVC Lite SN8 5 Kształtki PVC 6 Rury K2-Kan 10 Ksztatłki K2-Kan 11 Rury Pragma OD 14 Kształtki Pragma OD 15 Rury Pragma

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli Wybrane zaganienia Franciszek Spyra ZPBE Energopomiar Elektryka Gliwice Wstęp W artykule przestawiono wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRODUCENTA

DEKLARACJA PRODUCENTA DEKLARACJA PRODUCENTA 1. Dane producenta: 2. Dane identyfikacyjne wyrobu: (Elementy włazowej, betonowej studzienki kanalizacyjnej.) - TB/DN 1200/PPS/N (żelbetowa płyta podstudzienna 1700/1700/150) 3. Dokument

Bardziej szczegółowo

Studzienki wodomierzowe DN 800 mm AT / /2

Studzienki wodomierzowe DN 800 mm AT / /2 EL-76-1/III -2015 Studzienki wodomierzowe DN 800 mm AT /2007-02-2237/2 Instrukcja montażu i stosowania polietylenowej studzienki wodomierzowej DN 800 mm Opis techniczny Studzienki wodomierzowe DN 800 składają

Bardziej szczegółowo