kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kanalizacja studzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog"

Transkrypt

1 stuzienki kanalizacyjne PRO 200 PRO 315, PRO 400 stuzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 PRO 1000 Katalog S YS T E Y

2 Spis treści 1. INFORACJE OGÓNE Wstęp Normy, aprobaty, certyfikaty Oznaczenia surowców stosowanych o proukcji stuzienek Cechowanie stuzienek Przeznaczenie akres i warunki stosowania Właściwości stuzienek kanalizacyjnych z PP-B Właściwości materiałowe Konstrukcja wyrobów Eksploatacja Technologia proukcji Głębokość ułożenia stuzienek Czyszczenie przewoów kanalizacyjnych Inspekcja kamerą CCTV alety stuzienek kanalizacyjnych Szeroki zakres oferty techniczno - asortymentowej Łatwość i precyzja montażu Wytrzymałość konstrukcyjna Wysoka oporność oskonałe parametry hyrauliczne Wysoka jakość, trwałość ożliwość połączenia z systemami wykonanymi z innych materiałów Charakterystyka techniczna stuzienek Właściwości fizyko-mechaniczne oraz użytkowe stuzienek Stuzienki niewłazowe pro 200, PRO 315, pro Postawy stuzienek Rura trzonowa Uszczelki teleskopowe o rury trzonowej Teleskopowe zwieńczenia stuzienek Wpusty eszczowe Włazy o stuzienek PRO 400 w klasie A Betonowe zwieńczenia stuzienek Przykłay rozwiązań konstrukcyjnych i zastosowań stuzienek Stuzienki kanalizacyjne bez osanika z włazem żeliwnym Stuzienki kanalizacyjne bez osanika z pokrywą betonową Stuzienki kanalizacyjne kaskaowe

3 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki kanalizacyjne z osanikiem Stuzienki renarskie Uszczelki in-situ astosowanie kinet z tworzyw sztucznych w starych stuniach betonowych - przykłay Wytyczne techniczne Usytuowanie przewoów oraz stuzienek kanalizacyjnych Wymagania ogólne ateriały gruntowe asypka wykopu ontaż stuzienek PRO 200, PRO 315, PRO Praca stuzienek w różnych warunkach Przenoszenie obciążeń termicznych i ynamicznych Współpraca stuzienki z gruntem Renowacja nawierzchni rogi Roboty ziemne ontaż stuzienek - zasay ogólne ontaż stuzienki z włazem żeliwnym bez osanika ontaż teleskopu ontaż stuzienki z włazem żeliwnym i osanikiem ontaż stuzienki z pokrywą betonową lub żeliwną bez osanika Łączenie stuzienek PRO 400 z rurami kanalizacyjnymi Stuzienki PRO 630, PRO 800, PRO Postawa stuzienek PRO Połączenia przewoów kanalizacyjnych Charakterystyka techniczna stuzienek Uwagi o projektów i specyfikacji technicznych Przeznaczenie ontaż stuzienek PRO 630, PRO 800, PRO Roboty ziemne Przygotowanie na wykopu ontaż przewoów Wykonanie przełużenia ontaż zwieńczenia Stuzienki kaskaowe Asortyment Spis treści Informacje zawarte w tym okumencie są materiałem pomocniczym i w żanym wypaku. nie zwalniają o obowiązku stosowania się o obowiązującego prawa, norm, wytycznych. i sztuki inżynierskiej. Nieprzestrzeganie powyższego nie może by postawą la jakichkolwiek roszczeń w stosunku o Pipelife Polska S.A. 2

4 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 1. Informacje ogólne 1.1. Wstęp Pipelife jako jena z pierwszych firm na polskim rynku rozpoczęła już na początku lat 90-tych proukcję stuzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B o grawitacyjnego oprowazenia ścieków bytowo gospoarczych, wó opaowych. i ścieków przemysłowych. Stuzienki są niezbęnym elementem uzbrojenia sieci kanalizacyjnych i umożliwiają ostęp o przewoów wykonanych z rur termoplastycznych głakościennych z PVC-U, strukturalnych z polipropylenu PP-B oraz wykonanie niezbęnych czynności eksploatacyjnych. Należy tutaj pokreślić, że firma Pipelife proukuje rury kanalizacyjne PVC-U z uszczelkami Sewer-ock, które zapewniają uzyskanie szczelności również w warunkach naciśnienia o 0,50 bara (5 m słupa woy) i pociśnienia o -0,6 bara (6 m słupa woy). Rury PVC-U Pipelife z uszczelkami Sewer-ock zachowują wyjątkową szczelność na pociśnienie -0,60 bar, czyli. o 200% wyższą niż normowe, przy ochyleniu kątowym połączenia wynoszącym o 6 (wyższa nawet o 300%). Wieloletnie oświaczenie Pipelife w rozwijaniu tworzywowych systemów kanalizacji sanitarnej i eszczowej, woociągowych czy renaży, oprowaziły o opracowania pełnej gamy stuzienek. Ieą Pipelife jest wysoki poziom unifikowania wyrobów tak, aby te same elementy systemu miały zastosowanie. w różnych sieciach, np. kanalizacji sanitarnej, eszczowej, renażowej itp. Testy w skali półtechnicznej i baania eksploatacyjne w różnych warunkach klimatycznych i gruntowych, potwierziły obrą trwałość i funkcjonalność nowych rozwiązań. Pipelife oferuje stuzienki nieprzełazowe o PRO 200 o PRO 630 służące o inspekcji z powierzchni terenu oraz włazowe PRO 800 i PRO 1000 mm, umożliwiające zejście o wnętrza stuzienki w celu okonania przegląu, konserwacji i ewentualnego przeprowazenia czyszczenia kanału. Postęp techniczny związany z eksploatacją sieci kanalizacyjnych, zwłaszcza wprowazenie o czyszczenia kanałów urzązeń hyraulicznych, a także kontrole telewizją przemysłową CCTV, umożliwiają prowazenie czynności eksploatacyjnych. z powierzchni terenu. Tym samym unika się narażania zrowia pracowników, którzy musieliby pracować wewnątrz stuzienek oraz czyni się ich pracę łatwiejszą i bezpieczniejszą. Pipelife w swoim programie stuzienek kanalizacyjnych oferuje: r system stuzienek kanalizacyjnych niewłazowych z PP-B. PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 630 r system stuzienek kanalizacyjnych włazowych z PP-B. PRO 800, PRO 1000 Należy zaznaczyć, że norma PN-EN 476 opuszcza stuzienki włazowe o śrenicy nominalnej wewnętrznej N/I 800 mm. i głębokość max. 3 m, służące o okazjonalnego wejścia człowieka wyposażonego w uprząż, la kontroli sprzętu czyszczącego, kontrolnego i baawczego. Wysokość robocza stuzienki kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 2m, opuszcza się wysokość 1,8 m gy wymaga tego głebokość kanału oraz ukształtowanie terenu. Uwaga: Stuzienki tworzywowe proukcji Pipelife są z powozeniem stosowane o ziesięcioleci w barzo trunych warunkach Skanynawii, a także w Niemczech, olanii i w innych krajach. Wszystkie stuzienki Pipelife wykonane są z polipropylenu PP-B, materiału o barzo wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych. Jenolity po wzglęem materiałowym system stuzienek, kształtek oraz rur trzonowych strukturalnych z PP-B zapewnia spełnienie tych samych wymagań oraz gwarantuje najwyższą prawiłową i ługotrawałą eksploatację. Należy również zwrócić uwagę, że oferowane wyroby, proukowane są w stabilnej technologii wysokociśnieniowego oraz niskociśnieniowego wtrysku. 3

5 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 2. Normy, aprobaty, certyfikaty PN-EN :2009/AC:2009 Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje stuzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko po ziemią. PN-EN :2011 Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi stuzienkami inspekcyjnymi. AT /2009 ITB Stuzienki kanalizacyjne niewłazowe Pipelife z elementów. z termoplastycznych tworzyw sztucznych AT/ /1 IBi Stuzienki kanalizacyjne Pipelife z polipropylenu (PP) AT/ IBi Stuzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu (PP) AT/ CNTK Stuzienki owonieniowe PRO 630, PRO 800 i PRO1000 z polipropylenu (PP) Certyfikat GIG la stuzienek PRO 400 opuszczający o stosowania stuzienki z rurą trzonową strukturalną lub głaką o sztywności. SN 8 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną lub głaką o sztywności SN 4 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o III kategorii. Certyfikat GIG la stuzienek PRO 630 opuszczający o stosowania stuzienki z rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 8 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 4 kn/m 2 na terenach szkó górniczych o I o III kategorii. Polski Komitet Normalizacyjny POSKA NORA Norma Europejska EN :2009 ma status Polskiej Normy ICS PN-EN miesiąc i rok publikacji Wprowaza EN :2009, IT astępuje PN-EN :2009 Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCV-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Część 2: Specyfikacje stuzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego i na użej głębokości po ziemią Ó Copyright by PKN, Warszawa. nr ref. PN-EN : Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żana część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgoy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego FPA C Certyfikat Instytutu FPA (Niemcy) la stuzienek PRO 400, PRO 630 FPA C Certyfikat Instytutu FPA (Niemcy) la stuzienek PRO 800, PRO 1000 K 43622/01 KIWA Certyfikat KOO Instytutu KIWA (olania) Kunststof putten voor rioolstelsels la stuzienek PRO 630, PRO IBT eutsches Institut Für Bautechnik (Niemcy) Schachtsysteme mit en Bezeichnungen PIPEIFE 800 un 1000 in en Nennweiten N 800 un N 1000 aus Polypropylen PP-B SK (Sueeutsches Kunststoff-entrum Niemcy) certyfikat SP Sveriges Provnings (Szwecja) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne otyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. pren Systemy przewoów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewoów rurowych o poziemnej bezciśnieniowej kanalizacji eszczowej i sanitarnej -- Wymagania użytkowe otworów włazowych i stuzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe otyczące uszczelek złączy rur woociągowych i owaniających -- Część 1: Guma 3. Oznaczenia surowców stosowanych o proukcji stuzienek Oznaczenia skrótów surowców stosowanych o proukcji rur i uszczelek: PP-B - polipropylen kopolimer blokowy, j. ang. polypropylene block copolymer, PVC-U - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu), j. ang. unplasticize poly(vinyl chlorie), SBR - kauczuk butaienowo-styrenowy, j. ang. styrene-butaiene rubber, PI - niskociśnieniowy wtrysk, j. ang. ow Pressure Injecting ouling, EP - terpolimer etylenowo-propylenowo-ienowy, j, ang Ethylene Propylene iene onomer rubber. 4

6 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 4. Cechowanie stuzienek Cechowanie powinno być zgone z okumentem oniesienia i zawierać co najmniej następujące ane: r Ko proucenta i/lub znak firmowy PIPEIFE r Surowiec PP r Śrenice rur trzonowych i króćców np. 400/200 r ata proukcji np r Nr normy lub aprobaty technicznej PN-EN ; AT /2009; AT/ /1; AT/ r nak buowlany 5. Przeznaczenie Stuzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe o nazwie PRO firmy Pipelife Polska S.A., wykonane z polipropylenu (PP-B), przeznaczone są o stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej: r bytowo gospoarczej r eszczowej r ogólnospławnej r przemysłowej*, np. r przemysłowe instalacje ściekowe r zakłay chemiczne r zakłay proukcji rolnej r renażu Rozaje stuzienek: r stuzienki przelotowe, zbiorcze r stuzienki osanikowe r stuzienki kaskaowe r stuzienki przeciwzalewowe r stuzienki rozprężne r stuzienki woomierzowe r zbiorniki w przepompowniach ścieków * Przy projektowaniu kanalizacji przemysłowych należy uwzglęnić oporność tworzyw sztucznych na substancje chemiczne, poane w normie ISO/TR oraz uszczelek ISO/TR Poczas projektowania systemów przemysłowych należy uwzglęnić wymogi normy PN-EN ISO Poprzez stuzienki włazowe PRO możliwe jest prowazenie prac eksploatacyjnych, kontrolnych i baawczych bezpośrenio w przewoach kanalizacyjnych. Stuzienki niewłazowe przeznaczone są o przeprowazenia tych prac z poziomu terenu za pomocą ostosowanych o tego celu urzązeń. 6. akres i warunki stosowania Systemy stuzienek proukcji Pipelife można stosować: r na obszarze całego kraju r przy obciążeniu ruchem kołowym ciężarowym SW 40, SW 60 r we wszystkich naturalnych warunkach gruntowych, z tym że la gruntów o słabej nośności np. torfowych, mułów, iłów, glin należy zaprojektować wzmocnione położa r przy występowaniu woy gruntowej o 5 m słupa woy r o ścieków o temperaturze o +60 C przy ciągłym przepływie i o +95 C przy krótkotrwałym zrzucie ścieków r o ścieków o oczynie w zakresie p 2 p 12, jeżeli stuzienki z PP-B i uszczelki posiaają obrą oporność na związki chemiczne wymienione w normach ISO/TR oraz ISO/TR 7620 r na terenach objętych szkoami górniczymi mogą być stosowane zgonie z Opinią Techniczną wyaną przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach 5

7 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki PRO powinny być wbuowane zgonie z ustaleniami poanymi w projekcie technicznym. Przestrzeń wokół stuzienki (0,5m o postawy i rury trzonowej) powinna być wykonana z gruntu opuszczonego o stosowania w buownictwie rogowym poanego w PN-S Prace ziemne powinny być wykonane zgonie z zasaami zawartymi w PN-EN agęszczenie gruntu należy prowazić warstwami poanymi. w PN-ENV 1046 w taki sposób, ażeby nie opuścić o namiernej owalizacji stuzienki. Stuzienki PRO usytuowane w jezniach róg lub innych miejscach narażonych na obciążenia ynamiczne (grupa 3 i 4 wg PN-EN 124) powinny posiaać zwieńczenie żeliwne klasy C250 i 400 wg PN-EN 124. Natomiast na terenach wyłączonych. z ruchu kołowego grupa 1 i 2 powinny mieć zwieńczenia klasy A15 i B125 wg PN-EN Właściwości stuzienek kanalizacyjnych z PP-B Stuzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane są z tworzywa termoplastycznego PP-B i spełniają wysokie wymogi wytrzymałościowe i użytkowe, pozwalające na zastosowanie w różnoronych warunkach gruntowo-wonych. Stuzienki są oporne na ścieki bytowo-gospoarcze oraz niską i wysoką temperaturę, co zapewnia ich szerokie zastosowanie. Wysoka wytrzymałość i uarność stuzienek Pipelife z PP-B umożliwia ich ukłaanie w warunkach zimowych. Stuzienki spełniają rygorystyczne warunki i zachowują wytrzymałość postaw na okształcenie min. 50 lat. Są oporne na woę gruntową o 5 m słupa woy i zachowują szczelność przy naciśnieniu 0,5 bar oraz pociśnieniu -0,3 bar Właściwości materiałowe 1. ateriał... Polipropylen kopolimer blokowy PP-B 2. Oporność na temp. krótkotrwałą (o 2 min.) C 3. Oporność na temp. ługotrwałą C 4. Śrenia oporność na abrazję wg testu armstat... 0,2 mm w ciągu 50 lat 5. Współczynniki chropowatości Colebrook-White (k),. azen-wiliam (C), anning () po 20 latach... k = 0,25, C = 150, = Oporność chemiczna, korozja chemiczna, korozja fizyczna... Oporność zgona z ISO/TR Korozja biologiczna (porosty roślin, glonów i grzybów)... Oporne 8. oatkowe powłoki zabezpieczające... Nie wymagane 9. Oporność korozyjna wó i ścieków wg IN Oporne na p<4,5 (barzo silny stopień oziaływania korozyjnego na beton) 7.2. Konstrukcja wyrobów 1. Wooszczelność... Ciśnienie 0,5 bar, pociśnienie 0,3 bar,pn-en Sztywność obwoowa trzonów stuzienek... SN 2, SN 4, SN 8 kn/m 2 PN-EN Uarność postawy stuzienki. upaek z wysokości 0,5 m w temp. 0±1 C... PN-EN Wytrzymałość postawy stuzienek. na woę gruntową o 5 m słupa woy... PN-EN , PN-EN Okształcenie postawy stuzienki - pionowe... < 5% - poziome... < 10%, zgonie z PN-EN Wytrzymałość stopni złazowych na obciążenie pionowe... 2 kn PN-EN ożliwość regulacji... Przycięcie elementów (rura trzonowa lub korpus), teleskop lub pierścień żelbetowy 8. Stabilność procesu proukcji... uża, mały wpływ czynników zewnętrznych 6

8 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych 7.3. Eksploatacja 1. Nierównomierne osiaanie lub przeciążenie... Kompensacja naprężeń, materiały lepkosprężyste 2. Wahania temperatury w okolicach 0 C... Oporne na temp. o 0 C o -20 C (PN-EN 744) 3. Wytrzymałość postawy stuzienek na okształcenie... Pona 50 lat wg PN-EN , PN Trwałość materiału... Pona 100 lat 8. Technologia proukcji Postawy stuzienek inspekcyjnych PRO 200, PRO 315 i PRO 400 proukowane są z polipropylenu PP-B (kopolimer blokowy). w technologii wtrysku wysokociśnieniowego. Specjalna konstrukcja postawy stuzienek umożliwia moułowe łączenie. z króćcami rur o śrenicy o 160 mm o 400 mm. zięki temu zapewniona jest uniwersalność połączeń. Stuzienki PRO 630 proukowane są z polipropylenu PP-B. w technologii wtrysku wysokociśnieniowego i niskociśnieniowego. Stuzienki PRO 800, PRO 1000 proukowane są z polipropylenu PP-B w technologii wtrysku niskociśnieniowego. alety stuzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 związane z technologią niskociśnieniowego wtrysku: r Najniższe wewnętrzne naprężenia w wyrobie, pozytywnie wpływające na wytrzymałość. i trwałość ługoczasową stuzienek. r Barzo wysoka okłaność wymiarów. r Powtarzalność proukcji. Charakterystyka procesu proukcji niskociśnieniowego wtrysku: r niskie ciśnienie wtrysku, niższe o ok razy niż wtrysku wysokociśnieniowego, r mniejsza prękość przepływu wtryskiwanego surowca, r niższa temperatura mięknienia, r możliwość proukcji wyrobów o użych rozmiarach, r marmurkowy kolor wyrobów, r mniejsze naprężenia we wtryskiwanych wyrobach, pozytywny wpłw na właściwości materiałowe. Firma Pipelife stosuje najnowocześniejsze technologie proukcji oraz know-how, zapewniające wysoką jakość wyrobów. Cechą charakterystyczną stuzienek jest marmurkowy kolor, który wiąże się z uplastycznieniem surowca i jego wolniejszym przepływem przy niskim ciśnieniu wtrysku. Stuzienki PRO 200, PRO 315 oraz PRO 400 proukowane. w technologii wysokociśnieniowego wtrysku również oznaczają się barzo wysoką stabilnością procesu, okłanością wymiarów oraz powtarzalnością proukcji. 9. Głębokość ułożenia stuzienek Stuzienki kanalizacyjne mogą być stanarowo ukłaane na głębokości o 1,0 m o 6,0 m przy zagęszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% P Proctora w terenach zielonych. i 95% P w roze oraz wykonywaniu wszystkich prac montażowych z nazorem na położu bez kamieni. Szczegółowe informacje o maksymalnej głębokości znajują się na postawie stuzienki lub jej etykiecie. agęszczanie gruntu w strefie ułożenia stuzienek oraz obór gruntu poatnego na zagęszczanie należy prowazić zgonie z wytycznymi poanymi. w PN-ENV gonie z normą PN-EN maksymalna głębokość posaowienia stuzienek powinna wynosić. 6,0 m. inimalne zagłębienie bęzie uzależnione o wysokości postawy stuzienek, zastosowanego zwieńczenia oraz przewiywanego obciążenia. gonie z PN-EN la stuzienek montowanych o 6 m. i w obszarach obciążonych ruchem ciężkim, sztywność obwoowa trzonu powinna wynosić min. SN 2. Stuzienki Pipelife spełniaja te wymagania i są ostosowane o użych głębokości zabuowy. Stuzienki niewłazowe i włazowe firmy Pipelife posiaają wiele zalet umożliwiających instalację w różnoronych warunkach gruntowo-wonych oraz przy obciążeniu statycznym i ynamicznym. 7

9 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych alety stuzienek Pipelife wpływające na ich wytrzymałość i głębokość instalacji: r opowienio ożebrowana konstrukcja postawy zapewnia wysoką wytrzymałość na obciążenie o gruntu oraz woy gruntowej (o 5 m słupa woy) zgonie z PN-EN i PN-EN r ożebrowana konstrukcja korpusu stuzienek PRO 800, PRO 1000 r karbowane strukturalne rury trzonowe PP-B o śrenicy 400 mm i 630 mm o sztywności. SN 8 kn/m 2 (rury W) oraz SN 4 kn/m 2 (rury SW) r postawy stuzienek PRO 630, 800 i 1000 posiaają powójne no, co zwiększa ich wytrzymałość oraz w przypaku występowania woy gruntowej eliminuje wpływ parcia na spó kinety r teleskopowe zwieńczenia w klasie o A15 o 400 wg PN-EN 124 eliminują przekazywanie obciążenia o ruchu pojazów na postawę kinety lub zwieńczenia ze stożków żelbetowych i włazów kanałowych Oznaczenia rur trzonowych: W rura strukturalna tzw. wuścienna (ang. ouble Wall) SW rura strukturalna tzw. jenościenna (ang. Single Wall) Firma Pipelife wykonała baania oporności na okształcenie tzw. integralność strukturalną postaw stuzienek PRO 315, PRO 400, PRO 630, PRO 800 oraz PRO 1000 mm zgonie. z PN-EN i PN-EN Stuzienki Pipelife są oporne na obciążenie przy występowaniu woy gruntowej 5 m ( pociśnienie Bar). W ługotrwałym teście baającym okształcenie postawy kinety przy poziomie woy gruntowej 5 m słupa woy, pionowe ugięcie postawy stuzienki PRO 800 mm wynosi 0,03% (0,1 mm) zaś poziome 1,49%. opuszczalne pionowe ugięcie postawy stuzienki zgonie z z PN-EN i PN-EN wynosi 5%, poziome 10%. Uwaga: Okształcenie postawy stuzienek Pipelife po 50 latach eksploatacji przy występowaniu woy gruntowej 5 m sł. woy jest znacznie niższe niż w wymogach norm co zapewnia ługotrwałą i prawiłową pracę systemu. Należy zauważyć, że w przypaku stuzienek PRO 800,. PRO 1000 w gruntach o wysokim poziomie woy gruntowej powyżej 1 m o spou postawy zalecane jest zastosowanie opowieniego zabezpieczenia stuzienek prze wyporem hyrostatycznym (np. poprzez obetonowanie). 10. Czyszczenie przewoów kanalizacyjnych Stuzienki kanalizacyjne inspekcyjne i włazowe Pipelife oraz przewoy kanalizacyjne posiaają możliwość czyszczenia po wysokim ciśnieniem. Stuzienki inspekcyjne przelotowe PRO 200 posiaają na przejściu rury trzonowej o rury kanalizacyjnej specjalnie wyprofilowany łagony łuk, zapewniający łatwe wprowazenie sprzętu czyszczącego z powierzchni terenu. Tego typu stuzienki mogą być stosowane na przyłączach kanalizacyjnych o śrenicach 110, 160 i 200 mm. Postawa stuzienki PRO 200 łagony łuk Śrenica stuzienek inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400 oraz PRO 630 zapewnia ostęp o na kanału z powierzchni terenu i wprowazenie sprzętu czyszczącego. Śrenica stuzienek włazowych PRO 800, PRO 1000 zapewnia zejście na spó postawy poprzez stopnie włazowe i wprowazenie sprzętu czyszczącego oraz wykonanie prac eksploatacyjnych. 8

10 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Czyszczenie przewoów termoplastycznych należy wykonać. z uwzglęnieniem norm PN-EN oraz PN-EN ateriały rur z tworzyw sztucznych (PVC-U, PE i PP) o ściankach litych i strukturalnych zostały objęte rozległym programem baań laboratoryjnych. Nowe rury z tworzyw sztucznych, jak również te, które były w eksploatacji przez kilka lat, poano oziaływaniu woy o ciśnieniu 120 bar przez 2,8-milimetrowe ysze przez pona 50 cykli bez uszkozenia rur. Prace baawcze i ogólna praktyka w Europie pokazały, że ciśnienie 120 bar jest wystarczające la wszystkich tworzyw sztucznych. Przykła przyłącza kanalizacyjnego o omku jenorozinnego Usuwa ewentualne nierożności mogące pojawić się w trakcie eksploatacji, natomiast zanieczyszczenia są oprowazone o stuzienek z użą ilości woy. Wyniki niezależnych baań wypłukiwania uowoniły, że uża ilość woy po niskim ciśnieniem jest barziej skutecznym sposobem usuwania przeszkó i całkowitego oczyszczania rur. z nagromazonych osaów, jak również prowazenia rutynowej konserwacji. Przy tej metozie używane są ysze wielkośrenicowe (typowo 2,8 mm). stuzienka PRO 400 kolektor stuzienka PRO 200 alecane praktyczne parametry czyszczenia po wysokim ciśnieniem: W przypaku występowania miękkich opaów i zanieczyszczeń wystarczy ciśnienie 60 bar. la barziej pokaźnych naleciałości materiałowych może być wymagane wyższe ciśnienie o 80 o 120 bar. Wyposażenie o wypłukiwania: 1. Stosuj wyposażenie o wypłukiwania typu niskie ciśnienie/ uża ilość woy. 2. Unikaj technik typu wysokie ciśnienie/mała ilość woy. 3. obierz rozmiar yszy opowienio o używanego wyposażenia oraz rozmiaru czyszczonej rury. Ciśnienie wypłukiwania/prękość przepływu: 1. aksymalne ciśnienie w yszy: 120 bar. 2. alecana prękość wypłukiwania opaów: o 6 m/min o12 m/min Prze wykonaniem czyszczenia należy wykonać inspekcję kamerą CCTV w celu ustalenia przyczyn nierożności. W ten sposób wyeliminuje się inne przyczyny, związane np. z uszkozeniem przewou. Po wykonaniu prac czyszczących należy okonać ponownej inspekcji kamerą CCTV i sporzązić raport z wykonanych prac eksploatacyjnych. 9

11 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Nie zaleca się czyszczenia przy użyciu małych, przenośnych urzązeń wiertniczych wykorzystujących niewielkie ilości woy po wysokim ciśnieniem (małośrenicowe 1 mm ysze ). Tego typu czyszczenie ma następujące way: r mniejszy czynny obszar czyszczenia i nieostateczna ilość woy o oprowazenia zanieczyszczeń o stuzienki, r możliwość ponownego uformowania się nierożności w kierunku opływu zanieczyszczeń, r istotne zwiększenie ryzyka uszkozenia ścianki rury, szczególnie jeśli stan techniczny rurociągu nie jest obry. Uwaga: aleca się stosowanie niskiego ciśnienia z użą ilością woy o czyszczenia przewoów termoplastycznych PP, PE, PVC-U. Tego typu czyszczenie ma następujące zalety: r czyszczony jest pełny obwó rury, r występuje znaczny wzrost oziaływania uarowego głowicy płuczącej na nierożność, r większa ilość woy spłukuje zanieczyszczenia (opay) o stuzienki, r występuje niewielkie ryzyko uszkozenia rur. Obliczono że 2,8-milimetrowa ysza przy ciśnieniu 120 bar generuje śrenio energię 5-krotnie większą o yszy 1 milimetrowej przy ciśnieniu 340 bar. 11. Inspekcja kamerą CCTV W wielu krajach Europy obowiązują wytyczne techniczne i normy ustalające częstotliwość przegląu kanałów techniką vieo. Inspekcyjne stuzienki kanalizacyjne PRO 315 z rurą trzonową PP-B I 315 mm oraz PRO 400 z rurą trzonową głakościenną PVC-U lub strukturalną PP-B o śrenicy zewnętrznej N/O. 400 mm przystosowane są o wprowazenia kamery vieo umieszczonej na wózku. W związku z powyższym, firma Pipelife wykorzystując swoje wieloletnie oświaczenie zaleca, aby montować stuzienki. o śrenicy rury trzonowej N/O 400 mm, a mniejsze jeynie pomięzy stuniami N 400 (lub większymi), po warunkiem, że oległość pomięzy stuniami o śrenicy N 400 mm lub większej nie bęzie większa o zasięgu baania wózkowej kamery vieo. Wprowazenie wózkowej kamery vieo o kanału poprzez stuzienkę. PRO 400 mm 12. alety stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki oraz rury kanalizacyjne Pipelife spełniają wysokie wymagania stawiane przy buowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i sprostać mogą wszystkim potrzebom i oczekiwaniom ich użytkowników Szeroki zakres oferty techniczno asortymentowej Pipelife proukuje systemy stuzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 630 oraz włazowych PRO 800 i PRO Stuzienki PRO służą o połączenia. z kompletnymi systemami kanalizacyjnymi skłaającymi się. z rur, kształtek i łączników (w pełnym zakresie śrenic) la rur głakościennych PVC-U mm oraz strukturalnych. Pragma N/O mm. Rury Pragma + I N/I mogą być łączone poprzez aaptory o rur głakościennych I/O. 10

12 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Łatwość i precyzja montażu Stuzienki kanalizacyjne mają niski ciężar, latego montaż. i ukłaanie wraz z całymi ocinkami przewoów może obywać się w każych warunkach i bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu buowlanego oraz buowy róg ojazowych. Rury PVC-U posiaają uszczelki fabrycznie zamontowane w kielichach, natomiast uszczelki o połączenia z rurami Pragma zakłaa się na rurę. zięki tym rozwiązaniom, montaż stuzienek z rurami obywa się łatwo, szybko i okłanie, a połączenia są Wytrzymałość konstrukcyjna trwałe i szczelne. Kielichy rur Pragma mm są przystosowane o połączenia z rurą PVC-U, poprzez założenie uszczelki. z pierścieniem zatrzaskowym, który chroni uszczelkę prze wywinięciem i zapewnia trwałe, szczelne połączenie. Cechy te gwarantują znaczne obniżenie kosztów inwestycji poprzez skrócenie czasu montażu. Stuzienki kanalizacyjne Pipelife spełniają wymogi norm PN-EN , PN-EN 476 i posiaają opowienią wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia statyczne (o gruntu zasypowego), ynamiczne (o ruchu rogowego) oraz parcie o woy gruntowej o 5 m słupa woy. Poczas instalacji stuzienek należy spełnić warunki opowieniego posaowienia, ukłaania i obsybki zgonie z PN-EN 1610, ostosowując technologię o warunków gruntowo-wonych oraz przewiywanego obciążenia Wysoka oporność Systemy kanalizacyjne Pipelife charakteryzują się wysoką opornością zarówno na ziałanie substancji chemicznych. w przepływającym meium, jak i na oziaływanie śroowiska zewnętrznego. W szczególności wykazują one oporność na: r korozję ługującą, ogólnokwasową, siarczanową, magnezową, kwaso węglową; r ługotrwałe ziałanie kwaśnego i zasaowego śroowiska gruntowo wonego; r oziaływanie chemiczne oprowazanych ścieków; r ścieranie w wyniku ziałania wó mocno zamulonych i zanieczyszczonych, w tym na ziałanie piasku. Korozja siarczanowa Kanalizacja betonowa Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife r Powstającące związki mają większą objętość i w konsekwencji poprzez wzrost naprężeń w porach następuje pęknięcie betonu. r Ca 2+ = SO CaSO 4 CaSO 4 = 2 2 O (gips) r W wyniku oziaływania siarczanów na beton powstaje gips i sól Canlota. Kwas atakuje sklepienie rury poatnej na korozję W warunkach beztlenowych nasępuje wiązanie 2 S ze skoncentrowaną wilgocią i powstaje silny kwas siarkowy 2 SO 4 2 S ścieki Bakteryjny rozkla ścieków powouje uwolnienie 2 S. w postaci gazowej Korozja siarczanowa 11

13 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Korozja magnezowa r Występujące w wozie jony magnezu g 2+ oraz. w np. wozie morskiej sole magnezu powoują powstanie soli wapnia (CaSO 4, CaCl 2 ) r gso 4 + Ca(O) 2 = CaSO 4 + g(o) 2. gcl 2 + Ca (O) 2 = CaCl 2 + g(o) 2 r Sole wapnia mogą być wymywane przez woę. Siarczan wapnia CaSO 4 może tworzyć gips i sól Canlota. r W wyniku zmiany woorotlenku wapnia Ca(O) 2 w woorotlenek magnezu g(o) 2 następuje spaek zasaowości betonu, osłabienie wytrzymałości, tworzą się pęknięcia i rysy. Kanalizacja betonowa g 2+ ścieki Korozja magnezowa Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife Korozja ogólnokwasowa r W woach kwaśnych o p < 6,5, zwłaszcza p < 4,5 następuje wyługiwanie woorotlenku wapnia Ca(O) 2 z betonu na roze reakcji chemicznych z kwasami. r Powstają łatwo rozpuszczalne sole CaCl 2, Ca(NO 3 ) 2,. Ca(CO 3 ) 2, AlCl 3, Al(NO 3 ) 3, które są wymywane z betonu przez woę. r większająca się porowatość betonu, powouje wzrost korozji Kanalizacja betonowa + + ścieki Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife Korozja ogólnokwasowa, ługująca Korozja kwasowęglowa r W wyniku ziałania agresywnego wutlenku węgla CO 2 następuje wyługiwanie chemiczne i fizyczne woorotlenku wapnia Ca(O) 2 r CO 2 + Ca(O) 2 CaCO O. Ca(O) 2 + 2CO 2 Ca(CO 3 ) 2 r Kwas węglowy 2 CO 3 powouje rozpuszczenie powierzchniowej warstwy betonu i wypłukiwane Ca(O) 2 r W wyniku osłabienia wytrzymałości tworzą się pęknięcia i rysy Kanalizacja betonowa CO 2 CO 2 ścieki Kanalizacja z tworzyw PP-B, PVC Pipelife Korozja kwasowęglowa Stuzienki wykonane z polipropylenu PP-B są oporne w szerokim zakresie oczynu p < 4,5 wg IN 4030 na korozję spowoowaną ziałaniem mięzy innymi ścieków komunalnych, woy eszczowej, powierzchniowej i gruntowej. Stuzienki kanalizacyjne stosowane na sieciach kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej, powinny spełniać wymogi powyższonej oporności na ścieki oraz siarkowoór. Jest to szczególnie istotne, jeżeli sieć projektowana jest na małych spakach i może ochozić o okresowego zagniwania osaów. Szczególnie szkoliwe la materiałów betonowych, żelbetowych są korozje ługujące, kwasowe oraz pęczniejące. Alkaliczny oczyn betonu, spowoowany obecnością woorotlenku wapnia Ca(O) 2, jest przyczyną korozji tego materiału. w śroowisku kwaśnym. e wzglęu na ość znaczną rozpusz- 12

14 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych czalność woorotlenku wapnia w wozie, śroowisko wone wywiera ziałanie korozyjne na beton, którego jenym z głównych skłaników jest cement portlanzki. Poza ziałaniem jako rozpuszczalnik woa ma znaczny wpływ na proces wietrzenia chemicznego, zwłaszcza gy zawiera rozpuszczony CO 2, sole i kwasy. Stanarowo śrenica porów betonu (w przybliżeniu 70% makro- i 30% mikroporów) jest większa niż śrenica cząstek woy. Nie zapobiega to jenak przenikaniu o wnętrza betonu cząsteczek o rozmiarach mniejszych, o których zaliczają się m.in. cząsteczki kwasów, olejów itp oskonałe parametry hyrauliczne Jeżeli woa lub ścieki mają p 6,5-5,5, to zgonie z normą. IN 4030 jest to słaby stopień, przy p 5,5-4,5 silny, a przy p < 4,5 barzo silny stopień oziaływania korozyjnego na beton. Barzo istotna jest też zawartość CO 2, N 4+, g 2+, SO latego też przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych z materiałów traycyjnych (np. betonowych) projektant musi ysponować okłanymi anymi o korozyjności wó i ścieków. gonie z wymogami normy PN-EN 476, poczas projektowania systemów kanalizacyjnych należy stosować takie materiały, które nie bęą powoowały obniżenia trwałości sieci. Stuzienki kanalizacyjne Pipelife wykonane z polipropylenu, posiaają barzo korzystne parametry hyrauliczne, są oporne na okłaanie się osaów na wewnętrznej powierzchni przewou. Barzo głakie ścianki zabezpieczają prze rozwojem mikroorganizmów i bakterii na ich powierzchni. Stuzienki spełniają wymogi norm PN-EN 476. Stuzienki PRO 400 były również zbaane w instytucie SP zgonie z normą S 2379 (ania) i spełniają jej wymogi. Wymagania przeprowazonych testów są jenak zasane la wpustów kanalizacyjnych, nie zaś la stuzienek. Barzo niski współczynnik chropowatości bezwzglęnej rur termoplastycznych, zwłaszcza po wieloletniej eksploatacji zapewnia najwyższą przepustowość, w przeciwieństwie o rur. z innych materiałów jak beton, czy żeliwo. Współczynniki chropowatości la tworzyw po 20 latach eksploatacji wynoszą: r Colebrook-White k = 0,25 r azen-wiliam C = 150 r anning = 105 Współczynniki chropowatości la rur np. betonowych po 20 latach eksploatacji wynoszą: r k = 2 r C = 90 r = Wysoka jakość i trwałość Firma Pipelife, aby osiągnąć jak najwyższą jakość wyrobów stosuje wysokiej klasy surowce, nowoczesną technologię wytwarzania oraz specjalne konstrukcje uszczelek o barzo wysokiej oporności chemicznej oraz szczelności. Postawowym surowcem stosowanym o proukcji stuzienek kanalizacyjnych oraz rur i kształtek jest polipropylen PP-B (kopolimer blokowy), który zawzięcza swą rosnącą popularność barzo obrym właściwościom, pozwalającym na wszechstronne zastosowanie. Jenolity materiałowo system kanalizacyjny. o barzo korzystnych parametrach zapewnia wieloletnią i bezawaryjną eksploatację. Systemy kanalizacyjne firmy Pipelife są trwałe, wytrzymałe i szczelne. Poczas całego okresu użytkowania nie wymagają konserwacji ożliwość połączenia z systemami wykonanymi z innych materiałów System kształtek łącznikowych umożliwia: r połączenie stuzienek o rur PVC-U oraz rur kanalizacyjnych z PVC-U z rurami żeliwnymi, kamionkowymi, betonowymi r połączenie stuzienek o rur Pragma oraz rur kanalizacyjnych strukturalnych Pragma z rurami żeliwnymi, kamionkowymi, betonowymi poprzez złączki o rur Pragma - pierścień z uszczelką (kielich Pragma) lub złączkę o kielicha PVC-U (bosy koniec Pragma) r z systemami wykonanymi z PE, PP-B (rury strukturalne Pragma, Pragma + I), żeliwa, betonu oraz kamionki r połączenie rur ze stuzienkami betonowymi r wykonanie przyłączy (stosownie o wymagań użytkownika). 13

15 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych opis Pro 200 Pro 315 Pro 400 Pro 630 Pro 800 Pro 1000 ateriał PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B Typ stuzienki niewłazowa włazowa włazowa Śrenica wewn. wejścia Elementy. stuzienek postawa rura trzonowa PVC-U teleskop stożek postawa rura trzonowa PP-B teleskop stożek pokrywa postawa rura trzonowa PP-B,PVC-U teleskop, stożek pokrywa postawa rura trzonowa PP-B teleskop pierścień żelbetowy postawa trzon PP-B reukcja pierścienie żelbetowe, teleskop postawa trzon PP-B reukcja pierścienie żelbetowe teleskop Postawa ateriał PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B Śrenice rur kanalizacyjnych PVC-U Śrenice rur kanalizacyjnych Pragma PP-B Śrenice rur kanalizacyjnych. Pragma + I PP-B Rozaje postaw poprzez kształtki przejściowe poprzez kształtki przejściowe poprzez kształtki przejściowe poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0 przelotowe 0 zbiorcze 45 z jenym bocznym wlotem 45 korek o zaślepienia rury trzonowej poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0 zbiorcze 45, 90 z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ennica o zaślepienia rury trzonowej poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0, 45, 90 zbiorcze 45, 90, z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ślepa ennica o zaślepienia rury trzonowej poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0, 45, 90 zbiorcze 45, 90 z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ślepa Konstrukcja pojeyncze no pojeyncze no pojeyncze no, ożebrowane powójne no aks. poziom woy gruntowej, powyżej 3 m 5 m 5 m 5 m posaowienia [m] Trzon ateriał PVC-U PP-B PP-B PP-B PP-B PP-B Śrenica nominalna trzonu N Śrenica zewnętrzna trzonu Śrenica wewnętrzna trzonu em ożliwość regulacji wysokości: przycięcie regulacja płynna SW SW płynne rury trzonowej teleskopu lub stożka 13. Charakterystyka techniczna stuzienek rury trzonowej SW co 5 cm teleskopu lub stożka 400 W 400 SW 350 W 375 SW 390 PVC-U rury trzonowej W, SW co 3 cm teleskopu lub stożka przycięcie rury trzonowej W. co 5 cm teleskopu o 25 cm przycięcie trzonu. co 10 lub 20 cm,. reukcji o 10 cm pierścienia żelbetowego poprzez kształtki przejściowe przelotowe 0, 45, 90 zbiorcze 45, 90 z jenym bocznym wlotem 45 lub 90 ślepa przycięcie trzonu co 10 lub 20 cm,. reukcji o 10 cm pierścienia żelbetowego Sztywność obwoowa trzonu SN [kn/m 2 ] 4 4 SW 2 SW 8 rura W 4 rura SW 4 rura PVC-U 8 rura W 4 rura SW >2 PN-EN >2 PN-EN wieńczenie Typ zwieńczenia teleskop T05. T20 teleskop T05, T30, B125, T40, 400; T05, T30K, B125K, T50K, 400K teleskop T05, T30, B125, T40, 400; T05, T30K, B125K, T50K, 400K teleskop PE,. pierścień żelbetowy, właz żeliwny pierścień żelbetowy, właz żeliwny; teleskop PP,. pierścień żelbetowy, właz żeliwny pierścień żelbetowy, właz żeliwny; teleskop PP,. pierścień żelbetowy, właz żeliwny Śrenica nominalna N Klasy obciążeń pokrywy włazy A15, 400 A15 A15, B125, C250, 400 A15 A15, B125, C250, A15, B125, C250, A15, B125, C250, A15, B125, C250, 400 Oznaczenia: W rura strukturalna wuścienna, SW rura strukturalna jenościenna 14

16 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych p. Właściwości Wymagania etoa baania 1. Elastyczność lub wytrzymałość mechaniczna króćców brak rozwarstwienia, pęknięć, rys, przeciekania PN-EN Właściwości fizyko-mechaniczne oraz użytkowe stuzienek Uarność postawy stuzienki (metoa zrzutu na tware położe) temp. 0±1 C wysokość 0,5 m Wytrzymałość stopni złazowych na obciążenie pionowe. obciążenie 2 kn brak uszkozeń PN-EN max. okształcenie przy obciążeniu 10 mm,. po zjęciu obciążenia 2 mm PN-EN Wpływ ogrzewania na wyglą wyrobów wtryskowych (test piecowy) temp. baania 150±2 C głębokość pęknięć powinna być mniejsza o 20% grubości ścianki PN-EN ISO 580 etoa A 5. Szczelność stuzienki z króćcami i połączeniami z uszczelkami elastomerowymi temp. baania 23±2 C ciśnienie woy 0,5 bar pociśnienie o -0,3 bar o -0,27 bar brak przecieków PN-EN 1277 etoa 4, warunki B 6. Sztywność obwoowa trzonów stuzienek SN [kn/m 2 ] rura PVC-U 200, 400 mm rura PP-B W (wuścienna) np. 400, 630 mm rura PP-B SW (jenościenna), 400 mm trzon PP-B 800, 1000 mm min. SN 2 SN 4 SN 8 SN 4 SN 2 PN-EN Stuzienki niewłazowe pro 200, PRO 315, pro 400 Najważniejsze cechy: r zastosowana rura o ściance strukturalnej (karbowana. z zewnątrz i głaka w śroku lub karbowana jenościenna). o sztywności pierścieniowej SN 8 kn/m 2 lub 4 kn/m 2 r rura trzonowa wykonana z PP-B, zięki czemu uzyskano: r zecyowane zmniejszenie wagi rury, r znacznie większą oporność na uerzenie, r znacznie większą oporność na niskie i wysokie temperatury, r znacznie większą oporność chemiczną w porównaniu o rury PVC, r zwiększoną kompensację naprężeń. r wyłużony kielich kinety r wewnętrzny spaek w kierunku przepływu 2% r żebra usztywniające konstrukcję oatkowo poprawiające warunki posaowienia i zagęszczenia gruntu wokół kinety. 15

17 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Stuzienki PRO 200 Stuzienki PRO 400 Stuzienka skłaa się z następujących elementów: 1. postawa stuzienki z polipropylenu (PP-B) - przelotowa. N/O mm, 2. rura trzonowa z PVC-U N/O 200 mm, 3. rura teleskopowa głakościenna z PVC-U o śrenicy zewnętrznej 160 mm, 4. uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o śrenicy N 200/160 mm, 5. zwieńczenie żeliwne z pokrywą T05 (A15), T20 (400) wg PN-EN 124. Stuzienki PRO 315 Stuzienka skłaa się z następujących elementów: 1. postawa stuzienki z polipropylenu (PP-B), 2. rura trzonowa z PP-B N/I 315 mm (rura strukturalna jenościenna SW SN 4 kn/m 2 lub SW SN 2 kn/m 2 ), 3. rura teleskopowa głakościenna z PVC-U o śrenicy zewnętrznej 315 mm, Stuzienka skłaa się z następujących elementów: 1. postawa stuzienki z polipropylenu (PP-B), 2. rura trzonowa z PVC-U N/O 400 mm oraz z polipropylenu PP-B N/O 400 mm (rura strukturalna wuścienna. W SN 8 kn/m 2 lub jenościenna SW SN 4 kn/m 2 ), 3. rura teleskopowa głakościenna z PVC-U o śrenicy zewnętrznej 315 mm, 4. uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej typu W lub SW z rurą teleskopową o śrenicy. N 400/315 mm, 5. zwieńczenie żeliwne z pokrywą T05 (A15), T30, B125 (B125), T40, 400 (400) lub kratką ściekową T05K (A15), T30K, B125K (B125), T50K (C250), 400K (400) wg PN-EN 124. Rozaje postaw stuzienek: r przelotowa N/O mm r zbiorcza N/O mm - zbiorcza N/O z jenym olotem 45 lub 90 N/O mm r przelotowa o rur Pragma N/O 500, 630 mm r zbiorcza o rur Pragma N/O 500, 630 mm z bocznym olotem 45 lub 90 N/O mm r przelotowa o rur Pragma + I N/O mm r zbiorcza o rur Pragma + I N/O mm z bocznym olotem 45 lub 90 N/O mm Kielichy postaw kinet PRO 400 o połączenia przewoów o śrenicach o 160 mm o 400 mm posiaają uniwersalną konstrukcję, która umożliwia bezpośrenie połączenie z rurą strukturalną Pragma lub PVC-U poprzez uszczelkę i pierścień zatrzaskowy Elementy stuzienek: 1 teleskop 2 uszczelka manszetowa 3 rura trzonowa z PVC-U 4 rura trzonowa jenościenna z PP-B 5 rura trzonowa wuścienna z PP-B 6 uszczelka 7 postawa stuzienki PRO 200 PRO 315 PRO 400 z rurą trzonową typu Pragma z PP PRO 400 z rurą trzonową głakościenną z PVC-U 16

18 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych zwieńczenie żeliwne Postawy stuzienek Stuzienka Pipelife wykonana na bazie rury Pragma. lub Pragma + I z PP-B Uwaga: rura teleskopowa z PVC-U uszczelka manszetowa rura Pragma z PP postawa stuzienki. na bazie rur. Pragma z PP Wykonanie postaw z PP-B sprawia, że są one wyjątkowo oporne mechanicznie nawet w niskich temperaturach. Postawy stuzienek PRO 200, PRO 315, PRO 400 proukcji. Pipelife wykonane są z polipropylenu (PP-B) formowanego wtryskowo. Postawa posiaa specjalnie wyprofilowane no, co w połączeniu z głaką powierzchnią gwarantuje barzo obrą charakterystykę hyrauliczną. Postawy PRO 315, PRO 400 posiaają wewnętrzny spaek 2%.. Ich wysoką sprawność hyrauliczną zapewnia również opowienie skonstruowanie bocznych wlotów. Przypakowy upaek lub uerzenie nie spowouje pękania lub zniszczenia, nawet w niskich temperaturach. Wytrzymałość postaw stuzienek jest sprawzana w teście uarności, w którym są one upuszczane na położe betonowe z wysokości 0,5 m w temp. 0±1 C wg PN-EN Jenocześnie polipropylen jest barzo oporny na oziaływanie wysokich temperatur. Te cechy znacznie ponoszą walory użytkowe postaw wyproukowanych z PP-B. Postawy o rur głakich wyposażone są fabryczne w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku syntetycznego, a w postawach la rur strukturalnych PP-B uszczelka ta jest osazona na rurze. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne przejście przez próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m słupa woy. Oznacza to, że stuzienki chronią system kanalizacji prze infiltracją wó gruntowych o kanalizacji a także prze eksfiltracją ścieków o gruntu. Postawy stuzienek systemu Pipelife oferowane są jako: r przelotowe, r zbiorcze, r osanikowe, wykonane na bazie rury strukturalnej PP-B Rura trzonowa Rury trzonowe mogą być przycinane o właściwej łougości na buowie, za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej. iejsce cięcia należy zawsze ograować. W stuzienkach kanalizacyjnych i renarskich bez osanika, wyprowazonych o powierzchni terenu, rura trzonowa stanowi element łączący postawę z rurą teleskopową. W stuzienkach kanalizacyjnych z osanikiem i w wielu rozwiązaniach stuzienek renarskich krytych, rura trzonowa stanowi główny element konstrukcji stuzienki. W zależności o zastosowanej kinety, rurę trzonową stanowi głaka, bez kielicha rura kanalizacyjna PVC-U N/O 200 (PRO 200), PP I 315 (PRO 315), PVC-U 400 mm (PRO 400) albo rura strukturalna PP-B. o śrenicy N/O 400 mm typu W o powójnej ściance lub SW o pojeynczej ściance (PRO 400). Rury trzonowe ostarczane są w stanarowych ługościach: 2 i 6 m. Rura trzonowa I 315 mm PP-B SN 4 kn/m 2 SN 2 kn/m 2 Rura trzonowa 400 mm PVC-U SN 4 kn/m 2 Rura trzonowa 400 mm PP-B W SN 8 kn/m 2 Rura trzonowa 400 mm PP SW SN 4 kn/m 2 17

19 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Uszczelki teleskopowe o rury trzonowej Każy teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową Teleskopowe zwieńczenia stuzienek Pipelife proukuje teleskopowe zwieńczenia stuzienek T20, T30, T30K, T40, T50K, w których rura teleskopowa z PVC-U o śrenicy 160 mm lub 315 mm jest trwale zintegrowana. z korpusem włazu żeliwnego. Rura teleskopowa znajuje się wewnątrz żeliwnego korpusu, zięki czemu jest chroniona o np. gorącej masy asfaltowej. Rura teleskopowa jest ostosowana o wewnętrznego kształtu korpusu. Wyróżnia się trzy typy uszczelek teleskopowych: o rury strukturalnej wuściennej (W), o rury strukturalnej jenościennej (SW), o rury głakościennej PVC-U. wieńczenia teleskopowe firmy Pipelife Polska S.A. są proukowane zgonie z normą PN-EN 124 i posiaają na ramie żeliwnej oraz pokrywie następujące oznaczenia: r typ włazu np. T40 lub 400 r klasę nośności włazu np. 400 r normę PN-EN 124 r logo Pipelife r znak proucenta Rozróżnia się następujące rozaje włazów żeliwnych zintegrowanych: T05 właz żeliwny prostokątny z pokrywą pełną, klasy A15 kn (o stuni N 200 mm) T20 właz żeliwny okrągły z pokrywą pełną, klasy 400 kn (o stuni N 200 mm) T05 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy A15 kn T30 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy B125 kn T30K wpust żeliwny kwaratowy, z kratką, klasy B125 kn T50K wpust żeliwny prostokątny, z kratką, klasy C250 kn T40 właz żeliwny okrągły z pokrywą pełną, klasy 400 kn Teleskop zintegrowany z korpusem włazu Oferowane są również stanarowe teleskopy, w których rura teleskopowa jest mechanicznie połączona za pomocą śrub. z korpusem włazu. Rozróżnia się następujące rozaje włazów żeliwnych stanarowych: T05K.. właz żeliwny kwaratowy z wpustem, klasy A15 kn B125 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy B125 kn B125K właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy B125 kn 400 właz żeliwny kwaratowy z pokrywą pełną, klasy 400 kn 400K właz żeliwny kwaratowy z wpustem, klasy 400 kn 18

20 SYSTE stuzienek kanalizacyjnych Wszelkie naprężenia i mikroruchy powstające w gruncie, związane przee wszystkim z obciążeniem ynamicznym pochozącym o ruchu kołowego oraz sezonowymi zmianami temperatury, są kompensowane w pierścieniu uszczelniającym teleskopu. W ten sposób teleskopowe zakończenie stuzienek eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na postawę stuni, zapewniając wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Stuzienki z teleskopami muszą być zawsze rozplanowane. w ten sposób, aby możliwe było osazenie włazu w utwarzonej nawierzchni. Obciążenie o ruchu pojazów przenoszone jest przez właz na pobuowę o nośności ostosowanej o obciążenia. W nawierzchni asfaltowej należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie pobuowy i warstw asfaltu znajujących się w bezpośrenim kontakcie z rurą teleskopową oraz żeliwną ramą włazu. W nawierzchniach utwarzonych robnowymiarowymi elementami betonowymi lub kamiennymi np. kostką można osazić właz żeliwny na wylewanej płycie z betonu klasy B30 oraz pobuowie z piasku stabilizowanego z cementem w stosunku 1:4 o wysokości min. 20 cm. W zależności o usytuowania stuzienki w pasie rogowym. i kategorii ruchu należy zastosować opowieniej klasy zwieńczenia, zgonie z normą PN-EN 124. o stuzienek PRO oferowane są teleskopy ze zwieńczeniem żeliwnym z pokrywą pełną lub kratką. W rogach należy stosować włazy klasy min. B125 (rogi i obszary la pieszych), C250 (pobocza róg, maksymalnie 0,5 m o krawężnika w tor ruchu) oraz 400 (jeznie róg). Wariant 1 Ø 600 Ø 420 Wariant 2 teleskop T40 min. 100 min. 200 min. Ø xh 315 uszczelka teleskopowa płyta wylewana pobuowa piasek z cementem 1:4 min. 200 nawierzchnia asfaltowa pobuowa rura trzonowa Ø 400 Przykłaowe zwieńczenie teleskopu z włazem T40 (40 t) Wariant 1: w nawierzchniach utwarzonych robnowymiarowymi elementami betonowymi lub kamiennymi np. kostką Wariant 2: w nawierzchniach asfaltowych 19

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STUDNI PRO PRO 400 PRO 200 PRO 425 PRO 315 PRO 800 PRO 630 PRO 1000. www.pipelife.pl SCHEMAT KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW STUDNI PIPELIFE

SYSTEMY STUDNI PRO PRO 400 PRO 200 PRO 425 PRO 315 PRO 800 PRO 630 PRO 1000. www.pipelife.pl SCHEMAT KOMPLETOWANIA ELEMENTÓW STUDNI PIPELIFE PRO 630 PRO 800 PRO 1000 PRO 200 PRO 315 PRO 400 PRO 425 SYSTEMY STUDNI PRO www.pipelife.pl Podstawy Rury trzonowe Stożek stożek 200 3495200466 y z pokrywą pełną T 05M - 1,5 t teleskop z manszetą 3496100517

Bardziej szczegółowo

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18.

System ciśnieniowy z PVC 2. System ciśnieniowy z PE 4. Studnie wodomierzowe 17. System kanalizacji zewnętrznej z PVC 18. Cennik produktów WODOCIĄGI CENNIK Produktów aktualny od 1 października 2012 System ciśnieniowy z PVC 2 System ciśnieniowy z PE 4 Studnie wodomierzowe 17 kanalizacja System kanalizacji zewnętrznej z PVC

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012 Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne Systemy rurowe Gamrat Ceny obowiązują od 01.06.2012 Hurtowa oferta cenowa 2012 SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 3 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

5.2. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M- 34034)

5.2. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M- 34034) 18 Lp. 5.. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M- 34034) Materiał i rozaj rury Stan powierzchni i warunki eksploatacji Bezwzglęna chropowatość rury k [mm] 1 3 4 Rury 1 walcowane z miezi, mosiązu, brązu

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MONTAŻOWE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

ROBOTY MONTAŻOWE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r ROBOTY MONTAŻOWE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 30 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 45112000-5. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 45112000-5. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. 32 1. WSTĘP 1.1. Przemiot ST Przemiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa Ul. Czerniakowska 16

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa Ul. Czerniakowska 16 1 BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 Inwestor: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa Ul. Czerniakowska 16 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I -V KATEGORII 1. WSTĘP D 02.01.01 Roboty ziemne wykonanie wykopów w gruntach I V kategorii 1.1. Przemiot ST Przemiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

AWAS SK Osadniki AWAS S Osadniki Cyrkulacyjne OC Zbiorniki retencyjne

AWAS SK Osadniki AWAS S Osadniki Cyrkulacyjne OC Zbiorniki retencyjne Separator bezfiltrowy cyrkulacyjno-koalescencyjny AWAS SK Osaniki AWAS S Osaniki Cyrkulacyjne OC Zbiorniki retencyjne - rogi - Obwonice - Autostray - Parkingi Katalog 2011 Bez kropli ryzyka Separator bezfiltrowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli Wybrane zaganienia Franciszek Spyra ZPBE Energopomiar Elektryka Gliwice Wstęp W artykule przestawiono wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice Strona 1 z 12 Instalprojekt ul. Świętojańska 5c/7 44-102 Gliwice tel.: 32 726 54 54 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt:_Kanalizacja deszczowa Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59 Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENNIK STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

CENNIK STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH CENNIK STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Elementy studzienki kanalizacyjnej 1000 Stożek mimośrodowy 1000 ze ami tworzywowymi Oznaczenie H N Ilość mm mm szt Standard (ST) Wzmocnione (WZ) S ms 1000/750 750 200

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Separatory. tłuszczów i węglowodorów PRZEWODNIK WYDANIE 1 MOTEL RESTAURACJA. www.haba.pl

Separatory. tłuszczów i węglowodorów PRZEWODNIK WYDANIE 1 MOTEL RESTAURACJA. www.haba.pl Separatory tłuszczów i węglowoorów WYDNIE 1 MOTEL RESTURCJ PRZEWODNIK Szanowni Państwo. Pragniemy przestawić ofertę separatorów węglowoorów i tłuszczów. Niniejszy przewonik ma na celu przybliżenie Państwu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres opracowania... 4 2. Zakres robót... 4 3. Projektowane rozwiązania techniczne... 4 5.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy... 5 5.2. Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul.

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do projektu technicznego przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. Przyłącze

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW KANALIZACYJNYCH ważny od 1 marca 2011 r. Rury kielichowe,,precise betonowe z uszczelką zintegrowaną

CENNIK WYROBÓW KANALIZACYJNYCH ważny od 1 marca 2011 r. Rury kielichowe,,precise betonowe z uszczelką zintegrowaną CENNIK WYROBÓW KANALIZACYJNYCH ważny od 1 marca 2011 r. Rury kielichowe,,precise betonowe z uszczelką zintegrowaną 400 75 KRÓCIEC 400x1000x75 betonowy 1000 198,00 zł RURA KIELICHELCHOWA400x2500x70 betonowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU. Budownictwo Motoryzacja Przemysł WPUST ULICZNY RAINSPOT INSTRUKCJA MONTAŻU www.rehau.pl Ważna od listopada 2015 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przemysł INSTRUKCJA MONTAŻU WPUSTU ULICZNEGO Wpust uliczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.30) str

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.30) str Inwestor: Wykonawca: Przedmiar Nazwa budowy: DOCIEPLENIE STROPODACHU HAL STALOWYCH I PODŁOGI WRAZ Z INSTALACJĄ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Adres budowy: Stadionowa 7a, Mysłowice Obiekt: instalacje wody,kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle

Schemat systemu 52. Szerokość w świetle ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY REKUPERACJI. www.rekuperacja-prodma.pl

SYSTEMY REKUPERACJI. www.rekuperacja-prodma.pl www.rekuperacja-proma.pl ZKŁD PRODUKYJNY 09-300 Żuromin ul. Wyzwolenia 130 tel.: +48 23 659 39 57, +48 604 441 233 e-mail: zuromin@proma.pl SIDZI FIRMY 05-806 Sokołów ul. Sokołowska 38 tel./fa : +48 22

Bardziej szczegółowo

Wpusty łazienkowe / liniowe odpływy prysznicowe wewnątrz budynków System 100 4.1 W 41

Wpusty łazienkowe / liniowe odpływy prysznicowe wewnątrz budynków System 100 4.1 W 41 Wpusty łazienkowe / liniowe y prysznicowe System 100 Wpusty łazienkowe / liniowe y prysznicowe wewnątrz budynków System 100 4.1 W 41 Wpusty łazienkowe Der Superflache System 100 KESSEL - Zalety Łatwa zabudowa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla ul. Słonecznej w Gryfowie Śl. SPIS TREŚCI

Budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla ul. Słonecznej w Gryfowie Śl. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa prawna opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 1.4. Założenia i materiały projektowe... 2 2. Opis techniczny stan istniejący...

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

nr. katalog Nazwa cena netto

nr. katalog Nazwa cena netto F.H.PARTNER nr. katalog Nazwa cena netto Właz kanałowy na stożek betonowy 380.015.000 Właz na stożek betonowy klasy A 15 92,40 380.125.000 Właz na stożek betonowy klasy B 125 93,50 Właz kanałowy na studnie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa budowy kompleksu boisk sportowych przy ul. Kordeckiego w Nysie w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"

Dokumentacja projektowa budowy kompleksu boisk sportowych przy ul. Kordeckiego w Nysie w ramach programu  Moje Boisko - Orlik 2012 1 Opis techniczny do projektu budowy, sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 400, przykanalika kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego oraz drenażu boisk sportowych w związku z budową kompleksu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

ACO Żeliwo. Wpusty podłogowe. Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA

ACO Żeliwo. Wpusty podłogowe. Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA ACO Żeliwo Wpusty podłogowe Żeliwne wpusty podłogowe ACO WAL-SELECTA ACO WAL-SELECTA Zabezpieczenie przed pożarem Dźwiękochłoność Wytrzymałość na temperaturę powyżej 1000 C Klasa materiałowa A1 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Wśród bogatej na rynku oferty systemów kanalizacyjnych produkty MAGNACOR charakteryzują się wyjątkowymi cechami:

Wśród bogatej na rynku oferty systemów kanalizacyjnych produkty MAGNACOR charakteryzują się wyjątkowymi cechami: INSTRUKCJA Wśród bogatej na rynku oferty systemów kanalizacyjnych produkty MAGNACOR charakteryzują się wyjątkowymi cechami: - odpornością na ścieki w zakresie ph 2 12, również na sól i środki do zimowego

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym

Kratka wentylacyjna z wkładem pęczniejącym Kratka wentylacyjna z wkłaem pęczniejącym typu Oporność ogniowa w zależności o wymiarów Aprobata Techniczna ITB AT-15-5593/2002 Przykła zamawiania: /B = 300/H = 150/60 { { { grubość wkłau pęczniejącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

KARTY KATALOGOWE. Włazy i wpusty

KARTY KATALOGOWE. Włazy i wpusty KARTY KATALOGOWE Włazy i wpusty Spis produktów WŁAZY Nazwa produktu Indeks Indeks SAP Strona Studzienki Basic 315 Pokrywa żeliwna A15/315 do rury karbowanej - 2 śruby 3164144725 3022171 3 Właz żeliwny

Bardziej szczegółowo

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 E Engineering GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

KATALOG PROJEKTANTA 1/ STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE

KATALOG PROJEKTANTA 1/ STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE KATALOG PROJEKTANTA 1/ STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE KATALOG PROJEKTANTA / 1 / STUDNIE I ZBIORNIKI BETONOWE Ecol-Unicon specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości studni i zbiorników wykonanych z betonu

Bardziej szczegółowo

Rury polimerobetonowe

Rury polimerobetonowe Rury polimerobetonowe Beton polimerowy jest połączeniem żywicy syntetycznej zapewniającej właściwości elastyczne z betonem gwarantującym wymaganą twardość materiału. Już od ponad 40 lat ten materiał znajduje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Elementy studni szczelnych

Elementy studni szczelnych Elementy studni szczelnych rodzaje zakończenia studni betonowych Zwężka Płyta pod pierścień +pierścień Płyta nastudzienna Płyta nastudzienna Zwężka Płyta pod pierścień + pierścień 2 StropyElementy Teriva

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE: 1.1 Inwestor: Gmina Świerczów Ul. Brzeska 48 46 112 Świerczów

OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE: 1.1 Inwestor: Gmina Świerczów Ul. Brzeska 48 46 112 Świerczów OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE: 1.1 Inwestor: Gmina Świerczów Ul. Brzeska 48 46 112 Świerczów 1.2 Zleceniodawca: Gmina Świerczów Ul. Brzeska 48 46 112 Świerczów 1.3 Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora;

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 38 - D-03.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 39 - D-03.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH Tiem Meijering Teppfa SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WSTĘP Systemy rurowe o ściankach strukturalnych zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900 korytko specjalne do montażu krzyżowego Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45200000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45200000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45200000-9 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót str. 33 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Stan projektowany zagospodarowania terenu Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Zbiorniki Weho. Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Zbiorniki Weho Zbiorniki z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) Informacje ogólne WH Pipe Poland należy do fińskiej Grupy WH Pipe, jednego z czołowych producentów rur i systemów do wodociągów i kanalizacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ATW - Technika Sanitarna spółka cywilna T. Kozłowski, W. Paluch, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2 tel., fax.: (81) 888 5241 e-mail: atw@op.pl PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ADV. p r o j e k t. 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom 0 602 257 844, adv.projekt@wp.pl NIP 886-24-01-646 PROJEKT BUDOWLANY

ADV. p r o j e k t. 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom 0 602 257 844, adv.projekt@wp.pl NIP 886-24-01-646 PROJEKT BUDOWLANY ADV p r o j e k t 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom 0 602 257 844, adv.projekt@wp.pl NIP 886-24-01-646 STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR : Gmina Świebodzice ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice

Bardziej szczegółowo

Geberit Mepla 3. Geberit Mapress Mapress Kupfer (miedź) 49. Narzędzia Geberit 207. Indeks 231. Mapress Kupfer Gas 67. Mapress Kupfer FKM 83 Cu

Geberit Mepla 3. Geberit Mapress Mapress Kupfer (miedź) 49. Narzędzia Geberit 207. Indeks 231. Mapress Kupfer Gas 67. Mapress Kupfer FKM 83 Cu Geberit Mepla 3 Geberit Mapress Mapress Kupfer (mieź) 49 Cu Mapress Kupfer Gas 67 Mapress Kupfer FKM 83 Cu Mapress Eelstahl (stal szlachetna) 95 ES Mapress Eelstahl FKM 131 ES Mapress C-Stahl (stal węglowa)

Bardziej szczegółowo