SAINT FABIAN CATHOLIC COMMUNITY PARAFIA ŒWIÊTEGO FABIANA. Our Mission is to be a Reflective and Active Presence of Jesus Christ in the Community.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAINT FABIAN CATHOLIC COMMUNITY PARAFIA ŒWIÊTEGO FABIANA. Our Mission is to be a Reflective and Active Presence of Jesus Christ in the Community."

Transkrypt

1 SAINT FABIAN CATHOLIC COMMUNITY PARAFIA ŒWIÊTEGO FABIANA Our Mission is to be a Reflective and Active Presence of Jesus Christ in the Community. We are called by God as the Baptized Community of Saint Fabian to Embody the Risen Christ we Experience as Savior, Teacher, Healer, Peacemaker, Compassionate Lover Embracer of all Cultures and Ages, Celebrator, Comforter, Servant, Host, Entrance and Guide United in faith as Daughters and Sons, we live and celebrate God s Presence

2 PAGE 2 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 Understanding in Listening We read periodicals, newspapers, magazines, facts, truths, and literature. However, our wisdom does not flow from reading alone: To understand what we are reading, we need to carry out text analysis, work on the imagination, empathize and listen to the text, so that we can understand what the words before us are trying to say. If the text seems difficult to comprehend, we read it several times in order to understand it and draw the essence of what the author is trying to convey. We should treat the texts of the Old and New Testaments in a similar way, which allow God to speak to us, and at the same time, teach us. And today God speaks clearly about the Law and the precepts, as He says: You shall not add to the word which I command you, nor take from it; that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Keep them and do them; for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the peoples, who, when they hear all these statutes, will say, Surely this great nation is a wise and understanding people. (Deuteronomy 4: 2, 6) We can never get enough of compliments and praise, so words about our wisdom should please us. But later in today's instruction, we receive a warning, Therefore put away all filthiness and rank growth of wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. (James 1: 21-22) So listening alone is not enough to understand; we have to analyze the words we have heard, and most importantly, do the things it says. There is, however, someone who teaches us how to enter the next stages of understanding and purity, not only of the carnal, but mainly the proper spiritual purity. It is our Lord Jesus Christ who says to us: Hear me, all of you, and understand: there is nothing outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are what defile him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a man. (Mark 7: 14-15, 21-23) All that remains is the question of how to act in order to live according to the teachings- but this is only a matter of our conscience and understanding of the Word of God. Mother of God, through Your intercession, we ask for the gift of wisdom and prudence in order to, in Your Son s footsteps, follow righteousness leading to faith, hope, and love. Through Christ, with Christ and in Christ. Czytanie ze zrozumieniem Czytamy czasopisma, gazety, magazyny, fakty, prawdy i wszelkiego innego rodzaju literaturę. Jednakże nasza mądrość nie wypływa z samego czytania: abyśmy zrozumieli, co czytamy, potrzebujemy zanalizować dany tekst, popracować nad wyobraźnią, wczuć się w opisane emocje i wsłuchać się w słowa oraz zawarte w nich treści, które próbują do nas przemówić. Jeśli dany tekst wydaje się zbyt trudny do zrozumienia, staramy się czytać go kilka razy, aby zrozumieć i dotrzeć do istoty, jaką autor próbuje nam zakomunikować. W podobny sposób powinniśmy potraktować teksty Starego i Nowego Testamentu, którymi Bóg posługuje się, aby mówić do nas i objawiać nam Jego naukę. W dzisiejszej Ewangelii, Bóg wyraźnie mówi na temat Prawa i przykazań: "Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: ' Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny'."(pwt. 4, 2-6). Zwłaszcza, ostatnie słowa o mądrości powinny nas zadowolić, bo przecież nigdy nie dość nam komplementów i pochwał w tym względzie. W kolejnych czytaniach na dzisiaj, otrzymujemy jednak przestrogę: "Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie." (Jk. 1, 21-22). Stąd też samo słuchanie jest nie wystarczające do zrozumienia; konieczne jest zanalizowanie usłyszanych słów, a co najważniejsze, wprowadzenie tych słów w czyn. Jest jednak ktoś, kto uczy nas jak wchodzić w kolejne etapy rozumienia spraw, a zwłaszcza sprawy czystości, nie tylko cielesnej, ale przede wszystkim tej właściwej - czystości duchowej. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi do nas: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". (Mk. 7, 14-15, 21-23). To, o co pozostaje nam pytać, to jak mamy postępować, aby żyć zgodnie z Bożą nauką - leży to w zakresie naszego sumienia i zrozumienia Bożego Słowa. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo, prosimy o dar mądrości i roztropności, abyśmy za przykładem Twego Syna, podążali w prawości wiodącej do wiary, nadziei i miłości. Przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem.

3 PAGE 3 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 READINGS FOR THIS WEEKEND FIRST READING: DUTERONOMY 4: 1-2, 6-8 GOSPEL: MARK 7:1-8, 14-15, Moses said to the people: "Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live, and may enter in and take possession of the land which the LORD, the God of your fathers, is giving you. In your observance of the commandments of the LORD, your God, which I enjoin upon you, you shall not add to what I command you nor subtract from it. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations, who will hear of all these statutes and say, 'This great nation is truly a wise and intelligent people.' For what great nation is there that has gods so close to it as the LORD, our God, is to us whenever we call upon him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law which I am setting before you today?" SECOND READING: JAMES 1:17-18, 21B-22, 27 Dearest brothers and sisters: All good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth that we may be a kind of firstfruits of his creatures. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls. Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this: to care for orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained by the world. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands. For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me; in vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile. "From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within and they defile."

4 PAGE 4 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 ADORATION of the BLESSED SACRAMENT The Adoration Chapel will be closed this Monday, September 3rd for Labor Day. This Monday, Sept. 3rd, the Adoration Chapel will be closed for the Labor Day Holiday. We wish all of you & your families a very good and safe holiday weekend. We ll see you next Monday, Sept. 10th. TREASURES FROM OUR TRADITION When an altar is dedicated, the Rite of Dedicaton directs that, if possible, the relics of a martyr be mortared into the church floor under the mensa, or altar table. Up until this revised rite, the general practice was to include small relics of saints in an altar stone, a slab of marble that was normally set in the altar itself. Today s rite states a clear preference for martyr, and for a substantial part of the body, in accord with our tradition s desire for substantial symbols. Martyr, of course, means witness in Greek, and was the title given early on to the people who by their death imaged the death of Christ. From the beginning, there has never been a shortage of such people, although it took a while for the Church to develop a process to declare someone a martyr. Saint Augustine tells how it was done in the fifth century. By then, popular opinion didn t count as much as an official tribunal set up by the bishop of the place where the martyr suffered. After the inquiry established that the person did indeed die for the faith, a metropolitan bishop had to ratify the decision before a shrine could be built or an altar set up over the martyr s tomb. For the most part, the honor paid to a martyr (called a cult ) was restricted to that diocese, although the fame of some heroes spread so much that they were celebrated elsewhere. The age of the martyrs is now, and more people died for the faith in the twentieth century than ever before, witnessing to Christ to the end. Their sacrifice remains the seed of the Church. Rev. James Field, Copyright J. S. Paluch Co. BLESSING OF EXPECTANT MOTHERS THIS SUNDAY SEPTEMBER 2, 2018 On the first Sunday of each month, St. Fabian Parish offers a blessing for expectant mothers, fathers and their unborn children, immediately following the 9:30 a.m. Mass and we ll meet in the Chapel. The blessing is given to strengthen mothers & fathers during the time of waiting and to pray for the health and safe delivery of their child. This blessing may be received monthly throughout the pregnancy. ~ Deacon Ron READINGS FOR THE WEEK Monday: 1 Cor 2:1-5; Ps 119:97-102; Lk 4:16-30, or, for Labor Day, any readings from the Mass For the Blessings of Human Labor, nos Tuesday: 1 Cor 2:10b-16; Ps 145:8-14; Lk 4:31-37 Wednesday: 1 Cor 3:1-9; Ps 33:12-15, 20-21; Lk 4:38-44 Thursday: 1 Cor 3:18-23; Ps 24:1bc-4ab, 5-6; Lk 5:1-11 Friday: 1 Cor 4:1-5; Ps 37:3-6, 27-28, 39-40; Lk 5:33-39 Saturday: Mi 5:1-4a or Rom 8:28-30; Ps 13:6; Mt 1:1-16, [18-23] Sunday: Is 35:4-7a; Ps 146:7-10; Jas 2:1-5; Mk 7:31-37 Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls. James 1:21b

5 PAGE 5 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 J esus said to Simon, Do not be afraid; from now on you will be catching men. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. - Luke 5 Twenty-Second Week in Ordinary Time On the Twenty-second Sunday in Ordinary Time, the Gospel flows from the readings this past week. When Jesus is challenged because his disciples don't follow the ritual washings, he defends them, quoting Isaiah: This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. Jesus calls us to an inner cleanliness: From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within and they defile. Monday is the Memorial of Saint Gregory the Great, pope and doctor of the church. Saturday is the Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, with its own special readings. Our first weekday reading for the next several weeks will be from Paul's First Letter to the Corinthians, offering a look at the struggles and joys of the early life of the Church in Corinth. Paul admits, I came to you in weakness and fear and much trembling, and my message and my proclamation were not with persuasive words of wisdom, but with a demonstration of spirit and power, so that your faith might rest not on human wisdom but on the power of God. This week we begin reading from Luke's Gospel, which brings us the vivid stories of Jesus' early public ministry. We will continue with Luke until Advent. Jesus teaches in the synagogue in his hometown of Nazareth. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor, he reads from Isaiah, but his listeners wanted only to see the miracles they had heard about him. He cleanses a man of an unclean spirit - a spirit who recognizes Jesus as the Holy One of God when those around Jesus did not. He cures Simon's mother-in-law and then tells the crowds he must leave to spread the good news to other towns. As Jesus comes upon Peter, James and John, he invites the weary fishermen to lower their empty nets one more time. When they bring up nets overflowing with fish, Peter says, Depart from me, Lord, for I am a sinful man but Jesus reassures him not to be afraid and says Peter will be catching people now. He tells them, No one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be ruined. When he is criticized for allowing his disciples to pick grain to eat on the sabbath, Jesus is compassionate toward their hunger and defends them saying, The Son of Man is lord of the sabbath. On the Twenty-Third Sunday of Ordinary Time, Isaiah offers comforting words: Say to those whose hearts are frightened: Be strong, fear not! Here is your God, he comes with vindication; with divine recompense he comes to save you. In Mark's Gospel, Jesus heals a deaf and mute man. The people are astonished and say of Jesus, He makes the deaf hear and the mute speak. Daily Prayer This Week Among the many healing stories in this week's gospels is the story of the call of Peter. It is powerful for us because we see the very human moment of Peter's self-doubt: he realizes the power of Jesus, falls down in an awareness of his own sinfulness and wants Jesus to turn away from him because he is too sinful. All of us can have moments of feeling we are unworthy - and the truth is that we can never be worthy of the unending love Jesus offers us. But how blessed we are if we realize that we are loved without limits even though we have done nothing to deserve that kind of love. Knowing in a balanced humility that we are sinful is not a bad thing - but if we get stuck there, and are tempted to turn away from Jesus as Peter did, then we have become more focused on ourselves than on the love we are being offered. This week is a week to rejoice in that love and healing Jesus wants to give us. It is a prayer we can carry throughout our days. Each morning as we awake, we can ask the Lord to open our hearts in gratitude for what we will be offered this day. We might pause to imagine ourselves being healed and touched by Jesus. For just a moment, we might see Jesus in front of us, his eyes filled with such love, reaching out to give our ears and tongue a healing touch; to lift us from an invalid's bed or to drive the unclean spirits from us. Throughout the day we can remember that gentle touch from Jesus and ask him to continue drive out any of those unclean spirits we may be carrying today. What is Jesus calling me to? Who am I being invited to listen to and speak on behalf of today? Who will come across my path today that needs Jesus' healing through my own care and kind words? Dearest Jesus, be with me in this day. I can feel how much I long for a deeper connection with you, and yet I am ashamed of my weaknesses. Touch my heart so that I might be open to your healing love. Let me be open to all of those you put in my life today and let me be aware of their needs and care for them before I worry about my own. Give me an awareness of the love that is already there for me and a generosity of heart that allows me to share it with others. Taken from the "Weekly Guide for Daily Prayer" on the Creighton University's Online Ministries web site: Used with permission.

6 PAGE 6 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 You Are Invited To Welcome Our New Pastor of St. Fabian Church Rev. Grzegorz (Greg) Warmuz as he is installed by The Most Rev. Andrew P. Wypych September 8, 2018 at the 5:00 p.m. Mass 83rd & Oketo Bridgeview, Illinois Reception to follow in Kash Hall Father Gregory Warmuz was born on April 29th, 1966, in Nowy Targ, Poland. He grew up in Kowaniec, with his eleven brothers and sisters. He became a member of Cistercian Order in From 1988 to 1994, he studied at the Major Seminary of the Franciscan Fathers in Katowice. He was ordained as a priest on May 12th, 1994 and in the same year received the Master of Theology Degree. Fr. Greg came to the United States in 1999 and studied English at University of Illinois at Chicago. He has served as associate pastor at the parishes of St. Odillo, St. Priscilla, St. Fabian, St. Stephen and was assisting at St. John the Evangelist and other parishes with his sacramental services. For the last nine years Fr. Greg has served at St. Stephen Parish as associate pastor. He is the chaplain of The Polish Highlanders Alliance of America circles - Koło Maruszyna and Koło Ciche and is involved in the Catholic League for Religious Assistance to Poland and Polonia (Liga Katolicka). Father Warmuz was incardinated into the Archdiocese of Chicago in He will now serve at St. Fabian Parish as the sixth Pastor. If you would like to make a food contribution, (please, no hot dishes), a monetary contribution towards food or volunteer to help setup, work the evening or cleanup, please call: Paula Daley: (English) Ewelina Sucharska: (Polish - Noon to 4 pm)

7 PAGE 7 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 We remember our deceased parishioners, family members and friends who are now with the Lord Anna Belz Rosemarie Stec Lynn Callahan LaVerne Peters Carmen Flores Agnes Ortman Clarence Talentowski Please keep them and their families in your prayers! BAPTIZED UNTO THE LORD We welcome these children Into our family of faith. Edward Jozef Burton Olivia Isabelle Realengo Kaya Annamay Monsanto Malia Rose Tarbhai Matheo William Jasinski The Parish Offices will be closed on Monday, September 3rd, in honor of Labor Day. ST. FABIAN CHURCH IS IN NEED OF MORE ALTAR SERVERS! WE NEED YOUR HELP! Adults and Children of the Parish - Won t you please consider helping out St. Fabian Church? Adults AND Children from 4th grade up are welcome to serve at any of our four Masses on the weekend. Servers usually participate in one or two Masses per month, however they can serve more often if they like. The 8:00 a.m. and 11:00 a.m. Masses need the most help! Training is provided. If you or your child are interested in helping the parish and being an active part of the church, please contact Altar Server Coordinator Paula Kroll at (847) to help schedule a training hour. If you are interested in learning about the Muslim religion while exploring aspects of our own Catholic faith, our dialogue group might be for you. The Catholic / Muslim Women's Dialogue Group meets once a month to discuss topics relevant to each faith. We also try to participate in at least 2 outreach projects each year. Meetings alternate between St. Fabian's and the Mosque Foundation. We eat together, laugh together, and pray together. If you are interested, please contact: Andreatte Brachman

8 PAGE 8 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 Greetings Parishioners of St. Fabian, R. C. I. A. Rite of Christian Initiation of Adults If you or someone you know is interested in becoming a Catholic or completing your Sacraments please call the Rectory at during business hours and give them your name and phone number. You will be contacted and we will answer any questions you have. If you are interested in learning more, there will be an introductory meeting on Tuesday, September 4th beginning at 7:00 p.m. Our classes will begin on Tuesday, September 11th, from 7 to 8:30 PM. Full schedules will be provided. I hope that you will seriously consider this invitation to get to know more about Jesus and our faith. Blessings, Deacon Ron Zielinski Choir season will be starting on September 6th, so I m inviting all interested to please join me in this ministry. You don t have to know how to read music, you just have to have the love of the Lord and love of music. We meet on Thursdays from 7 to 9PM and for holiday seasons twice a week on Mondays and Thursdays, same time. For practice you would need to have a binder for music and a pencil. So if you feel called to this ministry please stop by after any Sunday mass and see me or call the music ministry office at and I will get back to you. The people of St. Fabian really like to sing; I hear you at the masses, so once again I invite you to join me. Our choir is always looking for people who like to sing and help others to praise the Lord. Are you possibly one of those people? Come let us and make a joyful noise unto the Lord.( Psalm 95:1). Also at this time I and my assistant director John Naret would like to invite the children of the parish to join the children s bell and vocal choir. Practices are on Thursdays. Bell choir is at 4 to 4:30PM while vocal choir practices at 4:30 to 5:30PM. The children don t have to know how to read music either for bell or vocal. The notes for bell choir are colored to signify different notes and you don t need to know how to read music to sing. The children need to have a music folder, a pencil and a bottle of water. The children can be from ages 8 to 18. I will provide a permission slip at the beginning in September. We invite the children to partake in this ministry. For due to past years; membership has reduced dramatically. Remember that voices of children and young adults are as angels singing forever in the presence of God. Please consider allowing your children to sing the Lord s praises. In advance, thank you for sharing your children with the parish family of St. Fabian. Please remember the words of St. Augustine That when you sing, you pray to twice. Deacon Raul C. Duque Music Director John Naret Assistant Music Director

9 PAGE 9 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 The skies looked ominous with clouds one minute and sun the next. But that didn t keep the cars, bikes or trucks away from the Knights of Columbus Council th Charity Car and Bike Show which was held on Saturday, August 18, 2018 in the parking lot of St. Fabian. There were games for the kids, music by DJ Mike, blessings by Father Gregory and plenty of food and ice cream for all. Numerous raffles were held thanks in part to the generosity of the many sponsors of this event. There was even gift swapping going on..participants agreed that a good time was had by all. The money raised from the event will be donated to the Anthony Rizzo Family Foundation. Founded by Chicago CUBS 1st baseman Anthony Rizzo, this organization funds many children s hospitals as well as Cancer research and aiding families of sick children. The best part of course was at the end of the show that s where everyone finds out who walked away with an acknowledgement of the time and hard work it took to make their vehicles stand out. There were a lot of categories and the judges walked many miles to check everyone s vehicle over. Below are the results: Best in Show Best in Show Father Gregory s Pick

10 PAGE 10 TWETNTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 Weekly Collection July 1, June 30, 2019 Weekly Goal: $10, AUGUST 26, 2018 $ 9, Year-to-date Deficit: $ 13, ~ Quips from Deacon Charlie ~ Prayer for the Week: Lord, help me to tackle everything on my plate today with grace, enthusiasm, and joy, knowing that my attitude may affect others in ways I m not even aware of. Thought for the Week: The best way to do satisfying work is to do it for the Lord. A Very Happy Labor Day to All of You... Children's Liturgy of the Word Children s Liturgy of the Word will is held on Sunday during the 9:30 Mass. All children ages 4-12 are welcome. Younger children may attend with a parent. Parents are always welcome to observe. PRAY FOR OUR FRIENDS AND RELATIVES IN THE MILITARY Jonathon Aguirre, Kenneth W. Annel, Junior Browren, Anthony Gonzalez, Maria Gross, Troy Gryga, Joseph Klaus, Thomas Hummel, Michelle Klaus, Christopher Koutsis, David Leyden, Patrick Leyden, Wayne G. Lewen, Jr., David Malinowski, Kevin McEnaney, Ryan McHeffy, Michael Michalek, Heather Quinlan, Mike Snee, Anthony Spear, Richard Stone, Luke Tatar, Christopher Thomas, Melanie Thomas, Steve Williams, Joel Winter, Robert Wnek, Cody Wolin LORD, HOLD OUR TROOPS IN YOUR LOVING HANDS. PROTECT THEM AS THEY PROTECT US. BLESS THEM FOR THE SELFLESS ACTS THEY PERFORM FOR US. AMEN Don t forget to register for Religious Education school year! Registration forms are available in the RE Office, school lobby, and on counter in the Narthex. Completed forms should be returned to the RE Office or to our drop box located on the east wall of the education building entrance. Questions? Please call (708)

11 PAGE 11 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 SACRAMENTAL SCHEDULE SUNDAY EUCHARIST: [English] 8:00, 9:30, 11:00 AM (Saturday 5:00 PM) [Polish] 6:30 AM, 12:45 & 7:00 PM DAILY EUCHARIST: 9:00 AM (Monday - Friday) HOLY DAY EUCHARIST: Scheduled prior to the holy day. RECONCILIATION: Saturday: 4:00 4:45 PM First Friday: 6:00 7:00 PM MARRIAGE: Call the Parish Office 6 months in advance. BAPTISM: English - 1st Sunday at 3p.m.; Polish - Every Sunday at 12:45 Mass. No Exceptions. Call the Parish Office to schedule. Parents must attend preparation session. ANOINTING: Call the Parish Office when serious illness occurs :00 PM 6:30 AM 8:00 AM 9:30 AM 11:00 AM 12:45 PM 7:00 PM Lector 1 I. Slota R. Kavales M. McCalip J. McGuire J. Mateja J. Stafiera Fr. Greg s Installation Mass Lector 2 R. Purwin K. Surwillo V. Bosworth D. McGuire A. Swietoslawski M. Adamski Lector 3 E. Jedynasty A. Kulach T. Wroblewska Host 1 E. Jedynasty J. Macias K, Barnes Z. Pash K. Tylka M. Bobek Host 1A I. Slota T. Bosworth P. Kroll A. Swietoslawski J. Stafiera Host 3 M. Obrochta C. Shubert A. Cortes Host 4 B. Obrochta J. Latona Y. Dugic Wine 1 L. Guerrero D. Moriarty D. Pospishil Wine 1A T. Paluch R. Harding Wine 2 Deacon Deacon Deacon Wine 3 M. Guerrero M. Fonseca S. Huskey Wine 4 K. Koukola F. Polansky V. Vogel P. Kroll A. Gmiterek J. & P. Rafez A. Toczek A. Jenkins MASS INTENTIONS FOR THE WEEK REMEMBER THE SICK OF OUR PARISH IN YOUR PRAYERS Sunday, September 2, :30 AM Edward Dlugopolski, Jozef Obrochta, Stanislaw Styrczula, Zofia Kenig, Jozef i Andrzej Chraca, Bronislawa Tomczyk, Maria i Franciszek Lesnicki, Ludwika i Wojciech Ligas 8:00 AM Honora Cullen, St. Lazarus, Deacon Charlie & Janet Tipperreiter (46th Wedding Anniversary) 9:30 AM Ellen & Patrick Fitzgerald, Austin Leyden 11:00 AM Edward Konstanty, Norman Buege, Jerome Kudlinski, Jr., Edward Sroka 12:45 PM Pawel Lojek, Jozef Ligas, Robert Janik, Mariusz i Boguslawa Grodz (Blessings), Maria Wiktor, Matthew Lukaszczyk, Anna Gorska (78th Birthday Blessings), Agnieszka Panek 7:00 PM Maria Suwada, Irena Fiodorczuk, Tadeusz i Jozef Lipski, Wladyslawa i Jadwiga Lipska, Hendryka Niewiarowska, Jozefina i Augustyn Albertusiak, Maria, Karol i Aloizy Stachulak, Jakub i Jan Laba Monday, September 3, :00 AM Nancy Zieman, Laura Mock Tuesday, September 4, :00 AM Bernice Miller Wednesday, September 5, :00 AM LaVerne Peters Thursday, September 6, :00 AM Deceased Parishioners and Their Families Friday, September 7, First Friday 9:00 AM Helena Krzysiak 7:00 PM Irena Fiodorczuk, Tadeusz I Jozef Lipski, Wladyslawa I Jadwiga Lipska, Hendryka Niewiarowska, Maria Dobrowski, Ryszard Socha, Anna Janczy Saturday, September 8, :00 PM Fr. Gregory Warmuz (Health & Blessings), Joseph Zahradnik, Pietro Rizzo Sunday, September 9, :30 AM Edward Dlugopolski, Jozef Obrochta, Stanislaw Sytrczula, Zofia Kenig, Zdzislaw Jakubczak, Maria Suwada, Wiktoria i Jozef Kopec, Jan Pawlik, Stanislaw Greczek 8:00 AM Emma & Gracie Koukola (Blessings), Kathy O Brien 9:30 AM Jacek Sikora, People of The Parish, Ted Capjak 11:00 AM Albert Flakus, Stacy Nagar, Walter Wnek, Antionette F. Walsh, Jaroslaw Chlebowicz 12:45 PM Pawel Lojek, Jozef Ligas, Robert Janik, Jan i Antonina Hryc, Jozef, Magdalena i Andrzej Gawlak, Wieslaw Blusiewicz, Teresa i Ignacy Rogalski, Janina i Andrzej Fafrowicz 7:00 PM Irena Fiodorczuk, Tadeusz i Jozef Lipski, Wladyslawa i Jadwiga Lipska, Hendryka Niewiarowska, Ryszard Szydlo, Jan Kwasnik, Julia i Wladyslaw Stobierski, Zofia Starzec Luz Acevado Joseph Aniol Frankie Annel Betty Armstrong Elizabeth Lee Ascensio Katie Aston Jerolyn Auton Bud, Theresa & Christina Baldwin Eugene Bartkowiak David Bender Joan Berquist Joe Bizub Fr. Ted Bojczuk James Burian John Ciciora Sam Clanton Matthew Coughlin Mary Jane Crowhurst D Agostino Family Mary Daniels Avery DiBow Carmen Di Miele Cathy Duska Mary Anne Dyer David & Robert Dziedzic Raymond Figura Nicholas Fillion Carol Fiore Michael Fox Karen Fulton Jim Galemb Rosalio Garcia, Sr. Patricia Gardner Gilbert Garza Eric Gefvert Eric Ginther Karen Gleasner Joanna Glow Jose Gomez Irene Graff Nancy Granato Loretta Grossman Pat Guglielmo Beverly Hadley Randall Harding Rusty Harding Michael Herbert Jay Higginson Rachel & Thomas Hernandez Rosemarie Hidalgo Bob Horstmann Natalie Horvath Edward & Janina Hosaniak Wilma Hudson Stephanie Huskey Marilyn Jaborski-Borowy Walter Jachec Grace Jacklin Arlene Jaguszewski Denise & Richard Jandura Eugene F. Janus Elmer Javier Denis Kazelas Nora Kazmierczak Marybeth Kennedy Roman Klepczarek Bernadine & Joseph Kolodziejczak Daniel Kobylarczyk Audrey Kohlman Velta Kopacek June Krzyston Lorraine Kubal Theresa Kulpa Joseph Lubas Joyce Lubas Bill & Whitney Luke Charles McKittrick Eileen & Michael McMillan Christine Madera Thomas Mahon Debra Major Graeniel Lance Manuel Maria C. Martinez Selva Martinez John McNally Kate Meade Grace Medina Robert J. Mercurio John Methven David Michaels Stacey Misicka Ido Moisan Ron Mystek Paola Navarrete Joyce Netecke Zofia Niemyjski Linda Norcutt Carmella Smiley - Norvell Danuta Nowak Margareta Odehmal Erik Oller Joan Ormins Steve Otten Mary D. Owens Linda Panos Andrzej Pawlica Chester Perczynski Virginia Petri Dolores Polkow Marie & Richard Pollak Ken Porter Pam Purcel Geno & Millie Purpura Iracema Galvani Quinete Meg A. Radcliff Cyn Rajewski Adam Raj Mary Margaret Riccio Irena Rolak Bonnie Scepkowski Terry J. Scott Justin Sewers Michael Patrick Shilney Alfred Skrobot Vivian Spanczak David Sterling Lillian Stricker Joseph Studnicki Baby George Sylvester Mary Tadda Julie Teninty Barbara Thomas Thomas Tortorella Judy Venard Maci Villareal Alice Wagner Denise Warda Jack Wasielewski George Wasinski David Weaver Iza Weisenritter Joan & Chester Wiczek Melanie Williams Robert Wilson Pamela Wojdyla Patrick J. Woods Benedict Yerkes Jerome Zaccaro Ronald Zajac Helena Zeglin Tom Zielinski Lillian Zielnik Rachel Zimmer Tommy Zimmer

12 PAGE 12 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 PIERWSZE CZYTANIE Pwt 4, Zachowywaæ prawo Bo e Czytanie z Ksiêgi Powtórzonego Prawa Moj esz powiedzia³ do ludu izraelskiego: A teraz, Izraelu, s³uchaj praw i nakazów, których uczê was wype³niaæ, abyœcie yli i doszli do posiadania ziemi, któr¹ wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazujê, i nic z tego nie odejmiecie, zachowuj¹c nakazy waszego Pana Boga, które na was nak³adam. Strze cie ich i wype³niajcie je, bo one s¹ wasz¹ m¹droœci¹ i umiejêtnoœci¹ w oczach narodów, które us³yszawszy o tych prawach, powiedz¹: «Z pewnoœci¹ ten wielki naród to lud m¹dry i rozumny». Bo który naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroæ Go wzywamy? Który naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak ca³e to Prawo, które ja wam dziœ dajê? Oto S³owo Bo e. PSALM RESPONSORYJNY: Ps 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5 Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto zamieszka na Twej górze œwiêtej? Ten, kto postêpuje nienagannie, dzia³a sprawiedliwie i mówi prawdê w swym sercu, kto swym jêzykiem oszczerstw nie g³osi. Kto nie czyni bliÿniemu nic z³ego, nie ubli a swoim s¹siadom, kto za godnego wzgardy uwa a z³oczyñcê, ale szanuje tego, kto siê boi Pana. Kto dotrzyma przysiêgi dla siebie niekorzystnej, kto nie daje swych pieniêdzy na lichwê i nie da siê przekupiæ przeciw niewinnemu. CZYTANIA NA NIEDZIELÊ Kto tak postêpuje, nigdy siê nie zachwieje. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. DRUGIE CZYTANIE Jk 1, b Wprowadzaæ s³owo w czyn Czytanie z Listu œwiêtego Jakuba Aposto³a Bracia moi umi³owani: Ka de dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskona³y zstêpuje z góry, od Ojca œwiate³, u którego nie ma przemiany ani cienia zmiennoœci. Ze swej woli zrodzi³ nas przez s³owo prawdy, byœmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeñ. A przyjmijcie w duchu ³agodnoœci zaszczepione w was s³owo, które ma moc zbawiæ dusze wasze. Wprowadzajcie zaœ s³owo w czyn, a nie b¹dÿcie tylko s³uchaczami oszukuj¹cymi samych siebie. Religijnoœæ czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyra a siê w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wp³ywów œwiata. Oto S³owo Bo e. ŒPIEW PRZED EWANGELI : Jk 1,18 Alleluja, Alleluja, Alleluja Ze swej woli zrodzi³ nas Ojciec przez s³owo prawdy, abyœmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeñ. Alleluja, Alleluja, Alleluja EWANGELIA Mk 7, Prawo Bo e a zwyczaje S³owa Ewangelii wed³ug œwiêtego Marka Zebrali siê u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piœmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauwa yli, e niektórzy z Jego uczniów brali posi³ek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rêkami. Faryzeusze bowiem i w ogóle ydzi, trzymaj¹c siê tradycji starszych, nie jedz¹, jeœli sobie r¹k nie obmyj¹, rozluÿniaj¹c piêœæ. I gdy wróc¹ z rynku, nie jedz¹, dopóki siê nie obmyj¹. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejêli i których przestrzegaj¹, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyñ miedzianych. Zapytali Go wiêc faryzeusze i uczeni w Piœmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postêpuj¹ wed³ug tradycji starszych, lecz jedz¹ nieczystymi rêkami? Odpowiedzia³ im: S³usznie prorok Izajasz powiedzia³ o was, ob³udnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na pró no, ucz¹c zasad podanych przez ludzi». Uchyliliœcie przykazanie Bo e, a trzymacie siê ludzkiej tradycji. Potem przywo³a³ znowu t³um do siebie i rzek³ do niego: S³uchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewn¹trz w cz³owieka, co mog³oby uczyniæ go nieczystym; lecz co wychodzi z cz³owieka, to czyni cz³owieka nieczystym. Z wnêtrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz¹ z³e myœli, nierz¹d, kradzie e, zabójstwa, cudzo³óstwa, chciwoœæ, przewrotnoœæ, podstêp, wyuzdanie, zazdroœæ, obelgi, pycha, g³upota. Wszystko to z³o z wnêtrza pochodzi i czyni cz³owieka nieczystym. Oto s³owo Pañskie.

13 PAGE 13 TWENTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME SEPTEMBER 2, 2018 INFORMACJE DOTYCZ CE DUSZPASTERSTWA W JÊZYKU POLSKIM ORAZ GODZINY URZÊDOWANIA BIURA PARAFIALNEGO W ci¹gu ca³ego roku porz¹dek Mszy œw. w niedziele w jêzyku polskim jest nastêpuj¹cy: 6:30 am, 12:45 pm i 7:00 pm. Biuro parafialne czynne Poniedzia³ek - pi¹tek 9:00 rano - 7:00 wieczorem przerwa na lunch od godz. 1 pm-2pm Sobota 9:00 rano - 12:00 po po³udniu Niedziela - nieczynne W pierwszy pi¹tek miesi¹ca: Msza œw. z nabo eñstwem I-pi¹tkowym o godz. 7:00 pm. SpowiedŸ od godz. 6:00 pm-7:00 pm. Sakrament Chrztu œw. w jêzyku polskim W ka d¹ niedzielê miesi¹ca w czasie Mszy œw. o godz. 12:45pm. Przygotowania rodziców i rodziców chrzestnych s¹ obowi¹zkowe; odbywaj¹ siê w niedzielê poprzedzaj¹c¹ datê Chrztu o godz. 2:00 pm, w budynku Kash Hall. Zg³oszenia na chrzest przyjmowane s¹ w biurze parafialnym osobiœcie lub telefonicznie (708) Œlub w jêzyku polskim Prosimy zg³aszaæ szeœæ miesiêcy wczeœniej. SpowiedŸ œw. w ka d¹ sobotê W godz. od 4:00 pm do 4:45 pm. Polska szko³a katolicka im. œw. Fabiana Zajêcia: czwartek & pi¹tek (5 pm-9 pm); sobota (11:30 pm-3:30 pm). Tel. (708) WSZYSTKIE INTENCJE NA MSZE ŒW. MO NA ZAMAWIAÆ NA PLEBANII I W ZAKRYSTII. ADORACJA NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU PrzyjdŸ odwiedziæ Jezusa w kaplicy w ka dy poniedzia³ek od godz: 12:00 p.m. do 6:30 p.m. B³ogos³awieñstwo o godz. 6:15 p.m.

14 BELCHER LAW OFFICE PROTEZY TECH N I K Stop In & See Us! If You Live Alone You Need LIFEWatch! 24 Hour Protection at HOME and AWAY! Ambulance Solutions as Low as $19.95 a month Police Fire Shipping Friends/Family FREE FREE Activation DENTYSTYCZNY NAPRAWA GWARANCJA JAKOSCI!! S. Archer Willow Springs OPEN 7 DAYS 6:30AM TO 3PM 4710 W. 95th St., Oak Lawn Coral Plaza NO Long Term Contracts CALL NOW! No Landline? No Problem! * Real Time GPS Tracking * Fall Detection BEATA I. STYKA, MD INTERNAL MEDICINE / GERIATRICS Accepting New Patients S. Harlem, Ste. B Palos Heights Graduating from Catholic grade school, high school and law school has provided me the foundation of social justice I ve relied upon the last 20 years helping injured people like you and your family members. I hope you call me for a FREE CONSULTATION. Matt Belcher Check It Out Today! The Most Complete Online National Directory of Catholic Parishes OPEN 7 DAYS FOR BREAKFAST - LUNCH - DINNER BEZPLATNY NUMER PO BEZPLATNA PORADE MABENKA RESTAURANT,, FUNERAL LUNCHEONS 10% OFF Sales - Service - Installation 10% OFF purchase of $20 or More Insured, Licensed, Bonded Furnaces Air Conditioners Boilers Humidifiers PARISHIONER DISCOUNT Heating & AC Residential & Commercial Sales Service Installation Mowimy Po Polsku $69.95 Furnace Clean and Check One coupon per system. Must present coupon at time of service. Not valid 7844 S. CICERO BURBANK WHY ADVERTISE IN YOUR LOCAL CHURCH BULLETIN? with any other offers or discounts. GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one church bulletin home every Sunday. GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin. GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically because they are advertising in the church bulletin. GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire week as reference. Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin Call us at Standing on the Rock CD by James Wahl John Ligas FUN AND FAITH-FILLED MUSIC Medical Alert System $29.95/Mo. billed quarterly Call Today! One Free Month No Long-Term Contract Price Guarantee Easy Self Installation Toll Free for little ones, with 10 songs based on Bible stories and the teachings of Jesus. This is a new music collection for preschool children and those who are in early grade school. $ S&H Buying? Selling? Investing? OFFICE CELL owie Po M Polsku 6326 W. 87th St., Burbank John Hann Sr. & John Hann Jr St Fabian Church (B) For Ads: J.S. Paluch Co., Inc

15 Please Cut Out This Thank You Ad MAPLE-N-JAMS and Present It The Next Time You Patronize One of Our Advertisers CAFE $1 OFF purchase of $10 or More Mon through Fri only w/ad F We Take Service Personally Contact us today for a customized, reliable waste management, recycling, or dumpster quote. ED THE PLUMBER Thank you for advertising in our church bulletin. Serving Breakfast & Lunch ED THE CARPENTER I am patronizing your business 7 Days, 7am to 3pm Best Work Best Rate because of it! 6814 W. 87th St Satisfaction Guaranteed As Give your family the coverage it deserves CST an Official Travel Agency of Apostleship of the Sea-USA POLSKI DENTYSTA KOZY HEATING & AIR COND. Dr. Agnieszka Knobloch 8930 S. Harlem, Bridgeview ORLAND PARK 6949 W. 79th St. Burbank, Illinois TINLEY PARK AGATA CZERWOSZ S. 79th Ave. #202, Hickory Hills 7239 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL & SEWER for personal prayer. WWW. CONTI N E NTALTRANSM ISSIONS. COM Ask for a PARISHIONER DISCOUNT EMERGENCY SERVICE 8705 S. Ridgeland Oak Lawn Open 24 Hrs fax Download Our Free App or Visit 7730 W. 95th St. Hickory Hills Open 6am-3pm fax MY.ONEPARISH.COM SPECIAL W. 95th St., Evergreen Park WEST ARCHER AVE., CHICAGO Dentistry for Children Orthodontics Invisalign Janice A. Lubas, DDS Sukhjit Kaur, DDS Gary W. Gruendeman, DDS, PC 6305 W. 95th Street Oak Lawn 7275 S. Harlem (708) PLUMBING & SEWER CO. Bridgeview LIC#13458 Parishioner Discount And Other Legal Services $ GENERAL DENTISTRY (708) KASH LAW OFFICES, LLC RESTAURANT AND BAR JOHN F. TORPHY, D.D.S W. 95 Street Palos Hills, Il James J. Kash Wills Trusts Real Estate 7750 W. 95th Street, Open 11am-2am SHAKER WHITE 10x10 KITCHEN CABINETS In Stock & Ready to Order Today. CALL OR ORDER ONLINE. $39.95 Lic# Grow in your faith, find a Mass, and connect with your Catholic Community with OneParish! MK CABINET SUPPLY Factory Direct Price (708) Saint Margaret DEMMIS Sunday Missal PLUMBING An ideal companion Quality Work Reasonable Prices (708) Guess Who s Selling Medicare Plans? Czy Wiesz Ze Medicare Nie Pokrywa Wszystkiego W 100%? EMERGENCY SERVICE w. 159th St th ave. JOE CANTELE OWNER Laser Whitening Cosmetic Dentures Crowns Fillings Deep Cleanings SINCE 1979 (708) SINCE 1989 Family & Cosmetic Dentistry HERITAGE ROOFING FULLY INSURED Call today for Auto, Home, Life and Business R E S TA U R A N T OPEN 24 HOURS BURBANK 7909 State Rd. (708) Lic# $$Parishioner Discount $$ BREAKFAST LUNCH DINNER COCKTAILS CARRY OUTS Strength in family service since We Do All Our Own Work HELENE MCFARLAND CRAIG AGENCY 7654 S HARLEM AVE BRIDGEVIEW, IL Brian or Sally, coordinators HEATING and AIR CONDITIONING 24 HOUR $40 OFF All Repairs EMERGENCY SERVICE S. Roberts Rd., Justice TechniCraft Collision Repair Experts, LLC 8349 S. Roberts Rd., Justice Owned & Operated by the Oremus Family Mowimy Po Polsku St Fabian Church (A) Se Habla Español For Ads: J.S. Paluch Co., Inc

16 8300 S. Thomas Avenue Bridgeview, IL St. Fabian Catholic Community Pastor: Rev. Gregory Warmuz Associate Pastor: Rev. Jan Bukowski, COr S. Thomas Avenue - Bridgeview, IL Parish Office Hours: Monday Friday 9:00 a.m. 7:00 p.m. (Closed from 1-2 p.m. for Lunch) Saturday 9:00 a.m. 12:00 p.m. (Closed Sundays) Parish Office Religious Education Parish FAX Religious Education FAX Music Director Polish School Pastoral Pastor - Rev. Grzegorz Warmuz Associate Pastor: Rev. Jan Bukowski, COr. Weekend Associate: Rev. Marek Smolka Diaconal Ministry - Deacon Ron & Pam Zielinski Deacon Tom & Rhonda Hyde Senior Deacon Charles & Janet Tipperreiter Administrative Secretary - Mary Harvey Business Manager - William Brennan Administrative Assistant - Mary Ann Mularski Night Crew - Samantha Oberszkalski, Ewelina Soltys RCIA - (Rite of Christian Initiation of Adults) Ministry of Care - Director - Paula Daley Religious Education : English Program - Coordinator - Cindy Schlesser (M-W-F 9:00 am - 3:30 pm) Polish Program - Director - Rev. Gregory Warmuz Administrator: Maria Pocica (Czwartek & Piatek 5:00-9:00 pm; Sobota 11:30 3:30 pm) Music Ministry English Director - Deacon Raul Duque Music Ministry Polish Director - Ryszard Swiedrych Maintenance Ramon Plascencia