REJESTRACJA ŻETONOWA - UL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRACJA ŻETONOWA - UL"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski REJESTRACJA ŻETONOWA - UL LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F P R Z E W O D N I K K R O K Opracował zespół w składzie: Konsultacja: PO KROKU DLA Maria Golińska Samorząd Studentów Alicja Kudelska Samorząd Studentów Iwona Witkowska Wydział Chemii inż. Konrad Kośla Wydział Polonistyki dr Janina Mincer-Daszkiewicz mgr Jolanta Urbanikowa mgr Agata Wroczyńska mgr Maria Krysiak-Klejnberg Koordynator projektu: STUDENTÓW mgr Lidia Guzek Warszawa, wrzesień 2009 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Koordynator USNJO, Pełnomocnik Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Aplikacji Komputerowych Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych

2 SPIS TREŚCI I. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA...3 KROK 1: OTWIERANIE STRONY REJESTRACJI ŻETONOWEJ...3 KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY...3 KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ...4 REJESTRACJE...4 GRUPY PRZEDMIOTÓW...5 WYKAZ PRZEDMIOTÓW...6 DANE O PRZEDMIOCIE / GRUPY ZAJĘCIOWE...6 SZCZEGÓŁY GRUPY...7 ZAJĘCIA PŁATNE...9 II. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU...10 KROK 1: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ...10 KROK 2: OBSŁUGA KONTA INDYWIDUALNEGO...10 STRONA STARTOWA...10 STAN ŻETONÓW...11 PRZEDMIOTY STUDENTA...12 REJESTRACJE ARCHIWALNE...12 DODATKOWE PRZYCISKI...12 KROK 3: REJESTRACJA NA ZAJĘCIA...13 ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI...13 WYBÓR PRZEDMIOTU...13 REZYGNACJA Z PRZEDMIOTU...15 KROK 4: OPUSZCZENIE SYSTEMU...15 UWAGI DODATKOWE...16 III. PRAKTYCZNA WIEDZA O REJESTRACJI ŻETONOWEJ...17 JAK UZYSKAĆ POMOC...17 ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA...18 KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI...18 GIEŁDA...20 INFORMACJA O WŁĄCZENIU GIEŁDY...20 DODANIE OGŁOSZENIA...21 PRZEGLĄDANIE SWOICH OGŁOSZEŃ...24 REALIZACJA OGŁOSZEŃ...24 USUWANIE OGŁOSZENIA

3 I. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA KROK 1: OTWIERANIE STRONY REJESTRACJI ŻETONOWEJ Po uruchomieniu przeglądarki internetowej należy wpisać następujący adres: Ukaże się strona rejestracji żetonowej (rys. 1): Rysunek 1: Strona startowa rejestracji żetonowej KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY W pierwszej kolejności należy zapoznać się z zawartością zakładek menu po lewej stronie. Otwierając odnośnik znajdujący się pod pozycją tj.: uzyskuje się informacje o zasadach rejestracji. Uwaga, opisane w tym rozdziale czynności nie wymagają od użytkowników logowania, co jest szczególnie istotne dla nowo przyjętych studentów nie posiadających jeszcze aktywnych haseł dostępu do serwisu. Z informacjami zawartymi w tej części menu warto się dokładnie zapoznać, gdyż pomoże to uniknąć ew. problemów podczas późniejszej rejestracji. Ogólny opis serwisu można znaleźć ponadto na stronach USOSowni (Ogólny opis UL-a). Następną pozycją w omawianym menu jest odnośnik. Zarówno ten odnośnik, jak również znajdujący się na stronie startowej odnośnik (rys. 1) przekierowuje do wykazu poszczególnych rejestracji, podziałów na tury i harmonogramów (rys. 2): 3

4 Rysunek 2: Wykaz rejestracji, podział na tury i harmonogram Przedstawiony na rysunku 2 przykładowy wykaz rejestracji z podziałem na tury i harmonogramem pełni podwójną funkcję. Po pierwsze, informuje on studentów o terminach zapisów. Po drugie umożliwia dotarcie do wykazów oferowanych przedmiotów. Student najpierw dowiaduje się, czy rejestracja jest aktualnie otwarta, a dopiero w dalszej kolejności może zapoznać się z listą przedmiotów. KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ Rejestracje Rejestracja żetonowa obejmuje przedmioty oferowane centralnie dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Należą do nich zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. Rejestracja żetonowa obejmuje ponadto ofertę prawniczych wykładów specjalizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW oraz ofertę Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM skierowaną do cudzoziemców. Przedmioty w zależności od rodzaju i przeznaczenia podzielone są odpowiednio na poszczególne rejestracje. Rejestracje te uporządkowane są alfabetycznie w następującej kolejności, najpierw rejestracje otwarte, następnie rejestracje nieaktywne. Aby zapoznać się z ofertą zajęciową wystarczy wybrać jedną z rejestracji (rys. 2). Zarówno krótki opis rejestracji np. jak również nazwa rejestracji np. oraz opis tury rejestracyjnej (jeśli tura jest aktywna), np. 4

5 mają formę aktywnych odnośników, które przekierowują użytkownika do grup przedmiotów w określone rejestracji. Uwaga, w niniejszym przewodniku mechanizm wszystkich rejestracji żetonowych zostanie przedstawiony na przykładzie oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Grupy przedmiotów Przykładowy wykaz grup przedstawiony jest na rysunku 3: przedmiotów ogólnouniwersyteckich Rysunek 3: Wykaz grup przedmiotów Oferta zajęciowa została podzielona na grupy przedmiotów, co umożliwia użytkownikowi sprawne poruszanie się w jej obrębie. Każda grupa określona jest kodem (np. ) i nazwą (np. ). Mogą to być zarówno grupy tematyczne np. jak również grupy wskazujące jednostkę, która oferuje przedmiot, np. (rys. 3). Jeden przedmiot może być wyświetlany w kilku grupach jednocześnie. Przykładowo przedmioty z oferty Wydziału Fizyki będą widoczne w grupie tematycznej oraz w grupie wskazującej jednostkę. Warto zwrócić uwagę na menu boczne tej strony serwisu. Pod przyciskiem pojawiła się dodatkowa pozycja (nazwa grupy rejestracyjnej): 5

6 Przy otwieraniu kolejnych zakładek serwisu tworzą się kolejne pozycje. W ten sposób menu graficznie obrazuje użytkownikowi jego aktualne miejsce w serwisie, a ponadto umożliwia wsteczną nawigację. W celu powrotu do jednej z wcześniejszych zakładek wystarczy wybrać odpowiednią pozycję menu. Wykaz przedmiotów Aby zobaczyć wykaz przedmiotów danej grupy wystarczy kliknąć w jej kod lub nazwę. Przykładowy wykaz przedmiotów z oferty Wydziału Polonistyki UW przedstawiony jest na rys. 4: Rysunek 4: Wykaz przedmiotów Do każdego przedmiotu prócz nazwy (np. ) przypisany jest kod (np. ) oraz cykl dydaktyczny, w którym przedmiot ten będzie się odbywać (np. ). Informacja ta może być szczególnie istotna przy rejestracji w semestrze zimowym. Część przedmiotów zgłaszana jest bowiem na cały cykl roczny (cykl roczny obejmuje obydwa semestry zimowy i letni). Jeżeli student nie jest pewien, czy wybrane zajęcia nie będą kolidowały z jego planem w semestrze letnim, powinien skorzystać z oferty semestralnej. Dane o przedmiocie / grupy zajęciowe Po wybraniu nazwy lub kodu przedmiotu student uzyskuje szczegółowe dane o przedmiocie (liczba grup, prowadzący, lokalizacja, termin oraz limit miejsc). Przykładowe dane o przedmiocie pokazane są na rys. 5: Rysunek 5: Wykaz danych o przedmiocie 6

7 W kolumnie znajdują się dane o limicie miejsc w grupie oraz o liczbie miejsc wykorzystanych. Przykładowo informacja oznacza, że wszystkich miejsc w grupie jest 25, z czego zajętych 24. Szczegóły grupy Aby zobaczyć szczegóły wybranej grupy zajęciowej należy wybrać dowolny atrybut: nazwisko prowadzącego, lokalizację, termin lub limit (wszystkie te elementy pełnią funkcję aktywnych linków). Przykładowa strona ze szczegółami grupy przedstawiona jest na rys. 6: Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej Przedstawiona na rys. 6 strona serwisu jest bardzo istotna w procesie rejestracji. Znajdują się na niej najważniejsze informacje, które zwykle bierze się pod uwagę przy wyborze przedmiotu. Na tej stronie również dokonuje się rejestracji. 7

8 Krótki opis przedmiotu zawiera najważniejsze informacje o tematyce i celu zajęć. Jeśli odpowiadają one oczekiwaniom studenta, należy upewnić się, czy atrybuty przedmiotu (tryb rozliczenia przedmiotu, liczba punków ECTS i koszty zajęć) spełniają wymagania kierunku studiów użytkownika. W polu Tryb rozliczenia przedmiotu znajduje się informacja o tym jak będzie wyglądało rozliczenie przedmiotu. Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują następujące formy zaliczenia: Zaliczenie na ocenę przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Egzamin przedmiot kończy się egzaminem Zaliczenie WF dotyczy wyłącznie zaliczania zajęć wychowania fizycznego Zaliczenie lub ocena (forma przejściowa) oznacza, że przedmiot może się zakończyć zarówno zaliczeniem bez oceny ( ZAL ), jak i zaliczeniem na ocenę. O zaliczenie bez oceny mogą występować wyłącznie studenci, których studia rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2007/2008 (zgodnie z Komunikatem NR 1 Prorektora ds. studenckich z 29 listopada 2007 r.); pozostałych studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę. Punkty ECTS - wszystkim przedmiotom, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, została przypisana liczba punktów ECTS. Punkty ECTS odzwierciedlają średni nakład pracy studenta, potrzebny do uzyskania zakładanych dla danego przedmiotu efektów kształcenia (1 punkt ECTS odpowiada godziną pracy, w tym pracy na zajęciach i pracy własnej). Na mocy Uchwały nr 56 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 22 lutego 2006 r. przyjęto, iż w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich każdy student studiów pierwszego stopnia (licencjackich) winien zdobyć 9 punków ECTS, a student studiów drugiego stopnia (magisterskich) 6 ECTS. Koszt informuje studentów o umownej cenie przedmiotu. Przy rejestracji żetonowej za przedmiot płaci się żetonami. Żetony są umownym środkiem płatniczym. Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów. W przypadku podjęcia drugiego kierunku studiów żetony nie są ponownie przyznawane, a jedynie uzupełnione o ewentualne różnice w ich liczbie na różnych kierunkach. Liczbę żetonów można sprawdzić wyłącznie po zalogowaniu (zob. rozdział II. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU, str. 10). Przykład: oznacza, że po dokonaniu rejestracji z konta studenta zostanie zabranych 30 żetonów typu OG. 8

9 WAŻNE: w przypadku niektórych przedmiotów (np. lektoratów i zajęć wychowania fizycznego) prócz umownej wyceny żetonowej występuje również wycena pieniężna. Daje to możliwość odpłatnej realizacji przedmiotów tym studentom, którzy wcześniej wykorzystali przydzielone im żetony lub dane żetony im nie przysługują. Przykład: oznacza, że po dokonaniu rejestracji na te zajęcia z konta studenta zostanie zabranych 30 żetonów typu WF ; osoby, które nie posiadają żetonów określonego typu (np. już je wcześniej wykorzystały), będą musiały zapłacić za brakujące żetony 150 PLN. UWAGA: przedstawiony powyżej przykład nazywany jest często dokupywaniem żetonów. Takie określenie może mylnie sugerować, że w pierwszej kolejności należy kupić żetony, by następnie móc się zarejestrować. W rzeczywistości jest odwrotnie. Student najpierw dokonuje rejestracji, a następnie dokonuje opłaty. Szczegóły dotyczące płatności (tj. nr indywidualnego konta bankowego i kwota do zapłaty) uzyskuje się po wybraniu przycisku (patrz podrozdział: Dodatkowe przyciski, str. 12). WAŻNE: dokupienie żetonów jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy zajęcia mają określony koszt w PLN np. oraz student ma zdefiniowane na swoim koncie żetony określonego typu w wysokości większej lub równej zero (patrz. Stan żetonów, str.11). W przypadku braku żetonów określonego typu o ich zdefiniowanie należy się zgłaszać do Sekcji Studenckiej swojego kierunku. Zajęcia płatne Niektóre zajęcia np. WF oprócz opłaty żetonowej wymagają dodatkowej opłaty pieniężnej. Takie zajęcia tworzą odrębną grupę przedmiotów np. W opisie przedmiotów należących do takiej grupy znajdzie się informacja dotycząca dodatkowych kosztów. UWAGA: dodatkowa opłata za zajęcia płatne nie zwalnia z opłaty żetonowej lub jej równowartości w PLN. 9

10 II. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU KROK 1: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ WAŻNE: Nowo przyjęci studenci wykorzystują do logowania hasło z IRK. Osoby, które nie posiadają hasła (np. cudzoziemcy będący stypendystami Rządu RP), mogą je uzyskać w Sekcji Studenckiej swojej jednostki dydaktycznej. UWAGA: Logowanie możliwe jest dopiero po immatrykulacji w systemie USOS (tzn. po wprowadzeniu elektronicznych danych studenta do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), najczęściej od połowy września danego roku. Do logowania służy przycisk (rys. 1, str. 3) (prawy górny róg ekranu). Po naciśnięciu wskazanego przycisku pojawia się okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania (rys. 7): Rysunek 7: Okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania We wskazane pola należy wprowadzić PESEL (lub sztuczny PESEL w przypadku cudzoziemców) oraz hasło i nacisnąć Enter lub przycisk. KROK 2: OBSŁUGA KONTA INDYWIDUALNEGO Strona startowa Po zalogowaniu nastąpi przejście do indywidualnej strony użytkownika (rys. 8): 10

11 Rysunek 8: Indywidualna strona użytkownika Stan żetonów Studentowi przydziela żetony jednostka dydaktyczna, w której realizuje on studia. Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów. Podczas omawiania zagadnień dotyczących obsługi indywidualnego konta użytkownika posłużymy się przykładem studenta wyższego roku, który niektóre żetony już w trakcie studiów wykorzystał. Objaśnienia kodów przypisanych żetonom przedstawia tabela nr 1: Tabela 1: Rodzaje żetonów lp. Najczęstszy limit Kod Opis 1 EGZ-JO Egzaminy z języków obcych 2 2 EGZ-PED Egzaminy z uprawnień pedagogicznych 4 3 LEK Zajęcia z języków obcych OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostępu) OGP Wykłady dla cudzoziemców w POLONICUM PED Uprawnienia pedagogiczne

12 7 POL Lektoraty z języka polskiego w Polonicum WF Zajęcia wychowania fizycznego WPIA-SPEC Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria 80 UWAGA: tabela 1 przedstawia wszystkie rodzaje żetonów, które obecnie obowiązują na Uniwersytecie Warszawskim. Liczba i rodzaj przyznanych żetonów zależy od programu studiów każdego studenta. Przedmioty studenta Pod rejestrem żetonów (rys. 8) znajduje się lista przedmiotów wybranych przez studenta. UWAGA: lista przedmiotów na stronie studentów nowo przyjętych ukaże się dopiero po dokonaniu rejestracji. Na liście znajdą się wyłącznie przedmioty wybrane w drodze rejestracji żetonowej. Aby zobaczyć wszystkie przedmioty, na które student jest zapisany (zarówno w serwisie rejestracji żetonowej, jak i w USOSweb), należy skorzystać ze strony USOSweb (instrukcje rejestracji przesz USOSweb zamieszczono na stronie Rejestracje archiwalne Co pewien okres czasu nieaktywne rejestracje są archiwizowane. Przedmioty z rejestracji, które zostały zarchiwizowane nie są wyświetlane w wykazie przedmiotów studenta. Informacje o tych przedmiotach mogą być jednak potrzebne np. do skontrolowania stanu wydanych żetonów (rejestr żetonów rys. 8, str. 11). Do wyświetlenia przedmiotów z rejestracji archiwalnych służy przycisk. W procesie archiwizacji niepotrzebne dane (tj. liczba grup, nazwisko prowadzącego, termin i lokalizacja zajęć) są usuwane. W wykazie przedmiotów archiwalnych pozostają więc jedynie niezbędne dane tj. nazwa przedmiotu, cykl dydaktyczny oraz liczba i typ żetonów np. Dodatkowe przyciski Na dole w lewym menu (rys. 8) po zalogowaniu pojawiają się dwa nowe przyciski: - służy do powracania z innych zakładek na indywidualną stronę startową z wykazem żetonów i przedmiotów studenta (rys. 8). - przycisk ten uruchamia stronę zawierającą informację o ewentualnych należnościach, które student powinien uiścić za zajęcia lub egzaminy, na które się zarejestrował, mimo iż nie posiadał odpowiedniego typu żetonów. Na tej stronie podany będzie indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Jeżeli student nie ma żadnych płatności, to po wybraniu 12

13 omawianego przycisku ukaże się komunikat: Brak należności do zapłacenia. WAŻNE: nr rachunku bankowego generowany jest dla każdego studenta indywidualnie. Nie należy więc podawać tego numeru innym studentom. UWAGA: w przypadku zajęć płatnych (patrz Zajęcia płatne, str. 9) opłaty za zajęcia uiszcza się niezależnie od informacji zawartych w zakładce. Informacja o wysokości opłat (np. Płatność wynosi 60zł miesięcznie) znajduje się w opisie przedmiotu. Płatności dokonuje się w takim przypadku w miejscu realizacji zajęć. KROK 3: REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Zapoznanie się z zasadami Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z jej zasadami (menu patrz rozdział: KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY, str. 3), zalogować się do serwisu oraz sprawdzić stan żetonów. (patrz rozdział: KROK 1: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ, str. 10). UWAGA: Rejestracja na większość lektoratów uzależniona jest od wyników testu kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje są dostępnego na stronie Wybór przedmiotu Sposób wyszukania przedmiotu przedstawiono w I cz. instrukcji (KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ, str. 4). Należy powtórzyć wszystkie opisane czynności, aż do ukazania się strony ze szczegółami grupy zajęciowej (Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej, str. 7 oraz rys. 9). Do rejestracji wykorzystuje się ikony w kształcie koszyka (rys. 9): Rysunek 9: Koszyk rejestracyjny 13

14 W górnej części rysunku 9 (porównaj: Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej, str. 7) wyróżniono koszyk rejestracyjny statusu rejestracji koszyk zmienia swój wygląd: - informuje o możliwości rejestrujemy się na przedmiot, zarejestrowania;. W zależności od klikając w koszyk - brak możliwości zarejestrowania; obok tej ikony w zależności od statusu rejestracji pojawia się komunikat wyjaśniający np. lub itp., - informuje o pomyślnym zarejestrowaniu na przedmiot i o możliwość wyrejestrowania; klikając w koszyk rezygnujemy z przedmiotu. Ponadto na indywidualnej stronie użytkownika (patrz Rysunek 8: Indywidualna strona użytkownika, str. 11) występuje następująca ikona: - informuje o zarejestrowaniu na przedmiot, bez możliwości wyrejestrowania (koszyk ten powstaje z ikony w chwili zamknięcia tury rejestracyjnej lub ograniczeniu jej wyłącznie do rejestrowania bez możliwości późniejszej rezygnacji). Aby zarejestrować się na wybrany przedmiot, należy kliknąć w ikonę Otworzy się wówczas indywidualna strona użytkownika (rys. 10):. Rysunek 10: Koszyk studenta 14

15 Porównując rys. 10 z rys. 9 (str. 11) można zauważyć, że w wykazie zajęć przybył przedmiot, na który student się zapisał. Zaktualizowany został również rejestr wydanych żetonów typu OG. Na górze strony powinien być widoczny komunikat: Rezygnacja z przedmiotu Aby wyrejestrować się z przedmiotu należy wybrać ikonę Ukaże się komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji: (rys. 10). Po potwierdzeniu przedmiot zniknie z wykazu przedmiotów, a żetony wrócą na konto studenta. Na górze strony widoczny będzie komunikat: UWAGA: zmian w rejestracji można dokonywać wyłącznie podczas otwartej tury rejestracyjnej menu (patrz: KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY, str. 3). Po zakończeniu rejestracji zmiany nie będą możliwe, a student będzie zobowiązany do zaliczenia przedmiotu. Niektóre tury uzupełniające zezwalają wyłącznie na dopisanie się do grupy zajęciowej bez możliwości późniejszej rezygnacji. KROK 4: OPUSZCZENIE SYSTEMU Po zakończeniu rejestracji należy się wylogować. Służy do tego przycisk (prawy górny róg ekranu) (rys. 13): Rysunek 11: Wylogowywanie się z serwisu rejestracji żetonowej 15

16 UWAGI DODATKOWE. Należy unikać korzystania z opcji przeglądarki internetowej WSTECZ :, lub (lewy górny róg ekranu). Taka operacja może spowodować cofnięcie dokonanych zmian. Alternatywę stanowią opcje menu serwisu rejestracyjnego. W przypadku konieczności zrobienia przerwy w trakcie rejestrowania zaleca się wylogowanie z systemu. Rejestracja żetonowa obejmuje również zapisy na egzaminy z języków obcych oraz na egzaminy z przedmiotów dających uprawnienia pedagogiczne. Odnośniki do w/w rejestracji umieszczane są na stronie na krótko przed sesją egzaminacyjną. WAŻNE: student ma obowiązek zaliczyć wszystkie zajęcia, na które się zapisał z wyłączeniem przypadku opisanego w 17 pkt 7 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim: Student studiów pierwszego stopnia oraz student studiów drugiego stopnia ma prawo w trakcie trwania studiów do jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy w trakcie trwania studiów. W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI O REJESTRACJI ŻETONOWEJ, WARTO PRZECZYTAĆ OSTATNI ROZDZIAŁ: PRAKTYCZNA WIEDZA O REJESTRACJI ŻETONOWEJ 16

17 III. PRAKTYCZNA WIEDZA O REJESTRACJI ŻETONOWEJ JAK UZYSKAĆ POMOC Jeżeli przy próbie rejestracji, mimo wykonywania jej zgodnie z instrukcją, wystąpiły jakieś problemy, należy zwrócić się o pomoc. W menu bocznym znajduje się pozycja. Po jej wybraniu ukazuje się wykaz aktualnych adresów , na które należy kierować pytania w przypadku wystąpienia problemów (tzw. helpdesk) rys. 12: POMOC Informacje dotyczące lektoratów, egzaminów językowych i testów poziomujących znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych: Informacje dotyczące zajęć WF znajdują się na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: Kursy internetowe dostępne są na platformie do obsługi kursów internetowych zarządzanej przez COME - Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji. Adres COME: Adres platformy do obsługi kursów internetowych: Ogólny opis UL-a dostępny jest na stronach USOSowni. Można tam także znaleźć szczegółowy przewodnik z opisem kolejnych kroków wykonywanych podczas rejestracji oraz forum poświęcone UL-owi. KONTAKT Nadzór merytoryczny nad rejestracją na egzaminy i zajęcia z języków obcych sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, mgr Jolanta Urbanikowa, kontakt z Biurem Pełnomocnika: tel. (22) , (22) , Nadzór merytoryczny nad rejestracją na zajęcia z wychowania fizycznego sprawuje Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tel. (22) , Studenci Wydziału Prawa i Administracji w zakresie rejestracji na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria proszeni są o kontaktowanie się z Help-Deskiem WPiA UW, Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomujących: Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z rejestracją na przedmioty ogólnouniwersyteckie i dające uprawnienia nauczycielskie: Rysunek 12: Uzyskiwanie pomocy 17

18 ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA Rejestracja żetonowa działa na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy. Gdy wystąpi problem z zalogowaniem, należy skontaktować się z Sekcją Studencką swojej jednostki dydaktycznej. W celu uniknięcia przeciążenia systemu, harmonogram rejestracji na poszczególne zajęcia rozłożony jest w czasie. W przypadku posiadania mniejszej liczby żetonów niż kosztują zajęcia, system ureguluje część opłaty żetonami, a za resztę naliczy należność w PLN, pod warunkiem, że zajęcia posiadają wycenę w PLN. W przypadku braku wyceny rejestracja powiedzie się tylko w przypadku posiadania wystarczającej liczby żetonów. Aby rejestracja na zajęcia płatne się powiodła, w wykazie żetonów (rys. 8, str. 11) musi być wygenerowany określony rodzaj żetonów (np. LEK, WF) z liczbą żetonów w kolumnie Pozostało większą lub równą zero. Przydzielaniem żetonów zajmują się Sekcje Studenckie. Ze strony z płatnościami można wygenerować druk przelewu w formacie PDF - w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer plik należy zapisać na dysku komputera, a następnie wydrukować. W przypadku niedokonania naliczonej płatności w podanym terminie student traci prawo uczęszczania na dany przedmiot i jego zaliczania. Dane między serwisem Rejestracji Żetonowej i USOSweb są przenoszone za pomocą migracji, poprzez bazę USOS wg schematu: Rejestracja Żetonowa -> USOS i USOS -> USOSweb. Informacja o dokonanej rejestracji żetonowej znajdzie się zatem w USOSweb po upływie określonego czasu. Terminy migracji podane są na stronach startowych poszczególnych serwisów (w przypadku Rejestracji Żetonowej przedstawia to Rysunek 1: Strona startowa rejestracji żetonowej, str. 3). KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI Serwis rejestracji żetonowej posiada bardzo praktyczną wyszukiwarkę. Pozwala ona wyszukiwać interesujące nas przedmioty nie tylko po nazwie, ale również po opisie przedmiotu. Można również zawęzić wyszukiwanie do określonych dni tygodnia, a nawet konkretnego przedziału godzinowego. Można wreszcie wysortować zajęcia ulubionego wykładowcy, a nawet wybrać tylko te, które odbywają się np. tylko na terenie Kampusu Centralnego. Z wyszukiwarki korzystać można na dwa sposoby. W pierwszym przypadku szukamy przedmiotu w całej ofercie rejestracji żetonowej, w drugim wyłącznie w obrębie wskazanej rejestracji (patrz rozdział: Rejestracje, str. 4). W obydwu przypadkach mechanizm wyszukiwania jest taki sam, różni się jedynie zakres przeszukiwanych przedmiotów. Aby sprawdzić ofertę w obrębie całej bazy w lewym menu należy wybrać przycisk. Aby wyszukać przedmiot wyłącznie z oferty wskazanej rejestracji należy wybrać daną rejestrację. 18

19 W obydwu przypadkach na górze strony pojawi się panel wyszukiwarki (rys. 13): Rysunek 13: Panel wyszukiwarki Po odhaczeniu opcji kolejne opcje (rys. 14): panel rozbudowuje się o Rysunek 14: Wyszukiwanie zaawansowane Zaznaczenie poszczególnych opcji zaawansowanych powoduje pojawienie się dodatkowych okien wyboru (rys. 15): Rysunek 15: Opcje wyszukiwani zaawansowanego Załóżmy, że interesują nas wyłącznie zajęcia w poniedziałki w przedziale godzinowym Wybieramy więc od do a następnie. W otrzymanym wyniku wyszukiwania znajdą się wyłącznie przedmioty spełniające wybrane warunki. Na rysunku 13, 14, 15 jak również w innych miejscach serwisu opisanych w niniejszym przewodniku można zaobserwować następujące ikony:. Kryją się pod nimi dodatkowe informacje i objaśnienia. W momencie najechania kursorem na ikonę pokazuje się okienko informacyjne np. 19

20 GIEŁDA Serwis rejestracji żetonowej został uzupełniony o giełdę. Giełda umożliwia użytkownikom składanie ogłoszenia w celu zapisu do grupy zajęciowej, w której w danym momencie nie ma wolnych miejsc. Można również tworzyć ogłoszenia chęci przerejestrowania się z jednej grupy zajęciowej do innej, zarówno w obrębie tego samego, jak i różnych przedmiotów. W przypadku zwolnienia miejsca w docelowej grupie zajęciowej ogłoszenie jest automatycznie realizowane. Ogłoszenie zapisu/zamiany może zostać dodane, gdy spełnione są następujące warunki: obie grupy zajęciowe (startowa i docelowa) należą do tej samej, aktywnej rejestracji. W praktyce oznacza to, że zamienić można np. jedną grupę lektoratową na drugą, natomiast nie ma możliwości zamiany np. lektoratu na W-F, w docelowej grupie zajęciowej nie ma już wolnych miejsc, zamiany można dokonać wyłącznie z grupą zajęciową o takim samym lub mniejszym koszcie żetonów, chyba że zostały dodatkowo wycenione w PLN; w ostatnim przypadku zajęcia grupy docelowej mogą kosztować więcej żetonów, a za ewentualne brakujące żetony zostanie studentowi naliczona płatność w PLN, student nie jest zapisany do grupy docelowej; może natomiast być zapisany do innej grupy tego samego przedmiotu (w tym przypadku możliwa wyłącznie zamiana grup), jeśli zajęcia są dedykowane, to są dedykowane dla studenta dodającego ogłoszenie, takie samo ogłoszenie nie zostało wcześniej dodane przez tego użytkownika, przedmioty grupy startowej muszą mieć ustawiony status pozwalający na wyrejestrowanie, a docelowej na rejestrowanie. Informacja o włączeniu giełdy Giełda nie musi być włączona podczas rejestracji. Może zostać włączona podczas konkretnej tury rejestracji w dowolnym momencie np. w ostatnim tygodniu zapisów. O tym, czy giełda jest włączona w turze danej rejestracji informuje opis tej tury na stronie z wykazem rejestracji, pokazany na rys. 16 (por. także Rysunek 2: Wykaz rejestracji, podział na tury i harmonogram, str.4). 20

21 Rysunek 16: Wykaz rejestracji, informacja o giełdzie Dodanie ogłoszenia Dodanie ogłoszenia odbywa się na stronie ze szczegółami grupy zajęciowej. Sposób wyszukania przedmiotu przedstawiono w I cz. instrukcji (KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ, str. 4). Należy powtórzyć wszystkie opisane czynności, aż do ukazania się strony ze szczegółami grupy zajęciowej (Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej, str. 7 oraz Rysunek 9: Koszyk rejestracyjny, str.13). Różnica polega na tym, że ogłoszenia giełdy dodaje się dla grup zajęciowych, których wszystkie miejsca są wypełnione. Nie będą więc one od razu widoczne na stronie danych o przedmiocie rys. 17 (por. Rysunek 5: Wykaz danych o przedmiocie, str. 6). Rysunek 17: Wykaz danych o przedmiocie, ukryte zapełnione grupy zajęciowe W celu wyświetlenie ukrytych grup należy kliknąć w miejscu wskazanym na rys. 17. Rys. 18 przedstawia zapełnioną grupę. 21

22 Rysunek 18: Wykaz danych o przedmiocie, grupa bez wolnych miejsc Po wskazaniu grupy nastąpi przejście do strony ze szczegółami grupy zajęciowej rys. 19: Rysunek 19: Szczegóły grupy zajęciowej, koszyk giełdy W celu złożenie ogłoszenia chęci zapisu do danej grupy zajęciowej należy kliknąć w koszyk giełdy (przy koszyku znajduje się informacja: ). Nastąpi przejście do strony tworzenia nowego ogłoszenia rys. 20: Rysunek 20: Giełda strona tworzenia nowego ogłoszenia 22

23 Giełda w serwisie rejestracji żetonowej umożliwia składanie dwóch rodzajów ogłoszeń: Przycisk umożliwia zgłoszenie chęci dorejstrowania do grupy zajęciowej bez jednoczesnego wyrejstrowania z innej. Ta opcja jest aktywna wyłącznie dla rejestracji, w której żetony zostały dodatkowo wycenione w PLN (np. lektoraty i W-F). Ponadto student nie może być zarejestrowany do innej grupy tego samego przedmiotu. Po wybraniu tej opcji z chwilą zwolnienia miejsca w docelowej grupie student zostaje do niej automatycznie zapisany, a za ewentualne brakujące żetony zostaje naliczona płatność w PLN. UWAGA: o pierwszeństwie zapisu do grupy decyduje kolejność składania ogłoszeń w giełdzie przez poszczególnych jej uczestników. Przycisk umożliwia zgłoszenie ogłoszenia zamiany grupy zajęciowej, do której student jest już zapisany na inną grupę tego samego lub innego przedmiotu. Na stronie tworzenia ogłoszenia będą widoczne wyłącznie te grupy zajęciowe studenta, które należą do tej samej rejestracji. Przedmiot docelowy nie może ponadto kosztować więcej żetonów niż przedmiot startowy, chyba, że żetony danego typu zostały dodatkowo wycenione w PLN. W takim przypadku za ew. brakujące żetony w chwili realizacji ogłoszenia zostanie studentowi naliczona płatność w PLN. Z chwilą wybrania jednego z powyższych przycisków ukaże się okno potwierdzenia dodania ogłoszenia. Akceptacja spowoduje przejście do strony pokazanej na rys. 21: Rysunek 21: Wykaz dodanych ogłoszeń O pomyślnie stworzonym ogłoszeniu informuje komunikat w górnej części strony. Poniżej widoczna jest tabela. Po jej lewej stronie znajduje się informacja o grupie przedmiotu startowego. Informacja ta znajdzie się wyłącznie w przypadku ogłoszenia wymiany. Przy zgłoszeniu bez wymiany 23

24 ta część tabeli będzie pusta. Po prawej stronie tabeli znajduje się informacja o grupie przedmiotu docelowego. Przeglądanie swoich ogłoszeń Ogłoszenia giełdy obowiązują wyłącznie w konkretnej turze rejestracyjnej. Zostaną one zrealizowane wyłącznie wtedy, gdy w docelowej grupie zajęciowej zwolni się miejsce. Niezrealizowane ogłoszenia po zakończeniu tury rejestracyjnej są usuwane. Użytkownik giełdy nie ma żadnej pewności, czy jego ogłoszenia będą zrealizowane. Osoby składające ogłoszenie muszą więc okresowo kontrolować swoje konta rejestracyjne. Należy uważnie zapoznać się z harmonogramem rejestracji, tak aby nie przegapić daty jej zakończenia. Po tym terminie użytkownik nie będzie mógł przeprowadzać żadnych operacji na swoich ogłoszeniach. W celu sprawdzenia wykazu indywidualnych ogłoszeń należy w lewym menu wybrać przycisk (wymagane zalogowanie do systemu). Po wybraniu wskazanego przycisku wyświetla się opisana wcześniej tabela ze stanem ogłoszeń (patrz Rysunek 21: Wykaz dodanych ogłoszeń, str.23). Realizacja ogłoszeń Ogłoszenie zostaje zrealizowane w chwili zwolnienia miejsca w grupie docelowej. W przypadku gdy do jednej grupy zajęciowej istnieje więcej niż jedno ogłoszenie, to ich realizacja następuję w kolejności ich zgłoszenia. Jeśli ogłoszenie zostanie zrealizowane, to nie będzie już wyświetlane w zakładce stanu ogłoszeń. Stan zrealizowanych ogłoszeń kontroluje się sprawdzając indywidualny koszyk (patrz Rysunek 8: Indywidualna strona użytkownika, str. 11). Zawartość koszyka powinna zostać zaktualizowana zgodnie ze zrealizowanym ogłoszeniem. Usuwanie ogłoszenia Ogłoszenia giełdy można usunąć tylko w czasie obowiązywania danej tury rejestracyjnej. Operację tę użytkownik powinien przeprowadzić w momencie, gdy na pewno chce zrezygnować z podjętej próby rejestracji. Operacja ta jest też szczególnie wskazana w ostatnim dniu rejestracji, w przypadku gdy użytkownik zgłosił na zapas więcej ogłoszeń niż to wynika z realnej potrzeby. Zobrazuje to następujący scenariusz: Student, aby zwiększyć szanse powodzenia, zgłosił w giełdzie chęć zapisu w wariancie bez wymiany do kilku grup zajęć wychowania fizycznego jednocześnie. Do ostatniego dnia jego ogłoszenia nie zostały jednak zrealizowane. Mimo tego nie pousuwał nadliczbowych ogłoszeń. W tym dniu wielu studentów sprawdza swoje konta i porządkuje je, wyrzucając niepotrzebne przedmioty. W rezultacie wiele zajętych miejsc zostało zwolnionych, co automatycznie uruchomiło realizację ogłoszeń giełdy. W efekcie tego student został zapisany na więcej zajęć niż mógł zrealizować. Ponadto za każde zajęcia została mu potrącona odpowiednia liczba 24

25 żetonów, a za brakujące naliczona płatność w PLN. Z zapisanych zajęć nie może się już jednak wypisać, bo rejestracja została zakończona. Aby uniknąć podobnych przypadków należy rozważnie składać ogłoszenia i obowiązkowo uporządkować konto z nadliczbowych ogłoszeń przed końcem rejestracji. Mechanizm usuwania ogłoszeń jest następujący. Po zalogowaniu należy wybrać w lewym menu przycisk (identycznie jak w podrozdziale Przeglądanie swoich ogłoszeń, str.24). Przykładowy wykaz ogłoszeń przedstawia rys. 22: Rysunek 22: Usuwanie ogłoszenia z giełdy Do usuwania ogłoszenia służy przycisk znajdujący się skrajnie po prawej stronie tabeli z wykazem ogłoszeń (dla każdego ogłoszenia oddzielnie). W celu zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem ogłoszenia, po wybraniu wskazanego przycisku użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie. W przypadku akceptacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zdarzenie (por. rys. 23): Rysunek 23: Potwierdzenie usunięcia ogłoszenia z giełdy 25

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB

PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB Uniwersytet Warszawski PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB LISTY STUDENTÓW U-MAIL P R Z E W O D N I K K R O K P O K R O K U D L A O S Ó B P R O W A D Z Ą C Y C H Z A J Ę C I A DYDAKTYCZNE Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów "Żeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można

Bardziej szczegółowo

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Logowanie do USOSWeb Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się Na stronie Centralnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup

Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup zajęciowych Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę: http://usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się 1 Logowanie do USOSWeb Na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów Nabór Szkoły podstawowe Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2015 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta 1. Logowanie do APD Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy wejść na

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku?

Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowizkowych koczcych si egzaminem (w ramach kadego przedmiotu s nieobowizkowe wykłady i obowizkowe

Bardziej szczegółowo

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: KROK 1 wyszukiwanie produktów Mechanizm naszego sklepu pozwala na wyszukiwanie produktów poprzez wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Wymagania techniczne przeglądarek internetowych

Nabór Gimnazja. Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Nabór Gimnazja Rejestracja kandydata System vedukacja Nabór Gimnazja jest narzędziem wspierającym prowadzenie procesu rekrutacji do gimnazjów. Zapewnia uporządkowanie oraz znaczne usprawnienie tego procesu.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Logowanie

1. Wstęp. 2. Logowanie 1. Wstęp USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów powstał w wyniku zapotrzebowania na narzędzie, które umożliwiłoby gromadzenie informacji z całego uniwersytetu w jednym miejscu. USOS jest niedostępny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Jakość danych w bazach uczelnianych USOS. 12 maja 2014r. 1

Jakość danych w bazach uczelnianych USOS. 12 maja 2014r. 1 Jakość danych w bazach uczelnianych USOS 12 maja 2014r. 1 Błędy POL-on a jakość danych w bazach uczelnianych Dane powinny być przekazywane: dobrej jakości (o jakość danych trzeba dbać podczas codziennej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r. Na podstawie 4 ust.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 6 Rektora UW

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

JAK POKONAĆ USOS czyli instrukcja rejestracji dla zielonych krok po kroku

JAK POKONAĆ USOS czyli instrukcja rejestracji dla zielonych krok po kroku JAK POKONAĆ USOS czyli instrukcja rejestracji dla zielonych krok po kroku Tutorial dla studentów Biologii UJ Kraków 2011 Zawiera instrukcje do: 1. Rejestracji na przedmioty, 2. Zamiany grup dzięki giełdzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

1 Zasady archiwizowania teczek studenckich

1 Zasady archiwizowania teczek studenckich INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK STUDENCKICH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DO ARCHIWUM UW (wrzesień 2011 - luty 2012, Grażyna Kurzyna, Archiwum UW ) Teczki studentów zarejestrowanych w USOS, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Organizacji Szkoleń

Elektroniczny System Organizacji Szkoleń Warszawa, dn. 3 marca 2005 r. Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa tel. +48 22 4347300 01 Elektroniczny System Organizacji Szkoleń Electrolux Poland Sp. z o.o. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student

INFORMACJE POUFNE. Wirtualny Dziekanat. - Student Wirtualny Dziekanat - Student Producent i dystrybutor BAZUS Sp. z o.o. Lublin 2014 Spis treści 1.1 WD - Student...3 1.1.1 Logowanie...3 1.1.2 Funkcja twoje dane...5 1.1.3 Funkcja twoje studia...7 1.1.4

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 1 Spis treści 1. Dostęp do Platformy Integrującej str. 3 2. Dostęp do EBOI str. 4 3. Jak złożyć wniosek str. 6 4. Jak sprawdzić status sprawy str. 9 5. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu S4

Instrukcja użytkownika systemu S4 Instrukcja użytkownika systemu S4 kandydaci 12.02.2013 SPIS TREŚCI Spis treści... 1 1. Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem systemu... 2 2. Wybór programu kształcenia... 3 3. Praca z programem kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1

Rysunek 1 Aktywowanie konta. Krok 1 Wstęp Dziękujemy za skorzystanie z systemu Extranet Adwokatów. Mamy nadzieję, że w sposób łatwy i przyjemny umożliwi Państwu kontakt z warszawską Okręgową Radą Adwokacką. Niniejszy dokument zawiera zbiór

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik gimnazjalisty systemu e-rekrutacja. PTH Technika

Przewodnik gimnazjalisty systemu e-rekrutacja. PTH Technika Przewodnik gimnazjalisty systemu e-rekrutacja PTH Technika Spis treści Spis treści...2 Przeglądanie ofert szkół... 3 Lista szkół...3 Wizytówka wybranej szkoły...4 Lista oddziałów wybranej szkoły... 6 Widok

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PREZENTACJA PLATFORMY NABOR.VULCAN.NET.PL REKRUTACJA ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska https://naborsp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska Prezentuje: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta naleŝy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU GPMAPA.GARMIN.PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU GPMAPA.GARMIN.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU GPMAPA.GARMIN.PL Rejestracja w serwisie GPMAPA.GARMIN.PL Aby móc korzystać z serwisu GPMAPA.GARMIN.PL należy zarejestrować się używając opcji Załóż konto. Po kliknięciu opcji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2015 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo