REJESTRACJA ŻETONOWA - UL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTRACJA ŻETONOWA - UL"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski REJESTRACJA ŻETONOWA - UL LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F P R Z E W O D N I K K R O K Opracował zespół w składzie: Konsultacja: PO KROKU DLA Maria Golińska Samorząd Studentów Alicja Kudelska Samorząd Studentów Iwona Witkowska Wydział Chemii inż. Konrad Kośla Wydział Polonistyki dr Janina Mincer-Daszkiewicz mgr Jolanta Urbanikowa mgr Agata Wroczyńska mgr Maria Krysiak-Klejnberg Koordynator projektu: STUDENTÓW mgr Lidia Guzek Warszawa, wrzesień 2009 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Koordynator USNJO, Pełnomocnik Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Aplikacji Komputerowych Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych

2 SPIS TREŚCI I. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA...3 KROK 1: OTWIERANIE STRONY REJESTRACJI ŻETONOWEJ...3 KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY...3 KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ...4 REJESTRACJE...4 GRUPY PRZEDMIOTÓW...5 WYKAZ PRZEDMIOTÓW...6 DANE O PRZEDMIOCIE / GRUPY ZAJĘCIOWE...6 SZCZEGÓŁY GRUPY...7 ZAJĘCIA PŁATNE...9 II. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU...10 KROK 1: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ...10 KROK 2: OBSŁUGA KONTA INDYWIDUALNEGO...10 STRONA STARTOWA...10 STAN ŻETONÓW...11 PRZEDMIOTY STUDENTA...12 REJESTRACJE ARCHIWALNE...12 DODATKOWE PRZYCISKI...12 KROK 3: REJESTRACJA NA ZAJĘCIA...13 ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI...13 WYBÓR PRZEDMIOTU...13 REZYGNACJA Z PRZEDMIOTU...15 KROK 4: OPUSZCZENIE SYSTEMU...15 UWAGI DODATKOWE...16 III. PRAKTYCZNA WIEDZA O REJESTRACJI ŻETONOWEJ...17 JAK UZYSKAĆ POMOC...17 ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA...18 KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI...18 GIEŁDA...20 INFORMACJA O WŁĄCZENIU GIEŁDY...20 DODANIE OGŁOSZENIA...21 PRZEGLĄDANIE SWOICH OGŁOSZEŃ...24 REALIZACJA OGŁOSZEŃ...24 USUWANIE OGŁOSZENIA

3 I. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA KROK 1: OTWIERANIE STRONY REJESTRACJI ŻETONOWEJ Po uruchomieniu przeglądarki internetowej należy wpisać następujący adres: Ukaże się strona rejestracji żetonowej (rys. 1): Rysunek 1: Strona startowa rejestracji żetonowej KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY W pierwszej kolejności należy zapoznać się z zawartością zakładek menu po lewej stronie. Otwierając odnośnik znajdujący się pod pozycją tj.: uzyskuje się informacje o zasadach rejestracji. Uwaga, opisane w tym rozdziale czynności nie wymagają od użytkowników logowania, co jest szczególnie istotne dla nowo przyjętych studentów nie posiadających jeszcze aktywnych haseł dostępu do serwisu. Z informacjami zawartymi w tej części menu warto się dokładnie zapoznać, gdyż pomoże to uniknąć ew. problemów podczas późniejszej rejestracji. Ogólny opis serwisu można znaleźć ponadto na stronach USOSowni (Ogólny opis UL-a). Następną pozycją w omawianym menu jest odnośnik. Zarówno ten odnośnik, jak również znajdujący się na stronie startowej odnośnik (rys. 1) przekierowuje do wykazu poszczególnych rejestracji, podziałów na tury i harmonogramów (rys. 2): 3

4 Rysunek 2: Wykaz rejestracji, podział na tury i harmonogram Przedstawiony na rysunku 2 przykładowy wykaz rejestracji z podziałem na tury i harmonogramem pełni podwójną funkcję. Po pierwsze, informuje on studentów o terminach zapisów. Po drugie umożliwia dotarcie do wykazów oferowanych przedmiotów. Student najpierw dowiaduje się, czy rejestracja jest aktualnie otwarta, a dopiero w dalszej kolejności może zapoznać się z listą przedmiotów. KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ Rejestracje Rejestracja żetonowa obejmuje przedmioty oferowane centralnie dla wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Należą do nich zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. Rejestracja żetonowa obejmuje ponadto ofertę prawniczych wykładów specjalizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW oraz ofertę Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM skierowaną do cudzoziemców. Przedmioty w zależności od rodzaju i przeznaczenia podzielone są odpowiednio na poszczególne rejestracje. Rejestracje te uporządkowane są alfabetycznie w następującej kolejności, najpierw rejestracje otwarte, następnie rejestracje nieaktywne. Aby zapoznać się z ofertą zajęciową wystarczy wybrać jedną z rejestracji (rys. 2). Zarówno krótki opis rejestracji np. jak również nazwa rejestracji np. oraz opis tury rejestracyjnej (jeśli tura jest aktywna), np. 4

5 mają formę aktywnych odnośników, które przekierowują użytkownika do grup przedmiotów w określone rejestracji. Uwaga, w niniejszym przewodniku mechanizm wszystkich rejestracji żetonowych zostanie przedstawiony na przykładzie oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Grupy przedmiotów Przykładowy wykaz grup przedstawiony jest na rysunku 3: przedmiotów ogólnouniwersyteckich Rysunek 3: Wykaz grup przedmiotów Oferta zajęciowa została podzielona na grupy przedmiotów, co umożliwia użytkownikowi sprawne poruszanie się w jej obrębie. Każda grupa określona jest kodem (np. ) i nazwą (np. ). Mogą to być zarówno grupy tematyczne np. jak również grupy wskazujące jednostkę, która oferuje przedmiot, np. (rys. 3). Jeden przedmiot może być wyświetlany w kilku grupach jednocześnie. Przykładowo przedmioty z oferty Wydziału Fizyki będą widoczne w grupie tematycznej oraz w grupie wskazującej jednostkę. Warto zwrócić uwagę na menu boczne tej strony serwisu. Pod przyciskiem pojawiła się dodatkowa pozycja (nazwa grupy rejestracyjnej): 5

6 Przy otwieraniu kolejnych zakładek serwisu tworzą się kolejne pozycje. W ten sposób menu graficznie obrazuje użytkownikowi jego aktualne miejsce w serwisie, a ponadto umożliwia wsteczną nawigację. W celu powrotu do jednej z wcześniejszych zakładek wystarczy wybrać odpowiednią pozycję menu. Wykaz przedmiotów Aby zobaczyć wykaz przedmiotów danej grupy wystarczy kliknąć w jej kod lub nazwę. Przykładowy wykaz przedmiotów z oferty Wydziału Polonistyki UW przedstawiony jest na rys. 4: Rysunek 4: Wykaz przedmiotów Do każdego przedmiotu prócz nazwy (np. ) przypisany jest kod (np. ) oraz cykl dydaktyczny, w którym przedmiot ten będzie się odbywać (np. ). Informacja ta może być szczególnie istotna przy rejestracji w semestrze zimowym. Część przedmiotów zgłaszana jest bowiem na cały cykl roczny (cykl roczny obejmuje obydwa semestry zimowy i letni). Jeżeli student nie jest pewien, czy wybrane zajęcia nie będą kolidowały z jego planem w semestrze letnim, powinien skorzystać z oferty semestralnej. Dane o przedmiocie / grupy zajęciowe Po wybraniu nazwy lub kodu przedmiotu student uzyskuje szczegółowe dane o przedmiocie (liczba grup, prowadzący, lokalizacja, termin oraz limit miejsc). Przykładowe dane o przedmiocie pokazane są na rys. 5: Rysunek 5: Wykaz danych o przedmiocie 6

7 W kolumnie znajdują się dane o limicie miejsc w grupie oraz o liczbie miejsc wykorzystanych. Przykładowo informacja oznacza, że wszystkich miejsc w grupie jest 25, z czego zajętych 24. Szczegóły grupy Aby zobaczyć szczegóły wybranej grupy zajęciowej należy wybrać dowolny atrybut: nazwisko prowadzącego, lokalizację, termin lub limit (wszystkie te elementy pełnią funkcję aktywnych linków). Przykładowa strona ze szczegółami grupy przedstawiona jest na rys. 6: Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej Przedstawiona na rys. 6 strona serwisu jest bardzo istotna w procesie rejestracji. Znajdują się na niej najważniejsze informacje, które zwykle bierze się pod uwagę przy wyborze przedmiotu. Na tej stronie również dokonuje się rejestracji. 7

8 Krótki opis przedmiotu zawiera najważniejsze informacje o tematyce i celu zajęć. Jeśli odpowiadają one oczekiwaniom studenta, należy upewnić się, czy atrybuty przedmiotu (tryb rozliczenia przedmiotu, liczba punków ECTS i koszty zajęć) spełniają wymagania kierunku studiów użytkownika. W polu Tryb rozliczenia przedmiotu znajduje się informacja o tym jak będzie wyglądało rozliczenie przedmiotu. Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują następujące formy zaliczenia: Zaliczenie na ocenę przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Egzamin przedmiot kończy się egzaminem Zaliczenie WF dotyczy wyłącznie zaliczania zajęć wychowania fizycznego Zaliczenie lub ocena (forma przejściowa) oznacza, że przedmiot może się zakończyć zarówno zaliczeniem bez oceny ( ZAL ), jak i zaliczeniem na ocenę. O zaliczenie bez oceny mogą występować wyłącznie studenci, których studia rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2007/2008 (zgodnie z Komunikatem NR 1 Prorektora ds. studenckich z 29 listopada 2007 r.); pozostałych studentów obowiązuje zaliczenie na ocenę. Punkty ECTS - wszystkim przedmiotom, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, została przypisana liczba punktów ECTS. Punkty ECTS odzwierciedlają średni nakład pracy studenta, potrzebny do uzyskania zakładanych dla danego przedmiotu efektów kształcenia (1 punkt ECTS odpowiada godziną pracy, w tym pracy na zajęciach i pracy własnej). Na mocy Uchwały nr 56 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 22 lutego 2006 r. przyjęto, iż w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich każdy student studiów pierwszego stopnia (licencjackich) winien zdobyć 9 punków ECTS, a student studiów drugiego stopnia (magisterskich) 6 ECTS. Koszt informuje studentów o umownej cenie przedmiotu. Przy rejestracji żetonowej za przedmiot płaci się żetonami. Żetony są umownym środkiem płatniczym. Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów. W przypadku podjęcia drugiego kierunku studiów żetony nie są ponownie przyznawane, a jedynie uzupełnione o ewentualne różnice w ich liczbie na różnych kierunkach. Liczbę żetonów można sprawdzić wyłącznie po zalogowaniu (zob. rozdział II. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU, str. 10). Przykład: oznacza, że po dokonaniu rejestracji z konta studenta zostanie zabranych 30 żetonów typu OG. 8

9 WAŻNE: w przypadku niektórych przedmiotów (np. lektoratów i zajęć wychowania fizycznego) prócz umownej wyceny żetonowej występuje również wycena pieniężna. Daje to możliwość odpłatnej realizacji przedmiotów tym studentom, którzy wcześniej wykorzystali przydzielone im żetony lub dane żetony im nie przysługują. Przykład: oznacza, że po dokonaniu rejestracji na te zajęcia z konta studenta zostanie zabranych 30 żetonów typu WF ; osoby, które nie posiadają żetonów określonego typu (np. już je wcześniej wykorzystały), będą musiały zapłacić za brakujące żetony 150 PLN. UWAGA: przedstawiony powyżej przykład nazywany jest często dokupywaniem żetonów. Takie określenie może mylnie sugerować, że w pierwszej kolejności należy kupić żetony, by następnie móc się zarejestrować. W rzeczywistości jest odwrotnie. Student najpierw dokonuje rejestracji, a następnie dokonuje opłaty. Szczegóły dotyczące płatności (tj. nr indywidualnego konta bankowego i kwota do zapłaty) uzyskuje się po wybraniu przycisku (patrz podrozdział: Dodatkowe przyciski, str. 12). WAŻNE: dokupienie żetonów jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy zajęcia mają określony koszt w PLN np. oraz student ma zdefiniowane na swoim koncie żetony określonego typu w wysokości większej lub równej zero (patrz. Stan żetonów, str.11). W przypadku braku żetonów określonego typu o ich zdefiniowanie należy się zgłaszać do Sekcji Studenckiej swojego kierunku. Zajęcia płatne Niektóre zajęcia np. WF oprócz opłaty żetonowej wymagają dodatkowej opłaty pieniężnej. Takie zajęcia tworzą odrębną grupę przedmiotów np. W opisie przedmiotów należących do takiej grupy znajdzie się informacja dotycząca dodatkowych kosztów. UWAGA: dodatkowa opłata za zajęcia płatne nie zwalnia z opłaty żetonowej lub jej równowartości w PLN. 9

10 II. USŁUGI SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU KROK 1: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ WAŻNE: Nowo przyjęci studenci wykorzystują do logowania hasło z IRK. Osoby, które nie posiadają hasła (np. cudzoziemcy będący stypendystami Rządu RP), mogą je uzyskać w Sekcji Studenckiej swojej jednostki dydaktycznej. UWAGA: Logowanie możliwe jest dopiero po immatrykulacji w systemie USOS (tzn. po wprowadzeniu elektronicznych danych studenta do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), najczęściej od połowy września danego roku. Do logowania służy przycisk (rys. 1, str. 3) (prawy górny róg ekranu). Po naciśnięciu wskazanego przycisku pojawia się okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania (rys. 7): Rysunek 7: Okno Centralnego Serwera Uwierzytelniania We wskazane pola należy wprowadzić PESEL (lub sztuczny PESEL w przypadku cudzoziemców) oraz hasło i nacisnąć Enter lub przycisk. KROK 2: OBSŁUGA KONTA INDYWIDUALNEGO Strona startowa Po zalogowaniu nastąpi przejście do indywidualnej strony użytkownika (rys. 8): 10

11 Rysunek 8: Indywidualna strona użytkownika Stan żetonów Studentowi przydziela żetony jednostka dydaktyczna, w której realizuje on studia. Każdy student otrzymuje je w liczbie określonej programem studiów. Podczas omawiania zagadnień dotyczących obsługi indywidualnego konta użytkownika posłużymy się przykładem studenta wyższego roku, który niektóre żetony już w trakcie studiów wykorzystał. Objaśnienia kodów przypisanych żetonom przedstawia tabela nr 1: Tabela 1: Rodzaje żetonów lp. Najczęstszy limit Kod Opis 1 EGZ-JO Egzaminy z języków obcych 2 2 EGZ-PED Egzaminy z uprawnień pedagogicznych 4 3 LEK Zajęcia z języków obcych OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostępu) OGP Wykłady dla cudzoziemców w POLONICUM PED Uprawnienia pedagogiczne

12 7 POL Lektoraty z języka polskiego w Polonicum WF Zajęcia wychowania fizycznego WPIA-SPEC Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria 80 UWAGA: tabela 1 przedstawia wszystkie rodzaje żetonów, które obecnie obowiązują na Uniwersytecie Warszawskim. Liczba i rodzaj przyznanych żetonów zależy od programu studiów każdego studenta. Przedmioty studenta Pod rejestrem żetonów (rys. 8) znajduje się lista przedmiotów wybranych przez studenta. UWAGA: lista przedmiotów na stronie studentów nowo przyjętych ukaże się dopiero po dokonaniu rejestracji. Na liście znajdą się wyłącznie przedmioty wybrane w drodze rejestracji żetonowej. Aby zobaczyć wszystkie przedmioty, na które student jest zapisany (zarówno w serwisie rejestracji żetonowej, jak i w USOSweb), należy skorzystać ze strony USOSweb (instrukcje rejestracji przesz USOSweb zamieszczono na stronie Rejestracje archiwalne Co pewien okres czasu nieaktywne rejestracje są archiwizowane. Przedmioty z rejestracji, które zostały zarchiwizowane nie są wyświetlane w wykazie przedmiotów studenta. Informacje o tych przedmiotach mogą być jednak potrzebne np. do skontrolowania stanu wydanych żetonów (rejestr żetonów rys. 8, str. 11). Do wyświetlenia przedmiotów z rejestracji archiwalnych służy przycisk. W procesie archiwizacji niepotrzebne dane (tj. liczba grup, nazwisko prowadzącego, termin i lokalizacja zajęć) są usuwane. W wykazie przedmiotów archiwalnych pozostają więc jedynie niezbędne dane tj. nazwa przedmiotu, cykl dydaktyczny oraz liczba i typ żetonów np. Dodatkowe przyciski Na dole w lewym menu (rys. 8) po zalogowaniu pojawiają się dwa nowe przyciski: - służy do powracania z innych zakładek na indywidualną stronę startową z wykazem żetonów i przedmiotów studenta (rys. 8). - przycisk ten uruchamia stronę zawierającą informację o ewentualnych należnościach, które student powinien uiścić za zajęcia lub egzaminy, na które się zarejestrował, mimo iż nie posiadał odpowiedniego typu żetonów. Na tej stronie podany będzie indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Jeżeli student nie ma żadnych płatności, to po wybraniu 12

13 omawianego przycisku ukaże się komunikat: Brak należności do zapłacenia. WAŻNE: nr rachunku bankowego generowany jest dla każdego studenta indywidualnie. Nie należy więc podawać tego numeru innym studentom. UWAGA: w przypadku zajęć płatnych (patrz Zajęcia płatne, str. 9) opłaty za zajęcia uiszcza się niezależnie od informacji zawartych w zakładce. Informacja o wysokości opłat (np. Płatność wynosi 60zł miesięcznie) znajduje się w opisie przedmiotu. Płatności dokonuje się w takim przypadku w miejscu realizacji zajęć. KROK 3: REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Zapoznanie się z zasadami Przed rozpoczęciem rejestracji należy zapoznać się z jej zasadami (menu patrz rozdział: KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY, str. 3), zalogować się do serwisu oraz sprawdzić stan żetonów. (patrz rozdział: KROK 1: LOGOWANIE SIĘ DO SERWISU REJESTRACJI ŻETONOWEJ, str. 10). UWAGA: Rejestracja na większość lektoratów uzależniona jest od wyników testu kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje są dostępnego na stronie Wybór przedmiotu Sposób wyszukania przedmiotu przedstawiono w I cz. instrukcji (KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ, str. 4). Należy powtórzyć wszystkie opisane czynności, aż do ukazania się strony ze szczegółami grupy zajęciowej (Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej, str. 7 oraz rys. 9). Do rejestracji wykorzystuje się ikony w kształcie koszyka (rys. 9): Rysunek 9: Koszyk rejestracyjny 13

14 W górnej części rysunku 9 (porównaj: Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej, str. 7) wyróżniono koszyk rejestracyjny statusu rejestracji koszyk zmienia swój wygląd: - informuje o możliwości rejestrujemy się na przedmiot, zarejestrowania;. W zależności od klikając w koszyk - brak możliwości zarejestrowania; obok tej ikony w zależności od statusu rejestracji pojawia się komunikat wyjaśniający np. lub itp., - informuje o pomyślnym zarejestrowaniu na przedmiot i o możliwość wyrejestrowania; klikając w koszyk rezygnujemy z przedmiotu. Ponadto na indywidualnej stronie użytkownika (patrz Rysunek 8: Indywidualna strona użytkownika, str. 11) występuje następująca ikona: - informuje o zarejestrowaniu na przedmiot, bez możliwości wyrejestrowania (koszyk ten powstaje z ikony w chwili zamknięcia tury rejestracyjnej lub ograniczeniu jej wyłącznie do rejestrowania bez możliwości późniejszej rezygnacji). Aby zarejestrować się na wybrany przedmiot, należy kliknąć w ikonę Otworzy się wówczas indywidualna strona użytkownika (rys. 10):. Rysunek 10: Koszyk studenta 14

15 Porównując rys. 10 z rys. 9 (str. 11) można zauważyć, że w wykazie zajęć przybył przedmiot, na który student się zapisał. Zaktualizowany został również rejestr wydanych żetonów typu OG. Na górze strony powinien być widoczny komunikat: Rezygnacja z przedmiotu Aby wyrejestrować się z przedmiotu należy wybrać ikonę Ukaże się komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji: (rys. 10). Po potwierdzeniu przedmiot zniknie z wykazu przedmiotów, a żetony wrócą na konto studenta. Na górze strony widoczny będzie komunikat: UWAGA: zmian w rejestracji można dokonywać wyłącznie podczas otwartej tury rejestracyjnej menu (patrz: KROK 2: POZNANIE ZAWARTOŚCI STRONY, str. 3). Po zakończeniu rejestracji zmiany nie będą możliwe, a student będzie zobowiązany do zaliczenia przedmiotu. Niektóre tury uzupełniające zezwalają wyłącznie na dopisanie się do grupy zajęciowej bez możliwości późniejszej rezygnacji. KROK 4: OPUSZCZENIE SYSTEMU Po zakończeniu rejestracji należy się wylogować. Służy do tego przycisk (prawy górny róg ekranu) (rys. 13): Rysunek 11: Wylogowywanie się z serwisu rejestracji żetonowej 15

16 UWAGI DODATKOWE. Należy unikać korzystania z opcji przeglądarki internetowej WSTECZ :, lub (lewy górny róg ekranu). Taka operacja może spowodować cofnięcie dokonanych zmian. Alternatywę stanowią opcje menu serwisu rejestracyjnego. W przypadku konieczności zrobienia przerwy w trakcie rejestrowania zaleca się wylogowanie z systemu. Rejestracja żetonowa obejmuje również zapisy na egzaminy z języków obcych oraz na egzaminy z przedmiotów dających uprawnienia pedagogiczne. Odnośniki do w/w rejestracji umieszczane są na stronie na krótko przed sesją egzaminacyjną. WAŻNE: student ma obowiązek zaliczyć wszystkie zajęcia, na które się zapisał z wyłączeniem przypadku opisanego w 17 pkt 7 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim: Student studiów pierwszego stopnia oraz student studiów drugiego stopnia ma prawo w trakcie trwania studiów do jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy w trakcie trwania studiów. W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI O REJESTRACJI ŻETONOWEJ, WARTO PRZECZYTAĆ OSTATNI ROZDZIAŁ: PRAKTYCZNA WIEDZA O REJESTRACJI ŻETONOWEJ 16

17 III. PRAKTYCZNA WIEDZA O REJESTRACJI ŻETONOWEJ JAK UZYSKAĆ POMOC Jeżeli przy próbie rejestracji, mimo wykonywania jej zgodnie z instrukcją, wystąpiły jakieś problemy, należy zwrócić się o pomoc. W menu bocznym znajduje się pozycja. Po jej wybraniu ukazuje się wykaz aktualnych adresów , na które należy kierować pytania w przypadku wystąpienia problemów (tzw. helpdesk) rys. 12: POMOC Informacje dotyczące lektoratów, egzaminów językowych i testów poziomujących znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych: Informacje dotyczące zajęć WF znajdują się na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: Kursy internetowe dostępne są na platformie do obsługi kursów internetowych zarządzanej przez COME - Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji. Adres COME: Adres platformy do obsługi kursów internetowych: Ogólny opis UL-a dostępny jest na stronach USOSowni. Można tam także znaleźć szczegółowy przewodnik z opisem kolejnych kroków wykonywanych podczas rejestracji oraz forum poświęcone UL-owi. KONTAKT Nadzór merytoryczny nad rejestracją na egzaminy i zajęcia z języków obcych sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, mgr Jolanta Urbanikowa, kontakt z Biurem Pełnomocnika: tel. (22) , (22) , Nadzór merytoryczny nad rejestracją na zajęcia z wychowania fizycznego sprawuje Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tel. (22) , Studenci Wydziału Prawa i Administracji w zakresie rejestracji na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria proszeni są o kontaktowanie się z Help-Deskiem WPiA UW, Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomujących: Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z rejestracją na przedmioty ogólnouniwersyteckie i dające uprawnienia nauczycielskie: Rysunek 12: Uzyskiwanie pomocy 17

18 ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA Rejestracja żetonowa działa na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy. Gdy wystąpi problem z zalogowaniem, należy skontaktować się z Sekcją Studencką swojej jednostki dydaktycznej. W celu uniknięcia przeciążenia systemu, harmonogram rejestracji na poszczególne zajęcia rozłożony jest w czasie. W przypadku posiadania mniejszej liczby żetonów niż kosztują zajęcia, system ureguluje część opłaty żetonami, a za resztę naliczy należność w PLN, pod warunkiem, że zajęcia posiadają wycenę w PLN. W przypadku braku wyceny rejestracja powiedzie się tylko w przypadku posiadania wystarczającej liczby żetonów. Aby rejestracja na zajęcia płatne się powiodła, w wykazie żetonów (rys. 8, str. 11) musi być wygenerowany określony rodzaj żetonów (np. LEK, WF) z liczbą żetonów w kolumnie Pozostało większą lub równą zero. Przydzielaniem żetonów zajmują się Sekcje Studenckie. Ze strony z płatnościami można wygenerować druk przelewu w formacie PDF - w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer plik należy zapisać na dysku komputera, a następnie wydrukować. W przypadku niedokonania naliczonej płatności w podanym terminie student traci prawo uczęszczania na dany przedmiot i jego zaliczania. Dane między serwisem Rejestracji Żetonowej i USOSweb są przenoszone za pomocą migracji, poprzez bazę USOS wg schematu: Rejestracja Żetonowa -> USOS i USOS -> USOSweb. Informacja o dokonanej rejestracji żetonowej znajdzie się zatem w USOSweb po upływie określonego czasu. Terminy migracji podane są na stronach startowych poszczególnych serwisów (w przypadku Rejestracji Żetonowej przedstawia to Rysunek 1: Strona startowa rejestracji żetonowej, str. 3). KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI Serwis rejestracji żetonowej posiada bardzo praktyczną wyszukiwarkę. Pozwala ona wyszukiwać interesujące nas przedmioty nie tylko po nazwie, ale również po opisie przedmiotu. Można również zawęzić wyszukiwanie do określonych dni tygodnia, a nawet konkretnego przedziału godzinowego. Można wreszcie wysortować zajęcia ulubionego wykładowcy, a nawet wybrać tylko te, które odbywają się np. tylko na terenie Kampusu Centralnego. Z wyszukiwarki korzystać można na dwa sposoby. W pierwszym przypadku szukamy przedmiotu w całej ofercie rejestracji żetonowej, w drugim wyłącznie w obrębie wskazanej rejestracji (patrz rozdział: Rejestracje, str. 4). W obydwu przypadkach mechanizm wyszukiwania jest taki sam, różni się jedynie zakres przeszukiwanych przedmiotów. Aby sprawdzić ofertę w obrębie całej bazy w lewym menu należy wybrać przycisk. Aby wyszukać przedmiot wyłącznie z oferty wskazanej rejestracji należy wybrać daną rejestrację. 18

19 W obydwu przypadkach na górze strony pojawi się panel wyszukiwarki (rys. 13): Rysunek 13: Panel wyszukiwarki Po odhaczeniu opcji kolejne opcje (rys. 14): panel rozbudowuje się o Rysunek 14: Wyszukiwanie zaawansowane Zaznaczenie poszczególnych opcji zaawansowanych powoduje pojawienie się dodatkowych okien wyboru (rys. 15): Rysunek 15: Opcje wyszukiwani zaawansowanego Załóżmy, że interesują nas wyłącznie zajęcia w poniedziałki w przedziale godzinowym Wybieramy więc od do a następnie. W otrzymanym wyniku wyszukiwania znajdą się wyłącznie przedmioty spełniające wybrane warunki. Na rysunku 13, 14, 15 jak również w innych miejscach serwisu opisanych w niniejszym przewodniku można zaobserwować następujące ikony:. Kryją się pod nimi dodatkowe informacje i objaśnienia. W momencie najechania kursorem na ikonę pokazuje się okienko informacyjne np. 19

20 GIEŁDA Serwis rejestracji żetonowej został uzupełniony o giełdę. Giełda umożliwia użytkownikom składanie ogłoszenia w celu zapisu do grupy zajęciowej, w której w danym momencie nie ma wolnych miejsc. Można również tworzyć ogłoszenia chęci przerejestrowania się z jednej grupy zajęciowej do innej, zarówno w obrębie tego samego, jak i różnych przedmiotów. W przypadku zwolnienia miejsca w docelowej grupie zajęciowej ogłoszenie jest automatycznie realizowane. Ogłoszenie zapisu/zamiany może zostać dodane, gdy spełnione są następujące warunki: obie grupy zajęciowe (startowa i docelowa) należą do tej samej, aktywnej rejestracji. W praktyce oznacza to, że zamienić można np. jedną grupę lektoratową na drugą, natomiast nie ma możliwości zamiany np. lektoratu na W-F, w docelowej grupie zajęciowej nie ma już wolnych miejsc, zamiany można dokonać wyłącznie z grupą zajęciową o takim samym lub mniejszym koszcie żetonów, chyba że zostały dodatkowo wycenione w PLN; w ostatnim przypadku zajęcia grupy docelowej mogą kosztować więcej żetonów, a za ewentualne brakujące żetony zostanie studentowi naliczona płatność w PLN, student nie jest zapisany do grupy docelowej; może natomiast być zapisany do innej grupy tego samego przedmiotu (w tym przypadku możliwa wyłącznie zamiana grup), jeśli zajęcia są dedykowane, to są dedykowane dla studenta dodającego ogłoszenie, takie samo ogłoszenie nie zostało wcześniej dodane przez tego użytkownika, przedmioty grupy startowej muszą mieć ustawiony status pozwalający na wyrejestrowanie, a docelowej na rejestrowanie. Informacja o włączeniu giełdy Giełda nie musi być włączona podczas rejestracji. Może zostać włączona podczas konkretnej tury rejestracji w dowolnym momencie np. w ostatnim tygodniu zapisów. O tym, czy giełda jest włączona w turze danej rejestracji informuje opis tej tury na stronie z wykazem rejestracji, pokazany na rys. 16 (por. także Rysunek 2: Wykaz rejestracji, podział na tury i harmonogram, str.4). 20

21 Rysunek 16: Wykaz rejestracji, informacja o giełdzie Dodanie ogłoszenia Dodanie ogłoszenia odbywa się na stronie ze szczegółami grupy zajęciowej. Sposób wyszukania przedmiotu przedstawiono w I cz. instrukcji (KROK 3: ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ ZAJĘCIOWĄ, str. 4). Należy powtórzyć wszystkie opisane czynności, aż do ukazania się strony ze szczegółami grupy zajęciowej (Rysunek 6: Szczegóły grupy zajęciowej, str. 7 oraz Rysunek 9: Koszyk rejestracyjny, str.13). Różnica polega na tym, że ogłoszenia giełdy dodaje się dla grup zajęciowych, których wszystkie miejsca są wypełnione. Nie będą więc one od razu widoczne na stronie danych o przedmiocie rys. 17 (por. Rysunek 5: Wykaz danych o przedmiocie, str. 6). Rysunek 17: Wykaz danych o przedmiocie, ukryte zapełnione grupy zajęciowe W celu wyświetlenie ukrytych grup należy kliknąć w miejscu wskazanym na rys. 17. Rys. 18 przedstawia zapełnioną grupę. 21

22 Rysunek 18: Wykaz danych o przedmiocie, grupa bez wolnych miejsc Po wskazaniu grupy nastąpi przejście do strony ze szczegółami grupy zajęciowej rys. 19: Rysunek 19: Szczegóły grupy zajęciowej, koszyk giełdy W celu złożenie ogłoszenia chęci zapisu do danej grupy zajęciowej należy kliknąć w koszyk giełdy (przy koszyku znajduje się informacja: ). Nastąpi przejście do strony tworzenia nowego ogłoszenia rys. 20: Rysunek 20: Giełda strona tworzenia nowego ogłoszenia 22

23 Giełda w serwisie rejestracji żetonowej umożliwia składanie dwóch rodzajów ogłoszeń: Przycisk umożliwia zgłoszenie chęci dorejstrowania do grupy zajęciowej bez jednoczesnego wyrejstrowania z innej. Ta opcja jest aktywna wyłącznie dla rejestracji, w której żetony zostały dodatkowo wycenione w PLN (np. lektoraty i W-F). Ponadto student nie może być zarejestrowany do innej grupy tego samego przedmiotu. Po wybraniu tej opcji z chwilą zwolnienia miejsca w docelowej grupie student zostaje do niej automatycznie zapisany, a za ewentualne brakujące żetony zostaje naliczona płatność w PLN. UWAGA: o pierwszeństwie zapisu do grupy decyduje kolejność składania ogłoszeń w giełdzie przez poszczególnych jej uczestników. Przycisk umożliwia zgłoszenie ogłoszenia zamiany grupy zajęciowej, do której student jest już zapisany na inną grupę tego samego lub innego przedmiotu. Na stronie tworzenia ogłoszenia będą widoczne wyłącznie te grupy zajęciowe studenta, które należą do tej samej rejestracji. Przedmiot docelowy nie może ponadto kosztować więcej żetonów niż przedmiot startowy, chyba, że żetony danego typu zostały dodatkowo wycenione w PLN. W takim przypadku za ew. brakujące żetony w chwili realizacji ogłoszenia zostanie studentowi naliczona płatność w PLN. Z chwilą wybrania jednego z powyższych przycisków ukaże się okno potwierdzenia dodania ogłoszenia. Akceptacja spowoduje przejście do strony pokazanej na rys. 21: Rysunek 21: Wykaz dodanych ogłoszeń O pomyślnie stworzonym ogłoszeniu informuje komunikat w górnej części strony. Poniżej widoczna jest tabela. Po jej lewej stronie znajduje się informacja o grupie przedmiotu startowego. Informacja ta znajdzie się wyłącznie w przypadku ogłoszenia wymiany. Przy zgłoszeniu bez wymiany 23

24 ta część tabeli będzie pusta. Po prawej stronie tabeli znajduje się informacja o grupie przedmiotu docelowego. Przeglądanie swoich ogłoszeń Ogłoszenia giełdy obowiązują wyłącznie w konkretnej turze rejestracyjnej. Zostaną one zrealizowane wyłącznie wtedy, gdy w docelowej grupie zajęciowej zwolni się miejsce. Niezrealizowane ogłoszenia po zakończeniu tury rejestracyjnej są usuwane. Użytkownik giełdy nie ma żadnej pewności, czy jego ogłoszenia będą zrealizowane. Osoby składające ogłoszenie muszą więc okresowo kontrolować swoje konta rejestracyjne. Należy uważnie zapoznać się z harmonogramem rejestracji, tak aby nie przegapić daty jej zakończenia. Po tym terminie użytkownik nie będzie mógł przeprowadzać żadnych operacji na swoich ogłoszeniach. W celu sprawdzenia wykazu indywidualnych ogłoszeń należy w lewym menu wybrać przycisk (wymagane zalogowanie do systemu). Po wybraniu wskazanego przycisku wyświetla się opisana wcześniej tabela ze stanem ogłoszeń (patrz Rysunek 21: Wykaz dodanych ogłoszeń, str.23). Realizacja ogłoszeń Ogłoszenie zostaje zrealizowane w chwili zwolnienia miejsca w grupie docelowej. W przypadku gdy do jednej grupy zajęciowej istnieje więcej niż jedno ogłoszenie, to ich realizacja następuję w kolejności ich zgłoszenia. Jeśli ogłoszenie zostanie zrealizowane, to nie będzie już wyświetlane w zakładce stanu ogłoszeń. Stan zrealizowanych ogłoszeń kontroluje się sprawdzając indywidualny koszyk (patrz Rysunek 8: Indywidualna strona użytkownika, str. 11). Zawartość koszyka powinna zostać zaktualizowana zgodnie ze zrealizowanym ogłoszeniem. Usuwanie ogłoszenia Ogłoszenia giełdy można usunąć tylko w czasie obowiązywania danej tury rejestracyjnej. Operację tę użytkownik powinien przeprowadzić w momencie, gdy na pewno chce zrezygnować z podjętej próby rejestracji. Operacja ta jest też szczególnie wskazana w ostatnim dniu rejestracji, w przypadku gdy użytkownik zgłosił na zapas więcej ogłoszeń niż to wynika z realnej potrzeby. Zobrazuje to następujący scenariusz: Student, aby zwiększyć szanse powodzenia, zgłosił w giełdzie chęć zapisu w wariancie bez wymiany do kilku grup zajęć wychowania fizycznego jednocześnie. Do ostatniego dnia jego ogłoszenia nie zostały jednak zrealizowane. Mimo tego nie pousuwał nadliczbowych ogłoszeń. W tym dniu wielu studentów sprawdza swoje konta i porządkuje je, wyrzucając niepotrzebne przedmioty. W rezultacie wiele zajętych miejsc zostało zwolnionych, co automatycznie uruchomiło realizację ogłoszeń giełdy. W efekcie tego student został zapisany na więcej zajęć niż mógł zrealizować. Ponadto za każde zajęcia została mu potrącona odpowiednia liczba 24

25 żetonów, a za brakujące naliczona płatność w PLN. Z zapisanych zajęć nie może się już jednak wypisać, bo rejestracja została zakończona. Aby uniknąć podobnych przypadków należy rozważnie składać ogłoszenia i obowiązkowo uporządkować konto z nadliczbowych ogłoszeń przed końcem rejestracji. Mechanizm usuwania ogłoszeń jest następujący. Po zalogowaniu należy wybrać w lewym menu przycisk (identycznie jak w podrozdziale Przeglądanie swoich ogłoszeń, str.24). Przykładowy wykaz ogłoszeń przedstawia rys. 22: Rysunek 22: Usuwanie ogłoszenia z giełdy Do usuwania ogłoszenia służy przycisk znajdujący się skrajnie po prawej stronie tabeli z wykazem ogłoszeń (dla każdego ogłoszenia oddzielnie). W celu zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem ogłoszenia, po wybraniu wskazanego przycisku użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie. W przypadku akceptacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zdarzenie (por. rys. 23): Rysunek 23: Potwierdzenie usunięcia ogłoszenia z giełdy 25

REJESTRACJA ŻETONOWA LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F. Uniwersytet Warszawski

REJESTRACJA ŻETONOWA LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F. Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski REJESTRACJA ŻETONOWA LEKTORATY PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE W-F P R Z E W O D N I K K R O K P O K R O K U D L A S T U D E N T Ó W Opracował

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja elektroniczna na zajęcia

Rejestracja elektroniczna na zajęcia Rejestracja elektroniczna na zajęcia 1. Wstęp Zapisy na zajęcia (rejestracje) odbywają się w serwisach www.usosweb.uni.opole.pl (USOSweb) lub www.ul.uni.opole.pl (UL) Logowanie odbywa się za pomocą uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja elektroniczna na zajęcia

Rejestracja elektroniczna na zajęcia Rejestracja elektroniczna na zajęcia 1. Wstęp Zapisy na zajęcia (rejestracje) odbywają się w serwisach www.usosweb.uni.opole.pl (USOSweb) lub www.ul.uni.opole.pl (UL) Logowanie odbywa się za pomocą uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji na zajęcia WF

Instrukcja rejestracji na zajęcia WF Instrukcja rejestracji na zajęcia WF 1. Logowanie W celu zalogowania się do systemu rejestracji na zajęcia WF należy w pierwszej kolejności wejść na stronę wf.amu.edu.pl i wybrać znajdujący się w prawym

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku?

Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku? Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku? Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowiązkowych kończących się egzaminem (w ramach kaŝdego przedmiotu są nieobowiązkowe wykłady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów "Żeton jest to forma wirtualnego pieniądza, przy pomocy którego osoby płacą za zajęcia, w których uczestniczą. Żeton ma określony typ. Koszt zajęć, na które można

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb.

Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Rejestracja studentów na zajęcia w systemie USOSweb. Co trzeba zrobić, żeby zarejestrować się na zajęcia? 1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK. 2. Wejść na stronę internetową rejestracji

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB

PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB Uniwersytet Warszawski PRZYDATNE FUNKCJE USOSWEB LISTY STUDENTÓW U-MAIL P R Z E W O D N I K K R O K P O K R O K U D L A O S Ó B P R O W A D Z Ą C Y C H Z A J Ę C I A DYDAKTYCZNE Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Dział Aplikacji Komputerowych Wyrejestrowywanie z przedmiotu Poradnik dla studentów na podstawie instrukcji w sprawie realizacji w USOS punktu 7 paragrafu 17 Regulaminu Studiów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup

Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup zajęciowych Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę: http://usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się 1 Logowanie do USOSWeb Na

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Logowanie do USOSWeb Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się Na stronie Centralnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji na przedmioty

Zasady rejestracji na przedmioty ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny

Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Wirtualny Dziekanat instrukcja Warszawa, marzec 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. Logowanie 2. Aktualności 3. Poprawność danych osobowych 4. Plan (rozkład) zajęć 5. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych

Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Instrukcja rejestracji do grup zajęciowych Logowanie do USOSWeb Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się Na stronie Centralnego Systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB INSTRUKCJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Instrukcja została przygotowana na podstawie przewodnika opracowanego na Uniwersytecie Warszawskim dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja na przedmioty w USOS

Rejestracja na przedmioty w USOS Rejestracja na przedmioty w USOS Informacje o rejestracji - wne.uw.edu.pl Informacje o rejestracji - wne.uw.edu.pl Informacje o rejestracji - usosweb.wne.uw.edu.pl Logowanie do USOSWeb Informacje o rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy. Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

USOSWeb (WNE) UW podstawowe informacje dla nowych studentów. Mateusz Kopyt Pełnomocnik Dziekana WNE UW ds USOS

USOSWeb (WNE) UW podstawowe informacje dla nowych studentów. Mateusz Kopyt Pełnomocnik Dziekana WNE UW ds USOS USOSWeb (WNE) UW podstawowe informacje dla nowych studentów Mateusz Kopyt Pełnomocnik Dziekana WNE UW ds USOS O czym będziemy mówić? USOSWeb ogólnie Rejestracje w USOSWeb Podpięcia Wybór planów ratalnych

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCH

REJESTRACJA NA LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCH REJESTRACJA NA LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH DLA STUDENTÓW ZAOCZNYCH Rejestracja na lektoraty jest dwuetapowa i odbywa się w dwóch różnych serwisach internetowych UW, które muszą dokonać migracji danych. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego 1 Cel: Wprowadzenie planowanego pensum dydaktycznego do systemu USOS, wydruk z systemu USOS kart indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne Wypełnianie i drukowanie protokółów, Plan zajęć, Komunikacja ze studentami 1. Wypełnianie protokółów Aby załogować się do systemu (na stronie www.usosweb.amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB

WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB Uniwersytet Warszawski WYPEŁNIANIE PROTOKOŁÓW w USOSWEB P RZEW ODN I K K ROK PO K ROKU DL A O SÓB P ROW A DZĄ CY CH Z A J ĘCIA D YDA KTY CZN E Opracował zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy Makowski

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta

Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta Instrukcja rejestrowania pracy dyplomowej w APD Archiwum Prac Dyplomowych przez studenta 1. Logowanie do APD Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy wejść na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Uniwersytecki System Obsługi Studiów Protokoły w USOSweb mgr inż. Tomasz Rykała Dział Informatyzacji Administracji Częstochowa 2010-01-20 1 Spis treści I. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Spis treści Krok 1. Rejestracja...2 Krok 2. Logowanie...4 Krok 3. Poruszanie się po sklepie...5 3.1. Wyszukiwanie...5 3.2. Mój cennik koszyk produktów...8

Bardziej szczegółowo

System estudent 2. Instrukcja użytkownika wersja 1.1 ( )

System estudent 2. Instrukcja użytkownika wersja 1.1 ( ) wersja 1.1 (2014-01-17) Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań http://www.put.poznan.pl/ Dział Rozwoju Oprogramowania Politechniki Poznańskiej http://intranet.put.poznan.pl/department/at

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2014/2015 na kierunku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW. Logowanie do systemu

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW. Logowanie do systemu INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW Logowanie do systemu 1. Aby skorzystać z systemu APD2 należy wejść na stronę https://apd.uwb.edu.pl lub kliknąć odpowiedni link znajdujący się w systemie USOSweb (do obsługi zalecana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: KROK 1 wyszukiwanie produktów Mechanizm naszego sklepu pozwala na wyszukiwanie produktów poprzez wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

USOS poradnik dla studentów

USOS poradnik dla studentów USOS poradnik dla studentów Informacje ogólne USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) jest to system informatyczny, który służy do kompleksowej obsługi toku studiów. Dedykowany jest zarówno dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji na przedmioty

Zasady rejestracji na przedmioty ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2011/2012 na kierunku

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu S4

Instrukcja użytkownika systemu S4 Instrukcja użytkownika systemu S4 kandydaci 12.02.2013 SPIS TREŚCI Spis treści... 1 1. Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem systemu... 2 2. Wybór programu kształcenia... 3 3. Praca z programem kształcenia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzone na Radzie Wydziału Fizyki w dniu 11 czerwca 2012r. (tekst jednolity) 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo