Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu"

Transkrypt

1 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

2 Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny Etyczny i bezpieczny O raportowaniu Ogólne informacje o Kredyt Banku Zarządzanie Ład korporacyjny i etyka NASI KLIENCI Rzetelność, szacunek i partnerstwo Kredyt Bank i klienci rzetelność, szacunek i partnerstwo Klient na pierwszym miejscu Etyka w tworzeniu produktu i marketingu Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży Odpowiedzialność w sprzedaży kredytów hipotecznych Wspieranie przedsiębiorczości NASI PRACOWNICY Dialog i satysfakcja Podejście do pracowników dialog, satysfakcja, zaangażowanie Trzeba rozmawiać, trzeba informować Edukacja i rozwój Warunki zatrudnienia NASZE OTOCZENIE Zaangażowanie Nasze otoczenie Edukacja dla bezpiecznego rozwoju Działamy wśród społeczności Nieco kultury, nieco sportu Myślę eko, więc jestem 92 Indeks treści GRI

3 Szanowni Państwo, Od ponad 20 lat na zachodzie i od kilku lat także w Polsce obserwujemy intensywny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Obszar związanych z nią działań staje się coraz bardziej istotny dla zarządów firm, które zaczynają dostrzegać korzyści płynące z zarządzania spółką w sposób zrównoważony, zgodnie ze standardami w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego, relacji z pracownikami, przy uwzględnieniu i poszanowaniu czynników społecznych i środowiskowych. Wdrażanie koncepcji CSR w Kredyt Banku rozpoczęło się już wiele lat temu. Realizowaliśmy projekty budujące zaangażowanie pracowników, inicjatywy dla społeczności lokalnych, wspieraliśmy polską kulturę i sport. Jesteśmy jednym z pierwszych prywatnych banków w Polsce, dlatego od początku działalności naszym priorytetem było budowanie partnerskich relacji z klientami, wysoka jakość obsługi, ale też edukacja finansowa klientów w obszarze nowoczesnej bankowości dostępnej dla każdego. Dziś CSR traktujemy kompleksowo. Dla Kredyt Banku oznacza on odpowiedzialne podejście w czterech obszarach: rynku, miejsca pracy, społeczeństwa i środowiska. Branża, w której działamy, nakłada na nas bowiem szczególne zobowiązania, zwłaszcza w obliczu globalnego kryzysu finansowego, który zachwiał zaufaniem klientów do banków. W latach bank funkcjonował w trudnym i zmiennym otoczeniu makroekonomicznym. Oznaczało to dla nas, jak i wielu innych firm, konieczność zmiany priorytetów i optymalizacji działalności. Jednak mimo zawirowań i trudności nie zmieniliśmy podejścia do CSR. Wręcz przeciwnie. W 2009 r. opracowaliśmy zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu, wdrożyliśmy polityki CSR Grupy KBC oraz strategię zaangażowania społecznego. W 2011 r. przyjęliśmy nową filozofię Finanse z zasadami, która jest zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności. Postawiliśmy na model bankowości opartej na partnerskich relacjach z klientami, wspieraniu ich w osiąganiu celów, stałym podnoszeniu jakości obsługi. Ale dbamy nie tylko o klientów. Wsłuchujemy się w oczekiwania i opinie pracowników. Dzięki programom strategii zaangażowania społecznego wspieramy też społeczności w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Opracowaliśmy własne wskaźniki mierzenia ich efektywności. Podobne narzędzia monitorowania efektów wdrażamy również w innych obszarach funkcjonowania banku. Nasze działania jako firmy odpowiedzialnej zostały docenione dwukrotnie w 2011 r. pomyślnie przeszliśmy weryfikację niezależnych ekspertów GPW, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Deloitte kwalifikujących spółki giełdowe do RESPECT Index. Bank spełnił wysokie kryteria badania i pozostaje w prestiżowym gronie spółek notowanych w tym indeksie. Raport, który oddajemy do Państwa rąk, jest pierwszą w historii Kredyt Banku publikacją prezentującą podejście i działania w obszarze CSR. Obejmuje lata i został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI (Global Reporting Initiative). Raport jest swoistego rodzaju podsumowaniem. Jestem bowiem świadomy, że przed naszą organizacją czas zmian. 11 maja 2012 r. zarządy Kredyt Banku i Banku Zachodniego WBK podpisały plan połączenia obu instytucji i złożyły wniosek o zgodę do Komisji Nadzoru Finansowego. To efekt decyzji głównego akcjonariusza Kredyt Banku z lipca 2011 r. o sprzedaży spółki hiszpańskiemu Banco Santander. Dostrzegam w tym ogromną szansę. Dzięki wzajemnym inspiracjom, wymianie doświadczeń, doskonaleniu procesów, procedur, unowocześnianiu usług i produktów, nowy połączony bank otworzy nowe możliwości zarówno dla pracowników, jak i klientów obu instytucji. To jednocześnie wyzwanie dla obu banków, które z pewnością okaże się sprawdzianem ich społecznej odpowiedzialności. Zapraszam do lektury! Maciej Bardan, Prezes Zarządu Kredyt Banku 1 Nasz List Prezesa Bank Zarządu Kredyt Banku

4 Społecznie odpowiedzialni Wolontariat pracowniczy TAK od serca Pracownicy Kredyt Banku aktywnie angażują się w działania wolontariackie. Firma od grudnia 2008 r. rozwija program wolontariatu pracowniczego TAK od serca, w którym działa już ponad 1000 pracowników wszystkich szczebli. Od 2009 r. współpracujemy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu i jesteśmy partnerem Programu Wolontariat Biznesu, który skupia firmy rozwijające wolontariat pracowniczy. W 2007 r. zainicjowaliśmy program grantów, realizowany w latach przez korporacyjną fundację pod nazwą: program wsparcia wolontariatu Chcę pomagać. Pracownicy, którzy angażowali się w działalność społeczną w swoim środowisku, mogli ubiegać się o dotacje na najciekawsze lokalne projekty. W latach fundacja wsparła dotacjami 121 projektów wolontariackich na łączną kwotę ponad 542 tys. zł. Więcej w części Nasze Otoczenie. Akademia Przedsiębiorcy To pierwszy ogólnopolski program dla przedsiębiorców, poświęcony tematyce praktycznych metod budowania wartości firmy, skutecznego zarządzania ryzykiem, tworzenia strategii firmy, zarządzania personelem i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Program tworzą organizowane cyklicznie w kilkudziesięciu miastach na terenie całej Polski konferencje, seminaria i warsztaty. Od jesieni 2010 r. do końca grudnia 2011 r. w 50 miastach odbyło się już łącznie 119 spotkań pod patronatem lokalnych władz, izb gospodarczych, z udziałem merytorycznym partnerów Akademii, którzy przyjeżdżali z wykładami lub prelekcjami. Wzięło w nich udział ponad 6000 przedsiębiorców. Więcej w części Nasi Klienci. Sprawdziliśmy nasze zaangażowanie Zależy nam, aby pracownicy mogli dzielić się z nami swoją opinią na temat naszej organizacji. Dbamy o to, by stwarzać im możliwości anonimowego wypowiedzenia się i określenia, jakie obszary w działaniu banku oceniają pozytywnie, a jakie należy jeszcze poprawić. Taka diagnoza staje się dla nas podstawą do poszukiwania najlepszych rozwiązań i podjęcia działań zmierzających do takich zmian, które czynią bank miejscem pracy lepiej postrzeganym przez pracowników. W 2010 r. przeprowadziliśmy badanie zaangażowania. To coś więcej niż tradycyjne badanie satysfakcji. Interesowało nas, w jakim stopniu osoby zatrudnione w firmie chcą i rzeczywiście działają dla poprawienia jej wyników. W 2011 r. przeprowadziliśmy badanie Opiniometr, którego celem było sprawdzenie, jak pracownicy oceniają 2 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

5 str. 48 str. 73 Wolontariat pracowniczy TAK od serca Kabecjanie dają radę str. 67 Akademia Przedsiębiorcy DOBRE praktyki NASZE SUKCESY Klient na pierwszym miejscu Sprawdziliśmy nasze zaangażowanie Projekt Zielona energia str. 54 str. 87 str. 32 zmiany wdrożone po badaniu zaangażowania z 2010 r. Wyniki pokazały, że szybka kuracja przyniosła skutek opinie o kluczowych obszarach zdecydowanie się poprawiły. Więcej w części Nasi Pracownicy. Kabecjanie dają radę Nasz strategiczny program w obszarze Edukacja dla bezpiecznego rozwoju, czyli cykl lekcji o bezpieczeństwie w szkołach, kursy pierwszej pomocy dla rodziców i nauczycieli, specjalne materiały dydaktyczne, promujące bezpieczeństwo piosenki oraz specjalny serwis edukacyjno-informacyjny www. To nasza odpowiedź na wysokie statystyki wypadków i niezamierzonych urazów wśród dzieci w szkołach, w domach, na boiskach, placach zabaw czy w drodze do i ze szkoły. W dwóch edycjach programu wzięło już udział ponad 41 tys. dzieci. Więcej w części Nasze Otoczenie. Klient na pierwszym miejscu Sukces można zbudować tylko na jakości dlatego w 2011 r. utworzyliśmy Departament Zarządzania Jakością Sprzedaży, którego celem jest poprawa komunikacji z siecią detaliczną i klientami, a także badanie i systematyczne podnoszenie jakości usług oraz tworzenie i kontrola standardów obsługi. Departament skupia działania z obszaru jakości obsługi. Jego zadaniem jest opracowanie nowych standardów kontaktów z klientami w oddziałach i wzrost satysfakcji klientów. O tym, że nasze starania przynoszą efekty świadczy fakt, że jesteśmy laureatem programu Firma Przyjazna Klientowi. Jego celem jest m.in. podnoszenie standardów obsługi klienta, prowadzenia polityki handlowej firm i budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na wzajemnych korzyściach. Więcej w części Nasi Klienci. Projekt Zielona energia Od 2011 r. wszystkie warszawskie placówki Kredyt Banku, a także siedziba centrali, zasilane są wyłącznie ekologiczną energią wytwarzaną w Parku Wiatrowym RWE w Suwałkach. To efekt współpracy banku z RWE Polska, która ma na celu zoptymalizowanie zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. To również przejaw społecznie odpowiedzialnego podejścia banku do ochrony środowiska. Szacujemy, że dzięki temu ekologicznemu rozwiązaniu do końca 2012 r. na terenie Warszawy uzyskamy ok. 14% oszczędności. Docelowo projektem Zielona energia chcemy objąć całą sieć oddziałów. Więcej w części Nasze Otoczenie. 3 Nasz Najlepsze Bankpraktyki

6 Etyczny i bezpieczny NASZ BANK 4 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

7 Kredyt Bank kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu. Wierzymy, że idea ta jest źródłem szans dla rozwoju spółek, jak i wszystkich interesariuszy, czyli grup, instytucji, osób, które mają wpływ na osiągane przez firmy cele. U podstaw tego, co robimy leży konsekwentne przestrzeganie obowiązujących praw i regulacji, ale też szeroko rozumiane dobro publiczne. To przekłada się na nasz sposób działania przejrzysty i zrównoważony. 1. ETYCZNY I BEZPIECZNY Finanse z zasadami partnerstwo, bezpieczeństwo, etyka Kredyt Bank działa na polskim rynku od 1990 r. Jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, siedziba centrali mieści się w Warszawie. Bank ma ponad milion klientów detalicznych, 20 tys. klientów instytucjonalnych, o których jak najlepszą obsługę troszczy się ok. 5 tys. pracowników. W 1994 r. bank zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2001 r. zyskał strategicznego akcjonariusza KBC Bank. Grupa KBC jest ważnym graczem w Belgii, Środkowej i Wschodniej Europie. Zatrudnia ok. 50 tys. pracowników, a z jej usług korzysta 12 milionów klientów na całym świecie. W swojej działalności Kredyt Bank kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu (CSR). Strategia zarządzania i rozwoju banku jest budowana w oparciu o kluczowe dla firmy wartości, ale uwzględnia także potrzeby interesariuszy i szeroko rozumianego otoczenia. Traktujemy tę ideę jako źródło szans zarówno dla rozwoju spółek, jak i wszystkich interesariuszy, czyli grup, instytucji, osób, które mają wpływ na osiągane przez firmy cele. Elementy CSR są obecne we wszystkich strategicznych dokumentach banku, w tym w misji i filozofii firmy, a samo praktyczne przełożenie zasad CSR na praktyki biznesowe znalazło odzwierciedlenie w wielu politykach Kredyt Banku, opisujących sposób działania w różnych aspektach działalności. Misja i wartości W Kredyt Banku działamy, kierując się misją: Aby bezpiecznie spełniać marzenia zarówno naszych klientów, pracowników, jak i otoczenia. Chcemy być mistrzami w wybranych produktach i dzięki nim pomagać ludziom bezpiecznie realizować ich pragnienia. Nasze wartości ujęliśmy w akronimie PRO Professional Profesjonalizm, Respect Szacunek i Openness Otwartość. Te trzy grupy wartości, choć wzajemnie niezależne, razem tworzą integralną całość. Przyjazne, pełne szacunku i zrozumienia podejście do klienta, wydajność, duch przedsiębiorczości i zdolność do innowacji, które z nich wynikają, znalazły swoje odzwierciedlenie w misji całej Grupy KBC, a także już w sposób praktyczny w Kodeksie Postępowania Grupy KBC. W 2010 r. rozpoczęliśmy wdrażanie nowej strategii, w której obok dokładnie sprecyzowanych celów biznesowych znalazły się bardzo wyraźne odniesienia do CSR. Jednym z jej elementów są Finanse z zasadami, filozofia w której przedstawiliśmy nasze podejście do klientów i budowania oferty. Zakłada ona, że wszystko to, co robimy w Kredyt Banku ma odwoływać się do wzajemnego szacunku i rzetelności. Będziemy zatem tak zmieniać ofertę produktową, usługi i procesy, aby dać naszym klientom poczucie, iż są partnerami, do których podchodzimy z szacunkiem, gwarantując im przy tym bezpieczeństwo. Chcemy być blisko naszych klientów, by rozumieć i jak najlepiej spełniać ich potrzeby. Do budowy nowego wizerunku wykorzystaliśmy znany duet osobowości: Wojciecha Manna i Krzysztofa Maternę. Więcej na temat Finansów z zasadami można przeczytać w rozdziale Nasi klienci. Bank z zasadami Kredyt Bank w swojej działalności biznesowej dąży do jak najlepszego wypełniania celów i misji przy wykorzystaniu koncepcji odpowiedzialnego biznesu. Pragniemy być instytucją, która rozumie swoją odpowiedzialność. U podstaw tego, co robimy leży konsekwentne przestrzeganie obowiązujących praw i regulacji, ale także szeroko rozumiane dobro publiczne. W związku z tym działamy w sposób przejrzysty, konsekwentny i zrównoważony realizujemy cele finansowe, uwzględniając jednocześnie interesy i potrzeby klientów, akcjonariuszy, partnerów biznesowych pracowników i społeczności, w których funkcjonujemy. Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez budowanie z nimi trwałych relacji, oferowanie im najlepszych i konkurencyjnych rozwiązań finansowych, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i pełnym bezpieczeństwie działania. Zasady postępowania wobec klientów, zgodne z naszą misją i wartościami, zostały zawarte w Polityce Wobec Klientów, która obowiązuje wszystkie podmioty i jednostki organizacyjne w całej Grupie KBC. Przyjęliśmy także Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, który powstał dzięki współpracy środowiska z Komisją Nadzoru Finansowego. Zawiera on podstawowe wartości i ideały etyczne (tj. m.in. uczciwość, zaufanie, ochrona interesów klientów, zapobieganie konfliktom interesów), które powinny przyświecać wszystkim uczestnikom rynku finansowego. Kierujemy się także Zasadami Dobrej Praktyki Bankowej. Jako instytucja zaufania publicznego w swojej działalności działamy zgodnie z przepisami prawa i zasadami: 5 Nasz Bank

8 profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Jesteśmy odpowiedzialni Kluczową wartością w naszym postępowaniu jest etyka. Polityka kredytowa zakłada finansowanie transakcji zgodnych z normami etycznymi oraz przepisami prawa. Wykluczone jest finansowanie działalności przestępczej (w rozumieniu Kodeksu karnego) oraz społecznie nieakceptowanej. Z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności społecznej kupujemy także niezbędne nam towary i usługi. W procesach zakupowych stosujemy zasady UN Global Compact odnośnie do praw człowieka, pracy, środowiska oraz działań antykorupcyjnych. Oczekujemy tego samego od swoich dostawców. Zgodnie z obowiązującą w całej Grupie KBC Polityką Relacji z Dostawcami dążymy do wzrostu ich świadomości w kwestii etyki, bezpieczeństwa, standardów pracy i ochrony środowiska naturalnego. Ważne są dla także relacje z akcjonariuszami. Kredyt Bank jako odpowiedzialny uczestnik rynku kapitałowego w relacjach inwestorskich przestrzega obowiązującego prawa i regulacji. W firmie obowiązuje Polityka Relacji Inwestorskich, zgodnie z którą bank jest zobowiązany do przekazywania inwestorom aktualnych, przejrzystych, zwięzłych i wiarygodnych informacji dotyczących strategii korporacyjnych, trendów oraz danych finansowych. Takie zasady budują wiarygodność spółki na rynku. Poszanowanie godności, dóbr osobistych i równe traktowanie wszystkich pracowników jest podstawą naszej polityki personalnej. Dążymy do stworzenia wewnątrz firmy środowiska wolnego od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy formę umowy o pracę. Troszczymy się także o właściwą, przejrzystą i otwartą komunikację wewnętrzną, traktując ją jako podstawę budowania kultury korporacyjnej. Reguły postępowania pracowników wobec klientów, w relacjach wzajemnych, w stosunkach wewnętrznych, w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi i z firmami konkurencyjnymi zawarte są w Kodeksie Postępowania Grupy KBC i obowiązują wszystkich bez względu na zajmowane stanowisko, pełnioną funkcję i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej. Więcej na ten temat można przeczytać niżej w tym rozdziale. Mamy świadomość, że racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych jest istotne dla ochrony środowiska naturalnego. Dlatego dążymy do wzrostu świadomości dostawców w kwestii troski o środowisko, unikamy też finansowania firm wykazujących podwyższone ryzyko ekologiczne. Dostrzegamy także potrzebę aktywnego NASZE PODEJŚCIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Działamy w sposób odpowiedzialny realizujemy cele biznesowe, uwzględniając oczekiwania naszych interesariuszy Misja Jesteśmy po to aby bezpiecznie spełniać marzenia naszych klientów, pracowników i otoczenia Zasady Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu NASZE ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE DO BIZNESU Wartości Zależy nam, by klienci czuli się w banku szanowani i ważni. Dbamy o długotrwałe relacje z nimi, oparte na wzajemnym szacunku, rzetelności i przejrzystości Filozofia Finanse z zasadami Jesteśmy PRO. W codziennej pracy kierujemy się wartościami Professional Profesjonalizm, Respect Szacunek i Openness Otwartość 6 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

9 2. O RAPORTOWANIU Podejście do raportowania w Kredyt Banku uczestniczenia w sprawach ważnych dla społeczeństwa. Konsekwentnie wspieramy działalność organizacji charytatywnych i realizujemy programy i projekty odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności, adresowane w szczególności do dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Zachęcamy także pracowników do podejmowania działań społecznych, realizując program wolontariatu pracowniczego TAK od serca. Więcej na ten temat w rozdziale Nasze otoczenie. Dzięki takim działaniom Kredyt Bank już dwukrotnie znalazł się w elitarnej grupie giełdowych firm tworzących Celem projektu RESPECT Index jest wyłonienie, a tym samym wyróżnienie spółek z głównego rynku GPW zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Co najważniejsze, nie jest to kolejny konkurs piękności, tylko cenne narzędzie oceny inwestycyjnej. Projekt i związany z nim audyt niezależnych ekspertów z Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Deloitte obiektywnie weryfikują, czy działania, procedury i zasady, jakimi się kierujemy, spełniają kryteria odpowiedzialnego zarządzania. Pozwalają na rzetelną ocenę aktywności, w tym umiejętności łączenia celów biznesowych z celami społecznymi, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy. Utrzymanie pozycji w tym indeksie oznacza, że nasz bank spełnia wysokie wymagania i działa w zgodzie ze standardami CSR. Liczymy, że systematycznie powiększać się będzie grono inwestorów, którzy w ocenie potencjału spółek będą uwzględniać i doceniać CSR. Monika Nowakowska dyrektor Biura Public Relations Respect Index pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeks spółek o najwyższych standardach CSR. Celem tego projektu jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania, ale też podkreślenie atrakcyjności inwestycyjnej tych firm. Obecnie, po IV edycji badania, w skład indeksu wchodzą 23 spółki z warszawskiej giełdy. Raportowanie CSR do Grupy KBC W Kredyt Banku już kilka lat temu wdrożyliśmy system raportowania CSR (obejmujący zarówno informacje z obszaru społecznego, jak i środowiskowego). Dotychczas dane te były gromadzone i przekazywane naszemu głównemu akcjonariuszowi Grupie KBC, która wykorzystywała je m.in. do przygotowania corocznego raportu CSR, opracowywanego według wytycznych GRI (Global Reporting Initiative). Raport ten obejmuje dane CSR zebrane od wszystkich spółek będących członkami Grupy KBC. Co roku jesienią Grupa KBC rozpoczyna proces gromadzenia danych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu za mijający rok we wszystkich jednostkach Grupy, w tym również w Polsce. Za zebranie tych danych w naszym banku odpowiada Biuro Public Relations, które jest jednocześnie koordynatorem CSR. Kwestionariusze CSR, które bank wypełnia, obejmują następujące obszary: Kredyty (wielkość akcji kredytowej); Klienci (komunikacja, badania satysfakcji, produkty itp.); Zarządzanie kadrami (liczba pracowników, rekrutacja, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkolenia, system wynagrodzeń, inicjatywy na rzecz pracowników, programy zarządzania talentami itp.); Inwestycje (polityka niefinansowania handlu bronią, czarna lista firm, polityka ochrony praw człowieka); Zaangażowanie społeczne (wolontariat pracowniczy, komunikacja projektów, budżet na projekty społeczne i sponsoring kultury); Ochrona środowiska, administracja (polityka środowiskowa, polityka wobec dostawców, system zarządzania środowiskowego, kary środowiskowe, źródła energii, zużycie energii, papieru, liczba kilometrów podróży służbowych, liczba pracowników dojeżdżających do pracy pociągiem, 7 Nasz Bank

10 autobusem lub samochodem, segregacja odpadów, składowanie odpadów, recykling itp.) Pierwszy raport Kredyt Banku Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Finanse z zasadami jest pierwszym dokumentem, w którym firma raportuje działania i polityki z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Prezentowane w raporcie dane i działania obejmują lata i dotyczą centrali firmy oraz wszystkich oddziałów działających na terenie Polski. Ze względu na obecną sytuację firmy (plan połączenia z Bankiem Zachodnim WBK), spółka nie podejmuje decyzji o cyklu raportowania w przyszłości. Niniejszy raport został sporządzony w zgodzie ze standardem GRI 3.0 na poziomie aplikacji C. Pytania dotyczące raportu oraz działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu Kredyt Banku, prosimy kierować do Agnieszki Glińskiej- Pytlarz, koordynującej działania CSR 1. DOBÓR ZAGADNIEŃ w firmie, na adresy lub Analiza istotności zagadnień Proces wyboru najistotniejszych zagadnień, które znalazły się w niniejszym raporcie, miał kilka etapów. Rozpoczęliśmy go od stworzenia szerokiej listy tematów ważnych z punktu widzenia CSR dla branży finansowej, na podstawie międzynarodowych raportów CSR instytucji finansowych, raportów branżowych i innych publikacji opisujących trendy CSR na rynku. Na drodze konsultacji wewnętrznych z pracownikami firmy, a także biorąc pod uwagę perspektywę 2. USTALENIE PRIORYTETÓW konsultacje 3. PODSUMOWANIE interesariuszy zewnętrznych, dokonaliśmy wyboru zagadnień ważnych i mniej istotnych do opisania przez Kredyt Bank w pierwszym publikowanym przez naszą organizację raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przy ocenie wagi zagadnień brano pod uwagę zarówno perspektywę interesariuszy, jak i banku. W procesie definiowania zawartości raportu wykorzystaliśmy międzynarodowe wytyczne GRI. Sięgaliśmy po nie także w procesie zapewnienia istotności, jakości, porównywalności, przejrzystości i wiarygodności publikacji. Przy doborze metodologii oraz w trakcie procesu analizy istotności zagadnień do raportu Kredyt Bank wspierała firma doradcza CSR Consulting. Wysoka Waga zagadnienia dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Etyczne finansowanie Satysfakcja, zaangażowanie w zarządzanie, komunikacja z pracownikami Rozwój pracowników Bezpieczeństwo Dostępność usług finansowych Papier i Energia Warunki zatrudnienia Dostawcy Standardy obsługi klienta i odpowiedzialny proces sprzedaży Etyka w biznesie Wolontariat Zaangażowanie Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Najistotniejsze zagadnienia z obu perspektyw (interesariuszy i firmy) Zagadnienia mniej istotne - średnio istotne z obu perspektyw, bądź istotne tylko z jednej perspektywy Niska Waga zagadnienia dla firmy (ocena wpływu danego zagadnienia na firmę) Wysoka 8 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

11 3. OGÓLNE INFORMACJE O KREDYT BANKU Strategia trzech filarów W 2010 r. wprowadziliśmy nową strategię, wyodrębniając trzy kluczowe dla nas linie biznesowe fabrykę produktów hipotecznych, czyli kompleksowe zarządzanie bankowością hipoteczną, bankowość detaliczną, w której wprowadziliśmy standaryzację obsługi w segmencie klientów masowych i nowy model zarządzania relacjami z klientami w segmencie średniozamożnym i zamożnym, a także relacyjną bankowość przedsiębiorstw. Zmieniliśmy także globalne podejście z produktowego na profilowane, czyli budowanie oferty na bazie potrzeb klienta zamiast prostej pakietyzacji produktów. Wciąż proponujemy też proste produkty finansowe, dzięki czemu nasza oferta jest kompleksowa. Postawiliśmy na wielokanałowy dostęp do produktów i usług zarówno w oddziałach, jak i poprzez kanały elektroniczne. PRODUKTY I USŁUGI W KREDYT BANKU WG LINII BIZNESOWYCH 1.Bankowość detaliczna Klienci indywidualni: Rachunki: Ekstrakonto Plus Ekstrakonto Student Ekstrakonto Junior Rachunek walutowy a vista Profile: Profil Spokojny Profil Aktywny Profil Ambitny Profil Zdobywcy Karty: debetowe Visa Kontakt Visa Electron Kontakt Maestro Kontakt Visa Electron Junior Visa Electron Visa Euro kredytowe: Visa Classic World MasterCard Visa Gold Visa Gold Kredyt Bank/WARTA MasterCard Platinum Kredyty i pożyczki: Kredyt celowy Kredyt gotówkowy Limit kredytowy w Ekstrakoncie Oferta dla wybranych grup zawodowych Konta oszczędnościowe i lokaty: Konto oszczędnościowe w złotych Konto oszczędnościowe walutowe w dolarach, euro i funtach brytyjskich Lokaty złotowe, walutowe, rentierskie, negocjowane, constans, progres Ubezpieczenia: do rachunków (NNW, Assistance, Torebka) do kart płatniczych (do karty Kredyt Bank World MasterCard, przedłużona gwarancja, podróżne z pakietem assistance, pakiet usług dodatkowych, ochrona zadłużenia karty, Pakiet Ekspres) do kredytów (na życie oraz od utraty pracy do kredytu hipotecznego, na życie oraz od utraty pracy do kredytu gotówkowego, assistance medyczny do kredytu gotówkowego) mieszkaniowe (WARTA Dom Komfort, WARTA Dom) turystyczne (WARTA Travel, WARTA Travel 24) na życie (WARTA Gwarancja) Produkty inwestycyjne: KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji Fundusze inwestycyjne otwarte KBC TFI Zagraniczne fundusze inwestycyjne KBC Bonds Profit Plan ubezpieczenie inwestycyjne Konto Emerytalne IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) IKE (indywidualne Konto Emerytalne) TOP 10-2,5-letnia polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową KBC Kapitalny Start FIZ KBC Ameryka FIZ Lokaty strukturyzowane Fundusze zamknięte Fundusze zagraniczne Lokata Srebrna Produkty oszczędnościowe-ochronne: Stabilna Przyszłość indywidualne ubezpieczenie oszczędnościowe Program Concerto bankowość osobista dla zamożnych klientów Ekstrakonto Concerto Rachunki walutowe Kredyt gotówkowy Concerto Kredyt celowy Concerto Pożyczka finansowa Concerto Limit w Ekstrakoncie Concerto Karty kredytowe (MasterCard Platinum, World MasterCard, Visa Gold Karty debetowe (Visa Concerto, Visa Kontakt) Konto oszczędnościowe Concerto Lokaty Concerto Lokaty negocjowane Lokaty rentierskie Produkty inwestycyjne Kredyty hipoteczne Małe i średnie przedsiębiorstwa: Pakiety biznesowe Ekstrabiznes Direct Pakiet Przedsiębiorca Pakiet Profesjonalista Pakiet Wspólnota Obsługa bieżąca: Rachunek bieżący 9 Nasz Bank

12 Rachunek walutowy Ekstrabiznes Mikro Zarządzanie gotówką KBCollect Karty debetowe: Maestro Kontakt Ekstrabiznes Visa Elektron Ekstrabiznes Visa Business Elektron charge: Visa Business Visa Business Gold Finansowanie: Kredyty: Limit rachunku w Ekstrabiznes Szybki kredyt Szybki kredyt dla branż Kredyt inwestycyjny Kredyt Inwestycja z Unią Europejską Leasing: Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeń Finansowanie handlu: Gwarancje Inkaso dokumentowe Akredytywa Oszczędzanie: Rachunek depozytowy Lokata standardowa Lokata terminowa złotowa Lokata terminowa walutowa Transakcje walutowe KB Autodealing Wymiana walut Obsługa: System bankowości elektronicznej KB24 Bankowość telefoniczna (Call Center) 2. Bankowość hipoteczna Kredyt mieszkaniowy Kredyt konsolidacyjny - hipoteczny Kredyt preferencyjny Rodzina na swoim Pożyczka hipoteczna 3. Bankowość dla przedsiębiorstw Obsługa bieżąca Rachunki (rachunek bieżący, Ekstrabiznes Plus, Ekstrabiznes, Ekstrabiznes Mieszkaj, Ekstrabiznes Lex, Ekstrabiznes Medyk, rachunki bankowe za granicą, rachunek escrow, rachunek powierniczy) Pakiety biznesowe Pakiet Plus Pakiet Komfort Pakiet Super Pakiet Premium Pakiet Walutowy Karty płatnicze (Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Electron Ekstrabiznes, Visa Business, Visa Business Electron, Visa Business Gold, MasterCard BusinessCard Silver) Bankowość elektroniczna (KB net off-line, KB net on-line) Transakcje skarbowe (KB autodealing, wymiana walut, zarządzanie ryzykiem walutowym, ryzykiem stóp procentowych i cen towarów) Bankowość transakcyjna (rachunek płacowy, rachunek sum depozytowych, KB należności, konsolidacja sald, cash pooling, zarządzanie gotówką) Inwestowanie Rachunek depozytowy Lokaty (lokata Biznes Progres, lokata Euro Biznes, lokata Biznes Zysk, lokata Biznes Constans, lokaty krótkoterminowe) Bony skarbowe i obligacje Fundusze inwestycyjne (zarządzanie nadwyżkami finansowymi firm, KBC Gamma SFIO, zarządzanie aktywami na zlecenie (usługa Asset Management), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) Ochrona inwestora (MIFiD) Finansowanie Kredyty (limity w rachunku bieżącym, obrotowe, inwestycyjne) Finansowanie i obsługa handlu (dyskonto wierzytelności, Bank Faktor, inkaso dokumentowe, gwarancje, akredytywy, platforma Flexims) Leasing (środków transportu, maszyn i urządzeń, finansowanie nieruchomości, Full Service Leasing) Kredyt technologiczny z dotacją UE Nasza filozofia działania Finanse z zasadami nie jest pustym hasłem. Po ponad roku od jej wdrożenia ukształtowała się nowa oferta produktowa i nowe standardy obsługi klienta. Nasz bank stał się dziś bardziej przyjazny i otwarty dla klientów. Jesteśmy dla ludzi czymś więcej niż tylko miejscem, w którym obraca się pieniędzmi. Dostrzegamy, że klienci traktują nas jak profesjonalnego doradcę finansowego, czują, że ich słuchamy, okazujemy im szacunek, dbając przede wszystkim o ich interesy. To powód do zadowolenia, ale też dalszej intensywnej pracy nieustannie i we wszystkich obszarach. Finanse z zasadami zobowiązują. Maciej Bardan prezes zarządu Kredyt Banku Kredyty ze środków EBI Finansowanie projektów ubiegających się o dotację UE Pakiet inwestycja z Unią Europejską Finansowanie wyspecjalizowane (kredyty konsorcjalne, finansowanie projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć, nieruchomości) Ubezpieczenia WARTA Ekstrabiznes Doradztwo finansowe Wsparcie i doradztwo w relacjach międzynarodowych Fundusze Unii Europejskiej 10 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

13 Podstawowe dane Przychody ze sprzedaży tys. zł okres od do okres od do okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody ze sprzedaży Liczba pracowników Centrala Oddziały i filie Liczba pracowników (w pełnych etatach) Wyniki finansowe w tys. zł okres od do okres od do okres od do Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej i inwestycyjnej Wynik na pozostałych kosztach/przychodach operacyjnych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i pozostałych aktywów oraz rezerw Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych Przychody operacyjne Koszty operacyjne minus koszty pracownicze minus podatki Koszty pracownicze Wypłacona dywidenda Podatki z kosztów działania plus podatek bieżący Darowizny (łącznie z wydatkami na inwestycje społeczne) , , ,40 Ekonomiczna wartość zatrzymana Nasz Bank

14 KREDYT BANK W LICZBACH koniec roku 2009 koniec roku 2010 koniec roku 2011 ROR liczba konta oszczędnościowe liczba klienci objęci usługą systemu bankowości elektronicznej KB24 liczba placówki banku liczba klienci segmentu detalicznego liczba kredyty gotówkowe wolumen sieć banku konta oszczędnościowe klientów indywidualnych wolumen udział rynkowy KB segment detaliczny kredyty mieszkaniowe 6,30% 6% 5,60% klienci segmentu przedsiębiorstw liczba SIEĆ PLACÓWEK Kredyt Bank to (wg stanu na ): 373 placówki detaliczne, 7 makroregionów detalicznych (Białostocko-Lubelski z siedzibą w Białymstoku, Gdański z siedzibą w Sopocie, Krakowsko-Katowicki z siedzibą w Krakowie, Łódzki z siedziba w Łodzi, Poznańsko-Szczeciński z siedzibą w Poznaniu, Warszawski z siedzibą w Warszawie, Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu), 13 centrów bankowości korporacyjnej (Białystok, Sopot, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa (2 centra), Wrocław), 10 makroregionów MSP (Białystok, Sopot, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław). 12 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

15 CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich Prezydium Komitetu Bezpieczeństwa Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki Związek Banków Polskich Rada Wydawców Kart Bankowych Związek Banków Polskich Sekretariat SEPA Polska Związek Banków Polskich Polski Komitet Użytkowników SWIFT Związek Banków Polskich Rada Bankowości Elektronicznej Związek Banków Polskich Komitet ds. Systemów Standardów Związek Banków Polskich Rada Banków Depozytariuszy Związek Banków Polskich Komitet ds. Jakości Usług Finansowych Związek Banków Polskich SARFiN Belgijska Izba Gospodarcza Rada Biznesu Polska-Rosja Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych MasterCard Europe Bank Pocztowy SA VISA International Swaps and Derivatives Association Inc. Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Izby i stowarzyszenia regionalne: Dolnośląska Izba Gospodarcza Opolska Izba Gospodarcza Wielkopolski Klub Kapitału Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski Podkarpacka Izba Gospodarcza Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Sądecka Izba Gospodarcza Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Ostrołęckie Forum Gospodarcze Stowarzyszenia Klub 500 w Łodzi Bialskopodlaska Izba Gospodarcza Podkarpacki Klub Biznesu Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa CZAS NA NAGRODY 2011 Certyfikat Akredytowanego Pracodawcy dla Kredyt Banku, przyznany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants Stowarzyszenie Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych). Firma Przyjazna Klientowi godło przyznane Kredyt Bankowi w Programie, w którym firmy oceniane są przez zewnętrznych konsultantów, m.in. w badaniu satysfakcji klientów i Mystery Client. Najlepszy Partner w Biznesie 2011 w kategorii Bank dla Przedsiębiorstw, przyznana przez miesięcznik Home&Market. Lider Informatyki 2011 w kategorii Bankowość Elektroniczna za wdrożenie systemu KB Autodealing. Wyróżnienie przyznała Gazeta Bankowa. Skrzydła Krajowego Rejestru Długów nagroda dla przedsiębiorstw, dziennikarzy, instytucji, które w sposób szczególny wyróżniają się w promowaniu zasad etyki i rzetelności w biznesie. II miejsce w kategorii AVG ER (średnie zaangażowanie fanów) w opublikowanym 23 listopada 2011 r. raporcie Socialbakers, podsumowującym aktywność polskich firm w mediach społecznościowych. Odpowiedzialna Inicjatywa Miesiąca za świąteczny wolontariat pracowniczy w grudniu 2011 r., przyznana przez portal CSR.pl. Solidny Podatnik za rok 2011 nagroda Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego za prawidłową realizację obowiązków wobec budżetu państwa oraz terminowe płacenie podatków Najlepszy Partner w Biznesie 2010 w kategorii Bank dla Przedsiębiorstw, przyznana przez miesięcznik Home&Market. The Best Annual Report 2010 wyróżnienie Raportu Rocznego Kredyt Banku za 2010 r. w kategorii Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej w konkursie The Best Annual Report Business Superbrands Kredyt Bank po raz drugi w gronie najsilniejszych brandów biznesowych na rynku. Tytuły przyznała niezależna Rada Marek Business Superbrands. W konkursie oceniano ponad 1000 marek. Quality Recognition Award nagroda przyznawana przez JPMorgan Chase za wysoką jakość operacji międzybankowych. Wyróżnienie dla banku za prawidłowo formatowane przelewy zagraniczne w 2008 r. Nagroda za kredytowanie nieruchomości przyznana przez miesięcznik Bank. 13 Nasz Bank

16 4. ZARZĄDZANIE Władze spółki Sprawy banku prowadzi zarząd, reprezentuje go także na zewnątrz. Prezesa zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, podobnie jak wiceprezesów i członków zarządu, tyle, że w tym przypadku czyni to na wniosek prezesa lub za jego zgodą, z uwzględnieniem wymogów określonych w Prawie bankowym. Zarząd w sposób kolegialny zajmuje się m.in. opracowywaniem i przyjmowaniem projektów strategii działania banku, wieloletnimi programami rozwoju oraz rocznymi planami ekonomicznofinansowymi. Opracowuje także, wprowadza i aktualizuje strategię. Odpowiada też za budowę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, tj. ustanowienie niezbędnej infrastruktury poprzez określenie odpowiedzialności i wzajemnych relacji wszystkich zaangażowanych stron. Zarząd projektuje system zarządzania ryzykiem oraz dokonuje jego przeglądu, w tym odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych polityk, strategii oraz procedur w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. Nad działalnością banku we wszystkich jej aspektach stały nadzór sprawuje Rada Nadzorcza, wybierana przez Walne Zgromadzenie spółki. Do jej szczególnych obowiązków należą m.in. wszelkie sprawy i wnioski wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia, wybór na wniosek zarządu niezależnego audytora, nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, określanie polityki zaciągania i udzielania kredytów, zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju banku oraz jego rocznych planów finansowych. Według Systemu zarządzania ryzykiem w Kredyt Banku, Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna przed akcjonariuszami za zarządzanie ryzykiem, zatwierdza przepisy wewnętrzne określające strategię i politykę w tym zakresie oraz dokonuje ich przeglądu. Zapewnia, że zarządzanie ryzykiem podlega skutecznej i pełnej kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Ryzyka i Compliance, który jest odpowiedzialny za nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za audyt i kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem i funkcję compliance, oraz Komitet ds. Wynagrodzeń, zajmujący się kontrolą spraw pracowniczych oraz wynagrodzeniami, w szczególności członków zarządu. SCHEMAT ORGANIZACYJNY Skład zarządu Kredyt Banku (wg stanu na r.) imię nazwisko funkcja Maciej Bardan prezes zarządu Umberto Arts wiceprezes zarządu Mariusz Kaczmarek wiceprezes zarządu Zbigniew Kudaś wiceprezes zarządu Piotr Sztrauch wiceprezes zarządu Jerzy Śledziewski wiceprezes zarządu Aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów członków zarządu i Rady Nadzorczej, bank wprowadził Zasady pełnienia przez pracowników Kredyt Banku funkcji w organach statutowych innych podmiotów. Ograniczają one m.in. możliwości współpracy z podmiotami konkurencyjnymi, a także wprowadzają zakaz pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach statutowych innych firm, gdy dzieje się to na polecenie Kredyt Banku. Aby nie dopuścić do sytuacji wątpliwych, obszar ten podlega zw. testom CMP Compliance Monitoring Program. Dotyczą one także wielu innych dziedzin funkcjonowania Kredyt Banku. Skład Rady Nadzorczej Kredyt Banku (wg stanu na r.) imię nazwisko funkcja Andrzej Witkowski przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Noga wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marko Voljc członek Rady Nadzorczej Ronny Delchambre członek Rady Nadzorczej Guy Libot członek Rady Nadzorczej Stefan Kawalec członek Rady Nadzorczej Jarosław Parkot członek Rady Nadzorczej 14 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

17 Jak zarządzamy CSR? W tak dużej firmie jak Kredyt Bank niezbędna jest koordynacja działań CSR, aby osiągać dobre efekty. Dlatego w 2010 r. powołaliśmy Komitet ds. CSR, którego celem jest poprawa jakości zarządzania i raportowania CSR, zwiększanie świadomości roli CSR w odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu, wyznaczanie celów i kierunków działań na podstawie rekomendacji Zespołu Roboczego ds. CSR oraz bezpośredni nadzór na realizacją jego zadań. Powołanie Komitetu było jednocześnie wprowadzeniem struktury zarządzania CSR w Kredyt Banku. W jego składzie znaleźli się menedżerowie z działów reprezentujących cztery główne obszary społecznej odpowiedzialności: miejsce pracy (Departament Zarządzania Kadrami, Departament Compliance i Rada Pracowników), rynek (departamenty: Bankowości Detalicznej (dziś Departament Marketingu), Bankowości dla Przedsiębiorstw, Biuro Zakupów Centralnych, Departament Zarządzania Ryzykiem), społeczności lokalne (Biuro Public Relations i fundacja korporacyjna) oraz środowisko (departamenty: Administracji oraz Informatyki). Bieżącymi sprawami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością naszego biznesu zajmuje się Zespół Roboczy ds. CSR, w skład którego weszli pracownicy niższego szczebla z działów bezpośrednio zaangażowanych w realizację celów związanych z CSR, wytypowani przez członków Komitetu. Zespół raportuje do koordynatora CSR. W zakresie obowiązków koordynatora jest m.in. nadzór na prawidłową realizacją działań CSR i procesem ich raportowania do Grupy KBC. Stanowisko to podlega bezpośrednio dyrektorowi Biura Public Relations. Dziś coraz więcej firm decyduje się na podejmowanie dodatkowych zobowiązań i działań, które wykraczają ponad podstawowe wymogi prawa, aby prowadzić swoją działalność w sposób bardziej odpowiedzialny. Ale droga wiodąca do świadomego rozwoju i zarządzania CSR we wszystkich obszarach aktywności biznesowej bywa trudna. Nasz bank część tej drogi ma za sobą powołaliśmy zespół roboczy ds. CSR, od kilku lat raportujemy dane do Grupy KBC, opracowaliśmy strategię społecznego zaangażowania, a teraz wydajemy pierwszy w historii banku raport społecznej odpowiedzialności. Priorytetem była dla nas wiarygodność i wyważenie treści raportu dlatego prezentujemy w nim również wyzwania i punkty do poprawy. Prace nad raportem, w tym identyfikację dobrych praktyk i wskaźników efektywności CSR czy analizę istotności zagadnień traktujemy jako rzetelną diagnozę dotychczasowych działań, ich podsumowanie i ocenę, ale też inspirację do podejmowania kolejnych inicjatyw. Agnieszka Glińska-Pytlarz koordynator CSR, Biuro Public Relations 15 Nasz Bank

18 Mapa interesariuszy i metody angażowania interesariuszy Interesariusze to grupy osób, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy, które mogą wpływać na firmę oraz pozostają pod wpływem jej działalności. Analiza otoczenia firmy i budowa mapy interesariuszy stanowi jeden z podstawowych etapów we wprowadzaniu CSR w organizacji i świadomym budowaniu systemu zarządzania. W Kredyt Banku mapowania kluczowych grup interesariuszy dokonał Zespół Roboczy ds. CSR podczas warsztatów prowadzonych przez koordynatora CSR w 2010 r. Podczas wewnętrznych konsultacji określono interesariuszy o największym, średnim i najmniejszym wpływie na bank w poszczególnych obszarach naszej działalności. Zdefiniowano też ważnych interesariuszy, na których oddziałuje bank. Prowadzimy w sposób regularny dialog/ konsultacje z wybranymi grupami interesariuszy, do których należą przede wszystkim akcjonariusze, klienci, pracownicy, analitycy giełdowi i dziennikarze. MAPA INTERESARIUSZY KREDYT BANKU środowisko naturalne pracownicy klienci jednostki zależne instytucje kontrolne rodziny i przyjaciele pracowników brokerzy/ pośrednicy finansowi Kredyt Bank akcjonariusz większościowy inne banki stowarzyszenia i związki branżowe społeczności i władze lokalne giełda akcjonariusze mniejszościowi partnerzy biznesowi dostawcy media 16 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

19 5. ŁAD KORPORACYJNY I ETYKA PODSTAWY ETYKI I ŁADU KORPORACYJNEGO W KREDYT BANKU 1Przepisy prawa Opinia publiczna oraz przepisy prawa zobowiązują spółki do prowadzenia działań w sposób uwzględniający ekonomiczne, ludzkie i środowiskowe aspekty otoczenia, w którym funkcjonują i którego część stanowią. W Kredyt Banku przekuliśmy te ogólne zasady w poszczególne polityki, doprecyzowujące to, jak funkcjonujemy. Więcej w części Wszystko w zgodzie z przepisami dalej w tym rozdziale. 2Regulacje wewnętrzne Etyka i uczciwość to dla nas wartości fundamentalne. Dlatego w codziennych działaniach kierujemy się Kodeksem Postępowania Grupy KBC, opisującym zasady etyki wynikające z ogólnych norm moralnych oraz określające uczciwość, lojalność, profesjonalizm, rzetelność i staranność jako podstawowe zasady obowiązujące wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję. Więcej w części Etyka na pierwszym planie dalej w tym rozdziale. 3Stosowane kodeksy dobrych praktyk Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w kwestiach nieregulowanych przez prawo Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy Więcej w części W zgodzie z ładem dalej w tym rozdziale. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej Zasady postępowania banków w stosunkach z klientami Zasady wzajemnych stosunków pomiędzy bankami Zasady reklamy Zasady przetwarzania danych osobowych Zasady postępowania pracownika banku Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami klientów Więcej w rozdziale Nasi Klienci. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego KNF podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym Więcej w rozdziale Nasi Klienci. W zgodzie z ładem Dobre praktyki, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określających normy kształtowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym instrumentem wzmacniającym konkurencyjność rynku. Koordynacją ustalania treści tych zasad, jako konsensusu pomiędzy oczekiwaniami inwestorów i emitentów, od lat zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy zostały one spisane w 2002 r. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w kwestiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też dobre praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału. Obejmują one działania zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy. W konsultacjach przy tworzeniu dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW brali udział przedstawiciele banku. Jesteśmy dumni, że niektóre z zasad zostały wdrożone w postaci zaproponowanej przez naszych pracowników. Konsultacje przebiegały m.in. przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Związku Banków Polskich. Od początku na TAK Zarząd Kredyt Banku deklarował przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego od początku ich obowiązywania i dokładał wszelkich starań, aby wynikające zeń rekomendacje i zasady były stosowane w jak najszerszym zakresie. Już w grudniu 2002 r. po raz pierwszy zarząd zapowiedział wdrożenie zasad znajdujących się w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r. Począwszy od 2003 r. zarząd 17 Nasz Bank

20 składał oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, a dobre praktyki zostały zatwierdzone i przyjęte do stosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2003 r., a potem stosownie modyfikowane, wraz ze zmianami dokumentu Giełdy, wprowadzonymi w 2005 r., 2008 r. i 2010 r., co wynikało ze zmian w obowiązującym prawie. Informacje o stosowaniu przez bank, akcjonariuszy, zarząd i Radę Nadzorczą zasad ładu korporacyjnego można znaleźć w Raporcie Ład Korporacyjny, który od 2007 r. jest załącznikiem do raportów rocznych banku. Informacja to podstawa Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Kredyt Bank prowadzi przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną, działa z poszanowaniem prawa i dobrych praktyk, kieruje się też słusznym interesem klienta. Informacje dotyczące banku są przekazywane: mediom poprzez konferencje i informacje prasowe oraz rzecznika, a także stronę www, pracownikom poprzez magazyn wewnętrzny oraz mailing, szerszych grupom zainteresowanych osób poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej. Bank przygotowuje i przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe. W serwisie internetowym można znaleźć także kalendarium oraz kwartalne prezentacje wyników finansowych, jak również inne informacje o działalności banku (w tym wszystkie dokumenty związane z ładem korporacyjnym) zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dokładamy wszelkich starań, aby komunikacja z uczestnikami rynku finansowego oparta była na zasadach równego dostępu do informacji oraz jej wysokiej jakości merytorycznej, a każda zainteresowana osoba lub instytucja była traktowana z jednakową troską i zaangażowaniem. Tekst regulującej te kwestie Polityki Informacyjnej udostępniony jest na stronie internetowej. Co kwartał bank opracowuje prezentacje swoich wyników finansowych, organizuje także spotkania z analitykami oraz inwestorami, co umożliwia bezpośredni kontakt z kadrą menedżerską. Na internetowej stronie banku, prowadzonej w języku polskim i angielskim (www.kredytbank.pl), są dostępne podstawowe dokumenty korporacyjne: statut, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, regulamin Rady Nadzorczej, regulamin Komitetu Audytu, Ryzyka i Compliance, regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń, regulamin Zarządu Banku. (zakładka /relacje inwestorskie/ corporate governance). Można tam także znaleźć życiorysy członków zarządu oraz Rady. Na stronie www umieszczane są również raporty bieżące i okresowe w języku polskim wraz z ich tłumaczeniem na język angielski (zakładka /relacje inwestorskie/raporty bieżące oraz /relacje inwestorskie/ raporty okresowe). Można tam także znaleźć informacje związane z Walnym Zgromadzeniem (zakładka /relacje inwestorskie/walne zgromadzenia). Wszyscy przestrzegają W banku obowiązują regulaminy: Rady Nadzorczej, Komitetów Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Obrad Walnego Zgromadzenia, których zapisy są zgodne z zasadami ładu korporacyjnego oraz przepisami prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, a raz na kwartał przedkładają zarządowi oświadczenia o powiązaniach z akcjonariuszami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W banku spełniona jest zasada równego traktowania akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi dotyczących spółki. Wszystko zgodnie z przepisami Etyczne zachowanie i uczciwość uznawane są za podstawowe elementy dobrych praktyk biznesowych. Opinia publiczna oraz przepisy prawa zobowiązują spółki do prowadzenia Prace związane z przygotowaniem dokumentu Dobre Praktyki w Spółkach Giełdowych Notowanych na GPW realizowane w ostatnich latach były innowacyjne i poprzedzone szerokimi konsultacjami ze środowiskiem emitentów oraz instytucji rynku kapitałowego. Wymagały one wzmożonego wysiłku spółek przy wdrożeniu nowych zasad. Zaimplementowanie kodeksu ładu korporacyjnego w naszym banku pozwoliło na skuteczniejsze i łatwiejsze dostosowanie się do zasad, niejednokrotnie kontrowersyjnych, które z czasem przekształciły się w przepisy prawa stanowionego. Dążenie do przejrzystości w działaniu jest bardzo istotne dla instytucji zaufania publicznego, jaką jest bank. Współpraca przy tworzeniu zasad zawiera w sobie element edukacyjny oraz umożliwia większe zaangażowanie spółek w stanowienie prawa miękkiego, jakim są dobre praktyki. Co równie istotne, dzięki takim wspólnym wysiłkom, możliwe jest późniejsze stosowanie ich w całości. Anna Taut Biuro Zarządu 18 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Ład korporacyjny w bankach po kryzysie Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Corporate governance w BRE Banku Wiesław Thor BRE Bank Wzrost znaczenia corporate governance odpowiedzią na kryzys 2007 r. Przejawy kryzys

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index W 2015 roku Bank Millennium po raz ósmy z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

regulowany Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

regulowany Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Lubawa Spółka Akcyjna Numer: EBI 1/2017 Data: 2017-02-15 14:19:24 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 Rola systemów i funkcji wewnętrznych Agnieszka Gontarek Dział Emitentów GPW Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 ( Dobre praktyki 2016 ) obowiązują

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-22 Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami

Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE BY GRUPA CODEX FAKTY Grupa Codex to marka znacząca w branży komunikacji korporacyjnej i PR. NASZ KAPITAŁ TO: 21 lat doświadczeń i sukcesów na polskim rynku zaufanie kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 2/2016 Data sporządzenia: 2016-10-19 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na podstawie par. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. Białystok, 12 kwiecień 2013 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 04.01.2016 Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna.

ARCUS Spółka Akcyjna. ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Warszawa, 8 maja 2017 roku Rada Nadzorcza spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie

POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 08.05.2017 zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2017 z dnia 09.05.2017 POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo