SPRAWOZDANIE. Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download " SPRAWOZDANIE. Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013"

Transkrypt

1 <Strona Tytułowa> SPRAWOZDANIE Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013

2 2 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG Spis treści KOŁO NAUKOWE PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 3 WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WPIA UG 4 KONFERENCJE NAUKowe 5 STAŁE SPOTKania 6 WALNE ZGROMADZENIE I PRELEKCJA 7 CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ 7 PROBLEM RABATU BRYTYJSKiego 8 ZBIEG PRZEPISÓW W KODEKSIE KARNYM SKARBowym 9 MYŚL PODATKOWA ADAMA SMITH a 10 WALNE ZGROMADZenie 11 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NOWYCH CZŁONKÓw 12 WALNE ZGROMADZENIE 13 WZGLĘDY TECHNICZNE W PODATKU OD NIERUCHomości 14 WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA FORMULARZY VAT - 7K I VAT - r 15 ABC PODATKU Vat 16 PRZYSZŁOŚĆ PIENIĄDZa 17 POKAZ Filmu 18 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG 19 WYJŚCIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 20 ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKu 20 SPOTKANIA DOTYCZĄCE RYNKU walutowego 21 VIII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH 22 AKADEMIA PODATKowa 23 KALENDARIUM WYDARZEŃ Z 2013 ROKU 24 LOGOTYPY KOŁA 25 2

3 3 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG KOŁO NAUKOWE PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Koło Naukowe Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedną z prężniej działających organizacji studenckich, istniejących na Wydziale Prawa i Administracji. Swoją pozycję zawdzięczamy zaangażowaniu członków koła oraz wsparciu ze strony Katedry Prawa Finansowego UG. Koło funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki stopniowemu wdrażaniu nowych członków oraz ciągłości działania, możliwe jest zachowanie najlepszych tradycji Koła. Niezmiennie członkowie skupiają się na zagadnieniach praktycznych. Na cykliczne spotkania Koła zapraszane są osoby związane ze stosowaniem prawa finansowego, organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia do WSA, członkowie uczestniczą w konferencjach, publikują i dyskutują na bieżące, najważniejsze tematy dotyczące prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej. Dzięki współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UG, osoby biorące udział w spotkaniach Koła, mają szansę wysłuchania wykładów daleko wybiegających poza standardowy kanon nauczania i zmierzenia się z zagadnieniami nieobjętymi podstawą programową. Współpraca Koła i Katedry ma również szerszy skutek w postaci organizowanego corocznie, cieszącym się dużą popularnością wśród studentów prawa i administracji, Konkursem Wiedzy o Prawie Finansowym. Wśród nagród- książek i in. wartościowych przedmiotów, przewidziana jest możliwość uzyskania, z egzaminu z przedmiotu Prawo Finansowe, oceny bardzo dobrej. Najważniejszym elementem Koła są jego Członkowie. Koło naukowe wypełnia swoje zadanie nie tylko wtedy, gdy samo tworzy wartość, za którą jest nagradzane, ale także, gdy daje możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów poszczególnym osobom. Nasze Koło spełnia oba te warunki. Dodatkowo z powodzeniem integruje i jednoczy, także na spotkaniach nieoficjalnych, studentów zainteresowanych szeroką tematyką Prawa Finansowego. Cykliczne spotkania Koła ogłaszane są publicznie poprzez stronę internetową, profil na facebooku, listę mailingową oraz gabloty umieszczone na Wydziale, a udział w nich otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Koło Naukowe Prawa Finansowego 3

4 4 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WPIA UG Dr Damian Cyman Opiekun Koła, adiunkt Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG KADENCJA 2013/2014 Marek Sołtys (IV rok prawo) Prezes Witold Basałaj (V rok prawo) Wiceprezes Patrycja Brechelke (IV rok prawo) Wiceprezes Sebastian Dwojakowski (IV rok prawo) Sekretarz (do 04.12) Ewa Gradkowska (III rok prawo) Sekretarz (od 04.12) Michał Malecki (IV rok prawo) Członek Zarządu ds. Marketingu i Promocji Daniel Ozon (IV rok prawo) Członek Zarządu ds. Naukowych Dorota Rogowska (IV rok prawo) Członek Zarządu ds. Konferencji CZŁONKOWIE KOŁA: (Stan na rok) Aleksandrowicz Joanna (III rok prawo) Barczyk Mikołaj (III rok prawo) Bączkowski Juliusz (III rok prawo) Ber Kinga (III rok prawo) Borowski Mikołaj (V rok prawo) Burdach Sylwia (IV rok prawo) Byczkowiak Adrianna (III rok prawo) Chlebowicz Jeremi (V rok prawo) Chmura Marta (IV rok prawo) Częścik Wiktor (III rok prawo) Detlaf Marek (III rok administracja) Dokurno Maciej (III rok prawo) Dwojakowski Sebastian (IV rok prawo) Gembel Mateusz (IV rok prawo) German Łukasz (IV rok prawo) Gumienny Wojciech (III rok prawo) Kamrowska Anna (III rok prawo) Kanka Kacper (V rok prawo) Kisiel Mateusz (IV rok prawo) Kołodziejczak Kamil (III rok prawo) Krakowiak Konrad (IV rok prawo) Leszczyński Krzysztof (III rok administracja) Ławecki Jakub (III rok prawo) Meyer Karolina (III rok prawo) Mróz Zuzanna (III rok prawo) Nosarzewska Sylwia (III rok prawo) Olszewski Aleksander (III rok prawo) Orłowska Olga (IV rok prawo) Puławska Magdalena (III rok prawo) Rutkowska Aneta (III rok prawo) Siemczonek Anna (IV rok prawo) Skoczeń Adam (III rok prawo) Sominka Daria (III rok prawo) Stępień Agata (III rok prawo) Szarmach Patrycja (I rok prawo) Szponar Krzysztof (IV rok prawo) Świderska Wojana (IV rok prawo) Wajs Jakub (III rok prawo) Widłak Anna-Maria (III rok prawo) Wójcik Aneta (V rok prawo, zawieszona) Woźniak Kamil (III rok prawo) Zakrzewski Karol (IV rok prawo, zawieszony) WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA 4

5 5 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG KONFERENCJE NAUKOWE Wyjazdy na konferencje naukowe to główny element działalności naukowej, na której skupia się nasze koło. Jest to świetna okazja do pogłębiania swojej wiedzy i rozszerzania horyzontów, uczestniczenia w stymulujących dyskusjach czy publikacji własnych referatów i artykułów naukowych. To także jede z lepszych sposobów promocji naszego uniwersytetu w innych częściach kraju oraz podjęcie współpracy z innymi kołami naukowymi. Z tych właśnie powodów członków naszego Koła nie mogło zabraknąć na I Ogólnopolskim Zjeździe Kół Prawa Podatkowego i Finansowego, który odbył się w Warszawie w dnia marca. Konferencja została zorganizowana przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz wydział reprezentowany był aż przez 12 członków naszego Koła: Kacpra Kankę, Marka Sołtysa, Witolda Basałaja, Martę Chmurę, Daniela Piankowskiego, Mateusza Kisiela, Olgę Orłowską, Patrycję Brechelke, Łukasza Germana, Sylwię Burdach, Mikołaja Borowskiego i Macieja Fiedorczuka. Motywem przewodnim konferencji były Trendy w prawie podatkowym w 2013 roku. Pierwszy dzień podzielony był na dwie części konferencję ekspercką dotyczącą tego tematu oraz debatę nad problemem negatywnych skutków działalności administracji skarbowej, która odbyła się z udziałem członków stowarzyszenia Niepokonani2012. Natomiast drugiego dnia konferencji, każdy uczestnik miał całkowitą swobodę w układaniu swojego harmonogramu w zależności od indywidualnych zainteresowań. Można było wybrać własną ścieżkę, a każda z nich składała się z warsztatów prowadzonych przez praktyków oraz z referatów uczestników Zjazdu, wybranych uprzednio przez Organizatorów spośród zgłoszonych propozycji. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jednym z prelegentów był członek naszego koła Daniel Piankowski, który wygłosił referat naukowy pt. Cesja umowy leasingu w podatku dochodowym od osób prawnych. Jego wystąpienie było na najwyższym poziomie merytorycznym. KONFERENCJE NAUKOWE 5

6 6 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG STAŁE SPOTKANIA Koło naukowe Prawa Finansowego UG ma szeroką działalność. Wiele projektów, uruchomionych w ramach naszych struktur, funkcjonuje niezależnie od siebie. W celu ich realizacji, komunikujemy się ze sobą poprzez kilka odrębnych źródeł wymiany informacji. Stałe Spotkania Koła dzięki swojej regularności i dostępności dla wszystkich zainteresowanych, stanowią miejsce bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy członkami Koła. Pozwala to poznać dokonania i plany poszczególnych grup i lepiej skoordynować działalność Koła - jako całości. Terminy kolejnych spotkań ogłaszane są publicznie, a same Spotkania mają charakter otwarty, dla wszystkich zainteresowanych tematyką poruszaną przez Koło. Jest to element rekrutacji, gdyż prowadzimy ją przez cały rok, oraz wspierania działalności naukowej Uniwersytetu. Działalność Koła ubogaca ofertę edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie uwidacznia się to właśnie na Stałych Spotkaniach Koła, gdyż każdorazowo połączone są one z prelekcją, wystąpieniem osoby, która ma wiedzę w omawianym, przez siebie, temacie jak również dyskusjami czy warsztatami. Tak więc Stałe Spotkania Koła spełniają kilka funkcji i oprócz najważniejszych, jak naukowa czy organizatorska, pozwalają integrować środowisko akademickie i wspierać się nawzajem we własnych aspiracjach naukowych. STAŁE SPOTKANIA 6

7 7 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WALNE ZGROMADZENIE I PRELEKCJA CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ 21 lutego 2013 rok Pierwsze spotkanie po przerwie zimowej miało charakter obowiązkowego walnego zgromadzenia członków, które poprowadził prezes koła, Marek Sołtys. Podczas spotkania przeprowadzona została wśród członków ankieta, miała również miejsce dyskusja dotycząca bieżących przedsięwzięć koła, w której każdy członek mógł wyrazić swoje zdanie, zaproponować nowe projekty lub zgłosić zastrzeżenia. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji jednego z członków Koła - Konrada Krakowiaka, który opowiedział reszcie o certyfikatach rezydencji podatkowej. Autor prelekcji omówił takie pojęcia jak podatek u źródła, rezydencja podatkowa oraz zagadnienie certyfikatów. Po wystąpieniu Konrada przeprowadzona została anonimowa ankieta, w której członkowie mieli okazję wyrazić swoje zdanie o realizowanych projektach, pracy zarządu, a także wskazać w jakich projektach chcieliby wziąć udział. Pytania dotyczyły również udziału w konferencjach, a także dobrowolnej składki członkowskiej. Pomysł spotkał się z aprobatą zgromadzonych, dlatego przyjęliśmy dobrowolne składki w wysokości 20 zł na semestr. Zgromadzone środki będą przeznaczane na działalność statutową (wyjazdy na konferencje, warsztaty, druk plakatów, integracje). Co oczywiste, zarząd będzie rozliczał się z wydatkowania tych środków, tak jak jest to czynione z każdymi innymi funduszami. Następnym punktem spotkania była dyskusja nad bieżącymi projektami koła. Debata odbywała się w grupach roboczych, odpowiedzialnych za dany projekt. WALNE ZGROMADZENIE I PRELEKCJA 7

8 8 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG PROBLEM RABATU BRYTYJSKIEGO 7 marca 2013 rok Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Marty Chmury na temat Problemu rabatu brytyjskiego, który to zbiegał się z obecną dyskusją w Unii Europejskiej. Mechanizm modyfikacyjny zwany rabatem brytyjskim, wynegocjowany przez Margaret Thatcher dla Wielkiej Brytanii jest zniżką w składkach do Unii Europejskiej. Marta wyjaśniła tą kontrowersyjną tematykę szczegółowo omawiając pojęcie rabatu, pokazała jak się go oblicza, na czym polega, a także jakie są jego rzeczywiste wady i zalety. Problem został przedstawiony ze strony politycznej, ekonomicznej oraz społecznej. Następnym punktem spotkania było omówienie zbliżającego się wielkimi krokami wyjazdu na I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego w Warszawie w dniach marca, na który zdecydowała się pojechać rekordowa ilość członków koła aż dwanaście osób. Członkowie pracowali także w grupach roboczych nad bieżącymi projektami koła. PROBLEM RABATU BRYTYJSKIEGO 8

9 9 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG ZBIEG PRZEPISÓW W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM 4 kwietnia 2013 r. Na kolejnym spotkaniu Koła mieliśmy przyjemność gościć dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, który specjalnie dla nas wygłosił prelekcję na temat Zbieg przepisów w kodeksie karnym skarbowym. Dzięki ogromnemu poczuciu humoru pana Dziekana wykład był niesamowicie ciekawy i wszyscy przyjemnie spędzili ten czas. Tematyka zbiegu przepisów została przedstawiona w kilku aspektach, zarówno z punktu widzenia praktyka, jak i teoretyka prawa. W pierwszej kolejności pan Dziekan przybliżył nam pojęcie zbiegu przepisów, po czym przeszedł do omawiania jego rodzajów występujących w polskim prawie karnym. Przedstawiając zbieg kumulatywny i idealny uregulowany w kodeksie karnym skarbowym prof. Zalewski zwrócił uwagę na różnicę między nimi i ich praktyczne znaczenie dla potencjalnego sprawcy czynu zabronionego. Kolejnym punktem spotkania była zbliżająca się Akademia Podatkowa. Zarząd przedstawił plan wydarzenia oraz zadania przydzielone poszczególnym członkom. ZBIEG PRZEPISÓW W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM 9

10 10 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG MYŚL PODATKOWA ADAMA SMITH A 18 kwietnia 2013 rok Tematem kolejnego kwietniowego spotkania była myśl podatkowa Adama Smith a, jednego z najwszechstronniejszych i najlepiej wykształconych Brytyjczyków XVIII wieku. Poglądy tego ważnego człowieka, którego nie wypada nie kojarzyć, przybliżył nam wszystkim Maciej Gembel. Maciej przedstawił 4 główne zasady podatkowe wyodrębnione przez Adama Smith a, do których zalicza się: równość opodatkowania, pewność opodatkowania, dogodność opodatkowania oraz taniość opodatkowania. Zasady te cechują się dużą przyjaznością dla podatników, na co uwagę zwrócił Maciej i porównał to z obecnym system podatkowym. W ramach prezentacji przedstawiony został ranking państw pod względem przyjazności systemu podatkowego. Każde spotkanie to również okazja do omówienia bieżących spraw, dlatego po prezentacji nastąpiło podsumowanie Akademii Podatkowej, która odbyła się 11 kwietnia pochwałom i wzajemnym podziękowaniom za niezwykle owocną współpracę nie było końca. Omówione zostały również pozostałe projekty oraz najbliższe wydarzenie Walne Zgromadzenie, na którym odbędą się wybory nowego prezesa Koła. MYŚL PODATKOWA ADAMA SMITH A 10

11 11 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WALNE ZGROMADZENIE 16 maja 2013 rok Kolejne w tym roku Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od podsumowania działalności koła w kończącym się powoli roku akademickim 2012/2013. Był to zdecydowanie udany okres, pełen wyjazdów, ciekawych prelekcji i pełnych sukcesów przedsięwzięć takich jak Akademia Podatkowa czy konkurs z wiedzy o prawie finansowym. Po krótkim podsumowaniu, nastąpił moment, na który wszyscy czekali napięciem. Spotkanie to nie było bowiem zwykłym walnym zgromadzeniem było to pierwsze od roku Wyborcze Walne Zgromadzenie, na którym członkowie mieli wybrać nowego prezesa Koła. Obecni członkowie przystąpili do głosowania nad kandydaturą Marka Sołtysa jako prezesa koła kadencji 2013/14. Kandydatura Marka została zaakceptowana jednogłośnie, co jest chyba najlepszym dowodem uznania za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie. Następnie, zgodnie ze statutem, prezes wybrał nowych członków zarządu, którzy będą go wspierać w działaniu na rzecz organizacji. Nowy zarząd prezentuje się następująco: Marek Sołtys Prezes, Patrycja Brechelke Wiceprezes, Witold Basałaj Wiceprezes, Daniel Ozon Członek Zarządu ds. Naukowych, Michał Malecki Członek Zarządu ds. Marketingu i Promocji, Sebastian Dwojakowski Sekretarz. WALNE ZGROMADZENIE 11

12 12 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NOWYCH CZŁONKÓW 15 października 2013 rok Rozpoczynający się właśnie nowy rok akademicki jest świetną okazją na pozyskanie nowych członków, którzy wniosą do Koła powiew świeżości, nowe pomysły i siły na podejmowanie kolejnych ambitnych projektów. Pierwsze spotkanie rozpoczęło się przemową opiekuna Koła dr Damiana Cymana, który w kilku słowach opowiedział zainteresowanym o całokształcie działalności Koła i zachęcił potencjalnych kandydatów do aktywnego członkostwa. Kolejnym punktem programu była niespodzianka film autorstwa Witka Basałaja, który w zabawny sposób przedstawiał zgromadzonym członków obecnego Zarządu. Jednak głównym elementem była prezentacja, mająca na celu szczegółowe (i tym na razem na poważnie) przedstawienie składu i strukturę zarządu, wskazanie ich zadań oraz najważniejszych projektów Koła zarówno tych ukończonych już z sukcesem, jak i tych, których realizacja dopiero przed nami. Uwaga skupiała się szczególnie na planowanej konferencji pt. Umowy cywilnoprawne w prawie podatkowym, która odbędzie się w marcu. Omówiono również zasady odnoszące się do nabycia i utraty członkostwa w Kole, korzyści z jego uzyskania oraz szczegółowy plan spotkań w bieżącym semestrze. Zarząd zakończył spotkanie, w duchu mając nadzieję, że nie wystraszył zbyt dużej liczby potencjalnych członków... SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NOWYCH CZŁONKÓW 12

13 13 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WALNE ZGROMADZENIE 17 października 2013 rok Na pierwsze merytoryczne spotkanie w nowym roku akademickim planów było sporo w końcu wszyscy byli naładowani pozytywną energią po długiej przerwie. Priorytetem było rozplanowanie działań związanych z organizacją konferencji naukowej, która odbędzie się w marcu, a później miała odbyć się prelekcja Marka Sołtysa ABC VAT-u. Ale jak wiemy, nie wszystko idzie zgodnie z planem.. Okazało się, że pracy jest naprawdę sporo, a nowi członkowie są pełni zapału i zaangażowania. Zorganizowanie samodzielnie ogólnopolskiej konferencji naukowej to ciężkie zadanie, ale po ilości deklaracji pomocy wydaje się, że tym razem pójdzie jak z płatka! Na przyjemnościach czas szybko leci, więc na prezentację Marka nie starczyło już czasu. Jednak po owocnym spotkaniu, wszyscy łącznie z opiekunem Koła - przenieśli się do klubu X kwadrat, by spędzić czas w jeszcze bardziej przyjemny sposób. W końcu każdy lubi wiedzieć, z kim przyjdzie mu pracować. WALNE ZGROMADZENIE 13

14 14 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WZGLĘDY TECHNICZNE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 24 października 2013 rok Na kolejnym spotkaniu wreszcie udało się zawrzeć treści merytoryczne. Pierwszą w tym roku akademickim prelekcję udało się wygłosić Danielowi Ozonowi, który opowiedział nam o względach technicznych w podatku od nieruchomości. Na początku wprowadził słuchaczy w temat przedstawiając podstawowe informacje o samym podatku, a potem wyjaśniając zawiłości dotyczące wspominanych względów technicznych. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami, co nie stanowiło żadnej niespodzianki Daniel wygłosił ciekawy i bogaty merytorycznie referat. Druga część spotkania upłynęła na uzgodnieniach organizacyjnych. Szybko podzieliliśmy się na grupy robocze i rozdzieliliśmy zadania dotyczące konferencji naukowej i Akademii Podatkowej. Udało się też zmontować grupę promującą nasze koło na zbliżających się Targach Kół Naukowych na naszym wydziale. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także grupa zajmująca się działalnością czysto naukową poprzez wygłaszanie referatów lub przygotowanie artykułów naukowych. Na samym końcu omówiliśmy wyjazd integracyjny całego Koła gdzie, kiedy i co? Dyskusje były zbyt zażarte żeby można było od razu podjąć jednogłośną decyzję. WZGLĘDY TECHNICZNE 14

15 15 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA FORMULARZY VAT - 7K I VAT - R 7 listopada 2013 rok Tym razem część merytoryczną naszego spotkania opracował jeden z pracowników Katedry Prawa Finansowego UG. Dr Łukasz Karczyński, który jest doradcą podatkowym, poprowadził specjalnie dla nas warsztaty z wypełniania formularzy VAT 7K i VAT R. Są to umiejętności niezwykle przydatne każdemu, kto zamierza prowadzić swoją własną kancelarię oraz prawnikom specjalizującym się w doradztwie podatkowym. Prezentacja była bardzo ciekawa i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Druga część spotkania przebiegła pod znakiem prac organizacyjnych według tradycji. Tym razem skupiały się one głównie na wyjeździe integracyjnym członków Koła, który ostatecznie odbył się 30 listopada. Po dłuższych dyskusjach jako miejsce docelowe został przegłosowany Toruń. WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA FORMULARZY 15

16 16 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG ABC PODATKU VAT 21 listopada 2013 rok Na kolejnym z listopadowych spotkań doczekaliśmy się wreszcie obiecanej już na początku roku akademickiego prelekcji Marka Sołtysa. Pozostając w ten sposób przy tematyce podatku VAT omówione zostały jego podstawowe aspekty pojęcia ustawowe czy podmioty i przedmioty opodatkowania. Było to szczególnie przydatne tym z członków Koła, którzy tą materię egzaminacyjną mają dopiero przed sobą. Prelekcja ta, razem z wcześniejszymi warsztatami z wypełniania formularzy VAT 7K i VAT R, wprowadziła wszystkich w zawiłości tego tematu. ABC PODATKU VAT 16

17 17 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG PRZYSZŁOŚĆ PIENIĄDZA 5 grudnia 2013 rok Pierwsze z grudniowych spotkań rozpoczęło się od ważnych ogłoszeń organizacyjnych. Ze względów osobistych ze swojej funkcji musiał zrezygnować dotychczasowy sekretarz koła Sebastian Dwojakowski. Wszyscy podziękowali mu za udaną współpracę i pożegnali, co oznaczało jednocześnie przywitanie nowego sekretarza, którym została Ewa Gradkowska. Po tym krótkim wstępie głos zabrał dr Damian Cyman, opiekun Koła. Wystąpił on z prelekcją pod tytułem Przyszłość pieniądza. Rozważania na ten temat rozpoczął od przedstawienia historii pieniądza zaczynając od barterowego, przez różnego rodzaju kruszce, monety wybijane przez kolejnych władców starożytnych i średniowiecznych, aż po znane nam dziś waluty. Potem skupiliśmy się na najnowszych zagadnieniach przedyskutowaliśmy kwestie pieniądza elektronicznego oraz popularnych ostatnio zjawisk takich jak Bitcoins i Linden Dollars, co wzbudziło spore zainteresowanie większości słuchaczy. Prezentacja dr Cymana była niezwykle wciągająca i wywołała na sali żywą dyskusję. Wywarła też na członkach Koła spore wrażenie pochlebne komentarze i wymiany zdań na ten temat słychać było na wydziale jeszcze długo po spotkaniu. PRZYSZŁOŚĆ PIENIĄDZA 17

18 18 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG POKAZ FILMU 12 grudnia 2013 rok Ostatnie tegoroczne spotkanie Koła przypadło na ostatni tydzień przed przerwą świąteczną. Wszyscy byli wymęczeni całoroczną ciężką pracą oraz sporą ilością obowiązków. Zarząd świetnie to rozumiał, dlatego w ramach prezentu świątecznego na tym spotkaniu nie było wyjątkowo żadnych prelekcji czy przydzielania kolejnych zadań i rozliczania z poprzednich. Wszyscy członkowie z uśmiechem przyjęli wiadomość o projekcji filmu. Oczywiście pozostaliśmy przy tematyce finansowej temat dotyczył niedawnego kryzysu. Po takiej chwili odpoczynku i złożeniu sobie serdecznych życzeń świątecznych rozeszliśmy się do domów z zamiarem spotkania dopiero w kolejnym roku. POKAZ FILMU 18

19 19 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG Koło Naukowe Prawa Finansowego realizuje także inne projekty poza konferencjami naukowymi oraz stałymi spotkaniami członków. Są to w szczególności takie wydarzenia jak Publikacje Naukowe, Akademia Podatkowa, organizowanie konkursów, rekrutacji oraz integracji dla członków i sympatyków koła, ale także prace organizatorskie, które znacząco wpływają na prace koła. Prace organizatorskie przeprowadzone w kole w 2013 roku: wyraźny podział kompetencji pośród członków zarządu oraz przeprowadzanie stałych zebrań zarządu w celu lepszej koordynacji prac koła; określenie przejrzystych zasad nabycia członkostwa w kole oraz sposobu przeprowadzania wyborów na prezesa koła; ustalenie stałych spotkań koła (odbywają się co do zasady co dwa tygodnie); standaryzacja: wymiany informacji o wydarzeniach organizowanych przez koło na stronie internetowej, na portalu Facebook, oraz wpisów i relacji z tychże wydarzeń; współpraca z WSA w Gdańsku - w zakresie wyjść kontynuowanie współpracy z innymi kołami z całej Polski w zakresie konferencji i publikacji naukowych. oprawa graficzna stron internetowych (facebook i strona koła), plakatów oraz wszystkich informacji zamieszczanych w dwóch gablotach koła na naszym wydziale. prowadzenie strony internetowej Koła Naukowego Prawa Finansowego. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG 19

20 20 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WYJŚCIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU Członkowie koła w składzie: Marek Sołtys, Sylwia Burdach, Sebastian Dwojakowski, Mikołaj Borowski udali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wokanda przedstawiała się następująco: 1. Ustalenie zobowiązania w PIT nieujawnione źródło przychodu 2. Ustalenie zobowiązania w PIT nieujawnione źródło przychodu 3. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia zobowiązania w PIT za 1997 rok. 20 MARCA 2013 ROKU: Dwie pierwsze sprawy połączono do wspólnego rozpoznania. Dotyczyły zryczałtowanego podatku od dochodów osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodu, którego stawka wynosi 75% (co nadaje jej sankcyjny charakter). Referat sędzi sprawozdawcy oraz ustne uzasadnienie wyroku zobrazowały wnikliwość organów podatkowych w badaniu stanu faktycznego i specyficzne dla postępowań podatkowych w takich sprawach przerzucenie na podatnika ciężaru dowodu co do tego, że dochód pochodzi ze źródeł opodatkowanych lub zwolnionych od podatku. Trzecia sprawa nie została rozpoznana merytorycznie z powodu złożenia przez przedstawiciela strony skarżącej wniosku o charakterze formalnym. 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU: W wyjściu udział wzięli: Patrycja Brechelke, Marek Sołtys, Daria Sominka, Magdalena Puławska, Joanna Aleksandrowicz i Mikołaj Borowski. Wokanda przedstawiała się następująco: 1. Zryczałtowany PIT od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych dochodach 2. PIT za zbycie mieszkania w 2013 roku. Nasza obecność została przyjęta pozytywnie przez Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej i skład orzekający. Sędziowie sprawozdawcy we wszystkich sprawach zwracali naszą uwagę na ważne kwestie. WYJŚCIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 20

21 21 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG SPOTKANIA DOTYCZĄCE RYNKU WALUTOWEGO 29 października i 14 listopada 2013 rok Propozycja przeprowadzenia tego typu spotkań spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony nowych członków Koła, którzy chłoną każdy rodzaj wiedzy związanej w finansami. Sala była wypełniona po brzegi, a uczestnicy prezentacji zadawali bardzo dużo pytań. Obie prelekcje na ten temat poprowadził Marek Sołtys. Początkowo starał się wprowadzić w słuchaczy w podstawowe zagadnienia odpowiadając na takie pytania jak: czym jest FOREX, jak działa czy jak grać na rynku walutowym. Wytłumaczył nam również podstawowe pojęcia oraz slangowe określenia używane przez doświadczonych graczy i przybliżył mechanizmy i zasady rządzące całym rynkiem. Na kolejnym spotkaniu Marek opowiedział nam o własnych (bardzo bogatych) doświadczeniach z grą na giełdzie walutowej. Nie dał się również długo prosić o naszkicowanie zainteresowanym podstawy analizy technicznej. Na koniec każdy otrzymał wskazówki do swoich własnych dalszych studiów nad tym tematem. SPOTKANIA DOTYCZĄCE RYNKU WALUTOWEGO 21

22 22 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG VIII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH 21 marca i 4 kwietnia 2013 roku Już po raz ósmy wspólnie z katedrą prawa finansowego oraz przy wsparciu opiekuna koła dr Damiana Cymana zorganizowany został konkursdla studentów III roku prawa i administracji. Nagrodą główną była ocena bardzo dobra z egzaminu z prawa finansowego i finansów publicznych, laureaci otrzymali również książki ufundowane przez wydawnictwa LexisNexis, Difin, C.H. Beck. Pierwszy etap konkursu odbył się 21 marca 2013 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji i polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Do następnego etapu przeszło łącznie 15 osób - 9 z kierunku prawo oraz 6 z administracji. Drugi etap konkursu odbył się 4 kwietnia 2013 r. w sali rozpraw na naszym wydziale. polegał na rozwiązaniu dwóch kazusów. Każdy z uczestników po wylosowaniu zestawu miał czas na przygotowanie odpowiedzi, a następnie przedstawiał komisji swoje rozwiązanie. Komisja składała się z przewodniczącego Komisji - opiekuna naszego Koła - dr Damiana Cymana, oraz członków koła z V roku Prawa - Anny i Joanny. Zwycięzcami VIII edycji konkursu zostali: Z kierunku Administracja: 1. Alicja Błaszkowska 2. Paulina Bielawska 3. Karolina Ryżakow Z kierunku Prawo: 1. Daniel Ozon 2. Natalia Ostrowska 3. Wojana Świderska SPONSORZY: VIII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO 22

23 23 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG AKADEMIA PODATKOWA 11 kwietnia 2013 rok 11 kwietnia 2013 r. odbyła się Akademia Podatkowa, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowego, na Wydziale Prawa i Administracji UG. W ciągu kilku godzin aspekty prawa podatkowego omawiane były przez specjalistów praktyków prawa, osoby reprezentujące organy państwowe oraz przez przedstawicieli nauki. Również forma poszczególnych prelekcji była zróżnicowana. Od wykładów, do warsztatów praktycznych, włącznie z rozwiązywaniem kazusów. Pierwszym prelegentem była pani Sędzia Ewa Kwarcińska, która przygotowała prelekcję pt. Wybrane aspekty postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego w oparciu o analizę wybranego przypadku. Kolejna zaprezentowała się pani Justyna Bajkowska, która mówiła na temat wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym. Po pani Justynie prelekcję pt. unikanie podwójnego opodatkowania. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania wygłosiła pani Marta Echt. Obie panie były przedstawicielkami jednego ze sponsorów Wolters Kluwer. Następna w programie była prezentacja dr Łukasza Karczyńskiego - Naruszenie zasady sprawiedliwości podatkowej w postępowaniu podatkowym- kazus. Prezentacja ta była przeprowadzona w formie kazusu, który rozwiązywali wszyscy uczestnicy Akademii. Po tym wydarzeniu warsztaty z wypełniania deklaracji podatkowej PIT poprowadził przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Sopocie pan Paweł Marciniak. Po przerwie radca prawny Maciej Kucharski z Hałoń & Kucharski sp.p. omawiał Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Akademię Podatkową zakończyła prezentacja dr. Rafała Mroczkowskiego o spółce komandytowo akcyjnej słów kilka. Akademię Podatkową urozmaiciły konkursy, odbywające się między wykładami, w których można było wygrać nagrody książkowe. AKADEMIA PODATKOWA 23

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO w 2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO w 2011r. Koło Naukowe Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 6 80-952 Gdańsk www.prawo.univ.gda.pl/knpf email: knpf@prawo.univ.gda.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Bardziej szczegółowo

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 6-7 grudnia 2012 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dzień

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH NA PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2013 Rektora WSPiA z dnia 22 grudnia 2013 r. Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego Aktualne problemy prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PODATKOWEGO DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW MONETA AUREA

REGULAMIN III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PODATKOWEGO DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW MONETA AUREA REGULAMIN III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PODATKOWEGO DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW MONETA AUREA 1. Organizatorami III Edycji Konkursu Podatkowego dla Studentów i Absolwentów Moneta Aurea, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Termin: 24-25 października 2014! Miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu!

Termin: 24-25 października 2014! Miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu! oferta współpracy Szanowni Państwo, Pragnę zachęcić Państwa do współpracy w III Ogólnopolskiej Konferencji Państwo a gospodarka. Prawna regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji Seminarium portalu TaxFin.pl E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji 12 grudnia 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA

Patronat. dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Patronat dr. hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO prorektor Uniwersytetu Opolskiego IV OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i

Bardziej szczegółowo

Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania.

Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Terminy szkolenia 3 październik 2012r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Omówienie

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z WARSZTATÓW RE:BRICK. REWITALIZACJA CEGLANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 7-10 / 11 / 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA ORGANIZATOR KOŁO NAUKOWE BUA

RELACJA Z WARSZTATÓW RE:BRICK. REWITALIZACJA CEGLANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 7-10 / 11 / 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA ORGANIZATOR KOŁO NAUKOWE BUA RELACJA Z WARSZTATÓW RE:BRICK. REWITALIZACJA CEGLANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 7-10 / 11 / 2012 POLITECHNIKA GDAŃSKA ORGANIZATOR KOŁO NAUKOWE BUA Prelekcje otwierające warsztaty Aula Gmachu Głównego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Statut. Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej

Statut. Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej Statut Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej Statut Koła Naukowego Fotografii i Grafiki Komputerowej Niniejszy statut został przyjęty przez założycieli Koła Naukowego Fotografii i Grafiki Komputerowej

Bardziej szczegółowo

Liga Menedżerów Biznesu

Liga Menedżerów Biznesu Liga Menedżerów Biznesu Kilka słów o Lidze Menedżerów Biznesu Ogólnopolski Konkurs Liga Menedżerów Biznesu jest głównym projektem cyklicznie realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Menedżerów Top Manager.

Bardziej szczegółowo

Statut. Koła Naukowego Dietetyków. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut. Koła Naukowego Dietetyków. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Dietetyków. 2. Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej

Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Regulamin Studenckiej Akademii Polowej Działającej przy Akademii Obrony Narodowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Koło studenckie działa pod nazwą Studencka Akademia Polowa. 2 1. Studencka Akademia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji.

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji. AKADEMIA WIEDZY OFERTA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE: Zmiany w podatku od towarów i usług w 2013 i 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad fakturowania oraz zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk warsztaty i studia przypadków

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI KOŁO NAUKOWE MŁODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW KRESKA STATUT KOŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI KOŁO NAUKOWE MŁODYCH ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW KRESKA STATUT KOŁA. Rozdział I Postanowienia ogólne U n i w e r s y t e t W a r m i ń s k o - M a z u r s k i W y d z i a ł N a u k T e c h n i c z n y c h Koło Naukowe Młodych Architektów i Urbanistów KRESKA 10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 4 pok. 312 Opiekun

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w stacjonarnych. brak. cztery

P l a n s t u d i ó w stacjonarnych. brak. cztery P l a n s t u d i ó w stacjonarnych Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: Wydział Prawa i Administracji Doradztwo

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w niestacjonarnych. Ogólnoakademicki. Brak. Cztery

P l a n s t u d i ó w niestacjonarnych. Ogólnoakademicki. Brak. Cztery P l a n s t u d i ó w niestacjonarnych Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: Wydział Prawa i Administracji Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacje krajowe i zagraniczne Seminarium portalu Taxfin.pl Delegacje krajowe i zagraniczne - praktyczne aspekty podatkowe 19 lipca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Anna Misiak - prawnik, doradca podatkowy, MDDP.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO HUMAN RELATIONS WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO HUMAN RELATIONS WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA Warszawa 20.05.2014 r. STATUT KOŁA NAUKOWEGO HUMAN RELATIONS WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA Koło działa w oparciu o ustawę z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W REALIZACJI POLITYKI ORGANÓW SKARBOWYCH DOTYCZĄCE UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIE

NOWE TRENDY W REALIZACJI POLITYKI ORGANÓW SKARBOWYCH DOTYCZĄCE UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIE 29 LISTOPADA 2012 HOTEL SHERATON POZNAŃ NOWE TRENDY W REALIZACJI POLITYKI ORGANÓW SKARBOWYCH DOTYCZĄCE UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIE PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE PODATNIKA PRZED

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH PROFIT Przepisy ogólne 1. 1. Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych Profit, zwane dalej Kołem, działa przy Katedrze Inwestycji i Rynków

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Statut koła. Rozdział I - Postanowienia ogólne Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi Studenckie Koło Naukowe Hodowców i Użytkowników Koni Kaskader (w skrócie SKN HUK) 2. Siedzibą Koła jest Katedra Genetyki i Hodowli Koni

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego GRA W SAMORZĄD UZASADNIENIE REALIZACJI SCENARIUSZA Istotnym założeniem scenariusza jest to aby nauczyciel po przez próbę zbudowania wspólnej

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.2014-31.12.2014

15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.2014-31.12.2014 15.01.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 01.01.-31.12. Pełna nazwa SKN-u: Dane informacyjne Nazwa Katedry, przy której działa SKN Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Okres

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM

Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM Zważywszy na to, że na mocy decyzji numer MNiSW-DS-6002-4693-26/WA/12

Bardziej szczegółowo

Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Cel główny: wdrożenie programu rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w, rozwój kompetencji zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest Legal Market Day 2015? Jaki był Legal Market Day 2014?

Czym jest Legal Market Day 2015? Jaki był Legal Market Day 2014? Spis treści Czym jest Legal Market Day 2015? Jaki był Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Agenda konferencji Prelegenci Co wyróżnia Legal Market Day 2015? Innowacyjna formuła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Konferencja Ogólnopolska: Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26-27 kwietnia 2012r., Kraków Koordynator projektu: Marta Burgiel Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Studencki Festiwal Informatyczny

Studencki Festiwal Informatyczny Studencki Festiwal Informatyczny Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym folderem. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące 10. Studenckiego Festiwalu Informatycznego, rys historyczny oraz

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRAWO I MEDYCYNA

KONFERENCJA PRAWO I MEDYCYNA KONFERENCJA PRAWO I MEDYCYNA 5 6 KWIETNIA 2011 Kontakt: Joanna Jaroszkiewicz Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Gdańsk Tel: + 48 600 390 080 E-mail: joanna.jaroszkiewicz@vp.pl Emilia Haczkowska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011

Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011 WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kraków, dnia 21.01.2011r. Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011 Oferta współpracy Szanowni Państwo, Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 5 Rektora AMG z dnia 15.04.2015r.)

REGULAMIN KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 5 Rektora AMG z dnia 15.04.2015r.) REGULAMIN KÓŁ NAUKOWYCH AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI (wprowadzony zarządzeniem nr 5 Rektora AMG z dnia 15.04.2015r.) 1. Regulamin określa zasady działalności kół naukowych w Akademii Morskiej w Gdyni (AMG).

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Lublin Rok akademicki 2015/2016 Drodzy Studenci! Informator ten przygotowaliśmy, aby pomóc Wam stawiać pierwsze kroki na uczelni, a konkretnie na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki:

Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki: Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki: V edycji konkursu moja strona WWW pt. Przestrzeń wokół mnie VIII edycji konkursu. Pomoce naukowe 17 kwietnia godz.

Bardziej szczegółowo

KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009

KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009 KOLO NAUKOWE INFORMATYKÓW SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, 21 X 2009 Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski 2009 Agenda Statut Koła Naukowego Informatyków (KNI) Deklaracja członkowska Harmonogram spotkań

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA STATUT KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW UŚ ROSYJSKA RULETKA Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Rusycystów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

STATUT. Koło fotograficzne KONTRAST Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze STATUT Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Data sporządzenia sprawozdania: 15.01.2011 SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Dane informacyjne Nazwa SKN-u: SKN Inwestycji Kapitałowych Profit Okres objęty sprawozdaniem 1 X rok kalendarzowy:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW - art. 6 ust. 2, 2a, 3,3a, 8-13, art. 6a updof WARUNKI Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić: I. małżonkowie (art. 6 ust. 2 oraz ust. 3a updof): podlegający

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012 2012 Pierwsza strona sekcja 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAOSKIEGO ZA ROK 2012 Zawiera szczegółowy opis działalności Koła

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Hackerspace, w skrócie Hackerspace, w języku angielskim Warsaw Hackerspace, w dalszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH

PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Opole, 21-23 marca 2014 r. PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH 1 najniższa punktacja 5 najwyższa punktacja 1. Czy tematy poruszone podczas Konferencji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW DZIENNIKARSTWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Tekst jednolity z dnia 25.01.2013 r.

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW DZIENNIKARSTWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Tekst jednolity z dnia 25.01.2013 r. STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW DZIENNIKARSTWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Tekst jednolity z dnia 25.01.2013 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1. Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa UJ, nazwa skrócona

Bardziej szczegółowo

Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska

Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska Warszawa 26.11.2012r Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska W obradach uczestniczyli: Wojciech Białożyt Bartłomiej Broda Natalia Cetera Agnieszka Chmura Paweł Ciacek Patrycja

Bardziej szczegółowo

Akuna Leadership Academy Workshop Edition

Akuna Leadership Academy Workshop Edition Akuna Leadership Academy Workshop Edition Nauczycielem wszystkiego jest praktyka Gajusz Juliusz Cezar W porównaniu z nami inni zostają z tyłu, my stawiamy na propagowanie nowoczesnej techniki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Cele i zadania praktyk dla studentów kierunku Pedagogika Celem praktyk jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD. XIV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji z dnia 20 marca 2015 roku.:

PROTOKÓŁ Z OBRAD. XIV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji z dnia 20 marca 2015 roku.: PROTOKÓŁ Z OBRAD XIV Sesji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji z dnia 20 marca 2015 roku.: Obecnych: 18 z 27 radnych 1. Aleksandra Papuga 2. Dawid Kacprzyk 3. Monika Matysiak 4. Katarzyna Biarda

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. - Thomas Edison - Ta maksyma będzie towarzyszyć tegorocznej, już trzeciej, edycji projektu Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM

NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Działalność KN HaZet na rzecz projektu Uniwersytet Gdański uczelnią przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu Sporządziła: Żaneta Kaczorowska V rok Handel Zagraniczny Sopot, 11.05.2011r. 5 V 2010 Dnia 5 maja

Bardziej szczegółowo