SPRAWOZDANIE. Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download " SPRAWOZDANIE. Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013"

Transkrypt

1 <Strona Tytułowa> SPRAWOZDANIE Z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2013

2 2 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG Spis treści KOŁO NAUKOWE PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 3 WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WPIA UG 4 KONFERENCJE NAUKowe 5 STAŁE SPOTKania 6 WALNE ZGROMADZENIE I PRELEKCJA 7 CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ 7 PROBLEM RABATU BRYTYJSKiego 8 ZBIEG PRZEPISÓW W KODEKSIE KARNYM SKARBowym 9 MYŚL PODATKOWA ADAMA SMITH a 10 WALNE ZGROMADZenie 11 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NOWYCH CZŁONKÓw 12 WALNE ZGROMADZENIE 13 WZGLĘDY TECHNICZNE W PODATKU OD NIERUCHomości 14 WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA FORMULARZY VAT - 7K I VAT - r 15 ABC PODATKU Vat 16 PRZYSZŁOŚĆ PIENIĄDZa 17 POKAZ Filmu 18 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG 19 WYJŚCIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 20 ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKu 20 SPOTKANIA DOTYCZĄCE RYNKU walutowego 21 VIII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH 22 AKADEMIA PODATKowa 23 KALENDARIUM WYDARZEŃ Z 2013 ROKU 24 LOGOTYPY KOŁA 25 2

3 3 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG KOŁO NAUKOWE PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Koło Naukowe Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedną z prężniej działających organizacji studenckich, istniejących na Wydziale Prawa i Administracji. Swoją pozycję zawdzięczamy zaangażowaniu członków koła oraz wsparciu ze strony Katedry Prawa Finansowego UG. Koło funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku. Dzięki stopniowemu wdrażaniu nowych członków oraz ciągłości działania, możliwe jest zachowanie najlepszych tradycji Koła. Niezmiennie członkowie skupiają się na zagadnieniach praktycznych. Na cykliczne spotkania Koła zapraszane są osoby związane ze stosowaniem prawa finansowego, organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia do WSA, członkowie uczestniczą w konferencjach, publikują i dyskutują na bieżące, najważniejsze tematy dotyczące prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej. Dzięki współpracy z Katedrą Prawa Finansowego UG, osoby biorące udział w spotkaniach Koła, mają szansę wysłuchania wykładów daleko wybiegających poza standardowy kanon nauczania i zmierzenia się z zagadnieniami nieobjętymi podstawą programową. Współpraca Koła i Katedry ma również szerszy skutek w postaci organizowanego corocznie, cieszącym się dużą popularnością wśród studentów prawa i administracji, Konkursem Wiedzy o Prawie Finansowym. Wśród nagród- książek i in. wartościowych przedmiotów, przewidziana jest możliwość uzyskania, z egzaminu z przedmiotu Prawo Finansowe, oceny bardzo dobrej. Najważniejszym elementem Koła są jego Członkowie. Koło naukowe wypełnia swoje zadanie nie tylko wtedy, gdy samo tworzy wartość, za którą jest nagradzane, ale także, gdy daje możliwość rozwoju i odnoszenia sukcesów poszczególnym osobom. Nasze Koło spełnia oba te warunki. Dodatkowo z powodzeniem integruje i jednoczy, także na spotkaniach nieoficjalnych, studentów zainteresowanych szeroką tematyką Prawa Finansowego. Cykliczne spotkania Koła ogłaszane są publicznie poprzez stronę internetową, profil na facebooku, listę mailingową oraz gabloty umieszczone na Wydziale, a udział w nich otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Koło Naukowe Prawa Finansowego 3

4 4 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO WPIA UG Dr Damian Cyman Opiekun Koła, adiunkt Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG KADENCJA 2013/2014 Marek Sołtys (IV rok prawo) Prezes Witold Basałaj (V rok prawo) Wiceprezes Patrycja Brechelke (IV rok prawo) Wiceprezes Sebastian Dwojakowski (IV rok prawo) Sekretarz (do 04.12) Ewa Gradkowska (III rok prawo) Sekretarz (od 04.12) Michał Malecki (IV rok prawo) Członek Zarządu ds. Marketingu i Promocji Daniel Ozon (IV rok prawo) Członek Zarządu ds. Naukowych Dorota Rogowska (IV rok prawo) Członek Zarządu ds. Konferencji CZŁONKOWIE KOŁA: (Stan na rok) Aleksandrowicz Joanna (III rok prawo) Barczyk Mikołaj (III rok prawo) Bączkowski Juliusz (III rok prawo) Ber Kinga (III rok prawo) Borowski Mikołaj (V rok prawo) Burdach Sylwia (IV rok prawo) Byczkowiak Adrianna (III rok prawo) Chlebowicz Jeremi (V rok prawo) Chmura Marta (IV rok prawo) Częścik Wiktor (III rok prawo) Detlaf Marek (III rok administracja) Dokurno Maciej (III rok prawo) Dwojakowski Sebastian (IV rok prawo) Gembel Mateusz (IV rok prawo) German Łukasz (IV rok prawo) Gumienny Wojciech (III rok prawo) Kamrowska Anna (III rok prawo) Kanka Kacper (V rok prawo) Kisiel Mateusz (IV rok prawo) Kołodziejczak Kamil (III rok prawo) Krakowiak Konrad (IV rok prawo) Leszczyński Krzysztof (III rok administracja) Ławecki Jakub (III rok prawo) Meyer Karolina (III rok prawo) Mróz Zuzanna (III rok prawo) Nosarzewska Sylwia (III rok prawo) Olszewski Aleksander (III rok prawo) Orłowska Olga (IV rok prawo) Puławska Magdalena (III rok prawo) Rutkowska Aneta (III rok prawo) Siemczonek Anna (IV rok prawo) Skoczeń Adam (III rok prawo) Sominka Daria (III rok prawo) Stępień Agata (III rok prawo) Szarmach Patrycja (I rok prawo) Szponar Krzysztof (IV rok prawo) Świderska Wojana (IV rok prawo) Wajs Jakub (III rok prawo) Widłak Anna-Maria (III rok prawo) Wójcik Aneta (V rok prawo, zawieszona) Woźniak Kamil (III rok prawo) Zakrzewski Karol (IV rok prawo, zawieszony) WŁADZE I CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO PRAWA 4

5 5 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG KONFERENCJE NAUKOWE Wyjazdy na konferencje naukowe to główny element działalności naukowej, na której skupia się nasze koło. Jest to świetna okazja do pogłębiania swojej wiedzy i rozszerzania horyzontów, uczestniczenia w stymulujących dyskusjach czy publikacji własnych referatów i artykułów naukowych. To także jede z lepszych sposobów promocji naszego uniwersytetu w innych częściach kraju oraz podjęcie współpracy z innymi kołami naukowymi. Z tych właśnie powodów członków naszego Koła nie mogło zabraknąć na I Ogólnopolskim Zjeździe Kół Prawa Podatkowego i Finansowego, który odbył się w Warszawie w dnia marca. Konferencja została zorganizowana przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz wydział reprezentowany był aż przez 12 członków naszego Koła: Kacpra Kankę, Marka Sołtysa, Witolda Basałaja, Martę Chmurę, Daniela Piankowskiego, Mateusza Kisiela, Olgę Orłowską, Patrycję Brechelke, Łukasza Germana, Sylwię Burdach, Mikołaja Borowskiego i Macieja Fiedorczuka. Motywem przewodnim konferencji były Trendy w prawie podatkowym w 2013 roku. Pierwszy dzień podzielony był na dwie części konferencję ekspercką dotyczącą tego tematu oraz debatę nad problemem negatywnych skutków działalności administracji skarbowej, która odbyła się z udziałem członków stowarzyszenia Niepokonani2012. Natomiast drugiego dnia konferencji, każdy uczestnik miał całkowitą swobodę w układaniu swojego harmonogramu w zależności od indywidualnych zainteresowań. Można było wybrać własną ścieżkę, a każda z nich składała się z warsztatów prowadzonych przez praktyków oraz z referatów uczestników Zjazdu, wybranych uprzednio przez Organizatorów spośród zgłoszonych propozycji. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jednym z prelegentów był członek naszego koła Daniel Piankowski, który wygłosił referat naukowy pt. Cesja umowy leasingu w podatku dochodowym od osób prawnych. Jego wystąpienie było na najwyższym poziomie merytorycznym. KONFERENCJE NAUKOWE 5

6 6 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG STAŁE SPOTKANIA Koło naukowe Prawa Finansowego UG ma szeroką działalność. Wiele projektów, uruchomionych w ramach naszych struktur, funkcjonuje niezależnie od siebie. W celu ich realizacji, komunikujemy się ze sobą poprzez kilka odrębnych źródeł wymiany informacji. Stałe Spotkania Koła dzięki swojej regularności i dostępności dla wszystkich zainteresowanych, stanowią miejsce bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy członkami Koła. Pozwala to poznać dokonania i plany poszczególnych grup i lepiej skoordynować działalność Koła - jako całości. Terminy kolejnych spotkań ogłaszane są publicznie, a same Spotkania mają charakter otwarty, dla wszystkich zainteresowanych tematyką poruszaną przez Koło. Jest to element rekrutacji, gdyż prowadzimy ją przez cały rok, oraz wspierania działalności naukowej Uniwersytetu. Działalność Koła ubogaca ofertę edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie uwidacznia się to właśnie na Stałych Spotkaniach Koła, gdyż każdorazowo połączone są one z prelekcją, wystąpieniem osoby, która ma wiedzę w omawianym, przez siebie, temacie jak również dyskusjami czy warsztatami. Tak więc Stałe Spotkania Koła spełniają kilka funkcji i oprócz najważniejszych, jak naukowa czy organizatorska, pozwalają integrować środowisko akademickie i wspierać się nawzajem we własnych aspiracjach naukowych. STAŁE SPOTKANIA 6

7 7 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WALNE ZGROMADZENIE I PRELEKCJA CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ 21 lutego 2013 rok Pierwsze spotkanie po przerwie zimowej miało charakter obowiązkowego walnego zgromadzenia członków, które poprowadził prezes koła, Marek Sołtys. Podczas spotkania przeprowadzona została wśród członków ankieta, miała również miejsce dyskusja dotycząca bieżących przedsięwzięć koła, w której każdy członek mógł wyrazić swoje zdanie, zaproponować nowe projekty lub zgłosić zastrzeżenia. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji jednego z członków Koła - Konrada Krakowiaka, który opowiedział reszcie o certyfikatach rezydencji podatkowej. Autor prelekcji omówił takie pojęcia jak podatek u źródła, rezydencja podatkowa oraz zagadnienie certyfikatów. Po wystąpieniu Konrada przeprowadzona została anonimowa ankieta, w której członkowie mieli okazję wyrazić swoje zdanie o realizowanych projektach, pracy zarządu, a także wskazać w jakich projektach chcieliby wziąć udział. Pytania dotyczyły również udziału w konferencjach, a także dobrowolnej składki członkowskiej. Pomysł spotkał się z aprobatą zgromadzonych, dlatego przyjęliśmy dobrowolne składki w wysokości 20 zł na semestr. Zgromadzone środki będą przeznaczane na działalność statutową (wyjazdy na konferencje, warsztaty, druk plakatów, integracje). Co oczywiste, zarząd będzie rozliczał się z wydatkowania tych środków, tak jak jest to czynione z każdymi innymi funduszami. Następnym punktem spotkania była dyskusja nad bieżącymi projektami koła. Debata odbywała się w grupach roboczych, odpowiedzialnych za dany projekt. WALNE ZGROMADZENIE I PRELEKCJA 7

8 8 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG PROBLEM RABATU BRYTYJSKIEGO 7 marca 2013 rok Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Marty Chmury na temat Problemu rabatu brytyjskiego, który to zbiegał się z obecną dyskusją w Unii Europejskiej. Mechanizm modyfikacyjny zwany rabatem brytyjskim, wynegocjowany przez Margaret Thatcher dla Wielkiej Brytanii jest zniżką w składkach do Unii Europejskiej. Marta wyjaśniła tą kontrowersyjną tematykę szczegółowo omawiając pojęcie rabatu, pokazała jak się go oblicza, na czym polega, a także jakie są jego rzeczywiste wady i zalety. Problem został przedstawiony ze strony politycznej, ekonomicznej oraz społecznej. Następnym punktem spotkania było omówienie zbliżającego się wielkimi krokami wyjazdu na I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego w Warszawie w dniach marca, na który zdecydowała się pojechać rekordowa ilość członków koła aż dwanaście osób. Członkowie pracowali także w grupach roboczych nad bieżącymi projektami koła. PROBLEM RABATU BRYTYJSKIEGO 8

9 9 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG ZBIEG PRZEPISÓW W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM 4 kwietnia 2013 r. Na kolejnym spotkaniu Koła mieliśmy przyjemność gościć dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, który specjalnie dla nas wygłosił prelekcję na temat Zbieg przepisów w kodeksie karnym skarbowym. Dzięki ogromnemu poczuciu humoru pana Dziekana wykład był niesamowicie ciekawy i wszyscy przyjemnie spędzili ten czas. Tematyka zbiegu przepisów została przedstawiona w kilku aspektach, zarówno z punktu widzenia praktyka, jak i teoretyka prawa. W pierwszej kolejności pan Dziekan przybliżył nam pojęcie zbiegu przepisów, po czym przeszedł do omawiania jego rodzajów występujących w polskim prawie karnym. Przedstawiając zbieg kumulatywny i idealny uregulowany w kodeksie karnym skarbowym prof. Zalewski zwrócił uwagę na różnicę między nimi i ich praktyczne znaczenie dla potencjalnego sprawcy czynu zabronionego. Kolejnym punktem spotkania była zbliżająca się Akademia Podatkowa. Zarząd przedstawił plan wydarzenia oraz zadania przydzielone poszczególnym członkom. ZBIEG PRZEPISÓW W KODEKSIE KARNYM SKARBOWYM 9

10 10 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG MYŚL PODATKOWA ADAMA SMITH A 18 kwietnia 2013 rok Tematem kolejnego kwietniowego spotkania była myśl podatkowa Adama Smith a, jednego z najwszechstronniejszych i najlepiej wykształconych Brytyjczyków XVIII wieku. Poglądy tego ważnego człowieka, którego nie wypada nie kojarzyć, przybliżył nam wszystkim Maciej Gembel. Maciej przedstawił 4 główne zasady podatkowe wyodrębnione przez Adama Smith a, do których zalicza się: równość opodatkowania, pewność opodatkowania, dogodność opodatkowania oraz taniość opodatkowania. Zasady te cechują się dużą przyjaznością dla podatników, na co uwagę zwrócił Maciej i porównał to z obecnym system podatkowym. W ramach prezentacji przedstawiony został ranking państw pod względem przyjazności systemu podatkowego. Każde spotkanie to również okazja do omówienia bieżących spraw, dlatego po prezentacji nastąpiło podsumowanie Akademii Podatkowej, która odbyła się 11 kwietnia pochwałom i wzajemnym podziękowaniom za niezwykle owocną współpracę nie było końca. Omówione zostały również pozostałe projekty oraz najbliższe wydarzenie Walne Zgromadzenie, na którym odbędą się wybory nowego prezesa Koła. MYŚL PODATKOWA ADAMA SMITH A 10

11 11 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WALNE ZGROMADZENIE 16 maja 2013 rok Kolejne w tym roku Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od podsumowania działalności koła w kończącym się powoli roku akademickim 2012/2013. Był to zdecydowanie udany okres, pełen wyjazdów, ciekawych prelekcji i pełnych sukcesów przedsięwzięć takich jak Akademia Podatkowa czy konkurs z wiedzy o prawie finansowym. Po krótkim podsumowaniu, nastąpił moment, na który wszyscy czekali napięciem. Spotkanie to nie było bowiem zwykłym walnym zgromadzeniem było to pierwsze od roku Wyborcze Walne Zgromadzenie, na którym członkowie mieli wybrać nowego prezesa Koła. Obecni członkowie przystąpili do głosowania nad kandydaturą Marka Sołtysa jako prezesa koła kadencji 2013/14. Kandydatura Marka została zaakceptowana jednogłośnie, co jest chyba najlepszym dowodem uznania za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie. Następnie, zgodnie ze statutem, prezes wybrał nowych członków zarządu, którzy będą go wspierać w działaniu na rzecz organizacji. Nowy zarząd prezentuje się następująco: Marek Sołtys Prezes, Patrycja Brechelke Wiceprezes, Witold Basałaj Wiceprezes, Daniel Ozon Członek Zarządu ds. Naukowych, Michał Malecki Członek Zarządu ds. Marketingu i Promocji, Sebastian Dwojakowski Sekretarz. WALNE ZGROMADZENIE 11

12 12 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NOWYCH CZŁONKÓW 15 października 2013 rok Rozpoczynający się właśnie nowy rok akademicki jest świetną okazją na pozyskanie nowych członków, którzy wniosą do Koła powiew świeżości, nowe pomysły i siły na podejmowanie kolejnych ambitnych projektów. Pierwsze spotkanie rozpoczęło się przemową opiekuna Koła dr Damiana Cymana, który w kilku słowach opowiedział zainteresowanym o całokształcie działalności Koła i zachęcił potencjalnych kandydatów do aktywnego członkostwa. Kolejnym punktem programu była niespodzianka film autorstwa Witka Basałaja, który w zabawny sposób przedstawiał zgromadzonym członków obecnego Zarządu. Jednak głównym elementem była prezentacja, mająca na celu szczegółowe (i tym na razem na poważnie) przedstawienie składu i strukturę zarządu, wskazanie ich zadań oraz najważniejszych projektów Koła zarówno tych ukończonych już z sukcesem, jak i tych, których realizacja dopiero przed nami. Uwaga skupiała się szczególnie na planowanej konferencji pt. Umowy cywilnoprawne w prawie podatkowym, która odbędzie się w marcu. Omówiono również zasady odnoszące się do nabycia i utraty członkostwa w Kole, korzyści z jego uzyskania oraz szczegółowy plan spotkań w bieżącym semestrze. Zarząd zakończył spotkanie, w duchu mając nadzieję, że nie wystraszył zbyt dużej liczby potencjalnych członków... SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA NOWYCH CZŁONKÓW 12

13 13 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WALNE ZGROMADZENIE 17 października 2013 rok Na pierwsze merytoryczne spotkanie w nowym roku akademickim planów było sporo w końcu wszyscy byli naładowani pozytywną energią po długiej przerwie. Priorytetem było rozplanowanie działań związanych z organizacją konferencji naukowej, która odbędzie się w marcu, a później miała odbyć się prelekcja Marka Sołtysa ABC VAT-u. Ale jak wiemy, nie wszystko idzie zgodnie z planem.. Okazało się, że pracy jest naprawdę sporo, a nowi członkowie są pełni zapału i zaangażowania. Zorganizowanie samodzielnie ogólnopolskiej konferencji naukowej to ciężkie zadanie, ale po ilości deklaracji pomocy wydaje się, że tym razem pójdzie jak z płatka! Na przyjemnościach czas szybko leci, więc na prezentację Marka nie starczyło już czasu. Jednak po owocnym spotkaniu, wszyscy łącznie z opiekunem Koła - przenieśli się do klubu X kwadrat, by spędzić czas w jeszcze bardziej przyjemny sposób. W końcu każdy lubi wiedzieć, z kim przyjdzie mu pracować. WALNE ZGROMADZENIE 13

14 14 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WZGLĘDY TECHNICZNE W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 24 października 2013 rok Na kolejnym spotkaniu wreszcie udało się zawrzeć treści merytoryczne. Pierwszą w tym roku akademickim prelekcję udało się wygłosić Danielowi Ozonowi, który opowiedział nam o względach technicznych w podatku od nieruchomości. Na początku wprowadził słuchaczy w temat przedstawiając podstawowe informacje o samym podatku, a potem wyjaśniając zawiłości dotyczące wspominanych względów technicznych. Wystąpienie zostało nagrodzone gromkimi brawami, co nie stanowiło żadnej niespodzianki Daniel wygłosił ciekawy i bogaty merytorycznie referat. Druga część spotkania upłynęła na uzgodnieniach organizacyjnych. Szybko podzieliliśmy się na grupy robocze i rozdzieliliśmy zadania dotyczące konferencji naukowej i Akademii Podatkowej. Udało się też zmontować grupę promującą nasze koło na zbliżających się Targach Kół Naukowych na naszym wydziale. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także grupa zajmująca się działalnością czysto naukową poprzez wygłaszanie referatów lub przygotowanie artykułów naukowych. Na samym końcu omówiliśmy wyjazd integracyjny całego Koła gdzie, kiedy i co? Dyskusje były zbyt zażarte żeby można było od razu podjąć jednogłośną decyzję. WZGLĘDY TECHNICZNE 14

15 15 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA FORMULARZY VAT - 7K I VAT - R 7 listopada 2013 rok Tym razem część merytoryczną naszego spotkania opracował jeden z pracowników Katedry Prawa Finansowego UG. Dr Łukasz Karczyński, który jest doradcą podatkowym, poprowadził specjalnie dla nas warsztaty z wypełniania formularzy VAT 7K i VAT R. Są to umiejętności niezwykle przydatne każdemu, kto zamierza prowadzić swoją własną kancelarię oraz prawnikom specjalizującym się w doradztwie podatkowym. Prezentacja była bardzo ciekawa i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Druga część spotkania przebiegła pod znakiem prac organizacyjnych według tradycji. Tym razem skupiały się one głównie na wyjeździe integracyjnym członków Koła, który ostatecznie odbył się 30 listopada. Po dłuższych dyskusjach jako miejsce docelowe został przegłosowany Toruń. WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA FORMULARZY 15

16 16 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG ABC PODATKU VAT 21 listopada 2013 rok Na kolejnym z listopadowych spotkań doczekaliśmy się wreszcie obiecanej już na początku roku akademickiego prelekcji Marka Sołtysa. Pozostając w ten sposób przy tematyce podatku VAT omówione zostały jego podstawowe aspekty pojęcia ustawowe czy podmioty i przedmioty opodatkowania. Było to szczególnie przydatne tym z członków Koła, którzy tą materię egzaminacyjną mają dopiero przed sobą. Prelekcja ta, razem z wcześniejszymi warsztatami z wypełniania formularzy VAT 7K i VAT R, wprowadziła wszystkich w zawiłości tego tematu. ABC PODATKU VAT 16

17 17 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG PRZYSZŁOŚĆ PIENIĄDZA 5 grudnia 2013 rok Pierwsze z grudniowych spotkań rozpoczęło się od ważnych ogłoszeń organizacyjnych. Ze względów osobistych ze swojej funkcji musiał zrezygnować dotychczasowy sekretarz koła Sebastian Dwojakowski. Wszyscy podziękowali mu za udaną współpracę i pożegnali, co oznaczało jednocześnie przywitanie nowego sekretarza, którym została Ewa Gradkowska. Po tym krótkim wstępie głos zabrał dr Damian Cyman, opiekun Koła. Wystąpił on z prelekcją pod tytułem Przyszłość pieniądza. Rozważania na ten temat rozpoczął od przedstawienia historii pieniądza zaczynając od barterowego, przez różnego rodzaju kruszce, monety wybijane przez kolejnych władców starożytnych i średniowiecznych, aż po znane nam dziś waluty. Potem skupiliśmy się na najnowszych zagadnieniach przedyskutowaliśmy kwestie pieniądza elektronicznego oraz popularnych ostatnio zjawisk takich jak Bitcoins i Linden Dollars, co wzbudziło spore zainteresowanie większości słuchaczy. Prezentacja dr Cymana była niezwykle wciągająca i wywołała na sali żywą dyskusję. Wywarła też na członkach Koła spore wrażenie pochlebne komentarze i wymiany zdań na ten temat słychać było na wydziale jeszcze długo po spotkaniu. PRZYSZŁOŚĆ PIENIĄDZA 17

18 18 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG POKAZ FILMU 12 grudnia 2013 rok Ostatnie tegoroczne spotkanie Koła przypadło na ostatni tydzień przed przerwą świąteczną. Wszyscy byli wymęczeni całoroczną ciężką pracą oraz sporą ilością obowiązków. Zarząd świetnie to rozumiał, dlatego w ramach prezentu świątecznego na tym spotkaniu nie było wyjątkowo żadnych prelekcji czy przydzielania kolejnych zadań i rozliczania z poprzednich. Wszyscy członkowie z uśmiechem przyjęli wiadomość o projekcji filmu. Oczywiście pozostaliśmy przy tematyce finansowej temat dotyczył niedawnego kryzysu. Po takiej chwili odpoczynku i złożeniu sobie serdecznych życzeń świątecznych rozeszliśmy się do domów z zamiarem spotkania dopiero w kolejnym roku. POKAZ FILMU 18

19 19 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG Koło Naukowe Prawa Finansowego realizuje także inne projekty poza konferencjami naukowymi oraz stałymi spotkaniami członków. Są to w szczególności takie wydarzenia jak Publikacje Naukowe, Akademia Podatkowa, organizowanie konkursów, rekrutacji oraz integracji dla członków i sympatyków koła, ale także prace organizatorskie, które znacząco wpływają na prace koła. Prace organizatorskie przeprowadzone w kole w 2013 roku: wyraźny podział kompetencji pośród członków zarządu oraz przeprowadzanie stałych zebrań zarządu w celu lepszej koordynacji prac koła; określenie przejrzystych zasad nabycia członkostwa w kole oraz sposobu przeprowadzania wyborów na prezesa koła; ustalenie stałych spotkań koła (odbywają się co do zasady co dwa tygodnie); standaryzacja: wymiany informacji o wydarzeniach organizowanych przez koło na stronie internetowej, na portalu Facebook, oraz wpisów i relacji z tychże wydarzeń; współpraca z WSA w Gdańsku - w zakresie wyjść kontynuowanie współpracy z innymi kołami z całej Polski w zakresie konferencji i publikacji naukowych. oprawa graficzna stron internetowych (facebook i strona koła), plakatów oraz wszystkich informacji zamieszczanych w dwóch gablotach koła na naszym wydziale. prowadzenie strony internetowej Koła Naukowego Prawa Finansowego. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO UG 19

20 20 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG WYJŚCIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU Członkowie koła w składzie: Marek Sołtys, Sylwia Burdach, Sebastian Dwojakowski, Mikołaj Borowski udali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wokanda przedstawiała się następująco: 1. Ustalenie zobowiązania w PIT nieujawnione źródło przychodu 2. Ustalenie zobowiązania w PIT nieujawnione źródło przychodu 3. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia zobowiązania w PIT za 1997 rok. 20 MARCA 2013 ROKU: Dwie pierwsze sprawy połączono do wspólnego rozpoznania. Dotyczyły zryczałtowanego podatku od dochodów osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodu, którego stawka wynosi 75% (co nadaje jej sankcyjny charakter). Referat sędzi sprawozdawcy oraz ustne uzasadnienie wyroku zobrazowały wnikliwość organów podatkowych w badaniu stanu faktycznego i specyficzne dla postępowań podatkowych w takich sprawach przerzucenie na podatnika ciężaru dowodu co do tego, że dochód pochodzi ze źródeł opodatkowanych lub zwolnionych od podatku. Trzecia sprawa nie została rozpoznana merytorycznie z powodu złożenia przez przedstawiciela strony skarżącej wniosku o charakterze formalnym. 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU: W wyjściu udział wzięli: Patrycja Brechelke, Marek Sołtys, Daria Sominka, Magdalena Puławska, Joanna Aleksandrowicz i Mikołaj Borowski. Wokanda przedstawiała się następująco: 1. Zryczałtowany PIT od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych dochodach 2. PIT za zbycie mieszkania w 2013 roku. Nasza obecność została przyjęta pozytywnie przez Przewodniczącą Wydziału Informacji Sądowej i skład orzekający. Sędziowie sprawozdawcy we wszystkich sprawach zwracali naszą uwagę na ważne kwestie. WYJŚCIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 20

21 21 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG SPOTKANIA DOTYCZĄCE RYNKU WALUTOWEGO 29 października i 14 listopada 2013 rok Propozycja przeprowadzenia tego typu spotkań spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony nowych członków Koła, którzy chłoną każdy rodzaj wiedzy związanej w finansami. Sala była wypełniona po brzegi, a uczestnicy prezentacji zadawali bardzo dużo pytań. Obie prelekcje na ten temat poprowadził Marek Sołtys. Początkowo starał się wprowadzić w słuchaczy w podstawowe zagadnienia odpowiadając na takie pytania jak: czym jest FOREX, jak działa czy jak grać na rynku walutowym. Wytłumaczył nam również podstawowe pojęcia oraz slangowe określenia używane przez doświadczonych graczy i przybliżył mechanizmy i zasady rządzące całym rynkiem. Na kolejnym spotkaniu Marek opowiedział nam o własnych (bardzo bogatych) doświadczeniach z grą na giełdzie walutowej. Nie dał się również długo prosić o naszkicowanie zainteresowanym podstawy analizy technicznej. Na koniec każdy otrzymał wskazówki do swoich własnych dalszych studiów nad tym tematem. SPOTKANIA DOTYCZĄCE RYNKU WALUTOWEGO 21

22 22 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG VIII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO I FINANSÓW PUBLICZNYCH 21 marca i 4 kwietnia 2013 roku Już po raz ósmy wspólnie z katedrą prawa finansowego oraz przy wsparciu opiekuna koła dr Damiana Cymana zorganizowany został konkursdla studentów III roku prawa i administracji. Nagrodą główną była ocena bardzo dobra z egzaminu z prawa finansowego i finansów publicznych, laureaci otrzymali również książki ufundowane przez wydawnictwa LexisNexis, Difin, C.H. Beck. Pierwszy etap konkursu odbył się 21 marca 2013 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji i polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Do następnego etapu przeszło łącznie 15 osób - 9 z kierunku prawo oraz 6 z administracji. Drugi etap konkursu odbył się 4 kwietnia 2013 r. w sali rozpraw na naszym wydziale. polegał na rozwiązaniu dwóch kazusów. Każdy z uczestników po wylosowaniu zestawu miał czas na przygotowanie odpowiedzi, a następnie przedstawiał komisji swoje rozwiązanie. Komisja składała się z przewodniczącego Komisji - opiekuna naszego Koła - dr Damiana Cymana, oraz członków koła z V roku Prawa - Anny i Joanny. Zwycięzcami VIII edycji konkursu zostali: Z kierunku Administracja: 1. Alicja Błaszkowska 2. Paulina Bielawska 3. Karolina Ryżakow Z kierunku Prawo: 1. Daniel Ozon 2. Natalia Ostrowska 3. Wojana Świderska SPONSORZY: VIII KONKURS Z PRAWA FINANSOWEGO 22

23 23 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG AKADEMIA PODATKOWA 11 kwietnia 2013 rok 11 kwietnia 2013 r. odbyła się Akademia Podatkowa, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowego, na Wydziale Prawa i Administracji UG. W ciągu kilku godzin aspekty prawa podatkowego omawiane były przez specjalistów praktyków prawa, osoby reprezentujące organy państwowe oraz przez przedstawicieli nauki. Również forma poszczególnych prelekcji była zróżnicowana. Od wykładów, do warsztatów praktycznych, włącznie z rozwiązywaniem kazusów. Pierwszym prelegentem była pani Sędzia Ewa Kwarcińska, która przygotowała prelekcję pt. Wybrane aspekty postępowania podatkowego i sądowoadministracyjnego w oparciu o analizę wybranego przypadku. Kolejna zaprezentowała się pani Justyna Bajkowska, która mówiła na temat wybranych przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym. Po pani Justynie prelekcję pt. unikanie podwójnego opodatkowania. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania wygłosiła pani Marta Echt. Obie panie były przedstawicielkami jednego ze sponsorów Wolters Kluwer. Następna w programie była prezentacja dr Łukasza Karczyńskiego - Naruszenie zasady sprawiedliwości podatkowej w postępowaniu podatkowym- kazus. Prezentacja ta była przeprowadzona w formie kazusu, który rozwiązywali wszyscy uczestnicy Akademii. Po tym wydarzeniu warsztaty z wypełniania deklaracji podatkowej PIT poprowadził przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Sopocie pan Paweł Marciniak. Po przerwie radca prawny Maciej Kucharski z Hałoń & Kucharski sp.p. omawiał Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Akademię Podatkową zakończyła prezentacja dr. Rafała Mroczkowskiego o spółce komandytowo akcyjnej słów kilka. Akademię Podatkową urozmaiciły konkursy, odbywające się między wykładami, w których można było wygrać nagrody książkowe. AKADEMIA PODATKOWA 23