VEOLIA VEOLIA W POLSCE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VEOLIA VEOLIA W POLSCE. www.veolia.pl"

Transkrypt

1 VEOLIA VEOLIA W POLSCE

2 VEOLIA NA ŚWIECIE 187 tys. 22,4 mld pracowników na 5 kontynentach obrotu 62 mln osób korzystających z systemu odprowadzania ścieków 51 mln mieszkańców objętych zbiórką odpadów 54 mln MWh 94 mln wytworzonej energii osób zaopatrywanych w wodę pitną 570 tys. 38 mln przedsiębiorstw obsługiwanych w zakresie gospodarki odpadami ton odpadów przetworzonych na surowce lub energię 2013 pro forma, dane niezatwierdzone przez biegłego rewidenta, w tym Dalkia International ( 100%) oraz z wyłączeniem Dalkia France. 123 MWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych 2,4 mln budynków mieszkalnych zaopatrywanych w energię Veolia tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadowej i zarządzania energią, które są efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska.

3 W POLSCE 2,3 mln mieszkańców objętych usługami spółek Veolii. OLSZTYN 92 tys. klientów GDAŃSK GORZÓW WLK. Zarządza: BYDGOSZCZ 7 ujęciami wody, 3 stacjami uzdatniania wody, 3 oczyszczalniami ścieków, 25 przepompowniami ścieków BIAŁYSTOK POZNAŃ ŁÓDŹ WARSZAWA GWh wyprodukowanej energii elektrycznej VEOLIA W POLSCE Największy prywatny operator sieci zarządzający km sieci ciepłowniczych WROCŁAW KIELCE TARNOWSKIE GÓRY GÓRY LUBLIN KRAKÓW ZAKOPANE RZESZÓW pracowników 1,25 mln ogrzewanych mieszkań Veolia działa w Polsce od 1994 roku. Jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów.

4 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. System ciepłowniczy Veolii Energii energetycznie, aktywnie angażuje się Zamkowym w Warszawie w wielkiej Warszawa to chyba największy tego w życie miasta, współpracuje imprezie ekologicznej - Pikniku typu systemów w Unii Europejskiej. z samorządem w zakresie edukacji z Klimatem oraz organizujemy To ponad km sieci, którymi dzieci i młodzieży. Warto w tym z Urzędem Miasta i Urzędami Dzielnic dostarczane jest ciepło miejscu wspomnieć o projektach: Warszawy coroczną imprezę do obiektów na terenie Szkoły dla miast, Zrób dyplom plenerową dla mieszkańców tego Warszawy. Veolia Energia Warszawa z Heat Tech Center, czy też programie miasta na Podzamczu, przy jest firmą z tradycjami, która stawia stypendialnym Sportowa Akademia Multimedialnym Parku Fontann. na innowacje. Na bazie dawnego Veolii skierowanym do młodych Ośrodka Badań i Rozwoju sportowców. Od 2013 roku spółka Ciepłownictwa istniejącego od 1962 r. aktywnie uczestniczy w programie powstało nowoczesne, Platforma dla klimatu zrzeszającym międzynarodowe Centrum badań firmy prywatne oraz instytucje i innowacji w ciepłownictwie Heat administracji rządowej i publicznej, Tech Center. Spółka realizuje projekty, na rzecz edukacji i przeciwdziałania które mają na celu zwiększenie zmianom klimatycznym. Wspólnie efektywności dystrybucji ciepła z innymi partnerami Platformy w mieście. Obecnie kolejny projekt i Miasta uczestniczymy na Placu Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej wykorzystujący łączność bezprzewodową do zarządzania siecią ciepłowniczą. Przyczyni się do redukcji straty ciepła, ograniczy emisję CO2 o ponad 14 tys. ton MW MOC CIEPLNA MIESZKAŃCÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI km DŁUGOŚĆ SIECI OBIEKTÓW ZAOPATRYWANYCH W CIEPŁO SYSTEMOWE rocznie, zwiększy wydajność sieci, a także zoptymalizuje dobór oraz zakup energii w źródłach. Firma kreuje i wdraża rozwiązania efektywne

5 VEOLIA ENERGIA POZNAŃ I VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC Veolia Energia Poznań ZEC wytwarza ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu, czyli w tzw. kogeneracji. Jest ona uważana przez specjalistów za najbardziej efektywną: zarówno ze względów fizycznych i chemicznych, a także ekonomicznych. Poznańska elektrociepłownia jednostek blokowych oraz dwóch miskantusa. Poznańska Veolia od lat dysponuje urządzeniami wytwórczymi kotłach szczytowych wodnych. ściśle współpracuje z lokalną o mocy cieplnej 1095 MW oraz 283,5 Wprowadzenie do miejskiej sieci społecznością. Ma na swoim koncie MW mocy elektrycznej. ciepłowniczej odbywa się przez kilka edycji akcji Trzymaj ciepło W Veolii Energii Poznań ZEC energia Centralną Rozdzielnię Wody Sieciowej, realizowanej w ramach projektu elektryczna wytwarzana jest w trzech która rozdziela ciepłą wodę do trzech Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu jednostkach energetycznych kolektorów miejskich. Dodatkowo Miasta, polegającej na bezpłatnych blokowych, stanowiących połączenie produkowane jest ciepło w postaci badaniach termowizyjnych budynków kotłów opalanych węglem lub biomasą oraz turbin ciepłowniczych. Wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej 110 kv następuje poprzez należącą do Veolii Energii Poznań ZEC rozdzielnię elektryczną jednorodzinnych i kamienic w centrum miasta. Analizie poddanych zostało już 1 444, MW ponad 500 budynków. Firma chętnie 283,5 MW MOC CIEPLNA MOC ELEKTRYCZNA 606 km DŁUGOŚĆ SIECI MIESZKAŃCÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI 110 kv ECII Karolin, stanowiącą wraz z rozdzielną 15 kv podstawę działalności firmy w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. Energia trafia do sieci, a dalej do odbiorców, poprzez pary technologicznej, zasilającej 8 napowietrznych linii 110 kv ościenne zakłady przemysłowe. będących własnością lokalnego Veolia Energia Poznań ZEC uzyskuje dystrybutora, oraz przez dwa tzw. zieloną energię dzięki spalaniu, transformatory 110/15 kv o mocy w specjalnie przystosowanym kotle, 40 MVA każdy. Energia cieplna biomasy leśnej w postaci zrębków w postaci ciepłej wody wytwarzana i peletów oraz tzw. agrobiomasy, jest w członach ciepłowniczych pochodzącej na przykład z uprawy zaprasza mieszkańców w swoje progi podczas corocznych Dni otwartych. Wspiera rozwój nauki, kultury i sztuki.

6 Głównym obszarem działalności Veolii Term - jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Grupa jest właścicielem 20 miejskich systemów ciepłowniczych oraz dwóch elektrociepłowni. Grupa Veolia term dostarcza ciepło Do grona klientów należą: spółdzielnie odbiorcom w 22 miastach. W skład i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje grupy wchodzi 6 spółek: Veolia term, administracji publicznej, Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia szkoły, obiekty Wschód, publicznej oraz zakłady przemysłowe. Veolia Chrzanów i Veolia inne szpitale, użyteczności Tarnowskie Góry. Stanowi strukturę dedykowaną do prowadzenia działalności w ośrodkach miejskich VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ średniej wielkości. Dzięki zastosowaniu automatyki, Veolia uzyskiwane Energia są bardzo Łódź wysokiejest jednym z największych przedsiębiorstw poziomy sprawności wytwarzania, co energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest pozwala na dostarczanie ciepła do odbiorców po konkurencyjnych wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej cenach, przy jednoczesnym spełnieniu w kogeneracji. wymogów środowiskowych. Odpowiednia polityka remontowa Veolia inwestuje źródeł ciepła i również sieci ciepłowniczych w odnawialnemieszkańcom źródła energii, prowadzi zapewnia miast działania na rzecz racjonalnego obsługiwanych przez firmy Grupy, korzystania z ciepła i zrównoważonego ciągłość dostaw ciepła. rozwoju. Łódzka sieć ciepłownicza jest energii oprócz węgla wykorzystywana jest biomasa. W największej łódzkiej MW MW MOC CIEPLNA MOC ELEKTRYCZNA 776 km DŁUGOŚĆ SIECI MIESZKAŃCÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI drugą co do wielkości w kraju. Dzięki niej Veolia przesyła ciepło systemowe do ok. 60 proc. łódzkich odbiorców. Zasila w ciepło zakłady przemysłowe, produkowana jest zielona energia w nowoczesnej instalacji biomasowej opartej o kocioł BFB w 100 proc. instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. elektrociepłowni EC4 od 2011 r. dedykowany do spalania biomasy pochodzącej jako odpad z przemysłu drzewnego oraz z upraw roślin energetycznych. Zużycie biomasy Strefą Ekonomiczną. Z władzami Uczestniczy wna największych miasta w zakresie Działając terenie całej Polski, od działa 10 lat Veolialikwidacji Industry przedsięwzięciach inwestycyjnych źródeł niskiej emisji. Jednym z celów Polska dostarcza rozwiązania inżynierii i wdraża projekty podejmowanych w mieście, biznesowych Veolii jest infrastrukturalne. Oferuje rozbudowa sprawdzone rozwiązania współpracuje z Łódzką Specjalną i usprawnianie sieci ciepłowniczych, stanowiących istotny dedykowane dla obiektów przemysłowych, biurowych, element w rozwoju miast w dobie handlowych i logistyczno-magazynowych: w EC4 wynosi 350 tys.ton/rok w tym 80% stanowi biomasa leśna (odpady przemysłu drzewnego) i 20% biomasa rolna. W wyniku realizacji projektu BFB produkowana jest zielona energia elektryczna w ilości 320 GWh/rok i zmniejszona emisja CO2 o 260 stojących przed nimi wyzwań tys.ton/rok. Veolia Energia Łódź jest energetycznych związanych ze partnerem szeregu inicjatyw na rzecz zmieniającymi się przepisami społeczności lokalnej, miasta i regionu. dotyczącymi efektywności W obszarach kultury, sportu i nauki energetycznej i redukcji CO2. współpracuje z lokalnymi instytucjami. W tym kontekście priorytetem jest Służąc wiedzą i potencjałem systematyczne zwiększanie produkcji eksperckim pomaga w rozwoju zielonej energii. Dzięki przedsięwzięć edukacyjnych dzięki zrealizowanym inwestycjom którym rozwija m.in. szkolnictwo w elektrociepłowniach do wytwarzania techniczne.

7 VEOLIA TERM VEOLIA INDUSTRY POLSKA Głównym obszarem działalności Veolii term jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Grupa jest właścicielem 20 miejskich systemów ciepłowniczych oraz dwóch elektrociepłowni. Veolia Industry Polska świadczy kompleksowe usługi energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, logistyczno-magazynowych i komercyjnych. Zakres naszych usług to między innymi: Grupa Veolia term dostarcza ciepło odbiorcom w 22 miastach. W skład grupy wchodzi 6 spółek: Veolia term, Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Chrzanów i Veolia Tarnowskie Góry. Stanowi strukturę przystosowaną do prowadzenia działalności w ośrodkach miejskich średniej wielkości. Dzięki zastosowaniu automatyki, uzyskiwane są bardzo wysokie poziomy sprawności wytwarzania energii, co pozwala na dostarczanie ciepła do odbiorców po konkurencyjnych cenach, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów środowiskowych. Kompleksowa obsługa obiektów przemysłowych i komercyjnych Optymalizacja wytwarzania, przepływów i zużycia mediów energetycznych z gwarancjami ich dostępności Poprawa efektywności w oparciu o ustalone wskaźniki KPI i umowy typu SLA Zapewnienie finansowania i innowacyjnych modeli biznesowych współpracy Przejmowanie ryzyka związanego z zakresem działalności Nasi Klienci w Polsce to między innymi: Odpowiednia polityka remontowa źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zapewnia mieszkańcom miast obsługiwanych przez firmy Grupy, bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła. Do grona klientów należą: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje administracji publicznej, szpitale, szkoły, inne obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady przemysłowe. Obiekty przemysłowe: ABB (Łódź i Aleksandrów Łódzki), DELL, Faurecia, Kimball Electronics, Ergis, ArcelorMittal. Obiekty komercyjne: Bonarka (Kraków), Manufaktura (Łódź), Galeria Mokotów (Warszawa), Plaza Poznań, Poznań City Center MW 12 MW 408 km ZAMÓWIONA DŁUGOŚĆ SIECI MOC CIEPLNA MOC ELEKTRYCZNA ,12 mln m 2 ZARZĄDZANE OBIEKTY ZARZĄDZANA POWIERZCHNIA MIESZKAŃCÓW OBJĘTYCH USŁUGAMI ISO PIERWSZY W POLSCE CERTYFIKOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

8 NASZA MISJA: Głównym obszarem działalności Veolii Term - jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby ODNAWIAMY ZASOBY ŚWIATA centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Grupa jest właścicielem Świat ciągle 20 miejskich się zmienia systemów i potrzebuje ciepłowniczych nowych oraz dwóch elektrociepłowni. zasobów: naturalnych, ekonomicznych i ludzkich. Grupa Veolia term dostarcza ciepło odbiorcom w 22 miastach. W skład Do grona klientów należą: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje grupy wchodzi 6 spółek: Veolia term, administracji publicznej, szpitale, Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia szkoły, inne obiekty użyteczności Wschód, Veolia Chrzanów i Veolia publicznej oraz zakłady przemysłowe. Tarnowskie Góry. Stanowi strukturę dedykowaną do Veolia prowadzenia zapewnia działalności w ośrodkach miejskich dostęp do zasobów średniej wielkości. Dzięki zastosowaniu automatyki, uzyskiwane są bardzo wysokie poziomy sprawności wytwarzania, co pozwala na dostarczanie ciepła do odbiorców po konkurencyjnych cenach, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów środowiskowych. Odpowiednia polityka remontowa źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zapewnia mieszkańcom miast obsługiwanych przez firmy Grupy, ciągłość dostaw ciepła. Veolia odnawia zasoby Veolia chroni zasoby Działając na terenie całej Polski, od 10 lat Veolia Industry 160 lat usług na rzecz przemysłu Polska dostarcza rozwiązania inżynierii i wdraża projekty infrastrukturalne. i społeczności lokalnych Oferuje sprawdzone rozwiązania dedykowane dla obiektów przemysłowych, biurowych, globalnego priorytetu Zaopatrzenie miast w wodę handlowych i logistyczno-magazynowych: pitną jako odpowiedź na wyzwania urbanizacji Oczyszczanie ścieków, przetwarzanie odpadów oraz dostęp do energii: powszechny rozwój tych dziedzin Usługi dla środowiska jako wsparcie dla powojennej odbudowy i rozwoju przemysłowego Dbałość o zrównoważony rozwój stopniowo nabiera znaczenia 2015 W konfrontacji z niedoborem zasobów koniecznością staje się wymyślenie nowej dynamiki ekonomiczno-społecznej CREDITS Photothčque VEOLIA - Stéphane Lavoué Photothčque VEOLIA - Christophe Majani D'Inguimbert fot. Grzegorz Celiński