Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa"

Transkrypt

1 Poznań, wrzesień-październik 2009 nr 5/148 Gratulacje od Starosty Kępińskiego str. 4 Jubileusz BS Biała i GBS Choszczno str. 6 i 9 Obsługa w języku migowym str. 7 Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego mówi burmistrz miasta str. 14 Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa Loteria Visa i Maestro str

2 Od Redakcji... Wiedza i umiejętności pracowników są w dzisiejszych czasach źródłem przewagi konkurencyjnej. Oferta produktowa banków, oprocentowanie są na zbliżonym poziomie. Z badań wynika że klienci przy wyborze banku oprócz jakże ważnej koperty do parkowania samochodu decydują się w oparciu o poziom obsługi. Tzn., że kompetencje pracowników mają kluczowe znaczenie w budowaniu trwałych relacji z klientami. Szkolenia, czy szerzej patrząc edukacja kadr, przez którą rozumie się nie tylko działania polegające na uczestnictwie w kursach zewnętrznych, ale także wszelkie działania prowadzone wewnątrz banku (samokształcenie, instruktaż przy stanowisku pracy, itp.) są procesem, a nie jednostkowym zdarzeniem. Tylko patrząc na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników jako na ciągły proces realizowany w celu osiągnięcia określonych celów można mówić o inwestowaniu. Inwestowanie w rozwój kompetencji kadr banku jest inwestycja zwrotną w postaci zadowolonych klientów, realizowanych planów sprzedażowych, promocji banku w środowisku lokalnym oraz zmotywowanych pracowników. Dynamiczny rozwój rynku szkoleń w Polsce, wynikający m.in. z szybkiego tempa zmian cywilizacyjnych oraz potrzeby ciągłego uzupełniania wiedzy, wpłynął na otwieranie się ludzi na różne formy dokształcania. Potrzeba rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, poszerzania kompetencji a także coraz silniejsza rywalizacja na rynku pracy i zwiększające się ambicje zawodowe pracowników powodują, że coraz bardziej świadomie i aktywnie planowane są ścieżki kariery. A współczesne kadry wymagają indywidualnych rozwiązań, ściśle dopasowanych do oczekiwań, potrzeb i szczególnych (wysokospecjalistycznych) umiejętności. Kształcenie zawodowe ludzi dorosłych, aby chcieli się uczyć, wymaga doboru odpowiednich metod, modeli i sposobów, by nie zabrakło motywacji pracowników do zdobywania wiedzy. Z tego względu w formowaniu oferty edukacyjnej pod uwagę bierze się specyfikę nauczania dorosłych, a w niej dzielenie się doświadczeniem, klimat akceptacji i życzliwości, odniesienie treści nauczania do praktyki oraz zdolność pobudzenia osobistego zaangażowania i wewnętrznej motywacji uczących się np. przez udział w ustalaniu celów i zawartości programu szkolenia. Istotą działania firmy szkoleniowej są nie tylko szkolenia. Również rozwiązywanie wspólnie z klientem - problemów, z jakimi boryka się jego firma. A następnie - także z klientem - wdrażanie wypracowanych sposobów działania. Obecnie działania firm szkoleniowych coraz częściej przypominają funkcjonowanie firm doradczych. Jednak ich rolą nie jest i nie powinno być proponowanie gotowego rozwiązania, ale szeroka współpraca z klientami. W tych działaniach od 11 lat wspiera Państwa Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą działającą od 1998 r. w sektorze instytucji finansowo ubezpieczeniowych. Zajmuje się: Kompleksową organizacją szkoleń, Konferencji Wyjazdów integracyjnych. Posiada duże doświadczenie w nauczaniu i administrowaniu nauczania na odległość ( e-learning ). Tworzy nowoczesne projekty szkoleniowe, dla których pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne. Zarządza i doradza swoim klientom przy realizacji projektów z dofinansowaniem. Wspiera rozwój potencjału naszych klientów. Oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesach zarządzania. W Poznaniu udostępnia nowoczesną bazę szkoleniową wraz z pełną obsługą. Prowadzi działalność wydawniczą (publikacje książkowe, biuletyny branżowe). Więcej BODiE, bo liczy się wiedza W numerze Placówki banków spółdzielczych nowe i wygodne... str. 4-5 W cyklu Bank Spółdzielczy w regionie zaproszenie do Słupcy... str Prawnik radzi... str INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 5/148/2009 RADA PROGRAMOWA Ryszard Lorek (przewodniczący) wiceprezes zarządu GBW SA Stanisław Ormiński członek Rady Nadzorczej GBW SA przewodniczący RN BS Koronowo ISSN X nakład 1500 szt. Pismo branżowe Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Grzegorz Poniatowski członek Rady Zrzeszenia prezes BS Ziemi Kaliskiej Mirosław Stachowiak członek Rady Zrzeszenia prezes NBS Rakoniewice Czesław Banaszewski dyrektor I Oddziału GBW SA w Poznaniu Redaguje Łucja Kamińska Adres redakcji Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20, Poznań tel , fax Wydawca Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Szarych Szeregów 23a, Poznań tel , fax

3 Aktualności 1 AGRO SHOW wystawa rolnicza Agro Show tradycyjnie odbyła się w ostatnich dniach września, w Bednarach koło Pobiedzisk. W imprezie uczestniczyło ponad 600 wystawców z branż obsługujących sektor gospodarki rolno-spożywczej min. producenci ciągników, kombajnów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz instytuty naukowe, ministerstwa, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe, w tym Spółdzielcza Grupa Bankowa reprezentowana przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Jest to największa międzynarodowa wystawa rolnicza w Polsce i w tej części Europy. O jej wysokiej randze świadczy wiele krajowych i światowych premier maszyn i urządzeń rolniczych. Organizator podczas imprezy umożliwił uczestnikom wzięcie udziału w pokazach polowych maszyn i urządzeń rolniczych oraz konferencjach prasowych i seminariach. Jedno z takich wystąpień przygotował Departament Kredytów GBW SA, seminarium poświęcono finansowaniu sektora rolnego i rozwoju obszarów wiejskich przez Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej. W seminarium wzięła udział między innymi liczna grupa dziennikarzy. Na potrzeby wystawy została przygotowana nowa broszura Pakiet Rolniczy poświęcona produktom finansowym i ubezpieczeniowym skierowana dla sektora rolnego. Piękna pogoda sprawiła, iż całą wystawę zwiedziło ponad 100 tys. o s ó b z całego kraju. Stoisko SGB cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Konferencja Zarządzanie ryzykiem w Bankach Spółdzielczych zorganizowana wspólnie przez GBW SA w Poznaniu i MR Bank S.A. w Warszawie zgromadziła 8 pażdziernika br. w Poznaniu, blisko 300 uczestników, przedstawicieli Banków Spółdzielczych obu zrzeszeń. Podczas konferencji omówiono i przedstawiono kluczowe kwestie związane z zarządzaniem różnymi rodzajami ryzyka bankowego. Znaczenie i rolę informacji gospodarczych dla sektora finansowego, prezentowały BIK S.A., KRD BIG S.A. i Info Monitor BIG S.A. firmy wspomagające Banki w podejmowaniu decyzji kredytowych.

4 2 Aktualności Na Targach Mieszkaniowych w Gdyni... W połowie września br. w Gdyni odbyły się pierwsze Targi mieszkaniowe z uczestnictwem Gospodarczego Banku Wielkopolski SA. Rodzina na swoim szansa na tanie mieszkanie... to hasło przewodnie, które przyświecało prezentacji na targach, a sama oferta kredytów mieszkaniowych z dopłatami z Budżetu Państwa okazała się prawdziwym Hitem rynkowym; atutami okazały się: kredytowanie do 30 lat, możliwość prolongaty spłaty rat kredytu do 6-ciu miesięcy, dzięki dopłatom z Budżetu Państwa obniżone odsetki przez pierwsze 8 lat, szybka decyzja o udzieleniu kredytu, możliwość sfinansowania kredytem prowizji i jednorazowej składki ubezpieczenia, najniższe oprocentowanie kredytu w Polsce. Wśród ponad 100 wystawców targowych GBW S.A reprezentowało Spółdzielczą Grupę Bankową. Dużym zainteresowaniem odwiedzających Targi cieszyła się oferta SGB dotycząca możliwości finansowania zakupu mieszkań i budowy domów jednorodzinnych. Oddział GBW SA w Gdyni eksponował znak Teraz Polska kredyty konsorcjalne. Wielu przedsiębiorców było zainteresowanych nawiązaniem współpracy finansowej z Bankiem w kontekście tego wyróżnienia. Gadżety z logo SGB widoczne były wśród 4600 gości Targów. Oceniamy pierwsze targi mieszkaniowe w Gdyni jako imprezę bardzo udaną, na której zaprezentowana została Spółdzielcza Grupa Bankowa i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. w Poznaniu... We wrześniu w poznańskiej hali Arena odbywały się Targi mieszkaniowe, w których uczestnikiem był GBW SA Oddział w Poznaniu.

5 Aktualności Czwarta emisja obligacji Powiatu Kościańskiego W dniu 4 września br. Starosta kościański, Pan Andrzej Jęcz, Wicestarosta, Pan Edward Strzymiński oraz Skarbnik Powiatu, Pani Grażyna Szproch podpisali dokumenty związane z emisją obligacji Powiatu Kościańskiego. W uroczystości wziął udział także Pan Radosław Grygier, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kościanie. Bieżąca emisja, o wartości 5 mln złotych jest już czwartą emisją obligacji Powiatu Kościańskiego, dla której funkcję agenta i gwaranta pełnić będzie Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Oprocentowanie obligacji uzależnione będzie od stawki WIBOR dla okresu trzech miesięcy, a ich ostateczny wykup nastąpi w roku W uroczystości wzięli udział: Starosta Kościański, Andrzej Jęcz, (w środku), Wicestarosta, Edward Strzymiński (pierwszy z prawej), Skarbnik, Grażyna Szproch (druga z prawej), Prezes BS w Kościanie, Radosław Grygier (drugi z lewej). Środki pozyskane z emisji Powiat zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, w tym między innymi na przebudowę ul. Piłsudskiego w Kościanie oraz przebudowę dróg Czempiń-Iłówiec oraz Kościan-Gryżyna (zadania realizowane przez Powiat w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Wartość zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaplanowanych przez Powiat Kościański na roku 2009 wynosi ponad 12,5 mln zł. Współpraca pomiędzy Powiatem Kościańskim a GBW SA w zakresie organizowania przez Bank emisji obligacji Powiatu sięga roku 2004, kiedy to z inicjatywy Banku Spółdzielczego w Kościanie odbyło się spotkanie z władzami Powiatu, podczas którego przedstawiono ofertę zorganizowania przez SGB emisji obligacji Powiatu. Poprzez emisje obligacji zorganizowane przez GBW SA, Powiat pozyskał już środki o łącznej wartości 10,5 mln zł. Emisja obligacji Miasta i Gminy Kcynia Emisja obligacji Miasta i Gminy Okonek W dniu 6 października. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA miało miejsce uroczyste podpisanie dokumentów związanych z emisją obligacji komunalnych Miasta i Gminy Kcynia. Funkcję organizatora i obsługującego emisję obligacji pełnić będzie Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. W imieniu Gminy dokumenty podpisali: Pan Tomasz Szczepaniak, Burmistrz oraz Pani Edyta Szczurek, Skarbnik. W uroczystości uczestniczył także Pan Arkadiusz Stachowiak, Zastępca Burmistrza. GBW SA reprezentował Pan Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Banku. Gmina Kcynia wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych. Emisja została podzielona na szesnaście serii, z których ostatnia zostanie wykupiona przez emitenta w roku Wysokość oprocentowania obligacji określana będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy, a w szczególności budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni, przebudowę drogi gminnej Żurawia-Miastowice, przebudowę nawierzchni Rynku w Kcyni, budowę obiektów sportowych oraz na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów. Na fot: Burmistrz Kcyni, Tomasz Szczepaniak (drugi z prawej), Zastępca Burmistrza, Arkadiusz Stachowiak (pierwszy z lewej), Skarbnik, Edyta Szczurek (druga z lewej) oraz Wiceprezes Zarządu GBW SA Ryszard Lorek (pierwszy z prawej) W Urzędzie Miejskim w Okonku 18 VIII br. podpisane zostały dokumenty związane z emisją obligacji Miasta i Gminy Okonek. Funkcję agenta i gwaranta emisji obligacji pełnić będzie GBW SA. W imieniu Emitenta dokumenty podpisali: Pan Romuald Michał Duszara, Burmistrz Okonka, oraz Pani Sabina Wielgus, Skarbnik. Burmistrz Okonka, Romuald M.Duszara (trzeci z prawej), Zastępca Burmistrza, Janusz Mliczak (pierwszy z prawej), Skarbnik, Sabina Wielgus (druga z lewej), Prezes SBL w Złotowie, Geno wefa Goździejewska (trzecia z lewej), Dyrektor Oddziału SBL w Okonku, Ewa Wiśniewska (druga z prawej) oraz przedstawiciel GBW SA W spotkaniu uczestniczyły także Pani Genowefa Goździejewska, Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie oraz Pani Ewa Wiśniewska, Dyrektor Oddziału SBL w Okonku. Łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 mln złotych (4 serie po 500 tys. złotych każda), a ich ostateczny wykup nastąpi w dniu 1 września 2014 roku. Oprocentowanie obligacji ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Dzięki emisji obligacji Gmina pozyska środki na sfinansowanie budowy hali widowisko-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku, rozbudowę tej Szkoły, rozbudowę remizy oraz modernizację dróg gminnych.

6 4 Aktualności Nowe placówki dla klientów nowoczesne i wygodne SBL Kępno uroczyste otwarcie Oddziału w Perzowie W piątek 18 września br. oficjalnie zainaugurowano działalność Oddziału w Perzowie w nowo wybudowanej siedzibie. Adam Hofman, Prezes Zarządu Banku tak komentuje decyzję dotyczącą zmiany: Zgodnie z hasłem Bank Spółdzielczy zawsze po drodze, chcemy aby nasze placówki na terenie działania wyróżniały się ofertą zaspokajającą potrzeby naszych klientów oraz wyglądem i dogodnym dojazdem. W ostatnich latach w naszej działalności, zrobiliśmy wiele w zakresie dostosowywania placówek do wymogów współczesnego rynku, aby Oddziały Banku były nowoczesnymi miejscami, przyjaznymi klientom, i aby klienci z łatwością mogli korzystać z usług bankowych w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Zawsze można działać sprawniej trzeba tylko mieć wizję rozwoju... Jerzy Trzmiel Starosta kępiński: Osobiście cieszy mnie kolejny nowoczesny Oddział Spółdzielczego Banku Ludowego w Kępnie, który wszystkie swoje placówki systematycznie modernizuje, oferując klientom wygodę w połączeniu z ciekawą ofertą usług finansowych. Cieszy mnie także to, że nie tylko na obszarze powiatu kępińskiego, ale także w powiatach ościennych placówki Banków Spółdzielczych wyróżniają się ciekawą stylistyką, oznakowaniem i ofertą. Chciałbym tu jednocześnie podkreślić znaczenie Banków Spółdzielczych w Polsce powiatowej, nie tylko w tym zakątku wielkopolski. Gratuluję obecnemu dzisiaj Wiceprezesowi GBW SA Adamowi Skowrońskiemu i całej Spółdzielczej Grupie Bankowej prężnie działających Banków cieszących się zaufaniem klientów... Starosta powiatu Kępińskiego Jerzy Trzmiel i Wiceprezes GBW SA Adam Skowroński Bożena Henczyca nowo wybrany Wójt Gminy Perzów nowa siedziba Oddziału Banku jest chlubą gminy, gmina Perzów jest klientem Banku tak jak wielu jej mieszkańców, więc z zadowoleniem przyjęliśmy fakt zakończenia inwestycji i oddania jej do użytku klientów, ku ich wygodzie. Mirosław Perner Prezes GS Samopomoc Chłopska w Perzowie cieszymy się z doskonałej współpracy z Bankiem. Zdzisław Serafin przedsiębiorca i producent rolny z Trębaczowa, korzystający z usług SBL w Kępnie, w rozmowie z Redakcją podzielił się swoimi pomysłami związanymi z rozwojem swojej działalności, jednocześnie podkreślając swoją dotychczasową dobrą współpracę z Bankiem. ŁK ESBANK w Pajęcznie 26 placówka ESBANKU Banku Spółdzielczego Druga placówka Banku uruchomiona w roku 2009, mieści się w Pajęcznie (woj. łódzkie) przy ul. Wiśniowej 3. Uruchomienie kolejnej placówki ściśle wiąże się ze strategią Banku i hasłem Jesteśmy najbliżej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Klientów ESBANK Bank Spółdzielczy stale rozwija sieć placówek i bankomatów, i stara się być na wyciągnięcie ręki dla każdego. Placówka w Pajęcznie została zaprojektowana w oparciu o nowy system identyfikacji architektonicznej, stworzony wraz z nową wizualizacją naszego Banku mówi Marek Rząsowski, doradca Prezesa Zarządu. Dla mieszkańców Pajęczna ESBANK Bank Spółdzielczy przygotował bezpłatne prowadzenie rachunku osobistego, firmowego i rolniczego, darmowy dostęp do konta przez Internet, bezpłatne przelewy i zlecenia stałe realizowane w placówce Banku, a także jedynie 1,50 zł za wszystkie opłaty kasowe. info ESBANK

7 Aktualności BS w Wolinie uhonorowany statuetką Żuraw 2009 w kategorii inwestor w konkursie gospodarczym powiatu kamieńskiego za wybudowanie nowoczesnej placówki bankowej Medale za długoletnią służbę otrzymały: Bożena Lepińska, Krystyna Maciejewska, Halina Nahorska, Anna Wolska na fot. Beata Mazur (z prawej) i Andrzej Chmielewski (z lewej) Poświęcenia budynku dokonał Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga 26 września br. oficjalnie zainaugurowano działalność Centrali Banku Spółdzielczego w Wolinie usytuowanej w nowym budynku Banku. Piękny, przestronny obiekt jest nowoczesną placówką bankową o charakterze proklientowskim, uwzględniającą wzajemne potrzeby pracowników Banku i jego klientów w zakresie wygody, bezpieczeństwa i jakości obsługi bankowej. Bankowo w Wolinie pod takim hasłem odbywał się jesienny festyn dla mieszkańców wyspy i nie tylko. Na scenie stadionu miejskiego wieczorem zagrał zespół De Mono, wcześniej wystąpił Teatr Brodway ze Szczecina a wczesnym popołudniem na murawie stadionu uczestnicy festynu mogli zobaczyć pokaz umiejętności policyjnej grupy antyterrorystycznej. W uroczystości otwarcia banku brało udział wielu znamienitych gości na czele z Wicewojewodą zachodniopomorskim Andrzej Chmielewskim, Starostą powiatu kamieńskiego Pawłem Czapkinem, Starostą powiatu gryfickiego Kazimierzem Sać, gospodarzem miasta Wolina Burmistrzem Eugeniuszem Jasiewiczem i władzami samorządowymi współpracujących z bankiem gmin: Lipiany reprezentował Burmistrz Krzysztof Boguszewski, Przelewice wójt Marek Kobała, Świerzno wójt Tadeusz Mandziak, Dziwnów wójt Krzysztof Kozicki, Kamień Pom. Wiceburmistrz Andrzej Jędrzejewski. Wśród zaproszonych obecni byli znaleźli się przedstawiciele firm i instytucji wspierających to imponujące przedsięwzięcie inwestycyjne oraz główni bohaterowie uroczystości jej budowniczy architekci, firmy budowlane i wyposażające budynek w konieczne instalacje i sprzęty. Specjalne podziękowanie skierowane zostało właśnie do tej grupy uczestników festynu: urzędników i pracowników firm budowlanych, instalataroskich, za włożony wysiłek, aktywność, zaangażowanie i wsparcie w budowaniu tej 10 placówki Banku Spółdzielczego w Wolinie. Słowa podziękowania płynęły z ust Prezes Beaty Mazur do przyjaciół Banku, m.in. Artura Balazsa. Złote Odznaki SGB otrzymali pracownicy Banku: Banasik Halina, Bojar Barbara, Brodzińska Agnieszka, Grocholski Zenon, Kazubek Ewa, Kreler Barbara, Pałubska Łucja, Sarnow Kazimierz, Turbiłło Tersa, Ziajka Lucyna. ŁK Wygodny oddział banku w Skarszewach Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim zaliczany jest do grupy tak zwanych dobrze trzymających się stulatków, jako datę powstania przyjmuje się dzień 16 listopada 1897r. BS w Starogardzie Gdańskim należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej i identyfikuje się z nią poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólne kampanie reklamowe niektórych produktów, wspólne logo oraz unifikację placówek bankowych. Z 13 placówek Banku działających na terenie dwóch etnicznie sąsiadujących z sobą krain Kociewia i Kaszub w ostatnim okresie zmodernizowano Oddział BS w Skarszewach. Dla poprawy jakości i funkcjonalności obsługi sala obsługi klienta oprócz nowej wizualizacji została wyposażona w stanowisko obsługi indywidualnej w postaci wydzielonego pomieszczenia oraz stanowisko samoobsługowe do Banku Internetowego on-line.

8 6 Aktualności 50-LECIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ Ks. Bp. Jan Wątroba odprawił mszę dziękczynną z okazji Jubileuszu Misją Banku Spółdzielczego w Białej jest być bankiem uniwersalnym, zaspokajać zapotrzebowanie na usługi finansowe rynku lokalnego, aby można było prowadzić efektywną działalność rolniczą i gospodarczą. Realizując ten cel Bank Spółdzielczy w Białej dąży przede wszystkim do umacniania podstaw ekonomicznych działalności w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków oraz zmniejszenia wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi. W roku 2009 mija 50 lat od powstania Banku Spółdzielczego w Białej. W związku z tym 10 października 2009 roku w Sali OSP w Białej odbyła się uroczystość jubileuszu 50 lecia działalności Banku. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta w kościele p.w. św. Piotra w okowach w Białej, którą poprowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba. W swojej homilii biskup podkreślił ważną rolę, jaką w życiu mieszkańców Gminy Biała odegrał bank jubilat. Jubileuszowa Gala odbyła się w Sali OSP w Białej. W uroczystości udział wzięli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba, Poseł na Sejm RP Wojciech Zarzycki, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi Jerzy Koźba, Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej Roman Mielczarek, Prezes Zarządu GBW SA w Poznaniu Paweł Pawłowski, Przedstawiciel Regionalnego Związku Rewizyjnego w Poznaniu Sebastian Florczyk, Radny Sejmiku Wojewódzkiego i Sekretarz Powiatu Wieluńskiego Andrzej Chowis, przedstawiciele władz samorządowych gmin: Wójt Gminy Biała Sławomir Świgoń, Wójt Gminy Czarnożyły Tomasz Luboiński, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras, Przewodniczący Rady Gminy Biała Zbigniew Krej, Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski, Przewodniczący Rady Gminy Pątnów Jan Olszówka, Przewodniczący Rady Gminy Skomlin Maciej Jerz. Na Jubileuszu nie zabrakło Prezesów Zarządu zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych: w Błaszkach, Działoszynie, Lututowie, Ruścu, Sieradzu, Szadku, Wartkowicach i w Zduńskiej Woli oraz Dyrektora Oddziału GBW SA w Sieradzu Pana Jerzego Czarneckiego. Prezes Zarządu Janusz Pawlak i Przewodniczący Rady Nadzorczej Zenon Krysiak wręczają dyplomy byłym członkom RN Na uroczystość przybyli także pracownicy, członkowie Rady Nadzorczej, byli pracownicy i działacze społeczni, przedstawiciele współpracujących firm i instytucji oraz klienci Banku. Gości przywitał Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Pan Janusz Pawlak, który w skrócie przybliżył zebranym dzieje banku oraz jego rozwój przez ostatnie 50 lat. Szczegółowe dzieje Banku zostały opisane w przygotowanej na ten Jubileusz Monografii. Miłym akcentem jubileuszowych uroczystości było przyznanie przez Kapitułę Krajowej Rady Spółdzielczej wyróżnienia dla Banku Spółdzielczego w Białej Za zasługi dla spółdzielczo- Bank Spółdzielczy w Białej powstał 26 października 1959 roku, z inicjatywy społeczności lokalnej, w tym w szczególności: Stanisława Kątnego i Mieczysława Kabusa. W swojej bogatej historii Bank odnotował między innymi zdobycie własnego lokalu oraz przyłączenie się do Banku Spółdzielczego w Białej, Banków Spółdzielczych w Czarnożyłach, w Pątnowie i w Skomlinie. Z ważnych dat dotyczących historii Banku należy wspomnieć moment zrzeszenia się Banku Spółdzielczego w Białej z GBW SA w Poznaniu w czerwcu 1995 r. Przez okres 50 lat Nasz Bank systematycznie unowocześniał swoją ofertę proponując klientom nowe produkty i usługi. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumenta Bank Spółdzielczy w Białej kredytuje działalność rolniczą, wspierając przetwórstwo rolno spożywcze, usługi i handel. Bank wprowadził własne niskooprocentowane linie kredytowe, korzystnie oprocentowane depozyty oraz nowoczesne usługi informatyczne, takie jak: Bankofon, Bankomaty, Home Banking, SMS Banking, Internet Banking, karty płatnicze. Bank współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi, kulturalno oświatowymi, szkołami, a także wyższymi uczelniami w zakresie realizacji staży absolwenckich, praktyk szkolnych i zawodowych. Na dzień 30 czerwca 2009 r. Bank Spółdzielczy w Białej liczy członków. W Banku pracuje 31 osób. Każda z placówek banku została zmodernizowana i przystosowana do współczesnych wymogów Klienta. Wszystkie oddziały są skomputeryzowane i połączone wspólną siecią informatyczną. Osiągane przez nas wyniki świadczą o nieustannym rozwoju. I tak, od 1996 roku do 2008 roku: poziom obliga kredytowego, wielkość depozytów i suma bilansowa wzrosły prawie siedmiokrotnie. Dobre wyniki Banku pozwoliły zgromadzić kapitał własny Banku na dzień 30 czerwca 2009 r. w wysokości tys. zł i pomyślnie zrealizować wszystkie strategiczne cele działania Banku oraz sprostać rosnącej konkurencji.

9 Aktualności 7 ści. Odznaczenie wręczył Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Roman Mielczarek. Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała także działaczy samorządowych odznaką Za zasługi dla ruchu spółdzielczego. Wyróżnieni zostali: Jan Adamczyk, Teodor Dorozik, Maria Idasiak, Danuta Krystkowska, Jan Kuś, Marianna Luboińska, Antoni Podyma, Wacław Stanek, Józef Zawada. Podczas uroczystości zasłużonym działaczom i pracownikom wręczone zostały Złote i Srebrne Odznaki SGB, które wręczył Prezes GBW SA w Poznaniu Pan Paweł Pawłowski. Złote Odznaki otrzymali: Halina Borucka, Maria Brant, Kazimierz Ciebielski, Renata Dwornicka, Lidia Hadryś, Marta Kot, Zenon Krysiak, Barbara Machelak, Jerzy Machelak, Ewa Michałczyk, Ewa Niechcielska, Aleksandra Pawlak, Janusz Pawlak, Beata Skowron, Ignacy Smugowski, Elżbieta Szczepaniak, Anna Szyszka, Jadwiga Zawieja, Lila Żmudzińska. Złote Odznaki za długoletnią współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Białej Gratulacje składa Paweł Pawłowski Prezes Zarządu GBW SA Odznakę Za zasługi dla spółdzielczości dla Banku Spółdzielczego w Białej wręczył Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej Roman Mielczarek otrzymały także Urzędy Gmin: z Białej, Czarnożył, Pątnowa i Skomlina. Odznaczenia te odebrali Wójtowie poszczególnych gmin. Srebrne Odznaki otrzymali: Magdalena Bąk, Paweł Jaśko, Anna Jerz, Agnieszka Kałuża, Radosław Kubak, Katarzyna Mania, Ireneusz Szymajda, Elżbieta Włodarczyk, Kazimierz Włodarczyk. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej, podkreślając trud pracowników Banku oraz ich wkład w rozwój banku, przyznała okolicznościowe dyplomy uznania. Dyplomy otrzymali: Marian Grzesiak, Mieczysław Łebek, Maria Mielczarek, Czesław Mikołajczyk, Jerzy Skrzypecki, Irena Żubert, Jarosław Belda, Andrzej Belda, Jerzy Skrzypecki, Włodzimierz Świerczyński, Krzysztof Świerczyński, Jerzy Bajzert, Zenon Majos, Józef Mirowski, Jerzy Pawlicki, Sławomir Stanek, Ireneusz Fraszek, Sylweriusz Głowacki, Maciej Jerz, Adam Spodymek, Halina Krzemień, Teresa Pichlak, Kazimierz Rzepecki, Wiesława Skoczylas, Maria Bednarek, Mirosław Bartodziej, Teresa Kozik, Leonarda Łabęcka, Lucyna Łabęcka, Panią Janinę Marciniak, Krystyna Sobańtka, Maria Sielska, Małgorzata Olejnik, Teresa Dolik oraz Janina Maj. Część artystyczną jubileuszowej gali uświetnił spektakl wokalno muzyczny młodzieży z GOKiS w Białej. Wspólną biesiadę kończącą spotkanie poprowadził zespół Vabank z Wrocławia. Janusz Pawlak, Prezes Zarządu (skrót Redakcja) Fot. BS Biała Dwoje pracowników Banku Spółdzielczego w Raszkowie: Pani Katarzyna Jess i Pan Jakub Biernat obsługują klientów głuchoniemych. Umiejętności w komunikowaniu się i w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi, nabyli podczas specjalistycznego szkolenia. We wrześniu br. oboje ukończyli Kurs migowy dla wszystkich i już w Oddziale Banku w Ostrowie Wlkp. obsługiwani są pierwsi klienci z problemami słuchu, posługujący się językiem migowym. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZKOWIE BANKIEM BEZ BARIER Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Zbigniewa Peszko, długoletniego Administratora Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund, aktywnego działacza na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W poczuciu wielkiej straty wyrazy współczucia Rodzinie składa Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Rada Nadzorcza i Zarząd Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu

10 8 Aktualności 10-lecie połączenia Banku Spółdzielczego w Kole z LBS w Strzałkowie Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie był jednym z pierwszych, który podjął się procesu łączenia banków, które taką wolę wyrażały. Pierwszym przyłączonym bankiem był w roku 1995 Bank Spółdzielczy w Rzgowie. Sprawnie przeprowadzony proces połączenia, wysoko oceniony przez NBP i bank zrzeszający oraz stworzone dla Oddziału w Rzgowie warunki funkcjonowania sprawiły zainteresowanie łączeniem BS w Świnicach Warckich, które dokonało się w następnym, 1996 roku. Efektem tego połączenia było stworzenie lepszych warunków nie tylko obsługi klientów (modernizacja budynków, komputeryzacja), ale i warunków kredytowania oraz korzystniejszych form oszczędzania. W efekcie, kolejnym zainteresowanym procesem połączenia był BS w Orchowie. Z perspektywy czasu, stwierdzić trzeba, że ta forma wsparcia dla banków słabych i borykających się z trudnościami była najskuteczniejszym rozwiązaniem dla zapobieżenia przed ich upadłością. Sądzimy, że ta forma ratowania banków zyskała dużą akceptację KNB, która zaproponowała nam przyłączenie borykającego się z trudnościami Banku Spółdzielczego w Kole. Uchwała KNB z r. zobowiązała Zarząd BS w Kole do podjęcia zdecydowanych działań w celu naprawy sytuacji ekonomicznej Banku. Jedną z propozycji było sugerowane połączenie się z innym bankiem mówił na spotkaniu Prezes Zarządu LBS w Strzałkowie. BS w Kole funkcjonował poprzez Centralę w Kole, oraz Oddziały w Kościelcu, Grzegorzewie i Brudzewie w budynkach własnych oraz w Osieku Małym w budynku dzierżawionym. Stan tych budynków a zwłaszcza Brudzewa, Grzegorzewa i Kościelca wymagał remontu, zaś zakończenia budowy budynek w Kole. W budynkach wykorzystywanych na potrzeby banku brak było LBS w Strzałkowie jest laureatem Konsumenckiego Konkursu Jakości i Usług Najlepsze w Polsce Przedstawiciele władz powiatu kolskiego właściwych zabezpieczeń, wystarczających instalacji komputerowych i komputerów. Wymiany wymagały urządzenia telekomunikacyjne i poligraficzne. Do podstawowych zadań związanych z restrukturyzacją przejętego BS w Kole należało: odpracowanie start oraz funduszy banku, dokonanie zmian organizacyjnych, dokonanie zmian kadrowych, zweryfikowanie zawartych umów, przystąpienie do skutecznej windykacji kredytów, wprowadzenie nowych regulacji, poprawa warunków pracy i obsługi klientów poprzez zakup nowych obiektów (Osiek Mały, Brudzew) i ich adaptację, modernizację placówki w Kościelcu i Grzegorzewie oraz zakończenie budowy w Kole, poprawę bezpieczeństwa i zabezpieczeń, komputeryzację jednostek z centralizacją systemu. Szanowni zebrani, tak zakończył spotkanie, Tadeusz Krotoszyński Prezes Zarządu LBS Strzałkowo...Pragniemy wyrazić gorące podziękowanie władzom powiatu kolskiego oraz przedstawicielom samorządów Miasta i Gminy Koło za stwarzanie właściwego klimatu dla istnienia i rozwoju naszego banku. Dziękujemy inicjatorom współtworzącym nową strukturę naszego banku tj. byłym członkom Rady i Zarządu BS w Kole za wspieranie podejmowanych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przejętego BS w Kole. Wyrażamy też serdeczne podziękowanie Zarządowi GBW SA za zdecydowane wsparcie procesu łączeniowego naszych banków. Informując Szanownych Gości pragniemy zapewnić, że podejmowane przez samorząd Banku działania były, są i będą skierowane w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów ekonomicznych uwzględniających jak największe i najszersze zaspokojenie oczekiwań członków i klientów banku. (ŁK na podst. info LBS)

11 Aktualności 9 GBS Choszczno 60 letnie doświadczenie w usługach finansowych Piknikowe Griliowanie Podczas bankowego festynu obchodzono rocznicę 60-lecia istnienia Banku w Choszcznie, w ostatnią sierpniową sobotę br. W tym dniu nastąpiło także uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku Banku, w którym funkcjonować będzie Centrala oraz oddział operacyjny. Nowo otwarty budynek prezentuje się okazale, zarówno pod względem architektonicznym, jak też wystroju i wyposażenia wnętrz. Wewnątrz zwracają uwagę fragmenty muru ze średniowiecznej cegły wydobytej z wykopów oraz przedwojenne reprinty Choszczna. Obiekt posiada ok. 750 m 2 powierzchni użytkowej, jest wyposażony w całodobową strefę samoobsługową oraz strefę rekreacyjną. Stanowi on połączenie nowoczesności z tradycją, wypływającą z historycznych doświadczeń bankowości spółdzielczej. Festyn dla członków i klientów Banku zgromadził także liczną grupę obserwatorów, z których możliwe, że wyłonią się już wkrótce nowi klienci GBS. Imponujące miejsce, piękna okolica, wygoda dla klientów to niezaprzeczalne atuty lokalizacji nowej Centrali. Uroczystego otwarcia siedziby Banku dokonali: Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski, Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk oraz Prezes Banku Tadeusz Drabik. Obiekt poświęcił, wygłaszając przy tym interesującą homilię, Ks. Kanonik Grzegorz Suchomski. W trakcie uroczystości grupa zasłużonych pracowników została odznaczona: Medalami Ks. Piotra Wawrzyniaka P.P. Mariusz Adamkiewicz, Wacław Mucha, Teresa Bura, Małgorzata Buchajczyk, Krystyna Suchecka, Dorota Krawiec, Wiesława Skubicka. Złotymi i srebrnymi odznakami SGB: P.P Walentyna Urbaniak, Waldemar Urbański, Hanna Szylak, Lucyna Dam, Stefania Kubarska, Elżbieta Adamkiewicz, Czesława Grzybowska. Prezes Zarządu Tadeusz Drabik został honorowany złotą odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego i odznaką Zasłużony dla Powiatu, a Wiceprezes Anna Borkowska odznaką Za zasługi dla bankowości RP ŁK III Święto Pieczonego Kurczaka czyli Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu Drobiu impreza z zaledwie trzyletnią tradycją, która w 2008 roku wygrała plebiscyt Gazety Lubuskiej na najciekawszą imprezę lubuskiego lata, a w 2009 zajęła w tym rankingu pozycję drugą, odbyła się 6 września br. w miejscowości Deszczno w woj. lubuskim. Madaryna w 2007 roku, Stachursky w 2008 roku i Maryla Rodowicz w 2009 roku spowodowali, że Deszczno każdego roku odwiedzało ponad 30 tysięcy osób, co było z pewnością sporym wysiłkiem organizacyjnym dla półtora tysięcznej miejscowości i jednocześnie jej sukcesem. Tradycyjnie już organizatorzy przygotowali zawody w grillowaniu drobiu oraz szereg atrakcji poza muzyczną niespodzianką Marylą Rodowicz, także wesołe miasteczko, pojazdy militarne, czy największy ogródek piwny. Głównym sponsorem imprezy była Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim. W tym roku Święto Pieczonego Kurczaka połączono z Dożynkami Powiatowymi, podczas których odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Fundatorem nagród w konkursie był Bank Spółdzielczy w Santoku. Dzięki połączeniu imprez oraz zaangażowaniu Banków Spółdzielczych obecność SGB była w Deszcznie silnie zaakcentowana. Inf. GBS Gorzów Wlkp.

12 10 Aktualności XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni Antonin 2009 Banki SGB od lat wspierają przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe mocno angażując się w życie społeczności lokalnych wśród których działają. Banki SGB kolejny raz objęły patronat nad 28. edycją Międzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni Antonin Jesienne spotkania w Antoninie to wydarzenie, które posiada już swoją bogatą historię i wierną publiczność. Koncerty upamiętniają dwukrotną wizytę Chopina w Antoninie, podczas których kompozytor napisał Introdukcje oraz Poloneza. W tegorocznym programie Festiwalu znalazły się poza kompozycjami Chopina, także dzieła Szymanowskiego, Czajkowskiego oraz Beethovena. Festiwal otwierał koncert Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka, z solistą Ning An muzykiem z Japonii. Sponsorami koncertu był Gospodarczy Bank Wielkopolski SA oraz Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku, Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Bank Spółdzielczy w Pleszewie, Bank Spółdzielczy w Raszkowie oraz Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach. Festiwal jest jednym z najważniejszych na świecie, a drugim w Polsce festiwalem chopinowskim. Jego pierwsza edycja pod nazwą DNI CHOPINOWSKIE odbyła się w roku 1982 w 155. Rocznicę pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie. ŁK Przegląd Filmów Górskich w Lądku Zdroju to olbrzymie przedsięwzięcie, które odbywa się dzięki darczyńcom i sponsorom, instytucjom współpracującym z organizatorami, i dzięki pracy całej rzeszy bezinteresownie zainteresowanych członków społeczności. To przede wszystkim pracownicy Centrum Kultury i Rekreacji oraz wolontariusze. Wydarzeniem XIV Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady było spotkanie z Anną Milewską, autorką książki Życie z Zawadą. Do kawiarni Albrechtshalle przybyły tłumy, by posłuchać opowieści wdowy po Andrzeju Zawadzie i czytanych przez nią fragmentów wspomnień. Dwie ciekawe osobowości, niezwykłe życiorysy i 47 wspólnie przeżytych lat Tegoroczna edycja Festiwalu przyciągnęła do uzdrowiska wielu zainteresowanych filmem górskim, pokazami diaporam i fotografii. Od momentu gdy ruszyły projekcje, coraz to przybywało na ulicach przechodniów ubranych w charakterystyczne stroje górskie. Oprócz filmów polskich i zagranicznych, które prezentowane są dzięki współpracy z Johnem Porterem, szefującym festiwalowi w Kendal, tradycją lądeckiego festiwalu są pokazy diaporam. Oprócz filmów, PFG to okazja do spotkań, grupowych wycieczek, wieczornych koncertów i wspólnej zabawy. W parku zdrojowym można było obejrzeć pokazy Tai Chi i spróbować podczas warsztatów, na czym polegają ćwiczenia. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy Slack Line w wykonaniu wrocławskiej grupy. Z jednej strony adrenalina i strach, z drugiej strony spokój. To zmieszanie dwóch skrajnych emocji. Niektórzy jeżdżą na rowerze, inni grają w piłkę, a my chodzimy po linie tlumaczył Jan Gałek pomagając nauczyć się nowicjuszom utrzymać na taśmie. Dzięki współpracy z Kołem Łowieckim zorganizowano też Strzelanie do dzika na lądeckiej strzelnicy Nagrodę za niekonwencjonalny wyczyn Jury postanowiło przyznać filmowi W drodze reż. Pawła Wysoczańskiego. Uzasadniono, że film zaskakuje nowatorskim warsztatem i symbolicznym przesłaniem gdzie wydawałyby się abstrakcyjny cel staje się alegorią ludzkiego zmagania i zdobywania odległych horyzontów w cieniu odległych gór. Nagrodę w kategorii kultura, ekologia, człowiek za najciekawszy film z humanistycznym przesłaniem Jury postanowiło przyznać filmowi Skarby Ani K. reż. Małgorzaty Gryniewicz. Film poruszył prostotą narracji i dyskretną dramaturgią budując wzruszający portret bohaterki. Nagrodę Burmistrza Lądka Zdroju otrzymał film Ptaki nieloty reż. Michała Dawidowicza. Za nawiązanie do znakomitej szkoły dawnego dokumentu wzbogaconej niekonwencjonalną sztuką operatorską i perfekcyjną kompozycją całości. Nowa wersja mitu Ikara. Jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienie dla filmu Krzepki stulatek znad Morskiego reż. Krzysztofa Jana Kubiaka. To przypomnienie wspaniałej historii, wybitnych ludzi, i przeżyć ważnych dla wszystkich, którzy czują się związani z tym miejscem. Nagrodę Publiczności wraz z Nagrodą im. Andrzeja Zawady w wysokości zł ufundowaną przez Annę Milewską otrzymał film W drodze Pawła Wysoczyńskiego. To opowieść o Mieczysławie Bieńku, górniku, który po wypadku jako rencista postanowił spotkać się z Dalajlamą. Opowieść niezwykła dzięki bohaterowi, który realizuje swój cel z determinacją, pokonując przeszkody pomysłowością, tupetem i humorem. Małgorzata Bednarek (skróty pochodzą od redakcji)

13 Aktualności 11 ESBANK Streetballmania Turniej koszykówki 3-osobowej W niedzielne popołudnie 13 września radomszczański Orlik tętnił życiem. Wszystko za sprawą turnieju koszykówki 3-osobowej ESBANK Streetballmania, zorganizowanego przez Międzyszkolny Klub Sportowy Junak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku oraz ESBANK Bank Spółdzielczy. Mimo zachmurzonego nieba chętnych do udziału w turnieju dziewcząt i chłopców nie brakowało. O rozpoczęły się rozgrywki w kategorii do lat 13, o na boisko wyszli gimnazjaliści (kategoria do lat 16), ok. godz natomiast wystartowała kategoria OPEN, w której grali zawodnicy od 17 roku życia. Organizatorzy przeprowadzili konkurs rzutów za 3 punkty w kategorii do lat 16 i OPEN. Łącznie w turnieju udział wzięły 24 drużyny, na dwóch boiskach rozegrano blisko 40 meczów. Każdy z nich trwał 5-8 min. lub do zdobycia przez jedną z drużyn 11 punktów. Śmiało mogę powiedzieć, że ES- BANK Streetballmania był najlepszym turniejem koszykówki, w jakim brałem udział do tej pory. Poziom gry, szczególnie w kategorii OPEN, był naprawdę wysoki, a w przyszłości będzie jeszcze wyższy bo na pewno chętnych do gry w kolejnym turnieju będzie dużo więcej. mówi Tomek, jeden z uczestników ESBANK Streetballmanii. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: Kategoria do 13 lat I miejsce: JUNAK Jakub Kukulski, Jakub Machura, Marcin Jaworski II miejsce: Murzyni z pustyni Paweł Sukiennik, Adrian Woldański, Partyk Mirosław III miejsce: Ekipa z Jeepa Jacek Jaguścik, Adam Turczyn, Mariusz Stachura Kategoria do 16 lat I miejsce: Oldboys Mateusz Jadczyk, Kamil Cielasiński, Jakub Puszek II miejsce: Kiedy będzie obiad Radosław Knop, Bartłomiej Witasik, Przemek Zakrz III miejsce: Zabić wróble Kewin Koch, Artur Nowicki, Paweł Jaguszewski Kategoria dziewcząt I miejsce: Mondzioły Karolina Szostek, Aleksandra Skibińska, Katarzyna Konopka II miejsce: Kilerów trzech Milena Majak, Karolina Trajdos, Paula Sowińska III miejsce: Crazyolki Karina Przerada, Natalia Tyczyńska, Agnieszka Krajewska Kategoria OPEN I miejsce: Biali murzyni Adam Kuśmierz, Patryk Nowerski, Piotr Dobrowolski II miejsce: Dziewczyny z Piotrkowa Robert Hanulak, Dominik Fiala, Robert Stanisz III miejsce: Leszcze Radosław Romanowicz, Michał Wawrzyńczyk, Sebastian Szwedzik Konkurs rzutów za 3 punkty do lat 16 I miejsce: Jakub Szczerbiński II miejsce: Bartłomiej Wróbel III miejsce: Przemysław Wośko Konkurs rzutów za 3 punkty OPEN I miejsce: Tomasz Tarkowski II miejsce: Piotr Dobrowolski, Robert Hanulak Konferencja u Bismarcka W dniu 29 sierpnia br. w malowniczej kaszubskiej miejscowości Dąbie koło Bytowa na terenie Hotelu Bismarck miała miejsce konferencja, której organizatorem była Spółka Handlowo Usługowa KAZ ze Skarszew, wieloletni Klient BS w Oddziale w Skarszewach, obecnie zaliczana do strategicznych Klientów Banku Spółdzielczego w Stargardzie Gdańskim. W kalendarzu imprez firmy do tradycji należy organizowanie tego typu spotkań, a tegoroczne było dwunaste, na które zjechało około 200 gości, partnerów biznesowych Firmy KAZ (stacje paliw, sklepy motoryzacyjne, bazy transportowe, warsztaty samochodowe oraz przemysł drogowy i morski). Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele bankowości spółdzielczej m.in. GBW SA w Poznaniu w osobie Ryszarda Lorka Wiceprezesa Zarządu oraz Zenon Błański Prezes Zarządu i Kazimierz Knasiak Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Stargardzie Gdańskim. Spółka Handlowo-Usługowa KAZ istnieje na rynku od 1990 roku, a działalność swoją prowadzi w oparciu o posiadane Certyfikaty ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004, ponadto w 2007 roku Minister Środowiska Jan Szyszko przyznał Spółce KAZ Certyfikat MAS za stosowanie przez Firmę systemu zarządzania środowiskowego spełniając w ten sposób wymogi Rozporządzenia (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. W konkursie EMASAWARDS organizowanym corocznie przez Komisję Europejską ds. Środowiska Naturalnego w roku 2008 w Brukseli Spółka KAZ otrzymała statuetkę tej prestiżowej nagrody. Plenerowa forma spotkania była wyśmienitą okazją do zaprezentowania osiągnięć naszego Klienta, ale dała również możliwość przedstawienia przez Ryszarda Lorka siły i osiągnięć Grupy SGB, do której należy również BS w Stargardzie Gdańskim, a Zenon Błański i Kazimierz Knasiak w swoim krótkim wystąpieniu przedstawili ofertę Banku. B. Zaworska (skrót pochodzi od Red.)

14 12 Bank w regionie Elastyczny, uniwersalny bank Rozmowa z Lidią Dobersztyn, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy Pani Prezes, Bank Spółdzielczy w Słupcy został laureatem Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług Najlepsze w Polsce, uzyskując certyfikat za usługi bankowe dla ludności. Co to oznacza dla banku? Jesteśmy dumni z tej nagrody, ponieważ nasza praca została dostrzeżona i doceniona przez Kapitułę Konkursu, ale chcę podkreślić, że nie pracujemy dla nagród czy wyróżnień. Naszym głównym celem jest świadczenie usług finansowych na najwyższym poziomie. Dla nas największą nagrodą jest zadowolenie klientów. To dzięki klientom nasz bank może się rozwijać. Skoro mowa o klientach, do jakiego odbiorcy skierowane są usługi banku? Działamy na konkretnym rynku, który moim zdaniem jest odpowiednio zbadany, znamy jego potrzeby, oczekiwania, możliwości finansowe mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Nie szukamy niszy rynkowej, ponieważ nasza oferta i ambicje są dużo większe. Zgodnie ze strategią, jesteśmy bankiem elastycznym i uniwersalnym. Oferujemy usługi dla wszystkich. I każdego klienta staramy się obsługiwać z należytą starannością. Dla nas bardzo ważna jest długofalowa współpraca. Nam Bank Spółdzielczy w regionie Jeszcze nigdy na naszych łamach nie gościliśmy Banku Spółdzielczego w Słupcy. Teraz nadarza się okazja, bowiem bank został jednym z laureatów Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług Najlepsze w Polsce. W Informatorze SGB publikujemy m.in. wywiad z panią Prezes zarządu banku. nie zależy na sprzedaniu produktu czy usługi, ważniejsze, żeby klient do nas wrócił, żeby darzył nas zaufaniem. W finansach zaufanie i reputacja to wartości bezcenne. Jeśli chodzi o zaufanie do sektora finansowego, trzeba zauważyć, że ostatnio zostało ono poważnie nadszarpnięte. Martwi mnie to, ale jednocześnie się cieszę, że Banki Spółdzielcze nie utraciły zaufania klientów, które budowały przez dziesięciolecia. My nie mówiliśmy klientowi: weź kredyt hipoteczny, kup jednostki funduszy inwestycyjnych i kredyt sam będzie się spłacał, ponieważ zysk z funduszu będzie wyższy niż rata kredytu. To mało prawdopodobne. W życiu nie ma prostych rozwiązań, nie ma ich tym bardziej w finansach. Jednak wielu ludzi uwierzyło w łatwy zarobek. We wrześniu minął rok od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, specjaliści uważają, że od tego czasu rozpoczął się światowy kryzys. Jak wygląda sytuacja gospodarcza z punktu widzenia Banku Spółdzielczego w Słupcy? Czy widać już Zgodnie z naszą strategią, jesteśmy bankiem elastycznym i uniwersalnym. Oferujemy usługi finansowe dla wszystkich mówi Lidia Dobersztyn, prezes zarządu banku, na zdjęciu z Elżbietą Wolnicką (z prawej) wiceprezesem zarządu oznaki ożywienia W Słupcy znajduje się wiele zabytków m.in. kościół pod wezwaniem Św. Leonarda. Wkrótce świątynia będzie jedną z atrakcji przygotowywanej przez miasto Miejskiej trasy turystycznej o których coraz częściej mówią środki masowego przekazu? Myślę, że to ożywienie o którym Pan mówi to jedynie fakt medialny. Z dala od wielkich metropolii sytuacja wygląda inaczej. Jeszcze nie mówiłabym o powracającej koniunkturze. Tak, jak wcześniej słowo Kryzys było odmieniane przez wszystkie przypadki tak teraz mówi się o ożywieniu. Kryzys, albo spowolnienie gospodarcze dotarły także do mniejszych miast i miasteczek. Widzimy to na co dzień. Zamykane są niektóre zakłady, ludzie tracą zatrudnie-

15 Bank w regionie 13 nie. Jednak nie jest to zjawisko masowe. Skutki spowolnienia były bardziej widoczne w roku 1990 czy Wydaje mi się, że obecnie sytuacja klientów jest korzystniejsza. A w obecnych warunkach rynkowych kondycja ekonomiczna banku jest dużo lepsza niż wtedy. Nadal generujemy zyski i umacniamy swoją pozycję. Mimo spowolnienia? Banki komercyjne mają duże mniejsze zyski, niektóre odnotowują nawet straty. Tak. Ale proszę pamiętać, że ja wciąż mówię z punktu widzenia prezesa jednego z wielu Banków Spółdzielczych, który zna swoich klientów, wie ile i komu może pożyczyć. Stąd w bankach SGB tak niski współczynnik nietrafionych kredytów. Często firmy w dobie zmian ekonomicznych, aby się rozwinąć szukają nowych rynków, innych grup klientów. Uważam, że to bardzo dobra strategia. Należy wciąż rozwijać swoje usługi i szukać nowych możliwości sprzedaży. Warto wchodzić głębiej w rynek, szukać nowych celów. Dlatego też tak bardzo angażujemy się w projekt Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym. Jest to akcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Staramy się propagować wśród dzieci i młodzieży idee oszczędzania, zarządzania swoim kieszonkowym. Doskonale wiemy, że jeśli dzisiaj pokażemy najmłodszym, jak ważne w życiu są pieniądze, jest duża szansa, że w przyszłości staną się naszymi klientami. Propagowanie wiedzy o finansach wśród najmłodszych to dobry pomysł, jednak obecnie klienci oczekują czegoś więcej, na przykład nieograniczonego dostępu do konta. W dobie telefonów komórkowych, które umożliwiają dostęp do informacji, robienia zakupów, sprawdzania notowań giełdowych, wydarzeń na świecie oferta banku musi być przyjazna, dostępna i tania. Rynek wymusza wprowadzanie nowoczesnych kanałów dostępu do rachunków. Od dawna jesteśmy użytkownikami systemu informatycznego SGB 24, oferujemy naszym klientom możliwość korzystania z rachunków bankowych za pośrednictwem Internetu, home bankingu czy SMSów. U nas dostęp do gotówki za pomocą np. bankomatów jest standardem. Wydajemy też międzynarodowe kart płatnicze dwóch najbardziej popularnych systemów: Visa i MasterCard. Bankowość elektroniczna to przyszłość. Podobno oferujecie też usługi związane z obsługą walutową? Nowoczesna sala obsługi klienta w centrali banku Historia Banku Spółdzielczego w Słupcy Wielkopolska ma bardzo bogatą tradycję i historię związaną z polską bankowością spółdzielczą. Niejeden tutejszy bank może z dumą poszczycić się ponad 100-letnim świadczeniem usług finansowych dla swoich klientów. Do nich należy też Bank Spółdzielczy w Słupcy. Prekursorem bankowości spółdzielczej byli tutaj ks. proboszcz Kacper Kobyliński oraz słupecki notariusz Teofil Chrempiński. Ci dwaj wybitni organizatorzy założyli w 1902 roku Słupeckie Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe. Jednym z głównych celów działalności, była integracja i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Już osiem lat później Towarzystwo znalazło się w gronie tych, które powołały do życia Bank Towarzystw Spółdzielczych. W 1922 roku na fundamentach towarzystwa Sąd Okręgowy w Kaliszu powołał Kasę Spółdzielczą w Słupcy. Mimo światowego kryzysu gospodarczego Kasa dość szybko się rozwijała i ten dobry okres trwał aż do wybuchu II wojny światowej, wtedy też kasa zawiesiła działalność. Po wojnie wznowiła funkcjonowanie w dniu 3 marca 1948 roku Kasa prowadzi działalność na terenie powiatu słupeckiego 1950 przyjmuje nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza 1958 zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Słupcy 1964 władze banku podejmują decyzję o budowie własnej siedziby, dotychczas bank wynajmował pomieszczenia, w których prowadził działalność 1970 bank wprowadza się do nowej siedziby w centrum Słupcy Bank rośnie w siłę, należy do znaczących Banków Spółdzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki Żywnościowej. W początkach lat 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, bank zmienia status i rozpoczyna nowy okres w swojej historii. W 1995 roku Bank Spółdzielczy w Słupcy zrzesza się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu. W trzy lata później osiąga fundusze własne na poziomie przekraczającym wymagane przez nadzór bankowy 300 tys. EURO. W styczniu 2005 roku bank przyłącza Banku Spółdzielczy w Kleczewie i zyskuje nową placówkę. W tym samym miesiącu przekracza trzeci, ustanowiony na koniec 2007 roku próg kapitałowy uzyskując fundusze własne w wysokości wyższej niż wymagane przez nadzór bankowy 1 milion EURO. Dziś prowadzi działalność na terenie powiatów: słupeckiego i konińskiego. Posiada centralę, oddział i 4 punkty kasowe w Słupcy, oddziały w Lądku, Kleczewie, Ostrowitem, Punkt Kasowy w Ciążeniu Zarządza 6 bankomatami. To prawda. Robimy wszystko, żeby być bankiem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom klienta. Wielu mieszkańców Słupcy i okolic zaraz po wejściu Polski w struktury europejskie wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Tutaj zostawili rodziny, przyjaciół, znajomych. Tutaj przysyłają też swoje ciężko zarobione pieniądze. To dla nich stworzyliśmy pełną obsługę dewizową. Mam nadzieję, że klienci są zadowoleni z naszej oferty. Proszę powiedzieć czy mimo dostosowania oferty do wymagań rynku, spowolnienia gospodarczego bank nadal angażuje się w akcje charytatywne. Czy wspiera lokalną społeczność? Jestem głęboko przekonana, że bez względu na warunki w jakich się działa, należy pomagać innym. Co prawda Bank Spółdzielczy w Słupcy nie jest instytucją charytatywną ani fundacją, Bank prowadzi wiele akcji promocyjnych. Na zdjęciu skuter, który mogą wygrać klienci zakładając Lokatę SGB

16 14 Bank w regionie jednak w budowie wizerunku, własnej tożsamości bardzo ważne są działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Współfinansujemy wiele instytucji przedszkola, szkoły, koła gospodyń wiejskich, wspieramy różne wydarzenia o charakterze społeczno kulturalnym. Oczywiście wszystkiego wymienić nie sposób, ale w miarę możliwości staramy się pomagać. Coraz więcej środków Banki Spółdzielcze przeznaczają na reklamę. Co Pani sądzi o wspólnych promocjach Spółdzielczej Grupy Bankowej? Od pewnego czasu zauważam szerszy wachlarz propozycji płynący z Departamentu Marketingu GBW SA. Projekt Lokata SGB zwykle był prowadzony dwa razy w roku, tym razem akcja odbywa się już trzeci raz. Poza tym banki otrzymały propozycję uczestniczenia w promocji nowego, unikatowego produktu kredytowego, reklamowanego pod hasłem: Przyspiesz pensję, promowany był także Podręczny kredyt obrotowy. Dużo się dzieje, co mnie bardzo cieszy, zwłaszcza, że jestem członkiem Rady Nadzorczej GBW SA i podobają mi się zintensyfikowane działania marketingowe proponowane zrzeszonym bankom. Ułatwia nam to znacznie pracę, ponieważ konkurencja nie śpi i wciąż prowadzi nowe kampanie reklamowe. Nasz bank angażuje się we wszystkie projekty promocyjne organizowane przez GBW SA. Sami również wzmacniamy przekaz marketingowy. Zamieszczamy ogłoszenia w lokalnej prasie, nagrody do wygrania w obecnie trwającej loterii skutery są eksponowane w siedzibie banku. Mam konto w naszym banku Rozmowa z Michałem Pyrzykiem, burmistrzem Słupcy Panie Burmistrzu korzysta Pan z usług Banku Spółdzielczego? Jeśli pyta Pan o Michała Pyrzyka mieszkańca Słupcy odpowiadam: tak. I robię to nie dlatego, że chcę promować bank, który ma ponad 100-letnią tradycję. Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego, tak samo jak nie potrafię wyobrazić sobie miasta bez rynku, wieży ciśnień czy kościoła Św. Leonarda. Uczciwie mówiąc, chciałem wybudować dom, zwróciłem się do kilku banków w mieście, dokładnie przeanalizowałem ich ofertę kredytów hipotecznych i Bank Spółdzielczy zaproponował mi najlepsze warunki. Jestem jego klientem i bardzo jest mi to na rękę. Publicznie też o tym powiedziałem, gdy zostałem zaproszony na Walne Zgromadzenie Udziałowców banku. Urząd Miasta ma także rachunek w banku To zupełnie inna historia. Bank świadczy swoje usługi dla wszystkich, także dla miasta, jestem bardzo zainteresowany jego rozwojem, ponieważ sprawdził się we współpracy z naszym samorządem. Poza tym, co moim zdaniem jest bardzo istotne, Bank Spółdzielczy w Słupcy to polski bank, tutaj inwestuje, płaci podatki. Jest naszym, sprawdzonym, wiarygodnym bankiem, to moja prywatna opinia. A dlaczego wygrał przetarg? Właśnie dlaczego? Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych bank zaoferował najkorzystniejszą cenę. Jednak to nie wszystko. Jednym z zasadniczych warunków, które musiał spełnić oferent było uruchomienie punktu kasowego w siedzibie urzędu. Zależało nam, żeby ułatwić życie naszym mieszkańcom, by mogli w jednym miejscu załatwić sprawy urzędowe i uiścić opłaty. Proszę sobie wyobrazić, że tylko Bank Spółdzielczy w Słupcy, spełnił ten warunek. W swojej ofercie zaznaczył, że po wygraniu przetargu otworzy punkt obsługi klienta w urzędzie. Żaden inny bank nie spełniał tego, wydawać by się mogło prostego wymogu. Jakimi kryteriami jeszcze kierował się samorząd przy wyborze banku do obsługi budżetu? Jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, jesteśmy zobligowani przepisami, ale nie ukrywam zadowolenia, że miasto obsługiwane jest przez Bank Spółdzielczy. Bank oferuje nam wartości, które trudno bezpośrednio przeliczyć na pieniądze. Angażuje się w wiele akcji organizowanych na terenie miasta. Jest jednym ze sponsorów wielu wydarzeń społeczno kulturalnych m.in. dni Słupcy czyli popularne Warzynki Słupeckie. Aktywnie wspiera liczne inicjatywy społeczne, to są działania nie do przecenienia. Podobno chcecie zachęcić władze banku do kolejnej, wspólnej akcji. To prawda. Jeszcze oficjalnie o to nie wystąpiliśmy. Mamy zamiar stworzyć zupełnie nowy projekt pod hasłem: Miejska trasa turystyczna wytypowaliśmy 26 miejsc, które są naszym zdaniem atrakcjami turystycznymi m.in. cmentarz jeniecki, budynek starostwa, rynek, kościoły i wiele innych miejsc. Zamierzamy je odpowiednio oznakować, zwrócimy się do Banku Spółdzielczego, aby był partnerem projektu. Mam nadzieję, że władze banku odpowiedzą pozytywnie i dzięki temu będziemy mogli się starać o dofinansowanie z unijnego budżetu. Życzę Panu powodzenia w projekcie i dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Roman Szewczyk Fot. Autor

17 Bank w regionie 15 Wspomina Pani o konkurencji, chyba kiedyś łatwiej było kierować bankiem niż dziś. Słupca liczy około 14-tu tysięcy mieszkańców. W mieście funkcjonuje kilkanaście placówek bankowych. Jak bank radzi sobie z narastającą konkurencją? Funkcję prezesa zarządu banku piastuję od 1 lutego 2004 roku, tym samym zawsze kierowałam bankiem w warunkach wolnej konkurencji. Co więcej, obecność konkurencji mnie i kadrę banku cieszy, ponieważ dopinguje do działania, wyzwala nowe możliwości i energię. W każdej branży, bez względu na to czy przedmiotem sprzedaży jest towar czy też usługa, konkurencja jest potrzebna. Uważam, że to zdrowy objaw gospodarki rynkowej, dzięki konkurencji zyskuje klient, ponieważ otrzymuje usługę lub produkt po niższej cenie. Dla mnie konkurencja to wyzwanie. Czy w związku z tym źródłem sukcesu banku są jego pracownicy? Bez wątpienia Bank Spółdzielczy w Słupcy nie miałby dziś takiej pozycji, gdyby nie zaangażowanie i mozolna, codzienna praca wszystkich pracowników. To dobra, zgrana grupa ludzi, których cenię i szanuję. Ilu pracowników zatrudnia bank? W chwili obecnej 65 osób, większość kadry legitymuje się dyplomem wyższej uczelni, wielu pracowników uzupełnia swoją wiedzę i wykształcenie na kursach, szkoleniach, konferencjach. Obecnie trzy osoby poszerzają swoją wiedzę, żeby uzyskać tytuł: Europejski Certyfikat Bankowości. Bank wspiera też finansowo swoich pracowników. Czy poza nowymi standardami obsługi, dokształcaniem kadry zamierzacie inwestować w rozwój placówek? Bank Spółdzielczy w Słupcy ma bogatą ofertę dla samorządów lokalnych, na zdjęciu punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miasta Oczywiście, że tak. Sala obsługi klienta w centrali banku spełnia wszelkie europejskie standardy, oferujemy swoim klientom nawet specjalną strefę VIP. Modernizujemy placówki. Wkrótce rozpoczniemy budowę zupełnie nowego oddziału w Ostrowitem. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru projektu. Jakie Zarząd ma plany na przyszłość? Naszym głównym celem na przyszłość jest nie tylko utrzymanie ale zwiększanie udziału w rynku usług finansowych. Będziemy nadal zwiększali kapitały banku i realizowali cele strategiczne, które systematycznie poprawią rentowności. Pozwoli to na maksymalizację zysków. Przed nami nowe wyzwania, którym mam nadzieję sprostamy. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Roman Szewczyk Główne wejście do siedziby banku Opinie klientów Renata Krygier, współwłaścicielka zakładu zegarmistrzowskiego, mieszkanka Słupcy Pyta pan dlaczego mając do wyboru inne banki, korzystam z usług Banku Spółdzielczego w Słupcy? Odpowiedź jest prosta, bank a właściwie jego pracownicy nigdy mnie nie zawiedli. Przechodzę koło banku codziennie, ponieważ mój mąż prowadzi zakład zegarmistrzowski tuż przy jego siedzibie, jesteśmy po sąsiedzku. Bardzo lubię przyjść na salę obsługi klienta, ponieważ załatwiam swoje sprawy w serdecznej atmosferze. Wszyscy mnie znają, poza kwestiami związanymi ściśle z finansami spytają Co słychać?. To wszystko buduje klimat, która mi odpowiada. W Słupcy są inne banki, ale ten bank całkowicie spełnia moje oczekiwania. Nazar Yousef, restaurator, mieszkaniec Linkoping, Szwecja Przynajmniej raz w roku przyjeżdżam do Polski. Najczęściej zatrzymuję się w Lądku, ponieważ stąd pochodzi moja żona. Lubię polskie jedzenie, otwartość i gościnność ludzi. Korzystam też z usług Banku Spółdzielczego. Gdy potrzebuję gotówki, wypłacam ją z bankomatu, który jest w Lądku. Prowizja za wypłatę jest tak niewielka, że nawet jej nie zauważam, gdy przychodzi do mnie wyciąg. Muszę dodać, że w Szwecji banki spółdzielcze też są bardzo popularne i ludzie często korzystają z ich usług. Janusz Wąsowicz, emerytowany listonosz, mieszkaniec Słupcy Przez wiele lat byłem listonoszem, a wiadomo, że listonosz ma zawsze do czynienia z ludźmi. Nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek mówił źle o Banku Spółdzielczym. Ja też złego słowa nie mogę powiedzieć. Konto w banku mam od bardzo dawna, nawet nie pamiętam od kiedy. Zawsze z usług byłem zadowolony. Teraz, gdy już jestem na emeryturze i mam więcej czasu lubię przyjść do banku, bo panie są bardzo sympatyczne, ładne i zawsze doradzą, porozmawiają. W żadnym innym banku to się nie zdarza, ja to doceniam.

18 16 Leasing POLSKI LEASING SGB to co najlepsze w leasingu......z myślą o klientach bankowych... Dzięki naszej kilkuletniej już współpracy z coraz większą liczbą Banków SGB zbieramy doświadczenia i informacje na temat specyfiki Państwa klientów. POLSKI LEASING SGB jest więc z dnia na dzień co raz bardziej dopasowany do potrzeb odbiorców, czyli faktycznie szyty na miarę. Mamy już w swojej ofercie oprócz tak oczekiwanej przez Państwa oferty na: leasing dla rolników indywidualnych prowadzących przedsiębiorstwa; także ofertę współpracy z ośrodkami wczasowymi; ofertę współpracy z biurami rachunkowymi; ofertę współpracy z dostawcami sprzętu (sprzedawcami lub producentami); ofertę pomostu dla projektów unijnych. Szczegółowe informacje dotyczące tych ofert można znaleźć w Strefie SGB na naszej stronie internetowej: W Kąciku Doradcy znajdą Państwo także pomocnicze materiały marketingowe przygotowane w formie gotowych podpowiedzi pism, ulotek czy informacji do wykorzystania przez Doradców....najbliższe szkolenia... Bezpłatne szkolenie sprzedażowe, inicjujące Polski Leasing SGB, jako produkt bankowy: w BS w Sztumie Sąsiadujące ze Sztumem Banki zainteresowane leasingiem zaproszono do udziału w tym szkoleniu na zasadzie pilotażowej jedna lub dwie osoby. Istnieje możliwość zapoznania z naszym produktem, procesem sprzedaży i obsługi poprzez Bank. Na takim szkoleniu prezentujemy korzyści, jakie płyną z wprowadzenia leasingu do oferty produktowej Banku nie tylko dla klientów, ale także bezpośrednie korzyści dla Banku i jego pracowników. Zapraszamy!!! Zgłoszenia przyjmujemy: lub faksem: dotrzeć do klienta... Wypracowujemy także dodatkowe materiały marketingowe, które zgodnie z Państwa oczekiwaniami rozprowadzane są wg składanych zamówień. Lista dostępnych materiałów znajduje się na naszej stronie internetowej, gdzie można wypełniając formularz dokonać zamówienia. Niektóre z proponowanych pozycji są limitowane. W tych przypadkach zamówienia przekraczające ilości ustalone jako niezbędne do sprzedaży produktu są wycenione i dostępne za opłatą. Zapraszamy: Strefa SGB/Materiały marketingowe/formularz..najlepszy okres... Ostatnie wakacyjne wspomnienia i koniec roku, który zawsze nas zaskakuje! Warto to uświadomić klientom - pomyślmy zawczasu o ostatnich inwestycjach. Rozliczenie kosztowe? Zewnętrzne finansowanie? Natychmiastowy zakup? Ciekawym rozwiązaniem tych wszystkich potrzeb jest POLSKI LEASING SGB. Z myślą o końcu roku, a szczególnie o podwójnym opodatkowaniu listopada przygotowaliśmy ofertę współpracy z biurami rachunkowymi. Może warto tą drogą dotrzeć do dotychczasowych lub nowych klientów?...informujmy klientów... Jednym z lepszych komunikatorów z klientami jest Internet. Wiele Banków zmieniło szatę graficzną swojej strony internetowej. Jest to okazja do uaktualnienia informacji o leasingu. Banki współpracujące z nami mogą skorzystać z gotowej strony informacyjnej umieszczonej do pobrania bezpośrednio na naszej stronie Prosimy o umieszczenie leasingu pośród swoich produktów w bliskim sąsiedztwie kredytu dla przedsiębiorców, jako rozwiązanie alternatywne. To ważne, aby Państwa klienci wiedzieli, że oferujecie to rozwiązanie. Dajmy klientom szansę na skorzystanie z: POLSKI-ego LEASING-u SGB to Wasz produkt!!!

19 Aktualności 17

20 18 Nowe funkcjonalności Systemu EURO KONSULTANT W związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Pomocy Technicznej finansowanego ze środków Unii Europejskiej związanego z linią kredytową Kreditanstalt fur Wiederaufbau ( KfW) i częściowo refinansowaną przez Bank Rozwoju Rady Europy, Zarząd GBW SA podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania: Rozszerzenie systemu EURO KONSULTANT o funkcjonalności do zarządzania relacjami z klientami dla mikro i małych przedsiębiorstw dla Spółdzielczej Grupy Bankowej. Rozszerzony System Euro Konsultant EURO KON- SULTANT CRM skrót EK CRM będzie oferował taką samą funkcjonalność dla wszystkich Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej. System opracowywany jest przez firmę DomData Sp. z o.o., która wcześniej opracowała system EURO KON- SULTANT. Rozszerzenie systemu polegać będzie na dodaniu nowych funkcjonalności bez ingerencji w funkcjonalności dotychczasowego systemu z zakresu zarządzania kontaktami z klientami (ang. Customer Relationship Management; CRM), planowania i zarządzania sprzedaży opartego o moduł raportowy i moduł analityczny. Do najbardziej istotnych zmian, które mają wspierać pracowników w codziennej pracy z klientami, a kadrze menadżerskiej ułatwić zarządzanie i planowanie są następujące funkcjonalności: Dostarczanie różnorodnych informacji o kliencie. Prezentacja danych zbieranych w systemie EK CRM, przy kliencie. Zarządzanie kontaktami z klientem przez pracowników banku. Baza klientów jest niezależna dla każdego banku. Planowanie pracownikom pracy w postaci listy zadań i kalendarzy. Informowanie o bieżącym etapie pozyskiwania lub obsługi klienta. System będzie mógł wygenerować różnego typu raporty np. analiza realizowanej sprzedaży, raport z wykonania kampanii sprzedażowych itd. Dostęp do historii i zakresie kontaktów z klientami Dostęp do informacji o usługach bankowych, z których korzysta dany klient. W systemie będzie dostęp do wielu narzędzi wspierających pracę np. interaktywny kalendarz, kalkulatory kredytowe, algorytmy sprzedażowe, gotowe pisma ofertowe, procedury itd. Powyżej przedstawiono tylko część funkcjonalności, które będzie miał system EK CRM. Szczegółowy opis oferty znajduje się w dokumentacji znajdującej się na stronach Intranetu zakładka Informacje użytkowników > Departament Sieci i Sprzedaży > Zespół Relacji z Bankami Spółdzielczymi > Narzędzia, druki i aplikacje. System będzie tak skonstruowany, aby pracownik posiadający do niego dostęp widział wszystkie dane o kliencie. Jedynie do niektórych funkcjonalności przypisane zostaną odpowiednie poziomy uprawnień w celu ograniczenia dostępu do danych z zakresu modułu raportowego przeznaczonych dla kadry menadżerskiej. W chwili obecnej prace nad systemem dobiegają końca i zbliża się okres testowania systemu. Po tym okresie system będzie udostępniony wszystkim Bankom SGB. Korzystanie z systemu odbywać się będzie w taki sam sposób jak z dotychczasowego Systemu EURO KONSULTANT. Jest to ten sam program podzielony w zależności od funkcjonalności. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Projektu Damianem Dudzińskim tel x147 GBW.indd 1 10/15/09 3:08:51 PM

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

SGB-Bank S.A. 1800 placówek 1100 bankomatów Solidna spółdzielcza marka INFORMATOR SGB

SGB-Bank S.A. 1800 placówek 1100 bankomatów Solidna spółdzielcza marka INFORMATOR SGB W cyklu z wizytą u Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku str. 14-17 Spółdzielcza Grupa Bankowa Zrzeszenie 207 banków spółdzielczych str. 1-5 i 20-23 INFORMATOR SGB Poznań, wrzesień-październik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. 9-10 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str.

Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu INFORMATOR SGB. Klienci wygrywają nagrody str 1. W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. Klienci wygrywają nagrody str 1 W cyklu z wizytą u Bank Spółdzielczy w Czersku str. 5-7 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2011 nr 4/159 Banki Spółdzielcze rosną na zaufaniu rusza kampania wizerunkowa

Bardziej szczegółowo

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012

2 B G A K T U A L N O S C I S MAJ/CZERWIEC 2012 2 A K T U A L N O S C I SGB SGB A K T U A L N O S C I 3 fot. Ł.K. - W.Witkowski na obchodach MRS w Brodnicy ok 2012 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Bardziej szczegółowo

Poznan, lipiec - sierpien 2012 nr 4/165

Poznan, lipiec - sierpien 2012 nr 4/165 Poznan, lipiec - sierpien 2012 nr 4/165 2 A K T U A L N O S C I uropejscy politycy nie dają się nam cieszyć wakacyjnym słońcem. Po kilku miesiącach względnego spokoju właśnie w lipcu na rynku finansowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12 Kurier od redakcji Nr 2-2012 ISSN 2080-6532 Finansowy nr 2 Drużyna Piłki Nożnej Banku Spółdzielczego w Limanowej Rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Banku Spółdzielczego w Limanowej w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Trafiliśmy dziesiątkę! 1

Trafiliśmy dziesiątkę! 1 CSR naszych banków Bank BPS po raz kolejny zagrał z Fantazją! Ludzie i pieniądze Upadłość czy egzekucja? W poszukiwaniu optymalnych form zaspokojenia roszczeń banku. Wydarzenia Znamy zwycięzców Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo