środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce"

Transkrypt

1 rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport

2 rynek miejsce pracy społeczność

3 Spis treści środowisko ład korporacyjny Cele i plany List Dana Nistora Rozdział 1 Profil raportu Rozdział 2 Profil organizacji Rozdział 3 Strategia i zarządzanie Rozdział 4 Zdrowie konsumentów Rozdział 5 Zasoby wodne Rozdział 6 Energia i ochrona klimatu Rozdział 7 Opakowania i recykling Rozdział 8 Nasi pracownicy Rozdział 9 Nasi partnerzy Rozdział 10 Relacje ze społecznościami lokalnymi 10 zasad Global Compact Tabele GRI Słowniczek Coca-Cola HBC Polska Raport Adresy przydatnych stron internetowych 74-75

4 Cele i plany Strategia i zarządzanie Zdrowie konsumentów Zasoby wodne Energia i ochrona klimatu Rozdział Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 2 Cele na Wdrożenie wskaźnika CSR jako elementu oceny rocznej pracowników na wszystkich stanowiskach menedżerskich w firmie. TAK Prowadzenie działalności zgodnie z 10 zasadami Global Compact. TAK Dalsze zwiększanie możliwości wyboru produktów. TAK Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Działu Sprzedaży Akademia Fit for the Future na temat strategii biznesowej firmy, opartej na promocji szeroko pojętego zdrowia. TAK Dalsze propagowanie systemu GDA i edukacja konsumentów w kwestii kształtowania zdrowej, zrównoważonej diety. TAK Certyfikacja ISO zakładów produkcyjnych w Radzyminie i Tyliczu (dodatkowo wdrożono PAS 220 w zakładach TAK w Tyliczu i Łodzi). Wdrożenie programu Magazynuj z Głową oraz przeprowadzenie, wspólnie z miesięcznikiem Życie Handlowe, konkursu na Dobre Praktyki Magazynowania. Skuteczne wdrożenie zmian w Formule Funduszu Kropli Beskidu. TAK Kontynuacja programu Rzeki dla życia: Wisła oraz zaangażowanie w organizację Dnia Wisły w Warszawie we współpracy z WWF. TAK Dalsze zmniejszanie zużycia wody: do 2,2 litra na każdy litr wyprodukowanego przez nas napoju. TAK Podniesienie wydajności ujęć wody w Tyliczu poprzez ich regenerację i zrównoważone wykorzystanie warstwy wodonośnej. TAK Zmniejszenie zużycia energii o 4% ze względu na projekt Agility (zmniejszenie zapasów NIE produktów i krótsze partie produkcyjne) oraz niższą produkcję w Tyliczu. Budowa bloku elektrociepłowniczego w Radzyminie (CHP). Usunięcie czynnika chłodniczego R22 z systemów chłodniczych w zakładach produkcyjnych. TAK Plany na 2010 Wdrożenie SAP WAVE 2, nowego zintegrowanego systemu działania firmy, obejmującego cały łańcuch dostaw i zwiększającego satysfakcję klientów firmy. Prowadzenie działalności zgodnie z zasadami UN Global Compact. Dalsze poszerzanie wyboru produktów poprzez oferowanie konsumentom pełnej oferty we wszystkich kategoriach napojów bezalkoholowych. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród konsumentów. Certyfikacja PAS 220 w zakładzie w Radzyminie. Kontynuacja działań Funduszu Kropli Beskidu. Kontynuacja programu Rzeki dla Życia we współpracy z WWF. Dalsze zmniejszanie zużycia wody średnio o 5 % na każdy litr wyprodukowanego napoju. Kontynuacja budowy bloku elektrociepłowniczego (CHP) w Radzyminie. Rozpoczęcie instalacji ecobox w lodówkach, co pozwoli na zredukowanie zużycia energii przez lodówkę średnio o 35 %. Współpraca z Fundacją Nasza Ziemia kontynuacja akcji Sadzenie lasu.

5 Coca-Cola HBC Polska Raport Opakowania i recykling Nasi pracownicy Nasi partnerzy Relacje ze społecznościami lokalnymi Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Zmniejszenie wagi co najmniej 6 rodzajów butelek PET. TAK Przeprowadzenie 3 inicjatyw edukacyjnych dla pracowników na temat ochrony środowiska naturalnego w miejscu pracy i w czasie wolnym. TAK Uruchomienie drugiej edycji programu rozwoju pracowników z wysokim potencjałem Go Up Ruszaj w górę. TAK Recertyfikacja OHSAS w zakładach w Radzyminie i Staniątkach. Kampania edukacyjna z zakresu BHP wśród pracowników. Wprowadzenie programu Magazynuj z głową dla partnerów biznesowych, edukującego detalistów, jak należy przechowywać napoje, by utrzymać ich najwyższą jakość. TAK Kontynuacja programu edukacyjnego dla przedstawicieli handlu tradycyjnego Wykorzystaj siłę tradycji. TAK Organizacja drugiej edycji programu Wolontariusz po radosnej stronie życia. TAK Przeprowadzenie dwóch inicjatyw ekologicznych, w tym sadzenia lasu przez pracowników firmy. TAK TAK 3 TAK Cel zrealizowany NIE Cel niezrealizowany Cel w trakcie realizacji Dalsza redukcja wagi opakowań o 4 do 8 % w zależności od typu opakowania. Wspieranie akcji edukacyjnych promujących recykling, np.: Warszawskie Dni Recyklingu, Dni Recyklingu w Łodzi. Organizacja akcji edukacyjnych na temat recyklingu: organizacja selektywnej zbiórki opakowań na wybranych imprezach masowych. Rozwój programu dla pracowników z wysokim potencjałem Go Up Ruszaj w górę. Badanie opinii pracowników i wdrożenie programu poprawy satysfakcji z pracy. Program motywacyjny BHP dla pracowników. Wdrażanie stylu przywództwa opartego na coachingu. Kontynuacja programu Magazynuj z głową. Kontynuacja programu edukacyjnego dla klientów Wykorzystaj siłę tradycji. Wdrożenie nowego podejścia we współpracy z klientami sieciowymi w handlu nowoczesnym. Organizacja trzeciej, rozszerzonej edycji programu Wolontariusz po radosnej stronie życia. Promowanie aktywności fizycznej i wspieranie lokalnych imprez sportowych w całym kraju. Wspieranie organizacji charytatywnych działających na rzecz dzieci specjalnej troski.

6 4 Przyszłość Naszym priorytetem na najbliższe lata jest pogłębianie wiedzy na temat szans i zagrożeń dla środowiska tak, aby w przyszłości osiągnąć nasz cel nadrzędny: zrównoważony rozwój.

7 Coca-Cola HBC Polska Raport List Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu nasz trzeci roczny Raport Coca-Cola HBC Polska. Co roku staramy się stawiać sobie wyższą poprzeczkę mam nadzieję, że tegoroczny raport całościowo i przejrzyście przedstawi nasze postępy w dziedzinie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przy ustalaniu strategii zrównoważonego rozwoju najistotniejszym partnerem są nasi interesariusze. W ciągłej dyskusji z nimi określamy priorytety. Raport podzielony jest na rozdziały odpowiadające tym kluczowym kwestiom odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i ekonomicznej naszej firmy. Nasze cele inspirowane są także przyjętymi przez nas zobowiązaniami Global Compact. Rozwój naszej firmy jest nierozerwalnie związany z dostępnością wody. W tym roku osiągnęliśmy wyznaczony sobie cel zmniejszając jej zużycie do 2,1 litra na litr wyprodukowanego napoju. Staramy się chronić środowisko naturalne, w którym znajdują się źródła tego cennego surowca. Naszym priorytetem na najbliższe lata jest pogłębianie wiedzy na temat szans i zagrożeń dla środowiska tak, aby w przyszłości osiągnąć nasz cel nadrzędny: zrównoważony rozwój. Osiągnięcie tego celu wymaga strategicznego myślenia w wielu kategoriach. Bierzemy pod uwagę zmiany ekonomiczne i w kapitale ludzkim kraju. Dlatego inwestujemy w naszych pracowników, klientów i społeczności lokalne, które nas otaczają. Jednak zrównoważony rozwój to nie tylko strategie i plany, ale przede wszystkim działania. Wierzymy w istotność akcji na każdym poziomie tych dużych, ogólnokrajowych i tych mniejszych, lokalnych. Łatwo przeoczyć możliwości wspierania drobnych, ale przynoszących wymierne korzyści inicjatyw. Dlatego stworzyliśmy procedury systematycznego wspierania projektów wolontariatu i innowacyjnych propozycji naszych pracowników, a także akcji proponowanych przez społeczności lokalne. Staramy się nieustannie poprawiać także proces raportowania, którego wynikiem jest niniejsza publikacja. W tegorocznym raporcie przedstawiamy nasze wyniki według metodologii i wskaźników Global Reporting Initiative. Dzięki temu raport pozwala nam w systematyczny sposób budować naszą strategię. Jest to także publikacja, za pomocą której chcielibyśmy podziękować naszym interesariuszom za ich udział w naszych osiągnięciach. Mamy również nadzieję, że będzie on naszym wkładem w rozwijającą się, niezwykle istotną dyskusję na temat zrównoważonego rozwoju w Polsce. Dzięki systematycznemu podejściu udało nam się zrealizować plany, które przedstawiliśmy Państwu w naszym poprzednim raporcie. W tegorocznej publikacji jasno formułujemy nasze cele na rok Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie z dumą przedstawimy kolejny raport z naszych osiągnięć. 5 Dan Nistor Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC Polska

8 Rozdział 1 Profil raportu Niniejszy raport przedstawia sprawozdanie z działalności Coca-Cola HBC Polska w roku. Publikacja jest skierowana zarówno do interesariuszy firmy, jak i wszystkich osób zainteresowanych naszymi działaniami w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu. Struktura raportu 6 Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce składa się z trzech części, skonstruowanych tak, aby dać możliwie jak najbardziej kompletny i przejrzysty obraz naszej działalności. 1. Część I przedstawia kontekst procesu raportowania. Niniejszy rozdział pierwszy wyjaśnia metodologię zastosowaną w tym procesie. Rozdział drugi ( Profil organizacji str ) zawiera wizytówkę naszej firmy wraz z opisem naszych produktów oraz danych sprzedażowych i produkcyjnych za miniony rok. W rozdziale trzecim znajdują się informacje dotyczące naszych priorytetów, strategii i zewnętrznych zobowiązań ( Strategia i zarządzanie str ). 2. Część II (rozdziały 4-10, str ) składa się z opisu siedmiu kluczowych dla Coca-Cola HBC Polska obszarów aktywności firmy i naszych działań w obrębie CSR (Corporate Social Responsibility). 3. Część III zawiera dane dodatkowe i tabele zbiorcze: tabelę wskaźników GRI (str ), tabelę podsumowującą cele na rok, status ich realizacji i cele na rok 2010 (str. 2-3) oraz słowniczek terminów i listę odnośników www (str ).

9 Coca-Cola HBC Polska Raport Proces raportowania Raport został przygotowany w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative, niezależnej, międzynarodowej instytucji, której celem jest rozwijanie praktyk raportowania działalności w zakresie CSR. W procesie tworzenia raportu wykorzystane zostały Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (RG) oraz najbardziej aktualna wersja wskaźników GRI G3, opublikowanych w 2006 roku. Ze względu na brak polskiej wersji suplementu sektorowego, dotyczącego Coca-Cola HBC Polska, specyficzne wytyczne w nim zawarte nie zostały wykorzystane w tegorocznym raporcie. Raport za rok jest naszym trzecim raportem, publikowanym w rocznym cyklu (poprzednie raporty stanowiły sprawozdania za lata 2007 i 2008). Odnosi się do działalności firmy w roku kalendarzowym. Dane z poprzednich lat umieszczone zostały w miejscach, gdzie stanowią istotny kontekst dla informacji z roku lub gdy odnoszą się do inicjatyw kontynuowanych w tym roku. Uwzględniliśmy również dane dotyczące naszej działalności wynikającej z podjętych zobowiązań wewnętrznych i współpracy zewnętrznej, w tym Global Compact, opisanych szczegółowo w rozdziale 3 Strategia i zarządzanie (str ). W wyniku konsultacji z interesariuszami i organizacjami audytowymi w niniejszym raporcie poszerzamy zasięg i szczegółowość zawartych informacji w stosunku do lat poprzednich. Z roku na rok staramy się doskonalić proces prowadzący do stworzenia publikacji tak, aby przedstawiała ona coraz bardziej kompletne i przejrzyste informacje. 7 W okresie raportowania nie zaszły zmiany w strukturze własności ani zarządu Coca-Cola HBC Polska. Raport nie zawiera korekty informacji publikowanych w raportach z poprzednich lat. Koordynacją działań w zakresie CSR zajmuje się Dział ds. Korporacyjnych. Osobą odpowiedzialną za proces raportowania społecznego jest Dyrektor ds. Korporacyjnych. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

10 Zakres i zasięg raportu Raportowanie obejmuje wszystkie obszary działalności firmy zidentyfikowane jako istotne dla zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za wpływ na środowisko naturalne, społeczne i ekonomiczne. Obszary te zidentyfikowane zostały przez Komisję ds. CSR przy zarządzie Grupy Coca-Cola Hellenic w Atenach, w wyniku pierwszego panelowego spotkania interesariuszy w 2008 roku. W wyniku tego procesu określonych zostało 7 kwestii kluczowych dla działalności grupy i spółek krajowych, które są opisane w odpowiednich rozdziałach II części raportu. Definiując zawartość raportu kierowaliśmy się przede wszystkim: określonymi przez naszych interesariuszy obszarami zainteresowania, wewnętrznymi priorytetami firmy określanymi na poziomie grupowym i krajowym, standardami raportowania na poziomie grupowym z uwzględnieniem charakterystyki polskich realiów gospodarczych i stanu środowiska naturalnego, priorytetami CSR uwzględnionymi w programach rozwoju menedżerów, które są integralną częścią polityki personalnej firmy, kwestią ograniczeń jawności danych wynikających z tajemnicy handlowej, potrzebą przedstawiania danych w sposób kompletny i umożliwiający niezależną ocenę działań firmy. 8 Niniejszy raport obejmuje opis działań Coca-Cola HBC Polska oraz tam gdzie dotyczy to bezpośrednio wyników krajowych działań całej Grupy Coca-Cola Hellenic. Indeks treści GRI według Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju : Strategia i zarządzanie (str ) Profil organizacji (str ), Profil raportu (str. 6-9), Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie (str ) Wskazniki podstawowe i dodatkowe tabele zbiorcze (str ). Dodatkowo: tabela zawierająca informacje o celach na rok, ich realizacji i celach na 2010 (str. 2-3).

11 Coca-Cola HBC Polska Raport Weryfikacja Dane przedstawione w niniejszym raporcie zgromadzone zostały z uwzględnieniem imperatywu kompletności raportu. Ich zgodność ze stanem faktycznym poświadczona została przez kierownictwo Coca-Cola HBC Polska i Grupy Coca-Cola Hellenic. Raport zawiera dane uwzględnione w publikacji grupowej, które dotyczą działalności w Polsce lub bezpośrednio na nią wpływają. Treść raportu za rok nie została potwierdzona przez audyt zewnętrzny. Coca-Cola HBC Polska brała udział w inicjatywach audytowych dotyczących społecznie odpowiedzialnego biznesu prowadzonych przez niezależne organizacje podczas wydawania publikacji: Ranking Odpowiedzialnych Firm i Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. 9 Poszczególne obszary działalności Coca-Cola HBC Polska objęte są audytami wewnętrznymi prowadzonymi przez firmę, jak również podlegają cyklicznym zewnętrznym audytom, wymaganym przez instytucje przyznające firmie certyfikaty. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się w odpowiednich rozdziałach części II raportu oraz w Rozdziale 3 Strategia i zarządzanie.

12 Rozdział 2 Profil organizacji Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem napojów gazowanych, soków, nektarów i napojów owocowych, naturalnych wód mineralnych, herbat gotowych do spożycia oraz napojów izotonicznych i energetycznych. Obecnie w swojej ofercie posiadamy ponad 40 rodzajów napojów w ponad 140 opakowaniach. W naszym portfelu znajduje się 14 lubianych i rozpoznawalnych marek. Coca-Cola HBC Polska to polski oddział greckiej spółki Coca- -Cola Hellenic Bottling Company SA z siedzibą w Atenach, zwanej w skrócie Coca-Cola Hellenic. Grupa Coca- -Cola Hellenic działa w 28 krajach i obsługuje łącznie ponad 560 mln konsumentów. Firma jest notowana na giełdach w Atenach i Londynie, a jej oddział na giełdzie w Nowym Jorku. Głównymi udziałowcami są The Coca-Cola Company i Kar-Tess Holding SA, posiadający, odpowiednio, 23% i 30% udziałów Coca-Cola HBC Polska, z siedzibą w Warszawie, jest liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych. W Polsce zatrudniamy ponad 3000 osób, współpracujemy z ponad 3800 dostawcami, a nasze produkty dostępne są w ponad punktów sprzedaży na terenie całego kraju. Coca-Cola HBC Polska jest właścicielem 4 zakładów produkcyjnych i 30 centrów dystrybucyjnych. Łódź Radzymin Gorzów Szczecin Poznań Zielona Góra Wrocław Koszalin Bydgoszcz Kalisz Gdańsk Płock Łódź Olsztyn Ostrołęka Warszawa Wschodnia Warszawa Zachodnia Białystok Radzymin Siedlce Tylicz Staniątki Wałbrzych Częstochowa Opole Radom Kielce Lublin Katowice Rybnik Niepołmice Staniątki Rzeszów Bielsko-Biała Tarnów Nowy Targ Tylicz Centra dystrybucyjne Zakłady produkcyjne

13 Coca-Cola HBC Polska Raport Coca-Cola HBC Polska jest jedynym rozlewcą produkującym i dystrybuującym produkty The Coca-Cola Company w Polsce. Prowadzimy działalność w czterech należących do nas zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych w Radzyminie, Łodzi, Staniątkach (w gminie Niepołomice) i Tyliczu (w gminie Krynica). Wprowadzając nasze produkty na rynek staramy się blisko współpracować z dostawcami i klientami. W naszej firmie działa system dystrybucji bezpośredniej. Nasi przedstawiciele handlowi zbierają zamówienia od klientów detalicznych, a następnie produkty są dostarczane bez pośredników do punktów sprzedaży. Prowadzimy szkolenia dla naszych kontrahentów, kładąc szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa i wysoką jakość naszych produktów. Działamy w branży spożywczej, więc wyjątkową wagę przywiązujemy do prowadzenia akcji marketingowych w sposób odpowiedzialny. Staramy się również stale wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, dostosowując ofertę do zmieniających się potrzeb. Naszą aktywność w tym zakresie opisujemy szerzej w Rozdziale 4 na str. 23. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie naszych klientów zdrowym stylem życia. Odpowiednio do ich zapotrzebowania rozwija się także oferta firmy. Do wyboru napojów niegazowanych dołączyliśmy w roku produkt Cappy Cała Pomarańcza wytwarzany z zastosowaniem unikalnej technologii Whole Press. Rozpoczęliśmy także sprzedaż nowej wody średniozmineralizowanej MultiVita z ujęcia Kropla Minerałów oraz oferowanego w dwóch smakach napoju Cappy Lemon&Nada (więcej informacji o produktach na str. 23). 11 Herbata gotowa do spożycia Soki, nektary i napoje Napoje energetyczne Produkty Coca-Cola HBC Polska Napoje izotoniczne Napoje gazowane Wody mineralne

14 69,2% 83,3% 1,8% 10,5% 3,2% 15,5% 1,1% 0,1% 8,1% 4,8% 69,2% 15,5% 8,1% 4,8% 2,0% 0,3% Udział ilościowy poszczególnych kategorii napojów w sprzedaży (2004 rok) Coca-Cola HBC Polska Udział ilościowy poszczególnych kategorii napojów w sprzedaży ( rok) Coca-Cola HBC Polska napoje gazowane soki, nektary, napoje napoje gazowane soki, nektary, napoje woda herbaty gotowe do spożycia napoje izotoniczne napoje energetyczne woda herbaty gotowe do spożycia napoje izotoniczne napoje energetyczne 12 Wraz z preferencjami konsumentów i zmianami w stylu życia, zmienia się także struktura sprzedaży napojów. Udział napojów niegazowanych i wód w sprzedaży naszej firmy od wielu lat systematycznie rośnie. W 2004 r. łączna sprzedaż obu powyższych kategorii stanowiła zaledwie 16,7% ogółu sprzedaży Coca-Cola HBC Polska. W r. stosunek sprzedaży napojów niegazowanych i wód do napojów gazowanych wyniósł 31% do 69%. W r. Coca-Cola HBC Polska odnotowała sprzedaż na poziomie 952 mln litrów napojów. To wynik konsekwentnie realizowanej strategii, która zakłada oferowanie pełnego i nieustannie rozwijanego asortymentu napojów bezalkoholowych. Coca-Cola HBC Polska działa przede wszystkim na terenie Polski. Jedynie 36 mln litrów z 940 mln litrów napojów wyprodukowanych przez nas w r. trafiło poza granice naszego kraju. Import stanowił w zeszłym roku 4% ogółu sprzedaży naszej firmy. Działalność naszej firmy opiera się na ścisłej współpracy z firmą Coca-Cola Poland Services, przedstawicielem amerykańskiej spółki The Coca-Cola Company z Atlanty. Nasza firma jest odpowiedzialna za infrastrukturę, produkcję, dystrybucję i sprzedaż napojów, a także wyposażenie sklepów, obsługę klienta, promocje dla klientów i konsumentów oraz działania public relations.

15 Coca-Cola HBC Polska Raport Coca-Cola Poland Services reprezentuje właściciela marek oferowanych przez nas konsumentom i odpowiada za reklamę, kontakty z mediami, wprowadzanie nowych produktów, marketing i korporacyjne działania public relations oraz PR poszczególnych marek. Współpraca między obiema firmami opiera się na zasadach bliskiego partnerstwa, które przyniosły sukces systemowi Coca-Cola w ponad 200 krajach świata. 2,0% 6% 7% 14% 43% 22% 6% Coca-Cola HBC Polska jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i ze względu na tajemnicę handlową oraz politykę swojej spółki matki nie ujawnia wszystkich danych biznesowych na poziomie kraju. Udział wielkości sprzedaży poszczególnych krajów w wielkości sprzedaży rynków rozwijających się Polska Czechy W ramach Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA nasz kraj należy do grupy krajów rozwijających się, w skład której wchodzą także: Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja i Węgry. Polska jest zdecydowanie największym rynkiem w tej grupie; co roku przynosi prawie połowę zysku wypracowywanego przez te kraje. Coca-Cola HBC Polska nie otrzymuje wsparcia finansowego od państwa. 13 Słowenia Kraje Nadbałtyckie Słowenia Węgry Chorwacja Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA Coca-Cola HBC Polska w liczbach 952 mln litrów napojów sprzedanych w r. 19 lat obecności na rynku Ponad 360 mln euro inwestycji Udział w rynku w ujęciu wartościowym: 22,2 % 4 zakłady produkcyjne 30 centrów sprzedaży Ponad pracowników dostawców klientów

16 Rozdział 3 Strategia i zarządzanie Z roku na rok staramy się coraz bardziej integrować zasady zrównoważonego rozwoju w strategię firmy na wszystkich szczeblach. Stawiamy na strategiczną współpracę z międzynarodowymi instytucjami pozarządowymi i ścisłe przestrzeganie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych standardów. 14 Zarząd i struktura Na poziomie grupowym ogólny nadzór nad działaniami firmy oraz ich wynikami, także w wymiarze środowiskowym oraz społecznym, sprawuje Komitet Operacyjny Coca-Cola Hellenic w Atenach. Komitet ten składa się z 10 osób i pod kierownictwem dyrektora zarządzającego Coca-Cola Hellenic odpowiada za tworzenie strategii firmy. Zarówno członkowie Komitetu Operacyjnego w Atenach, jak i zespołu zarządzającego w Polsce to osoby od wielu lat związane z firmą. Osoby te zdobywały kwalifikacje na różnych polach działalności spółki i swoim doświadczeniem gwarantują wytyczanie strategii firmy obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne. ład korporacyjny Z formalnego punktu widzenia, w skład zarządu Coca-Cola HBC Polska wchodzą dwie osoby: dyrektor generalny oraz dyrektor finansowy. Jednak na co dzień działaniami firmy kieruje szerszy, 9-osobowy zespół zarządzający, w skład którego wchodzą dyrektorzy odpowiedzialni za wszystkie obszary działania firmy. Zespół pracuje jako jedno ciało i wszystkie kluczowe decyzje podejmuje kolektywnie. Ten sam zespół zarządza społeczną odpowiedzialnością firmy, wyznaczając i oceniając realizację celów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Struktura organizacyjna Dyrektor Generalny Dyrektor Handlowy Dyrektor Operacyjny Dyrektor ds. Logistyki Dyrektor ds. Kategorii Soków Dyrektor Sprzedaży Bezpośredniej Dyrektor ds. Planowania Zaopatrzenia Dyrektor ds. Sieci Magazynów Kierownik Marketingu Rynkowego Dyrektor ds. Kluczowych Klientów FC Dyrektor ds. Technicznych i Projektów Dyrektor ds. Transportu i Dystrybucji Kierownik Marketingu Konsumenckiego Dyrektor ds. Kluczowych Klientów IC Dyrektor ds. Zakupów Dyrektor ds. Kluczowych Klientów i Logistyki Kierownik Marki Dyrektor Trade Marketing ds. Kategorii Wody Dyrektor ds. Kontroli Jakości Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji i Systemów Jakości Kierownik Techniczny Dyrektor ds.vendingu i Serwisu Technicznego Dyrektorzy Zakładów Produkcyjnych Kierownik ds. Projektów Kierownik Finansowy Dyrektor ds. Szkoleń i Coachingu Sprzedaży Kierownik Rozwoju Innowacyjności Dyrektor ds. Marketingu Specjalista ds. Informacji i Raportowania Dyrektor ds. Rozwoju Kategorii

17 Coca-Cola HBC Polska Raport Zrównoważony rozwój jako część strategii Działania w ramach zrównoważonego rozwoju mają na celu godzenie potrzeb współczesnego świata z dbałością o dobrobyt pokoleń. Nadal wiele brakuje nam do realizacji tego celu. Szczególnie duża odpowiedzialność spoczywa na sektorze przedsiębiorstw, który dysponuje fachową wiedzą biznesową, a także decyduje o inwestycjach w innowacje. Działając wspólnie z organami władzy, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi, przedsiębiorstwa mogą walnie przyczynić się do rozwiązywania wyzwań współczesności. Na priorytety strategii CSR Coca-Cola HBC Polska składają się wytyczne Grupy Coca- -Cola Hellenic, wewnętrzna strategia i wartości naszej firmy oraz cele wyznaczane na poziomie poszczególnych działów. Staramy się wszystkie te czynniki połączyć w spójną strategię skupioną wokół 7 kluczowych dla nas obszarów. Obszary te wyznaczone zostały na pierwszym grupowym panelu interesariuszy w 2008 roku. Reprezentują one kwestie, na które, według naszych interesariuszy, firma może mieć największy wpływ: Zdrowie konsumentów Troska o zasoby wodne Energia i ochrona klimatu Odpady i recykling Rozwój pracowników Współpraca z partnerami Relacje ze społecznościami lokalnymi Priorytety zrównoważonego rozwoju są bezpośrednio powiązane z naszymi głównymi celami biznesowymi. Poszerzając portfolio produktów oraz realizując inicjatywy w sferze aktywności fizycznej i sportu, odpowiadamy na rosnące zainteresowanie konsumentów zdrowym stylem życia. Programy środowiskowe zmniejszające zużycie wody, energii i surowców przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji. 15 Doradca Dyrektora Generalnego Dyrektor ds. Personalnych Dyrektor Finansowy Dyrektor ds. Korporacyjnych Dyrektor ds. IT Grupa liderów systemów biznesowych Dyrektor ds. Personalnych (Działy Wsparcia) Dyrektor Projektu SAP Kierownik ds. Uregulowań Prawnych i Ochrony Środowiska Kierownik działu Wsparcia IT Dyrektor ds. Polityki Wynagrodzeń i Prawnych Dyrektor ds. Audytu Wewnętrznego i Procedur Kierownik ds. Komunikacji Kierownik Rozwoju Finansowych Systemów Informatycznych Dyrektor ds. Personalnych (Dział Operacyjny) Dyrektor ds. Planowania i Gospodarki Pieniężnej Krajowy Szef ds. Infrastruktury Technicznej Kierownik Rozwoju Operacyjnych Systemów Informatycznych Dyrektor ds. Personalnych (Sprzedaż) Dyrektor Działu Podatkowego Szef Zespołu Wsparcia Aplikacji Kierownik Rozwoju Komercyjnych Systemów Informatycznych Dyrektor ds. Rozwoju i Coachingu Kontroler Finansowy Działu Handlowego Szef Zespołu Wsparcia Technologii Kierownik Rozwoju Kadrowych Systemów Informatycznych Kierownik ds. Administracyjnych Kontroler Finansowy Logistyki i Produkcji Szef Zespołu Obsługi Klienta IT Kierownik ds. Rekrutacji Kontroler Finansowy Kierownik ds. Płac Radca Prawny (Polska i Kraje Bałtyckie) Kierownik ds. Ochrony

18 Zarządzanie CSR Zarządzamy CSR równie rygorystycznie, co pozostałymi obszarami działalności. Komisja ds. CSR przy Radzie Dyrektorów Grupy Coca-Cola Hellenic, wytycza i kwartalnie dokonuje przeglądów wyników w tym obszarze. Rada ds. na poziomie Grupy, składająca się z dyrektorów funkcyjnych, identyfikuje strategiczne kwestie dla biznesu, ustala standardy i cele oraz monituje postępy. Dyrektorzy regionalni zapewniają wdrożenie tej strategii w poszczególnych regionach i w szczególności odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo. Na poziomie krajów, międzydepartamentalny zespół wdraża strategię zrównoważonego rozwoju, raportując do dyrektora generalnego. Każdy zakład produkcyjny jest wspierany przez koordynatorów ds. środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Formułowanie strategii CSR w Coca-Cola Hellenic Rada Dyrektorów Komisja ds. CSR przy Zarządzie Grupy Dyrektor Zarządzający 16 Zarząd Grupy Rada ds. CSR Zarząd Kraju Krajowe zespoły ds. CSR Dyrektorzy Zakładów Koordynatorzy ds. Ochrony Środowiska i BHP w zakładach

19 Coca-Cola HBC Polska Raport Systemy i standardy Stosujemy wiodące standardy, stawiamy sobie cele oraz monitorujemy ich realizację. W firmie działa system zarządzania ryzykiem korporacyjnym i sytuacjami kryzysowymi (IMCR), który pozwala odpowiednio wcześnie rozpoznawać zagrożenia i unikać niebezpiecznych sytuacji, a w przypadku kryzysu szybko podjąć właściwe działania. Dodatkowo, nasz Dział Audytu Wewnętrznego regularnie ocenia ryzyka niewłaściwych zachowań i raportuje zaniedbania. Dokładamy wszelkich starań, żeby prowadzić naszą działalność w sposób etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony. Wdrożyliśmy wiodące systemy i standardy zarządzania, które pomagają nam skutecznie realizować postawione cele. Stosujemy także rozpoznawane zewnętrzne normy, aby nasza działalność była przejrzysta i łatwa do oceny. Nasze działania przedstawiamy także opinii publicznej i interesariuszom w formie Raportu Coca-Cola HBC Polska. Znajomość kwestii związanych z CSR jest również jedną z podstawowych kompetencji, jakich oczekujemy od naszych menedżerów i taki wskaźnik jest uwzględniony przy ocenie rocznej. 17 Zarządzanie Kompetencje menedżerskie Wyniki finansowe / Biznesowe Rozwój Pracowników Przywództwo Budowanie Relacji Rozwój i Innowacyjność Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna Systemy zarządzania Wdrożyliśmy międzynarodowe, uznane systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwa żywności: ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO (zarządzanie wpływem na środowisko), OHSAS (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), HACCP (system bezpieczeństwa zdrowotnego żywności), ISO (zapewnienie jakości zdrowotnej żywności). Na str. 24 znajduje się opis stanu certyfikacji naszych zakładów produkcyjnych.

20 Normy wewnętrzne Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny w Coca- -Cola HBC Polska determinuje szereg kodeksów i zbiorów zasad. Najważniejszym z nich jest Kodeks Postępowania w Interesach, który określa standardy, jakich wymagamy od naszych pracowników. Sposoby stosowania tych zasad w codziennej pracy są elementem naszych szkoleń pracowniczych. Wszelkie wątpliwości bądź skargi pracownicy mogą zgłaszać za pomocą specjalnego adresu poczty elektronicznej. 18 Standardy Działamy również według szeregu standardów zarządzania, mierzenia oraz raportowania. Protokół Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol) obliczamy i przekazujemy dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych do Grupy Coca-Cola Hellenic, która następnie publikuje całościowe dane według organizacji GHG Protocol Initiative. Model LBG mierzymy i raportujemy nasze zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych według metodologii London Benchmarking Group. Wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative) nasze działania przedstawiamy w rocznym Raporcie stosując wskaźniki GRI (więcej informacji na str ). Zobowiązania UNESDA wdrożyliśmy dobrowolne zobowiązania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów (UNESDA). Wytyczne te określają sposób prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży i marketingu (więcej informacji na str. 26). Kodeksy i zbiory zasad stosowane w Coca-Cola HBC Polska: Kodeks Postępowania w Interesach (Code of Business Conduct), Poradnik Prawa Konkurencji (Competition Handbook), Polityka równego traktowania (Equality Policy), Polityka praw człowieka (Human Rights Policy), Polityka w sprawie HIV/AIDS (HIV/AIDS Policy), Polityka BHP (Occupational Health and Safety Policy), Polityka bezpieczeństwa floty samochodowej (Fleet Safety Policy), Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności (Food & Quality Policy), Polityka środowiskowa (Environmental Policy), Program głównych zasad dla dostawców (Supplier Guiding Principles), Polityka gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Packaging & Packaging Waste Policy), Polityka w zakresie zmian klimatycznych (Climate Change Policy), Stanowisko w kwestii Organizmów Modyfikowanych Genetycznie (GMO Position Statement), Polityka w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia (Health & Wellness Policy), Porozumienie z Komisją Unii Europejskiej (EU Undertaking), Zobowiązania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów (UNESDA committments).

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny Grupy Żywiec

Dialog społeczny Grupy Żywiec Dialog społeczny Grupy Żywiec Raport z cyklu przeprowadzonego w latach 2011 i 2012 Dialog społeczny Grupy Żywiec lata 2011 i 2012 Spis treści List Prezesa Zarządu 5 List moderatora dialogu 7 List Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik)

rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) rola raportowania społecznego Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2013 ISBN 978-83-932564-8-8 Koncepcja, redakcja: Natalia Ćwik Współpraca merytoryczna: Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo