PODSTAWY INFORMATYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY INFORMATYKI"

Transkrypt

1 PODSTAWY INFORMATYKI Legenda Społeczne problemy informatyki Zawodowe problemy informatyków 1

2 Społeczne problemy informatyki Społeczne problemy informatyki Nadmiar informacji Sprawcy zagrożeń informacyjnych Przestępstwa komputerowe Hacking a cracking Wybrane ataki komputerowe Przestoje w pracy i utrata danych Bezpieczeństwo systemu informacyjnego Statystyki Sektor IT w krajach UE Umiejętności związane z użytkowaniem komputera i internetu Co robimy w Sieci? 2

3 Dwa ważne stwierdzenia Randall L. Tobias: Postęp w dziedzinie technologii informacyjnej jest tak ogromny, że gdyby rozwój przemysłu samochodowego miał podobne tempo, można by już dziś kupić jaguara jeżdżącego z szybkością światła, który potrzebuje odrobiny paliwa na przejechanie 600 mil i kosztuje jedynie 2 dolary. Capers Jones: Gdybyśmy budowali domy tak jak budujemy systemy informatyczne, to nie potrafilibyśmy wybudować domu wyższego niż 50 pięter, zaś połowa wieżowców o wysokości większej niż 20 pięter, waliłaby się zaraz po zbudowaniu. Nadmiar informacji Coraz bardziej odczuwamy natłok docierających do nas informacji (potok słów i obrazów, Internet, TV, gazety, radio). Koncentracja uwagi jest potrzebna w procesie uczenia się. Najczęstszą przyczyną problemów ze skupieniem się u współczesnego dorosłego człowieka jest przemęczenie natłokiem informacji. Natłok informacji w rzeczywistości tłumi ich przyswajanie. Powstaje spirala prowadząca do totalnego ogłupiania. 3

4 Nadmiar informacji Pracownicy zasypywani elektroniczną korespondencją stają się mniej produktywni. Im więcej informacji dociera do pracownika, tym więcej czasu zajmuje mu znalezienie tego listu, który jest mu naprawdę potrzebny. Pracownicy często są odrywani od swoich zajęć przez przychodzące e, a gdy w ciągu kilkunastu minut nie wyślą odpowiedzi, wówczas często nadawca listu przeszkadza im telefonując. Ponowne wdrożenie się do pracy zajmuje pracownikowi od 10 do 20 razy więcej czasu, niż zużył on na odebranie i przeczytanie a. Nadmiar informacji jak sobie radzić? Ocenia się, że takie przerwy kosztują gospodarkę USA nawet 650 miliardów dolarów rocznie. Nadmiar informacji spowodował powstanie zawodu o nazwie broker informacji (infobroker) - osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Zawód narodził się niedawno w wyniku specjalizacji bibliotekoznawstwa i rozwoju technik transmisji informacji. W 1987 r. w USA powołano organizację The Association of Independent Information Professionals, która konsoliduje środowisko oraz ustala standardy. 4

5 Sprawcy zagrożeń Przestępstwa komputerowe Przestępstwem komputerowym nazywamy każde przestępstwo popełnione przy użyciu co najmniej jednego z następujących środków: komputera, sieci czy oprogramowania. Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji. Przestępstwa przeciwko mieniu. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Przestępstwa komputerowe przeciwko wiarygodności dokumentów. Inne rodzaje przestępstw komputerowych. 5

6 P. k. przeciwko ochronie informacji Hacking komputerowy - art KK. Nieuprawnione wejście do systemu komputerowego przez naruszenie zastosowanych zabezpieczeń. Manipulowanie w bazie danych jest także określane jako włamanie do komputera oraz kradzież danych. Zabronione jest niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmiana zapisu istotnej informacji. Nie jest karalne jedynie sprawdzenie jakości zabezpieczeń i możliwości ich przełamania. Istotą omawianego przestępstwa jest uzyskanie informacji przez hackera. P. k. przeciwko ochronie informacji Karalne jest także przekazywanie uzyskanych w ten sposób informacji innym osobom. Hackerowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2. Wśród nielicznych krajów, które wprowadziły karalność hackingu w jawnej postaci warto wymienić: USA, Wielką Brytanię, Danię, Francję, Szwecję i Holandię. 6

7 P. k. przeciwko ochronie informacji Podsłuch komputerowy (nieuprawnione przechwycenie informacji) - art KK. wejście w posiadanie informacji przez zakładanie urządzeń podsłuchowych, wizualnych lub innych urządzeń specjalnych. Również nie jest istotny cel wejścia do sieci lub systemu komputerowego. Powyższy przepis obejmuje także uzyskanie danych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową. Sankcje karne dla tego typu sprawców są takie same, jak za hacking. P. k. przeciwko ochronie informacji Bezprawne niszczenie informacji - art KK Kara przewidziana jest bez względu na sposób niszczenia zapisu informacji (np. w bazie danych, w trakcie przetwarzania informacji, przez wprowadzenie do programu czy sieci wirusa, hasła lub jego zmianę albo jakiekolwiek inne utrudnienie dostępu do informacji upoważnionej osobie). Dotyczy także spowodowania zakłóceń w telekomunikacji, o ile do tej sieci podłączono urządzenia pozwalające na przetwarzanie lub rejestrowanie danych. 7

8 P. k. przeciwko ochronie informacji Karalne jest także modyfikowanie danych lub programów komputerowych. Od niszczenia różni się ono tym, że sprawca dokonuje nieuprawnionej ingerencji w treść danych, np. przez dopisanie nowych danych lub zmianę istniejącego zapisu. Przestępstwo podlega karze pobawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. P. k. przeciwko ochronie informacji Sabotaż komputerowy - art i 2 KK. Przestępstwo to polega na zakłócaniu lub paraliżowaniu funkcjonowania systemów informatycznych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Sabotaż komputerowy może wystąpić również w formie niszczenia lub wymiany nośnika informacji, niszczenia albo uszkodzenia urządzeń służących do automatycznego przetwarzania, gromadzenia bądź przesyłania informacji. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 8

9 Przestępstwa przeciwko mieniu Nielegalne uzyskanie programu komputerowego art KK. Karalne jest uzyskanie (kradzież) cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5. Jeżeli nielegalne uzyskanie programów komputerowych dotyczy mienia znacznej wartości, to zgodnie z art KK sprawca dopuszcza się przestępstwa kwalifikowanego i czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Przestępstwa przeciwko mieniu Paserstwo programu komputerowego - art KK. Karalne jest nabycie, pomoc w zbyciu, przyjęcie lub pomoc w ukryciu pirackiej kopii programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi (bez osiągnięcia korzyści majątkowej, program zainstalowany jedynie we własnym komputerze), sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do jednego roku. 9

10 Przestępstwa przeciwko mieniu Oszustwo komputerowe - art KK. Przestępstwo polega na osiągnięciu korzyści majątkowej lub wyrządzeniu innej szkody przez wpływ na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie albo przesyłanie informacji. Formy działania mogą być zróżnicowane i polegać mogą na zmianie, usunięciu lub na wprowadzeniu nowego zapisu na komputerowym nośniku informacji. Zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5. Przestępstwa przeciwko mieniu Oszustwo telekomunikacyjne - art KK. Karalne jest włączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego i uruchamianie na cudzy rachunek impulsów telefonicznych. Straty, które ponoszą zachodnie firmy telekomunikacyjne, z tego powodu, sięgają setek milionów dolarów rocznie. Sprawca oszustwa telekomunikacyjnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 10

11 Przestępstwa przeciwko mieniu Kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego - art KK. Sprawca tego przestępstwa odpowiada jak za kradzież cudzej rzeczy ruchomej. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5. P. przeciwko bezp. powszechnemu Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach - art ust. 4. Przestępstwo to polega na zakłócaniu, uniemożliwianiu lub wpływaniu w inny sposób na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie albo przesyłanie informacji. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 11

12 P. przeciwko bezp. powszechnemu Z tego przepisu może odpowiadać sprawca, który zagroził bezpieczeństwu powszechnemu związanemu z funkcjonowaniem lotniska, stacji kolejowej, urządzeń dostarczających wodę, gaz, energię dla ludności, monitorowaniem danych na oddziale intensywnej terapii, chronionych obiektów bankowych, wojskowych itp., np., przez wprowadzenie wirusa do programu komputerowego sterującego powyższymi czynnościami. Jeżeli następstwem działania sprawcy jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca może być skazany na karę pozbawienia wolności od 2 do lat 12. P. przeciwko bezp. powszechnemu Nieumyślne zakłócenie automatycznego przetwarzania informacji związane ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego - art KK. Działanie z winy nieumyślnej zagrożone jest pozbawieniem wolności do lat 3. Jednakże, jeżeli działanie takie spowoduje śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, wobec sprawcy może być orzeczona kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 12

13 Przestępstwa przeciwko RP Szpiegostwo komputerowe albo wywiad komputerowy - art i 3 KK. Istotą tego przestępstwa jest tzw. uprzywilejowana postać szpiegostwa, polegająca np. na włączeniu się do sieci komputerowej w celu uzyskania wiadomości o charakterze tajemnicy państwowej lub służbowej, których udzielanie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę RP. Kara pozbawienia wolności powyżej lat 3. P. przeciwko wiarygodności dokumentów Fałszerstwo komputerowe - art KK. Przestępstwo to polega na przerabianiu lub podrabianiu dokumentów w formie zapisu elektromagnetycznego (tj. czytelnego) przez wyspecjalizowane urządzenia. Kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia od 3 m-cy do lat 5. 13

14 Inne rodzaje przestępstw Nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikowanie prawnie chronionego programu komputerowego art. 1 ust. 2 p. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83), art Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5, a jeżeli sprawcy czynili z tego stałe źródło dochodu - do lat 7. Nielegalne kopiowanie układów scalonych jest zabronione zgodnie z art. 42 ustawy z 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych (Dz.U. nr 100, poz. 498). Cracking Hacking a cracking Dokonywany zawsze z naruszeniem praw autorskich, a tym samym nielegalnie. Sieciowy łamanie zabezpieczeń serwerów w sieciach komputerowych, Oprogramowania neutralizacja zabezpieczeń ustanowionych przed nieuprawnionym użytkowaniem programów. Hacking etyka hackerów: 1. Nigdy nie uszkadzaj systemu, do którego się włamujesz. 2. Nigdy nie zmieniaj plików systemowych, oprócz tych, które powinieneś zabezpieczyć, aby nie zostać wykrytym i tych, które sam zabezpieczyłeś, aby zyskać bezpieczny dostęp w przyszłości. 3. Nigdy nie zmieniaj haseł na czyimś koncie, bo mogą zajść podejrzenia i długo nie nacieszysz się tym kontem. 14

15 Etyka hackerów 4. Prawdziwy hacker jest bardzo cierpliwy. Poświęci dużo czasu, aby złamać chociaż jedno zakichane" konto (hasło). 5. Nie czytaj czyjejś poczty, a jeżeli masz już taką potrzebę to co najmniej zostaw ją na serwerze, aby właściciel konta też mógł ją przeczytać. 6. Nie mów nikomu o swoich czynach, nawet kumplom, którym ufasz. Kiedyś mogą cię zdradzić. 7. Nie ufaj nikomu!!! Możesz zaufać tylko sobie. 8. Nigdy nie używaj prawdziwych imion, nazwiska, numeru telefonu (należy szczególnie uważać na telefon, jeżeli ktoś go zdobędzie, wie już o tobie wszystko). Najlepiej używać imion kobiecych, są mniej podejrzane. 9. Nie mów o swoich planach przez telefon domowy, ktoś na centrali może cię podsłuchać. 10. Zostaw system w takim stanie, w jakim go zastałeś. 11. Bądź przezorny, aż do przesady, trzymaj wszystkie materiały w bezpiecznym miejscu. 12. Zabezpieczaj się przed przyjściem policji. Nic trzymaj nigdy ważnych informacji na twardzielu". 13. Aby stać się prawdziwym hackerem musisz hackować, a nie siedzieć i tylko czytać, albo przywłaszczać sobie czyjeś osiągnięcia. Wybrane ataki komputerowe Atak słownikowy Bomba dekompresyjna Cross-site scripting (XSS) DoS (ang. Denial of Service odmowa usługi) DDoS (ang. Distributed Denial of Service) Atak DNS Amplification DRDoS (ang. Distributed Reflection Denial of Service) spoofing Phishing Pharming Fałszywy alarm wirusowy SQL Injection Inne (Przekroczenie zakresu liczb całkowitych, Przepełnienie bufora, SMiShing) 15

16 Ataki komputerowe Atak słownikowy (ang. "dictionary attack") - technika używana do siłowego odgadywania kluczy kryptograficznych i haseł do systemów (podobna do metody brute force). Różnica polega na sposobie dobierania haseł: W ataku brute force bada się kolejno wszystkie dopuszczalne kombinacje klucza w celu odnalezienia właściwego wzoru; Ataki słownikowe bazują tylko na sprawdzeniu niewielkiego podzbioru możliwych wartości, co do którego wiadomo, że jest niewspółmiernie często stosowany przy doborze haseł - na przykład listy słów występujących w danym języku, albo historycznej bazy popularnych haseł. Ataki komputerowe Bomba dekompresyjna (ang. decompression bomb) określenie tak spreparowanego archiwum (np. ZIP), które: albo wprowadza program rozpakowujący w błąd tak, że produkowany jest nieskończenie duży plik wynikowy, albo ma nietypowo wysoki stopień kompresji (np. 0,001%), przez co wypakowany plik również jest bardzo duży. Cross-site scripting (XSS) sposób ataku na serwis WWW polegający na osadzeniu w treści atakowanej strony kodu (zazwyczaj JavaScript), który wyświetlony innym użytkownikom może doprowadzić do wykonania przez nich niepożądanych akcji. 16

17 Ataki komputerowe DoS (ang. Denial of Service odmowa usługi) atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania. Polega na: przeciążeniu aplikacji serwującej określone dane czy obsługującej danych klientów, zapełnienie całego systemu plików tak, by dogrywanie kolejnych informacji nie było możliwe (w szczególności serwery FTP). zalewanie sieci komputerowej (ang. flooding) nadmiarową ilością danych mających na celu wysycenie dostępnego pasma, którym dysponuje atakowany host. Odmianą ataku DoS jest DDoS (Distributed Denial of Service), a także DRDoS (Distributed Reflection Denial of Service). Ataki komputerowe DDoS (ang. Distributed Denial of Service) - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów (np. zombie). Groźba ataku DDoS bywa czasami używana do szantażowania firm, np. serwisów aukcyjnych, firm brokerskich i podobnych, gdzie przerwa w działaniu systemu transakcyjnego przekłada się na bezpośrednie straty finansowe firmy i jej klientów. W takich przypadkach osoby stojące za atakiem żądają okupu za odstąpienie od ataku lub jego przerwanie. Szantaż taki jest przestępstwem. 17

18 Ataki komputerowe DRDoS (ang. Distributed Reflection Denial of Service) - jedna z nowszych odmian ataku odmowy dostępu DoS. Polega na generowaniu specjalnych pakietów SYN, których adres źródłowy jest fałszywy - jest nim adres ofiary. Następnie duża liczba takich pakietów jest wysyłana do sieci. Komputery, do których one docierają, odpowiadają pakietami SYN/ACK kierowanymi na adres pochodzący z fałszywego nagłówka. W wyniku tego ofiara jest zalewana olbrzymią ilością pakietów z wielu hostów. W porównaniu do tradycyjnego ataku typu DDoS utrudnia to wykrycie rzeczywistegoźródła ataku. Ataki komputerowe Atak DNS Amplification - odmiana ataku DDoS, Polega na wysłaniu zapytań do serwerów DNS ze sfałszowanym adresem zwrotnym (spoofing). Serwery DNS, w odpowiedzi na dziesiątki lub nawet setki tysięcy zapytań kierowanych z komputerów agresora, wysyłają odpowiedzi na jeden komputer (cel ataku włamywacza), zapychając jego łącze i pamięć. Atakowany ma małe możliwości obrony przed takim atakiem, gdyż odfiltrowanie odpowiedzi od DNS na odpowiedzi na zadane i na niezadane pytanie jest praktycznie niemożliwe. 18

19 Ataki komputerowe spoofing (ang. spoof - naciąganie, szachrajstwo) nazwa określająca działania polegające na wysyłaniu i, których dane nagłówkowe (głównie dot. nazwy i adresu nadawcy) zostały zmodyfikowane tak, by wyglądały na pochodzące z innegoźródła. spoofing jest najczęściej wykorzystywany do rozsyłania spamu oraz przy próbach wyłudzenia poufnych danych (np. danych dostępowych do kont bankowości elektronicznej phishing) Ataki komputerowe Phishing wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne. Popularnym celem są banki czy aukcje internetowe. Phisher wysyła zazwyczaj spam do wielkiej liczby potencjalnych ofiar, kierując je na stronę w sieci, która udaje rzeczywisty bank internetowy, a w rzeczywistości przechwytuje wpisywane tam przez ofiary ataku informacje. Typowym sposobem jest informacja o rzekomym zdezaktywowaniu konta i konieczności ponownego reaktywowania, z podaniem wszelkich poufnych informacji (PIN, hasło, numer karty, itp.) 19

20 Ataki komputerowe Pharming bardziej niebezpieczna oraz trudniejsza do wykrycia forma phishingu. Charakterystyczne jest to, że nawet po wpisaniu prawidłowego adresu strony www, ofiara zostanie przekierowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę www. Aby właściwy adres URL prowadził do fałszywej strony www, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego ataku (najczęściej jedna z dwóch wersji): Atak polegający na zatruciu globalnego serwera DNS, w celu skojarzenia prawdziwego adresu URL z serwerem zawierającym stronę WWW wykradającą poufne dane. Atak z wykorzystaniem trojanów, modyfikujących lokalne pliki w systemie użytkownika, odpowiedzialne za wstępne tłumaczenie nazw URL na fałszywy adres IP. Ataki komputerowe Fałszywy alarm wirusowy jedna z odmian złośliwych łańcuszków internetowych rozsyłanych pocztą i skierowanych do odbiorców słabo zorientowanych w użytkowanym przez nich sprzęcie i oprogramowaniu. Rozsyłana wiadomość zawiera ostrzeżenie przed nowym niezwykle groźnym wirusem i zachęca do przekazania ostrzeżenia niezwłocznie wszystkim korespondentom z własnej książki adresowej. W dalszej części wiadomości jest dokładna instrukcja w jaki sposób zapobiec rzekomemu zakażeniu (np. poprzez sprawdzenie czy istnieje i namówienie do wykasowania ważnego pliku systemowego). 20

21 Ataki komputerowe SQL Injection (z ang. dosłownie zastrzyk SQL) luka w zabezpieczeniach aplikacji internetowych polegająca na nieodpowiednim filtrowaniu lub niedostatecznym typowaniu i późniejszym wykonaniu danych przesyłanych w postaci zapytań SQL do bazy danych. Podatne są na niego systemy złożone z warstwy programistycznej (przykładowo skrypt w PHP, ASP, JSP itp.) dynamicznie generującej zapytania do bazy danych (MySQL, PostgreSQL itp.). Wynika on zwykle z braku doświadczenia lub wyobraźni programisty. Ataki komputerowe Przekroczenie zakresu liczb całkowitych (ang. integer overflow) błąd programistyczny, spowodowany nieprawidłowym oszacowaniem zakresu wartości, które może przyjąć zmienna w trakcie pracy programu. konsekwencją błędu tego typu jest nadpisanie pamięci poprzedzającej bufor lub przepełnienie bufora, co w konsekwencji może prowadzić do przejęcia kontroli nad podatną aplikacją przez osobę trzecią. 21

22 Ataki komputerowe Przepełnienie bufora (ang. buffer overflow) błąd programistyczny polegający na pobraniu do wyznaczonego obszaru pamięci (bufora) większej ilości danych, niż zarezerwował na ten cel programista. taka sytuacja prowadzi do zamazania danych znajdujących się w pamięci bezpośrednio za buforem, a w rezultacie do błędnego działania programu. przyczyną powstawania takich błędów jest najczęściej brak odpowiedniej wiedzy lub należytej staranności ze strony autora oprogramowania. Ataki komputerowe SMiShing (SMS phishing - phishing sms-owy) - atak socjotechniczny podobny do phishingu polegający na rozsyłaniu SMS-ów, które mają skłonić ofiarę do podjęcia określonego działania. Pierwsze ofiary smishingu w Islandii i Australii otrzymywały SMS-y z potwierdzeniem rzekomego członkostwa w serwisie randkowym oraz informacją o związanej z tym opłacie w wysokości 2 dolarów dziennie. Opłaty można było rzekomo uniknąć anulując członkostwo na wskazanej stronie internetowej jej otwarcie powodowało zainstalowanie na komputerze ofiary trojana otwierającego tylne wejście do komputera. 22

23 Klasyfikacja poziomów bezpieczeństwa Klasyfikacja Poziomów Bezpieczeństwa Baza bezpieczeństwa komputerowego (Trusted Computer Base TCB) zespół wszystkich systemów ochronnych w systemie komputerowym (sprzęt, oprogramowanie, oprogramowanie układowe), które we właściwy sposób wymuszają zasady bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony USA wyróżniło cztery działy bezpieczeństwa systemów komputerowych: A, B, C i D. 23

24 Klasyfikacja Poziomów Bezpieczeństwa Dział D minimum bezpieczeństwa; systemy nie spełniające wymagań żadnej z innych klas, np. MS- DOS, Windows 3.1. Dział C wyższy stopień bezpieczeństwa: Klasa C1 systemy, które zawierają środki kontroli dostępu, możliwość określenia praw dostępu do obiektów; wymaga uwierzytelniania. Klasa C2 posiada indywidualny poziom kontroli dostępu, administrator może śledzić wybiórczo działania dowolnego użytkownika lub grupy. Klasyfikacja Poziomów Bezpieczeństwa Dział B wszystkie właściwości klasy C2, ponadto każdy obiekt może posiadać własną kategorię uwrażliwienia: Klasa B1 dla każdego obiektu w systemie określa się kategorię bezpieczeństwa, przynajmniej dwa hierarchiczne poziomy bezpieczeństwa z wyższych poziomów jest dostęp do niższych, odwrotnie nie. Klasa B2 kategorie uwrażliwienia przypisywane są wszystkim zasobom, urządzeniom fizycznym przypisuje się minimalne i maksymalne poziomy bezpieczeństwa, udostępnia tajne kanały i umożliwiaśledzenie zdarzeń. Klasa B3 możliwość tworzenia wykazów kontroli dostępów zabraniających dostępu do poszczególnych obiektów użytkownikom i grupom. 24

25 Klasyfikacja Poziomów Bezpieczeństwa Dział A najwyższy poziom bezpieczeństwa: Klasa A1 funkcjonalnie równoważna klasie B3, ale używa formalnej specyfikacji projektu oraz technik weryfikacji gwarantujących, że baza bezpieczeństwa zostanie zaimplementowana poprawnie. System wykraczający poza klasę A1 może być projektowany i realizowany w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i przez zaufany personel. Warunki bezp. systemu informacyjnego Poufność - informacja nie jest udostępniana lub jest udostępniana nieuprawnionemu odbiorcy (osobom, podmiotom, procesom). Integralność - ochrona przed modyfikacją lub zniekształcaniem aktywów informacyjnych przez nieuprawnioną osobę. Rozliczalność określenie i weryfikowanie odpowiedzialności za działanie, usługi i funkcje realizowane za pośrednictwem systemu informacyjnego. 25

26 Warunki bezp. systemu informacyjnego Niezawodność - gwarancja odpowiedniego zachowania się systemu informacyjnego i otrzymanych wyników. Dostępność - gwarancja uprawnionego dostępu do informacji przy zachowaniu określonych rygorów czasowych. Autentyczność - weryfikacja tożsamości podmiotów lub prawdziwości aktywów systemu informacyjnego. a Przestoje w pracy i utrata danych 26

27 Sektor IT w krajach UE 27

28 a Dostępność usług administracji publicznej online w Europie 28

29 Zawodowe problemy informatyków Zawodowe problemy informatyków Zanikające specjalności Poszukiwane specjalności Przyszłościowe zawody Ryzyko przedsięwzięć informatycznych Ochrona prawna własności intelektualnej Informatyk na rynku pracy Przykład skutecznego planowania czasu Typowe problemy w średnich i dużych przedsiębiorstwach 29

30 Zanikające specjalności Programiści prostych baz danych kończy się zapotrzebowanie na programistów prostych baz danych rozwój technologii bazodanowych spowodował zapotrzebowanie na specjalistów systemów baz: Oracle, Sybase, itp. Spece od wszystkiego Twórcy prostych stron internetowych obserwowany jest spadek zapotrzebowania na webmasterów tworzących proste strony przyczyną tego jest m.in. ogromna podaż ofert ludzi chętnych do wykonywania takiej pracy powstało wiele firm specjalizujących się w tego rodzaju usługach z zapewnieniem integracji z bazami danych. Poszukiwane specjalności Dyrektorzy ds. e-commerce ich zadaniem jest koordynacja działalności przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki elektronicznej. kluczowym wymaganiem jest znajomość technologii internetowych oraz dogłębna znajomość procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Kierownicy projektów wymagana jest umiejętność skutecznego połączenia znajomości technologii i zarządzania zespołami oraz stosowne doświadczenie często etatowych menedżerów zastępują osoby wynajmowane tylko na czas realizacji projektu. Konsultanci zarządzania wiedzą ocenia się, że problematyka zarządzania wiedzą stanie się jednym z kluczowych źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku. 30

31 Poszukiwane specjalności Programiści technologii internetowych Java, XML, ASP, Specjaliści CRM zarządzanie relacjami z klientami (CRM - Customer Relations Management) jest jedną z poszukiwanych specjalności informatyki korporacyjnej. Specjaliści ds. bezpieczeństwa w konsekwencji rozwoju Internetu występuje zapotrzebowanie na specjalistów zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym wymiany danych. Programiści języki obiektowe języki opisu sprzętu Zawody przyszłościowe Analityk nowych miar analizuje raporty dotyczące ruchu na stronie internetowej określa na podstawie liczby użytkowników i czasu wizyty na stronie odpowiednią strategię rozwoju. Analityk systemów komputerowych projektowanie konkretnych zastosowań umożliwiających przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów użytkownika, przygotowywanie koncepcji systemu. Content manager organizacja i sposób prezentacji zawartości strony internetowej. Współpracuje ze specjalistami ze wszystkich działów wnoszących wkład w budowę serwisu. 31

32 Zawody przyszłościowe Dydaktyk medialny doskonała znajomość komputera i technologii multimedialnych, umiejętność programowania, wiedza z zakresu pedagogiki. Etyczny hacker wyszukiwanie słabych punktów sieci i proponowanie bezpieczniejszych rozwiązań. bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych, aplikacji, protokoły sieciowe, oprogramowania zabezpieczające. Infobroker Zawody przyszłościowe wyszukuje informacje korzystając ze specjalistycznego oprogramowania i zaawansowanych procedur wyszukiwania. Inżynier rzeczywistości wirtualnej specjalistyczne wykorzystanie symulacji komputerowych dla innych dziedzin wiedzy - np. badania nad lekami, chemia czy budowa maszyn. symulacje komputerowe zastąpiły drogie badania próbne w przemyśle i sektorze usług (np. badanie rynku). 32

33 IT detektyw Zawody przyszłościowe odkrywa bezprawne użytkowanie telewizji, czy sieci komputerowych, ściga nielegalne kopiowanie filmów, programów, muzyki czy oszustwa bankowe. Traffic manager zajmuje się śledzeniem ruchu na witrynie internetowej, przygotowywaniem raportów i statystyk dotyczących np. oglądalności serwisu dla różnych działów firm, klientów zewnętrznych. Ryzyko przedsięwzięć informatycznych Profesjonalna analiza przedwdrożeniowa warunkiem koniecznym powodzenia projektu. Działania zwiększające szanse na efektywne wdrożenie systemu informatycznego: Zaangażowanie użytkowników Poprawne zidentyfikowanie użytkowników produktu Nie oddawanie decyzji w ręce użytkowników Nie oddawanie decyzji w ręce programistów Określenie celów biznesowych projektu Nie uznawanie wszystkich funkcji za równie istotne 33

34 Ryzyko przedsięwzięć informatycznych Nie pozwolenia na grupowe decyzje (tzw. zgniły kompromis) Stosowanie przypadków użycia i prototypów Nie oszczędzanie na analizie wymagań Nie pozwalanie na wpływ polityki Formalne zatwierdzenie ustalonego zakresu Proces zarządzania ryzykiem 34

35 Ochrona prawna własności intelektualnej Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa majątkowe Ochrona prawna własności intelektualnej Autorskie prawa osobiste zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu. chronią intelektualny związek twórcy z jego dziełem. w prawie polskim pojęcie autorskich praw osobistych reguluje art. 16 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). rodzaj szczególnej więzi niezbywalnej i nie podlegającej zrzeczeniu się, łączącej twórcę z jego utworem, a wyrażającej się w prawie: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. 35

36 Ochrona prawna własności intelektualnej Autorskie prawa majątkowe zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień. w prawie polskim pojęcie autorskich praw majątkowych reguluje art. 17 (i dalsze) "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.): twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. najistotniejszą częścią autorskich praw majątkowych jest tzw. prawo do korzystania i rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji (tzw. monopol autorski). Informatyk na rynku pracy Planowanie zadań Zasada Pareto: 20% nakładu czasu przynosi aż 80% efektów, 80% nakładów czasu daje tylko 20% efektów. Należy skupiać się na działaniach, które przynoszą największe efekty. Prawo Parkinsona: praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie, im mniej czasu przeznaczymy na kolejne zadania, tym szybciej będziemy musieli je wykonać, czego skutkiem jest zwiększona efektywność. Zasada Eisenhowera: wyróżnia się 4 klasy zadań: zadania ważne i pilne wykonanie natychmiastowe zadania ważne ale niezbyt pilne planowanie terminu wykonania zadania niezbyt ważne lecz pilne realizacja na końcu zadania niezbyt ważne i niezbyt pilne nie warto poświęcać czas 36

37 Przykład skutecznego planowania czasu Kurs dla 12. szefów wielkich koncernów amerykańskich. Dzban (kamienie,żwir, piasek, woda) Co pokazuje doświadczenie? Student: jeśli kalendarz jest pełen, to jeśli naprawdę chcemy, możemy dorzucić kilka spotkań Profesor: NIE! Jeśli nie włożymy kamieni, jako pierwszych do dzbana, później nie będzie to możliwe. Najważniejsze, to włożyć swoje kamienie!!! 37

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego)

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Informacja: - środek do służący do gromadzenia dóbr materialnych i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przegląd rodzajów ataków hackerskich

Przegląd rodzajów ataków hackerskich Warszawa dn. 19.10.2016 Przegląd rodzajów ataków hackerskich Opracował: mgr inż. Ryszard Piotrowski Wstęp Pociąg ludzi do zła ujawnia się zwłaszcza tam, gdzie pojawia się nowa technologia Stanisław LEM

Bardziej szczegółowo

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PRZESTĘPCZO PCZOŚĆ KOMPUTEROWA POZNAŃ, LISTOPAD 2007 AGENDA CO TO JEST PRZESTĘPSTWO RODZAJE PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki I. Wstęp Przez Internet przepływa coraz więcej pieniędzy. A, tam gdzie są miliardy, nie brakuje też przestępców. Drogą

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework mgr inż. Łukasz Stefanowicz dr inż.

Bardziej szczegółowo

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagrożenia Client-side Minimalne

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Prawne aspekty systemów pułapek. Obrona przez atak

AGENDA. Prawne aspekty systemów pułapek. Obrona przez atak AGENDA Prawne aspekty systemów pułapek Obrona przez atak TYTUŁEM WSTĘPU gospodarka oparta na wiedzy prawo nie nadąża za rozwojem techniki HONEYPOT TO Prawidłowo przygotowany honeypot jest odpowiednio skonfigurowanym

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych

Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych Damian Klimas, Uniwersytet Wrocławski Rafał Nagadowski, Uniwersytet Opolski Rafał Prabucki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ataki na serwery Domain Name System (DNS Cache Poisoning)

Ataki na serwery Domain Name System (DNS Cache Poisoning) Ataki na serwery Domain Name System (DNS Cache Poisoning) Jacek Gawrych semestr 9 Teleinformatyka i Zarządzanie w Telekomunikacji jgawrych@elka.pw.edu.pl Plan prezentacji Pytania Phishing -> Pharming Phishing

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów.

Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów. Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów. Jakub Pepłoński Kierownik ds. kontaktów z organami ścigania QXL Poland Grupa Allegro

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER JEST JEDNOCZEŚNIE NARZĘDZIEM i CELEM ATAKU (PRZESTĘPSTWA) Kinga Dziedzic

KOMPUTER JEST JEDNOCZEŚNIE NARZĘDZIEM i CELEM ATAKU (PRZESTĘPSTWA) Kinga Dziedzic KOMPUTER JEST JEDNOCZEŚNIE NARZĘDZIEM i CELEM ATAKU (PRZESTĘPSTWA) Kinga Dziedzic Przestępstwo komputerowe pospolita nazwa przestępstw, których narzędziem lub przedmiotem sprawczym jest komputer lub inne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Odpowiedzialność karna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Wyciąg z Kodeksu karnego dot. przestępstw przeciwko ochronie informacji Odpowiedzialność karna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych Dariusz Kozłowski Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska. CERT Polska/NASK

Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska. CERT Polska/NASK Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska CERT Polska/NASK Kim jesteśmy? Czym jest CERT Polska: Zespół działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej; Powołany w 1996

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1 Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych Wykład 1 1. WPROWADZENIE 2 Bezpieczeństwo systemu komputerowego System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

dr Beata Zbarachewicz

dr Beata Zbarachewicz dr Beata Zbarachewicz Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016, Warszawa, czerwiec 2010 RAPORTY CERT.GOV.PL Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Kilka słów o Aby komputer mógł realizować oczekiwane przez użytkownika zadania musi posiadać zainstalowane tzw. oprogramowanie użytkowe (ang. software). Bogactwo oprogramowania

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych (kradzież, nieautoryzowana edycja) Bezpieczeństwo IT (sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie

Bezpieczeństwo danych (kradzież, nieautoryzowana edycja) Bezpieczeństwo IT (sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie www.axence.pl Bezpieczeństwo danych (kradzież, nieautoryzowana edycja) Bezpieczeństwo IT (sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie połączeń, tabnabbing, clickjacking, DoS,

Bardziej szczegółowo

Przestępczość komputerowa

Przestępczość komputerowa Przestępczość komputerowa Materiał opracowany w oparciu o stronę: http://www.vagla.pl/skrypts/przestepstwa.htm 1. Etapy rozwoju. Przestępczość związana z systemem elektronicznego przetwarzania danych rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Ochrona systemów informacyjnych. Adam Bujnowski bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Pok. 105 EA Tel 1684

Ochrona systemów informacyjnych. Adam Bujnowski bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Pok. 105 EA Tel 1684 Ochrona systemów informacyjnych Adam Bujnowski bujnows@biomed.eti.pg.gda.pl Pok. 105 EA Tel 1684 Program przedmiotu Pojęcia podstawowe, kryteria bezpiecznego systemu Typowe ataki I powody agresji, główne

Bardziej szczegółowo

2.2 Monitory stanowisk, na których przetwarzane są dane osobowe muszą zostać tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd w te dane.

2.2 Monitory stanowisk, na których przetwarzane są dane osobowe muszą zostać tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd w te dane. Procedura Użytkowania Komputerów Celem tej procedury jest określenie zasad korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych w nim zainstalowanych, a będących własnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista zagroŝeń dla systemu informatycznego

Przykładowa lista zagroŝeń dla systemu informatycznego Załącznik nr 2 Przykładowa lista zagroŝeń dla systemu informatycznego Oddziaływanie na zasób Lp. ZagroŜenie Kategoria Zasób Szczegółowy opis zagroŝenia Poufność ntegralność Dostępność 1. Atak socjotechniczny

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą?

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Warszawa, 9 października 2014r. Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Grzegorz Długajczyk ING Bank Śląski Które strony popełniały najwięcej naruszeń w ostatnich 10 latach?

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Phishing i pharming, czyli Bezpieczny Internet po raz dziesiąty

Phishing i pharming, czyli Bezpieczny Internet po raz dziesiąty Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 25 sierpnia 2015, 15:46 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 11 lutego 2014 Phishing i pharming, czyli Bezpieczny Internet po raz dziesiąty Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC CO TO JEST CYBERPRZEMOC? REGULACJE PRAWNE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU

CYBERPRZEMOC CO TO JEST CYBERPRZEMOC? REGULACJE PRAWNE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU CYBERPRZEMOC CO TO JEST CYBERPRZEMOC? REGULACJE PRAWNE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU CO TO JEST CYBERPRZEMOC? Przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013. Bezpieczeństwo w Internecie

Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013. Bezpieczeństwo w Internecie Mariusz Bodeńko Olsztyn, 06.12.2013 Bezpieczeństwo w Internecie O mnie Pracuję od kilku lat jako administrator sieci i systemów, odpowiedzialny za ich działanie i rozwój oraz bezpieczeństwo infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

MidpSSH - analiza bezpieczeństwa

MidpSSH - analiza bezpieczeństwa MidpSSH - analiza bezpieczeństwa Bartłomiej Bonarski Paweł Brach Gabriel Kłosiński Piotr Mikulski 18 marca 2009 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Identyfikacja stron procesu 4 2.0.1 Użytkownicy posiadające domyślne

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA. Wykład z 23 października 2014 roku

PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA. Wykład z 23 października 2014 roku PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA Wykład z 23 października 2014 roku Przyczyny pojawienia się przestępczości komputerowej A. Gwałtowny rozwój techniki. B. Przetwarzanie ogromnej ilości informacji i danych. C.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA

CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA CYBERPRZEMOC I INNE ZAGROŻENIA Cyberprzemoc jest to: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem: Internetu, narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e- mail,

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemu informatycznego banku. Informatyka bankowa, WSB w Poznaniu, dr Grzegorz Kotliński

Bezpieczeństwo systemu informatycznego banku. Informatyka bankowa, WSB w Poznaniu, dr Grzegorz Kotliński 1 Bezpieczeństwo systemu informatycznego banku 2 Przyczyny unikania bankowych usług elektronicznych 60% 50% 52% 40% 30% 20% 10% 20% 20% 9% 0% brak dostępu do Internetu brak zaufania do bezpieczeństwa usługi

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Uczelnianej Sieci Komputerowej

Uczelnianej Sieci Komputerowej Załącznik nr 1. (do Regulaminu Organizacyjnego Akademickiego Centrum Informatyki ATH) Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi MS Office365 w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013

E safety bezpieczny Internet. Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 E safety bezpieczny Internet Mariusz Bodeńko Białystok, 04.12.2013 O mnie Obecnie od kilku lat administrator sieci i systemów wykorzystywanych w zakładzie produkcyjnym, odpowiedzialny za ich działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski

Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Praca magisterska Zagrożenia warstwy drugiej modelu OSI - metody zabezpieczania i przeciwdziałania Autor: Miłosz Tomaszewski Opiekun: Dr inż. Łukasz Sturgulewski Internet dziś Podstawowe narzędzie pracy

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Czym jest bezpieczeństwo informacji? Bezpieczeństwo informacji to: (teoretycznie) stan wolny od

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r.

Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r. Szczegółowe warunki dotyczące rozwiązań CLOUD Wersja z dnia 29 grudnia 2010 r. DEFINICJE Cloud: Technologia umożliwiająca zdalny dostęp do wybranych zasobów oraz przestrzeni dyskowej. Konto przedpłacone:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej 1 Bezpieczeństwo bankowości internetowej Jędrzej Grodzicki Prezes Związek Banków Polskich Galowa Konferencja Asseco Poland SA organizowanej dla Zarządów Banków Spółdzielczych korzystających z rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl

Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl Przeglądarka - juŝ nie najsłabsze ogniwo - laboratorium technologii WebCheck Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagroŝenia związane

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA 12 października to Dzień Bezpiecznego Komputera. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

(argument dla męskiej m. ęści populacji)

(argument dla męskiej m. ęści populacji) 1 Techniczne i organizacyjne uwarunkowania świadczenia usług ug bankowości elektronicznej Jakie warunki należy y spełni nić aby świadczyć usługi ugi bankowości elektronicznej? 2 Zapraszam na stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne Ryzyka cybernetyczne W dobie technologicznego rozwoju i danych elektronicznych zabezpieczenie się przed szkodami cybernetycznymi staje się konieczne. Według ekspertów ryzyka cybernetyczne będą w najbliższych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet I Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej Katowice, 8-9 stycznia 2009 Michał Kurek, Aleksander Ludynia Cel prezentacji Wskazanie skali

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY W CELACH TESTOWYCH

UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY W CELACH TESTOWYCH REGULAMIN DLA UMÓW O USŁUGI UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY W CELACH TESTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy zawieraniu Umów o usługi udostępnienia infrastruktury informatycznej

Bardziej szczegółowo

Przestępstwa Komputerowe (Internet, crakers, nielegalne oprogramowanie)

Przestępstwa Komputerowe (Internet, crakers, nielegalne oprogramowanie) Przestępstwa Komputerowe (Internet, crakers, nielegalne oprogramowanie) WSTĘP Przestępstwa komputerowe są coraz częstszymi wydarzeniami. Ludzie tak zwani Hackerzy mają coraz większe pole do popisu od kiedy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo