MPU. Instrukcja użytkownika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPU. Instrukcja użytkownika. www.mpu.tylda.pl"

Transkrypt

1 MPU Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o Zielona Góra ul. Wazów 6a tel wersja

2 2 Spis treści Rozdział I Informacje wstępne Konta użytkowników Logowanie do programu Konta użytkowników Konto Administratora programu Hasła do kont Okresowa zmiana hasła Rejestracja Baza uczestników projektów Import uczestników Baza firm i instytucji Rozdział II Moduł MPU Spis projektów Edycja projektu Dane podstawowe Grupy uczestników Terminarz do Załącznika Wskaźniki Budżet Uczestnicy Dodawanie/edycja Zakładka: Dane uczestnika Automatyczna aktualizacja danych uczestników w bazie Zakładka: Udzielone wsparcie / Zatrudnienie Zakładka: Koszty / Szkolenia / Umowa Rejestr kosztów Dodawanie/edycja Pozostałe zakładki Terminarz Postęp rzeczowy realizacji projektu... 33

3 Pracownicy i karta pracy Tryb przeprowadzonego zamówienia Ankiety Wydruki Eksport/import uczestników Eksport uczestników do PEFS Import uczestników z PEFS Import bez wskaźników Import ze wskaźnikami Import uczestników instytucjonalnych Eksport uczestników w modułach MPU Import uczestników w modułach MPU Import uczestników w formularzu PEFS Eksport kosztów do GWP Ustawienia Rozdział III Pozostałe informacje Historia uczestników Przetwarzanie danych osobowych Kopia zapasowa Opcje administracyjne Logowania do programu Optymalizacja i naprawa bazy danych... 58

4 4 Rozdział I Informacje wstępne 1. Konta użytkowników 1.1. Logowanie do programu Aby uruchomić program MPU, należy się do niego zalogować. Po instalacji programu tworzone jest automatycznie konto Administratora programu: login: admin hasło: admin Po uruchomieniu programu zalecana jest zmiana hasła konta Administratora na inne. Okno logowania do programu 1.2. Konta użytkowników Moduł obsługi kont użytkowników dostępny jest w menu Ustawienia / Użytkownicy / Zarządzaj kontami. Dostęp do modułu posiada Administrator oraz użytkownicy, którym nadane zostały odpowiednie uprawnienia.

5 5 W module należy utworzyć konta dla wszystkich pracowników obsługujących program. Każdemu użytkownikowi można nadać indywidualne uprawnienia. Moduł obsługi kont użytkowników 1.3. Konto Administratora programu Konto Administratora posiada pełne uprawnienia do używania i konfiguracji programu. Dla konta Administratora należy utworzyć nowe, trudne do odgadnięcia hasło, które należy zapamiętać i szczególnie chronić, gdyż tylko ono daje możliwość pełnej kontroli nad programem i innymi kontami użytkowników. Konta nie należy używać do codziennej pracy z programem. Do tego celu powinny służyć osobne konta użytkowników, dla których można zdefiniować odpowiednie uprawnienia.

6 Hasła do kont Każdy użytkownik, bez względu na posiadane uprawnienia, ma możliwość zmiany swojego hasła. Opcja dostępna jest w menu Ustawienia / Użytkownicy / Zmień hasło dla: Nazwa konta. Wymagania dotyczące haseł: długość od 8 do 20 znaków dozwolone znaki: 0-9, a-z, A-Z hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę, jedną małą literę i jedną wielką literę 1.5. Okresowa zmiana hasła Program posiada funkcję okresowego wymuszania zmiany hasła przez użytkowników. Funkcję można wyłączyć w ustawieniach programu (menu Ustawienia / Ustawienia, zakładka Inne). Uprawnienia do jej modyfikacji posiada tylko Administrator. Opcja umożliwiająca wyłączenie okresowej zmiany hasła Jeśli funkcja jest aktywna, każdemu użytkownikowi co 30 dni wyświetli się okno zmiany hasła na nowe. Okno okresowej zmiany hasła

7 7 2. Rejestracja Program udostępniany jest w wersji demonstracyjnej na okres 60 dni od daty pierwszego użycia (dodania uczestnika projektu). W tym okresie można przetestować program i zapoznać się z jego możliwościami. W okresie testowym program posiada funkcjonalność wersji pełnej (brak ograniczeń). Po 60 dniach program zostaje zablokowany (brak możliwości wprowadzania nowych danych). Aby kontynuować korzystanie z programu po okresie testowym należy wykupić licencję i zarejestrować program. Więcej informacji o sposobie udzielania licencji i dostępnych pakietach dostępne w firmie TYLDA Sp. z o.o. Przed rejestracją programu należy skontaktować się z firmą TYLDA Sp. z o.o. w celu omówienia szczegółów licencji. Jak zarejestrować program? Po wykupieniu licencji można zarejestrować program. Rejestracja przebiega w 5 krokach: Krok 1 Wybierz rodzaj licencji: roczną lub okresową. Krok 2 Dla licencji rocznej należy wybrać rok, w którym licencja ma obowiązywać. Dla licencji okresowej należy wybrać okres, w którym licencja ma obowiązywać. Krok 3 Wygeneruj kod aktywacyjny i za pomocą formularza na stronie /aktywacja.php prześlij go do firmy TYLDA Sp. z o.o. Krok 4 Firma TYLDA Sp. z o.o. na podstawie przesłanego kodu aktywacyjnego odeśle numer licencji, który należy wprowadzić i kliknąć przycisk [Rejestruj].

8 8 Moduł rejestracji programu Generowanie kodu aktywacyjnego należy przeprowadzać na komputerze, na którym program MPU będzie używany. Generowany kod aktywacyjny jest inny dla każdego komputera. Przesłany numer licencji jest ściśle powiązany z kodem aktywacyjnym i będzie działał tylko na komputerze, na którym wygenerowano kod aktywacyjny. W przypadku posiadania kilku licencji, należy wygenerować kody aktywacyjne na każdym stanowisku.

9 9 3. Baza uczestników projektów Baza uczestników dostępna jest w menu Projekty / Uczestnicy oraz z poziomu edycji projektów. Dzięki niej dane osoby biorącej udział w kilku projektach wystarczy wprowadzić tylko raz, a następnie kilkoma kliknięciami można je wstawić tam, gdzie są ponownie potrzebne. Baza uczestników projektów Ramka Dane opiekuna/pełnomocnika nie jest w programie wykorzystywana. Pole PESEL jest zawsze wymagane. Jeśli numer PESEL nie jest znany, należy wpisać (11 zer).

10 Import uczestników W programie można importować dane uczestników z plików tekstowych oddzielanych znakami tabulacji (np. utworzonych w programie Microsoft Excel). Opcja dostępna jest w spisie uczestników (przycisk [Wstaw]). Opcja importu uczestników Format pliku (25 kolumn) 1. Imię (wymagane) 2. Drugie imię 3. Nazwisko (wymagane) 4. Imię ojca 5. PESEL (wymagany prawidłowy nr albo puste) 6. NIP 7. Nr i seria dowodu osobistego 8. Kto wydał dowód osobisty 9. Data urodzenia (wymagane) format: RRRR-MM-DD 10. Telefon stacjonarny 11. Telefon komórkowy 12. Adres 13. Ulica 14. Dom 15. Lokal 16. Kod pocztowy 17. Miejscowość 18. Województwo 19. Powiat 20. Płeć (wymagane) format: kobiety: K lub 0 (zero); mężczyźni: M lub Czy dziecko (wymagane) format: jeśli tak: 1; jeśli nie: 0 (zero) 22. Czy mieszkaniec wsi (wymagane) format: jeśli tak: 1; jeśli nie: 0 (zero) 23. Czy mieszkaniec DPC (wymagane) format: jeśli tak: 1; jeśli nie: 0 (zero); jeśli nie dotyczy: pole aktualnie niewykorzystywane - może być puste 25. Wykształcenie (wymagane) format: 0 - brak danych, 1 - brak wykształcenia, 2 - podstawowe, 3 - gimnazjalne, 4 - ponadgimnazjalne, 5 - pomaturalne, 6 - wyższe

11 11 4. Baza firm i instytucji Baza firm i instytucji dostępna jest w menu Projekty / Firmy, instytucje oraz z poziomu edycji projektów. Dzięki niej dane instytucji wystarczy wprowadzić w programie tylko raz, a następnie można wstawić je z bazy tam, gdzie są potrzebne. Baza firm i instytucji Dla każdej instytucji można utworzyć listę rachunków bankowych.

12 12 Rozdział II Moduł MPU 5. Spis projektów Moduł MPU dostępny jest w menu Projekty / Monitoring Projektów Unijnych. Moduł MPU spis projektów Moduł podzielony jest na trzy części: 1. Panel środkowy którego główną część zajmuje rejestr projektów z możliwością filtrowania wg okresu oraz sortowania 2. Panel lewy zawierający podstawowe informacje o wybranym projekcie 3. Panel prawy z opcjami dodawania, edycji i usuwania projektów

13 13 6. Edycja projektu Okno edycji projektu podział na zakładki W oknie edycji projektu wszystkie informacje zostały podzielone na 9 zakładek. Dodatkowo istnieje osobny moduł do wydruku różnego rodzaju raportów. Wszystkie elementy modułu zostały opisane w kolejnych punktach (7-12). Uprawnienia do edycji projektu Moduł do zmiany uprawnień dostępny jest w prawym, dolnym rogu okna edycji projektu. Położenie opcji Uprawnienia Każdy projekt posiada swojego opiekuna z pełnymi uprawnieniami do zarządzania projektem (pole Opiekun projektu). Dodatkowo opiekun może wskazać osoby upoważnione do edycji projektu (na liście Osoby uprawnione). Moduł Uprawnienia

14 14 7. Dane podstawowe Edycja projektu Zakładka Projekt Dane podstawowe projektu zamieszczone są na zakładkach : Projekt zawierającej opis projektu, dane podstawowe i teleadresowe instytucji oraz szczegóły wsparcia Projekt c.d. na której należy skonfigurować grupy uczestników, terminarz do Załącznika 2 oraz wskaźniki Grupy uczestników Opcje konfiguracji grup uczestników Grupy uczestników konfigurowane są osobno dla każdego roku. Każdy uczestnik projektu musi zostać przypisany przynajmniej do jednej z grup.

15 Terminarz do Załącznika 2 Opcje konfiguracji terminarza do Załącznika 2 Terminarz wykorzystywany jest do wydruku Załącznika 2 (więcej informacji w punkcie 12) i jest wymagany tylko jeśli: pierwszy okres sprawozdawczy w dowolnym roku trwania projektu nie zaczyna się w styczniu lub sprawozdania są robione w innych przedziałach okresu niż: 1, 2, 3 lub 6 miesięcy. W terminarzu należy uwzględnić wszystkie okresy sprawozdawcze od początku projektu. Między kolejnymi okresami musi być zachowana ciągłość. Dodawanie wielu okresów jednocześnie Istnieje możliwość dodania do projektu kilku okresów jednocześnie. W tym celu należy wybrać całkowity okres do podziału i zaznaczyć opcję Podziel wybrany okres na przedziały miesięczne. Moduł dodawania okresu do terminarza

16 Wskaźniki Opcje konfiguracji wskaźników W programie oprócz wskaźników stałych (górna tabela) można również wprowadzać wskaźniki dodatkowe (dolna tabela). Wskaźniki stałe Przy wskaźnikach stałych istnieje tylko możliwość edycji wartości docelowej wskaźnika. Przycisk [Resetuj wskaźniki] tworzy na nowo listę wskaźników (usuwana jest wartość docelowa). Wskaźniki dodatkowe Wskaźniki dodatkowe tworzone są osobno dla każdego roku. Wskaźniki można dowolnie sortować lub zresetować kolejność (zostaną posortowane w kolejności wprowadzania do projektu). W programie dostępne są dwa rodzaje wskaźników: wskaźniki ustawiane ręcznie podczas edycji danych uczestnika oraz wskaźniki wg form wsparcia, liczone automatycznie wg wybranych form wsparcia uczestników

17 17 Okno edycji wskaźników Opis dostępnych opcji: Nazwa nazwa wskaźnika Ilość wartość docelowa wskaźnika Akronim pole wykorzystywane przy eksporcie i imporcie danych (dokładny opis zamieszczony jest w punktach 13.3 i 13.4) Wskaźnik liczony na rozpoczęcie/zakończenie udziału określenie kiedy wskaźnik ma być liczony Wskaźnik wg form wsparcia oznaczenie, że wskaźnik jest liczony wg form wsparcia (należy wybrać właściwą formę) Bilans otwarcia można tu wprowadzić wartości, które będą dodawane w Załączniku 2 w kolumnach Mp.

18 18 8. Budżet Edycja projektu Zakładka Budżet Na zakładce należy wprowadzić budżet dla każdego roku trwania projektu. Przy dodawaniu zadania podajemy tylko jego nazwę. Środki są automatycznie obliczane ze wszystkich działań należących do zadania. Koszty pośrednie W budżecie istnieje także możliwość zdefiniowania Kosztów pośrednich. W tym celu, podczas dodawania nowego zadania, należy zaznaczyć opcję Koszty pośrednie. Okno dodawania zadania z zaznaczoną opcją Koszty pośrednie

19 19 Po zapisaniu zadania, w tabeli Działania zostanie automatycznie utworzona pozycja Koszty pośrednie, gdzie należy zdefiniować pole Środki. Ścieżki uczestnictwa Opcja [Ścieżki uczestnictwa] została opisana w punkcie 9.1. Kopiowanie budżetu Program posiada opcję kopiowania budżetu z jednego roku na inny. Aby skopiować budżet należy kliknąć [Kopiuj budżet] i w okienku wpisać, na który rok ma być skopiowany. Budżet można kopiować tylko na rok, dla którego nie został jeszcze zdefiniowany.

20 20 9. Uczestnicy Edycja projektu Zakładka Uczestnicy Zakładka zawiera rejestr uczestników biorących udział w projekcie. Uczestników można filtrować wg następujących kryteriów: Pola: nazwisko, PESEL, miejscowość Płeć Obszar: wiejski/miejski Rodzaj uczestnika: indywidualny/instytucjonalny Rodzaj przyznanego wsparcia Pole: Udział w projekcie w ramach Przedział wiekowy Formy wsparcia: pierwsze/ostatnie/powracający Status uczestnictwa: formy niezakończone/zakończone/przerwane Status zatrudnienia Grupy uczestników Typ instytucji Okres rozpoczęcia udziału

21 21 Eksport/import uczestników Program umożliwia różnego rodzaju eksporty i importy danych. Opcja dostępna jest pod przyciskiem [Eksport/import uczestników] i została szczegółowo opisana w punkcie 13. Opcje eksportu i importu uczestników Bilans otwarcia Bilans dostępny jest pod przyciskiem [Bilans otwarcia] i umożliwia wprowadzenie danych początkowych do Załącznika 2 (dodawanych w kolumnach Mp). Moduł Bilans otwarcia projektu Sprawdzanie błędnych danych uczestników Program posiada moduł sprawdzania poprawności danych uczestników przycisk [Błędy]. Wyszukiwane są nieprawidłowo wypełnione lub puste pola zależnie od wybranych kryteriów sprawdzania. Z poziomu modułu można uruchomić edycję uczestnika zawierającego błędne dane.

22 22 Moduł Raport błędów Opcja dodawania powracającego uczestnika Opcja przyspiesza dodawanie do projektu uczestnika powracającego. Po wybraniu z listy uczestników osoby, która powraca do projektu i kliknięciu [Dodaj powracającego], program otworzy okno dodawania nowego uczestnika z częściowo wypełnionymi danymi Dodawanie/edycja Informacje o uczestniku podzielone zostały na trzy zakładki. Okno edycji uczestnika podział na zakładki Ścieżki uczestnictwa W prawym dolnym rogu okna dostępna jest opcja [Ścieżki uczestnictwa w projekcie]. Położenie opcji Ścieżki uczestnictwa w projekcie

23 23 Opcja służy do tworzenia planowanych ścieżek udziału w poszczególnych zadaniach dla uczestników. Dzięki ścieżkom można szybko sprawdzić uczestników, którzy wzięli (lub nie wzięli) udział w projekcie. Aby utworzyć ścieżkę dla uczestnika należy wybrać [Ścieżki uczestnictwa w projekcie]. Otworzy się moduł Ścieżki uczestnictwa, w którym należy wybrać zadania, w których uczestnik planuje brać udział. Moduł Ścieżki uczestnictwa Aby sprawdzić ilu uczestników, którzy planowali udział w danym zadaniu rzeczywiście do niego przystąpiło, należy w oknie edycji projektu, na zakładce Budżet wybrać odpowiednie zadanie i kliknąć [Ścieżki uczestnictwa]. Otworzy się okno ze spisem wszystkich uczestników z zaplanowanym udziałem w zadaniu oraz oznaczeniem, czy rzeczywiście wzięli w nim udział. Okno ze spisem uczestników planujących udział w wybranym zadaniu Domyślne dane uczestnika W ustawieniach, opisanych w punkcie 15, można podać domyślne dane uczestników, które będą automatycznie wypełniane podczas dodawania nowych osób do projektu.

24 Zakładka: Dane uczestnika Edycja uczestnika Zakładka Dane uczestnika Zakładka zawiera informacje takie jak: podstawowe dane uczestnika dane kontaktowe odbiorcy danych osobowych (dokładny opis w punkcie 17) Po wprowadzeniu numeru PESEL program automatycznie wypełnia pola Płeć i Wiek. Dodatkowo sprawdzane jest, czy osoba o podanym numerze PESEL już wcześniej nie brała udziału w projekcie. W przypadku osób powracających program zaproponuje zaznaczenie opcji Osoba powróciła do projektu (Tak) oraz wpisanie informacji o poprzednich formach wsparcia w polu Inne informacje.

25 Automatyczna aktualizacja danych uczestników w bazie Dodanie uczestnika do bazy uczestników Podczas dodawania/edycji uczestnika program każdorazowo sprawdza, czy osoba o danym numerze PESEL jest już w bazie uczestników. W przypadku gdy osoby nie ma, program proponuje dodanie jej do bazy. Wybierz: [Tak], aby dodać uczestnika do bazy [Nie], aby zapisać uczestnika bez dodania do bazy [Anuluj], aby powrócić do edycji uczestnika. Aktualizacja danych uczestnika w bazie uczestników W przypadku gdy podczas dodawania/edycji uczestnika program znajdzie osobę o danym numerze PESEL - porównywane są wszystkie dane uczestnika (aktualnie wprowadzone z tymi w bazie uczestników). Jeśli dane nie są zgodne to program uruchomi moduł Aktualizacji danych uczestnika, o czym poinformuje komunikatem:

26 26 Otworzy się moduł Aktualizuj dane Uczestnika. Moduł aktualizacji danych uczestnika Moduł podzielony jest na dwie części: część lewa zawiera dane wczytane z bazy uczestników część prawa zawiera dane z projektu. Podczas aktualizacji zapisane zostaną informacje z prawej części. Dane różniące się zostały wyróżnione kolorem (pola tekstowe) lub pogrubieniem (pozostałe pola). Dodatkowo można wybrać, które informacje mają zostać zaktualizowane zaznaczając odpowiednie opcje obok pól. Na górze okna umieszczone są opcje umożliwiające jednoczesne zaznaczenie/odznaczenie wszystkich opcji.

27 Zakładka: Udzielone wsparcie / Zatrudnienie Edycja uczestnika Zakładka Udzielone wsparcie / Zatrudnienie Zakładka zawiera informacje takie jak: dodatkowe informacje o udziale uczestnika w projekcie (rodzaj wsparcia, okres uczestnictwa, status zakończenia itp.) status zatrudnienia grupy uczestników listę zadań listę wskaźników dodatkowych (opis konfiguracji w punkcie 7.3) Każdy uczestnik musi mieć przypisaną przynajmniej jedną grupę i jedno zadanie. Zmiana pola Data rozpoczęcia może spowodować automatyczną zmianę w polu Wiek oraz na listach: Grupy uczestników, Zadania i Wskaźniki.

28 Zakładka: Koszty / Szkolenia / Umowa Edycja uczestnika Zakładka Koszty / Szkolenia / Umowa Zakładka zawiera następujące informacje: poniesione przez uczestnika koszty harmonogram szkoleń dane do umowy wkład własny Okna Dodaj koszty i Dodaj szkolenie

29 Rejestr kosztów Edycja projektu Zakładka Rejestr kosztów Zakładka zawiera rejestr kosztów poniesionych w ramach projektu. Koszty podzielone są na lata. Dodatkowo można je filtrować wg: zadań daty wystawienia daty zapłaty (lub jej braku) Eksport kosztów Program umożliwia eksport danych do Generatora Wniosków Płatniczych. Opcja dostępna jest pod przyciskiem [Eksport kosztów] i została szczegółowo opisana w punkcie 14. Opcje eksportu kosztów

30 30 Opcja kopiowania kosztów Opcja przyspiesza dodawanie do projektu powtarzających się kosztów. Po wybraniu z listy kosztów pozycji, którą chcemy skopiować i kliknięciu [Kopiuj wpis], program otworzy okno dodawania nowego kosztu z częściowo wypełnionymi danymi Dodawanie/edycja Informacje o kosztach podzielone zostały na dwie zakładki. Okno edycji kosztu zakładka Opis kosztu Zakładka: Opis kosztu Zakładka zawiera wszystkie podstawowe informacje o koszcie z ogólną kwotą. Opcję obliczania pola Kwota netto na podstawie pola Kwota brutto należy skonfigurować w ustawieniach (opis w punkcie 15). Wpisane w ustawieniach wartości procentowe dostępne będą w menu pod przyciskiem [%].

31 31 Zakładka: Podział kosztu Okno edycji kosztu zakładka Podział kosztu Koszt całkowity podany na zakładce Opis kosztu można rozbić na koszty składowe, dodając informację o rachunku bankowym, z którego robiony był przelew. Rachunkami bankowymi można zarządzać po kliknięciu [Pokaż rejestr rachunków bankowych] (opcja dostępna jest także w oknie edycji projektu, na zakładce Rejestr kosztów). Rejestr przelewów Rejestr kosztów składowych, czyli przelewów, dostępny jest w oknie edycji projektu, na zakładce Rejestr kosztów. Położenie opcji Rejestr przelewów Przelewy można filtrować wg: rachunku bankowego, statusu wykonania i okresu. Istnieje możliwość edycji kosztu składowego bezpośrednio z tego modułu.

32 32 Moduł Rejestr przelewów

33 Pozostałe zakładki Poniżej opisane zostały funkcje programu z pozostałych zakładek Terminarz Jest to rejestr terminów dotyczących projektu. Każdy termin posiada status Aktywny. Istnieje możliwość wyszukiwania terminów: zaległych, zbliżających się, ze statusem Aktywny oraz z wybranego okresu Postęp rzeczowy realizacji projektu Jest to rejestr zawierający informacje o realizowanych działaniach. Każda pozycja powiązana jest z konkretnym zadaniem i posiada status zakończenia realizacji. Wpisy można filtrować wg: statusu zakończenia oraz okresu.

34 Pracownicy i karta pracy Jest to rejestr pracowników pracujących nad projektem. Dla każdego pracownika istnieje możliwość prowadzenia Kart pracy, w której można zapisywać czas pracy oraz wykonywane czynności Tryb przeprowadzonego zamówienia Jest to prosty rejestr zamówień oraz ich wykonawców, z możliwością sortowania wg okresu Ankiety Jest to rejestr szablonów ankiet oraz ankiet wypełnionych przez uczestników projektu. Sumaryczne wyniki ankiet można eksportować do pliku tekstowego.

35 Wydruki Moduł wydruku raportów dostępny jest w oknie edycji projektu. Położenie opcji Drukuj Większość raportów posiada opcje konfiguracyjne dostępne pod listą dostępnych raportów. Moduł Wybierz wydruk Załącznik nr 2 Załącznik 2 można drukować wg standardowych okresów, tzn. co 1, 2, 3 lub 6 miesięcy lub wg terminarza opisanego w punkcie 7.2. Aby wydrukować dokument wg okresu z terminarza, należy zaznaczyć opcję Drukuj wg terminarza. Opcja ta jest dostępna tylko jeśli utworzony jest prawidłowy terminarz.

36 36 Ustawienia do Załącznika 2 wybór standardowego okresu Ustawienia do Załącznika 2 wybór okresu z terminarza Dane z raportu można również zapisać do pliku tekstowego, który można potem edytować np. w programie Microsoft Excel. Opcje konfiguracyjne do Załącznika 2 dostępne są również w ustawieniach, opisanych w punkcie 15. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Raport został podzielony na 2 części: dane instytucji i pracowników instytucji dane osób uczestniczących z własnej inicjatywy Lista obecności oraz lista przekazania materiałów promocyjnych Przy obydwu listach należy podać czego dokument dotyczy. Dodatkowo na liście obecności można wybrać liczbę kolumn na wydruku. Na wydrukach można także umieścić w nagłówku własne logo. W tym celu należy w katalogu z zainstalowanym programem utworzyć plik w formacie JPG, o wymiarach 718x100 pikseli i nazwie pefs_logo.jpg. Budżet Plan finansowy Raport zawiera informacje o środkach planowanych i wykorzystanych z podziałem na zadania i działania. Rejestr kosztów budżetu zestawienia dokumentów Załącznik nr 1 Wydruk zawiera spis dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Istnieje możliwość wydruku kwartalnego oraz rocznego.

37 37 Zestawienia beneficjentów ostatecznych Załącznik nr 1 Raport można wydrukować w dwóch wersjach: z podziałem na zadania bez podziału na zadania (drukowana jest większa ilość danych) Lista uczestników Wydruk obejmuje wszystkich uczestników aktualnie wyświetlonych na zakładce Uczestnicy. Pozostałe raporty W programie dostępne są również następujące raporty: Postęp rzeczowy realizacji projektu Zestawienie Beneficjentów Ostatecznych opieka nad dziećmi do lat 7 Zestawienie Beneficjentów Ostatecznych poniesione koszty Zestawienie Beneficjentów Ostatecznych, którzy przerwali udział w projekcie Załącznik nr 3 Wkład własny Harmonogram szkoleń Karta pracy Tryb przeprowadzonego zamówienia

38 Eksport/import uczestników Opcje eksportu i importu uczestników dostępne są w oknie edycji projektu na zakładce Uczestnicy. Opcje eksportu i importu uczestników Eksport uczestników do PEFS Aby wyeksportować dane uczestników do formularza PEFS należy: w filtrze pod tabelą wybrać rodzaj uczestników (indywidualni/instytucjonalni) w menu wybrać opcję Eksportuj uczestników do PEFS w okienku dialogowym wpisać nazwę pliku i zatwierdzić. Dane eksportowane są do pliku tekstowego (txt) jako tekst rozdzielany znakami tabulacji. Eksportowani są wszyscy uczestnicy wyświetlani aktualnie w tabeli.

39 Import uczestników z PEFS Rejestracja programu Opcja importu danych z formularza PEFS dostępna jest tylko w zarejestrowanej wersji programu. Po wybraniu tej opcji w wersji demonstracyjnej wyświetlone zostanie okienko Rejestracja. Import uczestników - okno Rejestracja Zawiera ono kod umożliwiający otrzymanie numeru licencji, ważnego przez okres jednego miesiąca, w celu przetestowania tej opcji programu. Aby otrzymać numer licencji należy: Skopiować wyświetlony kod. Przejść do formularza aktywacyjnego na stronie /aktywacja.php. Wkleić kod w formularzu aktywacyjnym, wypełnić pozostałe pola i wysłać wiadomość. W odpowiedzi odesłany zostanie numer licencji, który należy wkleić w oknie rejestracji programu dostępnym w menu O programie/rejestracja (ostatnia pozycja formularza) Import bez wskaźników Eksport danych z formularza PEFS Aby zaimportować dane uczestników do modułu MPU, należy wcześniej wyeksportować te dane z formularza PEFS. W tym celu należy kolejno wykonać następujące czynności: Otwieramy formularz PEFS w programie Microsoft Excel Odkrywamy arkusz Dane uczestników o Klikamy prawym klawiszem myszki na arkuszu PEFS dane beneficjentów i wybieramy z menu opcję Odkryj

40 40 o A następnie wybieramy arkusz Dane uczestników i klikamy [OK] Wybieramy arkusz Dane uczestników Zapisujemy arkusz jako Tekst (rozdzielany znakami tabulacji) Import danych w module MPU Po otwarciu utworzonego wcześniej pliku pojawi się okno: Moduł Importuj uczestników z PEFS

41 41 Przed importem danych można przeprowadzić ich analizę klikając [Analizuj dane]. W przypadku wystąpienia błędów, można je ręcznie poprawić w pliku tekstowym i ponownie przeprowadzić analizę, a następnie import danych. Ustawienia importu Domyślna wartość pola Udział w projekcie w ramach Opcja umożliwia automatyczne wypełnienie pola Udział w projekcie w ramach wszystkim importowanym uczestnikom. Kontrola pola Wiek Opcja umożliwia kontrolę lub automatyczną korektę pola Wiek w chwili przystąpienia do projektu (dotyczy tylko osób z prawidłowym numerem PESEL). prawidłowy wiek tylko dokładnie jako prawidłowy wiek traktuje tylko dokładny wiek w dniu przystąpienia do projektu prawidłowy wiek tylko rocznikowo jako prawidłowy wiek traktuje tylko wiek liczony rocznikowo w dniu przystąpienia do projektu prawidłowy wiek tylko dokładnie lub rocznikowo jako prawidłowy wiek traktuje tylko dokładny wiek w dniu przystąpienia do projektu lub wiek liczony rocznikowo w dniu przystąpienia do projektu popraw automatycznie wiek dokładnie automatycznie koryguje wiek wg dokładnego wieku w dniu przystąpienia do projektu popraw automatycznie wiek rocznikowo automatycznie koryguje wiek wg wieku liczonego rocznikowo w dniu przystąpienia do projektu Przy braku Ulicy wstaw Miejscowość Wybranie tej opcji powoduje automatyczne wstawienie nazwy Miejscowości w polu Ulica u osób z pustym polem Ulica. Kontroluj powtarzające się w pliku numery PESEL Wybranie tej opcji spowoduje, że powtarzające się numery PESEL będą traktowane jako błędy.

42 42 Wymagane pola Ulica i Szczegóły wsparcia Brak wybranego pola traktowany jest jako błąd. Pomiń sprawdzanie numeru PESEL Wybranie tej opcji powoduje pomijanie kontroli poprawności dla pola PESEL. Wyłączona zostaje także kontrola poprawności wieku i płci na podstawie numeru PESEL. Pomiń sprawdzanie Szczegółów zatrudnienia Wybranie tej opcji powoduje pomijanie kontroli poprawności dla pól dotyczących zatrudnienia uczestnika. Raport bez danych osobowych Po wybraniu tej opcji w Raporcie usunięte zostaną dane osobowe uczestników. Ręcznie popraw błędy przy imporcie W przypadku znalezieniu błędnych danych uczestnika, przy wybranej tej opcji otwarty zostanie moduł edycji danych. Błędne dane uczestnika (oznaczone kolorem lub pogrubieniem) można poprawić, a następnie importować do programu. Import uczestników - moduł Edytuj pozycję

43 Import ze wskaźnikami Uczestnicy, zależnie od priorytetu i działania, mają często dodatkowe wskaźniki, które są zawarte w Załączniku 2. Przykład dla działania 1.1. przedstawiony jest na rysunku (pozycja Kluczowy pracownik PSZ). Edycja uczestnika dodatkowy wskaźnik Wykonując import wg opisu z poprzedniego punktu wczytamy uczestników bez informacji o tych wskaźnikach. Aby uzupełnić te informacje należałoby edytować wszystkich zaimportowanych uczestników i ustawić im odpowiednie wskaźniki. Jest na to szybszy sposób. Wskaźniki można dodać uczestnikom już na poziomie eksportu danych z programu Microsoft Excel. Mając odblokowany arkusz Dane uczestników w formularzu PEFS (opis jak odblokować arkusz zamieszczony jest w punkcie ) można za kolumną DataWprowadzenia dodać nowe kolumny ze wskaźnikami. Ilość dodatkowych kolumn ze wskaźnikami zależna jest od priorytetu i działania. Dokładny opis kolumn dla danego projektu wyświetlany jest po wybraniu opcji Importuj uczestników indywidualnych z PEFS + wskaźniki. Przykład dla działania 1.1. poniżej.

44 44 Informacja o możliwych wskaźnikach oraz arkusz formularza PEFS z wypełnionymi wskaźnikami Wypełniony wskaźnikami arkusz Dane uczestników zapisujemy w programie Microsoft Excel jako Tekst (rozdzielany znakami tabulacji). Taki plik można zaimportować w module MPU po wybraniu opcji Importuj uczestników indywidualnych z PEFS + wskaźniki (import wygląda identycznie jak w punkcie ) Import uczestników instytucjonalnych Należy postępować jak przy imporcie uczestników indywidualnych (opis w punkcie ), z tą różnicą, że w formularzu PEFS należy odkryć arkusz Dane_pracownikow i z niego pobrać dane.

45 Eksport uczestników w modułach MPU Program umożliwia przenoszenie danych uczestników między różnymi programami MPU. Ułatwia to tworzenie Załącznika 2 z danych zebranych z różnych placówek. Ważne! Eksportowane dane nie zawierają informacji o Grupach i Zadaniach przypisanych do uczestników. Jeśli projekt zawiera dodatkowe wskaźniki, muszą one mieć przypisane unikalne akronimy (do wpisania w oknie edycji wskaźnika). Identyczne akronimy będą wymagane przy imporcie danych. Eksportować można wszystkich uczestników z projektu lub tylko z wybranego okresu (wg daty rozpoczęcia udziału). Moduł Eksport danych Aby wyeksportować dane najpierw należy utworzyć listę uczestników (przycisk [Pokaż dane]), a następnie kliknąć [Eksportuj]. Dane eksportowane są do pliku tekstowego (txt) jako tekst rozdzielany znakami tabulacji. Niedozwolona jest jakakolwiek modyfikacja utworzonego pliku. Edycja pliku uniemożliwi jego późniejszy import w programie.

46 Import uczestników w modułach MPU Zakładka: Import danych Aby zaimportować dane uczestników należy wykonać następujące czynności: otworzyć plik z danymi (przycisk[otwórz plik]) przeprowadzić analizę danych (przycisk[analizuj dane]) zaimportować dane (przycisk[importuj]). Moduł Import danych zakładka Import danych Jeśli uczestnicy w importowanym pliku mają przypisane wskaźniki dodatkowe (ich akronimy), to w projekcie, do którego ich importujemy muszą istnieć wskaźniki o takich samych akronimach. W przypadku ich braku otrzymamy komunikat: Podczas importu danych program sprawdza, czy w pliku nie ma osób, które już wcześniej były importowane do projektu za pomocą tego modułu. Jeśli takie osoby zostaną znalezione, import

47 47 danych możliwy jest dopiero po usunięciu wszystkich wcześniejszych importów. Program wyświetli wówczas komunikat podobny do tego na rysunku: Zakładka: Rejestr importów Zakładka służy do przeglądania i usuwania wcześniejszych importów oraz danych w nich zawartych. Moduł Import danych zakładka Rejestr importów Aby usunąć cały import należy wybrać [Usuń dane]. Aby wyświetlić uczestników z importu należy wybrać odpowiednią pozycję w tabeli i kliknąć [Pokaż dane]. Rejestr uczestników nie zawiera pozycji ręcznie usuniętych z projektu.

48 Import uczestników w formularzu PEFS Aby zaimportować dane uczestników do formularza PEFS, należy w oknie Dane uczestników projektu wybrać [Import] i wskazać plik z danymi. Formularz PEFS położenie opcji Import

49 Eksport kosztów do GWP Opcje eksportu kosztów do Generatora Wniosków Płatniczych dostępne są w oknie edycji projektu na zakładce Rejestr kosztów. Opcje eksportu kosztów Eksport do formatu XML Pliki w formacie XML można bezpośrednio importować w GWP (menu Otwórz-Import / Otwórz). Plik w tym formacie zawiera następujące informacje: Informacje o projekcie Dane beneficjenta Postęp finansowy realizacji projektu Postęp rzeczowy realizacji projektu Źródła sfinansowania wydatków Załącznik 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Eksport do formatu TXT Plik w formacie TXT zawiera tylko zestawienie dokumentów. Aby zaimportować go w programie GWP, należy przekonwertować go na format XLS (otworzyć w programie Microsoft Excel i zapisać jako Skoroszyt programu Excel ). Plik w formacie XLS można importować w programie GWP na zakładce Finanse, w pozycji Załącznik 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Przed importem w pozycji Postęp finansowy realizacji projektu należy dodać wszystkie zadania w projekcie (nazwy zadań w programie MPU i GWP muszą być identyczne).

50 Ustawienia Konfiguracja dla modułu MPU dostępna jest w menu Ustawienia / Ustawienia. Moduł Ustawienia MPU Domyślne dane uczestników wprowadzone dane będą automatycznie wypełniane podczas dodawania nowych uczestników Eksport uczestników do PEFS opcja dotycząca kolumny Powiat Załącznik nr 2 opcja decydująca o sposobie zaliczania uczestników w przedziałach wiekowych oraz wybór wersji załącznika (zawiera dodatkowe wersje załącznika, w większości przypadków należy używać wersji domyślnej) Możliwe wartości podatku w Rejestrze kosztów należy podać po przecinku wartości jakie mają być dostępne przy dodawaniu kosztów Ochrona danych osobowych opcja wymuszająca potwierdzanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przy uczestnikach (dokładniejszy opis zamieszczony jest w punkcie 17)

51 51 Rozdział III Pozostałe informacje 16. Historia uczestników Program umożliwia sprawdzenie, czy osoba brała udział w innych projektach. Moduł sprawdzania historii dostępny jest w następujących miejscach: menu Projekty / Historia moduł Uczestnicy przycisk [Historia] obok tabeli ze spisem uczestników Moduł Historia Aby sprawdzić historię osoby, należy w polu Wpisz nr PESEL lub Nazwisko wpisać wymaganą informację. W tabeli poniżej wyświetlona zostanie lista znalezionych osób. Po wybraniu osoby z listy, wyświetlona zostanie jej historia. Z poziomu historii można przejść do edycji wybranego projektu.

52 Przetwarzanie danych osobowych Moduł dostępny jest w menu Projekty / Przetwarzanie danych osobowych. Moduł służy do wydruku raportu o przetwarzaniu danych osobowych w programie. Moduł Raport Przetwarzanie danych osobowych Aby wyświetlić raport należy podać numer PESEL sprawdzanej osoby i kliknąć [Drukuj]. W module dostępna jest opcja Drukuj odbiorców danych. Zaznaczenie jej spowoduje, że na wydruku zamieszczone zostaną także informacje o odbiorcach danych osobowych. Przykładowy raport

53 53 Odbiorcy danych osobowych Moduł dostępny jest w menu Projekty / Odbiorcy danych osobowych Jest to rejestr odbiorców danych, który może być wykorzystywany w projektach. Moduł Odbiorcy danych osobowych W oknie edycji uczestników na zakładce Dane uczestnika dostępna jest opcja Odbiorcy danych osobowych. Opcja Odbiorcy danych osobowych w module edycji uczestnika W polu tym można wpisywać odbiorców danych osobowych dla danego uczestnika. Dane te można również wstawiać z modułu Odbiorcy danych osobowych klikając [+].

54 Kopia zapasowa Tworzenie kopii zapasowych jest wskazane, ze względu na możliwość przypadkowej utraty danych np. podczas awarii komputera lub odłączeniu zasilania. Zalecane jest tworzenie kopii zapasowej przynajmniej raz dziennie po zakończeniu pracy. W wersji programu 2.0 wprowadzony został nowy format zapisu kopii zapasowych QLZ. Zmiany wprowadzono z powodu braku obsługi formatu ZIP na systemach 64-bitowych. Format QLZ obsługiwany jest prawidłowo na wszystkich wersjach systemu Windows. Konfiguracja Aby tworzyć kopie zapasowe danych należy najpierw ustawić w programie katalog, w którym kopie będą zapisywane. Opcja ta dostępna jest w menu Ustawienia / Kopia zapasowa / Ustaw katalog dla kopii zapasowych. Dodatkowo można ustawić, aby program automatycznie pytał o utworzenie kopii przy zamykaniu programu MPU. W tym celu należy zaznaczyć opcję menu Ustawienia / Kopia zapasowa / Pytaj o utworzenie kopii zapasowej przy zamknięciu programu. Tworzenie kopii bazy danych Moduł tworzenia kopii zapasowych dostępny jest w menu Ustawienia / Kopia zapasowa / Utwórz kopię zapasową danych. Aby utworzyć kopię bazy danych wystarczy kliknąć [OK]. Kopia zostanie utworzona w katalogu wskazanym podczas konfiguracji.

55 55 Moduł Kopia zapasowa Przywracanie danych z kopii Do przywracania danych z kopii służy program Menadżer kopii, który jest instalowany w katalogu programu MPU (plik mpu_menadzer_kopii.exe). Program Menadżer kopii

56 56 Na liście Znalezione kopie zapasowe danych wyświetlane są kopie z katalogu aktualnie wybranego w programie MPU jako katalog dla kopii. Katalog ten można zmienić klikając [Zmień katalog]. Aby wczytać dane z kopii należy kliknąć [Odtwórz dane z kopii]. Jeśli odtwarzamy kopię do bazy zawierającej dane, program wyświetli okno do wprowadzenia hasła Administratora do programu MPU. Podanie tego hasła jest wymagane, aby odtworzyć dane z kopii. Aby wyświetlić informacje o kopii, należy kliknąć [Informacje o kopii]. Konwersja pliku ZIP na QLZ Program Menadżer kopii posiada także opcję konwersji kopii zapisanych w formacie ZIP na nowy format QLZ. Aby przekonwertować plik ZIP należy wybrać go na liście kopii i kliknąć [Konwertuj kopię ZIP na QLZ]. Uwaga! Konwersja działa tylko na systemach 32-bitowych.

57 Opcje administracyjne Logowania do programu Moduł dostępny jest w menu Ustawienia / Logowania do programu. Dostęp do modułu posiadają tylko uprawnieni użytkownicy. Moduł Logowania do programu Moduł służy do przeglądania czasów logowania i wylogowania użytkowników w programie MPU. Istnieje możliwość usuwania starych zapisów.

58 Optymalizacja i naprawa bazy danych Program posiada moduły optymalizacji i naprawy bazy danych. Optymalizacja bazy danych Moduł dostępny jest w menu Ustawienia / Optymalizuj bazę danych. Dostęp do modułu posiada tylko Administrator. Moduł Optymalizuj bazę danych Proces optymalizacji bazy danych polega na optymalizacji zapisu danych w bazie oraz na usunięciu niepotrzebnych danych tymczasowych. Optymalizacja bazy danych może przyspieszyć działanie programu, zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez dane oraz przyspieszyć tworzenie kopii zapasowych. Naprawa bazy danych Moduł dostępny jest w menu Ustawienia / Napraw bazę danych. Dostęp do modułu posiada tylko Administrator.

59 59 Moduł Napraw bazę danych Po uruchomieniu modułu automatycznie sprawdzana jest cała baza programu pod kątem występowania błędów. Jeśli zostaną znalezione uszkodzone tabele, dostępna będzie opcja [Napraw bazę].

60

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1

Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Elektroniczny system ewidencji podań do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę cz. 1 Gimnazjalisto, w elektronicznym systemie pod adresem: ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl możesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017 APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Maj 2017 E - IMPULS 1) Aplikacja E-Impuls służy do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych przez Zakłady Pracy;

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW Spis treści 1. Tworzenie oferty... 3 1.1. Składanie oferty pojedynczego oferenta... 3 1.2. Składanie oferty wspólnej... 6 2. Wypełnianie formularza oferty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja użytkownika. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja użytkownika. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 3.0 2014.12.01 2 Spis treści Rozdział I Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a

Związkowiec 1.0. Instrukcja programu. 1 S t r o n a Związkowiec 1.0 Instrukcja programu 1 S t r o n a Spis treści 1. WSTĘP.... 3 2. INSTALACJA.... 3 3. PIERWSZE URUCHOMIENIE.... 7 3.1. REJESTRACJA.... 7 3.2. LOGOWANIE.... 7 4. KORZYSTANIE Z APLIKACJI....

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego

Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Przewodnik po systemie Antyplagiat dla Użytkownika Indywidualnego Podstawowe informacje o systemie System Antyplagiat jest narzędziem informatycznym służącym do weryfikacji oryginalności dokumentów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo