Pracowniczy Fundusz Pomocy Humanitarnej Wniosek o przyznanie zapomogi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracowniczy Fundusz Pomocy Humanitarnej Wniosek o przyznanie zapomogi"

Transkrypt

1 Pracowniczy Fundusz Pomocy Humanitarnej Wniosek o przyznanie zapomogi Celem Pracowniczego Funduszu Pomocy Humanitarnej korporacji MeadWestvaco (Employee Relief Fund) jest udzielenie pomocy poszkodowanym pracownikom, którzy są uprawnieni do jej otrzymania, w zakresie najpilniejszych potrzeb w trakcie pierwszych krytycznych tygodni po wystąpieniu katastrofy. Pracownicy, którzy poważnie ucierpieli wskutek katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka, bądź też dotknięci tragediami pozostającymi poza ich kontrolą mogą skorzystać z zapomogi finansowej w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb bytowych, takich jak żywność, odzież lub schronienie; tym niemniej jednak fundusz nie obejmuje pomocy w zakresie napraw uszkodzonych wiat i płotów ani usuwania drzew. Do katastrof, których dotyczy ten fundusz, można zaliczyć huragany, tornada, powodzie, trzęsienia ziemi lub pożary domu/mieszkania w głównym miejscu zamieszkania (nie dotyczy posesji wynajmowanych). Fundusz nie pokrywa szkód wyrządzonych w stodołach, zabudowaniach gospodarskich, ogrodzeniach, basenach ani wolnostojących garażach. Ponadto fundusz nie uwzględnia żadnych roszczeń z tytułu poniesionych wydatków za usługi medyczne lub dentystyczne, bądź też w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi niegospodarnym zarządzaniem pieniędzmi, niewłaściwą oceną sytuacji bądź zaniedbaniem, ani szkód, które powstały zanim utworzono fundusz w październiku 2005 roku. Ponieważ do określenia wysokości przyznawanej kwoty konieczne jest podanie poufnych osobistych danych finansowych, wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone z zachowaniem ścisłej poufności i należytej staranności. Wysokość zapomogi jest uzależniona od potrzeb i przyznawana w zróżnicowanej kwocie w przedziale od USD $1,000-$5,000. Po rozpatrzeniu wniosków czek opiewający na całość kwoty zapomogi zostanie wysłany do wnioskodawców uprawnionych do jej otrzymania. Przyznane zapomogi finansowe nie są uważane za dochód przez Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych i nie są opodatkowane. Pracownicy powinni dowiedzieć się w swoim Stanowym Urzędzie Podatkowym, czy podlegają one opodatkowaniu stanowemu. Osoby spoza terenu Stanów Zjednoczonych, którym przyznano pomoc, powinny zapytać swoich osobistych doradców podatkowych, w jaki sposób traktowane są otrzymane przez nich zapomogi. Procedury: Należy w całości wypełnić wniosek i w razie potrzeby dołączyć stosowną dokumentację. Przedłożenie niekompletnego wniosku lub niedołączenie dodatkowych wymaganych dokumentów może opóźnić proces rozpatrzenia wniosku i/lub skutkować jego odrzuceniem. Termin złożenia wniosku: Wnioski o zapomogę należy przedłożyć w ciągu 180 dni od daty wystąpienia katastrofy. Wypełnione dokumenty można przesłać faksem poufnym na numer , a spoza terenu Stanów Zjednoczonych na numer Formularz można również wysłać pocztą na adres: MeadWestvaco Employee Relief Fund 501 South 5 th Street Richmond, VA USA

2 Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy informacje zawarte w tym wniosku są zgodne z prawdą, prawidłowe i kompletne oraz że ubiegam się o przyznanie pomocy wyłącznie za wydatki, które nie zostały mi zwrócone z ubezpieczenia bądź z jakichkolwiek innych źródeł. Na żądanie zgadzam się dostarczyć dalszą dokumentację poświadczającą informacje podane przeze mnie w tym wniosku. Rozumiem, że korporacja MeadWestvaco i Pracowniczy Fundusz Pomocy Humanitarnej zapewniają uzasadnione i odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych pracowników przed utratą, niedozwolonym wykorzystaniem, niepowołanym dostępem, ujawnieniem bądź zniszczeniem. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i danych osób niepełnoletnich pozostających pod moją opieką, przez ograniczoną liczbę upoważnionych osób stowarzyszonych w Pracowniczym Funduszu Pomocy Humanitarnej lub w korporacji MeadWestvaco, do celów rozpatrzenia mojego wniosku o zapomogę i przyznania płatności, tam gdzie ma to zastosowanie. Podpisy wnioskodawcy i innych pełnoletnich osób (powyżej 18 lat), których dane osobowe są podawane: Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami Podpis wnioskodawcy Data Imię i nazwisko współwnioskodawcy drukowanymi literami Podpis współwnioskodawcy Data Podpis innej osoby Data Podpis innej osoby Data Wypełnia tylko Pracowniczy Fundusz Pomocy Humanitarnej Otrzymano List wysłano: Tak Nie Dodatkowe informacje Rozpatrzono Przyznana kwota Data przyznania zapomogi / / Strona 2 z 9

3 Część A Dane wnioskodawcy Imię i nazwisko Nazwisko Imię Inicjały/Drugie imię Aktualny adres zamieszkania Adres stałego zamieszkania (Jeśli inny niż aktualny adres zamieszkania) Nr telefonu domowego Nr telefonu komórkowego Jednostka biznesowa/zakład (np. CSG, MCOP, Chemical, Rigesa, Packaging Systems, itp.) Adres miejsca pracy Tel. służbowy Nr wewnętrzny Należy wymienić osoby pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy, które są objęte Planem świadczeń firmy MeadWestvaco i których również dotyczy niniejszy wniosek o przyznanie pomocy: Imię i nazwisko Rodzaj pokrewieństwa/relacji z wnioskodawcą Wiek Strona 3 z 9

4 Część B Informacje o katastrofie Niektóre informacje, które należy podać w tej części, mają charakter finansowy. Należy zaznaczyć poniżej walutę, w jakiej zostaną podane te kwoty. Zaznaczyć ( ) Kraj Waluta Argentyna peso argentyńskie (ARS) Australia dolar australijski (AUD) Belgia euro (EUR, ) Brazylia real brazylijski (BRL) Kanada dolar kanadyjski (CAD) Chile peso chilijskie (CLP) Czechy korona czeska (CZK) Francja euro (EUR, ) Niemcy euro (EUR, ) Hongkong dolar Hongkongu (HKD) Indie rupia indyjska (INR) Irlandia euro (EUR, ) Włochy euro (EUR, ) Japonia jen (JPY) Malezja ringgit (MYR) Meksyk peso meksykańskie (MXN) Holandia euro (EUR, ) Nowa Zelandia dolar nowozelandzki (NZD) Chiny yuan (CNY) Polska złoty (PLN) Rosja rubel (RUB) Singapur dolar singapurski (SGD) RPA rand (ZAR) Korea Południowa won (KRW) Hiszpania euro (EUR, ) Szwecja korona szwedzka (SEK) Szwajcaria frank szwajcarski (CHF) Tajlandia bat (THB) Wielka Brytania funt szterling (GBP, ) Stany Zjednoczone dolar amerykański (USD, $) Strona 4 z 9

5 Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami Rodzaj katastrofy Data wystąpienia katastrofy / / Czy ubiegał/-a się Pan/-i już o pomoc lub kontaktował/-a się w tej sprawie z jakimiś lokalnymi/krajowymi organizacjami lub agencjami stanowymi? Tak Nie Jeśli tak, jakie to były organizacje? Czerwony Krzyż/Czerwony Półksiężyc Inne (Armia Zbawienia, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA, itp.) Proszę wymienić: Czy w sprawie pomocy skontaktowały się już z Panem/-ią jakieś organizacje? Tak Nie Jeśli tak, proszę je wymienić. Należy pamiętać o podaniu nazwy organizacji i rodzaju otrzymanej pomocy (agregat prądotwórczy, odzież itp.). W przypadku otrzymania pomocy finansowej, należy wpisać wysokość kwoty i cel, na jaki została przyznana (np. wydatki związane z przeprowadzką, wsparcie po katastrofie itp.), jeśli dotyczy. Załączyć dodatkowe kartki, jeśli brakuje miejsca na opis. B-1 Organizacja Rodzaj pomocy/cel, na jaki przyznano pomoc Kwota Czy posiada Pan/i własny dom/mieszkanie czy je wynajmuje? (Zaznaczyć kółkiem). Posiadam Wynajmuję Czy posiada Pan/i ubezpieczenie własnościowej/wynajmowanej nieruchomości (np. na wypadek powodzi) obejmujące tę katastrofę lub z innych źródeł uzyskał/a Pan/i odszkodowanie lub pokrycie wydatków? (Zaznaczyć kółkiem). Tak Nie Jeśli tak, proszę określić zakres ubezpieczenia oraz przyznaną kwotę odszkodowania. Załączyć dodatkowe kartki, jeśli brakuje miejsca na opis. B-2 Rodzaj ubezpieczenia Kwota pokrywana przez ubezpieczenie Kwota podlegająca potrąceniu Przyznana/Należna kwota odszkodowania OGÓŁEM: Strona 5 z 9

6 Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami Proszę wymienić szkody, które wystąpiły w głównej nieruchomości, oraz przybliżony koszt napraw i/lub wydatki na podstawowe potrzeby bytowe, które nie zostały pokryte przez ubezpieczenie (np. na żywność, schronienie, odzież). Zaznaczyć odpowiednie pole i wskazać przybliżony koszt napraw. Załączyć dodatkowe kartki, jeśli brakuje miejsca na opis. Uwaga: Kwoty potrącone z odszkodowania i utracone zarobki nie podlegają zwrotowi z Pracowniczego Funduszu Pomocy Humanitarnej. B-3 Główne miejsce zamieszkania/ Szkody w nieruchomości i jej wyposażeniu Całkowicie Częściowo Minimalnie Nie uległo zniszczeniu Przybliżony koszt napraw Cała posesja Pokój dzienny i przylegające części Jadalnia i przylegające części Kuchnia Sypialnia nr 1 Sypialnia nr 2 Sypialnia nr 3 Meble Odzież Inne (Podać jakie) Inne (Podać jakie) Inne (Podać jakie) KOSZTY OGÓŁEM: Strona 6 z 9

7 Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami B-4 Wydatki na podstawowe potrzeby bytowe Całkowicie Częściowo Minimalnie Nie uległo zniszczeniu Przybliżony koszt napraw/zakupu Tymczasowe zakwaterowanie Agregat prądotwórczy Paliwo Inne (Podać jakie) KOSZTY OGÓŁEM: Całkowita wartość szkód nieobjętych ubezpieczeniem: (Należy dostarczyć dokumentację poświadczającą poniesione wydatki.) Część C Informacje o dochodach rodziny Załączyć w razie potrzeby dodatkowe kartki. Jak często wypłacane jest Panu/-i wynagrodzenie? (Zaznaczyć kółkiem). Co tydzień Co 2 tygodnie 2 razy w miesiącu Raz w miesiącu C-1 Moje dochody Dochody (przed opodatkowaniem) Miesięczne Roczne Dochody mojego męża/mojej żony/partnera Dochody innej osoby dorosłej w rodzinie Zasiłek z ubezpieczenia społecznego Emerytura/Renta Zasiłek dla bezrobotnych Talony na żywność/zasiłek w ramach dodatkowego programu żywnościowego dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC) Alimenty /zasiłki na dziecko Inna pomoc państwowa OGÓŁEM: Strona 7 z 9

8 Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami C-2 Wydatki wnioskodawcy Miesięczne Zaległe Czynsz/Spłata hipoteki Koszty utrzymania samochodu nr 1 Koszty utrzymania samochodu nr 2 Opłaty za media (gaz, energia elektryczna) Koszty ogrzewania/opału Opłaty za telefon(y) Wydatki na żywność Wydatki na odzież Koszty utrzymania kart kredytowych Opłaty za opiekę nad dzieckiem Abonament za telewizję kablową Składki na ubezpieczenie domu/ mieszkania/ lokalu wynajmowanego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie pojazdu(-ów) Inne: Inne: OGÓŁEM: PODLICZENIE Dochody miesięczne (przed opodatkowaniem) minus(-) Wydatki miesięczne równa się (=) OGÓŁEM (Kwota ogółem z tabeli C-1) (Kwota ogółem z tabeli C-2) Strona 8 z 9

9 Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami Część D Osobiste oświadczenie i dodatkowe informacje Podać wszelkie informacje, które mogą pomóc Komisji ds. przeglądu w podjęciu decyzji o przyznaniu zapomogi (np. wydatki na doraźne potrzeby życiowe, takie jak żywność, odzież, schronienie lub paliwo, koszty ewakuacji itp.). Przydatne może być podanie konkretnych dat. Strona 9 z 9

Dawne aktualizacje zasad

Dawne aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Page 1 of 97 Dawne aktualizacje zasad Na bieżącej stronie znajdują się informacje o istotnych zmianach w serwisie PayPal, zmianach Umowy z Użytkownikiem i innych zasad. Modyfikacja Umowy

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE

ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE FORMULARZ DANYCH ZA ROK 2013 ROZLICZENIE POLSKO-ZAGRANICZNE DORFIN Ireneusz Kacprzak Spółka Komandytowa ul. Świętojańska 47/48, 80-840 Gdańsk tel.: +48 (58) 58 58 368 INFORMACJE OGÓLNE Jeżeli oprócz dochodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja

Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja Administracja Ubezpieczenia Społecznego Ważna Informacja NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMA- CYJNY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ KOLEJNYCH STRON. NINIEJSZY AR- KUSZ NIE JEST WNIOSKIEM. Możecie zostać

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATYNOWEJ KARCIE KREDYTOWEJ

PRZEWODNIK PO PLATYNOWEJ KARCIE KREDYTOWEJ PRZEWODNIK PO PLATYNOWEJ KARCIE KREDYTOWEJ 2 Spis treści Ogólne informacje o karcie....................................4 Osobisty numer PIN do karty...................................6 Aktywacja karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dotację charytatywną

Wniosek o dotację charytatywną Wniosek o dotację charytatywną WAŻNE: Niniejszy dokument został przetłumaczony wyłącznie w celach poglądowych. Aby wniosek został przyjęty, należy go wypełnić w języku angielskim na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

karty kredytowe przewodnik

karty kredytowe przewodnik karty kredytowe przewodnik Spis treści Wszystko o Twojej karcie Ogólne informacje o karcie Aktywacja karty Twój osobisty numer PIN Karta non stop Bezpieczne zakupy z usługą 3D-Secure Korzystanie z karty

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania

Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych II Federalnej Agencji Pracy Instrukcja wypełniania jest częścią wniosku o świadczenia dla zabezpieczenia bytu według drugiej

Bardziej szczegółowo

Zakres usług Concierge dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard World Signia Banku BPH S.A.

Zakres usług Concierge dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard World Signia Banku BPH S.A. Zakres usług Concierge dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard World Signia Banku BPH S.A. Poniższy opis ma na celu przybliżenie zakresu usług, które świadczone są Posiadaczowi / Użytkownikowi aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo