Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 19 do sprawozdania za rok 2016 Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Jednostka Plan Wykonanie % wyk. I.Dotacja celowa Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,00 100, Turystyka 6 000, ,00 100, Pozostała działalność 6 000, ,00 100,00 Związek Harcerstwa Polskiego 6 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, ,00 100, Pozostała działalność 4 000, ,00 100,00 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 4 000, ,00 100, Ochrona zdrowia , ,00 100, Programy profilaktyki zdrowotnej , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,00 Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych , ,00 100,00 Klub Sportowo -Turystyczny "Włókniarz" , ,00 100,00 Klub Sportowy "Legia" , ,00 100,00 Międzyszkolny Klub Sportowy , ,00 100,00 Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie , ,00 100, Pozostała działalność 3 000, ,00 100,00 Polski Czerwony Krzyż 3 000, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,00 SON "Pomocna Dłoń" , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000, ,00 100, Pozostała działalność 4 000, ,00 100,00 Liga Ochrony Przyrody - na upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt 4 000, ,00 100,00 oraz dziedzictwa przyrodniczego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00 Kościół pw. Świętej Trójcy , ,00 100,00

2 92195 Pozostała działalność , ,00 100,00 Związek Harcerstwa Polskiego 4 500, ,00 100,00 Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 8 000, ,00 100,00 Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton 9 000, ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100,00 Chełmżyńskie Kluby Sportowe na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach ww. dyscyplin, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" 7 000, ,00 100,00 Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" 7 000, ,00 100,00 Stowarzyszenie Białe Żagle 2 000, ,00 100,00 MKS , ,00 100,00 KS Chełmża , ,00 100,00 Polski Związek Wędkarski 7 000, ,00 100,00 ChTW , ,00 100,00 Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża 7 500, ,00 100,00 Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK 3 500, ,00 100,00 KST Włókniarz , ,00 100,00 KS Legia , ,00 100,00 Karate Kyokushin 1 000, ,00 100,00 KS GROM 5 000, ,00 100, , ,00 100,00 Dotacja podmiotowa Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,29 94, Oświata i wychowanie , ,29 94, Przedszkola , ,29 94,12 Niepubliczna jednostka oświaty - przedszkola , ,29 94, , ,29 94,12 Dotacja celowa Jednostki sektora finansów publicznych , ,55 99, Oświata i wychowanie , ,00 100, Szkoły artystyczne , ,00 100,00 Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe , ,00 100, Ochrona zdrowia 730,00 703,55 96, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 730,00 703,55 96,38 Dotacja przedmiotowa 900 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia 730,00 703,55 96, , ,55 99,93 Jednostki sektora finansów publicznych , ,95 98,63 Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska , ,95 98,63

3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,95 98,63 Zakład Wodociągów i kanalizacji - dopłata do wody i ścieków , ,95 98, , ,95 98,63 Dotacja podmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 100, , ,00 100,00 I , ,79 99,64 na realizację zadań finansowych z udziałem II.Dotacja celowa środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,01 99, Transport i łączność , ,01 99, Drogi publiczne powiatowe , ,01 99,36 Budowa ścieżki rowerowej Toruń-Chełmża- Kamionki (dotacja- Bezpieczeństwo na drogach publicznych) , ,01 99, Administracja publiczna 1 497, ,00 100, Pozostała działalność 1 497, ,00 100,00 Wsparcie działań realizującego ZIT 1 497, ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 6 000, ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000, ,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000, ,00 100,00 II , ,01 99,49 Ogółem I+II , ,80 99,64

4 Dotacje na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 Dz. Rozdz. Organizacja Zadanie Plan Wykonanie % wyk Zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Obóz pod namiotami szkolenioworekreacyjny" 6 000, , ZHP Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pod nazwą "Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek. Ocalić od zapomnienia - zdobywamy sztandar" , , WOPR Ratownictwo i ochrona ludności 4 000, ,00 100, Neuca Med. Sp.z.o.o. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w wojewódźtwie kujawsko-pomorskim" 5 000, ,00 100, Przychodnia Chełmżyńska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadania publicznego pod tytułem " VIII długodystansowe Regaty Rodzinne Rodzinne Chełmża - Zalesie - Chełmża" 5 000, ,00 100, , ,00 100, ChTW 1927 dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez stowarzyszenie kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych" , ,00 100,00

5 PCK KS "Legia" 2820 KST Włókniarz 2820 MKS Chełmża SON "Pomocna Dłoń" LOP Chełmża i sportu, pod nazwą "Rozgrywki 2016". i sportu, pod nazwą "Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża" dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i pokazów sportowych" ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo" działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą "Radość Niepełnosprawnych Naszą Radością" Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą "Ochrona przyrody i środowiska naturalnego nadrzędnym zadaniem społeczeństwa" , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Kościół pw. Świętej Trójcy w Chełmży Prace konserwacyjno - budowlane w kościele pw. Świętej Trójcy w Chełmży , ,00 100, Towarzystwo Przyjaciół Chełmży kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą "Chełżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego " 8 000, ,00 100,00

6 Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz" Stowarzyszenie Białe Żagle 2820 KS Chełmża Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu - Koło Miejskie Nr 8 Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK Karate Kyokushin kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pod nazwą "Współorganizowanie miejskich imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym". upowszechnianiakultury fizycznej młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa". upowszechniania klutury fizycznej sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 2016". i sportu, pod nazwą " VIII Długodystansowe Regaty Rodzinne Chełmża - Zalesie - Chełmża". i sportu, pod nazwą "II liga Piłki Siatkowej Mężczyzn" i sportu, pod nazwą "Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej wędkarstwo". i sportu, pod nazwą "Piłka Kobieca 2016". i sportu, pod nazwą "Turnieje Baśki i Tysiąca Parami" dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć przez Sekcję Toruńskiego Klubu Karate Kyokusshin w Chełmży" , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, KS Grom i sportu, pod nazwą " Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez dyscyplinę sportową - boks" 5 000, ,00 100,00 Ogółem , ,00 100,00

GMINA MIASTO CHEŁMŻA

GMINA MIASTO CHEŁMŻA GMINA MIASTO CHEŁMŻA Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Chełmża

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 39/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 51/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO CHEŁMŻA

GMINA MIASTO CHEŁMŻA GMINA MIASTO CHEŁMŻA Sprawozdanie z Realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Chełmża

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY. Przychody. Gospodarka komunalna i ochrona

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY. Przychody. Gospodarka komunalna i ochrona Załącznik Nr 20 do sprawozdania za I półrocze 2009 roku. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Przychody Dział Rozdział Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/261/18 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/261/18 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/261/18 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 3/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. ZARZĄDZENIE NR 3/FK/17 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prewspółczynnik proporcji dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok

Prewspółczynnik proporcji dla Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok dział żródło dochodów ogółem wyłączenie dochodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu okrelonych towarów i usług do celów działności gospodarczej Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W 2006 R. (WYDATKI BIEŻĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe

150 Przetwórstwo przemysłowe II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 150 Przetwórstwo przemysłowe 46 019 545 46 019 545 15011 Rozwój przedsiębiorczości 21 352 560 21 352 560 600 000 600 000 20 752 560 20 752 560 15013

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2015 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku 1. dla jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 70/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 70/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/355/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010r. 4 01009 Spółki wodne 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Dział

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr... / 06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia... 2006 roku Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2007 rok 630 Turystyka 80 000-80 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 6680 UCHWAŁA NR XXXV/366/13 RADY GMINY JASIENICA w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok

Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok Dotacje z budżetu gminy i powiatu na 2006 rok 630 Turystyka 80 000-80 000 754 801 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000-80 000 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000-80 000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXV/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XX/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport i łączność 66377783,00 60011 Drogi publiczne krajowe 250000,00

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2006 R. (WYDATKI BIEśĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2017 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2017 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. Projekt z dnia 21 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2017 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXIII/191/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada r. Województwa - BW Wydatki razem 362 755 434,48 3 445 426,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 rok - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na rok - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 października r. Województwa - BW Wydatki razem 382 791 825,33 34 308

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4727 UCHWAŁA NR XLIII/477/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/385/13 Rady

Bardziej szczegółowo

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury

2 349 751,47 2 345 390,73 jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 2 243 303,00 2 242 495,16. 1.Dotacja dla instytucji kultury Tabela nr 5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2014 r. Nazwa Plan Wykonanie Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik nr 3 Kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok % wykonania (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 Ogółem 125 820 529 115 659 058

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Wydatki razem 321 342 619,45 5 489 251,75 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 17 666 112,00 3 403 604,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 539 176,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 971 131,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r.

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 3565 UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Projekt nr 10 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Dla jednostek sektora finansów publicznych 1) Bieżące Podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 615 000,00 87 300,00 1 702 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 840 000,00

Bardziej szczegółowo

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , Pozostała działalność 1.15. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SZCZECINA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVI/114/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 11 lipca 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 11 lipca 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok Pieczęć podłużna o treści Burmistrz Lądka-Zdroju ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2017 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia.. maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016

UCHWAŁA NR XX/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia.. maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 Projekt UCHWAŁA NR XX/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia.. maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 20 czerwca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016

UCHWAŁA NR XXI/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 20 czerwca 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 UCHWAŁA NR XXI/./2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2007 R. (WYDATKI BIEśĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3256 UCHWAŁA NR LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 29 października 2014 r.

Kielce, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3256 UCHWAŁA NR LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 4327 UCHWAŁA NR LIII-302-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 38 UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY GMINY ZDUNY w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zduny na rok 2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. UCHWAŁA NR XXI.144.16 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 2745 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY GMINY JASIENICA w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY BESTWINA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Turnieju Koszykówki 3x3 w ramach Grand Prix Wielkopolski w koszykówce 3x3 0. W zdrowym ciele zdrowy duch Seniorzy na sportowo 2000

Organizacja Turnieju Koszykówki 3x3 w ramach Grand Prix Wielkopolski w koszykówce 3x3 0. W zdrowym ciele zdrowy duch Seniorzy na sportowo 2000 WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 1. Uczniowski Klub Sportowy Victoria Koło Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i 3000 dorosłych z Powiatu Kolskiego 2. Uczniowski

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/295/ Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 września r 06-09- Województwa - BW Symbol Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok

Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok Dotacje przekazane z budŝetu gminy i powiatu za 2005 rok w zł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan ogółem Wykonanie ogółem w tym: Zadania gminy Zadania powiatu % wyk. - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - -

Bardziej szczegółowo

I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji.

I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. I. Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Załącznik Nr do zarządzenia Nr 25/2 z dnia 24 grudnia 202 r.. 2. 3. 4.. 5. 6.. 7. 8.. 9. 0.. 2. 3. 4. Dzieci Zarząd Oddziały Miejskiego w Rodzin Katolickich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr VIII/39/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 940

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. NGO.524.10.2012 Ostróda, dn. 11 kwietnia 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. UCHWAŁA NR XV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Wykaz zadań i realizujących je podmioty oraz wysokość udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert Lp. Nr oferty Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota (zł) I. W obszarze współpracy : Oświata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/../2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 10 maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/../2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 10 maja 2016 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 UCHWAŁA NR XIX/../2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za I półrocze 2018 roku. Plan po zmianach (w zł)

Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za I półrocze 2018 roku. Plan po zmianach (w zł) Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2018 roku Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za I półrocze 2018 roku Lp. Jednostka dotowana Dział Rozdz. Plan po zmianach (w zł) Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2015 roku art.34 ust 1 pkt 3 lit.a Dotacje dla jednostek sektora finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 5.1.45.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 sierpnia 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wypłata świadczeń za dzieci 85201 przebywające 125 000,00 w domach dziecka

Wypłata świadczeń za dzieci 85201 przebywające 125 000,00 w domach dziecka Plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu w 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji Plan na 2016 r. 1 2 3 4 5 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 237

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.I BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.I BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.46.2018 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/321/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/321/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 6752 UCHWAŁA NR XXXI/321/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo