Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I"

Transkrypt

1 ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników) i niektóre wykraczające ponad program potrafi budować złożone i poprawne zdania zna i stosuje w praktyce wyrażenia z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca )używając słownictwa wykraczającego poza ramy nakreślone przez rozkład materiału potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie ma bardzo dobrą wymowę i intonację potrafi czytać dłuższe autentyczne teksty, takie jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury, słownictwo i własne przemyślenia na tematy rożne, nawet wykraczające poza tematykę omawiana na zajęciach szkolnych samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemną pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów ocena bardzo dobra bardzo dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału(present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników) potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału(sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca) potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela potrafi mówić płynnie na tematy określone w rozkładzie materiału, np. podaje w rozbudowany sposób informacje o sobie i innych osobach, wypowiada się na temat filmów i programów telewizyjnych, rożnych miejsc i obiektów w mieście, uroczystości, świąt i innych ważnych wydarzeń, zakazów, nakazów i obowiązków, zwyczajów w Polsce i krajach angielskiego obszaru językowego, planów na przyszłość potrafi dokonać zakupów i zamówić posiłek w barze, kawiarni czy restauracji potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych lekturach i niezbyt trudnych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, przewodniki i ulotki turystyczne, instrukcje, polecenia do gier komputerowych czy teksty z Internetu potrafi w spójny sposób napisać tekst np. ocena dobra dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników), a błędy nie zakłócają komunikacji posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału (sport,

2 życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca) potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie krótką notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału teksty przez niego pisane, obejmujące tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, są na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierają wszystkie istotne punkty, choć niektóre z nich są potraktowane marginalnie czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego ocena dostateczna poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Future Simple, rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników) nie zawsze potrafi budować spójne zdania na ogół są one bardzo krótkie i proste często popełnia błędy gramatyczne i logiczne potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych osób, choć popełnia przy tym błędy potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, ale głównie wtedy, gdy temat go szczególnie interesuje lub dotyczy czasami potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu potrafi napisać zadanie zawierające nieskomplikowane struktury i słownictwo współpracując z grupą kolegów / koleżanek tworzy wspólną pisemna pracę projektowa, wykonując prace pomocnicze, typu: wyszukiwanie wiadomości, przepisywanie tekstu ocena dopuszczająca opanował niewiele zagadnień gramatycznych i leksykalnych, co uniemożliwia komunikację bez pomocy nauczyciela lub kolegów zna i stosuje w praktyce niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa,bardzo często popełnia błędy potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji ocena niedostateczna uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą W stosunku do uczniów posiadających opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, powyższe wymagania będą realizowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostosowania wymagań w związku z posiadaną dysfunkcją.

3 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas II ocena celująca bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), przysłówki, strona bierna,pierwszy i drugi tryb warunkowy, rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników) i niektóre wykraczające ponad program potrafi budować złożone i poprawne zdania zna i stosuje w praktyce wyrażenia z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (choroby, sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka, wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca )używając słownictwa wykraczającego poza ramy nakreślone przez rozkład materiału potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie ma bardzo dobrą wymowę i intonację potrafi czytać dłuższe autentyczne teksty, takie jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury, słownictwo i własne przemyślenia na tematy rożne, nawet wykraczające poza tematykę omawiana na zajęciach szkolnych samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemną pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów ocena bardzo dobra bardzo dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału(present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), przysłówki, strona bierna,pierwszy i drugi tryb warunkowy, rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników) potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału(sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca) potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela potrafi mówić płynnie na tematy określone w rozkładzie materiału, np. podaje w rozbudowany sposób informacje o sobie i innych osobach, wypowiada się na temat filmów i programów telewizyjnych, rożnych miejsc i obiektów w mieście, uroczystości, świąt i innych ważnych wydarzeń, zakazów, nakazów i obowiązków, zwyczajów w Polsce i krajach angielskiego obszaru językowego, planów na przyszłość potrafi dokonać zakupów i zamówić posiłek w barze, kawiarni czy restauracji potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych lekturach i niezbyt trudnych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, przewodniki i ulotki turystyczne, instrukcje, polecenia do gier komputerowych czy teksty z Internetu potrafi w spójny sposób napisać tekst np. ocena dobra dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), przysłówki, strona bierna,pierwszy i drugi tryb warunkowy, rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników), a błędy nie zakłócają komunikacji posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału (sport,

4 życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca) potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie krótką notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału teksty przez niego pisane, obejmujące tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, są na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierają wszystkie istotne punkty, choć niektóre z nich są potraktowane marginalnie czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego ocena dostateczna poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), przysłówki, strona bierna,pierwszy i drugi tryb warunkowy, rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników) nie zawsze potrafi budować spójne zdania na ogół są one bardzo krótkie i proste często popełnia błędy gramatyczne i logiczne potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych osób, choć popełnia przy tym błędy potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, ale głównie wtedy, gdy temat go szczególnie interesuje lub dotyczy czasami potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu potrafi napisać zadanie zawierające nieskomplikowane struktury i słownictwo współpracując z grupą kolegów / koleżanek tworzy wspólną pisemna pracę projektowa, wykonując prace pomocnicze, typu: wyszukiwanie wiadomości, przepisywanie tekstu ocena dopuszczająca opanował niewiele zagadnień gramatycznych i leksykalnych, co uniemożliwia komunikację bez pomocy nauczyciela lub kolegów zna i stosuje w praktyce niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa,bardzo często popełnia błędy potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji ocena niedostateczna uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą W stosunku do uczniów posiadających opinię wydaną przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną, powyższe wymagania będą realizowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostosowania wymagań w związku z posiadaną dysfunkcją.

5 ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas III bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników, pytania pośrednie, strona bierna, zdania warunkowe, mowa zależna, przedimki, zaimki, czasowniki złożone) i niektóre wykraczające ponad program potrafi budować złożone i poprawne zdania zna i stosuje w praktyce wyrażenia z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy (człowiek, dom, szkoła, sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca, zdrowie, kraje anglojęzyczne, życie społeczne) używając słownictwa wykraczającego poza ramy nakreślone przez rozkład materiału potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie ma bardzo dobrą wymowę i intonację potrafi czytać dłuższe (ok. 350 słów) autentyczne teksty, takie jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury, słownictwo i własne przemyślenia na tematy rożne, nawet wykraczające poza tematykę omawiana na zajęciach szkolnych (ok. 120 słów) samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemną pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów. Ma kreatywny i inspirujący wkład podczas prac grupowych. ocena bardzo dobra bardzo dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników, pytania pośrednie, strona bierna, zdania warunkowe, mowa zależna, przedimki, zaimki, czasowniki złożone) potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału (człowiek, dom, szkoła, sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca, zdrowie, kraje anglojęzyczne, życie społeczne) potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela potrafi mówić płynnie na tematy określone w rozkładzie materiału, np. podaje w rozbudowany sposób informacje o sobie i innych osobach, wypowiada się na temat programów telewizyjnych, rożnych miejsc i w mieście, ważnych wydarzeń, zakazów, nakazów i obowiązków, zwyczajów w Polsce i krajach angielskiego obszaru językowego, planów na przyszłość, formułuje opinie na tematy życiowe i społeczne potrafi dokonać zakupów i zamówić posiłek w barze, kawiarni czy restauracji potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych lekturach i niezbyt trudnych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, przewodniki i ulotki turystyczne, instrukcje, polecenia do gier komputerowych czy teksty z Internetu (ok. 300 słów) potrafi w spójny sposób napisać tekst np. liczący ok. 100 słów chętnie podejmuje pracę w grupie, przejawia inicjatywę, nienagannie wypełnia swoją część, służy pomocą innym ocena dobra

6 dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników, pytania pośrednie, strona bierna, zdania warunkowe, mowa zależna, przedimki, zaimki, czasowniki złożone), a popełniane przez niego błędy nie zakłócają komunikacji posiada dość szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału (człowiek, dom, szkoła, sport, życie rodzinne i społeczne, żywienie, kultura, ochrona środowiska, muzyka,wygląd zewnętrzny, zakupy i usługi, podróżowanie, praca, zdrowie, kraje anglojęzyczne, życie społeczne) potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie krótką notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem, na tematy określone w rozkładzie materiału teksty przez niego pisane, obejmujące tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, są na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierają wszystkie istotne punkty czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego jego praca w grupie nie wzbudza zastrzeżeń ocena dostateczna poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present Simple, Present Continuous, Past Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Simple, be going to, czasowniki modalne (should, must, can), rzeczowniki policzalne i niepol., stopniowanie przymiotników, strona bierna, zdanie warunkowe 1 i 2 stopnia, ) nie zawsze potrafi budować spójne zdania na ogół są one bardzo krótkie i proste często popełnia błędy gramatyczne i logiczne potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów (ok. 200 słów) potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych osób, choć popełnia przy tym błędy potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, ale głównie wtedy, gdy temat go szczególnie interesuje lub dotyczy czasami potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu potrafi napisać zadanie zawierające nieskomplikowane struktury i słownictwo współpracując z grupą tworzy wspólną pisemna pracę projektową, wykonując prace pomocnicze, typu: wyszukiwanie wiadomości, przepisywanie tekstu ocena dopuszczająca opanował niewiele zagadnień gramatycznych i leksykalnych, co uniemożliwia komunikację bez pomocy nauczyciela lub kolegów zna i stosuje w praktyce niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa,bardzo często popełnia błędy potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie

7 czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji ocena niedostateczna uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. W stosunku do uczniów posiadających opinię wydaną przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną, powyższe wymagania będą realizowane zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostosowania wymagań w związku z posiadaną dysfunkcją. KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM LEKKIM 1. Formy oceniania bieżącego Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne (głównie słownictwo, odpowiadanie na pytania w prostych sytuacjach komunikacyjnych z zastosowaniem poznanych struktur, tworzenie krótkich wypowiedzi związanych z omawianym blokiem tematycznym), głośne czytanie (zastosowanie podstawowych zasad wymowy), zadania domowe, prowadzenie zeszytu, sprawdziany pisemne (testy), prace dodatkowe (projekty) i krótkie wypowiedzi pisemne. 2. Ocena sprawdzianów pisemnych Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego (1 rozdział) uczeń pisze specjalnie dla niego skonstruowany test, uwzględniający jego możliwości. Przeliczenie wyników wyrażonych procentowo na stopnie wygląda następująco: 20-40% dopuszczający 41-60% dostateczny 61-80% dobry pow. 80% bardzo dobry 3. Ocena odpowiedzi ustnej i pisemnej Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - rozumie proste pytania i polecenia, często poparte gestem - zna co najmniej trzecią część słownictwa występującego w materiale nauczania (choć popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni) - czyta wolno, ale stosuje niektóre zasady wymowy angielskiej, zwłaszcza w prostych, często powtarzanych wyrazach - podejmuje próby konstruowania prostych zdań, choć popełnia przy tym wiele błędów Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: - reaguje na proste pytania i polecenia wydawane po angielsku odpowiada wyrazami lub prostymi zdaniami przy pomocy nauczyciela - zna ok. połowy słownictwa występującego w materiale nauczania - czyta wolno, ale zrozumiale wyuczony tekst - potrafi napisać proste zdanie z wykorzystaniem poznanych struktur (w oparciu o podany wzór) - w wypowiedziach popełnia liczne błędy Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

8 - czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami; odpowiada zdaniami - prawidłowo wymawia i zapisuje słownictwo występujące w materiale nauczania - próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo; tekst jest niespójny, ale zrozumiały - czyta poprawnie wyuczony tekst Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: - umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie - można go zazwyczaj dobrze zrozumieć; opanował poprawna wymowę w zakresie poznanego materiału językowego; - potrafi budować proste zdania, niekiedy spójne - używa szerszego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania - potrafi poprawnie operować większością prostych struktur - w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty - tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji - używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji - wykazuje aktywną postawę wobec proponowanych działań i chętnie je podejmuje 4. Ocenianie okresowe Końcowa ocena za semestr jest wynikiem stopni uzyskanych w ciągu semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną tych stopni. W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim w dużej mierze będzie uwzględniana praca ucznia na lekcji, jego zaangażowanie, rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się oraz ogólne postępy osiągnięte w danym semestrze.

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO GRAMATYKA I SŁOWNICTWO dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy potrafi budować złożone zdania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 2016/2017 Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego: Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego: Gramatyka i słownictwo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski

Wymagania edukacyjne Język angielski Wymagania edukacyjne Język angielski Skala Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA NA STOPIEŃ: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie uczeń potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku język angielski klasy 1-3

Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku język angielski klasy 1-3 Kryteria iania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku język angielski klasy 1-3 Skala ( na ę ( na ę bardzo ( na ę ( na ę ( na ę I. Znajomość środków językowych V. Przetwarzanie wypowiedzi uczeń bardzo dobrze opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku J. Hiszpański KL. 1-3

Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku J. Hiszpański KL. 1-3 I. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania dla Gimnazjum nr 25 w Gdańsku J. Hiszpański KL. 1-3 wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) uczeń opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego dla kl.i-iii Gimnazjum im Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy

Kryteria oceniania z j. angielskiego dla kl.i-iii Gimnazjum im Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy Kryteria iania z j. angielskiego dla kl.i-iii Gimnazjum im Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 1.Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia:

Kryteria wymagań na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo Osiągnięcia ucznia: Kryteria wymagań na poszczególne y dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo potrafi budować proste zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla gimnazjum

Kryteria oceniania dla gimnazjum Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Kryteria iania dla gimnazjum Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYKÓW OBCYCH I. Postanowienia ogólne: Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka hiszpańskiego w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach

Kryteria oceniania z języka hiszpańskiego w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach Kryteria oceniania z języka hiszpańskiego w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach KRYTERIUM I: Mówienie / Wymowa Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - płynnie wypowiada się na dowolne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI KLASA III G

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI KLASA III G WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI KLASA III G Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymują również laureaci konkursów i olimpiad językowych.

Ocenę celującą otrzymują również laureaci konkursów i olimpiad językowych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy VII Szkoły Podstawowej Ocena celująca dobrze opanował i swobodnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 3a (grupa 6godz/tydz) I semestr 2015/2016

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 3a (grupa 6godz/tydz) I semestr 2015/2016 Kryteria iania z języka angielskiego dla klasy 3a (grupa 6godz/tydz) I semestr 2015/2016 Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w planie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla gimnazjum

Kryteria oceniania dla gimnazjum 1 Kryteria iania dla gimnazjum Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla gimnazjum

Kryteria oceniania dla gimnazjum Kryteria iania dla gimnazjum Skala Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI: 1. Rozumienie ze słuchu: potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów i wykraczającym poza niego, np.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 2a i 2b I semestr. Skala ocen 6

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 2a i 2b I semestr. Skala ocen 6 Kryteria iania z języka angielskiego dla klasy a i b I semestr Gramatyka i słownictwo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w planie nauczania i niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII OCENA CELUJĄCA Uczeń: opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą; a ponadto: swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 1a I semestr

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 1a I semestr Kryteria iania z języka angielskiego dla klasy a I semestr Gramatyka i słownictwo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w planie nauczania i niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 1a i 1b I semestr 2015/2016. Skala ocen 6

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 1a i 1b I semestr 2015/2016. Skala ocen 6 Kryteria iania z języka angielskiego dla klasy a i b I semestr 0/0 Gramatyka i słownictwo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w planie nauczania i niektóre

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 3a i 3b. I semestr 2014/2015

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 3a i 3b. I semestr 2014/2015 Kryteria iania z języka angielskiego dla klasy 3a i 3b I semestr 2014/2015 Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w planie nauczania i

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego

Program nauczania języka angielskiego Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 0 r. DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO (gimnazjum) POZIOM III. (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BUKOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Założenia ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 3b

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy 3b Kryteria iania z języka angielskiego dla klasy 3b I semestr 2015/2016 Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w planie nauczania i niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego.

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego. Przedmiotowy system iania dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego. Gramatyka i słownictwo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji.

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I liceum poziom podstawowy Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: bezbłędnie stosuje nie tylko proste, ale i złożone struktury, dysponuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich Nowa Podstawa Programowa dla gimnazjum (III etap kształcenia) Każdy uczeń powinien otrzymać w

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla gimnazjum język angielski Sylwia Stasikowska, Adelina Nowak i Anna Kaczmarek

Kryteria oceniania dla gimnazjum język angielski Sylwia Stasikowska, Adelina Nowak i Anna Kaczmarek Kryteria iania dla gimnazjum język angielski Sylwia Stasikowska, Adelina Nowak i Anna Kaczmarek Skala Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1. Sposoby oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum 1. Ocenie podlegają: a) gramatyka i słownictwo b) mówienie i wymowa c) słuchanie d) czytanie e) pisanie i pisownia f) indywidualne prace projektowe g) zadania domowe h) aktywność i przygotowanie do zajęć

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV VI szkoły podstawowej (Zgodny z nową podstawą programową) Przedmiotowy system oceniania dla klas IV - VI opracowany został na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego dla klas I III gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego dla klas I III gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z języka rosyjskiego dla klas I III gimnazjum Nauczyciel: Kinga Goliszewska Obowiązkowe podręczniki: Klasa I Эхо 1 Beata Gawęcka-Ajchel Klasa I I Эхо 2 Beata Gawęcka-Ajchel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przy tworzeniu PSO, uwzględnione zostały następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia: Gramatyka i słownictwo Słuchanie Mówienie Wymowa Czytanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. Słuchanie i Czytanie Ocena - niedostateczny (drugi język obcy kurs początkujący) uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem I Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe w gimnazjum języki obce

Ocenianie przedmiotowe w gimnazjum języki obce Ocenianie przedmiotowe w gimnazjum języki obce 1. Obszary aktywności na lekcji języka angielskiego i niemieckiego: a) ustna prezentacja wiedzy lub umiejętności, b) prace pisemne: - prace klasowe obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Właściwe ocenianie powinno być oparte na kilku fundamentalnych zasadach:. Uczniowie powinni być poinformowani o kryteriach oceniania nakreślonych w Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBLINIE SPIS TREŚCI 1. Elementy stanowiące przedmiot oceny z języka angielskiego..2 2. Wewnątrzszkolne standardy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. I. Ogólne wymagania edukacyjne Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo Ocena celująca

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. I. Ogólne wymagania edukacyjne Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. I Ocena dopuszczająca - niewielka samodzielność - odtwórcza wiedza - skuteczne próby opanowania - wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY 6 celujący 5 bardzo dobry GIMNAZJUM - KLASA I ZAKRES KOMPETENCJI UCZNIA - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KL. III Ogólne wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

III.1), lub dwukrotnego (dla poziomu III.0), za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych,

III.1), lub dwukrotnego (dla poziomu III.0), za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie I. KONTRAKT Z UCZNIAMI. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z języka obcego. dla klas I, II, III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z języka obcego. dla klas I, II, III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka obcego dla klas I, II, III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach 1. Omówienie ogólne Zaprezentowany poniżej przedmiotowy system oceniania jest zgodny z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (gimnazjum) Kryteria oceniania

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (gimnazjum) Kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (gimnazjum) Kryteria iania Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie Opracowała: Anna Stukan Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I III gimnazjum Opracowanie: Obszary wiedzy i umiejętności ucznia podlegające ocenie: Gramatyka i słownictwo Czytanie Słuchanie Mówienie Pisanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Monika Kuć Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gramatycznych - potrafi budować zdania ale

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania wiedzy i umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu pisanego, c) czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Spis treści: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ Kontrakt z uczniami Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

Bardziej szczegółowo

dla klas IV VI szkoły podstawowej

dla klas IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas IV VI szkoły podstawowej Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania Elementy

Bardziej szczegółowo

Kryteria określające warunki uzyskiwania przez uczniów gimnazjum poszczególnych ocen semestralnych i końcoworocznych z języka angielskiego.

Kryteria określające warunki uzyskiwania przez uczniów gimnazjum poszczególnych ocen semestralnych i końcoworocznych z języka angielskiego. Kryteria określające warunki uzyskiwania przez uczniów gimnazjum poszczególnych ocen semestralnych i końcoworocznych z języka angielskiego. Kryteria te uwzględniają następujące elementy uzyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo