Nr Data Treść uchwały strony uchwały. 2013r. profesora dr hab. Andrzejowi Lorenzowi 3/ stycznia w sprawie wyznaczenia recenzentów w r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr Data Treść uchwały strony uchwały. 2013r. profesora dr hab. Andrzejowi Lorenzowi 3/ stycznia w sprawie wyznaczenia recenzentów w r."

Transkrypt

1 2013 rok Wykaz uchwał Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Nr Data Treść uchwały strony uchwały 1/ stycznia w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 1 profesora dr hab. Janowi Krasickiemu 2/ stycznia w sprawie poparcia winsoku o nadanie tytułu 2 profesora dr hab. Andrzejowi Lorenzowi 3/ stycznia 3 postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Jana Maciejewskiego 4/ stycznia w sprawie dopuszczenia do kolokwium 4 habilitacyjnego dr Jarosława Barańskiego 5/ stycznia w sprawie dopuszczenia do kolokwium 5 habilitacyjnego dr Grzegorza Francuza 6/ stycznia w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 6 dr Andrzeja Michalaka 7/ stycznia w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 7 8/ stycznia 9/ stycznia dr Jadwigi Mazur w sprawie przedstawienia winsoku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr hab. Damianowi Leszczyńskiemu w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Macieja Mroza / stycznia 11/ stycznia 12/ stycznia 13/ stycznia 14/ stycznia 15/ stycznia 16/ stycznia 17/ stycznia w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta w Instytucie Socjologii w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji i limitów przyjęć na Studiach Doktoranckich na r. akad. 2013/14 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji i limitów przyjęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2013/14 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych na kierunku dyplomacja europejska na r.akad. 2013/14 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na kierunku dyplomacja europejska na r. akad. 2014/15. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnych na kierunkach Studiów: stosunki międzynarodowe; bezpieczeństwo narodowe. w sprawie modyfikacji programu kształcenia kierunku Bezpieczeństwo narodowe realizowanego w cyklu 2012/ /2015 w oparciu o wymogi Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2 18/ stycznia 19/ stycznia 20/ stycznia 21/ stycznia 22/ lutego 23/ lutego 24/ lutego 25/ lutego 26/ lutego 27/ lutego 28/ lutego 29/ lutego 30/ lutego 31/ lutego 32/ lutego 33/ marca 34/ marca 35/ marca 36/ marca 37/ marca w sprawie zmian w programie nauczana na 18 studiach II stopnia socjologii specjalność intercultural mediation. w sprawie wprowadzenia zmian w programie 19 Nauczania na kierunku politologia studia I i II stopnia specjalności anglojęzyczne w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnych. 20 w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Europejskiego Bezpieczeństwa Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na rok 2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisławowi Morawskiemu postępowaniu habilitacyjnym dr Andrzeja Michalaka postępowaniu habilitacyjnym w sprawie udzielenia poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki w sprawie udzielenia poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów w sprawie zatwierdzenia programu i siatki zajęć Podyplomowych w sprawie zatwierdzenia zmian w programach kształcenia w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Jarosława Barańskiego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Jarosławowi Barańskiemu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w sprawie udzielenia wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielenia poparcia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielenia poparcia winsoku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 38/ marca 39/ marca 2017r. 40/ marca 2017r. 41/ marca 2017r. 42/ marca 2017r. 43/ marca 2017r. 44/ marca 2017r. 45/ marca 2017r. 46/ marca 2017r. 47/ marca 2017r. 48/ marca 2017r. 49/ marca 2017r. 50/ marca 2017r. 51/ marca 2017r. 52/ marca 2017r. 53/ marca 2017r. 54/ marca 2017r. 55/ marca 2017r. 56/ marca 2017r. 57/ kwietnia 58/ kwietnia 59/ kwietnia 60/ kwietnia w sprawie udzielenia poparcia winsoku o 38 przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wprowadzenia zmian w programie 39 Nauczania w sprawie zatwierdzenia nowego programu 40 kształcenia w sprawie określenia warunków rekrutacji na 41 r. akad. 2014/15 w sprawie zmiany w komisji rekrutacyjnej na 42 studia W sparwie powołania komisji rekrutacyjnych na 43 Studiach Doktoranckich w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów 44 w sprawie zamknięcia wieczorowych Studiów na 45 kierunku politologia w sprawie zatwierdzenia zmian w programie 46 nauczania w sprawie utworzenia specjalności 47 w sprawie określenia warunków rekrutacji na r. 48 Akad. 2014/15 na kierunku politologia w sprawie określenia rekrutacji na r. Akad. 2014/15 49 na kierunku europeistyka w sprawie określenia warunków rekrutacji na r. 50 akad. 2014/15 na kierunku socjologia w sprawie zatwierdzenia specjalności na kierunku 51 europeistyka w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie 52 Instytutu Studiów w sprawie wprowadzenia przelicznika zajęć 53 dydaktycznych prowadzonych w języku wykładowym angielskim w sprawie uznania języka polskiego za język 54 podstawowy dla dyscyplin naukowych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr 55 Grzegorza Francuza. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 56 w sprawie poparcia listu otwartego do Pani minister Barbary Kudryckiej w sprawie poparcia winsoku o nadanie tytułu profesora dr hab. Markowi Łagoszowi. postępowaniu o nadanie tytułu profesora postępowaniu o nadanie tytułu profesora

4 61/ kwietnia 62/ kwietnia 63/ kwietnia 64/ kwietnia 65/ kwietnia 66/ kwietnia 67/ kwietnia 68/ kwietnia 69/ kwietnia 70/ kwietnia 71/ kwietnia 72/ kwietnia 73/ kwietnia 74/ kwietnia w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 61 dr Michała Głowali w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 62 dr Romana Konika w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego 63 dr Katarzyny Kajdanek w sprawie powołania Komisji do spraw 64 uaktualnienia Strategii Wydziału Nauk Społecznych w sprawie utworzenia nowego kierunku Studiów 65 Socjologia grup dyspozycyjnych studia I stopnia od r. akad. 2013/14 w sprawie utworzenia nowego kierunku Studiów 66 Bezpieczeństwo Międzynarodowe studia II stopnia od r. akad. 2013/14. w sprawie utworzenia nowych programów 67 Nauczania dla wszystkich kierunków na Wydziale Nauk Społecznych obowiązujących od r. akad. 2013/14 w sprawie wprowadzenia korekty w Kierunkowych 68 Efektów Kształcenia dla kierunku studiów Stosunki Międzynarodowe (studia II stopnia) w sprawie wprowadzenia korekty w Kierunkowych 69 Efektów Kształcenia dla kierunku Studiów politologia w sprawie uruchomienia nowej specjalności na 70 kierunku europeistyk oraz zmiany nazw specjalności w sprawie zatwierdzenia stawek czesnego na 71 Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii niestacjonarnych w r. akad. 2013/14 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze 72 Instytutu Politologii w sprawie utworzenia nowego kierunków Studiów 73 w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Jerzemu Kochanowi 75/ maja w sprawie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisławowi J. Winnickiemu 76/ maja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Lotarowi Rasińskiemu 77/ maja postępowaniu habilitacyjnym dr Michała Głowali 78/ maja postępowaniu habilitacyjnym dr Romana Konika 79/ maja postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Kajdanek

5 80/ maja w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Mateusza Błaszczyka 81/ maja w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Adama Kołodziejczyka 82/ maja w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Wioletty Knapik 83/ maja w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Dojwy-Turczyńskiej 84/ maja w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Jerzego Żurko 85/ maja w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz zatwierdzenia budżetu za 2013 rok 86/ maja w sprawie ustanowienia Rady Konsultacyjnej Strategicznych Partnerów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 87/ maja w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich 88/ maja w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania środków w ramach działalności statutowej na rozwój młodych naukowców oraz doktorantów 89/ maja w sprawie utworzenia nowej specjalności Global Studies na kierunku Studiów stosunki międzynarodowe studia I stopnia stacjonarne w r. akad. 2013/14 90/ maja w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla naboru na studia drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe w r. Akad. 2013/14. 91/ maja w sprawie zmian Komisji rekrutacyjnej dla kierunków Studiów: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe 92/ maja w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na kierunek Studiów socjologia grup dyspozycyjnych oraz zmian w Komisji rekrutacyjnej dla kierunków Studiów: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe. 93/ maja w sprawie utworzenia nowych specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 94/ maja w sprawie zmian w kierunkowych efektach kształcenia dla Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii dla Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od r. Akad. 2013/14 95/ maja w sprawie zatwierdzenia nowych programów Nauczania Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii dla Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od r. akad. 2013/

6 96/ maja w sprawie zatwierdzenia zmian w programie nauczania na kierunku socjologia specjalność komunikacja społeczna i badanie rynku r. Akad. 2013/14. 97/ czerwca 98/ czerwca 99/ czerwca 100/ czerwca 101/ czerwca 102/ czerwca 103/ czerwca 104/ czerwca 105/ czerwca postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisława J. Winnickiego w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Felicjanowi Bylokowi w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Maciejowi Manikowskiemu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Stanisławowi Kłopotowi w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Danucie Zalewskiej w sprawie odmowy udzielenia poparcia odwołaniu do Centralnej Komisji postępowaniu habilitacyjnym dr Wioletty Knapik postępowaniu habilitacyjnym dr Adama Kołodziejczyka postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Dojwy- Turczyńskiej 106/ czerwca w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Ireny Szlachcic 107/ czerwca w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Marceliny Zuber 108/ czerwca w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Jacka Zielińskiego 109/ czerwca w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Beaty Trzop 110/ czerwca w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Tadeusza Kowalewskiego 111/ czerwca w sprawie odmowy przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Elżbiety Chromiec 112/ lipca postępowaniu habilitacyjnym dr Mateusza Błaszczyka 113/ lipca postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Trzop 114/ lipca w sprawie powołania 3 osobowej komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Tomasza Zarębskiego 115/ lipca w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Eugeniusza Moczuka

7 116/ lipca w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. Barbary Wiśniewskiej-Paź 117/ lipca w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów 118/ lipca w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów 119/ lipca w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Studiów 120/ lipca w sprawie upoważnienia Prodziekanów Wydziału Nauk Społecznych do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium MNiSW dla studentów i doktorantów Wydziału 121/ lipca w sprawie opłat za studia na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2013/ / lipca w sprawie zatwierdzenia na r. akad. 2013/14 szczegółowych zasad przyznawania stypendium doktoranckiego oraz przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 123/ lipca w sprawie zatwierdzenia kryteriów ocen wniosków dla młodych pracowników naukowych oraz doktorantów w ramach programu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego 124/ lipca w sprawie zatwierdzenia kryteriów ocen wniosków dla młodych pracowników naukowych oraz doktorantów w ramach programu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia i konkurencyjności Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 125/ lipca w sprawie powołania koordynatora specjalności Intercultural Mediation na kierunku socjologia II stopnia 126/ lipca w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji 127/ września 128/ września 129/ września 130/ września Rekrutacyjnej postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Danuty Zalewskiej postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Stanisława Kłopota w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Leszka Gołdyki w sprawie zamknięcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisława Zagórskiego

8 131/ września 132/ września 133/ września 134/ września 135/ września 136/ września 137/ września 138/ września 139/ września 140/ września 141/ września 142/ września 143/ września 144/ września 145/ września 146/ września 147/ września 148/ września 149/ września 150/ września 151/ września w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisławowi Zagórskiemu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Wiesławowi Popławskiemu w sprawie odmowy udzielenia poparcia odwołaniu od przyjętej uchwały postępowaniu habilitacyjnym dr Tadeusza Kowalewskiego postępowaniu habilitacyjnym dr Jacka Zielińskiego postępowaniu habilitacyjnym dr Eugeniusza Moczuka w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Bogusławowi Paziowi postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Zdzisława Zagórskiego postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Macieja Manikowskiego postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Wiesława Popławskiego postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Felicjana Byloka postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Bogusława Pazia postępowaniu habilitacyjnym dr Ireny Szlachcic postępowaniu habilitacyjnym dr Marceliny Zuber postępowaniu habilitacyjnym dr Jerzego Żurko w sprawie wszczęcia przewodu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Bojack postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary Bojack w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Ewy Krawczyk w sparwie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Krawczyk w sprawie utworzenia nowych specjalności na studiach stacjonarnych w sprawie utworzenia nowej specjalności na studiach stacjonarnych

9 152/ października 153/ października 154/ października 155/ października 156/ listopada 157/ listopada 158/ listopada 159/ listopada 160/ listopada 161/ grudnia 162/ grudnia 163/ grudnia 164/ grudnia 165/ grudnia 166/ grudnia 167/ grudnia w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Katarzynę Kajdanek w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 157 profesora w sprawie dopuszczenia do kolokwium 158 habilitacyjnego dr Romana Konika pominięto nr - w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr 159 Katarzyny Kajdanek w sparwie nadania stopnia doktora habilitowanego 160 dr Katarzynie Kajdanek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 161 dr Tomaszowi Zarębskiemu w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania 162 habilitacyjnego dr Marii J. Siemińskiej w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia 163 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji 164 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć 165 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Romana Konika w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Romanowi Konikowi

10 2014 rok Wykaz uchwał Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego lp data podjęcia uchwała w sprawie strony stycznia 2014 r. przyjęcie apelu w sprawie Polaków na Litwie stycznia 2014 r. w sprawie przedstawiania wniosku o przyznanie 2 nagrody Prezesa Rady Ministrów 3 31 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 3 habilitacyjnego dr Adama Kołodziejczyka 4 31 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 4 habilitacyjnego dr Wioletty Knapik 5 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania 3-osobowej komisji w 5 postępowaniu habilitacyjnym dr Krzysztofa Skowrońskiego 6 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 6 w Instytucie Filozofii 7 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 7 w Instytucie Filozofii 8 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 8 w Studiów 9 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji i 9 limitów przyjęć na Studiach Doktoranckich na r. akad. 2014/ stycznia 2014 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunek 10 studiów socjologia techniki i ekologii na r. akad. 2014/ stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu certyfikatu Doctor Europaeus stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o 13 zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/ stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przychodów 14 własnych wewnętrznych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wydziału w roku lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 15 habilitacyjnego dr Mateusza Błaszczyka lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 16 habilitacyjnego dr Katarzyny Dojwy- Turczyńskiej lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 17 habilitacyjnego dr Jadwigi Mazur lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 18 habilitacyjnego dr Andrzeja Michalaka lutego 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 19 habilitacyjnego dr Beaty Trzop lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisjach 20 habilitacyjnych lutego 2014 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie 21 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. L. Sobkowiaka lutego 2014 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie 22

11 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. M. Magdziaka lutego 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w ISM lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Instytutu Studiów lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca lutego 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na studiach I i II stopnia filozofii studia stacjonarne i niestacjonarne lutego 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na studiach doktoranckich studia stacjonarne i niestacjonarne lutego 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na studiach stacjonarnych I studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych lutego 2014 r. w sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 nowego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia praca socjalna lutego 2014 r. w sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 nowego kierunku studiów niestacjonarnych I stopnia praca socjalna lutego 2014 r. w sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 nowego kierunku studiów niestacjonarnych I stopnia socjologia ekonomiczna lutego 2014 r. w sprawie modyfikacji programów nauczania na kierunkach studiów socjologia oraz praca socjalna w r.akad. 2013/14 w zakresie nauczania języków obcych nowożytnych lutego 2014 r. w sprawie modyfikacji programów nauczania na kierunku europeistyka w r.akad. 2014/15 w szczególności zakresie likwidacji i utworzenia nowych specjalności lutego 2014 r. w sprawie likwidacji studiów socjologia techniki i ekologii lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Wioletty Knapik lutego 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Wiolettcie Knapik marca 2014 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Leszkowi Gołdyce marca 2014 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr J. Żurko marca 2014 r. w sprawie poparcia Rady WNS dla inicjatywy Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Instytutu Filozofii marca 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr M. Błaszczyka marca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Mateuszowi Błaszczykowi

12 42 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Beaty Trzop 43 4 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Trzop kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. D. Zalewskiej kwietnia 2014 r. w sprawie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Michała Głowali kwietnia 2014 r. w sprawie unieważnienia uchwały nr 37 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Własności Intelektualnej kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. określenia wytycznych w związku ze zwiększaniem wynagrodzeń w formie aneksu do umowy o pracę dla pracowników Wydziału kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego kwietnia 2014 r. w sprawie odmowy przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Katarzyny Dojwy- Turczyńskiej maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz zatwierdzenie planu rzeczowofinansowego na 2014 r maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zasad zwiększania wynagrodzenia pracowników w formie aneksu do umowy o pracę maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Jacka Zielińskiego maja 2014 r. w sprawie zmiany przewodniczącego komisji w postępowaniu habilitacyjnym maja 2014 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary Bojack maja 2014 r. w sprawie powołania 3-osobowej komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marii Miczyńskiej-Kowalskiej maja 2014 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. D. Leszczyńskiego maja 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii maja 2014 r. w sprawie gwarancji możliwości ukończenia studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku socjologia techniki i ekologii maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłat czesnego za studia niestacjonarne w 8 ratach w każdym roku akademickim

13 62 30 maja 2014 r. w sprawie uszczegółowienia warunków ukończenia studiów z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony praw autorskich i własności intelektualnej prac dyplomowych na studiach I i II stopnia maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 72 z czesnego za studia niestacjonarne socjologii maja 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 73 dr A. Michalaka maja 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora 74 habilitowanego dr Andrzejowi Michalakowi maja 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 75 dr Jadwigi Mazur maja 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora 76 habilitowanego dr Jadwidze Mazur czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia postanowień Paktu dla 77 Horyzontu czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora 78 habilitowanego dr Krzysztofowi Skowrońskiemu czerwca 2014 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w 79 postępowaniu habilitacyjnym dr Julity Makaro czerwca 2014 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie 80 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. Roberta Alberskiego czerwca 2014 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie 81 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim dr hab. Kazimierza Dziubkę czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 82 w Instytucie Socjologii czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 83 w Instytucie Socjologii czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 84 w Instytucie Socjologii czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 85 w Instytucie Studiów czerwca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 86 w Instytucie Studiów czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 87 cywilno-prawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.akad. 2014/ czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na 88 kierunku studiów socjologia w specjalności Cultural Mediation (program Mitra) czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na 89 kierunku studiów praca socjalna czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia adiunktów do 90 prowadzenia seminarium magisterskiego w r. akad. 2014/ czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na 91

14 kierunku studiów europeistyka czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na 92 kierunku studiów filozofia czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w organizacji studiów magisterskich w j. angielskim International Relations Global Studies czerwca 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na 95 kierunku dyplomacja europejska czerwca 2014 r. w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Padwie (Włochy), a Uniwersytetem Wrocławskim (Polska) czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia korekty w 101 Regulaminie Instytutu Filozofii czerwca 2014 r. w sprawie uszczegółowienia Regulaminu Studiów obowiązującego na Wydziale Nauk Społecznych czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczenia udziału w programie ERASMUS+ na Wydziale Nauk Społecznych czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczenia praktyk studenckich obowiązkowych i nieobowiązkowych na Wydziale Nauk Społecznych czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Studiów Doktoranckich w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony praw autorskich i własności intelektualnej prac doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 133 z czesnego za studia niestacjonarne filozofii czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 134 dr Adama Kołodziejczyka czerwca 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora 135 habilitowanego dr Adamowi Kołodziejczykowi września 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 136 habilitacyjnego dr Marceliny Zuber września 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium 137 habilitacyjnego dr Eugeniusza Moczuka września 2014 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 138 dr Jacka Zielińskiego września 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora 139 habilitowanego dr Jackowi Zielińskiemu października w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta r. w Instytucie Politologii października w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta 141

15 2014 r. w Instytucie Studiów października 2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów października w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 2014 r. cywilno-prawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r.akad. 2014/ października w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze 2014 r. Wydziału Nauk Społecznych października w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze 2014 r października 2014 r października 2014 r października 2014 r października 2014 r października 2014 r października 2014 r. Instytutu Politologii w sprawie upoważnienia Prodziekana ds. Nauczania Wydziału Nauk Społecznych do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium MNiSW w sprawie korekty na r.akad. 2014/15 w programie nauczania na studiach I stopnia bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne i niestacjonarne w sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia socjologia oraz studia I stopnia praca socjalna studia stacjonarne w sprawie zatwierdzenia regulaminu studenckich praktyk zawodowych w sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia dyplomacji europejskiej studia stacjonarne w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego w r. akad. 2014/15 w sprawie utworzenia w r.akad. 2014/15 Studiów Podyplomowych Zawodu Mediatora w sprawie powołania Komisji ds. zbadania plagiatu pracy magisterskiej w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Marceliny Zuber w sprawie nadania stopnia doktora października 2014 r października 2014 r października 2014 r października 2014 r. habilitowanego dr Marcelinie Zuber listopada 2014 r. w sprawie zamknięcia postępowania habilitacyjnego dr Ireny Szachcicowej listopada 2014 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Jerzego Żurko listopada 2014 r. w sprawie udzielenia poparcia Radzie Instytutu Filozofii w związku z wystąpieniem do Centralnej Komisji o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia listopada 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia i Monitorowania Losów Absolwentów listopada 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia socjologii studia niestacjonarne listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa

16 narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne socjologii listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne filozofii grudnia 2014 r. w sprawie zakończenia postępowania o tytuł profesora dr hab. Bogusława Pazia grudnia 2014 r. w sprawie zakończenia postępowania o tytuł profesora dr hab. Stanisława Kłopota grudnia 2014 r. w sprawie zmian w programie nauczania na studiach I stopnia politologii Political Science studia stacjonarne na specjalności Comparative Politics grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/2016 nowej specjalności Media and Politics na stacjonarnych studiach I stopnia politologii (Political Science) grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2014/2015 nowej specjalności Socjologia ekologii na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku socjologia grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2014/2015 Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2014/2015 nowej specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń społecznych na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku socjologia grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia adiunkta do prowadzenia seminarium magisterskiego w r. akad. 2014/ grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne dyplomacji grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne politologii i polityk publicznych grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków za studia anglojęzyczne socjologia specjalizacja Intercultural mediation na rok akademicki 2014/

17 2015 rok Wykaz uchwał Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego lp data podjęcia uchwała w sprawie strony stycznia 2015 r. w sprawie przedstawiania wniosków o 1 przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów 2 30 stycznia 2015 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 2 profesora dr hab. Zdzisławowi Zagórskiemu 3 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora 3 habilitowanego dr Julicie Makaro 4 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora 4-5 habilitowanego dr Marii Miczyńskiej-Kowalskiej 5 30 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków 6 o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/ stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków 7 o zatrudnienie wykładowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej w semestrze letnim r.akad. 2014/ stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków 8 o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/ stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosku o 9 zatrudnienie wykładowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej w semestrze letnim r.akad. 2014/ stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia limitu przychodów 15 własnych wewnętrznych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wydziału w roku stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji oraz 16 ustalenia limitów przyjęć na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii stycznia 2015 r. w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na 17 kierunek filozofia stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, 18 nowej specjalności Global Security na kierunku politologia studia stacjonarne anglojęzyczne I stopnia stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego 19 dr Eugeniusza Moczuka stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora 20 habilitowanego dr Eugeniuszowi Moczukowi lutego 2015 r. w sprawie rekomendacji wniosków o przyznanie stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 21

18 17 27 lutego 2015 r. w sprawie odmowy udzielenia poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Danucie Zalewskiej lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi Maciejewkiemu lutego 2015 r. w sprawie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Ewy Krawczak lutego 2015 r. w sprawie udzielenia poparcia Radzie Instytutu Politologii w związku z wystąpieniem do Centralnej Komisji o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce publicznej lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Nauk Społecznych lutego 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii lutego 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/ lutego 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2014/ lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania i zatwierdzenia programu studiów na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii lutego 2015 r. w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na Studiach Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rekrutacji na kierunku studiów socjologia studia II st lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rekrutacji lutego 2015 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowego kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia - Zarządzanie projektami społecznymi lutego 2015 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowego kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia - Zarządzanie bezpieczeństwem państwa lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Katarzyny Dojwy-Turczyńskiej lutego 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Dojwie-Turczyńskiej marca 2017 r. w sprawie rekomendacji wniosku o przyznanie stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie

19 Studiów dr hab. Larysy Leszczeno marca 2017 r. w sprawie utworzenia w strukturze Instytutu Socjologii Pracowni Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza marca 2017 r. w sprawie zamknięcia od r. akad. 2015/16 specjalności Studia nad Bezpieczeństwem Globalnym oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Europejskim na kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia marca 2017 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej specjalności Studia Regionalne i Rozwojowe na kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia marca 2017 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej anglojęzycznej specjalności Public and Private Managmement in the EU na kierunku europeistyka studia stacjonarne I stopnia marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku filozofia - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne filozofii marca 2017 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Jerzego Żurko marca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Jerzemu Żurko maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz zatwierdzenie planu rzeczowofinansowego na 2015 r maja 2015 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej maja 2015 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Maciejowi Manikowskiemu maja 2015 r. w sprawie zakończenia postępowania o tytuł profesora dr hab. Tadeusza Wiesława Popławskiego maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów maja 2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii maja 2015 r. w sprawie utworzenia od r. akad. 2015/16, nowej specjalności Europe in the World na kierunku politologia studia stacjonarne anglojęzyczne I stopnia maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku politologia studia

20 stacjonarne polsko i anglojęzyczne I i II stopnia maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku socjologia studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne anglojęzyczne II stopnia maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenie preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego czerwca 2015 r. w sprawie przedstawiania wniosku o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Ewy Nowackiej czerwca 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Janowi Maciejewskiemu czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. J. Maciejewskiemu czerwca 2015 r. w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Bojack czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: stosunki międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia; bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia; bezpieczeństwo międzynarodowe studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: filozofia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku filozofia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: socjologia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia; socjologia grup dyspozycyjnych studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II

21 stopnia; polityka publiczna studia stacjonarne i 78niestacjonarne II stopnia; zarządzanie bezpieczeństwem państwa studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne; zarządzanie projektami społecznymi studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku politologia, polityka publiczna, zarządzanie bezpieczeństwem państwa czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: dyplomacja europejska studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunkach studiów: europeistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Studiów Doktoranckich w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Prodziekana ds. Nauczania Wydziału Nauk Społecznych do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium MNiSW czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Instytutu Socjologii czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/ czerwca 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/ czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne socjologii 74 2 października 2015 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Adama Mrozowickiego 75 2 października 2015 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. postępowania o tytuł dr hab. Felicjana Byloka 76 2 października 2015 w sprawie mianowania na stanowisko 110 profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii 77 2 października 2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisko

22 profesora zwyczajnego w Instytucie Politologii prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego 78 2 października 2015 w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii dr hab. Dariusza Skrzypińskiego 79 2 października 2015 w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii 80 2 października 2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Ministra MiSW 81 2 października 2015 w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych r.akad. 2015/ października 2015 w sprawie zmiany w programie nauczania na kierunku socjologia 83 2 października 2015 w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów socjologia przestrzeni w układach lokalnych studia stacjonarne II stopnia 84 2 października 2015 w sprawie wygaszenia kierunku studiów socjologia techniki i ekologii 85 2 października 2015 w sprawie wprowadzenia zmian i dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów praca socjalna studia niestacjonarne I stopnia 86 2 października 2015 w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów praca socjalna studia stacjonarne I stopnia 87 2 października 2015 w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów praca socjalna studia stacjonarne II stopnia 88 2 października 2015 w sprawie dostosowania programów nauczania do uchwały Senatu UWr. nr 17/2015, na kierunku studiów socjologia ekonomiczna studia niestacjonarne I stopnia 89 2 października 2015 w sprawie wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku studiów filozofia, studia stacjonarne I stopnia listopada 2015 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Felicjanowi Bylokowi listopada 2015 r. w sprawie o zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Adriano Giovannelli listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Kierownika Katedry Logiki i Metodologii Nauk listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o podjęcie dodatkowego zatrudnienia Dziekana Wydziału listopada 2015 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Socjologii dr hab. Doroty Majki-Rostek listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych

23 96 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne w Instytucie Socjologii listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne w Instytucie Studiów listopada 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 2015/ grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium licencjackiego grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków z czesnego za studia niestacjonarne filozofii grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Etyki Badań Naukowych grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu rekrutacji w ramach programu ERASMUS+ na kierunku dyplomacja europejska grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w r.akad. 2015/ grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Bojack grudnia 2015 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Bojack

24 2016 rok Wykaz uchwał Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego lp data podjęcia uchwała w sprawie strony stycznia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji 1 Wyborczej 2 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania przedstawiciela do 2 Senackiej Komisji Etyki 3 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia limitu przychodów 3 własnych wewnętrznych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Wydziału w roku stycznia 2016 r. w sprawie przedstawiania wniosków o 4 przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów 5 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko 5 profesora nadzwyczajnego w Instytucie Studiów dr hab. Magdaleny Ratajczak 6 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko 6 adiunkta Instytucie Politologii 7 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko 7 profesora nadzwyczajnego Instytucie Studiów prof. dr hab. Zdzisława Winnickiego 8 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko 8 asystenta naukowego Instytucie Studiów 9 20 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na 9 stanowisku adiunkta Instytucie Studiów stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu Socjologii 10 Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o 11 zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2015/ stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o 12 zatrudnienie wykładowców na podstawie umów cywilnoprawnych w semestrze letnim r.akad. 2015/ stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji, 13 limitów przyjęć oraz programu nauczania dla stacjonarnych i niestacjonarnych Studiów Doktoranckich stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia nowej specjalności na 14 kierunku studiów socjologia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku 15 studiów socjologia ekonomiczna, studia I stopnia, studia stacjonarne stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku studiów praca socjalna, studia I i II stopnia, studia stacjonarne i 16