IDC Cloud Computing Roadshow 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDC Cloud Computing Roadshow 2011"

Transkrypt

1 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011

2 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner

3 Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Cloud Computing decyzja niełatwa Ewa Zborowska, Senior Research Analyst, IT Services, IDC Poland 10:00 10:25 Nowoczesne środowisko pracy dzięki cloud computing Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft 10:25 10:50 Cloud Computing - kilka refleksji "z podróży Tomasz Jaworski, HP Datacenter Transformation Sales Specialist, HP 10:50 11:15 Technologia, która napędza chmurę Michał Jerzy Kostrzewa, Dyrektor d/s Technologii Baz Danych, Oracle Polska 11:15 11:35 Przerwa kawowa 11:35 12:00 End user computing Roch Norwa, System Engineer, VMware 12:00 12:25 Cloud Computing. Kiedy ten model dostarczania usług się sprawdza? Rafał Szafulera, Cloud Leader, IBM Integrated Technology Services 12:25 12:50 Infrastruktura jako usługa dla Biznesu Paweł Pytlakowski, Cloud & Managed Services Product Manager, GTS CE 12:50 13:15 Kompleksowe rozwiązania dla infrastruktury fizycznej serwerowni Bartosz Mazurek, Dyrektor działu rozwiązań systemów NCPI dla sektora Data Center, APC 13:15 13:40 Z głową w chmurach Tadeusz Chełkowski, Dyrektor Techniczny odpowiedzialny za region Europy Wschodniej, Adobe 13:40 14:40 Lunch w restauracji Lila Weneda 14:40 15:00 Ekonomiczne i technologiczne aspekty wdrożenia Office 365 w organizacji analiza przypadku Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft 15:00 15:30 Głosowanie on-line 15:30 16:00 Nad chmurą. Wizja bezpieczeństwa z wysokości 10 kilometrów Ramsés Gallego, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL, COBIT(f), Six Sigma Black Belt Certified, Security Strategist & Evangelist, Quest Software 16:00 16:30 Cloud Computing i ICT - wyzwanie dla menedżera Tomasz Matuła, Dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP 16:30 16:40 Wręczenie nagród 16:40 17:40 Mikołajkowy Cocktail

4 Agenda 09:00 09:30 Registration / Coffee break 09:30 10:00 Cloud Computing: A Complex Decision Ewa Zborowska, Senior Research Analyst, IT Services, IDC Poland 10:00 10:25 Cloud Computing modern work environment Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft 10:25 10:50 Cloud Computing - snapshots from the journey Tomasz Jaworski, HP Datacenter Transformation Sales Specialist, HP 10:50 11:15 Tech that powers the cloud Michał Jerzy Kostrzewa, Database Technology Director, Oracle Poland 11:15 11:35 Coffee break 11:35 12:00 End user computing Roch Norwa, System Engineer, VMware 12:00 12:25 Cloud Computing. When this model of service delivery is applicable? Rafał Szafulera, Cloud Leader, IBM Integrated Technology Services 12:25 12:50 Creating a World Class Cloud Computing Service Paweł Pytlakowski, Cloud & Managed Services Product Manager, GTS CE 12:50 13:15 Comprehensive Solutions for Server-room Physical Infrastructure Bartosz Mazurek, NCPI Solutions Director for the Data Center sector, APC 13:15 13:40 Head in the clouds Tadeusz Chełkowski, Enterprise Practice Manager East Europe, Adobe 13:40 14:40 Lunch - Lila Weneda Restaurant 14:40 15:00 Economic and technical aspects of the implementation Office 365 in the organization - Case Study Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft 15:00 15:30 Voting on-line 15:30 16:00 Above the Cloud: Thinking security over feet Ramsés Gallego, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL, COBIT(f), Six Sigma Black Belt Certified, Security Strategist & Evangelist, Quest Software 16:00 16:30 Cloud Computing and ICT - challenge for manager Tomasz Matuła, TPG IT Infrastructure Branch Director 16:30 16:40 Prizes 16:40 17:40 Santa's Cocktail

5 Serdecznie witamy na konferencji Mamy nadzieję, że ten dzień spędzony razem z partnerami konferencji oraz IDC będzie dla Państwa udany. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji organizacyjnych: 1. Ankiety: prosimy o dokładne wypełnienie ankiet, które otrzymaliście Państwo wraz z materiałami konferencyjnymi. Każda osoba, która odda wypełnioną ankietę, w recepcji otrzyma drobny upominek. 2. Identyfikatory: bardzo prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu. Osoby bez identyfikatora nie zostaną wpuszczone na salę konferencyjną. 3. Telefony komórkowe: prosimy pamiętać o wyłączeniu telefonów komórkowych przed rozpoczęciem wykładów. 4. Lunch: serdecznie zapraszamy na lunch z udzialem prelegentów, który odbędzie o 13:40 w restauracji Lilla Weneda. 5. Pytania, dodatkowe informacje, pomoc: prosimy o kontakt na stanowisku recepcyjnym. Organizatorzy konferencji z chęcią udzielą Państwu dodatkowych informacji. Zespół ds. konferencji IDC Polska Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w najbliższych konferencjach IDC prosimy o kontakt: IDC Business Intelligence Roadshow lutego, 2012, Hotel Marriott, Warszawa IDC Mobile Summit marca, 2012, Hotel Marriott, Warszawa IDC IT Security Roadshow marca, 2012, Hotel Marriott, Warszawa Informacje oraz rejestracja: WEB: TEL.:

6 Prelegenci / Speakers Ewa Zborowska, Senior Analyst, IDC Poland Całe swoje zawodowe życie związana jest z nowoczesnymi technologiami. Od blisko 10 lat pracuje w warszawskim oddziale międzynarodowej firmy IDC zajmującej sie rynkiem ICT, w której odpowiada za badania związane z usługami IT. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na Wydziale Zarządzania i studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Collegium Civitas. Cloud Computing decyzja niełatwa Cloud computing - czy łatwo podjąć decyzję o skorzystaniu z tego modelu i jak wiele czynników należy uwzględnić rozważając pierwszy krok w chmurach. Bez czego projekt cloudowy nie moze sie udać i dlaczego rynek cloud computingu nie będzie miał w Polsce łatwego życia oraz w kim należy pokładac nadzieję na lepszą przyszłość. Ewa Zborowska, Senior Analyst, IDC Poland She has been dealing with modern technologies throughout her entire career. For almost 10 years she has worked for the Warsaw branch of IDC, an international corporation researching the ICT market, where she is responsible for IT services research. Ms Zborowska graduated from the University of Lodz (Department of Business Administration) and completed post-graduate studies at the Warsaw School of Social Sciences and Humanities, and Collegium Civitas. Cloud Computing: A Complex Decision Cloud computing - is it easy to embark on this model and what factors to consider when taking your first step into clouds. The things without which the cloud project is bound to fail; why the cloud-computing market won't have easy times; and whom to trust for better future. Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft Pracuje w firmie Microsoft od 7 lat, obecnie na stanowisku Business Development Manager Partnerships, Online Services. Jest odpowiedzialny za rozwój kanału sprzedaży i współpracę z firmami partnerskimi w ramach technologii cloud i Microsoft Online Services (Office 365, Intune, CRM Online). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie doktorant na kierunku Zarządzanie, Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni inżynier i trener Microsoft, technologiami IT zajmuje się od 12 lat. Nowoczesne środowisko pracy dzięki cloud computing Co to jest Office 365, przykładowe zastosowania, analiza korzyści i opłacalności wejścia w chmurę. Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft He works at Microsoft Company for 7 years, currently as a Business Development Manager, Partnerships, Online Services. He is responsible for sales channel development and cooperation with Microsoft Partners for the cloud, and Microsoft Online Services (Office 365, Intune, CRM Online). He is a graduate of Warsaw University of Technology, also completed postgraduate studies in Project Management at the School of Business and Management Kozminski Warsaw, currently He is studying PhD in Management, Kozminski University. He is involved in IT technology for 12 years. Cloud Computing modern work environment What is Office 365, case studies, TCO analysis, benefits of going to the cloud.

7 Prelegenci / Speakers Tomasz Jaworski, HP Datacenter Transformation Sales Specialist, HP Specjalizuje się w cloud computingu i wirtualizacji, oraz ich aspektach biznesowych i wpływie na reorganizacje infrastruktury IT. Od 2007 roku intensywnie uczestniczy w wielu dużych projektach modernizacji IT z wykorzystaniem wirtualizacji serwerów (w oparciu o VMware, Hyper-V i Citrix) i infrastruktury informacyjnej HP, a wcześniej EMC. Jego głównym obszarem zainteresowania jest podnoszenie sprawności, jakości i efektywności procesów IT poprzez techniczne realizowanie branżowych dobrych praktyk w szczególności ITIL. Certyfikowany specjalista VMware i architekt datacenter. Aktywnie uczestniczy w wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu wirtualizacji na wielu forach branżowych, pozytywnie motywując do współpracy różnych uczestników rynku. Ma ponad 12 lat doświadczenia w tworzeniu sprawnych rozwiązań wykorzystujących nowe technologie, zarządzaniu projektami, konsultingu na styku biznesu i technologii oraz popularyzowaniu IT. Największe osiągnięcia: żona i troje dzieci. Pasje: biegi długodystansowe, ogrodnictwo, sztuki walki. Cloud Computing - kilka refleksji "z podróży" Ewolucja ICT, w której po drodze do większej sprawności wypróbowano juz outsourcing, model usługowy, wirtualizacje, trwa nadal. Wbrew sceptykom praktyczne wykorzystanie chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej ma coraz więcej praktycznych przykładów. Za zastosowaniami idzie prawo. Ostatnia nowelizacja prawa bankowego przygotowuje formalną drogę do chmury w bankowości. Co przyniesie zmiana modelu ICT? Tomasz Jaworski, HP Datacenter Transformation Sales Specialist, HP Specializes in cloud computing and virtualization, its business aspects and implications for the modernization of the IT infrastructure. Since 2007, extensively involved in many large-scale IT modernization projects utilizing server virtualization (based on VMware, Hyper-V and Citrix), and HP Converged Infrastructure (and formerly EMC information infrastructure). His main focus is efficiency improvement, quality and efficiency of IT processes through the technical implementation of industry best practices, in particular ITIL. Certified Vmware specialist and datacenter architect. Actively participate in the exchange of knowledge and experience in the field of virtualization at many industry forums, positively motivating various market participants to cooperate. He has over 12 years experience in creating efficient solutions using new technology, project management, consulting at the crossroads of IT and business and popularizing IT. The greatest achievement: his wife and three children. Hobbies: long-distance running, gardening, martial arts. Cloud Computing - snapshots from the journey What can we do with cloud computing, what can we do with cloud computing... - people sing in pubs and taverns. ICT evolution continues. On the way to greater efficiency we have tried aready outsourcing, service model and virtualization. Against critics examples of practical use of private, public and hybrid cloud propagate. Law follows the practice. Latest amendment of Prawo Bankowe act prepares a formal way to clouds in banking. What ICT model change will bring?

8 Prelegenci / Speakers Michał Jerzy Kostrzewa, Dyrektor d/s Technologii Baz Danych, Oracle Polska Pracuję na stanowisku Dyrektors d/s Technologii Baz Danych na terenie Środkowej, Wschodniej i Południowej Europy. Zajmuję się wsparciem klientów korporacyjnych w zastosowaniach naszych technologii wydajności, wysokiej dostępności i konsolidacji w obszarze baz danych. Uprzednio współpracowałem z architektami korporacyjnymi oraz wśród partnerów (ISV, SI), jeszcze wcześniej pracowałem jako administrator sytemów, baz danych, developer i kierownik działu rozwoju oprogramowania. Technologia, która napędza chmurę Firmy na całym świecie zaczynają stosować model przetwarzania w chmurze poprzez wykorzystanie SaaS, chmur publicznych, budowę chmur prywatnych i konsolidację na współdzielonych, elastycznie skalowalnych platformach i elementach infrastruktury. Technologia Oracle steruje obecnie większością chmur publicznych i prywatnych. Podczas tej sesji można zapoznać się z kompleksową strategią dla chmury stosowaną przez Oracle, dzięki której firma ta oferuje najpełniejsze i najbardziej zintegrowane rozwiązania w branży, dając klientom szeroki wybór i oferując nieosiągalne dla innych korzyści gospodarcze. Michał Jerzy Kostrzewa, Database Technology Director, Oracle Poland For last 5 years working in Oracle over Central, Eastern & Southern Europe, focusing on database and biggest enterprise customers. Past work records focus on systems development, development and architectural advisory to the big enterprise customers in Polish market, as well as partners and ISVs. Previously, database and systems admin, developer and developer team manager. Tech that powers the cloud Enterprises everywhere are adopting a cloud computing model through use of SaaS public clouds; building private clouds; and consolidating on shared, elastically scalable platforms and infrastructure!. Oracle is the technology that powers most public clouds as well as private clouds today. Come to this session to learn how Oracle's comprehensive cloud strategy delivers the most complete and integrated cloud offerings in the industry, providing customers with choice and delivering unmatched business value. Roch Norwa, System Engineer, VMware End user computing W coraz większym stopniu przedsiębiorstwa muszą zajmować się zapewnieniem bezpiecznego dostępu do usług IT dla coraz bardziej mobilnych pracowników i zarządzania rosnącym zróżnicowaniem danych, aplikacji i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności. Wirtualizacja pozwala na zmianę podejścia do komputerów osobistych - zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia, gdzie i kiedy użytkownik ich potrzebuje. Roch Norwa, System Engineer, VMware End user computing More than ever, enterprises are dealing with two fundamental client computing pain points providing secure access to an increasingly mobile workforce, and managing the burgeoning diversity of data, applications and devices needed to run their business. A user-centric approach to personal computing ensures secure access to applications and data from any device, where and when a user needs it.

9 Prelegenci / Speakers Rafał Szafulera, Cloud Leader, IBM Integrated Technology Services Odpowiada za rozwój rynku usług "cloud" w Polsce. Poprzednio przez kilka lat zajmował się rozwiązaniami Tivoli w IBM Software Group. Przed dołączeniem do IBM pracował dla Cisco Systems oraz Sun Microsystems. Cloud Computing. Kiedy ten model dostarczania usług się sprawdza? W trakcie prezentacji przeprowadzona zostanie dyskusja na temat tego kiedy i dla jakich usług najlepiej stosować model cloud computing. Dyskusja zostanie poparta badaniami rynku, przykładami zastosowań i usług. Rafał Szafulera, Cloud Leader, IBM Integrated Technology Services Responsible for market development for cloud services in Poland. Previously for the last few years has been responsible for Tivoli solutions in IBM Software Group. Before joining IBM has been working for Cisco Systems and Sun Microsystems. Cloud Computing. When this model of service delivery is applicable? The presentation will discuss when it is most applicable to use cloud computing model of service delivery. Discussion will be supported by market research, use cases, and services examples. Paweł Pytlakowski, Cloud & Managed Services Product Manager, GTS CE Pełni funkcję Product Managera w GTS Central Europe gdzie jest odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie nowych produktów w obszarze Managed Services i Cloud Computing'u we wszystkich spółkach grupy GTS CE. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Telekomunikacja) i Szkoły Głównej Handlowej, z prawie 10-letnim doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym specjalizujący się w rozwoju usług z zakresu serwerów fizycznych, wirtualizacji serwerowej, pamięci masowej, bezpieczeństwa danych i przetwarzania w chmurze. Może poszczycić się licznymi projektami zakończonymi sukcesem, m. in.: ukończony w czerwcu 2011, projekt wdrożenia platformy Cloud Computing dla firm w grupie GTS. Infrastruktura jako usługa dla Biznesu 1. Jaką wartość dla biznesu wnosi przetwarzanie w chmurze. 2. Prezentacja studium przypadku: Dlaczego GTS zdecydował się na oferowanie usług w Chmurze. Jak GTS zbudował platformę oferującą Infrastrukturę jako usługę dla Biznesu. Z jakimi kosztami wiąże się budowa platformy pod Chmurę obliczeniową. 3. Budować czy outsourcować kalkulacja TCO dla dwóch wariantów korzystania z chmury. Paweł Pytalkowski, Cloud & Managed Services Product Manager, GTS CE Graduate of Warsaw University of Technology (Telecommunications) and Warsaw School of Economics, with nearly 10 years of experience in developing services of physical servers, server virtualization, storage, data security and cloud computing. As a Product Manager at GTS Central Europe is responsible for developing and implementing new products in the field of Managed and Cloud Computing Services in all five countries of the GTS group. He has wide technology knowledge and understanding of the server hosting market in the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia. In his portfolio he has a number of successful projects, including the last completed in June 2011: implementation of cloud computing platform for business in the GTS group. Creating a World Class Cloud Computing Service 1. Enterprise Cloud as a Value Proposition for the Working World 2. Cloud Computing for the business as an answer to customer needs Why did GTS build the Cloud Computing service How did GTS build the Cloud Computing platform What are the costs of building the Cloud Computing platform 3. What are the chalenges related to defining, planning and deploying the cloud how to build a comprehensive TCO.

10 Prelegenci / Speakers Bartosz Mazurek, Dyrektor działu rozwiązań systemów NCPI dla sektora Data Center, APC Związany z firmą od marca 2009 roku. Jako Sales Manager odpowiadał za sprzedaż partnerów High Power. Obecnie kieruje zespołem sprzedaży rozwiązań infrastruktury dla Centrów Przetwarzania Danych. Celem działań na najbliższy okres ma być wzmocnienie pozycji SE IT na rynku Data Center i Secure Power oraz zacieśnienie współpracy z pozostałymi Business Unitami grupy Schneider Electric. Kompleksowe rozwiązania dla infrastruktury fizycznej serwerowni W obecnym czasie obserwujemy ciągłe zwiększanie się ilości przechowywanych informacji, procesowi temu towarzyszy także nieustanny wzrost wagi i znaczenia tych danych dla każdej organizacji. Nie rzadko dane znajdujące się na firmowych nośnikach stanowią wielomiesięczne owoce pracy sztabów ludzi i ich utrata narażałaby firmę na duże straty. Dlatego też bardzo ważne jest, aby systemy teleinformatyczne przechowujące te cenne informacje oparte były o solidne podstawy. Niezbędne jest, aby współczesna architektura serwerowni zapewniała właściwy poziom bezpieczeństwa dla informacji, jak również przygotowana była na zmieniające się wymogi dotyczące ich ilości. Bartosz Mazurek, NCPI Solutions Director for the Data Center sector, APC Since 2009 with Schneider Electric. As a Sales Manager, he was also responsible for the sales by High Power partners. Currently, he manages the infrastructure solution sales team for Data Centers. The target for the coming period is to strengthen the SE IT's footprint in the Data Center and Secure Power markets, and to strengthen collaboration with other Business Units of the Schneider Electric Group. Comprehensive Solutions for Server-room Physical Infrastructure With ever increasing volume of information stored, there is a similar increase in the weight and importance of these data for any organization today. Not infrequently, the data stored on internal company media encapsulate many months of work of dozens of people, and their loss would do much damage to the company. Consequently, it is very important that the ICT system storing this precious information was placed on a solid basis. Today's architecture of server rooms should provide an adequate level of information security and be ready for evolving capacity requirements. Tadeusz Chełkowski, Dyrektor techniczny odpowiedzialny za region Europy Wschodniej, Adobe Jest odpowiedzialny za region Europy Wschodniej w Adobe. Członek rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jego praca zawodowa utytułowana jest szeregiem certyfikatów w tym prestiżowym certyfikatem Master IT Architect międzynarodowej organizacji standaryzacyjnej Open Group. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, realizuje program doktorski w zakresie zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Z głową w chmurach Cloud computing w praktyce. Przegląd rozwiązań Adobe wykorzystujących IaaS i PaaS zastosowanych przy realizacji projektów Web Experience Management. Demonstracje aplikacji wspomagający pracę grupową z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Tadeusz Chełkowski, Enterprise Practice Manager East Europe, Adobe He manages the team responsible for enterprise project development in East Europe. Board member in the the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications, member of the Polish Committee for Standardization, holding the Open Group Master IT Architect Certification. Graduated from University of Szczecin, student of the PhD in management program on Koźminski University. Head in the clouds See what cloud computing is really all about. Adobe's tour of cloud infrastructure-as-a-service (IaaS) and platform-asa-service (PaaS) solutions. Web experience management, mobile application and powerful collaboration tools.

11 Prelegenci / Speakers Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft Pracuje w firmie Microsoft od 7 lat, obecnie na stanowisku Business Development Manager Partnerships, Online Services. Jest odpowiedzialny za rozwój kanału sprzedaży i współpracę z firmami partnerskimi w ramach technologii cloud i Microsoft Online Services (Office 365, Intune, CRM Online). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie doktorant na kierunku Zarządzanie, Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletni inżynier i trener Microsoft, technologiami IT zajmuje się od 12 lat. Ekonomiczne i technologiczne aspekty wdrożenia Office 365 w organizacji, analiza przypadku Office 365 to zestaw narzędzi dla biznesu dostępny z chmury obliczeniowej dedykowany dla małego biznesu oraz dużych przedsiębiorstw. Wprowadzenie do usługi Office 365, Analiza przypadku klienta, przykład wdrożenia oraz wystąpienie gościa specjalnego Analiza technologiczna, dobór usług w zalezności od potrzeb organizacji, techniczne kryteria doboru usług Analiza finansowa usług Microsoft Online Services, ekonomiczne kryteria doboru usług. Jarosław Sokolnicki, Business Development Manager Partnerships, Microsoft He works at Microsoft Company for 7 years, currently as a Business Development Manager, Partnerships, Online Services. He is responsible for sales channel development and cooperation with Microsoft Partners for the cloud, and Microsoft Online Services (Office 365, Intune, CRM Online). He is a graduate of Warsaw University of Technology, also completed postgraduate studies in Project Management at the School of Business and Management Kozminski Warsaw, currently He is studying PhD in Management, Kozminski University. He is involved in IT technology for 12 years. Economic and technical aspects of the implementation Office 365 in the organization, Case Study Office 365 it's familiar Microsoft Office collaboration and productivity tools delivered through the cloud available for a small business or multinational enterprise. Introduction to Office 365, Customer Case Study, example of implementation, a special guest Technical analysis, the choice of services depending on the needs of the organization, the technology criteria for the selection of services Financial analysis Microsoft Online Services, the economic criteria for selecting services.

12 Prelegenci / Speakers Ramsés Gallego, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL, COBIT(f), certyfikat Six Sigma Black Belt, Security Strategist & Evangelist, Quest Software Ukończył Business Administration (MBA) i prawo oraz posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa, dysponując szeroką wiedzą na temat zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego. Obecnie pracuje na stanowisku Security Strategist dla firmy Quest Software, gdzie kształtuje wizję dyscypliny bezpieczeństwa oraz nadzoruje wdrażanie usług. Przedtem spędził 8 lat w CA Technologies na stanowisku Regional Manager dla SurfControl w Hiszpanii i Portugalii, a niedawno jako Chief Strategy Officer w dziale ds. zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w Entelgy. Ramsés Gallego przez ostatnie trzy lata zasiada w Komisjach Certyfikacji CISM ISACA i CGEIT. Miał zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Konferencji ISRM stowarzyszenia ISACA, a obecnie jest dyrektorem CISM w jednostce tego stowarzyszenia w Barcelonie oraz zasiada w komisji programowej wydarzeń SecureCloud 2010 i Ramsés Gallego odegrał ważną rolę w komisji planowania przygotowującej pierwszy w historii Kongres Światowy ISACA, który odbył się w Waszyngtonie w czerwcu 2011 roku. Jest też członkiem grupy zadaniowej CISM PATF Task Force stowarzyszenia ISACA oraz już trzeci rok zasiada w Komisji ds. Wskazówek i Praktyki (Guidance & Practices Committee), która przygotowuje materiały dla środowiska członków ISACA. Gallego jest zdania, że podczas przechodzenia od ryzyka technologii do ryzyka przedsiębiorstwa potrzebna jest rewolucja, a nie ewolucja oraz że przetwarzanie w chmurze otwiera przed przedsiębiorstwami niezwykłe możliwości. Twierdzi ponadto, że innowacjom w tym zmieniającym się otoczeniu gospodarczym musi sprzyjać nadzór (ład) korporacyjny. Posiadane certyfikaty z różnych dziedzin wiedzy świadczą o jego rozległej wizji technologii na rynku. Ramsés Gallego jest posiadaczem certyfikatu CISM (Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of the Enterprise IT) oraz CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Może się poszczycić tytułem Stanford Certified Project Manager (SCPM) uzyskanym na kalifornijskim Stanford University, jest jednym z pierwszych ekspertów posiadających CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) oraz posiadaczem certyfikatów fundacji ITIL i COBIT. Akredytacja Six Sigma Black Belt świadczy o tym, że Ramsés Gallego posiada rozległe zdolności w zakresie opracowywania projektów zorientowanych na wyniki, skoncentrowanych na przedsiębiorstwie i aktywnie angażujących ludzi. Mieszka w Barcelonie w Hiszpanii z żoną i dwójką dzieci. Nad chmurą. Wizja bezpieczeństwa z wysokości 10 kilometrów Podczas sesji zostaną wyjaśnione zasady działania Chmury oraz korzyści i ryzyka związane z tą technologią. Zapoznając się z dostępnymi materiałami, słuchacze będą mogli rozróżnić różne modele usług i wdrożeń. Uczestnicy uzyskają wyjaśnienie sposobu zarządzania ryzykiem, aby móc podjąć decyzję o tym, czy, kiedy i jak wejść w Chmurę. Ramsés Gallego, CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL, COBIT(f), Six Sigma Black Belt Certified, Security Strategist & Evangelist, Quest Software With a background education in Business Administration (MBA) and Law, Ramsés is a +15 year security professional with deep expertise in the Risk Management and Governance areas. Ramsés is now Security Strategist for Quest Software where he evangelizes the vision of the security discipline and oversees the deployment of services. Before, he was at CA Technologies for 8 years, being Regional Manager for SurfControl in Spain and Portugal, and just recently Chief Strategy Officer of the Security and Risk Management practice at Entelgy. Ramsés has been serving for three years in ISACA's CISM and CGEIT Certification Committees. He is honored to have been the Chair for ISACA's ISRM Conference and is now CISM Director at the Barcelona Chapter and part of the Program Committee for the events SecureCloud 2010 and Ramsés has played an instrumental role in the Planning Committee that has prepared first-ever ISACA's World Congress in Washington, June He has also been part of the ISACA's CISM PATF Task Force as well as he is serving in the Guidance & Practices Committee for third year from where deliverables are being created for the community. Ramsés believes that a revolution (rather than an evolution) is needed when considering the move from technology to enterprise risk and that the cloud dimension offers incredible opportunities for businesses today. Ramsés thinks that Governance is essential to facilitate innovation in this changing business environment and holds many certifications that combine different knowledge areas and broaden his vision on technology within the marketplace. Ramsés is a CISM (Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of the Enterprise IT) and a CISSP (Certified Information Systems Security Professional). He is the proud owner of the SCPM (Stanford Certified Project Manager) from Stanford University, California, one of the first experts with the CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) and also an ITIL and COBIT Foundations certified professional. He also develops results-oriented, business-focused, people-driven projects due to his Six Sigma Black Belt accreditation. He lives in Barcelona, Spain, with his wonderful wife and his two loved kids. Above the Cloud: Thinking security over feet The session will explain the Cloud principles and benefits and risks of the Cloud. Showing available deliverables, audience will distinguish from the different Service and Deployment models. Attendees will be explained the risk management approach to decide if, when, how, what and when to go to the Cloud.

13 Prelegenci / Speakers Tomasz Matuła, Dyrektor Pionu Infrastruktury IT Grupy TP Od 1996r. do 2004r. w PTK Centertel jako Dyrektor Biura Usług Wewnętrznych. W TP od 2004 r. Rozwinął kluczowe kompetencje informatyczne (bezpieczeństwo ITN, Data Center, zarządzanie infrastrukturą IT, informatyczne wsparcie użytkownika, wcześniej zarządzanie usługami IT oraz wydruk masowy). W roku 2002 uzyskał Międzynarodowy Dyplom Managementu IFG (MBA) Francuskiego Instytutu Zarządzania, w 2009 r. ukończył Advanced Management Program IESE Uniwersytetu Nawarra. Zajął drugie miejsce w konkursie CIO Roku 2005, zdobył wyróżnienia w 2006 i 2008 roku. Jest stałym członkiem Komitetu Sterującego Programu Orange Cube Grupy FT (strategia i wdrażanie rozwiązań cloud w Grupie FT) oraz Programu IT&N4 (optymalizacja zarządzania technologiami i infrastrukturą IT Grupy FT). W 2009 r. odebrał tytuł Lidera Green IT dla Grupy TP. Ukończył Politechnikę Śląską, kierunek Telekomunikacja. Cloud Computing i ICT - wyzwanie dla menedżera Cloud Computing and ICT - challenge for manager Cloud Computing i ICT szansa czy zagrożenie. Wyzwania w stronę cloud computing i usług ICT: - zarządzanie - pracownicy - finanse - bezpieczeństwo Tomasz Matuła, TPG IT Infrastructure Branch Director Since 1996 until 2004 worked for PTK Centerel as the Internal Services Bureau's Director. From 2004 on, works as CIO for TP, and is continually on the lead of building a strong, modern IT organization based on the core skills such as IT Security, Data Center, IT Infrastructure Management, IT Support. He had been responsible for the inception of IT Services Management it TP and organization of the Mass Printing. He received the IFG International Management Diploma (MBA) in 2002 and he is the laureate of the IESE Advanced Management Program at the University of Navarra, Barcelona in Three times a recipient of the CIO of the year honourably mentioned in 2006 and 2008, and achieving the second place in 2005, Tomasz Matuła is a member of the FTG Orange Cube Program's steering committee (strategy and implementation of Cloud Computing in FTG) as well as IT&N4 Program (FTG IT technologies and infrastructure management optimization). In 2009 he won the title of the Green IT Leader for the TP Group. He is telecommunications graduate of Politechnika Śląska.

14 Partnerzy / Partners Platinium Partner Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloud computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. Sztandarowe produkty oferowane przez Microsoft to system operacyjny Windows z najnowszą wersją Windows 7, która sprzedała się już na świecie w rekordowej liczbie 240 milionów egzemplarzy oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office którego najnowsza wersja Microsoft Office 2010 zadebiutowała na rynku w lipcu Poza tym w ofercie spółki znajdują się m.in.: konsola Xbox 360, Windows Live Essentials wraz z pocztą Hotmail, komunikatorem Windows Messenger oraz wirtualnym dyskiem SkyDrive, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System, platofrma Windows Azure oraz technologia Microsoft.NET. Microsoft jest również liderem w zakresie rozwiązań Cloud Computing, dostarczając zarówno aplikacje, infrastrukturę jak i platformę programistyczną w formie usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Microsoft is an international supplier of computer software, global cloud computing solutions, server applications and other information technologies, addressed to individual customers, businesses and administration. Microsoft s flagship products include the Windows operating system, whose latest version, Windows 7, has sold a record 240 million copies worldwide, and the Microsoft Office suite, whose latest version, Microsoft Office 2010, premiered in July In addition, the company s offer includes the Xbox 360 video game console, Windows Live Essentials with the Hotmail service, the Windows Messenger instant messaging application and the SkyDrive virtual drive, Microsoft Dynamics management support solutions, Microsoft Windows Server System applications, the Windows Azure platform and the Microsoft.NET technology. Microsoft is also a leader in terms of cloud computing solutions, delivering applications, infrastructure and a programming platform as services from the cloud. Gold Partners Oracle jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych dla dowolnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Od ponad 30 lat Korporacja Oracle cieszy się pozycją lidera w dziedzinie oprogramowania do zarządzania informacją, obsługuje na świecie ponad 370 tys. klientów. For many years, Oracle Corporation was known mainly as the world's largest vendor of relational database management systems. Today, Oracle is much more than that: it is a provider of complete solutions for the business world, for enterprises and organizations of all kinds. For over 30 years, Oracle is the indisputable leader in the area of information management software. HP należy do grona największych firm informatycznych na świecie. Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. (HP Polska) działa na polskim rynku od 1991 r. Według rankingów rynku teleinformatycznego (Teleinfo 500, Computerworld Top 200) HP Polska jest największą firmą informatyczną w kraju i utrzymuje tę pozycję niezmiennie od 1997 roku. Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. (HP Poland) is on polish market from According to teleinformation market rankings (Teleinfo 500, Computerworld Top 200). HP Poland is one of the biggest enterprise companies in our country and it constantly keeps the position from Gold Co-Partner AMD (NYSE: AMD) jest pionierem technologii półprzewodnikowych takich jak układy AMD Fusion Accelerated Processing Units (APU), rozpoczynające nową erę cyfrowej rozrywki. Rozwiązania graficzne i technologie obliczeniowe autorstwa AMD napędzają szereg nowoczesnych urządzeń elektronicznych, m.in.: komputery PC, konsole do gier czy serwery utrzymujące ruch w sieci i wspierające biznes. Więcej informacji na temat firmy znajduje się na stronie C2011. AMD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa oraz logo AMD, a także inne znaki handlowe należące do AMD są zastrzeżone. Wszelkie pozostałe znaki handlowe należą do ich prawnych właścicieli. AMD (NYSE: AMD) is a semiconductor design innovator leading the next era of vivid digital experiences with its groundbreaking AMD Fusion Accelerated Processing Units (APUs) that power a wide range of computing devices. AMD's server computing products are focused on driving industry-leading cloud computing and virtualization environments. AMD's superior graphics technologies are found in a variety of solutions ranging from game consoles, PCs to supercomputers. For more information, visit AMD, the AMD Arrow logo, AMD Opteron and combinations thereof, are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other names are for informational purposes only and may be trademarks of their respective owners.

15 Partnerzy / Partners Silver Partners GTS to jeden z największych w Polsce alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, o ugruntowanej pozycji, notowany w prestiżowych rankingach rynkowych. Firma świadczy nowoczesne i zintegrowane usługi telekomunikacyjne dla firm oraz instytucji. Ponad 7 tysięcy klientów biznesowych GTS w tym duże polskie oraz zagraniczne korporacje, placówki administracji publicznej oraz małe i średnie firmy ze wszystkich niemal branż może bezpiecznie i efektywnie prowadzić swoją codzienną działalność i realizować biznesowe cele. GTS świadczy usługi na terenie całego kraju. Firma jest częścią działającego w Europie Centralnej operatora telekomunikacyjnego GTS Central Europe. GTS Poland is one of the largest alternative communications carriers, providing up-to-date, integrated services to corporate customers. More than 7,000 business customers of GTS including large Polish and international corporations, government agencies, and SMEs from almost every industry can run their daily activity and achieve business goals in a safe and effective manner. Currently, GTS has 7 regional offices and delivers its services all over Poland. The company is a part of GTS Central Europe, a carrier operating in Central Europe. VMware dostarcza rozwiązania do wirtualizacji infrastruktury biznesowej, które umożliwiają działom informatycznym usprawnienie działalności firmy, bez względu na jej wielkość. Dzięki najlepszej w branży platformie wirtualizacji VMware vsphere oprogramowanie VMware pozwala klientom obniżyć nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne, poprawia elastyczność, zapewnia ciągłość biznesową, podnosi poziom bezpieczeństwa i zapewnia ochronę środowiska. Firma VMware jest liderem w dziedzinie wirtualizacji, która jest uważana za najwyższy priorytet przez dyrektorów ds. informatyki. Spółka ma ponad 250 tys. klientów i prawie 25 tys. partnerów, a jej przychody w 2010 r. wyniosły 2,9 mld USD. Firma VMware ma centralę w Silicon Valley w Kalifornii oraz biura na całym świecie. Więcej informacji pod adresem VMware is the leader in virtualization and cloud infrastructure solutions that enable businesses to thrive in the Cloud Era. Customers rely on VMware to help them transform the way they build, deliver and consume Information Technology resources in a manner that is evolutionary and based on their specific needs. With 2010 revenues of $2.9 billion, VMware has more than 300,000 customers and 25,000 partners. The company is headquartered in Silicon Valley with offices throughout the world and can be found online at Firma APC by Schneider Electric to światowy lider w zakresie zasilania awaryjnego oraz chłodzenia precyzyjnego. Dostarcza innowacyjne urządzenia, oprogramowanie i systemy dla użytkowników domowych, biur, centrów danych oraz fabryk. Wspierana przez siłę, doświadczenie i rozległą sieć działu Critical Power & Cooling Services koncernu Schneider Electric, firma APC zapewnia rozwiązania doskonale zaprojektowane, bezbłędnie zainstalowane i utrzymane w dobrym stanie przez cały okres ich użytkowania. Dzięki ciągłemu dążeniu do innowacji APC oferuje najnowocześniejsze i energooszczędne rozwiązania dla technologii i aplikacji przemysłowych o znaczeniu krytycznym. Więcej informacji o firmie APC znajduje się na stronie Wszystkie znaki handlowe należą do ich właścicieli. APC by Schneider Electric, a global leader in critical power and cooling services, provides industry leading product, software and systems for home, office, data center and factory floor applications.backed by the strength, experience, and wide network of Schneider Electric's Critical Power & Cooling Services, APC delivers well planned, flawlessly installed and maintained solutions throughout their lifecycle.through its unparalleled commitment to innovation, APC delivers pioneering, energy efficient solutions for critical technology and industrial applications. For more information on APC, please visit trademarks are the property of their owners. IBM - jedna z największych na świecie firm informatycznych, od ponad 80 lat jest liderem w zakresie wspierania innowacyjności w biznesie. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowania oraz systemów i technologii informatycznych. IBM is one of the world's largest information technology company, with 80 years of leadership in helping businesses innovate. IBM offers a wide range of consulting and IT services, hardware and software. IBM, in cooperation with its partners, provides complex solutions customized to specific business and technological needs of each company.

16 Partnerzy / Partners Silver Partners Adobe Systems Incorporated to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych producentów oprogramowania na świecie. Znany zarówno z doskonałych programów graficznych i edytorskich, jak i zaawansowanych rozwiązań do bezpiecznego tworzenia, udostępniania i zarządzania dokumentami w biznesie oraz administracji publicznej. Od ponad 25 lat wyznacza nowe standardy wszędzie tam, gdzie idee, kreatywne pomysły i informacje nabierają realnego kształtu. Adobe Systems Incorporated offers business, creative, and mobile software solutions that revolutionize how the world engages with ideas and information. Adobe customers include enterprises, knowledge workers, creatives and designers, OEM partners, and developers worldwide. Adobe revolutionizes how the world engages with ideas and information. Our award-winning software and technologies have set the standard for communication and collaboration for more than 25 years, bringing vital and engaging experiences to people across media and to every screen in their lives, at work and at play. Media Partners Portfel.pl to portal ekologiczny i finansowy, którego początki sięgają 2008 r. Nieustannie rozwijany i wzbogacany o nowe treści, tak by zapewnić swoim odbiorcom kompleksowość produktów i usług. Internetowa platforma dla każdego, kto potrzebuje bieżącej informacji związanej z finansami, funduszami unijnymi, prawem, nauką, prestiżem, pracą, biznesem. Codziennie najświeższe wiadomości, kursy i notowania, komentarze z rynku. Doradzamy jak zarządzać prywatnymi finansami, by powiększać zawartość własnego portfela. decyzje-it.pl to serwis branży IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu. Jego celem jest kompleksowe wsparcie w wyborze systemów wspomagających zarządzanie (m.in. klasy ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Skierowany dla kadry zarządzającej, dyrektorów działów IT, menedżerów, którzy decydują o rozwoju i wykorzystaniu w swoich organizacjach najnowocześniejszej technologii informatycznej. Serwis zawiera obszerne Centrum Wiedzy obejmujące ciekawe artykuły, najnowsze informacje branżowe, raporty, opisy wdrożeń, a także Katalog Dostawców prezentujący firmy i oferowane przez nie rozwiązania informatyczne. Jako jedyny serwis branży IT oferuje bezpłatny dostęp on-line do analitycznego Narzędzie TEC, pozwalającego na wielopłaszczyznowe i obiektywne porównywanie aplikacji biznesowych. decyzje-it.pl is a vertical portal specialized in IT business solutions. It is dedicated to the management board, IT department directors and managers, who care for progressive and efficient development of their organization by using up-to-date IT technology. The target of our portal is to deliver comprehensive support in selection of IT solutions (i.e. ERP, CRM, Business Intelligence, BPM, PLM). Our Research Center contains news, articles, white papers and case studies, as well as Vendor Showcase presenting companies and their IT solutions. decyzje-it.pl offers exclusive on-line access to TEC Selection Tool, which allows deep analysis and comparison of business applications. SecurityMag (dawniej Hakin9 ; publikowany w formacie pdf) to magazyn całkowicie oddany bezpieczeństwu IT. Obejmuje techniki włamań do systemów komputerowych, metody obrony i ochrony, narzędzia i najnowsze trendy w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Czytają nas dyrektorzy, kierownicy, specjaliści z dziedziny IT, właściciele firm, analitycy, przedstawiciele świata nauki i oświaty. Współpracujemy z takimi firmami jak Nokia, Adobe, IBM i wieloma innymi znaczącymi. SecurityMag (the other day Hakin9 ; publshed in pdf format) is magazine totally devoted to IT security. It covers techniques of breaking into computer systems, defense and protection methods, tools and latest trends in IT Security. Our target readers are: CEOs, managers, IT experts, proprietors, analysts and scientists. We cooperate with companies like Nokia, Adobe, IBM and many more.

17 Partnerzy / Partners IDC jest jedną z największych firm zajmujących się badaniem rynku teleinformatycznego oraz twórcą wielu analiz sektorowych, a także strategicznym doradcą w wielu projektach. Głównym zadaniem firmy jest dostarczanie analiz na temat przyszłych trendów rozwojowych poszczególnych sektorów rynku. Obecnie dla IDC pracuje ponad 850 analityków w 50 krajach. Klientami IDC są czołowe firmy IT, organizacje badawcze oraz instytucje finansowe. Od ponad 40 lat prezesi, dyrektorzy oraz kierownicy działów informatycznych polegają na badaniach oraz analizach przygotowywanych przez ekspertów IDC. Dodatkowe informacje: IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecom-munications, and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives,and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business stra-tegy. Over 850 IDC analysts in 50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends. For more than 42 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG,the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ XII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ POLSKIEJ ELEKTRONIKI Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2015. Atos Fusion Workshops & Fusion Night. technologie IT, uroczysta gala

10 czerwca 2015. Atos Fusion Workshops & Fusion Night. technologie IT, uroczysta gala 10 czerwca 2015 Atos Fusion Workshops & Fusion Night technologie IT, uroczysta gala Szanowni Państwo, jesteśmy w finalnej fazie integracji spółek AMG.net i Atos, która jest następstwem ubiegłorocznej akwizycji

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo