Telepraca Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telepraca Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata"

Transkrypt

1 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Multimedialne Centrum Informacji i Promocji oprac. Sylwia Brzeżańska Telepraca Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata WYDAWNICTWA ZWARTE: (Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) BEDNAREK Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, S : Telepraca Sygn Filia Radomsko M.in. krótko omówiono rodzaje telepracy GALEWSKI Tomasz : Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Noga, Marian (red.), Stawicka, Magdalena Kinga (red.). - Warszawa : CeDeWu, S Sygn.: KULPA-PUCZYŃSKA Aleksandra : Niestandardowe formy zatrudnienia jako jedna z dróg walki z bezrobociem // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Jerzy Potoczny, Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S M.in. związek edukacji dorosłych z nietypowymi formami zatrudnienia. Pojęcie "nietypowego zatrudnienia", czyli niestadardowe formy zatrudnienia : kontraktowanie pracy, umowy na czas określony, zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu pracy, praca dorywcza (tymczasowa), wypożyczanie pracowników, dzielenie pracy, zmienny czas pracy osób zatrudnionych na stałe, samozatrudnienie, praca na wezwanie oraz praca na telefon, praca w domu oraz telepraca. Sygn.: 96587W Filia Bełchatów KUSTOSZ Halina : Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP // W: środki informatyczne i media / Tanaś, Maciej (red.). - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", S Sygn , 92761W MAREK Jadwiga : Pozyskiwanie i dobór personelu : kształtowanie zatrudnienia w organizacji. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, S Internet i telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP. Sygn.: SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, S : Praca na odległość (telepraca) Sygn.: SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, S : Telepraca jako nowa forma pracy zawodowej Sygn M.in. rodzaje elastycznego zatrudnienia, formy, historia, wady, zalety telepracy 1

2 Artykuły z czasopism: (Artykuły dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) AREND Łukasz : Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy : konferencja w Szczecinie // Polityka Społeczna. 2008, nr 4, s BEDNARSKI Marek : E-praca a zmiany w firmie // Polityka Społeczna , nr 2, s. 4-8 Telepraca. Rodzaje telepracy. Wykorzystanie nowoczesnej techniki informatycznej w przedsiębiorstwie. BUCZEK Mikołaj : Wespół, nie zespół // Polityka , nr 5, s Coworking - praca na odległość, poza domem ; Telepraca GRZESIŃSKI Robert : Telepraca - program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Służba Pracownicza , nr 1, s GUZA Łukasz : Praca na odległość tańsza o 30 proc. : zasady świadczenia telepracy // Gazeta Prawna , nr 177, s GUZA Łukasz : Praca w domu, ale na etacie : zatrudnienie na odległość // Gazeta Prawna , nr 201, s. 2-3 KOWALCZYK Mariusz : Praca domowa : telepraca, czyli jak obniżyć koszty funkcjonowania firmy // Wprost , nr 12, s MOLGA Tomasz : Wieczne wakacje // Wprost , nr 36, s Geoarbitraż - praca na odległość i sposób na życie NOSKE Marina : Kształtowanie się społeczeństwa wirtualnego // Edukacja Medialna , nr 4, s OLEJNICZAK Zbigniew : Telepraca - nowa szansa na zatrudnienie // Polityka Społeczna , nr 10, s RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Coraz więcej firm zatrudnia i poszukuje telepracowników // Gazeta Prawna , nr 46, s. 13 RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Firmy chętniej zatrudnią telepracowników : nietypowe formy wykonywania // Gazeta Prawna , nr 58, s. 14 RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Tanie e-centra pracy : telepraca : nietypowe formy zatrudnienia // Gazeta Prawna , nr 185, s. 17 RAKOWSKA-BOROŃ, Izabela : Telepraca - szansą nie tylko dla wykonujących wolne zawody : zatrudnienie : nietypowe formy wykonywania pracy // Gazeta Prawna , nr 84, dod. Prawo i Życie, s. A16-A17 SOCHA Ryszarda : Telechałupnicy // Polityka , nr 49, s Zalety telepracy. STASIAK Piotr : Rybki www sieci // Polityka , nr 14, s Nowe sposoby wykorzystania Internetu w pracy i w życiu codziennym (telepraca, wirtualni pracownicy, wirtualne firmy). SZULC Anna : Spółdzielnie XXI wieku // Przekrój , nr 31, s SZWARC Magdalena : Zdalna praca : komu się to opłaca (a komu nie) // Przekrój , nr 45, s

3 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw , nr 181, poz Rozdział II b: Zatrudnianie pracowników w formie telepracy WIECZOREK Gertruda : Telepraca jako jedna z form elastycznego zatrudnienia. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy , [nr] 54, s W Europie termin telepracy spopularyzowany został przez Komisję Europejską, która określiła, że telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy ZACHURSKI Tadeusz : Biurko w sieci // Wprost , nr 31, s WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH WYDAWNICTWA ZWARTE: APOLINARSKA Małgorzata : Telepraca - nowa szansa promocji osób niepełnosprawnych na rynku pracy // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : "Żak", cop S BOBAK Alicja : Wynagrodzenia pracowników : zatrudnienie w formie telepracy, finansowanie składek za osoby niepełnosprawne, fundusz emerytur pomostowych, umorzenie składek, zasiłek macierzyński od 1 stycznia Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2010 BRZOZOWSKI Maciej : Organizacja wirtualna. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, CIBORSKI Piotr : Telepraca - instruktaż zatrudnienia : wzór regulaminu i dokumentacja telepracy. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007 E-przedsiębiorczość : telepraca i usługi zdalne / [pod red. Iwony Harnik ; aut. Joanna Chmielewska et al.]. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2008 GAŁUSZA Marek : Telepraca : praktyczny poradnik. - Kraków ; Tarnobrzeg : "Tarbonus", KAŻDY może telepracować! / pod red. Bogny Stawickiej. [S.l. : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2002] KRAMEK Zbigniew : Pedagogika pracy wobec problematyki telenauczania i telepracy // W: Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów Warszawa : ["Fosze"], S KRAUS Artur, KASPRZYK Beata, CHORÓB Roman : Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy : prognozy i perspektywy. -Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011 MAKOWIEC Marek : Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : "Difin", S MACHOL-ZAJDA L. : Telepraca nowa forma zatrudnienia // W: Deregulacja polskiego rynku pracy / pod red. K. W. Frieske. Warszawa,

4 MAZUR Joanna : Telepraca jako nowa forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego : aspekty społeczne i ekonomiczne // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, S Materiały z III ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się czerwca 2005 r. w Krakowie. MROCZKOWSKA Renata : Kodeks pracy : najnowszy stan prawny: praktyczne omówienie telepracy oraz zasad pracy w święta: skorowidz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008 Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy?. Z. 3 / Elżbieta Zawistowska [et al.]. - Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 1999 Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy?. Z. 4 / Elżbieta Zawistowska [et al.]. - Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 2000 Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy?. Z. 5 / Elżbieta Zawistowska [et al.] ; Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : IPI PAN, 2000 Na wózku inwalidzkim po Infostradzie do Europy?. [Z.] 6 / E. Pleszczyńska [et al.]. - Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 2008 NILLES Jack M. : Telepraca : strategie kierowania wirtualną załogą. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003 PAWEŁOSZEK-KOREK Ilona : Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009 PRACA i zarządzanie w sieciach / pod red. Andrzeja Matczewskiego ; [aut. Sławomir Kądziela et al.]. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, REGULAMINY i procedury w zakładzie pracy / red. merytoryczna Ewa Drzewiecka ; [aut. Przemysław Ciszek et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, SOBCZYK Arkadiusz : Telepraca w prawie polskim. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop STROIŃSKA Ewa : Telepraca - diagnoza satysfakcji z wykonywania nowej formy pracy // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber, Marian Niezgoda. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, S Materiały z III ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się czerwca 2005 r. w Krakowie. STROIŃSKA Ewa : Telepraca - jako forma zatrudnienia i organizacji pracy. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010 TELEPRACA - praca przyszłości? / [aut. Klaus Bönkost et al. ; przekł. Jan E. Okuniewski].- Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, cop TELEPRACA-szansą czy zagrożeniem na rynku pracy? : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. - Szczecin : "Hogben", 2002 Telepraca i usługi zdalne e-przedsiębiorczość / [praca zbiorowa pod red. Iwony Harnik ; Joanna Chmielewska et al.]. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2008 Telepraca korzystna dla firm / pod red. Bogny Stawickiej. - Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, [2002] 4

5 TELEPRACA w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Wiesław Ciechomski [et al. ; pod red. Jacka Kowalewskiego ; Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie]. - Leszno : Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, 2007 WIŚNIEWSKI Janusz : Różnorodne formy zatrudnienia. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010 WIŚNIEWSKI Janusz : Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007 ARTYKUŁY Z CZASOPISM: AKSZTEJN Wirginia, MARCZUK Bartosz : 40 proc. Polaków nie słyszało o telepracy // Gazeta Prawna , nr 224, s BARON-WIATEREK Małgorzata. TYTUŁ: Rola techniki informacyjnej w kształtowaniu form zatrudnienia // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 37 (2006), s BARON-WIATEREK Małgorzata : Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne // Organizacja i Zarządzanie , nr 4, s BARTMAN Katarzyna : Złe przepisy i brak pieniędzy hamują rozwój telepracy : rynek pracy // Dziennik Gazeta Prawna , nr 22, s. B4 BĄKAŁA Anna Maria, NIEDŹWIEDZIŃSKI Marian : Narzędzia open source usprawniające telepracę // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 232 (2010), s BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : Telepraca dla bibliotekarzy : EBIB - model przykładowy Ebib.oss.wroc.pl. - Bibliogr. // PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej , nr 3/4, s Definicja telepracy, pracy zdalnej. Telepracownicy. Telepraca w Polsce. Zorganizowanie telepracy na przykładzie Elektronicznej Biblioteki - serwisu elektronicznego dla bibliotekarzy (EBIB) - działa pod auspicjami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich BĄKAŁA Anna Maria, NIEDŹWIEDZIŃSKI Marian : Narzędzia open source usprawniające telepracę // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 232 (2010), s BĄKAŁA Anna : Technologie internetowe wykorzystywane w telepracy mobilnej // Automatyka , z. 3, s BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : Telepraca dla bibliotekarzy : EBIB - model przykładowy Ebib.oss.wroc.pl // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 12, nr 3/4 (2004), s BIRSKI Adam : Telemarketing a telepraca - wybrane aspekty kadrowe // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 24 (2004), s BIRSKI Adam : Telepraca - formy organizacyjne i możliwości rozwoju // Przegląd Organizacji , nr 2, s CHOBOT Andrzej : Pojęcie i znaczenie telepracy jako nowoczesnej formy zatrudnienia (aspekty prawnospołeczne). - Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny , z. 2, s Najnowsza forma organizacji pracy. CIERNIAK-EMERYCH Anna : Przesłanki oraz bariery zatrudniania pracowników w formie telepracy // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - Nr 12 (2009), s DAJCZAK Katarzyna : Telepraca - szansą nowoczesnego przedsiębiorstwa // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. - T. 6 (2007), s

6 DĄBROWSKI Henryk : Telepraca - mity i rzeczywistość // Humanizacja Pracy , nr 1, s , Telepraca - praca zdalna, jedna z form pracy XXI wieku. DEPTA Ryszard : Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości // Praca i Zabezpieczenie Społeczne , nr 4, s DROZDOWSKI Maciej : Jak sprawdzić predyspozycje do pracy telepracownika? : badanie potencjału kompetencyjnego telepracownika zaimplementowane na Wortalu Efektywnych Form Zatrudnienia. - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 5, s Prezentacja narzędzia do wstępnej diagnozy potencjału kompetencyjnego osoby zainteresowanej telepracą - konstrukcja narzędzia oraz format informacji zwrotnej, generowanej automatycznie, stanowiącej wyniki potencjału kompetencyjnego do realizowania aktywności zawodowych o charakterze telepracy. DRZEWIECKA Ewa : Jakie uprawnienia przysługują telepracownikom // Gazeta Prawna , nr 94, s. 18 DRZEWIECKA Ewa : Jak zatrudnić pracownika w formie telepracy // Gazeta Prawna , nr 193, dod. Tygodnik Prawa Pracy, s. A5-A8 GABARA Ewa : Rynek pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego // Przegląd Historyczno- Politologiczny. - R. 1, nr 1 (2008), s GERSDORF Małgorzata : Zatrudnianie pracowników w formie telepracy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne , nr 5, s GOLAT Rafał : Internet a stosunki pracownicze // Służba Pracownicza , [nr] 2, s Oświadczenia woli przez Internet. Internet a telepraca. Korzystanie z Internetu w miejscu pracy. GOŁĘBIEWSKI Grzegorz : Telepraca // Zeszyty Naukowe. Prace Wydziału Transportu i Łączności / Uniwersytet Szczeciński.-Nr 11.-(1997), s GRZESIŃSKI Robert : Telepraca - program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych // Służba Pracownicza , nr 1, s GRZYWACZ Waldemar : Czy praca rozproszona wpływa na rozproszenie konfliktów? // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 5, s Sytuacje konfliktowe w firmach opierających swą działalność na telepracy. GUZA Łukasz : Będą dopłaty do telepracy // Dziennik Gazeta Prawna , nr 196, s. B6 GUZA Łukasz : Jakie zmiany w prawie pracy czekają nas jeszcze w tym roku // Gazeta Prawna , nr 121, s. 2-3 GUZA Łukasz : Praca na odległość tańsza o 30 proc. : zasady świadczenia telepracy // Gazeta Prawna , nr 177, s GUZA Łukasz : Praca w domu, ale na etacie : zatrudnienie na odległość // Gazeta Prawna , nr 201, s. 2-3 GWAREK Anita : Telepraca - nowa forma zatrudnienia // Służba Pracownicza , [nr] 10, s. 1-4 Co to jest telepraca. Obowiązki pracodawcy i telepracownika. Stosowanie telepracy przez osoby niepełnosprawne. HAUK Mateusz : Telepraca - ujęcie definicyjne, poruszane problemy i zalecenia na przyszłość // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. - [Z.] 12 (2008), s HERNIK Agata : Całe biuro to sieć : telepraca - posada przyszłości // Puls Biznesu , nr 217, dod. s

7 IZDEBSKA Karolina, KALCZYŃSKA Aleksandra, KALCZYŃSKI Michał : Wiedza pracodawców i osób niepełnosprawnych ruchowo o telepracy jako nowej formie zatrudnienia // Zeszyty Naukowe. Studia Sociologica / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 17 (2007), s JAGODA Agnieszka : Środowiskowe aspekty telepracy // Ekonomia (Wrocław). - Nr 5 (2009), s JATCZAK Krzysztof : Program telepracy w CalPERS // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 5, s. [61]-69 Przedstawienie programu telepracy stworzonego dla potrzeb Kalifornijskiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych. JĘDRZEJEWSKA Katarzyna : Telepracę można stosować w urzędach administracji rządowej : formy świadczenia pracy // Dziennik Gazeta Prawna , nr 201, dod. Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń, s. E11 JURKIEWICZ Monika : Prawne aspekty telepracy : stan prawny na 12 czerwca 2007 r. // Poradnik Gazety Prawnej , nr 24, s KARASZEWSKA Hanna : Telepraca - szanse i zagrożenia // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Z. 40 (2009), s KARBOWSKA Sylwia : Telepraca jako przedmiot porozumienia ramowego z dnia 16 lipca 2002 r. // Zeszyty Prawnicze. - [R.] 8, z. 1 (2008), s KIJOCH Jolanta : Przestrzeń realna i wirtualna we współczesnym biznesie // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 1, s KNYPL J[an] Stanisław, KNYPL Eugeniusz T[adeusz] : Wyrkom, czyli telepraca // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej , nr 3/4, s KONARSKA Elżbieta, Krystyna POLAŃSKA : Telepraca - szansa czy margines rynku pracy? // Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach , nr 2, s KORAL Jarosław : Telepraca - nowoczesna forma aktywizacji zawodowej // Kwartalnik Edukacyjny , [nr] 4, s Wykorzystanie nowoczesnych środków telekomunikacyjnych w celu realizacji różnych form pracy umysłowej zdalnie przez pracownika znajdującego sie poza miejscem zatrudnienia. KRAMEK Zbigniew : Elastyczne, modułowe, multimedialne technologie dokształcenia zawodowego - rozwój metod telepracy i telenauczania. - Summ. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy , [nr] 53, s KROK Ewa : Telepraca i nauka na odległość w społeczeństwie globalnej informacji // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński.-Nr 12.-(1999), s KRZYŚKÓW Barbara : Prawne aspekty telepracy // Bezpieczeństwo Pracy , nr 6, s KRZYŚKÓW Barbara KONARSKA Maria : Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania // Bezpieczeństwo Pracy , nr 6, s. 4-6 KSIĄŻEK D. : Telepraca // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2004, nr 7, s KURKUS-ROZOWSKA Bożena, KONARSKA Maria : Telepraca - szanse, korzyści, uciążliwości // Bezpieczeństwo Pracy , nr 5, s KURKUS-ROZOWSKA Bożena : Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce // Bezpieczeństwo Pracy , nr 1, s LIPIEC Jacek : Telepraca - utopia czy rzeczywistość? // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 8, s

8 LIPKA Anna : Telepraca - Aspekty Humanizacyjne // Humanizacja Pracy , nr 4, s ŁODYGA Olga : Rynek pracy w kontekście rozwoju Internetu // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych , [z.] 2, t. 1, s ŁODYGA Olga : Telepraca - możliwości, ograniczenia, uwarunkowania prawne // E-Mentor , nr 3, s MACHOL-ZAJDA Lucyna : Telepraca - omówienie raportu "ework 2000". - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 2, s. [75]-82 Rodzaje telepracy. Telepraca w Europie. MAJKA Małgorzata : Ryzyko zawodowe telepracowników // Atest , nr 11, s MAKOWIEC Marek : Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 820 (2010), s MAKOWIEC Marek, CHMIELEWSKA Joanna : Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 3, [cz.] 2, s MAKOWIEC Marek, BOBER Tomasz : Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy - analiza porównawcza // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s MAKOWIEC Marek : Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. - Z. 8, t. 1 (2008), s MATYSZEWSKA Ewa : Jak rozliczyć wydatki z telepracy : obowiązki pracodawców i pracowników // Gazeta Prawna , nr 131, s. 11 MATYSZEWSKA Ewa : Telepracownicy bez ulgi : PIT : odliczanie wydatków na internet // Gazeta Prawna , nr 96, s. 10 MIERZWA, Katarzyna, STACH Antoni : Telepraca - nowe szanse globalnego rynku pracy / Katarzyna Mierzwa, // Społeczeństwo i Rodzina. - R. 4, nr 1 (2007), s MIROWSKA-łOSKOT Urszula : Urzędy nie chcą telepracowników // Dziennik Gazeta Prawna , nr 32, s. B6 MIŚ Bogdan : Telepraca // Wiedza i Życie , nr 2, s Zalety i problemy, rodzaje telepracy. MITRUS Leszek : Telepraca jako nowa forma zatrudnienia // Transformacje Prawa Prywatnego , t. 3, s MOSZYŃSKI Michał : Telepraca jako nowa forma zatrudnienia w Europie // Rynek Pracy , nr 11/12, s NAJMIEC Andrzej : Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy // Bezpieczeństwo Pracy , nr 1, s NAJMIEC Andrzej : Telepraca - aspekty psychospołeczne // Bezpieczeństwo Pracy , nr 10, s NAJMIEC, Andrzej, KURKUS-ROZOWSKA Bożena : Telepraca - lepiej w domu czy w biurze? // Bezpieczeństwo Pracy , nr 3, s. 6-9 NIEDŹWIEDZIŃSKI Marian, BĄKAŁA Anna Maria : Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] 211 (2007), s

9 NIEDŹWIEDZIŃSKI Marian, BĄKAŁA Anna : Telepraca w biznesie mobilnym // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - [Z.] (2003), s NIEDŹWIEDZIŃSKI Marian, BĄKAŁA Anna : Przesłanki wdrożenia telepracy w sektorze MSP // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - Z (2002), s NIZIOŁ Magdalena, Anita REMBIESA, Patryk BABIARZ, Marek JABŁOŃSKI : Rozwój telepracy // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 7, s OBŁĄCZEK Agata : Przewodnik po nietypowych formach zatrudnienia // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , [nr] 1, s. [31]-46 Rodzaje nietypowych form zatrudnienia - telepraca, praca tymczasowa, alterpraca i jej formy. PAŃKOWSKA Małgorzata : Pojęcie i charakterystyki telepracy // Humanizacja Pracy , nr 1, s.13-21,bibliogr., sum., rez. Telepraca jest jedną z opcji pracy zdalnej, jest pracą w domu, samolocie, hotelu, w domu klienta. Jest wykonywana przez pojedyncze osoby. PATULSKI Andrzej : Modele prawodawstwa pracy a nowelizacja kodeksu pracy // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 3/4, s Omówienie kształtu prawodawstwa pracy w Polsce, na tle rozwiązań występujących w państwach demokratycznych i wpływu tego prawodawstwa na proces transformacji gospodarki. Terminowe umowy o pracę, telepraca, leasing personelu. PAWŁOWSKA Monika : Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce - raport z badań // E-Mentor , nr 3, s PĘDZIWIATR Fabian : Telepraca i jej implikacje. - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 2, s. [23]-37 Istota telepracy. Organizacyjne formy telepracy. Czynności i zawody odpowiednie dla telepracy. Ekonomiczne implikacje telepracy dla przedsiębiorstw. Pożądane cechy telepracowników. Zalety i wady telepracy. Zarządzanie telepracownikami. PIASECKI Marek : Telepraca osób niepełnosprawnych - element strategii rozwoju firmy // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s PISZCZEK Anna : Telepraca w Niemczech // Praca i Zabezpieczenie Społeczne , nr 4, s PYSZCZAK Agnieszka : Czy teleaktywność to szansa na pracę? // Rynek Pracy , nr 5, s RABIJ Marek : Poszukiwanie czasu i oszczędności // Newsweek Polska , [nr] 5, s Telepraca to praca w domu z dala od siedziby firmy. ROMAŃSKI, R., DRZEWIECKA E., ŁUKASIK E. : Wszystko o telepracy : stan prawny na 1 czerwca 2010 r. // Poradnik Gazety Prawnej , nr 23, s PIASECKI Marek : Telepraca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym // Telekomunikacja i Techniki Informacyjne , [nr] 2, s PIASECKI Marek : Telepraca osób niepełnosprawnych - element strategii rozwoju firmy // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s PISZCZEK Anna : Telepraca w Niemczech // Praca i Zabezpieczenie Społeczne , nr 4, s RADWAN Artur : Kryzys gospodarczy przyspieszy rozwój telepracy : elastyczne formy zatrudnienia // Gazeta Prawna , nr 41, s. 8-9 RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Coraz więcej firm zatrudnia i poszukuje telepracowników // Gazeta Prawna , nr 46, s. 13 9

10 RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Firmy chętniej zatrudnią telepracowników : nietypowe formy wykonywania pracy // Gazeta Prawna , nr 58, s. 14 RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Konieczna zmiana definicji pracy na odległość : rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy // Gazeta Prawna , nr 88, s. 14 RAKOWSKA-BOROŃ Izabela : Tanie e-centra pracy : telepraca : nietypowe formy zatrudnienia // Gazeta Prawna , nr 185, s. 17 SADOWSKI Zdzisław :Telepraca - stan obecny i warunki dalszego rozwoju // Rynek Pracy.-2004, nr 2, s SARNO David : Wleć w sieć // Forum , nr 50, s Rozwój "informatyki chmurowej", dotyczącej przechowywania danych w Internecie oraz pracy online. SMOLĄG Klaudia : Telepraca w polskich organizacjach gospodarczych // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s SROCZYŃSKA-BARON Anna, SROCZYŃSKI Zdzisław: Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 35 (2006), s SOWIŃSKA Jadwiga : Telepracownikiem można zostać także w trakcie zatrudnienia // Gazeta Prawna , nr 65, dod. Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń, s. E6-E7 STROIŃSKA Ewa : Telepraca - szansą na aktywizację zawodową kobiet // Societas Communitas , nr 2, s SMOLĄG Klaudia : Telepraca w polskich organizacjach gospodarczych // Współczesne Zarządzanie , nr 3, s SOBCZYK Arkadiusz : Odmowa wyrażenia zgody na kontrolę w domu telepracownika nie może być jedną przyczyną wypowiedzenia / rozm. przepr. Katarzyna Bartman // Dziennik Gazeta Prawna , nr 92, dod. Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń, s. E3 SOWIŃSKA Jadwiga : Telepracownikiem można zostać także w trakcie zatrudnienia // Gazeta Prawna , nr 65, dod. Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń, s. E6-E7 SROCZYŃSKA-BARON Anna, SROCZYŃSKI Zdzisław : Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 35 (2006), s STEFANIUK Tomasz : Telepraca - wyzwanie dla praktyki i teorii zarządzania // Zeszyt Naukowy / Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. - R. 2, nr 1 (2006), s STEMPNAKOWSKI Zbigniew : Perspektywy telepracy w administracji // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. - Nr (2003), s STOCHMIAŁEK Jerzy : Koncepcja telezatrudnienia w obszarze zainteresowań pedagogiki pracy // Pedagogika Pracy. - [Nr] (2002), s STOCHMIAŁEK Jerzy : Technologie informatyczne w edukacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s. [8]-29 Wykorzystanie komputerów w szkołach do realizowania rzeczywistych zadań (także w szkołach specjalnych). Edukacja zdalna (na odległość) w ramach akademickiego systemu kształcenia - dla studentów niepełnosprawnych. Zatrudnianie ludzi niepełnosprawnych w formie telepracy. STROIŃSKA Ewa : Telepraca - szansą na aktywizację zawodową kobiet // Societas Communitas , nr 2, s

11 SUŁKOWSKI Piotr : Praca zdalna jako metoda reemigracji kapitału intelektualnego // Nauka i Gospodarka , nr 2, s SURDYKOWSKA Barbara : Europejskie porozumienia autonomiczne na przykładzie porozumienia o telepracy // Kontrola Państwowa. - R. 53, nr 2 (2008), s SZEWCZYK Agnieszka : Telepraca a bezrobocie informatyków // Wiadomości Statystyczne. - R. 49, nr 10 (2004), s SZYMCZAK Robert : Telepraca w czterech ścianach, czyli jak wytrzymać ze sobą // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej , nr 1, s SZYMCZAK Robert : Telepraca według European Telework Development // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej , nr 1, s SZPUNAR Magdalena : Telepraca jako nowa forma zatrudnienia na rynku pracy a praca jako wartość // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia. - Z. 4 (2007), s ŚLIWA Renata, TOMASSI Suzanna : Wykorzystanie teleinformatyki do poprawy sytuacji na rynku pracy // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - Z. 8 (2005), s THEISS Maria : Szanse i zagrożenia związane z telepracą : przykład Republiki Federalnej Niemiec // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 2, s. [44]-57 Telepraca - pojęcie, formy organizacyjne. Nowa forma zatrudnienia. TCHOREK-HELM, Cezary : Telepraca czyli zatrudnienie w społeczeństwie informacyjnym // Elektroniczna Administracja , nr 4, s THEISS Maria: Szanse i zagrożenia związane z telepracą : przykład Republiki Federalnej Niemiec // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 2, s TOKAR Joanna : Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - Z. 43 (2008), s TOMASIK Michał : Prawa i obowiązki telepracownika // Dziennik Gazeta Prawna , nr 195, s. B14 TYLEWICZ Małgorzata : Pracodawca musi uzyskać zgodę telepracownika na kontrolę w jego domu // Dziennik Gazeta Prawna , nr 59, dod. Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń, s. F4 WĄŻ Piotr : Praca nakładcza kontra telepraca // Atest , nr 7, s WĄŻ Piotr : Telepraca po polsku // Atest , nr 11, s. 4-7 WINIARSKI Jacek, MILOCH Bogdan : Korporacyjne sieci komputerowe a kultura organizacji gospodarczych // Zeszyty Naukowe / Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim. - Nr 1 (2005), s WOŹNIAK-BANASIKOWSKA Iwona : Internet a motywacja - wykorzystanie w działalności człowieka // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - [Nr] 7, t. 2 (2004), s WRÓBEL Piotr : Problemy zarządzania telepracownikami // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego , [z.] 2, s WRÓBEL Piotr : Wyzwania zarządzania telepracą i wirtualnymi zespołami - studium przypadku // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Nr 1, t. 2 (2008), s ZAKRZEWSKA-SZCZEPAŃSKA K. : Bhp przy telepracy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2005, nr 9, s

12 ZAKRZEWSKA-SZCZEPAŃSKA Krystyna : Telepraca w Unii i w Polsce // Służba Pracownicza , [nr] 4, s Telepraca - forma świadczenia pracy w domu. Prawo unijne o telepracy. Warunki wykonywania telepracy w Polsce - brak przepisów szczegółowo regulujących ten system świadczenia pracy. ZALEGA Tomasz : Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej // Master of Business Administration , nr 4, s ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi - telepraca - e-learning - literatura polska / oprac. Halina Kulesza // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , [nr] 2, s. [127]-130 ZIÓŁKOWSKI Sławomir : Telepraca - wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - T. 49, z. 3 (2004), s ZŁOCH Tomasz, GRUCHOŁA Małgorzata : Telepraca - praca w sieci // Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie. - Nr 3 (2007), s Zobacz też zestawienie bibliograficzne: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM 12

WYDAWNICTWA ZWARTE: (Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach)

WYDAWNICTWA ZWARTE: (Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Multimedialne Centrum Informacji i Promocji oprac. Sylwia Brzeżańska ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA NIESTANDARDOWE FORMY ZATRUDNIENIA (m. in.: PRACA CZASOWA,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Mieczysława B. Małgorzata R.

Mieczysława B. Małgorzata R. Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe przemiany po 1999 r.

Szkolnictwo zawodowe przemiany po 1999 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szkolnictwo zawodowe przemiany po 1999 r. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

METODA DOBREGO STARTU

METODA DOBREGO STARTU METODA DOBREGO STARTU wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej WYDAWNICTWA ZWARTE : w Koninie i jej filii 1. DROGA Metody Dobrego Startu do Republiki Czeskiej / Jana Swierkoszova

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Nomenklatura zawodu a aktualny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych umysłowo

Nomenklatura zawodu a aktualny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych umysłowo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nomenklatura zawodu a aktualny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych umysłowo zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EDUKACJA A RYNEK PRACY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA BHP3. Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA BHP3. Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA BHP3 Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 20 CZERWCA 2017 godz. 12.00 aula PG9 1 B. Sławomir 2 B. Karolina 3

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Andrzej GRACZYK (min. 5 osób) Prof. dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory BP w Sieradzu

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory BP w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory BP w Sieradzu Wydawnictwa zwarte: 1. Barczak

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, r

Częstochowa, r kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne I stopnia 1. Bartłomiej Jacek Wiśniewski Kierunek: Finanse i rachunkowość studia stacjonarne I stopnia 1 Aneta Sławomira Dróżdż 2 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

IBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOB

IBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOB IBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOB & B 381772 CEDEWU.PL treści 1. Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy - Urszula Kalina-Praswic... 7 1.1. Wprowadzenie 7 1.2. Globalizacja i integracja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Tolerancja (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii Wydawnictwa zwarte: 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

Rówieśnicze i społeczne konteksty znaczenia mediów w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rówieśnicze i społeczne konteksty znaczenia mediów w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rówieśnicze i społeczne konteksty znaczenia mediów w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Adam Sadowski dr hab.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Adam Sadowski dr hab. Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Czas wolny niepełnosprawnych

Czas wolny niepełnosprawnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny niepełnosprawnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Baran, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

opracowała Joanna Ambroży

opracowała Joanna Ambroży Pedag ogiczna Bib lioteka Wojewód zka w Ka towica ch Filia w By tomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Awans zawodowy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Koszty pracy w przedsiębiorstwie oraz prawne regulacje rachunkowości: zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte

Koszty pracy w przedsiębiorstwie oraz prawne regulacje rachunkowości: zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte Koszty pracy w przedsiębiorstwie oraz prawne regulacje rachunkowości: zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2017 r. Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C

C Y B E R P R Z E M O C C Y B E R P R Z E M O C Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 2014 (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) KSIĄŻKI, FRAGMENTY KSIĄŻEK 1. Agresja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Sadowski

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Sadowski Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 2/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo