Instrukcja do gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych"

Transkrypt

1 Instrukcja do gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych Nauczyciel lub wskazany uczeń pełni funkcję prowadzącego. Jego zadaniem jest odpytywanie uczniów (utrzymane np. w konwencji popularnego teleturnieju Jeden z dziesięciu ). Ze względu na ograniczoną liczbę kart nauczyciel może najpierw przeprowadzić eliminacje do turnieju, w którym podstawę będą stanowić pytania z kart. Gry z wykorzystaniem kart edukacyjnych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Jeden z dziesięciu Przygotowały mgr M. Jolanta Trol-Zawiślińska, mgr Karolina Nawrocka, mgr Anna Milewska

2 Dlaczego zmieniono fragment tekstu I zwrotki : Jeszcze Polska nie umarła na słowa: Jeszcze Polska nie zginęła? Odp.: Umieranie jest procesem naturalnym, mogącym przebiegać bez wyraźnych przyczyn zewnętrznych, a zginąć można tylko i wyłącznie w wyniku obrażeń powstałych wskutek napaści, walki lub wypadku. Słowo umarła mogło sugerować, że mowa tu o wewnętrznych przyczynach prowadzących Rzeczpospolitą do upadku (organizm umiera sam z siebie), dlatego zdecydowano się użyć słowa wyraźnie wskazującego, że upadek Polski nastąpił z przyczyn zewnętrznych w wyniku ulegnięcia wspomnianej w tej samej strofie przemocy. Słowa moc wydarła zastąpiono przemoc wzięła, natomiast szablą odbijemy zamieniono na szablą odbierzemy. Jak wyjaśnisz tę zamianę? Odp.: Przemoc jest dużo bardziej odpowiednim słowem do opisania okoliczności utraty przez Polskę niepodległości(iii rozbiór Polski przez trzech zaborców). Zastąpienie słowa odbijemy wyrazem odbierzemy - jest konsekwencją wyżej omówionej zmiany (umarła na nie zginęła). Oryginalny, napisany przez Józefa Wybickiego refren brzmiał: Marsz, marsz, Dąbrowski, Do Polski z ziemi włoskiej, Za Twoim przewodem Złączem się z narodem. Zmieniono w nim drugi wers na słowa: Z ziemi włoskiej do Polski oraz wyraz złączem na złączym Jak to wyjaśnisz? Odp.: Przede wszystkim zamiany dotyczą kolejności członów w drugim wersie, poczynionej ze względu na konieczność utrzymania rymu. Należy podkreślić, że pierwotnie rym w tym miejscu występował. Bez wątpienia jeszcze długo po śmierci Wybickiego końcówkę -ej niemal powszechnie wymawiano jako -i lub -y (co ma swoje historycznojęzykowe uzasadnienie), toteż wyraz włoskiej wymawiano jako włoski. Bez wątpienia czynił tak również Wybicki, o czym świadczy forma zapisu w oryginalnym rękopisie: włoski. Jednak w wieku XX ta stara wymowa była postrzegana jako błąd, toteż pierwsze dwa wersy przestały się rymować. Zmieniono więc kolejność członów w drugim z nich. Przy okazji tekst stał się bardziej logiczny: naturalny szyk zdania nakazuje mówić, że idzie się skądś dokądś. Jak wyjaśnisz zmianę kolejności wersów we współczesnym tekście III strofki Hymnu ( w pierwowzorze była to II zwrotka)? Tekst oryginalny Jak Czarnecki do Poznania wracał się przez morze dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Tekst współczesny Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Odp.: Strofa w oryginalnym brzmieniu pozbawiona była sensu. Jej początek wyraźnie sugeruje, że będzie miała charakter porównania. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ czyn Czarnieckiego nie zostaje zestawiony z żadnym innym elementem. Przez tę niekonsekwencję naruszona została logiczna i składniowa struktura zdania tworzącego ten fragment. Kluczowa okazała się zmiana formy czasownika. Wyraz wracał odnosił się do Czarnieckiego. Po zmianie na wrócim udało się uzyskać drugi człon porównania ( my ), przez co uratowano koncepcję strofy. Zamiana ta pociągnęła jednak za sobą chaos i przemieszanie treści. Tu sytuację uratował zabieg polegający na zamienieniu miejscami drugiego i czwartego wersu. Dzięki temu udało się logicznie uporządkować strofę, gdyż w pierwszym i drugim wersie znalazły się słowa odnoszone do Czarnieckiego, natomiast w dwu kolejnych do zbiorowego podmiotu lirycznego.

3 Jaki fałsz historyczny dotyczący Czarnieckiego został zawarty w tekście Józefa Wybickiego przed modyfikacją Hymnu? Odp.: Czarniecki, chociaż miał w czasie swoich licznych wypraw wojennych również morskie epizody, nie wracał do ojczyzny drogą morską. Obecnie II zwrotka(iii według oryginału) Hymnu brzmi: Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę będziem Polakami dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy. Jak rozumiesz słowa tej strofki? Odp.: Przejście wymienionych w tekście rzek oznacza po prostu znalezienie się na terytorium Polski. W strofie tej wyrażona jest wiara w zwycięstwo na wzór tych, jakie odnosił uznawany wówczas za wielkiego i niezwyciężonego wodza Napoleon Bonaparte, pod którego rozkazami służyli legioniści. Co oznacza płacz ojca w zwrotce IV? Dlaczego nie ma mowy na przykład o płaczu Basi? Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany Odp.: Obraz płaczącej córki nadałby temu fragmentowi niepokojący charakter. Bo jaka byłaby przyczyna płaczu Basi? Zapewne niepokój, że ojcu może na wojnie stać się coś złego. Ojciec płacze, bo oto spełniają się jego najszczytniejsze patriotyczne marzenia o wyswobodzeniu ojczyzny. Płacz ojca nie jest płaczem obawy, lęku, strachu, a wręcz przeciwnie jest wyrazem wzruszenia i radości człowieka, którego marzenia i nadzieje nabierają realnego kształtu. Ojciec jeszcze nie jest pewny, czy ta chwila naprawdę nadchodzi, gdyż używa słowa pono (podobno), ale nawet cień nadziei powoduje w nim niedające się stłumić emocje, będące wyrazem żarliwego patriotyzmu. Jak rozumiesz słowa dwóch ostatnich wersów IV zwrotki Hymnu?: słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Odp.: Bicie w tarabany (rodzaj bębnów wojskowych) to wezwanie do walki.

4 Ile zwrotek zawierał oryginalny tekst Mazurka Dąbrowskiego? Odp.: Sześć. Usunięto dwie. (Prowadzący może je odczytać jako ciekawostkę). Nie mają one racji bytu w dzisiejszych i powojennych czasach. Niemiec, Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Na to wszystkich jedne głosy: Dosyć tej niewoli mamy Racławickie Kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli. Jak sądzisz, czy J. Wybicki pisząc tekst Mazurka Dąbrowskiego miał nadzieje, plany, żeby to był właśnie nasz Hymn Państwowy? Nie. Siła utworu tkwi w słowach, w tym,co wyrażają. Poezja ma trafiać do czytelnika i trafia-nawet po dwóch wiekach. Miał podtrzymywać naród na duchu, zagrzewać, zachęcać do zaciągania się do legionów polskich we Włoszech i zachęcać do walki o niepodległość Polski. W którym roku powstał pierwowzór polskiego hymnu? a b c Jaki tytuł nosił pierwowzór polskiego hymnu? a. Mazurek Dąbrowskiego b. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech c. Marsz, marsz Dąbrowski

5 Kto jest autorem słów polskiego hymnu? a. Henryk Dąbrowski b. Stefan Czarniecki c. Józef Wybicki Kto jest autorem muzyki do polskiego hymnu? a. Józef Wybicki b. Jan Matejko c. nie ma autora Gdzie został napisany pierwowzór polskiego hymnu? a. Ziemie polskie b. Francja c. Włochy Dlaczego tekst Mazurka Dąbrowskiego został napisany w Regiio dell Emilia we Włoszech? a. Polacy walczyli u boku Napoleona we Włoszech b. Włochy były częścią Polski c. Józef Wybicki mieszkał we Włoszech

6 Jak brzmi obecny, oficjalny tytuł polskiego hymnu? a. Marsz, marsz Dąbrowski b. Mazurek Dąbrowskiego c. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Od którego roku ta pieśń jest uznawana za hymn Polski? a b c Kim był Józef Wybicki? a. Dowódca Legionów Polskich b. Twórca polskiego hymnu c. Osobisty kucharz gen. Dąbrowskiego Kim był Napoleon Bonaparte? a. Cesarzem Francuzów b. Królem Polski c. Królem Włoch

7 Czym były Legiony Polskie we Włoszech? a. Częścią wojska włoskiego b. Częścią wojska francuskiego c. Polską armią we Włoszech utworzoną przez Napoleona W jakich okolicznościach śpiewamy hymn narodowy? a. W trakcie lekcji b. W trakcie ważnych uroczystości c. W trakcie przerw Ile zwrotek liczy polski hymn? a. 4 b. 10 c. 7 Kim był Henryk Dąbrowski? a. Dowódcą Legionów Polskich b. Autorem hymnu Polski c. Wybitnym malarzem pod koniec XVIII wieku

8 W którym roku powstały Legiony Polskie we Włoszech? a b c Co wyzwala w nas melodia i słowa hymnu? Hymn wyzwala w nas wolę narodowego przetrwania, walki o niepodległość Polski, wyzwala i buduje poczucie dumy, wspólnoty narodowej i tożsamości. Na motywach jakiego tańca oparta jest melodia hymnu? Odp.: Na motywach mazura(tańca szlacheckiego) jednego z naszych tańców narodowych. Jakie jest metrum tańca o nazwie mazur? Metrum mazura - 3/4 "trzy/czwarte. Jest to metrum nieparzyste, które oznacza, że każdy takt utrzymany jest w tym metrum.

9 W jakiej tonacji jest napisany hymn? Ustawowo w tonacji F-dur. Jaki tytuł nosiła uwertura napisana na motywach melodii Mazurka Dąbrowskiego przez Richarda Wagnera, skomponowana po upadku Powstania Listopadowego? Odp.: Uwertura nosiła tytuł Polonia Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego został napisany bardzo prostym językiem? Odp.: Dlatego, żeby każdy Polak, bez względu na swoje wykształcenie mógł go śpiewać i rozumieć. W jakich utworach można odnaleźć motyw Mazurka Dąbrowskiego? Odp.: W Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza(główny bohater po powrocie do domu pragnie usłyszeć kurant zegara, który wygrywa tę melodię)- wiek XIX, w wierszu Edwarda Słonimskiego Ta, co nie zginęła ( wiek XX- po wybuchu I wojny światowej), w uwerturze Polonia Richarda Wagnera.

Bez pracy nie ma kołaczy

Bez pracy nie ma kołaczy DWUTYGODNIK BEZPŁATNY DWUTYGODNIK BEZPŁATNY DWUTYGODNIK BEZPŁATNY DWUTYGODNIK BEZPŁATNY Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Wywiad Patryk Mikiciuk: Oprócz nawigacji włączmy też myślenie Polacy

Bardziej szczegółowo

PIEŚO LEGIONOW POLSKICH WE WŁOSZECH"

PIEŚO LEGIONOW POLSKICH WE WŁOSZECH Różne oblicza patriotyzmu- teksty kultury do analizy Legiony Dąbrowskiego 0dezwa legionowa z 20 I 1797 r. Cyt. za: Legiony Dąbrowskiego. Europa w dobie wojen napoleooskich. Teksty źródłowe do nauki historii

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych,

STAN KATASTROFY. Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, STAN KATASTROFY Po katastrofie smoleńskiej byliśmy świadkami rytuałów żałoby, powrotu wspólnoty cierpienia i symboli romantycznych, a także innych zjawisk, włącznie z mnogością spiskowych interpretacji.

Bardziej szczegółowo

Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego

Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego 58 FOLIA LITTERARIA POLONICA 1 (15) 2012 Martyna Jastrząbek Muzyka w dramatach Tadeusza Micińskiego na przykładzie Termopili polskich. Misterium na tle życia i śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego Nie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny?

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Olimpiada WOS 2008/2009 Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Emilia Bąk, klasa III w Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie Praca wykonana pod kierownictwem Pani Anny Winnickiej [Warszawa,

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

ROMAN DMOWSKI. KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO

ROMAN DMOWSKI. KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO ROMAN DMOWSKI KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO ISBN: 978918580502-0 Litteratursällskapet Ligatur, 2007 P.O.Box 75 SE 730 50 Skultuna, Sweden www.ligatur.se office@ligatur.se ROMAN DMOWSKI KOŚCIÓŁ NARÓD i PAŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 14/15 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A3, A4, A6) GRUDZIEŃ 13 Zadanie 1.1 ( 1) I.1.7) rozpoznaje intencję wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ INSTYTUT GEOPOLITYKI MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ REDAKCJA NAUKOWA Radosław Domke Częstochowa 2009 BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOPOLITYKI Tom II RECENZENT Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Rozmowy z komputerami Test Turinga

Rozmowy z komputerami Test Turinga Temat 20 Rozmowy z komputerami Test Turinga Streszczenie Celem tych zajęć jest sprowokowanie dyskusji z uczniami na temat inteligencji komputerów, tych istniejących obecnie i tych, które mogą pojawić się

Bardziej szczegółowo

Kielce 2006 2. Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści. Wstęp...1

Kielce 2006 2. Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści. Wstęp...1 Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści Wstęp....1 Uroczystości i symbole szkolne....4 Poczet sztandarowy w szkole.... Załącznik nr 1...7

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 1 PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 ISSN 2353-4761 www.muzeumpiosenki.pl/piosenka REDAKCJA Teresa Drozda Jan Kondrak Anita Koszałkowska Jan Poprawa (redaktor naczelny) Tadeusz Skoczek Jarosław Wasik WSPÓŁPRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki

Spis treści. 7 Słowo wstępne. 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki Spis treści 7 Słowo wstępne 9 ROZDZIAŁ I. DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI. JA I ŚWIAT 9 Wprowadzenie 10 Wzór lektury: Tadeusz Różewicz, Walentynki 16 Nowoczesność Dalajlama, Etyka na nowe tysiąclecie Ćwiczymy

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY

WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY OŚ RODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NUMERY TELEFONÓW Sekretariat: tel. 067/351-17-50, 067/352-70-18 fax 067/352-70-16 WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY R O K 1, N U M E R 1 2 0. 0 1. 2 0 0 8 Pracownia Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo