Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 11 lipca 2011 r. RPO VII /11/PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wielkopolskim 1. Wprowadzenie Na podstawie Artykułu 19 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U r. Nr 30, poz. 192) oraz działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 28 czerwca 2011 r., do Policyjnej Izby Dziecka przy Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: PID lub Izbą), udali się pracownicy Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji oraz pracownik Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu (prawnicy). Celem wizytacji zapobiegawczej Krajowego Mechanizmu Prewencji, było sprawdzenie na miejscu sposobu traktowania zatrzymywanych w Izbie nieletnich oraz dokonanie oceny ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. Przeprowadzone czynności polegały na: wysłuchaniu informacji na temat funkcjonowania Policyjnej Izby Dziecka przedstawionej przez kierownika PID; oglądzie wszystkich pomieszczeń Izby, w tym sprawdzeniu stanu wyposażenia pokoi dla nieletnich; zapoznaniu się następującą dokumentacją: Regulaminem Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wlkp., Regulaminem pobytu nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka w Gorzowie Wlkp., Regulaminem odwiedzin w Policyjnej Izbie Dziecka w Gorzowie Wlkp., Porządkiem dnia w Policyjnej Izbie Dziecka w Gorzowie Wlkp., Sprawozdaniem z działalności Izby Dziecka

2 Komedy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w 2010 r. oraz ze Sposobami postępowania funkcjonariuszy w nieszczęśliwych wypadkach. Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji poinformowali Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz kierownika Izby, o ustaleniach dokonanych w ramach powyższych czynności, a także wysłuchali ich uwag i wyjaśnień. 2. Legalność pobytu Izba przeznaczona jest dla 7 osób. W 2010 r. przebywało w niej 141 nieletnich, w tym 120 chłopców i 21 dziewcząt. Najczęstszym powodem umieszczenia w PID było podejrzenie popełnienia czynu karalnego 126 przypadki; 15 nieletnich zostało zatrzymanych i umieszczonych w Izbie na podstawie art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz dalej zwanej upn.). Z kolei w I półroczu 2011 r. w Izbie przebywało 99 nieletnich (w tym 91 chłopców i 8 dziewcząt). Podobnie jak w 2010 r. większość wychowanków (91) została umieszczona z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa. Pozostali byli uciekinierami ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. W 2010 r. 10 zatrzymanych nieletnich przebywało w placówce powyżej 5 dni. Najdłuższy pobyt trwał 7 dni zgodnie z postanowieniem sędziego rodzinnego był to czas, w którym nieletni do czasu umieszczenia w schronisku dla nieletnich winien przebywać w policyjnej izbie dziecka. W 2011 r. (do dnia wizytacji) takich pobytów ponad czas określony przepisami prawa odnotowano 6. Podobnie jak w roku ubiegłym, maksymalny pobyt nieletniego w PID nie przekroczył 7 dni. Mając na uwadze zalecenia Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT) zaznaczyć należy, że policyjne izby dziecka nie są placówkami dostosowanymi do dłuższych pobytów nieletnich. W związku z tym, Krajowy Mechanizm Prewencji każdorazowo podkreśla, że należy podejmować wszelkie możliwe działania, aby pobyt nieletnich w tego typu placówce był możliwie najkrótszy, chociażby ze względu na to, że nie realizują w niej obowiązku szkolnego. 2

3 3. Personel W PID w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest łącznie 9 funkcjonariuszy, wśród nich kierownik Izby. Służba pełniona jest w 12 godzinnym systemie zmianowym. W przypadku umieszczenia w Izbie nieletniej, czynności związane z jej osadzeniem wykonuje funkcjonariuszka Policji pełniąca dyżur w placówce lub Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Warto przy okazji podkreślić, iż Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT) zaznacza, że mieszany skład personelu pod względem płci jest ważnym środkiem zabezpieczenia przeciwko złemu traktowaniu w miejscach pozbawienia wolności. Obecność przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej wśród personelu może mieć dobroczynny skutek zarówno pod względem etosu dozorowania jak i w związku ze wspieraniem stopnia normalności w miejscach pozbawienia wolności ( 23 Dziesiątego Raportu generalnego CPT, [CPT/Inf (2000)13]). Większość kadry (7 osób) bezpośrednio pracującej z młodzieżą legitymuje się wykształceniem pedagogicznym. Wszystkie osoby posiadają przeszkolenie pedagogiczne oraz szkolenie z zakresu pełnienia służby w policyjnej izbie dziecka. Z wyjaśnień kierownika wynika, że policjanci pełniący służbę w Izbie biorą również udział w szkoleniach z zakresu udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, handlu ludźmi, narkomanii czy z przemocy w Internecie (cyberprzemoc). Odnośnie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wskazać należy, iż funkcjonariusze pełniący służbę w wizytowanej Izbie, przebyli je wraz z przyjmowaniem do służby. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z zaleceniami Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT) Cały personel, łącznie z osobami wykonującymi wyłącznie obowiązki w zakresie dozoru, powinien przechodzić profesjonalne szkolenie, zarówno w czasie przyjęcia do pracy, jaki i w jej trakcie, a także otrzymywać odpowiednie wsparcie z zewnątrz oraz nadzór w wykonywaniu ich obowiązków. Ponadto zarządzanie takimi ośrodkami powinno być powierzone osobom z zaawansowanymi umiejętnościami przywódczymi, które mają zdolność skutecznego reagowania na złożone i rywalizujące ze sobą potrzeby, zarówno ze strony osób nieletnich, jak i personelu ( 33 Dziewiątego 3

4 Sprawozdania Ogólnego [CPT/Inf (99) 12]. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie także w regułach międzynarodowych, zgodnie z którymi personelowi pracującemu z nieletnimi pozbawionymi wolności, umożliwia się systematyczne szkolenia z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności z psychologii dziecka, pracy socjalnej i wychowawczej z dzieckiem, a także międzynarodowych standardów i norm dotyczących praw człowieka i praw dziecka [pkt 85 Reguł Narodów Zjednoczonych Dotyczących Ochrony Nieletnich Pozbawionych Wolności (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 45/113)]. Również Krajowy Mechanizm Prewencji uznaje za niezwykle cenną w pracy z nieletnimi, możliwość poszerzania doświadczenia zawodowego personelu miejsca zatrzymania poprzez uczestnictwo w organizowanych systematycznie interdyscyplinarnych kursach oraz szkoleniach. 4. Warunki bytowe Wizytowana Izba funkcjonuje od 2003 r. Pomieszczenia, z których korzystają nieletni są czyste i zadbane. Potrzebą przekazaną pracownikom Krajowego Mechanizmu Prewencji przez kierownictwo Izby, jest jej wyposażenie w monitoring umożliwiający szybką reakcję w razie dostrzeżonego przez pracownika Izby zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego nieletnich lub innych osób. Wizytowana placówka, ze względów architektonicznych, pozbawiona jest placu spacerowego. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono 4 pokoje (trzy 2-osobowe i jeden 1-osobowy). Pokoje nieletnich wyposażono w łóżka przymocowane do podłogi i pozbawione ostrych krawędzi. W porze nocnej kontrolę zachowania nieletnich czynioną przez wizjer znajdujący się w drzwiach, umożliwia dodatkowe oświetlenie nocne zamontowane w sypialniach. Jego natężenie nie zakłóca nocnego wypoczynku. Mimo tak minimalnego wyposażenia, w ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji, sypialnie spełniają swoje podstawowe zadanie, które stanowi umożliwienie odpoczynku w porze nocnej. Pokój jednoosobowy pełni rolę izolatki przeznaczonej do umieszczania w niej nieletnich, którzy swoim zachowaniem zagrażają życiu lub zdrowiu 4

5 własnemu, albo osób trzecich. Jak wynika z informacji przekazanych w tym zakresie przez kierownika Izby, w czasie przejściowej izolacji nieletniego, razem z nim w izolatce pozostaje pracownik Izby dbający o jego bezpieczeństwo. W ostatnich latach nie stosowano umieszczania nieletniego w pomieszczeniu izolacyjnym. Każda z sypialni wyposażona jest w sprawną instalację przyzywową. Czynności związane z przyjęciem i zwalnianiem nieletnich odbywają się w dyżurce. W tym miejscu odbierane są od nich przedmioty, które przekazywane są następnie do depozytu. Ten zaś, umieszczony w osobnych kopertach, przechowywany jest w szafce zamykanej na klucz znajdującej się w dyżurce. W czasie pobytu w Izbie nieletni korzystają z ubrań zastępczych dostosowanych do pory dnia (dresy w ciągu dnia, pidżama w porze nocnej). Odzież zastępcza przechowywana jest w wyznaczonym do tego magazynie. Nieletnim wydaje się ponadto obuwie zastępcze trampki lub klapki, w zależności od zgłoszonych w tym zakresie preferencji. Sanitariat dla nieletnich wyposażony został w 3 umywalki, 2 sedesy oraz kabinę prysznicową. Ściany pomieszczenia wyłożone zostały glazurą, podłogi zaś gresem. Z informacji przekazanych przez kierownika Izby wynika, że nieletni na czas pobytu w Izbie otrzymują komplet przyborów toaletowych w skład którego wchodzą: szczoteczka do mycia zębów, pasta do zębów, mydło oraz ręcznik. W dniu wizytacji w sanitariacie panowała czystość. Jego stan techniczny nie budził zastrzeżeń wizytujących. Izba dysponuje świetlicą dla nieletnich, w której wychowankowie spędzają większość dnia. Świetlica usytuowana jest w przestronnym pomieszczeniu, wyposażonym w telewizor, stół oraz krzesła. Do dyspozycji nieletnich w czasie zajęć świetlicowych pozostaje także gra stołowa Piłkarzyki oraz przyrząd do ćwiczeń fizycznych. Świetlica pełni ponadto rolę miejsca zajęć dydaktycznowychowawaczych oraz spożywania posiłków przez nieletnich. Pomieszczenie kuchenne w PID, z uwagi na przygotowywanie posiłków dla nieletnich przez firmę zewnętrzną, pełni jedynie rolę punktu dystrybucji dostarczanego wyżywienia. Kuchnię wyposażano w zlew dwukomorowy, 5

6 lodówkę, kuchenkę mikrofalową, wypażarkę oraz w czajnik. Stan czystości pomieszczenia w dniu wizytacji nie budził zastrzeżeń. W PID w Gorzowie Wlkp. wyodrębniono dwa magazyny. W jednym, spełniającym rolę magazynu podręcznego, przechowywana jest czysta pościel, odzież zastępcza, środki utrzymania higieny wydawane nieletnim oraz środki służące do utrzymania czystości w placówce. Izba dysponuje także środkami higieny intymnej dla dziewcząt. W dniu wizytacji, w magazynie podręcznym znajdowała się brudna odzież nieletnich leżąca obok czystej pościeli. Wizytujący zwrócili uwagę kierownictwu Izby na dostrzeżoną nieprawidłowość. Drugi z magazynów przeznaczony jest do przechowywania materacy i reszty wyposażenia Izby. Poza wskazanymi wyżej pomieszczeniami, w Izbie wyodrębniony został pokój socjalny oraz pokój kierownika Izby. Wyposażenie pokoi jest podobne. W obu znajdują się biurka oraz fotele. W pokoju socjalnym dodatkowy element wyposażenia stanowi kanapa. 5. Traktowanie W czasie wizytacji, w Izbie nie przebywała żadna osoba nieletnia. Z informacji przekazanych przez kierownika Izby wynika, że ani w roku bieżącym jak i w 2010, nie stosowano wobec umieszczonych w Izbie dzieci środków przymusu bezpośredniego. 6. Dyscyplinowanie Regulamin pobytu nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka w Gorzowie Wlkp., zawiera obowiązki oraz prawa nieletniego przebywającego w Izbie. Zauważalny jest jednakże brak kar i nagród, które mogą stanowić konsekwencje zachowania umieszczonych w Izbie dzieci. W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji należy zmienić treść omawianego dokumentu poprzez jej uzupełnienie, zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 104 z późn. zm. [dalej zwane 6

7 rozporządzeniem]), o nagrody oraz kary możliwe do zastosowania w PID, tj. ustną pochwałę lub upomnienie. 7. Prawo do informacji Prawa i obowiązki nieletniego opisane zostały w Regulaminie pobytu nieletnich w Policyjnej Izby Dziecka w Gorzowie Wlkp. Ponadto, funkcjonariusz Izby przyjmujący nieletniego przeprowadza z nim rozmowę, podczas której zapoznaje go z prawami, obowiązkami, zasadami pobytu w PID. Jedyne zalecenie Krajowego Mechanizmu Prewencji w tym zakresie dotyczy zamieszczenia w ogólnodostępnym miejscu informacji z adresami instytucji, do których wychowankowie mogą zwrócić się w sytuacji naruszenia ich praw, w tym do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, sędziów rodzinnych. Krajowy Mechanizm Prewencji uważa, że każdemu nieletniemu pozbawionemu wolności należy umożliwić stały dostęp do adresów instytucji, do których mogą się zwrócić w sytuacji, gdy ich prawa nie są przestrzegane. Adresy instytucji powinny znajdować się w ogólnodostępnym i widocznym dla nieletnich miejscu, tak by wgląd do nich nie był uzależniony od decyzji personelu lub innych czynników. 8. Prawo do kontaktu ze światem zewnętrznym Zasady kontaktu nieletnich z rodzicami i najbliższą rodziną określone zostały w Regulaminie odwiedzin w Izbie Dziecka KMP w Gorzowie Wlkp. (dalej zwanym Regulaminem). Odwiedziny mogą odbywać się codziennie w godzinach lub Z informacji przekazanych wizytującym przez kierownika Izby wynika, że widzenia realizowane są w świetlicy i przebiegają pod nadzorem pracownika PID. Funkcjonariusz ten nie przebywa jednakże w świetlicy, lecz pozostaje na korytarzu Izby, obserwując przebieg widzenia przez okno. W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji przyjęta w Izbie praktyka zasługuje na uznanie. Zdaniem Mechanizmu obecność funkcjonariuszy podczas odwiedzin rodziców lub opiekunów nieletniego powinna być stosowana tylko w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach, które mogą godzić w bezpieczeństwo 7

8 placówki, nieletniego lub osób odwiedzających, lub w sytuacji, gdy sąd wyda pisemne polecenie udzielenia widzenia w obecności personelu Izby. W przeciwnym razie jest to naruszeniem prawa nieletniego do ochrony tajemnicy komunikowania się. Nieletni umieszczeni w PID, mają możliwość wykonywania rozmów telefonicznych jeśli wyrazi na to zgodę sąd. Warunkiem ubiegania się przez nieletniego o taką zgodę, jest zamknięcie czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w jego sprawie. Taki kontakt odbywa się wówczas w obecności funkcjonariusza pełniącego służbę w Izbie. Do czasu wydania przez sąd wspomnianej zgody, kontakt telefoniczny z bliskimi wskazanymi przez nieletniego realizowany jest przez funkcjonariusza, który pełni wówczas rolę pośrednika w rozmowie. Warto zauważyć, że Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT), w sprawozdaniu dla polskiego rządu z wizyty w Polsce w 2004 r. [(Rada Europy, Strasburg, r.); CPT (2005)3] zaleca, aby władze polskie podjęły następujące kroki w policyjnych izbach dziecka: stworzenie większych możliwości podtrzymywania kontaktów z rodzinami, szczególnie należy pozwolić na regularne wizyty rodzin, poza wyjątkowymi przypadkami, które są umotywowane okolicznościami. Nadto, dzieci powinny mieć pozwolenie na korzystanie z telefonu ( 44). Biorąc pod uwagę, że pobyt nieletniego w placówce jest dla niego trudnym doświadczeniem, to świadomość posiadania bliskich i utrzymywania z nimi kontaktu jest niezwykle potrzebna i może wpłynąć korzystnie na jego dalsze funkcjonowanie. W związku z tym Krajowy Mechanizm Prewencji jest zdania, iż należy dążyć, aby kontakt telefoniczny odbywał się w warunkach zapewniających prywatność oraz swobodną wymianę zdań. 9. Prawo do ochrony zdrowia Krajowe przepisy w zakresie funkcjonowania policyjnych izb dziecka nie określają obowiązku przeprowadzania badań lekarskich wobec każdego nowoprzybyłego nieletniego. Nie są praktykowane również regularne wizyty lekarskie lub pielęgniarskie. Prawo do opieki lekarskiej realizowane jest poprzez 8

9 wezwanie pogotowia ratunkowego w sytuacji, gdy stan zdrowia nieletniego budzi wątpliwości. Badanie odbywa się wówczas w sypialni nieletniego, lub w świetlicy. Prawo dostępu do opieki lekarskiej, świadczonej w zakresie określonym na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( 5 pkt 2 ust. 6 rozporządzenia), realizowane jest zgodnie z przepisami krajowymi. Jednakże Krajowy Mechanizm Prewencji uważa, iż każdego nowoprzyjętego nieletniego należy w miarę możliwości poddawać badaniu. Podobne zdanie wyraził Komitet ds. Zapobiegania Torturom i Nieludzkiemu oraz Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT), w sprawozdaniu dla polskiego rządu z wizyty w Polsce w 2004 r. [(Rada Europy, Strasburg, r.); CPT (2005)3]. Świadczenia lekarskie winny odbywać się w pomieszczeniu przystosowanym do tego celu oraz powinny być odpowiednio dokumentowane. Ponadto, z uwagi na silny stres towarzyszący nieletniemu bezpośrednio po zatrzymaniu oraz podczas pobytu w warunkach izolacji, wskazane jest zapewnienie mu właściwej opieki psychologicznej. Z informacji przekazanych przez kierownika Izby wizytującym placówkę przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji wynika, że badanie nieletniego przebywającego w PID, zawsze odbywa się w obecności pracownika Izby. Krajowy Mechanizm Prewencji stoi na stanowisku, iż obecność funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zatrzymanym w każdym przypadku powinna mieć charakter wyjątkowy i znajdować zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo osoby wykonującej świadczenie zdrowotne. W związku z tym Mechanizm zaleca, aby udzielanie świadczeń odbywało się poza zasięgiem słuchu i wzroku personelu Izby. W przeciwnym razie naruszane jest prawo do intymności i poszanowania godności zatrzymanych oraz prawo do tajemnicy medycznej. 9

10 11. Oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne oraz kulturalno oświatowe Analiza treści Porządku dnia wskazuje, iż zajęcia organizowane dla nieletnich odbywają się jedynie w świetlicy Izby. Fakt ten, jak wspomniano wyżej, podyktowany jest brakiem warunków architektonicznych umożliwiających stworzenie placu spacerowego. Świetlica stanowi zatem z konieczności miejsce edukacji oraz rozrywki. Poza zajęciami stricte dydaktycznymi prowadzonymi w niej przez funkcjonariuszy Policji, odbywają się tam ponadto gry i zabawy, projekcje filmów, słuchanie muzyki czy czytanie książek. W celu umożliwienia zajęć ruchowych nieletnim przebywającym w Izbie, na stanie jej wyposażenia znajduje się urządzenie do ćwiczeń siłowych oraz gra stołowa Piłkarzyki. W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji ze względu na brak pola spacerowego, nieletnim umieszczanym w Izbie należy zapewnić szersze aniżeli obecnie, możliwości zajęć sportowo-rekreacyjnych. Izba prowadzi ponadto działalność profilaktyczną ukierunkowaną na potrzeby społeczne (punkt konsultacyjny, telefon zaufania, spotkania z młodzieżą w szkołach i w Izbie). W punkcie konsultacyjnym udzielane są porady prawnowychowawcze dla opiekunów prawnych nieletnich zagrożonych wejściem w konflikt z prawem oraz tych, którzy przebywali uprzednio w PID w Gorzowie Wlkp. Młodzież szkolna ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach poświęconych profilaktyce, organizowanych nie tylko na terenie szkół, do których uczęszcza, lecz także w Izbie. Oddziaływania edukacyjne opisane w punkcie II Sprawozdania z działalności Izby KMP w Gorzowie Wlkp. w 2010 r. prowadzone w stosunku do nieletnich uwzględniają ich poziom intelektualny. Personel Izby organizuje ponadto zajęcia uświadamiające zatrzymanych w kwestii obowiązujących przepisów prawa i konsekwencji ich łamania. Poza tym, część oddziaływań wychowawczych prowadzona jest w formie pogadanek na różne tematy dotyczące m.in. szkodliwości używania tytoniu, narkotyków oraz zjawiska cyberprzemocy. Wątpliwości Krajowego Mechanizmu Prewencji budzi jednakże zaliczanie do omawianych oddziaływań działalności wykrywczej i rozpoznawczej 10

11 prowadzonej z nieletnimi na potrzeby procesowe. Z wyjaśnień przekazanych wizytującym przez kierownika Izby wynika, że personel Izby nie wykonuje czynności zarezerwowanych dla odpowiednich wydziałów KMP w Gorzowie Wlkp. związanych z prowadzeniem śledztwa czy dochodzenia tj. przesłuchania. Jego zadaniem jest otoczenie opieką i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa nieletniemu, który bierze udział w takich czynnościach na terenie Komendy. Niemniej jednak, w ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji, obecne brzmienie analizowanego punktu Sprawozdania oraz jego umiejscowienie, budzi dwie podstawowe wątpliwości: po pierwsze czy działania wykrywczo-rozpoznawcze prowadzone są przez personel Izby (tak wynika z treści zapisu) i po drugie czy zasadnym jest zaliczenie takowych działań do oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych. Zdaniem Krajowego Mechanizmu Prewencji analizowane działania, nie mieszczą się we wspomnianych oddziaływaniach i powinny zostać z nich usunięte. Należy także podkreślić z całą stanowczością, iż prowadzenie pracy wykrywczej znacznie utrudnia pełnienie przez Policyjne Izby Dziecka naczelnej funkcji opiekuńczo-wychowawczej zarezerwowanej placówek tego typu. Zatrzymani nieletni często szukają oparcia i zrozumienia wśród wychowawców. Wytworzenie więzi emocjonalnej między zatrzymanym, a pracownikiem Izby jest bardzo pomocne w dalszych oddziaływaniach wychowawczych, natomiast działania mające na celu uzyskanie od nieletniego informacji potrzebnych do pracy operacyjno-rozpoznawczej mogą przyczynić się do postrzegania wychowawców pracujących w tych placówkach w sposób pejoratywny. To zaś nie sprzyja tworzeniu właściwych warunków wychowawczych i pozytywnej atmosfery. Jeśli zatem personel wizytowanej Izby prowadzi z nieletnimi działania wykrywczo-rozpoznawcze, Krajowy Mechanizm Prewencji rekomenduje ich zaprzestanie. 12. Rekomendacje Niewątpliwie nieletni przebywający w PID w Gorzowie Wlkp. mają zapewnione dobre warunki bytowe. Na podstawie art. 19 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 11

12 okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Krajowy Mechanizm Prewencji rekomenduje: 1. podejmowanie wszelkich możliwych działań, aby pobyt nieletnich w placówce był możliwie najkrótszy i nie przekraczał ram czasowych określonych w art. 40 upn; 2. przeprowadzenie szkolenia dla personelu Izby z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 3. zwiększenie gamy oddziaływań sportowo-rekreacyjnych w celu zminimalizowania braku placu spacerowego; 4. wyeliminowanie z treści przyszłego sprawozdania z działalności Izby działań wykrywczych zgodnie z treścią punktu 11 niniejszego Raportu; 5. uzupełnienie treści Regulaminu o punkt dotyczący nagradzania i karania; 6. poddawanie każdego nowoprzyjętego nieletniego w miarę możliwości badaniu lekarskiemu; 7. udzielanie nieletnim świadczeń zdrowotnych poza zasięgiem słuchu i wzroku personelu Izby; 8. rozważenie możliwości wyposażenia Izby w monitoring; 9. zamieszczenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z adresami instytucji, do których nieletni mogą zwrócić się w sytuacji naruszenia ich praw; 10. przestrzeganie w praktyce konieczności oddzielenia pościeli i odzieży brudnej od rzeczy czystych. W odpowiedzi z dnia 4 sierpnia 2008 r. Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęciu działań zmierzających do realizacji rekomendacji nr. 2, 3, 5, 7, 8, 9 oraz 10. Odnośnie przedłużających się pobytów nieletnich w Izbie dodał, iż takie sytuacje są niezależne od funkcjonariuszy pełniących służbę w Izbie i powodowane są postanowieniami sądów, w których zawarta jest dyspozycja pobytu nieletniego w PID, aż do czasu umieszczenia go w konkretnej placówce wychowawczej. W kwestii poddawania badaniom lekarskimi każdego nowoprzyjmowanego do 12

13 Izby nieletniego Komendant zauważył, iż zagadnienie to regulowane jest przez obowiązujące przepisy prawa, które dopuszczają takie badanie o ile stan zdrowia nieletniego budzi wątpliwości. Jeśli zatem zachodzi konieczność poddania nieletniego badaniom lekarskim, takie badania są przeprowadzane. Komendant poinformował także KMP, że z uwagi na fakt, iż każdy funkcjonariusz Policji zobowiązany jest do wykrywania przestępstw, działalność operacyjno-wykrywcza będzie prowadzona w dalszym ciągu w podległej mu Izbie. W związku z ujawnionymi w kilku policyjnych izbach dziecka przypadkami prowadzenia pracy wykrywczej, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Komendanta Głównego Policji. 13

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Tarnowie (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Tarnowie (wyciąg) Warszawa, dnia 18 maja 2011 r. RPO-668207-VII-720.8.1/11/JL Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Tarnowie (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM

Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. RPO 660575-VII-7015/7020/09/KM Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie (Wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie (Wyciąg) Warszawa, dnia 5 stycznia 2011 r. RPO-662081-VII-11006.1/7020/10/WS Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie (Wyciąg)

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu (wyciąg) Warszawa, dnia 2 maja 2011 r. RPO-670380-VII-720.8.1/11/PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Działając z upoważnienia Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Lublinie. (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Lublinie. (wyciąg) RPO 687961-VII-720.8.1/11/WS Warszawa, dnia 4 stycznia 2012 r. Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Lublinie (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

RPO-683598-VII-720.6/11/JJ

RPO-683598-VII-720.6/11/JJ Warszawa, dnia 18 października 2011 r. RPO-683598-VII-720.6/11/JJ Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu (Wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu (Wyciąg) Warszawa, dnia 31 marca 2011 r. RPO-665678-VII-720.8.1/11/KC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Radomiu (Wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Kielcach (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Kielcach (wyciąg) Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. KMP.573.3.2015.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Kielcach (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji. z wizytacji Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych. w Olsztynie

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji. z wizytacji Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych. w Olsztynie Gdańsk, dnia 30 października 2012 r. RPO 708649-XIX-720.7/12/ZG Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych w Olsztynie (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r. RPO-637626-VII-7020/7015/10/JL Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL RPO-642068-VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.570.44.2014.WS

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.570.44.2014.WS Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.570.44.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Wytrzeźwień w Płocku (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Wytrzeźwień w Płocku (wyciąg) Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. KMP.574.35.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji Izby Wytrzeźwień w Płocku (wyciąg) Wstęp Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. RPO-665684-VII/720.6/11/PK

Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. RPO-665684-VII/720.6/11/PK Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. RPO-665684-VII/720.6/11/PK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

fvi Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH AL. SOLIDARNOŚCI 77 00-090 WARSZAWA Zespół

fvi Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH AL. SOLIDARNOŚCI 77 00-090 WARSZAWA Zespół -, A* fvi KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ-NOWE MIASTO E.RR.0151-338/2012 Poznań, dnia 23 lipca BIURO R&ICZ-NIKA PRAW OBYWATELSKICH WPt. 2012-07- 31 BIURO RZECZNIKA ZAŁ. PRAW OBYWATELSKICH NR AL. SOLIDARNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze EWALUACJE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE w MOS i MOW: Ewaluacje Liczba przeprowadzonych ewaluacji Całościowe Problemowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.WS

Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.WS Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej (wyciąg)

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej (wyciąg) Warszawa, dnia 17 marca 2010 r. RPO-639166-VII-7020/11006.1/10/MC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej (wyciąg)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.JJ

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.JJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. KMP.570.35.2014.JJ Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET)

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Norweski Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudsmannen): KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Zapobiega torturom i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności Krajowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

Polsce w kontekście działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Polsce w kontekście działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Praktyka ktk przestrzegania praw nieletnich iltihw Polsce w kontekście działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Ewa Dawidziuk Justyna Jóźwiak Ochrona dzieci w dobie kryzysu w kontekście przyszłości demograficznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

RPO-704974-VII-720.6/12/AI

RPO-704974-VII-720.6/12/AI Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. RPO-704974-VII-720.6/12/AI Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. RPO VII-720.6/11/MC

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. RPO VII-720.6/11/MC Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r. RPO 665000-VII-720.6/11/MC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy Komisariacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2017/2018

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2017/2018 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2017/2018 I. Postanowienia ogólne W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej działa świetlica

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO XIX/11/BF

Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO XIX/11/BF Gdańsk, dnia 5 maja 2011 r. RPO-670735-XIX/11/BF Wyciąg z Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO. Podstawa prawna. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO. Podstawa prawna. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 10 do Statutu Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM

Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM Warszawa, dnia 5 lutego 2010 r. RPO-637632-VII-7020/7015/10/MM Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. (wyciąg) Katowice, 23 listopada 2009 r. RPO-631151-XVIII-7016/09/MK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Tychach. (wyciąg) I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO XX-720.6/11/NK

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO XX-720.6/11/NK Wrocław, dnia 27 kwietnia 2011 r. RPO-670623-XX-720.6/11/NK Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

Krajowy Mechanizm Prewencji. Magdalena Chmielak Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Krajowy Mechanizm Prewencji. Magdalena Chmielak Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji Magdalena Chmielak Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Historia prewencji Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom (1977) (APT) Konwencja w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy (wyciąg) Warszawa, dnia 22 września 2010 r. RPO-650845-VII-7020/11006.1/10/JJ Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy (wyciąg)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej I. Postanowienia ogólne W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej działa świetlica szkolna, która jest integralną

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu (wyciąg) Warszawa, dnia lipca 2011 r. RPO-672820-VII-7020.7/11/JJ Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu (wyciąg) 1. Wstęp Na podstawie Artykułu 19 Protokołu fakultatywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu nr 5/2017/2018 z dnia 11 września 2017r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Ugoszczu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Lusówko, dn.1.09.2015r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

Lusówko, dn.1.09.2015r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. Lusówko, dn.1.09.2015r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 października 2012 r. RPO-713692-XX-720.6/12/NK

Wrocław, dnia 31 października 2012 r. RPO-713692-XX-720.6/12/NK Wrocław, dnia 31 października 2012 r. RPO-713692-XX-720.6/12/NK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych i Doprowadzonych do Wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (wyciąg) Warszawa, 3 października 2014 r. KMP.570.40.2014.DK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Izbie Zatrzymań Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu

Bardziej szczegółowo

I Cele i zadania świetlicy

I Cele i zadania świetlicy Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2013/2014 z dnia 18.06.2014r. Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 14 I Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. KMP.570.3.2016.MF

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. KMP.570.3.2016.MF Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. KMP.570.3.2016.MF Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 9 w ZAMOŚCIU Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Notatka z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Katowicach

Notatka z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Katowicach Notatka z wizytacji w Policyjnej Izbie Dziecka w Katowicach W dniu 26 stycznia 2008 r. z polecenia i upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich pracownicy Biura Terenowego RPO w Katowicach przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Świetlica środowiskowa jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu wsparcia dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 31 ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. RPO-656570-VII-7020/7015/10/JL

Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. RPO-656570-VII-7020/7015/10/JL RPO-656570-VII-7020/7015/10/JL Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy

Bardziej szczegółowo

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Regulamin internatu

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Regulamin internatu Regulamin internatu Internat w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym powinna panować atmosfera sprzyjająca dobrej nauce, pracy i prawidłowemu współżyciu koleżeńskiemu. Dlatego też, w

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych placówki Straży Granicznej w Michałowie (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych placówki Straży Granicznej w Michałowie (wyciąg) Warszawa, 31 lipca 2014 r. KMP.570.32.2014.PK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych placówki Straży Granicznej w Michałowie (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Ośrodka Socjoterapii Wspólny Dom w Wildze (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Ośrodka Socjoterapii Wspólny Dom w Wildze (wyciąg) Warszawa, dnia 16 listopada 2011 r. RPO-687885-VII-720.8.4/11/KC Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Ośrodka Socjoterapii Wspólny Dom w Wildze (wyciąg) 1. Wstęp. Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Raport. z wizytacji w policyjnych izbach dziecka przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Raport. z wizytacji w policyjnych izbach dziecka przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Raport z wizytacji w policyjnych izbach dziecka przeprowadzonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Warszawa, czerwiec 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012,

Bardziej szczegółowo

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Regulamin internatu

Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Regulamin internatu Regulamin internatu Internat w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym powinna panować atmosfera sprzyjająca dobrej nauce, pracy i prawidłowemu współżyciu koleżeńskiemu. Dlatego też, w

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Poznaniu (wyciąg).

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Poznaniu (wyciąg). Warszawa, dnia 8 lutego 2011 r. RPO-664999-VII-720.8.1/11/KC Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Policyjnej Izbie Dziecka w Poznaniu (wyciąg). 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur:

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 251/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 17 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 251/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 17 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 251/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu określającego zasady funkcjonowania Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Postomino. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH. Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH. Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KARTUZACH Im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sitnie 1 Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ. w Zespole Szkół w Rudkach. 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/ 2011 /2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Rudkach z dnia 05.12.2011 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ w Zespole Szkół w Rudkach 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (wyciąg)

Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (wyciąg) Warszawa, dnia 10 stycznia 2011 r. RPO-662080-VII-7020/7016/10/JJ Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 69 na rok szkolny 2017/2018

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 69 na rok szkolny 2017/2018 Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 69 na rok szkolny 2017/2018 Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadani szkoły, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYSTAJNI

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYSTAJNI REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 5 REGULAMIN ŚWIETLICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świetlica szkolna to miejsce, gdzie każdy znajdzie opiekę i

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. KMP.570.47.2014.DK

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. KMP.570.47.2014.DK Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. KMP.570.47.2014.DK Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia przy Komendzie

Bardziej szczegółowo

Kontrola nad działaniami Policji w zakresie respektowania praw człowieka rozważania ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Mechanizmu Prewencji

Kontrola nad działaniami Policji w zakresie respektowania praw człowieka rozważania ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Mechanizmu Prewencji PAULINA BUSZ Kontrola nad działaniami Policji w zakresie respektowania praw człowieka rozważania ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego Mechanizmu Prewencji Wydawać się może, że Policja nie ma nic wspólnego

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (wyciąg)

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (wyciąg) Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. RPO 669070-VII-720.6/11/DK Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (wyciąg) 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach CELE I ZADANIA ŚWIETLICY Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy: 1. Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIENICY ROSIELNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIENICY ROSIELNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIENICY ROSIELNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

KADRA PODCZAS WYPOCZYNKU. informacje dla organizatora

KADRA PODCZAS WYPOCZYNKU. informacje dla organizatora KADRA PODCZAS WYPOCZYNKU informacje dla organizatora Organizator wypoczynku zapewnia kadrę wypoczynku. Kadrę stanowią: kierownik i wychowawcy wypoczynku posiadający odpowiednie uprawnienia; trenerzy i

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. z rewizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. z rewizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku (wyciąg) Warszawa, 26 września 2014 r. KMP.574.26.2014.KG Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z rewizytacji w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku (wyciąg) 1. Wprowadzenie Na podstawie artykułu 19 Protokołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR SW.ELŻBIETY W OSTROWIE WLKP.

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR SW.ELŻBIETY W OSTROWIE WLKP. REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR SW.ELŻBIETY W OSTROWIE WLKP. I. Uwagi Ogólne 1. Wychowanek jest zobowiązany przestrzegać obowiązki zapisane w Statucie Ośrodka. 2. Wychowankowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Redzie Reda, rok szkolny 2016/2017. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach I Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo