Aktywności IAB Polska. Przewodnik dla Członków IAB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywności IAB Polska. Przewodnik dla Członków IAB"

Transkrypt

1 Aktywności IAB Polska Przewodnik dla Członków IAB

2 O IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest organizacją zrzeszającą 187 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego: portale, serwisy specjalistyczne, sieci społecznościowe oraz inne firmy aktywnie działające na naszym rynku. (stan na grudzieo 2011 r.) Naszymi członkami są min.: Grupa Onet, Wirtualna Polska, INTERIA.PL, AGORA SA, O2.pl, Google Polska, Nasza Klasa. Działamy od 2000 r. IAB Polska działa w strukturach światowych organizacji IAB oraz jest częścią IAB Europe. Wspieramy rozwój internetowych organizacji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z ważniejszych zadao związku jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. IAB ma za zadanie informowad o jego potencjale reklamowym, pokazywad skuteczne rozwiązania, tworzyd i prezentowad standardy jakościowe, uświadamiad klientom, czego powinni oczekiwad od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiad agencjom, świadczącym te usługi. Do celów statutowych IAB Polska należy m.in. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji paostwowej oraz organów samorządu terytorialnego, podejmowanie działao na rzecz współpracy z innymi organizacjami pracodawców w celu kształtowania harmonijnego rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży internetowej, oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego wspierającego rozwój gospodarki oraz uwzględniającego prawa i interesy Pracodawców. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r., nr55 poz. 235).

3 Misja IAB Polska Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku reklamy interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium reklamowego poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

4 Jakie aktywności oferujemy Członkom IAB?

5 Udział w aktywnościach grup roboczych Grupy robocze działające w ramach IAB Polska skupiają specjalistów z różnych dziedzin marketingu internetowego. Celem prac grup roboczych jest opracowanie: schematów najlepszych rynkowych standardów, dobrych praktyk i kodeksów ciekawych badao i case studies raportów rynkowych Organizacyjnie: Częstotliwośd spotkao raz w miesiącu, niektóre grupy spotykają się ad-hoc Uczestnikami są członkowie IAB, na niektóre spotkania zapraszamy marketerów W każdej grupie wybierany jest szef grupy Członkowie mogą sugerowad charakter grupy, wyznaczad jej cele

6 Udział w aktywnościach grup roboczych Co faktycznie daje uczestnictwo w grupach roboczych? Promocja: członkowie grup roboczych promowani są jako eksperci IAB: na forum ekspertów na interaktywnie.com, na stronie iabpolska.pl. Lista ekspertów udostępniana jest dziennikarzom, firmom organizującym konferencje i wyższym uczelniom w Polsce. Eksperci także są autorami poradników dla marketerów członkowie grup roboczych biorą udział w programach edukacyjnych w telewizji internetowej nt. marketingu interaktywnego Edukacja: w ramach prac grup roboczych opracowaliśmy: poradniki dla marketerów dystrybuowane przez MiM Polska. Dokumenty : Dobre praktyki WoMM, Ścieżka przetargowa agencji interaktywnych, Praktyczne zasady stosowania zasad przetargowych, Dobre praktyki e- mail marketingu, Dobre praktyki SEM, Działania nieetyczne SEM, Dokument standardów display Poradniki dla marketerów dystrybuowane przez MiM Polska: Afiliacja Brand advertising Gry w marketingu Mobile marketing SEM Social Media Technologie Video online WoMM

7 Lista grup roboczych i aktywności BRAND ADVERTISING ONLINE Firmy: Agora, Grupa Onet, INTERIA.PL, Wirtualna Polska, ARBOmedia, Netshare, Mindshare, Nasza Klasa, OMD, Mediacom, IDM.net, Polskapresse, Mec Interaction, evolutionmedia, hypermediaisobar, Mediamind, insignia, zanox, veneo, OMD, BAN, ACR, thetreehouse, Gemius. Cel: Do głównych celów jakie zostały wyznaczone przez grupę należą: szeroko rozumiane promowanie reklamy brandingowej online poprzez dostarczanie rynkowi przykładów skutecznych działao wizerunkowych, a także badao potwierdzających tą skutecznośd oraz ułatwianie prowadzenia działao brandingowych online poprzez tworzenie standardów. Celem Brand Advertising jest utrwalanie w świadomości konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki, a także kreowanie wrażenia, iż marka firmująca dany produkt lub usługę posiada pewne unikalne cechy czyniące ją wyjątkową. Grupa robocza Brand Advertising ma za zadanie wypracowad standardy i dobre praktyki w zakresie wykorzystania narzędzi e-marketingu do realizacji tych długofalowych celów. Opracowano: Konkurs na najlepsze kreacje w internecie: IAB CREATIVE SHOWCASE Standard i zalecenia dla reklamy display IAB Polska 2011 Regulamin przyznawania certyfikatu Prezentacja dla klientów wyjaśniająca wprowadzenie Standardu i zaleceo dla reklamy display IAB Polska Poradnik dla marketerów Stworzenie listy ekspertów Opieka merytoryczna nad konkursem MIXX Udział w forum ekspertów na interaktywnie.com Zbiór case studies

8 Lista grup roboczych i aktywności ADSERWERY Firmy: Adocean, Google Polska, Smart ad Server, MediaMind, Agora, MEC Interaction Cel: Celem grupy jest promowanie oprogramowania adserwerowego czyli technologii do zarządzania reklamą. Oprogramowanie to pozwala portalom i wydawcom internetowym dokładnie targetowad reklamę i mierzyd jej efektywnośd. Ponadto celem tej grupy jest budowanie standardów mierzenia reklamy. Opracowano: Porozumienie członków grupy dotyczące wspólnego przestrzegania dokumentu: "Standard IAB Europe measurement". MARKETING INTERNETOWY: AGENCJE INTERAKTYWNE Firmy: 180HB,DigitalOne, Hypermedia, Artegence, FireFly,OS3 multimedia,gong, Opcom, Golden Submarine,K2,Byss, MOSQI.TO, IMP, Making Waves,Positive Power, MRM, Netizens,3e Software House,Interactive Solutions, Trendmaker,Eura7,Positive Power, IMP, ideo.pl, DDB,IQ marketing Cel: tworzenie standardów i dobrych praktyk w relacji z klientem. Opracowano: Ścieżkę przetargową agencji interaktywnych: umowę o zachowaniu poufności (szablon) RFI (reguest for information) - propozycja dokumentu RFP (reguest for proposal) - propozycja dokumentu Praktyczne przykłady stosowania zasad przetargowych Listę ekspertów Briefy dla klientów na: www oraz kampanie internetowa

9 Lista grup roboczych i aktywności EDUKACJA Firmy: Nasza Klasa, GoldenSubmarine, Grupa Onet, Buzz Media, PBI, Wirtualna Polska, INTERIA.PL, Media Regionalne, Freshmail, Netart, Redefine, SARE Cel: Stworzenie programu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb pracodawców branży internetowej. Wprowadzenie praktycznych zajęd w programach edukacyjnych. Praca nad: Ustalenie kształtu programu ogólnego i specjalizacji Ustalenie zakresu tematycznego programu edukacyjnego Ustalenie opisów specjalizacji Tworzenie bazy prowadzących do projektów edukacyjnych IAB MARKETING Firmy: SARE, ACR, Agora, DigitalOne, Money, Pracuj.pl, Grupa Onet, Nowoczesna Firma, Freshmail (Opcom), Optivo, AxelSpringer, Implix, Inis, Wirtualna Polska, Gadu-Gadu.pl, evolutionmedia Cel: Promocja marketingu jako formy marketingu bezpośredniego wykorzystującego pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Opracowanie dokumentów: Dobre praktyki marketingu Poradnik dla marketerów Stworzenie listy ekspertów Diagram dla klienta Praca nad dokumentem: Zasady współpracy providerów z odbiorcami

10 Lista grup roboczych i aktywności GRY W MARKETINGU Firmy: Nobogames, Microsoft, Interactive Solutions, AdAhead, Poszkole.pl, ARBOmedia, Mindshare, Goldbachinteractive, artflash, hypermediaisobar, INTERIA.PL Cel: Promocja gałęzi marketingu, której celem jest optymalizowanie i standaryzacja działao związanych w wykorzystaniem gier i ich otoczenia do skutecznych działao marketingowych. Działania Grupy nastawione są na rozwój całej branży związanej z grami reklamowymi, reklamami In-game oraz społecznościach opartych o gry. Opracowanie: Poradnika dla marketerów Listy ekspertów Portal z advergamingowy: MOBILE MARKETING Firmy: Grupa Onet, Orange, Play, Wunderman,T elecommedia, ERA, Polkomtel, Wirtualna Polska Cel: Do głównych celów i zadao grupy należą: wymiana doświadczeo z różnych segmentów rynku których celem jest tworzenie standardów reklamy, aktywna promocja rozwiązao mobilnych poprzez szkolenia, prelekcje. Opracowanie: Poradnika dla marketerów Listy ekspertów Praca nad dokumentem: Dobrymi praktykami mobile marketingu

11 Lista grup roboczych i aktywności PRAWNA Firmy: Google Polska, INTERIA.PL, IDM net, Polskapresse, Nasza Klasa, Axel Springer, Redefine, Wirtualna Polska, Grupa Onet, Gemius, ARBOmedia, Firefly, Agora SA, Money.pl Cel: Koordynacja działao prawnych IAB Polska Opracowanie: Stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Stanowiska w sprawie propozycji zmian w projekcie założeo do ustawy o nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Stanowiska w sprawie projektu ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw REKLAMA BEHAVIORALNA Firma: Wirtualna Polska, Behavia, Heatlead, INTERIA.PL, IDMnet, Grupa Onet, Interactive Solutions,m-bank, Eura 7, agora, netsprint, groupm, empik.com; domeny.pl,coigdzie.pl Cel: To nowa grupa, utworzona niedawno w strukturach IAB, jej celem jest promowanie reklamy behavioralnej jako skutecznej formy reklamy. Opracowanie: Listy ekspertów Praca nad: Poradnikiem Dokumentem dobrych praktyk Konferencją tematyczną Praca nad projektem OBA

12 Lista grup roboczych i aktywności SEM Firmy: Searchlab, MAX.roy, Ataxo,Cube Group, Netsprint, Grupa Onet, Kompan,Wirtualna Polska, Performance Media, Bluerank, Kompan, Direct Traffic, Business Click, Logic Search, Synerway, Widzialni.pl, Nowoczesna firma, Etendard, 4 kroki, Google Polska, Logic Search, ACR, Netsprint Cel: Promocja sektora marketingu w wyszukiwarkach wśród marketerów. Opracowanie dokumentów: Dobrych praktyk SEM: - SEO guidelines - działania nieetyczne SEO Poradnik dla marketerów Stworzenie listy ekspertów SOCIAL MEDIA i WoMM Firmy: Gruner &Jahr, społeczności.pl; Agora, Redefine, Nasza Klasa.pl, Grupa Onet, ARBOmedia, TribeGuru, cplus.pl; feb.net, mediacontacts, socializesr, adweb, adv, empik.com, veneo, insignia, innovaweb, mediacom, digitalone, brandkarma, faceediccted Cel: Dynamiczny rozwój branży opracowanie istotnych dokumentów służących popularyzacji tego medium jako skutecznego kanału reklamowego wśród marketerów. Opracowanie: Poradnika dla marketerów Listy ekspertów Zbiór Case studies 2011 Briefy na kampanie dla klienta Praca nad: Aktualizacja poradnika Dokumentem dobrych praktyk

13 Lista grup roboczych i aktywności TECHNOLOGICZNA Firmy: Netizens,Empathy, Opcom, Positive Power, NetSprint, NewMediaLabs, Golden Submarine, INTERIA.PL,3E,Making Waves,Redefine, Byss.pl,K2, Microsoft, Softis Cel: Celem grupy jest praca nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi całego procesu projektowania i wdrażania aplikacji. Główne zadania to edukacja rynku nt: - Etapów wzorcowego procesu projektowania, wdrażania i utrzymania aplikacji, - Sposobów rzetelnej oceny czasu i kosztów realizacji projektów, Opracowanie: Poradnik dla marketerów USABILITY Firmy: YUUX, K2,USELAB,Hypermedia,MRM, Making Waves,DigitalOne Praca nad: Poradnikiem dla marketerów E-COMMERCE Firmy: Ceneo.pl, Oponeo.pl, Divante, paylane, e-point, invest pbb, Trustedshops, bankier.pl, gratka.pl; gemius, Agora, Grupa onet.pl;wp.pl,interia.pl, Allegro, empik.com, Superkoszyk.pl, Oponeo.pl, yetipay, trustedshops, empathy, megastore, veneo.pl, coigdzie.pl, inetmedia, imerge Cel: promowanie bezpiecznych zakupów przez internet Opracowano: Dobre zasady e-commerce W planach: poradnik dl ae-sklepów, dla użytkownika Edukacja: konferencje, szkolenia

14 Lista grup roboczych i aktywności BADANIA Firmy: Agora, Arbo, Interia, Netsprint, Onet, Wp oraz Atmedia, Codemedia, Domeny, Edisonda, Goldensubmarine, Google, Heureka, Ircenter, Mcw, Mtv, Nielsen, Nk, Pbi, Redefine, Smvgroup, Snrs, Thetreehouse, Tvn, Valuemedia Cel: Udzielanie rzetelnych odpowiedzi badawczych w odpowiedzi na pytania biznesowe członków oraz dbałośd o standardy badawcze. Opracowano: Badania sektorowe cykl projektów o wpływie Internetu na proces zakupowy (FMCG i Telekomunikacja Kultura obrażania projekt dotyczący poziomu kultury w sieci TV+WWW: razem lepiej projekt ukazujący współpracę mediów w świetle dużego potencjału marketingowego WIDEO ONLINE Firmy: K2, WP, 3e Software House,Gemius,V2media,INTERIA.PL, Redefine,TVP, 3e Software House, Microsoft, os3,grupa Onet, TVP, ARBOmedia, Tribe Guru,Mindshare, Divante, IDM net, MEC Interaction Cel: promowanie wideo online jako skutecznej gałęzi marketingu interaktywnego oraz praca nad standardami rynkowymi. Opracowano: Poradnik dla marketerów Listę ekspertów Opracowanie cyklu programów edukacyjnych dla marketerów ( 6 odcinków wideo)

15 Badania Realizujemy szereg projektów badawczych: Cykliczne badania dotyczące wydatków na reklamę w Internecie: AdEx kwartalny raport o przychodów największych wydawców na rynku reklamowym online Cykl badao o wpływie Internetu na proces zakupowy Rola medium w procesie przygotowującym do zakupu oraz podczas zakupu w różnych kategoriach produktowych: FMCG i telekomy MCDC, Mediascope europejskie badania z dużą bazą wiedzy o zachowaniach i preferencjach konsumenckich na tle benchmark ów europejskich Projekty promujące reklamę online TV+WWW: razem lepiej projekt ukazujący potencjał współpracy obydwu mediów w świetle współ-konsumpcji mediów, ich synergii i zaangażowania w markę Dwell projekt promujący kreatywne podejście do reklamy w świetle brandingu i zaangażowania Kultura Obrażania Projekt dotyczący kultury wypowiedzi w sieci

16 Bank wiedzy Gromadzimy i przechowujemy informacje dla Członków: Bank wiedzy zawiera materiały z zakresu: Badao prowadzonych przez IAB: Badao z rynku dotyczących marketingu interaktywnego Prezentacji z konferencji organizowanych przez IAB wiedza z marketingu interaktywnego Poradników z zakresu marketingu interaktywnego Dobrych praktyk, standardów i kodeksów Wideo CMS materiały z konferencji i warsztatów w postaci plików wideo Bazę ekspertów z marketingu interaktywnego Dostępu do wiedzy jaką dysponują oddziały IAB europejskie, do których należy IAB Polska Bank wiedzy zawiera materiały, których nie wysyłamy w Newsletterze IAB. Lista tych materiałów jest dostępna na stronie iabpolska.pl

17 Edukacja IAB Polska angażuje się w edukację rynku z zakresu marketingu interaktywnego poprzez warsztaty oraz programy edukacyjne. Warsztaty: Spełniają cele edukacyjne a także promocyjne branży interaktywnej. W ramach warsztatów członkowie mają możliwośd: prowadzenia warsztatów dla marketerów daje możliwośd zaprezentowania się przed grupą 14 marketerów - potencjalnych klientów Do prowadzenia warsztatów w pierwszej kolejności wybierane są osoby angażujące się w prace grup roboczych Programy edukacyjne członkom IAB oferujemy: Możliwośd prowadzenia zajęd na uczelniach wyższych oraz powstającej Akademii IAB. Współpracujemy z 17 uczelniami m.in.: Uniwersytet Warszawski, Jagiellooski, SGH, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwersytet Warmiosko Mazurski. Możliwośd kreowania programów edukacyjnych autorstwa IAB dostosowanych do realnych potrzeb rynku internetowego Współpracę przy Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu marketingu internetowego pozyskanie młodych talentów na praktyki, staże. Baza stażystów: ponad 3000 kandydatów na specjalistów w branży

18 Edukacja Programy edukacyjne członkom IAB oferujemy: Możliwośd prowadzenia zajęd na uczelniach wyższych oraz powstającej Akademii IAB. Współpracujemy z 17 uczelniami m.in.: Uniwersytet Warszawski, Jagiellooski, SGH, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwersytet Warmiosko Mazurski. Możliwośd kreowania programów edukacyjnych autorstwa IAB dostosowanych do realnych potrzeb rynku internetowego Współpracę przy Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu internetowego pozyskanie młodych talentów na praktyki, staże. III edycja uzyskała patronat i uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Baza stażystów: ponad 3000 kandydatów na specjalistów w branży Spotkania studentów z Pracodawcami na uczelniach Organizacja kursów i egzaminów w celu pozyskania studentów na praktyki dla firm członkowskich IAB Polska Organizacja IAB Day cyklu wykładów na uczelniach w celu przybliżenia młodym ludziom realiów branży internetowej

19 Ochrona prawna W 2010 roku IAB Polska wypracował m.in. następujące stanowiska: Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Stanowisko w sprawie propozycji zmian w projekcie założeo do ustawy o nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

20 Budujemy Public Affairs

21 Public Relations firm Członkowskich IAB Polska Expert Positioning promowanie reprezentantów firm członkowskich jako ekspertów w swoich dziedzinach poprzez komunikowanie ich aktywności w ramach struktur IAB: strona www komunikaty prasowe oficjalne profile IAB Polska w mediach społecznościowych (6) Newsletter IAB dedykowane mailingi do marketerów oraz Członków i Władz IAB Komunikacja zewnętrzna promowanie firm członkowskich IAB i ich reprezentantów w mediach oraz kanałach własnych Związku (dotyczy m.in. aktywności firm w ramach grup roboczych, na warsztatach, konferencjach, szkoleniach) komunikowanie działalności firm członkowskich marketerom (potencjalnym klientom) Komunikacja wewnętrzna informowanie o wynikach projektów badawczych prowadzonych w ramach IAB komunikowanie działalności firm członkowskich marketerom poprzez dedykowane mailingi informowanie o ciekawych wydarzeniach branżowych organizowanych przez IAB oraz firmy partnerskie i podmioty współpracujące

22 Public Relations firm Członkowskich IAB Polska Komunikacja wewnętrzna: Podmioty stowarzyszone w IAB Polska na bieżąco są informowane na temat aktywności oraz prac odbywających się w ramach IAB Polska oraz GR Firmy stowarzyszone mają wpływ na aktywnośd komunikacyjną IAB uczestnictwo z imprezach wewnętrznych, możliwośd współredagowania materiałów wewnętrznych, nawiązywanie kontaktów oraz networking Komunikacja zewnętrzna: Expert positioning IAB, jako organizacja zrzeszająca branżę interaktywną, jest wiarygodnej i często wybieranym przez media źródłem wiedzy Komentarze, analizy, prognozy firmy i podmioty stowarzyszone w IAB dostają możliwośd regularnych wystąpieo w mediach co wydatnie wpływa na wzrost rozpoznawalności danej firmy Komunikowanie aktywności grup roboczych GR to jedno z najbardziej medialnych przedsięwzięd w IAB wszystkie dokumenty tworzone przez GR (dobre zasady, dobre praktyki, zbiory case studies) są chętnie podchwytywane przez media jako dbające o rozwój polskiej branży Uczestnictwo w imprezach IAB Polska kilka razy w roku jest organizatorem branżowych wydarzeo biznesowych (Internet Poland, IAB Showcase) firmy stowarzyszone w IAB mogą uczestniczyd w tych wydarzeniach na bardzo preferencyjnych warunkach co daje unikalną możliwośd nawiązywania kontaktów biznesowych

23 Newsletter dla Członków IAB Publikujemy raz na dwa tygodnie newsletter zawierający: Update rynkowy dotyczący programów IAB: Badao prowadzonych (m.in. IAB AdEx) oraz patronowanych przez IAB Marketingu informacje dotyczące promocji rynku interaktywnego Grup Roboczych standardy, kodeksy dobrych praktyk Imprez branżowych (eventy) Warsztatów z zakresu skutecznego wykorzystania marketingu interaktywnego

24 Eventy Korzyści dla Członków IAB Polska: zniżki do 50% na eventy Konferencje: Internet Poland Conference & Expo Forum IAB IAB Showcase Konkursy 3000 osób odwiedziło targi 450 marketerów odwiedziło eventy 100 firm wystawiło się na targach 150 prezentacji odbyło się przez dwa dni eventu 20 prelegentów zagranicznych prezentowało się na Forum IAB Konkurs IAB Creative Showcase na najlepsze kreacje w polskim internecie Konkurs MIXX-AWARDS na najlepsze kampanie w internecie

25 Zapraszamy do współpracy! W celu przystąpienia prosimy o kontakt: Patrycja Sass Staniszewska Tel.:

Przewodnik dla firm członkowskich

Przewodnik dla firm członkowskich Przewodnik dla firm członkowskich O IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska to organizacja, która: funkcjonuje od 2000 roku, zrzesza około 200 najważniejszych firm polskiego rynku

Bardziej szczegółowo

raport strategiczny iab polska INTERNET 2010 p o l s k a e u r o pa Ś w i a t

raport strategiczny iab polska INTERNET 2010 p o l s k a e u r o pa Ś w i a t raport strategiczny iab polska INTERNET 2010 p o l s k a e u r o pa Ś w i a t DODATEK SPECJALNY MEDIA & MARKETING POLSKA MAJ 2011 31 maja 2011 Komunikacja: transformacje Konferencja Media & Marketing Polska

Bardziej szczegółowo

IAB PolskA INTERNET 2012

IAB PolskA INTERNET 2012 R A P o R T s T R A T E g I c z N y IAB PolskA INTERNET 2012 10. WYDANIE JUBILEUSZOWE P o l s k A E u R o PA Ś w I AT wstęp Anna Wątła, redaktor naczelna, menedżer ds. grup roboczych i edukacji IAB Polska

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl Zaangażuj się w aktywności e-izby! e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 1 Projekty e-commerce Polska EDUKACJA BIURO LEGISLACYJNE SZKOŁA E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowana. Efekty

Do kogo skierowana. Efekty O szkole Do kogo skierowana jest Cele Dlaczego SSM Zajęcia, ile, kiedy Efekty Fazy Wykładowcy Rekrutacja O szkole Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI W CONTENT MARKETINGU

NAJLEPSZE PRAKTYKI W CONTENT MARKETINGU NAJLEPSZE PRAKTYKI W CONTENT MARKETINGU MAJ 2015 2015 IAB Polska iab.org.pl WSTĘP Content marketing w segmencie B2B i B2C Content marketing to strategiczne podejście do marketingu definiowane jako proces

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

FORUM MARKETINGU ZINTEGROWANEGO DNI INSPIRUJĄCYCH PRELEKCJI CASE STUDIES PRELEGENTÓW Z WIODĄCYCH FIRM

FORUM MARKETINGU ZINTEGROWANEGO DNI INSPIRUJĄCYCH PRELEKCJI CASE STUDIES PRELEGENTÓW Z WIODĄCYCH FIRM FORUM 6. MARKETINGU ZINTEGROWANEGO 90-180-360 KAMPANIA ZINTEGROWANA Z POTRZEBAMI I BUDŻETEM 19-20 listopada 2014 Adgar Plaza ul. Postępu 17A, Warszawa DNI INSPIRUJĄCYCH PRELEKCJI CASE STUDIES PRELEGENTÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT KOMPETENCYJNY PROMOCJA MIASTA I GMINY W INTERNECIE

WARSZTAT KOMPETENCYJNY PROMOCJA MIASTA I GMINY W INTERNECIE WARSZTAT KOMPETENCYJNY PROMOCJA MIASTA I GMINY W INTERNECIE Strona 1 Idea Warsztat Promocja miasta i gminy w Internecie to kompleksowe szkolenie skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy

Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy Sylwia Stachowska * Agata Zielińska ** Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy Wstęp Obserwując działania, jakie aktualnie podejmują pracodawcy, walcząc

Bardziej szczegółowo

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl

Katalog firm i usług. www.ecommercepolska.pl Katalog firm i usług www.ecommercepolska.pl Wstęp Izba Gospodarki Elektronicznej jest podmiotem reprezentującym branżę e-commerce. Naszym celem jest rozwój polskiego rynku usług świadczonych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW MARKETINGU. Recepta jak budować silną markę w dobie cyfrowego konsumenta. zaprasza na szkolenie:

AKADEMIA PRAKTYKÓW MARKETINGU. Recepta jak budować silną markę w dobie cyfrowego konsumenta. zaprasza na szkolenie: AKADEMIA PRAKTYKÓW MARKETINGU zaprasza na szkolenie: Recepta jak budować silną markę w dobie cyfrowego konsumenta 14-15 maja 2013 Dla kogo jest to szkolenie? Średnia kadra zarządzająca, kierownicy działów

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 PLAN OPERACYJNY PROMOCJI MARKI ZAKOPANE (Załącznik nr 2 do Strategii) V ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa,

Bardziej szczegółowo