SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza z siedzibą w Krakowie ul. Stradomska 11/3 w 2013 roku Dane rejestracyjne Fundacji : A/ data wpisu do KRS B/ nr KRS C/ data rejestracji Fundacji : 12 lipca 1990 r. D/ nr księgi rejestracyjnej: RF I 626 E/ Regon Fundacji NIP F/ Osobowy skład Fundacji: Aleksander Skotnicki - Prezes Halszka Kurleto - v-ce Prezes Teresa Wolska-Smoleń - Sekretarz Magdalena Ostoja-Gajewska - Skarbnik Członkowie Zarządu : Halina Kleszcz Dorota Pietrow Marek Ronikier Elżbieta Wąsikiewicz Adres korespondencyjny Fundacji : Kraków ul. Stradomska 11/3 Adres poczty elektronicznej : Cele statutowe Fundacji : - prowadzenie badań i działań mających na celu poznanie i rozwój nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych u osób z aplastycznymi i proliferacyjnymi chorobami krwi; - organizacja laboratoriów i aparatury naukowej do badań wydolności systemu krwiotwórczego i odpornościowego oraz układu krzepnięcia krwi;

2 - 2 - szkolenie personelu do badań naukowych związanych z chorobami krwi oraz specjalistów onkohematologów dla potrzeb makroregionu Polski południowo-wschodniej - poprawa istniejących warunków hospitalizacji osób z ostrymi i przewlekłymi chorobami krwi w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz stworzenie nowoczesnego centrum leczenia chorych z chorobami krwi, wyposażonego w oddziały intensywnego nadzoru lekarskiego; -rozbudowa i unowocześnienie dziennego ambulatoryjnego leczenia osób z chorobami krwi; -inspirowanie produkcji lekarstw, odżywek i środków leczniczych dla chorych ze schorzeniami krwi lub sprowadzanie ich z zagranicy; Działalność Fundacji była zgodna z celami statutowymi tj. w zakresie ochrony i promocji zdrowia nie prowadzono działalności gospodarczej. W rozbudowanym dzięki pomocy Fundacji Dziennym Ośrodku Leczenia przy Klinice Hematologii wykonywane były i są nadal -przez doświadczony personel medyczny- zabiegi chemioterapii i przetaczania krwi. Większość pacjentów trafiających do Kliniki przechodzi badania cytogenetyczne i molekularne dzięki bardzo nowoczesnej aparaturze zakupionej przez Fundację. W pracowniach tych przebadano ponad 500 potencjalnych dawców szpiku kostnego, pod względem zgodności tkankowej. Laboratoria kliniczne są referencyjne na całą Polskę, posiadają europejskie certyfikaty jako centrum wysokiej jakości. W laboratoriach Kliniki pracowali specjaliści (4 osoby) i 1 osoba (pomoc laboratoryjna) zatrudnieni przez Fundację. Dla pacjentów chorych na hemofilię przeprowadzone były szkolenia z zakresu dożylnego podawania czynników krzepnięcia przez samych pacjentów i ich rodziny.

3 - 3 - Tak jak w latach poprzednich tak również w 2013 r. dofinansowaliśmy dla tych chorych dodatkową opiekę pielęgniarską. Finansowaliśmy prowadzenie dokumentacji statystycznej i medycznej pacjentów chorych na chłoniaki. Przybywający na leczenie do Kliniki pacjenci byli i są analizowani pod względem czynników środowiskowych i zawodowych mogących wpływać na powstawanie nowotworowych chorób krwi. Hospitalizowani pacjenci ok. 5 tyś. osób rocznie przechodzili badania populacyjne skąd pochodzą, gdzie pracują i czy są narażeni na chorobę z powodu wykonywanego zawodu. Ubogim pacjentom i ich rodzinom pomagaliśmy finansowo poprzez zakup lekarstw, dodatkowe dożywianie oraz zapomogi pieniężne. Zapewnialiśmy również bezpłatne lokum (dwa mieszkania na terenie Krakowa) pacjentom zamieszkałym poza Krakowem, w sytuacjach konieczności kilkudniowych badań lub zabiegów chemioterapii. Z mieszkań tych mogą również korzystać rodziny i opiekunowie pacjentów. Tak jak w latach poprzednich działalność Fundacji wspierali sponsorzy reprezentujący różne firmy, osoby fizyczne w kraju i za granicą. Wysokość uzyskanych przychodów ogółem to ,25 zł w tym : - z darowizn ,01 zł - z budżetu państwa 1% należnego podatku ,10 zł - z aukcji dzieł sztuki ,64 zł - nie otrzymaliśmy zapisów ani spadków

4 - 4 - Z kwoty pozyskanej z 1% wydano na : - dopłacono do zakupu produktów spożywczych dla pacjentów ,00 zł - dopłacono do zapomóg zł - dopłacono do wyposażenia laboratorium w drobny sprzęt medyczny 5.000,00 zł - zakupiono 4 zestawy do fotoferezy ,55 zł Na kampanię reklamową związaną z pozyskiwaniem 1% podatku wydano kwotę 2.807,00 zł. 20 kwietnia 2013r. zorganizowano XVIII aukcję dzieł sztuki, która przyniosła dochód w wysokości ,64 zł Tak jak co roku wspieraliśmy bieżącą działalność Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Katedry Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez następujące wydatki : - zakup odczynników do badań - konserwacja i naprawy aparatury badawczo-diagnostycznej - zakup drobnego sprzętu medycznego - zakup leków dla pacjentów - dodatkowa pomoc pacjentom - zakup produktów spożywczych (dodatkowe żywienie pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii ) - koszty badań pacjentów poza kliniką - zapomogi dla pacjentów w trudnej sytuacji materialnej - koszty organizacji spotkań pacjentów po przeszczepie - utrzymanie dwóch mieszkań dla pacjentów dojeżdżających na zabiegi

5 - 5 - zakup dodatkowych środków higienicznych dla pacjentów - dofinansowanie szkoleń, zjazdów i konferencji naukowych Na etatach w Fundacji zatrudnionych było 12 osób w tym 10 osób oddelegowanych do pracy w Klinice Hematologii. Struktura zatrudnienia : - Dyrektor - Księgowa umowa o dzieło - Specjalista ds. kadrowo-płacowych - Specjalista ds. prawnych - Asystent ds. administracyjnych - Technik analityk 3 osoby - Asystent biolog - Sekretarka medyczna 3 osoby - Pomoc laboratoryjna Wysokość wynagrodzenia (brutto) osób zatrudnionych w Fundacji, oddelegowanych do pracy w Klinice i pracujących na rzecz leczonych pacjentów - z tytułu : - umów o pracę : ,65 - premie ,60 - nagrody ,00 - umów zlecenia i o dzieło : ,97 - ZUS : ,44 W Fundacji pracowali wolontariusze przy obsłudze aukcji dzieł sztuki. Wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji (brutto) - z tytułu: - umów o pracę: ,81 - premie ,50 - nagrody ,00 - umowy o dzieło : ,00 - ZUS : ,40

6 - 6 - Członkowie Zarządu Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń. Rada Fundatorów składa się obecnie z jednej osoby, która jest równocześnie Prezesem Fundacji (pozostali trzej fundatorzy zmarli) Prezes podpisując roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne równocześnie zatwierdził wynik finansowy w kwocie ,43 zł., który zwiększył fundusz statutowy Fundacji. Nie nabywano akcji ani obligacji, nie udzielano pożyczek, nie realizowano odpłatnych świadczeń statutowych, nie współpracowano z przedmiotami państwowymi ani samorządowymi. W dalszym ciągu podnajmujemy 2-pokojowe mieszkanie przy ul. Siedleckiego a od kwietnia 2013 r. w zamian za garsonierę przy ul. Stachiewicza podnajęliśmy mieszkanie przy ul. Ceglarskiej. Obydwa mieszkania spełniają wszelkie wymogi do zakwaterowania osób przyjeżdżających na zabiegi do Kliniki, którzy nie wymagają hospitalizacji a muszą przez kilka dni otrzymywać leczenie chemioterapią. Z mieszkań tych mogą również korzystać opiekunowie chorych. Uchwały Zarządu w 2013 r., które nie są odrębnymi dokumentami i są umieszczane w protokołach z zebrań Zarządu Fundacji to : Na zebraniu zarządu w dniu 17 stycznia 2013 r. -postanowiono zorganizować XVIII aukcję dzieł sztuki 20 kwietnia 2013 r.. wyrażono zgodę na dalsze wypłacanie zapomóg pacjentom w trudnej sytuacji materialnej. wyrażono zgodę na dopłaty do leków dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.. wyrażono zgodę na dalsze wynajmowanie mieszkania przy ul. Siedleckiego i zdecydowano aby za oddaną do s-ni mieszkaniowej garsonierę podnająć inne mieszkanie na zebraniu w dniu 12 czerwca 2013 r. członkowie Zarządu wyrazili zgodę aby z okazji 25-tej rocznicy śmierci patrona fundacji prof. Juliana Aleksandrowicza przetłumaczyć na j.angielski książkę

7 - 7 - profesora Kartki z dziennika dr Twardego i następnie przystąpić do wydrukowania książki w j.angielskim. W dniu 30 października 2013 r. na prośbę dr Patrycji Glanowskiej lekarza prowadzącego pacjentów na oddziale przeszczepowym Kliniki i wyrażeniu zgody przez prezesa fundacji, postanowiono zakupić 4 zestawy do ekstrakorporalnej fotoferezy (ECP) dla pacjentki oddziału przeszczepiania szpiku Pani Agaty Dziedzic. Fundacja posiada konto w Banku PKO S.A w Krakowie. Stan konta bieżącego na koniec 2013 r ,60 PLN W roku sprawozdawczym 2013 nastąpiło zwiększenie funduszu statutowego i wyniosło ,17 PLN. Przychody ,43 Koszty ,26 Fundacja nie posiada na własność żadnych nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową, w związku z czym do Urzędu Skarbowego złożyła jedynie deklarację CIT-8. Fundacja nie ma żadnych zobowiązań podatkowych. Deklaracje roczne PIT-4R i PIT -8R są składane w Urzędzie Skarbowym. Organem kontrolującym działalność Fundacji jest Komisja Rewizyjna. Dotychczasowe kontrole bez zastrzeżeń. Fundacja nie spełnia warunków, które zobowiązują do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany, choroby cywilizacyjne)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Azylu pod Psim Aniołem w 2011 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 nr 50, poz. 529) Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne 1 z działalności Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01 31.12.2013 roku

Sprawozdanie merytoryczne 1 z działalności Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01 31.12.2013 roku Sprawozdanie merytoryczne 1 z działalności Stowarzyszenia EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. za okres 01.01 31.12.2013 roku Spis treści 1. Dane Stowarzyszenia... 2 2. Działalność statutowa... 3 3. Działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ITAKA W ROKU 2006 1) ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Adres siedziby: ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo