PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo"

Transkrypt

1 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny * SPECJALNOŚĆ: Konstrukcje Budowlane, Budowlano-Technologiczna, Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne, Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska, Budowa Dróg i Lotnisk, Infrastruktura Transportu Szynowego, Inżynieria Mostowa, Teoria Konstrukcji JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚĆ: Civil Engineering JĘZYK STUDIÓW: angielski Uchwała Rady Wydziału nr 748/42/ z dnia r. Obowiązuje od r.

2 Struktura planu studiów Specjalność: Konstrukcje Budowlane ECTS Sem. 1 1) w układzie punktowym Sem. 2 Sem FZP Fizyka nowoczesnych materiałów 30 ILB Dynamika BDB Zarządzanie budowli przedsięwzięciami budowlanymi BDB Matematykawybrane zagadnienia BDB Metody komputerowe IBB Seminarium 26 dyplomowe GHB003321Fundamentowani 25 Zajęcia sportowe - blok W 25 e-wybrane zagadnienia 24 Moduł wybieralny z bloku C BDB Teoria sprężystoći i plastyczności IBB Budownictwo mieszkaniowe BDB Mechanika IBB Technologia budowli robót budowlanych BDB Praca IBB Konstrukcje Moduł wybieralny z bloku B drewniane dyplomowa magisterska Moduł wybieralny z bloku A IBB Betonowe konstrukcje sprężone IBB Konstrukcje betonowe specjalne IBB Konstrukcje 9 9 zespolone IBB Niezawodność i 6 IBB Konstrukcje 5 stany graniczne konstrukcji 5 metalowe specjalne Moduł z bloku wybieralnego IBB Zaawansowane Moduł z bloku wybieralnego 2 2 komputerowe wspomaganie 1 Moduł z bloku wybieralnego 1 projektowania Specjalność: Budowlano-Technologiczna ECTS Sem. 1 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku B Moduł wybieralny z bloku A IBB Konstrukcje metalowe obiekty IBB Metody realizacji obiektów budowlanych 1 IBB Organizacja robót budowlanych 1 Sem. 2 ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Zajęcia sportowe - blok W Moduł wybieralny z bloku C IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Przemysłowa produkcja elementów prefabrykowanych IBB Utrzymanie i diagnostyka obiektów budowlanych IBB Metody realizacji obiektów budowlanych 2 IBB Organizacja robót budowlanych 2 IBB Technologia konstrukcji drewnianych Moduł z bloku wybieralnego 1 Sem. 3 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi IBB Zarządzanie przedsięwzięciami - dodatkowe semianrium IBB Seminarium dyplomowe BDB Praca dyplomowa magisterska Moduł z bloku wybieralnego 2

3 3 Moduł wybieralny z bloku B: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ Moduł z bloku wybieralnego 1: IBB Wysokie konstrukcje betonowe IBB Wysokie konstrukcje metalowe Moduł wybieralny z bloku C: JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: IBB Cienkościenne konstrukcje metalowe IBB Reologia konstrukcji betonowych Moduł z bloku wybieralnego 3: IBB Awarie i naprawy konstrukcji betonowych IBB Awarie i naprawy konstrukcji metalowych IBB Awarie i naprawy obiektów budownictwa ogólnego FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ IBB Systemy elewacyjne obiektów budowlanych IBB Gospodarka nieruchomościami Moduł wybieralny z bloku C: JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe IBB Budownictwo zrównoważone IBB Technologia robót betonowych IBB Wycena nieruchomości Warunki wstępne dla specjalności KBU Warunki wstępne dla specjalności BTO Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura).

4 4 ECTS Specjalność: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne Sem. 1 Sem. 2 Sem FZP Fizyka nowoczesnych materiałów 30 ILB Dynamika BDB Zarządzanie budowli przedsięwzięciami budowlanymi BDB Matematykawybrane zagadnienia BDB Metody komputerowe GHB Seminarium 26 dyplomowe GHB003321Fundamentowani 25 Zajęcia sportowe - blok W 25 e-wybrane zagadnienia 24 Moduł wybieralny z bloku C BDB Teoria sprężystoći i plastyczności GHB Budowle hydrotechniczne BDB Mechanika budowli GHB Stalowe 16 BDB Praca 16 konstrukcje hydrotechniczne 15 dyplomowa magisterska 15 Moduł wybieralny z bloku B 14 GHB Komputerowe Moduł wybieralny z bloku A wspomaganie hydrotechniki IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Specjalne budownictwo betonowe IBB Konstrukcje 10 9 metalowe obiekty 9 GHB Specjalne 8 8 budownictwo komunalne GHB Hydraulika i 7 7 hydrologia 6 ILB Drogi wybrane GHB Regulacja rzek i 6 5 zagadnienia drogi wodne 5 GHB Specjalne 4 ILB Koleje wybrane Moduł z bloku wybieralnego 4 konstrukcje geoinżynierskie 3 zagadnienia Moduł z bloku wybieralnego GHB Systemy Moduł z bloku wybieralnego informacji przestrzennej 3 1 Specjalność: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska ECTS Sem. 1 Sem. 2 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku B Moduł wybieralny z bloku A IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje metalowe obiekty GHB Mechanika górotworu ILB Inżynieria miejska kubaturowe obiekty podziemne Inżynieria miejska kubaturowe obiekty Moduł z bloku wybieralnego 1 ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Zajęcia sportowe - blok W Moduł wybieralny z bloku C GHB Roboty i budownictwo ziemne GHB Budownictwo podziemne tunele głębokie ILB Inżynieria miejska infrastruktura sieciowa ILB Drogi wybrane zagadnienia ILB Koleje wybrane zagadnienia ILB Mosty wybrane zagadnienia Sem. 3 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi GHB Seminarium dyplomowe BDB Praca dyplomowa magisterska ILB Inżynieria miejska tunele miejskie Moduł z bloku wybieralnego 2 Moduł z bloku wybieralnego 3

5 5 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 2: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ FLH Etyka GHB Siłownie wodne inżynierska GHB Tunele FLH Etyka w biznesie hydrotechniczne GHB Sieci wodnokanalizacyjne Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku Moduł wybieralny z bloku C: C: JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 JZL100709BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 ILB Zbiorniki podziemne ILB Utrzymanie budowli podziemnych Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł wybieralny z bloku W: Moduł z bloku wybieralnego 3: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł wybieralny z bloku W: Moduł z bloku wybieralnego 3: GHB Geologia inżynierska GHB Hydrogeologia GHB Modelowanie przepływu wód podziemnych WFW010000BK Zajęcia sportowe GHB Renowacja budowli hydrotechnicznych GHB Eksploatacja dróg wodnych GHB Odwodnienia stałe i tymczasowe GHB Geologia inżynierska GHB Hydrogeologia WFW010000BK Zajęcia sportowe GHB Fundamenty specjalne GHB Fundamentowanie na terenach specjalnych GHB Fundamenty w infrastrukturze transportu Warunki wstępne dla specjalności BHS Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Warunki wstępne dla specjalności BPI Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura).

6 6 ECTS Specjalność: Budowa Dróg i Lotnisk Sem. 1 Sem. 2 Sem FZP Fizyka nowoczesnych materiałów 30 ILB Dynamika BDB Zarządzanie budowli przedsięwzięciami budowlanymi BDB Matematykawybrane zagadnienia BDB Metody komputerowe ILB Seminarium 26 dyplomowe GHB003321Fundamentowani 25 Zajęcia sportowe - blok W 25 e-wybrane zagadnienia 24 Moduł wybieralny z bloku C BDB Teoria sprężystoći i plastyczności ILB Materiały i nawierzchnie drogowe 19 BDB Mechanika budowli GHB Odwodnienia 17 budowli komunikacyjnych ILB Teoria BDB Praca wymiarowania nawierzchni dyplomowa magisterska Moduł wybieralny z bloku B drogowych Moduł wybieralny z bloku A ILB Komputerowe IBB Konstrukcje wspomaganie projektowania betonowe obiekty dróg IBB Konstrukcje 10 9 metalowe obiekty ILB Lotniska ILB Drogi szybkiego 6 ILB Inżynieria miejska 6 ruchu ILB Drogi szynowe 5 kolejowe i tramwajowe obiekty podziemne 5 4 Przedmiot z bloku 4 ILB Mosty drogowe 3 wybieralnego ILB Inżynieria ruchu Przedmiot z bloku Przedmiot z bloku 2 1 wybieralnego 1 wybieralnego 3 1 ECTS Specjalność: Infrastruktura Transportu Szynowego Sem. 1 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku B Moduł wybieralny z bloku A IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje metalowe obiekty ILB Metody komputerowe w drogach kolejowych ILB Drogi kolejowe Sem. 2 Sem. 3 ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Zajęcia sportowe - blok W Moduł wybieralny z bloku C ILB Drogi i ulice ILB Stacje kolejowe ILB Teoria nawierzchni szynowych ILB Technologia robót kolejowych ILB Koleje miejskie GHB Odwodnienia budowli komunikacyjnych ILB Mosty kolejowe Moduł z bloku wybieralnego 1 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi ILB Seminarium dyplomowe BDB Praca dyplomowa magisterska ILB Inżynieria miejska obiekty podziemne Moduł z bloku wybieralnego 2 Moduł z bloku wybieralnego 3

7 7 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie ILB Komunikacje miejskie ILB Systemy transportowe ILB Drogi technologiczne ILB Infrastruktura drogowa na terenach zurbanizowanych FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie ILB Koleje przemysłowe ILB Koleje użytku niepublicznego ILB Zarządzanie ruchem kolejowym ILB Eksploatacja kolei Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe Moduł z bloku wybieralnego 3: ILB Systemy utrzymania dróg ILB Badania nawierzchni drogowych JZL100709BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe Moduł z bloku wybieralnego 3: ILB Diagnostyka dróg szynowych ILB Trwałość i niezawodność dróg szynowych Warunki wstępne dla specjalności DIL Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Warunki wstępne dla specjalności ITS Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura).

8 8 Specjalność: Inżynieria Mostowa ECTS Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 ECTS 30 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów 30 ILB Dynamika BDB Zarządzanie budowli przedsięwzięciami budowlanymi BDB Matematykawybrane zagadnienia BDB Metody komputerowe ILB Seminarium 26 dyplomowe GHB003321Fundamentowani 25 Zajęcia sportowe - blok W 25 e-wybrane zagadnienia 24 Moduł wybieralny z bloku C BDB Teoria sprężystoći i plastyczności ILB Teoria konstrukcji mostowych BDB Mechanika budowli ILB Inżynieria miejska obiekty podziemne BDB Praca dyplomowa magisterska Moduł wybieralny z bloku B ILB Drogi i ulice Moduł wybieralny z bloku A 13 ILB Mosty betonowe 12 IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje 10 9 metalowe obiekty ILB Mosty metalowe ILB Komputerowe ILB Mosty betonowe 7 wspomaganie projektowania 6 1 mostów ILB Drogi kolejowe 6 5 wybrane zagadnienia 5 4 ILB Badanie mostów Moduł z bloku wybieralnego 4 3 ILB Mosty metalowe Moduł z bloku wybieralnego Moduł z bloku wybieralnego Specjalność: Teoria Konstrukcji Sem. 1 Sem. 2 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku B Moduł wybieralny z bloku A IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje metalowe obiekty ILB Symbolicznonumeryczna mechanikakomputerowa ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Zajęcia sportowe - blok W Moduł wybieralny z bloku C ILB Metody matematyczne w mechanice ILB Teoria dźwigarów powierzchniowych GHB Reologia IBB Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak, aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 30 ECTS Sem. 3 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi ILB lub IBB lub GHB Seminarium dyplomowe BDB Praca dyplomowa magisterska ILB Dynamika układów ciągłych ILB Komputerowe wspomaganie projektowania mostów

9 9 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie ILB Rehabilitacja mostów ILB Mosty drewniane ILB Wykonawstwo obiektów mostowych ILB Konstrukcje gruntowo-powłokowe Moduł wybieralny z bloku B: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł z bloku wybieralnego 3: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe ILB Komputerowe systemy wspomagania gospodarki mostowej ILB Obiekty mostowe typu znacznik krajobrazu Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe Warunki wstępne dla specjalności IMO Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Warunki wstępne dla specjalności TKO Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura).

10 10 Specjalność: Civil Engineering ECTS Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 ECTS 30 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów 30 CEB Dynamika CEB Zarządzanie budowli przedsięwzięciami budowlanymi CEB Matematykawybrane zagadnienia CEB Metody CEB Seminarium CEB komputerowe dyplomowe Fundamentowanie-wybrane zagadnienia 24 CEB Technologia robót budowlanych CEB Teoria sprężystoći i plastyczności 21 Zajęcia sportowe - blok W CEB Budownictwo mieszkaniowe CEB Statyka budowli wybrane zagadnienia 17 CEB Budownictwo podziemne infrastruktura CEB Praca miejska dyplomowa magisterska CEB Konstrukcje betonowe obiekty CEB Koleje CEB Konstrukcje 10 9 metalowe obiekty CEB Drogi, ulice i 9 8 lotniska 8 7 CEB Zaawansowane 7 komputerowe wspomaganie 6 projektowania 6 5 CEB Hydraulika w Moduł z bloku wybieralnego1 5 CEB Mosty 4 budownictwie 4 3 Moduł wybieralny z bloku A 3 2 Moduł z bloku wybieralnego2 Moduł wybieralny z bloku B Moduł wybieralny z bloku C Speciality: Civil Engineering Sem. 1 FZP Physics of modern materials CEB Mathematics - selected topics CEB Selected topics in geo-engineering - foundations CEB Theory of elasticity and plasticity CEB Selected topics in structural mechanics CEB Concrete structures - objects CEB Metal structures - objects CEB Advanced computer aided engineering CEB Hydraulics in civil engineering Elective A Elective B Sem. 2 CEB Dynamics CEB Computational mechanics CEB Constructions techniques and processes Sports - Elective W CEB Apartment building CEB Underground structures - urban infrastructure CEB Railways CEB Roads, streets and airports CEB Bridges Elective C Sem. 3 CEB Construction project management CEB Master thesis seminar CEB Master thesis Elective 1 Elective 2

11 11 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Elective B: Elective 1: FLH Ethics in engineering FLH Ethics in business Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: JZL100709BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe CEB00606 Sztuczna inteligencja w budownictwie CEB Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych CEB Zaawansowana fizyka budowli CEB Hydrologia dla inżynierów budowlanych CEB Właściwości efektywne kompozytów wprowadzenie do mikromodelowania FLH Ethics in engineering FLH Ethics in business Elective A: Elective C: JZL100709BK Foreign language B2+ JZL100710BK Foreign language - level A1/A2 Elective W: WFW010000BK Sports CEB00606 Artificial intelligence in civil engineering CEB Modern testing methods for non-destructive inspection of building structures CEB Advanced building physics CEB Hydrology for building engineers CEB Effective properties of composites - introduction to micromechanics Moduł z bloku wybieralnego 2: Elective 2: CEB Betonowe konstrukcje sprężone CEB Konstrukcje drewniane CEB Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych CEB Metody statystyki stosowanej (geostatystyka) CEB Budownictwo zrównoważone CEB Pre-stressed concrete structures CEB Timber dtructures CEB Conservation and strengthening of monumental heritage structures CEB Methods o applied statistics (geo-statistics) CEB Sustainable housing Warunki wstępne dla specjalności CEB Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Na studia przyjmowani są również absolwenci uczelni zagranicznych, nie

12 Na studia przyjmowani są również absolwenci uczelni zagranicznych, nie władający językiem polskim. 12

13 Struktura planu studiów Specjalność: Konstrukcje Budowlane Godziny Sem. 1 Sem. 2 2) w układzie godzinowym Sem Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika budowli FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Metody BDB Matematykawybrane komputerowe zagadnienia Moduł wybieralny z bloku C GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia IBB Budownictwo mieszkaniowe BDB Teoria sprężystoći i plastyczności IBB Technologia robót budowlanych BDB Mechanika budowli IBB Konstrukcje drewniane Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku B IBB Betonowe konstrukcje sprężone IBB Konstrukcje betonowe specjalne IBB Konstrukcje 9 9 zespolone BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi IBB Seminarium 7 6 dyplomowe IBB Niezawodność i 6 IBB Konstrukcje 5 stany graniczne konstrukcji 5 metalowe specjalne Moduł z bloku wybieralnego Moduł z bloku wybieralnego 3 2 IBB Zaawansowane 1 komputerowe wspomaganie Moduł z bloku wybieralnego 2 1 projektowania Godziny Specjalność: Budowlano-Technologiczna Sem. 1 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku B IBB Konstrukcje metalowe obiekty IBB Metody realizacji obiektów budowlanych 1 IBB Organizacja robót budowlanych 1 Sem. 2 Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Moduł wybieralny z bloku C IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Przemysłowa produkcja elementów prefabrykowanych IBB Utrzymanie i diagnostyka obiektów budowlanych IBB Metody realizacji obiektów budowlanych 2 IBB Organizacja robót budowlanych 2 IBB Technologia konstrukcji drewnianych Moduł z bloku wybieralnego 1 Sem. 3 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi IBB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi dodatkowe seminarium IBB Seminarium dyplomowe Moduł z bloku wybieralnego 2

14 14 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie JZL BK Język obcy poziom B2+ IBB Wysokie konstrukcje betonowe IBB Wysokie konstrukcje metalowe Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 IBB Cienkościenne konstrukcje metalowe IBB Reologia konstrukcji betonowych Moduł z bloku wybieralnego 3: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: JZL BK Język obcy poziom B2+ IBB Systemy elewacyjne obiektów budowlanych IBB Gospodarka nieruchomościami Moduł wybieralny z bloku C: JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 IBB Awarie i naprawy Moduł wybieralny z bloku W: konstrukcji betonowych IBB Awarie i naprawy Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe konstrukcji metalowych WFW010000BK Zajęcia sportowe IBB Awarie i naprawy obiektów budownictwa ogólnego IBB Budownictwo zrównoważone IBB Technologia robót betonowych IBB Wycena nieruchomości

15 15 Godziny Specjalność: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne Sem. 1 Sem. 2 Sem Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika FZP Fizyka nowoczesnych materiałów budowli BDB Matematykawybrane BDB Metody zagadnienia komputerowe GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia Moduł wybieralny z bloku C BDB Teoria 20 GHB Budowle 20 sprężystoći i plastyczności 19 hydrotechniczne BDB Mechanika budowli GHB Stalowe konstrukcje hydrotechniczne Moduł wybieralny z bloku A GHB Komputerowe Moduł wybieralny z bloku B wspomaganie hydrotechniki IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Specjalne budownictwo betonowe IBB Konstrukcje BDB Zarządzanie 10 9 metalowe obiekty przedsięwzięciami budowlanymi 9 GHB Specjalne 8 8 budownictwo komunalne GHB Seminarium GHB Hydraulika i 7 dyplomowe 7 hydrologia 6 ILB Drogi wybrane GHB Regulacja rzek i 6 5 zagadnienia drogi wodne 5 GHB Specjalne 4 4 konstrukcje geoinżynierskie ILB Koleje wybrane Moduł z bloku wybieralnego 3 zagadnienia Moduł z bloku wybieralnego GHB Systemy Moduł z bloku wybieralnego informacji przestrzennej 3 1 Specjalność: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska Godziny Sem. 1 Sem. 2 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku B IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje metalowe obiekty GHB Mechanika górotworu ILB Inżynieria miejska kubaturowe obiekty podziemne Inżynieria miejska kubaturowe obiekty Moduł z bloku wybieralnego 1 Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Moduł wybieralny z bloku C GHB Roboty i budownictwo ziemne GHB Budownictwo podziemne tunele głębokie ILB Inżynieria miejska infrastruktura sieciowa ILB Drogi wybrane zagadnienia ILB Koleje wybrane zagadnienia ILB Mosty wybrane zagadnienia Sem. 3 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi GHB Seminarium dyplomowe ILB Inżynieria miejska tunele miejskie Moduł z bloku wybieralnego 2 Moduł z bloku wybieralnego 3

16 16 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 2: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: GHB Siłownie wodne GHB Tunele hydrotechniczne GHB Sieci wodnokanalizacyjne FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: ILB Zbiorniki podziemne ILB Utrzymanie budowli podziemnych JZL BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 JZL BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł wybieralny z bloku W: Moduł z bloku wybieralnego 3: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł wybieralny z bloku W: Moduł z bloku wybieralnego 3: GHB Geologia inżynierska GHB Hydrogeologia GHB Modelowanie przepływu wód podziemnych WFW010000BK Zajęcia sportowe GHB Renowacja budowli hydrotechnicznych GHB Eksploatacja dróg wodnych GHB Odwodnienia stałe i tymczasowe GHB Geologia inżynierska GHB Hydrogeologia WFW010000BK Zajęcia sportowe GHB Fundamenty specjalne GHB Fundamentowanie na terenach specjalnych GHB Fundamenty w infrastrukturze transportu

17 17 Godziny Specjalność: Budowa Dróg i Lotnisk Sem. 1 Sem. 2 Sem Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika budowli BDB Metody FZP Fizyka nowoczesnych materiałów komputerowe BDB Matematykawybrane zagadnienia Moduł wybieralny z bloku C GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia ILB Materiały i nawierzchnie drogowe BDB Teoria sprężystoći i plastyczności GHB Odwodnienia budowli komunikacyjnych BDB Mechanika ILB Teoria budowli wymiarowania nawierzchni drogowych Moduł wybieralny z bloku A ILB Komputerowe Moduł wybieralny z bloku B wspomaganie projektowania IBB Konstrukcje dróg betonowe obiekty 10 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 9 IBB Konstrukcje 9 ILB Lotniska 8 metalowe obiekty ILB Seminarium 8 7 dyplomowe 7 6 ILB Drogi szybkiego ILB Drogi szynowe ILB Inżynieria miejska 6 5 ruchu kolejowe i tramwajowe obiekty podziemne 5 4 Przedmiot z bloku 4 ILB Mosty drogowe 3 wybieralnego ILB Inżynieria ruchu Przedmiot z bloku Przedmiot z bloku 2 1 wybieralnego 1 wybieralnego 3 1 Godziny Specjalność: Infrastruktura Transportu Szynowego Sem. 1 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku B IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje metalowe obiekty ILB Metody komputerowe w drogach kolejowych ILB Drogi kolejowe Sem. 2 Sem. 3 Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Moduł wybieralny z bloku C ILB Drogi i ulice ILB Stacje kolejowe ILB Teoria nawierzchni szynowych ILB Technologia robót kolejowych ILB Koleje miejskie GHB Odwodnienia budowli komunikacyjnych ILB Mosty kolejowe Moduł z bloku wybieralnego 1 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi ILB Seminarium dyplomowe ILB Inżynieria miejska obiekty podziemne Moduł z bloku wybieralnego 2 Moduł z bloku wybieralnego 3

18 18 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Moduł z bloku wybieralnego 2: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie ILB Komunikacje miejskie ILB Systemy transportowe ILB Drogi technologiczne ILB Infrastruktura drogowa na terenach zurbanizowanych FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie ILB Koleje przemysłowe ILB Koleje użytku niepublicznego ILB Zarządzanie ruchem kolejowym ILB Eksploatacja kolei Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: JZL BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe Moduł z bloku wybieralnego 3: ILB Systemy utrzymania dróg ILB Badania nawierzchni drogowych JZL BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe Moduł z bloku wybieralnego 3: ILB Diagnostyka dróg szynowych ILB Trwałość i niezawodność dróg szynowych

19 19 Specjalność: Inżynieria Mostowa Godziny Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Godziny Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika FZP Fizyka nowoczesnych materiałów budowli BDB Matematykawybrane BDB Metody zagadnienia komputerowe GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia Moduł wybieralny z bloku C BDB Teoria 20 ILB Teoria 20 sprężystoći i plastyczności 19 konstrukcji mostowych BDB Mechanika ILB Inżynieria miejska budowli obiekty podziemne ILB Drogi i ulice Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku B 13 ILB Mosty betonowe 12 IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje BDB Zarządzanie 10 ILB Mosty metalowe 9 metalowe obiekty przedsięwzięciami budowlanymi ILB Seminarium 8 7 ILB Komputerowe dyplomowe ILB Mosty betonowe 7 wspomaganie projektowania 6 1 mostów ILB Drogi kolejowe 6 5 wybrane zagadnienia 5 4 ILB Badanie mostów Moduł z bloku wybieralnego 4 3 ILB Mosty metalowe Moduł z bloku wybieralnego Moduł z bloku wybieralnego Specjalność: Teoria Konstrukcji Sem. 1 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów BDB Matematykawybrane zagadnienia GHB003321Fundamentowani e-wybrane zagadnienia BDB Teoria sprężystoći i plastyczności BDB Mechanika budowli Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku B IBB Konstrukcje betonowe obiekty IBB Konstrukcje metalowe obiekty ILB Symbolicznonumeryczna mechanikakomputerowa Sem. 2 Moduł wybieralny z bloku W ILB Dynamika budowli BDB Metody komputerowe Moduł wybieralny z bloku C ILB Metody matematyczne w mechanice ILB Teoria dźwigarów powierzchniowych GHB Reologia IBB Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak, aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 30 pkt. Sem. 3 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi ILB lub IBB lub GHB Seminarium dyplomowe ILB Dynamika układów ciągłych ILB Komputerowe wspomaganie projektowania mostów

20 20

21 21 Moduł wybieralny z bloku B: FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł z bloku wybieralnego 1: ILB Rehabilitacja mostów ILB Mosty drewniane Moduł z bloku wybieralnego 2: Moduł wybieralny z bloku B: ILB Wykonawstwo obiektów mostowych ILB Konstrukcje gruntowo-powłokowe FLH Etyka inżynierska FLH Etyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: Moduł wybieralny z bloku A: Moduł wybieralny z bloku C: JZL BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł z bloku wybieralnego 3: JZL BK Język obcy poziom B2+ JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe ILB Komputerowe systemy wspomagania gospodarki mostowej ILB Obiekty mostowe typu znacznik krajobrazu Moduł wybieralny z bloku W: WFW010000BK Zajęcia sportowe

22 22 Godziny Specjalność: Civil Engineering Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Hours Sem. 1 Sem Moduł wybieralny z bloku W CEB Dynamika budowli FZP Fizyka nowoczesnych materiałów CEB Metody komputerowe CEB Matematykawybrane zagadnienia CEB CEB Technologia robót budowlanych Fundamentowanie-wybrane zagadnienia 22 CEB Budownictwo mieszkaniowe CEB Teoria sprężystoći i plastyczności 19 CEB Budownictwo podziemne infrastruktura CEB Statyka budowli miejska wybrane zagadnienia CEB Koleje CEB Konstrukcje betonowe obiekty CEB Drogi, ulice i 10 9 CEB Konstrukcje lotniska 9 8 metalowe obiekty CEB Zarządzanie 8 7 przedsięwzięciami budowlanymi 7 6 CEB Zaawansowane CEB Seminarium 6 komputerowe wspomaganie CEB Mosty 5 dyplomowe projektowania 5 4 CEB Hydraulika w 4 Moduł z bloku wybieralnego1 3 budownictwie 3 2 Moduł wybieralny z bloku A Moduł wybieralny z bloku C Moduł z bloku wybieralnego2 2 1 Moduł wybieralny z bloku B 1 Speciality: Civil Engineering FZP Physics of modern materials CEB Mathematics - selected topics CEB Selected topics in geo-engineering - foundations CEB Theory of elasticity and plasticity CEB Selected topics in structural mechanics CEB Concrete structures - objects CEB Metal structures - objects CEB Advanced computer aided engineering CEB Hydraulics in civil engineering Elective A Elective B Sports - Elective W CEB Dynamics CEB Computational mechanics CEB Constructions techniques and processes CEB Apartment building CEB Underground structures - urban infrastructure CEB Railways CEB Roads, streets and airports CEB Bridges Elective C Sem. 3 CEB Construction project management CEB Master thesis seminar Elective 1 Elective 2

23 23

24 24 Moduł wybieralny z bloku B: Moduł z bloku wybieralnego 1: Elective B: Elective 1: FLH Ethics in engineering FLH Ethics in business Moduł wybieralny z bloku A: JZL BK Język obcy poziom B2+ Moduł wybieralny z bloku C: JZL100710BK Język obcy poziom A1/A2 WFW010000BK Zajęcia sportowe CEB00606 Sztuczna inteligencja w budownictwie CEB Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych CEB Zaawansowana fizyka budowli CEB Hydrologia dla inżynierów budowlanych FLH Ethics in engineering FLH Ethics in business Elective A: JZL BK Foreign language B2+ Elective C: JZL100710BK Foreign language - level A1/A2 Moduł wybieralny z bloku W: CEB Właściwości efektywne kompozytów Elective W: wprowadzenie do mikromodelowania WFW010000BK Sports CEB00606 Artificial intelligence in civil engineering CEB Modern testing methods for non-destructive inspection of building structures CEB Advanced building physics CEB Hydrology for building engineers CEB Effective properties of composites - introduction to micromechanics Moduł z bloku wybieralnego 2: Elective 2: CEB Betonowe konstrukcje sprężone CEB Konstrukcje drewniane CEB Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych CEB Metody statystyki stosowanej (geostatystyka) CEB Budownictwo zrównoważone CEB Pre-stressed concrete structures CEB Timber dtructures CEB Conservation and strengthening of monumental heritage structures CEB Methods o applied statistics (geo-statistics) CEB Sustainable housing

25 25

26 Oznaczenia: 1. Zestaw i grup obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym 26 1 BK liczba ECTS zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów 2 Tradycyjna T, zdalna Z 3 Egzamin E, zaliczenie na ocenę Z. W grupie po literze E lub Z wpisać w nawiasie formę kursu końcowego (w, c, l, p, s) 4 Kurs / grupa Ogólnouczelniany O 5 Kurs / grupa Praktyczny P. W grupie (GK) wpisać liczbę ECTS dla o charakterze praktycznym 6 KO - kształcenia ogólnego, PD podstawowy, K kierunkowy, S specjalnościowy 7 W wybieralny, Ob obowiązkowy - calkowity nakład pracy studenta; - zajęcia zorganizowane; 1 ECTS = 30 h NPS Zestaw obowiązkowych dla wszystkich specjalności (Moduły wspólne): Semestr 1 Kursy obowiązkowe liczba ECTS 15 L.p. rodzaj 6 Symbol kierunkowego efektu kształcenia Forma 2 kursu/ grupy Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 o charakterze praktycznym P 5 Tygodniowa godzin pkt. ECTS Kurs/grupa Nazwa kursu/grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s łączna zajęć BK 1 1 FZP Fizyka nowoczesnych materiałów. Physics of modern materials 1 K2_W01, K2_W02, K2_U01, K2_K01, K2_K ,5 T Z O PD Ob. typ 7 2 BDB Matematyka - wybrane zagadnienia. Mathematics - selected topics 1 K2_W01, K2_U08, ,6 T E PD Ob. K2_K03, K2_K ,6 T Z 0,9 PD Ob.

27 27 3 GHB Fundamentowanie - wybrane zagadnienia. Foundation engineering - selected topics 1 K2_W01, ,5 T Z K Ob. K2_W06, K2_W08, K2_U05, K2_U09, K2_U10, ,2 T Z 2,0 K Ob. K2_U16, K2_U17, K2_K03, K2_K06 4 BDB Teoria sprężystości i plastyczności. Theory of elasticity and plasticity 2 K2_W01, ,1 T Z K Ob. K2_W02, K2_W04, K2_U04, 1 K2_U08, K2_K ,6 T Z 0,8 K Ob. 5 BDB Mechanika budowli. Structural mechanics 2 K2_W03, ,2 T E K Ob. K2_W04, K2_U06, 1 K2_U07, K2_U08, ,6 T Z 1,0 K Ob. 1 K2_U09, K2_U16, ,6 T Z 1,0 K Ob. K2_U17, K2_K01, K2_K03 Razem ,5 5,7

28 Forma 2 kursu/ grupy Sposób 3 zaliczenia 28 Kursy wybieralne liczba ECTS 3 Tygodniowa pkt. ECTS L.p. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) ć łączna zajęć BK 1 rodzaj 6 Symbol kierunk. efektu kształcenia o charakterze praktycznym P 5 godzin Kurs/grupa w l p s 1 Moduł wybieralny z bloku A ,6 T Z O 1,5 KO W FLH Etyka inżynierska. Ethics in engineering K2_W13, K2_W14, K2_W15, K2_U03, K2_U15, K2_U16, K2_K04, K2_K06 ogólno-uczelniany 4 typ 7 FLH Etyka w biznesie. Ethics in business 2 Moduł wybieralny z bloku B ,5 T Z O 1,0 KO W JZL100709BK Język obcy - poziom B2+. Foreign language - level K2_U01, K2_U02, K2_K01, K2_K06 B2+ Razem ,1 2,5 Razem w semestrze (Moduły wspólne): w ć l p s liczba ECTS ECTS zajęć BK 18 8,6 ECTS zajęć P 8,2

29 Forma 2 kursu/grupy Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia 29 Semestr 2 Kursy obowiązkowe liczba ECTS 5 Tygodniowa godzin pkt. ECTS Kurs/grupa L.p. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s łączna zajęć BK 1 ogólno-uczelniany 4 o charakterze praktycznym P 5 1 ILB Dynamika budowli. Dynamics of structures 2 K2_W04, K2_W05, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_K01, K2_K ,2 T E 0,8 K Ob. rodzaj 6 typ 7 2 BDB Metody komputerowe. Computational mechanics 1 K2_W01, ,6 T Z K Ob. K2_W02, 1 K2_W03, ,6 T Z 1,0 K Ob. K2_W05, K2_W09, K2_U04, K2_U06, K2_U08, K2_U09, K2_U12, K2_K01, K2_K04 Razem ,4 1,8

30 30 Kursy wybieralne liczba ECTS 3 Tygodniowa Kurs/grupa L.p. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) s rodzaj 6 Symbol kierunk. efektu kształcenia Forma 2 kursu/ grupy Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 o charakterze praktycznym P 5 godzin pkt. ECTS w ć l p łączna zajęć BK 1 1 Moduł wybieralny z bloku C 3 K2_U01, K2_U02, ,5 T Z O 2,0 KO W K2_K01, K2_K06 JZB120223BK Język obcy - inny niż na I st., dowolny poziom. Foreign language (second) typ 7 2 Moduł wybieralny z bloku W: ,0 T Z O 1,0 KO W WFW010000BK Zajęcia sportowe - wybór sekcji. Optional sports K2_K07 Razem ,5 3,0 Razem w semestrze (Moduły wspólne): w ć l p s liczba ECTS 8 ECTS zajęć BK 4,9 ECTS zajęć P 4,8

31 Symbol kierunk. efektu kształcenia 31 Semestr 3 Kursy obowiązkowe liczba ECTS 3 Kurs/grupa L.p. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p zajęć BK 1 ogólno-uczelniany 4 Forma 2 kursu/grupy Sposób 3 zaliczenia o charakterze praktycznym P 5 Tygodniowa godzin pkt. ECTS s łączna 1 BDB Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Construction project management 1 K2_W11, ,6 T Z KO Ob. K2_W12, K2_W13, K2_W14, K2_W15, K2S_KBU_W20, K2S_BTO_W20, K2S_BTO_W21, K2S_BHS_W21, K2_U01, K2_U13, K2_U14, K2S_BTO_U23, K2S_BTO_U19, K2S_BTO_U20, K2S_BTO_U22, K2_K05 rodzaj 6 typ ,6 T Z 1,5 KO Ob. Razem ,2 1,5 Razem w semestrze (Moduły wspólne): w ć l p s liczba ECTS 3 ECTS zajęć BK 1,2 ECTS zajęć P 1,5

32 32 Moduły dla wybieralnej specjalności: Konstrukcje Budowlane KBU [1] Specialization: Building Structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI Semestr 1 Kursy obowiązkowe liczba ECTS 30 Tygodniowa pkt. ECTS Kurs/grupa L.p. Kod kursu / grupy Nazwa kursu / grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s łączna zajęć BK 1 rodzaj 6 Symbol kierunk. efektu kształcenia Forma 2 kursu/grupy Sposób 3 zaliczenia o charakterze praktycznym P 5 godzin 1 Moduły wspólne ,6 8,2 2 IBB Konstrukcje betonowe - specjalne. Special concrete structures 2 K2_W02, ,2 T E S Ob. K2_W03, K2_W04, 1 K2_W05, ,7 T Z 1,0 S Ob. K2_W06, ,2 T Z 2,0 S Ob. K2_W07, K2_W09, K2_W10, K2S_KBU_W16, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2_U15, K2_U16, K2_U17, K2S_KBU_U19, K2S_KBU_U18, K2_K03 ogólno-uczelniany 4 typ 7

33 33 3 IBB Konstrukcje metalowe - specjalne. Special metal structures 2 K2_W06, ,7 T E S Ob. K2S_KBU_W16, K2_U06, K2_U11, 1 K2S_KBU_U18, ,6 T Z 1,0 S Ob. K2S_KBU_U19, ,1 T Z 2,0 S Ob. K2S_KBU_U20, K2_K01, K2_K02 4 IBB Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania. Advanced computer aided engineering 2 K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W09, K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W17, K2S_KBU_W18, K2S_KBU_W19, K2_U04, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U11, K2_U12, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_19, K2S_KBU_U20, K2S_KBU_U23, K2_K ,2 T Z 2,0 S Ob. Razem ,3 16,2 Razem w semestrze: w ć l p s liczba ECTS ECTS zajęć BK ECTS zajęć P ,3 16,2

34 Forma 2 kursu/ grupy o charakterze praktycznym P 5 34 Semestr 2 Kursy obowiązkowe liczba ECTS 27 Tygodniowa łączna rodzaj 6 Symbol kierunkowego efektu kształcenia Sposób 3 zaliczenia ogólnouczelniany 4 godzin pkt. ECTS Kurs/grupa L.p. Nazwa kursu/grupy (grupę oznaczyć symbolem GK) w ć l p s zajęć BK 1 1 Moduły wspólne ,9 4,8 2 IBB Budownictwo mieszkaniowe. Apartment building 2 K2S_KBU_W18, ,1 T Z S Ob. K2S_KBU_U21, K2S_KBU_U23, 1 K2S_KBU_U25, ,6 T Z 1,0 S Ob. K2_K01, K2_K03, K2_K06 typ 7 3 IBB Technologia robót budowlanych. Construction methods and technology 2 K2_W10, ,2 T Z S Ob. K2_W11, K2S_KBU_W20, 1 K2S_KBU_W21, ,7 T Z 1,0 S Ob. K2_U01, K2_U13, K2_U14, K2_U16, K2S_KBU_U21, K2S_KBU_U24, K2_K04 4 IBB Konstrukcje drewniane. Timber structures 1 K2_W10, ,6 T E S Ob. K2S_KBU_W19, K2_U12, K2S_KBU_U22, K2_K01, K2_K ,1 T Z 2,0 S Ob.

35 35 5 IBB Betonowe konstrukcje sprężone. Pre-stressed concrete structures 2 K2_W06, ,2 T Z S Ob. K2_W07, K2_W10, 1 K2S_KBU_W17, ,6 T Z 1,0 S Ob. K2_U04, K2_U05, K2_U11, K2_U12, K2S_KBU_U20, K2_K01, K2_K03, K2_K04 6 IBB Konstrukcje zespolone. Composite structures 2 K2_W06, ,1 T Z S Ob. K2_W07, ,6 T Z 1,0 S Ob. K2_W11, K2_W15, K2S_KBU_W16, K2S_KBU_W17, K2_U08, K2_U11, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U20, K2S_KBU_U23, K2_K03 7 IBB Niezawodność i stany graniczne konstrukcji. Reliability and limit states of structures 2 K2_W01, ,1 T E S Ob. K2_W03, K2_W04, 2 K2S_KBU_W16, ,1 T Z 1,7 S Ob. K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2S_KBU_U18, K2S_KBU_U23, K2_K03 Razem ,9 12,5

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski

Specjalność: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Opiekun: prof.dr hab.inż. Bronisław Gosowski P L A N STUDIÓW NISTACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Uchwała Rady Wydziału z dnia 2.5.29 Obowiązuje od 1.1.29 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym: Specjalność: Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie /

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIRUNK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCNIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Lp. Nazwa kursu Kod dotychczasowy Nazwa kursu zamiennego Kod kursu zamiennego 1. Matematyka W GHB000121W Matematyka wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Faculty Council resolution no. 516/333/ from In effect since

Faculty Council resolution no. 516/333/ from In effect since PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier (MSc)* FORM OF STUDIES: full-time

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister /

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORM OF STUDIES: full-time / part-time*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH

PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH PLANY STUDIÓW DWUSTOPNIOWYCH STACJONARNYCH STUDIA I-go stopnia, inżynierskie Obowiązujące od roku akademickiego 27/28 Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym. Dziekanat, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LIPCU-WRZEŚNIU 2014 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LUTYM 2017 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LIPCU-WRZEŚNIU 2016 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych PLAN STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 zał. nr do programu studiów POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA L.p. Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury Studia niestacjonarne Nazwa kursu ECTS ECTS zaj. kontakt. ECTS zaj. prakt. Egzamin Zaliczenie PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA S Kierunek: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMITÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDNICT 1.1. Studia magisterskie jednolite 1.1.1. Specjalność Budownictwo odne i Morskie Hydraulika Mechanika gruntów i fundamentowanie Porty, Roboty czerpalne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2015/2016 STUDIA STACJONARNE WIL

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2015/2016 STUDIA STACJONARNE WIL HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 201/2016 STUDIA STACJONARNE WIL zimowa sesja egzaminacyjna luty (łącznie z egzaminami poprawkowymi ) GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia rok I Matematyka do 1.30

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 14/15 STUDIA STACJONARNE WIL zimowa sesja egzaminacyjna luty ( łącznie z egzaminami poprawkowymi ) GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia Matematyka Ekonomia I Geografia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Budownictwo Civil Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Kierunek: Budownictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Environment of human being

Environment of human being 1. Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia magisterskie jednolite, dienne WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA: wsystkie PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIE

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁBUDOWNICTWALĄDOWEGOIWODNEGO StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 MgrAnisaBARCZUK OPRACOWANIETECHNICZNE: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: Drinż.KrystynaSZCZEŚNIAK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D3_W02 matematyka, fizyka, D3_W04 chemia, lub inne PP-2 30 3 Kurs dydaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D3_W02 matematyka, fizyka, D3_W04 chemia, lub inne PP-2 30 3 Kurs dydaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia i co dalej?

studia I stopnia i co dalej? Studia magisterskie w trójstopniowym systemie bolońskim studia I stopnia i co dalej? system Your Topic boloński Goes Here Bolonia, Your Subtopics 19 czerwca Go Here 1999 r. - ministrowie edukacji 29 krajów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność inteligentne systemy informatyczne (ISI) Studia niestacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/202 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska i budowa lotnisk Kod przedmiotu

Komunikacja miejska i budowa lotnisk Kod przedmiotu Komunikacja miejska i budowa lotnisk - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja miejska i budowa lotnisk Kod przedmiotu kom.09_pnadgenf6c6j Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr. do Programu kształcenia Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

cią Inżynier budownictwa

cią Inżynier budownictwa Zawód d z przyszłości cią Inżynier budownictwa Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że: W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów drugiego stopnia na kierunku TRANSPORT na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Studia stacjonarne

Plan studiów drugiego stopnia na kierunku TRANSPORT na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Studia stacjonarne Plan studiów drugiego stopnia na kierunku TRANSPORT na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Studia stacjonarne Rzeszów, luty 2015 r. Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ: W-2 DYSCYPLINA: BUDOWNICTWO ROK AKADEMICKI: 2012/13. Ogólne Zasady Studiowania

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ: W-2 DYSCYPLINA: BUDOWNICTWO ROK AKADEMICKI: 2012/13. Ogólne Zasady Studiowania Ogólne Zasady Studiowania 1. Doktorant jest zobowiązany do przedłożenia Kierownikowi studiów doktoranckich indywidualnego ramowego programu nauczania (cz. I przed rozpoczęciem studiów, cz. II przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO DYSCYPLINA BUDOWNICTWO I II III IV V VI VII VIII

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO DYSCYPLINA BUDOWNICTWO I II III IV V VI VII VIII Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, I II III IV V VI VII VIII PP-1 30 PP-2 30 chemia, lub inne PP-3 30 PHM-1 30 Przedmioty humanistycznomenadżerskie PHM-2 30 Liczba godzin Języki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 2016/2017 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Inżynieria Oprogramowania (IO) Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Mosty metalowe - opis przedmiotu

Mosty metalowe - opis przedmiotu Mosty metalowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mosty metalowe Kod przedmiotu Mosty metalowe 01_pNadGen3BVV8 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Semestr 1 GGiG-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo