od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT"

Transkrypt

1

2 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko w Polsce. J e s t t o w a ż n y a s p e k t k s z t a ł c e n i a m ł o d e j k a d r y i n ż y n i e r s k i e j i naukowej, która powinna mieć możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w zaawansowanych sektorach przemysłu krajowego i światowego oraz podjąć własna działalność badawczą. od lewej: Angela Merkel - Kanclerz Niemiec prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Urlich Buller - Vice prezydent ds. planowania badan Fraunhofer prof. Eckhard Beyer - Dyrekor Fraunhofer IWS w Dreznie od lewej: prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Urlich Buller - Vice prezydent ds. planowania badan, Fraunhofer prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT Szeroki zakres realizowanych badań i projektów wdrożeniowych zapewnia ciągły rozwój technologiczny oraz zwiększa potencjał naukowo - badawczy CAMT FPC w czasie Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus istnienia Centrum (od 2000 roku) wzrosło od 16 osób do 76 w chwili obecnej. Zapewnia to bardzo ścisłą współpracę z przemysłem oraz pozwala na realizowanie projektów badawczych w konsorcjach krajowych i międzynarodowych - kilkanaście projektów w ramach FP6/FP7 oraz bezpośrednio zlecanych z przemysłu, głównie z Niemiec. W wyniku tak dynamicznego rozwoju Marszałek województwa Dolnośląskiego powołał Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN), który jest prowadzony przez pracowników CAMT. DPIN p o w o ł a ł K l a s t e r I n n o w a c y j n y c h T e c h n o l o g i i ( C I N N O M A T E C H ) i koordynuje jego pracami (pozyskano projekty z różnych programów badawczych) a także przygotował wiele umów z klastrami europejskimi. W czasie swej działalności CAMT pozyskał kilkadziesiąt projektów badawczych, rozwojowych i z przemysłu oraz w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , które pozwoliły na rozbudowe naszego centrum badawczego o nowe technologie. Na mocy porozumienia z 24 września 2008 roku jednostka badawcza wchodzi w skład międzynarodowego Centrum Badawczego Fraunhofer Project Center (FPC) utworzonego razem z Fraunhofer IWS Dresden, a merytorycznie z Institut für Werkstoff- und Lasertechnologien z Drezna w obszarze technologii laserowych i generatywnych na podstawie umowy z dnia 24 września 2008 roku.wspólnie z zagranicznymi partnerami prowadzone są badania w obszarze rozwoju i aplikacji laserowych, nowych materiałów i hybrydowych technologii. Lącząc doświadczenie w dziedzinie aplikacji laserowych naszego partnera nasze nasze doświadczenie w dziedzinie procesów produkcji, technologii generatywnych, reverse engineering oraz systemów optomechatronicznych, wspólnie pracujemy nad rozwojem technologii generatywnego wytwarzania. CAMT utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma jednostkami badawczymi na całym świecie, zbudował jedne z najnowszych laboratoriów w Europie, dorobił się bardzo młodej i prężnej kadry naukowej (spośród wszystkich pracowników 5 osób jest starszych niż 50 lat, 8 osób powyżej 40 roku życia, a pozostali są w wieku ok. 30 lat i poniżej). 1 od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

3 2 Obszary Działalności Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Fraunhofer Project Center Prof. Edward Chlebus Planowanie Technologiczne CAD/CAM/MES Dr inż. Jacek Czajka tel Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Reverse Engineering Inżyniernia Odwrotna Dr inż. Bogdan Dybała tel kom Virtual Reality Dr inż. Bogdan Dybała tel kom Rapid Prototyping, Tooling, Manufacturing Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Planowanie Procesów Technologicznych Dr inż. Kamil Krot tel Dr inż. Michał Kuliberda tel Modelowanie symulacyjne i optymalizacja systemów produkcynych Dr inż. Sławomir Susz tel Dr inż. Anna Burduk tel Zintegrowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa tel Dr inż. Jarosław Chrobot tel: Lean Manufacturing Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch tel Zarządzanie jakością Dr inż. Adam Jednoróg tel Projektowanie i optymalizacja maszyn i urządzeń wytwórczych Dr inż. Stanisław Iżykowski tel Dr inż. Piotr Górski tel Automatyzaca i Robotyzacja Sterowanie PLC i CNC, sieci komputerowe Dr inż. Kamil Krot tel Dr inż. Krzysztof Chrapek tel Optomechatronika Dr inż. Jacek Reiner tel kom Mgr inż. Mariusz Mrzygłód tel Technologie Laserowe Dr inż. Jacek Reiner tel kom Mgr inż. Mariusz Mrzygłód tel Technologie powłok Funkcjonalnych Dr inż. Mariusz Frankiewicz tel Badania materiałowe i mechaniczne Dr inż. Tomasz Kurzynowski tel kom Technologie skrawania CNC 3/5 OSI Dr inż. doc. Jerzy Sobiech tel Mgr inż. Marcin Madeja tel

4 3Planowanie Technologiczne CAD/CAM/MES Dr inż. Jacek Czajka tel KONTAKT: Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Pracownie komputerowe należące do CAMT są wyposażone w nowoczesny sprzęt i najnowsze wersje popularnych na naszym rynku systemów komputerowych wspomagających prace z zakresu projektowania technologicznego oraz wytwarzania. Lista programów CAD/CAM obejmuje zarówno proste, tanie systemy jak i zaawansowane, zintegrowane narzędzia stosowane przez duże korporacje. Opracowane procesy technologiczne mogą być poddane szczegółowej analizie w systemach do symulacji procesów obróbkowych. Symulacja obejmuje wizualizację 3D ruchów narzędzia w przestrzeni roboczej maszyny oraz proces usuwania materiału. W dalszym etapie program NC może być przesłany do obrabiarki CNC w celu realizacji procesu obróbczego w materiale. W ramach dysponowanych kompetencji prowadzone są prace weryfikacyjne opracowywanych części maszyn za pomocą wstępnych obliczeń Metodą Elementów Skończonych MES. Specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania modelowania przestrzennego CAD oraz wspomagania wytwarzania CAM w najnowszych wersjach: Catia SolidWorks Pro/Engineer Inventor DELCAM Rhinoceros Geometrics Studio MasterCAM SurfCAM IsyCAM D-CAM Inne pionowe centrum frezarskie TM 1P firmy Haas z układem sterowania Fanuc-Haas, pionowe centrum frezarskie PREMIUM 4820 firmy Imes-Icore, przeznaczenie: obróbka HSM, obróbka twardych i pylących materiałów, tokarka TL-1 firmy Haas z układem sterowania Fanuc- Haas, AutoDesk Inventor - Professional Szkolenia z zakresu modelowania przestrzennego w systemach CAD, Szkolenia z zakresu projektowania technologicznego w systemach CAM, Szkolenia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, Doradztwo i pomoc przy doborze i wdrażaniu rozwiązań CAD/CAM, Projektowanie procesów do realizacji na CNC włącznie z możliwością wykonania części na obrabiarkach dostępnyc w laboratorium CAMT. 3

5 KONTAKT: Dr inż. Bogdan Dybała tel kom Reverse Engineering4 Inżyniernia Odwrotna Działalność Laboratorium związana jest z digitalizacją obiektów fizycznych do postaci ich komputerowych modeli przestrzennych 3D. Takie modele 3D mogą stanowić podstawę prac konstruktora, analiz komputerowych bądź porównań obiektu fizycznego z komputerowym zapisem. Uzyskanie postaci cyfrowej obiektu pozwala także na jej bezpośrednie wykorzystanie w technologiach wytwarzania wspomaganego komputerowo, zarówno konwencjonalnych (CAM), jak i przyrostowych (szybkie prototypowanie, wytwarzanie narzędzi lub wyrobów gotowych). skaner optyczny GOM Atos II z oświetleniem strukturalnym tomograf przemysłowy Zeiss Metrotom 1500 skaner Renishaw Cyclone 2 z głowicą dotykową i laserową skaner laserowy Digibot II ramię pomiarowe Faro Gage oprogramowanie do rekonstrukcji modeli CAD 3D z danych wolumetrycznych (np. z tomografii): Mimics, VolumeGraphics oprogramowanie do przetwarzania danych pomiarowych i modelowania CAD: Magics, Geomagic Studio, Calypso, PowerInspect, PowerShape, SolidWorks, CATIA, Rhino Na kompleksową ofertę Laboratorium składają się: digitalizacja obiektów fizycznych (w tym także projektów stylistycznych, dzieł sztuki, obiektów naturalnych) do postaci chmury punktów, siatki trójkątów (format STL) lub modelu CAD (powierzchnie NURBS, modele bryłowe); wsparcie w projektowaniu wyrobów zindywidualizowanych i planowaniu regeneracji części; kontrolę jakości w procesie wytwarzania, opartą na porównywaniu wyrobu z jego modelem komputerowym; pomiary obiektów o prostej i złożonej postaci geometrycznej. LRE świadczy usługi w obszarze wytwarzania, bioinżynierii, historii sztuki i badań naukowych. Oferujemy także integrację modeli komputerowych z systemami CAD/CAM/CAE oraz technologiami generatywnymi (RP/RT/RM). Na część procedur pomiarowych posiadamy akredytację PCA potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:

6 5 Virtual Reality Dr inż. Bogdan Dybała tel kom KONTAKT: Dr inż. Tomasz Będza tel Działalność Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej związana jest z modelowaniem i wizualizacją i symulacją pracy trójwymiarowych modeli komputerowych. Modele i sceny 3D, prezentowane w środowisku rzeczywistości wirtualnej, mogą wspomagać prace konstruktora, analizę wyników symulacji numerycznych lub ułatwiać działania szkoleniowe i edukacyjne. Oprócz wizualizacji Laboratorium zajmuje się również symulacją pracy urządzeń, stanowisk pracy oraz linii technologicznych w systemie Delmia (Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application) firmy Dassault Systèmes. modelowanie produktów i procesów w systemach CAD, projektowanie aktywnych scen 3D z animacją i interakcją z użytkownikiem, wirtualne prezentacje modeli produktów i instalacji przemysłowych itp. w obszarze wytwarzania, architektury, historii sztuki i badań naukowych, symulacja urządzeń (w tym robotów np. w zakresie ich programowania czy wykrywania kolizji podczas pracy), stanowisk oraz linii technologicznych w systemie Delmia, optymalizacja wydajności linii technologicznych. system pasywnej projekcji stereoskopowej Cykloop firmy Vivenso/Vircinity z ekranem 84, manipulatorem 3D i magnetycznym systemem śledzenia firmy Ascension, przenośny system aktywnej projekcji stereoskopowej z projektorem ProjectionDesign F10 AS3D, ekranem i kompletem okularów, system projekcji stereoskopowej oparty na monitorze 3D z polaryzacją kołową i kompletem okularów, aktywna rękawica sensoryczna DG5 VHand 2.0 firmy DGTech, oprogramowanie do projektowania scen 3D i modelowania CAD: Covise, Eon Studio, SolidWorks, CATIA, Delmia 5

7 KONTAKT: Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Technologie te stosowane są we wczesnych etapach rozwoju produktu, co pozwala na redukcję czasu oraz kosztów związanych z wprowadzeniem wyrobu na rynek. Powiązane z systemami CAD/CAM 3D, Reverse Engineering (RE) oraz prototypowaniem wirtualnym (VR), umożliwiają szybką i pełną weryfikację wyrobów. Rapid Prototyping Technologie szybkiego prototypowania Rapid Tooling Technologie szybkiego wytwarzania serii prototypowych Rapid Manufacturing Technologie prototypowania zindywidualizowanego Rozwój technologii generatywnych Kreowanie nowych wyrobów rynkowych Wsparcie przy badaniach marketingowych Wsparcie w wdrażaniu produktów rynkowych Doradztwo, konsulting i szkolenia Laboratorium rozwija technologie w zakresie kompleksowego rozwoju produktu od doradztwa poprzez koncepcje i projektowanie w systemach CAD aż do wykonywania modeli prototypowych. Wieloletnie doświadczenie umożliwia szybką i profesjonalną realizację prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych. Dla indywidualnych potrzeb istnieje możliwość wytwarzania krótkich serii produktów. 6 Technologie Szybkiego Rozwoju Produktu, Rapid Prototyping, Tooling, Manufacturing Stereolitografia SLA 250/50, do budowy modeli fizycznych z żywicy fotopolimerowych Drukarka 3d Z-510, do budowy modeli fizycznych z proszków na bazie gipsu, skrobi lub ceramiki Eden 350, do drukowania fizycznych modeli prototypowych z fotopolimerów Dimension Elite, technologia FDM do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych (ABS+) SolidScape T76+, urządzenie umożliwiające wykonanie modeli woskowych wykorzystywanych do procesów odlewania MCP Realizer II 250, do budowy modeli z proszków metali (np. tytan, stal) metodą selektywnego przetapiania proszków MCP Realizer II 50, stosowany do budowy elementów precyzyjnych metodą selektywnego przetapiania proszków System do nakładania warstwowego metali Laser Cladding na bazie 5-osiowej obrabiarki Hermle C20U wyposażonej w głowicę COAX9, laser włóknowy, kamerę E-MAqS i podwójny podajnik proszków z przeznaczeniem do wytwarzania generatywnego oraz obróbki 5-osiowego frezowania Vacuum Casting, technologia próżniowego odlewania w formach silikonowych serii prototypowych z materiałów poliuretanowych Metal Part Casting, technologia precyzyjnego wykonywania odlewów z metali stopów niskotopliwych. ELDO-MIX, mieszarko dozownik do wytwarzania serii prototypowych w formach z żywic epoksydowych. 6

8 7Planowanie Procesów Technologicznych Dr inż. Kamil Krot tel KONTAKT: Dr inż. Michał Kuliberda tel Tematyka planowania procesów technologicznych związana jest z opracowaniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających złożone zadania współczesnego technologa planisty procesów. W ramach prac badawczych rozwijana jest koncepcja budowy modułowego, komputerowego systemu wspomagającego planowanie procesów technologicznych CAPP (ang. Computer Aided Process Planinng). System bazuje na konstrukcyjnych danych produktów z systemów CAD 3D, ma wbudowany moduł do identyfikacji technologicznych obiektów elementarnych oparty na metodach sztucznej inteligencji. Zaimplementowano w nim algorytmy sortujące i grupujące obiekty. Współpracę w opracowaniu nowych technik wspomagających planowanie procesów technologicznych. Rozwiązania informatyczne umożliwiające przetwarzanie geometrii z systemu CAD 3D do postaci mającej interpretacją technologiczną technologiczne obiekty elementarne (kieszeń, otwór, stopień, rowek,...) odpowiadającej technologii tradycyjnej. Rozwiązania w zakresie opracowania i implementacji systemów ekspertowych dedykowanych do określonych zastosowań technicznych. Kompleksowe opracowania systemów informatycznych klasy CAPP do określonych klas wyrobów oraz ich integracja z CAD, CAM, PCM, ERD. obróbki System wspomagający projektowanie CAD SolidWorks Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Szkieletowy system ekspertowy Aitech Sphinx Autorski system ekspertowy do planowania technologii 7

9 KONTAKT: Dr inż. Sławomir Susz tel Dr inż. Anna Burduk tel Modelowanie symulacyjne i optymalizacja systemów produkcynych Symulacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi planowania i optymalizacji produkcji w przedsiębiorstwach wytwórczych. Pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku i ciągłe obniżanie kosztów produkcji. Niewątpliwą jej zaletą jest również znaczne ograniczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji. Projektant buduje model procesu, który poddaje symulacji komputerowej, a następnie obserwuje wpływ różnych czynników na wartości parametrów analizowanego procesu. Dzięki temu możliwa jest: analiza różnych wariantów decyzji odnośnie systemu produkcyjnego oraz wybór najbardziej optymalnej i obarczonej najmniejszym ryzykiem, optymalizacja parametrów procesu wytwórczego, planowanie procesów wytwórczym na wielu poziomach zarządzania, wizualizacja procesów produkcyjnych. W laboratoriach CAMT mamy do dyspozycji najnowsze systemy komputerowe do modelowania i symulacji procesów ciągłych i dyskretnych. Posiadamy najlepszych specjalistów w zakresie modelowania i symulacji mających duże doświadczenie w realizowaniu projektów przemysłowych, badawczych i rozwojowych. Oferujemy konsultacje oraz pomoc przy planowaniu, reorganizacji lub doskonaleniu systemów produkcyjnych. Nasza wiedza i doświadczenie pomoże Państwu przeprowadzić optymalną reorganizację systemu produkcyjnego, zaprojektować lub optymalnie rozbudować istniejący system produkcyjnym, wybrać najlepszy i obarczony najmniejszym ryzykiem wariant decyzji, zaprojektować i wdrożyć nowe standardy pracy. Dodatkowo prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania według autorskich programów szkoleniowych. 8

10 9Zintegrowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa tel KONTAKT: Dr inż. Jarosław Chrobot tel: Trafny wybór, umiejętne wdrożone i wykorzystywane zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wytwórczych daje możliwość skrócenia czasu realizacji niektórych procesów biznesowych od 20 do 70 %. Poziom oszczędności jaki można osiągnąć przed wszystkim zależy od umiejętności identyfikacji potrzeb oraz obszarów firmy wymagających reengineering u. Systemy PDM/PLM (Product Data Management/Product Lifecycle Management) zarządzają dużą ilością informacji i danymi potrzebnymi w procesie tworzenia wyrobu, wytwarzania i rozwoju. Głównym założeniem systemu PDM/PLM jest zarządzanie danymi produktu poprzez cykl życia produktu czyli począwszy od koncepcji poprzez projektowanie, wytwarzanie, dystrybucja, a kończąc na recyklingu. Na podstawowa funkcjonalność tej klasy systemów składa się: zarządzanie projektem, zarządzanie dokumentacja, zarządzanie przepływem prac (workflow), zarządzanie strukturą produktu, klasyfikacja produktów, integracja z systemami CAD i ERP. Tematyka badawcza w tej dziedzinie obejmuje rozwój zakresu integracji systemów PDM/PLM z systemami CAD, implementację zasad Knowledge Management w systemach PDM/PLM, rozbudowę funkcji systemów PDM/PLM o np. obszar projektowania technologicznego. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych może wspomagać wdrażanie efektywnych metod organizacji prac w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zaimplementowana, w wyżej opisanych rozwiązaniach, koncepcja zarządzani przepływem prac (ang. workflow) wpiera procesowe zarządzanie firmą oraz umożliwia prowadzenie prac w oparciu o koncepcje Inżynierii Współbieżnej. PDM/PLM (Preoedims) zaawansowane systemy informatyczne do zarządzania danymi o produkcie na wszystkich etapach jego życia- od koncepcji, poprzez wytwarzanie, do utylizacji SFC(Preactor)- systemy operacyjnego sterowania wytwarzaniem (na poziomie wydziału produkcyjnego) MRP II/ERP (IFS applications) zaawansowane systemy do sterowania i zarzadzania produkcją oraz zasobami przedsiębiorstwa. Posiadana wiedza oraz doświadczenia poparte udanymi wdrożeniami w przemyśle pozwalają nam na oferowanie usług i wspieranie firm podczas: analizy i reengineering procesów biznesowych w obszarze rozwoju produktu, planowania oraz wytwarzania doradztwo przy wyborze oferowanych na rynku systemów informatycznych wspomagających harmonogramowanie produkcji, sterowanie wytwarzaniem oraz zarządzanie cyklem życia produktu analizy przedwdrożeniowe systemów oraz asysta przy wdrożeniach opracowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych w ww. obszarach, w szczególności zarządzanie projektem i pracami w rozproszonym środowisku biznesowym, zarządzanie dokumentacja oraz procesami biznesowymi przedsiębiorstw, szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania produkcją przy pomocy narzędzi informatycznych, takich jak systemy PDM/PLM, SFC i ERP. 9

11 KONTAKT: Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch tel Jednym z wiodących obecnie podejść do wytwarzania, które wywiera silny wpływ na strategię wytwarzania oraz na kształt systemu wytwórczego jest Lean Manufacturing. Istota tego podejścia zasadza się na 5 podstawowych elementach opisanych przez Womacka i Jonesa: precyzyjnym zdefiniowaniu wartości, z punktu widzenia klienta, ustawieniu wszystkich działań tworzących wartość dodaną dla konkretnego produktu wzdłuż strumienia wartości, gładkim przepływie wartości reagującym na ssanie z rynku przez klienta i doskonaleniu do perfekcji. Lean Manufacturing wspiera się zespołem metod i zasad, które ułatwiają zorganizowanie procesów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby dostarczyć na rynek wyrób doskonałej jakości, przy niższym stopniu zużycia zasobów oraz w krótszym czasie niż jest to do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji masowej. Wyniki badań oraz doświadczenie zespołu są wykorzystywane we współpracy z przedsiębiorstwami przy współdziałaniu z Lean Enterprise Institute Polska (www.lean.org.pl) 10 Lean Manufacturing Zespół badawczy zajmujący się tą tematyką w CAMT w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji prowadzi badania nad rozwojem metod wdrażania lean manufacturing do praktyki przemysłowej. Badania te koncentrują się na następujących tematach: Metodyka tworzenia mapy kosztów, zasobów i wyników produkcyjnego strumienia wartości. Dzięki tej metodyce możliwy jest pomiar oraz analiza efektywności strumienia wartości w zakresie kosztów procesów, zyskowności, płynności finansowej oraz stopnia wykorzystania zasobów produkcyjnych. Metodyka projektowania produktu z zastosowaniem koncepcji Lean Product Development. Podejście to polega na eliminacji marnotrawstwa z procesów projektowania i ma na celu istotne skrócenie czasu projektowania. Metodyka projektowania systemów demontażu i ponownego przetwarzania (ang. remanufacturing) z zastosowaniem koncepcji Szczupłego Wytwarzania (Lean Manufacturing). Metodyka wdrażania koncepcji szczupłego wytwarzania w produkcji jednostkowej i małoseryjnej typu high-mix-lowvolume manufacturing i make-to-order. Metodyka harmonizacji systemów produkcyjnych współpracujących przedsiębiorstw w celu obniżenia wielkości wykorzystywanych zapasów w łańcuchu dostaw. Celem tej metodyki jest optymalizacja łańcucha dostaw pod względem kosztów i czasu przejścia (ang. lead time). Metodyka optymalizacji procesów obsługowych maszyn pracujących w trybie automatycznym zorientowana na poprawę wskaźnika Całkowitej Efektywności Sprzętu OEE (z ang. Overall Equipment Effectiveness). 10

12 11 Zarządzanie jakością KONTAKT: Dr inż. Adam Jednoróg tel Współczesna gospodarka wymaga kompleksowego podejścia do problematyki związanej z jakością. Jest ono przedmiotem naszych prac badawczo-wdrożeniowych oraz usług szkoleniowokonsultingowych, w których główny nacisk kładziemy na systemowe podejście do zarządzania jakością, na stosowanie prewencyjnych metod zapewnienia jakości oraz na wykorzystanie metod analitycznych do podejmowania decyzji w oparciu o fakty. Prowadzone prace obejmują wszystkie procesy organizacji, przy czym szczególną uwagę kierujemy na procesy związanych z realizacją wyrobu. oprogramowanie do analiz statystycznych: MINITAB, Statistica badania w zakresie metod doskonalenia, optymalizacji i monitorowania procesów produkcyjnych i usługowych pomoc w tworzeniu rozwiązań systemowych w zarządzaniu jakością zgodnych z normami ISO serii 9000 pomoc w zakresie badań stabilności i zdolności procesów pomoc w zakresie badań niepewności i zdolności systemów pomiarowych pomoc w zakresie doświadczalnego wyznaczania modeli statystycznych procesów pomoc w zakresie wdrażania metod naukowego podejścia do rozwiązywania problemów szkolenia i konsultacje służące rozwojowi kompetencji w zakresie metod i technik doskonalenia jakości (QFD, FMEA, DOE, SPC, MSA, Robust Design), zastosowania metod statystycznych w optymalizacji wyrobów i procesów szkolenia i konsultacje w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w strategii Six Sigma 11

13 KONTAKT: Dr inż. Stanisław Iżykowski tel Dr inż. Piotr Górski tel Prowadzone prace dotyczą zagadnień, które wchodzą w zakres szeroko pojętej metodologii projektowania: Zastosowanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w procesach projektowo-konstrukcyjnych maszyn wytwórczych oraz układów mechanicznych. Wdrażanie metod sztucznej inteligencji do praktyki projektowej poprzez budowę konstrukcyjnych systemów ekspertowych. Stosowanie narzędzi informatycznych w postaci systemów symulacyjnych (systemy CAD/FEM/MBS/CACE/CAM/VNC), umożliwia automatyzację procesów projektowych i ich optymalizację. Realizowane prace badawcze koncentrują się na opracowaniu modelu integracji wymienionych narzędzi symulacyjnych dla efektywnego ich stosowania we wczesnym stadium powstawania konstrukcji w oparciu jej modele wirtualne. Podstawę funkcjonowania konstrukcyjnych systemów ekspertowych stanowi integracja przetwarzania wiedzy i geometrii. Prowadzone badania dotyczą takich zagadnień, jak: ocena możliwości stosowania systemów ekspertowych na różnych etapach procesu projektowania, wybór ich architektury i sposobu współpracy z oprogramowaniem typu CAD. Prace aplikacyjne obejmują budowę modeli numerycznych dla układów mechanicznych, które uwzględniają zjawiska zachodzące w tych układach w trakcie pracy. Oprogramowanie do analiz symulacyjnych dla układów mechanicznych w zakresie CAD/FEM/MBS/CACE (pakiety ADAMS, Nastran/Patran, MarcMentat, ITI-SIM, Matlab/SIMULINK ) Laboratorium wyposażone w sterowniki PLC (oprogramowanie do budowy i symulacji układów sterowania, jak również do programowania sterowników PLC PC-Worx), Maszyna o kinematyce równoległej (wraz z wysokoobrotowym elektrowrzecionem). 12 Projektowanie i optymalizacja maszyn i urządzeń wytwórczych Modelowania i symulacji numerycznych układów mechanicznych (np.: układy o kinematyce równoległej), - Analiz symulacyjnych (kinematyczne, statyczne, dynamiczne) elementów i zespołów maszyn wytwórczych w zakresie CAD/FEM/MBS/CACE, - Tworzenia symulacji i wizualizacji układów mechanicznych w trakcie ich pracy. 12

14 i Robotyzacja Sterowanie PLC i CNC, sieci komputerowe 13Automatyzaca Dr inż. Kamil Krot tel KONTAKT: Dr inż. Krzysztof Chrapek tel Laboratorium Automatyki i Robotyki zajmuje się działalnością naukowo-badawczą i usługową w zakresie realizacji i integracji systemów automatyki, gniazd zrobotyzowanych i układów mechatronicznych, modelowania i symulacji, a także zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz budowy aplikacji komputerowych. Realizowane są projekty badawczo-rozwojowedotyczące: kompleksowego opracowania zautomatyzowanych linii technologicznych, projektowania nowych produktów, opracowania technologii procesowych oraz projektowania osprzętu. Działalność dydaktyczna obejmuje programowanierobotów przemysłowych oraz sterowników PLC. Wyposażeni: Oprogramowanie: - oprogramowanie: ADAMS, Nastran/Patran, MarcMentat, Delmia, ITI-SIM, PC-Worx, TwinCAT, - system ekspertowy AitechSphinx, - środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio, Matlab/SIMULINK, budowy układów sterowania maszyn i urządzeń, automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania, realizacji iprogramowania systemów automatyki, integracji podsystemów automatyki, zagadnień bezpieczeństwa maszyn i systemów zautomatyzowanych, projektowania i programowania gniazd zrobotyzowanych oraz układów mechatronicznych, programowania robotów przemysłowych, projektowania i budowy osprzętu dla robotów przemysłowych, modelowania i symulacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów CAD, FEM, MBS, CACE, zastosowania metod sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe) do rozwiązywania problemów technicznych, projektowania i budowyaplikacji komputerowych do przetwarzania danych i obsługi podsystemów automatyki. Sprzęt/laboratoria: - laboratorium robotów przemysłowych: Kawasaki RS- 20N, Mitsubishi RV-3AL oraz RV-M1, Bosch SR800 (SCARA), - laboratorium PLC Phoenix Contact, - maszyna o kinematyce równoległej (hexapod), - wysokoobrotowe elektrowrzeciona (20/60/105tys. 13

15 KONTAKT: Dr inż. Jacek Reiner tel kom Zespół MVLA specjalizuje się badaniach i rozwoju systemów optycznej kontroli jakości produktów i procesów np. obróbki laserowej. Nasze rozwiązania cechują się szeroką interdyscyplinarnością (metrologia i jakość wytwarzania, optyka, elektronika, informatyka, mechanika i sterowanie). Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas opracowania i wdrożenia wielu projektów przemysłowych, np. kontrola wałeczków łożysk tocznych, przegubów homokinetycznych, śrub kostnych dla implantów medycznych i innych, potrafimy spełnić wysokie wymagania przemysłu motoryzacyjnego i medycznego. Innowacyjność naszych rozwiązań została wielokrotnie nagrodzona w kraju i zagranicą. Mgr inż. Mariusz Mrzygłód tel Nasze wyposażenie laboratoryjne obejmuje mikroskopy cyfrowe (Keyence), w tym konfokalne 3D (LEXT Olympus), interferometr (Taylor-Hobson), spektrometry i kamery (Andor), skaterometr i fotometr (Radiant-Imaging) wraz z monochromatorem, superczułą kamerę termowizyjną (FLIR) oraz elementy optomechaniczne (Thorlabs, Edmund Optics, Standa) i certyfikowane wzorce kalibracyjne. Do opracowywania nowych układów kontroli wizyjnej wykorzystujemy kamery, specjalizowane detektory np. triangulacyjne, konfokalne chromatyczne, frontu falowego, specjalne obiektywy telecentryczne i wielokierunkowe oraz projektujemy dedykowane oświetlacze LED i laserowe. Korzystamy z oprogramowania do symulacji optycznych Zemax, Fred, MaxwelRender, Imatest, do obliczeń Mathematica, Matlab, 14 Optomechatronika Statistica, akwizycji i przetwarzania sygnałów LabView, Halcon, OpenCV oraz modelowania SolidWorks i Blender.Statistica, akwizycji i przetwarzania sygnałów LabView, Halcon, OpenCV oraz modelowania SolidWorks i Blender. Opracowywanie kompleksowych systemów kontrolno pomiarowych dla zapewnienia jakości wytwarzania, a w tym: Studia wykonalności optycznej kontroli wizyjnej wraz z opracowaniem katalogu wad. Opracowanie metod skanowania optycznego, topografii powierzchni, rozpraszalności światła i spektralnego. Opracowanie i implementacja (C/C++, LabView, Halcon, Matlab) specjalistycznych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów oraz klasyfikacji cech. Walidację urządzeń i procesów pomiarów i kontroli optycznej zgodnie z FDA CRF21 lub ISO oraz MSA 4 lub VDA 5. Projektowanie i symulacyjne badania układów optycznych i oświetleniowych LED. Pomiary fotometryczne źródeł światła i kolorymetryczne jak również rozpraszalnosci światła na powierzchniach. Dla mikro i nano technologii pomiary geometrii, topografii powierzchni i cienkich warstw, 14

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce.

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce. Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce 05.05.2014 Władze Wydziału Dziekan

Bardziej szczegółowo

15-17. października. Kraków

15-17. października. Kraków biuletyn 3/2013 EUROTOOL 18. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów BLACH-TECH-EXPO 5. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Salon Technologii CAx Salon Kooperacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail:

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES BIZNES benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 Wybieramy komputer dla inżyniera s. 6 Wywiad Rozmowa z Mirko Baeckerem, dyrektorem marketingu Tecnomatix na region EMEA w Siemens PLM Software s. 43 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jerzy LIPSKI Streszczenie: Technologia IT chmury obliczeniowej staje się atrakcyjną alternatywą dokonywania złożonych i pracochłonnych obliczeń związanych

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo