od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT"

Transkrypt

1

2 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko w Polsce. J e s t t o w a ż n y a s p e k t k s z t a ł c e n i a m ł o d e j k a d r y i n ż y n i e r s k i e j i naukowej, która powinna mieć możliwość poznania najnowszych technologii stosowanych w zaawansowanych sektorach przemysłu krajowego i światowego oraz podjąć własna działalność badawczą. od lewej: Angela Merkel - Kanclerz Niemiec prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Urlich Buller - Vice prezydent ds. planowania badan Fraunhofer prof. Eckhard Beyer - Dyrekor Fraunhofer IWS w Dreznie od lewej: prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Urlich Buller - Vice prezydent ds. planowania badan, Fraunhofer prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT Szeroki zakres realizowanych badań i projektów wdrożeniowych zapewnia ciągły rozwój technologiczny oraz zwiększa potencjał naukowo - badawczy CAMT FPC w czasie Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus istnienia Centrum (od 2000 roku) wzrosło od 16 osób do 76 w chwili obecnej. Zapewnia to bardzo ścisłą współpracę z przemysłem oraz pozwala na realizowanie projektów badawczych w konsorcjach krajowych i międzynarodowych - kilkanaście projektów w ramach FP6/FP7 oraz bezpośrednio zlecanych z przemysłu, głównie z Niemiec. W wyniku tak dynamicznego rozwoju Marszałek województwa Dolnośląskiego powołał Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN), który jest prowadzony przez pracowników CAMT. DPIN p o w o ł a ł K l a s t e r I n n o w a c y j n y c h T e c h n o l o g i i ( C I N N O M A T E C H ) i koordynuje jego pracami (pozyskano projekty z różnych programów badawczych) a także przygotował wiele umów z klastrami europejskimi. W czasie swej działalności CAMT pozyskał kilkadziesiąt projektów badawczych, rozwojowych i z przemysłu oraz w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , które pozwoliły na rozbudowe naszego centrum badawczego o nowe technologie. Na mocy porozumienia z 24 września 2008 roku jednostka badawcza wchodzi w skład międzynarodowego Centrum Badawczego Fraunhofer Project Center (FPC) utworzonego razem z Fraunhofer IWS Dresden, a merytorycznie z Institut für Werkstoff- und Lasertechnologien z Drezna w obszarze technologii laserowych i generatywnych na podstawie umowy z dnia 24 września 2008 roku.wspólnie z zagranicznymi partnerami prowadzone są badania w obszarze rozwoju i aplikacji laserowych, nowych materiałów i hybrydowych technologii. Lącząc doświadczenie w dziedzinie aplikacji laserowych naszego partnera nasze nasze doświadczenie w dziedzinie procesów produkcji, technologii generatywnych, reverse engineering oraz systemów optomechatronicznych, wspólnie pracujemy nad rozwojem technologii generatywnego wytwarzania. CAMT utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma jednostkami badawczymi na całym świecie, zbudował jedne z najnowszych laboratoriów w Europie, dorobił się bardzo młodej i prężnej kadry naukowej (spośród wszystkich pracowników 5 osób jest starszych niż 50 lat, 8 osób powyżej 40 roku życia, a pozostali są w wieku ok. 30 lat i poniżej). 1 od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

3 2 Obszary Działalności Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Fraunhofer Project Center Prof. Edward Chlebus Planowanie Technologiczne CAD/CAM/MES Dr inż. Jacek Czajka tel Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Reverse Engineering Inżyniernia Odwrotna Dr inż. Bogdan Dybała tel kom Virtual Reality Dr inż. Bogdan Dybała tel kom Rapid Prototyping, Tooling, Manufacturing Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Planowanie Procesów Technologicznych Dr inż. Kamil Krot tel Dr inż. Michał Kuliberda tel Modelowanie symulacyjne i optymalizacja systemów produkcynych Dr inż. Sławomir Susz tel Dr inż. Anna Burduk tel Zintegrowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa tel Dr inż. Jarosław Chrobot tel: Lean Manufacturing Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch tel Zarządzanie jakością Dr inż. Adam Jednoróg tel Projektowanie i optymalizacja maszyn i urządzeń wytwórczych Dr inż. Stanisław Iżykowski tel Dr inż. Piotr Górski tel Automatyzaca i Robotyzacja Sterowanie PLC i CNC, sieci komputerowe Dr inż. Kamil Krot tel Dr inż. Krzysztof Chrapek tel Optomechatronika Dr inż. Jacek Reiner tel kom Mgr inż. Mariusz Mrzygłód tel Technologie Laserowe Dr inż. Jacek Reiner tel kom Mgr inż. Mariusz Mrzygłód tel Technologie powłok Funkcjonalnych Dr inż. Mariusz Frankiewicz tel Badania materiałowe i mechaniczne Dr inż. Tomasz Kurzynowski tel kom Technologie skrawania CNC 3/5 OSI Dr inż. doc. Jerzy Sobiech tel Mgr inż. Marcin Madeja tel

4 3Planowanie Technologiczne CAD/CAM/MES Dr inż. Jacek Czajka tel KONTAKT: Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Pracownie komputerowe należące do CAMT są wyposażone w nowoczesny sprzęt i najnowsze wersje popularnych na naszym rynku systemów komputerowych wspomagających prace z zakresu projektowania technologicznego oraz wytwarzania. Lista programów CAD/CAM obejmuje zarówno proste, tanie systemy jak i zaawansowane, zintegrowane narzędzia stosowane przez duże korporacje. Opracowane procesy technologiczne mogą być poddane szczegółowej analizie w systemach do symulacji procesów obróbkowych. Symulacja obejmuje wizualizację 3D ruchów narzędzia w przestrzeni roboczej maszyny oraz proces usuwania materiału. W dalszym etapie program NC może być przesłany do obrabiarki CNC w celu realizacji procesu obróbczego w materiale. W ramach dysponowanych kompetencji prowadzone są prace weryfikacyjne opracowywanych części maszyn za pomocą wstępnych obliczeń Metodą Elementów Skończonych MES. Specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania modelowania przestrzennego CAD oraz wspomagania wytwarzania CAM w najnowszych wersjach: Catia SolidWorks Pro/Engineer Inventor DELCAM Rhinoceros Geometrics Studio MasterCAM SurfCAM IsyCAM D-CAM Inne pionowe centrum frezarskie TM 1P firmy Haas z układem sterowania Fanuc-Haas, pionowe centrum frezarskie PREMIUM 4820 firmy Imes-Icore, przeznaczenie: obróbka HSM, obróbka twardych i pylących materiałów, tokarka TL-1 firmy Haas z układem sterowania Fanuc- Haas, AutoDesk Inventor - Professional Szkolenia z zakresu modelowania przestrzennego w systemach CAD, Szkolenia z zakresu projektowania technologicznego w systemach CAM, Szkolenia z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, Doradztwo i pomoc przy doborze i wdrażaniu rozwiązań CAD/CAM, Projektowanie procesów do realizacji na CNC włącznie z możliwością wykonania części na obrabiarkach dostępnyc w laboratorium CAMT. 3

5 KONTAKT: Dr inż. Bogdan Dybała tel kom Reverse Engineering4 Inżyniernia Odwrotna Działalność Laboratorium związana jest z digitalizacją obiektów fizycznych do postaci ich komputerowych modeli przestrzennych 3D. Takie modele 3D mogą stanowić podstawę prac konstruktora, analiz komputerowych bądź porównań obiektu fizycznego z komputerowym zapisem. Uzyskanie postaci cyfrowej obiektu pozwala także na jej bezpośrednie wykorzystanie w technologiach wytwarzania wspomaganego komputerowo, zarówno konwencjonalnych (CAM), jak i przyrostowych (szybkie prototypowanie, wytwarzanie narzędzi lub wyrobów gotowych). skaner optyczny GOM Atos II z oświetleniem strukturalnym tomograf przemysłowy Zeiss Metrotom 1500 skaner Renishaw Cyclone 2 z głowicą dotykową i laserową skaner laserowy Digibot II ramię pomiarowe Faro Gage oprogramowanie do rekonstrukcji modeli CAD 3D z danych wolumetrycznych (np. z tomografii): Mimics, VolumeGraphics oprogramowanie do przetwarzania danych pomiarowych i modelowania CAD: Magics, Geomagic Studio, Calypso, PowerInspect, PowerShape, SolidWorks, CATIA, Rhino Na kompleksową ofertę Laboratorium składają się: digitalizacja obiektów fizycznych (w tym także projektów stylistycznych, dzieł sztuki, obiektów naturalnych) do postaci chmury punktów, siatki trójkątów (format STL) lub modelu CAD (powierzchnie NURBS, modele bryłowe); wsparcie w projektowaniu wyrobów zindywidualizowanych i planowaniu regeneracji części; kontrolę jakości w procesie wytwarzania, opartą na porównywaniu wyrobu z jego modelem komputerowym; pomiary obiektów o prostej i złożonej postaci geometrycznej. LRE świadczy usługi w obszarze wytwarzania, bioinżynierii, historii sztuki i badań naukowych. Oferujemy także integrację modeli komputerowych z systemami CAD/CAM/CAE oraz technologiami generatywnymi (RP/RT/RM). Na część procedur pomiarowych posiadamy akredytację PCA potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:

6 5 Virtual Reality Dr inż. Bogdan Dybała tel kom KONTAKT: Dr inż. Tomasz Będza tel Działalność Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej związana jest z modelowaniem i wizualizacją i symulacją pracy trójwymiarowych modeli komputerowych. Modele i sceny 3D, prezentowane w środowisku rzeczywistości wirtualnej, mogą wspomagać prace konstruktora, analizę wyników symulacji numerycznych lub ułatwiać działania szkoleniowe i edukacyjne. Oprócz wizualizacji Laboratorium zajmuje się również symulacją pracy urządzeń, stanowisk pracy oraz linii technologicznych w systemie Delmia (Digital Enterprise Lean Manufacturing Interactive Application) firmy Dassault Systèmes. modelowanie produktów i procesów w systemach CAD, projektowanie aktywnych scen 3D z animacją i interakcją z użytkownikiem, wirtualne prezentacje modeli produktów i instalacji przemysłowych itp. w obszarze wytwarzania, architektury, historii sztuki i badań naukowych, symulacja urządzeń (w tym robotów np. w zakresie ich programowania czy wykrywania kolizji podczas pracy), stanowisk oraz linii technologicznych w systemie Delmia, optymalizacja wydajności linii technologicznych. system pasywnej projekcji stereoskopowej Cykloop firmy Vivenso/Vircinity z ekranem 84, manipulatorem 3D i magnetycznym systemem śledzenia firmy Ascension, przenośny system aktywnej projekcji stereoskopowej z projektorem ProjectionDesign F10 AS3D, ekranem i kompletem okularów, system projekcji stereoskopowej oparty na monitorze 3D z polaryzacją kołową i kompletem okularów, aktywna rękawica sensoryczna DG5 VHand 2.0 firmy DGTech, oprogramowanie do projektowania scen 3D i modelowania CAD: Covise, Eon Studio, SolidWorks, CATIA, Delmia 5

7 KONTAKT: Dr inż. Tomasz Boratyński tel kom Technologie te stosowane są we wczesnych etapach rozwoju produktu, co pozwala na redukcję czasu oraz kosztów związanych z wprowadzeniem wyrobu na rynek. Powiązane z systemami CAD/CAM 3D, Reverse Engineering (RE) oraz prototypowaniem wirtualnym (VR), umożliwiają szybką i pełną weryfikację wyrobów. Rapid Prototyping Technologie szybkiego prototypowania Rapid Tooling Technologie szybkiego wytwarzania serii prototypowych Rapid Manufacturing Technologie prototypowania zindywidualizowanego Rozwój technologii generatywnych Kreowanie nowych wyrobów rynkowych Wsparcie przy badaniach marketingowych Wsparcie w wdrażaniu produktów rynkowych Doradztwo, konsulting i szkolenia Laboratorium rozwija technologie w zakresie kompleksowego rozwoju produktu od doradztwa poprzez koncepcje i projektowanie w systemach CAD aż do wykonywania modeli prototypowych. Wieloletnie doświadczenie umożliwia szybką i profesjonalną realizację prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych. Dla indywidualnych potrzeb istnieje możliwość wytwarzania krótkich serii produktów. 6 Technologie Szybkiego Rozwoju Produktu, Rapid Prototyping, Tooling, Manufacturing Stereolitografia SLA 250/50, do budowy modeli fizycznych z żywicy fotopolimerowych Drukarka 3d Z-510, do budowy modeli fizycznych z proszków na bazie gipsu, skrobi lub ceramiki Eden 350, do drukowania fizycznych modeli prototypowych z fotopolimerów Dimension Elite, technologia FDM do wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych (ABS+) SolidScape T76+, urządzenie umożliwiające wykonanie modeli woskowych wykorzystywanych do procesów odlewania MCP Realizer II 250, do budowy modeli z proszków metali (np. tytan, stal) metodą selektywnego przetapiania proszków MCP Realizer II 50, stosowany do budowy elementów precyzyjnych metodą selektywnego przetapiania proszków System do nakładania warstwowego metali Laser Cladding na bazie 5-osiowej obrabiarki Hermle C20U wyposażonej w głowicę COAX9, laser włóknowy, kamerę E-MAqS i podwójny podajnik proszków z przeznaczeniem do wytwarzania generatywnego oraz obróbki 5-osiowego frezowania Vacuum Casting, technologia próżniowego odlewania w formach silikonowych serii prototypowych z materiałów poliuretanowych Metal Part Casting, technologia precyzyjnego wykonywania odlewów z metali stopów niskotopliwych. ELDO-MIX, mieszarko dozownik do wytwarzania serii prototypowych w formach z żywic epoksydowych. 6

8 7Planowanie Procesów Technologicznych Dr inż. Kamil Krot tel KONTAKT: Dr inż. Michał Kuliberda tel Tematyka planowania procesów technologicznych związana jest z opracowaniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających złożone zadania współczesnego technologa planisty procesów. W ramach prac badawczych rozwijana jest koncepcja budowy modułowego, komputerowego systemu wspomagającego planowanie procesów technologicznych CAPP (ang. Computer Aided Process Planinng). System bazuje na konstrukcyjnych danych produktów z systemów CAD 3D, ma wbudowany moduł do identyfikacji technologicznych obiektów elementarnych oparty na metodach sztucznej inteligencji. Zaimplementowano w nim algorytmy sortujące i grupujące obiekty. Współpracę w opracowaniu nowych technik wspomagających planowanie procesów technologicznych. Rozwiązania informatyczne umożliwiające przetwarzanie geometrii z systemu CAD 3D do postaci mającej interpretacją technologiczną technologiczne obiekty elementarne (kieszeń, otwór, stopień, rowek,...) odpowiadającej technologii tradycyjnej. Rozwiązania w zakresie opracowania i implementacji systemów ekspertowych dedykowanych do określonych zastosowań technicznych. Kompleksowe opracowania systemów informatycznych klasy CAPP do określonych klas wyrobów oraz ich integracja z CAD, CAM, PCM, ERD. obróbki System wspomagający projektowanie CAD SolidWorks Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Szkieletowy system ekspertowy Aitech Sphinx Autorski system ekspertowy do planowania technologii 7

9 KONTAKT: Dr inż. Sławomir Susz tel Dr inż. Anna Burduk tel Modelowanie symulacyjne i optymalizacja systemów produkcynych Symulacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi planowania i optymalizacji produkcji w przedsiębiorstwach wytwórczych. Pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku i ciągłe obniżanie kosztów produkcji. Niewątpliwą jej zaletą jest również znaczne ograniczenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji. Projektant buduje model procesu, który poddaje symulacji komputerowej, a następnie obserwuje wpływ różnych czynników na wartości parametrów analizowanego procesu. Dzięki temu możliwa jest: analiza różnych wariantów decyzji odnośnie systemu produkcyjnego oraz wybór najbardziej optymalnej i obarczonej najmniejszym ryzykiem, optymalizacja parametrów procesu wytwórczego, planowanie procesów wytwórczym na wielu poziomach zarządzania, wizualizacja procesów produkcyjnych. W laboratoriach CAMT mamy do dyspozycji najnowsze systemy komputerowe do modelowania i symulacji procesów ciągłych i dyskretnych. Posiadamy najlepszych specjalistów w zakresie modelowania i symulacji mających duże doświadczenie w realizowaniu projektów przemysłowych, badawczych i rozwojowych. Oferujemy konsultacje oraz pomoc przy planowaniu, reorganizacji lub doskonaleniu systemów produkcyjnych. Nasza wiedza i doświadczenie pomoże Państwu przeprowadzić optymalną reorganizację systemu produkcyjnego, zaprojektować lub optymalnie rozbudować istniejący system produkcyjnym, wybrać najlepszy i obarczony najmniejszym ryzykiem wariant decyzji, zaprojektować i wdrożyć nowe standardy pracy. Dodatkowo prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla pracowników wszystkich szczebli zarządzania według autorskich programów szkoleniowych. 8

10 9Zintegrowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa tel KONTAKT: Dr inż. Jarosław Chrobot tel: Trafny wybór, umiejętne wdrożone i wykorzystywane zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wytwórczych daje możliwość skrócenia czasu realizacji niektórych procesów biznesowych od 20 do 70 %. Poziom oszczędności jaki można osiągnąć przed wszystkim zależy od umiejętności identyfikacji potrzeb oraz obszarów firmy wymagających reengineering u. Systemy PDM/PLM (Product Data Management/Product Lifecycle Management) zarządzają dużą ilością informacji i danymi potrzebnymi w procesie tworzenia wyrobu, wytwarzania i rozwoju. Głównym założeniem systemu PDM/PLM jest zarządzanie danymi produktu poprzez cykl życia produktu czyli począwszy od koncepcji poprzez projektowanie, wytwarzanie, dystrybucja, a kończąc na recyklingu. Na podstawowa funkcjonalność tej klasy systemów składa się: zarządzanie projektem, zarządzanie dokumentacja, zarządzanie przepływem prac (workflow), zarządzanie strukturą produktu, klasyfikacja produktów, integracja z systemami CAD i ERP. Tematyka badawcza w tej dziedzinie obejmuje rozwój zakresu integracji systemów PDM/PLM z systemami CAD, implementację zasad Knowledge Management w systemach PDM/PLM, rozbudowę funkcji systemów PDM/PLM o np. obszar projektowania technologicznego. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych może wspomagać wdrażanie efektywnych metod organizacji prac w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zaimplementowana, w wyżej opisanych rozwiązaniach, koncepcja zarządzani przepływem prac (ang. workflow) wpiera procesowe zarządzanie firmą oraz umożliwia prowadzenie prac w oparciu o koncepcje Inżynierii Współbieżnej. PDM/PLM (Preoedims) zaawansowane systemy informatyczne do zarządzania danymi o produkcie na wszystkich etapach jego życia- od koncepcji, poprzez wytwarzanie, do utylizacji SFC(Preactor)- systemy operacyjnego sterowania wytwarzaniem (na poziomie wydziału produkcyjnego) MRP II/ERP (IFS applications) zaawansowane systemy do sterowania i zarzadzania produkcją oraz zasobami przedsiębiorstwa. Posiadana wiedza oraz doświadczenia poparte udanymi wdrożeniami w przemyśle pozwalają nam na oferowanie usług i wspieranie firm podczas: analizy i reengineering procesów biznesowych w obszarze rozwoju produktu, planowania oraz wytwarzania doradztwo przy wyborze oferowanych na rynku systemów informatycznych wspomagających harmonogramowanie produkcji, sterowanie wytwarzaniem oraz zarządzanie cyklem życia produktu analizy przedwdrożeniowe systemów oraz asysta przy wdrożeniach opracowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych w ww. obszarach, w szczególności zarządzanie projektem i pracami w rozproszonym środowisku biznesowym, zarządzanie dokumentacja oraz procesami biznesowymi przedsiębiorstw, szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania produkcją przy pomocy narzędzi informatycznych, takich jak systemy PDM/PLM, SFC i ERP. 9

11 KONTAKT: Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch tel Jednym z wiodących obecnie podejść do wytwarzania, które wywiera silny wpływ na strategię wytwarzania oraz na kształt systemu wytwórczego jest Lean Manufacturing. Istota tego podejścia zasadza się na 5 podstawowych elementach opisanych przez Womacka i Jonesa: precyzyjnym zdefiniowaniu wartości, z punktu widzenia klienta, ustawieniu wszystkich działań tworzących wartość dodaną dla konkretnego produktu wzdłuż strumienia wartości, gładkim przepływie wartości reagującym na ssanie z rynku przez klienta i doskonaleniu do perfekcji. Lean Manufacturing wspiera się zespołem metod i zasad, które ułatwiają zorganizowanie procesów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby dostarczyć na rynek wyrób doskonałej jakości, przy niższym stopniu zużycia zasobów oraz w krótszym czasie niż jest to do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji masowej. Wyniki badań oraz doświadczenie zespołu są wykorzystywane we współpracy z przedsiębiorstwami przy współdziałaniu z Lean Enterprise Institute Polska (www.lean.org.pl) 10 Lean Manufacturing Zespół badawczy zajmujący się tą tematyką w CAMT w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji prowadzi badania nad rozwojem metod wdrażania lean manufacturing do praktyki przemysłowej. Badania te koncentrują się na następujących tematach: Metodyka tworzenia mapy kosztów, zasobów i wyników produkcyjnego strumienia wartości. Dzięki tej metodyce możliwy jest pomiar oraz analiza efektywności strumienia wartości w zakresie kosztów procesów, zyskowności, płynności finansowej oraz stopnia wykorzystania zasobów produkcyjnych. Metodyka projektowania produktu z zastosowaniem koncepcji Lean Product Development. Podejście to polega na eliminacji marnotrawstwa z procesów projektowania i ma na celu istotne skrócenie czasu projektowania. Metodyka projektowania systemów demontażu i ponownego przetwarzania (ang. remanufacturing) z zastosowaniem koncepcji Szczupłego Wytwarzania (Lean Manufacturing). Metodyka wdrażania koncepcji szczupłego wytwarzania w produkcji jednostkowej i małoseryjnej typu high-mix-lowvolume manufacturing i make-to-order. Metodyka harmonizacji systemów produkcyjnych współpracujących przedsiębiorstw w celu obniżenia wielkości wykorzystywanych zapasów w łańcuchu dostaw. Celem tej metodyki jest optymalizacja łańcucha dostaw pod względem kosztów i czasu przejścia (ang. lead time). Metodyka optymalizacji procesów obsługowych maszyn pracujących w trybie automatycznym zorientowana na poprawę wskaźnika Całkowitej Efektywności Sprzętu OEE (z ang. Overall Equipment Effectiveness). 10

12 11 Zarządzanie jakością KONTAKT: Dr inż. Adam Jednoróg tel Współczesna gospodarka wymaga kompleksowego podejścia do problematyki związanej z jakością. Jest ono przedmiotem naszych prac badawczo-wdrożeniowych oraz usług szkoleniowokonsultingowych, w których główny nacisk kładziemy na systemowe podejście do zarządzania jakością, na stosowanie prewencyjnych metod zapewnienia jakości oraz na wykorzystanie metod analitycznych do podejmowania decyzji w oparciu o fakty. Prowadzone prace obejmują wszystkie procesy organizacji, przy czym szczególną uwagę kierujemy na procesy związanych z realizacją wyrobu. oprogramowanie do analiz statystycznych: MINITAB, Statistica badania w zakresie metod doskonalenia, optymalizacji i monitorowania procesów produkcyjnych i usługowych pomoc w tworzeniu rozwiązań systemowych w zarządzaniu jakością zgodnych z normami ISO serii 9000 pomoc w zakresie badań stabilności i zdolności procesów pomoc w zakresie badań niepewności i zdolności systemów pomiarowych pomoc w zakresie doświadczalnego wyznaczania modeli statystycznych procesów pomoc w zakresie wdrażania metod naukowego podejścia do rozwiązywania problemów szkolenia i konsultacje służące rozwojowi kompetencji w zakresie metod i technik doskonalenia jakości (QFD, FMEA, DOE, SPC, MSA, Robust Design), zastosowania metod statystycznych w optymalizacji wyrobów i procesów szkolenia i konsultacje w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w strategii Six Sigma 11

13 KONTAKT: Dr inż. Stanisław Iżykowski tel Dr inż. Piotr Górski tel Prowadzone prace dotyczą zagadnień, które wchodzą w zakres szeroko pojętej metodologii projektowania: Zastosowanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w procesach projektowo-konstrukcyjnych maszyn wytwórczych oraz układów mechanicznych. Wdrażanie metod sztucznej inteligencji do praktyki projektowej poprzez budowę konstrukcyjnych systemów ekspertowych. Stosowanie narzędzi informatycznych w postaci systemów symulacyjnych (systemy CAD/FEM/MBS/CACE/CAM/VNC), umożliwia automatyzację procesów projektowych i ich optymalizację. Realizowane prace badawcze koncentrują się na opracowaniu modelu integracji wymienionych narzędzi symulacyjnych dla efektywnego ich stosowania we wczesnym stadium powstawania konstrukcji w oparciu jej modele wirtualne. Podstawę funkcjonowania konstrukcyjnych systemów ekspertowych stanowi integracja przetwarzania wiedzy i geometrii. Prowadzone badania dotyczą takich zagadnień, jak: ocena możliwości stosowania systemów ekspertowych na różnych etapach procesu projektowania, wybór ich architektury i sposobu współpracy z oprogramowaniem typu CAD. Prace aplikacyjne obejmują budowę modeli numerycznych dla układów mechanicznych, które uwzględniają zjawiska zachodzące w tych układach w trakcie pracy. Oprogramowanie do analiz symulacyjnych dla układów mechanicznych w zakresie CAD/FEM/MBS/CACE (pakiety ADAMS, Nastran/Patran, MarcMentat, ITI-SIM, Matlab/SIMULINK ) Laboratorium wyposażone w sterowniki PLC (oprogramowanie do budowy i symulacji układów sterowania, jak również do programowania sterowników PLC PC-Worx), Maszyna o kinematyce równoległej (wraz z wysokoobrotowym elektrowrzecionem). 12 Projektowanie i optymalizacja maszyn i urządzeń wytwórczych Modelowania i symulacji numerycznych układów mechanicznych (np.: układy o kinematyce równoległej), - Analiz symulacyjnych (kinematyczne, statyczne, dynamiczne) elementów i zespołów maszyn wytwórczych w zakresie CAD/FEM/MBS/CACE, - Tworzenia symulacji i wizualizacji układów mechanicznych w trakcie ich pracy. 12

14 i Robotyzacja Sterowanie PLC i CNC, sieci komputerowe 13Automatyzaca Dr inż. Kamil Krot tel KONTAKT: Dr inż. Krzysztof Chrapek tel Laboratorium Automatyki i Robotyki zajmuje się działalnością naukowo-badawczą i usługową w zakresie realizacji i integracji systemów automatyki, gniazd zrobotyzowanych i układów mechatronicznych, modelowania i symulacji, a także zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz budowy aplikacji komputerowych. Realizowane są projekty badawczo-rozwojowedotyczące: kompleksowego opracowania zautomatyzowanych linii technologicznych, projektowania nowych produktów, opracowania technologii procesowych oraz projektowania osprzętu. Działalność dydaktyczna obejmuje programowanierobotów przemysłowych oraz sterowników PLC. Wyposażeni: Oprogramowanie: - oprogramowanie: ADAMS, Nastran/Patran, MarcMentat, Delmia, ITI-SIM, PC-Worx, TwinCAT, - system ekspertowy AitechSphinx, - środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio, Matlab/SIMULINK, budowy układów sterowania maszyn i urządzeń, automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania, realizacji iprogramowania systemów automatyki, integracji podsystemów automatyki, zagadnień bezpieczeństwa maszyn i systemów zautomatyzowanych, projektowania i programowania gniazd zrobotyzowanych oraz układów mechatronicznych, programowania robotów przemysłowych, projektowania i budowy osprzętu dla robotów przemysłowych, modelowania i symulacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów CAD, FEM, MBS, CACE, zastosowania metod sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe) do rozwiązywania problemów technicznych, projektowania i budowyaplikacji komputerowych do przetwarzania danych i obsługi podsystemów automatyki. Sprzęt/laboratoria: - laboratorium robotów przemysłowych: Kawasaki RS- 20N, Mitsubishi RV-3AL oraz RV-M1, Bosch SR800 (SCARA), - laboratorium PLC Phoenix Contact, - maszyna o kinematyce równoległej (hexapod), - wysokoobrotowe elektrowrzeciona (20/60/105tys. 13

15 KONTAKT: Dr inż. Jacek Reiner tel kom Zespół MVLA specjalizuje się badaniach i rozwoju systemów optycznej kontroli jakości produktów i procesów np. obróbki laserowej. Nasze rozwiązania cechują się szeroką interdyscyplinarnością (metrologia i jakość wytwarzania, optyka, elektronika, informatyka, mechanika i sterowanie). Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas opracowania i wdrożenia wielu projektów przemysłowych, np. kontrola wałeczków łożysk tocznych, przegubów homokinetycznych, śrub kostnych dla implantów medycznych i innych, potrafimy spełnić wysokie wymagania przemysłu motoryzacyjnego i medycznego. Innowacyjność naszych rozwiązań została wielokrotnie nagrodzona w kraju i zagranicą. Mgr inż. Mariusz Mrzygłód tel Nasze wyposażenie laboratoryjne obejmuje mikroskopy cyfrowe (Keyence), w tym konfokalne 3D (LEXT Olympus), interferometr (Taylor-Hobson), spektrometry i kamery (Andor), skaterometr i fotometr (Radiant-Imaging) wraz z monochromatorem, superczułą kamerę termowizyjną (FLIR) oraz elementy optomechaniczne (Thorlabs, Edmund Optics, Standa) i certyfikowane wzorce kalibracyjne. Do opracowywania nowych układów kontroli wizyjnej wykorzystujemy kamery, specjalizowane detektory np. triangulacyjne, konfokalne chromatyczne, frontu falowego, specjalne obiektywy telecentryczne i wielokierunkowe oraz projektujemy dedykowane oświetlacze LED i laserowe. Korzystamy z oprogramowania do symulacji optycznych Zemax, Fred, MaxwelRender, Imatest, do obliczeń Mathematica, Matlab, 14 Optomechatronika Statistica, akwizycji i przetwarzania sygnałów LabView, Halcon, OpenCV oraz modelowania SolidWorks i Blender.Statistica, akwizycji i przetwarzania sygnałów LabView, Halcon, OpenCV oraz modelowania SolidWorks i Blender. Opracowywanie kompleksowych systemów kontrolno pomiarowych dla zapewnienia jakości wytwarzania, a w tym: Studia wykonalności optycznej kontroli wizyjnej wraz z opracowaniem katalogu wad. Opracowanie metod skanowania optycznego, topografii powierzchni, rozpraszalności światła i spektralnego. Opracowanie i implementacja (C/C++, LabView, Halcon, Matlab) specjalistycznych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów oraz klasyfikacji cech. Walidację urządzeń i procesów pomiarów i kontroli optycznej zgodnie z FDA CRF21 lub ISO oraz MSA 4 lub VDA 5. Projektowanie i symulacyjne badania układów optycznych i oświetleniowych LED. Pomiary fotometryczne źródeł światła i kolorymetryczne jak również rozpraszalnosci światła na powierzchniach. Dla mikro i nano technologii pomiary geometrii, topografii powierzchni i cienkich warstw, 14

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot Automatyka i Robotyka Dr inż. Kamil Krot Agenda Kompetencje - oferta badawcza i przemysłowa Projekty zrealizowane Wyposażenie Patenty do komercjalizacji Oferta dla przemysłu projektowanie, integracja i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska MoŜliwości technologiczne Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu przy CAMT Politechniki Wrocławskiej na przykładzie e-motoru dr inŝ. Tomasz Boratyński LRPD @ CAMT @ I-24 @ PWr tomasz.boratynski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Z. Rudnicki Techniki skracające czas projektowania i wytwarzania Sukces rynkowy nowego produktu zależy od jego jakości i szybkości pojawienia się w sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Nowoczesnych Technologii

Naukowe Koło Nowoczesnych Technologii Naukowe Koło Nowoczesnych Technologii Naukowe Koło Nowoczesnych Technologii Opiekun: dr hab., prof. ndzw. Tadeusz Szumiata Przewodniczący: Mateusz Staszewski, MiBM semestr IV Poszczególne dziedziny działań

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa rok 2014/2015

Oferta Handlowa rok 2014/2015 Oferta Handlowa rok 2014/2015 Spis treści O firmie ARBO Polityka jakości ARBO Struktura usług firmy ARBO Narzędziownia wykaz maszyn ARBO Nasi Klienci Narzędziownia oferta Toczenie oferta Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Projekt: Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich Liderzy merytoryczni: prof.

Bardziej szczegółowo

HANDLOWIEC. Oferujemy pracę w rozwijającej się firmie o wysokim poziomie technicznym i możliwościach.

HANDLOWIEC. Oferujemy pracę w rozwijającej się firmie o wysokim poziomie technicznym i możliwościach. HANDLOWIEC Sprzedaż maszyn produkowanych (obrabiarek, przecinarek plazmowych oraz laserowych, grawerek), dystrybuowanych (pras krawędziowych, giętarek numerycznych, robotów przemysłowych, zrobotyzowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1

Producent Maszyn Specjalnych. 2015-12-02 www.pemes.pl 1 Producent Maszyn Specjalnych 2015-12-02 1 Profil i specjalizacja firmy zajmuje się głownie automatyzacją montażu i kontrolą jakości wyrobu. Między innymi wykonujemy: - maszyny montażowe - maszyny kontrolno

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki Beneficjent projektu Powiat Mielecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING dr hab. inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, e-mail: jpor@prz.edu.pl mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl mgr inż. Marek Krok, e-mail: mkrok@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Główne obszary badań laboratorium: wirtualne

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i robotyka. Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Automatyka i robotyka. Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwie produkcyjnym Automatyka i robotyka. Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwie produkcyjnym WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Partner kierunku- ASTOR od 28 lat wspiera firmy produkcyjne w zakresie podnoszenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA. 1 emt-systems.pl września września października października

Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA. 1 emt-systems.pl września września października października Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA Nazwa kursu Terminy 12-14 września 26-28 września 03-05 października 10-12 października 17-19 października 19-21 października 07-09 listopada

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki

Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao Dariusz Skibicki Plan wykładu Historia komputerowego wspomagania Dwuwymiarowe obiekty geometryczne Modelowanie przestrzenne Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 Nasza oferta - Produkcja precyzyjnych części prototypowych - Produkcja serii testowej - Produkcja seryjna precyzyjnych części maszyn z różnych metali, w tym stali hartowanej i trudne w obróbce materiały,

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów. Drukarki 3D Na całym świecie stosuje się dzisiaj oprogramowanie CAD za pomocą którego, projektanci tworzą dokładne wizualizacje swoich

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 TEMATYKA Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie

Bardziej szczegółowo