Zakres działania Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres działania Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich"

Transkrypt

1 Raport o stanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich I i II Ligi w sezonie rozgrywkowym 2004/2005 jest dziesiątym sporządzanym corocznie na ten temat opracowaniem. Dokument ten dotyczy całości rozgrywek sezonu 2004/2005. Dokonane porównania dotyczące rozgrywek i bazy sportowej odnosić się będą do sezonu poprzedniego (2003/2004). Działaniami związanymi z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich kieruje Wydział do Spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN wyspecjalizowana w tym zakresie komórką organizacyjna PZPN. Podstawa prawna działania. Podstawę prawną działania Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN stanowią: Ustawa o kulturze fizycznej, Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Statut PZPN, Regulamin Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, Akty prawne PZPN (uchwały i wytyczne) w sprawie wymogów technicznych i organizacyjnych obiektów piłkarskich, Wytyczne FIFA i UEFA w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na stadionach. Zakres działania Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich koordynacja całości przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich w skali kraju, współpraca z innymi federacjami piłkarskimi w zakresie organizacji zawodów międzypaństwowych i wymiana informacji dotyczącej problematyki bezpieczeństwa, opiniowanie projektów modernizacji stadionów piłkarskich, gromadzenie informacji o stanie technicznym obiektów, współpraca z Komisją Licencyjną (sporządzanie kwestionariusza licencyjnego), lustracja wszystkich stadionów Klubów I i II ligi oraz klubów, które awansowały do rozgrywek centralnych, organizacja szkolenia kierowników do spraw bezpieczeństwa klubów I i II ligi oraz nadzór nad szkoleniem kierowników do spraw bezpieczeństwa klubów III i IV ligi,

2 kontrola organizacji spotkań piłkarskich i przygotowania obiektów, wydawanie stosownych w tym zakresie zaleceń, nakazów i zakazów, analiza raportów delegatów, wnioskowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia porządku oraz bezpieczeństwa na stadionach, współudział w opracowaniu przepisów związkowych dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, wnioskowanie o wyłącznie z użytkowania całości lub części obiektu piłkarskiego, prowadzenie narad szkoleniowych, popularyzacja opracowań dotyczących bezpieczeństwa na meczach piłkarskich, współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym organizacja szkoleń spikerów rozgrywek centralnych (I i II ligi), współudział w szkoleniu kierowników ds. bezpieczeństwa stadionowego i służb porządkowych, współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz organami samorządowymi w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, opracowywanie okresowych sprawozdań, analiz, raportów i wniosków w sprawach bezpieczeństwa i bazy sportowej. Liczba widzów Liczba widzów na meczach I ligi w sezonie 2004/2005 wyniosła , natomiast w sezonie 2003/2004 wynosiła tj. zmniejszyła się o Liczba widzów na meczach II ligi w sezonie 2004/2005 wyniosła , natomiast w sezonie 2003 /2004 wynosiła , tj. zwiększyła o Zdarzenia w sezonie 2004/2005 Ilość zdarzeń w sezonie 2003/2004 wynosiła 742 (w I lidze 354, w II lidze 344), a w sezonie 2004/2005 ilość zdarzeń wyniosła 736 (w I lidze 304, w II lidze 407). Odnotowano spadek ilości zdarzeń o 0.8 % ogółem. W I lidze wystąpił,3 % spadek zdarzeń, natomiast w II lidze ilość zdarzeń wzrosła o 5,47 %.

3 Najwięcej zdarzeń w sezonie 2004/2005 odnotowano W I lidze: Pogoń Szczecin 48 Wisła Kraków 44 GKS Katowice 4 w II lidze: Korona Kielce 57 ŁKS Łódź 57 Radomiak Radom 42 Najmniej zdarzeń w sezonie 2004/2005 odnotowano: W I lidze: Górnik Łęczna 5 Odra Wodzisław 5 Groclin Grodzisk Wlkp. 7 Amica Wronki 7 w II lidze: Górnik Polkowice 0 Szczakowianka Jaworzno 5 Podbeskidzie Bielsko Biała 6 W sezonie 2004/2005 odnotowano następujące rodzaje zakłóceń porządku i bezpieczeństwa występujące na stadionach I i II ligi: niekontrolowane wtargnięcie kibiców na obiekt, staranowanie ogrodzenia zewnętrznego obiektu z 6 (2003/2004) do 3 (2004/2005) zmalało o 50 %, wtargnięcie kibiców na płytę boiska, sektorów, trybun, sektorów wydzielonych i innych pomieszczeń klubowych z 44 (2003/2004) do 36 (2004/2005) tj. zmalało o 8,8 %,

4 bezprawne przyzwolenie organizatora na wnoszenie i użycie środków pirotechnicznych z 86 (2003/2004) do 72 (2004/2005), tj. zmalało 0 6,27 %, Bójki kibiców z policją, służbami porządkowymi, pomiędzy sobą na terenie obiektu z 28 (2003/2004) do 5(2004/2005) zmalało o 46,42 %, rzucanie środków pirotechnicznych i pirochemicznych w pole gry lub jego pobliże powodując zagrożenie zdrowia, ograniczenie widoczności lub skażenie terenu 6 w (2003/2004) oraz 6 (2004/2005) tj. bez zmian atakowanie osób funkcyjnych, służb porządkowych, policji przedmiotami (siedziska, listwy ławek, butelki, kamienie, śnieżki, kosze metalowe, kratki ściekowe) z 68 (2003/2004) do 40 (2004/2005) zmalało o 4,7 %, wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na stadionie, obecność pijanych widzów na obiekcie z 4 (2003/2004) do 3 (2004/2005) zmalało 0 25%, wnoszenie i rozwieszanie transparentów, flag, wyrażanie haseł o treściach wrogich, podburzających, symboli faszystowskich, znaków anarchistycznych, treści chuligańskich itp. z 30 (2003/2004) do 3 (2004/2005) wzrost o 3,22 %, wzniecanie ognia, palenie szalików, flag o barwach klubowych, siedzisk, bufetów, itp. z 6 (2003/2004) do 2 (2004/2005) wzrost o 23,80 %, pogróżki, zastraszanie wyzwiska przez kibiców zawodników, sędziów, trenerów, osoby funkcyjne, działaczy oraz wobec siebie z 4(2003/2004) do 36 (2004/2005) wzrost o 6, %, naruszenie nietykalności osobistej, obrażenia ciała sędziów, zawodników przez kibiców na stadionie z 8 (2003/2004) do 4 (2004/2005) zmalało o 50 %, uszkodzenie autokarów gości, pojazdów sędziów, osób delegowanych na zawody z 2 (2003/2004) do (2004/2005) zmalało o 50 %, przerwanie meczu spowodowane zakłóceniem porządku i bezpieczeństwa w polu gry, strefie oraz na trybunach z 57 (2003/2004) do 47 (2004/2005) zmalało o 7,54 %, przerwanie i zakończenie zawodów przed upływem regulaminowego czasu spowodowane chuligańskimi wybrykami naruszające porządek i bezpieczeństwo w polu gry, strefie i trybunach z 4(2003/2004) do 2 (2004/2005) zmalało o 50%, przejawy rasistowskiego, antysemickiego, prowokacyjnego zachowania publiczności wobec siebie, zawodników, sędziów, działaczy, osób funkcyjnych z 0 (2003/2004) do 43 (2004/2005) tj. wzrost o 76,74%, zablokowanie bram bezpieczeństwa, ogrodzeń wewnętrznych flagami, transparentami uniemożliwiającymi ich otwarcie z (2003/2004) do 0 (2004/2005) zmalało o 00 %,

5 interwencje policji służb porządkowych, użycie środków przymusu bezpośredniego wobec agresywnego zachowania się kibiców z 39 (2003/2004) do 38 (2004/2005) zmalało o 2,56 %, wpływ pracy spikera na agresywne zachowanie się kibiców, negatywne zjawiska, stronniczy komentarz z (2003/2004) do 3 (2004/2005) wzrost o 5,38%, dopuszczenie do pracy spikera osoby bez licencji z 5 (2003/2004) do 2 (2004/2005) zmalało o 60 %, celowe opóźnianie rozpoczęcia wznowienia gry, niestawienie się zespołu w określonym czasie z 5 (2003/2004) do 6 (2004/2005) wzrost o 6,66 %, opuszczanie strefy technicznej, negatywne zachowania w strefie technicznej trenerów, zawodników, osób funkcyjnych z 4 (2003/2004) do 6 (2004/2005) wzrost o 33,33% prowokacyjne, podburzające zachowania trenerów, zawodników, działaczy, osób funkcyjnych wobec sędziów, publiczności oraz wobec siebie z 34 (2003/2004) do 3 (2004/2005) zmalało o 8,82%, wtargnięcie trenerów, zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych na płytę boiska z 5 (2003/2004) do 9 (2004/2005) wzrost o 44,44 %, usuwanie z ławki rezerwowych trenerów, zawodników, osoby funkcyjne za zachowanie niezgodne z przepisami gry w piłkę nożną z 6 (2003/2004) do 3 (2004/2005) zmalało o 50 %, prowokacyjne zachowanie się zawodników w trakcie i po zawodach (opuszczanie pola gry, podbieganie do sektorów kibiców, poklepywanie się z kibicami, dewastacja szatni i urządzeń na obiekcie) z 2 (2003/2004) do 7 (2004/2005) zmalało o 9.04%, opóźnianie zejścia z boiska zawodników, pożegnania z kibicami, udzielanie wywiadów rozbieganie się itp. Z 6 (2003/2004) do 3 (2004/2005) zmalało o 50 %, organizacyjne zaniedbania w przygotowywaniu do zawodów, w trakcie i po zawodach z 43 (2003/2004) do 29 (2004/2005) zmalało o 32,55%, organizacyjne zaniedbania osób funkcyjnych związane z zawodami z 8 (2003/2004) do 7 (2004/2005) zmalało 0 5,55%, naganna praca służb porządkowych, ochrony (przy bramach oraz wewnątrz obiektu) braku kontroli i weryfikacji eksponowanych transparentów, bierna postawa w trakcie zdarzeń z 52 (2003/2004) do 07 (2004/2005) wzrost o 5,40 %, nieszczęśliwe wypadki na stadionie z udziałem kibiców, osób funkcyjnych, policji i służb porządkowych z 0(2003/2004) do 6 (2004/2005) zmalało o 40 %, nieobecność osób funkcyjnych na odprawie przed i po meczu z 0 (2003/ 2004) do 3 (2004/2005) wzrost o 300 %,

6 wpuszczenie kibiców na obiekt ponad dopuszczalną pojemność stadionu lub sektora wydzielonego 3 przypadki w (2003/2004) oraz 3 w (2004/2005) bez zmian, wpuszczenie grup zorganizowanych bez listy lub doładowanych kart czipowych z 3 (2003/2004) do (2004/2005) zmalało o 66,66 %, dewastacja obiektu, niszczenie jego urządzeń przez kibiców z 27 (2003/2004) do 8 (2004/2005) zmalało o 33,33%, wniesienie/wwiezienie środków pirotechnicznych lub innych przedmiotów zakazanych przepisami prawa i przekazanie ich kibicom z 3 (2003/2004) do 0 (2004/2005) zmalało o 00%, fałszywy alarm zagrożenia bombowego lub innego zagrożenia powszechnego na stadionie z (2003/2004) do 0 (2004/2005) zmalało o 00%, dokonanie kradzieży z bufetów, ławek rezerwowych lub innych pomieszczeń w trakcie zawodów z 4 (2003/2004) do 2 (2004/2005) zmalało o 50 %. Zabezpieczenie porządku publicznego na obiektach I i II ligi w sezonie 2004/2005 W sezonie 2003/2004 zabezpieczeniem meczów zajmowało się funkcjonariuszy policji i członków służb porządkowych. W tym (średnio 35 na mecz) w I lidze oraz (średnio 59 na mecz) w II lidze. W sezonie 2004/2005 zabezpieczeniem zajmowało się policjantów i członków służb porządkowych. W I Lidze zabezpieczenie meczów piłkarskich prowadziło ogółem policjantów i pracowników służb ochrony: policjantów , pracowników firm ochrony 9.899, pracowników ochrony klubowej 4.779, co daje średnią 378 osób ochrony na mecz. W II Lidze zabezpieczenie meczów piłkarskich prowadziło ogółem 63,777 policjantów i pracowników ochrony: policjantów 35.07, pracowników firmy ochrony , pracowników ochrony klubowej co daje średnią 20 osób ochrony na mecz.

7 Wpływ infrastruktury stadionowej na bezpieczeństwo kibiców, szczególnie kibiców drużyny gości Zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz właściwej infrastruktury powoduje, że dany klub chętnie jest odwiedzany przez kibiców drużyny gości. Dane wskazują, że w sezonie 2004/2005 najchętniej kibice drużyn przyjezdnych odwiedzali stadiony: Amici Wronki, Wisły Płock oraz Groclinu Grodzisk Wlkp. w I lidze, Widzewa Łódź, ŁKS Łódź i Zagłębia Sosnowiec w II lidze, Sporadycznie kibice drużyn przyjezdnych odwiedzali stadiony: Górnika Łęczna, Wisły Kraków, Polonii Warszawa, Zagłębia Lubin i Odry Wodzisław w I Lidze, Górnika Polkowice, Jagiellonii Białystok, Ruchu Chorzów, MKS Mława i Arki Gdynia w II Lidze Podejmowane w ramach prowadzonych działań przygotowawczych do sezonu (uzyskanie licencji) oraz zdecydowana polityka PZPN nakazująca klubom przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców drużyn gości powoduje, że organizatorzy zawodów piłkarskich sprawy bezpieczeństwa traktują coraz poważniej, co znajduje odzwierciedlenie w coraz lepszym zabezpieczeniu zawodów na szczeblu centralnym. Jednym z istotnych kosztów zabezpieczenia meczów piłkarskich są koszty osobowe na ochronę (ilość widzów, struktura stadionu, mecz o podwyższonej skali ryzyka). Ilość ochrony fizycznej (policji, porządkowych i licencjonowanych pracowników ochrony) jest niejednokrotnie niewspółmierna do liczby widzów nie tylko tych, co przychodzą na mecz ale również potencjalnych widzów. W tym przypadku najwyższy wskaźnik ochrony do widzów mają: Polonia (9,64 %), Legia (7,65%) oraz GKS Katowice (0,72 %) w I Lidze MKS Mława (2,86 %), RKS Radomsko (5,66%) Świt Nowy Dwór Mazowiecki (4,54 %) oraz Górnik Polkowice (2,84 %) w II lidze. Najniższy natomiast wskaźnik: Wisła Kraków (5,3 %), Cracovia Kraków (5,9 %), Górnik Łęczna (5,22 %), Lech Poznań (5,36 %) i Groclin Grodzisk Wlkp. (5,74 %) w I lidze,

8 GKS Bełchatów (4, %), KSZO Ostrowiec Św. (5,97 %), Podbeskidzie BielskoBiała (6,7 %), Arka Gdynia (6,2 %), Widzew Łódź (6,25 %) i Korona Kielce (6,89 %) w II lidze. Wykorzystanie stadionu waha się od kilkunastu procent do ponad normatywny udział widzów. Kształtuje się on głównie w zależności od uzyskiwanych wyników sportowych. Najniższe wykorzystanie stadionu: Lech Poznań (32,6%), GKS Katowice (33,97%), Górnik Zabrze (36,93%) w I lidze, Ruch Chorzów (4,52%), RKS Radomsko (8,27%), ŁKS Łódź (9,8%), Górnik Polkowice (24,5%), Szczakowianka Jaworzno (26,98%) w II lidze. Kluby które w sposób optymalny wykorzystywały stadion to: Wisła Kraków (9,28%), Wisła Płock (8,9%), Górnik Łęczna (73,87%) w I lidze, Jagiellonia Białystok (84,69%), Korona Kielce (77,76%), Radomiak Radom (72,87%), Arka Gdynia (72,76%), Widzew Łódź (7,07%) w II lidze. W wielu przypadkach koszty organizacji meczów piłkarskich determinuje zbyt rozbudowana infrastruktura stadionowa obejmująca niejednokrotnie kilkuhektarowy kompleks sportowy, a brak jego podziału (strefowanie) wymaga ochrony całości obiektu. P o d s u m o w a n i e. Prowadzone od kilku lat działania prewencyjne przez Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich oraz represyjne przez Wydział Dyscypliny spowodowały iż w sezonie 2003/2004 poziom bezpieczeństwa został ustabilizowany, natomiast w sezonie 2004/2005 znacznie się poprawił. 2. Odnotowano znaczny spadek zdarzeń, szczególnie w kategoriach mających istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa i tak na 39 kategorii zdarzeń w 25 przypadków ilość zdarzeń wyraźnie zmalała, w 2 kategoriach nie odnotowano zmiana, natomiast w 2 kategoriach ilość zdarzeń wzrosła. 3. Analiza zebranych danych jednoznacznie wskazuje, że działania informacyjne należy zdecydowanie rozszerzyć na właścicieli stadionów. Wydaje się że możliwości w tym zakresie po stronie klubów są zdecydowanie bardziej ograniczone

9 W n i o s k i W celu zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich współdziałając w tym zakresie z Wydziałem Dyscypliny będzie realizował swoje zadania w zakresie. procesu licencyjnego a) konsekwentne egzekwowanie wymogów licencyjnych stawianych klubom uczestniczącym w rozgrywkach centralnych, b) koordynacja wdrażania ogólnopolskiego monitoringu (system elektronicznej identyfikacji kibiców) zorganizowanych grup kibiców jeżdżących ze swoimi drużynami na mecze wyjazdowe, c) w ramach programu licencyjnego stały nadzór nad prowadzonymi przez kluby pracami modernizacyjnymi stadionów, 2. zadań organizacyjnych: a) współpraca z Policją w zakresie tworzenia centralnej bazy kibiców, b) systematyczne mobilizowanie klubów I i II Ligi do egzekwowania wpisu chuliganów stadionowych do rejestru "Zakazu Stadionowego", c) mobilizowanie klubów I i II Ligi do podejmowania dialogu ze swoimi kibicami, d) zwoływanie okresowych spotkań (przynajmniej raz w miesiącu) członków Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Stadionach Piłkarskich w trakcie których należy dokonywać: oceny stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, wypracowywanie nowych strategii, rekomendowanie władzom Związku działań mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa, 3. zadań tworzenia rozwiązań prawnych a) inspirowanie przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na Stadionach Piłkarskich Związków Piłki Nożnej do realizacji jednolitej polityki bezpieczeństwa PZPN, b) współudział w opracowywaniu zasad bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich i wspieranie swoją działalnością Zarządu PZPN w tym zakresie, c) egzekwowanie przez osoby funkcyjne ze stron PZPN (obserwatorów i delegatów) wszystkich wymogów prawnych ustanowionych przez władze piłkarskie i samorządowe w zakresie bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej, d) Sprawdzanie realizacji wniosków z postępowań dyscyplinarnych za naruszenie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

10 4. zadań szkoleniowych: a) przy współpracy z Polska Konfederacją Sportu i Policją prowadzenie szkoleń służb porządkowych i spikerów, b) w porozumieniu z Policja prowadzenie szkoleń doszkalających dla kierowników ds. bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, c) wspólnie ze związkami piłkarskimi przygotowanie, wdrożenie i realizacja programu bezpieczny stadion dla kibiców wszystkich klas rozgrywkowych Opracowano: Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN Wydział Dyscypliny PZPN

11 RODZAJE ZAKŁÓCEŃ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WYSTĘPUJĄCE NA STADIONACH W ROZGRYWKACH I i II LIGI ORAZ MECZACH BARAŻOWYCH I PUCHARU POLSKI SEZONU 2004/2005 LP RODZAJE ZAKŁÓCEŃ I LIGA II LIGA PP M BAR. OGÓŁEM 2004/2005 SEZON 2003/2004 KLUBY. Niekontrolowane wtargnięcie kibiców na obiekt staranowanie ogrodzenia zewnętrznego obiektu. /2 2 / 3 6 I: Pogoń, Wisła K. po II: Widzew 2. Wtargnięcie kibiców na pole gry lub jego strefę, trybun, sektorów wydzielonych i innych pomieszczeń na obiekcie. 4/0 4 7/ I: Widzew 4, Legia 3, Dospel, Lech, Wisła K., Górnik Z., Polonia po 2, Odra II: ŁKS 5, Widzew 4, GKS B, Radomiak 2, Arka, Jagiellonia, Podbeskidzie, Świt, Korona, Mława, RKS Radomsko, KSZO, Zagłębie S po Bezprawne przyzwolenie organizatora na wniesienie i użycie środków pirotechnicznych i pirochemicznych oraz narzędzi walki broni serpentyn oraz innych przedmiotów zabronionych ustawą, regulaminem obiektu oraz wynikające z braku właściwej kontroli przy bramach. Bójki kibiców z policją, służbami porządkowymi pomiędzy sobą na terenie obiektu. Użycie i rzucenie środków pirotechnicznych, chemicznych w pole gry i jego strefę do sektorów powodując zagrożenie zdrowia, ograniczenie widoczności lub skażenie terenu. 23/2 35 /7 8 9/ /4 34 3/2 5 /4 25 / / / / / I: Cracovia, GKS Katowice, Legia 5, Wisła K., Pogoń po 4, Górnik Z.,Lech, WisłaP., Zagłębie po 2, Groclin, Odra, Amica, Polonia po II: Korona 6, GKS B, ŁKS, Radomiak, KSZO po 4, Widzew 3, Arka, Radomsko po 2, Jagiellonia, Kujawiak, Podbeskidzie, Szczakowianka, Zagłębie po PP:Warta Sieradz B: Unia Janikowo, Polonia Bytom po I: Cracovia 3, Pogoń 2, Lech, Górnik Z, Wisła K. po II: Arka, Jagiellonia, Widzew, Piast, GKS B po B:Unia J. Polonia B. Po I: Pogoń 6, Cracovia 5, GKS K., Legia po 4, wisła K. 3, WisłaP, Górnik Z, Zagłębie po 2, Amica, Lech, Polonia, Groclin, Odra po II: Korona 5, Radomiak 4, ŁKS, GKS B., Zagłębie po 3, KSZO, Widzew, Arka po 2, Jagiellonia PP: Warta Sieradz B: Unia Janikowo, Polonia B. po

12 Rzucanie w kierunku sędziów, zawodników, osób funkcyjnych, służb porządkowych, policji przedmiotami (siedziska, listwy ławek, butelki kamienie, śnieżki, kosze metalowe, serpentyny, kratki ściekowe metalowe, śnieżki.) Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na stadionie, obecność pijanych widzów na obiekcie. Wnoszenie oraz rozwieszanie transparentów, flag, wyrażanie haseł o wrogich treściach, podburzających, symboli faszystowskich, znaków anarchistycznych, antysemickich oraz treści chuligańskich, itp. Wzniecanie ognia, palenie szalików, flag o barwach klubowych, siedzisk, bufetów, sklepów, toalet TOYA, tworzenie zagrożeń pożarowych na obiekcie. Pogróżki, zastraszanie, wyzwiska przez kibiców, zawodników, sędziów, trenerów, osoby funkcyjne, działaczy oraz wobec siebie. Naruszenie nietykalności osobistej, obrażenia ciała sędziów, zawodników, trenerów, osób funkcyjnych przez kibiców na obiekcie sportowym. Uszkodzenie autokarów gości, pojazdów sędziów, osób delegowanych na zawody. Przerwy w grze spowodowane zakłóceniami porządku i bezpieczeństwa w strefie pola gry oraz na trybunach. 0/3 3 / 5/4 9 4/4 8 /6 5 2/ 3 / / min. /2 23 / / / / /9 3 / 2 6 4/4 8 / 36 4 / / 4 8 / / 2 9/ min. / 5 min. / min min min. I: GKS K., Legia po 3, Wisła P., Pogoń po 2, Górnik Ł, Lech, Cracovia po szt. II: ŁKS, Radomiak po 4, RKS Radomsko 3, Widzew, Korona, Mława po 2, Arka, Piast, Ruch, Zagłębie, GKS Bełchatów, KSZO po PP: Warta Sieradz B: Unia Janikowo, Polonia, Szczakowianka po I: II: ŁKS, Widzew, RKS Radomsko po PP: I: Wisła K. 5, Cracovia, Lech, Legia po 3, Pogoń 2, Amica, Groclin, Zagłębie po II: Korona 3, ŁKS, Radomiak, Widzew po 2, Podbeskidzie, Jagiellonia, Zagłębie po I: Legia, Wisła K. po 2, Cracovia, Lech, Polonia, Pogoń po II: ŁKS 3, Korona Widzew po 2, GKS B, Kujawiak, KSZO, Zagłębie, Jagiellonia, Radomiak po I: Wisła K. 6, GKS K. 4, Pogoń 2, Górnik Ł, Wisła P., Groclin, Legia po Kobiety: MUKS Praga II: Świt 5, ŁKS 4, Ruch, Korona po 2, Szczakowianka, Piast, Radomsko, Radomiak, Jagiellonia po PP: Warta Sieradz I: GKS K, Zagłębie, Kobiety MUKS Praga po II: Ruch I: Legia II: I:GKS K. (), Legia(3 (4,5 ), Górnik Ł.2 (3,5 ),Polonia 2 (3,45 ), Zagłębie 2 (3 ), Wisła K. (4,5 ), Górnik Z. ( ), Lech (0,5) II: Radomiak 5(3,5 ), Mława3 (4,5 ), Arka 4 (6 ), ŁKS 3(6,5 ), GKS B. 2 (6 ), RKS Radomsko 3(3 ), KSZO 2 (,20 ), Widzew (7 ), Jagiellonia (2 ), Korona ( ), Piast ( ) PP: Warta Sieradz (5 ) B: Polonia B. (2,5), Unia Janikowo (0,45 )

13 Przerwane i zakończone zawody spowodowane chuligańskimi zakłóceniami porządku i bezpieczeństwa w strefie pola gry lub na trybunach. Przejawy rasistowskiego, antysemickiego prowokacyjnego zachowania publiczności wobec siebie, zawodników, sędziów, działaczy, osób funkcyjnych. Zablokowanie bram bezpieczeństwa ogrodzeń wewnętrznych flagami transparentami uniemożliwiając ich otwarcie. Interwencja policji, służb porządkowych użycie środków bezpośredniego przymusu wobec agresywnego zachowania kibiców, użycie: broni gładko lufowej, gazu obezwładniającego, armatki wodne, psów, itp. Niewłaściwa praca spikera, brak reakcji na agresywne wulgarne zachowania kibiców oraz negatywne zjawiska prowokacyjny stronniczy komentarz. Dopuszczenie do pracy w roli spikera osobę bez licencji. Celowe opóźnianie rozpoczęcia, wznowienia gry, niestawienie się zespołu na boisku w określonym czasie. Opuszczanie strefy technicznej, negatywne zachowania w strefie technicznej zawodników osób funkcyjnych Prowokacyjne, podburzające zachowanie trenerów, zawodników, działaczy, osób funkcyjnych wobec sędziów, publiczności oraz wobec siebie. Wtargnięcie trenerów, zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych na płytę boiska. Usunięcie z ławki rezerwowych trenerów, zawodników, osoby funkcyjne za zachowania niezgodne z przepisami gry w piłkę nożną. / 2/9 4 / 2/7 9 3/2 5 / /2 4 3/ 3 0/4 4 / 2 / / 2 8/2 6 / /7 28 5/3 8 /2 2 4/ 4 2/ 3 2/4 6 4/3 7 / 2 / / / / / 2 4 / 43 0 / / I: GKS Katowice II: Kujawiak I: Legia2, Cracovia, GKS K., Górnik Z., Lech, POlonia, Wisła P. Wisła K. Pogoń po Kobiety: MUKS Praga II: Korona, ŁKS po 5, Radomia 4, Ruch, Świt, Zagłębie po 3, Widzew, KSZO po 2, Szczakowianka, Piast po PP: Warta Sieradz B: Szczakowianka I: II: I: Wisłą K., Górnik Z.po 2, Cracovia, GKS K, Lech,Legia, Pogoń po II. ŁKS, Radomia po 5, Jagiellonia, Korona, Widzew, KSZO, Piast Arka, Podbeskidzie po. B: Unia Janikowo I: Pogoń 2, GKS K., Cracovia, Polonia po II: Piast 3, GKS B. Korona, ŁkS, Ruch, Szczakowianka po I: Polonia, WisłaP. Do II: Kujawiak, ŁKS, Ruch, KSZO po I: Dospel, Legia, Świt, Wisła K. po II: PP: Flota I: Cracovia, GKS K, Pogoń po II: Świt 2, Radomsko I: GKS K. 3, Amica, Cracovia, Pogoń po 2, Lech, Górnik Z, Wisła K. Zagłębie, MUKS Praga II: ŁKS 3, GKS B. Ruch, Świt, Widzew po 2, Kujawiak, Jagiellonia, Korona, Radomsko KSZO po B: Szczakowianka I: Pogoń, Górnik Ł po II: Świt 3, KSZO 2, GKS B. Korona po I: GKS K. II: Świt 2

14 Przebywanie osób nieuprawnionych na ławce rezerwowych. Niesportowe zachowanie zawodników w trakcie i po zawodach, związane z bezpieczeństwem (opuszczanie pola gry, podbieganie do sektorów, poklepywanie, dewastacja szatni, itp.) Opóźnianie zejścia z boiska zawodników/ pożegnania z kibicami, udzielania wywiadów, rozbiegania, itp. Organizacyjne zaniedbania w przygotowaniu do zawodów w trakcie i po zawodach wynikające z działań organizatora zawodów. Organizacyjne zaniedbania osób funkcyjnych związane z zawodami. Naganna praca służb porządkowych, ochrony przy bramach (brak kontroli) oraz wewnątrz obiektu (brak obserwacji sektorów), bierna postawa w trakcie zdarzeń, brak weryfikacji wywieszanych transparentów. Nieszczęśliwe wypadki na stadionie z udziałem kibiców, osób funkcyjnych, policji, służb porządkowych. Nieobecność osób funkcyjnych na odprawie przed i po meczowe, z udziałem delegata obserwatora lub nieobecność trenera na konferencji prasowej. / 3/2 5 2/ 2 5/2 7 /6 6 3/2 52 / 2 / 7/4 / 5/6 2 6/4 0 27/ / 3 2/ 3 / / / / / / / / I: Pogoń II: I: Wisła K. 2, GKS K., Pogoń po Kobiety: MUKS Praga II: ŁKS, Korona, Ruch po 2, GKS B., Kujawiak, Jagiellonia, KSZO, Widzew po po B: Szczakowianka I: Pogoń, Wisła K. po II: Korona I: Cracovia, Górnik Z po 2, Legia, GKS K. po Kobiety: MUKS Praga II: Korona 6, ŁKS, Radomiak, Zagłębie po 2, GKS B, Jagiellonia, Piast, Kujawiak, Ruch, Świt, Widzew po PP: Warta Sieradz I: Cracovia 2, Groclin, Legia, Polonia, Wisła K. po II: Korona 4, ŁKS 2, Ruch, Szczakowianka, GKS B, Kujawiak po PP: Warta Sieradz I: Wisła K. 0, GKS K. Legia, Pogoń po 6, Cracovia, Lech po 4 Wisła P., Górnik Z. po 3, Zagłębie, Amica, Groclin po 2, Odra Kobiety: MUKS Praga po II: Korona 8, Radomia 6, Widzew, KSZO po 5, RKS Radomsko, GKS B. Kujawiak, Arka, Podbeskidzie, Jagiellonia po 2, Piast, Ruch, Świt po PP:Warta Sieradz B: Polonia Bytom I: Pogoń 2 II: Radomiak, Widzew, Zagłębie po B:Polonia Bytom I: II: ŁKS 2, Świt,

15 Wpuszczenie kibiców na obiekt ponad dopuszczalną pojemność stadionu lub sektora wydzielonego. Wpuszczenie grup zorganizowanych kibiców bez listy lub doładowanych kart chipowych Wpuszczanie grupy zorganizowanych kibiców na mecze objęte zakazem udziału w zawodach wyjazdowych, decyzją organów dyscyplinarnych. Dewastacja obiektu i jego urządzeń przez kibiców gości gospodarzy Wniesienie wwiezienie środków pirotechnicznych lub innych przedmiotów zakazanych regulaminem, ustawą i przekazanie kibicom lub zawodnikom na stadionie Fałszywy alarm zagrożenia bombowego lub innych zagrożeń przed, w trakcie lub po zawodach. Dokonanie kradzieży z bufetów sektorowych, ławek rezerwowych lub innych pomieszczeń obiektu OGÓŁEM SEZON 2004/2005 SEZON 2003/2004 / / I: Odra II: Korona, Zagłębie po 2/ 3 /3 4 / 7 nie klasyfiko wano I: Legia, Wisła K., Odra po II: Korona, Kujawiak, Widzew, Podbeskidzie po / 3 I: II: Korona /4 5 / I: Wisła K, Pogoń po 2, Legia II: Widzew 4, ŁKS 3, Radomia, Jagiellonia po 2, Zagłębie, Korona po / 3 I: II: / I: II: / / 2 4 I: Legia flagi klubu II: ŁKS flagi klubu 304/ /344 9/40 6/

16 ILOŚĆI I RODZAJE ZDARZEŃ W MECZACH I i II LIGI, MECZACH PUCHARU POLSKI I MECZY BARAŻOWYCH W SEZONIE 2004/2005 I LIGA II LIGA Pogoń 48 Korona Kolpor Wisła Kraków 44 2 ŁKS 57 3 GKS Katowice 4 3 Radomiak 42 4 Legia 36 4 Widzew 38 5 Cracovia 33 5 GKS Bełchatów 27 6 Lech 9 6 KSZO 24 7 Wisła Płock 5 7 Świt 2 8 Górnik Zabrze 7 8 Zagłębie Sosnow 2 9 Zagłębie Lub. 9 Jagiellonia 20 0 Polonia 0 0 Radomsko 8 Amica 7 Ruch 6 2 Groclin 7 2 Piast 3 3 Odra 5 3 Arka 3 4 Górnik Ł 5 4 Kujawiak 0 5 Mława 9 6 Podbeskidzie 6 7 Szczakowianka 5 8 Górnik Polkow. RAZEM Puchar Polski Mecze Barażowe. Warta Sieradz 9. Polonia Bytom 7 2. Unia Janikowo 5 3. Szczakowianka 4 OGÓŁEM ZDARZEŃ Uwaga: bez zdarzenia Górnik Polkowice

17 RODZAJE I KARY STOSOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DYSCYPLINY PZPN ZA ZDARZENIA NA STADIONACH I i II LIGI, PUCHARU POLSKI, MECZACH BARAŻOWYCH W SEZONIE 2004/2005 KLUBY RODZAJE KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH I LIGA II LIGA Puchar Polski Mecze barażowe Sezon 2004/2005 Kluby. Zamknięcie całego stadionu 8 GKS Katowice(6mcy) 2. Zamknięcie części stadionu lub ograniczenie udziału publiczności na stadionie GKS Katowice, Polonia, Radomiak, Widzew 3. Kara pieniężna I Pogoń 0, Wisła K. 8, Cracovia, GKS K. Lech Poznań, Legia po 6, Zagłębie 3, Amica, Górnik po 2, Wisła Pł II: Korona 9, ŁKS 6, GKS B., Radomiak, Świt, Widzew PO: 4, Radomsko, Ruch 3, Arka, Kujawiak, KSZO 4. Kara walkoweru 3:0 6. Dyskwalifikacja 2 4 Podbeskidzie 2, Jagiellonia, Mława, Zagłębie, MUKS Praga, Warta Sieradz 7. Pozbawienie Funkcji Kapitana 3 8. Zakaz uczestnictwa grupy zorganizowanej w meczach wyjazdowych I: Legia, Wisła K. Pogoń po II: ŁKS 4, Jagiellonia, Zagłębie po 2, Radomiak, Widzew po 9. Nagana 0. Upomnienie 3. Rozmowa ostrzegawcza Pismo ostrzegawcze Zapis w rejestrze kar O G Ó Ł E M KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINUJĄCYCH

18 Pierwsza liga jesień 2004 ilość widzów służby porzadkowe fair play lp Klub ogółem goście średnie policja fma ochr. Klubowe ogółem średnie widzów do ochrony wyk. Stadionu gosp. goście Amica Wronki ,5% 35,2% 7,35 8,38 2 Cracovia Kraków ,% 77,% 8,25 7,73 3 Dospel Katowice ,8% 42,5% 8,34 7,2 4 Górnik Łęczna ,9% 69,9% 7,92 7,76 5 Górnik Zabrze ,3% 40,3% 8,34 7,2 6 Groclin Grodzisk Wlkp ,4% 60,4% 7,70 6,79 7 Lech Poznań ,5% 37,8% 7,80 7,94 8 Legia Warszawa ,5% 47,2% 7,90 7,53 9 Odra Wodzisław ,8% 47,2% 8,3 7,89 0 Pogoń Szczecin ,9% 55,4% 7,64 7,5 Polonia Warszawa ,0% 65,7% 7,04 7,0 2 Wisłą Kraków ,6% 93,6% 8,4 8,2 3 Wisła Płock ,2% 65,7% 7,72 6,95 4 Zagłębie Lubin ,0% 72,% 8,04 7,3 Ogółem ,00 7,96% 57,86% 7,88 7,50

19 Pierwsza liga wiosna 2005 ilość widzów służby porządkowe fair play lp Klub ogółem goście średnie policja fma ochr. Klubowe ogółem średnie widzów do ochrony wyk. Stadionu gosp. goście Amica Wronki ,5% 55,6% 7,9 7,24 2 Cracovia Kraków ,2% 54,8% 7,74 7,36 3 Dospel Katowice ,7% 25,5% 7,73 7,45 4 Górnik Łęczna ,6% 77,9% 8,06 8,3 5 Górnik Zabrze ,4% 33,6% 7,73 7,45 6 Groclin Grodzisk Wlkp ,% 62,5% 7,3 7,47 7 Lech Poznań ,2% 26,5% 7,52 7,62 8 Legia Warszawa ,8% 49,5% 7,78 7,36 9 Odra Wodzisław ,3% 37,2% 7,59 7,53 0 Pogoń Szczecin ,4% 32,2% 7,4 7,39 Polonia Warszawa ,2% 56,2% 7,40 7,25 2 Wisłą Kraków ,7% 89,0% 7,72 7,73 3 Wisła Płock ,5% 96,7% 7,55 7,57 4 Zagłębie Lubin ,6% 47,5% 7,65 7,59 Ogółem ,95% 53,9% 7,60 7,5

20 Pierwsza liga zestawienie rundy ilość widzów służby porządkowe fair play lp Klub ogółem goście średnie policja fma ochr. Klubowe ogółem średnie widzów do ochrony wyk. Stadionu gosp. goście Amica Wronki ,52% 45,36% 7,27 7,8 2 Cracovia Kraków ,9% 65,95% 8,00 7,54 3 Dospel Katowice ,72% 33,97% 8,04 7,33 4 Górnik Łęczna ,22% 73,87% 7,99 7,94 5 Górnik Zabrze ,36% 36,93% 8,04 7,33 6 Groclin Grodzisk Wlkp ,74% 6,46% 7,5 7,3 7 Lech Poznań ,36% 32,6% 7,66 7,78 8 Legia Warszawa ,65% 48,36% 7,84 7,45 9 Odra Wodzisław ,04% 42,2% 7,86 7,7 0 Pogoń Szczecin ,4% 43,83% 7,53 7,27 Polonia Warszawa ,64% 60,97% 7,22 7,3 2 Wisłą Kraków ,3% 9,28% 7,93 7,93 3 Wisła Płock ,35% 8,9% 7,64 7,26 4 Zagłębie Lubin ,30% 59,79% 7,84 7,45 0 Ogółem ,45% 55,52% 7,74 7,50

21 Druga liga jesień 2004 ilość widzów służby porządkowe fair play Lp Klub ogółem goście średnie policja fma ochr. klubowe ogółem średnie widzów do ochrony wyk. Stadionu gosp. goście Arka Gdynia ,77% 56,95% 8,25 7, 2 GKS Bełchatow ,38% 57,74% 7,97 7,27 3 Górnik Polkowice ,50% 33,43% 7,94 7,02 Jagiellonia Białystok ,59% 77,63% 8,28 7, Korona Kielce ,47% 76,35% 7,9 7,69 Kujawiak Włocławek ,25% 50,95% 7,8 7, ŁKS Łódż ,98% 23,80% 7,50 7,6 8 MKS Mława ,48% 6,99% 7,73 7,64 9 Piast Gliwice ,25% 55,52% 7,67 7,34 0 Podbeskidzie BBa ,53% 72,57% 7,96 7,56 Radomiak Radom ,02% 59,33% 7,63 6,88 2 RKS Radomsko ,02% 25,82% 7,89 8,25 3 Ruch Chorzów ,96%,92% 7,35 7,82 4 Stasiak KSZO ,00% 57,04% 7,90 7,2 5 Szczakowianka J ,7% 30,34% 7,63 7,38 6 Świt NDM ,98% 33,42% 7,63 7,39 7 Widzew Łódż ,49% 67,38% 7,50 6,88 8 Zagłębie Sosnowiec ,22% 50,56% 7,69 6,84 Ogółem ,67% 50,5% 7,79 7,35

22 Druga liga wiosna 2005 ilość widzów służby porządkowe fair play Lp Klub ogółem goście średnie policja fma ochr. klubowe ogółem średnie widzów do ochrony wyk. Stadionu gosp. goście Arka Gdynia ,65% 88,57% 8,3 7,99 2 GKS Bełchatow ,83% 44,54% 7,4 8,06 3 Górnik Polkowice ,8% 5,58% 7,6 7,22 Jagiellonia Białystok ,35% 9,75% 7,96 7, Korona Kielce ,32% 79,7% 7,67 7,5 Kujawiak Włocławek ,05% 43,6% 7,52 7, ŁKS Łódż ,85% 4,55% 7,77 7,7 8 MKS Mława ,24% 38,56% 7,83 7,99 9 Piast Gliwice ,62% 47,50% 7,46 7,74 0 Podbeskidzie BBa ,8% 60,25% 7,5 7,2 Radomiak Radom ,75% 86,40% 7,62 7,43 2 RKS Radomsko ,29% 0,72% 7,87 7,99 3 Ruch Chorzów ,5% 7,3% 7,3 7,29 4 Stasiak KSZO ,93% 39,84% 7,70 7,57 5 Szczakowianka J ,43% 23,62% 7,75 7,52 6 Świt NDM ,0% 35,22% 7,76 7,57 7 Widzew Łódż ,0% 74,77% 7,72 7,66 8 Zagłębie Sosnowiec ,5% 52,40% 7,85 8,03 Ogółem ,69% 47,98% 7,68 7,65

23 Zestawienie rundy ilość widzów służby porządkowe fair play lp Klub ogółem goście średnie policja fma ochr. klubowe ogółem średnie widzów do ochrony wyk. Stadionu gosp. goście Arka Gdynia ,2% 72,76% 8,9 7,55 2 GKS Bełchatow ,% 5,4% 7,56 7,66 3 Górnik Polkowice ,84% 24,5% 7,78 7,2 Jagiellonia Białystok ,97% 84,69% 8,2 7, Korona Kielce ,89% 77,76% 7,79 7,60 Kujawiak Włocławek ,65% 47,05% 7,66 7, ŁKS Łódż ,92% 9,8% 7,63 7,44 8 MKS Mława ,86% 50,27% 7,78 7,82 9 Piast Gliwice ,93% 5,5% 7,56 7,54 0 Podbeskidzie BBa ,7% 66,4% 7,74 7,34 Radomiak Radom ,88% 72,87% 7,62 7,5 2 RKS Radomsko ,66% 8,27% 7,88 8,2 3 Ruch Chorzów ,74% 4,52% 7,33 7,56 4 Stasiak KSZO ,97% 48,44% 7,80 7,34 5 Szczakowianka J ,30% 26,98% 7,69 7,45 6 Świt NDM ,54% 34,32% 7,69 7,48 7 Widzew Łódż ,25% 7,07% 7,6 7,27 8 Zagłębie Sosnowiec ,37% 5,48% 7,77 7,44 Ogółem ,68% 49,07% 7,73 7,50

24 Pojemność stadionów I Ligi Amica Cracovia GKS Katovice Górnik Łęczna 7.00 Górnik Zabrze Groclin Grodzisk Wlkp Lech Poznań Legia Odra Pogoń Polonia Wisła Kraków Wisła Płock Zagłębie Lubin Pojemność stadionów II Ligi Arka Gdynia GKS Bełchatów Górnik Polkowice Jagiellonia Korona Kujawiak ŁKS Mława Piast Podbeskidzie Radomiak Radomsko Ruch Chorzów Stasiak KSZO Szczakowianka Świt Nowy Dwór Widzew Zagłębie 6.000

Podstawa prawna działania.

Podstawa prawna działania. Raport o stanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich I Ligi/Orange Ekstraklasy i II Ligi w sezonie rozgrywkowym 2005/2006 jest jedenastym sporządzanym corocznie na ten temat opracowaniem. Dokument ten

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich za sezon 2007/2008

Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich za sezon 2007/2008 Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich za sezon 2007/2008 I. Sezon piłkarski 2007/2008 bezpieczeństwo na stadionach w ocenie Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. IMPREZ SPORTOWYCH

KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. IMPREZ SPORTOWYCH KRAJOWY PUNKT INFORMACYJNY DS. IMPREZ SPORTOWYCH Źródło: http://www.kpk.policja.gov.pl/kpk/aktualnosci/33,terminarz-rundy-jesiennej-2-ligi.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 09:36 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach za sezon 2006/2007

Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach za sezon 2006/2007 Raport o stanie bezpieczeństwa na stadionach za sezon 2006/2007 I. Sezon 2006/2007 kwestie bezpieczeństwa w ocenie Ekstraklasy SA i Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA MAŁOPOLSKO-ŚWIĘTOKRZYSKA 2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego z 3. Zespoły 4. Data 5. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH ZA SEZON 2008/2009

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH ZA SEZON 2008/2009 RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH ZA SEZON 2008/2009 2 I. Sezon piłkarski 2008/2009 bezpieczeństwo na stadionach w ocenie Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

Raport Zbiorczy SLO EKSTRAKLASA 2016/2017

Raport Zbiorczy SLO EKSTRAKLASA 2016/2017 Raport Zbiorczy SLO EKSTRAKLASA 26/27 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU Statystyka wykonanych raportów 3 I. Informacje ogólne 4 II. Ocena organizacji meczu 5 III. Obsługa kibiców gości 6 Przyczyny braku zorg.

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie oficjalnych stron internetowych polskich klubów piłkarskich

Pozycjonowanie oficjalnych stron internetowych polskich klubów piłkarskich FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION Sierpień 2007 Pozycjonowanie oficjalnych stron internetowych polskich klubów piłkarskich Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN 1. Delegata do reprezentowania Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na zawody wyznacza Przewodniczący Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. 2. Delegat

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH W SEZONIE 2010/2011

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH W SEZONIE 2010/2011 RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH W SEZONIE 2010/2011 Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej Ekstraklasa S.A. Opracował zespół redakcyjny

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Terminarz na sezon 2014/2015 (zaznaczono główny termin sobotni) 1 kolejka 19 lipca

Terminarz na sezon 2014/2015 (zaznaczono główny termin sobotni) 1 kolejka 19 lipca Terminarz na sezon 2014/2015 (zaznaczono główny termin sobotni) 1 kolejka 19 lipca Lech Poznań - Piast Gliwice Legia Warszawa - GKS Bełchatów Górnik Zabrze Cracovia Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów

Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów Sprawy licencji klubowych i organizacji meczów Organizacja meczów piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa powszechnego i przepisami PZPN REGULAMIN MECZU PIŁKI NOŻNEJ 1. Regulamin 2. Odmowa wstępu 3. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WYSTĘPÓW PODBESKIDZIA BIELSKO-BIAŁA W 2 LIDZE (Stan na 1 Lipca 2007)

HISTORIA WYSTĘPÓW PODBESKIDZIA BIELSKO-BIAŁA W 2 LIDZE (Stan na 1 Lipca 2007) HISTORIA WYSTĘPÓW PODBESKIDZIA BIELSKO-BIAŁA W 2 LIDZE (Stan na 1 Lipca 2007) 2 liga sezon 2002/2003 Nazwa Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki 1. Górnik 34 76 23 7 4 60-20 Polkowice 2. Świt Nowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH W SEZONIE 2011/2012. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH W SEZONIE 2011/2012. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH W SEZONIE 2011/2012 Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Polskiego Związku Piłki Nożnej Opracował zespół redakcyjny pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY SLO 1 LIGA 2016/2017

RAPORT ZBIORCZY SLO 1 LIGA 2016/2017 RAPORT ZBIORCZY SLO LIGA 26/27 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU Statystyka wykonanych raportów 3 I. Informacje ogólne 4 II. Ocena organizacji meczu 5 III. Obsługa kibiców gości 6 Przyczyny braku zorg. grupy kibiców

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PZPN EKSTRAKLASA I LIGA II LIGA PUCHAR POLSKI SUPERPUCHAR

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PZPN EKSTRAKLASA I LIGA II LIGA PUCHAR POLSKI SUPERPUCHAR Strona 1 z 7 (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa EKSTRAKLASA I LIGA II LIGA PUCHAR POLSKI SUPERPUCHAR 2. Osoba wypełniająca raport Delegat Obserwator pełniący funkcję

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO III LIGI

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO III LIGI Strona 1 z 7 (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA 2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego z 3. Zespoły 4. Data 5. Godzina rozpoczęcia meczu 6. Godzina udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu września 2011 r.

Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu września 2011 r. Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2011 20 września 2011 r. Wpływy do klubowych kas w 2010 roku 383,6 mln zł łączne przychody klubów Ekstraklasy w 2010 roku 22% - stopa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013

REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013 REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013 1. 1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych: 1) nagana, 2) kara pieniężna, 3) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia osoby uczestniczącej

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ORGANIZACJI IMPREZ, BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY

DEPARTAMENT ORGANIZACJI IMPREZ, BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY Warsztaty Strona tytułowa proces podejmowania decyzji Warszawa-Rembertów, 18-19 sierpnia 2015 r. Warsztaty dla Dyrektorów / Kierowników ds. Bezpieczeństwa PROCES UZGODNIENIA PROJEKTU przez Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr V/98 z 26.05.2014 r. zm.u nr VI/113 z 24.06.2014 r. zm.u.nr VIII/129 z 14.07.2015 r. Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

Leszno Zobowiązuje się sędziów, obserwatorów oraz delegatów o odnotowaniu w załączniku lub w sporządzonym raporcie w/w dokumentów.

Leszno Zobowiązuje się sędziów, obserwatorów oraz delegatów o odnotowaniu w załączniku lub w sporządzonym raporcie w/w dokumentów. Leszno 10.12.2013 Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach sportowych OZPN w Lesznie przypomina klubom Kl. O, A, B, aby w szatni dla sędziów znajdowała się teczka z dokumentami ksero dokumentów. 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN Podsumowanie rundy wiosennej sezonu 2012/13

Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN Podsumowanie rundy wiosennej sezonu 2012/13 1 Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN SPIS TREŚCI Kliknij, aby natychmiast przejść do danego zagadnienia Raportu 3 5 WPROWADZENIE 24 6 OBSŁUGA FREKWENCJA SZCZEBEL

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach województwa mazowieckiego podczas rundy jesiennej 2012 r.

REKOMENDACJE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach województwa mazowieckiego podczas rundy jesiennej 2012 r. REKOMENDACJE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w zakresie poprawy bezpieczeństwa na stadionach województwa mazowieckiego podczas rundy jesiennej 2012 r. Warszawa, 12 lipca 2012 r. 1 1. Kontynuowanie i zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN Sezon 2013/14

Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN Sezon 2013/14 1 SPIS TREŚCI Kliknij na zdjęcie, aby bezpośrednio przejść do danego obszaru Raportu 3 5 6 16 WPROWADZENIE SZCZEBEL CENTRALNY FREKWENCJA INFRASTRUKTURA 40 63 70 ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWO ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu) Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN - Sezon 2014/15

Organizacja i stan bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN - Sezon 2014/15 1 Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprezentować raport dotyczący organizacji i bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich szczebla centralnego w Polsce za sezon 2014/15. W przedstawionej formie jest to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz rozporządzeń Ministra MSWIA postanawia

Bardziej szczegółowo

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION październik - listopad 2007 Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego

Bardziej szczegółowo

I. Działania w związku z masową imprezą sportową - meczem piłki nożnej

I. Działania w związku z masową imprezą sportową - meczem piłki nożnej LISTA KONTROLNA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WYKONANIA PRZEZ PODMIOTY POZAPOLICYJNE W ZWIĄZKU Z BEZPIECZEŃSTWEM MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ I. Działania w związku z masową imprezą sportową - meczem piłki nożnej I.1. przed

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej R E G U L A M I N Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej 1 Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych (dalej Wydział) jest organem wykonawczym Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2016/2017: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

, Pol Polonia Bytom Pogoń Szczecin 03: , Pol Gwardia Warszawa Łódzki KS 02:02

, Pol Polonia Bytom Pogoń Szczecin 03: , Pol Gwardia Warszawa Łódzki KS 02:02 Pologne 1978 79 343414 141412 01 Pol Pogoń Szczecin Łódzki KS 01:01 212123 412332 01 Pol Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 00:00 143432 01 Pol Gwardia Warszawa Lech Poznań 01:01 144141 01 Pol GKS Katowice

Bardziej szczegółowo

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2015/2016: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) Rozdział I. Sankcje orzekane przez Komisję ds. Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Terminarz rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2016/2017

Terminarz rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2016/2017 1 2016-07-16 Wisła Kraków Pogoń Szczecin 1 2016-07-16 Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 1 2016-07-16 Ruch Chorzów Górnik Łęczna 1 2016-07-16 Śląsk Wrocław Lech Poznań 1 2016-07-16 Bruk-Bet Termalica

Bardziej szczegółowo

Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011

Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011 Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku maj 2011 Warszawa 13 czerwca 2011 1 7 Raport aktywności kibiców ekstraklasy na Facebooku Lech Poznań mistrzem Polski! Kolejorz jest bezkonkurencyjny w

Bardziej szczegółowo

Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2009/2010

Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2009/2010 Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2009/2010 Zaproszenie Szanowni Państwo Już 29 lipca ruszy nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Wszystkie mecze całego sezonu 2009/2010 pokaże na żywo Telewizja Canal+

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA Załącznik do Uchwały Nr 5/2016 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 30.06.2016 r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA MECZACH PIŁKARSKICH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA MECZACH PIŁKARSKICH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA MECZACH PIŁKARSKICH POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW Organizator zawodów jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KLUBAMI PIERWSZEJ I DRUGIEJ LIGI POLSKIEJ NA PODSTAWIE DANYCH UZYSKANYCH Z OFICJALNYCH STRON KLUBÓW

ZESTAWIENIE PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KLUBAMI PIERWSZEJ I DRUGIEJ LIGI POLSKIEJ NA PODSTAWIE DANYCH UZYSKANYCH Z OFICJALNYCH STRON KLUBÓW ZESTAWIENIE PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KLUBAMI PIERWSZEJ I DRUGIEJ LIGI POLSKIEJ NA PODSTAWIE DANYCH UZYSKANYCH Z OFICJALNYCH STRON KLUBÓW Adam Supranowicz 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Wprowadzenie 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia r.

Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia r. Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia 23.02.2016r. REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15. RAPORT 10 lutego 2015 r.

Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15. RAPORT 10 lutego 2015 r. Bezpieczeństwo na meczach Ekstraklasy w sezonie 2014/15 RAPORT 10 lutego 2015 r. Agenda Wprowadzenie Metodologia Bezpieczeństwo w statystyce Zamykanie stadionów przez wojewodów Wnioski i rekomendacje Dyskusja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne w dniu meczu (SPO)

Spotkanie organizacyjne w dniu meczu (SPO) Strona 1 z 6 Spotkanie organizacyjne w dniu meczu (SPO) I LIGA II LIGA PUCHAR POLSKI Gospodarze Goście Stadion/Miejsce zawodów Data Godzina meczu Godzina udostępnienia stadionu dla publiczności Imię i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY SLO 2 LIGA 2016/2017

RAPORT ZBIORCZY SLO 2 LIGA 2016/2017 RAPORT ZBIORCZY SLO 2 LIGA 216/217 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU Statystyka wykonanych raportów 3 I. Informacje ogólne 4 II. Ocena organizacji meczu 5 III. Obsługa kibiców gości 6 Przyczyny braku zorg. grupy

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie punktu medycznego: Tablica 70cm.x 70cm. biały krzyż na zielonym tle.

Oznakowanie punktu medycznego: Tablica 70cm.x 70cm. biały krzyż na zielonym tle. Leszno 11.07.2013 Zalecenia Wydziału Bezpieczeństwa dla Klubów Zrzeszonych w OZPN Leszno Leon Bielski Damian Kawa Przewodniczący Wydziału Sekretarz Wydziału Na podstawie dokonanych przeglądów obiektów

Bardziej szczegółowo

DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014. Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY

DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014. Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014 Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY 1 To już 6 lat 2 Potwittujmy o raporcie @_Ekstraklasa_ @Polsport @EY_Poland #PiłkaToBiznes

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Zasady ogólne 1. Obowiązkiem sędziów, obserwatorów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-69-06 Druk nr 638 Warszawa, 29 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA MECZOWEGO SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE

HARMONOGRAM DNIA MECZOWEGO SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY ZAWODY:... vs. DATA: 15-03-2015 SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE Niniejsze opracowanie ma charakter przykładowego narzędzia, którym może posługiwać się

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla delegata III ligi łódzko mazowieckiej i IV ligi łódzkiej w zakresie pełnionej funkcji i wypełniania dokumentacji meczowej

Wytyczne dla delegata III ligi łódzko mazowieckiej i IV ligi łódzkiej w zakresie pełnionej funkcji i wypełniania dokumentacji meczowej Wstęp. Wytyczne dla delegata III ligi łódzko mazowieckiej i IV ligi łódzkiej w zakresie pełnionej funkcji i wypełniania dokumentacji meczowej Wydział d/s bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich ŁZPN przedstawia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Bezpieczeństwo imprez masowych w 2004 roku. KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Główny Sztab Policji

RAPORT. Bezpieczeństwo imprez masowych w 2004 roku. KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Główny Sztab Policji RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2004 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Główny Sztab Policji WSTĘP W 2004 roku znowelizowana została ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ale na efekt tych zmian będziemy

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 29/2016

KOMUNIKAT Nr 29/2016 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji

Stopień imię nazwisko policjanta sporządzającego listę...np. Dowódca akcji/operacji LP. A LISTA KONTROLNA WYKONANYCH CZYNNOŚCI W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ MASOWĄ/ NIE MASOWĄ (MECZEM PIŁKI NOŻNEJ) POMIĘDZY DRUŻYNAMI... ROZGRYWANYM W DNIU... O GODZ.... WYKONANE CZYNNOŚCI CZYNNOŚCI WYKONANE PRZED

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Uchwała Zarządu Korona S.A. Kielce Nr 05/12/2010 z dnia 20.12.2010 r. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych. o przyznanie licencji dla klubu

WNIOSEK. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych. o przyznanie licencji dla klubu Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Pologne :02 00:00 03:00 01:01 00:02 02:03 03:00 01:01 01:03 01:01 02:00 04:02 01:02 00:00 00:02 00:01 01:01 01:02 03:01 00:00 01:01 01:00

Pologne :02 00:00 03:00 01:01 00:02 02:03 03:00 01:01 01:03 01:01 02:00 04:02 01:02 00:00 00:02 00:01 01:01 01:02 03:01 00:00 01:01 01:00 Pologne 1975 76 430323 434343 01 Pol Śląsk Wrocław ROW Rybnik 02:02 430321 01 Pol Stal Rzeszów Szombierki Bytom 00:00 0,11214 102343 01 Pol Ruch Chorzów Górnik Zabrze 03:00 252341 123234 01 Pol GKS Tychy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1919 CZŁONEK FIFA I UEFA ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel:+ 48 22 55 12 300, fax: + 48 22 55 12 240, www.pzpn.pl, e-mail: pzpn@pzpn.pl,nip:526-17-27-123 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA stadionie RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. przy Al. Piłsudskiego 138/140 w Łodzi 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA stadionie RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. przy Al. Piłsudskiego 138/140 w Łodzi 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA stadionie RTS WIDZEW ŁÓDŹ S.A. przy Al. Piłsudskiego 138/140 w Łodzi 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin został opracowaniu w oparciu o przepisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. Mecze piłki nożnej BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH Mecze piłki nożnej DEFINICJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Ustawy: pod pojęciem meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy REGULAMIN został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały nr II/27 z

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ O Puchar Prezesa POZPN Młodzik U , niedziela, boisko pod balonem, stadion Wisły Płock

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ O Puchar Prezesa POZPN Młodzik U , niedziela, boisko pod balonem, stadion Wisły Płock 26.11.2017, niedziela, boisko pod balonem, stadion Wisły Płock Grupa A L.p. Nazwa drużyny pkt. Bramki 1. SSM I Wisła Płock 2. Delta I Słupno 3. Stegny Wyszogród 4. SSM II Wisła Płock 5. Błękitni Gąbin

Bardziej szczegółowo

Problematyka wypełniania sprawozdań

Problematyka wypełniania sprawozdań Tarnów, 22/03/2013 Problematyka wypełniania sprawozdań Michał Górka KS TARNÓW Sprawozdanie a Przepisy Gry Postanowienia PZPN art.5 str.141 15. Po każdych zawodach sędzia jest zobowiązany do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA MECZACH EKSTRAKLASY W SEZONIE 2014/15. Warszawa, 11 czerwca 2015

BEZPIECZEŃSTWO NA MECZACH EKSTRAKLASY W SEZONIE 2014/15. Warszawa, 11 czerwca 2015 BEZPIECZEŃSTWO NA MECZACH EKSTRAKLASY W SEZONIE 2014/15 Warszawa, 11 czerwca 2015 Spis treści NINIEJSZY RAPORT STANOWI PODSUMOWANIE SEZONU 2014/15 EKSTRAKLASY POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 17/2017/KD

KOMUNIKAT nr 17/2017/KD Podokręg Piłki Nożnej Kraków Komisja Dyscypliny 31-216 Kraków ul. Solskiego 1 KOMUNIKAT nr 17/2017/KD z posiedzenia Komisji Dyscypliny PPN Kraków z dnia 29 sierpnia 2017 r ----------------------- Komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Kompleks Sportowo Rekreacyjny ul. 3 Maja 19a 14-100 Ostróda tel.: 661 122 140 REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r.

KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r. KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 167/Z/2014 z dnia 27.10.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne/narada w dniu meczu III liga

Spotkanie organizacyjne/narada w dniu meczu III liga Spotkanie organizacyjne/narada w dniu meczu III liga Gospodarze Goście Stadion/Miejsce zawodów Data Godzina meczu Godzina udostępnienia stadionu dla publiczności Imię i nazwisko Delegata: POUCZENIE Standardowy

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ U-10 O PUCHAR PREZESA POZPN. Turniej bez punktacji, bez klasyfikacji końcowej.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ U-10 O PUCHAR PREZESA POZPN. Turniej bez punktacji, bez klasyfikacji końcowej. 22.12.2017, piątek, boisko pod balonem, stadion Wisły Płock. Mecze trwają 1 x 12 minut bez zmiany stron. Turniej bez punktacji, bez klasyfikacji końcowej. W trakcie jednego meczu powinni zagrać wszyscy

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s.

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s. L.dz.292/2012 Lublin, dnia 26.06.2012 r. Kluby LZPN Szkoleniowcy drużyn klubowych Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ -00 TARNÓW, UL. BOYA ŻELEŃSKIEGO A TEL./AX 7 8 SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO Z ZAWODÓW PIŁKI NOŻNEJ IV liga gr. Klasa Okręgowa gr. Klasa A gr Klasa B gr Juniorzy gr Trampkarze.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje o imprezie masowej:

I. Informacje o imprezie masowej: Łódź, dnia KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ŁODZI Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 611, 628, 829 z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ U-9 O PUCHAR PREZESA POZPN. Liga bez punktacji, bez klasyfikacji końcowej.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ U-9 O PUCHAR PREZESA POZPN. Liga bez punktacji, bez klasyfikacji końcowej. 22.12.2017, piątek, boisko pod balonem, stadion Wisły Płock. Mecze trwają 1 x 12 minut bez zmiany stron. Liga bez punktacji, bez klasyfikacji końcowej. W trakcie jednego meczu powinni zagrać wszyscy zdolni

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr 11/2015 z dnia 21.04.2015 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2015/2016 i następne. Na podstawie 29 ust.1

Bardziej szczegółowo

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6 4

Bardziej szczegółowo

WOKiS STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE. REGULAMIN STADIONU Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez

WOKiS STADION ŚLĄSKI W CHORZOWIE. REGULAMIN STADIONU Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez Grafika : drukuj / nie drukuj ul. Reymonta 24/203, 40-029 Katowice Aktualność Komentarze Galeria Video Audio Przed wejściem na mecz zapoznaj się z Regulaminem Stadionu! 08.10.2008 WOKiS STADION ŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE Oświadcze 10.2.3.. (pieczęć klubu).... (miejsce, data) KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE 1. Klub........ adres....... nr telefonu.. nr faksu... adres poczty e-mail... 2. Nazwa właściciela Stadionu....... nr telefonu..

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE L. dz. 15 /2011 R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE 1. Na podstawie przepisów Ustawy O bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Powiatowej Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Regulamin Ligi Powiatowej Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego mzałącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków LP-ALPNPS nr 1/2015 z dnia 18.08.2015r. str. 1 Regulamin Ligi Powiatowej Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA OLDBOY S 2016

MISTRZOSTWA OLDBOY S 2016 hala OSIR II Zawiercie, ul. Blanowska 40 GRUPA A MOZ Kielce RKS Radomsko ŻYRARDOWIANKA Żyrardów GKS Jastrzębie PIAST Gliwice mecz 1 9.30-9.50 RKS Radomsko PIAST Gliwice 5:2 (1:2) mecz 2 9.55-10.15 ŻYRARDOWIANKA

Bardziej szczegółowo

5 Zgłoszenie do rozgrywek

5 Zgłoszenie do rozgrywek Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Wydział Gier przedstawia skrótowo niektóre bardzo ważne paragrafy z regulaminu MZPN. Uważamy że ponowne przypomnienie poszczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/18. JUNIOR A1 (ur.1999 i młodsi)

ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/18. JUNIOR A1 (ur.1999 i młodsi) ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH W SEZONIE 2017/18 JUNIOR A1 (ur.1999 i młodsi) 9 drużyn 1 grupa Drużyny grają systemem jesień-wiosna. Zwycięzca rozgrywek wojewódzkich po zakończeniu sezonu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo