LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1

2 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH Media transmisyjne. wykład 15 laboratorium 20 wykład: dr hab. Piotr Porwik ćwiczenia lab.: Program przedmiotu: Pojęcia podstawowe. Terminal, stacja robocza, system wielodostępny, sieć komputerowa. Sieci LAN oraz WAN. Rozdział zadań klient-serwer oraz peer-to-peer. Dostęp do plików na dysku twardym, dostęp do centralnej drukarki, dostęp do różnych aplikacji oraz innych urządzeń (modem). Sieciowy i nie sieciowy system operacyjny. Transmisja ARCNET oraz Ethernet. Elementy składowe sieci komputerowej: Stacje robocze, serwery, zasoby sieciowe systemy operacyjne, karty sieciowe, okablowanie i gniazda, huby, przełączniki, wzmacniaki, routery, bramy,mosty. Podstawowe protokoły transmisji danych. Protokoły połączeniowe i bezpołączeniowe. Karta sieciowa, adres MAC. Protokół ARP oraz RARP. Adresy IP. Odwzorowanie domen. Serwer DNS. Zapytania rekurencyjne i iteracyjne w serwisie DNS. Klasy sieci. Podział sieci na podsieci za pomocą adresu IP i maski sieciowej. Wyznaczanie adresu sieciowego. Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne praktyka w środowisku systemu operacyjnego. Podstawowym celem dydaktycznym zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z zasadami budowy i projektowania lokalnych sieci komputerowych. Studenci poznają zasady fizycznej i logicznej integracji sprzętu komputerowego. 2

3 1. Cieślak K., Windows i sieci komputerowe. Helion, Gliwice, Comer D.E., Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa Comer D.E., Sieci komputerowe TCP/IP. WNT, Warszawa Haugdahl J.S., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta. Helion, Gliwice Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium. Helion, Gliwice, Mucha M., Sieci komputerowe. Budowa i działanie. Helion, Gliwice, Simmons C., Causey J., Microsoft Windows XP w Sieciach dla Ekspertów, ReadMe Sportack M., Sieci komputerowe - księga eksperta. Helion, Gliwice Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: METODY ORGANIZACJI SIECI KOMPUTEROWYCH Podstawy sieci komputerowych. wykład 10 laboratorium 10 wykład: dr hab. Piotr Porwik ćwiczenia lab.: Program zajęć: Fizyczne topologie sieci LAN. Różnice, zalety i wady. Praca w grupie roboczej i praca w domenie na przykładzie systemów operacyjnych Windows. Podstawy mostowania i przełączania. Podstawy trasowania. Podstawowe funkcje trasowania. Algorytmy trasowania. Statyczne i dynamiczne protokoły trasowania. Miary trasowania. Zastosowanie zapory ogniowej (Firewall). Ochrona antywirusowa. Zasady podziału sieci na podsieci. Uprawnienia do zasobów i sprzętu. Rola administratora. Usługi serwerów i stacji roboczych. Uruchamianie dodatkowych usług i serwerów sieciowych: DNS, DHCP, WINS, Proxy. Serwer pocztowy oraz serwer WWW. 3

4 Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne praktyka w środowisku sieci komputerowej z ustalonymi usługami oraz uprawnieniami użytkowników. Podstawowym celem dydaktycznym zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z zasadami funkcjonowania lokalnych sieci komputerowych. Studenci zapoznają się ze sposobami wprowadzania ograniczeń usług i uprawnień oraz zasadami wprowadzania dodatkowych usług poprzez serwery usług. 9. Cieślak K., Windows i sieci komputerowe. Helion, Gliwice, Comer D.E., Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa Comer D.E., Sieci komputerowe TCP/IP. WNT, Warszawa Haugdahl J.S., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta. Helion, Gliwice Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium. Helion, Gliwice, Mucha M., Sieci komputerowe. Budowa i działanie. Helion, Gliwice, Simmons C., Causey J., Microsoft Windows XP w Sieciach dla Ekspertów, ReadMe Sportack M.: Sieci komputerowe - księga eksperta. Helion, Gliwice Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: MEDIA TRANSMISYJNE I METODY PRZESYŁANIA DANYCH Znajomość podstaw sieci komputerowych. wykład 10 laboratorium 20 wykład: dr inż. Jarosław Zyguła ćwiczenia lab.: Program zajęć: - Transmisja szeregowa synchroniczna i asynchroniczna - Modulacja sygnału w celu dostosowania do parametrów psin. 4

5 - Zadania 1,2 i 3 warstwy modelu OSI-7. - Topologia fizyczna i logiczna LAN. - Topologia logiczna TokenRing komunikacja w sieci ARCNET. - Kodowanie informacji metodą Manchester. - Sieć z rywalizacją o dostęp do łącza. Metoda dostępu CSMA/CD. - Topologia fizyczna typu magistrala, kable koncentryczne, terminatory. - Ramka transmisyjna Ethernet (IEEE 802.3). - Kolizje lokalne i spóźnione, domena kolizyjna. - Powiększanie obszaru kolizyjnego przy użyciu wtórników i hub-ów. - Segmentacja sieci, tablica przełączeń, domena rozgłoszeniowa. - Łączenie sieci 10 i 100 Mb przy użyciu skrętki nieekranowanej UTP, (znoszenie, kategoria kabla, duplex i półdupleks,standard EIA/TIA 586A i 586B ). - Dobór kabla ze złączem RJ45 do łączenia urządzeń warstwy 2 i 3 modelu OSI-7. - Metody przesyłu informacji w sieci Gigabit Ethernet (4-ry pary przewodów, pełen dupleks, Kategoria 5e, topologia peer-peer). - Światłowód jedno i wielo modowy. - Osprzęt światłowodowy. - Standard Ethernet w łączach światłowodowych. - Media transmisyjne miedziane i światłowodowe (przepustowość, długość, rys historyczny perspektywy rozwoju). - Powiększanie odległości w sieciach lokalnych przez wstawianie konwerterów i fragmentów łączy światłowodowych. - Router jako urządzenie przełączające warstwy 3. - Media transmisyjne sieci rozległych łącza szeregowe, FDDI. - Urządzenia końcowe typu modem analogowy PSTN, modem kablowy, modem DSL. - Standard transmisji bezprzewodowych (IEEE ). - Topologia sieci Ad-Hoc i infrastruktura (Access Point). - Typy anten i pojęcie zysku energetycznego. - Podstawowe metody zabezpieczania sieci bezprzewodowych. Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych i symulatorów. Podstawowym celem dydaktycznym jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami transmisji w sieciach komputerowych, doborem metod przesyłu i sprzętu do wymagań dedykowanej sieci. Nauka krosowania urządzeń sieciowych oraz testowanie poprawności połączeń oraz kabli sieciowych, budowa sieci bezprzewodowej Siudak J., Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Praca zbiorowa, NetWorld. Vademecum Teleinformatyka. Tom I. Wydawnictwo IDG POLAND, 2002; 5

6 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: SPRZĘT SIECIOWY FIRMY CISCO Znajomość podstaw sieci komputerowych. Znajomość mediów transmisji oraz metod przesyłania danych. wykład 5 laboratorium 35 Wykład: Ćwiczenia lab.: mgr inż. Rafał Doroz Tematyka wykładu: Klasyfikacja i podział urządzeń sieciowych -adaptery sieciowe, konwertery, koncentratory, przełączniki, mosty, routery, bramy - zasada działania, podstawowe parametry i zastosowanie. Praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu budowy i zasad działania poszczególnych elementów składowych routera oraz przełącznika firmy Cisco. Konfiguracji urządzeń oraz konfigurację programu IOS firmy Cisco Program zajęć: Budowa routera oraz przełącznika firmy CISCO (procesor, pamięć, interfejsy, moduły). Podłączenie komputera do portu konsoli routera. Sekwencja startowa i tryby pracy routerów CISCO. System operacyjny przełącznika. System operacyjny routera IOS Konfiguracja routera i przełącznika. Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych i symulatorów. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z budowa i konfiguracją aktywnych urządzeń sieciowych firmy Cisco. Uczestnik studiów pozna sprzętowe elementy składowe routerów oraz przełączników sieciowych. Podczas zajęć uczestniczy nabędą umiejętności konfiguracji zarówno sprzętowej jak i programowej poznawanych urządzeń. Omówione zostaną zagadnienia związane z budową sieci oraz zasadami współpracy poszczególnych urządzeń 6

7 sieciowych i protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez te urządzenia. Nabyta wiedza pozwoli na wykorzystywanie urządzeń sieciowych przy projektowaniu, eksploatacji oraz diagnostyce sieci komputerowych. 4. Józefiok A., Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach Cisco. Helion, Leinwand A., Pinsky B., Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. MIKOM Cisco Systems, Inc, Akademia sieci Cisco, semestry 1 & 2. MIKOM, Warszawa, Materiały szkoleniowe programu CNAP, Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: ZINTEGROWANE SYSTEMY SIECIOWE CISCO Znajomość podstaw sieci komputerowych. Znajomość mediów transmisji oraz metod przesyłania danych. Znajomość podstawowej konfiguracji routerów i przełączników firmy CISCO. wykład 10 laboratorium 35 Wykład: dr Iwona Kostorz Ćwiczenia lab.: Tematyka wykładu: Charakterystyka zintegrowanych systemów sieciowych obejmujących technologię routingu, przełączania, zarządzania siecią oraz oprogramowaniem w celu wydajnego i skutecznego udostępniania aplikacji oraz usług. Zaawansowane metody projektowania i konfiguracji sieci lokalnych oraz rozległych z zastosowaniem integracji komunikacji głosowej, wideo oraz systemów wymiany danych. Skalowalne schematy tworzenia sieci z wykorzystaniem protokołów routingu bezklasowego. Zasady tworzenia i konfiguracji wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w routerach CISCO. 7

8 Program zajęć: Projekt zintegrowanego systemu usług sieciowych w architekturze urządzeń sieciowych CISCO z wykorzystaniem oprogramowania symulacyjnego Packet Tracer. Analiza projektu. Zarządzanie siecią rozległą i lokalną. Instalacja i konfiguracja routerów usług zintegrowanych (ISR) według zadanego schematu. Zarządzanie siecią lokalną. Instalacja i konfiguracja przełączników o stałej konfiguracji według przyjętego na zajęciach schematu. Oprogramowanie systemowe routerów CISCO IOS. Konfiguracja wybranego protokołu routingu bezklasowego. Konfiguracja usług protokołu IPv4 oraz usług protokołu IPv6. Konfiguracja i testowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych i symulatorów. Podstawowym celem dydaktycznym jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami integracji usług sieciowych w procesie projektowania i analizy struktur sieciowych przedsiębiorstwa, począwszy od analizy przepływu informacji pomiędzy jego działami oraz projekt i konfigurację infrastruktury sieciowej a kończąc na doborze oprogramowania. Celem dydaktycznym jest również nabycie umiejętności zastosowań zaawansowanych protokołów routingu, oraz konfiguracji i wykorzystania wirtualnych sieci prywatnych w procesie komunikacji pomiędzy jednostkami przedsiębiorstwa. 1. Odom W., Knott T., Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 1. Podstawy działania sieci. PWN, Warszawa, Odom W., McDonald R., Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 2. Routery i podstawy routingu. PWN, Warszawa, Lewis W., Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3. Podstawy przełączania oraz routing pośredni. PWN, Warszawa, Reid A., Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 4. Sieci rozlegle - technologie WAN. PWN, Warszawa, Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń. PWN, Warszawa, Desmeules R., IPv6. Sieci oparte na protokole IP w wersji 6. Implementacja, projektowanie, konfiguracja, wdrożenia. PWN, Warszawa, Oppenheimer P., Cisco. Projektowanie sieci metodą Top-Down. PWN,

9 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE I PORTALE DANYCH Podstawowa znajomość systemów Linux i Windows. Podstawy języka HTML, SQL i C#.NET. wykład 5 laboratorium 10 Wykład: Ćwiczenia lab.: mgr Łukasz Smacki Program przedmiotu: Tworzenie bazy danych: 1. Projekt bazy i normalizacja 2. Implementacja w MySQL Budowa systemu edycji bazy danych w C#.NET: 1. Budowa formularzy zapisujących dane w bazie danych. 2. Kontrola poprawności formularzy. 3. Przeglądanie danych w bazie. Prezentacji danych z bazy danych na stronie internetowej 1. Budowa strony WWW w języku HTML i CSS 2. Stworzenie skryptów PHP do pobierania danych z bazy MySQL 3. Prezentacji danych z wykorzystaniem technologii JavaScript i AJAX Wykład: Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Laboratorium: Na zajęciach studenci poznają praktyczny przykład zintegrowanego systemu informatycznego, który umożliwia wprowadzania danych i prezentację danych dla użytkownika końcowego. Zaliczenie będzie odbywać się poprzez oddanie gotowego projektu, który będzie realizowany krok po kroku na zajęciach. 9

10 Cel dydaktyczny przedmiotu: Zapoznanie studentów z zasadami budowy zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania danymi. 1. Schmitt Ch., Wandschneider M., PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW. Wyd. Helion, Kevin L., Blessing K., Trammell M.,, Evans M.K., Cherny R., CSS i Ajax. Strony WWW zgodne ze standardami sieciowymi W3C. Wyd. Helion, Rychlicki-Kicior K., C#. Tworzenie aplikacji graficznych w.net 3.0. Wyd. Helion Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU SIECIOWEGO Znajomość podstaw sieci komputerowych. wykład 10 laboratorium 10 Wykład: dr inż. Jarosław Zyguła Ćwiczenia lab.: Program zajęć: - Stos protokołów TCP/IP, - Protokoły warstwy internetowej (IP, ICMP i ARP), - Format pakietu IP, - Protokoły warstwy transportowej (TCP i UDP), - Format segmentu TCP i UDP), - Pojęcie portu i gniazda, otwierania i nasłuchiwanie portów, standardowe numery usług, - Nawiązywanie trójstronnego połączenia, stanowość protokołu TCP, - Maszyna stanów systemu Linux dla protokołów TCP, UDP i ICMP (stany połączenia), - Tablica IPTables w systemie Linux kolejność przetwarzania łańcuchów i tabel, - Składnia reguł IPTables, - Metodologia tworzenia efektywnych reguł (polityka domyślna, przetwarzanie od szczegółu do ogółu), 10

11 - Zastosowanie dodatkowych modułów i maszyny stanów przy tworzeniu warunków; - Budowa statycznej ściany ogniowej (FireWall), - Ściana ogniowa dynamiczna (stanowa, z możliwością blokowania nadmiernej liczby zapytań), - Translacja adresów i portów w IPTables, - Raportowanie intruzów w logach, - Listy ACL (Access Control List) w routerach CISCO, - Składnia i przeznaczenie listy standardowej (numerowanie list, pojęcie maski blankietowej, pojęcia host i any), - Składnia i przeznaczenie list rozszerzonych (możliwość kontroli protokołu, adresu docelowego, portu i stanu połączenia, zapisy w logach), - Kojarzenie list ACL z interfejsami routera, - Metodologia umiejscawiania list standardowych i rozszerzonych, Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych i symulatorów. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie studentów ze źródłami zagrożeń atakami sieciowymi i sposobami przeciwdziałania. W trakcie zajęć przedstawione będą również metody wykorzystania elementów sieciowych do budowy ścian ogniowych w routerach pracujących pod kontrolą systemu Linux i systemu IOS CISCO Siudak J., Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKŁ, Warszawa 1999, 10. Praca zbiorowa, NetWorld. Vademecum Teleinformatyka. Tom I. Wydawnictwo IDG POLAND, 2002; 11. Scrimger R., LaSalle P., Leitzke C., Parihar M., Gupta M., TCP/IP Biblia. Wydawnictwo Helion S.A., Warszawa 2002 Shah S., Linux. Administracja. Kurs podstawowy, Wyd. Edition

12 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot: ADMINISTRACJA SERWERAMI I ZASOBAMI DANYCH Podstawowa znajomość systemów Linux i Windows. Podstawy Sieci Komputerowych. Forma: wykład 5 laboratorium 25 Wykład: Ćwiczenia lab.: Program zajęć: Administracja w systemie Windows: 1. Zarządzanie kontami i grupami użytkowników 2. Zarządzanie usługą Active Directory 3. Zarządzanie zaporą sieciową systemu Windows Server Administracja w systemie Linux: 1. Zarządzanie kontami i grupami użytkowników (LDAP) 2. Administracja serwerami: 1. www (Apache) 2. plików (pure-ftpd) 3. domen (bind9) 4. poczty (Postfix) 5. zasobów sieciowych (Samba, NFS) 6. DHCP 7. baz danych (mysql, posgresql) 8. usług terminalowych (ssh, LTSP) 3. Zarządzanie zaporą sieciową (iptables) 4. Kształtowanie pasma przepustowości (QOS) Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Na zajęciach słuchacze poznają metody oraz zasady zarządzania serwerami. Zajęcia prowadzone są na bazie systemów operacyjnych Linux i Windows, pracujących w środowiskach wirtualnych. Zajęcia podzielone są na dwie części. 12

13 W pierwszej, studenci poznają konfigurację serwerów (usług) systemowych. W ramach tych zadań każdy słuchacz powinien zrealizować samodzielny projekt zgodnie Natomiast wytycznymi prowadzącego zajęcia.. W drugiej części zajęć rozwiązywane są praktyczne zadania z zakresu zarządzania połączeniami sieciowymi z naciskiem na zastosowanie serwera jako zaawansowanego routera. Słuchacze zapoznają się również z zasadami zarządzania zasobami systemów serwerowych. 1. William R. Stanek, Microsoft Windows Server 2003 vademecum. Wyd. MicrosoftPress, Nemeth Evi, Snyder Garth, Hein Trent, Linux przewodnik administratora. WNT, WNT, Benjamin Mako Hill, David B. Harris, Jaldhar Vyas, Debian GNU/LINUX 3.1. Bbiblia. Wyd. HELION,

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r. Załącznik nr 1. Wymagania i lista tematów mikro-kursów. Łódź, 02.10.2012 r. Podstawowe informacje na temat wymagań odnośnie treści i sposobu konstruowania mikro-kursów. Treść podstawowa mikro-kursu powinna

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja

Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Technologie internetowe i sieci komputerowe Specjalizacja Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Katowice Technologie internetowe i sieci komputerowe 2 Dlaczego warto studiować na specjalizacji "Technologie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II

Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo