KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012"

Transkrypt

1 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/ Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie analizy artykułów Wikipedii 3. Ewaluacja procesu kooperacyjnej współpracy poprzez gry on-line 4. Organizowanie treści tekstowych z użyciem systemu Semantic MediaWiki 5. Internetowy system wspomagający zarządzanie urządzeniami mobilnymi w środowisku rozproszonym 6. Programowanie aplikacji w języku C# dla systemu Windows 8 w środowisku rozproszonym klasy grid 7. Internetowy system służący do analizy skuteczności wybranych filtrów antyspamowych wśród wybranych systemów pocztowych 8. Rozproszone systemy plików w przestrzeni użytkownika 9. Aplikacja sieciowa wspierająca zgłaszanie i obsługę awarii w środowisku rozproszonym 10. System gridowy realizujący paradygmat volunteer computing w technologii JEE 11. Implementacja paradygmatu volunteer computing w środowisku.net 12. Interaktywne wyszukiwanie dokumentów medycznych w PubMed 13. Indeksowanie w chmurze 14. Mapowanie artykułów Wikipedii na znaczenia słownika WordNet 15. Rozwój słownika semantycznego poprzez analizę struktury Wikipedii 16. Metody annotacji semantycznych z użyciem synsetów 17. Reprezentacja tekstu z wykorzystaniem artykułów Wikipedii 18. Metody sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach internetowych 19. Modelowanie kreatywności 20. Wielkoskalowy klasyfikator dokumentów tekstowych 21. Sieci neuronowe typu SOM realizowane na GPU 22. Neuronowe metody reprezentacji języka naturalnego 23. Rozproszony system kontekstowej analizy video dla celów kontroli i monitorowania 24. Internetowy serwis dla analizy, estymacji oraz predykcji kursów notowań walutowych z wykorzystaniem podejścia sztucznej inteligencji 25. Sieciowy system zarządzający dla firmy o wybranej wewnętrznej strukturze organizacyjnej 26. Analiza oraz zastosowanie algorytmów rezerwacji zasobów w aplikacjach rozproszonych na przykładzie systemów hotelowych 27. Opracowanie wydajnego i bezpiecznego środowiska serwerowego JEE 28. System obsługi wydawnictwa czasopisma naukowego 29. Oparta na uczuciach symulacja interakcji jednostek w grze 30. Automatyczna kompozycja złożonych usług na podstawie usług elementarnych. 31. Wykrywanie stopnia podobieństwa usług sieciowych 32. Ocena jakościowa usług sieciowych 33. Moduł wspomagający generowanie opisu semantycznego obiektów w trakcie wprowadzania danych 34. Metody wykrywania elementów charakterystycznych w usługach sieciowych 35. Adaptery do systemów typu cloud dla infrastruktury BeesyCluster. 36. Równoległy symulator obliczeń wielkiej skali na wydajnych klastrach obliczeniowych. 37. Podsystem wizualizacji wykorzystania rozproszonej sieci klastrów z procesorami GPU. 38. Framework dla aplikacji typu SPMD dla środowisk z procesorami GPU. 39. Aplikacja do automatycznej, dynamicznej selekcji i wykorzystania systemu cloud dla danej aplikacji użytkownika. 40. Automatyczny generator opisów usług.

2 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową Wikipedia categories and WordNet synsets integration Dr inż. Andrzej Jędruch mgr inż. Tomasz Boiński Liczba wykonawców 1 Celem pracy jest opracowanie odwzorowania pomiędzy kategoriami anglojęzycznej Wikipedii a strukturą semantycznego słownika WordNet. Odwzorowania te mają na celu usystematyzowania wiedzy zawartej w Wikipedii umożliwiając lepszą jej analizę i wyszukiwanie informacji. Dzięki temu możliwe stanie się zautomatyzowanie wyszukiwania informacji w Wikipedii oraz ulegną uproszczeniu procedury związane z tworzeniem nowych artykułów i kategorii poprzez możliwą potencjalną automatyzację tego procesu. 1. Zapoznanie się ze strukturą słownika WordNet 2. Zapoznanie się ze strukturą kategorii Wikipedii, ich opisami itp. 3. Opracowanie miar odwzorowań pomiędzy kategoriami Wikipedii a słownikiem WordNet oraz algorytmu tworzenia tych odwzorowań 4. Implementacja systemu umożliwiającego tworzenie powiązań pomiędzy kategoriami Wikipedii a słownikiem WordNet 5. Sprawdzenie poprawności opracowanych miar i procedur 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Szymański J., WordNet - bazodanowy system jako słownik języka angielskiego. Politechnika Gdańska, Szymański J., Cooperative wordnet editor for lexical semantic acquisition, Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management, ser. Communications in Computer and Information Science, A. Fred, J. L. G. Dietz, K. Liu, and J. Filipe, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2011, vol. 128, pp

3 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1 Metody tworzenia znaczeń na podstawie analizy artykułów Wikipedii Procedures for creating WordNet synsets based on Wikipedia articles dr inż. Julian Szymański mgr inż. Tomasz Boiński Celem pracy jest opracowanie procedur tworzenia nowych pojęć (synsetów) w słowniku WordNet na podstawie wpisów w angielskim wydaniu Wikipedii. Procedury takie znacznie przyspieszyłyby rozwój semantycznego słownika jakim jest WordNet poprzez wykorzystanie inercji związanej z tempem rozwoju Wikipedii. 1. Zapoznanie się ze strukturą słownika WordNet 2. Zapoznanie się ze strukturą artykułów Wikipedii, ich opisami itp. 3. Opracowanie miar odwzorowań pomiędzy artykułami Wikipedii a słownikiem WordNet 4. Opracowanie oraz implementacja algorytmu automatycznego tworzenia tych odwzorowań 5. Sprawdzenie poprawności opracowanych miar i procedur 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Szymański J., WordNet - bazodanowy system jako słownik języka angielskiego. Politechnika Gdańska, Szymański J., Cooperative wordnet editor for lexical semantic acquisition, Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management, ser. Communications in Computer and Information Science, A. Fred, J. L. G. Dietz, K. Liu, and J. Filipe, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2011, vol. 128, pp Boiński T., Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania, KASKBook 2010: Przedsięwzięcia i usługi informacyjne, praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ red. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej, Gdańsk, 2010, ISBN

4 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Ewaluacja procesu kooperacyjnej współpracy poprzez gry on-line Cooperative process evaluation with on-line games Dr inż. Andrzej Jędruch mgr inż. Tomasz Boiński Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie gry komputerowej dostępnej za pośrednictwem popularnych platform internetowych takich jak Facebook czy mobilnych jak Android. Gra powinna umożliwić weryfikację i ocenę utworzonych odwzorowań pomiędzy artykułami Wikipedii a słownikiem WordNet poprzez ocenę ich przez gracza. Ocena powinna zostać wykonana w sposób przyjazny dla użytkownika i zachęcający go do dalszej gry. Liczba wykonawców 1 1. Zapoznanie się ze strukturą słownika WordNet 2. Zapoznanie się ze strukturą artykułów Wikipedii, ich opisami itp. 3. Zapoznanie się z popularnymi platformami internetowymi 4. Opracowanie gry na wybraną platformę/platformy 5. Implementacja gry 6. Sprawdzenie poprawności opracowanych mechanizmów 7. Wdrożenie gry poprzez oficjalne kanały dystrybucyjne 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Szymański J., WordNet - bazodanowy system jako słownik języka angielskiego. Politechnika Gdańska, Szymański J., Cooperative wordnet editor for lexical semantic acquisition, Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management, ser. Communications in Computer and Information Science, A. Fred, J. L. G. Dietz, K. Liu, and J. Filipe, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2011, vol. 128, pp

5 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1 Organizowanie treści tekstowych z użyciem systemu Semantic MediaWiki Categorization of natural language texts with Semantic MediaWiki Dr inż. Andrzej Jędruch mgr inż. Tomasz Boiński Celem pracy jest opracowanie narzędzia umożliwiającego adnotacje tekstów z użyciem Semantic MediaWiki (semantyczne rozszerzenie Wikipedii). Opracowane narzędzie powinno umożliwić wzbogacenie wskazanego tekstu o etykietami dostarczających elementarnego znaczenia pojęć w nim występujących. Na tej podstawie możliwa będzie reorganizacja treści w ustrukturalizowane grupy umożliwiające lepszą analizę wiedzy zawartej w Wikipedii. 1. Zapoznanie się ze strukturą artykułów Wikipedii, ich opisami itp. 2. Zapoznanie się z rozszerzeniem MediaWiki jakim jest Semantic Media Wiki. 3. Opracowanie i implementacja narzędzia pozwalającego wzbogacać artykuły o znaczniki semantyczne 4. Opracowanie i implementacja modułów parsujących i renderujących umożliwiających przeszukiwanie i wyświetlanie tak wzbogaconych artykułów 5. Sprawdzenie poprawności opracowanych procedur 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Semantic MediaWiki,

6 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Internetowy system wspomagający zarządzanie urządzeniami mobilnymi w środowisku rozproszonym Web application for supporting of mobile devices management in distributed environment dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Liczba wykonawców 1 Identyfikacja zasad efektywnej komunikacji w mobilnym środowisku rozproszonym. Zaprojektowanie systemu pozwalającego na administrację bazą urządzeń mobilnych. 1. Wybór mechanizmu komunikacyjnego. 2. Zaprojektowanie i implementacja serwera służącego do zbierania i przechowywania informacji o urządzeniach mobilnych. 3. Implementacja klienta dla wybranego systemu mobilnego, pozwalającego na udostępnianie informacji, takich jak wykorzystany transfer 3G, zainstalowane aplikacje czy powiązany numer telefonu. 4. Implementacja wybranego zadania w języku JavaScript w środowisku Comcute urządzenia mobilne. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. Android Developer's Guide 3. Windows Phone Development, MSDN 4. ios Dev Center Jakub Bogacki

7 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Programowanie aplikacji w języku C# dla systemu Windows 8 w środowisku rozproszonym klasy grid Software development in C# language for Windows 8 at distributed environment of grid architekture dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Przegląd dostępnych języków dla nowej platformy Windows. Sprawdzenie kompatybilności wstecz. Przetestowanie wydajności aplikacji napisanych w języku C# dla Windows 8. Ocena sposobu dystrybucji programów. 1. Charakterystyka platformy Windows Napisanie przykładowej aplikacji biznesowej w języku HTML 5 oraz C# (np. WPF). 3. Porównanie wydajności oraz poziomu skomplikowania napisanych aplikacji. 4. Dystrybucja aplikacji (ocena ewentualnych możliwości przychodów). 5. Współpraca środowiska Comcute.NET z klientem pod Windows 8 Liczba wykonawców Building Windows 8 Metro Style Apps with HTML5 & JavaScript, James Rodriguez 3. Metro Revealed: Building Windows 8 apps with XAML and C#, Adam Freeman Mikołaj Broniszewski

8 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1 Internetowy system służący do analizy skuteczności wybranych filtrów antyspamowych wśród wybranych systemów pocztowych Web application supporting analysis of effectiveness of anti-spam filters among the selected mailbox systems dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Dopasowanie najbardziej efektywnych metod komunikacji z wieloma skrzynkami pocztowymi różnych usługodawców. Zaprojektowanie oraz implementacja systemu wspomagającego analizę skuteczności wybranych filtrów antyspamowych. Zbadanie tematu spersonalizowanych filtrów antyspamowych. 1. Wybór mechanizmu komunikacyjnego. 2. Projekt systemu oraz dodanie obsługi jednej wybranej skrzynki pocztowej. 3. Sprawdzenie poprawności oraz wydajności systemu. 4. Wprowadzenie koniecznych poprawek. 5. Dodanie obsługi innych skrzynek pocztowych. 6. Zapewnienie współpracy z systemem Comcute JEE. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. Gmail API 3. Java IMAP API Sebastian Pawlak

9 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Rozproszone systemy plików w przestrzeni użytkownika Distributed Filesystems in Userspace dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Ocena możliwości tworzenia wirtualnych systemów plików w oparciu o linuksowy mechanizm FUSE. 1. Zapoznanie z technologiami tworzenia systemów plików w przestrzeni użytkownika. 2. Implementacja wirtualnego systemu plików na przykładzie współpracy z biblioteką gobex. (Komunikacja z telefonem komórkowym). 3. Próba implementacji systemu plików w przestrzeni użytkownika w systemie Comcute JEE. Liczba wykonawców Poczwardowski Michał

10 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Aplikacja sieciowa wspierająca zgłaszanie i obsługę awarii w środowisku rozproszonym Web application supporting reporting and solving emergencies in distributed environment dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Wypracowanie metod efektywnej komunikacji w rozproszonym, heterogenicznym środowisku. Wypracowanie metod skutecznej komunikacji symulującej tryb full duplex z użyciem protokołu HTTP. Implementacja praktycznego rozwiązania aplikacji serwerowej komunikującej się z klientami mobilnymi. 1. Opracowanie scenariuszy realizacji zgłoszenia. 2. Wybór platformy realizacji aplikacji serwerowej. 3. Implementacja części serwerowej dostępnej dla różnorodnych klientów. 4. Zapoznanie się z kilkoma różnymi platformami mobilnymi i implementacja klientów umożliwiających komunikację z serwerem. 5. Implementacja w środowisku Comcute JEE. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. ios Developer Library 3. Android Develop's Guide Liczba wykonawców 1 Rutkowski Piotr

11 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) System gridowy realizujący paradygmat volunteer computing w technologii JEE Grid system for volunteer computing in JEE technology dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Modyfikacja systemu Comcute JEE. Liczba wykonawców 2 1. Analiza przyjętych rozwiązań w systemie Comcute JEE. 2. Modyfikacja i testowanie warstw systemu. 3. Testowanie zadań obliczeniowych. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. Dokumentacja system Comcute JEE

12 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 2 Implementacja paradygmatu volunteer computing w środowisku.net Volunteer computing paradigm for.net environment dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Modyfikacja i testowanie systemu Comcute.NET. 1. Analiza przyjętych rozwiązań w systemie Comcute.NET. 2. Modyfikacja i testowanie warstw dystrybucji i zarządzania. 3. Testowanie zadań obliczeniowych. 3.,NET Specification 4. Dokumentacja system Comcute.NET magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Interaktywne wyszukiwanie dokumentów medycznych w PubMed Interactive information retrieval in PubMed Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest utworzenie wizualizacji sieci pojęć opisujących publikacje z dziedziny medycyny w bazie PubMed. Wizualizacja ta wykorzystana zostanie jako interfejs użytkownika umożliwiająca wskazywanie na grafie pojęć. Pojęcia zaznaczone na grafie posłużą jako wejście do algorytmu tworzącego zapytanie do repozytorium dzięki czemu oczekujemy poprawy precyzji szukania w porównaniu do tradycyjnych metod opartych na słowach kluczowych. 1. Zbudowanie systemu wizualizującego sieć powiązań między pojęciami indeksującymi 2. Powiązanie systemu do PubMed 3. Implementacja algorytmu wyszukującego 4. Ocena uzyskanych wyników prototypowa aplikacja: semanticspaces.eti.pg.gda.pl

13 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Indeksowanie w chmurze Cloud based indexing Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest wykorzystanie wybranej chmury (np. Azure, Google Cloud, Amazon) jako narzędzia do składowania dużej liczby plików tekstowych a następnie utworzenia dla nich tzw. odwróconego indeksu polegającego na utworzeniu struktury w której jest lista wszystkich słów do których dołączone są powiązania do dokumentów w których występują. Indeks taki umożliwia w czasie jednostkowym odnajdywanie dokumentów zawierających podane słowa. Dzięki wykorzystaniu chmury do tworzenia tego typu indeksu można w efektywny sposób przeprowadzenie wyszukiwanie oparte na kontekście wykorzystującego powiązania między słowami. 1. Zbudowanie usług przetwarzających repozytorium dokumentów w chmurze 2. Implementacja algorytmu indeksującego 3. Ocena uzyskanych wyników Dostępne u opiekuna pracy magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Mapowanie artykułów Wikipedii na znaczenia słownika WordNet Wikipedia and WordNet integration Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest opracowanie metod automatycznego powiązania słownika semantycznego WordNet z Wikipedią. Planowane jest utworzenie platformy kooperacyjnej współpracy do oceny uzyskanych rezultatów. Uzyskane powiązania integrujące te dwa repozytoria lingwistyczne wykorzystane zostaną do zbudowania biblioteki dokonującej maszynowej reprezentacji tekstu stanowiącej rozszerzenie typowego podejścia opartego na worku słów. 1. Opracowanie i implementacja algorytmów łączących Wikipedię i WordNet 2. Implementacja platformy kooperacyjnej 3. Utworzenie biblioteki dokonującej reprezentacji dowolnego tekstu z użyciem utworzonych powiązań Wikipedia WordNet 4. Ocena uzyskanych rezultatów 1. Ruiz-Casado, M. and Alfonseca, E. and Castells, P. Automatic assignment of wikipedia encyclopedic entries to wordnet synsets 2. Fabian M. Suchanek, Gjergji Kasneci, Gerhard Weikum YAGO: A Core of Semantic Knowledge Unifying WordNet and Wikipedia

14 Temat projektu dyplomowego magisterskiego Temat projektu dyplomowego magisterskiego (jęz. ang.) Rozwój słownika semantycznego poprzez analizę struktury Wikipedii Wikipedia mining for WordNet development Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest zastosowanie algorytmów analizy danych do identyfikacji nowych asocjacji pomiędzy kategoriami Wikipedii oraz syn setami słownika WordNet. Planowane jest utworzenie miar podobieństwa opartych o analizę języka naturalnego, które użyte zostaną do analizy i rozszerzenia zadanych repozytoriów lingwistycznych. 1. Utworzenie interfejsów dostępowych do repozytoriów 2. Implementacja miar podobieństwa i algorytmów analizy danych 3. Ocena uzyskanych rezultatów Dostępne u prowadzącego magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Metody annotacji semantycznych z użyciem synsetów Semantic annotations for text with WordNet synsets Dr inż. Julian Szymański W pracy utworzona zostanie biblioteka umożliwiająca utworzenie reprezentacji tekstu w oparciu o syn sety słownika WordNet. Rozszerzenie takie w porównaniu do worka słów pozwala uchwycić elementarne znaczenie słów i reprezentować tekst na poziomie ich znaczeń. Do realizacji tego celu wykorzystane zostaną algorytmy ujednoznaczniania słów wykorzystujące neuronowy model rozprzestrzeniającej się aktywacji. W przypadku realizacji pracy przez dwie osoby opracowana metoda zostanie zastosowana do oznaczania artykułów Wikipedii. 1. Utworzenie algorytmu ujednoznaczniającego 2. Implementacja rozprzestrzeniającej się aktywacji i algorytmu rankingującego 3. Ocena uzyskanych rezultatów Liczba wykonawców 1-2 J. Szymański, A. Mizgier, M. Szopinski, P. Lubomski Ujednoznacznianie słów przy użyciu słownika WordNet,

15 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Reprezentacja tekstu z wykorzystaniem artykułów Wikipedii Wikipedia based text representation Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest wykorzystanie artykułów Wikipedii jako przestrzeni dla reprezentacji dowolnego tekstu. Wymagać będzie to opracowania algorytmu wyszukującego w tekście fraz, które mogą zostać powiązane z artykułami i w sytuacji gdy jest ich więcej niż jeden wykonanie procesu ujednoznaczniania. 1. Utworzenie algorytmu wyszukującego tytuły artykułów w tekście 2. Implementacja algorytmu ujednoznaczniającego 3. Ocena uzyskanych rezultatów David Milne, Ian H. Witten Learning to Link with Wikipedia Wiki Decimal : magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Metody sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach internetowych Artificial intelligence methods for information retrieval Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest zastosowanie algorytmów grupowania do poprawy jakości wyszukiwania informacji. W projekcie przeprowadzona zostanie implementacja wybranego algorytmu klasteryzacji (np. DBSCAN - wykorzystującego gęstości powiązań obiektami) do porządkowania rezultatów zwracanych przez silnik wyszukujący (np.: Google, Bing). 1. Zbudowanie systemu pozyskującego wyszukiwane dane 2. Implementacja algorytmu grupującego 3. Przetworzenie danych z użyciem algorytmu grupowania 4. Utworzenie warstwy prezentacji wyników prototypowa aplikacja: kask.eti.pg.gda.pl/universalsearch

16 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Modelowanie kreatywności Creativity modeling Dr inż. Julian Szymański W projekcie planowane jest utworzenie i wykorzystanie architektury inspirowanej organizacją cząstek słowotwórczych w mózgu. Analiza dużego korpusu tekstowego umożliwia wyłapywanie częstych korelacji pomiędzy fonemami. Na bazie tego zbudowana zostanie sieć powiązań, która poddana zostanie przetworzeniu algorytmami uczenia maszynowego. Celem zastosowania tych algorytmów jest wyłapanie nowych, interesujących zestawień fonemów. Rezultatem będą utworzone przez maszynę nowe słowa co może znaleźć szereg zastosowań np.: we wspomaganiu wymyślania nowych domen internetowych, czy nazw dla firm. Rozszerzenie projektu na analizę powiązań między słowami może stanowić podstawę do maszynowego tworzenia nowych treści tekstowych, które mogą być użyte np. do tworzenia poezji komputerowej. 1. Analiza statystyczna bazy tekstów 2. Zastosowanie algorytmu ADIOS 3. Ocena uzyskanych rezultatów. Biblioteki z narzędziami dostępne u prowadzącego magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Wielkoskalowy klasyfikator dokumentów tekstowych Large scale text documents classifier Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest implementacja algorytmu klasyfikacji dokumentów tekstowych. Klasyfikator oparty zostanie na modelu warstwowym: w pierwszej warstwie dokonywana będzie ogólna decyzja zawężająca zbiór potencjalnych możliwych klas. Wykorzystany do tego zostanie prosty klasyfikator minimalno odległościowy knn. Uszczegółowienie i poprawa precyzji wykonana zostanie z użyciem bardziej złożonego podejścia wektorów wspierających (SVM) dla którego jest już wykonana implementacja. 1. Opracowanie architektury klasyfikatora 2. Implementacja algorytmu minimalno odległościowego i podłączenie SVM 3. Ocena uzyskanych rezultatów Dostępne u prowadzącego

17 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Sieci neuronowe typu SOM realizowane na GPU Self organizing maps on GPU Dr inż. Julian Szymański Algorytmy grupujące oparte na podobieństwie powszechnie są stosowane w zadaniach uczenia maszynowego. Jednym z podejść umożliwiających grupowanie obiektów są mapy samoorganizujące (SOM) uczące sieć neuronową algorytmem WTA (Winner Takes All). Celem pracy jest zastosowanie takiego algorytmu do utworzenia mapy podobieństw dla artykułów Wikipedii. Ze względu na rozmiar problemu konieczne będzie zapewnienie wydajności opracowanego rozwiązania co planuje się uzyskać poprzez realizacje na GPU 1. Przygotowanie danych do przetworzenia 2. Implementacja lub wykorzystanie bibliotek algorytmu SOM 3. Przetworzenie danych prezentacja i ocena rezultatów Kohonen, T. and Somervuo, P Self-organizing maps of symbol Springs Honkela, T. and Kaski, S. and Lagus, K. and Kohonen, T. WEBSOM - selforganizing maps of document collections inżynierskiego inżynierskiego (jęz. ang.) Neuronowe metody reprezentacji języka naturalnego Neural based methods for natural language representation Dr inż. Julian Szymański Rosnące zasoby tekstów w sieci WWW wymagają stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik przetwarzania języka naturalnego. Dla człowieka słowo może mieć wiele znaczeń, dla komputera jest ono jedynie ciągiem znaków. Poprawę interpretacji języka naturalnego planujemy osiągnąć poprzez utworzenie sieci neuronowej, w której wejściami są sekwencje liter a wyjściami określone znaczenia słów - pojęcia. Kolejne warstwy sieci odpowiadające odpowiednio reprezentacji literowej, wyrazowej i semantycznej stanowić będą model poznawczy aproksymujący proces rozumienia pojęć. Inicjalne wagi sieci korelowane będą poprzez związki wyrazowe uzyskane poprzez statystyczną analizę dużego korpusu tekstowego. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie wykluczania się znaczeń. Wizualizacja neurodynamiki sieci pozwoli na obserwację jej aktywności co pozwoli ocenić jej działanie w zadaniu ujednoznaczniania. 1. Opracowanie interfejsów dostępowych do statystycznej obróbki danych tekstowych 2. Implementacja sieci neuronowej i wizualizacja jej dynamiki. 3. Ocena uzyskanych rezultatów. Dobosz, K. and Duch, W. Understanding neurodynamical systems via fuzzy symbolic dynamics

18 Temat pracy Temat w języku angielskim Rozproszony system kontekstowej analizy video dla celów kontroli i monitorowania Distributed processing system for contextual video analysis oriented to surveillance and monitoring purposes dr inż. Piotr Brudło Projekt i implementacja celowego systemu informatycznego umożliwiającego analizę zapisów wideo w oparciu o zaproponowane algorytmy analizujące. Sprawdzenie działania systemu w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych. przegląd obecnie wykorzystywanych systemów tego typu zapoznanie się z dostępnymi bibliotekami umożliwiającymi wykonanie kluczowych funkcjonalności systemu analiza algorytmów dla przetwarzania obrazów opracowanie szczegółowego projektu systemu implementacja oraz uruchomienie pilotażowe przeprowadzenie praktycznych testów prezentacja wyników skuteczności działania systemu opracowanie możliwości zrównoleglenia przetwarzania fachowa przegląd systemów monitorowania merytoryczna technologie w aplikacjach informatycznych merytoryczna algorytmy przetwarzania obrazów Aktualnie stosowane rozwiązania w systemach monitorowania oraz kontroli Aktualne rozwiązania techniczne i technologiczne Temat pracy Temat w języku angielskim Internetowy serwis dla analizy, estymacji oraz predykcji kursów notowań walutowych z wykorzystaniem podejścia sztucznej inteligencji Internet web system for analysis, estimation and prediction of currency exchange ratios with use of artificial intelligence approach dr inż. Piotr Brudło Opracowanie podstaw teoretycznych oraz stworzenie serwisu internetowego wspierającego podejmowanie decyzji spekulacyjnych oraz inwestycyjnych na rynkach walutowych zapoznanie się z zasadami funkcjonowania giełdy finansowej analiza techniczna i fundamentalna w decyzjach inwestycyjnych przegląd metod sztucznej inteligencji do wykorzystania analiza oraz dokonanie wyboru środowiska programistycznego opracowanie szczegółowego projektu realizacyjnego implementacja oraz uruchomienie testowanie i weryfikacja systemu w oparciu dane testowe oraz rzeczywiste biznesowa podstawy funkcjonowania giełdy walutowej ekonomiczna analiza techniczna i fundamentalna fachowa sztuczna inteligencja w zastosowaniach fachowa technologie i rozwiązania informatyczne Aktualne rozwiązania stosowane w analizach giełdowych

19 Temat pracy Temat w języku angielskim Sieciowy system zarządzający dla firmy o wybranej wewnętrznej strukturze organizacyjnej Network management system for a business company characterised by a selected internal organisational structure dr inż. Piotr Brudło Opracowanie modelu w zakresie zarządzania dla firmowego systemu informatycznego. Sprawdzenie zaproponowanego rozwiązania dla organizacji o określonej strukturze. zapoznanie się zasadami działania systemów zarządzania analiza funkcjonalności systemów firmowych przegląd aktualnie wykorzystywanych rozwiązań analiza efektywności ekonomicznej stosowanych rozwiązań analiza oraz dokonanie wyboru środowiska informatycznego opracowanie szczegółowego projektu realizacyjnego implementacja informatyczna oraz uruchomienie testowanie i weryfikacja systemu dla określonej organizacji biznesowa podstawy funkcjonowania firmy fachowa technologie i systemy informatyczne merytoryczna algorytmy zarządzania w praktyce Aktualne rozwiązania stosowane w organizacjach biznesowych Temat pracy Temat w języku angielskim Analiza oraz zastosowanie algorytmów rezerwacji zasobów w aplikacjach rozproszonych na przykładzie systemów hotelowych Analysis and practical use of resource allocations algorithms for distributed applications oriented to hotel reservation services dr inż. Piotr Brudło Analiza zagadnieniowa oraz praktyczna realizacja systemowa oprogramowania dla rozproszonych aplikacji zorientowanych na usługi rezerwacji zróżnicowanych zasobów hotelowych klasyfikacja biznesowa typowych aplikacji rozproszonych analiza efektywności i przydatności algorytmów przydziału zasobów rozproszonych przegląd aktualnie wykorzystywanych rozwiązań projekt i implementacja systemu docelowego weryfikacja zaimplementowanego systemu w praktyce opracowanie wniosków natury efektywnościowej fachowa rozproszone systemy alokacji zasobów biznesowa specyfika sektora usług hotelowych fachowa technologie i rozwiązania systemowe Aktualnie stosowane systemy stosowane w zastosowaniach rozproszonych dla rezerwacji zasobów Aktualne rozwiązania techniczne

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska System gromadzenia, indeksowania i opisu słownikowego norm i rekomendacji Praca magisterska Jakub Reczycki Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych 1 Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych D. Król, Ł. Dutka, J. Kitowski ACC Cyfronet AGH Plan prezentacji 2 O nas Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie oceny algorytmów w praktycznym wykorzystaniu przez kilku niezależnych użytkowników ukończonej aplikacji. Spis Treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Cel pracy... 2 1.3 Zakres pracy... 2 1.4 Użyte technologie... 2 1.4.1 Unity 3D... 3 2. Sztuczna inteligencja w grach komputerowych... 4 2.1 Zadanie sztucznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne - projekt

Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne - projekt Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne - projekt Warunki zaliczenia projektu: 1. Za projekt można zdobyć maksymalnie 40 punktów. 2. Projekt należy regularnie konsultować z jego koordynatorem. 3.

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN. A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN. A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania modeli rozgrywki w grach ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 3/1.2/2016/POIR PROGRAMU SEKTOROWEGO GAMEINN Poziom w strukturze Kod Opis Obszar badawczy A Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo A.1 Innowacyjne rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r.

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. 1. TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH - 2013r. Liczba wykonawców 4 Aplikacja wspomagająca naukę szybkiego czytania Application that supports learning of fast reading dr hab. inż. Dariusz Dereniowski dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji. Jerzy Proficz jerp@task.gda.pl

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji. Jerzy Proficz jerp@task.gda.pl Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji Jerzy Proficz jerp@task.gda.pl Platformy wytwarzania aplikacji Superkomputer TRYTON 2 Superkomputer TRYTON 1,37 PFLOPS ok. 2500 procesorów

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Forma. Główny cel kursu. Umiejętności nabywane przez studentów. Wymagania wstępne:

Forma. Główny cel kursu. Umiejętności nabywane przez studentów. Wymagania wstępne: WYDOBYWANIE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI Z INTERNETU Forma wykład: 30 godzin laboratorium: 30 godzin Główny cel kursu W ramach kursu studenci poznają podstawy stosowanych powszechnie metod wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? K O N F E R E N C J A I N F O S H A R E 2 0 0 7 G d a ń s k 25-26.04.2007 JAK OPTYMALNIE DOBRAĆ ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE? Zespół Zarządzania Technologiami Informatycznymi Prezentacja dr inż.

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych

Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Prezentacja specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Kierownik specjalności: Prof. nzw. Marzena Kryszkiewicz Konsultacje: piątek, 16:15-17:45, pok. 318 Sylwetka absolwenta: inżynier umiejętności

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Piotr Dziubecki Piotr Grabowski, Tomasz Kuczyński Tomasz Piontek, Dawid Szejnfeld, PCSS

Piotr Dziubecki Piotr Grabowski, Tomasz Kuczyński Tomasz Piontek, Dawid Szejnfeld, PCSS Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wprowadzenie do użytkowaania infrastruktury PL-Grid Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015

Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Instytut Informatyki 14.05.14 r. Tematy prac dyplomowych r. akad. 2014/2015 Tematy prac magisterskich Zakład Modelowania Materiałów dr hab. Marian Stanisław Uba 1. System wspomagający pracę telemarketera

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SOP System Obsługi Parkingów

SOP System Obsługi Parkingów SOP System Obsługi Parkingów JEE i Android Marcin Tatjewski Tomasz Traczyk Grzegorz Zieliński Paweł Borycki 5 listopada 2009 www.sopark.pl Plan prezentacji Java Platform, Enterprise Edition (JEE) Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

Projektowanie gier komputerowych. dr inż. Mariusz Szwoch

Projektowanie gier komputerowych. dr inż. Mariusz Szwoch Projektowanie gier komputerowych dr inż. Mariusz Szwoch Projektowanie gier komputerowych Sem. 7 studiów dziennych Profil dyplomowania: Inteligentne systemy interaktywne Wymiar: wykład 15 h (7 2h+1h) laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo