KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012"

Transkrypt

1 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/ Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie analizy artykułów Wikipedii 3. Ewaluacja procesu kooperacyjnej współpracy poprzez gry on-line 4. Organizowanie treści tekstowych z użyciem systemu Semantic MediaWiki 5. Internetowy system wspomagający zarządzanie urządzeniami mobilnymi w środowisku rozproszonym 6. Programowanie aplikacji w języku C# dla systemu Windows 8 w środowisku rozproszonym klasy grid 7. Internetowy system służący do analizy skuteczności wybranych filtrów antyspamowych wśród wybranych systemów pocztowych 8. Rozproszone systemy plików w przestrzeni użytkownika 9. Aplikacja sieciowa wspierająca zgłaszanie i obsługę awarii w środowisku rozproszonym 10. System gridowy realizujący paradygmat volunteer computing w technologii JEE 11. Implementacja paradygmatu volunteer computing w środowisku.net 12. Interaktywne wyszukiwanie dokumentów medycznych w PubMed 13. Indeksowanie w chmurze 14. Mapowanie artykułów Wikipedii na znaczenia słownika WordNet 15. Rozwój słownika semantycznego poprzez analizę struktury Wikipedii 16. Metody annotacji semantycznych z użyciem synsetów 17. Reprezentacja tekstu z wykorzystaniem artykułów Wikipedii 18. Metody sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach internetowych 19. Modelowanie kreatywności 20. Wielkoskalowy klasyfikator dokumentów tekstowych 21. Sieci neuronowe typu SOM realizowane na GPU 22. Neuronowe metody reprezentacji języka naturalnego 23. Rozproszony system kontekstowej analizy video dla celów kontroli i monitorowania 24. Internetowy serwis dla analizy, estymacji oraz predykcji kursów notowań walutowych z wykorzystaniem podejścia sztucznej inteligencji 25. Sieciowy system zarządzający dla firmy o wybranej wewnętrznej strukturze organizacyjnej 26. Analiza oraz zastosowanie algorytmów rezerwacji zasobów w aplikacjach rozproszonych na przykładzie systemów hotelowych 27. Opracowanie wydajnego i bezpiecznego środowiska serwerowego JEE 28. System obsługi wydawnictwa czasopisma naukowego 29. Oparta na uczuciach symulacja interakcji jednostek w grze 30. Automatyczna kompozycja złożonych usług na podstawie usług elementarnych. 31. Wykrywanie stopnia podobieństwa usług sieciowych 32. Ocena jakościowa usług sieciowych 33. Moduł wspomagający generowanie opisu semantycznego obiektów w trakcie wprowadzania danych 34. Metody wykrywania elementów charakterystycznych w usługach sieciowych 35. Adaptery do systemów typu cloud dla infrastruktury BeesyCluster. 36. Równoległy symulator obliczeń wielkiej skali na wydajnych klastrach obliczeniowych. 37. Podsystem wizualizacji wykorzystania rozproszonej sieci klastrów z procesorami GPU. 38. Framework dla aplikacji typu SPMD dla środowisk z procesorami GPU. 39. Aplikacja do automatycznej, dynamicznej selekcji i wykorzystania systemu cloud dla danej aplikacji użytkownika. 40. Automatyczny generator opisów usług.

2 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową Wikipedia categories and WordNet synsets integration Dr inż. Andrzej Jędruch mgr inż. Tomasz Boiński Liczba wykonawców 1 Celem pracy jest opracowanie odwzorowania pomiędzy kategoriami anglojęzycznej Wikipedii a strukturą semantycznego słownika WordNet. Odwzorowania te mają na celu usystematyzowania wiedzy zawartej w Wikipedii umożliwiając lepszą jej analizę i wyszukiwanie informacji. Dzięki temu możliwe stanie się zautomatyzowanie wyszukiwania informacji w Wikipedii oraz ulegną uproszczeniu procedury związane z tworzeniem nowych artykułów i kategorii poprzez możliwą potencjalną automatyzację tego procesu. 1. Zapoznanie się ze strukturą słownika WordNet 2. Zapoznanie się ze strukturą kategorii Wikipedii, ich opisami itp. 3. Opracowanie miar odwzorowań pomiędzy kategoriami Wikipedii a słownikiem WordNet oraz algorytmu tworzenia tych odwzorowań 4. Implementacja systemu umożliwiającego tworzenie powiązań pomiędzy kategoriami Wikipedii a słownikiem WordNet 5. Sprawdzenie poprawności opracowanych miar i procedur 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Szymański J., WordNet - bazodanowy system jako słownik języka angielskiego. Politechnika Gdańska, Szymański J., Cooperative wordnet editor for lexical semantic acquisition, Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management, ser. Communications in Computer and Information Science, A. Fred, J. L. G. Dietz, K. Liu, and J. Filipe, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2011, vol. 128, pp

3 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1 Metody tworzenia znaczeń na podstawie analizy artykułów Wikipedii Procedures for creating WordNet synsets based on Wikipedia articles dr inż. Julian Szymański mgr inż. Tomasz Boiński Celem pracy jest opracowanie procedur tworzenia nowych pojęć (synsetów) w słowniku WordNet na podstawie wpisów w angielskim wydaniu Wikipedii. Procedury takie znacznie przyspieszyłyby rozwój semantycznego słownika jakim jest WordNet poprzez wykorzystanie inercji związanej z tempem rozwoju Wikipedii. 1. Zapoznanie się ze strukturą słownika WordNet 2. Zapoznanie się ze strukturą artykułów Wikipedii, ich opisami itp. 3. Opracowanie miar odwzorowań pomiędzy artykułami Wikipedii a słownikiem WordNet 4. Opracowanie oraz implementacja algorytmu automatycznego tworzenia tych odwzorowań 5. Sprawdzenie poprawności opracowanych miar i procedur 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Szymański J., WordNet - bazodanowy system jako słownik języka angielskiego. Politechnika Gdańska, Szymański J., Cooperative wordnet editor for lexical semantic acquisition, Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management, ser. Communications in Computer and Information Science, A. Fred, J. L. G. Dietz, K. Liu, and J. Filipe, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2011, vol. 128, pp Boiński T., Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania, KASKBook 2010: Przedsięwzięcia i usługi informacyjne, praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ red. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej, Gdańsk, 2010, ISBN

4 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Ewaluacja procesu kooperacyjnej współpracy poprzez gry on-line Cooperative process evaluation with on-line games Dr inż. Andrzej Jędruch mgr inż. Tomasz Boiński Celem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie gry komputerowej dostępnej za pośrednictwem popularnych platform internetowych takich jak Facebook czy mobilnych jak Android. Gra powinna umożliwić weryfikację i ocenę utworzonych odwzorowań pomiędzy artykułami Wikipedii a słownikiem WordNet poprzez ocenę ich przez gracza. Ocena powinna zostać wykonana w sposób przyjazny dla użytkownika i zachęcający go do dalszej gry. Liczba wykonawców 1 1. Zapoznanie się ze strukturą słownika WordNet 2. Zapoznanie się ze strukturą artykułów Wikipedii, ich opisami itp. 3. Zapoznanie się z popularnymi platformami internetowymi 4. Opracowanie gry na wybraną platformę/platformy 5. Implementacja gry 6. Sprawdzenie poprawności opracowanych mechanizmów 7. Wdrożenie gry poprzez oficjalne kanały dystrybucyjne 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Szymański J., WordNet - bazodanowy system jako słownik języka angielskiego. Politechnika Gdańska, Szymański J., Cooperative wordnet editor for lexical semantic acquisition, Knowledge Discovery, Knowlege Engineering and Knowledge Management, ser. Communications in Computer and Information Science, A. Fred, J. L. G. Dietz, K. Liu, and J. Filipe, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2011, vol. 128, pp

5 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1 Organizowanie treści tekstowych z użyciem systemu Semantic MediaWiki Categorization of natural language texts with Semantic MediaWiki Dr inż. Andrzej Jędruch mgr inż. Tomasz Boiński Celem pracy jest opracowanie narzędzia umożliwiającego adnotacje tekstów z użyciem Semantic MediaWiki (semantyczne rozszerzenie Wikipedii). Opracowane narzędzie powinno umożliwić wzbogacenie wskazanego tekstu o etykietami dostarczających elementarnego znaczenia pojęć w nim występujących. Na tej podstawie możliwa będzie reorganizacja treści w ustrukturalizowane grupy umożliwiające lepszą analizę wiedzy zawartej w Wikipedii. 1. Zapoznanie się ze strukturą artykułów Wikipedii, ich opisami itp. 2. Zapoznanie się z rozszerzeniem MediaWiki jakim jest Semantic Media Wiki. 3. Opracowanie i implementacja narzędzia pozwalającego wzbogacać artykuły o znaczniki semantyczne 4. Opracowanie i implementacja modułów parsujących i renderujących umożliwiających przeszukiwanie i wyświetlanie tak wzbogaconych artykułów 5. Sprawdzenie poprawności opracowanych procedur 1. Korytkowski R., Szymański J.,: Collaborative approach to WordNet and Wikipedia integration, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Department of Computer Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland, Semantic MediaWiki,

6 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Internetowy system wspomagający zarządzanie urządzeniami mobilnymi w środowisku rozproszonym Web application for supporting of mobile devices management in distributed environment dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Liczba wykonawców 1 Identyfikacja zasad efektywnej komunikacji w mobilnym środowisku rozproszonym. Zaprojektowanie systemu pozwalającego na administrację bazą urządzeń mobilnych. 1. Wybór mechanizmu komunikacyjnego. 2. Zaprojektowanie i implementacja serwera służącego do zbierania i przechowywania informacji o urządzeniach mobilnych. 3. Implementacja klienta dla wybranego systemu mobilnego, pozwalającego na udostępnianie informacji, takich jak wykorzystany transfer 3G, zainstalowane aplikacje czy powiązany numer telefonu. 4. Implementacja wybranego zadania w języku JavaScript w środowisku Comcute urządzenia mobilne. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. Android Developer's Guide 3. Windows Phone Development, MSDN 4. ios Dev Center Jakub Bogacki

7 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Programowanie aplikacji w języku C# dla systemu Windows 8 w środowisku rozproszonym klasy grid Software development in C# language for Windows 8 at distributed environment of grid architekture dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Przegląd dostępnych języków dla nowej platformy Windows. Sprawdzenie kompatybilności wstecz. Przetestowanie wydajności aplikacji napisanych w języku C# dla Windows 8. Ocena sposobu dystrybucji programów. 1. Charakterystyka platformy Windows Napisanie przykładowej aplikacji biznesowej w języku HTML 5 oraz C# (np. WPF). 3. Porównanie wydajności oraz poziomu skomplikowania napisanych aplikacji. 4. Dystrybucja aplikacji (ocena ewentualnych możliwości przychodów). 5. Współpraca środowiska Comcute.NET z klientem pod Windows 8 Liczba wykonawców Building Windows 8 Metro Style Apps with HTML5 & JavaScript, James Rodriguez 3. Metro Revealed: Building Windows 8 apps with XAML and C#, Adam Freeman Mikołaj Broniszewski

8 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 1 Internetowy system służący do analizy skuteczności wybranych filtrów antyspamowych wśród wybranych systemów pocztowych Web application supporting analysis of effectiveness of anti-spam filters among the selected mailbox systems dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Dopasowanie najbardziej efektywnych metod komunikacji z wieloma skrzynkami pocztowymi różnych usługodawców. Zaprojektowanie oraz implementacja systemu wspomagającego analizę skuteczności wybranych filtrów antyspamowych. Zbadanie tematu spersonalizowanych filtrów antyspamowych. 1. Wybór mechanizmu komunikacyjnego. 2. Projekt systemu oraz dodanie obsługi jednej wybranej skrzynki pocztowej. 3. Sprawdzenie poprawności oraz wydajności systemu. 4. Wprowadzenie koniecznych poprawek. 5. Dodanie obsługi innych skrzynek pocztowych. 6. Zapewnienie współpracy z systemem Comcute JEE. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. Gmail API 3. Java IMAP API Sebastian Pawlak

9 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Rozproszone systemy plików w przestrzeni użytkownika Distributed Filesystems in Userspace dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Ocena możliwości tworzenia wirtualnych systemów plików w oparciu o linuksowy mechanizm FUSE. 1. Zapoznanie z technologiami tworzenia systemów plików w przestrzeni użytkownika. 2. Implementacja wirtualnego systemu plików na przykładzie współpracy z biblioteką gobex. (Komunikacja z telefonem komórkowym). 3. Próba implementacji systemu plików w przestrzeni użytkownika w systemie Comcute JEE. Liczba wykonawców Poczwardowski Michał

10 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Aplikacja sieciowa wspierająca zgłaszanie i obsługę awarii w środowisku rozproszonym Web application supporting reporting and solving emergencies in distributed environment dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Wypracowanie metod efektywnej komunikacji w rozproszonym, heterogenicznym środowisku. Wypracowanie metod skutecznej komunikacji symulującej tryb full duplex z użyciem protokołu HTTP. Implementacja praktycznego rozwiązania aplikacji serwerowej komunikującej się z klientami mobilnymi. 1. Opracowanie scenariuszy realizacji zgłoszenia. 2. Wybór platformy realizacji aplikacji serwerowej. 3. Implementacja części serwerowej dostępnej dla różnorodnych klientów. 4. Zapoznanie się z kilkoma różnymi platformami mobilnymi i implementacja klientów umożliwiających komunikację z serwerem. 5. Implementacja w środowisku Comcute JEE. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. ios Developer Library 3. Android Develop's Guide Liczba wykonawców 1 Rutkowski Piotr

11 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) System gridowy realizujący paradygmat volunteer computing w technologii JEE Grid system for volunteer computing in JEE technology dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Modyfikacja systemu Comcute JEE. Liczba wykonawców 2 1. Analiza przyjętych rozwiązań w systemie Comcute JEE. 2. Modyfikacja i testowanie warstw systemu. 3. Testowanie zadań obliczeniowych. 1. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification 2. Dokumentacja system Comcute JEE

12 Temat pracy (jęz. pol.) Temat pracy (jęz. ang.) Liczba wykonawców 2 Implementacja paradygmatu volunteer computing w środowisku.net Volunteer computing paradigm for.net environment dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. nadzw. PG Modyfikacja i testowanie systemu Comcute.NET. 1. Analiza przyjętych rozwiązań w systemie Comcute.NET. 2. Modyfikacja i testowanie warstw dystrybucji i zarządzania. 3. Testowanie zadań obliczeniowych. 3.,NET Specification 4. Dokumentacja system Comcute.NET magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Interaktywne wyszukiwanie dokumentów medycznych w PubMed Interactive information retrieval in PubMed Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest utworzenie wizualizacji sieci pojęć opisujących publikacje z dziedziny medycyny w bazie PubMed. Wizualizacja ta wykorzystana zostanie jako interfejs użytkownika umożliwiająca wskazywanie na grafie pojęć. Pojęcia zaznaczone na grafie posłużą jako wejście do algorytmu tworzącego zapytanie do repozytorium dzięki czemu oczekujemy poprawy precyzji szukania w porównaniu do tradycyjnych metod opartych na słowach kluczowych. 1. Zbudowanie systemu wizualizującego sieć powiązań między pojęciami indeksującymi 2. Powiązanie systemu do PubMed 3. Implementacja algorytmu wyszukującego 4. Ocena uzyskanych wyników prototypowa aplikacja: semanticspaces.eti.pg.gda.pl

13 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Indeksowanie w chmurze Cloud based indexing Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest wykorzystanie wybranej chmury (np. Azure, Google Cloud, Amazon) jako narzędzia do składowania dużej liczby plików tekstowych a następnie utworzenia dla nich tzw. odwróconego indeksu polegającego na utworzeniu struktury w której jest lista wszystkich słów do których dołączone są powiązania do dokumentów w których występują. Indeks taki umożliwia w czasie jednostkowym odnajdywanie dokumentów zawierających podane słowa. Dzięki wykorzystaniu chmury do tworzenia tego typu indeksu można w efektywny sposób przeprowadzenie wyszukiwanie oparte na kontekście wykorzystującego powiązania między słowami. 1. Zbudowanie usług przetwarzających repozytorium dokumentów w chmurze 2. Implementacja algorytmu indeksującego 3. Ocena uzyskanych wyników Dostępne u opiekuna pracy magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Mapowanie artykułów Wikipedii na znaczenia słownika WordNet Wikipedia and WordNet integration Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest opracowanie metod automatycznego powiązania słownika semantycznego WordNet z Wikipedią. Planowane jest utworzenie platformy kooperacyjnej współpracy do oceny uzyskanych rezultatów. Uzyskane powiązania integrujące te dwa repozytoria lingwistyczne wykorzystane zostaną do zbudowania biblioteki dokonującej maszynowej reprezentacji tekstu stanowiącej rozszerzenie typowego podejścia opartego na worku słów. 1. Opracowanie i implementacja algorytmów łączących Wikipedię i WordNet 2. Implementacja platformy kooperacyjnej 3. Utworzenie biblioteki dokonującej reprezentacji dowolnego tekstu z użyciem utworzonych powiązań Wikipedia WordNet 4. Ocena uzyskanych rezultatów 1. Ruiz-Casado, M. and Alfonseca, E. and Castells, P. Automatic assignment of wikipedia encyclopedic entries to wordnet synsets 2. Fabian M. Suchanek, Gjergji Kasneci, Gerhard Weikum YAGO: A Core of Semantic Knowledge Unifying WordNet and Wikipedia

14 Temat projektu dyplomowego magisterskiego Temat projektu dyplomowego magisterskiego (jęz. ang.) Rozwój słownika semantycznego poprzez analizę struktury Wikipedii Wikipedia mining for WordNet development Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest zastosowanie algorytmów analizy danych do identyfikacji nowych asocjacji pomiędzy kategoriami Wikipedii oraz syn setami słownika WordNet. Planowane jest utworzenie miar podobieństwa opartych o analizę języka naturalnego, które użyte zostaną do analizy i rozszerzenia zadanych repozytoriów lingwistycznych. 1. Utworzenie interfejsów dostępowych do repozytoriów 2. Implementacja miar podobieństwa i algorytmów analizy danych 3. Ocena uzyskanych rezultatów Dostępne u prowadzącego magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Metody annotacji semantycznych z użyciem synsetów Semantic annotations for text with WordNet synsets Dr inż. Julian Szymański W pracy utworzona zostanie biblioteka umożliwiająca utworzenie reprezentacji tekstu w oparciu o syn sety słownika WordNet. Rozszerzenie takie w porównaniu do worka słów pozwala uchwycić elementarne znaczenie słów i reprezentować tekst na poziomie ich znaczeń. Do realizacji tego celu wykorzystane zostaną algorytmy ujednoznaczniania słów wykorzystujące neuronowy model rozprzestrzeniającej się aktywacji. W przypadku realizacji pracy przez dwie osoby opracowana metoda zostanie zastosowana do oznaczania artykułów Wikipedii. 1. Utworzenie algorytmu ujednoznaczniającego 2. Implementacja rozprzestrzeniającej się aktywacji i algorytmu rankingującego 3. Ocena uzyskanych rezultatów Liczba wykonawców 1-2 J. Szymański, A. Mizgier, M. Szopinski, P. Lubomski Ujednoznacznianie słów przy użyciu słownika WordNet,

15 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Reprezentacja tekstu z wykorzystaniem artykułów Wikipedii Wikipedia based text representation Dr inż. Julian Szymański W pracy planowane jest wykorzystanie artykułów Wikipedii jako przestrzeni dla reprezentacji dowolnego tekstu. Wymagać będzie to opracowania algorytmu wyszukującego w tekście fraz, które mogą zostać powiązane z artykułami i w sytuacji gdy jest ich więcej niż jeden wykonanie procesu ujednoznaczniania. 1. Utworzenie algorytmu wyszukującego tytuły artykułów w tekście 2. Implementacja algorytmu ujednoznaczniającego 3. Ocena uzyskanych rezultatów David Milne, Ian H. Witten Learning to Link with Wikipedia Wiki Decimal : magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Metody sztucznej inteligencji w wyszukiwarkach internetowych Artificial intelligence methods for information retrieval Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest zastosowanie algorytmów grupowania do poprawy jakości wyszukiwania informacji. W projekcie przeprowadzona zostanie implementacja wybranego algorytmu klasteryzacji (np. DBSCAN - wykorzystującego gęstości powiązań obiektami) do porządkowania rezultatów zwracanych przez silnik wyszukujący (np.: Google, Bing). 1. Zbudowanie systemu pozyskującego wyszukiwane dane 2. Implementacja algorytmu grupującego 3. Przetworzenie danych z użyciem algorytmu grupowania 4. Utworzenie warstwy prezentacji wyników prototypowa aplikacja: kask.eti.pg.gda.pl/universalsearch

16 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Modelowanie kreatywności Creativity modeling Dr inż. Julian Szymański W projekcie planowane jest utworzenie i wykorzystanie architektury inspirowanej organizacją cząstek słowotwórczych w mózgu. Analiza dużego korpusu tekstowego umożliwia wyłapywanie częstych korelacji pomiędzy fonemami. Na bazie tego zbudowana zostanie sieć powiązań, która poddana zostanie przetworzeniu algorytmami uczenia maszynowego. Celem zastosowania tych algorytmów jest wyłapanie nowych, interesujących zestawień fonemów. Rezultatem będą utworzone przez maszynę nowe słowa co może znaleźć szereg zastosowań np.: we wspomaganiu wymyślania nowych domen internetowych, czy nazw dla firm. Rozszerzenie projektu na analizę powiązań między słowami może stanowić podstawę do maszynowego tworzenia nowych treści tekstowych, które mogą być użyte np. do tworzenia poezji komputerowej. 1. Analiza statystyczna bazy tekstów 2. Zastosowanie algorytmu ADIOS 3. Ocena uzyskanych rezultatów. Biblioteki z narzędziami dostępne u prowadzącego magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Wielkoskalowy klasyfikator dokumentów tekstowych Large scale text documents classifier Dr inż. Julian Szymański Celem pracy jest implementacja algorytmu klasyfikacji dokumentów tekstowych. Klasyfikator oparty zostanie na modelu warstwowym: w pierwszej warstwie dokonywana będzie ogólna decyzja zawężająca zbiór potencjalnych możliwych klas. Wykorzystany do tego zostanie prosty klasyfikator minimalno odległościowy knn. Uszczegółowienie i poprawa precyzji wykonana zostanie z użyciem bardziej złożonego podejścia wektorów wspierających (SVM) dla którego jest już wykonana implementacja. 1. Opracowanie architektury klasyfikatora 2. Implementacja algorytmu minimalno odległościowego i podłączenie SVM 3. Ocena uzyskanych rezultatów Dostępne u prowadzącego

17 magisterskiego magisterskiego (jęz. ang.) Sieci neuronowe typu SOM realizowane na GPU Self organizing maps on GPU Dr inż. Julian Szymański Algorytmy grupujące oparte na podobieństwie powszechnie są stosowane w zadaniach uczenia maszynowego. Jednym z podejść umożliwiających grupowanie obiektów są mapy samoorganizujące (SOM) uczące sieć neuronową algorytmem WTA (Winner Takes All). Celem pracy jest zastosowanie takiego algorytmu do utworzenia mapy podobieństw dla artykułów Wikipedii. Ze względu na rozmiar problemu konieczne będzie zapewnienie wydajności opracowanego rozwiązania co planuje się uzyskać poprzez realizacje na GPU 1. Przygotowanie danych do przetworzenia 2. Implementacja lub wykorzystanie bibliotek algorytmu SOM 3. Przetworzenie danych prezentacja i ocena rezultatów Kohonen, T. and Somervuo, P Self-organizing maps of symbol Springs Honkela, T. and Kaski, S. and Lagus, K. and Kohonen, T. WEBSOM - selforganizing maps of document collections inżynierskiego inżynierskiego (jęz. ang.) Neuronowe metody reprezentacji języka naturalnego Neural based methods for natural language representation Dr inż. Julian Szymański Rosnące zasoby tekstów w sieci WWW wymagają stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik przetwarzania języka naturalnego. Dla człowieka słowo może mieć wiele znaczeń, dla komputera jest ono jedynie ciągiem znaków. Poprawę interpretacji języka naturalnego planujemy osiągnąć poprzez utworzenie sieci neuronowej, w której wejściami są sekwencje liter a wyjściami określone znaczenia słów - pojęcia. Kolejne warstwy sieci odpowiadające odpowiednio reprezentacji literowej, wyrazowej i semantycznej stanowić będą model poznawczy aproksymujący proces rozumienia pojęć. Inicjalne wagi sieci korelowane będą poprzez związki wyrazowe uzyskane poprzez statystyczną analizę dużego korpusu tekstowego. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie wykluczania się znaczeń. Wizualizacja neurodynamiki sieci pozwoli na obserwację jej aktywności co pozwoli ocenić jej działanie w zadaniu ujednoznaczniania. 1. Opracowanie interfejsów dostępowych do statystycznej obróbki danych tekstowych 2. Implementacja sieci neuronowej i wizualizacja jej dynamiki. 3. Ocena uzyskanych rezultatów. Dobosz, K. and Duch, W. Understanding neurodynamical systems via fuzzy symbolic dynamics

18 Temat pracy Temat w języku angielskim Rozproszony system kontekstowej analizy video dla celów kontroli i monitorowania Distributed processing system for contextual video analysis oriented to surveillance and monitoring purposes dr inż. Piotr Brudło Projekt i implementacja celowego systemu informatycznego umożliwiającego analizę zapisów wideo w oparciu o zaproponowane algorytmy analizujące. Sprawdzenie działania systemu w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych. przegląd obecnie wykorzystywanych systemów tego typu zapoznanie się z dostępnymi bibliotekami umożliwiającymi wykonanie kluczowych funkcjonalności systemu analiza algorytmów dla przetwarzania obrazów opracowanie szczegółowego projektu systemu implementacja oraz uruchomienie pilotażowe przeprowadzenie praktycznych testów prezentacja wyników skuteczności działania systemu opracowanie możliwości zrównoleglenia przetwarzania fachowa przegląd systemów monitorowania merytoryczna technologie w aplikacjach informatycznych merytoryczna algorytmy przetwarzania obrazów Aktualnie stosowane rozwiązania w systemach monitorowania oraz kontroli Aktualne rozwiązania techniczne i technologiczne Temat pracy Temat w języku angielskim Internetowy serwis dla analizy, estymacji oraz predykcji kursów notowań walutowych z wykorzystaniem podejścia sztucznej inteligencji Internet web system for analysis, estimation and prediction of currency exchange ratios with use of artificial intelligence approach dr inż. Piotr Brudło Opracowanie podstaw teoretycznych oraz stworzenie serwisu internetowego wspierającego podejmowanie decyzji spekulacyjnych oraz inwestycyjnych na rynkach walutowych zapoznanie się z zasadami funkcjonowania giełdy finansowej analiza techniczna i fundamentalna w decyzjach inwestycyjnych przegląd metod sztucznej inteligencji do wykorzystania analiza oraz dokonanie wyboru środowiska programistycznego opracowanie szczegółowego projektu realizacyjnego implementacja oraz uruchomienie testowanie i weryfikacja systemu w oparciu dane testowe oraz rzeczywiste biznesowa podstawy funkcjonowania giełdy walutowej ekonomiczna analiza techniczna i fundamentalna fachowa sztuczna inteligencja w zastosowaniach fachowa technologie i rozwiązania informatyczne Aktualne rozwiązania stosowane w analizach giełdowych

19 Temat pracy Temat w języku angielskim Sieciowy system zarządzający dla firmy o wybranej wewnętrznej strukturze organizacyjnej Network management system for a business company characterised by a selected internal organisational structure dr inż. Piotr Brudło Opracowanie modelu w zakresie zarządzania dla firmowego systemu informatycznego. Sprawdzenie zaproponowanego rozwiązania dla organizacji o określonej strukturze. zapoznanie się zasadami działania systemów zarządzania analiza funkcjonalności systemów firmowych przegląd aktualnie wykorzystywanych rozwiązań analiza efektywności ekonomicznej stosowanych rozwiązań analiza oraz dokonanie wyboru środowiska informatycznego opracowanie szczegółowego projektu realizacyjnego implementacja informatyczna oraz uruchomienie testowanie i weryfikacja systemu dla określonej organizacji biznesowa podstawy funkcjonowania firmy fachowa technologie i systemy informatyczne merytoryczna algorytmy zarządzania w praktyce Aktualne rozwiązania stosowane w organizacjach biznesowych Temat pracy Temat w języku angielskim Analiza oraz zastosowanie algorytmów rezerwacji zasobów w aplikacjach rozproszonych na przykładzie systemów hotelowych Analysis and practical use of resource allocations algorithms for distributed applications oriented to hotel reservation services dr inż. Piotr Brudło Analiza zagadnieniowa oraz praktyczna realizacja systemowa oprogramowania dla rozproszonych aplikacji zorientowanych na usługi rezerwacji zróżnicowanych zasobów hotelowych klasyfikacja biznesowa typowych aplikacji rozproszonych analiza efektywności i przydatności algorytmów przydziału zasobów rozproszonych przegląd aktualnie wykorzystywanych rozwiązań projekt i implementacja systemu docelowego weryfikacja zaimplementowanego systemu w praktyce opracowanie wniosków natury efektywnościowej fachowa rozproszone systemy alokacji zasobów biznesowa specyfika sektora usług hotelowych fachowa technologie i rozwiązania systemowe Aktualnie stosowane systemy stosowane w zastosowaniach rozproszonych dla rezerwacji zasobów Aktualne rozwiązania techniczne

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży

Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Pułapki tworzenia oprogramowania agentowego na przykładzie Systemu Wspomagania Podróży Maciej Gawinecki, Marcin Paprzycki, Maria Ganzha 9.1. Agentowy System Wspomagania Podróży Stworzenie systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo