MULTIDYSCYPLINARNE CENTRUM ARTYSTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MULTIDYSCYPLINARNE CENTRUM ARTYSTYCZNE"

Transkrypt

1 Oferta na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu przy Al. Franciszka Mamuszki 14 MULTIDYSCYPLINARNE CENTRUM ARTYSTYCZNE

2 Sopot, dnia r. Natalia Turczyńska - firma Art Invest składa ofertę w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu przy Al. Franciszka Mamuszki 14 Oferta składa się z następujących dokumentów: 1.Informacja o oferencie 2.Wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( załącznik nr 1 ) 2.PIT za ostatni rok ( załącznik nr 2 ) 3.Dowód wpłaty wadium ( załącznik nr 3 ) 4.Wyciąg z rachunku bankowego oraz zaświadczenie z banku o wielkości średniego salda środków pieniężnych na rachunku z ostatnich 3 miesięcy ( załączniki nr 4, 5, 6 ) 5.Oferowana miesięczna stawka czynszu dzierżawnego 6.Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń ( zał. nr 7 ) 7.Koncepcja adaptacji architektonicznej 8.Program funkcjonalno-użytkowy 9.Biznesplan 10.Udokumentowanie trzyletniego doświadczenia firmy w zakresie działalności artystycznej, edukacyjnej i gastronomicznej, wraz z przybliżeniem sylwetki oferenta Natalia Turczyńska Art Invest 2

3 Sopot, r. Informacja o Oferencie Natalia Turczyńska zam Puck ul. Zamkowa 10, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Art Invest, ul. AWP 2a Puck, NIP , REGON , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Puck pod nr ewidencyjnym 2273/2006. Art Invest jest jedną z największych w Polsce firm zajmujących się managementem lokali. W tej chwili zarządza sześcioma lokalami ( doskonale znane w Sopocie Tropikalna Wyspa i Dream Club w Krzywym Domku oraz Nowa Republika w Gdańsku ) zajmującymi się działalnością kulturalną, rozrywkową i gastronomiczną. Jest także inwestorem oraz wykonawcą wszelkich prac aranżacyjnych związanych z realizowanymi projektami. Ponadto zajmuje się również organizacją akcji promocyjno-reklamowych na niespotykaną dotąd w Polsce skalę, czego dowodem niedawna promocja klubu Nowa Republika, która była jedną z większych w kraju. Nie można też zapomnieć, że Art Invest współpracuje z największymi polskimi browarami przy organizacji imprez eventowych, co dowodzi solidności i rzetelności firmy, której wartość doceniły wielkie koncerny. Podczas swojej działalności firma zdobyła ogromne doświadczenie w realizacji dużych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które zostało szczegółowo przedstawione i udokumentowane w dalszej części oferty. Zarówno wielka skala prowadzonych działań, jak i rozmiar dotychczasowych przedsięwzięć oraz profesjonalizm, jakim wykazuje się firma na co dzień, dowodzi, że Art Invest bez trudu poradzi sobie z dzierżawą Łazienek 3

4 Północnych i w pełni zagwarantuje spełnienie wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu. Natalia Turczyńska posiada również 85% udziałów w firmie Tent sp. z o.o. w Julinku, która z kolei jest większościowym udziałowcem ( 85% udziałów ) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Global Internet Management w Sopocie. Do Pani Turczyńskiej należy także 98% udziałów w firmie Art Kreacja sp. z o.o. w Sopocie, ponadto jest wspólnikiem w spółce cywilnej Turystyka.org.pl w Pucku. Dokładna charakterystyka wymienionych firm została umieszczona w części dotyczącej doświadczenia oferenta. 4

5 Sopot, dnia r. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń Natalia Turczyńska - Art Invest oświadcza, że: - zapoznała się z przedmiotem i warunkami przetargu - przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Natalia Turczyńska Art Invest 5

6 Sopot, dn r. Propozycja miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego Natalia Turczyńska - Art Invest oferuje kwotę zł netto miesięcznego czynszu dzierżawnego. 6

7 Idea Ideą naszego projektu jest stworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Artystycznego ( MCA ), czyli miejsca łączącego wiele dyscyplin sztuki pod jedną egidą. Na terenie Łazienek Północnych pragniemy stworzyć między innymi pracownię ceramiczną, pracownię malarską, studio nagrań, salę prób, ciemnię fotograficzną, pracownię projektową oraz pracownię małych form rzeźbiarskich. W budynku planujemy także przeznaczyć przestrzeń pod zaaranżowanie sceny kameralnej i galerię sztuki oraz restaurację połączoną z muzeum polskiego design-u ( której powierzchnia nie przekroczy 50% powierzchni użytkowej budynku ). 7

8 Podstawowym założeniem projektu będzie ściągnięcie z całej Polski i Europy wybitnych artystów z różnych dziedzin sztuki ( z naciskiem na nowoczesne sztuki multimedialne ) i organizowanie przy ich udziale kilkudniowych warsztatów. W warsztatach tych uczestniczyć będą osoby z całej Polski a nawet świata. W tej sprawie nawiązaliśmy już kontakt z odpowiednimi instytucjami m.in. z Hong Kongu ( zał. nr 9 ) - pierwsza wystawa artystów z Hong Kongu odbyła się już w sopockim Dream Clubie w dniu r.. MCA oprócz walorów czysto edukacyjnych przeznaczone będzie także do pracy twórczej i terapeutycznej, promocji sztuki oraz integracji mieszkańców Sopotu poprzez sztukę. Ze względu na konieczność finansowania centrum, należy też wspomnieć o takich aspektach projektu jak działalność marketingowa ( ekspozycja marek ), gastronomiczna czy wynajem sal na konferencje, bankiety i sympozja oraz szkolenia firmowe, połączone z warsztatami. Multimedialne Centrum Artystyczne nie tylko będzie rozwijać szeroko pojętą świadomość artystyczną i wspierać sztukę w wielu jej postaciach, ale też będzie całkowicie samowystarczalne pod względem finansowym. Dzięki olbrzymiemu zainteresowaniu, jakie wzbudził pomysł w kręgach artystycznych, udało nam się zdobyć poparcie czołowych polskich artystów z różnych dziedzin sztuki ( lista nazwisk artystów zał. nr 44 ). Artyści ci potwierdzili udział w przedsięwzięciu pod kątem wystawienniczym, koncertowym oraz szkoleniowym. Planujemy też zorganizować w oparciu o centrum kilka imprez artystycznych o zasięgu międzynarodowym. Wszystkie szczegóły naszej inicjatywy znajdą państwo w ofercie. Propozycja stworzenia MCA koncepcja architektoniczna Proponujemy stworzyć na miejscu Łazienek Północnych Multimedialne Centrum Artystyczne. 8

9 W tym celu całą górną kondygnację planujemy przebudować w system komfortowych i dobrze wyposażonych pracowni artystycznych. Na dolnej kondygnacji stworzymy scenę kameralną, restaurację połączoną z muzeum design-u polskiego oraz galerię sztuki - opiekę kuratorską nad galerią objęła kurator galerii Łaźnia - Agnieszka Kulazińska ( zał. nr 10 ). Przeznaczymy też wymaganą w ofercie przetargowej powierzchnię na ogólnodostępny węzeł sanitarny - stworzymy pomieszczenia o powierzchni 80 m 2 pełniące funkcje sanitarne, do których będzie się można dostać zarówno z budynku, jak i z plaży. Na każdej z kondygnacji powstanie także niezbędne zaplecze sanitarne. Dodatkowo budynek będzie wyposażony w windę usytuowaną w wewnętrznym szybie. Górny taras zostanie przeszklony w ten sposób powstanie sala robocza zwana kryształową. Ma ona pełnić funkcję wystawienniczą, pracowni form 9

10 ruchu oraz sali widowiskowo-koncertowej. Sala ta będzie również wynajmowana na zamknięte imprezy firmowe, bankiety, sympozja i konferencje. Cały obiekt pragniemy przestylizować w kierunku sopockich dworków z okresu międzywojennego i przywrócić miejscu dawny klimat ( studium architektoniczne w kontekście otoczenia zał. nr 11, zagospodarowanie terenu zał. nr 12, rzuty pięter zał. nr 13-15, schematy funkcjonalne zał. nr 16, elewacje zał. nr 17a, przekroje zał. nr 17b, wizualizacje zmian obiektu zał. nr 18a, 18b, 18c ). Jednak wewnątrz będzie to nowoczesny, w pełni zautomatyzowany, a przede wszystkim przyjazny dla użytkownika budynek, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniczne i multimedialne. W okresie letnim na terenie plaży planujemy stworzyć ogólnodostępny klub plażowy w stylu lat 20. Klub ten będzie łączył wiele funkcji artystycznych. W ciągu dnia przebywanie w klubie będą umilać występy muzyków, gra na pianinie, koncerty jazzowe, odbywające się w specjalnie w tym celu zrekonstruowanej sopockiej altance, usytuowanej w centralnym miejscu klubu. Wieczorem będą organizowane wystawy i imprezy plenerowe, m.in. planujemy ściągnąć znany warszawski festiwal filmów niemych. Na plaży odbywać się też będą wieczorne koncerty absolwentów kursów oraz koncerty mistrzów a także liczne widowiska multimedialne. Chodzi o stworzenie miejsca, gdzie dobrze będą się czuć i odpoczywać miłośnicy sztuki i artyści oraz zwyczajni mieszkańcy. Ważnym aspektem będzie możliwość skorzystania z gastronomi na plaży, posiłki będą donoszone do kosza plażowego lub leżaka wraz ze stolikiem. Projekt architektoniczny uwzględnia wszelkie uwagi i uzyskał akceptację Konserwatora Zabytków Miasta Sopot i Plastyka Miejskiego. 10

11 Program funkcjonalno-użytkowy Przed przystąpieniem do przetargu firma przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę profesjonalne badania i analizę rynku, dotyczące zapotrzebowania na usługi przedstawione w ogłoszeniu o przetargu i wymagane od przyszłego dzierżawcy. Ponadto, przy współpracy z Global Internet Management sp. z o.o., skierowano kilka tysięcy zapytań do użytkowników internetu - osób z różnych grup odbiorców. Uzyskane wyniki wskazują na rosnące w szybkim tempie zainteresowanie społeczne ( głównie młodych ludzi ) sztuką nowoczesną, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków multimedialnych, łączących współczesny film, muzykę ( projekty dj-ów i vj-ów ), taniec i grafikę komputerową. W chwili obecnej wiele firm i instytucji zajmujących się sztuką znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, zarówno ze względu na ogólnoświatowy kryzys, jak i na przesycenie rynku. Nie chcemy popełnić podobnego błędu i w związku z tym zdecydowaliśmy nieco zmienić naszą wcześniejszą ofertę, poprzez położenie większego nacisku na wspomniane powyżej sztuki multimedialne, co zagwarantuje powodzenie przedsięwzięcia. W żadnym wypadku nie zamierzamy rezygnować z tzw. kultury wyższej, jednak naszym celem będzie rozsądne zrównoważenie proponowanych projektów, dostosowane do bieżących oczekiwań społecznych. Przedsięwzięcie to ma nie tylko wspierać kulturę, sztukę czy edukację, ale również musi być racjonalne pod względem ekonomicznym. Jesteśmy pewni, że nasze podejście jest w pełni zrozumiałe i nie jest niczym nowym, gdyż jak wynika z historii, sztuka zawsze potrzebowała finansowego wsparcia. Żeby daleko nie szukać, nasz wielki wieszcz Juliusz Słowacki znakomicie grał na londyńskiej giełdzie. W związku z powyższym pewne aspekty naszej propozycji będą się zmieniać, w zależności od aktualnych trendów i zainteresowań rynku. 11

12 Podsumowując ideą funkcjonowania MCA jest umiejętne połączenie funkcji koncertowo-wystawienniczej z edukacyjną, terapeutyczną i promocją sztuki, z uwzględnieniem wymagań komercyjno-finansowych. Dzięki zainteresowaniu projektem środowiska artystycznego, udało nam się zaangażować do współpracy czołowych polskich artystów. Honorowy patronat nad pracownią jazzu objął Sławomir Jaskułke ( list intencyjny i biografia zał. nr 19 ). Honorowy patronat nad pracownią fotograficzną objął Kacper Kowalski ( list intencyjny i biografia zał. nr 21 ). Honorowy patronat nad pracownią choreografii tańca współczesnego objął Wojciech Misiuro ( list intencyjny i biografia zał. nr 22 ). Honorowy patronat nad pracownią teatralną objęła Natalia Korczakowska ( list intencyjny i biografia zał. nr 23 ). Honorowy patronat nad pracownią design-u objął Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku ( list intencyjny zał. nr 24 ). Honorowy patronat nad pracownią malarską objął Arkadiusz Sylwestrowicz ( list intencyjny i biografia zał. nr 25 ). Honorowy patronat nad pracownią małych form rzeźbiarskich, design-u i biżuterii objął Sławomir Fijałkowski ( list intencyjny i biografia zał. nr 26 ). Honorowy patronat nad pracownią multimedialną i studiem nagrań objął DJ Neevald ( list intencyjny i biografia zał. nr 27 ). Patronat nad sceną teatru tańca objął Leszek Bzdyl ( list intencyjny i biografia zał. nr 28 ). Honorowy patronat nad pracownią ceramiczną objęła Hanna Bakuła ( biografia zał. nr 29 ). Objęcie patronatu honorowego nad pracownią jest równoznaczne ze współpracą w tworzeniu programu pracowni i warsztatów, wspieraniem przy pozyskiwaniu artystów, monitorowaniem jakości warsztatów, wystaw i 12

13 koncertów oraz dbałością nad standardami i jakością działań prowadzonych przez pracownię. Patroni pracowni zaangażowani będą też w tworzenie eventów artystycznych w swojej dziedzinie sztuki. Nasz projekt, poza patronami, pozyskał całą rzeszę wspaniałych artystów, którzy zaoferowali ścisłą współpracę przy realizacji założeń MCA. Współpracę z nami podjęli następujący artyści: Ireneusz Wojtczak ( jazzman list intencyjny i biografia zał. nr 30 ), prof. Maciej Świeszewski ( Kierownik Zakładu Malarstwa ASP Gdańsk list intencyjny i biografia zał. nr 31 ), Sarah Luedemann ( artystka multimedialna ), Karolina Anna Matea ( projektant biżuterii list intencyjny i biografia zał. nr 32 ), Katarzyna Zielińska ( impresario teatralny list intencyjny zał. nr 33 ), Tomasz Kobus ( naczelny projektant marki Diverse i Coalition list intencyjny zał. nr 34 ), MC Jacob A ( wokalista mc list intencyjny zał. nr 35 ), Maja Wojnarska ( kurator pomocniczy list intencyjny zał. nr 36 ) i wielu innych artystów, którzy wyrazili swoje zainteresowanie. Nasza firma podjęła ścisłą współpracę z uczelniami i instytucjami artystycznymi, m.in. ASP w Gdańsku, C&G Artpartment ( instytucja artystyczna z Hong Kongu ), Galerią Sztuki w Legnicy, Polską Akademią Nauk. Do projektu przyłączyła się również Agnieszka Kulazińska - kuratorka galerii Łaźnia, Nathalie Streit - terapeutka poprzez sztukę ze Szwajcarii, Mirosław Melerski - współtwórca Muzeum Designu Vitry w Weilm nad Renem oraz grupa filmowa Warszawa 08. Współpraca będzie odbywać się na płaszczyźnie edukacyjnej, wystawienniczej i koncertowej, a także promocyjnej. Ważnym elementem naszej oferty jest działalność charytatywna związana z prowadzeniem warsztatów dla młodzieży i seniorów przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Sopocie. Planujemy również 13

14 w ramach działań społecznych prowadzić warsztaty terapeutyczne dla kobiet. Program ten stworzy i będzie prowadzić Hanna Bakuła w oparciu o pracownię ceramiczną. Autorski program terapeutyczny Terapia przez sztukę poprowadzi też znana szwajcarska artystka i terapeutka Nathalie Streit. W oparciu o funkcje MCA pragniemy stworzyć program imprez artystycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Oprócz ciekawych idei imprez i najlepszych polskich artystów deklarujących w nich udział, udało nam się pozyskać kilku poważnych mecenasów sztuki, którzy zaoferowali się wesprzeć nasze przedsięwzięcie finansowo. Projekt MCA uzyskał też duże zainteresowanie mediów. Patronat medialny nad przedsięwzięciem już teraz zaoferowały następujące media: TVP3, TVN, Radio Gdańsk, Polskie Radio Trójka, portal Wirtualna Polska. Wszyscy wymienieni artyści, firmy i instytucje już zaangażowały się w tworzenie projektu. Ponadto niezmiernie istotny jest fakt, że z wszystkimi tymi firmami Art Invest i Natalia Turczyńska współpracowała już wielokrotnie przy innych wcześniejszych projektach, a co za tym idzie dysponuje w tej mierze ogromnym doświadczeniem, którego znaczenia nie da się przecenić. Podsumowując, ideą jest stworzenie miejsca, które będą kreować artyści, a możliwość współpracy i uczestnictwa w tym procesie, będzie czymś niezwykle prestiżowym i nobilitującym. Harmonogram wydarzeń kulturalnych w MCA W ramach funkcjonowania MCA planujemy zorganizowanie kilku ogólnopolskich, a nawet ogólnoświatowych eventów. Poniżej przedstawiamy roczny harmonogram imprez. Struktura opisanych imprez może ulec zmianie w 14

15 zależności od wahań trendów i koniunktury rynku, niemniej naszym celem będzie wykreowanie rozpoznawalnych i solidnych marek eventowych. 1 tydzień stycznia Wystawa zdjęć Sopot z życia wzięte - wystawa współtworzona przez mieszkańców Sopotu. Ideą projektu jest stworzenie wystawy fotograficznej przy udziale Sopocian, w której może wziąć udział każdy, kto zechce zaprezentować fotografie ze swojego domowego archiwum dotyczące tematu wystawy. W ten sposób powstaną ekspozycje stworzone z kolekcji fotografii różnych osób, których wspólnym mianownikiem będzie temat fotografii np. Sopocianie ze Świętym Mikołajem, Sopocianie na pikniku, Sopocianie na plaży ( dokładny opis zał. nr 37 ). 2 tydzień marca - Wystawa Mistrzowie i Laureaci - festiwal prezentujący sylwetki mistrzów, którzy prowadzili warsztaty w poprzednim roku, oraz ich najlepszych, nagrodzonych uczniów. Festiwal będzie składał się z cyklu wystaw, połączonych z koncertami i spektaklami oraz spotkaniami i prelekcjami ( dokładny opis zał. nr 38 ). 3 tydzień maja - Interdyscyplinarna wystawa młodych MACKI - festiwal prezentujący sylwetki młodych, polskich artystów. Festiwal będzie miał charakter konkursowy - znani polscy kuratorzy dokonają wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Interdyscyplinarna wystawa 20 autorów będzie prezentowana w MCA, a także za zgodą Miasta, w przestrzeni miejskiej Sopotu ( dokładny opis zał. nr 39 ). 2 tydzień lipca Międzynarodowy Festiwal Jazzowy - Amber Jazzopot Festiwal. Festiwal jazzowy odbywający się na plaży przy MCA, prezentujący najwybitniejsze sylwetki polskiego i światowego jazzu ( dokładny opis zał. nr 40 ). 15

16 2 tydzień sierpnia - Międzynarodowy Festiwal Vj-ów, na plaży i w przestrzeni MCA. Festiwal prezentujący spektakularne widowiska multimedialne najlepszych VJ-ów z Europy, przy festiwalu będą funkcjonowały warsztaty dla publiczności ( dokładny opis zał. nr 41 ). 2 tydzień października - YouTube Festiwal Film - pierwszy na świecie festiwal, którego jury stanowić będzie międzynarodowa społeczność internetowa. Zaklasyfikowane filmy prezentowane będą w portalu YouTube, przy współpracy z potentatem branży IT Google ( dokładny opis zał. nr 42 ). Wszystkie większe, organizowane przez nas imprezy, będziemy starali się objąć patronatem Prezydenta Miasta Sopot. Schemat działań MCA: Powyżej przedstawiliśmy główne założenia działania MCA. Teraz przybliżymy Państwu zasady, w oparciu o które będzie działało nasze centrum. Dzięki licznym kontaktom z uczelniami i instytucjami artystycznymi oraz przy wsparciu mediów chcemy organizować kilkudniowe warsztaty artystyczne ( od 7 do 14 dni ). Warsztaty artystyczne dla profesjonalistów- schemat funkcjonowania Etap 1. Pozyskanie bardzo znanego artysty z danej dziedziny sztuki ( już w tej chwili zyskaliśmy deklaracje współpracy gwiazd świata sztuki ). 16

17 Etap 2. Otwarcie naboru na warsztaty poprzez reklamę medialną, informacje w świecie artystycznym oraz kontakty z uczelniami artystycznymi. Etap 3. Artysta prowadzący spośród nadesłanych ofert na podstawie artystycznych cv i własnego systemu naboru, kompletuje grupę swoich studentów. Etap 4. W wyznaczonym terminie kursanci przyjeżdżają do MCA. MCA zapewnienia kursantom: - zakwaterowanie w oparciu o zawarte umowy patronackie z sopockimi hotelami - całodobowe wyżywienie w oparciu o zaplecze gastronomiczne, jakie będzie stanowić restauracja na dolnym poziomie - zapewnienie miejsc i sprzętu warsztatowego - zapewnienie programu edukacyjnego na wysokim poziomie, co leżeć będzie w gestii wykładowcy. Wieczorami przewidywane są spotkania integracyjne, prezentacje kolejnych osiągnięć związanych z odbywającym się kursem, wieczorki autorskie uczestników oraz wykładowców, mini wystawy i mini koncerty. Miejscem tych wydarzeń będzie klubo-restauracja na parterze MCA. Spotkania te będą otwarte dla publiczności. Etap 5. Na koniec kursu odbywać się będzie wystawa, spektakl lub koncert absolwentów. Swoją sylwetkę zaprezentuje też mistrz, który prowadził warsztaty. 17

18 Jeżeli zainteresowanie danym wydarzeniem przerośnie możliwości przestrzenne MCA, zostanie ono przeniesione i zaprezentowane w sali Dream Clubu w Krzywym Domku, która ma powierzchnię blisko 1000 m 2. MCA będzie ściśle współpracować z Dream Clubem, w zakresie między innymi stworzenia dużej sceny wystawienniczo-koncertowej. Warsztaty dla amatorów- schemat funkcjonowania Warsztaty dla amatorów będą przebiegać w analogiczny sposób jak warsztaty dla profesjonalistów. Różnica będzie polegać na tym, że opiekę pedagogiczną obejmą artyści lokalni skupieni m.in. wokół ASP w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni czy Opery Bałtyckiej. Warsztaty te będą otwarte dla wszystkich, a jedynym kryterium przyjęcia będzie kolejność składania zgłoszeń. Warsztaty weekendowe- schemat funkcjonowania Będą to warsztaty dla amatorów i hobbystów organizowane podczas weekendu i prowadzone przez lokalnych twórców. Warsztaty te będą połączone ze zwiedzaniem Trójmiasta. Dla kursantów spoza Trójmiasta zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie. Artystyczne wakacje w Sopocie- schemat funkcjonowania Propozycja skierowana do nieprofesjonalnych twórców, oferowana przez biura podróży. Będzie to połączenie idei wypoczynku nad morzem, zwiedzania Trójmiasta oraz konsultacji artystycznych i warsztatów - w nieco 18

19 mniejszym zakresie. Działania te przewidujemy na sezon letni, od czerwca do sierpnia. Kursy stacjonarne - schemat funkcjonowania Będą to kursy poświęcone danej dziedzinie sztuki i skierowane do mieszkańców Trójmiasta i okolic. Zajęcia w ramach warsztatów odbywać się będą jeden lub dwa razy w tygodniu, głównie w godzinach popołudniowych, tak aby mogły w nich uczestniczyć osoby czynne zawodowo lub uczące się. Zaplecze pedagogiczne będą stanowili artyści Trójmiejscy. Kursy dla seniorów - schemat funkcjonowania Będą to nieodpłatne zajęcia z różnych dziedzin sztuki, przeznaczone dla osób starszych, prowadzone do godziny 14, przy współpracy z MOPS-em i Urzędem Miasta Sopotu. Zasady ich funkcjonowania będą analogiczne do funkcjonowania kursów stacjonarnych. Oferta edukacyjna dla szkół Spotkania artystyczne ( warsztaty, wykłady, lekcje sztuki ) realizujące program edukacji artystycznej i wpisane w harmonogram roku szkolnego. Obecnie szkoły, dostrzegając zmieniające się zainteresowania młodych ludzi, bardzo często chcą rozszerzać swoje programy kształcenia i stwarzać uczniom możliwości rozwoju, także poprzez poznawanie nowoczesnych dziedzin sztuki. Niestety są zmuszone działać przy zachowaniu sztywnych reguł narzucanych w ramach systemu szkolenia. Nie pomaga też zwykły brak środków technicznych oraz po prosty niewystarczający poziom wiedzy 19

20 wykładowców. Dzięki nam, młodzi ludzie będą mogli wzbogacić swoją edukację, poznając nowe gatunki kulturalno-artystyczne, pozostając wciąż pod opieką swoich rodzimych pedagogów. Nasza oferta pozwoli szkołom na odpowiedzialne i całościowe przedstawianie młodzieży piękna sztuki, z uwzględnieniem wciąż dokonujących się zmian i pokazaniem aktualnych trendów. W każdym programie warsztatów dla profesjonalistów i amatorów znajdzie się miejsce stypendialne dla mieszkańca Sopotu - formą stypendium będzie ufundowane przez MCA nieodpłatne uczestnictwo w danym kursie. Kryteria przyznania stypendium pozostawiamy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Kolejne miejsce stypendialne ( nieodpłatne uczestnictwo ) zostanie przyznane w programie warsztatów stacjonarnych i przeznaczone dla młodzieży z ubogich rodzin. W tym zakresie została podjęta współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dolną kondygnację budynku Łazienek Północnych będzie zajmować działalność klubowo-restauracyjna, która w okresie letnim będzie zasilać także klub plażowy. Lokal ten ma stanowić naturalne zaplecze kulturalno-towarzyskie dla osób związanych z MCA i skupiać bohemę artystyczną Trójmiasta. W lokalu tym, poza funkcjami gastronomicznymi, planujemy stworzyć miejsce wieczorów autorskich i prezentacji efektów warsztatów. Będzie to także przestrzeń spotkań z wybitnymi artystami, podczas których goście będą mogli nie tylko ujrzeć ich sylwetki twórcze, ale też poznać ich osobiście, porozmawiać i wymienić poglądy. Restauracja będzie oferować usługi o wysokim poziomie gastronomicznym, poza daniami obiadowymi będzie można zjeść śniadania i kolacje, a także wypić kawę i zjeść deser przy dźwiękach np. muzyki jazzowej, 20

21 bądź przy swojej ulubionej książce. Przestrzeń restauracji nie przekroczy 50 proc. powierzchni użytkowej budynku. Będziemy również otwarci na liczne promocje płyt, książek, albumów a w miarę rozwoju naszej działalności, będziemy starali się jak najlepiej rozwijać i wzbogacać naszą ofertę o kolejne propozycje ( już w tej chwili zapewniliśmy sobie deklaracje artystów na przynajmniej dwa lata występów ) oraz dostosowywać ją do aktualnych trendów w kulturze i sztuce. Dzięki systemowi całorocznych warsztatów, przynajmniej raz w tygodniu, będzie się odbywać na terenie centrum jakieś wydarzenie kulturalne - wystawa, koncert, spektakl. Poza tym, w ramach standardowego działania MCA, przeprowadzonych będzie co roku 6 dużych imprez artystycznych. Każda z nich została opisana powyżej. Dzięki tak skrojonej ofercie Multidyscyplinarnego Centrum Artystycznego, mamy nadzieję przyczynić się do tego, aby Sopot stał się nie tylko sezonową stolicą turystyczną Polski, ale również całoroczną stolicą kulturalną kraju, a w przyszłości wpłynąć na zwiększenie szans Metropolii Trójmiejskiej w staraniach o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.. Działanie klubu plażowego Klub plażowy zaprojektowany będzie w stylu klubów plażowych z okresu międzywojennego. W jego infrastrukturze znajdą się m.in. charakterystyczne kosze plażowe. Na środku klubu zostanie ustawiona sezonowa altana, pod którą odbywać się będą występy muzyków grających na instrumentach akustycznych, umilając plażowanie. 21

22 Na obszarze klubu odbywać się też będą happeningi, wystawy i inne akcje artystyczne. Wieczorami będzie to miejsce imprez kulturalnych: wystaw, koncertów, pokazów filmowych i innych. Klub plażowy będzie również zapleczem dla kilku dużych festiwali sztuki ( szczegóły w opisach ). Zaplecze sanitarne klubu plażowego wydzielone zostanie na terenie budynku Łazienek Północnych, na dolnej kondygnacji zgodnie z warunkami przetargu. Na wyodrębnionej powierzchni powstanie nowoczesny system przebieralni z szafkami odzieżowymi, wypożyczalnią ręczników i sprzętu plażowego oraz natryskami. Klub plażowy będzie ogólnodostępny i będzie stanowił wielką atrakcję nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców Sopotu. Mamy aspirację stworzyć z niego miejsce, gdzie zwykli ludzie będą mogli obcować z niezwykłą sztuką, w pięknym i estetycznym otoczeniu. Poza tym klub ten będzie naturalnym miejscem dyskretnej ekspozycji marek sponsorów MCA, po uzgodnieniu z plastykiem miejskim i przedstawicielami MOSiR-u. Biznesplan. Multidyscyplinarne Centrum Artystyczne Niniejszy biznesplan obrazuje skrócony rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia o nazwie Multidyscyplinarne Centrum Artystyczne. Spis Treści 1. Firma i branża a. Historia i obecna sytuacja firmy b. Analiza strategiczna SWOT 22

23 2. Inwestycja a. Zakres inwestycji b. Źródła finansowania c. Projekcja przychodów i kosztów 3. Plan finansowy a. Metodologia szacowania przychodów i kosztów b. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania c. Aktualne dane finansowe. Bilans d. Prognozy finansowe - Punkt rentowności (BEP) 4. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia 1. Firma i branża a. Historia i obecna sytuacja firmy Pani Natalia Turczyńska Art Invest działa na rynku od 2006 roku. Siedzibą firmy Art Invest jest Puck ul. AWP 2a. Pani Natalia Turczyńska prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomi współistniejącej z wydarzeniami kulturalnymi i eventowymi na terenie całej Polski. Główną formą prowadzenia działalności gospodarczej firmy jest management przestrzeni eventowej, rozumiany nie tylko jako zarządzanie dużymi ( sieciowymi ) lokalami o charakterystyce miejsc ekskluzywnej rozrywki, ale również jako kreowanie przestrzeni kulturowo-medialnej wokół działalności lokali rozrywkowych. Pani Natalia Turczyńska jest twórcą i właścicielem marek Tropikalna Wyspa, Dream Club, Nowa Republika, Black Rock, Blue Velvet. Firma Art Invest jest liderem branży gastronomicznej północnej Polski. Prowadzi lub obsługuje największe lokale rozrywkowe Trójmiasta oraz Pobrzeża Kaszubskiego. 23

24 b. Analiza strategiczna SWOT SILNE STRONY PROJEKTU MCA - Pozycja strategiczna firmy Firma Art Invest jest szybko rozwijającym się operatorem lokali kulturalno-rozrywkowych. Jednak model prowadzenia działalności gospodarczej przez Panią Natalię Turczyńską polega nie tylko na zaspokajaniu potrzeb rozrywkowych klienta. Dzięki swojemu zamiłowaniu do sztuki, Pani Natalia Turczyńska umiejętnie łączy elementy kultury wysokiej z rozrywką. - Majątek trwały - Zasoby finansowe ( na dzień 1 grudnia 2009 r. ) Firma Art Invest posiada: 4 lokale gastronomiczne wraz w wyposażeniem, Liczne nieruchomości, -Środki trwałe o wartości księgowej 452 tys. zł. W tym: 3 samochody osobowe, Środki trwałe (wyposażenie 4 barów wraz zapleczem, lodówki, zamrażarki, kostkarki, itp) 2 kompletne systemy GASTRO (obsługa lokalu gastronomicznego). Przychody brutto zł (za poprzedni rok) Suma bilansowa zł W tym gotówka na rachunku Należności krótkoterminowe Kadra menedżerska - Siła robocza Zasoby ludzkie firmy Art Invest: Grzegorz Wróbel Dyrektor generalny posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności rozrywkowej Dominika Wolska-Kobus Marketing Direktor doświadczony manager eventów kulturalnorozrywkowych Paweł Klejbor odpowiedzialny za obsługę gości wicemistrz Polski w obsłudze barmańskiej Grzegorz Misiejko Dział Logistyki doświadczony manager Joanna Szydagis Dział Finansowy posiada wieloletnie doświadczenie w finansach w gastronomii Firma Art Invest zatrudnia 19 osób na umowę o pracę. Ponadto, w związku ze specyfiką branży, dysponuje kadrą specjalistów współpracujących na zasadach zlecenia, 24

25 ZAGROŻENIA PROJEKTU MCA - Czynniki polityczne - Czynniki prawne - Czynniki technologiczne - Czynniki ekonomiczne - Poziom rywalizacji pomiędzy aktualnymi konkurentami Projekt MCA nie jest uzależniony czynników politycznych Projekt MCA działa w przestrzeni regulowanej normami ogólnymi, dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, prawa autorskiego i cywilnego. W perspektywie harmonizacji opodatkowania przedsiębiorstw w UE, MCA jest małym przedsiębiorstwem. Przewiduje się w najbliższym czasie oddzielenie zarządzania lokalami od budowania marki poprzez stworzenie modelu franczyzowego. MCA nie jest projektem wysoce zindustrializowanym, niosącym ze sobą zagrożenie technologią lub procesami technologicznymi. W dobie ogólnoświatowego kryzysu, branża kulturalnorozrywkowa zanotowała również duży spadek. Niemniej aktualny wzrost wskaźników makroekonomicznych a w szczególności rosnący popyt, dobrze rokuje przedsięwzięciom inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę wyniki branży gastronomicznej lokalnej, obecny rok był dla Art Invest więcej niż dobry. Wynik finansowy netto będzie na pewno nie gorszy niż w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę to, że Firma rokrocznie inwestuje, należy stwierdzić, że jest niekwestionowanym liderem tej branży. Na rynku lokalnym nie istnieje projekt o podobnej specyfice. Na rynku ogólnopolskim wprawdzie można znaleźć miejsca o zbliżonym charakterze, ale nie posiadają one takiego potencjału, związanego z otoczeniem kulturalno-wizerunkowym, wynikającym bezpośrednio z lokalizacji w centrum Sopotu i sąsiedztwa najbardziej wizerunkowych obiektów polskiego wybrzeża. - Możliwość pojawienia się substytucyjnych projektów W dającej się przewidzieć przyszłości, nie ma możliwości pojawienia się na rynku lokalnym podobnego projektu. 25

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic III część produktu finalnego Biznesplan krok po kroku Poradnik dla uczniów i uczennic Warszawa 2012 Autorzy Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Toruń, październik 2012 1 Opracowanie raportu na zlecenie Urzędu Miasta Torunia przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Miasto Marzeń, ogrom wrażeń, moc wydarzeń. Street Art Festival. » Temat numeru Hotel z klasą

Biznesowa Turystyka. Miasto Marzeń, ogrom wrażeń, moc wydarzeń. Street Art Festival. » Temat numeru Hotel z klasą Biznesowa Turystyka KWARTALNIK nr1/2012 ISSN: 2084-7416 magazyn zmieniającego się Śląska» Temat numeru Hotel z klasą» Nowa dzielnica Katowic Strefa Kultury» IV Europejski Kongres Gospodarczy Miasto Marzeń,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo