Doradztwo zawodowe w szkole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo zawodowe w szkole"

Transkrypt

1 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0

2 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Redaktor prowadzący: Kinga Kaszuba Autorzy: Marta Binder, Kinga Kaszuba, Anna Kordzińska-Grabowska, Jarosław Kordziński, Dorota Pilecka Opracowanie edytorskie: Kamila Małyszko Twórca programu: Tomasz Traczyk Instalacja: 1. Włóż płytę CD-ROM do napędu 2. Zatwierdź wszystkie etapy instalacji 3. Uruchom program z menu Start lub skrótem programowym z pulpitu 4. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z opcji Pomoc Minimalne wymagania sprzętowe: Komputer PC Pentium III 500MHz, 128 MB RAM, 40MB miejsca na twardym dysku, grafika kolor SVGA (800x600), tryb True Color (24 bity), small fonts (małe czcionki), napęd CD-ROM, Windows 98*/Me*/2000*/XP/2003/Vista Dodatkowe aplikacje wymagane do poprawnego działania programu 1. Adobe Reader przeglądarka plików PDF (dołączona wersja dla systemów Windows 2000/XP/2003/Vista i wersja dla systemów Windows 98/Me). 2. Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 *Wymagany Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, Warszawa tel.: (022) , (022) fax: (022) , NIP: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS numer Wysokość kapitału zakładowego zł ISBN Copyright 2009 Dashöfer Hol ding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

3 Ja, czyli kim jestem, co mogę i jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Wprowadzenie: praca ma przygotować ucznia do dokonania optymalnych wyborów dotyczących jego ścieżek rozwoju. Uświadomić, że wszyscy jesteśmy inni i w związku z tym reprezentujemy różne możliwości oraz potrzeby. W oparciu o to może budować plan własnego rozwoju, kreować oczekiwany obraz swojej przyszłości. W pierwszej części zajęć uczeń ma zapoznać się z osobistymi możliwościami w kontekście: cech indywidualnych, czynników wpływających na nasze relacje z innymi, sposobów uczenia się. Jestem ja 1. Cel: umożliwienie uczniom poznania osobistych cech wyróżniających ich spośród innych oraz wskazanie ich szczególnych możliwości działania oraz funkcjonowania. 2. Efekty: uczeń zna swoje cechy i potrafi się nimi cieszyć, uczeń rozumie, że różni się od innych i że może w sposób wartościowy korzystać z tych różnic, uczeń akceptuje, że inni mogą się różnić od niego w postawach oraz poglądach, uczeń potrafi dostrzegać korzyści wynikające z różnorodności. 3. Czas: 45 min. 4. Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, białe i kolorowe kartki A4, mazaki, markery, kredki, klej, taśma klejąca, nożyczki, kartki samoprzylepne. 5. Metody pracy: indywidualna, praca w grupach. 6. Przebieg zajęć: Mapa pogody Ćwiczenie wprowadzające, mające na celu z jednej strony zasygnalizowanie uczniom nieco odmiennego sposobu pracy od tego,

4 z jakim spotykają się na co dzień. Jest to pierwszy krok do otwarcia się uczniów na rozmowę. Herb Kolejne ćwiczenie ma na celu bliższe zapoznanie się z wybranymi postawami, przekonaniami, różnymi obszarami wrażliwości uczestników zajęć. Uczniowie mają okazję zorientować się, że choć są różni, to przecież w wielu obszarach są do siebie podobni i że zarówno różnice, jak i podobieństwa mogą być dla nich interesujące. Pokaż mi, jak to wygląda Kolejne ćwiczenie ma spowodować jeszcze większe otwarcie uczestników spotkania, jednocześnie wprowadzić w pozawerbalne sposoby wyrażania swoich myśli. Efektem dodatkowym tego ćwiczenia ma być uzyskanie przez ucznia świadomości, że o skuteczności osiągania celów decyduje między innymi to, w jaki sposób kontaktujemy się ze światem zewnętrznym, z innymi. Kwiatek Ćwiczenie, którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów, że uzyskanie informacji o sobie samych (co ich wyróżnia spośród pozostałych uczestników) wymaga obserwacji i rozmowy z innymi. Dodatkowo ważnym efektem tego ćwiczenia jest potwierdzenie, że różnice wcale nie muszą różnić. Świadomość tego, że nie jesteśmy tacy sami, może pomóc w planowaniu rozmaitych działań na przyszłość. Różni, czyli posiadający różne możliwości rozwoju Ta część zajęć polega na wspólnym i głośnym zastanowieniu się na ile nasze indywidualne cechy mogą pomóc w podejmowaniu i realizowaniu decyzji. Należy również rozważyć, w jaki sposób nasze zainteresowania mogą zdecydować o tym, co będziemy robić w przyszłości. Na ile nasze doświadczenia, także te związane z podejmowaniem i realizacją wspólnych projektów, mogą wpłynąć na skuteczność osiągnięcia przez nas wybranych celów w przyszłości.

5 Jestem ja metody pracy Mapa pogody Rozdajemy uczniom połówki białej kartki A4 i prosimy, aby korzystając ze znanych sobie symboli z mapy pogody, przedstawili swój stan w chwili obecnej jak się teraz czują, co chcieliby poprzez wybrany symbol powiedzieć. Wszystkie kartki przyklejamy na duży arkuszu papieru, który uprzednio wieszamy na ścianie. Chętne osoby prosimy, aby opisały swój znak. Zwróćmy uwagę na szczególnie wyróżniające się znaki. Zapytajmy autorów, dlaczego je użyli. Podsumowując, mówmy o tym, że to co widać na ścianie, to swoista mapa pogody, która aktualnie panuje w klasie różnorodna, bo wszyscy jesteśmy inni. Herb Uczniowie na białych kartkach A4 rysują swoje herby według podanego przez nas wzoru (możemy też rozdać gotowe skserowane kartki z herbami). Istotne, by zaproponowana przez nas tarcza herbowa była podzielona na cztery części. Osobno wpisujemy odniesienia, którymi mają się zająć uczniowie: 1. Mój znak. 2. Co lubię najbardziej? 3. Czego najbardziej nie lubię? 4. Co chciałbym robić w przyszłości? Po wykonaniu zadania, prosimy uczniów, by przemieszczając się po klasie, obejrzeli herby innych uczniów i porozmawiali na temat tego, co zostało na nich zapisane. Następnie możemy zasugerować, aby przykleili swoje herby na duży arkusz papieru. Na zakończenie pytamy o wrażenia, o to czy w klasie znalazły się osoby mające podobne odczucia, plany życiowe, czy nasze deklaracje wywołały czyjeś zdziwienie. Podsumowując podkreślamy, że każdy z nas jest inny. Pokaż mi, jak to wygląda Dzielimy klasę na 4 6 grup, w której nie powinno być więcej niż 5 6 osób. zbędna zasada, jaką powinien kierować się prowadzący, to atrakcyjny dobór

6 grup. Powinniśmy pamiętać, że celem jest nie tylko stworzenie odpowiedniej liczby małych zespołów, ale również to, by uczniowie mogli pracować w różnych konfiguracjach. Przedstawiciel każdej grupy losuje zadanie, które wspólnie mają przygotować w formie scenki pantomimicznej lub skeczu. Będzie to prezentacja dotycząca różnych sposobów okazywania nastrojów bądź uczuć (entuzjazm, lęk, nuda, zainteresowanie, obojętność). Pozostali starają się odgadnąć, co przedstawiają scenki. W podsumowaniu zastanawiamy się, dlaczego właśnie tak uczniowie przedstawiali poszczególne sytuacje, co czuli, jak byli odbierani. Ta rozmowa powinna być pretekstem do wypowiedzi na temat uczuć i emocji oraz sposobów ich wyrażania. Warto też podkreślić, że od sposobu wyrażania swoich emocji lub stanów ducha zależeć może nasza skuteczność w zmierzaniu do celu. Kwiatek Dzielimy klasę na 4 5 grup (inne niż do tej pory). Możemy kierować się zasadą, że w grupie musi być uczennica i uczeń, którzy do tej pory nie spotkali się w małej grupie. W zespole muszą się znaleźć osoby, których imiona mają w sobie określone litery na przykład: M, B, D lub E nie mogą się spotkać. Prosimy, aby grupy, które już się stworzyły wypełniły kwiatek. W płatku piszę to, co mnie wyróżnia JA MY Tu Tu Tu wpisujemy to, co nas łączy Po wypełnieniu indywidualnych płatków oraz części wspólnej przedstawiciel grupy prezentuje plakat. Rozmawiamy o naszych

7 spostrzeżeniach, co nas zaskoczyło, kto nas zadziwił, czyja praca była szczególnie interesujące. Zwracamy uwagę na środek kwiatka: na to, co nas łączy i w jaki sposób można z tego skorzystać, planując wspólne działania.

8 Ja wobec innych 1. Cel: przybliżenie uczniom wiedzy na temat charakterystycznych i pełnionych przez nich ról życiowych oraz uświadomienie im, w jakim stopniu mogą one wpływać na ich życiowe oraz zawodowe plany. 2. Efekty: uczeń zna swoje role w grupie, uczeń rozumie, że dla wspólnego działania istotne jest właściwe porozumienie się, uczeń rozumie, że współpraca przynosi większe efekty, uczeń dostrzega korzyści i ograniczenia wynikające z reprezentowanych przez niego ról społecznych. 3. Czas: 45 min. 4. Środki dydaktyczne: duże arkusze papieru, białe i kolorowe kartki A4, mazaki, markery, kredki, klej. 5. Metody pracy: indywidualna, praca w grupach. 6. Przebieg zajęć: Co wpływa na relacje międzyludzkie? Burza mózgów mająca na celu zgromadzenie możliwe jak najwięcej skojarzeń związanych z czynnikami wpływającymi na budowanie optymalnych relacji z innymi. Wywiad Ćwiczenie wykonywane w parach, łączonych losowo. Prowadzący trzyma wszystkie nitki wełny złożone w połowie. Każdy uczeń chwyta jeden koniec w ten sposób dobierają się w pary, w których rozmawiając zbierają informacje na swój temat. Zadają różnorodne pytania o zainteresowania, preferowaną muzykę, ulubione dania. Zwracamy uwagę, że pytania muszą być grzeczne i nie mogą w żaden sposób urazić rozmówcy. Odpowiedzi można notować na kartkach. Wywiad powinien trwać około minut, czyli po 5 8 minut dla jednej osoby w parze. Po tym czasie uczniowie przekazują klasie

9 informacje, które zdobyli podczas przeprowadzania wywiadu. Przedstawianą osobę pytamy czy wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Komentując podkreślamy, że prawidłowe przeprowadzenie tego ćwiczenia wymagało od nas uważnego słuchania i nastawienia na rozmówcę. Tratwa Uczniowie będą mogli lepiej poznać indywidualne cechy charakteru, które sprzyjają wpływaniu na zachowanie innych. Ćwiczenie to ma też na celu uświadomienie uczniom, że każdy z nich pełni w życiu różne role, które zależą zarówno od nas samych jak i od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Uświadamiamy, że każda z tych ról może być potrzebna, a czasami niezbędna do skutecznej realizacji zadań w przyszłości. Moje role życiowe Ćwiczenie polegające na bliższym poznaniu własnych cech charakteru. Przedstawienie indywidualnych cech uczniów ułatwia odkrycie ich predyspozycji zawodowych, dalszej drogi życiowej. Podsumowanie Zamknięciem zajęć powinna być wspólna rozmowa porządkująca wiedzę uczniów na temat tego, w jakim stopniu ich indywidualne cechy mogą wpływać na sytuację w grupie i na skuteczność podejmowanych działań dziś oraz w przyszłości.

10 Ja wobec innych metody pracy Co wpływa na relacje między nami? Ćwiczenie przeprowadzone przy pomocy standardowej burzy mózgów. Najprostszy sposób polega na napisaniu na tablicy zagadnienia, którym zamierzamy się zająć (np. wpływ na relacje między nami), a następnie spisaniu wszystkich skojarzeń, które nasuwają się uczniom. Podsumowanie ćwiczenia polega na omówieniu i pogrupowaniu zaproponowanych przez uczniów skojarzeń. Wywiad Ćwiczenie wykonywane w parach. Zadaniem uczniów jest porozmawianie o sobie, w celu zebrania jak największej ilości informacji na swój temat. Mogą zadawać różnorodne pytania o zainteresowania, ulubione jedzenie. Odpowiedzi można notować na kartkach. Wywiad powinien trwać około minut, czyli po 5 8 minut dla jednej osoby w parze. Po tym czasie uczniowie przekazują klasie informacje, które zdobyli podczas przeprowadzania wywiadu. Przedstawianą osobę pytamy o trafność wszystkich informacji. Komentujemy poprzez podkreślenie, że prawidłowe przeprowadzenie tego ćwiczenia wymagało od nas uważnego słuchania i nastawienia na rozmówcę, co w znacznym stopniu ułatwia budowanie dobrych relacji z innymi. Tratwa Bezpośrednio na ziemi albo przy pomocy szerokiej taśmy klejącej na podłodze zaznaczamy niewielki prostokąt, który ma symbolizować tratwę. Prosimy uczniów by weszli do środka prostokąta, a następnie zaczynamy opowieść: Wyobraźmy sobie, że zapraszam Was na tę niewielką tratwę, na której wszyscy muszą się zmieścić, aby wyruszyć na bardzo ciekawą wycieczkę. Tratwa odpływa od brzegu. Bawimy się świetnie, świeci słońce, jest ciepło. Ze zdumieniem stwierdzamy, że nie popłynął z nami ani sternik, ani kapitan. Bawimy się dobrze i nie zwracamy uwagi na to, że oddalamy się coraz bardziej od brzegu. Nagle zrywa się wiatr i niebo zaczyna robić się czarne. Ciemność

11 przerywa jasny błysk, któremu towarzyszy przerażający grzmot. Zaczyna padać i tratwa wykonuje niebezpieczne ruchy. Musicie się ratować! Pokażcie, jak to zrobicie, ale pamiętajcie, że nie możecie tak po prostu wskoczyć do wody i dopłynąć do brzegu. Obserwujemy, co się dzieje z uczniami. Skupiamy uwagę na rolach, jakie zaczynają pełnić poszczególni członkowie zespołu. Wyłaniamy zdecydowanych liderów, osoby bierne, tych którzy mają najwięcej pomysłów i tych których pomysły są najciekawsze. Obserwujemy zachowanie wszystkich uczniów i ich reakcje w trudnej sytuacji. Następnie zapraszamy uczniów do kręgu. Rozmawiamy o sytuacji na tratwie. Wyjaśniamy cel gry, zwracając uwagę na zachowania ludzi w różnych sytuacjach. Pytamy o samopoczucie poszczególnych uczestników zadając pytania typu: Jak się czuliście w tej sytuacji?, Kto pomógł wam wydobyć się z opresji?, Do kogo mieliście największe zaufanie?, Kto był pomocny?. Musimy zadbać o to, aby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć. Zwracamy uwagę, że żadnych uczuć ani refleksji nie wolno lekceważyć, ani tym bardziej nikogo obrażać. Moje role życiowe Ćwiczenie polega na indywidualnym rozwiązaniu przez uczniów testu. Następnie wspólnie omawiamy konsekwencje, jakie niosą w sobie indywidualne uwarunkowania, które każdy w nas w sobie niesie.

12 Jak pobudzić własną motywację do działania? Rozwijając swoje umiejętności, zdolność myślenia lub wiedzę na dany temat, możemy zdecydowanie podnieść swoją wartość nie tylko we własnych oczach, ale także w oczach naszego otoczenia zawodowego i osobistego. Uzyskamy tym samym korzyść, z której możemy czerpać zyski przez całe życie. Kiedy dążymy do osiągnięcia celu, mamy poczucie, że rozwijamy się. Każdy człowiek widząc własny rozwój, bez względu jaką formę on przyjmuje, odczuwa znacznie silniejszą chęć do działania. Dotyczy to każdej sfery życia: pracy, ulubionych zajęć czy zainteresowań. Rozwój osobowości wymaga jednak dyscypliny wewnętrznej, wyznaczania celów i przede wszystkim odpowiedzialności. można postanowić sobie i oczekiwać, że coś, czego pragniemy, samo nastąpi. Trzeba przede wszystkim ustalić dla siebie odpowiednie zasady i podjąć konkretne kroki. Kroki, które pomogą pobudzić naszą motywację do działania: dopasować w miarę możliwości zadania do zainteresowań: (np. jeżeli wybieramy określony kierunek studiów lub zawód, to powinien on być związany z naszą pasją, tak aby zdobywana przez nas wiedza, doświadczenia lub wykonywane czynności w pracy dawały nam zawsze satysfakcję); uczynić zadania jak najbardziej zrozumiałymi poprzez zdobycie jak najwięcej informacji na dany temat (np. im większą wiedzę mamy, tym pewniej się czujemy, jesteśmy gotowi i chętni dzielić się nią z innymi i wykorzystywać w praktyce); zapewnić sobie wsparcie otoczenia (np. jeśli mamy wątpliwości, nie wiemy jaką podjąć decyzję, nie obawiajmy się pytać bardziej doświadczonych i prosić ich o pomoc). Stwórzmy sobie siatkę kontaktów osób, które mogą nas wspierać w różnych życiowych sytuacjach. Przy wyborze studiów i zawodu warto zasięgnąć wcześniej informacji u szkolnego doradcy zawodowego, studenta, absolwenta; {PAGE }

13 nałożyć własny system kar i nagród za ocenę poziomu wykonania jeżeli założymy sobie, że poprawimy ocenę z matematyki w tym tygodniu, a nie zrobimy nic w tym kierunku, powinniśmy odmówić sobie również przyjemności pójścia w weekend do kina lub na dyskotekę. Jeśli jednak zrealizowaliśmy swój plan, szczególnie gdy wymagał on od nas pewnego wysiłku i poświęcenia, to zasłużyliśmy na nagrodę; pozwolić sobie na odpoczynek i inne formy aktywności w trakcie realizacji celu należy zawsze zachowywać równowagę między nauką, pracą i odpoczynkiem. Każdemu z nas należy się czas relaksu, kiedy możemy naładować akumulatory na kolejny wysiłek intelektualny i fizyczny; stawiane sobie zadania powinny być nieco powyżej naszych możliwości nic nie sprawia tak dużej satysfakcji, jak zrealizowane cele. Im większe musieliśmy wnieść w ich osiągnięcie nakłady naszej pracy, tym większą mamy satysfakcję. Starajmy się stawiać sobie takie cele, aby były dla nas wyzwaniem, czymś nowym, nieznanym, w czym możemy się sprawdzić; włożone nakłady pracy (wysiłku, zaangażowania i wiedzy) nie powinny przewyższać korzyści płynących z realizacji celu jeżeli pracodawca zaproponuje nam stawkę wynagrodzenia, która jest niższa niż koszty poniesione przez nas na dojazdy do pracy, to wiadomo, że nie będzie nam się to opłacać. Chyba, że nie chodzi nam o wysokość pensji, to wtedy można zrezygnować z aspiracji finansowych na korzyść zdobycia doświadczeń zawodowych. {PAGE }

14 Kwestionariusz osobowości (typów osobowościowych) Istnieje wiele różnych definicji osobowości. Jedna z nich mówi, że osobowość to zespół psychologicznych mechanizmów powodujących, że człowiek jest zdolny do kierowania własnym życiem. Jest to zespół utrwalonych cech określających zachowanie, myśli i emocje, który wyznacza indywidualny sposób zachowania się każdego z nas. Cechy osobowościowe z jednej strony dziedziczone są po przodkach (np. temperament), z drugiej zaś nabywane są w wyniku uczenia się (np. sposoby radzenia sobie ze stresem). Każdy z nas posiada specyficzne dla siebie sposoby funkcjonowania. Test wstępnie określi Twój sposób życia. Pamiętaj, że ten test jest tylko elementem określania jaki jestem?. W celu pełnej diagnozy możesz udać się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwestionariusz składa się z 55 stwierdzeń. Jeśli zgadzasz się z którymś stwierdzeniem, zaznacz to w kratce obok. Pamiętaj, że nie ma tu złych ani dobrych odpowiedzi. To, co zaznaczysz ma być zgodne z Twoim sposobem myślenia lub zachowania. Powodzenia! 1. Lubię marzyć. 2. Żeby osiągnąć sukces, trzeba mierzyć wysoko. 3. Wolę rozwiązywać swoje trudności z pomocą innych. 4. Lubię planować, układać projekty. 5. Lubię rywalizację. 6. Łatwo się zaprzyjaźniam. 7. Często tak się dzieje, że inni przychodzą mi się wyżalić. 8. Jestem bardzo energiczny/a. 9. Chciałbym/chciałabym żyć dobrze ze wszystkimi ludźmi. 10. Muzyka, kolory i wiersze wpływają na moje usposobienie. 11. Potrafię wyobrażać sobie różne rzeczy. 12. Potrafię bardzo długo pracować nad rozwiązaniem jakiś problemów. 13. Lubię organizować ludziom pracę. 14. Wolę spokojne, niewymagające aktywności działania. 15. Lubię sytuacje wymagające ode mnie podejmowania decyzji.

15 16. Lubię przebywać z ludźmi. 17. Trudno mi wyobrazić sobie życie bez pięknych rzeczy dookoła. 18. Jestem raczej nieśmiały/a. 19. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens. 20. Doceniam możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi. 21. Czasem ze względu na ważną sprawę można nie brać pod uwagę potrzeb innych. 22. Mam wielu znajomych i często się z nimi spotykam. 23. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy. 24. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie. 25. Jestem przyjacielski/a wobec obcych. 26. zmiernie ciekawą rzeczą jest wpływanie na innych. 27. Mogę godzinami nad czymś rozmyślać. 28. Wierzę w to, że mam wpływ na to, co się dzieje. 29. Wytrącony z równowagi silnie reaguję. 30. Lubię znajdować sposoby pomagania innym. 31. Lubię rozłożyć zadanie na czynniki pierwsze. 32. Kocham towarzystwo ludzi. 33. Czasem jestem tak niespokojny/a, że nie mogę usiedzieć na miejscu. 34. Często jestem smutny/a bez powodu. 35. Cieszę się, gdy ktoś przejmuje ode mnie kierownictwo. 36. Lubię eksperymentować i wypróbowywać nowe pomysły. 37. namyślam się długo, zanim coś zrobię. 38. Kiedy jest mi przykro znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać. 39. Ludzie motywują mnie do pracy. 40. Branie udziału w podejmowaniu decyzji jest bardzo ciekawe. 41. Zanim zacznę działać, dokładnie analizuję dane. 42. Często wyczuwam, gdy ktoś potrzebuje rozmowy. 43. Ludzie potrzebują kogoś, kto narzuci im swoją wolę. 44. Potrafię znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. 45. Jestem raczej uczuciowy/a. 46. Mam silny temperament.

16 47. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie. 48. poddaję się. Gdy coś mi się nie uda, próbuję jeszcze raz. 49. Mając wolny czas, lubię się czymś czynnie zająć. 50. Łatwo przychodzi mi pocieszanie innych. 51. Jestem samotnikiem. 52. Łatwo wytrącić mnie z równowagi. 53. Wiele rozmyślam. 54. Dla ludzi niemiłych też trzeba być uprzejmym. 55. Uważam, że ludzie są bardzo interesujący. Klucz Uczuciowiec: 1, 7, 10, 17, 20, 24, 30, 34, 38, 42, 45, 50, 54. Osoba, która uzyskała najwięcej odpowiedzi w tym zakresie jest delikatna w stosunku do innych, umie otoczyć ich opieką, zadbać o ich potrzeby. W dużej mierze jest to indywidualista, ale nie stroni od innych. Kocha przyrodę, sztukę, w której szuka schronienia w sytuacji trudnej. Zapatrzony w swoje życie wewnętrzne, lubi przemyśleć swoje doznania psychiczne. Jednocześnie jest otwarty na potrzeby i kłopoty innych. W swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim emocjami. Duża wrażliwość emocjonalna powoduje, że często osoba ta jest mało odporna na działanie stresu, przejawia silną tendencję do reagowania niepokojem lub niezadowoleniem w sytuacjach trudnych. Typ artysty, który patrzy na świat przez pryzmat emocji, a następnie tę zaobserwowaną rzeczywistość stara się ukazać innym na swój sposób. Osoby reprezentujące tę osobowość najlepiej odnajdą się w pracach wymagających twórczego myślenia, kontaktu z innymi ludźmi opartego na emocjach, w działaniach prospołecznych.

17 Choleryk-przywódca: 2, 5, 8, 13, 15, 21, 26, 29, 33, 37, 40, 43, 46, 49, 52. Osoba uzyskująca najwięcej wyników w tej sferze bywa gwałtowna i drażliwa. Chce wzbudzić podziw i zwracać na siebie uwagę, często działa gorączkowo i z wytężeniem. Bardzo często daje się pochwycić wszystkim okazjom do działania. Odznacza się ambicją i potrafi konsekwentnie urzeczywistniać swoje plany. Zawdzięcza to swojemu władczemu charakterowi. Potrafi zapanować zarówno nad sobą, jak nad innymi. Jednocześnie lubi pochwały. Zwykle postępuje uczciwie, ale zdarza się, że wyznaje zasadę cel uświęca środki. Urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Pracuje z ludźmi, ale nie odczuwa potrzeby przyjaźni. Bardziej przejmuje się zadaniami niż uczuciami ludzi. Typ pracoholika nie jest w stanie oderwać się od pracy, aby odpocząć. Cechuje go potrzeba posiadania kontroli i decydowania. Jest dobrym organizatorem, człowiekiem szybkim w działaniu. Osoby reprezentujące tę osobowość najlepiej odnajdą się w pracach wymagających szybkich decyzji, w sprawach, gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie, w dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu. Analityk-melancholik: 4, 12, 14, 18, 23, 27, 31, 35, 41, 47, 51, 53. Osoba, która zaznaczyła najwięcej stwierdzeń w tym zakresie cechuje duża ambicja przy jednoczesnym braku umiejętności urzeczywistniania swoich planów. Często poprzestaje tylko na marzeniach. śmiały, często nieufny i podejrzliwy, z trudem nawiązuje stosunki z ludźmi, lękając się niezrozumienia i ośmieszenia. Cechuje go zrównoważenie, obiektywność, punktualność i poszanowanie zasad. Pracuje systematycznie, bez pośpiechu, z dużą wydajnością, solidnie i dokładnie. Charakteryzuje go metodyczność pracy oraz potrzeba dokładnej analizy. Na czas wykonuje zlecone prace. pragnie życia towarzyskiego, ale umie znaleźć się wśród ludzi. Człowiek skłonny do rozmyślań. Posiada analityczny umysł. Jest to typ filozofujący, który ostrożnie dobiera przyjaciół, unika zwracania na siebie uwagi i chętnie pozostaje w cieniu. Bardzo dużo czasu spędza na planowaniu, bywa perfekcyjny aż do bólu. Najlepiej pracuje samodzielnie, gdy nikt mu nie przeszkadza.

18 Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze w pracy wymagającej zajmowania się szczegółami, skrupulatności i dokładności. Doskonale radzą sobie z robieniem notatek, wykresów oraz z analizowaniem problemów zbyt trudnych dla innych. Towarzyski optymista: 3, 6, 9, 11, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 39, 44, 48, 55. Osoba uzyskująca najwyższy wynik w tej skali charakteryzuje usposobienie pogodne i optymistyczne. To realista, który potrafi wyjść nawet z trudnej sytuacji. Z łatwością nawiązuje kontakty towarzyskie i przyjacielskie, ponieważ żywi prawdziwą życzliwość dla ludzi i świata. Osoba pełne ciepła i ostentacyjnej serdeczności, potrafiąca przyciągnąć do siebie innych. W towarzystwie rozkwita, zna tajemnice kierowania ludźmi, ale nie wykorzystuje ich przeciw nim. Wszystkich darzy zaufaniem i sama są nim obdarzani. Lubi życie towarzyskie. Jest grzeczna, dowcipna i uprzejma. W przeciwieństwie do uczuciowca nie przeżywa głęboko konfliktów wewnętrznych, łatwo się przystosowuje i z każdej sytuacji potrafi wyciągnąć dla siebie maksimum korzyści. Cechuje ją otwartość na ludzi i nowe pomysły. Kreatywna w działaniu, rozmowna, aktywna, zorientowana na ludzi. Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze w pracy wymagającej kontaktu z ludźmi, twórczego rozwiązywania problemów, wspólnego działania w określonym celu.

19 Typy zawodowe kwestionariusz Każdy z nas charakteryzuje się innym podejściem do pracy. Inne mamy zainteresowania i potrzeby. Cechują nas różne charaktery oraz potrzeby. Aby właściwie pokierować swoją drogą zawodową warto wiedzieć, jaki typ charakteru się posiada. Możesz posłużyć się poniższym kwestionariuszem, który pozwoli wstępnie określić Twoje predyspozycje zawodowe. Przeczytaj poniższe sformułowania, które określają różne zachowanie podczas pracy i współżycia w grupie. Postaraj się przeczytać je dokładnie i zaznacz te, które są Tobie bliskie. Pamiętaj, że nie ma tu złych ani dobrych odpowiedzi. Każdy z nas jest inny i co innego lubi. Postaraj się kierować własnym zachowaniem, a nie tym, co powinno się robić. Powodzenia! 1. Czy chciałbyś/chciałabyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz działanie innych pracowników? 2. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz? 3. Czy lubisz zajmować się wieloma sprawami jednocześnie? 4. Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty? 5. Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni? 6. Czy projekty lub inne prace, wykonujesz dokładnie, krok po kroku? 7. Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz? 8. Czy jest dla Ciebie ważne żeby być najlepszym? 9. Czy rozwiązując problemy chciałbyś/chciałabyś opierać się na faktach? 10. Czy lubisz grę w szachy i inne gry, wymagające logicznego myślenia? 11. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem przez dłuższy czas? 12. Czy podobałaby Ci się praca, w której co chwilę miałbyś nowe i różnorodne zadania? 13. Czy podoba Ci się praca, wymagająca używania narzędzi? 14. Czy chciałbyś/chciałabyś pracować z materiałem takim jak drewno, kamień, glina, tkanina lub metal?

20 15. Czy chciałbyś/chciałabyś mieć stanowisko, które wymaga kontaktu z ludźmi? 16. Czy podejmujesz się nowego zadania dopiero wtedy, gdy skończysz poprzednie? 17. Czy lubisz prace ręczne, takie jak instalacje hydrauliczne, naprawa samochodów, szycie lub tapetowanie? 18. Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo? 19. Czy umiesz wydawać polecenia? 20. Czy interesujesz się problemami innych ludzi? 21. Czy Twoim zdaniem praca naukowca jest satysfakcjonująca? 22. Czy interesujesz się problemami społecznymi naszego kraju? 23. Czy lubisz czytać magazyny i oglądać programy motoryzacyjne? 24. Chętnie uczestniczysz w imprezach kulturalno artystycznych? 25. Czy dobrze wywiązujesz się z zadań wymagających systematyczności i uporządkowania? 26. Czy zawsze z uwagą słuchasz innych ludzi? 27. Czy technika i zajęcia praktyczne należą do Twoich ulubionych? 28. Czy uważasz, że konstruowanie to ciekawe zajęcie? 29. Czy lubisz rysować? 30. Czy lubisz kierować grupą osób? 31. Czy lubisz zajmować się majsterkowaniem? 32. Czy pomaganie innym ludziom sprawia Ci przyjemność? 33. Czy możesz powiedzieć, że muzyka, słowo pisane, rysunki nadają wartość Twojemu życiu? 34. Czy chętnie sięgasz po poradniki psychologiczne? 35. Czy interesują Cię nowinki techniczne? 36. Czy chętnie reprezentujesz swoją grupę? 37. Czy lubisz rozmawiać z innymi o ich kłopotach? 38. Czy interesują Cię projekty i eksperymenty badawcze? 39. Czy lubisz zajmować się naprawą różnych urządzeń? 40. Czy chętnie podejmujesz się nowych zadań? 41. Czy dobrze sobie radzisz w trudnych sytuacjach? 42. Czy zdarza Ci się pisać wiersze, opowiadania?

21 Klucz Zlicz otrzymane wyniki w każdej ze skal. zdziw się, jeśli uzyskałeś/uzyskałaś podobną ilość wyników w poszczególnych zakresach. Każdego z nas cechują różnorodne zachowania i najczęściej jesteśmy typami mieszanymi. Największą uwagę zwróć na te sfery, w których osiągnąłeś/osiągnęłaś najwyższe wyniki to jest typ preferowany przez Ciebie. Najniższy wynik oznacza, że jest to typ zawodowy, który przejawiasz w najmniejszym stopniu. Typ artysty 4, 14, 24, 29, 33, 42 Typ ten charakteryzuje skupienie na przeżywaniu, najlepiej wyraża się poprzez sztukę i działania artystyczne. Interesuje się kulturą i sztuką, związanymi z twórczym wyrażaniem uczuć. Jest to charakter gotowy podejmować nowe wyzwania, chętnie korzysta z wyobraźni, często odkrywa nowe formy wyrazu. Typ kierownika 1, 8, 19, 30, 36, 41 Osoby uzyskujące najwięcej wyników w tym zakresie lubią podejmować się funkcji kierowniczych, lubią kontrolować innych, biorą odpowiedzialność za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania. Są to osoby, które potrafią wydawać polecenia, lubią organizować działalność swoją i innych. Cechuje ich duża potrzeba osiągania sukcesu, umiejętności przekonywania i samodzielności. Typ społecznika 5, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 34, 37 Typ ten charakteryzuje się potrzebą bycia z ludźmi. Są to osoby, które chętnie opiekują się innymi, pomagają w rozwiązywaniu problemów, są otwarte na potrzeby innych. Cechuje ich duża potrzeba działań wymagających kontaktów interpersonalnych. Przejawiają zainteresowania problematyką społeczną. Cechuje je umiejętność komunikowania się i empatii. Typ naukowy 3, 10, 12, 21, 38, 40 Osoby, które najchętniej zaznaczały odpowiedzi w tym zakresie cechuje potrzeba zgłębiania problemów i eksperymentowania. Są to osoby twórcze, gotowe do podejmowania nowych wyzwań. Cechuje je potrzeba inicjowanie i wymyślanie

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Katarzyna Rewers TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Instrukcja Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności,

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Radzenie sobie ze stresem. moduł 4 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 4 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 4 Temat 1 Poziom 2 Budowanie wytrwałości Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Każdy może czasem odczuwać stres lub być w słabszej

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa - klasa 6

Szkoła podstawowa - klasa 6 Szkoła podstawowa - klasa 6 Temat zajęć: Świat zawodów bez tajemnic. Czas trwania: 2 x 45 min. Cele dydaktyczne: Zapoznanie uczestników z tematyką zawodoznawczą specyfiką określonych profesji oraz zawodów

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Opracowali doradcy zawodowi: Ewa Szczerbetka, Grażyna Śliwa (WG POMYSŁU WŁASNEGO ZGODNIE Z

Bardziej szczegółowo

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie!

Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Autor: Urszula Depczyk Dla kogo: szkoła podstawowa, klasa VI Temat: Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie! Cele lekcji: Kształcenie umiejętności dostrzegania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

MOCNE STRONY OSOBOWE:

MOCNE STRONY OSOBOWE: MOCNE STRONY OSOBOWE: To ja Kreatywność / pomysłowość Znajduję różne rozwiązania problemów Łatwo wpadam na nowe pomysły Mam wizjonerskie pomysły Szukam nowych możliwości i wypróbowuję je Potrafię coś zaprojektować

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Małgorzata Rusiłowicz Co nas łączy, co nas dzieli? - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Scenariusz zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (90 minut) Cele

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW)

( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW) Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w ramach projektu Na kryzys światowy SZOK zawodowy Opracował doradca zawodowy: Andrzej Podorski ( POMYSŁ WŁASNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Temat: Instrukcja obsługi życia codziennego", czyli kto czyta, nie błądzi.

Temat: Instrukcja obsługi życia codziennego, czyli kto czyta, nie błądzi. LEKCJA 1 Temat: Instrukcja obsługi życia codziennego", czyli kto czyta, nie błądzi. Formy realizacji: Po zakończeniu zajęć uczeń: wie, w jakich pomieszczeniach w szkole znajdują się regulaminy, potrafi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE Opracowały: Katarzyna ZIĘTARA Halina KLISZ 1. str. 1 / 7 I. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 1 Poziom 2 Osiąganie Wyznaczanie, żeby osiągnąć sukces Cele szkolenia Zdolność identyfikowania właściwych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. Części lekcji. 1. Część wstępna. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU CO TO JEST ŻYCIE. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW.

Zasady ruchu drogowego dla rowerzysty - przypomnienie wiadomości. Wykorzystanie podstawowych funkcji przeglądarki do przeglądania stron WWW. KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I. Metryczka zajęć edukacyjnych 1. Imię i Nazwisko prowadzącego zajęcia : 2. Data: 22.05.2009 3. Placówka kształcenia : Publiczna szkoła podstawowa nr.opolu 4. Grupa dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum Doradztwo zawodowe w Gimnazjum W ramach pomocy psychologiczno-icznej dla uczniów, w naszym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Celem tych zajęd jest pomoc uczniom w rozpoznaniu swoich

Bardziej szczegółowo

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty:

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty: Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych przeznaczonych dla Uczniów szkoły gimnazjalnej. Trenerzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W CIECHANOWIE Ciechanów, 01.09.2015r. 1 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU. 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 3. CELE PROGRAMU.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum - klasa 3. Scenariusz Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania. Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania

Gimnazjum - klasa 3. Scenariusz Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania. Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania Gimnazjum - klasa 3 Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania Czas trwania: 3 x 45 min. Cele dydaktyczne: Rozwinięcie samowiedzy oraz samoświadomości uczestników. Poznanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć wychowawczych. Cel główny: zapoznanie uczniów z etapami rozwoju miłości.

Konspekt zajęć wychowawczych. Cel główny: zapoznanie uczniów z etapami rozwoju miłości. Konspekt zajęć wychowawczych Temat: Miłość w trzech kolorach Cel główny: zapoznanie uczniów z etapami rozwoju miłości. Cele szczegółowe Uczeń: - definiuje etapy miłości, -weryfikuje własne przekonania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM NR 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej W WARSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM NR 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej W WARSZAWIE Rok szkolny 2015/2016 1 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ. Odkrywanie swoich zainteresowań.

SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ. Odkrywanie swoich zainteresowań. SCENARIUSZ LEKCJI Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ SZKOŁA : Technikum POZIOM NAUCZANIA, KLASA : IV kl. technikum, CZAS TRWANIA LEKCJI: Opracowała : TEMAT : 3 x 45 Beata Sienicka Odkrywanie swoich zainteresowań.

Bardziej szczegółowo

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata Temat: Poznajemy świat F. Fogga Czas 2 x 45 minut Cele: Uczeń potrafi: sformułować kilkuzdaniową wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego)

SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego) SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego) Temat zajęć: Lekcja organizacyjna czyli co powinienem wiedzieć o wychowaniu fizycznym w nowej szkole? Zadania (cele szczegółowe): 1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE. A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem.

KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE. A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem. KREATYWNE I INNOWACYJNE MYŚLENIE A. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI identyfikacja i zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniem. 1. Rozpoznawanie i właściwe nazywanie emocji i sposobu, w jaki są powiązane z określonymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo