Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012"

Transkrypt

1 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie, moŝliwość jeszcze większego zindywidualizowania interfejsu uŝytkownika, rozbudowane aplikacje kliniczne (m.in. ortopedia, planowanie endoprotetyki, angio, 3D, fuzja PET/MR/CT). IMPAX zapewnia bezpieczeństwo danych oraz moŝliwość pełnej integracji z innymi systemami szpitalnymi. Cyfrowe aparaty rtg serii DX-D DX-D 100 mobilny aparat cyfrowy, DX-D 300 z w pełni zmotoryzowanym wysięgnikiem ramienia U, DX-D 600, zawieszenie sufitowe, czy DX-D 800, telekomando ze zmechanizowanym systemem pozycjonowania, umoŝliwiającym wykonywanie niemal wszystkich ekspozycji ogólnodiagnostycznych, w tym badań fluoroskopowych, opcji kina, DSA, tomosyntezy i tomografii. CR 10-X Zbudowany modułowo skaner o powierzchnia zabudowy 0,3 m 2 i wadze tylko 30 kg, obsługuje specjalnie zaprojektowane, stalowe kasety 35x43 cm, chroniące płyty obrazowe przed uszkodzeniem (obsługuje do 30 płyt/h w rozdzielczości 10 pikseli/mm). W urządzeniu do minimum ograniczono podatne na zuŝycie i awarie ruchome elementy mechaniczne oraz zastosowano diody LED, ograniczając pobór energii. Skaner CR 30-Xm obsługuje zarówno płyty obrazowe dla radiologii ogólnej, jak i mammograficzne w rozdzielczości 20 pikseli/mm, co pozwala na jego wykorzystanie zarówno w radiologii ogólnej, mammografii, ortopedii, chiropraktyce, stomatologii, jak równieŝ w ekspozycjach typu FLFS. Dzięki zwartej konstrukcji oraz małemu cięŝarowi jest to urządzenie mobilne. SKINTELL Nieinwazyjna technologia obrazowania struktury skóry (o duŝym współczynniku penetracji), mierząca jej poszczególne warstwy oraz potencjalnie eliminująca konieczność biopsji. ALVO Pawilon 7A, stoisko 27 Lampa operacyjna LED ALVO 6-01 zapewnia równomierny rozkład światła oraz jego wysokie natęŝenie. Zawieszenie oraz niewielka waga opraw, a takŝe uchwyty na lampie operacyjnej, umoŝliwiają stabilne pozycjonowanie i łatwą regulację ustawień lampy w trakcie trwania operacji. Lampa ALVO 6-01 jest dostępna w następujących konfiguracjach zawieszenia: zawieszenie sufitowe pojedyncze, podwójne lub potrójne, zawieszenie ścienne, podstawa przejezdna. Diody LED zastosowane w lampach operacyjnych ALVO 6-01charakteryzują się bardzo długim czasem pracy, szacowanym na ponad h. W stosunku do innych źródeł światła stosowanych w lampach halogenowych czy wyładowczych jest to odpowiednio ponad 50 czy 10-krotnie dłuŝszy okres pomiędzy wymianą źródeł światła, 1

2 co minimalizuje czynności serwisowe. Dodatkowo, niskie zuŝycie energii przez lampy diodowe: 2 lub 3-krotnie mniejsze od tradycyjnych lamp operacyjnych, pozwala chronić środowisko i obniŝyć koszty utrzymania bloku operacyjnego. Stół operacyjny Alvo SONATA 4-03 z systemem wymiennych blatów Stół elektrohydrauliczny Alvo Sonata wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Stół działa w systemie blatów wymiennych istnieje moŝliwość zdejmowania i zakładania blatów za pomocą wózków do przewoŝenia blatów. Wózki do przewoŝenia blatów mogą być wyposaŝone w regulację wysokości i przechyłów wzdłuŝnych, działającą mechanicznie lub hudraulicznie. Stół Alvo SONATA przeznaczony jest do podtrzymywania pacjenta w trakcie wszystkich zabiegów i operacji chirurgicznych: w chirurgii ogólnej, naczyniowej, endoskopii, neurochirurgii, ginekologii, urologii oraz ortopedii. ALVO Transpa to mobilna śluza do przenoszenia pacjentów, w formie wózka. UmoŜliwia łatwy transfer pacjenta w kaŝdym miejscu w szpitalu. Jej mobilna struktura gwarantuje swobodne przemieszczanie między oddziałami szpitalnymi, szczególnie tam, gdzie niemoŝliwe jest zamontowanie stacjonarnej śluzy. ALVO Transpa przenosi pacjenta za pomocą specjalnej ruchomej taśmy, które delikatnie podaje pacjenta z i na łóŝko szpitalne lub stół operacyjny. Wystarczy zbliŝyć śluzę do krawędzi blatu, a taśma samoczynnie nabierze pacjenta. Procedura odbywa się bezpieczniei komfortowo zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Retraktor Retraktor jednostatywowy, przeznaczony jest do poszerzania ran operacyjnych celem zapewnienia dobrego dostępu do operowanych narządów, bez angaŝowania rąk asysty. MoŜe być stosowany w chirurgii ogólnej lub w specjalistycznych zabiegach urologicznych czy bariatrycznych. Zapewnia takŝe optymalny dostęp do górnej części jamy brzusznej dzięki czemu operowanie jest wygodne dla chirurga i bezpieczne dla chorego. Retraktor moŝe być wyposaŝony w haki obrotowe do powłok lub plastyczne do tkanek miękkich. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów stali kwasoodpornej. Dzięki temu spełnia najwyŝsze wymagania bezpieczeństwa i higieny jakie obowiązują na sali operacyjnej. Elementami głównymi retraktora jest statyw pionowy oraz obręcz łamana, do której mocowane są uchwyty z hakami. Zmiana połoŝenia poszczególnych segmentów wykonywane są za pomocą układów mechanicznych. ASPEL Pawilon 7, stoisko 36 Elektrokardiograf AsCARD Blue3 Nowoczesny elektrokardiograf wyposaŝony w rozwiązania telemedyczne, umoŝliwiające pracę w sieci WiFi na terenie placówki lub przesyłanie badań do ośrodka medycznego poprzez sieć GPRS/EDGE/UMTS. Blue3 pozwala na podgląd 3/6/12 odprowadzeń na duŝym (5,7 ) dotykowym wyświetlaczu oraz wydruk na papierze termicznym i drukarce zewnętrznej formatu A4. Elektrokardiograf AsCARD Gold3 Najbardziej zaawansowany technologicznie produkt ASPEL S.A., Zapewnia wydruk 3/6/12 odprowadzeń w formacie A4. UmoŜliwia zapisanie 2000 badań w pamięci oraz ich podgląd na duŝym dotykowym ekranie 10,4. Funkcja pozwala na przesłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę odbiorczą oraz inny aparat EKG. Zasilanie akumulatorowe daje moŝliwość wykonania 300 badań. 2

3 Elektrokardiograf AsCARD Red 3 Nowoczesny elektrokardiograf wyposaŝony w duŝy wyświetlacz 5,7 dotykowy, który w połączeniu z nowoczesną klawiaturą funkcyjną sprawia, Ŝe aparat AsCARD Red3 jest intuicyjny a poruszanie się po menu jest wyjątkowo proste. Menu wyświetlane na ekranie umoŝliwia łatwą obsługę za pomocą panelu dotykowego a wprowadzenie danych pacjenta umoŝliwia klawiatura wyświetlana na ekranie. Spirometr AsSPIRO D200 Przenośny spirometr umoŝliwiający podgląd zapisu badania, prezentacje krzywych on-line na ekranie dotykowym 5,7 i wydruk na drukarce termicznej 112mm. Spirometr posiada automatyczną ocenę powtarzalności badania. Spirometr wykonuje badanie: pojemności Ŝyciowej, natęŝonej pojemności Ŝyciowej wdechowej i wydechowej, maksymalnej wentylacji dowolnej. ASTAR Pawilon 8, stoisko 17 Etius Nowoczesny, ergonomiczny aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii oraz elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. Urządzenie zapewnia dostępność wszystkich powszechnie znanych w fizykoterapii prądów, ponadto oferuje zupełnie nowe moŝliwości. Etius U Nowoczesny, ergonomiczny w pełni dwukanałowy aparat typu combi do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej. Dwufunkcyjność aparatu pozwala na łatwe wykonywanie zabiegów kombinowanych takich jak terapia skojarzona czy elektrofonoforeza. Urządzenie umoŝliwia takŝe przeprowadzanie elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego. Avaco Aparat do terapii podciśnieniowej, stanowi znakomite uzupełnienie aparatu do elektroterapii. W połączeniu z elektrostymulatorem słuŝy do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami lub moŝe pracować samodzielnie jako urządzenie do masaŝu podciśnieniowego. BOXMET MEDICAL Pawilon 8, stoisko 19 Zestaw PEDI KIT przeznaczony do bezpiecznego transportu dla dzieci w wieku 2-10 lat. Wykonany z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, nienasiąkliwego, przystosowanego do dezynfekcji. Zestaw składa się z: unieruchomienia głowy, systemu róŝnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 4 uchwytów do przenoszenia, 2 pętli do mocowania na noszach karetkowych, torby transportowej, wykonany z materiału przenikalnego dla promieni X. Plecak Ratownika Medycznego jest to zaawansowany technologicznie plecak modułowy do transportu środków i materiałów medycznych typowych dla pola walki. Modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb element główny oraz trzy panele montowane w systemie MOLLE, niezaleŝne ampulatorium. RESCUE SAM to nowoczesny defibrylator dwufazowy, który został zaprojektowany tak, aby zapewniać proste, nieskomplikowane wskazówki głosowe oraz podpowiadać kolejne kroki podczas procesu resuscytacji. Lekki i zasilany bateryjnie. Jest w pełni przenośny. 3

4 BTL Polska Pawilon 7, stoisko 11 SALUS-TALENT Światowa nowość w leczeniu bólu. Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej. Jest to jedyne, innowacyjne urządzenie magnetoterapeutyczne, za pomocą którego moŝna uzyskać odczuwalną intensywność podczas stosowania, a takŝe indukcję magnetyczną rzędu 2,5 tesli przy częstotliwości do 50 Hz. Rezultaty potwierdzone klinicznie. Szybki zwrot z inwestycji. Zastosowanie: bóle barków, bóle odcinka szyjnego, bóle odcinka lędźwiowego, bóle łokcia, bóle kolana, bóle stawu skokowego. TAMAS TMS wykorzystuje silne pola magnetyczne o krótkim czasie trwania impulsu, które przenika tkanki oraz kości czaszki, stymulując głębokie ośrodki nerwowe. Wystarczy zlokalizować motoryczne potencjały wywołane (MEP), a następnie ustawić cewkę i rozpocząć sesję. Bez potrzeby hospitalizacji pacjenta. System chłodzący cewki umoŝliwiający wykonywanie zabiegów bez przerwy (bez przegrzania cewki). Zastosowanie w neurologii, neuropsychiatrii, psychiatrii, neuropsychologii, rehabilitacji. Kardiomonitory VOTEM Nowoczesne monitory spełniające wszelkie standardy o wysokiej wydajności, najwyŝszej dokładności pomiarowej oraz przejrzystym interfejsem uŝytkownika umoŝliwiają monitorowanie EKG (do 12 kanałów), SpO2, NIBP, Oddech, 4 x Temp, 4 x IBP, EtCO2 oraz ICO. Na ekranie LCD od 7 do 12 o wysokim kontraście i rozdzielczości moŝna wyświetlić do 10 krzywych. Kardiomonitory wykorzystywane są do wykrywania arytmii i kardiostymulatorów, wyliczania dawki leku, analizy HRV i pomiaru APG. System BTL MEW-Ergo wyznacza nową erę w systemach do prób wysiłkowych. Właściwości oprogramowania, t.j. moduł QT do analizy syndromu długiego QT, analiza ryzyka choroby wieńcowej i przewidywanie maksymalnego obciąŝenia dla pacjenta, detekcji arytmii, mapy ST to tylko przykłady przełomowych funkcji. System jest wygodnym narzędziem dla szpitali, prywatnych klinik oraz gabinetów medycznych. Jest kompatybilny z szeroką gamą bieŝni i rowerów światowych producentów. Najnowocześniejszy na rynku system MEW-Holter umoŝliwia rejestrację sygnału z 3, 7 lub 12 kanałów EKG w czasie od 1 do 7 dni. Przyjazny interfejs uŝytkownika moŝe być dowolnie konfigurowany przez lekarza. System wyznacza nowe podejście do diagnostyki poprzez analizę odcinka PQ, analizę kardiostymulatorów, wielopoziomową klasyfikację pobudzeń, graficznym rozdzielaniem klas i analizę ruchu pacjenta. Najbardziej zaawansowane lasery stomatologiczne LightWalker do zabiegów na tkankach twardych i miękkich. Dwie najlepsze długości fali laserowej Er:YAG i Nd:YAG w stomatologii. 4

5 CADOLTO Polska Pawilon 7A, stoisko 22 Hybrydowa sala operacyjna Światowa premiera:cadolto prezentuje salę operacyjną przyszłości jako ekonomiczne i racjonalne rozwiązanie w technologii budownictwa systemowego. Hybrydowa sala operacyjna to standard przyszłości połączenie klasycznego bloku operacyjnego i aparatury angiograficznej. Hybrydowa sala operacyjna rewolucjonizuje kompleksowe rozplanowanie przestrzeni i wyposaŝenia. Obecnie pojawiło się pierwsze rozwiązanie w technologii budownictwa modułowego Cadolto. CLIMA-PRODUCT Pawilon 8A, stoisko 22 HYGIENOS - zaawansowane technologicznie centrale dedykowane do pomieszczeń o restrykcyjnych wymogach higienicznych. Specjalna konfiguracja i wykonanie tych urządzeń oraz zastosowane w nich odpowiednie materiały i podzespoły, gwarantują utrzymanie maksymalnej sterylności obrabianego powietrza, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwych parametrów cieplnych oraz wilgotnościowych. CSI Computer Systems for Industry Pawilon 7, stoisko 21 Komputer panelowy do zastosowań medycznych ONYX-1921 Bezwentylatorowa stacja medyczna typu slim ONYX-1921 posiada 19 ekran (opcja ekranu dotykowego) o rozdzielczości 1280x1024 oraz procesor Intel Atom D525 1,8 GHz. Dodatkowo: Smart Card Reader, DVD-RW typu SLIM, WiFi, Bluetooth 3.0., USB 2.0, VGA. Zastosowanie: Elektroniczne systemy rejestracji danych medycznych, sale zabiegowe, mobilne stacje medyczne, multimedialne terminale przyłóŝkowe. ELECPOL Pawilon 8, stoisko 33 Soleoline Soleo Galva Wszystkie formy prądów w tym LF,MF,MF/LF,IF dostępne w postaci programów leczenia przeciwbólowego, stymulacji motorycznej oraz stymulacji metabolizmu. Lista gotowych programów ułatwia wybór odpowiedniej terapii. Dotknięcie ekranu daje uŝytkownikowi dostęp do kaŝdego rodzaju stymulacji: 1 lub 2 kanałowa, zsynchronizowana, alternatywna, oddzielna. Soleoline Soleo Sono Oferuje wieloczęstotliwościowe (0,8 i 2,4 MHz) ergonomiczne głowice. Fabrycznie zdefiniowane, ale mające moŝliwość modyfikacji programy gwarantują szybki i łatwy dostęp do terapii. Zimmer umoŝliwił regulację głębokości wnikania fali ultradźwiękowej w zaleŝności od poŝądanego efektu terapeutycznego. Regulacja moŝe być prowadzona w czasie trwania terapii. 5

6 Soleoline Soleo SonoStim Połączenie Sono i Galva gwarantuje niezrównane moŝliwości leczenia. DuŜym atutem SonoStim jest uzupełnienie terapii ultradźwiękowej i elektrostymulacji poprzez łączenie tych dwóch zabiegów oraz moŝliwość rozbudowy o moduł Vaco. Szybki wybór terapii poprzez atlas anatomiczny daje dostęp do ponad 300 wskazań terapeutycznych. ERES MEDICAL Pawilon 7, stoisko 31 Spirometr Spirodoc Oxy jest przenośnym spirometrem diagnostycznym wprowadzającym innowacyjne rozwiązania technologiczno-uŝytkowe dotychczas niedostępne dla uŝytkowników tego typu urządzeń. Spirodoc Oxy integruje w jednym urządzeniu funkcje 4 urządzeń, tj. spirometru, pulsoksymetru, pulsoksymetru 3D oraz e-dziennika pacjenta. Diodowa lampa operacyjna Pentaled 81 jest innowacyjną lampą z doskonałymi parametrami uŝytkowymi. Lampa oferuje głębokie, białe oraz stale zogniskowane oświetlenie w wybranej przez uŝytkownika temperaturze barwowej. Dzięki zastosowaniu technologii światła pośredniego mamy wysoką bezcieniowość, trójwymiarowe oświetlenie oraz komfortowe warunki pracy. GEMED Pawilon 7A, stoisko 3 Central Tandem Mount to system koncentrycznego mocowania kolumn i lamp operacyjnych. Innowacyjne rozwiązanie firmy SKYTRON daje unikatową moŝliwość swobodnego pozycjonowania kolumn i lamp, zapewniając przy tym komfort uŝytkownika bez obaw o kolizję poszczególnych urządzeń. Swobodne manewrowanie kolumnami oraz rzadko spotykana >360 moŝliwość obrotu lamp podkreśla innowacyjność systemu. EZ 3501 to wielofunkcyjny stół operacyjny firmy SKYTRON charakteryzujący się niespotykanymi jak do tej pory parametrami oraz rozwiązaniami technicznymi. Zasilany akumulatorowo stół z moŝliwością przesuwu wynoszącego 530 mm z maksymalnym obciąŝeniem do 315 kg spełnia wszelkie nawet najbardziej wyśrubowane normy. Przewodowy, podświetlany pilot umoŝliwia sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca. INTRABEAM System firmy Carl Zeiss będący rewolucyjną metodą terapeutyczną, wyznacza nowe standardy w radioterapii. Jest to przewoźny i udoskonalony system naświetlania o optymalnej mobilności i zminiaturyzowanym źródle promieniowania. Zastosowanie systemu nie wymaga wprowadzania radykalnych zmian w sali operacyjnej ani zastosowania dodatkowych środków ochrony przed promieniowaniem. GLINTT Polska Pawilon 7, stoisko 23 Robot ROWA Vmax pomaga farmaceutom w procesie dostarczania i składowania leków w aptece, zwiększając efektywność i wydajność pracy apteki. Jego praca zawsze zapewnia odpowiedni poziom zatowarowania adekwatny do potrzeb apteki. Robot pozwala farmaceucie na zaoszczędzenie czasu dzięki jego obecności proces odbioru i sortowania leku na stan odbywa się samodzielnie. 6

7 Rowa Smart oferuje klientom kluczowe korzyści, które wynikają z zastosowania robota Rowa Vmax takie jak: system głowic V-picking oraz HD-Multi-Picking, dzięki którym istnieje moŝliwość dostarczania farmaceucie 8 opakowań w tym samym czasie. Z pojemnością 9000 opakowań oraz stałym rozmiarem 4.50m x 1.63m x 2.50m Rowa Smart idealnie wpisuje się w potrzeby małej wielkości apteki. HTL-STREFA Pawilon 8, stoisko 69 Igły insulinowe Droplet są najnowszym produktem HTL-STREFA Zostały zaprojektowane z myślą o zróŝnicowanych potrzebach terapii antycukrzycowej. Cztery wersje najwyŝszej jakości igieł, kompatybilnych z ogólnodostępnymi wstrzykiwaczami insulinowymi typu A zapewniają łatwiejszą aplikację insuliny, minimalizując tym samym dyskomfort pacjenta. INNOW Pawilon 7A, stoisko 8 Stół wielofunkcyjny (zabiegowo-operacyjny) EXAM-INN 100 Przeznaczenie: chirurgia jedengo dnia, inne zabiegi i operacje. Funkcjonalność: regulacja oparcia pleców, regulacja podgłówka, regulacja wysokości, unoszona i opuszczana cześć noŝna z odwodzeniem, pozycja anty(i)trendelenburga. Budowa: 4 sekcje (4 ruchome segmenty) Wózek kapielowy C213 Przeznaczenie: kąpiel pacjentów leŝących, Funkcjonalność: regulacja wysokości, pozycja anty(i)trendelenburga, opuszczane barierki, koło kierunkowe, etc. Budowa: wanna z odpływem, podwozie jezdne, obudowa. Fotel zabiegowy FZ-02 Przeznaczenie: zabiegi, badania, dializy, pobrania, etc. Funkcjonalność: regulacja wysokości, ruchome podparcie nóg i pleców, podłokietniki regulowane wielopozycyjnie (odlewane, profilowane), pozycja od siedzącej do leŝącej. Budowa: leŝysko trzysegmentowe, konstrukcja jezdna, podparcia rąk. Fotel-kozetka FZK-01 Przeznaczenie: badania, zabiegi, przemieszczanie pacjentów. Funkcjonalność: natychmiastowa pozycja leŝąca, płynna regulacja ustawienia siedziska, opuszczane podparcia pod ręce, koło kierunkowe, etc. Budowa: leŝysko trzysegmentowe, konstrukcja jezdna, podparcia rąk. Stół transportowy S405 Przeznaczenie: transport pacjentów leŝących. Funkcjonalność: regulacja wysokości, pozycja anty(i)trendelenburga, opuszczane barierki, koło kierunkowe, etc. Budowa: leŝysko z podgłówkiem, podwozie jezdne, obudowa. 7

8 Kozetka drewniana EUREKA S406 Przeznaczenie: badania badania z aparaturą. Funkcjonalność: leŝe dwuczęściowe z podgłówkiem podnoszonym. Budowa: leŝysko z podgłówkiem, konstrukcja nośna. KLAROMED Pawilon 7, stoisko 17A System biodekontaminacji BIOQUELL Z Nowa koncepcja w technice biodekontaminacji stref, pomieszczeń lub budynków parami nadtlenku wodoru (H2O2), dająca szybki, powtarzalny i niezawodny efekt zwalczania skaŝeń. Główne zalety systemu to niska cena pojedynczego cyklu oraz wysoka skuteczność biobójcza. System nie wymaga wstępnego przygotowania pomieszczenia, a sam proces dekontaminacji jest szybki i w pełni zautomatyzowany przy zastosowaniu unikalnej kontroli parametrów. Mobilność systemu oraz ergonomiczna i kompaktowa budowa sprawiają, Ŝe jest łatwy i szybki w uŝyciu w całym obiekcie. System został wyposaŝony w zdejmowany panel sterujący z wbudowanym, dotykowym ekranem ciekłokrystalicznym, na którym wyświetlane są aktualne parametry procesu. Ponadto ekran umoŝliwia operatorowi zmianę i kontrolowanie funkcji na kaŝdym etapie procesu bio-dekontaminacji. Po zakończonym procesie operator otrzymuje raport w postaci wydruku ze zintegrowanej w systemie drukarki. Niskie koszty eksploatacji i utrzymania wyróŝniają system na tle innych rozwiązań. Korzyści z zastosowania nadtlenku wodoru to przede wszystkim niska temperatura procesu sterylizacji, brak pozostałości z procesu oprócz pary wodnej i tlenu oraz doskonała kompatybilność z materiałami, tworzywami (w tym z precyzyjną elektroniką). Zastosowanie H2O2 jest przyjazne dla środowiska. Ponadto zapewnia wysoki poziom dezynfekcji do 6-log i redukcji spor. INTEGRATOR Easy Multimedialny, elektorniczny negatoskop z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Easy oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne. W jego skład wchodzą moduły Int.DICOM i Int.COM. Moduł systemowy Int.DICOM to zintegrowana w systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7. Dzięki funkcjom oferowanym przez moduł Int.COM system INTEGRATOR Easy pomaga na co dzień menedŝerom oraz kierownictwu bloków operacyjnych w optymalnym wykorzystaniu sal oraz planowaniu na bieŝąco zabiegów i operacji. Ustawienia lokalne przechowywane indywidualnie dla kaŝdego uŝytkownika tworzą z elektronicznego negatoskopu INTEGRATOR Easy wielopoziomową platformę systemową pozwalającą dopasować system do preferencji kaŝdego uŝytkownika. Elektroniczny negatoskop INTEGRATOR Easy jest jedynym rozwiązaniem łączącym niezawodność, efektywność, ergonomię i łatwość uŝytkowania. Ergonomiczny, przejrzysty i intuicyjny interfejs oparty o jednoznaczne i czytelne symbole dodatkowo podnosi walory funkcjonalne systemu. INTEGRATOR Easy moŝe być wyposaŝony w ekran o przekątnej obrazu od 21 do 46. System dostępny w wersji natynkowej i do zabudowy. Obudowa malowana proszkowo lub ze stali kwasoodpornej. Na Ŝyczenie zamawiającego, INTEGRATOR Easy jest dostępny w wykonaniu ze szklanym panelem. Inwestycja w system jest bardzo korzystna, poniewaŝ przyczynia się do zwiększenia efektywności a takŝe do poprawy komfortu pracy. Uproszczona procedura integracji negatoskopu umoŝliwia rozbudowę wykorzystującą istniejącą infrastrukturę szpitala. 8

9 Systemy zintegrowanych bloków operacyjnych INTEGRATOR Comfort+ Najbardziej zaawanasowany multimedialny, elektroniczny system integracji z funkcjami do komunikacji na bloku operacyjnym oraz integracją ze szpitalnym systemem informatycznym. INTEGRATOR Comfort+ oparty został o modułowe rozwiązanie aplikacyjne, w którego skład wchodzą moduły: Int.DICOM - zintegrowana w systemie przeglądarka obrazów i sekwencji wideo wykorzystująca najnowsze standardy wymiany i komunikacji DICOM 3.0 lub HL7, Int.REC multichannel - funkcjonalność dająca moŝliwości nagrywania wielokanałowego, Int.COM - moduł usprawniający komunikację w obrębie bloku oraz poza nim, dedykowany menadŝerom bloków, Int.VISIO - rozwiązanie umoŝliwiające podłączenie dowolnej ilości monitorów oraz matryc wideoprzełączników, Int.CONF - konferencyjny podsystem słuŝący dydaktyce i wymianie informacji, Int.PAX - niezaleŝne rozwiązanie serwera PACS przechowującego dane i obsługującego system INTEGRATOR. KONKRET Pawilon 7A, stoisko 21 MOBILIZER 3 system transferu pacjenta Unikalne rozwiązanie dla personelu medycznego by w prosty i bezpieczny sposób przemieszczać pacjentów. Poprawia jakość pracy, zmniejsza ryzyko obraŝeń personelu. Elastyczny pas pozwala by tylko jedna osoba przenosiła pacjenta z łóŝka, stołu operacyjnego czy innych powierzchni, bez konieczności ręcznego obracania pacjenta lub jego podnoszenia. MULTICARE łóŝko do intensywnej opieki medycznej Funkcje i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i ułatwiają pracę personelowi medycznemu oraz pomagają w redukowaniu wielu komplikacji związanych z długoterminową opieką nad unieruchomionym pacjentem. Zmniejszają ryzyko powikłań pulmonologicznych poprzez Automatyczną Terapię Boczną, wspomagają walkę z odleŝynami. Współpraca z RTG i ramieniem C. Precyzyjny system waŝenia. GRACIE fotel ginekologiczny z Video Kolposkopem i Monitorem LCD Wszystko w jednym miejscu. Video Kolposkop i Monitor LCD zintegrowany zwiększa komfort pracy lekarza, poczucie bezpieczeństwa pacjentki, redukuje ograniczenia przestrzenne w małych gabinetach i salach zabiegowych. Pozycje do badań w pełni regulowane elektrycznie za pomocą pilota. Bezprzewodowy sterownik noŝny zapewnia moŝliwość regulacji pozycji fotela z dowolnego miejsca. CHROMOPHARE LED seria F lampa operacyjna w technologii LED Lampa CHROMOPHARE serii F stanowi połączenie innowacyjnej technologii LED oraz rewolucyjnego bezcieniowego reflektora, zapewniającego redukcję cieni w polu operacyjnym do minimum. Optymalna jakość światła zapewniająca koncentracje i bezpieczną pracę. Uproszczona do minimum obsługa i sterowanie lampy. Intuicyjne ustawienie światła i intuicyjne sterowanie. 9

10 OPERON 850 stół operacyjny z systemem samoprzemieszczania Nowoczesny stół operacyjny z ewolucyjnym systemem samoprzemieszczania się. Wszystkie regulacje wykonywane są bezwysiłkowo za pomocą pilota. Zalety: gwarancja niezawodności i stałej pracy sali operacyjnej, doskonały dostęp do pacjenta, moŝliwe konfiguracje do wszystkich specjalizacji chirurgii, wypełnienia segmentów z włókna węglowego, doskonały do wykonywania zdjęć RTG. LAB-BIT Software Pawilon 7, stoisko 20 internet-med.pl Cloud Computing w medycynie, czyli dokumentacja medyczna w chmurze. LAB-BIT Software S.A. uruchamia portal INTERNET-MED.PL. Oprogramowanie dla gabinetów lekarskich i małych przychodni przez Internet. Kompleksowa obsługa rozliczeń z NFZ. Partner: Sky Storage Sp. z o.o. Twoje pliki w bezpiecznej chmurze STORINO.PL LM Line Pawilon 8, stoisko 79 MySign O firmy EnviteC to kompaktowy, lekki i niezwykle prosty w uŝytku oksymetr. Oferuje wysoką precyzyjność wymaganą w anestezji i neonatologii, a takŝe bezkompromisową wytrzymałość podczas wymagających działań ratowniczych. MySign O zapewnia natychmiastowy dostęp do parametrów FiO2 twoich pacjentów, dając poczucie bezpieczeństwa nawet w krytycznych sytuacjach. Generator elektrochirurgiczny BOWA ARC nowa generacja urządzeń elektrochirurgicznych dla elektrochirurgii mono- i bipolarnej z technologią zamykania naczyń. ARC 400 wesprze kaŝdy zespół chirurgiczny na sali operacyjnej dzięki szerokim moŝliwościom znajdującym zastosowanie w poszczególnych dziedzinach chirurgicznych. MetraLOOP Oprócz trybów do zamykania naczyń oraz mono- i bipolarnej resekcji, w ARC 400 dostępna jest specjalna funkcja dla ginekologii do laparoskopowej nadszyjkowej resekcji macicy (LSH). Tryb ten pozwala na szybsze cięcie przy uŝyciu pętli MetraLOOP. W ten sposób moŝna operować pewniej, szybciej i bardziej precyzyjnie nawet przy uŝyciu duŝych pętli. LIGACJA Przy uŝyciu ARC 400 i instrumentów do LIGACJI BOWA do zabiegów otwartych i laparoskopowych, moŝna zamykać Ŝyły o duŝym przekroju, tętnice i zespoły tkanek o przekroju do 7 mm w sposób oszczędny, pewny, ekonomiczny i bez dodatkowych materiałów. Bezpieczeństwo zamykania naczyń o ciśnieniu do 700 mmhg zostało potwierdzone badaniami. MEDICAL CENTER Pawilon 8, stoisko 8 PACS INFINITT Oprogramowanie INFINITT PACS jest rozwiązaniem sieciowym dedykowanym do przechowywania, wyświetlania oraz zarządzania diagnostyczną informacją obrazową w szpitalach, przychodniach i klinikach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń, w oparciu o głęboką wiedzę, firma INFINITT stworzyła system spełniający oczekiwania róŝnorodnych odbiorców: radiologów, lekarzy innych specjalizacji, administratorów systemów 10

11 informatycznych, lekarzy zlecających. Mnogość dedykowanych modułów powoduje, Ŝe kaŝda z grup ma dostęp do właściwych informacji. Dzięki pełnej integracji rekonstrukcji 3D nie ma potrzeby inwestycji w dodatkowe stacje diagnostyczne - jest to ogromna zaleta i oszczędność dla radiologów. Ponadto, INFINITT PACS oferuje całą gamę narzędzi wspomagających analizę obrazów, przechowywanie, przesyłanie oraz dystrybucję lokalnie lub poprzez WEB. SonialvisionSafire - aparat z serii SonialVisionSafire II to w pełni cyfrowa ścianka do prześwietleń oparta na technologii FLAT PANEL DETECTOR. Ciągłe dąŝenie do ulepszenia Sonialvision otworzyło drzwi do nowego wymiaru cyfrowego obrazowania. Ten najnowocześniejszy cyfrowy moduł w pełni wykorzystuje wszelkie korzyści płynące z zastosowania płaskopanelowego detektora bezpośredniej konwersji (FPD). Ta innowacyjna technologia generuje obrazy w niezwykle wysokiej jakości o rozdzielczości 2880 x 2880, dzięki, której moŝliwe jest otrzymanie idealnych cyfrowych obrazów. Nadchodzi nowa era w technologii Sonialvision. BransitSafire aparat stworzony z myślą o zabiegach PCI w połączeniu z detektorem bezpośredniej konwersji gwarantującym najwyŝszą jakość obrazów to krok milowy w dziedzinie angiografii. Poprzez zastosowanie wielorakich procesorów aparat umoŝliwia dynamiczne wyświetlenie obrazów, co jeszcze bardziej ułatwia przeprowadzenie zabiegów PCI. Technologia FLAT PANEL z ultrawysoką rozdzielczością wyświetlania obrazów diagnostycznych, oprogramowanie specjalistyczne oraz unikatowe rozwiązania ergonomicznifunkcjonalne stawiają ten system w światowej czołówce wśród urządzeń dostępnych na rynku. E-learning w Ochronie Radiologicznej Pacjenta E-learning to nauczanie na odległość za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to interaktywna metoda kształcenia, w której zastosowanie znajdują najnowsze osiągnięcia technologii informatycznej a przekaz treści nauczania odbywa się głównie przez Internet. Jest metodą umoŝliwiającą naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Kursy realizowane metodami e-learningowymi naleŝy traktować jako alternatywne formy dla tradycyjnych seminariów i nauki przy pomocy klasycznego podręcznika. Zapraszamy na specjalnie przygotowaną stronę internetową umoŝliwiającą w sposób szybki, łatwy, przyjazny dla uŝytkownika zapoznać się oraz przyswoić niezbędny materiał z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta. FLEXAVISION F3 Zdalnie sterowana cyfrowa ścianka wyposaŝona w przenośny, dynamiczny detektor cyfrowy (FPD), umoŝliwiający akwizycję obrazów wysokiej rozdzielczości. System ten pozwala na wykonywanie fluoroskopii oraz cyfrowej radiografii, dzięki czemu umoŝliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni w sali badań. Zastosowany dynamiczny detektor pozwala na akwizycje obrazów juŝ do 15 klatek na sekundę. Panel o rozmiarze obszaru roboczego 14 x 17 [35 cm x 43 cm] umoŝliwia wykonywanie badań o szerokim zakresie, a skopia pulsacyjna, o zmiennych parametrach impulsów, pozwala na znaczne zmniejszenie dawki promieniowania przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. 11

12 MTC Medical Trading Company Pawilon 7A, stoisko 11 Stół operacyjny ASSO Innowacyjny przejezdny stół operacyjny o napędzie hybrydowym. Doskonała stabilność dzięki systemowi elektrycznie sterowanych stopek. Nośność do 360 kg. Minimalna wysokość 600mm. Przesuw wzdłuŝny 340mm. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Uniwersalny dzięki modułowej budowie i szerokiej gamie specjalistycznego wyposaŝenia MIRO Pawilon 7, stoisko 33 Ultrasonograf Aloka ProSoud F75 - kliniczny, cyfrowy ultrasonograf klasy Premium nowej generacji! System diagnostyki ultradźwiękowej nowej generacji przewyŝszający konstrukcyjnie dotychczasową klasę Premium. Pierwszy na rynku system, który łatwo przejmuje nawyki uŝytkownika i intuicyjnie prowadzi go przez proces diagnostyczny - zbudowany zgodnie z najnowszą koncepcją Natural Ergonomics. RTG Canon Adora Aparat wyposaŝony w dwa niezaleŝne zawieszenia sufitowe lampy i detektora oraz stół RTG z jednopunktowym podparciem. KaŜdy element systemu Adora został ergonomicznie zaprojektowany, aby poprawić komfort pracy i zmniejszyć obciąŝenie fizyczne personelu medycznego. METAVITAL SERVICE Pawilon 8A, stoisko 25 Oberon System diagnozy i terapii MM Poland Maszyny Standardy Pawilon 8, stoisko 44 MM Ewidencja 2012 Web. System Informatyczny klasy cmms do zarządzania i nadzorowania aparatury medycznej Spełnia wymagania: Ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r., NFZ, Normy ISO 9001:2008. Zapewnia: utrzymanie ruchu w szpitalu, prowadzenie gospodarki remontowej aparatury i urządzeń technicznych, bezpośrednie przekazywanie informacji o stanie urządzeń do działu technicznego. 12

13 MOBITOKI Pawilon 7, stoisko 14 System toktutok Tłumacz Języka Migowego On-line Toktutok jest to rozmowa na Ŝywo z osobą niesłyszącą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez Internet. Połączenie następuje automatycznie po naciśnięciu jednego przycisku na ekranie dotykowym, dedykowanego urządzenia. Tłumaczenia wykonywane są przez certyfikowanych tłumaczy PJM i SJM w godzinach pracy instytucji. System toktutok to wypełnienie ustawowego obowiązku tłumacza języka migowego. NoemaLife Pawilon 7, stoisko 30 GALILEO DX jest Elektronicznym Rekordem Medycznym, współdzielonym przez róŝne instytucje opieki zdrowotnej, umoŝliwiającym połączenie opisu procedur i zapisów w jedną dokumentację pacjenta. GALILEO DX udostępnia szereg modułowych funkcji dla wszystkich szczebli organizacji. GALILEO DX gwarantuje konsolidacje, udostępnianie oraz prawidłowość wymiany informacji. DxImage-ELEKTRA, System Archiwizacji i Przesyłania Obrazów- Radiologiczny System Informatyczny DxImage-Elektra łączy funkcje systemów RIS oraz PACS zapewniając pełną identyfikację podczas obiegu danych. System ELEKTRA umoŝliwia sprawne zarządzanie oddziałami radiologii, medycyny nuklearnej i senologii. System DxImage-PACS gwarantuje całkowite bezpieczeństwo przepływu danych dzięki zgodności ze standardem DICOM. DNLab, systemem informatycznym klasy LIMS dedykowanym dla laboratoriów DNLab LIMS jest oparty na koncepcji Single Logic Lab: kaŝdy model procesu fizycznego, który ma być wdroŝony, jest zawsze reprezentowany przez pojedynczy proces laboratoryjny, poziom automatyzacji i usług. Middleware HALIA stanowi rozwiązanie sieciowe dla laboratoriów, łączące systemu informatycznego z systemami automatyki. GALILEO Mobile jest oprogramowaniem mobilnym zwiększającym bezpieczeństwo i wydajność zarządzania działaniami klinicznymi przy łóŝkach pacjentów. GALILEO Mobile moŝe działać na wielu urządzeniach współpracujących z systemami operacyjnymi nowych technologii (Apple, Android, Windows). Posiada wiele funkcji wspierających personel medyczny. GALILEO ewhiteboard jest pulpitem operatorskim - konsolą optymalizującym przekazywania informacji klinicznych i eksploatacyjnych podczas przejmowania dyŝuru. Układ gromadzi w czasie rzeczywistym informacje pochodzące z róŝnych źródeł, ułatwiając monitorowanie działań. Na monitorach z ekranami dotykowymi ewhiteboard posiada interaktywny plan oddziału. 13

14 NOIDSS Pawilon 8A, stoisko 38A MiniHolder to zintegrowany nośnik informacji medycznej usprawniający proces diagnostyczny w sytuacjach zagraŝających Ŝyciu człowieka. MinHolder to dostęp online do danych medyczno-informacyjnych, powiadamianie SMSem o niebezpiecznych zdarzeniach osób bliskich, a takŝe moŝliwość posiadania dokumentacji medycznej przy sobie oraz ściągnięcia aplikacji systemowej MinHolder Smart. OPTIMED PRO-OFFICE Pawilon 8, stoisko 73 Lumenis renomowana izraelska firma produkująca lasery CO2 oraz lasery holmowe do zastosowań chirurgicznych: AcuPulse laser CO2 zabiegi w obrębie tkanek miękkich, nowatorski system SurgiTouch pozwala na zutomatyczny dobór parametrów zabiegu; VersaPulse laser holmowy, dostępny w szerokiej gamie modeli od 20 do 120Watt urologicznych. Energist brytyjski potentat oferujący lasery dermatologiczne MedArt oraz systemy IPL 435, diodowy: usuwanie owłosienia, teleangiektazje, Ŝylaki, fotoodmładzanie, chirurgia; FRx, C02: chirurgia, remodeling; 470, KTP: chirurgia, znamiona, rumień; SmartSculpt: laserowa lipoliza. AngioDynamics amerykańskie lasery endowaskularne oraz innowacyjne urządzenia do leczenia nowotworów na poziomie komórkowym m.in. rak trzustki. Lasery endowaskularne: VenaCure 1470nm oraz Delta 810 nm) do zastosowania w onkologii: NanoKnife, ablacja tkanek miękkich metodą nieodwrtacalanej elektroporacji; RITA, koagulacja i ablacja tkanek miękkich (częstotliwość radiowa); HABIB, resekcja chirurgiczna. American Medical Systems amerykański producent zielonego lasera do leczenia przerostu prostaty. Green Light XPS, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie waporyzacji prostaty; StoneLight, rozbijanie kamieni w cewce moczowej, chirurgia układu moczowego; Aura XP, multidyscyplinarny, zabiegi w obrębie tkanek miękkich (urologia, ginekologia, laryngologia) 14

15 PODOLOGIA.PL Pawilon 8, stoisko 20 PodoScan 2D słuŝy do cyfrowego uzyskiwania obrazów podeszwowej strony stóp i ich szczegółowej analizy komputerowej. Wyniki badań zapisywane są w bazie danych, mogą być w dowolnym momencie analizowane, odtwarzane lub przesłane, co dotychczas było niemoŝliwe przy stosowaniu manualnych narzędzi diagnostycznych. Urządzenie stosowane m.in. przy projektowaniu indywidualnych wkładek ortopedycznych. Platforma E.P.S/R1 (Podobaroskop) to urządzenie diagnostyczne do komputerowego badania rozkładu nacisku na podeszwowej stronie stóp w pozycji statycznej i w trakcie chodu, pełniące zarazem funkcję stabilografu. Podobaroskop zapewnia precyzyjną rejestrację danych, a zaawansowane oprogramowanie ich dogłębną analizę, umoŝliwiającą kompleksową ocenę biomechaniki stóp oraz stabilności postawy ciała. POINT-OF-CARE Pawilon 8A, stoisko 13 F.A.S.T. producent QBC Diagnostics Unikalne zestawy F.A.S.T. (Fluorescence and Staining Technologies) amerykańskiej firmy QBC Diagnostics zawierają auraminowy barwnik do mikroskopii fluorescencyjnej, który pozwala przygotować próbki gruźlicy do badania w 3 minuty. Zestawy są dostępne w wielu konfiguracjach i spełniają specyficzne potrzeby kaŝdego laboratorium. PARALENS ADVANCE producent QBC Diagnostics Unikalna przystawka fluorescencyjna amerykańskiego producenta QBC Diagnostics do wszystkich rodzajów mikroskopów. Przystawka przekształca prosty mikroskop w mikroskop fluorescencyjny przy wykorzystaniu technologii LED. Jest łatwa w montaŝu i uŝyciu i znacznie poprawia szybkość i dokładność w wykrywaniu gruźlicy i malarii. OBC STAR i QBC AUTOREAD producent QBC Diagnostics Jedyne na świecie systemy suchej analizy hematologicznej amerykańskiego producenta QBC Diagnostics. Ta opatentowana technologia eliminuje potrzebę uŝycia płynnych odczynników, nie wymaga czyszczenia i konserwacji i jest łatwa w obsłudze. NajwaŜniejszym atutem jest mobilność urządzenia co zapewnia moŝliwość przeprowadzenia testów w kaŝdych warunkach. PRECISION DIPPINGS MARKETING Pawilon 8, stoisko 52 ProtectaCast to wodoodporna osłona stworzona by chronić gips lub opatrunek podczas kąpieli w wannie, pod prysznicem lub w trakcie pływania. Wykonana z naturalnego lateksu, w 100% wodoodporna, jest miękka, elastyczna, wygodna i łatwa w uŝyciu. ProtectaCast to produkt wielokrotnego uŝytku, moŝna ją stosować nawet do kilku tygodni. Jest dostępna w wielu rozmiarach. 15

16 PSYCHOTRONICS Grupa Psychologiczno-Egzystencjalna Pawilon 8, stoisko 84 Noktoscop to aparat do diagnostyki psychologicznej receptora wzrokowego. UmoŜliwia kompletne badanie sprawności percepcji wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia a takŝe po naświetleniu. Panel sterujący pozwala na kontrolę przebiegu badania oraz uzyskanych wyników w formie tabel i wykresów. Urządzenie to znajduje zastosowanie w diagnostyce psychologicznej i okulistycznej. P.T.M. Anes-Med Pawilon 8, stoisko 87 Respirator bellavista przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby uŝytkowników. Oferuje zaawansowane tryby wentylacji, posiada wbudowaną cichą i wydajną turbinę oraz mikser tlenu. Innowacyjna funkcja VentilationAssistTM wspiera uŝytkownika w dostosowaniu parametrów wentylacji, gdy pacjent jest podłączany do respiratora. RespiVent Pawilon 8, stoisko 90 Jednorazowego uŝytku system CPAP nadaje się do stosowania zarówno przed i szpitalnego u osób cierpiących na szereg zaburzeń oddychania (szczególnie z zakresu chorób płuc). Zalety systemu CPAP : niskie zuŝycie tlenu, prosta obsługa, zakres CPAP: 5-20 cm H20, niewielki rozmiar. Worek resuscytacyjny Smart Bag zaprojektowany do prowadzenia wentylacji w sposób eliminujący ryzyko wynikające z wentylacji workami tradycyjnymi''. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi worek reaguje na wykonywane przez ratownika spręŝanie i rozpręŝanie oraz aby dodatkowo ułatwić mu pracę posiada system wizualnego ostrzegania w przypadku niewłaściwej wentylacji. RICHTER MED Pawilon 7A, stoisko 13 ŁóŜko szpitalne Hill-Rom 900 zostało stworzone mając na uwadze łatwość uŝytkowania i bezpieczeństwo pacjenta. Funkcje takie jak: inteligentny Auto Contour, EasyChair, poziomowanie leŝa, chowane uchwyty ułatwiające zejście z łóŝka oraz moŝliwość ustawienia łóŝka w pozycji wyjściowej za pomocą jednego przycisku umoŝliwiają efektywną opiekę podczas mobilizacji pacjenta. System terapii antyodleŝynowej- ClinActiv Plus MCM Materac ClinActiv Plus MCM został zaprojektowany by zapobiegać odleŝynom i wspomagać ich leczenie. MoŜe być stosowany w szpitalach, placówkach opiekuńczo-leczniczych i domach. Zarządzanie mikroklimatem skóry pacjenta pozwala utrzymać temperaturę i wilgotność skóry na właściwym poziomie, ograniczyć pocenie i macerację a tym samym takŝe negatywny wpływ tarcia. 16

17 RQL Pawilon 7A, stoisko 9 Stół operacyjny Golem 5TB Nośność stołu 150kg. Regulacja manualna segmentu noŝnego +100/ pozycja Trendelenburga / Antytrendelenburga - regulacja wysokości, mm. Blat stołu - wersja GOLEM 5TB czterosegmentowy, pięcioelementowy (rozdzielny segment nóg). Napęd stołu elektromechaniczny, regulacja zmian połoŝenia stołu za pomocą kablowego pilota ręcznego. SAMSO Pawilon 8, stoisko 44 Analizator defibrylatorów Rigel Uni-Pulse Najbardziej kompaktowy oraz innowacyjny analizator defibrylatorów na rynku. Zdolny do testowania wszystkich rodzajów defibrylatorów równieŝ AED. Posiada unikalną moŝliwość wykreślania krzywej rozładowania, ma wbudowany 12-odprowadzeniowy symulator EKG, pamięć danych, klawiaturę, kolorowy wyświetlacz, łączność Bluetooth i USB oraz w opcji zmienne obciąŝenie. Analizator Pomp Infuzyjnych Rigel Multi-Flo Przenośne, szybkie i bardzo precyzyjne urządzenie do testowania parametrów funkcjonalnych wszystkich pomp infuzyjnych. UmoŜliwia jednoczesny pomiar na 1, 2 lub 4 kanałach takich parametrów jak przepływ, okluzja czy ciśnienie oraz wykreślanie krzywych charakterystycznych. Pamięć wewnętrzna oraz komunikacja z komputerem ułatwiają akwizycję danych. SciCan Pawilon 8, stoisko 70 Autoklaw STATIM 7000 Szybka i bezpieczna sterylizacja narzędzi medycznych nieopakowanych i opakowanych. Zgodny z normą EN Pozwala na sterylizację narzędzi do natychmiastowego uŝycia w 12 minut. Dzięki parametrom procesu oszczędza narzędzia i wydłuŝa ich Ŝywotność, o czym zaświadczają testy. Automatycznie rejestruje cykle na pendrive. ZuŜywa 40% mniej energii od tradycyjnego autoklawu komorowego. Autoklaw STATIM G4 ENDO Skutecznie i bezpiecznie sterylizuje długie i wraŝliwe na działanie temperatury i ciśnienia narzędzia medyczne jak endoskopy, laparoskopy, histeroskopy. Zgodny z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz menu, elektroniczna rejestracja cykli oraz łatwe zarządzanie funkcjami przez sieć LAN. Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia OPTIM 33 TB Jedyne na rynku chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni oraz przedmiotów medycznych. Bez alkoholu. Szerokie spektrum i krótki czas działania. Dzięki zastosowaniu technologii AHP OPTIM jest bezpieczny dla uŝytkownika, pacjenta i środowiska naturalnego. Nie wywołuje alergii. Nie wymaga podania Ŝadnych ostrzeŝeń na etykiecie. Biodegradowalny. 17

18 STARFAX MEDICAL Pawilon 7A, stoisko 20 Rejestrator Full HD Panasonic Certyfikowany zestaw do rejestracji dźwięku i obrazu w jakości Full HD to nieoceniona pomoc w nowoczesnej sali operacyjnej. Kompaktowa kamera, wyposaŝona w system 3MOS, zapewnia wysoką jakość reprodukcji barw. Przenośny rejestrator daje moŝliwość zapisu obrazu na kartach SDHC, a cały system moŝe być sterowany za pomocą sterowników noŝnych. Panasonic Monitory medyczne LCD Certyfikowane monitory medyczne firmy Panasonic oferowane w wymiarach: 26, 32 i 37 cali stanowią doskonałe wyposaŝenie nowoczesnych sal operacyjnych. Cechą charakterystyczną jest jakość Full HD z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, wyświetlanie kilku niezaleŝnych obrazów w trybie p-i-p i p-o-p z moŝliwością niezaleŝnego regulowania kaŝdego obrazu osobno, oraz proste programowanie. Panasonic Mikrokamera Full HD Idealne rozwiązanie w medycynie i nauce. System 3CCD mikrokamery zapewnia rozdzielczość 1080p Full HD, doskonałe odwzorowanie kolorów oraz wysoka ostrość obrazów. Wymienione cechy są w szczególności istotne przy badaniach mikroskopowych, gdzie rozdzielczość rejestrowanego obrazu ma największe znaczenie. STOLTER Pawilon 7A, stoisko 12 ŁóŜko VERTICA Poprzez płynną pionizację pacjenta VERTICA pomaga podnieść się z pozycji leŝącej do siedzącej przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Rama łóŝka została wyposaŝona w zintegrowane wsporniki ułatwiające wyjście pacjenta. Odejmowany szczyt moŝe dodatkowo słuŝyć jako stolik. Poza innowacyjną funkcją wstawania/wyjścia pacjenta łóŝko posiada wszystkie funkcji zaawansowanego łóŝka szpitalnego. ŁóŜko Villa Dzięki szerokiej moŝliwości konfiguracji łóŝko VILLA moŝna zastosować na dowolnym oddziale szpitalnym. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leŝa bądź składające się z czterech niezaleŝnie działających części. Barierki nie powiększają szerokości łóŝka. LeŜe wyposaŝone w odejmowane panele ABS. ŁóŜko Modena Dzięki szerokiej moŝliwości konfiguracji łóŝko MODENA moŝna zastosować na dowolnym oddziale szpitalnym. Specjalnie zaprojektowane barierki składające się z czterech niezaleŝnie działających części pozwalają na zabezpieczenie pacjenta np. na całej długości leŝa, w segmencie pleców lub nóg. LeŜe łóŝka wyposaŝone w odejmowane panele ABS oraz funkcję przedłuŝenia. Wbudowany akumulator ułatwia transport pacjenta. 18

19 TIMKO Pawilon 8, stoisko 75 Resektoskop Bipolarny TEKNO Firma TEKNO-MEDICAL posiada w ofercie opatentowany system do bipolarnej resekcji, wyróŝniający się wybitną jakością cięcia i maksymalnym bezpieczeństwem. Zastosowanie specjalnej izolacji płaszcza resektoskopu, gwarantuje unikalny poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i uŝytkownika. W ofercie firmy TEKNO, znajduje się szeroki wybór wielorazowych elektrod bipolarnych. ThinPrep Pap Test płynna cytologia Metoda cytologii jednowarstwowej, wykorzystująca płynne podłoŝa do transportu i konserwacji materiału biologicznego, z którego w automatycznym procesie reprezentatywna porcja komórek przenoszona jest na szkiełko mikroskopowe. Preparaty są powtarzalne. Metoda uzyskała akceptację FDA w 1996r z adnotacją znacząco bardziej efektywna w porównaniu do klasycznego wymazu. NovaSure urządzenie do bipolarnej ablacji endometrium Unikalny kształt bipolarnych końcówek urządzenia NovaSure, z moŝliwością ich regulacji, zapewnia personalizację zabiegu ablacji, który trwa jedynie około 5 minut. Automatyczna wewnętrzna kontrola zapewnia bezpieczeństwo podczas ablacji endometrium. Brak znieczulenia ogólnego, zwiększa dostępność typu zabiegu dla pacjentek oraz ułatwia w zdecydowany sposób wykonanie procedury. Hologic Selenia Dimensions 3D Firma Hologic jako pierwsza na świecie wprowadziła do sprzedaŝy mammografy uzyskujące obrazy przestrzenne piersi na drodze tomosyntezy cyfrowej. Dzięki tej technice stało się moŝliwe uzyskanie obrazów kolejnych warstw badanej piersi. Badania kliniczne wskazują na znacznie wyŝszą skuteczność wykrywania zmian w stosunku do klasycznej metody mammografii 2D. TRIMED Pawilon 8, stoisko 34 SonixTABLET kompaktowy aparat USG Aparat z 19-calowym, dotykowym, konfigurowalnym ekranem. Aparat wyposaŝony w kolorowy i spektralny Doppler i najnowsze zaawansowane technologie z dziedziny diagnostyki USG. DuŜy wybór głowic dla wszystkich specjalności medycznych. MoŜliwość zamocowania w zaleŝności od zastosowania: na wózku, na ścianie lub na suficie oraz wbudowana bateria zapewniają pełen komfort uŝytkowania. TROPHON EPR - urządzenie do dezynfekcji głowic USG Trophon EPR został zaprojektowany specjalnie do dezynfekcji głowic USG, urządzenie gwarantuje wysoki standard bezpieczeństwa. Jest szybki i prosty w obsłudze, umoŝliwia zapewnienie wysokiego poziomu dezynfekcji w miejscu badania. Wstępnie oczyszczona głowica jest umieszczona w komorze i zdezynfekowana w ciągu 7 minut. Produktem ubocznym procesu dezynfekcji jest niewielka ilość wody. 19

20 VISOMATIC Pawilon 8, stoisko 32 VALKEE to zestaw słuchawek do światłoterapii, które emitują jasne światło kierując je bezpośrednio do światłoczułych obszarów mózgu. VALKEE dodaje energii, poprawia nastrój i wspomaga leczenie depresji sezonowej. VALKEE posiada status wyrobu medycznego klasy II(a) i przeszedł badania kliniczne w których 9 z 10 badanych osób odczuło całkowite ustąpienie objawów depresji sezonowej. 20

AGFA sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 27

AGFA sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 27 Stan na dzień 27.01.2012 AGFA sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie, moŝliwość jeszcze większego

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 09.11.2012 r.

Pytania z dnia 09.11.2012 r. Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

BTL-4825 S PREMIUM. www.eresmedical.com.pl

BTL-4825 S PREMIUM. www.eresmedical.com.pl BTL-4825 S PREMIUM Nowa seria BTL-4000 Premium oferuje aparaty Combi dwa rodzaje terapii w jednym urządzeniu: 2-kanałowa elektroterapia z rozszerzonym zakresem prądów + 1- kanałowa terapia ultradźwiękowa.

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

Dzięki doskonałej regulacji wysokości powierzchni stołu chirurdzy zachowują wygodną pozycję podczas pracy, na siedząco lub na stojąco.

Dzięki doskonałej regulacji wysokości powierzchni stołu chirurdzy zachowują wygodną pozycję podczas pracy, na siedząco lub na stojąco. STÓŁ OPERACYJNY STÓŁ OPERACYJNY Firma BARRFAB znakomicie od nowa zdefiniowała swoje koncepcje stołów operacyjnych i oferuje na rynku system stołu operacyjnego BF 683 RX. Ten system o innowacyjnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji:

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/rozmiar I. KARDIOMONITORY Z MODUŁEM KAPNOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

Pełna integracja wszystkich urządzeń i zaawansowane zarządzanie obrazem medycznym.

Pełna integracja wszystkich urządzeń i zaawansowane zarządzanie obrazem medycznym. Pełna integracja wszystkich urządzeń i zaawansowane zarządzanie obrazem medycznym. ALVO INTEGRA jest cyfrowym, otwartym na przyszłość systemem do sal operacyjnych, oferującym pełną integrację wszystkich

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa

najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa Lampa zabiegowa najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa TECHNOLOGIA DLA SAL ZABIEGOWYCH I CHIRURGICZNYCH Za pomocą konstrukcji i koncentracji niezrównanej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA MEDYCZNEGO DLA SOR W SZPZOZ IM. PROF. DR JANA BOGDANOWICZA W WARSZAWIE Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO

CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Stół operacyjny L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Stół operacyjny szt. 1 RAZEM Wymagane parametry techniczne: 1 Stół operacyjny przeznaczony do operacji bariatrycznych

Bardziej szczegółowo

RADIOGRAFIA BEZPOŚREDNIA. DX-D Retrofit. technologia DR w Twoim zasięgu

RADIOGRAFIA BEZPOŚREDNIA. DX-D Retrofit. technologia DR w Twoim zasięgu RADIOGRAFIA BEZPOŚREDNIA DX-D Retrofit technologia DR w Twoim zasięgu maksymalizacja wykorzystania posiadanej infrastruktury Atrakcyjne cenowo rozwiązanie oferujące doskonałą jakość obrazów diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym

Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Przystępne cenowo, elastyczne monitorowanie pacjentów w umiarkowanym lub intensywnym nadzorze medycznym Modułowe monitory pacjenta Goldway G60, G70 i G80 Maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt medyczny

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

stół operacyjny SU-04

stół operacyjny SU-04 stół operacyjny SU-04 SU- 04 Przeznaczenie Stół operacyjny SU-04 przeznaczony jest do podtrzymy wania pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej,

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

D-60415-2012. Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED

D-60415-2012. Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED D-60415-2012 Nowe oblicze anestezji DRÄGER ZEUS INFINITY EMPOWERED 02 Czy możemy zrobić więcej? Tak ze znieczuleniem TCA D-60694-2012 D-60768-2012 CIĘŻKIE CZASY Nowoczesna anestezjologia staje dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe NEXUS OL-01/OL-02 ONYX TL-01 NEXUS i ONYX Lampy operacyjne i zabiegowe OL-01 / Głowica lampy operacyjnej Nowoczesna stylistyka Lampy operacyjne INFIMED NEXUS i lampy zabiegowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Pilot sterujący. System automatycznej blokady stołu operacyjnego T3600 zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu.

Pilot sterujący. System automatycznej blokady stołu operacyjnego T3600 zapewnia bezpieczeństwo w czasie zabiegu. 1 Pilot sterujący Stół uniesiony max. wysokość Stół opuszczony min. wysokość 2 Trendelenburg Anty-Trendelenburg Podstawa zablokowana Podstawa odblokowana System automatycznej blokady stołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Autoklaw STATIM 5000 G4 ENDO

Autoklaw STATIM 5000 G4 ENDO Autoklaw STATIM 5000 G4 ENDO karta katalogowa Producent: Kraj: Gwarancja: Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Rejestracja cykli: SciCan Kanada 24 m-ce 6,5

Bardziej szczegółowo

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu na terenie Polski Fotele Ginekologiczno-urologiczne Fotele Ginekologiczno-urologiczne seria GOLEM 6 (Fotele

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Arkusz parametrów granicznych unit fizjoterapeutyczny

Arkusz parametrów granicznych unit fizjoterapeutyczny Załącznik nr 4 Arkusz parametrów granicznych unit fizjoterapeutyczny Unit do fizykoterapii składający się z aparatów wielofunkcyjnych wielokanałowych do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii

Bardziej szczegółowo

Stół operacyjny SU-04 SU-04. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Stół operacyjny SU-04 SU-04. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Stół operacyjny SU-04 SU-04 Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Stół operacyjny SU-04 Dźwignia regulacji podgłówka Podgłówek SG-10.0 regulowany sprężyną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

Autoklaw BRAVO 21V. karta katalogowa. Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu:

Autoklaw BRAVO 21V. karta katalogowa. Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Autoklaw BRAVO 21V karta katalogowa Producent: Kraj: Gwarancja: Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Rejestracja cykli: SciCan Kanada 24 m-ce 21 l / 13 l

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać)

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) 1. Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet /Producent, model -podać/ Programowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytania z dnia 31.01.2013

Zapytania z dnia 31.01.2013 Zapytania z dnia 31.01.2013 Pakiet 1 poz.1 Aparat do laseroterapii Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii o następujących parametrach: Aparat 1-kanałowy Sonda laserowa prysznicowa IR+R 4x50mW/685nm,4x200mW/830nm,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii

Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Opis projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

Przenośny monitor pacjenta IntelliVue

Przenośny monitor pacjenta IntelliVue Przenośny monitor pacjenta IntelliVue Monitor pacjenta IntelliVue MX40 przeznaczony do noszenia Swoboda ruchu Pomiar w czasie rzeczywistym i rzeczywista mobilność Monitor IntelliVue MX40 firmy Philips

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

specjalista, niezależnie od warunków Dräger Fabius Tiro

specjalista, niezależnie od warunków Dräger Fabius Tiro D-35607-2009 specjalista, niezależnie od warunków Dräger Fabius Tiro 02 Dräger FAbius Tiro Czas i przestrzeń istotne czynniki D-35508-2009 Czy istnieje kompaktowe, a jednocześnie w pełni wyposażone stanowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MARKI PRO-PEN

HISTORIA MARKI PRO-PEN HISTORIA MARKI PRO-PEN PEN Dlaczego powstała marka : PRO-PEN PEN? -Standardy ISO wymogły na firmach identyfikację i pełną kontrolę nad produktem z uwzględnieniem całego procesu produkcji -Nawet małe i

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare. S/5 Aespire. Wyjątkowe parametry Kompaktowa konstrukcja

GE Healthcare. S/5 Aespire. Wyjątkowe parametry Kompaktowa konstrukcja GE Healthcare S/5 Aespire Wyjątkowe parametry Kompaktowa konstrukcja Rozwiązania opracowane przez lekarzy, podnoszące jakość opieki Zoptymalizowane środowisko pracy Projektując złożony aparat do znieczulania

Bardziej szczegółowo

System obrazowania DryView CHROMA

System obrazowania DryView CHROMA System obrazowania DryView CHROMA WSZECHSTRONNE DRUKOWANIE NA KLISZY LUB PAPIERZE Jedna z najbardziej zaufanych marek w dziedzinie wydruków medycznych oferuje teraz wysoce wszechstronną drukarkę, która

Bardziej szczegółowo

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments PG Instruments wieloletni producent spektrofotometrów oraz systemów ASA przedstawia jeden z najbardziej zaawansowanych w swojej klasie spektrofotometrów

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i diagnostyka zdjęć rentgenowskich

Pozyskiwanie i diagnostyka zdjęć rentgenowskich PL OPROGRAMOWANIE vet examion OPROGRAMOWANIE Pozyskiwanie i diagnostyka zdjęć rentgenowskich Profesjonalna stacja robocza do pozyskiwania i diagnostyki zdjęć RTG Oprogramowanie EXAMION AQS VET jest uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

STÓŁ OPERACYJNY. Certyfikaty zgodności z różnymi normami krajowymi i międzynarodowymi potwierdzają i zapewniają jakość naszych produktów i usług.

STÓŁ OPERACYJNY. Certyfikaty zgodności z różnymi normami krajowymi i międzynarodowymi potwierdzają i zapewniają jakość naszych produktów i usług. STÓŁ OPERACYJNY STÓŁ OPERACYJNY Chcąc oferować innowacyjne rozwiązania na rynku, wygodne i komfortowe, BARRFAB stale poszukuje najbardziej zaawansowanych technologii i bardzo starannie dobiera surowce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED

D-64708-2012. Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED D-64708-2012 Witaj na wyższym poziomie DRÄGER PRIMUS INFINITY EMPOWERED 02 Większa wydajność procesów na Sali operacyjnej D-64712-2012 D-64709-2012 SKOMPLIKOWANE WYZWANIA Wraz z coraz większą zachorowalnością

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Interaktywne wykresy. Interaktywne histogramy. Analiza granicznych wartości w zapisie EKG. Pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Interaktywne wykresy. Interaktywne histogramy. Analiza granicznych wartości w zapisie EKG. Pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb HOLTER EKG nowość 2 Holter EKG NOWe MOŻLIWOŚCI w DIAGNOSTYCE holterowskiej btl-08 Holter EKG Nowy holter BTL to jakość, niezawodność, łatwość obsługi oraz zapewnienie pacjentowi komfortu badania. BTL Holter

Bardziej szczegółowo

IPL z technologią Btl PostLight TM

IPL z technologią Btl PostLight TM Exilite IPL z technologią Btl PostLight TM BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Seria TriLite. LAMPY OPERACYJNE Serii TriLite. diodowe lampy operacyjne. Profesjonalne i niezawodne. Spełniają wszystkie wymagania kliniczne

Seria TriLite. LAMPY OPERACYJNE Serii TriLite. diodowe lampy operacyjne. Profesjonalne i niezawodne. Spełniają wszystkie wymagania kliniczne wydanie 1/2016 LAMPY OPERACYJNE Serii TriLite Profesjonalne i niezawodne Seria TriLite Spełniają wszystkie wymagania kliniczne Producent: Benq Medical Technology www.benq.medicaltech.com Wyłączny Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Radomsko, 28.08.2013 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.21.05.2013 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montaŝem sprzętu i wyposaŝenia medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa!

Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa! Polaris 100/200 Po prostu dobra lampa! Właściwe oświetlenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na sali operacyjnej. Lampy operacyjne Polaris 100/200 zapewniają zimne światło o naturalnych kolorach i

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW

APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW APARATURA POMIAROWA DO BADANIA SZCZELNOŚCI WYROBÓW BADANIE SZCZELNOŚCI WYROBÓW Dla wielu wyrobów wytwarzanych w przemyśle ważnym parametrem decydującym o ich jakości jest szczelność. Bardzo często szczelność

Bardziej szczegółowo

Centrala Vista 120 CMS

Centrala Vista 120 CMS Centrala Vista 120 CMS W dzisiejszych czasach szpitale szukają sposobu na podniesienie jednocześnie jakości leczenia i wydajności. Łatwa w użyciu centrala Vista 120 CMS umożliwia centralne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor

Bardziej szczegółowo

20 + Stół operacyjny 2VBMJUZ QFSGPSNBODF \RX FDQ USVTU DPNQMFUFMZ

20 + Stół operacyjny 2VBMJUZ QFSGPSNBODF \RX FDQ USVTU DPNQMFUFMZ 20 + Stół operacyjny 20 + ESCHMANN W kwestii jakości i niezawodności stoły operacyjne firmy Eschmann nie mają sobie równych i uznawane są za najlepsze w dziedzinie inżynierii medycznej od przeszło 100

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. 26.04.2012 r. L.dz. SSM-XI-25/GS/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

MT-752-2002. Zawsze w cieple BABYTHERM

MT-752-2002. Zawsze w cieple BABYTHERM MT-752-2002 Zawsze w cieple BABYTHERM 02 Optymalne ogrzewanie MT-1779-2003 03... aby Twój mały pacjent mógł pomyślnie się rozwijać Najnowsza generacja inkubatorów otwartych BabyTherm firmy Dräger wyznacza

Bardziej szczegółowo

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ Naszą misją jest spełnianie wymagań naszych Klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości wyrobów. 4 ALVO MEDICAL Projektuje i dostarcza innowacyjne technologie dla bloków operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

GRUPA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p.

GRUPA I. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p. Załącznik nr 4 do SIWZ GRUPA I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 2 sztuki monitorów kompaktowych L.p. wymagane Warunek oferowane, opis 1. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa

Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe 8A.1E. Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT. Aparaty punktowe. Radiografia cyfrowa Pantomograf Cefalostat Tomograf CBCT stoisko 8A.1E Aparaty punktowe Radiografia cyfrowa Skaner płytek fosforowych Nowoczesne znieczulenie komputerowe Nowoczesna radiologia i znieczulenia komputerowe Leader

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

WETERYNARYJNA PROSTA JAK NIGDY DZIĘKI CIRIX

WETERYNARYJNA PROSTA JAK NIGDY DZIĘKI CIRIX RADIOLOGIA WETERYNARYJNA PROSTA JAK NIGDY DZIĘKI CIRIX Co to jest CiRiX? CiRiX to wydajny, odporny, kompaktowy i tani w eksploatacji system CR. Został zaprojektowany do używania zarówno w terenie jak i

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Unity stomatologiczne

POLSKI. Unity stomatologiczne POLSKI Unity stomatologiczne Rewolucyjna koncepcja unitu Planmeca Sovereign Planmeca Sovereign to najbardziej zaawansowany model unitu stomatologicznego, który znajduje się na rynku. Urządzenie oferuje

Bardziej szczegółowo

RespiVent Sp. z o.o. ul. Energetyków Zielona Góra tel ; fax

RespiVent Sp. z o.o. ul. Energetyków Zielona Góra  tel ; fax e-mail:handlowy@respivent.pl PLECAK APARATY MEDYCZNY EKG RL01 AsCARD MrGREEN v.002 AsCARD MrGreen2 v.002 to 3-kanałowy elektrokardiograf wyposażony w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę alfanumeryczną umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny

Welch Allyn Propaq Encore. Lekki Wytrzymały Inteligentny Kardiomonitor Transportowy Propaq Encore Welch Allyn Propaq Encore Lekki Wytrzymały Inteligentny Monitorowanie pacjentów niezależnie od wieku, warunków otoczenia i czasu. Propaq Encore umożliwia monitorowanie

Bardziej szczegółowo

AUTO REFRAKTO/KERATO/TONOMETR

AUTO REFRAKTO/KERATO/TONOMETR AUTO REFRAKTO/KERATO/TONOMETR AUTO REFRAKTO/KERATO/TONOMETR TONOREF II TRIumf doskonałości Trzy podstawowe urządzenia diagnostyczne połączone w jedno Pierwsze na świecie urządzenie będące połączeniem AutoRefraktometru

Bardziej szczegółowo

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC Tool STOCK Center Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC System magazynowania narzędzi Inteligentny system zarządzania narzędziami 24 h na dobę Abyście mogli Państwo spokojnie skoncentrować

Bardziej szczegółowo

Szybciej oczaruj swoich pacjentów.

Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Ne w Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Najlepszy wybór Wyłącznie od BIOLASE Rozpoczęcie leczenia, szybciej Zadowolenie pacjenta szybkość leczenia i powrót do zdrowia Wybierz standardowe diodowe końcówki

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

Salsa. Odkrywaj swój świat

Salsa. Odkrywaj swój świat Salsa Odkrywaj swój świat Zippie Salsa Doskonałe osiągi na zewnątrz n Pokonuje krawężniki do 100 mm. n Prędkość 6 km/h (opcjonalnie 10 km/h). n Akumulatory żelowe o pojemności 60 Ah zapewniają zasięg do

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Polaris 100/200 Lampy operacyjne i systemy wideo

Polaris 100/200 Lampy operacyjne i systemy wideo Polaris 100/200 Lampy operacyjne i systemy wideo Właściwe oświetlenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na sali operacyjnej. Lampy operacyjne Polaris 100/200 zapewniają zimne światło o naturalnych

Bardziej szczegółowo

EXACTBLACK TECH X XPLUS

EXACTBLACK TECH X XPLUS EXACTBLACK TECH X XPLUS Urządzenie do geometrii. Technologia dla Twoich potrzeb: prosto, szybko i precyzyjnie. EXACT BlackTech X Plus to nowoczesna technologia badania geometrii w pojazdach za pomocą 8

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

MiroView 2.0. Nowatorska Kapsuła Endoskopowa

MiroView 2.0. Nowatorska Kapsuła Endoskopowa MiroView 2.0 Nowatorska Kapsuła Endoskopowa MiroCam Korzyści wynikające z użycia Kapsuły Endoskopowej Obrazy o wyższej rozdzielczości MiroCam przechwytuje i dostarcza wyjątkowo wysokiej jakości obraz.

Bardziej szczegółowo

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Platforma systemów informatycznych ArPACS dla radiologii została zaprojektowana w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne systemy dozowania leków. Medima Drug Editor - MedimaNet

Bezpieczne systemy dozowania leków. Medima Drug Editor - MedimaNet Bezpieczne systemy dozowania leków Medima Drug Editor - MedimaNet Jak ograniczyć incydenty medyczne wdrażając system redukcji błędów dozowania Medima 35% Statystyki wskazują, że nawet 35% wszystkich incydentów

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Symbol cyfrowy [19] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne stażu. 1. Charakterystyka zawodu - elektroradiolog..

Bardziej szczegółowo