AGFA sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 27

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGFA sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 27"

Transkrypt

1 Stan na dzień AGFA sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie, moŝliwość jeszcze większego zindywidualizowania interfejsu uŝytkownika, rozbudowane aplikacje kliniczne (m.in. ortopedia, planowanie endoprotetyki, angio, 3D, fuzja PET/MR/CT). IMPAX zapewnia bezpieczeństwo danych oraz moŝliwość pełnej integracji z innymi systemami szpitalnymi. Cyfrowe aparaty rtg serii DX-D DX-D 100 mobilny aparat cyfrowy, DX-D 300 z w pełni zmotoryzowanym wysięgnikiem ramienia U, DX-D 600, zawieszenie sufitowe, czy DX-D 800, telekomando ze zmechanizowanym systemem pozycjonowania, umoŝliwiającym wykonywanie niemal wszystkich ekspozycji ogólnodiagnostycznych, w tym badań fluoroskopowych, opcji kina, DSA, tomosyntezy i tomografii. CR 10-X Zbudowany modułowo skaner o powierzchnia zabudowy 0,3 m 2 i wadze tylko 30 kg, obsługuje specjalnie zaprojektowane, stalowe kasety 35x43 cm, chroniące płyty obrazowe przed uszkodzeniem (obsługuje do 30 płyt/h w rozdzielczości 10 pikseli/mm). W urządzeniu do minimum ograniczono podatne na zuŝycie i awarie ruchome elementy mechaniczne oraz zastosowano diody LED, ograniczając pobór energii. Skaner CR 30-Xm obsługuje zarówno płyty obrazowe dla radiologii ogólnej, jak i mammograficzne w rozdzielczości 20 pikseli/mm, co pozwala na jego wykorzystanie zarówno w radiologii ogólnej, mammografii, ortopedii, chiropraktyce, stomatologii, jak równieŝ w ekspozycjach typu FLFS. Dzięki zwartej konstrukcji oraz małemu cięŝarowi jest to urządzenie mobilne. SKINTELL Nieinwazyjna technologia obrazowania struktury skóry (o duŝym współczynniku penetracji), mierząca jej poszczególne warstwy oraz potencjalnie eliminująca konieczność biopsji. ALVO Lampa operacyjna LED ALVO 6-01 zapewnia równomierny rozkład światła oraz jego wysokie natęŝenie. Zawieszenie oraz niewielka waga opraw, a takŝe uchwyty na lampie operacyjnej, umoŝliwiają stabilne pozycjonowanie i łatwą regulację ustawień lampy w trakcie trwania operacji. Lampa ALVO 6-01 jest dostępna w następujących konfiguracjach zawieszenia: zawieszenie sufitowe pojedyncze, podwójne lub potrójne, zawieszenie ścienne, podstawa przejezdna. Diody LED zastosowane w lampach operacyjnych ALVO 6-01charakteryzują się bardzo długim czasem pracy, szacowanym na ponad h. W stosunku do innych źródeł światła stosowanych w lampach halogenowych czy wyładowczych jest to odpowiednio ponad 50 czy 10-krotnie

2 dłuŝszy okres pomiędzy wymianą źródeł światła, co minimalizuje czynności serwisowe. Dodatkowo, niskie zuŝycie energii przez lampy diodowe: 2 lub 3-krotnie mniejsze od tradycyjnych lamp operacyjnych, pozwala chronić środowisko i obniŝyć koszty utrzymania bloku operacyjnego. Stół operacyjny Alvo SONATA 4-03 z systemem wymiennych blatów Stół elektrohydrauliczny Alvo Sonata wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Stół działa w systemie blatów wymiennych istnieje moŝliwość zdejmowania i zakładania blatów za pomocą wózków do przewoŝenia blatów. Wózki do przewoŝenia blatów mogą być wyposaŝone w regulację wysokości i przechyłów wzdłuŝnych, działającą mechanicznie lub hudraulicznie. Stół Alvo SONATA przeznaczony jest do podtrzymywania pacjenta w trakcie wszystkich zabiegów i operacji chirurgicznych: w chirurgii ogólnej, naczyniowej, endoskopii, neurochirurgii, ginekologii, urologii oraz ortopedii. ALVO Transpa to mobilna śluza do przenoszenia pacjentów, w formie wózka. UmoŜliwia łatwy transfer pacjenta w kaŝdym miejscu w szpitalu. Jej mobilna struktura gwarantuje swobodne przemieszczanie między oddziałami szpitalnymi, szczególnie tam, gdzie niemoŝliwe jest zamontowanie stacjonarnej śluzy. ALVO Transpa przenosi pacjenta za pomocą specjalnej ruchomej taśmy, które delikatnie podaje pacjenta z i na łóŝko szpitalne lub stół operacyjny. Wystarczy zbliŝyć śluzę do krawędzi blatu, a taśma samoczynnie nabierze pacjenta. Procedura odbywa się bezpiecznie i komfortowo zarówno dla pacjenta jak i personelu medycznego. Retraktor Retraktor jednostatywowy, przeznaczony jest do poszerzania ran operacyjnych celem zapewnienia dobrego dostępu do operowanych narządów, bez angaŝowania rąk asysty. MoŜe być stosowany w chirurgii ogólnej lub w specjalistycznych zabiegach urologicznych czy bariatrycznych. Zapewnia takŝe optymalny dostęp do górnej części jamy brzusznej dzięki czemu operowanie jest wygodne dla chirurga i bezpieczne dla chorego. Retraktor moŝe być wyposaŝony w haki obrotowe do powłok lub plastyczne do tkanek miękkich. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów stali kwasoodpornej. Dzięki temu spełnia najwyŝsze wymagania bezpieczeństwa i higieny jakie obowiązują na sali operacyjnej. Elementami głównymi retraktora jest statyw pionowy oraz obręcz łamana, do której mocowane są uchwyty z hakami. Zmiana połoŝenia poszczególnych segmentów wykonywane są za pomocą układów mechanicznych. ASPEL S.A. Pawilon 7, stoisko 36 Elektrokardiograf AsCARD Blue3 Nowoczesny elektrokardiograf wyposaŝony w rozwiązania telemedyczne, umoŝliwiające pracę w sieci WiFi na terenie placówki lub przesyłanie badań do ośrodka medycznego poprzez sieć GPRS/EDGE/UMTS. Blue3 pozwala na podgląd 3/6/12 odprowadzeń na duŝym (5,7 ) dotykowym wyświetlaczu oraz wydruk na papierze termicznym i drukarce zewnętrznej formatu A4. Elektrokardiograf AsCARD Gold3 Najbardziej zaawansowany technologicznie produkt ASPEL S.A., Zapewnia wydruk 3/6/12 odprowadzeń w formacie A4. UmoŜliwia zapisanie 2000 badań w pamięci oraz ich podgląd na duŝym dotykowym ekranie 10,4. Funkcja pozwala na przesłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę odbiorczą oraz inny aparat EKG. Zasilanie akumulatorowe daje moŝliwość wykonania 300 badań.

3 Elektrokardiograf AsCARD Red 3 Nowoczesny elektrokardiograf wyposaŝony w duŝy wyświetlacz 5,7 dotykowy, który w połączeniu z nowoczesną klawiaturą funkcyjną sprawia, Ŝe aparat AsCARD Red3 jest intuicyjny a poruszanie się po menu jest wyjątkowo proste. Menu wyświetlane na ekranie umoŝliwia łatwą obsługę za pomocą panelu dotykowego a wprowadzenie danych pacjenta umoŝliwia klawiatura wyświetlana na ekranie. Spirometr AsSPIRO D200 Przenośny spirometr umoŝliwiający podgląd zapisu badania, prezentacje krzywych on-line na ekranie dotykowym 5,7 i wydruk na drukarce termicznej 112mm. Spirometr posiada automatyczną ocenę powtarzalności badania. Spirometr wykonuje badanie: pojemności Ŝyciowej, natęŝonej pojemności Ŝyciowej wdechowej i wydechowej, maksymalnej wentylacji dowolnej. ASTAR sp. z o.o. Etius Nowoczesny, ergonomiczny aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii oraz elektrodiagnostyki układu nerwowomięśniowego. Urządzenie zapewnia dostępność wszystkich powszechnie znanych w fizykoterapii prądów, ponadto oferuje zupełnie nowe moŝliwości. Etius U Nowoczesny, ergonomiczny w pełni dwukanałowy aparat typu combi do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej. Dwufunkcyjność aparatu pozwala na łatwe wykonywanie zabiegów kombinowanych takich jak terapia skojarzona czy elektrofonoforeza. Urządzenie umoŝliwia takŝe przeprowadzanie elektrodiagnostyki układu nerwowomięśniowego. Avaco Aparat do terapii podciśnieniowej, stanowi znakomite uzupełnienie aparatu do elektroterapii. W połączeniu z elektrostymulatorem słuŝy do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami lub moŝe pracować samodzielnie jako urządzenie do masaŝu podciśnieniowego. BOXMET MEDICAL sp. z o.o. Pawilon 8, stoisko 19 Zestaw PEDI KIT przeznaczony do bezpiecznego transportu dla dzieci w wieku 2-10 lat. Wykonany z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, nienasiąkliwego, przystosowanego do dezynfekcji. Zestaw składa się z: unieruchomienia głowy, systemu róŝnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 4 uchwytów do przenoszenia, 2 pętli do mocowania na noszach karetkowych, torby transportowej, wykonany z materiału przenikalnego dla promieni X.

4 Plecak Ratownika Medycznego jest to zaawansowany technologicznie plecak modułowy do transportu środków i materiałów medycznych typowych dla pola walki. Modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb element główny oraz trzy panele montowane w systemie MOLLE, niezaleŝne ampulatorium. RESCUE SAM to nowoczesny defibrylator dwufazowy, który został zaprojektowany tak, aby zapewniać proste, nieskomplikowane wskazówki głosowe oraz podpowiadać kolejne kroki podczas procesu resuscytacji. Lekki i zasilany bateryjnie. Jest w pełni przenośny. BTL Polska sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 11 SALUS-TALENT Światowa nowość w leczeniu bólu. Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej. Jest to jedyne, innowacyjne urządzenie magnetoterapeutyczne, za pomocą którego moŝna uzyskać odczuwalną intensywność podczas stosowania, a takŝe indukcję magnetyczną rzędu 2,5 tesli przy częstotliwości do 50 Hz. Rezultaty potwierdzone klinicznie. Szybki zwrot z inwestycji. Zastosowanie: bóle barków, bóle odcinka szyjnego, bóle odcinka lędźwiowego, bóle łokcia, bóle kolana, bóle stawu skokowego. TAMAS TMS wykorzystuje silne pola magnetyczne o krótkim czasie trwania impulsu, które przenika tkanki oraz kości czaszki, stymulując głębokie ośrodki nerwowe. Wystarczy zlokalizować motoryczne potencjały wywołane (MEP), a następnie ustawić cewkę i rozpocząć sesję. Bez potrzeby hospitalizacji pacjenta. System chłodzący cewki umoŝliwiający wykonywanie zabiegów bez przerwy (bez przegrzania cewki). Zastosowanie w neurologii, neuropsychiatrii, psychiatrii, neuropsychologii, rehabilitacji. Kardiomonitory VOTEM Nowoczesne monitory spełniające wszelkie standardy o wysokiej wydajności, najwyŝszej dokładności pomiarowej oraz przejrzystym interfejsem uŝytkownika umoŝliwiają monitorowanie EKG (do 12 kanałów), SpO 2, NIBP, Oddech, 4 x Temp, 4 x IBP,

5 EtCO 2 oraz ICO. Na ekranie LCD od 7 do 12 o wysokim kontraście i rozdzielczości moŝna wyświetlić do 10 krzywych. Kardiomonitory wykorzystywane są do wykrywania arytmii i kardiostymulatorów, wyliczania dawki leku, analizy HRV i pomiaru APG. System BTL MEW-Ergo wyznacza nową erę w systemach do prób wysiłkowych. Właściwości oprogramowania, t.j. moduł QT do analizy syndromu długiego QT, analiza ryzyka choroby wieńcowej i przewidywanie maksymalnego obciąŝenia dla pacjenta, detekcji arytmii, mapy ST to tylko przykłady przełomowych funkcji. System jest wygodnym narzędziem dla szpitali, prywatnych klinik oraz gabinetów medycznych. Jest kompatybilny z szeroką gamą bieŝni i rowerów światowych producentów. Najnowocześniejszy na rynku system MEW-Holter umoŝliwia rejestrację sygnału z 3, 7 lub 12 kanałów EKG w czasie od 1 do 7 dni. Przyjazny interfejs uŝytkownika moŝe być dowolnie konfigurowany przez lekarza. System wyznacza nowe podejście do diagnostyki poprzez analizę odcinka PQ, analizę kardiostymulatorów, wielopoziomową klasyfikację pobudzeń, graficznym rozdzielaniem klas i analizę ruchu pacjenta. Najbardziej zaawansowane lasery stomatologiczne LightWalker do zabiegów na tkankach twardych i miękkich. Dwie najlepsze długości fali laserowej Er:YAG i Nd:YAG w stomatologii. CADOLTO Polska sp. z o.o. Pawilon 7A, stoisko 22 Hybrydowa sala operacyjna Światowa premiera:cadolto prezentuje salę operacyjną przyszłości jako ekonomiczne i racjonalne rozwiązanie w technologii budownictwa systemowego. Hybrydowa sala operacyjna to standard przyszłości połączenie klasycznego bloku operacyjnego i aparatury angiograficznej. Hybrydowa sala operacyjna rewolucjonizuje kompleksowe rozplanowanie przestrzeni i wyposaŝenia. Obecnie pojawiło się pierwsze rozwiązanie w technologii budownictwa modułowego Cadolto.

6 CSI Computer Systems for Industry Pawilon 7, stoisko 21 Komputer panelowy do zastosowań medycznych ONYX Bezwentylatorowa stacja medyczna typu slim ONYX-1921 posiada 19 ekran (opcja ekranu dotykowego) o rozdzielczości 1280x1024 oraz procesor Intel Atom D525 1,8 GHz. Dodatkowo: Smart Card Reader, DVD-RW typu SLIM, WiFi, Bluetooth 3.0., USB 2.0, VGA. Zastosowanie: Elektroniczne systemy rejestracji danych medycznych, sale zabiegowe, mobilne stacje medyczne, multimedialne terminale przyłóŝkowe. ELECPOL sp. z o.o. Pawilon 8, stoisko 33 Soleoline Soleo Galva Wszystkie formy prądów w tym LF,MF,MF/LF,IF dostępne w postaci programów leczenia przeciwbólowego, stymulacji motorycznej oraz stymulacji metabolizmu. Lista gotowych programów ułatwia wybór odpowiedniej terapii. Dotknięcie ekranu daje uŝytkownikowi dostęp do kaŝdego rodzaju stymulacji: 1 lub 2 kanałowa, zsynchronizowana, alternatywna, oddzielna. Soleoline Soleo Sono Oferuje wieloczęstotliwościowe (0,8 i 2,4 MHz) ergonomiczne głowice. Fabrycznie zdefiniowane, ale mające moŝliwość modyfikacji programy gwarantują szybki i łatwy dostęp do terapii. Zimmer umoŝliwił regulację głębokości wnikania fali ultradźwiękowej w zaleŝności od poŝądanego efektu terapeutycznego. Regulacja moŝe być prowadzona w czasie trwania terapii. Soleoline Soleo SonoStim Połączenie Sono i Galva gwarantuje niezrównane moŝliwości leczenia. DuŜym atutem SonoStim jest uzupełnienie terapii ultradźwiękowej i elektrostymulacji poprzez łączenie tych dwóch zabiegów oraz moŝliwość rozbudowy o moduł Vaco. Szybki wybór terapii poprzez atlas anatomiczny daje dostęp do ponad 300 wskazań terapeutycznych. ERES MEDICAL Spirometr Spirodoc Oxy jest przenośnym spirometrem diagnostycznym wprowadzającym innowacyjne rozwiązania technologiczno-uŝytkowe dotychczas niedostępne dla uŝytkowników tego typu urządzeń. Spirodoc Oxy integruje w jednym urządzeniu funkcje 4 urządzeń, tj. spirometru, pulsoksymetru, pulsoksymetru 3D oraz e-dziennika pacjenta. Diodowa lampa operacyjna Pentaled 81 jest innowacyjną lampą z doskonałymi parametrami uŝytkowymi. Lampa oferuje głębokie, białe oraz stale zogniskowane oświetlenie w wybranej przez uŝytkownika temperaturze barwowej. Dzięki zastosowaniu technologii światła pośredniego mamy wysoką bezcieniowość, trójwymiarowe oświetlenie oraz komfortowe warunki pracy.

7 GEMED Pawilon 7A, stoisko 3 Central Tandem Mount to system koncentrycznego mocowania kolumn i lamp operacyjnych. Innowacyjne rozwiązanie firmy SKYTRON daje unikatową moŝliwość swobodnego pozycjonowania kolumn i lamp, zapewniając przy tym komfort uŝytkownika bez obaw o kolizję poszczególnych urządzeń. Swobodne manewrowanie kolumnami oraz rzadko spotykana >360 moŝliwość obrotu lamp podkreśla innowacyjność systemu. EZ 3501 to wielofunkcyjny stół operacyjny firmy SKYTRON charakteryzujący się niespotykanymi jak do tej pory parametrami oraz rozwiązaniami technicznymi. Zasilany akumulatorowo stół z moŝliwością przesuwu wynoszącego 530 mm z maksymalnym obciąŝeniem do 315 kg spełnia wszelkie nawet najbardziej wyśrubowane normy. Przewodowy, podświetlany pilot umoŝliwia sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca. INTRABEAM System firmy Carl Zeiss będący rewolucyjną metodą terapeutyczną, wyznacza nowe standardy w radioterapii. Jest to przewoźny i udoskonalony system naświetlania o optymalnej mobilności i zminiaturyzowanym źródle promieniowania. Zastosowanie systemu nie wymaga wprowadzania radykalnych zmian w sali operacyjnej ani zastosowania dodatkowych środków ochrony przed promieniowaniem. GLINTT Polska sp. z o.o. Pawilon 7, stoisko 23 Robot ROWA Vmax pomaga farmaceutom w procesie dostarczania i składowania leków w aptece, zwiększając efektywność i wydajność pracy apteki. Jego praca zawsze zapewnia odpowiedni poziom zatowarowania adekwatny do potrzeb apteki. Robot pozwala farmaceucie na zaoszczędzenie czasu dzięki jego obecności proces odbioru i sortowania leku na stan odbywa się samodzielnie. Rowa Smart oferuje klientom kluczowe korzyści, które wynikają z zastosowania robota Rowa Vmax takie jak: system głowic V- picking oraz HD-Multi-Picking, dzięki którym istnieje moŝliwość dostarczania farmaceucie 8 opakowań w tym samym czasie. Z pojemnością 9000 opakowań oraz stałym rozmiarem 4.50m x 1.63m x 2.50m Rowa Smart idealnie wpisuje się w potrzeby małej wielkości apteki. HTL-STREFA Igły insulinowe Droplet są najnowszym produktem HTL- STREFA Zostały zaprojektowane z myślą o zróŝnicowanych potrzebach terapii antycukrzycowej. Cztery wersje najwyŝszej jakości igieł, kompatybilnych z ogólnodostępnymi wstrzykiwaczami insulinowymi typu A zapewniają łatwiejszą aplikację insuliny, minimalizując tym samym dyskomfort pacjenta.

8 INNOW Pawilon 7A, stoisko 8 Stół wielofunkcyjny (zabiegowo-operacyjny) EXAM-INN 100 Przeznaczenie: chirurgia jedengo dnia, inne zabiegi i operacje. Funkcjonalność: regulacja oparcia pleców, regulacja podgłówka, regulacja wysokości, unoszona i opuszczana cześć noŝna z odwodzeniem, pozycja anty(i)trendelenburga. Budowa: 4 sekcje (4 ruchome segmenty) Wózek kapielowy C213 Przeznaczenie: kąpiel pacjentów leŝących, Funkcjonalność: regulacja wysokości, pozycja anty(i)trendelenburga, opuszczane barierki, koło kierunkowe, etc. Budowa: wanna z odpływem, podwozie jezdne, obudowa. Fotel zabiegowy FZ-02 Przeznaczenie: zabiegi, badania, dializy, pobrania, etc. Funkcjonalność: regulacja wysokości, ruchome podparcie nóg i pleców, podłokietniki regulowane wielopozycyjnie (odlewane, profilowane), pozycja od siedzącej do leŝącej. Budowa: leŝysko trzysegmentowe, konstrukcja jezdna, podparcia rąk. Fotel-kozetka FZK-01 Przeznaczenie: badania, zabiegi, przemieszczanie pacjentów. Funkcjonalność: natychmiastowa pozycja leŝąca, płynna regulacja ustawienia siedziska, opuszczane podparcia pod ręce, koło kierunkowe, etc. Budowa: leŝysko trzysegmentowe, konstrukcja jezdna, podparcia rąk. Stół transportowy S405 Przeznaczenie: transport pacjentów leŝących. Funkcjonalność: regulacja wysokości, pozycja anty(i)trendelenburga, opuszczane barierki, koło kierunkowe, etc. Budowa: leŝysko z podgłówkiem, podwozie jezdne, obudowa.

9 Kozetka drewniana EUREKA S406 Przeznaczenie: badania badania z aparaturą. Funkcjonalność: leŝe dwuczęściowe z podgłówkiem podnoszonym. Budowa: leŝysko z podgłówkiem, konstrukcja nośna. KONKRET sj Pawilon 7A, stoisko 21 MOBILIZER 3 system transferu pacjenta Unikalne rozwiązanie dla personelu medycznego by w prosty i bezpieczny sposób przemieszczać pacjentów. Poprawia jakość pracy, zmniejsza ryzyko obraŝeń personelu. Elastyczny pas pozwala by tylko jedna osoba przenosiła pacjenta z łóŝka, stołu operacyjnego czy innych powierzchni, bez konieczności ręcznego obracania pacjenta lub jego podnoszenia. MULTICARE łóŝko do intensywnej opieki medycznej Funkcje i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i ułatwiają pracę personelowi medycznemu oraz pomagają w redukowaniu wielu komplikacji związanych z długoterminową opieką nad unieruchomionym pacjentem. Zmniejszają ryzyko powikłań pulmonologicznych poprzez Automatyczną Terapię Boczną, wspomagają walkę z odleŝynami. Współpraca z RTG i ramieniem C. Precyzyjny system waŝenia. GRACIE fotel ginekologiczny z Video Kolposkopem i Monitorem LCD Wszystko w jednym miejscu. Video Kolposkop i Monitor LCD zintegrowany zwiększa komfort pracy lekarza, poczucie bezpieczeństwa pacjentki, redukuje ograniczenia przestrzenne w małych gabinetach i salach zabiegowych. Pozycje do badań w pełni regulowane elektrycznie za pomocą pilota. Bezprzewodowy sterownik noŝny zapewnia moŝliwość regulacji pozycji fotela z dowolnego miejsca. CHROMOPHARE LED seria F lampa operacyjna w technologii LED Lampa CHROMOPHARE serii F stanowi połączenie innowacyjnej technologii LED oraz rewolucyjnego bezcieniowego reflektora, zapewniającego redukcję cieni w polu operacyjnym do minimum. Optymalna jakość światła zapewniająca koncentracje i bezpieczną pracę. Uproszczona do minimum obsługa i sterowanie lampy. Intuicyjne ustawienie światła i intuicyjne sterowanie. OPERON 850 stół operacyjny z systemem samoprzemieszczania Nowoczesny stół operacyjny z ewolucyjnym systemem samoprzemieszczania się. Wszystkie regulacje wykonywane są bezwysiłkowo za pomocą pilota. Zalety: gwarancja niezawodności i stałej pracy sali operacyjnej, doskonały dostęp do pacjenta, moŝliwe konfiguracje do wszystkich specjalizacji chirurgii, wypełnienia segmentów z włókna węglowego, doskonały do wykonywania zdjęć RTG.

10 LAB-BIT Software S.A. Pawilon 7, stoisko 20 internet-med.pl Cloud Computing w medycynie, czyli dokumentacja medyczna w chmurze. LAB-BIT Software S.A. uruchamia portal INTERNET- MED.PL. Oprogramowanie dla gabinetów lekarskich i małych przychodni przez Internet. Kompleksowa obsługa rozliczeń z NFZ. Partner: Sky Storage Sp. z o.o. Twoje pliki w bezpiecznej chmurze STORINO.PL LM Line sp. z o.o. Pawilon 8, stoisko 79 MySign O firmy EnviteC to kompaktowy, lekki i niezwykle prosty w uŝytku oksymetr. Oferuje wysoką precyzyjność wymaganą w anestezji i neonatologii, a takŝe bezkompromisową wytrzymałość podczas wymagających działań ratowniczych. MySign O zapewnia natychmiastowy dostęp do parametrów FiO2 twoich pacjentów, dając poczucie bezpieczeństwa nawet w krytycznych sytuacjach. MTC Medical Trading Company Pawilon 7A, stoisko 11 Stół operacyjny ASSO Innowacyjny przejezdny stół operacyjny o napędzie hybrydowym. Doskonała stabilność dzięki systemowi elektrycznie sterowanych stopek. Nośność do 360 kg. Minimalna wysokość 600mm. Przesuw wzdłuŝny 340mm. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Uniwersalny dzięki modułowej budowie i szerokiej gamie specjalistycznego wyposaŝenia MIRO sp. z o.o Ultrasonograf Aloka ProSoud F75 - kliniczny, cyfrowy ultrasonograf klasy Premium nowej generacji! System diagnostyki ultradźwiękowej nowej generacji przewyŝszający konstrukcyjnie dotychczasową klasę Premium. Pierwszy na rynku system, który łatwo przejmuje nawyki uŝytkownika i intuicyjnie prowadzi go przez proces diagnostyczny - zbudowany zgodnie z najnowszą koncepcją Natural Ergonomics.

11 METAVITAL SERVICE GmbH Pawilon 8, stoisko 73 Oberon System diagnozy i terapii MM Poland Maszyny Standardy sp. zo.o. Pawilon 8, stoisko 44 MM Ewidencja 2012 Web. System Informatyczny klasy cmms do zarządzania i nadzorowania aparatury medycznej Spełnia wymagania: Ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r., NFZ, Normy ISO 9001:2008. Zapewnia: utrzymanie ruchu w szpitalu, prowadzenie gospodarki remontowej aparatury i urządzeń technicznych, bezpośrednie przekazywanie informacji o stanie urządzeń do działu technicznego. OPTIMED PRO-OFFICE Pawilon 8, stoisko 73 Lumenis renomowana izraelska firma produkująca lasery CO 2 oraz lasery holmowe do zastosowań chirurgicznych: AcuPulse laser CO 2 zabiegi w obrębie tkanek miękkich, nowatorski system SurgiTouch pozwala na zutomatyczny dobór parametrów zabiegu; VersaPulse laser holmowy, dostępny w szerokiej gamie modeli od 20 do 120Watt urologicznych. Energist brytyjski potentat oferujący lasery dermatologiczne MedArt oraz systemy IPL 435, diodowy: usuwanie owłosienia, teleangiektazje, Ŝylaki, fotoodmładzanie, chirurgia; FRx, C0 2: chirurgia, remodeling; 470, KTP: chirurgia, znamiona, rumień; SmartSculpt: laserowa lipoliza.

12 AngioDynamics amerykańskie lasery endowaskularne oraz innowacyjne urządzenia do leczenia nowotworów na poziomie komórkowym m.in. rak trzustki. Lasery endowaskularne: VenaCure 1470nm oraz Delta 810 nm) do zastosowania w onkologii: NanoKnife, ablacja tkanek miękkich metodą nieodwrtacalanej elektroporacji; RITA, koagulacja i ablacja tkanek miękkich (częstotliwość radiowa); HABIB, resekcja chirurgiczna. American Medical Systems amerykański producent zielonego lasera do leczenia przerostu prostaty. Green Light XPS, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie waporyzacji prostaty; StoneLight, rozbijanie kamieni w cewce moczowej, chirurgia układu moczowego; Aura XP, multidyscyplinarny, zabiegi w obrębie tkanek miękkich (urologia, ginekologia, laryngologia) PODOLOGIA.PL sp. z o. o. Pawilon 8, stoisko 20 PodoScan 2D słuŝy do cyfrowego uzyskiwania obrazów podeszwowej strony stóp i ich szczegółowej analizy komputerowej. Wyniki badań zapisywane są w bazie danych, mogą być w dowolnym momencie analizowane, odtwarzane lub przesłane, co dotychczas było niemoŝliwe przy stosowaniu manualnych narzędzi diagnostycznych. Urządzenie stosowane m.in. przy projektowaniu indywidualnych wkładek ortopedycznych. Platforma E.P.S/R1 (Podobaroskop) to urządzenie diagnostyczne do komputerowego badania rozkładu nacisku na podeszwowej stronie stóp w pozycji statycznej i w trakcie chodu, pełniące zarazem funkcję stabilografu. Podobaroskop zapewnia precyzyjną rejestrację danych, a zaawansowane oprogramowanie ich dogłębną analizę, umoŝliwiającą kompleksową ocenę biomechaniki stóp oraz stabilności postawy ciała.

13 PRECISION DIPPINGS MARKETING Pawilon 8, stoisko 52 ProtectaCast to wodoodporna osłona stworzona by chronić gips lub opatrunek podczas kąpieli w wannie, pod prysznicem lub w trakcie pływania. Wykonana z naturalnego lateksu, w 100% wodoodporna, jest miękka, elastyczna, wygodna i łatwa w uŝyciu. ProtectaCast to produkt wielokrotnego uŝytku, moŝna ją stosować nawet do kilku tygodni. Jest dostępna w wielu rozmiarach. PSYCHOTRONICS Grupa Psychologiczno- Egzystencjalna Pawilon 8, stoisko 84 Noktoscop to aparat do diagnostyki psychologicznej receptora wzrokowego. UmoŜliwia kompletne badanie sprawności percepcji wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia a takŝe po naświetleniu. Panel sterujący pozwala na kontrolę przebiegu badania oraz uzyskanych wyników w formie tabel i wykresów. Urządzenie to znajduje zastosowanie w diagnostyce psychologicznej i okulistycznej. P.T.M. Anes-Med sp. z o.o. Pawilon 8, stoisko 87 Respirator bellavista przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby uŝytkowników. Oferuje zaawansowane tryby wentylacji, posiada wbudowaną cichą i wydajną turbinę oraz mikser tlenu. Innowacyjna funkcja VentilationAssistTM wspiera uŝytkownika w dostosowaniu parametrów wentylacji, gdy pacjent jest podłączany do respiratora. RespiVent sp. z o.o. Pawilon 8, stoisko 90 Jednorazowego uŝytku system CPAP nadaje się do stosowania zarówno przed i szpitalnego u osób cierpiących na szereg zaburzeń oddychania (szczególnie z zakresu chorób płuc). Zalety systemu CPAP : niskie zuŝycie tlenu, prosta obsługa, zakres CPAP: 5-20 cm H20, niewielki rozmiar. Worek resuscytacyjny Smart Bag zaprojektowany do prowadzenia wentylacji w sposób eliminujący ryzyko wynikające z wentylacji workami tradycyjnymi''. Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi worek reaguje na wykonywane przez ratownika spręŝanie i rozpręŝanie oraz aby dodatkowo ułatwić mu pracę posiada system wizualnego ostrzegania w przypadku niewłaściwej wentylacji.

14 SAMSO Pawilon 8, stoisko 44 Analizator defibrylatorów Rigel Uni-Pulse Najbardziej kompaktowy oraz innowacyjny analizator defibrylatorów na rynku. Zdolny do testowania wszystkich rodzajów defibrylatorów równieŝ AED. Posiada unikalną moŝliwość wykreślania krzywej rozładowania, ma wbudowany 12- odprowadzeniowy symulator EKG, pamięć danych, klawiaturę, kolorowy wyświetlacz, łączność Bluetooth i USB oraz w opcji zmienne obciąŝenie. Analizator Pomp Infuzyjnych Rigel Multi-Flo Przenośne, szybkie i bardzo precyzyjne urządzenie do testowania parametrów funkcjonalnych wszystkich pomp infuzyjnych. UmoŜliwia jednoczesny pomiar na 1, 2 lub 4 kanałach takich parametrów jak przepływ, okluzja czy ciśnienie oraz wykreślanie krzywych charakterystycznych. Pamięć wewnętrzna oraz komunikacja z komputerem ułatwiają akwizycję danych. SciCan GmbH Pawilon 8, stoisko 70 Autoklaw STATIM 7000 Szybka i bezpieczna sterylizacja narzędzi medycznych nieopakowanych i opakowanych. Zgodny z normą EN Pozwala na sterylizację narzędzi do natychmiastowego uŝycia w 12 minut. Dzięki parametrom procesu oszczędza narzędzia i wydłuŝa ich Ŝywotność, o czym zaświadczają testy. Automatycznie rejestruje cykle na pendrive. ZuŜywa 40% mniej energii od tradycyjnego autoklawu komorowego. Autoklaw STATIM G4 ENDO Skutecznie i bezpiecznie sterylizuje długie i wraŝliwe na działanie temperatury i ciśnienia narzędzia medyczne jak endoskopy, laparoskopy, histeroskopy. Zgodny z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz menu, elektroniczna rejestracja cykli oraz łatwe zarządzanie funkcjami przez sieć LAN. Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia OPTIM 33 TB Jedyne na rynku chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni oraz przedmiotów medycznych. Bez alkoholu. Szerokie spektrum i krótki czas działania. Dzięki zastosowaniu technologii AHP OPTIM jest bezpieczny dla uŝytkownika, pacjenta i środowiska naturalnego. Nie wywołuje alergii. Nie wymaga podania Ŝadnych ostrzeŝeń na etykiecie. Biodegradowalny.

15 STARFAX MEDICAL Pawilon 7A, stoisko 20 Rejestrator Full HD Panasonic Certyfikowany zestaw do rejestracji dźwięku i obrazu w jakości Full HD to nieoceniona pomoc w nowoczesnej sali operacyjnej. Kompaktowa kamera, wyposaŝona w system 3MOS, zapewnia wysoką jakość reprodukcji barw. Przenośny rejestrator daje moŝliwość zapisu obrazu na kartach SDHC, a cały system moŝe być sterowany za pomocą sterowników noŝnych. Panasonic Monitory medyczne LCD Certyfikowane monitory medyczne firmy Panasonic oferowane w wymiarach: 26, 32 i 37 cali stanowią doskonałe wyposaŝenie nowoczesnych sal operacyjnych. Cechą charakterystyczną jest jakość Full HD z bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, wyświetlanie kilku niezaleŝnych obrazów w trybie p-i-p i p-o-p z moŝliwością niezaleŝnego regulowania kaŝdego obrazu osobno, oraz proste programowanie. Panasonic Mikrokamera Full HD Idealne rozwiązanie w medycynie i nauce. System 3CCD mikrokamery zapewnia rozdzielczość 1080p Full HD, doskonałe odwzorowanie kolorów oraz wysoka ostrość obrazów. Wymienione cechy są w szczególności istotne przy badaniach mikroskopowych, gdzie rozdzielczość rejestrowanego obrazu ma największe znaczenie. TIMKO sp. z o.o. Pawilon 8, stoisko 75 Resektoskop Bipolarny TEKNO Firma TEKNO-MEDICAL posiada w ofercie opatentowany system do bipolarnej resekcji, wyróŝniający się wybitną jakością cięcia i maksymalnym bezpieczeństwem. Zastosowanie specjalnej izolacji płaszcza resektoskopu, gwarantuje unikalny poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i uŝytkownika. W ofercie firmy TEKNO, znajduje się szeroki wybór wielorazowych elektrod bipolarnych. ThinPrep Pap Test płynna cytologia Metoda cytologii jednowarstwowej, wykorzystująca płynne podłoŝa do transportu i konserwacji materiału biologicznego, z którego w automatycznym procesie reprezentatywna porcja komórek przenoszona jest na szkiełko mikroskopowe. Preparaty są powtarzalne. Metoda uzyskała akceptację FDA w 1996r z adnotacją znacząco bardziej efektywna w porównaniu do klasycznego wymazu. NovaSure urządzenie do bipolarnej ablacji endometrium Unikalny kształt bipolarnych końcówek urządzenia NovaSure, z moŝliwością ich regulacji, zapewnia personalizację zabiegu ablacji, który trwa jedynie około 5 minut. Automatyczna wewnętrzna kontrola zapewnia bezpieczeństwo podczas ablacji endometrium. Brak znieczulenia ogólnego, zwiększa dostępność typu zabiegu dla pacjentek oraz ułatwia w zdecydowany sposób wykonanie procedury.

16 Hologic Selenia Dimensions 3D Firma Hologic jako pierwsza na świecie wprowadziła do sprzedaŝy mammografy uzyskujące obrazy przestrzenne piersi na drodze tomosyntezy cyfrowej. Dzięki tej technice stało się moŝliwe uzyskanie obrazów kolejnych warstw badanej piersi. Badania kliniczne wskazują na znacznie wyŝszą skuteczność wykrywania zmian w stosunku do klasycznej metody mammografii 2D. VISOMATIC Pawilon 8, stoisko 32 VALKEE to zestaw słuchawek do światłoterapii, które emitują jasne światło kierując je bezpośrednio do światłoczułych obszarów mózgu. VALKEE dodaje energii, poprawia nastrój i wspomaga leczenie depresji sezonowej. VALKEE posiada status wyrobu medycznego klasy II(a) i przeszedł badania kliniczne w których 9 z 10 badanych osób odczuło całkowite ustąpienie objawów depresji sezonowej.

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie,

Bardziej szczegółowo

14-16 marca 2012 r. Poznań

14-16 marca 2012 r. Poznań 14-16 marca 2012 r. Poznań Zapoznaj się z programem seminariów i konferencji towarzyszących targom: IT Zarządzanie Medycyna Ratunkowa Pielęgniarstwo Laboratorium Program wydarzeń Spis wystawców Nowości

Bardziej szczegółowo

strona 10 strona 11 Codonics Virtua Seria automatycznych nagrywarek Codonics Virtua

strona 10 strona 11 Codonics Virtua Seria automatycznych nagrywarek Codonics Virtua strona 10 strona 11 Targi stanowią platformę prezentacji nowości rynkowych, które są źródłem postępu technologicznego współczesnej medycyny. Prezentujemy Państwu szczegółową listę produktów i usług, które

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA REHABILITACJA

MEDYCYNA REHABILITACJA MEDYCYNA REHABILITACJA Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, mamy przyjemność zaprezentować ofertę produktów naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny:

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny: OFERUJEMY: Aparaturę medyczną: Kardiomonitory Pulsoksumetry Ssaki Aparaty EKG Respiratory Aparaty USG Def ibrylatory Holtery Aparaty rentgenowskie (RTG) Aparaty do znieczulania Sprzęt medyczny: Stoły operacyjne

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów...

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... MEDYCYNA BLOK OPERACYJNY. OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, mamy przyjemność zaprezentować

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

nowoczesny gabinet informator

nowoczesny gabinet informator NG nowoczesny gabinet informator marrodent nr NG20120101, nakład 10 000szt., www.marrodent.pl High-tech Unikalne rozwiązania przyszłości str. 4 Nowe spojrzenie na profilaktykę str. 10 11 Nowy kąt widzenia

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY UNITY Unit DKL OPIS PRODUKTU Unity niemieckiej firmy DKL spełniają nie tylko najwyższe wymagania stawiane przez ergonomię pracy zespołu stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

PREMIERA KRAKDENT 2012

PREMIERA KRAKDENT 2012 Premiera lampy LED A-dec Nowy rentgen PLANMECA 15 lat firmy AMADAR Numer 1/2012 Wydanie bezpłatne PREMIERA KRAKDENT 2012 PREMIERA 2012 Lampa LED A-dec NOWOŚĆ Aparat wewnątrzustny Planmeca ProX WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KLUCZEM DO SUKCESU

TECHNOLOGIA KLUCZEM DO SUKCESU 1/47/2014 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 500 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl TECHNOLOGIA KLUCZEM DO SUKCESU S. 6 2 SPIS TREŚCI Tytuł podtytuł Treść Autor Finansowanie modernizacji infrastruktury szpitalnej oraz

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

1992 - wdrażanie pierwszego systemu do zarządzania firmą - zatrudnionych 12 osób - prezentacja oferty na targach Salmed w Poznaniu

1992 - wdrażanie pierwszego systemu do zarządzania firmą - zatrudnionych 12 osób - prezentacja oferty na targach Salmed w Poznaniu Szanowni Państwo, Jak co roku składamy na Państwa ręce najnowszy katalog rozwiązań z dziedziny ortopedii, artroskopii, endoskopowej chirurgii kręgosłupa oraz wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej. Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74 Sekretariat tel: (22) 811-11-50 fax: (22) 811-28-42 email: farum@farum.com.pl Dział Obsługi klienta tel: (22)

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18

CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 SPIS TREŚCI 1 1 3/41/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 16 000 ISSN 2081-3422 CHCESZ BYĆ PIERWSZY? S. 18 2 2 t a l 5 1 od m e z a my r Lata Aarhus Wilno (Heringsdorf) Świnoujście Brema Amsterdam Hamburg Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1/39/2012 MAGAZYN MEDYCZNY. nakład 17 000 ISSN 2081-3422 CX NEWS

1/39/2012 MAGAZYN MEDYCZNY. nakład 17 000 ISSN 2081-3422 CX NEWS 1/39/2012 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 17 000 ISSN 2081-3422 CX NEWS Finansowanie modernizacji infrastruktury szpitalnej oraz zakupów sprzętu medycznego Jesteśmy stabilnym i skutecznym partnerem oferującym

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

PROTONOWY GIGANT Mevion S250 S. 16

PROTONOWY GIGANT Mevion S250 S. 16 2/52/2015 MAGAZYN MEDYCZNY nakład 18 000 ISSN 2081-3422 www.cxnews.pl PROTONOWY GIGANT Mevion S250 S. 16 SPIS TREŚCI 3 Drodzy Czytelnicy, Niezmiernie miło mi przekazać w Państwa ręce kolejny numer naszego

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r.

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. DZ-I.272.8.2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / strona internetowa UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4

NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE. ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 NOWOŚCI ITM POLSKA 2008 HAPE ARCHIMEDES SA pawilon 5, stoisko 4 Szlifierki proste: SZ150C1, SZ230C1 Szlifierki pionowa: SC230C5/K Szlifierka kątowa: SK180C9 Szlifierka prosta z napędem pneumatycznym typu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010

NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010 NOWOŚCI TAROPAK 2010 Przygotowane na podstawie informacji nadesłanych przez wystawców. Stan na 23.07.2010 ACG Worldwide Pawilon 3A, stoisko 66 PVC/PVdC Polimerowa folia barierowa PVdC o wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Nr 1 w USA. lat GWARANCJI. VANTAGE pantomograf dla profesjonalistów. Wypróbuj bezpłatnie aparat przez okres 14 dni w swoim gabinecie.

Nr 1 w USA. lat GWARANCJI. VANTAGE pantomograf dla profesjonalistów. Wypróbuj bezpłatnie aparat przez okres 14 dni w swoim gabinecie. 5 lat Wypróbuj bezpłatnie aparat przez okres 14 dni w swoim gabinecie. VANTAGE pantomograf dla profesjonalistów Pantomograf Vantage 78 600,00 zł VANTAGE - PROGENY DENTAL Pantomograf PROGENY VANTAGE z możliwością

Bardziej szczegółowo