Gwarancje Jakości Icopal S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gwarancje Jakości Icopal S.A. www.gwarancje.icopal.pl"

Transkrypt

1 Gwarancje Jakości Icopal S.A. Światowy ekspert hydroizolacji Wersja 3 z gwarancją dla Fundament Szybki Profil SBS Styczeń 2008

2 Co to jest Gwarancja jakości kiedy jest skuteczna? Gwarancja jakości to umowa zawierana pomiędzy Gwarantem a Kupującym, na mocy której Gwarant deklaruje, że produkt objęty gwarancją jakości zachowa właściwości określone w gwarancji przez czas jej trwania i zobowiązuje się do podjęcia określonych działań w razie stwierdzenia określonych wad produktu. Z reguły jest to zobowiązanie do usunięcia wad, które ujawnią się w czasie trwania gwarancji bądź też do dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad. Gwarantem może być zarówno Producent, jak i Sprzedawca. Udzielenie gwarancji jakości nie jest niczyim obowiązkiem: ani Producenta, ani Sprzedawcy. Tym samym gwarancja jakości przyznaje Kupującemu dodatkowe prawa, które nie przysługiwałyby mu, gdyby gwarancji nie uzyskał. Gwarancja jakości regulowana jest w sposób ramowy przepisami Kodeksu cywilnego (art. 577 i następne) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2002, nr 141, poz z późn. zm., jednakże dokładna treść zobowiązania Gwaranta zależy od jego własnej decyzji wyrażonej w udzielonej przez niego gwarancji. Szczególnie cenna jest dla Kupującego gwarancja jakości udzielona przez Producenta. W praktyce jest on jedyną osobą, która ma podstawy by przyjąć pełną odpowiedzialność za produkt i jego jakość. Jednak gwarancja jakości udzielana przez Producenta daje Kupującemu dodatkowe, wymierne prawa, które mogą być skutecznie dochodzone wtedy, gdy została udzielona na piśmie. Wyjątkowym przypadkiem jest gwarancja wynikająca z reklamy. Przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej pozwalają na uznanie za gwarancję nawet oświadczenia złożonego w reklamie, jednakże tylko wtedy, gdy w takim oświadczeniu określone są jednocześnie obowiązki Gwaranta. Zatem w razie zaistnienia wady produktu, z zawartego w reklamie stwierdzenia: 10 lat gwarancji dla Kupującego nie wynikają żadne prawa może jedynie liczyć na dobrą wolę gwaranta. Gwarancja jakości zakupionego produktu może być dla Kupującego bardzo wartościowym uprawnieniem, jednakże jeśli nie została udzielona na piśmie, nie określono w niej obowiązków Gwaranta lub też została udzielona przez niewiarygodnego kontrahenta, może okazać się tylko pustą deklaracją. Należy również pamiętać, że gwarancja jest jedynie dodatkowym uprawnieniem Kupującego. Niezależnie od udzielonej gwarancji lub w razie jej braku, z mocy samego prawa Kupującemu przysługują wobec Sprzedawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli zaś jest on konsumentem roszczenia w razie stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W ramach tych instytucji Kupujący ma prawo domagania się od Sprzedawcy naprawienia rzeczy lub wymiany jej na wolną od wad. W określonych sytuacjach może domagać się także obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy. Jednakże uprawnienia te przysługują tylko wobec Sprzedawcy. Ponadto są one ograniczone w czasie: uprawnienia z rękojmi wygasają z upływem 1 roku od wydania rzeczy Kupującemu. Sprzedawca zaś odpowiada za zgodność towaru z umową stwierdzoną przed upływem 2 lat od wydania towaru Kupującemu. Opracowała: dr Magdalena Rytwińska Radca Prawny

3 Silne strony gwarancja bezpośrednio od producenta ICOPAL S.A. Rejestracja Twoja gwarancja jest zarejestrowana w bazie danych koncernu Icopal i ma swój numer Jawność i czytelność udzielamy gwarancji na piśmie, niczego nie piszemy drobnym druczkiem Wartość zastosowanie przy budowie produktów z Gwarancją Jakości Icopal S.A. zwiększa wartość domu Dostępność nikogo nie musisz prosić o gwarancję, sam decydujesz, czy i kiedy ją uzyskasz

4 Silne strony gwarancja bezpośrednio od producenta ICOPAL S.A. Gwarancja Jakości Icopal S.A. opiera się na: świadomości najwyższej jakości wyrobów i prawidłowości procesów produkcyjnych oraz reżimów technologicznych; systemie zakładowej kontroli produkcji certyfikowanej i nadzorowanej przez: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie numer notyfikacji UE 1488, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach numer notyfikacji UE 1486, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział w Gdańsku, nr notyfikacji UE 1434, Materialprüfungsamt, Nordrhein-Westfalen, Niemcy numer notyfikacji UE 0432, BBRI (Belgian Building Research Instutute) numer notyfikacji UE 1136; systemie zarządzania jakością ISO 9001 certyfikowanym i nadzorowanym przez TÜV NORD Polska sp. z o.o. w Katowicach, ciągłym, dobrowolnym, zewnętrznym nadzorze jakościowym nad produktami Icopal S.A. prowadzonym przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczo- rozwojową Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach numer notyfikacji UE 1486; ciągłych badaniach i rozwoju w kierunku dalszego doskonalenia procedur i wyrobów; wsparciu naukowo-badawczym Grupy Kapitałowej Icopal poprzez swoje Międzynarodowe Centra Badań i Rozwoju w Danii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Realizacja praw z gwarancji jest praktycznie pewna, ponieważ: stoi za nią siła finansowa Grupy Icopal od ponad 100 lat jednego ze światowych liderów rynku budowlanego, mającego 32 zakłady produkcyjne w Europie i Ameryce Północnej.

5 Konsekwentnie potwierdzamy jakość. Zaufanie, a także markę fi rmy wypracowuje się przez wiele lat. Icopal S.A. jako ekspert hydroizolacji kładzie ogromny nacisk na jakość swoich wyrobów. Dostępne na rynku produkty Icopal poddawane są nieustannym badaniom kontrolnym, technicznym i jakościowym. Zawarta w maju 2004 roku umowa pomiędzy Icopal S.A., a niezależnym instytutem badań Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, otworzyła nowy etap polityki jakości, niezwykle cenny i wartościowy na polskim rynku. Była to pierwsza tego typu umowa w Polsce, dzięki której Icopal S.A. umocnił swoją pozycję i prestiż eksperta w dziedzinie hydroizolacji. Głównym założeniem, wynikającym z zasad umowy, było losowe pobieranie, przez Izolację COBR PIB próbek produktów na terenie całego kraju, a następnie sprawdzanie ich pod kątem zgodności z przyznanymi certyfi katami, aprobatami technicznymi i innymi dokumentami odniesień. Ponadto każdego roku przeprowadzane były dwie, główne kontrole w zakładzie produkcyjnym Icopal u. Podpisana 3 lata temu umowa oraz rozpoczęte wówczas działania okazały się wielkim sukcesem i niewątpliwym osiągnięciem. Jakość produktów Icopal, objętych nadzorem, potwierdzona została we wszystkich zrealizowanych badaniach. Realizując konsekwentną politykę utrzymania standardów najwyższej jakości oferowanych produktów oraz dbając o bezpieczeństwo i zadowolenie klientów, Icopal S.A. prolongował 29 czerwca 2007 roku umowę z COBR PIB do roku Tak jak w latach poprzednich, wyniki badań będą podawane do publicznej wiadomości w prasie, jak również na stronie Wyroby pod ciągłym nadzorem jakościowym Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach rok zał Jednostka notyfi kowana UE (nr 1486) Produkty ICOPAL objęte nadzorem jakościowym: Papa Fundament Szybki Profil SBS Papa Extradach WF Szybki Profil SBS PYE PV 200 S5 Papa Junior WF Szybki Profil SBS Papa Zdunbit WF Szybki Profil SBS Papa Alfa Szybki Profil SBS Papa Omega Szybki Profil SBS Papa Beta Szybki Profil SBS Papa MONOLight Siplast Primer Szybki Grunt SBS Gonty Orła Plus Ogon Bobra

6 WAŻNE UWAGI: CO TO JEST GWARANCJA JAKOŚCI ICOPAL S.A.? Gwarancja Jakości Icopal S.A. jest to gwarancja udzielana przez Icopal S.A. na produkt wbudowany w obiekt w ramach jednego z systemów Icopal S.A. lub indywidualnie. KTO JEST UPRAWNIONY DO UZYSKANIA GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A.? Gwarancję Jakości Icopal S.A. może uzyskać jedynie Inwestor lub Wykonawca. OD KIEDY BIEGNIE OKRES GWARANCYJNY GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A.? okres gwarancyjny Gwarancji Jakości Icopal S.A. biegnie od daty wystawienia faktury dokumentującej zakup produktów Icopal objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują) otrzymanej przez uprawnionego do uzyskania gwarancji; warunkiem koniecznym uzyskania gwarancji jest rejestracja przez uprawnionego w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia tej faktury w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal S.A. na stronie CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ UPRAWNIENIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. Uprawnienia z Gwarancji Jakości Icopal S.A. mogą być przeniesione tylko wyjątkowo. Może to nastąpić w następujących sytuacjach: 1. Wykonawca, który uzyskał Gwarancję Jakości Icopal S.A. może ją przenieść na Inwestora. 2. Inwestor sprzedając obiekt budowlany, może przenieść uprawnienia z Gwarancji Jakości Icopal S.A. na nowego nabywcę obiektu budowlanego. Przeniesienie uprawnień z gwarancji: wymaga przekazania oryginału Karty Gwarancyjnej oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych; nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Gwarancja udzielona na produkt wbudowany w obiekt budowlany związana jest z tym obiektem, a skorzystać z niej może Wykonawca, Inwestor lub aktualny Właściciel obiektu budowlanego zależnie od tego, który z nich jest właścicielem dokumentacji gwarancyjnej.

7 inwestor Możliwa procedura 1 INWESTOR NABYWA PRODUKTY ICOPAL OD HURTOWNI LUB ICOPALU INWESTOR SAMODZIELNIE NABYWA UPRAWNIENIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. 45 dni inwestor Krok 1 Inwestorze dokonaj zakupu produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują) od Hurtowni lub Icopalu, a otrzymasz Fakturę zakupu w/w produktów Icopal (Dokument A). Krok 2 Inwestorze wejdź na stronę internetową i dokonaj rejestracji w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal S.A. w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia faktury. Po rejestracji wydrukuj i zachowaj dokumenty gwarancyjne: A Kartę Gwarancyjną (Dokument B), Zasady Udzielana Gwarancji Jakości Icopal S.A. (Dokument C). B C JAKIE DOKUMENTY MUSISZ POSIADAĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A.? Dokument A oryginał faktury zakupu produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują), Dokument B oryginał Karty Gwarancyjnej, Dokument C Zasady Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A. WSZYSTKIE TE DOKUMENTY NALEŻY OKAZAĆ W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. A B C UWAGA! BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI.

8 Możliwa procedura 2 Możliwa procedura 1 WYKONAWCA BUDUJE OBIEKT BUDOWLANY DLA INWESTORA INWESTOR NABYWA PRODUKTY ICOPAL OD WYKONAWCY WRAZ Z USŁUGĄ ICH INSTALACJI wykonawca INWESTOR NABYWA UPRAWNIENIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. OD WYKONAWCY wykonawca Krok 1 Wykonawca dokonuje zakupu produktów Icopal i otrzymuje: Fakturę zakupu produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują) (Dokument A). A 45 dni Krok 2 Wykonawca wchodzi na stronę internetową i dokonuje rejestracji w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal S.A. w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia faktury (Dokument A) zakupu produktów Icopal. Wykonawca rejestruje zakup i drukuje dokumenty gwarancyjne: Kartę Gwarancyjną (Dokument B), B C Zasady Udzielana Gwarancji Icopal S.A. (Dokument C). inwestor Krok 3 Inwestor dokonuje zakupu produktów Icopal wraz z usługą montażu od Wykonawcy i otrzymuje od niego: Kserokopię faktury zakupu przez Wykonawcę produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują) (Dokument A), Kartę Gwarancyjną (Dokument B), Zasady Udzielana Gwarancji Jakości Icopal S.A. (Dokument C), Oryginał własnej faktury Wykonawcy (Dokument D) na produkty Icopal objęte gwarancją i należące do systemu (jeżeli takowe występują) wraz z instalacją, ze specyfikacją tych produktów i użytych ilości. A C B D DO MOMENTU PRZEKAZANIA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW INWESTOROWI, UPRAWNIONYM DO SKORZYSTANIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. JEST WYKONAWCA. DOPIERO PO PRZEKAZANIU WSZYSTKICH W/W DOKUMENTÓW INWESTOROWI, INWESTOR NABYWA UPRAWNIENIA GWARANCYJNE.

9 JAKIE DOKUMENTY MUSISZ OTRZYMAĆ OD WYKONAWCY, ABY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A.? A Dokument A kserokopia faktury zakupu przez Wykonawcę produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują), B Dokument B oryginał Karty Gwarancyjnej, C Dokument C Zasady Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A., D Dokument D oryginał własnej faktury Wykonawcy na produkty Icopal objęte gwarancją i należące do systemu (jeżeli takowe występują) wraz z instalacją, ze specyfikacją tych produktów i użytych ilości. WSZYSTKIE TE DOKUMENTY NALEŻY OKAZAĆ W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. UWAGA! BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI.

10 Możliwa procedura 3 Możliwa procedura 1 WYKONAWCA BUDUJE OBIEKT BUDOWLANY DLA INWESTORA INWESTOR NABYWA PRODUKTY ICOPAL S.A. OD WYKONAWCY WRAZ Z USŁUGĄ ICH INSTALACJI wykonawca INWESTOR SAMODZIELNIE NABYWA UPRAWNIENIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. wykonawca Krok 1 Wykonawca dokonuje zakupu produktów Icopal i otrzymuje: Fakturę zakupu produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują) (Dokument A). A 45 dni inwestor Krok 2 Inwestor dokonuje zakupu produktów Icopal wraz z usługą montażu od Wykonawcy i otrzymuje od niego: Kserokopię faktury zakupu przez wykonawcę produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują) (Dokument A), Oryginał własnej faktury Wykonawcy (Dokument D) na produkty Icopal objęte Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należące do systemu (jeżeli takowe występują) wraz z instalacją, ze specyfikacją tych produktów i użytych ilości. Krok 3 Inwestor wchodzi na stronę internetową i dokonuje rejestracji w Internetowej Bazie Gwarancyjnej Icopal S.A. w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę (Dokument D). Następnie drukuje dokumenty gwarancyjne: Kartę Gwarancyjną (Dokument B), Zasady Udzielana Gwarancji Icopal S.A. (Dokument C). A B D C TYM SAMYM INWESTOR NABYWA UPRAWNIENIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. NA ZAINSTALOWANE PRODUKTY ICOPAL S.A.

11 JAKIE DOKUMENTY MUSISZ POSIADAĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A.? A Dokument A kserokopia faktury zakupu przez Wykonawcę produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują), B Dokument B oryginał Karty Gwarancyjnej, C Dokument C Zasady Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A., D Dokument D oryginał własnej faktury Wykonawcy na produkty Icopal objęte gwarancją i należące do systemu (jeżeli takowe występują) wraz z instalacją, ze specyfikacją tych produktów i użytych ilości. WSZYSTKIE TE DOKUMENTY NALEŻY OKAZAĆ W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI UWAGA! BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI.

12 Możliwa procedura 4 Co to jest Gwarancja? Kiedy jest ważna? Porada prawna inwestor WIĘKSZA WARTOŚĆ OBIEKTU INWESTOR SPRZEDAJE OBIEKT BUDOWLANY NOWEMU WŁAŚCICIELOWI. nowy właściciel JAKIE DOKUMENTY POWINIEN OTRZYMAĆ NOWY WŁAŚCICIEL, ABY NABYĆ UPRAWNIENIA Z GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL S.A. Wariant 1 A B C Jeżeli kupującym produkty Icopal był pierwotny Inwestor otrzymasz od niego: Dokument A oryginał/kserokopię faktury zakupu przez pierwotnego Inwestora produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują), Dokument B oryginał Karty Gwarancyjnej, Dokument C Zasady Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A. Wariant 2 A B C D Jeżeli kupującym produkty Icopal był Wykonawca otrzymasz od pierwotnego Inwestora: Dokument A kserokopię faktury zakupu przez Wykonawcę produktów objętych Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należących do jednego z systemów Icopal (jeżeli takowe występują), Dokument B oryginał Karty Gwarancyjnej, Dokument C Zasady Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A., Dokument D oryginał/kserokopię faktury własnej Wykonawcy na produkty Icopal S.A. objęte Gwarancją Jakości Icopal S.A. i należące do systemu (jeżeli takowe występują) wraz z instalacją, ze specyfikacją tych produktów i użytych ilości. DO MOMENTU PRZEKAZANIA WSZYSTKICH DOKUMENTÓW, UPRAWNIONYM DO SKORZYSTANIA Z GWARANCJI JEST PIERWOTNY INWESTOR (DOTYCHCZASOWY WŁAŚCICIEL). PO ICH PRZEKAZANIU UPRAWNIENIA NABYWA NOWY WŁAŚCICIEL. WSZYSTKIE TE DOKUMENTY NALEŻY OKAZAĆ W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. UWAGA! BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI.

13 Wyciąg z Zasad Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A. 1. Ogólny zakres Gwarancji Jakości Icopal S.A.: a) Icopal S.A. gwarantuje, że nabyte przez Klienta produkty Icopal, objęte Gwarancją Jakości Icopal SA, zachowają w okresie trwania gwarancji właściwości określone w zakresie szczegółowym Gwarancji Jakości Icopal S.A.; b) Gwarancja Jakości Icopal S.A. obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, w tym wady powstałe z przyczyn leżących po stronie producenta; c) Gwarancja Jakości Icopal S.A. obejmuje wyłącznie produkty Icopal, które były właściwie transportowane i magazynowane przez Klienta oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zalecaną technologią; d) Gwarancja Jakości Icopal S.A. obejmuje produkty Icopal zakupione i zainstalowane (ułożone, zamontowane) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; e) Gwarancja Jakości Icopal S.A. nie obejmuje jakości prac wykonawstwa i montażu; f) Gwarancja Jakości Icopal S.A. obejmuje wyłącznie produkty Icopal, które zostały zainstalowane (ułożone, zamontowane) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, informacją techniczną oraz instrukcją Gwaranta, dostępną w Internecie na stronie 2. Okresy gwarancyjne, szczegółowe zakresy Gwarancji Jakości Icopal S.A, wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta, jak również procedura reklamacyjna przedstawione są w Zasadach Udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A. dostępnych na 3. Niniejszy dokument jest informacją handlową i nie przyznaje uprawneń Gwarancji Jakości Icopal S.A. Zasady udzielania Gwarancji Jakości Icopal S.A w pełnym brzmieniu są dostępne na

14 Gwarancja Jakości Icopal S.A. dla pap do zabezpieczeń hydroizolacyjnych Do dachów i innych nadziemnych części budynków Papy produkowane wg.: PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych Definicje i właściwości i podlegające Gwarancji Jakości Icopal S.A. od 3 do 35 lat Junior Szybki Profil SBS, Zdunbit Szybki Profil SBS, Extradach Szybki Profil SBS, Polbit Szybki Profil SBS, Polbit Extra Szybki Profil SBS, ALFA Szybki Profil SBS, BETA Szybki Profil SBS, OMEGA Szybki Profil SBS, Monodach WM, MonoLight, HYDROBIT V60, GLASBIT G200, PLASTER, VIVADACH, MEMBRANA PM, EXTRA- WENTYLACJA TOP5 Szybki Syntan SBS Do fundamentów i innych części podziemnych obiektów budowlanych Papy produkowane wg: PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych Definicje i właściwości i podlegające Gwarancji Jakości Icopal S.A. 99 lat wieczystej gwarancji Fundament Szybki Profil SBS Jedyna, specjalistyczna papa w technologii Szybki Profil SBS produkcji Icopal S.A. Zduńska Wola przeznaczona wyłącznie do systemowych hydroizolacji fundamentów i części podziemnych obiektów budowlanych 45 dni Inwestorze / Wykonawco Wejdź na zarejestruj swój zakup i wydrukuj dokumenty gwarancyjne w ciągu 45 dni od daty wystawienia faktury zakupu produktów Icopal S.A. lub faktury za usługę instalacji przez Wykonawcę. Także na tej stronie dostępne są długości okresów gwarancyjnych na poszczególne produkty, jak i na bitumiczne układy hydroizolacyjne.

15 Co Okresy to jest obowiązywania Gwarancja? Gwarancji Kiedy jest Jakości ważna? Icopal Porada S.A. prawna Tabela nr 1 Długość okresu gwarancji w latach Długość okresu gwarancji w latach Długość okresu gwarancji w latach Nazwa handlowa wyrobu Okres gwarancji na wyrób zasadniczy Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. Extra-Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. Extra-Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS+ 3. Silver Primer Szybki Lakier SBS PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SYSTEMEM WENTYLACJI TYPU SZYBKI SYNTAN SBS Extra-Wentylacja Top 5 Szybki Syntan SBS X Uwaga: Nie stosuje się inaczej niż w systemie z Siplast Primer Szybki Grunt SBS Tabela nr 2 Długość okresu gwarancji w latach Długość okresu gwarancji w latach Długość okresu gwarancji w latach Grubość warstwy hydroizolacyjnej Bitumu SBS w mm Nazwa handlowa wyrobu Okres gwarancji na wyrób zasadniczy Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. warstwa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + 3. papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil SBS Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. warstwa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + 3. papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profi l SBS 4. Silver Primer Szybki Lakier SBS PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL SBS Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. warstwa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS + 3. papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil SBS 4. Silver Primer Szybki Lakier SBS JUNIOR WF Szybki Profil mm BETA Szybki Profil Top mm ZDUNBIT WF Szybki Profil mm ALFA Szybki Profil Top mm EXTRADACH WF Szybki Profil PYE PV 200 S mm POLBIT WF Szybki Profil PYE PV 250 S mm POLBIT EXTRA WF Szybki Profil PYE PV 250 S mm

16 Tabela nr 3 Długość okresu gwarancji w latach Długość okresu gwarancji w latach Długość okresu gwarancji w latach Nazwa handlowa wyrobu Okres gwarancji na wyrób zasadniczy Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. papa wierzchniego krycia PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL SBS Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + 2. warstwa podkładowa papy produkcji Icopal (w technologii Szybki Profil SBS lub PLASTER P) + 3. papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil SBS JUNIOR WF Szybki Profil 10 BETA Szybki Profil Top 4 10 ZDUNBIT WF Szybki Profil 10 ALFA Szybki Profil Top 5 10 EXTRADACH WF Szybki Profil PYE PV 200 S5 10 POLBIT WF Szybki Profil PYE PV 250 S5 10 POLBIT EXTRA WF Szybki Profil PYE PV 250 S Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych bez stosowania wentylacji z papą perforowaną 13 Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych bez stosowania wentylacji z papą perforowaną 13 Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych bez stosowania wentylacji z papą perforowaną 13 Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych 13 Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych 13 Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych 18 Tylko w wypadku renowacji starych pokryć papowych PAPY DO MOCOWANIA MECHANICZNEGO VIVADACH PM MEMBRANA PM MONOLight mocowany mechanicznie MONOLight zgrzewany MONODACH WM mocowany mechanicznie MONODACH WM zgrzewany PLASTER P-180/ PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA ASFALTOWE GLASBIT G200 S42H HYDROBIT V60 S42H HYDROBIT V60 S37H 3 - -

17 PAPY PODKŁADOWE W TECHNOLOGII SZYBKI PROFIL SBS OMEGA Szybki Profil Baza JUNIOR PF Szybki Profil ZDUNBIT PF Szybki Profil EXTRADACH PF Szybki Profil PYE PV 200 S POLBIT PF Szybki Profil PYE PV 250 S POLBIT EXTRA PF Szybki Profil PYE PV 250 S PAPY PODKŁADOWE ASFALTOWE GLASBIT G200 S HYDROBIT V60 S HYDROBIT V60 S Tabela nr 4 Nazwa handlowa wyrobu Długość okresu gwarancji w latach Okres gwarancji na wyrób zasadniczy Długość okresu gwarancji w latach Bitumiczny układ hydroizolacyjny: 1. warstwa podkładowa papy do mocowania mechanicznego produkcji Icopal (typu Vivadach PM lub Membrana ) + 2. papa wierzchniego krycia w technologii Szybki Profil SBS ALFA Szybki Profil Top BETA Szybki Profil Top JUNIOR WF Szybki Profil ZDUNBIT WF Szybki Profil EXTRADACH WF Szybki Profil PYE PV 200 S POLBIT WF Szybki Profil PYE PV 250 S POLBIT EXTRA WF Szybki Profil PYE PV 250 S Tabela nr 5 Nazwa handlowa wyrobu Fundament Szybki Profil SBS Długość okresu gwarancji w latach Okres gwarancji na wyrób zasadniczy PAPY SPECJALNE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO IZOLACJI FUNDAMENTÓW X Uwaga! Nie stosuje się inaczej niż w systemie z Siplast Primer Szybki Grunt SBS Długość okresu gwarancji w latach Bitumiczny układ hydroizolacyjny: środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS + Fundament Szybki Profil SBS 99 Cykl życia: oczekiwany okres użytkowania papy* * oczekiwany okres użytkowania papy równy okresowi technicznej żywotności budynku, co oznacza, że papa wbudowana w budynek zgodnie z 1) PN-EN 13969:2006 i 2) przeznaczeniem i zakresem stosowania wynikającym z Informacji Technicznej Wyrobu zamieszczonej na (do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach ścian na bądź pod podłogami lub płytami posadowionymi w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu do wnętrza lub jednej części konstrukcji do innej) zachowa swe właściwości hydroizolacyjne przez cały okres użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

18 Tabela nr 6 Nazwa handlowa wyrobu Długość okresu gwarancji w latach INNE PRODUKTY Gonty 10 System rynnowy 15 Decra 30 Decra Ellegance Acoustic Power 45 Fastlock 10 FS Renowator 3

19 Twórcy i osoby odpowiedzialne za System Gwarancji Jakości Icopal S.A. Jeżeli jesteś zadowolony z naszego serwisu powiedz o tym innym. Jeżeli nie powiedz mi. mgr inż. Przemysław Rasz Dyrektor Generalny Icopal S.A. Czlonek Grupy Zarządzającej Koncernu Icopal kontakt: dr Magdalena Rytwińska Radca Prawny Grupy Icopal Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie kontakt: mgr inż. budownictwa Grzegorz Gładkiewicz Szef Doradztwa Technicznego Icopal S.A. kontakt: mgr Marek Ryszard Kwiecień Menadżer IT Icopal S.A. kontakt: mgr inż. Krzysztof Florczak Pełnomocnik Zarządu d/s Jakości i Środowiska Icopal S.A. kontakt:

20 ICOPAL S.A. Światowy ekspert hydroizolacji ISO Zarządzanie ochroną środowiska ISO 9001 Zarządzanie jakością Produkty i systemy certyfikowane, nadzorowane i przebadane przez: nr notyfikacji UE 1486 nr notyfikacji UE 1488 nr notyfikacji UE 1434 Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział w Gdańsku Instytut Technologii Nafty w Krakowie TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach

Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A.

Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. Tabela nr 1 rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan SBS układ technologiczny jednowarstwowy 2. Extra Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A.

Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. Okresy obowiązywania Imiennej Gwarancji Jakości Icopal S.A. Tabela nr 1 rekomendowane układy hydroizolacyjno-wentylacyjne w technologii Szybki Syntan SBS układ technologiczny jednowarstwowy w [mm] Grunt

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres Imiennej Gwarancji Jakości Icopal. ICOPAL Zduńska Wola ekspert hydroizolacji

1. Definicje. 2. Zakres Imiennej Gwarancji Jakości Icopal. ICOPAL Zduńska Wola ekspert hydroizolacji ZASADY UDZIELANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI ICOPAL NA SPECJALISTYCZNE PAPY PRZEZNACZONE DO HYDROIZOLACJI FUNDAMENTÓW - FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS I FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS - MEMBRANA ICOPAL

Bardziej szczegółowo

Icopal S.A. Zduńska Wola. światowy ekspert hydroizolacji www.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl

Icopal S.A. Zduńska Wola. światowy ekspert hydroizolacji www.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl Icopal S.A. Zduńska Wola światowy ekspert hydroizolacji www.icopal.pl Kominiarczyk Bezpieczny wyłaz dachowy z funkcją doświetlania Gwarancja 10 lat Ponad 2700 sztuk zamontowanych i bezpiecznych wyłazów

Bardziej szczegółowo

Silver Primer Szybki Lakier SBS lakier asfaltowy SBS z prawdziwym, płynnym aluminium

Silver Primer Szybki Lakier SBS lakier asfaltowy SBS z prawdziwym, płynnym aluminium ICOPAL S.A. Zduńska Wola Światowy ekspert hydroizolacji www.icopal.pl lakier asfaltowy SBS z prawdziwym, płynnym aluminium Produkt rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Klej Szybki Styk SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Klej Szybki Styk SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Papa Fundament Szybki Profil SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Papa Fundament Szybki Profil SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI VEDAG 1. Definicje. Gwarant - Vedag Polska Sp. z o.o.

ZASADY UDZIELANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI VEDAG 1. Definicje. Gwarant - Vedag Polska Sp. z o.o. ZASADY UDZIELANIA IMIENNEJ GWARANCJI JAKOŚCI VEDAG 1. Definicje Gwarant - Vedag Polska Sp. z o.o. Imienna Gwarancja Jakości Vedag gwarancja jest udzielana przez Gwaranta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

KATALOG CEN ICOPAL S.A. Zduńska Wola

KATALOG CEN ICOPAL S.A. Zduńska Wola KATALOG CEN ICOPAL S.A. Zduńska Wola OOWIĄZUJE OD 29.10.2008r PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE* m 2 na I333 (izolacyjna na tekturze) 20 40 800 580 A 2,59 P/333/1100 (podkładowa na tekturze) 15 20 300 860 A 4,62

Bardziej szczegółowo

System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A.

System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Światowy ekspert hydroizolacji System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Decra budowa Classic, Stratos, Romańska Dachówki Decra wykonywane są ze specjalnego gatunku stali,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Primer Szybki Grunt SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

Gonty bitumiczne i akcesoria Cennik Gontów Orła SBS, Gontów Icopal SBS oraz akcesoriów Ważny od dnia r.

Gonty bitumiczne i akcesoria Cennik Gontów Orła SBS, Gontów Icopal SBS oraz akcesoriów Ważny od dnia r. Gonty bitumiczne i akcesoria Cennik Gontów Orła SBS, Gontów Icopal SBS oraz akcesoriów Ważny od dnia 10.08.2016 r. www.gonty.icopal.pl 15 lat Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Rejestracja Pisemnej

Bardziej szczegółowo

Piękny, tani i bezpieczny dach

Piękny, tani i bezpieczny dach ROLOWANA DACHÓWKA ICOPAL 3D (RDI 3D ) www.rolowanadachowka.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl Piękny, tani i bezpieczny dach JUŻ PONAD 100 000 m 2 DACHÓW W POLSCE SPIS TREŚCI JUŻ PONAD Rolowana Dachówka

Bardziej szczegółowo

KATALOG CEN ICOPAL S.A. Zduńska Wola

KATALOG CEN ICOPAL S.A. Zduńska Wola KATALOG CEN ICOPAL S.A. Zduńska Wola OBOWIĄZUJE OD 27.05.2009r PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE* m 2 I333 (izolacyj tekturze) 20 40 800 580 A 2,59 P/333/1100 (podkładowa tekturze) 15 20 300 860 A 4,62 P/64/1200

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Kit Szybka Izolacja SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Kit Szybka Izolacja SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A.

System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Światowy ekspert hydroizolacji www.decra.icopal.pl System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Decra budowa Classic, Stratos, Romańska Dachówki Decra wykonywane są ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Kit Szybka Izolacja SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Kit Szybka Izolacja SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1 Materiały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A.

System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Światowy ekspert hydroizolacji www.decra.icopal.pl System Decra Informacje techniczne Imienna Gwarancja Jakości Icopal S.A. Decra budowa Classic, Stratos, Oberon, Romańska Dachówki Decra wykonywane są

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Dwa sposoby reklamowania - wybór należy do konsumenta JEDEN TOWAR A DWA REŻIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I GWARANTA Konsument kupując jakikolwiek towar (rzecz ruchomą) na rynku otrzymując

Bardziej szczegółowo

Informacja Techniczna Wyrobu Nr.: IT- 50/2006 rew.6 Data: 15.01.2015 Strona: 1/2 Icopal S.A. 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197 Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS 1. Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa

Bardziej szczegółowo

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny Papa Fundament 4,0 Szybki Profil SBS

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny Papa Fundament 4,0 Szybki Profil SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny 2014 Papa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Papa Fundament Antyradon Szybki Profil SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Papa Fundament Antyradon Szybki Profil SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

KOLOROWE DACHY PŁASKIE ICOPAL Kolorowa Polska w technologii XXI wieku

KOLOROWE DACHY PŁASKIE ICOPAL Kolorowa Polska w technologii XXI wieku www.icopal.pl www.flagowepapy.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl EXTRADACH 3D Design 1 Top 5,2 Flagowe Papy Icopal Wzór graficzny: Typ 1 Marmurek EXTRADACH Top 5,2 Szybki Profil SBS Flagowe Papy Icopal

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz Materiały wykorzystane do realizacji zadania Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny Siplast Klej Szybki Styk SBS

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny Siplast Klej Szybki Styk SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej 99 lat w Warszawie www.gwarancje.icopal.pl Imienna Gwarancja Jakości

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

Nowa Definicja Jakości

Nowa Definicja Jakości Nowa Definicja Jakości www.icopal.pl Produkty pod kontrolą Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie Rejestracja on-line Imiennej Gwarancji Jakości Icopal OD 10 DO 99 LAT Parametry pap tylko NA plus, brak

Bardziej szczegółowo

Siplast Primer'" Szybki Grunt SBS

Siplast Primer' Szybki Grunt SBS Siplast Primer'" Szybki Grunt SBS I. Produkt rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Rekomendacja Techniczna RT ITB -1075/2007 Edycja 04/2010 Przeznaczenie: Siplast Prirner" Szybki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR www.fundament.icopal.

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny GRZYBO-IZOL MUR www.fundament.icopal. SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej 99 lat w Warszawie www.gwarancje.icopal.pl Imienna Gwarancja Jakości

Bardziej szczegółowo

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

Bardziej szczegółowo

Gwarancja a rękojmia. Właściciel: SP Data wydruku: 2016-04-21. Zaakceptował: SP Status: zaakceptowany

Gwarancja a rękojmia. Właściciel: SP Data wydruku: 2016-04-21. Zaakceptował: SP Status: zaakceptowany 1. Niezgodność towaru z umową Sprzedawca odpowiada wobec kupującego (konsumenta), jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową i jednocześnie niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru. W przypadku

Bardziej szczegółowo

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

lat SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej 99 lat w Warszawie www.gwarancje.icopal.pl Imienna Gwarancja Jakości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5 INFORMCJ TECHNICZN WYROBU IZOLMT PLN aquastoper l Przedsiębiorstwo Produkcji IZOLMT Sp. z o.o. Nr IT-38-CE/2011 z dnia r. Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkładowa IZOLMT PLN aquastoper

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r.

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Plan wykładu: 1. Podstawa prawna. 2. Omówienie kluczowych pojęć. 3. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RT ITB-1096/2008 2/85

RT ITB-1096/2008 2/85 RT ITB-1096/2008 2/85 Z A Ł Ą C Z N I K 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. CEL REKOMENDACJI... 3 2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI... 3 2.1. Postanowienia ogólne... 4 2.2. Wyroby... 3 3. PRZEZNACZENIE,

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

W tabeli poniżej znajdzie Pan również produkty, które są produkowane w oparciu o technologie Szybki Syntan SBS.

W tabeli poniżej znajdzie Pan również produkty, które są produkowane w oparciu o technologie Szybki Syntan SBS. Pytanie : Na dachu mojego domu (lata siedemdziesiąte typowa tak zwana kostka ) leżą papy, które już kilka razy były konserwowane masami bitumicznymi lub lepikiem. Niestety ostatnia konserwacja przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Zabezpiecz swój dom! Zainwestuj 3% dzisiaj, aby nie stracić 97% w przyszłości.

Zabezpiecz swój dom! Zainwestuj 3% dzisiaj, aby nie stracić 97% w przyszłości. Bezpieczny fundament Icopal Nagłówek Siplast Primer Szybki Grunt SBS Zabezpiecz swój dom! Zainwestuj 3% dzisiaj, aby nie stracić 97% w przyszłości. Dlaczego ICOPAL? ICOPAL S.A. Zduńska Wola światowy ekspert

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Mata drenarska ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Mata drenarska ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Mata Drenarska ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS

SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL. Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość Twojej Rodziny. Mata Drenarska ICODREN 10 Szybki Drenaż SBS SYSTEM BEZPIECZNY FUNDAMENT ICOPAL www.fundament.icopal.pl www.gwarancje.icopal.pl System Rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zabezpiecz swój dom! Zadbaj o zdrowie i przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 03 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 0-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 2 lutego 202 r. AC 03 Certyfikacja: zgodności;

Bardziej szczegółowo

KATALOG CEN ICOPAL. OBOWIĄZUJE OD 02.07.2012r PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE* Ilość rolek na palecie szt. Ilość w rolce [m 2 ] PAPY ZGRZEWALNE V60 i G200*

KATALOG CEN ICOPAL. OBOWIĄZUJE OD 02.07.2012r PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE* Ilość rolek na palecie szt. Ilość w rolce [m 2 ] PAPY ZGRZEWALNE V60 i G200* KATALOG CEN ICOPAL OBOWIĄZUJE OD 02.07.2012r PAPY ASFALTOWE TRADYCYJNE* m 2 na I333 (izolacyjna na tekturze) 20 40 800 580 A 2,75 P/333 (podkładowa na tekturze) 15 20 300 860 A 5,00 P/64 (podkładowa na

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20

Zastosowanie Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 STYROPAPA Izolacja termiczna dachów o kątach nachylenia do 20 KNAUF Therm LAMIN EXPERT λ 36 (TYP EPS 100) Λ = 0,036 W/(mK) Płyty warstwowe występujące w dwóch odmianach: KNAUF Therm LAMIN EXPERT Λ 36 płyty

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pap w technologii Szybki Profil SBS

Nowa generacja pap w technologii Szybki Profil SBS pap w technologii SBS www.icopal.pl SZYBKI PROFIL SZYBKI PROFIL SZYBKI PROFIL SZYBKI PROFIL SZYBKI PROFIL Technologia czystego zysku, czyli jak nie tracić pieniędzy i zyskać na jakości Spis treści: Nowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WADACH TOWARU Z ŻĄDANIEM JEGO WYMIANY

ZAWIADOMIENIE O WADACH TOWARU Z ŻĄDANIEM JEGO WYMIANY WZÓR NR 88 OŚWIADCZENIE KONSUMENTA STANOWIĄCE ZAWIADOMIENIE O WADACH FIZYCZNYCH TOWARU I ŻĄDANIE WYMIANY TOWARU Wanda Miła Wałbrzych, 2 lutego 2009 r. zam. w Wałbrzychu, ul. Pocztowa 22 m. 8 Sz. P. Edward

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE

WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE WARUNKI GWARANCJI NA WYROBY MICHALE MEBLE 1 1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577-581, Dz. U. nr 16 z 1964r. poz. 93 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji McAlpine

Warunki gwarancji McAlpine Warunki gwarancji McAlpine 1 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad odpowiedzialności oraz zgłaszania i rozpatrywania przez McAlpine Polska Krysiak Sp. j. (dalej: McAlpine) reklamacji z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki. Reklamacje i zwroty Wszystkie produkty oferowane w sklepie ATI.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Dz.U.2002.141.1176 2011.05.16 zm. Dz.U.2011.80.432 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży zawartych

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Europejskie Wykłady Otwarte

Europejskie Wykłady Otwarte Europejskie Wykłady Otwarte Nowe przepisy prawa konsumenckiego - lepsza pozycja konsumenta na rynku? Warszawa, 20 listopada 2014 Treść wykładu 2 Aktualna sytuacja na rynku konsumenckim Co sie zmieni dla

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Art. 535 Kodeksu cywilnego: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Anna SKAWIŃSKA ul. ks.m.strzody 8/6A 44-100 Gliwice tel. (032) 230 49 80 238 83 63 Nr zezwolenia: IV/46/90 U.M. Gliwice NIP 631-107-39-49 Inwestor: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo