Konfiguracja serwera pppoe we FreeBSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja serwera pppoe we FreeBSD"

Transkrypt

1 Konfiguracja serwera pppoe we FreeBSD Bartek Siębab Wstęp W systemie FreeBSD instalacja serwera pppoe (ppp over ethernet) jest dość prosta i niezbyt skomplikowana o ile zawczasu przygotujemy sobie koncepcję działania naszego środowiska. Artykuł powstał na skutek inspiracji działającym rozwiązaniem projektu WARTA. Sama koncepcja działania projektu jest słuszna jednakże wiele rzeczy należało zmienić i dostosować do wymagań klienta. Opierając się na przemyśleniach jakie zostały opisane w projekcie WARTA postanowiłem zbudować własne środowisko odpowiednio poprawione i rozbudowane. Z powodu problemów z netgraph'em które pojawiły się przy próbie konfiguracji środowiska we FreeBSD 6.0 całość instalacji przeprowadzono na wersji FreeBSD Poniższy opis należy traktować jako "work in progress" bowiem konfiguracja będzie wkrótce zmodyfikowana i przetestowana. Wymagania W pierwszym etapie wdrożenia założono iż nie będzie wykorzystywany serwer RADIUS jednakże dalsza rozbudowa środowiska nie wyklucza jego użycia w przyszłości. Każdy klient podłączający się do serwera powinien mieć zlimitowaną przepustowość (full duplex lub half duplex) zgodnie z wykupionym pasmem. Klienci muszą być odseparowani od siebie. Połączenie musi być autoryzowane protokołem MSChapV2 a sam transfer danych musi być szyfrowany. Instalacja Kernel Przygotowanie kernela do kompilacji jest proste. Wystarczy skopiować kernel GENERIC na własną nazwę i uzupełnić o wymagane składniki, jednocześnie pozbywając się niepotrzebnych: $>cd /sys/i386/conf $>cp GENERIC MYKERNEL Usunięcie zbędnych rzeczy z kernela pozostawiam Twojemu rozsądkowi. To co dodatkowo powinno się znaleźć w kernelu przedstawia poniższy listing: # IPDIVERT enables the divert IP sockets, used by ``ipfw divert'' options IPDIVERT #divert sockets # DUMMYNET enables the "dummynet" bandwidth limiter. You need # IPFIREWALL as well. See the dummynet(4) and ipfw(8) manpages for more info. # When you run DUMMYNET it is advisable to also have "options HZ=1000" options DUMMYNET options HZ=1000 options IPFIREWALL #firewall options IPFIREWALL_VERBOSE #enable logging to syslogd(8) options IPFIREWALL_FORWARD #enable transparent proxy

2 support options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=1000 #limit verbosity #options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT #allow everything by default options IPFW2 #see ipfw(8) howto make ipfw2 Osobiście wolę kompilować kernel "starym" sposobem a zatem: $>config -r MYKERNEL $>cd../../compile/mykernel $>make depend && make && make install $>shutdown -r now Trzeba pamiętać że od tego momentu po restarcie maszyny zadziała firewall (w zależności od wpisów w /etc/rc.conf) co może skutkować odcięciem się od maszyny o ile robimy instalację zdalnie. Jeśli jest potrzeba filtracji pakietów w drugiej warstwie OSI to możemy skompilować kernel tak aby ipfw zawierał tą funkcjonalność (ipfw2) lecz nie będę opisywać tego co opisuje manual w temacie skompilowania ipfw2. Skrypty startowe /etc/rc.conf Konfiguracja kernela zawiera już niezbędne elementy jak divert, ipfw, dummynet zatem możemy przystąpić do konfiguracji naszego firewalla. Przygotujemy własny skrypt ładujący regułki firewalla zatem należy w /etc/rc.conf wskazać go jako nasz firewall. Ponadto uruchomimy od razu NAT (natd). Poniżej interesujące nas fragmenty /etc/rc.conf: ipv6_defaultrouter="no" NO). gateway_enable="yes" gateway. # Set to IPv6 default gateway (or # Set to YES if this host will be a ### Basic network and firewall/security options: ### firewall_enable="yes" # Set to YES to enable firewall functionality firewall_script="/etc/regulki" # Which script to run to set up the firewall firewall_type="simple" # Firewall type (see /etc/rc.firewall) firewall_quiet="no" # Set to YES to suppress rule display firewall_logging="yes" # Set to YES to enable events logging firewall_flags="" # Flags passed to ipfw when type is a file # natd natd_program="/sbin/natd" different one. natd_enable="yes" == YES). natd_interface="fxp2" # path to natd, if you want a # Enable natd (if firewall_enable # Public interface or IPaddress to

3 use. natd_flags="-f /etc/natd.conf" # Additional flags for natd. # named. It may be possible to run named in a sandbox, man security for named_enable="yes" # Run named, the DNS server (or NO). named_program="/usr/sbin/named" # path to named, if you want a different one. named_flags="-u bind -g bind" # Flags for named named_pidfile="/var/run/named/pid" # Must set this in named.conf as well # pppoed server pppoed_enable="standalone" # STANDALONE = run from /usr/local/etc/rc.d/pppoed.sh. pppoed_provider="*" # Provider and ppp(8) config file entry. pppoed_flags="-a isp -l default -P /var/run/pppoed.pid" # Flags to pppoed (if enabled). #pppoed_flags="-d -a isp -l default -P /var/run/pppoed.pid" # Flags with pppoed debug pppoed_interface="fxp1" # The interface that pppoed runs on. /usr/local/etc/rc.d/pppoed.sh Wyjaśnienia wymaga ustawienie zmiennej pppoed_enable="standalone". Skrypt startujący pppoed we FreeBSd 4.x jest bardzo prymitywny dlatego napisałem własny który obsługuje start, stop oraz restart daemona, zatem aby oryginalny skrypt "odczepił się" i nie startował nam pppoed ustawiłem tą zmienną jako STANDALONE a w rzeczywistości pppoed jest uruchamiany z /usr/local/etc/rc.d/pppoed.sh. Daemon pppoed samoczynnie przy pierwszym uruchomieniu załaduje odpowiednie moduły netgraph do kernela. Poniżej kod źródłowy tego skryptu. Należy pamiętać o ustawieniu prawa wykonywania na tym skrypcie tak aby przy starcie maszyny został nim uruchomiony pppoed: #!/bin/sh # Suck in the configuration variables. if [ -z "${source_rc_confs_defined}" ]; then if [ -r /etc/defaults/rc.conf ]; then. /etc/defaults/rc.conf source_rc_confs elif [ -r /etc/rc.conf ]; then. /etc/rc.conf fi fi case ${pppoed_enable} in [Ss][Tt][Aa][Nn][Dd][Aa][Ll][Oo][Nn][Ee]) case $1 in [Ss][Tt][Aa][Rr][Tt]) if [ -n "${pppoed_provider}" ]; then pppoed_flags="${pppoed_flags} -p ${pppoed_provider}" fi

4 echo -n ' pppoed'; _opts=$-; set -f /usr/libexec/pppoed ${pppoed_flags} ${pppoed_interface} set +f; set -${_opts} ;; [Rr][Ee][Ss][Tt][Aa][Rr][Tt]) killall -9 pppoed rm -f /var/run/pppoed.pid /usr/local/etc/rc.d/pppoed.sh start ;; [Ss][Tt][Oo][Pp]) killall -9 pppoed rm -f /var/run/pppoed.pid ;; esac ;; esac /etc/natd.conf Poniżej bardzo prosty plik konfigiguracji /etc/natd.conf: use_sockets same_ports unregistered_only /etc/regulki Poniżej skrypt startujący firewall przygotowany w taki sposób aby połączenie klienta poprzez ppp wstawiało nam w odpowiednich pozycjach dodatkowe regułki zezwalające na ruch do/z klienta oraz limitujące jego transfer: # # Setup system for firewall service. # ############ # Set quiet mode if requested # fwcmd="/sbin/ipfw -q" # fwcmd="/sbin/ipfw" # Suck in the configuration variables. if [ -z "${source_rc_confs_defined}" ]; then if [ -r /etc/defaults/rc.conf ]; then. /etc/defaults/rc.conf source_rc_confs elif [ -r /etc/rc.conf ]; then. /etc/rc.conf fi fi setup_loopback () {

5 } ############ # Only in rare cases do you want to change these rules # ${fwcmd} add 100 pass all from any to any via lo0 ${fwcmd} add 200 deny log all from any to /8 ${fwcmd} add 300 deny log ip from /8 to any ####################################### # Flush out the list before we begin. # # flushing rules ${fwcmd} -f flush # flushing pipes ${fwcmd} -f pipe flush # flushing queues ${fwcmd} -f queue flush ####################################### # firewall interfaces # wan przez dsl oif="fxp2" onet="83.x.y.z" omask=" " oip="83.x.y.v" # lan iif="fxp1" inet=" " imask=" " iip=" " ################################################################## #### # init loopback rules setup_loopback # Stop spoofing ${fwcmd} add deny log all from ${inet}:${imask} to any in via $ {oif} ${fwcmd} add deny log all from ${onet}:${omask} to any in via $ {iif} # Stop RFC1918 nets on the outside interface #${fwcmd} add deny log all from any to /8 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /12 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /16 via ${oif}

6 # Stop draft-manning-dsua-03.txt (1 May 2000) nets (includes RESERVED-1, # DHCP auto-configuration, NET-TEST, MULTICAST (class D), and class E) # on the outside interface ${fwcmd} add deny log all from any to /8 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /16 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /24 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /4 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /4 via ${oif} # wycinka sieci windows przez serwer ${fwcmd} add deny ip from any to any ,445 ${fwcmd} add deny ip from any ,445 to any ################################################################## #### # NAT in regulka zmodyfikowana na przychodzacy ze swiata # zamienić na: out xmit ${oif} jeśli potrzeba case ${natd_enable} in [Yy][Ee][Ss]) if [ -n "${natd_interface}" ]; then ${fwcmd} add divert natd all from any to any via ${oif} fi ;; esac ################################################################## #### # # limitowanie ruchu # # wyjatek na icmp ${fwcmd} add pass icmp from any to any ${fwcmd} add pass igmp from any to any # ruch do/z maszyny ${fwcmd} add pass all from me to any ${fwcmd} add pass all from any to me # jesli open to nie blokowac case ${firewall_type} in [Oo][Pp][Ee][Nn]) if [ -n "${natd_interface}" ]; then ${fwcmd} add skipto all from any to any fi ;; esac # przepuszczamy wszystko co w podsieci dsla ${fwcmd} add skipto ip from any to ${onet}:${omask} in recv ${oif}

7 ${fwcmd} add skipto ip from ${onet}:${omask} to any out xmit ${oif} # przepuszczamy pytania do dhcpd ${fwcmd} add skipto udp from ${iip} 67 to ${inet}:$ {imask} 68 ${fwcmd} add skipto udp from ${inet}:${imask} 68 to ${fwcmd} add skipto all from to ${fwcmd} add skipto all from ${iip} to # puszczamy zapytania do lokalnego dns ${fwcmd} add skipto udp from ${inet}:${imask} to me 53 ${fwcmd} add skipto udp from me 53 to any #################### reszta ################################## ${fwcmd} add deny log ip from ${inet}:${imask} to ${inet}:$ {imask} ${fwcmd} add deny log ip from any to any ${fwcmd} add pass all from any to any ############################################################## ############################################################## # NAT out regulka zmodyfikowana na ruch wychodzacy w swiat # zamienić gdy potrzeba na: in recv ${oif} case ${natd_enable} in [Yy][Ee][Ss]) if [ -n "${natd_interface}" ]; then ${fwcmd} add divert natd all from any to any via ${oif} fi ;; esac ############################################################# # Stop RFC1918 nets on the outside interface #${fwcmd} add deny log all from /8 to any via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from /12 to any via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from /16 to any via ${oif} # Stop draft-manning-dsua-03.txt (1 May 2000) nets (includes RESERVED-1, # DHCP auto-configuration, NET-TEST, MULTICAST (class D), and class E) # on the outside interface ${fwcmd} add deny log all from any to /8 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /16 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /24 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /4 via ${oif} ${fwcmd} add deny log all from any to /4 via ${oif} # puszczamy pingi jak leci

8 ${fwcmd} add pass icmp from any to any # ruch do/z maszyny ${fwcmd} add pass all from me to any ${fwcmd} add pass all from any to me # everything is accepted via server ${fwcmd} add pass all from any to any ${fwcmd} add deny log logamount all from any to any # end of rules Pewne problemy może sprawiać wyłapanie ruchu który powinien być przenatowany jednakże dla moich potrzeb takie regułki divert zadziałały i narazie takie pozostawiłem do czasu dalszych zmian. /etc/sysctl.conf Poniżej konfiguracja pożądanych sysctl'i: #net.inet.ip.redirect=0 #net.inet.icmp.log_redirect=1 #net.inet.icmp.drop_redirect=1 # for dummynet 1-disable reinjecting 0-enable reinjecting net.inet.ip.fw.one_pass=0 # for layer2 filtering 1-enable 0-disable net.link.ether.ipfw=0 # blackhole antiscan #net.inet.tcp.blackhole=2 #net.inet.udp.blackhole=1 # log in vain #net.inet.tcp.log_in_vain=2 #net.inet.udp.log_in_vain=2 /etc/ppp.conf Poniższa konfiguracja ppp zezwala na podłączanie klientów wyłącznie autoryzujących się MSChapv2 oraz wymusza szyfrowanie. Jeśli pożądane jest podłączanie się różnych sprzętowych routerków (przykładowo firma ma jedno pasmo i che być odseparowana swoim routerkiem od reszty sieci, na routerku ustawia konfiiigurację klienta pppoe, firewall, nat itp. itd.) to zapewne koniecznym będzie dopuszczenie zwykłej autoryzacji typu chap (proszę pamiętać że polecenia konfiguracji mają się zaczynać od drugiej kolumny czyli na początku polecenia jest jedna spacja): ################################################################# # # See /usr/share/examples/ppp/ for some examples # ################################################################# default: set device /usr/libexec/pppoed

9 # set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command set log Phase Chat ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE) allow mode direct set mru 1400 set mtu 1400 set dns accept dns resolv readonly set timeout 3600 set speed sync allow users disable pap deny pap #enable chap #accept chap disable chap deny chap disable LANMan deny LANMan enable mppe allow mppe disable MSChap deny MSChap enable MSChapv2 allow MSChapv2 # if needed enable proxy-arp enable proxy disable ipv6cp enable lqr # disable deflate deflate24 pred1 acfcomp protocomp # deny deflate deflate24 pred1 acfcomp protocomp disable deflate pred1 deny deflate pred1 set ifaddr /dev/tunx Zestawienie połączenia ppp powoduje podniesienie interfejsu tun0...tunx a ponieważ domyśłnie jest utworzone tylko tylko cztery takie urządzenia to musimy utworzyć ich dostateczną ilość w /dev:

10 $>cd /dev $>sh MAKEDEV tun250 /etc/ppp/ppp.secret Plik z listą użytkowników loginy oraz przydzielone im hasła: # # PLEASE USE UNIQUE LOGINS AND STRONG RANDOM PASSWORDS!!! # login password jasfasola h4sl0j4s14 /etc/ppp/ppp.linkup Moduł ppp po zestawieniu i zautoryzowaniu połączenia przy podniesieniu interfejsu tunx uzytkownika wykonuje polecenia zawarte w pliku /etc/ppp/ppp.linkup i z tego poziomu uruchamiamy nasz skrypt generujący i wstawiający odpowiednie regułki do firewalla: default:!bg /etc/ppp/addclient.sh USER connect HISADDR INTERFACE /etc/ppp/ppp.linkdown Analogicznie po rozłączeniu się użytkownika wywoływany jest /etc/ppp/ppp.linkdown z którego uruchomimy skrypt usuwający regułki danego użytkownika z firewalla: default:!bg /etc/ppp/removeclient.sh USER disconnect HISADDR INTERFACE /etc/ppp/addclient.sh Skrypt wyliczający pewne parametry niezbędne do wstawienia regułek do firewalla na odpowiednich miejscach a także logujący parametry połaczenia do ewentualnych dalszych analiz i oględzin: #!/bin/sh # grab parametres from commandline user=$1 type=$2 clientip=$3 int=$4 fwcmd="/sbin/ipfw" baza="/etc/ppp/ppp.klienci" usernum=`echo ${clientip} cut -d "." -f 4` download=`grep ^${user} ${baza} awk '{FS="[ \t]+"}{print $2}'` upload=`grep ^${user} ${baza} awk '{FS="[ \t]+"}{print $3}'` if [ -z ${download} ]; then download=0 fi if [ -z ${upload} ]; then upload=0

11 fi pid=`cat /var/run/${int}.pid` # log this via syslogd message=`echo ppplinkup, ppppid ${pid}, ${user}, ${usernum}, $ {download}, ${upload}, ${type}, ${clientip}, ${int}` logger -p local7.info $message pipedown=`echo " ${usernum} * 10" /usr/bin/bc` pipeup=`expr ${pipedown} + 1` fwruledown=`expr ${pipedown} + 2` fwruleup=`expr ${pipedown} + 3` fwalldown=`expr ${pipedown} + 4` fwallup=`expr ${pipedown} + 5` ${fwcmd} pipe ${pipedown} config bw ${download}kbit/s queue 16Kbytes ${fwcmd} pipe ${pipeup} config bw ${upload}kbit/s queue 16Kbytes ${fwcmd} add ${fwruledown} pipe ${pipedown} all from any to $ {clientip} in ${fwcmd} add ${fwruleup} pipe ${pipeup} all from ${clientip} to any out ${fwcmd} add ${fwalldown} pass all from any to ${clientip} ${fwcmd} add ${fwallup} pass all from ${clientip} to any W powyższym skrypcie można by zmodyfikowac regułki tak aby ruch nie był traktowany niezależnie na przychodzący i wychodzący co pozwoliłoby na ustawienie jednej przepustowaości klientowi i przepuszczanie prze ztaką rurę ruchu w obu kierunkach a zatem klient dysponował by sumarycznie przepustowością obejmująca ruch do/z (asynchornicznie jak na SDI). Ponadto można by wymienić regułki zbierające ruch w rurki na poniższe lub ich wariacje z in recv/out xmit: ${fwcmd} add ${fwruledown} pipe ${pipedown} all from any to any in via ${int} ${fwcmd} add ${fwruledown} pipe ${pipeup} all from any to any out via ${int} /etc/ppp/removeclient.sh Analogicznie poniższy skrypt "sprząta" gdy klient się rozłączy: #!/bin/sh # grab parameters from commandline user=$1 type=$2 clientip=$3 int=$4 fwcmd="/sbin/ipfw" baza="/etc/ppp/ppp.klienci" usernum=`echo ${clientip} cut -d "." -f 4` download=`grep ^${user} ${baza} awk '{FS="[ \t]+"}{print $2}'` upload=`grep ^${user} ${baza} awk '{FS="[ \t]+"}{print $3}'`

12 if [ -z ${download} ]; then download=0 fi if [ -z ${upload} ]; then upload=0 fi message=`echo ppplinkdown, ${user}, ${usernum}, ${download}, $ {upload}, ${type}, ${clientip}, ${int}` logger -p local7.info ${message} pipedown=`echo " ${usernum} * 10" /usr/bin/bc` pipeup=`expr ${pipedown} + 1` fwruledown=`expr ${pipedown} + 2` fwruleup=`expr ${pipedown} + 3` fwalldown=`expr ${pipedown} + 4` fwallup=`expr ${pipedown} + 5` ${fwcmd} delete ${fwallup} ${fwcmd} delete ${fwalldown} ${fwcmd} delete ${fwruleup} ${fwcmd} delete ${fwruledown} ${fwcmd} pipe delete ${pipeup} ${fwcmd} pipe delete ${pipedown} /etc/ppp/ppp.klienci Należy wyjaśnić że w powyższych skryptak wykorzystany jest plik tekstowy z parametrami przepustowości przyznanej użytkownikowi do wygenerowania odpowiednich rurek. Plik /etc/ppp/ppp.klienci ma prostą budowę skłądającą się z trzech kolumn. Zapewne dalsze rozwinięcie tego projektu zastąpi ten plik RADIUS'em: # # UWAGA! zadnych pustych linii w tym pliku! # dozwolone komentarze od znaku # na poczatku linii # # login down up jasfasola /etc/syslog.conf Skrypty addclient.sh oraz removeclient.sh wysyłają do daemona syslog pozycje do zalogowania z facility local7.info także daemon pppoed, ppp i named loguje różne komunikaty. Należy sobie dopisać w /etc/syslog.conf poniższe pozycje i odpowiednio w /etc/newsyslog.conf opisać ich rotowanie i przycinanie: local7.info /var/log/connection.log!ppp *.* /var/log/ppp.log

13 !named *.* /var/log/named.log!pppoed *.* /var/log/pppoed.log /etc/namedb/named.conf Na naszym lokalnym serwerze będziemy logowć zapytania do dns. Klienci otrzymują jako adres serwera dns adres ip drugiego końca linku ppp i na tym adresie nasłuchuje named zatem wszelkie zapytania kierowane do niego możemy zalogować. Zapytania kierowane z pominięciem lokalnego dns mogą świadczyć o wirusie u klienta lub o celowej zmianie konfiguracji dns przez klienta jednakże możemy takie zapytania zablokować na firewallu. Poniższe wpisy włączają logowanie w bindzie: logging { category default { default_syslog; default_debug; }; category panic { default_syslog; default_stderr; }; category packet { default_debug; }; category eventlib { default_debug; }; category queries { default_syslog; }; category statistics { default_syslog; }; category xfer-in { default_syslog; }; category xfer-out { default_syslog; }; }; Konfiguracja klienta Nowe systemy typu Windows XP/2003 posiadają wbudowany moduł połączeń pppoe. Starsze systemy typu Windows 9x niestety wymagają zainstalowania klienta pppoe (np. raspppoe). Wspomnieć jednak należy o tym iz u klienta (Windows XP/2003) powinniśmy pozostawić jedynie "gołą" kartę sieciową, bez jakichkolwiek usług i protokołów (w szczególności sieci windows) i włączyć klientowi firewall. Raspppoe natomiast dodaje swój własny protokół do danej sieciówki i jest on niezbędny do poprawnego działania. Instalacja połączenia z Internetem przy użyciu protokołu pppoe dla Windows XP/2000 (zakładamy że karta sieciowa jest zainstalowana): Menu Start -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe:

14 Prawym myszką klikamy na karcie sieciowej właściwości: Sprawdzamy i odznaczamy lub odinstalowujemy wszelkie usługi i protokoły sieciowe (tcpip, klienta sieci MS Networks, Udostępnianie plików i drukarek, Harmonogram pakietów QoS, i inne) zatwierdzamy zmiany i zamykamy formatkę:

15 W okienku Połączenia sieciowe klikamy kreatora: Utwórz nowe połączenie:

16 Wybieramy: Połącz z Internetem: Wybieramy: Konfiguruj moje połączenie ręcznie:

17 Wybieramy: Połącz używając połączenia szerokopasmowego (poppe): W polu nazwa usługodawcy internetowego wpisujemy małymi literami: isp

18 Wprowadzamy nazwę użytkownika (login) i hasło, zaznaczamy obie opcje dla zezwolenia wszystkim lokalnym użytkownikom komputera na podłączanie do Internetu oraz ustawiamy to połączenie jako domyślne: Zaznaczamy utworzenie skrótu na pulpicie:

19 Gdy wyskoczy okienko Łączenie z isp zanim połączymy się z internetem należy jeszcze zmienić parametry połączenia zatem klikamy przycisk właściwości: W okienku isp właściwości KONIECZNIE zmieniamy na zakładce zabezpieczenia Opcje zabezpieczeń zaznaczając opcje zaawansowane i klikając przycisk ustawienia:

20 W oknie Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń ustawiamy Najmocniejsze szyfrowanie (odłącz, jeśli serwer odmawia) oraz Zezwalaj na użycie protokołów: wyłącznie MS CHAP wersja 2:

21 Po zatwierdzeniu przyciskiem OK. przechodzimy na zakładkę Sieć: Klikamy przycisk Ustawienia, zaznaczamy wszystkie trzy opcje i zatwierdzamy OK: Jeżeli komputer ma zainstalowany pakiet zabezpieczeń Service Pack 2 dla Windows XP to przechodzimy na zakładkę Zaawansowane:

22 W oknie Zapora systemu Windows klikamy przycisk Ustawienia i w opcjach Zapory włączamy zaporę ale opcję Nie zezwalaj na wyjątki pozostawiamy nie zaznaczoną:

23 Przechodzimy na zakładkę zaawansowane i w ramce Protokół ICMP klikamy przycisk Ustawienia

24 W oknie Ustawienia protokołu ICMP należy KONIECZNIE zezwolić na wszystkie (chyba że się dokładnie wie które chcemy wyblokować i jaki to może mieć skutek) typy pakietów ICMP (niezbędna dla poprawnego rozpoznawania PMTU) i zatwierdzić to OK:

25 Okienko Zapora systemu Windows akceptujemy przyciskiem OK, a następnie także akceptujemy okienko właściwości połączenia isp właściwości. Po zatwierdzeniu już możemy podłączyć się do Internetu klikając przycisk Połącz. Proszę zwrócić uwagę aby była zaznaczona opcja Zapisz tę nazwę użytkownika dla Dowolny użytkownik tego komputera: Takie ustawienie opcji połączenia jest bardzo ważne bowiem zapewni nam bezpieczeństwo i poufność przesyłanego loginu i hasła użytkownika a także całej transmisji po sieci lokalnej do routera internetowego realizującego połączenie użytkownika z Internetem. Zabezpiecza to przed

26 podsłuchaniem przez innych użytkowników danych przesyłanych po sieci lokalnej, jednakże pomiędzy routerem internetowym a innymi serwerami w Internecie dane mogą nie być szyfrowane bowiem to już zależy od konkretnych potrzeb użytkowanych aplikacji. Zwykle szyfrowane połączenia są zestawiane przez przeglądarkę internetową przy operacjach w bankowości internetowej, czy też przy dostępie do poczty internetowej u niektórych usługodawców itp. Zakończenie Najnowsza wersja tego opracowania jest dostępna pod adresem: Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z autorem: Bartek Siębab

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Problemy 5. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Firewall skrypt iptables 1 Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Nr 1 Jesteś administratorem sieci osiedlowej z 20 klientami. W sieci wykorzystujemy komputer, który pełni rolę routera, serwera

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem Windows Vista/7. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Problemy 5. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

Sieć TCP/IP. Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003

Sieć TCP/IP. Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003 Sieć TCP/IP utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja: 30/07/2005 autor: Marcin Moczkowski :: glappo (at) banita (dot) pl Konfiguracja sieci TCP/IP - Windows 2000/XP/2003 Windows pewno już sam zainstalował

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zapora systemu Windows Vista

Zapora systemu Windows Vista Zapora systemu Windows Vista Zapora sieciowa (ang. firewall) jest to jeden ze sposób zabezpieczania systemu operacyjnego poprzez uniemożliwienie uzyskania dostępu do komputera przez hakerów lub złośliwe

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7

Połączenie VPN Host-LAN L2TP over IPSec z wykorzystaniem Windows Vista/7 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Profil dla klienta ze zmiennym IP 1.2. Profil dla klienta ze stałym IP 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN 4. Brama domyślna

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat Aby uruchomić nową wersję KSAT należy posiadać nową wersję przeglądarki Firefox można pobrać ze strony https://www.mozilla.org/pl/firefox/new (działa również w Chrome) oraz zainstalowaną Javę i program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połaczenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL)

Konfiguracja połaczenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Strona 1 z 11 Konfiguracja połaczenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana, bez względu na to, czy jest to połączenie kablowe LAN,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek

Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Zestawienie tunelu VPN po protokole IPSec pomiędzy klientem VPN - Draytek Smart VPN Client za NAT-em, a routerem Draytek Aby zestawić VPN po protokole IPSec, pomiędzy komputerem podłączonym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PPPOE W SYSTEMIE WINDOWS XP / 2000 UŻYWAJĄC STEROWNIKÓW RASPPPOE

INSTALACJA PPPOE W SYSTEMIE WINDOWS XP / 2000 UŻYWAJĄC STEROWNIKÓW RASPPPOE INSTALACJA PPPOE W SYSTEMIE WINDOWS XP / 2000 UŻYWAJĄC STEROWNIKÓW RASPPPOE Wersja tej instrukcji w pliku PDF można pobrać w dziale DOWNLOAD lub klikajac tu. Aby zainstalować protokół PPPoE w systemie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Mozilla Thunderbird (czyt. tanderberd) to bardzo dobry, darmowy program do obsługi poczty, grup dyskusyjnych i RSS, brat przeglądarki internetowej Firefox.

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane:

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane: I. Zmiana IP Internet 1. Uzyskaj następujące dane: Adres Ip przeznaczony dla serwera (np. 192.168.0.2 ) Maskę podsieci przeznaczoną dla serwera (np. 255.255.255.0) Adres Ip routera dostawcy Internet Adresy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 Instrukcja konfiguracji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podglądania obrazu z kamer na komputerach zarówno w sieci lokalnej jak i przez internet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika Łącza ADSL. w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące. http://www.wist.com.pl

Przewodnik Użytkownika Łącza ADSL. w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące. http://www.wist.com.pl Przewodnik Użytkownika Łącza ADSL w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące http://www.wist.com.pl 2010 1 Konfiguracja Połączenia Internetowego w systemie Windows XP modem podłączony do karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN

Połączenie VPN Host-LAN PPTP z wykorzystaniem DrayTek Smart VPN Client. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Kasowanie domyślnej konfiguracji... 2. Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3. Konfiguracja nowego hotspota...

Kasowanie domyślnej konfiguracji... 2. Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3. Konfiguracja nowego hotspota... Spis treści KONFIGURACJA ROUTERBOARD 750 I 750G... 2 Kasowanie domyślnej konfiguracji.... 2 Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3 Konfiguracja nowego hotspota... 6 Zamiana pliku,,login.html...

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH W niniejszej części pokażę jak zalogować się na serwer w trybie graficznym. Protokół SSH służy do komunikowania się między klientem a serwerem. Jest to ulepszona wersja

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo