2 Wiadomości Nadarzyńskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Wiadomości Nadarzyńskie"

Transkrypt

1

2 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009

3 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na terenie Gminy Nadarzyn. Dotacja przysługuje niepublicznym przedszkolom, w tym specjalnym oraz prowadzonym w innych formach wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego; niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem specjalnych i artystycznych). 2. Uchwała nr XXXII/286/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych. Na mocy tej uchwały stawki ww. opłat wynoszą: za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych: a) w workach o pojemności 120 litrów 21,00 zł + VAT 7% b) w pojemnikach o pojemności: litrów - 28,00 zł + VAT 7%; litrów - 40,00 zł + VAT 7%; litrów - 110,00 zł + VAT 7%; - KP-5 (5m 3 ) - 680,00 zł + VAT 7%; - KP-7 ( 7m 3 ) - 700,00 zł + VAT 7%. Stawki za odbiór odpadów zbieranych selektywnie: a) w workach foliowych o pojemności 60 l 10,00 zł + VAT 7%; b) w workach foliowych o pojemności 120 l 15,00 zł + VAT 7%; c) w pojemnikach o pojemności 120 l 18,00 zł + VAT 7%. Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych: za 1 m 3-50,00 zł + VAT 7%. 3. Uchwała nr XXXII/287/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie przystąpienia Gminy Nadarzyn do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM pn.: a) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wo- jewództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, b) Rozwój elektronicznej administracji w samo- rządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 4. Uchwała nr XXXII/288/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia. 5. Uchwała nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok Uchwała nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn (Karmelowa). 7. Uchwała nr XXXII/291/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin (Zajączka). 8. Uchwała nr XXXII/292/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut (Łąkowa). 9. Uchwała nr XXXII/293/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek gruntu położonego we wsi Nadarzyn (dwie działki o łącznej powierzchni ponad 2000 m 2 na terenie tzw. Pastewnika z przeznaczeniem pod zieleń parkową). 10. Uchwała nr XXXII/294/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie (w skład Rady Społecznej weszli: Renata Bajerska, Wiesława Mlekicka, Danuta Wacławiak, Grażyna Witkowska, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego. Przewodniczącym Rady został Wójt Gminy, co wynika bezpośrednio z ustawy). Kolejna, XXXIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn odbyła się 25 marca. Radni podjęli następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXIII/295/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. 2. Uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia (określono m.in. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywującego i za warunki pracy). 3. Uchwała nr XXXIII/297/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących realizacji niektórych zadań bieżących na okres przekraczający rok budżetowy. 4. Uchwała nr XXXIII/298/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL /08 (zatwierdzono do realizacji program rozwojowy Stop Stagnacji wyrównujący szanse edukacyjne dzieci z wiejskiej szkoły w Ruścu i dający im nadzieję na realizację marzeń edukacyjnych życiowych. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego). 5. Uchwała nr XXXIII/299/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok Uchwała nr XXXIII/300/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (patrz obwieszczenie Wójta str.4). 7. Uchwała nr XXXIII/301/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/457/2002 Rady 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 3

4 8. 9. Gminy Nadarzyn z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. Uchwała nr XXXIII/302/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Brwinów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków (porozumienie zostało zawarte w celu budowy ścieżek rowerowych długości ok. 135 km - z infrastrukturą towarzyszącą, położonych na terenie dziewięciu gmin według już opracowanej i zaakceptowanej koncepcji). Uchwała nr XXXIII/303/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Nadarzyn do kategorii dróg gminnych (ponad 116 km dróg na terenie gminy, to drogi gminne stan na koniec stycznia br.). 10. Uchwała nr XXXIII/304/2009 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rozalin. Ponadto podczas XXXIII Sesji Rada Gminy Nadarzyn przyjęła sprawozdania z działalności w 2008 roku pięciu jednostek organizacyjnych. Sprawozdania przedstawili: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Witkowska, Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury Kamila Michalska, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn Ewa Marjańska, Dyrektor Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego Tęcza Krystyna Masłowska i Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Dariusz Maranowski (skróty sprawozdań - str. 6) E.G. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NADARZYN z dnia 27 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 31 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r., Nr 25, poz. 219 ze zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 r. Nr obw. głosow Granice obwodu głosowania Okręg nr 1. Nadarzyn I - ulice: Akacjowa, Al. Katowicka, Babiego Lata, Błońska, Fiołkowa, Graniczna, Karmelowa, Komorowska, Kościuszki, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Leśna, Maciejki, Makowa, Malwy, Mała, Mazurska, Modrzewiowa, Morelowa, Mszczonowska - n-ry parzyste, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Poprzeczna, Pruszkowska, Sęczkowa, Sitarskich, Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Turystyczna, Warszawska - n-ry nieparzyste, Wierzbowa, Wiosenna, Wiśniowa, Żółwińska; Strzeniówka Okręg numer 2. Nadarzyn II ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Plac Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie, Mszczonowska - n-ry nieparzyste, Warszawska - n-ry parzyste. Okręg numer 3. Osiedle NSM ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, Wrzosowa. Okręg numer 4. Kajetany, Szamoty Okręg numer 5. Walendów Okręg numer 6. Wolica Okręg numer 7. Rusiec Okręg numer 8. Stara Wieś Okręg numer 9. Rozalin, Kostowiec, Urzut Okręg numer 10. Młochów, Parole Okręg numer 11. Krakowiany, Wola Krakowiańska Siedziba obw. komisji wyborczej Szkoła Podstawowa w Nadarzynie ul. Sitarskich 4; Tel Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych 2 Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42 Tel Lokal przystosowany dla niepełnosprawnych 2 Remiza OSP w Nadarzynie ul. Warszawska 15; Tel Lokal przyst. dla niepełnosprawnych 2 Szkoła Podstawowa w Ruścu ul. Szkolna 20; Tel Przedszkole Publiczne w Młochowie ul. Źródlana 1; Tel Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r. (niedziela) będą otwarte w godzinach Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony do dnia 28 maja 2009 r. do Urzędu Gminy, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Wójt Gminy Nadarzyn (-) Janusz Grzyb 4 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009

5 Co w gminnych inwestycjach piszczy... Budynek Urzędu Gminy W maju prace przy budowie urzędu gminy wyszły nad poziom gruntu, dzięki czemu postępy będą bardziej widoczne. Park w Młochowie Park w Młochowie z dnia na dzień pięknieje - z jednej strony za sprawą zieleni, która zaczyna kipieć na każdym kroku, z drugiej - z powodu powstających ścieżek i nowych nasadzeń. Wyrazy szczerego współczucia kierujemy do Pani Krystyny Masłowskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego Tęcza z powodu śmierci Teścia Przewodniczący Rady, Radni, Wójt Gminy Nadarzyn i pracownicy UG Nadarzyn 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 5

6 Ze sprawozdań... Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn 6 Wiadomości Nadarzyńskie W Bibliotece obserwuje się coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców korzystaniem z jej usług. Rośnie zainteresowanie literaturą, zbiorami multimedialnymi oraz korzystaniem z Internetu. W 2008 r. liczba czytelników zwiększyła się do 2000 (z 1750 zarejestrowanych w 2007 r. łącznie w Nadarzynie i filii bibliotecznej w Młochowie). Wzrosła również liczba wypożyczeń książek (z do ) oraz w znacznym stopniu liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych (z 1274 do 1985) - mimo zamknięcia biblioteki przez cały lipiec 2008 z powodu przeprowadzonej przez pracowników kontroli zbiorów. W ubiegłym roku z komputerów i Internetu w bibliotece i filii skorzystały osoby (na wniosek biblioteki do Nadarzyna trafiły nieodpłatnie - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 3 komputery PC wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia umożliwiające pracę w sieci bezprzewodowej i podłączenie do Internetu. Rok 2008 w bibliotece był kontynuacją podejmowanych działań w latach poprzednich, dlatego też gromadzono zbiory - w pierwszej kolejności nabywano publikacje popularnonaukowe, przydatne dla studentów, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla osób dokształcających się. Ofertę Biblioteki wzbogacano systematycznie o najnowsze pozycje z literatury światowej i polskiej szczególnie te, które zostały wyróżnione i polecone przez krytyków (w ciągu całego roku zakupiono woluminów, w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury 273 egzemplarze oraz 270 jednostek zbiorów specjalnych). W kwietniu, po raz trzeci odbył się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, ułatwiający mieszkańcom Gminy Nadarzyn roczne rozliczenie podatkowe PIT. Z roku na rok to przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W maju obchodzono coroczne Dni Biblioteki, a dzięki podjętej z Urzędem Gminy akcji, w ostatnim tygodniu maja w gminie gościł Bezprzewodowy Autobus Internetowy. Przez trzy dni mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie uczyć się podstaw obsługi komputera, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, przeszukiwania Internetu, a także drukowania i skanowania dokumentów. Biblioteka promuje wydawnictwa związane z regionem (np. Pruszkowscy Żydzi, Wiadomości Nadarzyńskie ) oraz autorów związanych z naszym terenem (np. p. Krzysztof Kotowski, p. Liliana Fabisińska i inni). Na terenie biblioteki w Nadarzynie i filii w Młochowie systematycznie odbywały się lekcje biblioteczne i spotkania dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy (w 39 lekcjach i spotkaniach uczestniczyło 695 dzieci). Ponadto biblioteka podejmowała współpracę z przedszkolami publicznymi i prywatnymi z terenu Gminy Nadarzyn, szkołami, Gminnym Ogniskiem Dziecięco - Młodzieżowym Tęcza i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także ze wszystkimi bibliotekami szkolnymi mieszczącymi się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn (opracowano plan wspólnych działań i spotkań w roku 2009). W ramach promocji książek dostępnych w Bibliotece odbyły się wizyty bibliotekarza w Przedszkolu, który prezentował najciekawsze pozycje książkowe dla dzieci. Biblioteka, propagując swoje zbiory, co miesiąc informuje mieszkańców gminy (np. na łamach W.N.) o zakupionych nowościach wydawniczych. Na tablicach ogłoszeń prezentuje informacje o nowych książkach i aktualnych wydarzeniach kulturalnych. Biblioteka podjęła także działania w celu uruchomienia strony internetowej swoich placówek. Strona zacznie funkcjonować jeszcze w tym roku i stanie się kolejną formą dotarcia do czytelników i potencjalnych użytkowników - szczególnie dla młodego pokolenia. Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza W 2008 roku w zajęciach prowadzonych przez Ognisko Tęcza uczestniczyło 90 dzieci. Wśród zajęć stałych prowadzono m.in. zajęcia dydaktyczne (codzienna pomoc w odrabianiu prac domowych), z zakresu profilaktyki (alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa), z wybranymi elementami socjoterapii, zajęcia plastyczne, techniczne, prozdrowotne, bajkoterapii. Podczas ferii zimowych, w których łącznie w dwóch placówkach uczestniczyło 60 dzieci odbyły się wyjazdy m.in. na wystawę pt. Zabawy z Einsteinem do Pałacu Kultury i Nauki oraz na spektakl Metro do Teatru Studio Buffo. W czerwcu odbyła się trzydniowa wycieczka do Krakowa, Zakopanego, Wadowic i Częstochowy, podczas której na uczestników czekało wiele atrakcji m.in. pobyt w Aqua Parku w Zakopanem, spacer Doliną Kościeliską, wejście do Jaskini Mroźnej. Był to jednocześnie drugi wyjazd z Tęczy z cyklu Śladami Jana Pawła II. Z kolonii letnich całkowicie finansowanych przez Gminę Nadarzyn skorzystało 64 dzieci (w góry pojechało 20 dzieci, a nad morze 44). Dzieci uczestniczyły m.in. w różnych wycieczkach turystycznych, zwiedzały interesujące miejsca. W 2008 r. w ramach działań integrujących rodziny i środowiska oraz prezentujących osiągnięcia artystyczne dzieci i młodzieży, wychowankowie Ogniska brali udział w różnego rodzaju konkursach, m.in. w konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską, mającym na celu zagwarantowanie i upowszechnianie praw dzieci pt. Mam prawo do ochrony, czy konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Wyszkowski Ośrodek Kultury pod patronatem MKiDN pt. Mazowiecki pejzaż (spośród 1630 prac jedna z wychowanek otrzymała nagrodę). Wychowankowie Ogniska brali udział także w uroczystościach takich jak: spotkania opłatkowe (na których dzieci i młodzież prezentowały jasełka), Dzień Nauczyciela, Święto Odzyskania Niepodległości, oraz Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i in. W okresie od stycznia do grudnia odbywały się comiesięczne spotkania w bibliotece w Nadarzynie i w Młochowie. Zajęcia pt. Spokojnie to tylko terapia z serii Poczuj się lepiej prowadzone były przez pracowników biblioteki. Dla wychowanków Ogniska ogłoszony został przez dyrektora biblioteki konkurs literacki pt. Poezja w świecie bajek. Dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku obydwie placówki doposażone zostały w nowe sprzęty (poczynając od wyposażenia kuchni po laptopy, ekran naścienny, telewizory oraz materiały dydaktyczne do zajęć z bajkoterapii i zajęć ruchowo-muzycznych. Od czerwca do grudnia w placówce w Młochowie przeprowadzany został generalny remont, który objął bardzo 5(121) maj 2009

7 szeroki zakres prac w pomieszczeniach Ogniska a także całego budynku m.in. osuszanie całego budynku, wymiana dachu, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, dobudowanie toalet, wymiana podłóg i wiele innych. Dzięki tym pracom powstały przytulne pomieszczenia do prowadzenia dalszej działalności. Poza codzienną pracą z wychowankami Ogniska, podejmowana była również współpraca z rodzicami bądź opiekunami dzieci, kuratorami sądowymi, pedagogami i psychologami szkolnymi, wychowawcami i dyrektorami szkół, pracownikami socjalnymi oraz policją. Spotkania z rodzinami i opiekunami miały na celu wzmocnienie relacji w rodzinie jak również współpracy rodziców z naszą placówką. Placówki Ogniska Tęcza finansowane są przez Gminę Nadarzyn, w znacznej części z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS w 2008 roku realizował zadania własne oraz zlecone. Na obsługę zadań własnych wydatkowano zł. W tym zakresie zrealizowano świadczenia takie jak: posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole (dla 83 rodzin), zasiłki celowe i w naturze (dla 116 rodzin), zasiłki okresowe (dla 11 rodzin), specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla 1 osoby), odpłatność za DPS (dla 2 osób). Na zadania zlecone wydatkowano zł (w tym na zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze i opłacenie składki zdrowotnej). W sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych udzielono: świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, 116 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 433 zaliczek alimentacyjnych, 164 świadczeń alimentacyjnych (po zmianie ustawy) ogółem na kwotę zł. W 2008 r. GOPS realizował projekt Rozwój Szansa Aktywność współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. W projekcie uczestniczyło 6 kobiet. Ponadto m.in.: zgłoszono 20 osób do ubezpieczeń społecznych z tytułu otrzymanego świadczenia pielęgnacyjnego, od których były odprowadzane składki; skierowano do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych (w sprawie tych ostatnich skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy pisma dotyczące możliwości aktywizacji zawodowej oraz do Starosty Powiatu Pruszkowskiego wnioski o zatrzymanie prawa jazdy). Ponadto wystawiano zaświadczenia o wysokości otrzymanych przez wnioskodawców świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zaświadczenia dotyczące składania wniosków o zasiłek rodzinny przez osoby zameldowane na terenie gminy Nadarzyn, a mieszkające obecnie poza jej obszarem, wyegzekwowano od 4 osób kwoty świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami i in. W 2008 roku wspólnie z Dyrektorem Ogniska Dziecięco- Młodzieżowego Tęcza zorganizowano wypoczynek letni dzieci objętych pomocą Ośrodka z terenu gminy. W okresie bożonarodzeniowym GOPS przygotował 126 paczek świątecznych (fundusze na ten cel przekazała Parafia św. Klemensa w Nadarzynie w wysokości 3500 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5000 zł). Skompletowano dokumentację na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności dla 20 osób oraz dokumentację niezbędną do ubiegania się o umieszczenie w DPS. Ponadto Ośrodek przez cały rok prowadził zbiórkę odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, które przekazywane były podopiecznym. Wspólnie z kuratorami sądowymi oraz policją odwiedzano rodziny, w których występują problemy społeczne, udzielano porad prawnych, pomagano w załatwianiu spraw życiowych. Nadarzyński Ośrodek Kultury W 2008 roku w ramach NOK pracowały świetlice: w Urzucie, w Rozalinie, w Młochowie, w Wolicy. Zatrudnieni przez ośrodek kultury instruktorzy prowadzili stałe zajęcia: taneczne (zespoły Flesz, Wykrzyknik, Kontra, Początkujący, ok. 50 osób miesięcznie), baletowe (ok. 25 dzieci miesięcznie), plastyczne (ok. 32 dzieci miesięcznie), zajęcia z modelarstwa (11 dzieci), Klub Literacki (3 uczestników), Klub Seniora (24 osoby), Warsztaty fotograficzne (12 osób), teatrzyk dziecięcy (10 osób). Zajęcia prowadzone przez instruktorów na zasadzie odpłatnego wynajmu sal: to kursy języka angielskiego, nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych lub gitarze, zajęcia aerobicu, nauka tańca towarzyskiego, zajęcia jogi. W 2008 roku NOK organizował imprezy kulturalno rozrywkowe, m. in. Koncerty jazzowe, wieczór ormiański, spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim, Iwoną Siekierzyńską, Joanną Szczepkowska, Ewą Kasprzyk, Tomaszem Jachimkiem, koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, wernisaże malarstwa, recitale. NOK był również organizatorem lub współorganizatorem imprezy plenerowych (m.in.: Pikinik w Młochowie Powitanie lata, Pożegnanie Lata w Wolicy), Dożynek Gminnych, uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada. W NOK odbyły się też: koncert z okazji 10-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej z udziałem Krystyny Prońko, uroczystości 50-lecia pracy sołtysa Eugeniusza Głuszaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie z muzyką koncerty Filharmonii Narodowej dla szkół, dwutygodniowe zimowisko, karnawałowe bale, dyskoteki dla młodzieży, półkolonie, imprezy cykliczne ( Czym skorupka za młodu, Teatrzyk w Walizce ). Świetlice organizowały dla dzieci nieodpłatne zajęcia plastyczne (Młochów, Urzut, Rozalin), warsztaty fotograficzne (Rozalin), taneczne (Urzut, Młochów), modelarskie (Młochów), kulinarne (Urzut, Młochów). Młodzież uczestniczyła w pracach porządkowych wokół świetlic, bierze udział w konkursach organizowanych przez NOK. W świetlicach odbywają się także imprezy okolicznościowe, kuligi, ogniska, wyjazdy do kina czy teatru, turnieje i in. Gminny Ośrodek Sportu GOS w 2008 roku prowadził działalność statutową w zakresie sportu i rekreacji głównie na terenie stadionu sportowego w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 20, który jest siedzibą ośrodka i klubów sportowych, a także na bazie hali widowiskowo sportowej i na obiektach sportowych przy SP Nadarzyn. 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 7

8 Z budżetu gminy przeznaczane były środki na działalność GOS, SZS w Nadarzynie (organizacja zawodów i rozgrywek szkolnych) oraz LOK (organizacja treningów oraz imprez strzeleckich i obronnych). Działalność Gminnego Ośrodka Sportu prowadzona była w następujących kierunkach: Organizacja zajęć i imprez okolicznościowych. W 2008 r. na obiektach GOS zorganizowano ponad 450 zawodów, meczów, imprez rekreacyjno-sportowych, w tym 130 wyjazdowych. Największymi imprezami były: Festyn strzelecki Sport - Obronność - Bezpieczeństwo, Gminne Dożynki, mecze piłkarskie IV ligi, mecze ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym, Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w tenisie stołowym oraz halowe turnieje piłki nożnej. Organizacja zajęć treningowych i rozgrywek sekcji sportowych. Stadion sportowy, hala widowiskowa oraz hala przy SP Nadarzyn w ramach GOS w Nadarzynie są bazą dla działalności klubów sportowych i LOK, które prowadzą zajęcia treningowe sekcji sportowych oraz organizują rozgrywki ligowe i zawody. We wrześniu na stadionie rozegrano dwa mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy Kobiet w piłce nożnej: Polska Armenia oraz Turcja Armenia. Utrzymanie obiektów sportowych i działalność promocyjno dochodowa. Najważniejszą inwestycją na stadionie sportowym była renowacja płyty głównej, odgrodzenie trybun od pozostałej części obiektu, naprawa ogrodzenia od strony strzelnicy. Do hali sportowej zakupiono sprzęt do siłowni oraz rusztowania. Z działalności dochodowej w 2008 r. uzyskano kwotę , 13 zł (z wynajmu hal sportowych, stadionu) Sport szkolny. Uczniowie szkół uczestniczyli w szkolnych zawodach na różnym szczeblu, w tym m.in. w X Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Gimnazjalnej, Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mazowieckiej Gimnazjadzie LZS (eliminacje rejonowe w piłce siatkowej, koszykowej i ręcznej), Spartakiadzie Gimnazjalnej. Najważniejsze osiągnięcia młodzieży szkolnej były w tenisie stołowym (awans dziewcząt do Szkolnych Mistrzostw Świata), piłce siatkowej (awans do finału X Maz. Igrzysk Młodzieży Szkolnej), piłce koszykowej (I miejsce chłopców w turnieju Mazovia Cup), piłce nożnej, biegach przełajowych. Działalność LOK Organizacja 15. zawodów i imprez strzeleckich dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz mieszkańców gminy. W 2008 r. w 7. kołach dla dorosłych, jednym kole juniorów i 5. kołach przy Szkołach Podstawowych działało ponad 180 członków LOK. Na potrzeby LOK zakupiono nowy sprzęt strzelecki. Kluby sportowe działające na terenie gminy prowadziły działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć, organizację zawodów i imprez w następujących dziedzinach: GLKS Nadarzyn: piłka nożna, tenis stołowy, biegi przełajowe, LKS Orzeł : judo, rekreacja. Edyta Gawrońska na podstawie sprawozdań przedłożonych Radzie Gminy Nadarzyn Uwaga - informacja dla przedsiębiorców JEDNO OKIENKO - od 31 marca 2009 roku. Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej. Istotne zmiany: wniosek o wpis do ewidencji lub zmianę wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności oraz zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności składany jest na urzędowym formularzu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (Dz.U Nr 50, poz. 399), wniosek o wpis do ewidencji i zmianę wpisu nie podlega opłacie, wniosek złożony elektronicznie musi być opatrzony podpisem elektronicznym, wniosek złożony do gminy listem poleconym musi być opatrzony odręcznym podpisem przedsiębiorcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza, przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą najwcześniej w dniu złożenia wniosku lub wskazać termin późniejszy, organ ewidencyjny wpisu do ewidencji dokonuje niezwłocznie i zaświadczenie doręcza przedsiębiorcy, organ ewidencyjny, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przekazuje do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS lub 8 Wiadomości Nadarzyńskie KRUS kopię zaświadczenia wraz z kopią wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, okres zawieszenia działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie do dnia poprzedzającego dzień wznowienia. Ministerstwo Gospodarki przygotowało na portalu www. mg.gov.pl specjalną stronę internetową na temat nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej. Uruchomiono również skrzynkę poczty elektronicznej mg.gov.pl, na którą przedsiębiorcy mogą kierować wszelkie zapytania. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Nadarzyn w Referacie Działalności Gospodarczej (pokój 108 na I piętrze, tel ), który udziela informacji na temat nowych procedur. Ewa Prus kierownik Referatu Działalności Gospodarczej oraz filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 5(121) maj 2009

9 Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach... Gimnazjum im. Jana Pawła II Finał konkursu historycznego w nadarzyńskim gimnazjum W dniu 19 kwietnia minęło 200 lat od bitwy raszyńskiej. Nadarzyńskie gimnazjum chcąc uczcić te rocznicę, zorganizowało, po raz pierwszy, konkurs historyczny pt. Od Somosierry do Raszyna. 200 lat bitwy pod Raszynem, skierowany do młodzieży gimnazjalnej. I etap konkursu, etap szkolny, wyłonił 3-osobowe drużyny składające się z najlepszych zawodników, II etap polegał na przygotowaniu prac historycznych związanych bezpośrednio z tematem konkursu (dowolną techniką). Po przeprowadzonych wcześniej eliminacjach do finału przeszło 6 drużyn (trzej najlepsi zawodnicy, z każdej ze zgłoszonych szkół), z których 5 przybyło do nadarzyńskiego gimnazjum. Finał odbył się 30 marca br. w auli szkoły. Obecni byli przedstawiciele: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żółwinie, Gimnazjum nr 2 w Pruszkowie, Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie. Gości wchodzących na salę, gdzie miał miejsce konkurs, witali gospodarze - uczniowie w strojach z epoki napoleońskiej (w kostiumach z tamtych lat przybyła również drużyna z pruszkowskiego Gimnazjum nr 1). Można było także obejrzeć makiety bitwy pod Raszynem oraz prezentację przygotowaną przez nadarzyńskich gimnazjalistów. Finał konkursu podzielony został na cztery części. W pierwszej uczestnicy odpowiadali na pytania zamknięte, część druga składała się z pytań otwartych. W części trzeciej należało odgadnąć nazwisko autora wylosowanego obrazu oraz jego tytułu. Natomiast ostatnią, czwartą cześć stanowiły prezentacje przygotowane przez poszczególne drużyny. Młodzież przedstawiła w nich nie tylko genezę, szczegółowy przebieg oraz znaczenie bitwy pod Raszynem, ale także istotne wydarzenia, które miały miejsce w Europie, opanowywanej przez Napoleona, w omawianym okresie. Była także mowa o Księstwie Warszawskim próbie odbudowy Państwa Polskiego, w okresie rozbiorów. W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele historii w nadarzyńskim Gimnazjum - Jarosław Wołkowycki (pomysłodawca i organizator konkursu) i Małgorzata Rec oraz Anna Deuter nauczyciel historii w Gimnazjum w Żółwinie (wylosowana spośród przybyłych opiekunów). Prowadzącą Uczestnicy konkursu finał była Magdalena Drzewucka - Wicedyrektor nadarzyńskiego Gimnazjum. Pytania konkursowe były bardzo szczegółowe i nie należały do najłatwiejszych - tym bardziej imponująca była wiedza uczestników, którzy wykazali się doskonałą znajomością tematu oraz solidnym przygotowaniem. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Brwinowie, miejsce drugie Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Grodzisku Mazowieckim, miejsce trzecie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żółwinie. Nagrody wręczyła Maria Jaworska - Inspektor Oświaty Gminy Nadarzyn oraz Elżbieta Chruściak - Dyrektor nadarzyńskiego Gimnazjum. Warto nadmienić, że w tym roku szkolnym 6. uczniów z gimnazjum w Nadarzynie dostało się do półfinałów wojewódzkich Konkursu Historycznego, organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Jedna z uczennic - Weronika Rec została laureatką tegoż konkursu na szczeblu wojewódzkim. W ten sposób zapewniła sobie zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Dorota Głodek Tydzień Dla Serca - ROWEREM PO ZDROWIE Dnia 18 kwietnia 2009 nauczycielka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie pani Magdalena Milczarek zorganizowała rajd rowerowy po lesie nadleśnictwa chojnowskiego. W rajdzie uczestniczyło sześć osób. Początkowo chętnych było więcej, ale niestety nie dopisała pogoda, padał deszcz i było chłodno. Nas to jednak nie zraziło, wręcz zmotywowało do pokazania naszej waleczności. Trasa, która liczyła ok. 15 km, miejscami była ciężka, ale piękny krajobraz umilał nam drogę. Wszyscy starali się jechać razem, a kiedy jedna z koleżanek poczuła się troszkę zmęczona, musieliśmy stawać, by mogła do nas dołączyć. Najważniejsze, że się nie poddała i dzielnie przejechała całą trasę. Mimo wysiłku, zmęczenia i mokrych ubrań, wszyscy wróciliśmy zadowoleni. Sądzę, że byłoby dobrze powtórzyć nasz rajd. Jest to bowiem fajny pomysł na aktywne spędzenie wiosennego sobotniego przedpołudnia. Dla tych, którzy nie wierzą w dobre skutki jazdy na rowerze, kilka informacji. Na rowerze można jeździć w każdym 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 9

10 fot. M. Milczarek Dnia 17 marca br. o godzinie 7.00 wszystkie klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie, tradycyjnie - pod kierownictwem pana Jarosława Wołkowyckiego wybrały się na wycieczkę w celu zapoznania się z historią ludzi pomordowanych i przetrzymywanych w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz zwiedzały zabytki - jednego z najstarszych miast w Polsce - Lublina. Pierwszym etapem podróży był drugi co do wielkości, po Oświęcimiu, obóz koncentracyjny w Majdanku. Tutaj młodzież przeszła trasę 5. kilometrów, uczestnicząc w żywej lekcji historii w Muzeum na Majdanku, gdzie zapoznali się z tematyką martyrologii i holokaustu oglądając ekspozycje muzealne urządzone w 11. poobozowych obiektach. Czym był Holocaust? Była to zbrodnia ludobójstwa na niespotykaną skalę przeprowadzona przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych, jak na owe czasy, metod i środków. Ofiarami Holocaustu stali się Żydzi, a także Romowie traktowani jako podludzie. Ofiarami masowej eksterminacji byli również Polacy i Rosjanie. Hitlerowcy, w imię zachowania czystości rasowej oraz prób stworzenia grupy nadludzi, dokonywali zbrodwieku, no chyba, że się jest niemowlakiem, wtedy lepiej sprawdza się wózek, który prowadzi mama. Jednak, gdy umiesz już dobrze chodzić i sprawnie przebierasz nogami, spróbuj swych sił także na rowerze. Kiedyś więcej ludzi, którzy mieszkali na wsi korzystało z rowerów. Teraz można zauważyć, że z poruszania się tymi pojazdami korzysta także coraz więcej osób w mieście. Ciekawe, że nie są to tylko dzieci lub młodzież. Na rowerowych ścieżkach spotkacie wielu dorosłych, a nawet osoby starsze. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że jest to doskonały trening dla całego ciała oraz możliwość utrzymania jak najdłużej odpowiedniej kondycji fizycznej. Ten, kto spróbował jazdy na rowerze, wie, że nie wymaga ona jakichś specjalnych umiejętności. Oczywiście mam na myśli amatorską zabawę. Pewnie nie jeden zawodowy kolarz mógłby się obrazić, gdybyśmy powiedzieli, że on po prostu wsiada i jedzie, że nie potrzebuje treningu i znajomości wielu zasad, których wymaga uprawianie tej dyscypliny sportu. Powróćmy jednak do amatorów. Jazda na rowerze męczy nas mniej niż np. bieganie czy aerobik. Pozwala nam dostosować tempo i oddech do wysiłku, a tym samym nie wyczerpuje lecz relaksuje. Właśnie dlatego jest to forma aktywności zalecana np. dla osób, które przebyły zawał serca. Nie wierzycie, to zapytajcie kardiologa. On powie Wam, że umiarkowany wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zwiększenie wydolności fizycznej i sprawności pacjenta po zawale. Pacjenci po zawale serca powinni 4-6 razy w tygodniu wykonywać co najmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny. Bardzo istotny jest rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Należy pamiętać, aby unikać ćwiczeń siłowych, wykonywanych na bezdechu wymagających wysiłku w krótkim czasie (sporty siłowe, sprint itp.). Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą dyscypliny, w których wysiłek jest jednostajny, bez gwałtownych zrywów. Jazda na rowerze, pływanie i szybkie chodzenie podczas spacerów korzystnie wpływają na wzrost wydolności fizycznej pacjenta - tak powiedzą o tym specjaliści. Dla nas ważne, by ruch mógł się odbywać na świeżym powietrzu, w przyjemnym otoczeniu, a nawet w towarzystwie. Jest to istotne zwłaszcza teraz, w fot. M. Milczarek czasach, 10 Wiadomości Nadarzyńskie gdy wszyscy się spieszą, jeżdżą samochodami albo znów całe dnie siedzą za biurkiem, a kiedy zaczną się kłopoty ze zdrowiem, nie mogą uwierzyć, że trochę rowerowych wycieczek mogło znacznie poprawić ich kondycję. Jeśli przyzwyczaisz swój organizm do ruchu, oddychania, wysiłku stosownie do własnych możliwości, on również pomoże ci w chwili choroby. Już teraz zadbaj o swoje siły. Zachęcamy wszystkich do jazdy na rowerze lub uprawiania innych form aktywności. Mam nadzieję, że dzięki temu zaproszeniu w następnym rajdzie pojedzie z nami znacznie więcej osób. Adam Pankowski Uczeń klasy IC Gimnazjum w Nadarzynie MAJDANEK żywa lekcja historii 5(121) maj 2009

11 Chciałbyś nauczyć się być dobrym mówcą, który potrafi porwać swoich słuchaczy tak, że oniemieją z wrażenia? A może właśnie nim jesteś i szukasz okazji, by się popisać i oczarować wszystkich dookoła? Jeśli tak, to masz do tego sposobność! Co roku w szkołach publicznych całego Mazowsza jest organizowany konkurs recytatorski Warszawska Syrenka. Nasza szkoła, gmina i powiat także biorą w nim udział. Na początku dobierz repertuar. Jeśli jesteś uczniem klas 0-III musisz przygotować jeden wiersz lub fragment prozy, a jeśli jesteś starszy wybierz dwa teksty. Czas recytacji każdego nie może przekroczyć trzech minut. Kieruj się tym, w czym czujesz się najlepiej, bo rzadko się zdarza, że ktoś, kto specjalizuje się w recytowaniu kabaretowych skeczy jednocześnie potrafi porywająco zadeklamować Redutę Ordona, choć trafiają się i takie przypadki. Pamiętaj też, by dostosować teksty do wieku. Jurorzy podczas przesłuchania starszych grup bardzo często wspominają o tym, że poważny uczeń szóstej klasy nie powinien recytować wierszyków Brzechwy i Tuwima. Później wykuj się tego tekstu i powiedz go najlepiej jak potrafisz. Nie jestem nauczycielem, ale mogę dać Ci kilka przydatnych rad: Najlepiej ucz się mówić przed lustrem lub namów kogoś by Cię posłuchał. Postaraj się, aby słuchacz był tak samo zainteresowany za pierwszym i za ostatnim razem, choćby był to już trzydziesty czwarty! Staraj się być naturalny. Nie ma nic gorszego niż nadmierna ekspresja przechodząca w manierę. Nie gestykuluj za dużo. Gdy mówisz o słońcu nie wyciągaj dłoni do sufitu i nie machaj jak szalony ramionami starając się pokazać koło. Staraj się dobrać sposób mówienia do repertuaru. Gdy recytujesz tekst do śmiechu i mówisz tonem jak do patriotycznych wierszy Baczyńskiego wygląda to dość żałośnie. To był pierwszy etap. Następny to występ w szkole. Tu będzie łatwo: otaczają cię znajome twarze, a poziom jest o wiele niższy niż w kolejnych etapach. Jedyna przeszkoda to złośliwi koledzy, którzy mogą próbować Cię rozśmieszyć lub zestresować. Odrobina tremy nie zaszkodzi, ale staraj się nie zapomnieć języka w gębie. Jeśli będziesz jednym z wybrańców twojej katego- fot. arch. szkoły niczych aktów nawet na członkach własnego narodu: osobach chorych psychicznie, członkach zdelegalizowanej w Niemczech partii komunistycznej czy też na wyznawcach Kościoła Świadków Jehowy. Majdanek funkcjonował od października 1941 do lipca Początkowo osadzano tu jedynie mężczyzn, w tym od stycznia 1943 roku polskich więźniów politycznych. Od października 1942 roku na jednym z pól zaczął funkcjonować obóz dla kobiet. Od pierwszych chwil pobytu więźniom nieodłącznie towarzyszył głód, strach, katorżnicza praca i choroby. Za wszelkie rzeczywiste czy wyimaginowane przewinienia spadały na nich dotkliwe kary i szykany. Życie więźnia było nieustannie zagrożone. Więźniowie umierali w następstwie tragicznych warunków bytowych, ginęli w egzekucjach, mordowano ich w komorach gazowych. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie samego już Lublina. Lublin jest liczącym się w Polsce ośrodkiem akademickim, a w odniesieniu do niektórych dziedzin można rzec, ze nawet na świecie. Najstarszą spośród funkcjonujących uczelni jest Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), założony w 1918 roku. Na dziedzińcu zabytkowego gmachu, w którym mieści się rektorat znajduje się pomnik Jana Pawła II z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Ks. Kardynał Karol Wojtyła wykładał w Katedrze Etyki od 1954 r. aż do wyboru na Stolicę Piotrową w dniu 16 października 1978 r. Przez 24 lata przyjeżdżał z Krakowa na zajęcia ze studentami. Jako Jan Paweł II złożył całodniową wizytę papieską w Lublinie w dniu 9 czerwca 1987 roku. Podczas zwiedzania Zamku, który pełnił w czasie okupacji niemieckiej rolę więzienia odwiedziliśmy Kaplicę Trójcy Świętej potocznie zwanej Kaplicą Zamkową, obecnie w zamku mieści się Muzeum. Kolejnym zwiedzanym miejscem była Katedra Lubelska, która została wzniesiona jako własność zakonu jezuitów na przełomie XVI i XVII wieku według projektu J.M. Bernardoniego. Warta uwagi jest Zakrystia Akustyczna. W niej oraz sąsiednim skarbcu eksponowane są cenne zbiory przedmiotów liturgicznych. W obydwu pomieszczeniach znajdują się iluzjonistyczne freski, przedstawiające triumf wiary nad herezją. Zakrystię cechuje ciekawa własność. Stojąc odwróconym twarzą do ściany i mówiąc, osoby znajdujące się w innym rogu pomieszczenia wszystko usłyszą, nawet szept. Podobno biskup lubelski chciał mieć możliwość podsłuchiwania rozmów gości, których przyjmował w Zakrystii. Tutaj zwiedzaliśmy również krypty, które udostępnione są zwiedzającym od niedawna. Leżą tam zmarli biskupi lubelscy. Można tu zobaczyć ubrania zmarłych, portrety nagrobne, przedmioty, z którymi byli chowani. Po tych wszystkich atrakcjach około godziny 16.00, nieco przemoczeni, ale bogatsi o bardzo ciekawą lekcję historii wracaliśmy do Nadarzyna. tekst i zdjęcia Magdalena Milczarek Bibliografia: - Lublin i okolice - Marta Denys, Marek Wyszkowski - Internet - pl.wikipedia.org - Wycieczki z klasą wydawnictwo TELBIT Szkoła Podstawowa w Młochowie Jak wygrać WARSZAWSKĄ SYRENKĘ 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 11

12 rii, przejdziesz do etapu gminnego. Etap gminny jest już trudniejszy. Jest tu już przeprowadzona selekcja. Stres lub inne czynniki mogą sprawić, że podczas występu zapomnisz tekstu! Może się tak zdarzyć, nawet jeśli jeszcze wczoraj, wyrwany w nocy z łóżka, potrafiłeś go powiedzieć na wyrywki. Mimo to, wykucie się tekstu to najlepsza metoda na ten senny koszmar aktora. Na etapie gminnym są już nagrody, które mogą zachęcić Cię do walki. Stąd do etapu powiatowego jury wysyła jedną lub trzy osoby. Etap powiatowy tutaj może skończyć się twoja kariera. Ale nie poddawaj się! Tu poziom jest już wysoki. Z każdym rokiem jest coraz lepiej. Mimo że zdarzają się beznadziejne przypadki recytatorów, jest tu stosunkowo dużo prawdziwych mistrzów, którzy potrafią powalić na kolana swoją interpretacją. Do ostatniego etapu (mazowieckiego) przechodzi już tylko jedna osoba. A więc dotarłeś aż tu, bohaterze? Jeśli tak, to oznacza, że jesteś najlepszym recytatorem z całego powiatu, gratulacje! Wbrew pozorom tu jest już łatwiej niż w poprzednim etapie, przynajmniej tak było w moim przypadku. Właśnie tu zdarza się najwięcej zmanierowanych recytatorów. Postaraj się wyróżnić spomiędzy nich. To był już ostatni etap - masz już spokój przynajmniej na rok. Chyba, że wygrałeś wtedy czeka Cię jeszcze koncert laureatów. Ale do tego trzeba być już naprawdę wybrańcem! Doradzał Janek Zagdański Ad vocem Janek jest uczniem VI klasy i w konkursie Warszawska Syrenka dotarł aż do etapu wojewódzkiego, czego serdecznie gratulujemy! Agnieszka Kmieć nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Młochowie MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ 12 Wiadomości Nadarzyńskie fot. arch. szkoły W dniu 17 kwietnia br. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej. Przyjechało pięć drużyn - z Woli Krakowiańskiej, Kostowca, Otrębus, Ruśca i Nadarzyna. Po niedługiej rozgrzewce rozpoczął się pierwszy mecz Młochów kontra Nadarzyn. Chwilę później przegrywaliśmy z gośćmi 0:1 po pięknym strzale zawodnika przeciwnej drużyny. Do końca pierwszej i drugiej połowy nie udało się nam zdobyć chociaż honorowego gola. Za to Nadarzyn poprawił swój wynik o dwa gole, ustanawiając tym samym ostateczny wynik spotkania na 3:0. Zawodnicy udali się na krótką przerwę. Następnie zagrały pozostałe składy. W meczach wygrały drużyny z Woli Krakowiańskiej Nadarzyna i Otrębus. O pierwsze miejsce walczyły drużyny z Otrębus i Nadarzyna, a o trzecie - Młochów i Wola Krakowiańska. Pierwsza konfrontacja zakończyła się pomyślnie dla gości z Nadarzyna. Natomiast mecz Młochów kontra Wola Krakowiańska od początku był bardzo emocjonujący i zacięty. W pierwszych minutach przegrywaliśmy 0:1, ale umieliśmy wyrównać, a chwilę poźniej było już do 2:1. Kolejna część spotkania odbyła się w napiętej atmosferze - walka toczyła się o miejsce na podium - ostatnie, ale ważne. Po ostatnim gwizdku, mecz zakończył wynikiem 3:3. Przyszła pora na rzuty karne, po trzy dla każdej drużyny. Kibice zamiast zostać na ławkach, nie mogli usiedzieć i zebrali się przy bramce. Po remisie w karnych rozegrana została następna runda. Nasz bramkarz przepuścił łącznie trzy strzały, a Woli Krakowiańskiej - dwa. Takim oto sposobem szkoła w Młochowie wylądowała na czwartym miejscu. Chwilę później kapitanowie odebrali puchary i dyplomy dla składów, a drużyny na podium także medale. Składy pogratulowały sobie gry i świetnej zabawy, a Pani Aldona w imieniu całej naszej szkoły podziękowała Panu Witoldowi Siwcowi za ufundowanie strojów sportowych i nagród. Nie byliśmy zbyt zadowoleni z ostatecznego wyniku, ale warto było chociaż spróbować i zaryzykować. Wciąż mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się poprawić i wygrać z najlepszymi drużynami w gminie. Aleksandra Macioszek klasa VI SP Młochów Rada Pedagogiczna i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młochowie składają serdeczne podziękowania Panu Witoldowi Siwcowi Prezesowi LKS Orzeł Nadarzyn za ufundowanie strojów sportowych dla reprezentacji naszej szkoły. Szkoła Podstawowa w Kostowcu Jedzie, jedzie straż ogniowa... Sygnał z wozów strażackich w Kostowcu rozbrzmiewał już nie raz, ale towarzyszył manewrom ćwiczebnym np.: ćwiczenia ewakuacyjne, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, ewakuacja poszkodowanych, itp. W ramach systematycznej współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nadarzynie, troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów i środowisko naturalne nauczyliśmy się jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia. W dniu 15 kwietnia 2009 roku mogliśmy wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Tego właśnie dnia doszło do zaprószenia ognia na miejscowym cmentarzu, który 5(121) maj 2009

13 położony jest w lesie, w pobliżu szkoły. Dzięki szybkiej reakcji i interwencji państwa Joanny i Mariana Perowicz oraz dyrektora szkoły pana Zbigniewa Relugi powiadomiono odpowiednie służby ratownicze. Mimo szybkiej reakcji ogień zajmował coraz większą powierzchnię. Silne zadymienie terenu, wiatr i gruba, sucha ściółka leśna sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Od momentu powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie do przybycia dwóch zastępów z OSP Nadarzyn minęło zaledwie 10 minut. Strażacy błyskawicznie przystąpili do działań ratowniczo-gaśniczych. Obserwatorzy prowadzonych przez nich działań (dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice, mieszkańcy pobliskiego osiedla) mieli okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwa walka z żywiołem. Widzieliśmy sprawnie prowadzone działania, opanowanie i zdecydowanie strażaków oraz użycie przez nich specjalistycznego sprzętu, który był niezbędny podczas prowadzonej akcji (np. aparaty ochrony dróg oddechowych). Przyglądając się prowadzonej akcji, dyskutując, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nasze ćwiczenia, symulowane alarmy próbne przyniosły efekty. Nie było: fot. arch. szkoły niepotrzebnej paniki, strachu, zamieszania, chaosu. PAMIĘTAJMY!!! Przypadkowe zaprószenie ognia jest przyczyną wielu pożarów, których można by uniknąć zachowując zdrowy rozsądek. Nie należy więc: wypalać traw, rozpalać ognisk w miejscach zakazanych, zostawiać ognia bez dozoru oraz wyrzucać niedopalonych papierosów. Nauczyciele SP w Kostowcu Dorota Śmigielska Teresa Dąbrowska fot. arch. szkoły Klasyfikacja generalna I miejsce SP Kostowiec 63 pkt II miejsce SP Nadarzyn 59 pkt III miejsce SP Rusiec 53 pkt IV miejsce SP Wola Krakowiańska 34 pkt V miejsce SP Młochów 30 pkt Kategoria Dziewczęta młodsze (kl. I-III) I m-ce Magda Kuch SP Rusiec II m-ce Maria Ciemińska SP Rusiec III m-ce Angelika Miszewska SP Wola Krakow. Kategoria Dziewczęta starsze (kl. IV-VI) I m-ce Beata Godowska SP Nadarzyn II m-ce Aleksandra Brociek SP Kostowiec III m-ce Aleksandra Powierża SP Kostowiec Kategoria Chłopcy młodsi (kl. I-III) I m-ce Patryk Bożek SP Kostowiec II m-ce Jakub Ziółek SP Kostowiec III m-ce Rafał Rułka SP Nadarzyn Kategoria Chłopcy starsi (kl. IV-VI) I m-ce Łukasz Terlikowski SP Nadarzyn II m-ce Ernest Krasny SP Kostowiec III m-ce Daniel Walczak SP Młochów W dniu 31 kwietnia 2009 roku odbył się Gminny Turniej Szachowy, do którego przystąpiło 14 uczestników. Najlepszymi okazali się: Kategoria - Chłopcy I m-ce Filip Kulik SP Kostowiec II m-ce Konrad Obrębski SP Rusiec III m-ce Filip Leonarczyk SP Kostowiec fot. arch. szkoły Warcaby i szachy w Kostowcu W dniu 24 marca 2009 roku Szkoła Podstawowa w Kostowcu była gospodarzem Gminnego Turnieju Warcabowego dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nadarzyn. Turniej poprzedziły eliminacje wewnątrzszkolne, w których wzięło udział 136 uczestników. Każda szkoła oddelegowała 12 zwycięzców (po 6 dziewczynek i 6 chłopców z klas I-VI) do rozgrywek na szczeblu gminnym. Po długich zmaganiach zwycięzcami zostali: 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 13

14 Kategoria - Dziewczęta I m-ce Monika Mikołajczyk SP Kostowiec II m-ce Magda Mikołajczyk SP Kostowiec III m-ce Marlena Powierża SP Kostowiec Po podsumowaniu wyników dyplomy i puchary najlepszym wręczyła Zastępca Wójta - pani Agnieszka Kuźmińska. Fundatorami nagród i słodkiego poczęstunku był: Prezes LZS Orzeł Nadarzyn - pan Zbigniew Siwiec oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu pan Zbigniew Reluga. Wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom, gratulujemy zmagań. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym, opiekunom grup oraz Głównemu Sędziemu Gminnego Turnieju panu Tadeuszowi Górniewskiemu. Organizatorzy: Teresa Dąbrowska Dorota Śmigielska Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Nastrój Świąt Wielkanocnych Nastrój Świąt Wielkanocnych zapanował w naszym przedszkolu już w marcu kiedy przedszkolaki zaczęły przygotowywać prace na doroczny przegląd plastyczny z cyklu Pisanka i Palma organizowany w NOK. Dzieci przygotowywały prace pod pilnym okiem wychowawców. W grupie Muminków już po raz kolejny w przygotowania zaangażowali się rodzice Alana. W tym roku jury konkursu nagrodziło twórczość naszych wychowanków z trzech grup. Dzieci były dumne z otrzymanych dyplomów i upominków. Już po raz kolejny w naszym przedszkolu odbyła się Wielka Loteria Wielkanocna. W przygotowaniach fantów brały udział wszystkie dzieci, wychowawcy i rodzice. W tym roku mamy starszaków przygotowywały stroiki i palemki wielkanocne. Loteria była skierowana przede wszystkim do rodziców i odbyła się 2 kwietnia. Fundusze pozyskane ze sprzedaży losów przeznaczamy jak co roku na prezenty z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Walendowie. Wszystkie losy cieszyły się wielkim powodzeniem. Mamy nadzieję, że baranki, zajączki, pisanki i inne świąteczne dekoracje nie tylko zdobiły wielkanocne stoły, ale również przypominały wszystkim uczestnikom naszej loterii o ich ofiarności. Poza fot. arch.przedszkola tym takie przedsięwzięcie jest wielką radością dla wszystkich dzieci. Okazuje się, że najchętniej losowałyby one fanty przygotowane przez siebie. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie fantów a rodzicom i opiekunom za udział w naszej loterii. W przedświątecznej atmosferze zaplanowaliśmy również spotkanie z panią Ewą Chotomską. Reżyserką, scenarzystką, autorką znanych tekstów piosenek dla dzieci i programów edukacyjnych TVP (np. Budzik). Założycielką zespołu dziecięcego Fasolki, popularną Ciotką Klotką z legendarnego Tik-Taka. Spotkanie z dziećmi uświetniła swoimi wpadającymi w ucho piosenkami, opowieściami o kulisach programów dla dzieci oraz konkursami i zagadkami. Miło było nam gościć tak niecodziennego gościa, który dostarczył dzieciom niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń. Relacjonowała Małgorzata Tondera-Bucior Nauczycielka PP w Nadarzynie,,Już ozimina szumieć zaczyna... Był zwykły marcowy dzień, a jednocześnie inny od wszystkich. W nadarzyńskim przedszkolu przy ulicy Sitarskich dzieci postanowiły pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Ta niecodzienna uroczystość rozpoczęła się od krótkiej prelekcji na temat odchodzącej i nadchodzącej pory roku, która szybko przerodziła się w dyskusję. Oczekując na przyjście wiosny, przedszkolaki brały czynny udział w fot. arch.przedszkola fot. arch.przedszkola 14 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009

15 zabawach ruchowych połączonych ze śpiewem, rywalizowały ze sobą w trakcie wykonywania różnorodnych zadań. I tak na przykład słuchając tekstów literackich dzieci określały jakiej pory roku one dotyczą przez wskazanie symbolu: śnieżynka zima, zielony liść wiosna. Śnieżynki i inne gadżety związane z przemijającą porą roku znalazły swoje miejsce w paczce, którą dzieci postanowiły wysłać na Biegun Północny. Z własnych ciał przedszkolaki układały: wazony z baziami, wiosenne kwiaty oraz ptasie gniazda. Chętnie naśladowały odgłosy nadchodzącej wiosny. Grupa Muminków wystawiła krótką inscenizację opartą na motywach ludowych związaną z tradycją topienia Marzanny. Mali artyści śpiewali, tańczyli i recytowali, a było na co popatrzeć, niech żałują ci którzy tego dnia nie byli w przedszkolu. Pojawiła się Marzanna symbol srogiej i groźnej zimy oraz zielony gaik zwiastun budzącej się do życia przyrody. W trakcie trwania uroczystości rozległ się dzwonek. Zapanowała cisza, pani dyrektor oznajmiła, że otrzymała list. Okazało się, że nadawcą jest wiosna, która zapowiedziała swoje przyjście przesyłając przedszkolakom wiosenne kwiaty. Każda grupa wykonała z nich barwny bukiet. Na koniec starszaki powierzyły Marzannę dobrym duszkom i przemaszerowały w barwnym korowodzie wraz z gaikiem wokół przedszkola. Przychodzących po swoje pociechy rodziców witał powiewający kolorowymi wstążkami gaik, który informował wszystkich, że wiosna jest wśród nas. Barbara Dominiak Publiczne Przedszkole w Nadarzynie Przedszkole Publiczne w Młochowie fot. arch.przedszkola Zajęcia otwarte dla rodziców z grupy Średniaków WIZYTA W KRÓLESTWIE WIOSENKI ZIELONEJ PANIENKI Ledwie pierwsze i nieśmiałe kwiatki z sobą niesie a już - widzisz samochwałę! dumnie kwiatem zwie się. Ale może ma i rację, bo w pustym bezkwieciu - on pierwszy wczesny fiolet sasanek rozniecił, on przylaszczki deszczem poi, słońcem opromienia, więc ma chyba prawo do swego imienia. Dużo łatwiej by mu było w ciepłej porze letniej, kiedy kwiatów mnóstwo wokół nazywać się KWIETNIEM! Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją - muszą ją poznawać. Wychowankowie naszego przedszkola mają możliwość obcowania z naturą przez wszystkie pory roku a gwarantuje to dogodne położenie przedszkola: pobliski park, las, łąki i codzienne spacery czy wycieczki do tych miejsc, ale nie tylko również bogaty ogród przedszkolny, a w nim drzewa, ozdobne krzewy i kwiaty. Piękno budzącej się kwietniowej przyrody powoduje zwłaszcza u najmłodszych zachwyt i wielką ciekawość. Aby zaspokoić ich naturalne potrzeby wyszukiwaliśmy na łące wiosennych kwiatów, owadów, poznawaliśmy ich nazwy, obserwowaliśmy, w jaki sposób owady się poruszają, czym się odżywiają - i chcąc pochwalić się zdobytymi wiadomościami zaprosiliśmy rodziców na zajęcia otwarte w dniu 1 kwietnia zatytułowane Wizyta w królestwie Wiosenki Zielonej Panienki. fot. arch.przedszkola W wiosennej scenografii dzieci mogły poczuć się jak na prawdziwej łące, wszędzie fruwały kolorowe motylki, czerwone biedronki, pszczoły, w stawie na kamieniu czaiły się żaby, a pod wiosennym drzewem ślimaki okazywały sobie swe uczucia. Nawet w gnieździe zagnieździły się bociany, a wszędzie dookoła rosły wiosenne kwiaty (nawet te z odbitych dłoni pięciolatków). Na początku zajęcia przedszkolaki musiały odszukać listu od Wiosenki Zielonej Panienki. Z jego treści dowiedziały się, że Wiosna stawia im wiele zadań do wykonania. Przy muzyce relaksacyjnej przedszkolaki zamieniały się w kwiaty, które rosną w górę, ale kiedy jest zbyt gorąco i brakuje wody zaczynają więdnąć i chylić się ku ziemi. Ale fot. arch.przedszkola Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy zaszczepiać dzieciom od najmłodszych lat. 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 15

16 po nocy nabierają sił i o poranku ponownie rozkwitają. Nazywały kwiaty, umieszczały napisy, przeliczały, układały skrzyneczki z kwiatami wg. liczby malejącej i podpisywały je cyframi. Najwięcej radości wywołała zabawa pt. Prawda fałsz podczas której dzieci musiały określić logiczność zdań wypowiadanych przez nauczycielkę (np. wiosną na łące dzieci lepią bałwana). W zespołach konkurowały między sobą, który z nich poprawnie wybierze spośród różnych zwierząt tylko te, które żyją na łące. Wszystkie zadania wykonywały pilnie z narastającymi emocjami wiedziały, że czeka je nagroda za poprawne wykonanie zadań. Jako prezent dla Wiosny - wykonały metodą origami Wiosennego ślimaka. Na zakończenie przedszkolaki wesoło zaśpiewały Wiosence Zielonej Panience ilustrowaną piosenkę pt. Wiosna w błękitnej sukience. W zamian za swą aktywność otrzymały dyplomy Przyjaciela Przyrody i wiosenne słodkości od Wiosenki. Zajęcia otwarte weszły już do tradycji naszego przedszkola. Podczas nich dzieci mogły się pochwalić zdobytymi wiadomościami, zaś rodzice - obserwować swe pociechy na tle całej grupy. Po zajęciach wyruszyliśmy na spacer na wiosenną łąkę - tam zaskoczył dzieci widok wypalonej trawy. Przedszkolaki doszły do wniosku, że trzeba uchronić owady przed śmiercią i wspólnie stworzyliśmy apel owadów do wszystkich ludzi, a zwłaszcza do mieszkańców naszej gminy. APEL OWADÓW DO MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN: My żuczki, mrówki i inne owady, prosimy: nie wypalajcie trawy! Jest wiosna słonko świeci, my chcemy wychować nasze dzieci. Stokrotki i niezapominajki, bratki i sasanki też grzecznie proszą, bo ognia wręcz nie znoszą! Łąka ma być piękna i zielona a nie czarna i spalona! Bożena Grochowska Publiczne Przedszkole w Młochowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie zatrudni nauczyciela wychowania fizycznego w pełnym wymiarze godzin (zastępstwo), tel Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie zatrudni nauczyciela języka angielskiego w klasach I-III w wymiarze 9 godzin tygodniowo, tel Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: W okresie od 26 marca do 22 kwietnia druhowie OSP Nadarzyn wyjeżdżali 16 razy do akcji, przeprowadzili też pokazy i ćwiczenia z zakresu medycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ruścu (26 marca). Najwięcej, bo aż 7 było wyjazdów do pożaru trawy i - w jednym przypadku - również śmieci w kontenerze. Płonącą trawę strażacy gasili w Wolicy, Starej Wsi, Szamotach i Strzeniówce. Zastępy wyjeżdżały także do pożarów budynków w Rozalinie, Młochowie i Dawidach oraz 3 razy do wypadków drogowych. W tym czasie strażacy także dwukrotnie wypompowali wodę (z zalanej drogi i posesji) oraz zabezpieczali miejsce i usuwali rozlany olej. 16 Wiadomości Nadarzyńskie Większość wyjazdów odbyła się w godzinach popołudniowych, ale były także akcje nocne i wczesnoranne. Czterokrotnie do zdarzeń wyjeżdżały po dwa zastępy druhów. W kwietniu cztery osoby z nadarzyńskiej straży (w tym jedna druhna) uczestniczyło w kursie ratownictwa medycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. W weekendowych szkoleniach przeprowadzonych w remizie OSP Nadarzyn uczestniczyło w sumie 30 strażaków ochotników (druhów i druhen) z terenu powiatu pruszkowskiego. W maju natomiast cztery zastępy strażaków będą przygotowywały się do zawodów, w tym: jedna drużyna do ogólnokrajowych zawodów Ratownictwa Medycznego w Kurowie (18-21 czerwca), druga - do międzynarodowych zawodów Wieżowiec 2009 w Warszawie (20 czerwca). Natomiast dwie kolejny drużyny (mężczyzn i kobiet) będą przygotowywały się do powiatowych zawodów sportowopożarniczych, które odbędą się 28 czerwca na stadionie w Raszynie. Edyta Gawrońska na podstawie informacji dh. Krzysztofa Żuchewicza Naczelnika OSP Nadarzyn 5(121) maj 2009

17 Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa Cz. XXV Pojęcie rodziny jest mocno związane z naszym harcerskim działaniem. Wszak wszyscy harcerze, to jedna rodzina... Jesteśmy też częścią rodziny lokalnej spojonej przez przyjaźń i harcerskie braterstwo. Zuchowe gromady i harcerskie drużyny powinny jednak być również częścią rodziny lokalnej, społeczności małej Ojczyzny, w której nam przyszło działać. Musimy być, na co dzień obecni w życiu swojego środowiska - ulicy, osiedla, szkoły, wsi, gminy. Wykorzystajmy międzynarodowy Dzień Rodziny do tego, aby określić i zaznaczyć swoją obecność w życiu lokalnej społeczności. Nasze działania: Dzień Myśli Braterskiej 22 luty 1994, Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich lipiec 1994 i letnia akcja obozowa, rocznica Odzyskania Niepodległości i udział w uroczystości gminnej, impreza andrzejkowa dla dzieci i młodzieży, spotkanie wigilijne przy choince całej wspólnoty harcerskiej, Betlejemskie Światło Pokoju i inne wewnętrzne spotkania i uroczystości. Lato 1994 obóz harcerski od 1-27 lipca dla 45. osób w Górach Lubiańskich, koło Grunwaldu, nad jeziorem Łubień. Komendantem był hm. Leon Giżycki, oboźnym pwd. Artur Skansen w Olsztynku. Muzeum Budownictwa Ludowego i nasi harcerze przed chałupą z 1819 r. Wieczorne ognisko Góry Lubiańskie. 15 lipca 1994 r. w marszu na Grunwald Konieczny, kwatermistrzem pwd. Jacek Staciwa, gospodarczym pwd. Hubert Szczepaniak, kucharzem druhna Danuta Pulkowska. Zastępy obozowe otrzymały nazwy, związane z Grunwaldem; Kasztelanki, Jagiellonki, Litwinki, Husarze, Rycerze, Krzyżacy. Na obozie harcerskim - powstała Obozowa ballada (napisała ją Kamila). W Górach Lubiańskich na brzegiem jeziora, rozbiła obóz nadarzyńska sfora. Wiara dobrana, wszyscy to wiedzą, co pomyślą, to powiedzą. Na samym szczycie namiot okazały, Z lornetki widać obóz nasz cały. To nasz komendant okiem sokoła, Patrzy, co dzieje się dookoła. Czego nie dojrzy, to usłyszy, Skradając się cicho po nocnej ciszy. Przechadzki nocne dobrze mu służą, Zwiastują zawsze ciszę przed burzą. Chociaż stara się chodzić cicho, To zawsze nadepnie na jakieś licho Jest też super oboźny, Nie na każdej służbie groźny. Chociaż czasami groźnie krzyczy, To nie wszystkich to dotyczy. A druh Jacek równy gość, Nigdy nie dopada go złość. Chociaż nocami mu śpiewamy, To dzięki niemu śniadanka mamy. Nasza kuchareczka, to miła kobitka, Rano w kuchni zaspana nas wita. To jej królestwo i rządzi tam, Czasami niezły wycisk da nam. Jednym słowem obóz był wspaniały. Opracował hm. Leon Giżycki na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn, z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia c.d.n. 5(121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 17

18 Nadarzyńskie kryminałki r. W Nadarzynie przy ul. Turystycznej nieznany sprawca wykorzystując otwarte drzwi mieszkania wszedł do jego wnętrza, a następnie dokonał kradzieży torebki damskiej z zawartością pieniędzy w kwocie ok. 300 zł, kart bankomatowych oraz dokumentów. Zdarzenia takie występują coraz częściej, ponieważ mieszkańcy niezabezpieczając drzwi wejściowych przebywają na tyłach swoich domów podczas porządków wiosennych r. W Wolicy mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu usiłował dokonać podpalenia budynku mieszkalnego, w którym znajdowali się domownicy. Po zatrzymaniu sprawca stanął przez pruszkowskim Prokuratorem, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji r. Nadarzyńscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców brutalnego napadu na właściciela stacji gazu w Kajetanach. Decyzją pruszkowskiego Sądu najbliższe trzy miesiące sprawca spędzi w warszawskim areszcie śledczym (nie był to jego pierwszy wybryk tego rodzaju) r. W ręce nadarzyńskich kryminalnych wpadł kolejny sumienny przewoźnik jednej z firm spedycyjnych znajdujących się na terenie Gminy Nadarzyn. Jak większość z wcześniej opisywanych przestępstw łupem śmiałka padły dwa komputery przenośne o łącznej wartości ponad zł r. Atrakcyjna oferta, przesłoniła oczy jednemu z mieszkańców Nadarzyna, który padł ofiarą oszusta internetowego oferującego na jednym z portali aukcyjnych podzespoły komputerowe (informację o tym zdarzeniu uzyskał dyżurny KP w Nadarzynie) W tym miejscu należy przestrzec wszystkich korzystających z tego typu zakupów, że w przypadku zakupu od użytkowników o małej ilości pozytywnych komentarzy lub też z komentarzami negatywnymi zasadne jest skorzystać z opcji przejrzenia zawartości przesyłki dostarczonej przez kuriera bądź listonosza. Jest to koszt kilku złotych, a może ustrzec nas przed oszustwem i nierzetelnością sprzedających. Zastanowić się też trzeba w takich przypadkach nad formą zapłaty, z całą pewnością odradzam wpłatę na konto początkującym użytkownikom aukcji internetowych r. Ok. godz. 18:55 nadarzyńscy policjanci dokonali zatrzymania dwóch sprawców napadu na mężczyznę w Młochowie. Młodzi mężczyźni będąc pod wpływem alkoholu usiłowali dokonać kradzieży samochodu ciężarowego zaparkowanego w okolicach parku. Postawa użytkownika pojazdu doprowadziła do uniemożliwienia im dokonania przestęp- Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A tel. (022) , tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) OFERTA BANKU: akredyty: obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dopłatami od AR i MR); w rachunku bieżącym, na nieruchomości; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomości oraz budowę budynków mieszkalnych - do 10 lat); pożyczki hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznościowe; w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych; adepozyty: rachunki bieżące na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obsługa Home Banking; rachunki a vista; rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o różnych okresach oszczędzania; adziałalność rozliczeniowa: Przyjmowanie wpłat za gaz, energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i opłaty na rzecz innych banków; usługa saldo sms ; prowadzimy kasę walutową. Każda jednostka posiada bankomat Zapraszamy!!! Filia MAXIMUS Nadarzyn al. Katowicka 62 tel. (022) tel./fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) sob. i niedz. - nieczynne Filia Jaktorów Jaktorów ul. Warszawska 4 tel./fax (046) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz Oddział BS w Żabiej Woli Żabia Wola ul. Warszawska 12 tel. (046) , tel./fax godziny otwarcia: w godz: (kasa: ) soboty w godz Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009

19 stwa jednak za usiłowanie kradzieży rozbójniczej, następnego dnia Prokurator w Pruszkowie przedstawił im zarzuty i skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o tymczasowy areszt. Pruszkowski Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora, w związku, z czym dwóch mieszkańców Młochowa najbliższe trzy miesiące będzie oglądać świat spoza krat warszawskich celi r. Ok. godz. 8:00 w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej vis a vis apteki, nieznany sprawca (sprawcy?) wykorzystując fakt zmiany koła w samochodzie marki Mercedes Bus dostali się przez otwarte drzwi do wnętrza pojazdu i skradli torebkę damską oraz saszetkę męską wraz z zawartością dokumentów oraz pieniędzy w kwocie ponad zł. Wszystkich Państwa, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o zdarzeniu proszę o zgłaszanie się do KP w Nadarzynie lub pod nr 112, bądź 997. Interesują nas też informacje odnośnie zaobserwowania wyjątkowej rozrzutności przez osoby z Państwa otoczenia, które dotychczas nie przejawiały takich zachowań. W okresie od 17 marca do 16 kwietnia br. nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 17 osób, w tym 7 nietrzeźwych kierowców, 3 poszukiwanych, 5 osób do spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 2 osoby do wytrzeźwienia. Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie kom. Adam Piskorz Dyżury dzielnicowych w maju 2009 r. lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA 1. mł. asp. Waldemar Tymoszuk tel Świetlica w Urzucie Remiza OSP w Młochowie r r mł. asp. Mariusz Michałowski tel Komisariat Policji w Nadarzynie r r st. sierż. Dariusz Skrobisz tel SP w Ruścu r r Apteka Pod Dębami zapraszamy Poniedziałek - piątek: 8-21; Sobota: 8-19; Niedziela: Nadarzyn, ul. Mszczonowska 58A tel ; (121) maj 2009 Wiadomości Nadarzyńskie 19

20 West car S.C. Rok założenia 1986 Serwis samochodów ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 ablacharstwo lakiernictwo asamochody zastępcze arozliczenia bezgotówkowe aholowanie 24h/dobę aelektro-mechanika, filtry, oleje, hamulce akupno-sprzedaż samochodów całych i powypadkowych aczęści zamienne, szyby, układy wydechowe aobsługa firm (floty) Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japońskie Inżynier budownictwa z uprawnieniami: świadectwa energetyczne, nadzory, kosztorysy, opinie techniczne. Tel Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Nr 7-8 (30-31) lipiec-sierpień 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin

Nr 7-8 (30-31) lipiec-sierpień 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin Nr 7-8 (30-31) lipiec-sierpień 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny W NUMERZE: Gmina Teresin w Złotej 10 26 lipca 2005 roku będzie ważną datą dla mieszkańców gminy Teresin. Tego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Radio Niepokalanów 102,7 FM

Radio Niepokalanów 102,7 FM 102,7 FM Radio Niepokalanów sk³adaj¹ Rada Miejska i Burmistrz cotygodniowy "Kwadrans Samorz¹dowy" Miasta i Gminy O arów Mazowiecki w ka dy czwartek o godz. 13:30 w ka dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy

styczeń 2014 www.stare-babice.waw.pl MiesięczNik GMiNNy Numer 1 (210) styczeń 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Babicka Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego Budżet przełomu wywiad z Wójtem Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 102 SESJE RADY GMINY LUTOMIERSK ODZNAKA HONOROWA ZŁOTE GODY INWESTYCJIE I DOTACJE DNI LUTOMIERSKA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Moje Boisko orlik 2012 Strona 2 Relacja z XXXIV

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo